Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning"

Transkript

1 Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Turnusakkreditering

2 Turnusakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Sagsbehandling... 5 Indstilling for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA - dansk... 7 Indstilling for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA - engelsk... 8 Grundoplysninger... 9 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil Bacheloruddannelsernes struktur Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 14 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Indstilling til UDS for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Oplysninger til UDS om bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Indstilling til UDS for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA (engelsk) Oplysninger til UDS om bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA (engelsk)

4 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af et akkrediteringspanel. Akkrediteringspanelet har læst universitetets dokumentationsrapport og har haft møder med repræsentanter for uddannelsen. Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. Uddannelsesstyrelsen (UDS) træffer afgørelse om uddannelsens juridiske forhold 2 på baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling. Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - Danmarks Akkrediteringsinstitutions indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen, uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den faglige vurdering af uddannelsen - Indstilling og oplysninger til Uddannelsesstyrelsen ACE Denmark blev pr. 1. juli 2013 til Danmarks Akkrediteringsinstitution, som beskæftiger sig med akkreditering af hele det videregående uddannelsesområde. 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 2 Uddannelsens tilskudsmæssige placering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UDS-forhold) 4

5 Sagsbehandling Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet i Herning består af en kernefaglig ekspert, en aftagerrepræsentant og en studerende. Kernefaglig ekspert Professor Klaus Nielsen, Department of Management, Birkbeck, University of London. Klaus Nielsen er cand.polit. fra Københavns Universitet. Tidligere professor i samfundsvidenskab og tidligere studieleder for forvaltningsuddannelsen og den samfundsvidenskabelige basisuddannelse ved Roskilde Universitet Medlem af akkrediteringspanel vedrørende økonomiuddannelser i Danmark. Erfaring fra tilsvarende vurderinger af uddannelser og uddannelsesforslag i Storbritannien og Belgien. Program Director for tre postgraduate degrees ved Birkbeck, University of London.. Har forsket i bl.a., sammenlignende velfærdsstudier, institutioner, sportsøkonomi samt innovation og arbejdsmarked. Aftagerrepræsentant Pia Grønborg Steffensen, chefkonsulent, Key Learning. Pia Grønborg Steffensen er uddannet cand.merc. i organisation i 1991 og arbejder som chefkonsulent indenfor Human Ressource. Pia Grønborg Steffensen har igennem årene arbejdet med bl.a. uddannelsesplanlægning, rekruttering (intern og ekstern) og outplacement, ligesom Pia Grønborg Steffensen har siddet i ledergruppen for en større amerikansk koncern i forbindelse med opkøb af dansk virksomhed. Pia Grønborg Steffensen har desuden deltaget i akkreditering af flere uddannelser inden for de erhvervsøkonomiske uddannelser. Studerende Niklas Frijs-Madsen, studerende på Copenhagen Business School, bachelor i International Business and Politics. Niklas Frijs-Madsen er tidligere formand og nuværende bestyrelsesmedlem for studenterorganisationen på Copenhagen Business School, CBSstudents. Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 1.juli 2013 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation oktober 2013: supplerende information om uddannelsens frafald - 7. november 2013: supplerende information om det eksterne råd ved AU Herning, frafald og forventninger til forskningsproduktion. Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 21.oktober 2013 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 7. februar

6 Høringssvar modtaget 28. februar 2014 Kriterium 4 Følgende vurderinger er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at det var kritisk, at der ikke var iværksat undersøgelser af årsagerne til frafald. Vurderingen er ændret, fordi universitetet har beskrevet, hvordan de siden 2010 har systematisk har spurgt om årsagen til frafald hos studerende der melder sig ud, og laver opsøgende arbejde i form af samtaler med studerende, der vurderes at være frafaldstruede. Vurderingerne af kriterium 4 er på den baggrund ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Kriterium 5 Følgende vurderinger er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at det var kritisk, at der ikke var iværksat undersøgelser af årsagerne til frafald. Vurderingen er ændret, fordi universitetet har beskrevet, hvordan de siden 2010 har systematisk har spurgt om årsagen til frafald hos studerende der melder sig ud Vurderingerne af kriterium 5 er på den baggrund ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Sagsbehandling afsluttet 17.februar 2014 Dato for Akkrediteringsrådets møde 9. april 2014 Bemærkninger Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse i Herning er en del af den samlede erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse ved Aarhus Universitet. Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse på resten af Aarhus Universitet blev positivt akkrediteret i turnus Akkrediteringen af den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse på campus Herning blev dengang standset på grund af tvivl om hjemmelsgrundlaget. Styrelsen bestemte i brev af 2. november 2012, at HA-uddannelserne på campus Herning er omfattet af uddannelsesbekendtgørelsen, og at uddannelsen skulle undergå en akkreditering. Tidligere var der ikke krav til uddannelsens forskningsbasering, da uddannelsen var omfattet af reglerne for de erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser i HA-bekendtgørelsen. De to bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi, HA i Herning er hhv. dansksproget og engelsksproget, men deler fagsammensætning, undervisere og fysisk placering. Hvor intet andet et angivet i teksten er forholdene i rapporten derfor gældende for begge uddannelser. I tabeller gengivet fra dokumentationsrapporten er den engelsksprogede uddannelse benævnt som HA-ib, mens den dansksprogede uddannelse benævnes HA. 6

7 Indstilling for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA - dansk Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Betinget positiv akkreditering Delvist tilfredsstillende Afslag på akkreditering Ikke tilfredsstillende Begrundelse Den dansksprogede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet, Herning indstilles til positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Behov for uddannelsen (kriterium 1) - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på delvist tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2), da det erhvervsøkonomiske forskningsmiljø i Herning er i en opbygningsfase, men endnu ikke er af høj kvalitet. Resten af kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Indstillingen sker på baggrund af en samlet vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans. Der er foretaget en analyse af antallet problemer og deres karakter, herunder om problemerne er forbundne, og i hvilken grad universitetet har igangsat initiativer til at løse problemerne. Den dansksprogede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA i Herning er en del af den samlede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi ved Aarhus Universitet. Uddannelsen i Herning er velstruktureret og karakteriseret ved nærhed mellem undervisere og de studerende. Forskningsmiljøet i Herning har været under opbygning i en årrække, og der er nu et antal erhvervsøkonomiske VIP er tilknyttet uddannelsen, der sikrer forskningsbaseringen af fagelementerne. Organiseringen af forskerne i de nuværende forskningsgrupper er ny på AU Herning, og der er lavet projektansøgninger og indgået aftaler med ledelsen om publikationsrater. Forskningsmiljøet bag uddannelsen er dog samlet set endnu ikke af høj kvalitet. Uddannelsen har i en årrække haft et højt frafald på første år. Ledelsen er opmærksom på problemet, og har iværksat undersøgelser samt en række tiltag, der skal formindske frafaldet. Uddannelsen har en velfungerende struktur og progression. Der er sammenhæng mellem uddannelsens titel og kompetenceprofil. Kompetenceprofilen afspejler endvidere kvalifikationsrammens niveau for bacheloruddannelser, og der er sammenhæng mellem kompetenceprofilen og fagelementernes læringsmål. Uddannelsens dimittender videreuddanner sig eller finder beskæftigelse, og uddannelsen er i dialog med aftagere og dimittender både i lokalområdet og centralt gennem Aarhus Universitet. Universitetets informationssystem og evalueringer på flere niveauer giver desuden undervisere og ledelse et solidt informationsgrundlag til at sikre og udvikle uddannelsen. 7

8 Indstilling for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA - engelsk Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Betinget positiv akkreditering Delvist tilfredsstillende Afslag på akkreditering Ikke tilfredsstillende Begrundelse Den engelsksprogede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet, Herning indstilles til positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Behov for uddannelsen (kriterium 1) - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på delvist tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2), da det erhvervsøkonomiske forskningsmiljø i Herning er i en opbygningsfase, men endnu ikke er af høj kvalitet. Resten af kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Indstillingen sker på baggrund af en samlet vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans. Der er foretaget en analyse af antallet problemer og deres karakter, herunder om problemerne er forbundne, og i hvilken grad universitetet har igangsat initiativer til at løse problemerne. Den engelsksprogede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA i Herning er en del af den samlede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi ved Aarhus Universitet. Uddannelsen i Herning er velstruktureret og karakteriseret ved nærhed mellem undervisere og de studerende. Forskningsmiljøet i Herning har været under opbygning i en årrække, og der er nu et antal erhvervsøkonomiske VIP er tilknyttet uddannelsen, der sikrer forskningsbaseringen af fagelementerne. Organiseringen af forskerne i de nuværende forskningsgrupper er ny på AU Herning, og der er lavet projektansøgninger og indgået aftaler med ledelsen om publikationsrater. Forskningsmiljøet bag uddannelsen er dog samlet set endnu ikke af høj kvalitet. Uddannelsen har i en årrække haft et højt frafald på første år. Ledelsen er opmærksom på problemet, og har iværksat undersøgelser samt en række tiltag, der skal formindske frafaldet. Uddannelsen har en velfungerende struktur og progression. Der er sammenhæng mellem uddannelsens titel og kompetenceprofil. Kompetenceprofilen afspejler endvidere kvalifikationsrammens niveau for bacheloruddannelser, og der er sammenhæng mellem kompetenceprofilen og fagelementernes læringsmål. Uddannelsens dimittender videreuddanner sig eller finder beskæftigelse, og uddannelsen er i dialog med aftagere og dimittender både i lokalområdet og centralt gennem Aarhus Universitet. Universitetets informationssystem og evalueringer på flere niveauer giver desuden undervisere og ledelse et solidt informationsgrundlag til at sikre og udvikle uddannelsen. 8

9 Grundoplysninger Udbudssted Uddannelserne udbydes i Herning Sprog Der udbydes to varianter af HA-uddannelsen ved Aarhus Universitet i Herning. Den ene uddannelse udbydes på dansk og den anden uddannelse udbydes på engelsk Hovedområde Uddannelserne hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde Bacheloruddannelsernes grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år HA dansksproget Optagne Indskrevne Fuldførte Tilvalgsstuderende HA engelsksproget Optagne Indskrevne Fuldførte Tilvalgsstuderende

10 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil Uddannelsen giver umiddelbar erhvervskompetence og sætter dimittenden i stand til at behandle erhvervsøkonomiske problemstillinger i offentlige og private virksomheder og organisationer. Uddannelsen kvalificerer samtidig til optagelse på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse og revisorkandidatuddannelsen samt til flere andre samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser. Gennem uddannelsen opnår den studerende viden om teori, metode og praksis inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, der kvalificerer dem til: - at forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis - at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller - at håndtere komplekse problemstillinger i studie- og arbejdsmæssig sammenhæng - at formulere/formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller - selvstændigt at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde - at identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen læring. (Studieordning, samlet ansøgning s. 68) Bacheloruddannelsernes struktur Den dansksprogede og engelsksprogede uddannelse på AU Herning har samme struktur, men adskiller sig ved at den ene er dansksproget og den anden engelsksproget. De kursiverede fagelementer på uddannelsens 4. semester er toningsfag, der udgør i alt 25 ECTS-point Hvert fag/fagmodul har et omfang på 5 ECTS bortset fra Erhvervsret (10 ECTS), International Business (15 ECTS) og bachelorafhandlingen (20 ECTS). 10

11 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Bacheloruddannelse - Dansk Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Bacheloruddannelse - Engelsk Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Dialog med aftagerpanel og aftagere AU Herning har i perioden haft en rådgivende bestyrelse, der har repræsenteret betydende aftagerinteresser i området. Den rådgivende bestyrelse fungerede primært som et aftagerpanel for de uddannelser, der blev udbudt i Herning, men blev afviklet i forbindelse med omstruktureringen af Aarhus Universitet (Dokumentationsrapport, s. 5). De to varianter af den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse i Herning har samme struktur som resten af uddannelsen på Aarhus Universitet. Det betyder også at en del af den dialog, som Aarhus School of Business havde med deres aftagerråd om HA-uddannelsen, havde relevans for uddannelsen i Herning. Aftagerrådet virkede frem til 2011, hvor ASB blev en del af hovedområdet Business and Social Sciences (Dokumentationsrapport, s. 5). I foråret 2013 har Aarhus Universitet nedsat et nyt samlet aftagerpanel for de erhvervsøkonomiske bachelorog kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet. I aftagerpanelet sidder følgende repræsentanter: - Poul Runge Nielsen, kontorchef i Europa-Parlamentet EU Business and Law - Poul Due, Økonomidirektør, Im. Stiholt A/S Management Accounting and Control - Carsten Kusk, Manager, Logistics & PEX, PE Development Factory, Vestas Control Systems Logistics and Supply Chain Management - Troels Wendelbo, HR-chef, LEGO Strategy, Organisation and Leadership - Dr. Christian Weise, European Commission International Economic Consulting - Finn Lund Andersen, HR og kommunikationsdirektør, Dansk Supermarked Gruppen Marketing - Kenneth Linnebjerg, adm. direktør, Reelight Aps Innovation Management (Bilag 1.4) I rapporten fremgår det, at aftagerpanelet har holdt deres første møde den 7. juni Af referatet for mødet fremgår det, at panelet er blevet præsenteret for HA-uddannelsen på Aarhus Universitet, resultater fra universitetets beskæftigelsesundersøgelse og en orientering om HA-uddannelsens frafald og AUs intentioner om at iværksætte en frafaldundersøgelse. Aftagerpanelet skal efter planen holde et årligt møde. Specifikt for AU Herning er der desuden i 2013 nedsat et eksternt råd bestående af politikere og arbejdsmarkedsrepræsentanter fra Midt- og Vestjylland. Rådet skal bl.a. rådgive om Hvordan AU Herning kan tilbyde det omkringliggende samfund den ydelse af forskning, uddannelse og efter- og videreuddannelse, der er behov for?. Rådet skal mødes to gange årligt (Supplerende oplysninger af 7. november 2013) Akkrediteringspanelet bemærker desuden, at en stor del af dimittenderne fortsætter på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse(cand.merc.) eller kandidatuddannelsen i revision (cand.merc.aud.), og at det er studienævnet for erhvervsøkonomi, der dækker både bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, kandidatuddannelserne i erhvervsøkonomi og kandidatuddannelsen i revision. Universitetet angiver, at regnskabsdelen af HA uddannelsen er blevet skærpet på baggrund af erfaringer fra kandidatuddannelsen i revision 11

12 Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen er i løbende dialog med aftagerpanelerne og andre aftagere og, at dialogen anvendes til udvikling af uddannelsen og i sikringen af uddannelsens relevans og kvalitet. Dialog med dimittender Universitetet beskriver, at dialogen med uddannelsens dimittender foregår i 3 forskellige sammenhænge: - Dialog med AU Hernings Alumneforeningens bestyrelse - AUs centrale beskæftigelsesundersøgelse frem til AU Hernings beskæftigelsesundersøgelse 2013 I foråret 2009 blev der oprettet en alumneforening på det daværende AU-HIH, og denne har været aktiv lige siden. Universitetet skriver, at siden nedlæggelsen af den rådgivende bestyrelse ved AU Herning, har det lokale alumnenetværk fungeret som et rådgivende organ for AU Herning. I bestyrelsen sidder dimittendrepræsentanter for AU Hernings uddannelser, herunder 1 fra HA uddannelsen. Universitetet beskriver, at der efter ønske fra alumnenetværket blandt andet blev oprettet et kursus i forhandlingsteknik som valgfag på HA-uddannelsen i Alumnenetværket er desuden ved at oprette en mentorordning mellem dimittender og nuværende studerende ved AU Herning (Dokumentationsrapport, s.7) Bacheloruddannelser har været med i Aarhus Universitets centrale beskæftigelsesundersøgelser frem til 2012, hvor undersøgelsen som følge af lave svarprocenter blev rettet mod professionsbacheloruddannelser ud over kandidater og ph.d er. Beskæftigelsesundersøgelsen i 2011 var rettet mod bachelordimittender, der ikke læste videre på Aarhus Universitet. Svarprocenten for HA-uddannelserne i Herning var 26 %. Udover spørgsmål til dimittendernes beskæftigelsessituation omfatter undersøgelsen også spørgsmål om, i hvilken grad den enkelte bachelor har tilegnet sig en række forskellige kompetencer igennem uddannelsen, samt i hvilken grad vedkommende har haft brug for dem efterfølgende. I 2013 har AU Herning valgt at lave en lokal dimittendundersøgelse, hvor dimittender fra på de to HA-uddannelser i Herning blev ringet op og stillet de spørgsmål, der også indgår i AUs centrale dimittendundersøgelse. Undersøgelsens svarprocent var 52 %. Undersøgelserne viser, at langt de fleste bachelorkandidater fortsætter på en kandidatuddannelse, og at flertallet fortsætter på Aarhus Universitet og vil dermed også indgå i beskæftigelsesundersøgelserne fremover. Akkrediteringspanelet bemærker, at ingen af undersøgelserne viser præcist, hvor mange, der fortsætter på Aarhus Universitet. På besøget gav flertallet af de studerende udtryk for, at de vil fortsætte på enten den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse eller kandidatuddannelsen i revision på Aarhus Universitet. Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet gennem den centrale beskæftigelsesundersøgelse målrettet kandidatdimittender, den lokale dialog med alumnenetværket og den lokale beskæftigelsesundersøgelse er i dialog med uddannelsens dimittender og, at dialogen med uddannelsens dimittender anvendes til udvikling af uddannelsen og i sikringen af uddannelsens relevans og kvalitet. Beskæftigelse Universitetet har vedlagt statistik fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, der viser beskæftigelsessituationen for dimittender fra de erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser Det fremgår af tabellen, at mellem 88 % og 86 % af dimittenderne fra uddannelsen på Aarhus Universitet læser videre på en kandidatuddannelse. Ledigheden for dimittender fra Aarhus Universitet er alle årene 0 % (Dokumentationsrapport, s. 11 ). Universitetet har desuden vedlagt specifikke tal for bachelordimittender fra AU Herning, som stammer fra universitetets dimittendundersøgelse Undersøgelsens svarprocent var 52 %. Tabellen gengives her: 12

13 (Dokumentationsrapport, s. 10 ) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens dimittender finder beskæftigelse eller videreuddanner sig i et omfang, der er på niveau med øvrige dimittender fra samme hovedområde. Relevant beskæftigelse Som det fremgår oven for fortsætter langt de fleste bachelordimittender på en kandidatuddannelse og flertallet fortsætter på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse på Aarhus Universitet. I beskæftigelsesundersøgelsen fremgår det, at de få dimittender, der er gået ud på arbejdsmarkedet, har fået arbejde inden for følgende brancher: - Handel - Finans og forsikring - Konsulent- og rådgivningsvirksomhed (Dokumentationsrapport, s. 12) Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at uddannelsens dimittender finder beskæftigelse i relevante brancher. Panelet bemærker dog, at det ikke er muligt at vurdere, hvilken type stillinger dimittenderne finder beskæftigelse i. Samlet vurdering for den dansksprogede bacheloruddannelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Samlet vurdering for den engelsksprogede bacheloruddannelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 1. Fagbeskrivelse Forhandlingsteknik Bilag 1.2 Medlemmer af AU-HEs tidligere rådgivende bestyrelse Bilag 1.3. Medlemmerne af ASB s aftagerråd Bilag 1.4. Medlemmer i aftagerpanelerne, AU-Erhvervsøkonomi Bilag 1.5 Referat, møde i aftagerpanelet, 7. juni 2013 Bilag 1.6. Beskrivelse af AU Career og partnerskabsaftaler Bilag 1.7 Referat fra alumnemøde 27. maj 2013 Bilag 1.8. Beskrivelse af AU Alumni Supplerende oplysninger om det eksterne råd ved AU Herning 13

14 Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Bacheloruddannelse - Dansk Kriterium 2 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Bacheloruddannelse - Engelsk Kriterium 2 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Universitet beskriver indledningsvist, at institutionen har en nær fortid som ikke-forskningsbaseret uddannelsesinstitution, og at forskningsmiljøet har været under opbygning i en årrække. Dette betyder at en række undervisere på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi i Herning er ansat som VIP er uden forskningsforpligtelse. En del tidligere VIP er uden forskningsforpligtelse har gennemgået eller er i gang med ph.d. forløb. I 2013 er der blevet tilknyttet en række VIP er fra forskningscenteret ICOA til Herning. Forskerne fra denne gruppe har sammen med andre erhvervsøkonomiske VIP er ved AU Herning dannet forskningsgruppen AIROD. ICOA og AIROD udgør de primære forskningsgrupper tilknyttet uddannelsen og har begge et fokus på organisationsudvikling. Derudover er der tilknyttet erhvervsøkonomiske forskere inden for globalisering og finansiering samt VIP er med forskningsområder inden for datalogi og interkulturel kommunikation. Erhvervsjura varetages af en DVIP, der er ansat som forsker ved et andet universitet. Universitetet har lavet en oversigt, der viser fagelementer, semester, underviser, fagansvarlig og fagansvarliges forskningsområde. Her gengives et udsnit: Det fremgår af oversigten, at samtlige fag har tilknyttet fagansvarlige med minimum ph.d.-niveau. Det fremgår desuden af rapporten, at der tilknyttes fagansvarlige fra fagmiljøet på Økonomisk Institut i Aarhus i eksternt regnskab og finansiering fra efteråret Akkrediteringspanelet har gennemgået skemaet og vurderer, at der er sammenhæng mellem forskningsområder tilknyttet uddannelsen og uddannelsens fagelementer. 14

15 Forskningens samvirke med praksis I dokumentationsrapporten har universitetet angivet en række konkrete samarbejder mellem uddannelsens VIP er og erhvervslivet. Eksempelvis skriver universitetet, at Professor (MSO) Anders Frederiksen indgår i flere udviklings samarbejder på HR siden med større danske virksomheder såsom Novo Nordisk og Danske Bank. Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsmiljøet samarbejder med praksis. Uddannelsens tilrettelæggere Fagstudienævnet for erhvervsøkonomi består af følgende VIP-medlemmer, som alle er aktive forskere: - Formand og studieleder Erik Strøjer Madsen (lektor), Institut for Økonomi - Morten Rask (lektor), Institut for Marketing og Organisation - Christian Waldstrøm (lektor), Institut for Marketing og Organisation - Per Madsen (lektor), Institut for Økonomi - Jens Holmgren (lektor), AU-HE - Liselotte Madsen (lektor), Juridisk Institut Lokalt på AU-HE er nedsat et uddannelsesudvalg til daglig og faglig koordinering af uddannelsen under ansvar overfor fagstudienævnet. Dette uddannelsesudvalg består af en klasserepræsentant fra hver årgang for hver toning (6 i alt), De semesteransvarlige VIP er, studiesekretærer, samt uddannelseskoordinator Inger Mørch Hauge. Uddannelsesplanlægningen på semesterbasis og i det daglige varetages af uddannelseskoordinator, Inger Mørch Hauge og vicecenterleder Jan Laursen. Disse refererer, ligesom uddannelsesudvalget, til fagstudienævnet for erhvervsøkonomi, og uddannelseskoordinatoren er desuden suppleant i studienævnet. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen. VIP/DVIP-ratio Universitetet har opgjort VIP/DVIP-ratioen for uddannelsen i 2012: (Dokumentationsrapport, s. 19) 15

16 Akkrediteringspanelet konstaterer, at VIP/DVIP-ratioen er betydeligt højere end landsgennemsnittet på det samfundsvidenskabelige hovedområde. Panelet bemærker dog, at ikke alle VIP er er forskningsforpligtede, hvorfor VIP/DVIP ratioen ikke kan benyttes som en indikator på uddannelsens forskningsbasering Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på bacheloruddannelsen i udstrakt grad undervises af VIP er. Antal studerende pr. VIP (Dokumentationsrapport, s. 20) På besøget fortalte ledelse og undervisere, at AU Herning har nærhed til de studerende som værdi, hvilket de også arbejder aktivt med gennem en åben dør politik. De studerende fortalte også, at de oplevede nærheden til underviserne. En række af de studerende fortalte, at de havde valgt at studere i Herning netop af den grund. Panelet bemærker dog, at ikke alle VIP er er forskningsforpligtede, hvorfor ratioen ikke kan benyttes som en indikator på uddannelsens forskningsbasering. Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende har mulighed for en tæt kontakt til VIP er. Forskningsmiljøets kvalitet (Dokumentationsrapport, s. 21) Akkrediteringspanelet bemærker, at antallet af publikationer er lavt og ikke indikerer et højt niveau. Panelet bemærker dog, at opgørelsen kun tager publikationer fra forskere med i den periode de har været tilknyttet til AU Herning. Opgørelsen tæller således ikke forskningspublikationer fra de VIP er der er blevet tilknyttet AU Herning i 2012 og 2013 med. Panelet vurderer på baggrund af CV er for uddannelsens VIP er at der er væsentlige niveauforskelle, og at nogle VIP er har lave publikationsrater eller kun publicerer konferencebidrag. På besøget fortalte VIP erne, at forskningsgruppen AIROD, der er nystiftet, er i gang med at formulere og ansøge om en række forskningsprojekter. Institutlederen for AU Herning fortalte desuden, at der er indgået aftaler om forventninger til forskningsproduktion for hhv. ph.d.-studerende, post.doc., adjunkter, lektorer og professorer. Universitetet har efterfølgende supplerende sendt aftalen, der også indeholder økonomiske incitamenter for forskningsaktivitet. 16

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten.

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (engelsk) Akkrediteringsrådet har

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i sygepleje Kandidatuddannelsen

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel:

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel: Copenhagenn Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Revideret brev: Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i moms og afgifter

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme:

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse i pædagogisk antropologi

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi Aarhus Universitet Rektor Brian Bech Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@ @au.dk, mj@ @adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i offentlig politik og økonomi Akkrediteringsrådet

Læs mere

kandi- ologier. Christa Tranum Sendt pr. e-mail: den vedlagte akkredi- februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Lyngby versiteter.

kandi- ologier. Christa Tranum Sendt pr. e-mail: den vedlagte akkredi- februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Lyngby versiteter. Danmarks Tekniske Universitet Rektor Anders O. Bjarklev Christa Tranum Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk, dtu-rektor@ @adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi-

Læs mere

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Syddansk Universitet Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura, cand.merc.(jur.). Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse

Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015 Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i retorik og formidling. Masteruddannelsen i retorik og formidling

Læs mere