Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning"

Transkript

1 Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Turnusakkreditering

2 Turnusakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Sagsbehandling... 5 Indstilling for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA - dansk... 7 Indstilling for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA - engelsk... 8 Grundoplysninger... 9 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil Bacheloruddannelsernes struktur Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 14 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Indstilling til UDS for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Oplysninger til UDS om bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Indstilling til UDS for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA (engelsk) Oplysninger til UDS om bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA (engelsk)

4 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af et akkrediteringspanel. Akkrediteringspanelet har læst universitetets dokumentationsrapport og har haft møder med repræsentanter for uddannelsen. Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. Uddannelsesstyrelsen (UDS) træffer afgørelse om uddannelsens juridiske forhold 2 på baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling. Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - Danmarks Akkrediteringsinstitutions indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen, uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den faglige vurdering af uddannelsen - Indstilling og oplysninger til Uddannelsesstyrelsen ACE Denmark blev pr. 1. juli 2013 til Danmarks Akkrediteringsinstitution, som beskæftiger sig med akkreditering af hele det videregående uddannelsesområde. 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 2 Uddannelsens tilskudsmæssige placering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UDS-forhold) 4

5 Sagsbehandling Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet i Herning består af en kernefaglig ekspert, en aftagerrepræsentant og en studerende. Kernefaglig ekspert Professor Klaus Nielsen, Department of Management, Birkbeck, University of London. Klaus Nielsen er cand.polit. fra Københavns Universitet. Tidligere professor i samfundsvidenskab og tidligere studieleder for forvaltningsuddannelsen og den samfundsvidenskabelige basisuddannelse ved Roskilde Universitet Medlem af akkrediteringspanel vedrørende økonomiuddannelser i Danmark. Erfaring fra tilsvarende vurderinger af uddannelser og uddannelsesforslag i Storbritannien og Belgien. Program Director for tre postgraduate degrees ved Birkbeck, University of London.. Har forsket i bl.a., sammenlignende velfærdsstudier, institutioner, sportsøkonomi samt innovation og arbejdsmarked. Aftagerrepræsentant Pia Grønborg Steffensen, chefkonsulent, Key Learning. Pia Grønborg Steffensen er uddannet cand.merc. i organisation i 1991 og arbejder som chefkonsulent indenfor Human Ressource. Pia Grønborg Steffensen har igennem årene arbejdet med bl.a. uddannelsesplanlægning, rekruttering (intern og ekstern) og outplacement, ligesom Pia Grønborg Steffensen har siddet i ledergruppen for en større amerikansk koncern i forbindelse med opkøb af dansk virksomhed. Pia Grønborg Steffensen har desuden deltaget i akkreditering af flere uddannelser inden for de erhvervsøkonomiske uddannelser. Studerende Niklas Frijs-Madsen, studerende på Copenhagen Business School, bachelor i International Business and Politics. Niklas Frijs-Madsen er tidligere formand og nuværende bestyrelsesmedlem for studenterorganisationen på Copenhagen Business School, CBSstudents. Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 1.juli 2013 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation oktober 2013: supplerende information om uddannelsens frafald - 7. november 2013: supplerende information om det eksterne råd ved AU Herning, frafald og forventninger til forskningsproduktion. Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 21.oktober 2013 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 7. februar

6 Høringssvar modtaget 28. februar 2014 Kriterium 4 Følgende vurderinger er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at det var kritisk, at der ikke var iværksat undersøgelser af årsagerne til frafald. Vurderingen er ændret, fordi universitetet har beskrevet, hvordan de siden 2010 har systematisk har spurgt om årsagen til frafald hos studerende der melder sig ud, og laver opsøgende arbejde i form af samtaler med studerende, der vurderes at være frafaldstruede. Vurderingerne af kriterium 4 er på den baggrund ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Kriterium 5 Følgende vurderinger er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at det var kritisk, at der ikke var iværksat undersøgelser af årsagerne til frafald. Vurderingen er ændret, fordi universitetet har beskrevet, hvordan de siden 2010 har systematisk har spurgt om årsagen til frafald hos studerende der melder sig ud Vurderingerne af kriterium 5 er på den baggrund ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Sagsbehandling afsluttet 17.februar 2014 Dato for Akkrediteringsrådets møde 9. april 2014 Bemærkninger Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse i Herning er en del af den samlede erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse ved Aarhus Universitet. Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse på resten af Aarhus Universitet blev positivt akkrediteret i turnus Akkrediteringen af den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse på campus Herning blev dengang standset på grund af tvivl om hjemmelsgrundlaget. Styrelsen bestemte i brev af 2. november 2012, at HA-uddannelserne på campus Herning er omfattet af uddannelsesbekendtgørelsen, og at uddannelsen skulle undergå en akkreditering. Tidligere var der ikke krav til uddannelsens forskningsbasering, da uddannelsen var omfattet af reglerne for de erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser i HA-bekendtgørelsen. De to bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi, HA i Herning er hhv. dansksproget og engelsksproget, men deler fagsammensætning, undervisere og fysisk placering. Hvor intet andet et angivet i teksten er forholdene i rapporten derfor gældende for begge uddannelser. I tabeller gengivet fra dokumentationsrapporten er den engelsksprogede uddannelse benævnt som HA-ib, mens den dansksprogede uddannelse benævnes HA. 6

7 Indstilling for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA - dansk Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Betinget positiv akkreditering Delvist tilfredsstillende Afslag på akkreditering Ikke tilfredsstillende Begrundelse Den dansksprogede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet, Herning indstilles til positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Behov for uddannelsen (kriterium 1) - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på delvist tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2), da det erhvervsøkonomiske forskningsmiljø i Herning er i en opbygningsfase, men endnu ikke er af høj kvalitet. Resten af kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Indstillingen sker på baggrund af en samlet vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans. Der er foretaget en analyse af antallet problemer og deres karakter, herunder om problemerne er forbundne, og i hvilken grad universitetet har igangsat initiativer til at løse problemerne. Den dansksprogede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA i Herning er en del af den samlede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi ved Aarhus Universitet. Uddannelsen i Herning er velstruktureret og karakteriseret ved nærhed mellem undervisere og de studerende. Forskningsmiljøet i Herning har været under opbygning i en årrække, og der er nu et antal erhvervsøkonomiske VIP er tilknyttet uddannelsen, der sikrer forskningsbaseringen af fagelementerne. Organiseringen af forskerne i de nuværende forskningsgrupper er ny på AU Herning, og der er lavet projektansøgninger og indgået aftaler med ledelsen om publikationsrater. Forskningsmiljøet bag uddannelsen er dog samlet set endnu ikke af høj kvalitet. Uddannelsen har i en årrække haft et højt frafald på første år. Ledelsen er opmærksom på problemet, og har iværksat undersøgelser samt en række tiltag, der skal formindske frafaldet. Uddannelsen har en velfungerende struktur og progression. Der er sammenhæng mellem uddannelsens titel og kompetenceprofil. Kompetenceprofilen afspejler endvidere kvalifikationsrammens niveau for bacheloruddannelser, og der er sammenhæng mellem kompetenceprofilen og fagelementernes læringsmål. Uddannelsens dimittender videreuddanner sig eller finder beskæftigelse, og uddannelsen er i dialog med aftagere og dimittender både i lokalområdet og centralt gennem Aarhus Universitet. Universitetets informationssystem og evalueringer på flere niveauer giver desuden undervisere og ledelse et solidt informationsgrundlag til at sikre og udvikle uddannelsen. 7

8 Indstilling for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA - engelsk Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Betinget positiv akkreditering Delvist tilfredsstillende Afslag på akkreditering Ikke tilfredsstillende Begrundelse Den engelsksprogede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet, Herning indstilles til positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Behov for uddannelsen (kriterium 1) - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på delvist tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2), da det erhvervsøkonomiske forskningsmiljø i Herning er i en opbygningsfase, men endnu ikke er af høj kvalitet. Resten af kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Indstillingen sker på baggrund af en samlet vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans. Der er foretaget en analyse af antallet problemer og deres karakter, herunder om problemerne er forbundne, og i hvilken grad universitetet har igangsat initiativer til at løse problemerne. Den engelsksprogede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA i Herning er en del af den samlede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi ved Aarhus Universitet. Uddannelsen i Herning er velstruktureret og karakteriseret ved nærhed mellem undervisere og de studerende. Forskningsmiljøet i Herning har været under opbygning i en årrække, og der er nu et antal erhvervsøkonomiske VIP er tilknyttet uddannelsen, der sikrer forskningsbaseringen af fagelementerne. Organiseringen af forskerne i de nuværende forskningsgrupper er ny på AU Herning, og der er lavet projektansøgninger og indgået aftaler med ledelsen om publikationsrater. Forskningsmiljøet bag uddannelsen er dog samlet set endnu ikke af høj kvalitet. Uddannelsen har i en årrække haft et højt frafald på første år. Ledelsen er opmærksom på problemet, og har iværksat undersøgelser samt en række tiltag, der skal formindske frafaldet. Uddannelsen har en velfungerende struktur og progression. Der er sammenhæng mellem uddannelsens titel og kompetenceprofil. Kompetenceprofilen afspejler endvidere kvalifikationsrammens niveau for bacheloruddannelser, og der er sammenhæng mellem kompetenceprofilen og fagelementernes læringsmål. Uddannelsens dimittender videreuddanner sig eller finder beskæftigelse, og uddannelsen er i dialog med aftagere og dimittender både i lokalområdet og centralt gennem Aarhus Universitet. Universitetets informationssystem og evalueringer på flere niveauer giver desuden undervisere og ledelse et solidt informationsgrundlag til at sikre og udvikle uddannelsen. 8

9 Grundoplysninger Udbudssted Uddannelserne udbydes i Herning Sprog Der udbydes to varianter af HA-uddannelsen ved Aarhus Universitet i Herning. Den ene uddannelse udbydes på dansk og den anden uddannelse udbydes på engelsk Hovedområde Uddannelserne hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde Bacheloruddannelsernes grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år HA dansksproget Optagne Indskrevne Fuldførte Tilvalgsstuderende HA engelsksproget Optagne Indskrevne Fuldførte Tilvalgsstuderende

10 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil Uddannelsen giver umiddelbar erhvervskompetence og sætter dimittenden i stand til at behandle erhvervsøkonomiske problemstillinger i offentlige og private virksomheder og organisationer. Uddannelsen kvalificerer samtidig til optagelse på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse og revisorkandidatuddannelsen samt til flere andre samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser. Gennem uddannelsen opnår den studerende viden om teori, metode og praksis inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, der kvalificerer dem til: - at forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis - at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller - at håndtere komplekse problemstillinger i studie- og arbejdsmæssig sammenhæng - at formulere/formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller - selvstændigt at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde - at identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen læring. (Studieordning, samlet ansøgning s. 68) Bacheloruddannelsernes struktur Den dansksprogede og engelsksprogede uddannelse på AU Herning har samme struktur, men adskiller sig ved at den ene er dansksproget og den anden engelsksproget. De kursiverede fagelementer på uddannelsens 4. semester er toningsfag, der udgør i alt 25 ECTS-point Hvert fag/fagmodul har et omfang på 5 ECTS bortset fra Erhvervsret (10 ECTS), International Business (15 ECTS) og bachelorafhandlingen (20 ECTS). 10

11 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Bacheloruddannelse - Dansk Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Bacheloruddannelse - Engelsk Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Dialog med aftagerpanel og aftagere AU Herning har i perioden haft en rådgivende bestyrelse, der har repræsenteret betydende aftagerinteresser i området. Den rådgivende bestyrelse fungerede primært som et aftagerpanel for de uddannelser, der blev udbudt i Herning, men blev afviklet i forbindelse med omstruktureringen af Aarhus Universitet (Dokumentationsrapport, s. 5). De to varianter af den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse i Herning har samme struktur som resten af uddannelsen på Aarhus Universitet. Det betyder også at en del af den dialog, som Aarhus School of Business havde med deres aftagerråd om HA-uddannelsen, havde relevans for uddannelsen i Herning. Aftagerrådet virkede frem til 2011, hvor ASB blev en del af hovedområdet Business and Social Sciences (Dokumentationsrapport, s. 5). I foråret 2013 har Aarhus Universitet nedsat et nyt samlet aftagerpanel for de erhvervsøkonomiske bachelorog kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet. I aftagerpanelet sidder følgende repræsentanter: - Poul Runge Nielsen, kontorchef i Europa-Parlamentet EU Business and Law - Poul Due, Økonomidirektør, Im. Stiholt A/S Management Accounting and Control - Carsten Kusk, Manager, Logistics & PEX, PE Development Factory, Vestas Control Systems Logistics and Supply Chain Management - Troels Wendelbo, HR-chef, LEGO Strategy, Organisation and Leadership - Dr. Christian Weise, European Commission International Economic Consulting - Finn Lund Andersen, HR og kommunikationsdirektør, Dansk Supermarked Gruppen Marketing - Kenneth Linnebjerg, adm. direktør, Reelight Aps Innovation Management (Bilag 1.4) I rapporten fremgår det, at aftagerpanelet har holdt deres første møde den 7. juni Af referatet for mødet fremgår det, at panelet er blevet præsenteret for HA-uddannelsen på Aarhus Universitet, resultater fra universitetets beskæftigelsesundersøgelse og en orientering om HA-uddannelsens frafald og AUs intentioner om at iværksætte en frafaldundersøgelse. Aftagerpanelet skal efter planen holde et årligt møde. Specifikt for AU Herning er der desuden i 2013 nedsat et eksternt råd bestående af politikere og arbejdsmarkedsrepræsentanter fra Midt- og Vestjylland. Rådet skal bl.a. rådgive om Hvordan AU Herning kan tilbyde det omkringliggende samfund den ydelse af forskning, uddannelse og efter- og videreuddannelse, der er behov for?. Rådet skal mødes to gange årligt (Supplerende oplysninger af 7. november 2013) Akkrediteringspanelet bemærker desuden, at en stor del af dimittenderne fortsætter på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse(cand.merc.) eller kandidatuddannelsen i revision (cand.merc.aud.), og at det er studienævnet for erhvervsøkonomi, der dækker både bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, kandidatuddannelserne i erhvervsøkonomi og kandidatuddannelsen i revision. Universitetet angiver, at regnskabsdelen af HA uddannelsen er blevet skærpet på baggrund af erfaringer fra kandidatuddannelsen i revision 11

12 Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen er i løbende dialog med aftagerpanelerne og andre aftagere og, at dialogen anvendes til udvikling af uddannelsen og i sikringen af uddannelsens relevans og kvalitet. Dialog med dimittender Universitetet beskriver, at dialogen med uddannelsens dimittender foregår i 3 forskellige sammenhænge: - Dialog med AU Hernings Alumneforeningens bestyrelse - AUs centrale beskæftigelsesundersøgelse frem til AU Hernings beskæftigelsesundersøgelse 2013 I foråret 2009 blev der oprettet en alumneforening på det daværende AU-HIH, og denne har været aktiv lige siden. Universitetet skriver, at siden nedlæggelsen af den rådgivende bestyrelse ved AU Herning, har det lokale alumnenetværk fungeret som et rådgivende organ for AU Herning. I bestyrelsen sidder dimittendrepræsentanter for AU Hernings uddannelser, herunder 1 fra HA uddannelsen. Universitetet beskriver, at der efter ønske fra alumnenetværket blandt andet blev oprettet et kursus i forhandlingsteknik som valgfag på HA-uddannelsen i Alumnenetværket er desuden ved at oprette en mentorordning mellem dimittender og nuværende studerende ved AU Herning (Dokumentationsrapport, s.7) Bacheloruddannelser har været med i Aarhus Universitets centrale beskæftigelsesundersøgelser frem til 2012, hvor undersøgelsen som følge af lave svarprocenter blev rettet mod professionsbacheloruddannelser ud over kandidater og ph.d er. Beskæftigelsesundersøgelsen i 2011 var rettet mod bachelordimittender, der ikke læste videre på Aarhus Universitet. Svarprocenten for HA-uddannelserne i Herning var 26 %. Udover spørgsmål til dimittendernes beskæftigelsessituation omfatter undersøgelsen også spørgsmål om, i hvilken grad den enkelte bachelor har tilegnet sig en række forskellige kompetencer igennem uddannelsen, samt i hvilken grad vedkommende har haft brug for dem efterfølgende. I 2013 har AU Herning valgt at lave en lokal dimittendundersøgelse, hvor dimittender fra på de to HA-uddannelser i Herning blev ringet op og stillet de spørgsmål, der også indgår i AUs centrale dimittendundersøgelse. Undersøgelsens svarprocent var 52 %. Undersøgelserne viser, at langt de fleste bachelorkandidater fortsætter på en kandidatuddannelse, og at flertallet fortsætter på Aarhus Universitet og vil dermed også indgå i beskæftigelsesundersøgelserne fremover. Akkrediteringspanelet bemærker, at ingen af undersøgelserne viser præcist, hvor mange, der fortsætter på Aarhus Universitet. På besøget gav flertallet af de studerende udtryk for, at de vil fortsætte på enten den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse eller kandidatuddannelsen i revision på Aarhus Universitet. Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet gennem den centrale beskæftigelsesundersøgelse målrettet kandidatdimittender, den lokale dialog med alumnenetværket og den lokale beskæftigelsesundersøgelse er i dialog med uddannelsens dimittender og, at dialogen med uddannelsens dimittender anvendes til udvikling af uddannelsen og i sikringen af uddannelsens relevans og kvalitet. Beskæftigelse Universitetet har vedlagt statistik fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, der viser beskæftigelsessituationen for dimittender fra de erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser Det fremgår af tabellen, at mellem 88 % og 86 % af dimittenderne fra uddannelsen på Aarhus Universitet læser videre på en kandidatuddannelse. Ledigheden for dimittender fra Aarhus Universitet er alle årene 0 % (Dokumentationsrapport, s. 11 ). Universitetet har desuden vedlagt specifikke tal for bachelordimittender fra AU Herning, som stammer fra universitetets dimittendundersøgelse Undersøgelsens svarprocent var 52 %. Tabellen gengives her: 12

13 (Dokumentationsrapport, s. 10 ) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens dimittender finder beskæftigelse eller videreuddanner sig i et omfang, der er på niveau med øvrige dimittender fra samme hovedområde. Relevant beskæftigelse Som det fremgår oven for fortsætter langt de fleste bachelordimittender på en kandidatuddannelse og flertallet fortsætter på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse på Aarhus Universitet. I beskæftigelsesundersøgelsen fremgår det, at de få dimittender, der er gået ud på arbejdsmarkedet, har fået arbejde inden for følgende brancher: - Handel - Finans og forsikring - Konsulent- og rådgivningsvirksomhed (Dokumentationsrapport, s. 12) Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at uddannelsens dimittender finder beskæftigelse i relevante brancher. Panelet bemærker dog, at det ikke er muligt at vurdere, hvilken type stillinger dimittenderne finder beskæftigelse i. Samlet vurdering for den dansksprogede bacheloruddannelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Samlet vurdering for den engelsksprogede bacheloruddannelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 1. Fagbeskrivelse Forhandlingsteknik Bilag 1.2 Medlemmer af AU-HEs tidligere rådgivende bestyrelse Bilag 1.3. Medlemmerne af ASB s aftagerråd Bilag 1.4. Medlemmer i aftagerpanelerne, AU-Erhvervsøkonomi Bilag 1.5 Referat, møde i aftagerpanelet, 7. juni 2013 Bilag 1.6. Beskrivelse af AU Career og partnerskabsaftaler Bilag 1.7 Referat fra alumnemøde 27. maj 2013 Bilag 1.8. Beskrivelse af AU Alumni Supplerende oplysninger om det eksterne råd ved AU Herning 13

14 Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Bacheloruddannelse - Dansk Kriterium 2 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Bacheloruddannelse - Engelsk Kriterium 2 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Universitet beskriver indledningsvist, at institutionen har en nær fortid som ikke-forskningsbaseret uddannelsesinstitution, og at forskningsmiljøet har været under opbygning i en årrække. Dette betyder at en række undervisere på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi i Herning er ansat som VIP er uden forskningsforpligtelse. En del tidligere VIP er uden forskningsforpligtelse har gennemgået eller er i gang med ph.d. forløb. I 2013 er der blevet tilknyttet en række VIP er fra forskningscenteret ICOA til Herning. Forskerne fra denne gruppe har sammen med andre erhvervsøkonomiske VIP er ved AU Herning dannet forskningsgruppen AIROD. ICOA og AIROD udgør de primære forskningsgrupper tilknyttet uddannelsen og har begge et fokus på organisationsudvikling. Derudover er der tilknyttet erhvervsøkonomiske forskere inden for globalisering og finansiering samt VIP er med forskningsområder inden for datalogi og interkulturel kommunikation. Erhvervsjura varetages af en DVIP, der er ansat som forsker ved et andet universitet. Universitetet har lavet en oversigt, der viser fagelementer, semester, underviser, fagansvarlig og fagansvarliges forskningsområde. Her gengives et udsnit: Det fremgår af oversigten, at samtlige fag har tilknyttet fagansvarlige med minimum ph.d.-niveau. Det fremgår desuden af rapporten, at der tilknyttes fagansvarlige fra fagmiljøet på Økonomisk Institut i Aarhus i eksternt regnskab og finansiering fra efteråret Akkrediteringspanelet har gennemgået skemaet og vurderer, at der er sammenhæng mellem forskningsområder tilknyttet uddannelsen og uddannelsens fagelementer. 14

15 Forskningens samvirke med praksis I dokumentationsrapporten har universitetet angivet en række konkrete samarbejder mellem uddannelsens VIP er og erhvervslivet. Eksempelvis skriver universitetet, at Professor (MSO) Anders Frederiksen indgår i flere udviklings samarbejder på HR siden med større danske virksomheder såsom Novo Nordisk og Danske Bank. Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsmiljøet samarbejder med praksis. Uddannelsens tilrettelæggere Fagstudienævnet for erhvervsøkonomi består af følgende VIP-medlemmer, som alle er aktive forskere: - Formand og studieleder Erik Strøjer Madsen (lektor), Institut for Økonomi - Morten Rask (lektor), Institut for Marketing og Organisation - Christian Waldstrøm (lektor), Institut for Marketing og Organisation - Per Madsen (lektor), Institut for Økonomi - Jens Holmgren (lektor), AU-HE - Liselotte Madsen (lektor), Juridisk Institut Lokalt på AU-HE er nedsat et uddannelsesudvalg til daglig og faglig koordinering af uddannelsen under ansvar overfor fagstudienævnet. Dette uddannelsesudvalg består af en klasserepræsentant fra hver årgang for hver toning (6 i alt), De semesteransvarlige VIP er, studiesekretærer, samt uddannelseskoordinator Inger Mørch Hauge. Uddannelsesplanlægningen på semesterbasis og i det daglige varetages af uddannelseskoordinator, Inger Mørch Hauge og vicecenterleder Jan Laursen. Disse refererer, ligesom uddannelsesudvalget, til fagstudienævnet for erhvervsøkonomi, og uddannelseskoordinatoren er desuden suppleant i studienævnet. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen. VIP/DVIP-ratio Universitetet har opgjort VIP/DVIP-ratioen for uddannelsen i 2012: (Dokumentationsrapport, s. 19) 15

16 Akkrediteringspanelet konstaterer, at VIP/DVIP-ratioen er betydeligt højere end landsgennemsnittet på det samfundsvidenskabelige hovedområde. Panelet bemærker dog, at ikke alle VIP er er forskningsforpligtede, hvorfor VIP/DVIP ratioen ikke kan benyttes som en indikator på uddannelsens forskningsbasering Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på bacheloruddannelsen i udstrakt grad undervises af VIP er. Antal studerende pr. VIP (Dokumentationsrapport, s. 20) På besøget fortalte ledelse og undervisere, at AU Herning har nærhed til de studerende som værdi, hvilket de også arbejder aktivt med gennem en åben dør politik. De studerende fortalte også, at de oplevede nærheden til underviserne. En række af de studerende fortalte, at de havde valgt at studere i Herning netop af den grund. Panelet bemærker dog, at ikke alle VIP er er forskningsforpligtede, hvorfor ratioen ikke kan benyttes som en indikator på uddannelsens forskningsbasering. Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende har mulighed for en tæt kontakt til VIP er. Forskningsmiljøets kvalitet (Dokumentationsrapport, s. 21) Akkrediteringspanelet bemærker, at antallet af publikationer er lavt og ikke indikerer et højt niveau. Panelet bemærker dog, at opgørelsen kun tager publikationer fra forskere med i den periode de har været tilknyttet til AU Herning. Opgørelsen tæller således ikke forskningspublikationer fra de VIP er der er blevet tilknyttet AU Herning i 2012 og 2013 med. Panelet vurderer på baggrund af CV er for uddannelsens VIP er at der er væsentlige niveauforskelle, og at nogle VIP er har lave publikationsrater eller kun publicerer konferencebidrag. På besøget fortalte VIP erne, at forskningsgruppen AIROD, der er nystiftet, er i gang med at formulere og ansøge om en række forskningsprojekter. Institutlederen for AU Herning fortalte desuden, at der er indgået aftaler om forventninger til forskningsproduktion for hhv. ph.d.-studerende, post.doc., adjunkter, lektorer og professorer. Universitetet har efterfølgende supplerende sendt aftalen, der også indeholder økonomiske incitamenter for forskningsaktivitet. 16

17 Akkrediteringspanelet har på den baggrund en klar forventning om at det erhvervsøkonomiske forskningsmiljø i Herning vil styrkes yderligere. Akkrediteringspanelet vurderer derfor samlet set, at forskningsmiljøet bag uddannelsen kun i nogen grad kan siges at være af høj kvalitet, men at forskningsmiljøets kvalitet kan forventes at højnes på grund af den nuværende udvikling. Samlet vurdering for den dansksprogede bacheloruddannelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er delvist tilfredsstillende opfyldt, da det erhvervsøkonomiske forskningsmiljø i Herning er i en opbygningsfase, men endnu ikke er af høj kvalitet. Resten af kriteriet vurderes at være tilfredsstillende opfyldt. Samlet vurdering for den engelsksprogede bacheloruddannelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er delvist tilfredsstillende opfyldt, da det erhvervsøkonomiske forskningsmiljø i Herning er i en opbygningsfase, men endnu ikke er af høj kvalitet. Resten af kriteriet vurderes at være tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 2.1 CV og publikationslister, undervisere og fagansvarlige Bilag 2.2 Kursusbeskrivelser - obligatoriske fag på HA Bilag 2.3. CV og publikationsliste på medlemmer af studienævnet samt undervisningskoordinator og Viceinstitutleder Bilag 2.4. Referat af uddannelsesmøde onsdag den 21 marts 201 Supplerende oplysninger om forventninger til publikationsniveau 17

18 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Bacheloruddannelse - Dansk Kriterium 3 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Bacheloruddannelse - Engelsk Kriterium 3 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Titel Uddannelsernes dimittender får den danske titel: Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA og den engelske titel: Bachelor of Science (BSc) in Economics and Business Administration. I studieordning indgår bl.a. følgende beskrivelse: Uddannelsen giver umiddelbar erhvervskompetence og sætter dimittenden i stand til at behandle erhvervsøkonomiske problemstillinger i offentlige og private virksomheder og organisationer. Uddannelsen kvalificerer samtidig til optagelse på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse og revisorkandidatuddannelsen samt til flere andre samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser. (Studieordning, s. 68). Akkrediteringspanelet vurderer, at studieordningens kombinerede formålsbeskrivelse og kompetenceprofil for bacheloruddannelsen svarer til uddannelsens titel og navn. Niveau Uddannelsens kompetenceprofil er fælles for alle varianter af Aarhus Universitets HA-uddannelse og indholdsmæssig identisk for den dansksprogede og engelsksprogede variant. I dokumentationsrapporten har universitetet sammenlignet kvalifikationsrammens typebeskrivelse for bacheloruddannelser med uddannelsens kompetenceprofil. Akkrediteringspanelet bemærker dog kritisk, at uddannelsens kompetenceprofil som den er gengivet i dokumentationsrapporten ikke tydeligt angiver, at de studerende får forskningsbaseret viden og videnskabelige færdigheder. Akkrediteringspanelet lægger dog vægt på, at det ikke er alle relevante dele af afsnittet Kvalifikationsmål fra studieordningen, der er gengivet i skemaet. I studieordningen indgår følgende beskrivelse: HA-uddannelsen, der er en forskningsbaseret erhvervsøkonomisk uddannelse, er normeret til 3 års fuldtidsstudium (= 180 ECTS) [ ]Uddannelsen giver umiddelbar erhvervskompetence og sætter dimittenden i stand til at behandle erhvervsøkonomiske problemstillinger i offentlige og private virksomheder og organisationer. Uddannelsen kvalificerer samtidig til optagelse på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse og revisorkandidatuddannelsen samt til flere andre samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser. Gennem uddannelsen opnår den studerende viden om teori, metode og praksis inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, der kvalificerer dem til: - at forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis - at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller - at håndtere komplekse problemstillinger i studie- og arbejdsmæssig sammenhæng - at formulere/formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller - selvstændigt at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde 18

19 - at identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen læring (Studieordning, samlet ansøgning, s. 68) Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af den samlede beskrivelse, at bacheloruddannelsens kompetenceprofil lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen. Samlet vurdering for den dansksprogede bacheloruddannelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Samlet vurdering for den engelsksprogede bacheloruddannelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s

20 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Bacheloruddannelse - Dansk Kriterium 4 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Bacheloruddannelse - Engelsk Kriterium 4 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau Optagelse på den dansksprogede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi forudsætter en gymnasial adgangsgivende eksamen samt følgende niveauer: - Dansk A - Engelsk B - Matematik B - Historie/Idehistorie/Samtidshistorie/Samfundsfag/International Økonomi B På den engelsksprogede uddannelse forudsættes, at de studerende besidder tilstrækkelige sprogkundskaber til at kunne følge undervisning afviklet på engelsk samt kunne udfærdige skriftligt materiale på engelsk. Der stilles følgende krav: - Engelsk B - Matematik B - Historie/Idehistorie/Samtidshistorie/Samfundsfag/International Økonomi B (Dokumentationsrapport, s. 27) I faget matematik på uddannelsens første år bringes de studerende fra B niveau til et højere niveau, der er tilpasset behovene i de erhvervs- og samfundsøkonomiske fag samt i statistik. Progressionen i økonomifagene og i statistik er tilpasset det forhold, at de studerende i starten af studiet kun kan forventes at have et B niveau i matematik. Universitetet nævner desuden en række tiltag, der skal lette overgangen fra gymnasial uddannelse til universitet: - Studiegrupper med fast tilknyttet tutor - Tilbud om studiegruppesamtaler eller individuelle samtaler med den semesteransvarlige VIP - Øvelsestimer tilknyttet fagene på 1. og 2. semester På besøget angav de studerende, at der var et ambitiøst niveau fra start, hvor der ligger nogle hårde kvantitative fag, men at de hurtigt indså nødvendigheden af fagene, ligesom øvelsestimerne var en god hjælp. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem adgangskravene og uddannelsernes faglige niveau. 20

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Akkrediteringsrådet har akkrediteret

Læs mere

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten.

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (engelsk) Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi med

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aarhus Universitet Marianne Kjær Astrid Marie Gad Knudsen Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk, agk@au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2013-2 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Bacheloruddannelsen i økonomi (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail: Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Øst Att. Heidi Linnemann Prehn Institutionsakkreditering af AAU - Audit trails Akkrediteringspanelet har i forbindelse med institutionsakkrediteringen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Linjebeskrivelse for International Business

Linjebeskrivelse for International Business Studienævn for Erhvervsøkonomi i Linjebeskrivelse for International Business Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 6 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Denne linjebeskrivelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD KØBENHAVNS UNIVERSITET Masteruddannelsen i idræt og velfærd, Københavns

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 8 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016 Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser August 2016-1 - Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

HA-studiet - 2012 Indhold

HA-studiet - 2012 Indhold HA-studiet - 2012 Indhold Indledning... 2 Uddannelsens kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 8 1. del - prøver... 9 Oversigt over prøverne... 9 Prøvebeskrivelser...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Studieordning HA 2010

Studieordning HA 2010 Studieordning HA 2010 INDLEDNING... 2 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 3 STUDIEVEJLEDNINGEN... 3 STUDIEADMINISTRATIONEN... 3 STUDIEEKSPEDITIONEN... 3 STUDIENÆVN... 4 KORT OVER AU HERNING... 4 KVALIFIKATIONSMÅL...

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. sep. 2015

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Turnusakkreditering, efterår 2009 Turnusakkreditering, efterår 2009 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i Almen Erhvervsøkonomi (HA) 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse 27. MAJ 2015 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i skat Masteruddannelsen

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud Vejledning til uddannelsesakkreditering Eksisterende uddannelser og udbud 30. september 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Vejledningens funktion og opbygning... 3 1.3. Uddannelse

Læs mere