VIA University College. Find vejen frem VIA Videreuddannelse. Sociale medier. i skolen. Liv i skolen Nr. 2 maj årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA University College. Find vejen frem VIA Videreuddannelse. Sociale medier. i skolen. Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang"

Transkript

1 Find vejen frem VIA Videreuddannelse VIA University College Sociale medier i skolen Liv i skolen Nr. 2 maj årgang

2 Tema: Sociale medier i skolen Udgiver: VIA Efter- og videreuddannelse Hedeager Arhus N T: Ekspedition: Beritt Winnie Nielsen E: T: Redaktion: Orla Nielsen Priser Årsabonnement 325 kr. 2 abonnementer 525 kr. 3 abonnementer 752 kr. Enkeltnumre kr. Enkeltnumre før kr. En årgang kr. Studerende: 25 % rabat Klassesæt (skoler og studerende): Ved 15 stk. enkeltnumre 30 % rabat Priser er inkl. moms, ekskl. forsendelse Udvidet abonnementsordning Liv i Skolens abonnenter kan få tilsendt digitale udgaver af det seneste års artikler. Ansvarshavende: Poul Erik Philipsen Layout: Inge Lynggaard Hansen Tryk: Bording ISSN: juli 2015 Kommentér dette nummer af Liv i Skolen på Facebook ViaPaedagogiskVidereuddannelse Hent digitale udgaver af artikler fra bl.a. disse numre på

3 VIA University College 3 Velkommen til Liv i Skolen nr. 2/2015 Sociale medier i Skolen Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest og YouTube. Tidligere opfordrede vi eleverne til at udtrykke sig så meget som muligt sprogligt og visuelt. Vi tvang dem til at skrive stile og aflægge rapporter i form af farvestrålende plancher, der som regel var udklip af ugeblade og vi opfordrede dem til at skrive skoleblade, lave skoleradio og producere videoprogrammer. Alt sammen med henblik på dels at leve op til formålsformuleringen om deltagelse i et demokratisk samfund og dels at tilgodese danskfagets indholdsbeskrivelse om andre udtryksformer. Nu er mulighederne for kommunikation uendelige og eleverne benytter mange af dem helt frivilligt, ja så meget, at nogle bliver afhængige, og det kan være et problem i skolen, at elever hellere vil være på Facebook end deltage i undervisningen. Liv i Skolen undersøger, hvilke fordele og problemer de sociale medier skaber for eleverne og for skolens arbejde og hvordan skolen kan anvende medierne til at tilgodese elevernes læring i bred forstand. Samtidig med at de sociale medier kan skabe problemer i form af anderledes koncentrerede elever og nye former for mobning, viser artikler i dette nummer, at medierne også kan anvendes konstruktivt i skolen, både i form af læring om medier, i medier og med medier. De er nye former for værktøjer, som vi alle skal lære at anvende hensigtsmæssigt. Det gives der her eksempler på, dels i folkeskolens 6. og 8. klasser, dels i gymnasiet og dels på et bosted. Skolernes ansvar for og stillingtagen til anvendelse af medierne i skolen påpeges af en skoleleder, ligesom der gives eksempler på medieundervisning i Canada og samarbejde mellem skoleklasser i udkantsområder i Danmark, Grækenland og Makedonien. Velkommen til et spændende nummer af Liv i Skolen, der peger fremad mod nye horisonter. Orla Nielsen Den Gl. Redakteur

4 Liv i Skolen - 2/2015 INDHOLD 4 6 Folkeskolen i en web 2.0 tid Det er vores ansvar som lærere at tilrettelægge og opbygge den nødvendige forståelse, så eleverne bliver i stand til at anvende de sociale medier bedst muligt. Hvis vi undlader at fokusere på de sociale medier som et onde og i stedet tager udgangspunkt i at se medierne som et kreativt rum, vi lærere har fået forærende, er der fantastiske muligheder for at skabe læring og kompetencestyrkelse. Af Zenia Christensen, lærer 14 Sig det med 140 tegn Et af de største argumenter for at invitere de sociale medier ind i undervisningen er, at medierne er allestedsnærværende i kulturen og derfor er de også nødt til at være til stede i skolen, hvis ikke vi skal overlade eleverne helt til sig selv. Der er helt sikkert lukkede platforme, hvor det er lettere at kommunikere i undervisningen, men det bliver eleverne ikke bedre til at færdes på de sociale medier af. Af Marianne Thompson, lærer 22 Can you snapchat my homework? Det er vigtigt at vide, hvilke implicitte egenskaber sociale medier har, hvis man skal kunne tænke dem ind i en didaktisk sammenhæng. Når man nævner sociale medier, tænker mange først på Facebook, men sociale medier kan være meget andet end det. Baggrunden er en udvikling på Internettet, som grundlæggende betyder, at vi som almindelige brugere kan bidrage med indhold til nettet. Af Kirsten Lund, specialkonsulent 36 Folkeskolen er afgørende for elevernes digitale dannelse Nogle skoler mener, at vi skal tilbage til en undervisning, hvor man bandlyser enhver form for tekniske medier: Vi samler telefoner ind, og I må ikke bruge tekniske noteapparater, for nu skal vi være nærværende. Men det gør eleverne oprør imod, for det er det samme som at bede dem om at skære armen af og lægge den uden for døren. Eleverne skelner ikke mellem online og offline længere. Af Camilla Tang Jensen, kommunika tionsmedarbejder og Jonas Ravn, mediekonsulent 42 Sociale medier hører til i skolen Nogle skolers mediestrategier handler næsten udelukkende om den problematiske kommunikationsadfærd, herunder især mobning, og forspilder at sætte rammen for den opbyggelige brug af sociale medier til kommunikation og læring. En helhedsorienteret digital strategi reducerer de åbne spørgsmål og skaber et stillads for den enkeltes lærers arbejde. Af Lotte Nyboe og Anette Grønning, lektorer

5 VIA University College 5 52 Derfor skal skolen på de #socialemedier Hvad angår teknologi, så er der sket så meget de seneste år, at det kan være svært at følge med. Men vores overordnede mål som skoleledere er at forberede de dejlige unger til den verden, de skal begå sig i fremad rettet en verden, der alt andet lige er mere digital og fællesskabsorientereret end tidligere. Af Thomas Pedersen Friis, konstitueret viceskoleleder 64 Sociale medier i og uden for skolen Samlet set har vi en forhåbning om, at undervisning med sociale medier kan flytte fokus i undervisningen, så eleverne arbejder med dybe kompetencer til det 21. århundrede, der netop handler om at samarbejde, handle kreativt, tænke kritisk, handle selvstændigt, være robust samt handle og tænke med omverdensforståelse. Af Raffaele Brahe-Orlandi, lektor 72 Vi kunne ønske os om sociale medier i grundskolen For at blive digitalt dannede må eleverne arbejde kritisk med de nye medier hvilke problemer og perspektiver i forhold til overvågning, manipulation, børnearbejde, miljøbelastning, retssikkerhed, demokrati, social ulighed, velvære og medieafhængighed med videre bevirker den nye digitale udvikling? Hvordan forandrer medieudviklingen os som mennesker og samfund? Hvilke nye dilemmaer opstår? Af Jesper Tække og Michael Paulsen, lektorer 80 En hemmelig facebookgruppe, - i asymmetriske relationer Vi står et historisk sted, hvor et klik eller en statusopdatering kan mindske det skel, der stadig findes mellem den virkelighed, vores handicappede medmennesker og vi såkaldte normale, befinder os i. Hvis vi skal leve op til FN s handicapkonvention, så må der arbejdes på, at mennesker med særlige behov ikke bliver diskrimineret og isoleret i lukkede arenaer i kommunale politikkers hellige navn. Af Søren Voss og Tine Boysen, Socialpædagoger 88 To ø-skoler samarbejder med Makedonien og Grækenland Eleverne og lærerne kan opleve, at verden uden for skolen er en integreret del af undervisningen. Eleverne har et ægte behov for at kommunikere med de andre elever fra de andre landes skoler i nogle autentiske situationer. Dette behov bliver endnu mere udtalt, når eleverne skal samarbejde om udviklingen af fælles multimodale produkter. Af Jette Aabo Frydendahl og Raffaele Brahe-Orlandi, lektorer

6 Liv i Skolen - 2/ FOLKESKOLEN I EN WEB 2.0 TID Folkeskolen i en web 2.0 tid

7 VIA University College 7 Af Zenia Christensen Zenia Christensen er lærer og bibliotekar på Løgstrup skole. Vi befinder os i en teknologisk verden og eleverne anvender og benytter som noget naturligt de forskellige muligheder, som medierne tilbyder. Derfor kan vi ikke bare indføre forbud mod brugen af de sociale medier i undervisningen. At kunne kommunikere ordentligt er en læreproces, som vi ikke bare kan overlade til forældrene at tage vare på. Det er et undervisningsansvar. At kunne forholde sig kritisk og optræde som ansvarlig deltager på de sociale medier sker ikke bare pr. automatik. Det er vores opgave som undervisere at vores elever lærer det. Kort tid efter mine elever startede i 6. klasse indførte jeg ny politik omkring devices i mine timer. Brugen af IPad/ tablets og mobiltelefoner/smartphones var altid tilladt i mine timer, såfremt det var undervisningsrelateret anvendelse. Selve ideen om at elevernes anvendte deres egne devices som naturlige redskaber i undervisningen var i praksis nem, da alle mine elever var i besiddelse af en smartphone, flere endda en nyere og bedre end min og flere med egen IPad/ tablets (som alligevel var med i tasken, fordi de spillede spil i frikvarterene).

8 FOLKESKOLEN I EN WEB 2.0 TID 8 Tankerne bag denne nye tilgang til medierne udsprang af flere overvejelser, bl.a. pædagogiske diskussioner med lærere fra videregående uddannelser, der kunne fortælle, hvordan de kæmpede med at fastholde elevernes faglige interesse for undervisningen i forhold til de sociale mediers tiltrækning (heriblandt især Facebook, blogs og lignende medier), samt et indslag i tv om børns mangler på den gode kommunikation online. Til undervisning - ikke underholdning Da jeg personligt er af den overbevisning, at de sociale mediers tilbud ikke er en døgnflue, men noget vores børn kommer til at skulle forholde sig til i fremtiden, tror jeg på at læring omkring brugen af web 2.0 er den rigtige vej frem for negligering og forbud. Derfor valgte jeg at tage en snak i klassen om hvordan og hvornår smartphones og IPads/tablets var et redskab og havde sin berettigelse i undervisningen, herunder de sociale medier Wiki og chat. Jeg havde de foregående år forsøgt at implementere ElevIntra som et forum eleverne kunne anvende, men kunne godt se og høre, at det ikke havde den virkning, som jeg ønskede. Eleverne foretrak og anvendte i langt højere grad sms, Instagram og ca. halvdelen af klassen også Facebook som foretrukne kommunikationsmidler. Hertil kom, at jeg gerne ville lære dem en større grad af ansvarlighed for egen læring, ansvarlighed over for et gruppearbejde samt en behagelig og god kommunikation online. Oveni følte jeg, at der aldrig helt var tid nok i timerne til alt det jeg også gerne ville nå med dem og derfor havde jeg ikke lyst til også at skulle bruge tid på at fortælle dem fra time til time, at mobilen skulle lægges væk og hvornår den måtte være fremme, og på at eleverne kom op for at bede om lov til at anvende deres devices til undervisningsbrug. Derimod ville jeg gerne, at de fik lært sig at anvende smartphone og IPad/tablets som et redskab til at opnå viden for at kunne komme videre i en opgave, når de stødte på problemer, og ikke spildte tiden med at vente på at få spurgt mig. Medier engagerer eleverne 6. B var i forvejen godt på vej med at se deres smartphone som et redskab i undervisningen, da klassen tidligere havde arbejdet med videoproduktioner i form af lommefilm, emne og begrebs-evalueringer, produktion af musikvideoer, Wikiopslag m.m. De blev ofte bedt om at finde smartphonen frem til det ene eller andet formål og de var vant til at se mig bruge smartphone, IPad og pc i undervisningen. Herudover havde jeg fæstnet mig ved det

9 VIA University College 9 Smartphones var altid tilladt i mine timer til undervisningsrelateret anvendelse. højere engagement, mine elever lagde for døren, så snart medierne blev ind draget i undervisningen. Et forløb, der især åbnede mine øjne, var med emnet digte. 6.B havde allerede i 5. klasse arbejdet med digtgenren, hvor jeg havde inddraget tekster fra kendte nutidige sange. Her hørte og så eleverne de dertilhørende musikvideoer på YouTube. Dette forløb gentog vi på 6. årgang, hvor vi dansklærere i sam arbejde havde sammensat et forløb over en læng ere periode med tekster fra nutidens musik, YouTube, helt almindelige og traditionelle digte, analyse og fortolknings modeller og afslutningsvis egen produktion af tekst og video i et tværfagligt samarbejde med musik. I arbejdet med digte har jeg tidligere oplevet, det kan være svært at fastholde især drengenes interesse, men ved at flytte udgangspunktet fra digtsamlingen som fysisk bogform til YouTube oplevede jeg et langt højere og mere begejstret engagement, hvor det at læse digte fra tallet blev nemmere at forholde sig til, når de blev sat i relation til for eksempelvis tekster fra Nik og Jay. Medier skifter funktion Kl møder alle klasselærere på mellemtrinnet i egen klasse. Undervisningen starter kl Typisk er der allerede kommet 4-5 af mine elever, når jeg kommer ind i klassen. Et par af mine drenge ligger nede i puderne og ser sammen på enten en mobiltelefon eller en IPad. Som oftest er det et spil, de har gang i, men også en ny musikvideo, et indlæg på en af de sociale sider eller en egenproduktion kan være omdrejningspunktet. Et par af mine piger sidder på et af bordene, også med mobilerne fremme. Det er et søvnigt godmorgen, der kommer retur til mig, men få sekunder efter jeg har pakket min egen mobil og IPad ud (som altid ligger fremme på mit bord) kommer der liv i dem og jeg skal lige se et nyt spil, en ny musikvideo eller hvad en eller anden har lagt op. Den gode relation er i gang allerede inden min reelle undervisning starter. Kl er resten af klassen kommet og jeg fortæller, at timen er begyndt. Mobiler og IPads bliver lagt på bordet foran dem. De bliver ikke pakket væk, for nu er de ikke længere underholdningsredskaber, men undervisningsredskaber. Hver morgen starter vi med læsebånd i klassen, hvor alle elever læser i 20 minutter. Det kan være i selvvalgt litteratur eller litteratur udvalgt af lærerne på klassen ud fra faglige overvejelser. En af mine elever beholder ofte IPad en fremme, for han

10 10 FOLKESKOLEN I EN WEB 2.0 TID De fik lært sig at anvende smartphone og IPad/tablets som et redskab til at opnå viden. læser også ind imellem e-bøger. Kl går vi i gang med dansk. Mobilen er til arbejde Der er kun en regel: Man forholder sig ikke til det, der tikker ind, som er fritidsrelateret! Og det er en proces og en arbejdsmoral, der skal opbygges over længere tid. Og ja, det er svært at lade beskeden eller billedet fra Snapchat være, når den tikker ind midt i timen. Men hvor eleverne før sneg sig til at tage mobilen med ud på toilettet eller havde travlt med at holde øje med hvor jeg (læreren) befandt sig, så de lige kunne smugkigge, hvem der skrev eller om der var kommet noget spændende, så bliver de nu siddende i den arbejdssituation, som de er i. Medier skaber læring og ansvarlige elever Mange elever anno 2015 er dygtige til at betjene computere, smartphones og tablets, når arbejdet drejer sig om brugen af diverse sociale medier som Instagram, Twitter, Facebook og diverse programmer som YouTube, ITunes, Moviemaker og andre kreative rum. Mulighederne for at udtrykke sig visuelt er uendelige og nettet kommer løbende med nye forslag. De sociale medier er en del af vores elevers hverdag og jeg mener, det er vores opgave som lærere at give eleverne redskaber og kompetencer, så vi får udnyttet det, de sociale medier bidrager med bedst muligt. Det er vores (lærerens) ansvar at tilrettelægge og opbygge den nødvendige forståelse, så eleverne bliver i stand til at anvende disse redskaber bedst muligt. Hvis vi undlader at fokusere på de sociale medier som et onde og i stedet tager udgangspunkt i at se medierne som et kreativt rum, vi lærere har fået forærende, er der fantastiske muligheder for at skabe læring og kompetencestyrkelse. Vi skal ifølge fællesmålene hjælpe eleverne med at kunne deltage i sociale processer, kunne finde og dele information, anvende multimodale medier og være gode kommunikatorer. Derudover står It og medier i nye forenklede fællesmål indskrevet som et tværgående emne i folkeskolen og det er derfor op til de enkelte fag at få indeholdt den del i årsplanen også. 1. Eleven som kritisk undersøger 2. Eleven som analyserende modtager 3. Eleven som målrettet og kreativ producent 4. Eleven som ansvarlig deltager. (www.emu.dk/modul/it-og-medier-0) Det er ikke så lidt, der stilles krav til.

11 VIA University College 11 Emnet er online kommunikation På Løgstrup skole i Viborg er vi 3 dansklærere på 6. årgang. Vi arbejder i de tre klasser med digitale medier både med vægt på de sociale medier og som digitalt værktøj. Der arbejdes blandt andet med videoevaluering, hvor faglige mål evalueres via videooptagelser af eleverne, skoleblogs, elevintra, multimodale medier m.m. Da vi kunne se hvor meget de sociale medier som sms, Instagram, Snapchat og andre sociale rum fyldte i elevernes hverdag, valgte vi at tage udgangspunkt i det og anvende det som en læringssituation, hvor vi tænkte didaktikken ind i et medialiseret og digitaliseret samfund. Emnet blev internettet og de sociale medier, herunder med vægt på online kommunikation. Rollespil om mobning Forløbet blev fortrinsvis opbygget ud fra læreportalen Danskfaget.dk og Skoletube. De faglige mål for forløbet var: - Eleverne skal have kendskab til, hvad de sociale medier er. - Eleverne skal kunne gennemskue konsekvenserne ved at give deres mening til kende via sociale medier. - Eleverne skal kunne bruge nettet til at dele information med andre. i grupper forholde sig til, hvordan de brugte online-kommunikation. Her blev oplægget og opgaverne fra Danskfaget. dk. anvendt. Kort fortalt tog oplægget udgangspunkt i hvilke positive og negative ting, den digitale kommunikation kunne medføre og med det faktum at 12 % af danske børn og unge er blevet mobbet på net og mobil (Danskfaget. dk) var vi i en virkelighed, der berørte eleverne. Gennem rollespil kom eleverne til at tage stilling til dilemmaer, der kunne opstå i brugen af online kommunikation. Dette blev herefter afsluttet med en diskussion om, hvilke løsninger der ville være positivt fremmende for en kommunikation og hvilke der ville være ødelæggende. Når vi valgte at arbejde med rollespil, var det også med tanken om at skabe synligt fokus på, at det at kommunikere via sociale medier kan medføre situationer, der ikke er fremmende for et godt fællesskab. Derfor var det vigtigt, at det var eleverne, der satte ord på hvilke løsninger, der kunne være gode, hvad dårlig online-kommunikation var og hvad der kunne gøres, hvis/når den opstod. Efter en fælles snak om hvad sociale medier er for noget, blev årgangen blandet på tværs af klasserne og de skulle nu

12 Liv i Skolen - 2/2015 FOLKESKOLEN I EN WEB 2.0 TID 12 Gode tekniske kompetencer Et eksempel herpå kunne være at Mette oplevede, at Albert skrev negative ting om hende på Instagram. Albert vedhæftede et billede af Mette, hvorpå han skrev, at hun lugtede og var dum (navnene er opfundet). Her talte vi om, hvem de kunne tage kontakt til, når den dårlige kommunikation opstod (forældre, lærere, venner), hvordan man som en god kammerat kunne hjælpe både Albert og Mette med at stoppe det, der var sat i gang. Her fremkom eleverne med forskellige muligheder som at få det italesat over for en voksen, at tage afstand til det og ikke at kommentere og dele det med andre. Efter et fælles opstartsforløb for hele årgangen foregik resten af forløbet i egne klasser, hvor Skoletube værktøjet Pixton blev inddraget i processen med at skabe plakater omkring god online-kommunikation. Produktet blev her gjort synligt ved at plakaterne blev hængt op rundt omkring på hele skolen. Eleverne har allerede gode tekniske kompetencer. De ved allerede godt hvor og hvordan man teknisk skriver og vedligeholder kontakt på et socialt medie. Det har de lært i deres fritid enten via ældre søskende, venner, forældre eller i andre sociale sammenhæng. Så det er ikke her, den store udfordring som vejleder er. Det er i hvor stor betydning, et enkelt ord eller tegn kan have, vores opgave som vejledere ligger. I det fælles forum tog vi herefter snakken om, hvordan en sætning kan ændre karakter ved at anvende smileys. Eleverne kom bl.a. med sætningen: Hvornår kommer du? som eksempel. Den kunne tolkes som anklagende, hvis man var i et dårligt humør, mens den ville blive opfattet som en positiv bemærkning som Jeg glæder mig, til du kommer, hvis den blev efterfulgt af en glad smiley. Videndeling i bloguniverset Afslutningsvis skulle eleverne gennem læreprocessen at dele information. Det gjorde vi ved, at hver elev skulle lave deres egen blog (skoleblog på Skoletube.dk). Her var en del af eleverne på hjemmebane. Flere af dem vidste allerede godt, hvad en blog var for noget og hvordan en blog kunne designes. Flere fulgte i forvejen andres blogge og en af mine piger havde selv sin egen blog. De elever der ikke før havde stiftet bekendtskab med bloguniverset blev her vejledt og hjulpet af deres kammerater. Eleverne oplever at kunne hjælpe hinanden og vi som lærere kan bruge tiden på at vejlede, hvor der er bedst brug for det. Hertil kommer, at elever som måske ikke i det daglige har det største faglige overskud, kan opleve en ny position, hvor de bliver det bærende element for at få opgaven til at lykkes, da fokus er på det tekniske arbejde. Eleverne oplever også, at læreren ikke nødvendigvis er den altvidende, men at de kan trække på erfaringer gennem deres kammerater. Det gør, at vores tid som underviser ikke kun

13 VIA University College bruges til at undervise i redskaber, men mere i at vejlede og stilladsere i brugen af sociale medier, hvilket er det vigtige i den her proces. Vi får tid og mulighed for at kunne vejlede eleverne i, hvordan bloggen kan bruges til videndeling, refleksion og diskussion. I arbejdet med bloggen trækkes elevernes arbejde omkring god online-kommunikation igen ind i undervisningen. Der tales om hvad, hvordan og hvorfor man skriver det, man gør og til hvilket formål man anvender bloggen. Da det er et klasseprojekt, bliver ALLE elever inddraget i hinandens blog. En af opgaverne bliver, at alle skal følge hinandens blogge, alle skal acceptere venskab og alle skal til næste time have kommenteret mindst en gang på kammeraternes blog-indlæg. Det vil sige, at ingen kommer til at opleve følelsen af at blive ekskluderet, da det er lærerstyret. via sms, links og billeder via Instagram og blogs, samt et forhold til de fritidsrelaterede indslag, der gør, at det er ok at vente med at læse/se på det til frikvarteret. Træerne vokser ikke ind i himlen og det er et arbejde, der kræver konstant opfølgning og tilbagevendende evalueringer og sam taler på klassen om den gode online kommunikation. Der vil hele tiden være elever, der har brug for meget hjælp til denne læreproces og der vil givetvis også opstå tidspunkter, hvor mine elever vil opleve en eller anden form for dårlig online-kommunikation. Men ved at sætte fokus på området og ved at inddrage og anvende web 2.0 i undervisningen tror jeg, eleverne vil opleve, at det bliver nemmere at få den gode online-kommunikation til at fungere, at de får et større og mere produktivt udbytte af de muligheder web 2.0 tilbyder og at de på sigt vil blive bedre til at reflektere og forholde sig til det faglige stof og deres egen læreproces. Bedre udbytte af Web 2.0 Nu er vi 2/3 dele inde i skoleåret og en gang har jeg konfiskeret en telefon, da Instagram ikke var en del af den arbejdsopgave, som pigerne sad med. Hermed slet ikke sagt, at det er den eneste gang det faglige fokus er flyttet til frikvartersunderholdning i mine timer. Men når jeg evaluerer med mine elever, hører og oplever jeg, at flere har fået nogle gode arbejdsvaner i form af at kunne dele info

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk]

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk] http://www.youtube.com/wa tch?v=qvj-t0bl-mw Facebook,snapchat mm. Ung anno 2014 ricisis og muligheder Forældreholdninger

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 29.09.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE Vi elsker det,

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Nr. 1 april 2010 12. årgang Tema: IT og medier i skolen. i Sko en. IT og medier. i skolen

Nr. 1 april 2010 12. årgang Tema: IT og medier i skolen. i Sko en. IT og medier. i skolen Nr. 1 april 2010 12. årgang Tema: i Sko en IT og medier i skolen Liv i Skolen 2010 i Sko en Temaer i 2010 I takt med informationsteknologiens udvikling sker der en udvikling med de didaktiske og læringsmæssige

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Forældre. Sociale medier

Forældre. Sociale medier Forældre Sociale medier Din søn har i nogen tid været uvenner med Morten fra klassen. En dag kommer han hjem og fortæller, at han glemte at logge af Facebook på skolens computer, da de lavede opgaver.

Læs mere

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester Basismodul 3 Frank Bach, frank@frankix.dk Web 2.0 tjenester Social eller ej?... 3 Sociale bogmærker... 3 Wikis... 5 Blogging... 6 Billede og video... 7 Sociale netværk - vennetjenester... 8 Andre tjenester...

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Teknologiske muligheder i undervisningen Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Farsø Efterskole - Farsø Efterskole er for unge med læse-og skrivevanskeligheder.

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1 Ipads på VHS En vejledning ipads på VHS Side 1 Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi ved allerede nu, at dette redskab bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Med uddelingen

Læs mere

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014 Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor 20. marts 2014 TRINE-MARIA KRISTENSEN Cand. scient. soc. (PR) Marketing & Kommunikation Social Media rådgiver og underviser siden 2005 Jeg har blandt

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Virale piger. Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A. Mercantec

Virale piger. Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A. Mercantec + Virale piger Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A Mercantec + Status Brobygning uge 8 Undervisningsforløb i 1.g Brobygning efterår 2014 Undervisningsforløb i 2.g efterår 2014 Pige med

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015 Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud KL Den 1. september 2015 Dagsorden Hvorfor DAG-intra? Meget kort gennemgang af systemet Kommunikation Komme/gå Foto plancher (DAP) Fordele

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Socio Media Educa,on. Mellem forbud og ligegyldighed

Socio Media Educa,on. Mellem forbud og ligegyldighed Aarhus University konferencen for netværksprojektet vedr. fremmedsprog i gymnasiet d. 28. marts 2014 kl. 9.30-15.30 på Severin Kursuscenter i Middelfart Socio Media Educa,on Mellem forbud og ligegyldighed

Læs mere

Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning

Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Undervise børn/unge og fagpersoner i online-sikkerhed, dannelse og webetik Hjælper fagfolk og organisationer med at indtænke

Læs mere

Kataloget kan også hentes som interaktiv ibook. Søg efter ipadkatalog i appen ibook på din ipad eller MacBook.

Kataloget kan også hentes som interaktiv ibook. Søg efter ipadkatalog i appen ibook på din ipad eller MacBook. Kataloget kan også hentes som interaktiv ibook. Søg efter ipadkatalog i appen ibook på din ipad eller MacBook. Om ipadkataloget Praktiske oplysninger Kurserne er alle målrettet undervisere i skolen, men

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Status på skolernes brug af I-pads og PC i skolerne maj 2015

Status på skolernes brug af I-pads og PC i skolerne maj 2015 Status på skolernes brug af I-pads og PC i skolerne maj 2015 Baggrund: lederne blev spurgt om at give en hurtig og kort tilbagemelding på brugen af I-pads i deres skoler ved at svare på følgende spørgsmål:

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Cross media i et socialt medieperspektiv Ugeplan, uge 40 til 44, for 7. semester TVM0913, vers 02

Cross media i et socialt medieperspektiv Ugeplan, uge 40 til 44, for 7. semester TVM0913, vers 02 uge 40 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 Cross media i et socialt medieperspektiv Ugeplan, uge 40 til 44, for 7. semester TVM0913, vers 02 aktivitet Cross media Introduktion til forløbet Mål: cross media koncept,

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg på workshop 19. august 2014 Forskning i skole i forandring Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Indledning Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken?

Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken? Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken? - et forsknings- og udviklingsarbejde på Bork Havn Efterskole tyder på det! Helle Bundgaard Svendsen, lektor i dansk på læreruddannelsen

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg for Skolesundhed.dk kommuner Nyborg Strand 10 juni 2014 Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik (DPU)

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Regnskab for Mobile Storytelling. Poynter 24 januar 31 januar 2015 Marlene Zøllner

Regnskab for Mobile Storytelling. Poynter 24 januar 31 januar 2015 Marlene Zøllner Regnskab for Mobile Storytelling. Poynter 24 januar 31 januar 2015 Marlene Zøllner DR s EAN nr. er: 579 000 165 9905. Pris for kursus via DJMX: 29.500 Dette beløbdækker undervisning, flybillet og ophold.

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk Digital dannelse & Itdidaktik Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk 1 Agenda Digital dannelse og it-didaktik Hvorfor nu det? Hvad er det? Hvordan kan det ske i

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

MEDIE KIT. Sidst opdateret 15. august 2014

MEDIE KIT. Sidst opdateret 15. august 2014 MEDIE KIT Sidst opdateret 15. august 2014 2014 Creative Group Aps Smedeholm 13C 2730 Herlev Tlf. 3137 3077 annoncering@creativegroup.dk CVR nr. 25614178 CreativeGroup.dk FotoTVlive.dk StilTV.dk Medie Kit

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole Sorø Privatskole Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole 1 1. BAGGRUND Sorø Privatskole har igennem de senest 5 år haft særligt fokus på at udvikle skolens brug af IT og multimedier i undervisningen.

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Af Mette Molbæk, lektor Denne artikel er skrevet på baggrund af et igangværende projekt; Pædagogen i skolen fritidslærer eller skolepædagog?, som griber

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB.

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB. VOX-POP Erfaringer fra tilfældige 6.-8. klasser i det indre København Digital trivsel og forældresamarbejde Kolding den 26. november 2013 Gitte Jakobsen, Red Barnet vågne morgenid mad 1. Frikvarter skole

Læs mere

Kan man udtrykke sig multimodalt om litteratur? Litteraturarbejde på mellemtrinnet. Dansklærernes dag, CFU-UCC, tirsdag d.14.04.

Kan man udtrykke sig multimodalt om litteratur? Litteraturarbejde på mellemtrinnet. Dansklærernes dag, CFU-UCC, tirsdag d.14.04. Kan man udtrykke sig multimodalt om litteratur? Litteraturarbejde på mellemtrinnet Fortolkning Kommunikation Fremstilling Læsning Dansklærernes dag, CFU-UCC, tirsdag d.14.04.2015, Lone Nielsen Kan man

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

når modellens begreber er kontekstbestemte

når modellens begreber er kontekstbestemte Kirsten Bak Andersen Alice Bonde Nissen Johannes Fibiger Lars Peter Bech Kjeldsen, Hilmar Dyrborg Laursen, Lene Mark Digitale medier iog indskolingen Evalueringen kvalificeres, Farvel til kridttavlen når

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_ It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere