Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2014"

Transkript

1 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Forkortelser... 5 Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser... 6 Udgifter til KMF til 0-dagsindlæggelser Genindlæggelser Udgifter til kommunal finansiering af færdig behandlede Kommunegennemgang Faxe Kommune Greve Kommune Guldborgsund Kommune Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Køge Kommune Lejre Kommune Lolland Kommune Næstved Kommune Odsherred Kommune Ringsted Kommune Roskilde Kommune Slagelse Kommune Solrød Kommune Sorø Kommune Stevns Kommune Vordingborg Kommune Figurfortegnelse Tabelfortegnelse Indholdsfortegnelse 2

3 Indledning Dette er den rapport der laves til kommunerne i Region Sjælland efter aftale i Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftaler. Rapporten dækker perioden fra tredje kvartal 2012 til andet kvartal Rapporten omhandler kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser, 0- dagsindlæggelser og genindlæggelser samt kommunal finansiering til færdigbehandlede somatiske patienter. Ændringer i den kommunale medfinansiering i 2012 Fra den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering i kraft. Det medførte at medfinansieringsandelen og medfinansieringsloftet er steget væsentligt i 2012 i forhold til Ændringerne ses i Tabel 1. Tabel 1. Ændret kommunal medfinansiering Patienttype Finansieringsandel i procent Takstloft i kroner , 2013 og Stationær Ambulant De ændrede finansieringsandele og takstlofter medfører naturligvis store stigninger i de kommunale udgifter til kommunal medfinansiering fra 2011 til 2012 og frem. Samtidig med stigningen i den kommunale medfinansiering bortfaldt det kommunale grundbidrag, der i 2011 var på kr. pr. borger. Kommunal medfinansiering forkortes i rapporten til KMF. Kommunal finansiering vedrører gruppen af færdigbehandlede borgere på somatiske sygehuse. Her skal kommunen betale den fulde fastsatte takst per sengedag. Taksten er i kr. pr. dag og i kr. pr. dag. Kommunal finansiering er forkortet til KF. Tallene er alle trukket fra datakilden KØS (KommunalØkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag), der ligger under Statens Serum Instituts informationssystem esundhed. Det er vigtigt at bemærke, at KØS er baseret på Landspatientregisteret som løbende opdateres, hvorfor data og opgørelser kan ændre sig fra rapport til rapport. Udover de analysespecifikke variable er alle opgørelser beregnet med variablene i KØS: bopælskommune, år, måned, kommunal medfinansiering og kommunal finansiering i analysen om de færdigbehandlede. Kommunernes folketal er trukket hos Danmarks Statistik og ses i Tabel 2. Til brug for de relative diagrammer er folketallet pr. 1. januar 2014 brugt. Indledning 3

4 Tabel 2 Folketal i Region Sjællands kommuner den første dag i de i rapporten omhandlede kvartaler (kilde: Danmarks Statistik) Kommune 1. juli oktober januar april juli oktober januar april 2014 Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg Region Sjælland Rapporten er opbygget i relative og absolutte diagrammer. De relative diagrammer er defineret som udgifterne til kommunal medfinansiering/finansiering per indbyggere, og er først i rapporten, da det er her sammenligningen mellem kommunerne kan ses. De absolutte størrelser er anvendt på grafer og tabeller på de enkelte kommuner, der er beregnet per kvartal. De relative diagrammer viser forskellen mellem kommunerne per indbyggere i året der går fra 3. kvartal 2013 til 2. kvartal Der gøres ved fortolkning af de relative diagrammer opmærksom på, at der ikke er standardiseret for de enkelte kommuners demografiske sammensætning. Derfor kan et højt niveau på en indikator skyldes en anden alderssammensætning end for resten af Region Sjælland, f. eks. flere personer over 65 år pr borgere. De absolutte tabeller og grafer viser de absolutte udgifter for hvert kvartal for den enkelte kommune for samtlige otte kvartaler i perioden tredje kvartal 2012 til andet kvartal Forklaringerne til de sammenlignelige tabeller angående definitioner og udtræksbetingelser er også gældende for graferne og tabellerne på kommuneniveau. Indledning 4

5 Forkortelser Her er en alfabetisk oversigt over forkortelser, der er benyttet i rapporten. KMF KF KØS HOL KAL KOE NAE RIN ROS SLA NFS Øvrige (i forbindelse med sygehuse) kommunal medfinansiering kommunal finansiering KommunalØkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag Holbæk sygehus Kalundborg sygehus Køge sygehus Næstved sygehus Ringsted sygehus Roskilde sygehus Slagelse sygehus Nykøbing Falster Sygehus Andre regioners sygehuse, private sygehuse samt private specialsygehuse Forkortelser 5

6 Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser Forebyggelige indlæggelser vedrører gruppen af sygdomme, hvor antallet af indlæggelser delvis kan påvirkes af bopælskommunen ved rettidig plejemæssig, social og omsorgsmæssig indsats. Rapporten omhandler kun de sygdomme hvor resultaterne kan måles relativt kort tid efter indsatsen. Den langsigtede forebyggelse indgår derfor ikke, f.eks. forebyggelse af selve diabeteseller KOL sygdommen. De forebyggelige indlæggelser i denne rapport er bl.a. følgekomplikationerne hos diabetes og KOL patienter samt andre let forebyggelige indlæggelser så som brud, anæmi osv. Diagnosekoder for de forebyggelige indlæggelser Sygdomsgruppen er defineret i koder efter ICD-10 klassifikationen 1. Diagnoserne og diagnosekoderne er udvalgt, så de er identiske med de diagnoser Sundhedsstyrelsen anvender 2. En oversigt over diagnosekoderne anvendt i forhold til forebyggelige indlæggelser ses i Tabel 3. Tabel 3. Diagnosekoder for forebyggelige indlæggelser Diagnose: Denne og følgende rapporter 3 Blodmangel, ernæringsbetinget DD50-53 Blærebetændelse DN30, undtagen 303 og 304 Brud DS02, DS12, DS22, DS32, DS42, DS52, DS62, DS72, DS82, DS92 Causa Socialis DZ59, DZ74-75 Dehydration DE869 Diabetes I og II DE10-14 Forstoppelse DK590 Lungebetændelse/KOL DJ12-DJ15, DJ18, DJ20-DJ22, DJ40-DJ47 Mave/tarm DA09 Tryksår DL89 Causa Socialis Causa Socialis er en diagnosegruppe, som bl.a. anvendes for at angive, at hovedproblemet ved en sygehusindlæggelse er patientens manglende evne til at klare sig generelt. Diagnosegruppen anvendes bl.a. vedrørende posedamer, hjemløse og andre personer der i høj grad er afhængig af den rette pleje og omsorg fra kommunen og øvrige omgivelser. 1 ICD-10 er et system til klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede lidelser udformet af WHO 2 Kilde: Varedeklaration for de kommunale sundhedsindikatorer, s. 12. Sundhedsstyrelsen 3 Sundhedsstyrelsen har foretaget en omfattende opdatering af IDC-10 klassifikationen, med virkning fra 1. januar For diagnosekoderne for de forebyggelige indlæggelser medfører dette kun mindre sproglige ændringer og justeringer i få af sygdomsgrupperne. F. eks. ændres DL899A Mindre tryksår på pt. uden neurologiske udfald til DL890 Decubitus grad I. Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser 6

7 Figur 1. Udgifter til KMF til alle forebyggelige indlæggelser 3. kvartal kvartal 2014, Kilde: KØS, esundhed, d. 9. september 2014, LPR 10. august 2014 Figur 2. Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod anæmi 3. kvartal kvartal 2014, Kilde: esundhed, d. 9. september 2014, LPR 10. august 2014 Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser 7

8 Figur 3. Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod blærebetændelse 3. kvartal kvartal 2014, Kilde: esundhed, d. 9. september 2014, LPR 10. august 2014 Figur 4. Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod brud 3. kvartal kvartal 2014, Kilde: esundhed, d. 9. september 2014, LPR 10. august 2014 Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser 8

9 Figur 5. Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod causa socialis 3. kvartal kvartal 2014, Kilde: esundhed, d. 9. september 2014, LPR 10. august 2014 Figur 6. Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod dehydrering 3. kvartal kvartal 2014, Kilde: esundhed, d. 9. september 2014, LPR 10. august 2014 Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser 9

10 Figur 7. Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod diabetes 3. kvartal kvartal 2014, Kilde: esundhed, d. 9. september 2014, LPR 10. august 2014 Figur 8. Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod forstoppelse 3. kvartal kvartal 2014, Kilde: esundhed, d. 9. september 2014, LPR 10. august 2014 Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser 10

11 Figur 9. Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod lungebetændelse og KOL 3. kvartal kvartal 2014, Kilde: esundhed, d. 9. september 2014, LPR 10. august 2014 Figur 10. Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod mave- og tarmsygdomme og KOL 3. kvartal kvartal 2014, Kilde: esundhed, d. 9. september 2014, LPR 10. august 2014 Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser 11

12 Figur 11. Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod tryksår 3. kvartal kvartal Kilde: esundhed, d. 9. september 2014, LPR 10. august 2014 Figur 12. Antal udskrivninger for alle forebyggelige indlæggelser, 3.kvartal kvartal Kilde: esundhed, d. 9. september 2014, LPR 10. august 2014 Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser 12

13 Tabel 4. Udgifter til KMF til samtlige forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse og kommuner. Kilde: esundhed, d. 9. september 2014, LPR 10. august 2014 Kommune Sygehus HOL KOE NAE NFS ROS SLA Øvrige Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg I alt I alt Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser 13

14 Udgifter til KMF til 0-dagsindlæggelser 0-dagsindlæggelser er defineret som akutte indlæggelser, hvor borgeren udskrives samme dag. Her er kun trukket tal for de medicinske afdelinger, da 0-dagsindlæggelser på f. eks. kirurgiske afdelinger ofte er en del af behandlingsforløbet. Figur 13. Udgifter til KMF til 0-dagsindlæggelser, 3. kvartal kvartal 2014 Kilde: esundhed, d. 9. september 2014, LPR 10. august 2014 Udgifter til KMF til 0-dagsindlæggelser 14

15 Figur 14. Antal udskrivninger for 0-dagsindlæggelser, 3. kvartal kvartal Kilde: esundhed, d. 9. september 2014, LPR 10. august 2014 Tabel 5. Udgifter til KMF til 0-dagsindlæggelser fordelt på sygehuse og kommuner, 3. kvartal kvartal Kilde: esundhed, d. 9. september 2014, LPR 10. august 2014 Sygehus Kommune HOL KOE NAE NFS ROS SLA Øvrige Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg I alt I alt Udgifter til KMF til 0-dagsindlæggelser 15

16 Genindlæggelser Genindlæggelser er sædvanligt vis defineret som akut indlæggelse, som finder sted indenfor 30 dage efter udskrivelse fra sygehus, uanset på hvilket sygehus genindlæggelsen finder sted. Overflytninger samme dag ikke medtaget. Derudover varierer definitionerne meget mellem de forskellige data- og statistikleverandører. Men, vi har i regionen ikke været i stand til at genskabe det antal genindlæggelser, der fås ved et udtræk i KØS og samtidig foreligger der ikke nogen dokumentation om genindlæggelserne i KØS. I vores kvalitetstests af genindlæggelserne i KØS, har vi sammenlignet med genindlæggelser vi selv har beregnet og andre genindlæggelsestal der er offentliggjort af Statens Serum Institut. Sidstnævnte ligger under Benchmark og analyse på sundhedsområdet i esundhed. Ved sammenligningerne er antallet af genindlæggelser i KØS meget lave. Regionen har flere gange rettet henvendelse til SSI angående den manglende dokumentation, men har ikke modtaget noget svar. Genindlæggelser er samtidig en vigtig indikator så den indgår i Resultatindikatorrapporten, men med det forbehold, at det ikke er muligt at sammenligne med andre opgørelser af genindlæggelser jf. ovenstående. Det er relevant at medtage genindlæggelser, trods forbeholdet, da genindlæggelserne er beregnet ens for de enkelte kommuner og over tid i denne rapport. Genindlæggelser som følge af kræft indgår ikke, da det typiske behandlingsforløb her er præget af genindlæggelser. Derfor er patienter med de i Tabel 6 angivne aktionsdiagnoser udeladt af undersøgelsen. Tabel 6. Aktionsdiagnoser der er udeladt ved opgørelsen af genindlæggelser og som er defineret af Sundhedsstyrelsen som anmeldepligtige diagnoser til Cancerregisteret (* står for en hvilken som helst tekststreng). Aktionsdiagnose Tekst DC* Alle former for kræft DB21* HIV infektion medførende ondartet svulst DD05* Carcinoma in situ i bryst DD06* Carcinoma in situ i livmoderhals DD090* Carcinoma in situ vesicae urinariae DD091* Carcinoma in situ i andre og ikke spec. Urinorganer DD Godartet svulst i urinveje (ekskl. nyre) DD32* Godartet svulst i hjernehinder DD33* Godartet svulst i hjerne og andre dele af centralnervesystemet DD352* Neoplasma benignum glandulae pituitariae DD353 Neoplasma benignum ductus craniopharyngei DD354 Neoplasma benignum corporis pinealis DD37*-DD48* Svulster af usikker eller ukendt karakter DN87* Celleforandring i slimhinde på livmoderhals (dysplasi) DO01* Mola vandblære I Tabel 7 ses udgifterne til KMF til genindlæggelser fordelt på sygehuse og kommuner. I Figur 15 ses udgifterne for de 17 kommuner til KMF pr indbyggere til genindlæggelser. I Figur 16 ses antal genindlæggelser pr indbyggere i hver kommune. Genindlæggelser 16

17 Tabel 7. Udgifter til KMF til genindlæggelser fordelt på sygehuse og kommuner, 3. kvartal kvartal Kilde: KØS, esundhed d. 9. september 2014, LPR 10. august Kommune Sygehus HOL KOE NAE NFS RIN ROS SLA Øvrige Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg I alt I alt Genindlæggelser 17

18 Figur 15. Udgifter til KMF til genindlæggelser, 3. kvartal kvartal Kilde: KØS, esundhed d. 9. september 2014, LPR 10. august Figur 16. Antal udskrivninger for genindlæggelser, 3. kvartal kvartal Kilde: KØS, esundhed d. 9. september 2014, LPR 10. august Genindlæggelser 18

19 Udgifter til kommunal finansiering af færdig behandlede Færdigbehandlede patienter forstås efter sundhedsloven 238, stk.1, hvor patienten er klar til udskrivning som følge af, at sygehusets behandling af patienten, herunder de i den sammenhæng nødvendige administrative opgaver, er tilendebragt, og indlæggelse ikke længere er nødvendig. I Figur 17 ses kommunernes udgift pr indbyggere til færdigbehandlede og i Tabel 8 ses fordelingen på sygehuse og kommuner. Figur 17. Udgifter til kommunal finansiering til færdigbehandlede patienter, 3. kvartal kvartal 2014 Kilde: KØS, esundhed, d. 9. september 2014, LPR 10. august Udgifter til kommunal finansiering af færdig behandlede 19

20 Tabel 8. Udgifter til kommunal finansiering til færdig behandlede fordelt på sygehuse og kommuner, 3. kvartal kvartal 2014 Kilde: KØS, esundhed, d. 9. september 2014, LPR 10. august Sygehus Kommune HOL KOE NAE NFS ROS SLA Øvrige I alt Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg I alt Udgifter til kommunal finansiering af færdig behandlede 20

21 Kommunegennemgang Alle Region Sjællands 17 kommuner gennemgås efterfølgende. Opgørelserne omhandler de seneste otte kvartaler opdelt kvartalsvist. Kilden til data er for alle opgørelser: KØS, esundhed, den 9. september 2014, LPR den 10. august Som analysevariabel anvendes Kommunal Medfinansiering (KMF) i kr. Antal indlæggelser Kommunal Finansiering (KF) i kr. Kommunegennemgang 21

22 Faxe Kommune Figur 18. Faxe Kommunes udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og diagnoser. Tabel 9. Faxe Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse. KMF til forebyggelige indlæggelser Sygehus 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 HOL KOE NAE NFS ROS SLA Øvrige I alt Faxe Kommune 22

23 Tabel 10. Antal forebyggelige indlæggelser af borgere fra Faxe Kommune fordelt på kvartal og diagnose. Antal forebyggelige indlæggelser Diagnose 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 Anæmi Blærebetændelse Brud Causa Socialis Dehydration Diabetes I og II Forstoppelse Lungebetændelse/KOL Mave/tarm Tryksår I alt Figur 19. Faxe Kommunes udgift til KMF af 0-dagesindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 11. Faxe Kommunes 0-dagesindlæggelser i hvert kvartal. Antal 0-dagesindlæggelser 2012 kv kv kv kv kv kv kv kv Faxe Kommune 23

24 Figur 20. Faxe Kommunes udgift til KMF til genindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 12. Faxe Kommunes genindlæggelser i hvert kvartal Antal genindlæggelser 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV Faxe Kommune 24

25 Figur 21. Faxe Kommunes udgift til KF til færdigbehandlede patienter fordelt efter kvartal og sygehus Faxe Kommune 25

26 Greve Kommune Figur 22. Greve Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og diagnoser. Tabel 13. Greve Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. KMF til forebyggelige indlæggelser Sygehus 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 HOL KOE NAE NFS ROS SLA Øvrige I alt Greve Kommune 26

27 Tabel 14. Antal forebyggelige indlæggelser af borgere fra Greve Kommune fordelt på kvartal og diagnose. Diagnose Antal forebyggelige indlæggelser 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 Anæmi Blærebetændelse Brud Causa Socialis Dehydration Diabetes I og II Forstoppelse Lungebetændelse/KOL Mave/tarm Tryksår I alt Figur 23 Greve Kommunes udgift til KMF af 0-dagesindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 15. Greve Kommunes 0-dagesindlæggelser i hvert kvartal. Antal 0-dagesindlæggelser 2012 kv kv kv kv kv kv kv kv Greve Kommune 27

28 Figur 24. Greve Kommunes udgift til KMF til genindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 16. Greve Kommunes genindlæggelser i hvert kvartal Antal genindlæggelser 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV Greve Kommune 28

29 Figur 25. Greve Kommunes udgift til KF til færdigbehandlede patienter fordelt efter kvartal og sygehus Greve Kommune 29

30 Guldborgsund Kommune Figur 26. Guldborgsund Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og diagnoser. Tabel 17. Guldborgsund Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. KMF til forebyggelige indlæggelser Sygehus 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 HOL KOE NAE NFS ROS SLA Øvrige I alt Guldborgsund Kommune 30

31 Tabel 18. Antal forebyggelige indlæggelser af borgere fra Guldborgsund Kommune fordelt på kvartal og diagnose. Diagnose Antal forebyggelige indlæggelser 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 Anæmi Blærebetændelse Brud Causa Socialis Dehydration Diabetes I og II Forstoppelse Lungebetændelse/KOL Mave/tarm Tryksår I alt Figur 27. Guldborgsund Kommunes udgift til KMF af 0-dagesindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 19. Guldborgsund Kommunes 0-dagesindlæggelser i hvert kvartal. Antal 0-dagesindlæggelser 2012 kv kv kv kv kv kv kv kv Guldborgsund Kommune 31

32 Figur 28. Guldborgsund Kommunes udgift til KMF til genindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 20. Guldborgsund Kommunes genindlæggelser i hvert kvartal. Antal genindlæggelser 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV Guldborgsund Kommune 32

33 Figur 29. Guldborgsund Kommunes udgift til KF til færdigbehandlede patienter fordelt efter kvartal og sygehus Guldborgsund Kommune 33

34 Holbæk Kommune Figur 30. Holbæk Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og diagnoser. Tabel 21. Holbæk Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. KMF til forebyggelige indlæggelser Sygehus 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 HOL KOE NAE NFS ROS SLA Øvrige I alt Holbæk Kommune 34

35 Tabel 22. Antal forebyggelige indlæggelser af borgere fra Holbæk Kommune fordelt på kvartal og diagnose. Diagnose Antal forebyggelige indlæggelser 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 Anæmi Blærebetændelse Brud Causa Socialis Dehydration Diabetes I og II Forstoppelse Lungebetændelse/KOL Mave/tarm Tryksår I alt Figur 31. Holbæk Kommunes udgift til KMF af 0-dagesindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 23. Holbæk Kommunes 0-dagesindlæggelser i hvert kvartal. Antal 0-dagesindlæggelser 2012 kv kv kv kv kv kv kv kv Holbæk Kommune 35

36 Figur 32. Holbæk Kommunes udgift til KMF til genindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 24. Holbæk Kommunes genindlæggelser i hvert kvartal. Antal genindlæggelser 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV Holbæk Kommune 36

37 Figur 33. Holbæk Kommunes udgift til KF til færdigbehandlede patienter fordelt efter kvartal og sygehus. Holbæk Kommune 37

38 Kalundborg Kommune Figur 34. Kalundborg Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og diagnoser. Tabel 25. Kalundborg Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. KMF til forebyggelige indlæggelser Sygehus 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 HOL KOE NAE NFS ROS SLA Øvrige I alt Kalundborg Kommune 38

39 Tabel 26. Antal forebyggelige indlæggelser af borgere fra Kalundborg Kommune fordelt på kvartal og diagnose. Diagnose Antal forebyggelige indlæggelser 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 Anæmi Blærebetændelse Brud Causa Socialis Dehydration Diabetes I og II Forstoppelse Lungebetændelse/KOL Mave/tarm Tryksår I alt Figur 35. Kalundborg Kommunes udgift til KMF af 0-dagesindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 27. Kalundborg Kommunes 0-dagesindlæggelser i hvert kvartal. Antal 0-dagesindlæggelser 2012 kv kv kv kv kv kv kv kv Kalundborg Kommune 39

40 Figur 36. Kalundborg Kommunes udgift til KMF til genindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 28. Kalundborg Kommunes genindlæggelser i hvert kvartal. Antal genindlæggelser 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV Kalundborg Kommune 40

41 Figur 37. Kalundborg Kommunes udgift til KF til færdigbehandlede patienter fordelt efter kvartal og sygehus. Kalundborg Kommune 41

42 Køge Kommune Figur 38. Køge Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og diagnoser. Tabel 29. Køge Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. KMF til forebyggelige indlæggelser Sygehus 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 HOL KOE NAE NFS ROS SLA Øvrige I alt Køge Kommune 42

43 Tabel 30. Antal forebyggelige indlæggelser af borgere fra Køge Kommune fordelt på kvartal og diagnose. Diagnose Antal forebyggelige indlæggelser 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 Anæmi Blærebetændelse Brud Causa Socialis Dehydration Diabetes I og II Forstoppelse Lungebetændelse/KOL Mave/tarm Tryksår I alt Figur 39. Køge Kommunes udgift til KMF af 0-dagesindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 31. Køge Kommunes 0-dagesindlæggelser i hvert kvartal. Antal 0-dagesindlæggelser 2012 kv kv kv kv kv kv kv kv Køge Kommune 43

44 Figur 40. Køge Kommunes udgift til KMF til genindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 32. Køge Kommunes genindlæggelser i hvert kvartal. Antal genindlæggelser 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV Køge Kommune 44

45 Figur 41. Køge Kommunes udgift til KF til færdigbehandlede patienter fordelt efter kvartal og sygehus. Køge Kommune 45

46 Lejre Kommune Figur 42. Lejre Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og diagnoser. Tabel 33. Lejre Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. KMF til forebyggelige indlæggelser Sygehus 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 HOL KOE NAE NFS ROS SLA Øvrige I alt Lejre Kommune 46

47 Tabel 34. Antal forebyggelige indlæggelser af borgere fra Lejre Kommune fordelt på kvartal og diagnose. Diagnose Antal forebyggelige indlæggelser 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 Anæmi Blærebetændelse Brud Causa Socialis Dehydration Diabetes I og II Forstoppelse Lungebetændelse/KOL Mave/tarm Tryksår I alt Figur 43. Lejre Kommunes udgift til KMF af 0-dagesindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 35. Lejre Kommunes 0-dagesindlæggelser i hvert kvartal. Antal 0-dagesindlæggelser 2012 kv kv kv kv kv kv kv kv Lejre Kommune 47

48 Figur 44. Lejre Kommunes udgift til KMF til genindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 36. Lejre Kommunes genindlæggelser i hvert kvartal. Antal genindlæggelser 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV Lejre Kommune 48

49 Figur 45. Lejre Kommunes udgift til KF til færdigbehandlede patienter fordelt efter kvartal og sygehus. Lejre Kommune 49

50 Lolland Kommune Figur 46. Lolland Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og diagnoser. Tabel 37. Lolland Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. KMF til forebyggelige indlæggelser Sygehus 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 HOL KOE NAE NFS ROS SLA Øvrige I alt Lolland Kommune 50

51 Tabel 38. Antal forebyggelige indlæggelser af borgere fra Lolland Kommune fordelt på kvartal og diagnose. Antal forebyggelige indlæggelser Diagnose 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 Anæmi Blærebetændelse Brud Causa Socialis Dehydration Diabetes I og II Forstoppelse Lungebetændelse/K OL Mave/tarm Tryksår I alt Figur 47. Lolland Kommunes udgift til KMF af 0-dagesindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 39. Lolland Kommunes 0-dagesindlæggelser i hvert kvartal. Antal 0-dagesindlæggelser 2012 kv kv kv kv kv kv kv kv Lolland Kommune 51

52 Figur 48 Lolland Kommunes udgift til KMF til genindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 40. Lolland Kommunes genindlæggelser i hvert kvartal. Antal genindlæggelser 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV Lolland Kommune 52

53 Figur 49. Lolland Kommunes udgift til KF til færdigbehandlede patienter fordelt efter kvartal og sygehus. Lolland Kommune 53

54 Næstved Kommune Figur 50. Næstved Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og diagnoser. Tabel 41. Næstved Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. KMF til forebyggelige indlæggelser Sygehus 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 HOL KOE NAE NFS ROS SLA Øvrige I alt Næstved Kommune 54

55 Tabel 42. Antal forebyggelige indlæggelser af borgere fra Næstved Kommune fordelt på kvartal og diagnose. Diagnose Antal forebyggelige indlæggelser 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 Anæmi Blærebetændelse Brud Causa Socialis Dehydration Diabetes I og II Forstoppelse Lungebetændelse/KOL Mave/tarm Tryksår I alt Figur 51. Næstved Kommunes udgift til KMF af 0-dagesindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 43. Næstved Kommunes 0-dagesindlæggelser i hvert kvartal. Antal 0-dagesindlæggelser 2012 kv kv kv kv kv kv kv kv Næstved Kommune 55

56 Figur 52. Næstved Kommunes udgift til KMF til genindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 44. Næstved Kommunes genindlæggelser i hvert kvartal. Antal genindlæggelser 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV Næstved Kommune 56

57 Figur 53. Næstved Kommunes udgift til KF til færdigbehandlede patienter fordelt efter kvartal og sygehus. Næstved Kommune 57

58 Odsherred Kommune Figur 54. Odsherred Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og diagnoser. Tabel 45. Odsherred Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. KMF til forebyggelige indlæggelser Sygehus 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 HOL KOE NAE NFS ROS SLA Øvrige I alt Odsherred Kommune 58

59 Tabel 46. Antal forebyggelige indlæggelser af borgere fra Odsherred Kommune fordelt på kvartal og diagnose. Antal forebyggelige indlæggelser Diagnose 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 Anæmi Blærebetændelse Brud Causa Socialis Dehydration Diabetes I og II Forstoppelse Lungebetændelse/K OL Mave/tarm Tryksår I alt Figur 55. Odsherred Kommunes udgift til KMF af 0-dagesindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 47. Odsherred Kommunes 0-dagesindlæggelser i hvert kvartal. Antal 0-dagesindlæggelser 2012 kv kv kv kv kv kv kv kv Odsherred Kommune 59

60 Figur 56. Odsherred Kommunes udgift til KMF til genindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 48. Odsherred Kommunes genindlæggelser i hvert kvartal. Antal genindlæggelser 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV Odsherred Kommune 60

61 Figur 57. Næstved Kommunes udgift til KF til færdigbehandlede patienter fordelt efter kvartal og sygehus. Odsherred Kommune 61

62 Ringsted Kommune Figur 58. Ringsted Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og diagnoser. Tabel 49. Ringsted Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. KMF til forebyggelige indlæggelser Sygehus 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 HOL KOE NAE NFS ROS SLA Øvrige I alt Ringsted Kommune 62

63 Tabel 50. Antal forebyggelige indlæggelser af borgere fra Ringsted Kommune fordelt på kvartal og diagnose. Antal forebyggelige indlæggelser Diagnose 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 Anæmi Blærebetændelse Brud Causa Socialis Dehydration Diabetes I og II Forstoppelse Lungebetændelse/K OL Mave/tarm Tryksår I alt Figur 59. Ringsted Kommunes udgift til KMF af 0-dagesindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 51. Ringsted Kommunes 0-dagesindlæggelser i hvert kvartal. Antal 0-dagesindlæggelser 2012 kv kv kv kv kv kv kv kv Ringsted Kommune 63

64 Figur 60. Ringsted Kommunes udgift til KMF til genindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 52. Ringsted Kommunes genindlæggelser i hvert kvartal. Antal genindlæggelser 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV Ringsted Kommune 64

65 Figur 61. Ringsted Kommunes udgift til KF til færdigbehandlede patienter fordelt efter kvartal og sygehus. Ringsted Kommune 65

66 Roskilde Kommune Figur 62. Roskilde Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og diagnoser. Tabel 53. Roskilde Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. KMF til forebyggelige indlæggelser Sygehus 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 HOL KOE NAE NFS ROS SLA Øvrige I alt Roskilde Kommune 66

67 Tabel 54. Antal forebyggelige indlæggelser af borgere fra Roskilde Kommune fordelt på kvartal og diagnose. Antal forebyggelige indlæggelser Diagnose 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 Anæmi Blærebetændelse Brud Causa Socialis Dehydration Diabetes I og II Forstoppelse Lungebetændelse/K OL Mave/tarm Tryksår I alt Figur 63. Roskilde Kommunes udgift til KMF af 0-dagesindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 55. Roskilde Kommunes 0-dagesindlæggelser i hvert kvartal. Antal 0-dagesindlæggelser 2012 kv kv kv kv kv kv kv kv Roskilde Kommune 67

68 Figur 64. Roskilde Kommunes udgift til KMF til genindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 56. Roskilde Kommunes genindlæggelser i hvert kvartal. Antal genindlæggelser 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV Roskilde Kommune 68

69 Figur 65. Roskilde Kommunes udgift til KF til færdigbehandlede patienter fordelt efter kvartal og sygehus. Roskilde Kommune 69

70 Slagelse Kommune Figur 66. Slagelse Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og diagnoser. Tabel 57. Slagelse Kommunes Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. KMF til forebyggelige indlæggelser Sygehus 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 HOL KOE NAE NFS ROS SLA Øvrige I alt Slagelse Kommune 70

71 Tabel 58. Antal forebyggelige indlæggelser af borgere fra Slagelse Kommune fordelt på kvartal og diagnose. Antal forebyggelige indlæggelser Diagnose 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV2 Anæmi Blærebetændelse Brud Causa Socialis Dehydration Diabetes I og II Forstoppelse Lungebetændelse/K OL Mave/tarm Tryksår I alt Figur 67. Slagelse Kommunes udgift til KMF af 0-dagesindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 59. Slagelse Kommunes 0-dagesindlæggelser i hvert kvartal. Antal 0-dagesindlæggelser 2012 kv kv kv kv kv kv kv kv Slagelse Kommune 71

72 Figur 68. Slagelse Kommunes udgift til KMF til genindlæggelser fordelt på kvartal og sygehus. Tabel 60. Slagelse Kommunes genindlæggelser i hvert kvartal. Antal genindlæggelser 2012 KV KV KV KV KV KV KV KV Slagelse Kommune 72

73 Figur 69. Slagelse Kommunes udgift til KF til færdigbehandlede patienter fordelt efter kvartal og sygehus. Slagelse Kommune 73

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal 21 2. kvartal 212 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 211 212 Version 2 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser 8 Figur 1.2

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal 29 3. kvartal 211 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår halvår 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår halvår 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår 2009 1. halvår 2011 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Med udgangspunkt i resultatindikatorrapporten fra Region Sjælland, for aktivitetsbestemt medfinansiering, er denne rapport

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2010

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2010 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2010 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser 6 Figur 1.2 Udgifter til

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser

Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser Denne opgørelse viser de 10 diagnoser, hvor kommunerne har de største udgifter til kommunal medfinansiering. Opgørelsen er udarbejdet efter ønske fra kommunerne

Læs mere

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. Side 1 af 5 I dette notat beskrives, hvorledes der skal følges op på beslutningen om investeringer

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Analyse, HR & Udvikling 2016 Indhold Kort introduktion til området Aktivitetsbestemt medfinansiering...2 1. Overordnet udvikling i aktivitet og medfinansiering

Læs mere

Forebyggelse af indlæggelser

Forebyggelse af indlæggelser Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Forebyggelse af indlæggelser med fokus på borgere i Roskilde Kommunes hjemmepleje Forebyggelse af indlæggelser med fokus på borgere i Roskilde Kommunes hjemmepleje Publikationen

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne af

Læs mere

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 1. Generel økonomi 1 Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 2012 2015 1 Tabel 1.2 Kommunal finansiering 2012 2015 2 2. Aktivitet på det somatiske område Tabel 2.1 Udviklingen i udskrivninger, sengedage og

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Kommunal medfinansiering Oktober 2013

Kommunal medfinansiering Oktober 2013 Kommunal medfinansiering Oktober Centerstaben Pleje og Sundhed Britta Crone Denne rapport er udarbejdet til Social- og Sundhedsudvalget som en del af den løbende opfølgning på den kommunale medfinansiering.

Læs mere

Overbliksskabende analyse af. det medicinske område

Overbliksskabende analyse af. det medicinske område Overbliksskabende analyse af sygehusenes patientsammensætning og -forløb på det medicinske område Indholdsfortegnelse 1. Formål og datagrundlag 2. Samlet overblik over aktiviteten i Region Sjælland 3.

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

FORMIDLING AF SUNDHEDSDATA TIL KOMMUNERNE

FORMIDLING AF SUNDHEDSDATA TIL KOMMUNERNE FORMIDLING AF SUNDHEDSDATA TIL KOMMUNERNE Stine Holm, SSI Niels Berdiin Flarup, SSI DRG-konference 2015 - Kursusdag OVERBLIK: DRG-SYSTEMET Spor 2 DRG-systemet Grupperingslogik Inddata Takstberegning Uddata

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, Næstved Kommune

Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, Næstved Kommune Sagsnr.: 2013-45210 Dato: 25-08-2013 Dokumentnr.: 2013-258070 Sagsbehandler: Dorthe Berg Rasmussen Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, Næstved Kommune Baggrund Næstved Kommune har oplevet en stigning

Læs mere

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013 NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Fremskrivningen er udarbejdet med bistand fra UNI-C og Undervisningsministeriet

Fremskrivningen er udarbejdet med bistand fra UNI-C og Undervisningsministeriet Elevfremskrivning for STX i Region Sjælland Herunder præsenterer Region Sjælland en elevprognose for årene 2012-2016 fordelt på hver af de 17 kommuner i regionen. Fremskrivningen er udarbejdet med bistand

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 3 Indhold

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Center for Sundhed & Pleje Færdigbehandlede dage Når en borger er færdigbehandlet på sygehus, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens opgave

Læs mere

Nationale kvalitetsmål. Dokumentation

Nationale kvalitetsmål. Dokumentation Nationale kvalitetsmål Dokumentation Indhold Forord... 3 Akutte somatiske genindlæggelser indenfor 30 dage... 4 Akutte somatiske indlæggelser blandt borgere med KOL... 5 Akutte somatiske indlæggelser blandt

Læs mere

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune 15 Borgere i plejeboliger Indholdsfortegnelse Om rapporten 3 Demografisk overblik over borgere i plejeboliger 4 Borgere i plejebolig 5 Mænd og kvinder 5 Alder 5 Borgernes civilstand 7 Oprindelsesland 7

Læs mere

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Primær Sundhed Side 1 Indledning I henhold til 8, stk. 3 i aftalen om fodterapi foretager regionen en gang årligt en vurdering af behandlingskapaciteten inden

Læs mere

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Vejen Kommune Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Marianne L. Hansen - Camilla T. Deela - Lene S. Petersen Indholdsfortegnelse: Analyse af medfinansiering på

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER

SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER 21 SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER, 21 1 Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater, 21 Udarbejdet

Læs mere

Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune Formålet med rapporten er at give Social- og Sundhedsudvalget et overblik over Faxe Kommunes samlede kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Odsherred Kommunesocialgrupper i Region Sjælland Kommune socialgruppe 1 Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Kommune socialgruppe 2 Kommune socialgruppe

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 1. Udvikling i medfinansieringsudgifterne 2010-2013 Middelfart kommune havde i 2013 en medfinansieringsudgift på 3.596 kr. per. Det er en stigning på 173 kr. siden

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater 214 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i varigheden af indlæggelser i det somatiske

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

Nøgletal Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Faxe Kommune februar 2017

Nøgletal Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Faxe Kommune februar 2017 Nøgletal Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Faxe Kommune februar 2017 Kontanthjælpsloftet Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget L113, der betyder, at der pr. 1. april 2016 er indført

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Politikermøde Rammeaftale Sjælland 29. april 2016 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Camilla T. Dalsgaard 2 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere

Læs mere

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune 16 Borgere i plejeboliger Indholdsfortegnelse Om rapporten 3 Demografisk overblik over borgere i plejeboliger 4 Borgere i plejebolig 5 Mænd og kvinder 5 Alder 5 Borgernes civilstand 7 Oprindelsesland 7

Læs mere

Genindlæggelser af ældre i Danmark 2008

Genindlæggelser af ældre i Danmark 2008 Genindlæggelser af ældre i Danmark 28 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 29; 13(2) Genindlæggelser af ældre i Danmark 28 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Ældre medicinske patienters kontakt med det regionale sundhedsvæsen og den kommunale pleje

Ældre medicinske patienters kontakt med det regionale sundhedsvæsen og den kommunale pleje Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 13. april 1 Ældre medicinske patienters kontakt med det regionale sundhedsvæsen og den kommunale pleje Formålet med denne analyse er dels at belyse,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Social- og Sundhedsudvalget Januar 2015 Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Politikområde sundhedsudgifter Budget 2015 1.000 kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering 185.863 Kommunal genoptræning 29.536

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION SJÆLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag

Læs mere

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser i Region Sjælland v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser Definition: Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2017

BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED

Læs mere

NOTAT. Rapporten indeholder nøgletal fra finansierings- og medfinansierings områderne.

NOTAT. Rapporten indeholder nøgletal fra finansierings- og medfinansierings områderne. SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN NOTAT Emne: Til: Orientering om nøgletal på sundhedsområdet Social- og Kulturudvalget Dato: 24. september 2009 Sagsbeh.: jje Journalnr.: De 17 kommuner

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status efterår 2015

Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status efterår 2015 Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status efterår Sundhedsaftalen -2018 Indhold Monitorering af de nationale indikatorer... 3 Indikator 1: Genindlæggelser... 3 Indikator 2:

Læs mere

Audit på forebyggelige genindlæggelser

Audit på forebyggelige genindlæggelser Audit på forebyggelige genindlæggelser Diagnostisk Center, marts 2015 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Definition: En akut indlæggelse som sker inden for 30 dage efter udskrivning og ikke som følge af

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - juli

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2013

BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Formål med redskabet... 3 1.2. Baggrund for projektet... 3 1.3. Viden til at handle... 4 1.4. Formål med vejledningen... 4 1.5. Vejledningens opbygning... 4

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret November 2011 Disposition Historik Metode for produktion af CAR Cancerregistrering Automatiseret kodning Manuel kodning / Validering

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - januar

Læs mere

Tidlig indsats og forebyggelige indlæggelser. Social- og Sundhedsudvalget d. 6. maj 2015

Tidlig indsats og forebyggelige indlæggelser. Social- og Sundhedsudvalget d. 6. maj 2015 Tidlig indsats og forebyggelige indlæggelser Social- og Sundhedsudvalget d. 6. maj 2015 Berlingske Tidende 30. -31. marts 2015: Dårlig pleje sender ældre på sygehus Tusinder af ældre bliver indlagt uden

Læs mere

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Nøgletal for kræft januar 2013

Nøgletal for kræft januar 2013 Nøgletal for kræft januar 213 Sundhedsøkonomi 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Antallet af personer, som har fået en kræfteller kræftrelateret behandling er steget fra 142.7 personer i 21

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Lægedækningshøring 2016

Lægedækningshøring 2016 Dato: 7. december 2015 Brevid: 2847996 Lægedækningshøring 2016 Baggrund Af Overenskomst om almen praksis 3, stk. 2, fremgår det, at lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af eksisterende

Læs mere

HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER?

HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER? FOKUS PÅ RESULTATER I HJEMMEPLEJEN JANUAR 2016 NØGLETAL HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER? SE NØGLETALLENE FOR DIN KOMMUNE Se nøgletallene for din kommune KL 1. udgave, 1.

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE 2011 Monitorering af sundhedsaftalerne Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: kommuner, regioner, sundhedsaftale, patientforløb,

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere