SEKTOR 4: KULTUR OG FRITID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEKTOR 4: KULTUR OG FRITID"

Transkript

1 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 41 IDRÆT 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg Idrætsanlæg 028 Fast ejendom 11 Anskaffelser Benny Brandt/Kim Schwartz Benny Brandt/Kim Schwartz Til dækning af diverse materielindkøb, herunder nyanskaffelser af fodboldmål og -net m.v. 13 Vedligeholdelse (P & T's del) Benny Brandt/Kim Schwartz Benny Brandt/Kim Schwartz Benny Brandt/Kim Schwartz 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Det afsatte beløb skal dække udgifter til vedligeholdelse af samtlige boldbaner, deres materiel og hegn, samt gødning, kridt, mv. 19 El og gas Benny Brandt/Kim Schwartz 2.3 Brændsel Benny Brandt/Kim Schwartz Øk.afd. Keld 21 Skatter, afgifter og forsikringer Dækker blandt andet udgifter til vandforbrug til vanding af samtlige baner og tømning af vandingsanlæg. 25 Banevedligeholdelse, Dragør Tennis 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Beløbet skal dække udgifter iht. kontrakt med Dragør Tennis. Steen Jørgensen Hollænderhallen, inkl. Svømmehallen 022 Personale 11 Løn m.v. ja 1.1 Fast løn Løn 11,319 stilling inkl. vikarer, inkl. tillæg til alarm- livredderkurser. Det budgetlagte beløb på særydelser er en gennemsnitsberegning på det faktiske beløb for året. Heri lønudgifter til vikar, overenskomstmæssige tillæg, stævner og størrer arrangementer, afspadsering og og ferie. ja 25 Refusioner 1.1 Fast løn 81 Uddannelse ja Kurser m.v. for personalet 83 Tjenestekørsel ja Beløbet afsat til godtgørelse for brug af eget befordringsmiddel. 85 Beklædning Budgetbemærkninger

2 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst ja Beløbet afsat til indkøb samt vask m.v. af personalets arbejdstøj. 86 Forsikring nej 87 Telefongodtgørelse 99 Anden lønudgift (lægeattester) 024 Driftsmidler ja Beløbet er afsat til kemikalier m.v. 025 Vandprøver ja Beløbet er afsat til udgifter i forbindelse med kontrol af svømmebadet. 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse (Institutionens del) ja 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser (Hollænderhallens del). Udgifter til indvendig bygningsvedligeholdelse, dog undtagen bibliotekets indvendige vedligeholdelse 14 Forsikringsskader 17 Opvarmning ja 2.3 Brændsel Årligt forbrug m3. Opvarmningen købes af kommunens kraft/varmeværk. 19 El og gas ja 2.3 Brændsel Elforbrug pr. år ca kw. 21 Skatter, afgifter og forsikringer nej Udgifter til ejendomsskatter, lovpligtige forsikringer og afgifter; bl.a. vandforbrug ca m Rengøring 40 Institutionens rammebeløb ja Institutionens ramme til rengøringsmidler, indkøb og repr. af mindre maskiner, vinduespolering m.v. 042 Inventar og redskaber ja 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Denne konto indeholder de tidligere konti 11 anskaffelser,13 vedligeholdelse & 15 forsikringer, afgifter, mm. Beløbet er afsat til - indkøb af diverse inventar og redskaber, - almindelig, løbende vedligeholdelse af inventar og redskaber, - udgifter til lovpligtige forsikringer og afgifter m.v. Budgetbemærkninger

3 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst ja - evt. forbrug 047 Bil 2.3 Brændsel 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 053 Rammebesparelse ja - evt. forbrug 054 Kaffemaskine 2.2 Fødevarer 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser ja - evt. forbrug 055 Helsekabine 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser ja - evt. forbrug 056 Billetteringssystemet 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser ja 057 Dansesalen 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser ja 058 Administration Dækker udgifter til telefon, kontormaskiner, indkøb af rabatkort og øvrige kontorhold m.v. 059 Repræsentation m.m. ja 2.2 Fødevarer ja 060 Overførsel vedr. decentralisering jf. reglerne om økonomisk decentralisering ja 069 Andre udgifter/indtægter Dækker udgifter til abonnementer, kontingenter m.v. 070 Tilstandsrapport, svømmehal 071 Flytning cafeteria 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Budgetbemærkninger

4 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst 084 Indtægter 11 Salg af badebilletter ja 7.2 Salg af produkter og ydelser 15 Solarie 7.2 Salg af produkter og ydelser 23 Lejeindtægter ja Udlejning af idrætshal, svømmehal og mødelaler til diverse arrangementer. 30 Sponsorindtægter Kongelundshallen 022 Personale 11 Løn m.v. 1.1 Fast løn Håndværker 0,500 varetager dagligt tilsyn samt småreparationer i idrætshal. Endvidere varetager medarbejderen ordinær rengøring i idrætshallen i åbningsperioden ( ). 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse (Institutionens del) 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Udgifter til indvendig vedligeholdelse af hallen 14 Forsikringsskader 17 Opvarmning 2.3 Brændsel Opvarmning af idrætshal. Skønnet årligt olieforbrug l. 19 El og gas 2.3 Brændsel Skønnet årligt el-forbrug kwh. 21 Skatter, afgifter og forsikringer Udgifter til ejendomsskatter,renovation,skorstensfejning, vandafgift samt forsikringer.vandforbrug 266 m Rengøring 11 Lønninger 1.1 Fast løn Ikke faglært lønarbejder 0,137. Omfatter søndagsrengøring i idrætshallen samt rengøring under den faste medarbejders ferie m.v. 12 Rengøringsselskab 40 Institutionens rammebeløb Udgifter til rengøringsmidler m.v. Budgetbemærkninger

5 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst 042 Inventar og redskaber 060 Overførsel vedr. decentralisering jf. reglerne for økonomisk decentralisering 069 Andre udgifter/indtægter udgifter/indtægter ved mønttelefon. 084 Indtægter 23 Lejeindtægter Indtægter ved udlejning i dagtimerne Cafeteria i Hollænderhallen 085 Kantinedrift 20 Forpagtningsafgift Anslået afgift af cafeteriadriften. Funktionen og kompetencen overgået til Halbestyrelsen pr. 1/ Vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Vedligeh. til Hollænderhallens cafeteria, herunder køkkenrenovering/udskiftning af gl. køkkenudstyr. 22 El 2.3 Brændsel 42 Inventar og redskaber 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Dækker almindelig vedligeholdelse af inventar m.v. 69 Andre udgifter 35 Andre fritidsfaciliteter Søbadeanstalten 022 Personale 11 Løn m.v. 1.1 Fast løn Medarbejdere i alt 0, Forsikringer 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Almindelige vedligeholdelse på badeanstalten 19 El Budgetbemærkninger

6 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst 2.3 Brændsel 21 Skatter, afgifter og forsikringer 38 Rengøring Beløbet dækker udgifter til rengøringsmidler m.v. til brug ved rengøring af personalets kontor. 042 Inventar og redskaber 11 Anskaffelser Beløbet afsat til diverse småanskaffelser 058 Administration Almindelig kontorhold, herunder telefon m.v. 060 Andet 084 Indtægter 11 Salg af badebilletter 7.2 Salg af produkter og ydelser 13 Salg af abonnementskort 7.2 Salg af produkter og ydelser Skønnede indtægter ved salg af billetter. 99 Andet Skønnede indtægter ved salg af sæsonkort Kongelundsfortet 022 Personale 11 Løn m.v. 1.1 Fast løn Håndværker 0,500 varetager dagligt tilsyn på Kongelundsfortet, vedligeholdelse af grønne områder samt småreparationer på fortet. 14 Fleksjob 1.1 Fast løn 83 Tjenestekørsel 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Almindelige vedligeholdelse, reparationer, mv. Budgetbemærkninger

7 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst 17 Opvarmning 2.3 Brændsel Opvarmning af portnerhus. Skønnet årligt olieforbrug l. 21 Skatter, afgifter og forsikringer Udgifter til ejendomsskatter, renovation, skorstensfejning, vandafgift samt forsikringer. 069 Andre udgifter/indtægter Udgifter ved leje af toiletvogn, udgifter til mobiltelefon samt øvrige småanskaffelser. 084 Indtægter 23 Lejeindtægter Hanne N. Friis 42 BIBLIOTEKERNE 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker Vestgrønningen 18-20/Halvejen Personale 11 Bibliotekarer 1.1 Fast løn Personale 15,690 stilling heraf: Bibliotekarer 8,689 stilling, 6,001 over/ass, 1 teknisk servicemedarbejder 14 Vikar 1.1 Fast løn Kontorassistent 0,250. Pulje til dækning af merarbejdstimer/vikartimer i forbindelse med akut sygdom og andet fravær som kræver vagtdækning. 25 Refusioner 1.1 Fast løn 31 Tjenestemandspensioner (udgift) 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 81 Uddannelse Til videreuddannelse af personalet er afsat ca kr. pr. heltidsstilling. Anvendes til generel kompetenceudvikling bl.a. i forbindelse med IT-udvikling. 83 Tjenestekørsel Til dækning af tjenestekørsel i egen bil i forbindelse med kørselsbemyndigelse. 85 Beklædning Budgetbemærkninger

8 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Tilskud til arbejdstøj til biblioteksbetjent. 86 Forsikringer 93 Møder, rejser og repræsentation 2.2 Fødevarer Til møder arrangeret af biblioteket, personalets deltagelse i udenbys møder samt til tjenesterejser og repræsentation. 99 Anden lønudgift (lægeattester) 002 Ejendom 13 Vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Kontoen skal dække indvendig vedligeholdelse af den fredede bygning på Vestgrønningen 18 og indvendig vedligeholdelse af biblioteket i Hollænderhallen (udvendig overtaget af P&T). Den årlige ramme er ikke disponeret til store vedligeholdelsesarbejder. 17 Opvarmning 2.3 Brændsel Omfatter alene biblioteket i Dragør. Forventet forbrug m3 19 El 2.3 Brændsel Omfatter både bibliotekerne i Dragør ( kwh) og i Hollænderhallen ( kwh) 21 Skatter, afgifter og forsikringer Ejendomsskat, sikringsanlæg og bygningsforsikring samt vandforbrug. 31 Haven Vedligeholdelse og indkøb af planter til bibliotekshaven og forplads på Vestgrønningen, samt stueplanter m.v. til bibliotekslalerne. 38 Rengøring 1 Løn, fast personale 9.1 Overførte lønninger 7 Rengøringsfunktionens rammebeløb 9.2 Overførte varekøb 003 Bøger m.v. 11 Bøger m.v. vsne 13 Bøger m.v. børn Budgetbemærkninger

9 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst De afsatte beløb til bøger vsne og børn svarer til ca. 50 kr. pr. indbygger 007 Inventar og av-apparatur 11 Inventar og apparatur 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 13 Forsikringer Kontoen dækker den mest nødvendige vedligeholdelse af inventar og AVapparatur i begge biblioteksafdelinger. Supplering/udskiftning/nyanskaffelser kan kun finde sted i begrænset omfang. 008 Andre udlånsmaterialer 11 Andre udlånsmaterialer, vsne Audiovisuelle materialer: * Sprogkurser * Lydbøger * Musik CD er * Videofilm / DVD 13 Andre udlånsmaterialer, børn * Videofilm / DVD * Lydbøger. * Musik CD er. * Støttematerialer. * Cd-rom /Spil De afsatte beløb til AV til vsne og børn svarer til i alt ca. 29 kr.pr.indbygger. 010 Kulturelle arrangementer. vsne 2.2 Fødevarer Arrangementsvirksomheden skal være indtægtsdækket. Der afholdes fortrinsvis arrangementer, der kan finansieres ved entréindtægter eller projekter med eksterne tilskudsmuligheder f.eks. forfatterarrangementer, Spil Dansk Dagen, Levende Spilleuge m.v. 011 Kulturelle arrangementer. børn 14 Tilskudsberettiget børneteater og opsøgende teater 8.6 Statstilskud 15 Tilskud børnehave bibliotek Budgetbemærkninger

10 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst 29 Andre aktiviteter 2.2 Fødevarer Der søges afholdt ca. 10 arrangementer pr. år. Børneteater m.v. finansieres via fuld brugerbetaling. 012 Administration m.m. 16 EDB-udgifter (bla. internet) Herunder udgifter til service, vedligeholdelse af programmel og apparatur samt udgifter til DBC, TDC, Axiell, m.v. Implementering af selvbetjening medfører en øget udgift til vedligeholdelse af både programmel og apparatur på ca kr. årligt. Dette beløb er ikke indeholdt i budgettet. 29 Andet 4.7 Betalinger til kommuner 7.2 Salg af produkter og ydelser Herunder afholdes bl.a.: Kopimaskiner, leasing og drift. Telefon. Porto og fragt (bl.a. porto til hjemkaldelsesbreve og reserveringsmeddelelser). Betaling til Centralbiblioteket for kørsel 2 af ugens 5 dage. Udgifter til standardtryksager, papir, kontormaterialer m.m. PR materiale, annoncering m.v. 013 Tjenestevogne og bogbusser 13 Drift af tjenestevogn 2 Vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 3 Drift 2.3 Brændsel 4 Anskaffelser 2.7 Anskaffelser Drift og vedligeholdelse af varevogn. 053 Rammebesparelse Budgetbemærkninger

11 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst 070 Lydavis Udgifter til indtaling og distribution af lydavis til ca. 30 borgere. Lydavisen udgives nu på mp3-cd. Der betales et vederlag på 68 kr. pr. abonnent = kr. pr.år. 071 Børneavis 2.2 Fødevarer Børneavis. Budget til børneavis kr udgik ved budgetbehandlingen. Digitalisering af børneavisen betyder ikke besparelse af hele beløbet, da der stadig anvendes personaletimer til projektet - ca. 50% af udgiften. 078 Overførsel vedr. decentralisering Jf. reglerne om økonomisk decentralisering 092 Indtægter 13 Bøder Hjemkaldelsesgebyr iht. takstblad.(indtægt faldende p.g.a.påmindelser pr. mail og sms) 27 Telefax 29 Salg af fotopier Nettoindtægt (indtægt faldende p.g.a.printerbrug privat ) 31 Salg af kasserede bøger m.v. 33 Betaling for kørsel For skolebiblioteker. Vederlag beregnes efter antal kørte km. og medgået tidsforbrug for biblioteksbetjent. Årlig betaling er faldet til ca kr. 34 Indtægter iforb. med internet 06 Fællesudgifter og administration m.v 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 62 Turisme 1 Drift 027 Turisme SBKU 43 LOKALARKIVET 03 Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker Budgetbemærkninger

12 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Lalarkivet 001 Personale 11 Bibliotekarer 1.1 Fast løn Bibliotekarer. 1,000 stilling Der tilføres 7 timer ugentligt fra biblioteket, samt afløsning i tilfælde af sygdom og andet fravær, i det omfang bibliotekets vagtskema kan rumme det, udgiften står på bibliotekets lønbudget. 81 Uddannelse Til videreuddannelse. 83 Tjenestekørsel 93 Møder, rejser og repræsentation 2.2 Fødevarer Til møder i arkivet, årsmøder, tjenesterejser og repræsentation. 002 Ejendom 13 Vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Dækker udvendig og indvendig vedligeholdelse af Stationsvej Brandsikring m.m. 17 Opvarmning 2.3 Brændsel Forventet forbrug m3 19 El 2.3 Brændsel Forventet forbrug kwh. 21 Skatter, afgifter og forsikringer 38 Rengøring 1 Løn, fast personale 9.1 Overførte lønninger 7 Rengøringsfunktionens rammebeløb 9.2 Overførte varekøb 007 Inventar og av-apparatur 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 7.2 Salg af produkter og ydelser Vedligeholdelse og nødvendig supplering af inventar og AV-apparatur 010 Kulturelle arrangementer. vsne 2.2 Fødevarer Budgetbemærkninger

13 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Til formidling i form af udstillinger, debataftener og lignende. 012 Administration m.m. 7.2 Salg af produkter og ydelser Til indkøb af materiale til arkivet, kopiering og digitalisering af arkivets materialer, produktion af eller tilskud til film,udstilllinger og andre formidlingsopgaver.drift af arkivdatabasem.m. Leasing og drift af kopimaskine. Medlemskab af arkivfaglige organisationer. 053 Rammebesparelse 078 Overførsel vedr. decentralisering jf. regler for økonomisk decentralisering 092 Indtægter 35 Øvrige indtægter Der kræves betaling for foredrag, privat rundvisning, levering af fotos, kopier, billedfiler m.v. 44 KULTURELLE AKTIVITETER 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 60 Museer 1 Drift 2 Selvejende/privat 030 Tilskud til museerne 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 031 Amagermuseet (med Nordgården) 35 Ordinært driftstilskud 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 035 Løntilskud til fordeling 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 037 Dragør museum (med Chr. Mølsteds- museet) 35 Ordinært driftstilskud 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 36 Turistinformation 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Tilskud til museerne. Budgetbeløb er nettobeløb. Ved udbetaling tillægges momsandelsprocent. 61 Biografer 1 Drift 2 Selvejende/privat 021 Dragør biograf 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Årligt tilskud. Ændret fra underskudsgaranti til tilskud i Budgetbemærkninger

14 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst 64 Andre kulturelle opgaver 1 Drift 022 Overførsel vedr. decentralisering jf regler om økonomisk decentralisering 034 Udgivelse af bøger og pjecer 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 7.2 Salg af produkter og ydelser maj arrangement 042 Støtte til kulturelle aktiviteter 1.1 Fast løn 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 8.6 Statstilskud Tilskud gives efter ansøgning og i henhold til delegationsregler. Senest indsat kr., hvor projekter/forslag forelægges SBKU til godkendelse. 043 Kunstindkøb 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Indkøb af kunst til udsmykning af kommunale bygninger. Kontoen bestyres af en kunstindkøbsgruppe, der er nedsat af Kommunalbestyrelsen. 044 Dragør børnefilmklub 7.2 Salg af produkter og ydelser fuld brugerbetaling 050 Kedelhuset på Wiedergården 10 Husleje 12 Rengøring 14 Installering af lift 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 15 Andet 16 Indtægter Budgetbemærkninger

15 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Kedelhuset administreres af Biblioteket og udlånes/udlejes i.h.t. regler vedtaget af Kommunalbestyrelsen. 054 Bogudgivelse 7.2 Salg af produkter og ydelser 45 MUSIKSKOLEN 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 63 Musikarrangementer 025 Musikskolen i Dragør 11 Musikskoleleder 1.1 Fast løn 13 Personale 1.1 Fast løn Personale, beregnet til 5,523 stillinger (inkl. kr ) Løn til lærere i musikskolen inkl. musikskolens leder 15 Forsikringer 25 Refusioner 1.1 Fast løn 27 Anden lønudgift (lægeattester) 28 Fast ejendom 1 Vedligeholdelse af bygninger 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Vedligeholdelse primært til Kirkevej 9. 2 El og varme 2.3 Brændsel 42 Inventar og instrumenter Til køb og leje af instrumenter samt afholdelse af udgifter til forsikring og instrumentsamling, vedligeholdelse og reparationer af instrumenter og edbudstyr, stemning af klaverer og indkøb af noder. 43 Koncerter 2.2 Fødevarer Til afholdelse af udgifter i forbindelse med koncertarrangementer herunder transport og instrumentleje. 53 Rammebesparelse 58 Administration Budgetbemærkninger

16 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Administrationsudgifter, herunder porto og telefon, kopiering og copy-danafgift. Udgifter til sæsonprogram afholdes under denne konto. 59 Møder, rejser og repræsentation 2.2 Fødevarer Til udgifter i forbindelse med mødevirksomhed, kursusdeltagelse m.v. 60 Andet Til diverse udgifter, der ikke kan rubriceres under ovennævnte konti, bl.a. tidsskriftsabonnementer. 62 Overførsel vedr. decentralisering jf regler om økonomisk decentralisering 83 Mellemregning med gironto 7.2 Salg af produkter og ydelser 84 Indtægter 1 Kontingenter 7.2 Salg af produkter og ydelser Deltagerbetaling / kontingenter 061 Billedskole 1.1 Fast løn 0,300 stilling 7.2 Salg af produkter og ydelser Det blev i år 2000 vedtaget at igangsætte "Billedskolen". Der forventes oprettet et hold for årige med 4 timer om ugen. Budgettet fremskrives, og beregnes ikke på baggrund af normering. 065 Dramaskole 1.1 Fast løn 0,070 stilling 7.2 Salg af produkter og ydelser jf. budgetforlig Budget fremskrives, og beregnes ikke på baggrund af normering. 2 Statsrefusion 002 Refusion vedrørende musikskoler 8.6 Statstilskud Refusion af lønudgifter i Musikskolen iht. musikskoleloven. 46 FOLKEOPLYSNING 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 70 Fælles formål Budgetbemærkninger

17 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst 1 Drift 026 Beløb til fou's synliggørelse 028 Kommunale laler til fritidsundervisning 11 Fast løn, pedelbistand 1.1 Fast løn Aftenbetjentordningen afskaffet i slutningen af I stedet indføres elektronisk adgangssystem på skolerne primært til anvendelse af fritidsbrugerne i de laler, de benytter. Det afsatte beløb dækker vægteroordning med 0,65 årsværk (rundering på skoler og rådhus) og pedelydelser (f.eks. ekstra pedelopgaver / afløsning ved sygdom mv blandt de 4 serviceledere) for 0,35 årsværk, jf. Kommunalbestyrelsesbeslutning den 27. marts Rengøring 1.1 Fast løn 83 Tjenestekørsel 030 Overførsel vedr. decentralisering jf regler om økonomisk decentralisering 041 Brandvagt 1.1 Fast løn 042 Inventar 058 Udviklingspulje 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 059 Andre udgifter Andre udgifter, herunder kr til serviceabonnement mm på låsesystemet (nøglekortordningen). 72 Folkeoplysende vsenundervisning 001 Undervisning 21 Ramme til oplysningsforbund 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 25 Deltagerbetaling for pensionister 5.2 Overførsler til personer 88 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner 7.7 Betalinger fra kommuner Mellemkommunalrefusion. Beløb afsat efter gennemsnitsbetaling de seneste 2 år. Udgifter til betaling for Dragør borgeres deltagelse i fritidsaktiviteter i andre kommuner, primært Tårnby og København. Indtægter fra udenbyes borgere, som deltager i fritidsaktiviteter i Dragør Kommune. Ved budgetlægning er der endnu ikke kommet vejledende takster for Der er budgetlagt på baggrund af fremskrevne 2007-takster: Budgetbemærkninger

18 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Almen undervisning og instrumentalundervisning 7,20 kr. pr. time. Handicapundervisning, 50,15 kr. pr. time 2 Selvejende/privat AOF 001 Undervisning 5.9 Øvrige tilskud og overførsler FOF 001 Undervisning 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Dragør koret 001 Undervisning 1.1 Fast løn 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Robinerne 001 Undervisning 1.1 Fast løn 5.9 Øvrige tilskud og overførsler SUKA 001 Undervisning 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Blindes oplysningsforbund 001 Undervisning 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Skolen for afasi-ramte 001 Undervisning 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Invalideredes Oplysningsforbund 001 Undervisning 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Ældresagen 001 Undervisning 1.1 Fast løn 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 025 Deltagerbetaling for pensionister 5.2 Overførsler til personer 054 Sommerferieaktiviteter 11 Materialekøb 2.2 Fødevarer Budgetbemærkninger

19 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst 13 Instruktør 1.1 Fast løn 84 Indtægter 7.2 Salg af produkter og ydelser 055 Idrætsklinik 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Beløbet skal dække Dragør Kommunes andel af udgifterne til Amagerkommunernes Idrætsklinik. Idrætsklinikken fremsender regning. 2 Selvejende/privat 002 Aktiviteter 11 Tilskud til aktiviteter 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Beløbet skal dække tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år iht. Folkeoplysningsloven, som etableres af foreninger.tilskud udbetales efter retningslinier godkendt af KB. Der ydes tilskud til godkendte foreninger for aktiviteter* * Medlemstilskud *Træner-/instruktørtilskud *Tilskud til lejre og ture(ikke udland, dog visse undtagelser) *Tilskud til transport. *Tilskud til leder-/træner-/instruktøruddannelse(5% af aktivitetsrammen) *Tilskud til særlige formål, herunder materialer,m.m.(5% af aktivitetsrammen) Der søges tilskud for et kalenderår - tilskudsåret. Tilskuddet beregnes på grundlag af antal aktive kontingentbetalende medlemmer under 25 år pr. 31/12 i det foregående regnskabsår. Ansøgning indsendes inden den 1. april i tilskudsåret. Udbetaling sker pr. 1/7 i tilskudsåret. Der kan ansøges om a conto pr. 1/1. Tilskud til leder-/træner- og instruktøruddannelse udbetales i juni og december Evt. restpulje overføres til aktivitetskontoen det efterfølgende år. Tilskud fra særlige formål puljen kan søges pr. 1/1, 1/4 og 1/9. Evt. restpulje overføres til aktivitetskontoen det efterfølgende år. Hvis der i slutningen af året er en restpulje på aktivitetskontoen, fordeles det samlede restbeløb ved en forholdsmæssig forhøjelse af det aktivitetstilskud, der er udbetalt. Udbetales i januar året efter. Hvis det modsatte sker overføres differencen til efterfølgende regnskabsår og modregnes 12 Handicapsvømning 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 13 Leder-/træner-/instruktøruddannelse 2.2 Fødevarer 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Budgetbemærkninger

20 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst 15 Særlige formål (materialetilskud) 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 74 Laletilskud 2 Selvejende/privat 001 Laletilskud til folkeoplysende vsenundervisning 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 002 Laletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 11 Øvrige 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Tilskud ydes til: Vedr. folkeoplysende virksomhed: Almindelige laler, der ejes eller lejes af foreninger til brug for undervisning m.v. for vsne, børn og vsne sammen samt for aktiviteter i tilknytning hertil Vedr. frivilligt folkeoplysende virksomhed: Idrætshaller og andre haller samt andre laler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år. KB har vedtaget at udbetale laletilskud med 65% af udgifterne til lys, varme, rengøring og vedligeholdelse samt det aftalte lejebeløb i henhold til lejekontrakten. Fradrag af evt. leje- og forpagtningsindtægter. 12 Dragør boldklub 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Udbetaling af årligt tilskud vedr. DB klublaler til Lale- og Anlægsfonden. 13 Dragør tennis 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 022 Laletilskud til foreninger, klubber m.v. (kommunalt) 47 UNGDOMSSKOLEN 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed 022 Undervisningspersonale 13 Lærere incl. ungdomsskoleinspektør 1.1 Fast løn Undervisningspersonale stilling heraf: 1,000 ungdomsskoleinspektør, 0,100 SSP-konsulent 0,063 lærere i ungdomsskolen 25 Refusioner 1.1 Fast løn 81 Uddannelse Budgetbemærkninger

21 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Beløbet er afsat til kurser o. lign. 83 Tjenestekørsel Dækker befordringsgodtgørelse til lærere samt ungdomsskoleinspektørens tjenestekørsel. 99 Anden lønudgift (lægeattester) 028 Fast ejendom 13 Vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 17 Opvarmning 2.3 Brændsel 19 El og gas 2.3 Brændsel 21 Skatter, afgifter og forsikringer 038 Rengøring 11 Løn, fast personale 9.1 Overførte lønninger 17 Rengøringsfunktionens rammebeløb 9.2 Overførte varekøb 040 Ramme - ungdomsskolen 2.2 Fødevarer 2.3 Brændsel 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Rammen udgør de tidligere underkonti 42 inventar 46 undervisningsmidler 50 elevaktiviteter 57 knallert crossprojekt Beløbet er afsat til - vedligeholdelse og anskaffelse af inventar og udstyr - forsikring af elever og maskiner - indkøb af undervisningsmidler - elevaktiviteter - lønninger, inventar, kørsel af elever samt maskiner, baneleje m.v. vedr. crossklub. 041 Giga-party 2.2 Fødevarer Budgetbemærkninger

22 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst 042 Uganda-projekt 047 Bus 2.3 Brændsel 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 051 Friluftsskolen 2.2 Fødevarer 053 Rammebesparelse 058 Administration 13 Kontorhold Kontorartikler m.v. 059 Overførsel vedr. decentralisering jf regler om økonomisk decentralisering 060 Møder, rejser og repræsentation 2.2 Fødevarer Repræsentation og fortæring ved møder etc. 061 Andre udgifter Betaling for elever, der deltager i andre kommuners ungdomsskoler, transport af syge elever, container m.v. 062 Ungdomsskolebestyrelsen 50 Andre mødeudgifter 2.2 Fødevarer Beløbet dækker udgifter til fortæring og lignende. GRAND TOTAL Budgetbemærkninger

23 Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning skriv OK, når tekst er rette Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes Budgetbemærkninger

24 Budget 2010 Opdateret Reg.kontonr. (1.000 kr) 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

25 Reg.kontonr Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning slet slet Budgetbemærkninger

26 Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning slettes Budgetbemærkninger

27 Reg.kontonr Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

28 Budget 2010 Opdateret Reg.kontonr. (1.000 kr) 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

29 Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

30 Budget 2010 Opdateret Reg.kontonr. (1.000 kr) 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

31 Reg.kontonr Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

32 Reg.kontonr Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

33 Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

34 Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

35 Budget 2010 Reg.kontonr. (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

36 Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

37 Reg.kontonr Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

38 Budget 2010 Reg.kontonr. (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

39 Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

40 Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning slettes slettes slettes slettes slettes slettes slettes slettes slettes slettes Budgetbemærkninger

41 Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning slettes slettes slettes slettes slettes slettes Budgetbemærkninger

42 Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning slettes slettes slettes slettes slettes Budgetbemærkninger

43 Budget 2010 Opdateret Reg.kontonr. (1.000 kr) 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

44 Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

45 Strukturtekst Reg.kontonr. Forbrug 2010 pr ult Opr. vedt. Budget 2010 Tillægsbevilli ng Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg Drift Idrætsanlæg Fast ejendom Anskaffelser Vedligeholdelse (P & T's del) Entreprenør- og håndværkerydelser El og gas Brændsel Skatter, afgifter og forsikringer Banevedligeholdelse, Dragør Tennis Øvrige tilskud og overførsler Hollænderhallen, inkl. Svømmehallen Personale Løn m.v Fast løn Refusioner Fast løn Uddannelse Tjenestekørsel Beklædning

46 Forsikring Driftsmidler Vandprøver Fast ejendom Vedligeholdelse (Institutionens del) Entreprenør- og håndværkerydelser Opvarmning Brændsel El og gas Brændsel Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Institutionens rammebeløb Inventar og redskaber Entreprenør- og håndværkerydelser Kaffemaskine Fødevarer Entreprenør- og håndværkerydelser Helsekabine Dansesalen Administration Repræsentation m.m

47 2.2 Fødevarer Overførsel vedr. decentralisering Andre udgifter/indtægter Indtægter Salg af badebilletter Salg af produkter og ydelser Lejeindtægter Sponsorindtægter Kongelundshallen Personale Løn m.v Fast løn Fast ejendom Vedligeholdelse (Institutionens del) Entreprenør- og håndværkerydelser Opvarmning Brændsel El og gas Brændsel Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Lønninger Fast løn Rengøringsselskab Institutionens rammebeløb

48 Andre udgifter/indtægter Indtægter Lejeindtægter Cafeteria i Hollænderhallen Kantinedrift Forpagtningsafgift Vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkerydelser El Brændsel Inventar og redskaber Entreprenør- og håndværkerydelser Andre udgifter Andre fritidsfaciliteter Drift Søbadeanstalten Personale Løn m.v Fast løn Fast ejendom Vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkerydelser El Brændsel Skatter, afgifter og forsikringer

49 38 Rengøring Inventar og redskaber Anskaffelser Administration Andet Indtægter Salg af badebilletter Salg af produkter og ydelser Salg af abonnementskort Salg af produkter og ydelser Kongelundsfortet Personale Løn m.v Fast løn Fleksjob Fast løn Tjenestekørsel Fast ejendom Vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkerydelser Opvarmning Brændsel Skatter, afgifter og forsikringer Andre udgifter/indtægter Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker

50 50 Folkebiblioteker Drift Vestgrønningen 18-20/Halvejen Personale Bibliotekarer Fast løn Vikar Fast løn Refusioner Fast løn Uddannelse Tjenestekørsel Beklædning Forsikringer Møder, rejser og repræsentation Fødevarer Ejendom Vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkerydelser Opvarmning Brændsel El Brændsel Skatter, afgifter og forsikringer

51 31 Haven Rengøring Løn, fast personale Overførte lønninger Rengøringsfunktionens rammebeløb Overførte varekøb Bøger m.v Bøger m.v. vsne Bøger m.v. børn Inventar og av-apparatur Inventar og apparatur Andre udlånsmaterialer Andre udlånsmaterialer, vsne Andre udlånsmaterialer, børn Kulturelle arrangementer. vsne Fødevarer Kulturelle arrangementer. børn Tilskudsberettiget børneteater og opsøgende teater Tilskud børnehave bibliotek Andre aktiviteter Fødevarer

52 Administration m.m EDB-udgifter (bla. internet) Andet Betalinger til kommuner Salg af produkter og ydelser Tjenestevogne og bogbusser Drift af tjenestevogn Vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkerydelser Drift Brændsel Rammebesparelse Lydavis Børneavis Fødevarer Overførsel vedr. decentralisering Indtægter Bøder Telefax Salg af fotopier Salg af kasserede bøger m.v.

53 Betaling for kørsel Indtægter iforb. med internet Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker Drift Lalarkivet Personale Bibliotekarer Fast løn Uddannelse Møder, rejser og repræsentation Fødevarer Ejendom Vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkerydelser Brandsikring m.m Opvarmning Brændsel El Brændsel Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Løn, fast personale Overførte lønninger Rengøringsfunktionens rammebeløb Overførte varekøb Inventar og av-apparatur

54 Kulturelle arrangementer. vsne Administration m.m Salg af produkter og ydelser Overførsel vedr. decentralisering Indtægter Øvrige indtægter Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 60 Museer Drift Selvejende/privat 030 Tilskud til museerne Øvrige tilskud og overførsler Løntilskud til fordeling Øvrige tilskud og overførsler Biografer Drift Selvejende/privat 021 Dragør biograf Øvrige tilskud og overførsler Andre kulturelle opgaver Drift Udgivelse af bøger og pjecer Salg af produkter og ydelser Støtte til kulturelle aktiviteter Øvrige tilskud og overførsler

55 043 Kunstindkøb Dragør børnefilmklub Salg af produkter og ydelser Kedelhuset på Wiedergården Husleje Rengøring Indtægter Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 63 Musikarrangementer Drift Musikskolen i Dragør Personale Fast løn Refusioner Fast løn Fast ejendom Vedligeholdelse af bygninger Entreprenør- og håndværkerydelser El og varme Brændsel Inventar og instrumenter Koncerter Fødevarer Administration

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

Decentralisering - Vej og Gartner 2012

Decentralisering - Vej og Gartner 2012 Decentralisering - Vej og Gartner 2012 Gruppering Tekst Forbrug Ultimo 2012 Korr. Budget Afvigelse Procentuel afvigelse 20 Grønne områder og naturpladser 15.059 42.600 27.541 0,65 32 Fritidsfaciliteter

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8 Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse

Læs mere

Ark3. Gruppering Tekst Regnskab Simuleret forbrug Korr.budget

Ark3. Gruppering Tekst Regnskab Simuleret forbrug Korr.budget Ark3 Decentralisering - Vej- og gartnerafdelingen 2011 Gruppering Tekst Regnskab Simuleret forbrug Korr.budget 22 Personale 7.666.710 1.029.000 8.475.400 26 Broer -grønne områder 0 16.000 27 Etablering

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

SEKTOR 5: BØRNEPASNING

SEKTOR 5: BØRNEPASNING Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 05 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

museum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8

museum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8 skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale lønudv +1% 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.177.000,00 5.125.000,00 4.609.640,48 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge lønudv +1% 9.870,35 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg 33 SPILDEVAND -6.940.852 1901000001 Fælles formål (01.35.40) -15.981.433 Administrationsudgifter 664.950 Herunder betaling til vandværker for oplysninger om vandforbrug. EDB-omkostninger for administration

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr.

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr. RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01-31.12.2014 Regnskab Regnskab Budget* Kontingent 30.010 30.318 30.900 Overført til aktivitetspulje -523-523 -545 Øvrige indtægter 8 806 0 Indtægter 29.495 30.601 30.355

Læs mere

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning 1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune Tilskudsregler frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181007 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud...

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt 1.000 kr. Positiv beløb = mindre udgift Kultur- og sudvalget Kultur 34.861 35.966 35.003 142-734 34.861 35.966 35.003 142-734 003231 Stadion og idrætsanlæg

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid Kultur og Fritidsudvalget er tildelt en række nettorammer på følgende funktionsområder. Den samlede budgetbevilling for 2008 fordeler sig således: Tabel 1 Budget 2008 (1.000 kr.) Netto udgifter 00.32.31

Læs mere

FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET

FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET Indholdsfortegnelse Ledelsens erklæring... 2 Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor... 3 Budgetbemærkninger... 4-5 Resultatbudget... 6 Noter til budgettet...

Læs mere

Funktionsområde Regnskabsår PSP-element PSP konto Artskonto Artsbetegnelse IVV prisestimat IVV

Funktionsområde Regnskabsår PSP-element PSP konto Artskonto Artsbetegnelse IVV prisestimat IVV Funktionsområde 012203-1-000 Regnskabsår 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Køb træpilller XG-0000423301-01110 23576100 Køb træpilller 6.456.761 7.870.873 4.832.136 5.598.990 7.284.104 8.446.635 9.508.133

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017

Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017 1 Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017 Side 1 2 Program Hvem er? Hvad betyder det at være en folkeoplysende forening? Tilskud Regnskab, beretning og referat Nemkonto og digital postkasse Udvidelse

Læs mere

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Den 22. august 2017 1 Indhold Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune... 3 1. Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner... 3 2. Sammenligningsgruppen... 4 3. Sammenligning

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 71 Miljø- og Teknikudvalget 69.064.600-13.433.800 55.630.800 Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodninger 7.077.400-3.936.400 3.141.000 Udlejning - serviceudg. 1.321.400-3.936.400-2.615.000

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget: Kultur, Fritid og Idræt

Kultur- og Fritidsudvalget: Kultur, Fritid og Idræt Budgettildelings- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris-

Læs mere

Mål 16-1. Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet og mangfoldighed i fritids- og kulturtilbuddenne.

Mål 16-1. Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet og mangfoldighed i fritids- og kulturtilbuddenne. Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, musikskole, foreningsliv, voksenundervisning, musikog kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. På politikområdet

Læs mere

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Budget, formål. Fælles indtægter. Kirkebygning og sognegård. Kirkelige aktiviteter. Udskriftsdato 13-06-2013 Side 1

Budget, formål. Fælles indtægter. Kirkebygning og sognegård. Kirkelige aktiviteter. Udskriftsdato 13-06-2013 Side 1 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -7.445.000-7.445.000-7.445.000-7.445.000 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-7.445.000-7.445.000-7.445.000-7.445.000 2 21

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012 LOKALETILSKUDSREGLER Orientering til KFU den 10. april 2012 Folkeoplysningsloven 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83 Side 1 pr. 31-12-2015 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-825.000-825.000-825.000-3.300.000-3.300.000-3.300.000-2.475.000-2.475.000-2.475.000 25 25 25 2 20 Kirkebygning

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

BUDGET FOR ÅRET 2014 FOA FREDERIKSSUND - NORDSJÆLLAND

BUDGET FOR ÅRET 2014 FOA FREDERIKSSUND - NORDSJÆLLAND BUDGET FOR ÅRET 2014 FOA FREDERIKSSUND - NORDSJÆLLAND Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 26. september 2013 Noter Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 1 I alt indtægter -8.498.366-8.194.400-8.487.300

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18 Budget 2005-2008 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Døveforeningen af 1866

Døveforeningen af 1866 Døveforeningen af 1866 Brohusgade 17, 2200 København N CVR-nr. 11 82 70 12 Interne specifikationer til årsregnskab for 2015 TC 1866 Omsætning 9.848.697 8.744.951 Lønninger incl. ledelsesløn 9.271.403 7.950.513

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Budgetstatus 01.03.2015

Budgetstatus 01.03.2015 Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2013 Note Regnskab Budget Regnskab Budget 2013 2013 2012 2014 INDTÆGTER Kontingent 1.904.037 1.902.715 1.921.444 1.785.000 Green-fee 208.395 225.000 226.767 225.000

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindre udgift Udgifter uden overførselsadgang Kultur 11.170.082 15.874.838 4.704.756 7.138 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.198.060

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2013 Regnskab Regnskab Budget Budget 2012 2013 2013 2014 Note t. euro Euro t. euro t. euro

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

Aktuel Budget Sidste år Budget PR/01-10 PR/01-10 PR/01-09 PR/01-11 Konto Navn 31/12-10 31/12-10 Afvigelse 31/12-09 31/12-11

Aktuel Budget Sidste år Budget PR/01-10 PR/01-10 PR/01-09 PR/01-11 Konto Navn 31/12-10 31/12-10 Afvigelse 31/12-09 31/12-11 Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:16 Side 1 Aktuel Sidste år 1115 Perriodisering primo -473.350,00-473.350,00-317.450,00 1120 Stævneindtægter -2.661.363,50-3.008.090,00 346.726,50-2.393.015,00 1125

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1

Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1 Faxe Boligselskab, afd. 1 DAB Faxe Boligselskab Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1 Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: 1,46% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 43,50 m

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Terndrup Idrætscenter 69298613. Terndrup halvej 5. 9575 Terndrup SE...: 69298613. Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.

Terndrup Idrætscenter 69298613. Terndrup halvej 5. 9575 Terndrup SE...: 69298613. Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06. 69298613 Terndrup halvej 5 9575 Terndrup SE...: 69298613 Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.2014 Råbalance med sidste år Dato 03/09-15 06:49 Side 2 RESULTATOPGØRELSE SVØMMEHALLEN 105

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere