Søren Urenfeldt Selmer Kristensen - Mikkel Sejr - Kristian Birkkjær Hansen - Mathias Andersen - Jannik Odgaard. Markedsanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søren Urenfeldt Selmer Kristensen - Mikkel Sejr - Kristian Birkkjær Hansen - Mathias Andersen - Jannik Odgaard. Markedsanalyse"

Transkript

1 Søren Urenfeldt Selmer Kristensen - Mikkel Sejr - Kristian Birkkjær Hansen - Mathias Andersen - Jannik Odgaard Markedsanalyse HBOs indtrængen på det danske marked Business Development Engineer, 1. Semester.

2 Markedsanalyse HBOs indtrængen på det danske marked. 1. udgave, 1. opslag December 2012 LOOP 1 Gruppe 2, AU Herning - Institute of Business and Social Science Business Development Engineer, 1. Semester. Emne: Markedsanalyse for HBO Nordic, med henblik på at komme på det danske marked. Vejleder: Klavs Eskesen Afleveret: Mandag den 3. december 2012 Antal sider, anslag og lixtal: Sider: 51 Anslag inkl. mellemrum: Lixtal: 49 Udarbejdet af: Søren Urenfeldt Selmer Kristensen Mikkel Sejr Kristian Birkkjær Hansen Mathias Andersen Jannik Odgaard

3 Executive summary Definition af streaming Begrebet streaming er en essentiel del af rapporten. Streaming er at sende musik eller video over internettet ud til en forbruger, som konsumerer indholdet i takt med, at det bliver modtaget. Forbrugeren downloader altså ikke indholdet ned på multimedieenheden, inden det bliver konsumeret. Problembaggrund HBO overvejer at komme ind på konsumentmarkedet for streamingtjenester i Danmark. Problemet ligger i, om der er et marked, og eventuelt hvor stort markedet er. Der er allerede flere konkurrenter på markedet. Problematikken handler om hvilke parametre, såsom produkt, pris og tilgængelighed, markedet søger efterspørger i henhold til en streamingtjeneste, og om de potentielle kunder har den nødvendige teknologi og købekraft til at anskaffe produktet. Problemformulering Er der et marked for streamingtjenester i B2C 1 - markedet i Danmark? Hvor stort er markedet? Har forbrugeren den nødvendige teknologi? Hvilke parametre, herunder produkt, pris og tilgængelighed, skal HBO fokusere på for at imødegå målgruppens behov. Problemafgrænsning Aldersgruppen defineres værende 18 år eller over, da den registrerede bruger, skal være myndig. Der ses bort fra ulovlige substituerende produkter og fokus holdes kun på B2C- markedet. I markedsanalysen tages der ikke forbehold for skævfordeling og repræsentativitet. Metode Rapporten er opbygget ud fra en postpositivistisk tilgang. På det onotologiske niveau udarbejdes et tilnærmet svar på problemformuleringen da en komplet markedsanalyse ville kræve, at alle potentielle kunder blev spurgt. Ved det epistemologiske niveau tages der et kritisk synspunkt til resultaterne af spørgeskemaet, og statistiske sandsynligheder udregnes ud fra besvarelserne. På det metodologiske niveau vil der blive anvendt et kvantitativt spørgeskema til at besvare problemformuleringen. Konklusion Vi kan konkludere at der er et marked for streamingtjenester i B2C- markedet i Danmark. 26 % af de adspurgte respondenter anser streamingtjenester, som værende en erstatning. 68 % af de spurgte respondenter, anser det som værende et supplement. Så derfor kan det konkluderes at der er et potentielt marked. 1 Business to consumer 1

4 Ud fra interviewene, kan det konkluderes, at det ikke er alle forbrugere, der selv er klar over, at de har den nødvendige teknologi. Dog kan der konkluderes ud fra den kvantitative analyse, at størstedelen af forbrugerne har den nødvendige teknologi, der kræves for at benytte streamingtjenester. Det konkluderes med 95 % sandsynlighed, at respondenterne i gennemsnit højest vil betale 179 kr./mdr. for en streamingtjeneste. Dog kan det konkluderes med 95 % sandsynlighed, at respondenterne gennemsnitligt betaler 250 kr./mdr. for deres nuværende tv- pakke. Vi kan konkludere, at forbrugeren ønsker et meget bredt udvalg, når det kommer til streamingtjenester. Det ses, at premierefilm, tv- serier, komedier, dokumentarer og sport er det indhold, forbrugerne foretrækker mest. 61 % af respondenterne, som har kendskab til, men ikke har benyttet en streamingtjeneste, har endnu ikke haft et behov for en streamingtjeneste. 40 % af respondenterne, som har kendskab til, men ikke benyttet en streamingtjeneste, mener, at prisen er hovedårsagen til dette. Derfor er det vigtigt at fokusere på prisen ved lancering af en streamingtjeneste. Et tredje parameter, der skal overvejes, er indholdet på streamingtjenesten, da 26 % af respondenterne, som har kendskab, men ikke benyttet en streamingtjeneste, mener at indholdet er grunden til dette. 2

5 Forord Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med et studieprojekt på Aarhus Universitet i Herning. Markedsundersøgelsen er udarbejdet for at belyse den problemstilling som HBO Nordic står over for, ved lanceringen af deres streaming tjeneste i Danmark, samt hvilke overvejelser der skal fortages for at ramme det danske marked. Begrebet streamingtjenester vil forekomme flere gange i rapporten. Streaming er at sende musik eller video over internettet ud til en forbruger, som konsumerer indholdet i takt med, at det bliver modtaget. Forbrugeren downloader derfor ikke indholdet ned på multimedieenheden, inden det bliver konsumeret. Med multimedieenhed, forstås et stykke hardware 2, som er i stand til at gå på internettet. Smartphones, smart tv, computere, spillekonsoller, tablets etc. kan betragtes som hardware. En streamingtjeneste er en tjeneste, der har rettigheder til video- og/eller musikmateriale. Dette materiale tilbydes til streaming ud til forbrugeren, der kan købe sig adgang til indholdet, enten via månedlig betaling, eller via betaling efter forbrug. For at se eksempler på streamingtjenester, se bilag 3. Hvis der er uklarhed omkring betydningen af udtrykket, så anbefales det at bilag 1 gennemlæses. Dagens dato: 3/ Deltagernes underskift: Søren Urenfeldt Selmer Kristensen: Mikkel Sejr: Kristian Birkkjær Hansen: Mathias Andersen: Jannik Odgaard: 2 Hardware er en fællesbetegnelse for fysiske enheder, der kategoriseres under informationsteknologi. 3

6 Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Definition af streamiqng... 1 Problembaggrund... 1 Problemformulering... 1 Problemafgrænsning... 1 Metode... 1 Konklusion... 1 Forord... 3 Indledning... 6 Problembaggrund... 6 Problemformulering... 6 Problemafgrænsning... 6 Hvor stort er markedet?... 7 Har forbrugeren den nødvendige teknologi?... 7 Ulovlige substitutter... 8 Businessmarkedet... 8 Skævfordeling og repræsentativitet... 8 Metode... 9 Det videnskabsteoretiske udgangspunkt... 9 Paradigmets tre niveauer... 9 Vurderingskriterier... 9 Problemstillingens type... 9 Den praktiske løsning af problemet Crossing the chasm Virksomhedens parametermix Markedsanalyse Explorativ analyse Kvalitativ analyse Kvantitativ analyse

7 Har forbrugeren den nødvendige teknologi til at der er et marked? Hvilken pris skal tjenesten have? Hvilke parametre, herunder produkt, pris og tilgængelighed, skal HBO fokusere på for at imødegå målgruppens behov Hvilke indhold skal tjenesten have? Har folk kendskab? Konklusion Perspektivering Bilag... 2 Bilag 1. Streaming... 2 Bilag 1.1 Definition på streaming... 2 Bilag 1.2 Definition på en streaming tjeneste... 2 Bilag 1.3 Muligheder for modtagelse af video streamings tjenester... 2 Bilag 2. Vurderingskriterier... 4 Bilag 2.1 Kvantitative vurderingskriterier... 4 Bilag 2.2 Kvalitative vurderingskriterier... 4 Bilag 3. Oversigt over streaming tjenester i Danmark... 5 Bilag 4. Statistiske udregninger... 6 Bilag 4.1 Hvad er download hastigheden på det pågældende internet?... 6 Bilag 4.3 Hvor meget betaler du for din nuværende tvpakke pr. mdr.? Bilag 5. Metode, paradigmets tre niveauer Bilag 6. Kvantitative besvarelser Bilag 6.1 Har forbrugeren den nødvendige teknologi til at der er et marked? Bilag 6.2 Hvilken pris skal tjenesten have? Bilag 6.3 Hvilke parametre, herunder produkt, pris og tilgængelighed, skal HBO fokusere på for at imødegå målgruppens behov Bilag 6.4 Hvilket indhold skal tjenesten have? Bilag 6.5 Har folk kendskab? Bilag 6.6 Magasiner og nyhedskilder Bilag 6.7 Sociale medier Bilag 6.8 YouBio

8 Indledning Problembaggrund HBO overvejer at komme ind på konsumentmarkedet for streamingtjenester i Danmark. Der ligger et problem i hvorvidt der er et marked, og eventuelt hvor stort dette marked er. Desuden er Netflix, samt andre konkurrenter, kommet med deres bud på lignende tjenester i Danmark. Problemet, der skal løses, er at HBO Nordic reelt set ikke ved hvilke parametre, såsom produkt, pris og tilgængelighed, markedet søger, i henhold til en streamingtjeneste, og om de potentielle kunder har den nødvendige teknologi samt købekraft til at anskaffe produktet. Problemformulering Er der et marked for streamingtjenester i B2C 3 - markedet i Danmark? Hvor stort er markedet? Har forbrugeren den nødvendige teknologi? Hvilke parametre, herunder produkt, pris og tilgængelighed, skal HBO fokusere på for at imødegå målgruppens behov. Problemafgrænsning Problemformuleringen afgrænses i forhold til den givne tidshorisont i form af afleveringsfrist, samt hvad der vil give mening i de enkelte underspørgsmål fra problemformuleringen. For at afgrænse problemformuleringen, ses der på hvilke afgrænsninger der er under hvert af underspørgsmålene. Der gøres opmærksom på at fordelingen af respondenter kan ligge skævt, da vi primært brugte Facebook som kommunikationskanal til vores spørgeskema 4. Derudover har vi spurgt folk, vi kender, om de ville gå ind og svare på spørgeskemaet. 3 Business to consumer. 4 Bilag 6.7 6

9 Hvor stort er markedet? Her ses der kun på konsumenter over 18 år, da virksomhedspolitikken (Netflix: Netflix, Virksomhedspolitik. Udgivet af Netflix. Sidst opdateret: Internetadresse:https://signup.netflix.com/privacypolicy - Besøgt d (Internet)) kræver at forbrugeren er myndig, og desuden har økonomisk købekraft. Derudover skal de også have det nødvendige udstyr til at kunne benytte online streaming. Har forbrugeren den nødvendige teknologi? Ved hjælp af sekundære data, i form af statistikker, forsøges at finde ud af, hvorvidt det vil give mening at afgrænse målgruppens alder i forhold til hvem, der har den nødvendige teknologi. Følgende statistikker beskriver danskernes adgang til computer og internet. (Statistik Tiårsbog 2012, Danmarks Statistik, s. 40. ISBN: ) Ovenstående tabel, viser at 94 % af befolkningen i år 2012 har adgang til internettet. Ydermere viser ovenstående tabel, at % af de årige har adgang til internettet, og at minimum 86% af dem har en bredbåndsforbindelse, hvilket er optimalt for at kunne anvende streamingtjenester. (Statistik Årbog 2012, Danmarks Statistik, s ISBN: ) I ovenstående tabel, ses det at 90 % af befolkning i 2011 havde adgang til både en computer og internet i hjemmet. Ydermere kan det siges, at tallene kun kan forventes at stige, hvis der sammenlignes med foregående år, og måden de har udviklet sig på. Det er specielt par med børn, der trækker statistikken op 7

10 med 98 % adgang til en computer og 99 % adgang til internettet. Enlige uden børn trækker til gengæld statistikken ned med 84% adgang til både computer og til internet. Ud fra statistikkerne kan det delkonkluderes, at 90 % af danskerne i aldersgruppen, år, har internet i hjemmet. Det er derfor ikke relevant at kigge på, hvorvidt forbrugeren har adgang til internettet, men derimod kigge på hvilke multimedieenheder konsumenten er i besiddelse af i undersøgelsen af, hvorvidt forbrugeren har den nødvendige teknologi. Det vil derfor være essentielt at medtage alle aldersgruppe over 18 år i markedsundersøgelsen. Derudover er der en række andre elementer, som er relevante at medtage i en markedsundersøgelse af streaming, men følgende elementer er udeladt fra opgaven. Ulovlige substitutter På streamingmarkedet findes der en række ulovlige substituerende alternativer, der kan erstatte lovlige streamingtjenester. Disse substitutter er ikke medregnet i markedsundersøgelsen, da de er ulovlige og derved ikke en del af markedet. Disse ulovlige alternativer har stadigvæk en indflydelse på markedet, da nogle konsumenter vælger den ulovlige løsning, frem for den lovlige, og derved påvirker disse resten af markedet i større eller mindre grad. Businessmarkedet Der fokuseres kun på B2C- markedet 5. B2B- markedet 6 skal dog ikke udelukkes, da der også er den mulighed, at HBO Nordic kan lave en tjeneste, som henvender sig til dette marked. Denne mulighed er ikke medtaget i opgaven, da det vil kræve en separat markedsanalyse af de parametre, som spiller ind på B2B- markedet i forhold til B2C- markedet. Skævfordeling og repræsentativitet I forbindelse med en markedsanalyse er det vigtigt, at selve undersøgelsen er repræsentativ i forhold til hvorvidt respondenterne er normalfordelte, samt om der er nok respondenter. I markedsanalysen tages der ikke hensyn til, hvorvidt undersøgelsen er repræsentativ i forhold til skævfordeling af køn, og antallet af respondenter. Der er dog tilstræbt at få besvarelser fra hele landet, for at tage højde for forskellige trends, samt krav i de forskellige landsdele. 5 Business to consumer markedet. 6 Business to business markedet. 8

11 Metode Det videnskabsteoretiske udgangspunkt Rapporten er opbygget ud fra en postpositivistisk tilgang, som giver tre forskellige paradigmeniveauer. Paradigmets tre niveauer På det onotologiske niveau udarbejdes et tilnærmelsesvist svar på problemformuleringen, da en komplet markedsanalyse ville kræve, at alle potentielle kunder blev spurgt. Ved det epistemologiske niveau tages der kritisk stilling til resultaterne af spørgeskemaet, og statistiske sandsynligheder udregnes ud fra besvarelserne. Det tredje paradigmeniveau er det metodologiske niveau, hvor der kigges på, hvilke kategorier af dataindsamlingsmetoder, som kan anvendes i den pågældende opgave. Det postpositivistiske syn er, at der er to mulige metoder, hvorved man kan indsamle data. Der er den eksperimentelle metode, hvor man igennem forsøg indsamler data, og så er der den kvantitative analyse, hvor man for eksempel laver et kvantitativt spørgeskema og efterfølgende analysere på respondenternes besvarelser. På det metodologiske niveau bruges der et kvantitativt spørgeskema til at besvare problemformuleringen. For yderligere forklaring på paradigmerne, henvises der til bilag 5. Vurderingskriterier Undervejs i analysen bliver der anvendt en grundlæggende viden om kvalitative samt kvantitative vurderingskriterier. Dette indbefatter, at en vurdering af, hvorvidt der er intern validitet, altså om undersøgelsen er valid, samt en vurdering af en lang række andre kriterier. Disse vurderinger er med til at bestemme undersøgelsens validitet. 7 Problemstillingens type Problemformuleringen indeholder en deskriptiv problemstilling, hvor formålet er at komme med en løsning, som analyserer og beskriver nogle fænomener. Dette betyder altså, at der konkret i opgaven, vil blive analyseret på forbrugernes adfærd, og hvilke krav de har til en streamingtjeneste, men der vil ikke blive givet et endegyldigt svar på, hvordan man vinder markedsandele på konsumentmarkedet. Når det er sagt, så giver opgaven alligevel et indblik i hvilke parametre som spiller ind, og hvad streamingtjenester skal tage hensyn til for at vinde størst mulig markedsandele. Med udgangspunkt i ovenstående vil der i undersøgelsen bruges en deduktiv tilgang, hvilket betyder, at så længe præmisserne for konklusionen er sande, så må konklusionen i sig selv også være sand. Dette betyder altså, at der tages udgangspunkt i, at undersøgelsen og dets præmisser giver det rigtige resultat, men i perspektiveringen vil der blive taget stilling til, hvorvidt der kan være nogle præmisser, som kan have givet et forkert slutresultat. 7 Se Bilag 2. 9

12 Den praktiske løsning af problemet Efter at problemformuleringen er fastlagt, bruges den explorative analyse til at tilegne sig viden omkring den praktiske kontekst, som i dette tilfælde er viden om markedet og dets aktører. Ud fra den viden som er tilegnet fra den explorative analyse, opstilles der så en kvalitativ analyse, som skal ligge til grund for de hypoteser, som ønskes undersøgt i den kvantitative undersøgelse. Med udgangspunkt i den kvalitative analyse, vil der blive opstillet nogle hypoteser omkring forbrugerens adfærd, som senere bliver vurderet og så vidt muligt også verificeret eller falsificeret igennem den kvantitative analyse. Ud fra den kvantitative analyse vil der så blive udledt en konklusion som besvarer problemformuleringen og dets underpunkter. Herefter vil der blive udarbejdet en perspektivering, som tager hensyn til eventuelle fejlkilder og elementer, som kunne være gjort anderledes. Som visualisering af problemstilling bruges Crossing the chasm, som er en model, der omhandler problematikken i at få fat i hovedmarkedet. Modellen omhandler det gap, som opstår mellem de tidlige acceptanter og den tidlige majoritet. Derudover vil de 4 P er blive inddraget for at undersøge hvilke parametre, som streamingtjenesterne kan anvende i deres differentiering fra hinanden. Begge modeller er forklaret mere detaljeret nedenfor. Crossing the chasm Ovenfor ses figuren, hvor vi har tid ud af x- aksen, og afsætningen af kunder op ad y- aksen. Figuren er delt ind i 6 felter; innovatorer, visionære, afgrunden, pragmatikere, konservative og skeptikere. Modellen beskriver den udfordring som virksomhederne står overfor, når de skal have fat i hovedmarkedet og dermed lukke the gap. Virksomheder skal have fat i hovedmarkedet, da de ikke kan leve på det tidlige marked, da det er i hovedmarkedet fortjenesten ligger. Udfordringen ligger altså i at få lukket hullet imellem det tidlige marked og hovedmarkedet. Hvis en virksomhed ikke får lukket hullet, vil det ikke være 10

13 muligt at få skabt langvarig succes på det pågældende marked. Markedsanalysen skal være med til at belyse, hvordan den store gruppe motiveres til at gå ind på dette marked og tydeliggøre hvilke krav de har til en streamingtjeneste, før de er villige til at benytte denne. De første, der prøver et nyt produkt, er de såkaldte innovatorer. De finder en tilfredsstillelse i at prøve de nyeste produkter på markedet. Det er disse mennesker, som er de første der tilmelder sig nye tjenester så som Netflix, selvom det måske resulterer i, at de betaler for en tjeneste, der ikke lever op til deres forventninger. Deres ønske om vished er større end truslen om skuffelse. Det er derfor altafgørende, at en virksomhed der kommer ud med en ny streamingtjeneste, giver innovatørerne et godt førstehåndsindtryk, og at innovatørerne anbefaler den til andre, så tjenesten kommer ud til visionærene. Hvis tjenesten ikke lever op til forventningerne hos innovatørerne, er det vigtigt, at man som virksomhed har fokus på, hvad der gik galt, og får rettet de ting, som innovatørerne finder negative. Efter innovatørerne kommer de visionære, som har stor indflydelse på om tjenesten nogensinde bliver en succes, og formår at komme over hullet og få fat i hovedmarkedet. Innovatører og de visionære beskrives samlet som det tidlige marked, som er altafgørende for om en ny streamingtjeneste får succes og flere markedsandele end konkurrenterne, for hvis det tidlige marked ikke finder den nye tjeneste attraktiv, så bliver tjenesten aldrig så godtomtalt, at den kan blive storspiller, og veletableret på markedet. Det er derfor vigtigt at en virksomhed, som ønsker at komme ud med en streamingtjeneste, hvor der allerede er en række veletablerede tjenester, formår at definere kundernes behov, angående indhold, tilgængelighed, pris og samtidig forbedre deres tjeneste i forhold til de erfaringer, som virksomheden får gjort sig i løbet af det tidlige marked. Når virksomheden har formået at blive veletableret på det tidlige marked, og har en så fornuftig afsætning at den kan begynde at vinde andele på hovedmarkedet. Når virksomheden begynder at komme ud til pragmatikerne, som er det næste led i Crossing The Chasm, begynder afsætningskurven at stige yderligere. En streamingtjeneste vil dog aldrig nå hertil, hvis den ikke lever op til de behov, som kunden stiller til produktet, og bliver en form for trend hos forbrugeren. Så snart tjenesten har opnået en form for trend, og er blevet mainstream på markedet, vil de konservative automatisk hoppe med på tjenesten, og her har streamingtjenesten nået et stadie i livscyklussen, hvor det er vigtigt at forny tjenesten i en sådan grad, at den ikke bliver overhalet af nye innovative ideer eller blot bliver forældet. De pragmatiske og konservative er dem, vi vil kalde for hovedmarkedet. Sidst i tjenestens levetid kommer de skeptiske, der aldrig rigtig kommer i gang med produktet, inden det er forældet. Eksempelvis Disney Movies Online(News & Updates Disney Movies Online: Disney movies online. Udgivet af Disney. Sidst opdateret: Internetadresse: - Besøgt d (Internet) ), som aldrig fik den ønskede afsætning og nu lukker for deres tjeneste i udgangen af Den er et eksempel på en streamingtjeneste, som aldrig fik lukket the gap, da Disney ikke har haft det rette parametermix, som beskrevet i næste afsnit. Her har de sidst tilmeldte brugere været de skeptiske, som aldrig rigtig kom i gang med at bruge tjenesten, inden den meldte ud at den lukker. 11

14 Virksomhedens parametermix (Andersen, Finn Rolighed m.fl.: International Markedsføring. Side udg. Trojka, (Bog)) Modellen kaldes de fire P er, marketingmix, eller virksomhedens parametermix. De 4 P er er de fire parametre, som virksomheden skal tage stilling til ved lanceringen af et produkt og gennem hele produktets levetid. Det er disse parametre, som hovedsageligt er afgørende for, hvorvidt produktet nogensinde bliver veletableret og succesrigt på hovedmarkedet, og det er disse, som undersøges i markedsanalysen. Derudover spiller der dog også andre faktorer ind i afgørelsen af, hvorvidt en streamingtjeneste bliver succesrig hos forbrugeren. Disse faktorer er fx folks følelser, og hvordan tjenesten bliver modtaget i forbrugerens sind; disse faktorer er langt mere komplicerede end de 4 P er. 12

15 Markedsanalyse Explorativ analyse Indledningsvis undersøges kendskabet til streaming igennem en explorativ analyse, ved at se på hvilke aktører der allerede er på markedet samt hvad de tilbyder 8. Udvalgte streamingtjenester er listet op i et skema, hvor deres navn fremgår, hvilke elementer de udbyder i form af film, live tv, sport samt hvad tjenesten koster. Derudover står der hvorvidt de er tilgængeligt i Danmark. Der tages forbehold for udviklingen på streamingmarkedet igennem projektets forløb, derfor kan nogle af tjenesterne i mellemtiden være blevet tilgængelige i Danmark 3. Den explorative analyse har haft den funktion at give en viden om, hvilket marked der undersøges, og hvilke elementer der skal inddrages i den kvalitative analyse. Kvalitativ analyse Som beskrevet under metodeafsnittet er der efter den explorative analyse benyttet en kvalitativ analyse i form af to dybdegående interviews. Disse interviews er en tilløber for den kvantitative analyse i form af et spørgeskema. Under interviewene blev det belyst, at folk finder betegnelsen streaming diffust. Herved er flere formuleringer af streaming opvejet i forhold til den kvantitative analyse samt indsat en intro tekst, der netop beskriver dette, for at opnå det mest retvisende billede af respondenternes reelle mening i spørgeskemaet. Ved interviewene blev der fundet frem til, at det var vanskeligt for de adspurgte at definere, hvilket indhold en sådan tjeneste skal indeholde overfor tjenestens pris, hvorfor spørgsmål som: Hvor meget betaler du for din nuværende tvpakke pr. mdr.?, Foretrækker du abonnement eller betaling efter forbrug, ved online TV- tjenester?, Hvad vil du gerne have af indhold på en online TV- tjeneste Her har du mulighed for at svare på mere end én. og Hvad tror du folk maksimalt vil betale om måneden for at se film, TV, sport samt TV- serier ubegrænset? (Alt indhold, som du ønsker indenfor kategorierne) blev medtaget i spørgeskemaet for at belyse netop denne problemstilling. Under interviewene kom de interviewede frem med forslag til indhold som de ønsker i en sådan tjeneste. Her blev sport og premierefilm nævnt, og derfor blev disse medtaget i det kvantitative spørgeskema. Igennem dialogen blev der også belyst at folk ikke er klar over, at de allerede har det nødvendige udstyr for at benytte streamingtjenester, og derved er der også medtaget spørgsmål om hvorvidt folk har den nødvendige teknologi for at kunne benytte online tv- tjenester. Ud fra interviewene blev nogle spørgsmål også vurderet som unødvendige og blev derfor udeladt i det kvantitative spørgeskema. Kvantitativ analyse I den kvantitative analyse er der udarbejdet en række spørgsmål, som bygger på erfaringerne fra den explorative og kvalitative analyse. Disse spørgsmål udgør det kvantitative spørgeskema, der ligger til grund for konklusionen. Spørgsmålene og den tilhørende begrundelse for valget af spørgsmål er som følgende: 8 Bilag 3 13

16 Spørgsmål 1: Hvad er dit køn? Udover blot at finde ud af hvor vidt undersøgelsen er repræsentativ i forhold til antallet af mænd og kvinder, er det også et nyttigt svar på om markedsføringen af en ny streamingtjeneste skal rettes mere mod det ene eller andet køn. Spørgsmål 2: Hvad er din alder? Igen er dette et spørgsmål om hvorvidt vores besvarelser er repræsentative, og om hvilken aldersgruppe vores markedsføring skal henvende sig til. Spørgsmål 3: Hvilket postnummer bor du i? Dette spørgsmål er medtaget for at se om der er repræsentativitet rent geografisk. Spørgsmål 4: Hvad er din indkomst pr. måned før skat? Set fra et markedsføringsperspektiv er det også vigtigt at vide hvilke økonomiske klasser markedsføringen skal rettes imod. Ydermere er det også med til at vise hvorvidt besvarelserne er repræsentative. Spørgsmål 5: Hvad er din senest afsluttede uddannelse? Dette spørgsmål er formuleret for at se om der kan drages nogle paralleller mellem respondenternes uddannelseslængde og deres valg af tv- løsning. Spørgsmål 6: Hvor mange bor i husstanden? Dette spørges der om, for at finde ud af hvor mange brugere der måtte være under én konto. Spørgsmål 7: Bruger du mere end 1 time om dagen, på offentlig transport? For at finde ud af hvorvidt streamingtjenesten skal være brugbar uden for hjemmet, og dermed hvilke enheder 9 streamingtjenesten skal tilbydes på. Spørgsmål 8: Har du adgang til internet i hverdagen? Eftersom at en internetopkobling er en nødvendighed for at bruge en streamingtjeneste, bliver vi nødt til at stille dette spørgsmål. Spørgsmål 9: Hvad er downloadhastigheden på det pågældende internet? Er respondentens internetopkobling hurtig nok til at anvende streamingtjenester, og i hvilken kvalitet. Spørgsmål 10: Har du et tv i hjemmet? Basisviden om forbrugernes teknologiske grundlag. 9 Fx tablet, smartphone, spilkonsol, computer, tv. 14

17 Spørgsmål 11: Kan du se internet- TV på fjernsynet? For at finde ud af om brugerne kan benytte streamingtjenester direkte på deres tv. Spørgsmål 12: Hvilken TV- udbyder har du? Dette er et prismæssigt spørgsmål der kan fortælle os, hvad brugeren i forvejen betaler for, og hvem HBO Nordics konkurrenter er. Spørgsmål 13: Hvor meget betaler du for din nuværende tv- pakke pr. måned? Dette er igen et prismæssigt spørgsmål der sammen med respondentens besvarelse omkring hvorvidt at tv- streaming er et supplement, eller en erstatning for deres nuværende tv- løsning kan give os indsigt i hvilken pris der skal tages for produktet. Spørgsmål 14: Har du kendskab til tjenester som udbyder enten live- TV, sport, TV- serier og/eller film på internettet? Har vores respondenter kendskab til denne produkttype. Spørgsmål 15: Har du benyttet en online TV- tjeneste? Har vores respondenter decideret kendskab til lignende tjenester. Spørgsmål 16: Hvad afholder dig fra at benytte en online TV- tjeneste? Hvilke problemstillinger kan HBO Nordic blive sat overfor, som de skal forsøge at løse, og derved vinde konsumenter som ellers ikke ville have valgt en streamingtjeneste. Spørgsmål 17: Opfatter du en online TV- tjeneste som et supplement eller en erstatning til en TV- løsning? Delvist for at undersøge hvilken prisklasse HBO Nordic skal ligge sig i, men også for at se om HBO Nordic kan udkonkurrere konventionelle Tv- udbydere såsom, YouSee etc. Spørgsmål 18: Foretrækker du abonnement eller betaling efter forbrug, ved online TV- tjenester? Er der flere tilhængere for den ene eller anden prisstruktur. Spørgsmål 19: Hvad vil du gerne have af indhold på en online TV- tjeneste? Dette undersøges for at finde ud af hvilket indhold HBO Nordic skal tilbyde. 15

18 Spørgsmål 20 Hvad tror du folk maksimalt vil betale om måneden, for at se film, TV, sport, samt Tv- serier ubegrænset? (Alt det inhold som du forventer i alle kategorier) Dette spørgsmål er stillet for at have et tilnærmelsesvist kendskab til hvad HBO Nordic kan tage af pris for deres streamingtjeneste. Grunden til, at spørgsmålet bliver stillet, som det gør, er, fordi folk har nemmere ved at være ærlige omkring en pris, når man spørger ind til, hvad de mener, andre ville gøre, i stedet for hvad de selv ville gøre. Spørgsmål 21: Hvis vi antager at du køber adgang til en online Tv- tjeneste, hvem kommer så hovedsageligt til at bruge den? Dette er endnu et spørgsmål der kan give os svar på hvilket indhold vi skal fokusere mest på. Spørgsmål 22/23: Hvilke nyhedskilder ser/hører/læser du?/hvilke magasiner læser du? Dette er for at få en baggrundsviden om forbrugerne. Har læsere af X større tendens til Y. Spørgsmål 24: Hvilke sociale medier anvender du? Dette er for at teste hypotesen om, hvorvidt forbrugere, der anvender sociale medier, har tendens til hurtigere at anvende streamingtjenester end folk, der ikke gør. Spørgsmål 25: Har du en multimedieenhed? Basisviden om forbrugernes teknologiske grundlag. Spørgsmål 26: Hvor ofte lejer du film? Dette spørger vi om for at finde ud af, om det er nødvendigt at udbyde streaming af film. Spørgsmål 27: Hvilke af følgende tjenester har du hørt om? Delvist for at se om folk kender til vores produkt i forvejen, og delvist for at have et kontrolspørgsmål til spørgsmål 14. Efter at alle svarene er samlet ind, bruges disse til at besvare nogle grundlæggende spørgsmål, som skal give en konklusion på problemformuleringen. 16

19 Har forbrugeren den nødvendige teknologi til at der er et marked? Med udgangspunkt i besvarelserne 10, søges der at finde ud af, om befolkningen i Danmark har den nødvendige teknologi til enten at kunne modtage produktet, eller om det vil kræve yderligere teknologi. Herigennem bliver det besvaret, om der er et marked for streamingtjenester. I spørgsmålet om respondenten har et TV, ses det at 94 % af de adspurgte har et TV i hjemmet. Dette fortæller dog ikke nødvendigvis om, de kan modtage streaming eller ej. Grunden til dette, er at respondenternes fjernsyn muligvis ikke understøtter online tv- tjenester, enten direkte eller via en ekstern enhed. På den anden side kan det ikke udelukkes at de sidste 6 %, som ikke har et fjernsyn, muligvis har en anden enhed der kan benyttes til at modtage en streamingtjeneste, såsom en smartphone, computer eller lignende platform. På spørgsmålet om, hvorvidt folk har en mulitimedieenhed, ses det, at 97 % af respondenterne har en multimedieenhed. Dette beskriver, at de fleste enten er i besiddelse af en direkte enhed eller en ekstern enhed, som vil kunne modtage streamingtjenesten. Med et krydsningsspørgsmål, hvor der bliver spurgt om folk kan se internet på deres TV, er der 40 %, som ved, at de kan se internet- tv på deres fjernsyn, imens 52 % ikke mener, at de kan. Hvis vi sammenligner disse besvarelser med foregående spørgsmål, kan det delkonkluderes, at langt flere har mulighed for at se streaming på deres fjernsyn, end de oprindeligt tror. Det kræves blot, at forbrugeren kobler deres multimedieenhed til fjernsynet, og derigennem har de mulighed for at bruge internet på TV et og dermed streamingtjenester. En yderligere faktor er hastigheden på internettet hos vores respondenter. I realiteten kræver streamingtjenester ikke mere end 1 Mbit/sek for at kunne streame online tv- indhold, det vil dog resultere i at opløsningen ikke vil være optimal og at der er risiko for at streamingen vil stoppe undervejs. Der kan derfor forekomme ventetid eller hak i streamingen, hvilket giver en dårlig oplevelse for konsumenten. Der kræves en opkobling over 6 Mbit/sek, hvis man ønsker at afspille streaming i HD, og selv her kan der til tider forekomme forsinkelser og hak i afspilningen. 81 % af vores respondenter har som minimum 6 Mbit/sek 11, hvilket er rigeligt til streaming, derudover så ved 14 % ikke, hvilken opkobling de har, men det antages, at de har en internetopkobling, de ved dog ikke, hvilken hastighed den har. En delkonklusion kan hermed fortælle, at minimum 81 % af de adspurgte har de fornødne teknologiske krav til at kunne modtage og se streaming. Dette stemmer også overens med statistikken tidligere i rapporten (Statistik Årbog 2012, Danmarks Statistik, s ISBN: ), som har påvist at 90 % af den danske befolkning har adgang til en computer og internet i hjemmet. 10 Bilag Bilag

20 Hvilken pris skal tjenesten have? Hvad pris angår, kan det være utroligt svært at finde ud af, hvilken der er den rigtige for et produkt, eftersom det er individuelt fra konsument til konsument, hvad de ønsker at betale. Besvarelserne fra spørgeskemaet viser også, at der er stor spredning omkring, hvad respondenterne vil give for en streamingtjeneste. Ved hjælp af spørgsmål, som bygger på, hvad folk betaler for deres nuværende løsning og en hypotese omkring hvad folk regner med at andre vil betale, forsøges det at komme svaret nærmere. Spørgsmålet: Hvad tror du folk maksimalt vil betale om måneden, for at se film, se TV, sport, samt TV- serier ubegrænset? 12 bygger på respondentens hypotese om, hvad andre folk vil give for et produkt, som giver dem lige nøjagtigt det, de har lyst til at se på en streamingtjeneste. Det er derfor heller ikke realistisk at sammenligne disse priser, men blot konkludere hvilket prisleje udbyderne nogenlunde skal tilbyde for at ramme hovedmarkedet. Desuden er det også forskelligt om folk opfatter streamingtjenester som et supplement eller en erstatning for konventionelle Tv- løsninger, som beskrevet tidligere i rapporten. Besvarelsen viser desuden, at 73 % af respondenterne har en hypotese om, at befolkningen vil betale kr. i måneden. Hvis vi sammenligner det med, hvad de giver for deres nuværende tv- løsning, er det kun 36 % af respondenterne, der ligger i dette prisleje, kun 5 % betaler mindre, og 31 % betaler mellem kr. for deres tv- løsning. Derudover er der 28 % som ikke ved, hvad de betaler, hvilket kan tyde på, at de har et behov for TV, og blot betaler for deres nuværende tv- løsning uden at kende prisen. Det kan dog også antages, at det ikke er dem selv, der betaler for tv- løsningen, men blot benytter den. I en krydsning mellem Hvad tror du folk maksimalt vil betale om måneden, for at se film, TV, sport samt TV- serier ubegrænset? og Opfatter du en online TV- tjeneste som et supplement eller en erstatning til en TV- løsning? 13, ses det, at 72 % af dem, der opfatter streamingtjenester som et supplement, vil betale imellem 50 og 249 kr. Derudover ses det, at 73 % af dem, der opfatter det som værende en erstatning, vil betale samme pris. Det kan derfor delkonkluderes, at prislejet for en streamingtjeneste skal være imellem kr. til hovedparten af markedet. Til at understøtte denne delkonklusion, har vi udregninger fra HypoStat, som viser, at vores respondenter med 95% sandsynlighed vil betale 179 kr. for en streamingtjeneste. 14 Desuden har vi en udregning, der viser, at vores respondenter med 95% sandsynlighed betaler 250 kr. for deres nuværende tv- løsning 15. Med hensyn til prislejet imellem 50 og 249 kr. kan der sættes spørgsmålstegn ved, om folk evt. kan være blevet påvirket af det udspil, som Netflix er kommet med. De satte en pris på 79 kr./mdr. for alt indhold. Konkurrenter som Viaplay har efterfølgende ændret deres pris til 79 kr./mdr. og andre konkurrenter er også stadig i tvivl om, hvilken pris de skal tage for deres produkt. Dette kan give en tendens blandt konsumenterne, der påvirker deres hypotese om, hvad andre vil betale, til at de ikke vil betale mere end 12 Bilag Bilag Bilag Bilag

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK CONTENT Brug af streaming tjenester 3 Indhold af streaming tjenester Vigtige funktioner 29 Udgifter 31 Fremtidige planer 34 Baggrundsoplysninger 36 7 2 BRUG

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Mediebilledet anno 2013

Mediebilledet anno 2013 Mediebilledet anno 2013 FDV Videobranchedag, 2. maj 2013 2013 Side 1 Nedslag i danskernes indholdsadfærd Lidt om hvad der er sket Lidt om forskelle på mennesker Lidt om forskelle på myter og realiteter

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder

Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder Opgrader til fiberbre og få den ultimative løsning Lynhurtigt internet gør mere for dig Selvom du allerede har en internetforbindelse

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

ipad let øvede, modul 10

ipad let øvede, modul 10 12052014AS ipad for let øvede modul 10 Underholdning på ipad TV og Podcasting Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts

Læs mere

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Ønsker du indblik i køb og anvendelse af Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Præsentation af BFEs statistiske værktøjer BFOF BFEs

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås NU! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

ipad let øvede, modul 9

ipad let øvede, modul 9 31102014AS ipad for let øvede modul 9 Underholdning på ipad Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts (video- og lydudsendelser)

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

VI GI R DIG. Vil du også have Danmarks bedste bredbånd? Læs mere om vores aktuelle kampagnetilbud og hvorfor vi har Danmarks bedste bredbånd.

VI GI R DIG. Vil du også have Danmarks bedste bredbånd? Læs mere om vores aktuelle kampagnetilbud og hvorfor vi har Danmarks bedste bredbånd. VI GI R DIG Vil du også have Danmarks bedste bredbånd? Læs mere om vores aktuelle kampagnetilbud og hvorfor vi har Danmarks bedste bredbånd. 2 Fibernet forbinder dig med fremtiden Fiberbredbånd med garanteret

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Grundejerlauget Holteavlsgård V/ Christian Limkilde Agenda Digital/Analog TV pakker NYHED: Bland selv TV fra YouSee Se TV når det passer dig (YouSee Plus) Bredbånd YouSee

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Kom godt i gang med DRG 737v2

Kom godt i gang med DRG 737v2 VI GI R DIG Kom godt i gang med DRG 737v2 Waoo! Privat Læs, hvordan du tilslutter din fiberboks. 02 Indhold Fibernet fra Fibia 03 Introduktion til din fiberboks 04 Sådan får du den bedste forbindelse 05

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716 / DRG 717 Fiberboks Privatkunde Oktober 2014

Kom godt i gang DRG 716 / DRG 717 Fiberboks Privatkunde Oktober 2014 Kom godt i gang DRG 716 / DRG 717 Fiberboks Privatkunde Oktober 2014 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 03 Introduktion til din fiberboks 04 Sådan får du den bedste forbindelse 05 Din verden af muligheder

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

TV er ændret for altid

TV er ændret for altid TV er ændret for altid Kim Angel, Head of Media Wilke A/S 2014 Side 1 TV-oplevelsen har ændret karakter Nye tilgange, ny fleksibilitet Forandret udbud Empowerment af den digitale medieforbruger 2014 Side

Læs mere

E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015

E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015 E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015 E-zine 2. projekt 2. semester - marts 2015 E-zine URL epub http://jonaslunding.dk/2sem/2modul/files/el01.epub E-zine URL PDF http://jonaslunding.dk/2sem/2modul/files/el01.pdf

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk *

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk * VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk * 02 FIBERNET FORBINDER DIG MED FREMTIDEN FIBERBREDBÅND MED GARANTERET HASTIGHED! Waoo! Fiberbredbånd 50/50 Mbit /s Fiberbredbånd

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken

En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken Aalborg Universitet Sociologi 6. semester 2013 Skrevet af: Camilla Neve Lieknins, Christina Lissa Jakobsen, Mathilde Gammelgaard,

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Kim Angel, Head of Media 2014 Side 1 Follow the money 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Årlig annonceomsætning, antal mio. kr. excl. moms 2006 2007 2008

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

En guide gennem Sofarækken

En guide gennem Sofarækken 1 En guide gennem Sofarækken Dette er en guide som fører dig gennem Sofarækken og giver dig gode råd om hvordan du bruger denne filmtjeneste. Du kan leje spillefilm, fagfilm og kort- og dokumentarfilm

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Få Waoo! Forening med fordel Waoo! Forening tilbydes i din forening Det gør at du

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere