NemRefusion Virksomhedsservice, snitfladebeskrivelse Version 1.4 gælder fra 2/7-2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NemRefusion Virksomhedsservice, snitfladebeskrivelse Version 1.4 gælder fra 2/7-2012"

Transkript

1 Virksomhedsservice, snitfladebeskrivelse Version 1.4 gælder fra 2/7-2012

2 Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt Indledning Målgruppe Læsevejledning Illustration af hierarkiske strukturer Datastrukturtabeller Begrebsliste Betingelser for anvendelse af snitfladen Tilslutningsproces Versionsstyring Snitfladens funktionalitet Send indberetninger Hent indberetninger / Hændelser / Sagsbehandling Rækkefølgekrav Generering af hændelser Arkitektur og teknisk implementering Anvendelse af MQ Infrastruktur Dataformater Services OpretRetIndberetninger HentIndberetninger Søgeparametre HentHændelser Søgeparametre Side 1 Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse

3 Indholdsfortegnelse 5.4 HentSagsbehandling Søgeparametre Fejlkoder og -tekster Datastruktur Genbrug Referencer Navngivning Oversigt Anvendelse af identifikatorer Header information, Beskrivelse Fastlæggelse af felter Indberetninger for Sygdom Anmeldelse for lønmodtager med løn under fravær Anmodning Raskmelding Anmeldelse for lønmodtager uden løn under fravær Anmeldelse for forsikret lønmodtager Anmeldelse for selvstændig Gravititet, barsel og adoption Anmeldelse for lønmodtager med løn under fravær Anmodning Raskmelding Anmeldelse for lønmodtager uden løn under barsel Anmeldelse for forsikret lønmodtager Anmeldelse for selvstændig Pasning af alvorligt syge børn Anmeldelse for lønmodtager Anmeldelse for forsikret lønmodtager Anmeldelse for selvstændig Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse Side 2

4 6.7 Signatur Minimumsindberetning HentHændelser HentSagsbehandling Eksempelsamling Samling Header Eksempler for indberetning for sygdom Anmeldelse for lønmodtager med løn under sygdom (DP201) Anmodning (DP202) Raskmelding (DP212s) Anmeldelse for lønmodtager uden løn under sygdom (DP200A) Anmeldelse for forsikret lønmodtager (DP200B) Anmeldelse for selvstændig (DP200C) Eksempler for indberetning for graviditet, barsel og adoption Anmeldelse for lønmodtager med løn under fravær(dp401) Anmodning (DP402) Raskmelding (DP212b) Anmeldelse for lønmodtager (DP400A) Anmeldelse for forsikret lønmodtager (DP400B) Anmeldelse, for selvstændig (DP400C) Eksempler for indberetning for pasning af alvorligt sygt barn Anmeldelse for lønmodtager (DP480) Anmeldelse for forsikret lønmodtager (DP481) Anmeldelse for selvstændig (DP482) Side 3 Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse

5

6 Dokument og versionsoversigt Dokumentnavn Dokumentejer NemRefusion Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse Vejledning for anvendelse af NemRefusion Virksomhedsservice KOMBIT Version Dato Ændring Første udkast. Note: Denne ændringslog anvendes også under udarbejdelsen af dette dokument. Når den første endelige udgave (1.0) er klar, slettes loggen således at den starter med version Udvidelse med eksempler på anvendte strukturer. Revideret på baggrund af feedback fra KOMBIT Revideret på baggrund af feedback fra KOMBIT I afsnit 1.3 er "Beskeder" tilføjet til begrebslisten. I afsnit 1.3 er "Kvittering" fjernet fra begrebslisten. I kapitel 3 er det præciseret at inberetninger behandles sekventielt. I afsnit 3.1 er det præciseret hvad der returneres. I afsnit 3.2 er rækkefølgekrav for indsendte indberetninger er tilføjet. I Afsnit 3.3 er tilføjet eksempler på hændelser. I Afsnit 4 er OIORASP fjernet. I afsnit 4.4 er formålet med typeskemaer præciseret. I afsnit 5.2 er forkerte parametre fjernet. I afsnit er 2 felter tilføjet til "NemRefusionSoegningStruktur". I afsnit er værdierne for "GenvejSoegningKode" ændret. I afsnit 5.4 er tabel med fejlkoder fjernet. I afsnit 6.2 er beskrivelsen af "NemRefusionIndberetningStruktur" ændret fra en liste til to tabeller. I afsnit er beskrivelsen af kvittering fjernet. I afsnit 6.3 er "AendringSamling" fjernet fra "HeaderStruktur". Side 5 Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse

7 Indholdsfortegnelse I afsnit 6.3 er "UdenlandskAdresseIndikator" og "MotagerKommuneKode" tilføjet til "HeaderStruktur". I afsnit er "OmplaceringsmulighedIndikator" fjernet fra "SygefravaerssamtaleStruktur". I afsnit er feltet "KontaktpersonTelefonnummerIdentifikator" i "SygefravaserssamtaleStruktur" gjort valgfrit. I afsnit og er værdierne for "RefusionAarsagKode" ændret. I afsnit 6.5.3, 6.5.4, og er værdierne for "FravaersaargKode" ændret. I afsnit er felter i "AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur" gjort valgfrie. Derudover er der fortaget korrekturmæssige ændringer. Dokumentet er opdateret i forhold til skemarevision Afsnit 3 opdateret mht. brug af certifikater for fuldmagtshaver Afsnit 4 vedr. MQ er opdateret. Afsnit 9 Eksempeldata udvidet med DP480, DP481 og DP482. Afsnit 6 FuldtFravaerendeKode, ny værdi 3) 75% uarbejdsdygtighed I afsnit 6.2 er signering af en samling tilføjet. I afsnit er feltet IndberetningTilstand i IndberetningSoegningStruktur tilføjet. I afsnit 6.3 HeaderStruktur er feltet IndberettetDato ændret til OprettetDatoTid. I afsnit 6.3 HeaderStruktur er feltet OpdateretDatoTid tilføjet. I afsnit 6.3 HeaderStruktur er felterne: OprettetDatoTid, OpdateretDatoTid, IndberetterIdentifikator, AendretTidsstempel Slettet. I afsnit 6.3 HeaderStruktur er felterne: IndberetterStuktur og SigneringsDatoTid tilføjet. I afsnit 6.3 HeaderStruktur er tabel: HeaderStruktur.IndberetterStruktur tilføjet. I afsnit SygdomsfravaerStruktur.FravaerStruktur er der i feltet GenoptagelseArbejdeKode tilføjet ny valgmulighed 4. I afsnit SygdomsfravaerStruktur.FravaerStruktur er der i feltet GenoptagelseArbejdeKode tilføjet ny valgmulighed 4. I afsnit 6.3 HeaderStruktur er feltet ModtagerKommunekode erstat- Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse Side 6

8 tet med ModtagerKommuneStruktur. I afsnit 5.1 i tabel HentIndberetninger er parametren NemRefusion- VirksomhedSoegningStruktur tilføjet. I afsnit 5.1 er tabellen NemRefusionVirksomhedSoegningStruktur tilføjet. I afsnit 5.1 i tabellen NemRefusionVirksomhedSoegningStruktur er feltet ReferenceAttribut, IndbretningsTypeKode og IndberetningsTilstand- Kode tilføjet. I afsnit 6.3 er tabellen HeaderStruktur i feltet BeskedSamling, kan beskeden advarsel nu også forekomme. I afsnit 6.3 i tabellen HeaderStruktur.FravaerendeStruktur er feltet AdressebeskyttelseIndikator tilføjet. I afsnit 6.3 i tabellen HeaderStruktur er der i feltet Indberetning- TilstandKode tilføjet tilstanden: AnnulleretIndberetning Afsnit 3 er udvidet med figur der viser hent indberetninger / hændelser og sagsresultat Afsnit 3.4 er udvidet med tabel over eksempler på mulige hændelsestyper. Afsnit 5 er udvidet med ny service til hent sagsbehandling Afsnit 6 sagsbehandlingsresultat og udbetalingsspecifikation er fjerne idet de udstilles gennem selvstændig service Læsevejledning fra afsnit 6 er flyttet til afsnit 1.2 Read only markeringer er tilføjet på feltniveau i alle relevante datastrukturer i afsnit 6-8 Afsnit 7 vedr. hændelser er tilføjet Afsnit 8 vedr. sagsbehandlingsresultat / udbetalingsspecifikationer er tilføjet Beskrivelse af signoff indikator er udvidet. Begrebslisten er udvidet AktuelLoenUdbetalingsfrekvensKode har fået opdateret værdisæt. Derudover er der fortaget korrekturmæssige ændringer Afsnit 1 er opdateret med kontaktoplysninger Afsnit 5.5. opdateret med fejlkoder. Afsnit 5.3 opdateret vedr. hændelser. Side 7 Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse

9 Indholdsfortegnelse Afsnit 7 opdateret vedr. hændelser SaerligeOrdningerKode har fået tilføjet værdien 3) Ingen Kapitel 3. Opdateret med oplysning omkring den rettighedsstyring som findes i virksomhedsservice. Afsnit 5.5 Fejlkoder og -tekster er opdateret, samt en fejlkategori er tilføjet. Afsnit 6.2 og 6.3. Tilføjet information omkring minimums mandatory indhold i XML, krævet for at kunne oprette indberetninger i NemRefusion Afsnit 6.5 og Kapitel 9. Rækkefølge af tabeller er rettet. Kapitel 8. Beskrivelse af Rejection Reason Codes tilføjet. Korrekturmæssige ændringer Tilføjet information om VSLight Opdateret med information om skemaændringer for blankettype 200C samt enkelte fejlrettelser. Sygefraværssamtaler udgår, så information om disse er fjernet frabeskrivelsen AnsatOverTrettenUgerIndikator er på alle sygdomsindberetninger (ikke barsel og ikke sygt barn) erstattet med en AnsatOverSeksogtyveUgerIndikator, da det nu er denne periode der gælder for denne type fravær. Ved indberetning af 200B blanketter a-kasser, der indberetter sygdomsfravær for forsikrede ledige, skal der nu angives et FravaerAnmeldelseDato -element. Dette er en dato der angiver hvornår den ledige sygemeldte sig til A-kassen / på jobnet.dk. Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse Side 8

10 1 Indledning NemRefusion Virksomhedsservice gør det muligt for virksomheder at foretage indberetninger ang. refusion af dagpenge via integration mellem eget system og NemRefusion systemet. Dette dokument er en beskrivelse af snitfladen for NemRefusion Virksomhedsservice og en vejledning i dens anvendelse. Det anvendes som et praktisk arbejdsredskab til støtte for kommunikationen mellem virksomheder og KOMBITs systemleverandør om snitfladens anvendelse. Denne snitfladebeskrivelse udgør desuden det tekniske grundlag for indgåelse af aftaler med KOM- BITs systemleverandør om udveksling af data med NemRefusion systemet. Dette dokument inkluderer ikke en beskrivelse af dagpengeområdet eller af NemRefusion øvrige funktionalitet, men er begrænset til snitfladen for Virksomhedsservice. Henvendelser vedrørende snitfladen rettes til: NemRefusion Support, tlf og /eller 1.1 Målgruppe Denne snitfladebeskrivelse henvender sig til: Virksomhed, der vil indgå aftale om anvendelse af NemRefusion Virksomhedsservice. Virksomhedens it-medarbejder/-konsulent, der skal foretage integrationen mellem virksomhedens eget system og NemRefusion systemet via anvendelse af NemRefusion Virksomhedsservice. Leverandør af it-system, der skal integreres med NemRefusion system via anvendelse af NemRefusion Virksomhedsservice. NemRefusion Support, der anvender den som reference til at støtte kommunikationen med virksomheder og deres systemleverandører omkring anvendelsen af snitfladen. 1.2 Læsevejledning Snitfladebeskrivelsen er struktureret således at man kan gå til det kapitel, der er relevant for ens formål og opgave. Dog anbefales det at starte med begrebslisten (se afsnit 1.3). Den beskriver de forretningsmæssige og tekniske begreber, der er anvendt i snitfladebeskrivelsen. Disse begreber vil således ikke være beskrevet andetsteds i snitfladebeskrivelsen. Snitfladebeskrivelsen er opdelt i følgende kapitler: Kapitel 1 giver en introduktion til snitfladebeskrivelsen, hvilket inkluderer dens formål, hvem målgruppen er, vejledning i hvordan den anvendes, og en liste hvor de anvendte begreber er beskrevet. Side 9 Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse

11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 beskriver den tilslutningsproces, der skal gennemføres, for at kunne anvende snitfladen. Og der listes de vilkår og aftaler, der skal indgås. Kapitel 3 giver en introduktion til snitfladens funktioner. Kapitel 4 beskriver arkitekturen omkring snitfladen og hvordan den teknisk er implementeret. Kapitel 5 beskriver de operationer som Virksomhedsservice stiller til rådighed. Kapitel 6, 7 og 8 beskriver de datastrukturer som anvendes ved kommunikationen med Nem- Refusion gennem Virksomhedsservice. Kapitel 9 viser eksempler på de datastrukturer som anvendes for Virksomhedsservice. For yderligere information om NemRefusion henvises til hvor den nyestes udgave af denne snitfladebeskrive også kan findes Illustration af hierarkiske strukturer Alle datastrukturerne er XML strukturer. Hierarkiet for disse strukturer er illustreret som angivet i Tabel Repræsentation HeaderStruktur Element Felt/Struktur er påkrævet Signature Felt/Struktur er ikke påkrævet BundtUUIDIndikator Attribut, er angivet med kursiv Tabel Angivelse af elementer, der anvendes i figurer Datastrukturtabeller Felterne i de enkelte strukturer er dokumenteret i tabeller. Felterne er repræsenteret som angivet i Tabel Repræsentation [Term] [Term] Element Påkrævede felt, som er markeret med fed. Attribut, som er markeret med kursiv. + Struktur, beskrevet i ny tabel Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse Side 10

12 Repræsentation [link] [Term] Element Struktur beskrevet andre steder. F.eks. Venstrestillet angiver øverste niveau i strukturen [Term] Højrestillet angiver internt niveau i strukturen [Term] (RO) (RO) angiver at hele strukturen eller enkeltfelter er Read only, for virksomhedsservice. Det vil sige at disse felter kan indeholde værdier, men så er de altid udfyldt af NemRefusion systemet og er altså ikke værdier som en bruger af virksomhedsservice skal indsætte i XML dokumenterne for at danneindberetninger eller foretage udsøgninger. Tabel Beskrivelse af angivelser i tabeller Overskriften på tabellerne angiver den struktur, som tabellen dokumenterer. Ud over navnet på selve strukturen, er det også angivet hvor i det overordnede hierarki den er placeret. F.eks angiver HeaderStruktur.BeskedSamling at det er strukturen BeskedSaming, som beskrives, og den er et underelement i strukturen HeaderStruktur. Der kan være angivet mere en et niveau. 1.3 Begrebsliste Følgende liste giver en definition af de begreber, der anvendes i dette dokument. Begreb Annullering af indberetning Asynkrone request-response message exchange pattern Beskeder Bundt af indberetninger Definition Annullere en signeret indberetning. En kladde indberetning skal ikke annulleres, men skal slettes. Et veldefineret mønster for udveksling af beskeder, hvor forespørgsel (request) og svar (response) ikke sker synkront, men sker via to forskellige kanaler. Således at forespørgslen sendes via en kanal og svaret modtages på et vilkårligt senere tidspunkt via en anden kanal. Når en indberetning returneres fra eller hentes fra NemRefusion, kan den være beriget med en eller flere beskeder, der indeholder informationer om NemRefusions processering af indberetningen, f.eks. valideringsfejl. Se Samling af indberetninger. Betegnelsen samling afvendes frem for betegnelsen bundt, da samling er i overensstemmelse med OIOXML navngivningsregler. Flere indberetninger kan indsendes samtidigt samlet i et bundt. Og flere kvitteringer returneres ligeledes samtidigt samlet i et bundt. Hændelse En virksomhedshændelse indeholder oplysninger om en tilstandsændring i NemRefusion som adresserer virksomheden. Eksempelvis at en indberetning som er valideret med fejl. Virksomheden kan efterfølgende hente indberetningen via Virksomhedsservice. Side 11 Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse

13 Indholdsfortegnelse Begreb Indberetning Kladde indberetning KMD KOMBIT MQ (IBM WebSphere MQ) NemRefusion OIOXML Sagsbehandlingsresultat Samling Signeret indberetning Sletning af indberetning Tilslutningspakken Tilslutningsproces Tilstand for indberetning Definition Anmeldelser og Anmodninger ang. dagpenge som kan indberettes via NemRefusion. En indberetning kan indsendes som kladde. En kladde bliver lagret i NemRefusion, men bliver ikke videre processeret. Kladden kan senere opdateret og færdiggøres eller annulleres. KOMBITs systemleverandør til NemRefusion. Selskab ejet af Kommunernes Landsforening. Ejer af NemRefusion systemet. Message Queue (MQ) er et system til overførsel af asynkrone beskeder. Dette betyder at afsender kan sende beskeder uafhængigt af modtagers mulighed for at behandle beskederne med det samme. Beskederne lægges på lager (en kø) og venter indtil modtagers system er parat til at behandle dem. I praksis forløber denne proces dog så hurtigt at forbindelsen opleves som direkte. Et system til digital indberetning og sagsbehandling ang. refusion af dagspenge. Et projekt i IT- og Telestyrelsens regi, der har til formål at standardisere kommunikationen i den offentlige sektor. Projektet har defineret retningslinjer for udformning af XML skemaer. Afslag sendt fra det kommunale ydelsessystem Samling af indberetninger i et bundt En indberetning som virksomheden har signeret med OCES certifikat. En indberetning skal være signeret før NemRefusion processerer den videre. Sletter en kladde indberetning. En signeret indberetning kan ikke slettes, men skal annulleres. Som en del af tilslutningsprocessen får virksomheden udleveret en tilslutningspakke, der er en samling af alle de nødvendige dokumenter. Pakken indeholder bl.a dokumentation XML skemaer, XML eksempler, test-cases, etc. som er nødvendige for at kunne gennemføre tilslutningen. Den proces, som en virksomhed skal gennemføre for at kunne anvende Virksomhedservice. En indberetning kan have forskellige tilstande, som angiver hvor i behandlingsforløbet den er kommet. For virksomhedsservice kan en indberetning have følgende tilstande: Kladde, Klar til signering, Signeret, Sagsbehandlet. Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse Side 12

14 Begreb Udbetalingsspecifikation Venteregister Virksomhedsdialog Virksomhedsservice Definition Specifikation på en udbetaling sendt fra det kommunale ydelsesssystem En indberetning kan indsendes til NemRefusion før den skal stilles til rådighed for kommunen. NemRefusion opbevarer sådanne indberetning i et venteregister indtil fristen indtræffer. En webgrænseflade, der giver virksomheder mulighed for at foretage indberetning ang. refusion af dagpenge. Virksomhedsdialog giver de samme muligheder for at arbejde med indberetninger, som Virksomhedsservice. Det er således muligt i Virksomhedsdialog at arbejde videre på en indberetning, der er oprettet via Virksomhedsservice. En system til system grænseflade, der giver virksomheder mulighed for at foretage indberetning ang. refusion af dagpenge. Virksomhedsservice snitfladen er beskrevet i dette dokument. Side 13 Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse

15 Indholdsfortegnelse 2 Betingelser for anvendelse af snitfladen Inden en virksomhed kan tage NemRefusion Virksomhedsservice i anvendelse skal tilslutningsprocessen være gennemført og der er nogle tekniske forudsætninger, som skal være opfyldt. 2.1 Tilslutningsproces Tilslutningsprocessen indeholder følgende trin: Anmodningsblanket: Tilslutningsprocessen sættes i gang ved at udfylde en anmodningsblanket, som findes på Den udfyldte anmodningsblanket sendes til NemRefusion Support. Tilslutningsvilkår: Der indgås en aftale om vilkårene mellem KOMBIT og virksomheden, som regulerer de juridiske og økonomisk forhold. Tilslutningsprøve: Der afholdes en prøve for hvert system, som virksomheden ønsker tilsluttet. Tilslutningsprøven dokumenterer at virksomhedens system anvender snitfladen korrekt. Teknisk tilslutningsaftale: Der indgås en aftale mellem KOMBIT og virksomheden, der regulerer de tekniske forhold mellem virksomheden og KOMBITs systemleverandør. På kan findes yderligere information om tilslutningsprocessen. 2.2 Versionsstyring Ved ændringer i snitfladen bliver der stillet en ny version af snitfladen til rådighed. Den tidligere version vil fortsat være til rådighed i 6 måneder efter idriftsættelse af en ny version. Herefter lukkes for anvendelsen af den tidligere version. Virksomhederne har således et vindue på 6 måneder til at opgradere til en ny version af snitfladen, og gennemføre en ny tilslutningsprøve. Forud for idriftsættelse af en ny version af snitfladen udsender NemRefusion Support en vejledning, der fortæller om ændringerne i snitfladen og hvordan virksomhederne skal forholde sig til dem. Disse forhold er også beskrevet i tilslutningsvilkårene og den tekniske tilslutningsaftale. Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse Side 14

16 3 Snitfladens funktionalitet NemRefusion Virksomhedsservice gør det muligt for virksomheder at foretage indberetning ang. dagpenge fra egne systemer. Der kan fortages følgende typer af indberetning. Anmeldelse af sygdom for forsikrede, selvstændige og lønmodtagere med eller uden løn under fravær Anmeldelse af graviditet, barsel og adoption for forsikrede, selvstændige og lønmodtagere med eller uden løn under fravær Anmeldelse af pasning af alvorligt syge børn for forsikrede, selvstændige og lønmodtagere Anmodning ved sygdom Anmodning ved graviditet, barsel og adoption Raskmelding fra sygdom Raskmelding fra graviditet, barsel og adoption Snitfladen gør det muligt at hente tidligere indsendte indberetninger. Dette sker ved at angive nogle søgekriterier, f.eks. tidsinterval, cpr-nummer eller en liste af identifikatorer, der refererer til tidligere indsendte indberetninger. De indberetning, der passer på søgekriterierne bliver returneret til virksomheden. En tidligere indsendt indberetning kan opdateres, slettes eller annulleres. Det er dog ikke muligt at opdatere en signeret anmeldelse hvis der er indsendt en signeret anmodning, ligesom at man ikke kan opdatere signerede anmodninger eller raskmeldinger. Snitfladen indeholder en mekanisme som sikre at en opdatering, sletning eller annullering af en indberetning altid er af den nyeste udgave. En indberetning har en token, som opdateres når en indberetning bliver opdateret af enten virksomheden (via Virksomhedsservice eller Virksomhedsdialog) eller NemRefusion. Ved opdatering af en indberetning, skal virksomheden således første hente indberetningen fra NemRefusion for at få den nyeste token, rette indberetningen, og indsende den igen. Opdateringen indeholder således den nyeste token, hvilket NemRefusion validerer. En indberetning kan oprettes som en kladde. En kladde kan være delvist udfyldt. Efterfølgende kan den opdateres med yderligere oplysninger indtil den er komplet. Denne opdatering kan ske enten via Virksomhedsservice og Virksomhedsdialog. Se afsnit 6.8 vedrørende minimumsindberetning. Når kladden ønskes viderebehandlet, skal indikatoren for markering af at indberetningen er en kladde ændres og indberetningen skal opdateres med en signatur. Herefter er indberetningen klar til at blive behandlet af NemRefusion. Alle indberetninger indsendes via snitfladen som bundter. Et bundt er således en samling af indberetninger. En samling kan indeholde fra en enkelt og op til maksimalt 1000 indberetninger. En given indberetning må kun optræde én gang i samme samling, uanset type af transaktion. Hver indberetning i en samling har et sekvensnummer, som angiver den rækkefølge de bliver behandlet i. Side 15 Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse

17 Indholdsfortegnelse Som lønservicebureau der indberetter på vegne af flere virksomheder (CVR), er det lønservicebureauets eget certifikat der benyttes til at signere med. NemRefusion kontrollere ikke fuldmagtsrettigheder i virksomhedsservice. Fuldmagtshaver (lønservicebureau) indestår for, at de indberettede oplysninger indberettes på vegne af fuldmagtsgiver, men der kontrolleres ikke for fuldmagt i forbindelse med den enkelte indberetning. Det er ligeledes muligt at indberette for flere virksomheder i samme bundt. Aht. Ovennævnte er der implementeret en simpel rettighedsstyring i NemRefusion, vedr. Virksomhedsservice, nemlig: Et lønservicebureau kan via Virksomhedsservice indberette for et vilkårligt antal virksomheder Det er muligt at indberette anmodninger og raskmeldinger via Virksomhedsservice til anmeldelser som er foretaget via Virksomhedsdialogen, uanset hvem der har oprettet anmeldelsen Det er via Virksomhedsservice udelukkende muligt at hente indberetninger som er foretaget via Virksomhedsservice med samme Certifikat (CVR), eller indberetninger som er foretaget via Virksomhedsdialogen med certifikat indeholdende samme bagved liggende CVR nummer, som repræsenterer lønservicebureauet i Virksomhedsservice. 3.1 Send indberetninger Når en samling af indberetninger modtages af NemRefusion påbegynder en processering som illustreret i Figur Modtage samling af indberetninger Sende samling som kvittering XML validering af modtaget samling af indberetninger [fejl i validering] Generere tom samling med beskeder Generere samling af beriget indberetninger med beskeder Behandling af hver enkelt indberetning Figur Processering af indberetninger Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse Side 16

18 Det første trin i processeringen er en validering af den modtage XML struktur. Er der fejl i denne validering, altså syntaksfejl i de modtagne data, kan processeringen ikke forsætte. Der genereres således en tom samling af indberetninger, som indeholder de fejlbehæftede data og en eller flere beskeder med oplysninger om valideringsfejlen. Er de modtagne data valide, bliver hver enkelt indberetning i samlingen behandlet. Indberetningerne bliver behandlet sekventielt i den rækkefølge som angivet i samlingen. Denne behandling resulterer i en berigelse af indberetningerne. Bl.a. tilføjes token og en entydig identifikator. Der tilføjes også beskeder, som informerer om resultatet af behandlingen. Når alle indberetninger er behandlet returneres samlingen med de berigede indberetninger. Denne fungerer som kvittering for modtagelsen af den indsendte samling af indberetninger. 3.2 Hent indberetninger / Hændelser / Sagsbehandling Gennem virksomhedsservice sendes en forespørgsel ved XML med udfyldt søgekriterium, hvorefter en processering foregår som illustreret i nedenstående figur. Modtag forespørgsel Sende samling som kvittering XML validering af forespørgsel [fejl i validering] Generer tom samling med beskeder Generere samling af indberetninger [ingen indberetning fundet] Find indberetninger Side 17 Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse

19 Indholdsfortegnelse 3.3 Rækkefølgekrav Der er en række krav til den rækkefølge, som indberetningerne må indsendes til NemRefusion i. Disse er følgende: Der må ikke indsendes en opdateret anmeldelse efter en signeret anmodning er indsendt. Der skal være indsendt en signeret anmeldelse før en anmodning kan indsendes. Der skal være indsendt en signeret anmeldelse før en raskmelding kan indsendes 3.4 Generering af hændelser Under det videre behandlingsforløb af indberetningerne kan NemRefusion danne forskellige typer af hændelser vedrørende indberetningen. Disse hændelser til virksomheden, kan hentes via snitfladen. Når de hentes, bliver de markeret læst i NemRefusion. Hændelser er beskeder til virksomheden om at en indberetning kræver en form for handling: tæt på en anmeldelsesfrist, klar til genanmodning etc. Eller forskellig information til en indberetning eks.: udbetalingsspecifikation modtaget, rettet af kommunen etc. Virksomhedsadministrator angiver på administrationsdialogen hvilke hændelses/meddelelses typer virksomheden ønsker dannet af NemRefusion. Hændelser vedr. mulighed for anmodning eller anmeldelse dannes på datoen for muligheden. Hændelser vedr. frister dannes 7 dage før fristens udløb. Hændelser vedr. diverse information dannes i det øjeblik (realtid) hvor NemRefusion modtager oplysningen. Nedenstående tabel angiver en liste over de hændelser som NemRefusion stiller til rådighed gennem virksomhedsservice og på dialogen. HaendelsestypeKode Navn Kort Beskrivelse 1 2 Signering af refusionsanmodning Ny refusionsanmodning Der er nu mulighed for at signere anmodning som findes i venteregister. Der er nu mulighed for at indberette ny anmodning. 3 4 Anmeldelse af fravær Rettet af kommunen Der er nu mulighed for at signere anmeldelse i venteregister. Anmeldelsen er blevet rettet af Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse Side 18

20 Lukket af kommunen Genåbnet af kommunen Annulleret af kommunen Ikke accepteret Udbetaling Afvist Frist for anmeldelse af fravær Frist for refusionsanmodning kommunen. Fraværet er blevet lukket af kommunen. Fraværet er blevet genåbnet af kommunen. Indberetningen er blevet annulleret af kommunen. Indberetningen er blevet afvist af kommunen, og ikke oprettet i kommunesystemet. Der er indberettet en udbetalingsspecifikation af kommunen. Der er indberettet et sagsbehandlingsresultat med et afslag af kommunen. Der er 7 dage til anmeldelsesfrist udløber Der er 7 dage til anmodningsfrist udløber Side 19 Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse

21 Indholdsfortegnelse 4 Arkitektur og teknisk implementering NemRefusion Virksomhedsservice stiller en række operationer til rådighed som virksomhedens system kan anvende. Disse operationer implementerer alle et asynkront request-response message exchange pattern. Der er således en kommunikationskanal til forespørgsler og en anden til svar. NemRefusion tilbyder (indtil videre) tre muligheder for at integrerer med Virksomhedsservice: Sikker SOAP webservice (VSLight) I stedet for kommunikation med MQ kan tilsvarende funktionalitet opnås via webservicekald til to metoder som erstatter læg besked på kø og hent besked fra kø. Mere om dette kan læses i den tilhørende VSLight integrationsvejledning. IBM WebSphere MQ med lokale køer NemRefusion Virksomhedsservice anvender en MQ kø til at læse forespørgsler fra, og en anden kø til at lægge svar på. Virksomhedens system anvender også et sæt lokale MQ køer, og der er oprettet kanaler mellem NemRefusions og Virksomhedens køer. IBM WebSphere MQ med lokal MQ klient Som ovenfor anvender NemRefusion Virksomhedsservice et sæt lokale MQ køer. Virksomhedens system anvender en MQ klient til at tilgå NemRefusions MQ køer direkte. Figur viser de forskellige integrationsmuligheder med MQ. Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse Side 20

22 MQ med lokale køer MQ med lokal MQ klient Virksomhedssystem Virksomhedssystem lokal request kø lokal response kø request kø request kø response kø response kø Virksomhedsservice Virksomhedsservice Figur 3.4-1: Integrationer med Virksomhedsservice 4.1 Anvendelse af MQ NemRefusion Virksomhedsservice stiller integration via IBM WebSphere MQ til rådighed. Transportlaget SSL krypteres og Indholdet (payload)signeres. Kønavne og lignende tekniske forhold fastlægges i forbindelse med indgåelse af tilslutningsaftale. 4.2 Infrastruktur For at kunne integrere med NemRefusion Virksomhedsservice skal den rette netværksmæssige infrastruktur være på plads. Afsender og modtager skal kunne SSL kryptere samt signere payload med et OCES certifikat. Disse certifikater skal således være tilstede. Således skal de rette signeringsmekanismer også være til stede. 4.3 Dataformater Alle data, som anvendes ved brugen af Virksomhedsservice, er XML dokumenter. For alle formater er der defineret et XML skema. Kernen af disse skemaer er udarbejdet således at de efterlever OIOXML retningslinjerne. Disse er publiceret på digitaliser.dk. Der er også en række hjælpeskema- Side 21 Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse

23 Indholdsfortegnelse er, som i stor grad også efterlever OIOXML retningslinjerne. Disse skemaer er ikke publiceret på digitaliser.dk. Tegnsættet UTF-8 skal benyttes for XML dokumenter, der sendes til Virksomhedsservice. Alle XML dokumenter fra Virksomhedsservice benytter ligeledes UTF-8 tegnsættet. Der er defineret ét overordnet skema, som indeholder en samling af indberetninger. Og der er defineret ét skema for en indberetning. Dette skema benyttes for alle de forskellige typer af indberetninger. Det er således muligt at håndtere alle typer af indberetninger via den samme service. For hver type af indberetning er der defineret en variant af det generelle indberetningsskema kaldet et typeskema. Typeskemaerne angiver den information, der skal være udfyldt for en komplet indberetning. Disse skemaer er beregnet som en hjælp under udvikling af løsninger, der anvender Virksomhedsservice. Disse skemaer er tilgængelige som en del af tilslutningspakken, som er tilgængelig på Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse Side 22

24 5 Services NemRefusion Virksomhedsservice stiller fire operationer til rådighed. Disse operationer er beskrevet i dette kapitel. Alle operationer implementerer asynkrone request-response message exchange pattern. 5.1 OpretRetIndberetninger OpretRetIndberetninger Request Oprette, opdatere og annullere indberetninger. Parametre NemRefusionIndberetningSamling Indeholder en samling af indberetninger. Samlingen er identificeret med en unik identifikator. Hver indberetningsstruktur indeholder en MessageID, der identificerer den indenfor samlingen, samt en Operation, der angiver om indberetningen skal oprettes, rettes, eller annulleres. Strukturens indhold er mere detaljeret beskrevet i kapitel 6. OpretRetIndberetninger Response Returnerer en beriget NemRefusionIndberetningSamling. Parametre NemRefusionIndberetningSamling Indeholder de indberetning, som blev indsendt. Indberetningerne er blevet beriget af NemRefusion med TokenTekst, IndberetningUUIDIdentifikator, og en samling af beskeder, der fortæller om den kunne modtages og behandles. Strukturens indhold er mere detaljeret beskrevet i kapitel HentIndberetninger HentIndberetninger Request Søge efter og hente indberetninger. Parametre NemRefusionVirksomhedSoegningStruktur Angiver søgningsparametre. Strukturen er dokumenteret nedenfor. Side 23 Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse

25 Indholdsfortegnelse HentIndberetninger Response Returnerer samling af indberetninger, som matchede søgningen. Samlingen vil maksimalt indeholde 1000 indberetninger. Parametre NemRefusionIndberetningSamling Indeholder en samling af indberetninger og en header med antallet af returnerede indberetninger og evt. fejlinformationer. Strukturens indhold er mere detaljeret beskrevet i kapitel Søgeparametre Signature CorrelationIdentifier DatoInterval FraDato TilDato IndberetningUUIDIdentifikator NemRefusionVirksomhedSoegningStruktur FravaerUUIDIdentifikator CPRnummerIdentifikator CVRnummerIdentifikator BlanketKode IndberetningTilstandKode IndberetningstypeKode ReferenceAttribut NemRefusionVirksomhedSoegningStruktur Søgeparametre for hentning af indberetninger. CorrelationIdentifier Entydig identifikation af søgningen. Denne identifikator påstempler svarene, og kan således anvendes til at korrelere svarene med søgningen. DatoInterval FraDato TilDato IndberetningUUIDIdentifikator Fra og til dato, hvor indberetninger er indsendt indenfor. Det er muligt kun at angive en fra dato. Tidligste dato, hvor indberetninger er indsendt. Seneste dato, hvor indberetninger er indsendt. Entydig identifikator, som indberetningen blev tildelt ved oprettelse. Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse Side 24

26 Signature Indeholder signatur for søgeforespørgsel, som skal være virksomhedens signatur. Strukturen er en W3C standard for XML Signature Syntax and Processing, som er tilpasset til denne anvendelse, hvor der anvendes OCES certifikat. FravaerUUIDIdentifikator CPRnummerIdentifikator CVRnummerIdentifikator BlanketKode Entydig identifikator for fraværsforløb. CPR-nummer for den fraværende. CVR-nummer for virksomheden. Typen af indberetning, angivet ved navn på blanket. Værdier: DP201, DP202, DP212s, DP212b, DP200A, DP200B, DP200C, DP400A, DP400B, DP400C, DP401, DP402, DP333, DP480, DP481, DP482 IndberetningTilstandKode Tilstandskoden tildeles af systemet og beskriver i hvilken tilstand indberetninger er. Værdier: Undefined, UfuldstaendigIndberetning, KompletValideretKladde, SigneretIndberetning, KlargjortIndberetning, HentetIndberetning, SagsbehandletIndberetning IndberetningstypeKode ReferenceAttribut Værdier af HeaderStruktur.IndberetningstypeKode Virksomhedens egen fritekst reference 5.3 HentHændelser HentHændelser Request Hent de genererede hændelser. Parametre HaendelseSoegningStruktur Angiver søgningsparametre. Strukturen er dokumenteret nedenfor. HentHændelser Returnerer en samling af hændelser, der matches de angivne søgekriterier. Parametre HaendelseReturStruktur Indeholder en struktur med en samling af hændelser, der hver identificerer den tilhørende indberetning ved BundtUUIDidentifikator og MessageID Søgeparametre Side 25 Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse

27 Indholdsfortegnelse Signature CorrelationIdentifier CVRnummerIdentifikator VisLaesteIndikator VisKunHandlingIndikator HaendelsesTypeKode FraDato HaendelseSoegningStruktur TilDato CPRnummerIdentifikator PnummerIdentifikator PnummerIdentifikatorListe ReferenceAttributTtekst IndberetterIdentifikator IndberetningUUIDIdentifikator Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse Side 26

28 HaendelseSoegningStruktur Request Søgeparametre for hentning af hændelser. Parametre CorrelationIdentifier Signature Entydig identifikation af søgningen. Denne identifikator påstempler svarene, og kan således anvendes til at korrelere svarene med søgningen. Indeholder signatur for søgeforespørgsel, som skal være virksomhedens signatur. Strukturen er en W3C standard for XML Signature Syntax and Processing, som er tilpasset til denne anvendelse, hvor der anvendes OCES certifikat. CVRnummerIndikator VisLaesteIndikator VisKunHandlingIndikator HaendelsesTypeKode FraDato TilDato CVR nummer for virksomheden Indikator for om hændelsen tidligerere er læst via dialog eller service Indikator for om en hændelse er i kategorien handlingskrævende Angiver typen af hændelser, der skal returneres. Angiver startdatoen for det datointerval som de returnerede hændelser skal være hændt indenfor. Er HaendelseTilDato ikke angivet, vil de returnerede hændelser være hændt på den dato angivet her. Angiver slutdatoen for det datointerval som de returnerede hændelser skal være hændt indenfor. CPRnummerIdentifikator PnummerIndentifikator PnummerIndentifikatoListe ReferenceAttributTekst IndberetterIndentifikator IndberetterUUIDIndikator CPR nummer på den ansatte P nummer i virksomheden Liste af P numre i virksomheden Virksomhedens egen fritekst reference Indberettet af. Navn og eller serienummer Entydig identifikator, som indberetningen blev tildelt ved oprettelse. Side 27 Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse

29 Indholdsfortegnelse 5.4 HentSagsbehandling HentSagsbehandling Request Hent sagsbehandlingsresultater/udbetalingsspecifikationer Parametre SagsbehandlingSoegningStruktur Angiver søgningsparametre. Strukturen er dokumenteret nedenfor. HentSagsbehandling Response Returnerer en samling af sagsbehandlingsresultater/udbetalingsspecifikationer, der matches de angivne søgekriterier. Parametre SagsbehandlingReturStruktur Indeholder samlinger af hhv. sagsbehandlingsresultater og udbetalingsspecifikationer Søgeparametre Signature CorrelationIdentifier CVRnummerIdentifikator FravaerUUIDIdentifikator IndberetningUUIDIdentifikator SagsbehandlingSoegningStruktur ModtagetFraDato ModtagetTilDato CPRnummerIdentifikator PNummerIdentifikator ReferenceAttributTekst IndberetterIdenfitikator IndberetningstypeKode SvarKodeType Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse Side 28

30 SagsbehandlingSoegningStruktur Request Hent sagsbehandlingsresultater/udbetalingsspecifikationer Parametre CorrelationIdentifier Signature Entydig identifikation af søgningen. Denne identifikator påstempler svarene, og kan således anvendes til at korrelere svarene med søgningen. Indeholder signatur for søgeforespørgsel, som skal være virksomhedens signatur. Strukturen er en W3C standard for XML Signature Syntax and Processing, som er tilpasset til denne anvendelse, hvor der anvendes OCES certifikat. CVRnummerIdentifikator FravaerUUIDIdentifikator ModtagetFraDato ModtagetTilDato CPRnummerIdentifikator PNummerIdentifikator ReferenceAttributTekst IndberetterIdenfitikator IndberetningstypeKode CVR-nummer for virksomheden. Entydig identifikator for fraværsforløb. Angiver startdatoen for det datointerval som de returnerede sagsbehandlingsresultater/udbetalingsspecifikationer skal være modtaget indenfor. Angiver slutdatoen for det datointerval som de returnerede sagsbehandlingsresultater/udbetalingsspecifikationer skal være modtaget indenfor. CPR-nummer for den fraværende. P-nummer for virksomheden. Virksomhedens egen fritekst reference Navn på den oprindelige indberetter Angiver hvad der indberettes. Værdier: Anmeldelse, Anmodning, Raskmelding Dette felt er styrende for indberetningen se tabel for specifikation af værdier SvarKodeType Angiver om der skal returneres sagsbehandlingsresulter, udbetalingsspecifikationer eller begge. 5.5 Fejlkoder og -tekster Hver operation i Virksomhedsservice returnerer et sæt definerede fejl, der er identificeret ved en kode. Alle fejl er fulgt af en tekst, der giver en specifik beskrivelse af årsagen til fejlen. En tabel over fejlkategorier vises her: Fejlkategori Beskedtype-tekst Beskrivelse 0 Fejl kan ikke gemmes Side 29 Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse

31 Indholdsfortegnelse 1 Validering kan ikke valideres korrekt, men kan godt gemmes 2 Information typisk frist regel overskridelse, kan gemmes og signeres, hvis den er valid 3 Advarsel diverse teknisk/forretningsmæssig information, uden praktisk konsekvens for afvikling Fejl valideringer og besked-koder og tekster placeres i beskedsamling i header strukturen (output) Følgende koder og tekster findes og er gengivet i nedenstående tabel. Besked- Besked- Besked- Tekst Type-Tekst Kode BeskedTekst 0 Fejl 1000 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan valideres 0 Fejl 1001 Der opstod en fejl ved forsøg på validering: {0} 0 Fejl Fejl Fejl Fejl Fejl Fejl Fejl Fejl Fejl Fejl Fejl 1302 Indberetningen har ikke et 'MessageID' - anvender internt sekvensnummer Indberetningen har ikke et 'MessageID' og der er intet internt sekvensnummer til bundtrækkefølgen - anvender 'MessageID' værdien 0 (nul) Opdatering kunne ikke foretages grundet manglende angivelse af token Opdatering kunne ikke foretages, da en anden bruger har opdateret. Indberetningen skal fremsøges igen før der kan foretages rettelser Oprettelse af fravær kræver at der ikke forekommer periode overlap med eksisterende fravær Indberetningen findes ikke og transaktionskoden '{0}' kunne derfor ikke gennemføres Indberetningen indeholder et eller flere nøglefelter som er blevet ændret, hvilket ikke er understøttet - opdateringen blev ikke gennemført Indberetningens type er ændret fra '{0}' til '{1}', hvilket ikke er understøttet, opdateringen blev ikke gennemført Et eller flere nøglefelter mangler, database opslaget vil ikke blive forsøgt Der opstod en fejl da indberetningen skulle gemmes i NemRefusion og den er derfor ikke blevet gemt. Prøv igen om 5 minutter. Teknisk information: {0} Der opstod en database fejl da indberetningen skulle opdateres i NemRefusion og den seneste rettelse er derfor ikke blevet gemt. Prøv igen om 5 minutter Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse Side 30

32 0 Fejl 1501 Kun kommunen kan lukke en indberetning 0 Fejl Fejl Fejl Fejl 2014 Første fraværsdato mangler 'SygdomsfravaerStruktur' er ikke indeholdt i indberetningen med 'FravaerTypeKode': {0}, hvorfor NemRefusion ikke kunne bestemme fraværsdatoer 'BarselfravaerStruktur' er ikke indeholdt i indberetningen med 'FravaerTypeKode': {0}, hvorfor NemRefusion ikke kunne bestemme fraværsdatoer 'AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur' er ikke indeholdt i indberetningen med 'FravaerTypeKode': {0}, hvorfor NemRefusion ikke kunne bestemme fraværsdatoer 0 Fejl 2015 Kommunen kan ikke oprette en indberetning 0 Fejl 2018 IndberetningUUID kan ikke ændres 0 Fejl 2019 Opdateringen kan ikke foretages da indberetningen er signeret 0 Fejl 2001 'FravaerTypeKode' kunne ikke afgøres, hvorfor NemRefusion ikke kunne bestemme fraværsdatoer 0 Fejl 2020 NemRefusions regelmotor blev ikke kaldt 0 Fejl 2103 Indberetningen har et UUID format som ikke kan valideres 0 Fejl 1303 Der skete en teknisk fejl i NemRefusion. Prøv igen senere. Teknisk information: {0} 0 Fejl 1503 Raskmelding kan ikke opdateres, kun oprettes. 0 Fejl Fejl 1304 Transaktion 'RetSigneret' kan kun finde sted på anmeldelser der er hentet af kommunen. CPR-nummeret {0} findes ikke i CPR-registret. Indtast et gyldigt CPR-nummer (eksempelvis ) 0 Fejl 1305 CVR-nummeret {0} findes ikke i CVR-registret 0 Fejl 6000 Indberetningen er lagt i venteregistret indtil den {0}. Indberetningen kan først signeres efter denne dato. 0 Fejl 1505 Udenlandsk adresse skal udfyldes før der signeres. 0 Fejl 2021 IndberetningUUIDIdentifikator skal angives ved opdatering. 0 Fejl 2022 Kun kommunesystemet kan sende transaktionen Behandlet. 0 Fejl 2106 PNummeret {0} findes ikke i cvr. 0 Fejl Fejl Fejl Fejl Fejl Fejl 2023 PNummerets tilhørende cvr nummer {0} er forskellig fra det angivne cvr nummer {1}. SE-nummeret er ikke på 8 cifre eller SE-nummeret opfylder ikke modulus 11 check. Indberetningen har ikke været fremsendt til behandling i VAS (Validering af Atypisk Sygefravær) Indberetningen er ikke beriget med et VAS advis, da funktionaliteten p.t. ikke er implementeret i VAS (Validering af Atypisk Sygefravær) Indberetningen er ikke beriget med et VAS-advis, da VAS (Validering af Atypisk Sygefravær) midlertidigt er utilgængeligt Fraværet er annulleret og indberetningens transaktionskode er RetSigneret - indberetningen blev ikke opdateret i NemRefusion. 1 Validering 1114 Der eksisterer flere anmeldelser på kombinationen CVR, CPR Side 31 Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse

33 Indholdsfortegnelse og FørsteFraværsdato - anmodning/raskmelding kan derfor ikke oprettes i NemRefusion. 1 Validering 1113 Fraværet er afsluttet og kan derfor ikke opdateres 1 Validering 7136 Udbetaling i arbejdsgiverperiode skal udfyldes 1 Validering 7137 Årsag til ikke udbetalt refusion skal udfyldes 1 Validering 7138 Årsag til manglende udbetaling skal udfyldes 1 Validering 7139 Dato for meddelelse af opsigelse skal udfyldes 1 Validering 7140 Dato sidste dag med udbetaling skal udfyldes 1 Validering 7141 Forventet fødselsdato skal udfyldes 1 Validering 7142 Til og med dato for fraværsperiode skal udfyldes 1 Validering 7143 Fraværsårsag skal udfyldes 1 Validering 7144 Angivne fraværsårsag er ikke gyldig for mandlige fraværende 1 Validering 7145 Afholdt ferie skal udfyldes 1 Validering 3209 Der må ikke anmodes om refusion efter sidste udbetalingsdag 1 Validering 1112 Anmeldelsen kan ikke signeres uden at p-nummer er angivet. 1 Validering Validering Validering 5001 Refusion-til-dato skal ligge før eller på samme dato som datoen for sidste fraværsdag Første fraværsdato må ikke være mere end {0} dage før dags dato. Første fraværsdato må ikke være mere end {0} dage efter dags dato. 1 Validering 3702 Du skal angive om beløbet stammer fra løn eller dagpenge 1 Validering Validering 3801 Det indtastede timetal er ikke gyldigt. Indtast et helt tal uden decimaler Det indtastede ugenr. er ikke gyldigt. Indtast et helt tal mellem 1 og 53 1 Validering 3802 Arbejdet kan ikke genoptages før første fraværsdag 1 Validering 3803 Arbejdet kan ikke genoptages efter sidste fraværsdato 1 Validering Validering Validering Validering 3500 Der skal anføres anden årsag 1 Validering Validering Validering Validering 3602 Anfør et positivt beløb Datoen for første fraværsdag skal ligge før datoen for arbejdets genoptagelse Der må ikke raskmeldes på et allerede raskmeldt fravær. Fraværet er allerede raskmeldt til {0} Der kan ved anmodning om refusion maksimalt anmodes med {0} måneds mellemrum, dvs. der skal være mindst {0} måned mellem refusionsanmodningers modtagedato. Der skal anføres en årsag til, at der ikke er udbetalt sygedagpenge/løn i arbejdsgiverperioden Anfør en korrekt dato for ledigheds start. Må ikke være efter modtagelsesdatoen 1 Validering 3603 Der skal anføres anden årsag Anfør et timetal eller minuttal. Det skal være et helt tal større end 0 1 Validering 3604 Ydelsesfradrag start datoen skal ligge før slut datoen 1 Validering 3605 Ydelsesfradrag start datoen skal ligge efter første dag for ledig- Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse Side 32

34 1 Validering Validering 3609 hed 1 Validering 3300 Der skal angives en arbejdstid 1 Validering Validering Validering 3303 Der skal angives en arbejdstid 1 Validering 3304 Ydelsesfradrag slut datoen skal ligge efter første dag for ledighed Der er skal angives et beløb for fulde arbejdsløshedsdagpenge/andre ydelser Der skal angives en arbejdstid, dvs. et ugentligt gennemsnit for de sidste 4 uger Der skal angives en arbejdstid, antal uger i turnus samt startdato for turnus Hvis der rettes i en signeret indberetning skal virkningsdato angives 1 Validering 3305 Aktuel løn skal angives som et helt tal uden decimaler 1 Validering 3306 For turnus gælder, at lønnen skal angives pr. time 1 Validering 3400 Sygeløn skal angives som et tal større end eller lig 0 1 Validering Validering Validering Validering Validering Validering 3100 Dato for ny løn skal angives og være en korrekt dato (eksempelvis ) Ved lønændring skal ændringsdatoen ligge efter datoen for dagpengerettens indtræden Ved lønændring skal ændringsdatoen ligge før datoen for sidste fraværsdag Hvis der ændres i sygeløn på en signeret indberetning skal virkningsdato angives En eller flere frister er overskredet (denne tekst er utilstrækkelig og skal uddybes efter BRE implementation) Ansættelsesdato skal være udfyldt, hvis ansat mindre end {0} uger 1 Validering 3101 Ansættelsesdato skal ligge før indberetnings modtagelsesdato 1 Validering 3102 Ansættelsesdato skal ligge før første fraværsdato 1 Validering 3103 Ansættelsesdato skal ligge {0} uger før første fraværsdato 1 Validering Validering Validering Validering Validering Validering Validering Validering 3207 Antal timer i ansættelsesperioden skal være et helt tal eller blank Ved refusionsanmodning, hvor refusion-fra-dato er udfyldt, skal refusion-til-dato også være udfyldt Der er anmodet om refusion fra første sygedag, men der kan først gives refusion fra 2. dag, jvf DPL 55 Ved refusionsanmodning skal refusion-fra-dato ligge efter datoen for dagpengerettens indtræden som er {0} Ved refusionsanmodning skal refusion-til-dato ligge efter datoen for dagpengerettens indtræden Refusion-til-dato skal ligge efter den dato, der sidst er ydet refusion til, nemlig {0} Ved refusionsanmodning skal refusion-fra-dato ligge før refusion-til-dato Hvis refusion-fra-dato angives, skal den være dagen efter sidste refusion Side 33 Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse. Ver sion 1.7 gæld er f r a 05/02-2013

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse. Ver sion 1.7 gæld er f r a 05/02-2013 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 1.7 gæld er f r a 05/02-2013 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 10 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 1.9 gæld er f r a 18/06-2013 og d. 20/08-2013 (se nær m er e ver sionover sigt ) NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt...

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3a gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3a gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3a gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2f gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2f gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2f gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 14 1.1 Målgruppe...

Læs mere

NemRefusion Virksomhedsservice, snitfladebeskrivelse Version 2.2 gælder fra d

NemRefusion Virksomhedsservice, snitfladebeskrivelse Version 2.2 gælder fra d Virksomhedsservice, snitfladebeskrivelse Version 2.2 gælder fra d. 24-06-2014 Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe... 11 1.2 Læsevejledning... 11 1.2.1

Læs mere

Nem Ref usio n Virksom h ed sser vice, snit f lad eb eskrivelse. Ver sion 2-1 gæld er f r a d

Nem Ref usio n Virksom h ed sser vice, snit f lad eb eskrivelse. Ver sion 2-1 gæld er f r a d Nem Ref usio n Virksom h ed sser vice, snit f lad eb eskrivelse Ver sion 2-1 gæld er f r a d. 08-04-2014 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 8 1.1 Målgruppe... 8 1.2 Læsevejledning... 8 1.2.1

Læs mere

NemRefusion Kommuneservice, snitfladebeskrivelse Version 2.2 gældende fra den 24.06.14

NemRefusion Kommuneservice, snitfladebeskrivelse Version 2.2 gældende fra den 24.06.14 Kommuneservice, snitfladebeskrivelse Version 2.2 gældende fra den 24.06.14 Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 8 1.1 Målgruppe... 8 1.2 Læsevejledning... 8 1.2.1 Illustration

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29-08-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29-08-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29-08-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 15 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 0 Fejl 1000 valideres 0 Fejl 1001 Der opstod en fejl ved forsøg på validering: {0} Indberetningen har ikke et 'MessageID' - anvender internt 0 Fejl

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m un eser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d (* SE-n um m er skærp else gæld er f ra

Nem Ref usion Kom m un eser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d (* SE-n um m er skærp else gæld er f ra Nem Ref usion Kom m un eser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 (* SE-n um m er skærp else gæld er f ra 01.06.2015) NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt...

Læs mere

Nem Ref usion Virksom h ed sser vice Snit f lad eb eskrivelse Ver sio n gæld en d e f ra d

Nem Ref usion Virksom h ed sser vice Snit f lad eb eskrivelse Ver sio n gæld en d e f ra d Nem Ref usion Virksom h ed sser vice Snit f lad eb eskrivelse Ver sio n 2.5.1 gæld en d e f ra d. 29-08-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 16 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen NemRefusion Kontekst Lønadministrator Fraværende Sagsbehandler DanID Virk BRS DKAL Lønsystem Virk.dk Ydelsesystem Virk.dk Virksomheds service Virksomheds dialog NemRefusion.dk (CMS) Kommune service Virk

Læs mere

NemRefusion Virksomhedsservice Snitfladebeskrivelse Version gældende fra d

NemRefusion Virksomhedsservice Snitfladebeskrivelse Version gældende fra d Virksomhedsservice Snitfladebeskrivelse Version 2.7.2 gældende fra d. Indholdsfortegnelse 1 Dokument og versionsoversigt... 6 2 Indledning... 18 2.1 Målgruppe... 18 2.2 Læsevejledning... 18 2.2.1 Illustration

Læs mere

Nem Ref usio n Virksom h ed sser vice Snit f lad eb eskrivelse Ver sion 2.7 gæld en d e f ra d

Nem Ref usio n Virksom h ed sser vice Snit f lad eb eskrivelse Ver sion 2.7 gæld en d e f ra d Nem Ref usio n Virksom h ed sser vice Snit f lad eb eskrivelse Ver sion 2.7 gæld en d e f ra d. NemRefusion Indholdsfortegnelse 1 Dokument og versionsoversigt... 6 2 Indledning... 17 2.1 Målgruppe... 17

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.7 gæld end e f r a d

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.7 gæld end e f r a d Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.7 gæld end e f r a d. 10-09-2016 NemRefusion Indholdsfortegnelse 1 Dokument og versionsoversigt... 4 2 Indledning... 12 2.1 Målgruppe...

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.0, 08.03.2011. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.0, 08.03.2011. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.0, 08.03.2011 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

NemRefusion Virksomhedsservice Snitfladebeskrivelse Version gældende fra d

NemRefusion Virksomhedsservice Snitfladebeskrivelse Version gældende fra d Virksomhedsservice Snitfladebeskrivelse Version 2.7.3 gældende fra d. 04-02-2017 Indholdsfortegnelse 1 Dokument og versionsoversigt... 6 2 Indledning... 19 2.1 Målgruppe... 19 2.2 Læsevejledning... 19

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

NemRefusion Virksomhedsservice Snitfladebeskrivelse Version gældende fra d

NemRefusion Virksomhedsservice Snitfladebeskrivelse Version gældende fra d Virksomhedsservice Snitfladebeskrivelse Version 2.7.5 gældende fra d. 09-09-2017 Indholdsfortegnelse 1 Dokument og versionsoversigt... 6 2 Indledning... 21 2.1 Målgruppe... 21 2.2 Læsevejledning... 21

Læs mere

NemRefusion Kommuneservice, snitfladebeskrivelse Version gældende fra d

NemRefusion Kommuneservice, snitfladebeskrivelse Version gældende fra d Kommuneservice, snitfladebeskrivelse Version 2.7.3 gældende fra d. 04-02-2017 Indholdsfortegnelse 1 Dokument og versionsoversigt... 4 2 Indledning... 14 2.1 Målgruppe... 14 2.2 Læsevejledning... 14 2.2.1

Læs mere

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dato: Ref.: Mellem og KOMBIT A/S Formål Formålet med denne aftale er at fastlægge de tekniske krav til kommunikationen mellem

Læs mere

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug INFORMATIONSMØDE 1 Agenda Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug Udfordringerne Driftsstatus Support Kommende

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION 1 Agenda Velkomst v. KOMBIT Baggrunden for NemRefusion Hvor er vi nu? Hvad byder fremtiden Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? 2 Hvem er KOMBIT som kunde?

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Hvor digital indberetning

Hvor digital indberetning 1 Hvor digital indberetning En analyse fra 2002 viste, at mange regler og frister gør det svært at administrere for både virksomheder og kommuner. mange papirblanketter er forkert eller mangelfuldt udfyldte.

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barselsdagpenge samt anmodning om løntilskud og fleksjobrefusion på Virk.dk. Version 7.0 02.11.2015 Indholdsfortegnelse Dokument

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barselsdagpenge samt anmodning om løntilskud og fleksjobrefusion på Virk.dk. Version 17.0 10.02.2018 Indholdsfortegnelse Dokument

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Indholdsfortegnelse

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barselsdagpenge samt anmodning om løntilskud og fleksjobrefusion på Virk.dk. Indholdsfortegnelse Version 14.0 24.06.2017 Dokument

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Grundlæggende er den fremlagte model at alle virksomheder skal gennemføre identiske tilslutningstests.

Grundlæggende er den fremlagte model at alle virksomheder skal gennemføre identiske tilslutningstests. 11. december 2009 NOTAT Opfølgning på Informationsmøder oktober 2009 Møderne blev holdt henholdsvis hos Rambøll Management Consulting i Århus d. 5. oktober og i Dansk Arkitekturcenter i København d. 7.

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Kommuneservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Kommuneservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Kommuneservice Denne anmodning udfyldes af Systemleverandører forud for tilslutning til NemRefusions systemgrænseflade til kommunale systemer, Kommuneservice.

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Indholdsfortegnelse

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barselsdagpenge samt anmodning om løntilskud og fleksjobrefusion på Virk.dk. Indholdsfortegnelse Version 13.0 20.05.2017 Dokument

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barselsdagpenge samt anmodning om løntilskud og fleksjobrefusion på Virk.dk. Version 10.0 10.09.2016 Indholdsfortegnelse Dokument

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Statistik

Vejledning til SLS webservice Statistik Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Statistik Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Orientering om Virksomhedsservice

Orientering om Virksomhedsservice NemRefusion Informationsmøder oktober 2009 Århus d. 5.10 og København d. 7.10 Orientering om Virksomhedsservice Grænsefladen til løn-, fraværs- og personalesystemer samt til a-kasse systemer Dagsorden

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

udbetaling danmark= Barseldagpenge - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1

udbetaling danmark= Barseldagpenge - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 Barseldagpenge Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 Barseldagpenge overordnet fordeling af opgaver Den

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion. Guiden giver ikke

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Side 1 af 7 Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015

Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015 Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015 NemKonto Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.2 27-3-2012 KMD 2012 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 7.0, 15.04.2016 Senest gemt den 31-08-2016 11:40, ID190-D Indkomstgrænseflade_P13_5

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Ferie Korriger

Vejledning til SLS webservice Ferie Korriger Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Ferie Korriger Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

SOSI STS Testscenarier

SOSI STS Testscenarier SOSI STS Testscenarier Version 1.0.1 Status: Offentliggjort Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 1.1 Baggrund...2 1.2...2 1.3 Baggrundsmateriale... 2 1.4 Adgang...2 2 Test af STS Webservice... 4 2.1

Læs mere

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2 Kom godt igang - for virksomheder Digital Post 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Målgruppe... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Forudsætninger... 2 1.4 Afprøvning... 3 3.1 Opsætning af afsendersystem via sikker e-mail...

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE. Ved Pernille Østerbye, KOMBIT

BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE. Ved Pernille Østerbye, KOMBIT BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE Ved Pernille Østerbye, KOMBIT Hvorfor skal vi have en Borgervendt Selvbetjeningsløsning? Den fællesoffentlige bølgeplan for selvbetjening siger, at selvbetjening

Læs mere