Giv kommunerne lov. Fakta og udsagn om de muligheder og trusler, kommunerne står over for netop nu og om at løse dem. Ritt: Slip innovationen løs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Giv kommunerne lov. Fakta og udsagn om de muligheder og trusler, kommunerne står over for netop nu og om at løse dem. Ritt: Slip innovationen løs"

Transkript

1 Fakta og udsagn om de muligheder og trusler, kommunerne står over for netop nu og om at løse dem Ritt: Giv kommunerne lov Kommunerne kan både drive innovation, blive mere effektive og udvikle nye kompetencer, mener overborgmester Ritt Bjerregaard. Hun ser statslig detailstyring som den største udfordring for kommunerne. SIDE 4-5 Slip innovationen løs En klar vision og tillid til medarbejderne er forudsætningen for at skabe innovation. Det virker i Ringkøbing. SIDE 8 Strategisk tandrensning Kommunerne bør unde sig selv en strategisk tandrensning hvert år, mener professor i ledelse fra CBS. BAGSIDEN

2 02 Trendens2010 krisen kan blive kommunernes redning, hvis de træder i karakter fokusgrupper, interview med nøglepersoner og en stor medlemsundersøgelse ligger bag trendens 2010 Trendens Leder Trendens 2010 mød kommunernes udfordringer! Du sidder lige nu med første udgave af Trendens en vejrstation over trendenser i de danske kommuner. Hvad er temperaturen lige nu, og hvilken vej blæser vinden? Trendens er udviklet i et frugtbart samarbejde mellem managementkonsulentvirksomheden Capacent, kommunika tionsfirmaet Tankegang og medlemsskaren i foreningen af Udviklingskonsulenter i Kommunerne, ffuk båret af en fælles intention om at beskrive kommunernes udfordringer og potentialer på en ny måde. Formålet er derfor at give dig et uforbeholdent blik ind i den dagligdag, udviklingskonsulenterne i kommunerne møder i Og det, de forventer i fremtiden krydret med input fra kommunale beslutningstagere. Det enkelte ffuk-medlem observerer, analyserer og vurderer til stadighed forskellige dele af kommunernes virkelighed fra sin nøgleposition i de kommunale organisationer. Med tæt på 500 ffuk-medlemmer over hele landet gengiver vejrstationen det kommunale vejr lige nu og i fremtiden med god præcision. Skal du være på forkant med kommunernes udfordringer i 2010 skal du have arbejdshandskerne på inden for effektivisering, kompetenceudvikling og innovation. Krisen kan blive kommunernes redning, hvis de træder i karakter. Opfordringen lyder derfor: Gå i offensiven, kast pænhed over bord og profilér jer skarpere. Frem innovationskraften, hæv ambitionsniveauet i ledelsen og giv medarbejderne bedre plads til at udfolde sig og være kreative. Du sidder her med et skriv, der gennem fakta fra Capacents undersøgelse, ffuk s vurderinger og Tankegangs cases klæder dig på til at forstå kommunernes strategiske udfordringer netop nu. God læselyst! ffuk Kommunernes strategiske udfordringer Aktuel undersøgelse blandt landets kommunale udviklingskonsulenter peger på fire centrale trendenser. Hvor vigtige er følgende emner for din kommune netop nu? Økonomistyring Effektivisering af administrative rutiner Ledelsesudvikling Tilpasning af organisation Tiltrækning af kompetent arbejdskraft Kommunens omdømme blandt borgerne Kompetenceudvikling Kvalitetssikring af eksisterende ydelser Bruger/ borgerinddragelse Afbureaukratisering mht. kommunens egne regler % 50% 100% Meget / i høj grad I nogen grad I mindre grad / slet ikke Behovet for effektivisering skyldes bl.a. den demografiske udvikling og fremtidige udgiftsstruktur med flere børn og ældre. Det er en generel opfattelse, at det er tiden»at plukke de lavthængende frugter«og høste stordriftsfordelene efter kommunalreformen. Blandt løsningsmulighederne nævnes administrative fællesskaber, udnyttelse af digitaliseringspotentialer samt optimering af arbejdsgange. Kompetenceudvikling eller»kompetenceudskiftning«en anden central trendens er kompetenceudvikling. På trods af en aftagende efterspørgsel på medarbejdere vurderes det fortsat væsentligt for kommunerne at kunne fastholde og udvikle de dygtigste medarbejdere. I flere interview refereres et måske provokerende synspunkt om, at der er behov for»kompetenceudskiftning«. En strategi, der alt andet lige lettere lader sig gennemføre i den aktuelle arbejdsmarkedssituation. Nytænkning og styrket innovationskraft Når der er skabt luft gennem effektivisering, og de rette kompetencer er til stede, så er grundlaget skabt for at innovere og tænke nye strukturer, borgerydelser etc. Innovation anses som et vigtigt fokusområde. Innovation og udvikling af serviceydelser er således helt centralt, men det kræver rum og plads. Politisk og organisatorisk udvikling samt den rette opgaveplacering er nødvendig for at geare kommunen til at understøtte innovation. Tænk højt træd i karakter Kommunalt selvstyre og kommunernes rolle og omdømme er nøglebegreber i kommunernes fremtidige udvikling. Der efterspørges en grundlæggende debat om placeringen af velfærdsydelser (centralt/ decentralt) samt drøftelse af velfærdsbegrebet, herunder valg af serviceniveau og prioritering af individuelle behov. Der udtrykkes behov for landsdækkende initiativer for at stå stærkere i debatten om kommunernes rolle og i den forbindelse både kigge indad og udad. Af Jesper Høegh, Capacent A/S Foreningen af Udviklingskonsulenter i Kommunerne, ffuk Foreningen for Udviklingskonsulenter er en forening for alle, der arbejder med udvikling på strategisk niveau i kommuner og regioner. FFUK blev stiftet i 2005 for at skabe et fællesskab, hvor medlemmerne udvikler hinanden fagligt, giver hinanden sparring og inspiration og styrker hinanden i rollen som interne konsulenter. FFUK vil være aktiv frontløber i udviklingen af den kommunale sektor og være synlig i den offentlige debat. FFUK har 430 medlemmer fra kommuner og regioner. Tankegang Tankegang leverer vanebrydende visuel kommunikation til de danske kommuner og deres selskaber. Tankegang har eksisteret siden Tankegang hjælper med at fortælle kommunernes gode historier til borgere, medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Tankegang har 22 ansatte i Frederikshavn og København. Capacent Med udgangspunkt i Capacents sammensætning af Management Consulting, Market Research og People Services hjælper Capacent kommunerne med at generere kritisk viden, udvikle strategier og optimere processer med et stærkt fokus på udvikling af menneskelige ressourcer. Capacent er Nordens førende konsulenthus med flere end 500 medarbejdere. Capacent har hovedsæde i København og kontorer i Danmark, Sverige, Island, Finland og Norge. Gennem interview og fokusgruppemøder med kommunale ledere samt web survey blandt kommunale udviklingskonsulenter har managementkonsulentvirksomheden Capacent indsamlet friske synspunkter om en række trendenser og strategiske udfordringer for kommunerne. Mere for pengene via effektivisering Ikke overraskende står effektivisering og økonomistyring højest på dagsordenen i de fleste kommuner. Det interne fokus på at optimere organisation og administrative rutiner er (fortsat) vigtigt, mens den interne afbureaukratisering mere overraskende ikke længere vurderes så vigtig.

3 04 Trendens2010 KL må omstille sig til at blive en mere traditionel kamporganisation, mener københavns overborgmester kommunerne er tæt på borgerne og oplever et pres for at udvikle nye løsninger Trendens Kommunernes udfordring er at få lov København er for lille - for mange opgaver drukner i administration mellem kommunerne, regionen og staten. Ritt Bjerregaard oplever masser af kreativitet og effektivitet i kommunerne som bremses fra Christiansborg Af Stener Glamann, Tankegang as Det mest positive ved at være borgmester er at være tæt på opgaverne. Når der er narkoproblemer på Vesterbro, tager politidirektøren og jeg et møde. Så laver vi en aftale om en fælles indsats, og så sker der en forandring dagen efter. Det er lige efter mit temperament, lyder det med et varmt smil fra Københavns overborgmester Ritt Bjerregaard. Til gengæld er hun skarp, når det gælder det værste ved jobbet. Det er, når sager, vi har brugt masser af energi på at løse, falder til jorden på trods af al sund fornuft. Det er helt utroligt, hvad kommunerne oplever af kontrol, indgreb og begrænsninger fra Christiansborg, mener Ritt Bjerregaard. En kæmpe innovationskraft De fire overskrifter i Trendens 2010 kan hun sagtens genkende fra hverdagen i Danmarks største kommune og fra bestyrelsen i KL. Ritt Bjerregaard mener, at kommunerne har en kæmpe innovationskraft, at kommunerne meget gerne vil effektivisere, og at kommunerne gør en stor indsats for at udvikle og udskifte kompetencer. Der er kun én stor begrænsning: Indblanding fra Christiansborg. KL står i et vadested Derfor er Ritt Bjerregaard helt enig i, at kommunerne skal træde i karakter i de kommende år. Lige nu står KL i et vadested. Foreningen har en lang og fin tradition med at samarbejde med regeringen og finansministeren, men i de seneste to år har vi oplevet meget lidt lydhørhed fra den kant. Den tummel, vi oplevede med anlægsstop var ødelæggende for kommunernes planlægning. Jeg mener, at KL må omstille sig til at blive en mere traditionel kamporganisation, som står hårdt på principperne og er en benhård forhandler. Regeringen viser ikke tillid til kommunerne, og så må vi slå igen, anbefaler Ritt Bjerregaard. Når ministeren skal profilere sig Innovationskraften mærker hun overalt. I vores kommune har vi spændende nye projekter på alle områder, og jeg hører i KL om det samme overalt i landet. Det er fordi, vi er tæt på borgernes hverdag. Så har vi et positivt pres for at finde brugbare løsninger, og der opstår kreativiteten. Den største begrænsning er desværre, når en minister eller en ordfører på Christiansborg profilerer sig på en lokal sag og begynder at kræve nye regler og procedurer, bemærker Ritt Bjerregaard. Københavns Kommune er for lille Hun anerkender fuldt ud, at effektivisering er vigtig for kommunerne. Også på det område oplever hun den statslige styring som en hæmsko. Der ved jeg mest om Københavns Kommune. For at blive mere effektiv skal kommunen være større, eller vi skal etablere et forpligtende samarbejde mellem kommunerne i hovedstadsområdet, regionen og staten. Der er alt for mange sager af fælles interesse, som aldrig bliver løst, fordi de skal til høring og godkendelse alle vegne, og fordi der ikke er én myndighed, som bestemmer. Storbyer og hovedstæder i udlandet har langt større handlefrihed end Københavns Kommune, påpeger Ritt Bjerregaard. Trods hendes utilfredshed med statslig styring ser hun fortsat optimistisk på det kommunale selvstyre. Grundlaget og styrken er, at kommunerne er tæt på borgerne i deres hverdag. I det samspil vil der altid være dynamik og kreativitet. Kommunerne har den direkte kontakt. Kommunerne hører fra borgerne og har mulighed for at reagere på det og ændre tingene hurtigt. jytte Ritt bjerregaard, født den 19. maj 1941 i København uddannet lærer i 1964 Medlem af Odense Byråd Medlem af folketinget og Minister i 4 regeringer EU-kommissær i Overborgmester i København

4 06 Trendens2010 Udsagn og udbrud fra interviews, fokusgrupper og medlemsundersøgelse Træd i karakter - marker kommunen i den offentlige debat og synliggør kommunen hos borgerne Trendens T r e n d e n s1 Kommuner træd i karakter! Af Jesper Høegh, Capacent A/S Kommunernes berettigelse Er der behov for, at kommunerne fokuserer mere på egen berettigelse og træder mere i karakter? Bør kommunerne gå mere i offensiven og fokusere strategisk på at sikre sig råderum omkring kerneopgaver med lokale islæt eller på at udfylde rollen som»full service provider«? Kommunale nøglepersoner har til Capacent og Tankegang udtrykt behov for et mere snævert strategisk fokus. Reformtiden med tilhørende fokus på sikker drift og overlevelse er næsten tilendebragt, og der kaldes nu på optimering og udvikling. Et grundlæggende spørgsmål er, hvilke opgaver kommunerne bør løse fremover? I en sådan situation kan det være forfriskende at arbejde med udviklingsscenarier. Det kan give inspiration og danne grundlag for udvikling af nye politiske visioner og strategier for kommuner generelt og individuelt. Her kan kommunerne passende gøre, som en privat virksomhed vil gøre: lytte til kunderne og skæve til konkurrenterne (uden nødvendigvis at efterligne). Hvordan ser borgernes billede ud af en idealkommune, og hvilke tendenser ses der i forhold til roller og ansvar hos lokalmyndigheder i sammenlignelige lande? Som kommune er det en udfordring at gennemføre sådan en proces. Det kræver mod, behovsindsigt og en effektiv strategisk kommunikation, der kan mobilisere interessenterne, blødgøre den interne forandringsmodstand og skabe den nødvendige politiske debat. Kommunerne skal træde mere i karakter. Lad det ikke overskygge af mere defensive diskussioner om statslige styringstiltag eller mellemkommunal udligning. Så er det sagt Udsagn om at træde i karakter fra ledere, udviklingskonsulenter og andre, der har deltaget i processen om Trendens Kommunerne skal arbejde strategisk med kommunikation. Den metode skal integreres i topledelsen, som skal have kompetencerne til at tænke kommunikation ind i alle beslutningsprocesser. Det er en kæmpe udfordring, fordi vi taler om at etablere en ny kultur og om nye kompetencer til lederne. Kresten Schultz Jørgensen, direktør i LeadAgency Der er behov for mere offensive kommunalpolitikere, som tager fat om problemerne, løser dem og ikke bare skyder skylden på staten. Hvis kommunerne ikke løser problemerne, overtager staten opgaverne. Jens Chr. Birch, formand for Kommunaldirektørforeningen Den økonomiske ledelsesinformation er ikke pædagogisk og målrettet brugerne. Svar fra medlemsundersøgelsen Vi er ikke længere taknemmelige over offentlig service. Vi ser os selv som forbrugere og stiller stigende krav til de ydelser, kommunerne stiller til rådighed. Antallet af krævende forbrugere hos kommunerne stiger og stiger i takt med, at de ældre dør, og de unge bliver ældre. Kommunerne kan arbejde med forventningerne gennem en god kommunikation. Lars Monrad-Gylling, adm. direktør i KMD De offentlige ledere skal bidrage til debatten om prioritering, retning og strategi i det offentlige rum. Suzanne Aaholm, kommunaldirektør i Frederiksberg Kommune Kommunerne er ikke first choice for unge i dag. Kommunerne har et image, der skal rettes op på. Vi har nogle meget attraktive arbejdspladser med store udfordringer og ansvar, men vi får det slet ikke synliggjort godt nok. Peter Gorm Hansen, adm. direktør i KL Det mener FFUK Stop budget - maksimeringen Kommunerne skal træde i karakter og selv være en aktiv spiller i at udvikle det kommunale selvstyre. Vi skal ikke være bange for forandringer, men satse på de opgaver, der giver mening at løse lokalt Den kommunale kerneydelse ved at fokusere på at gøre kommunerne»meget gode til lidt«i stedet for at satse bredt og blive»lidt gode til meget«. Ikke mange mener, at det kommunale selvstyre er blevet større i løbet af de seneste år. Vi bliver derfor nødt til at gøre en indsats, hvis vi vil fastholde et meningsfuldt lokalt demokrati. Vi skal i kommunerne være frontløbere på at udvikle det kommunale selvstyre, så vi selv kan være med til at rekonstruere det kommunales rolle. Den kommunale identitet skal altså genopfindes og brandes vi skal blive bedre til at sælge os selv. Det er ikke noget, der fylder meget på udviklingskonsulenternes arbejdsborde, men måske vi skulle tage opgaven på os og få tænkt ud af boksen! Den største udfordring er at påvirke og få indflydelse på, hvorledes den tiltagende styring af kommunerne fra staten kan imødegås proaktivt....i forhold til lokalsamfundet: At være dynamo trods finanskrise.... den offentlige sektors image. Svar fra medlemsundersøgelsen Kommunikation kan ikke prioriteres for højt, hverken internt eller eksternt. Det tager 5-15 år at få en ny identitet hos borgerne. De gamle kommunegrænser vil blive ved med at spøge. Kurt Klaudi Klausen, professor på Syddansk Universitet Fakta fra medlemsundersøgelsen 76% oplever, at det kommunale selvstyre slet ikke eller kun i mindre grad er øget. 58% procent vurderer, at der i et eller andet omfang er opgaver, som kommunerne bør overlade til staten. 47% angiver, at kommunens omdømme blandt borgere er et vigtigt emne netop nu.

5 08 Trendens2010 det helt store potentiale ligger hos medarbejderne. Der er så meget kreativitet hos dem, hvis bare de får lov Penge og tid vil altid opleves som knappe ressourcer, så lad os køre den undskyldning på langtidsparkering Trendens T r e n d e n s2 Innovationskraft vejen til ny værdi Af Natasha Lembke, Capacent A/S Innovation i den offentlige sektor har historisk været præget af ildsjæle. Til gengæld har der ikke været en systematisk tilgang til det at arbejde med innovation. Der er heller ikke tradition for at måle graden af innovation eller effekterne heraf. Struktureret innovation kræver god organisering og fokus fra ledelsens side. Der er en klar sammenhæng imellem en organisations innovationskraft og øget medarbejderindflydelse. Begge dele styrkes yderligere ved, at man bevidst søger at arbejde på tværs i organisationen, så der er optimale forhold for at dele viden. Brugerdreven innovation er også en farbar vej. Her kommer idéer til udvikling af produkter og services i høj grad fra organisationens omgivelser via input og tilbagemeldinger. I forhold til kommunerne vil brugerdreven innovation være et oplagt område, da man som udgangspunkt er meget tæt på borgerne, men sjældent udnytter dette på struktureret vis. Fakta fra medlemsundersøgelsen 21% har en innovationspolitik eller retningslinjer for innovation. 8% svarede, at deres kommune i høj eller meget høj grad arbejder struktureret og systematisk med innovation. Innovationskraften skal bare vækkes På trods af alle odds er Betalingscentret for Skat blevet en af Danmarks bedste offentlige arbejdspladser Tekst og foto: Stener Glamann, Tankegang as For 3 år siden blev Skats nye Betalingscenter i Ringkøbing danmarksberømt for at være den arbejdsplads, der skulle tage imod tvangsflyttede skatte folk fra Maribo, Ballerup og andre fjerne egne. Ud af 160, som blev prikket til Ringkøbing, endte 6 med at sige ja tak. 600 mia. kr. ind og ud Der stod skattedirektør John Ladefoged med en helt ny virksomhed, som skulle løse opgaven med ind- og udbetaling af skat og moms for over 600 mia. kr. en opgave, som hidtil havde ligget hos 270 kommuner og hos Told- og skatteregionerne. Siden er det lykkedes at forvandle Betalingscentret til en af de mest effektive offentlige arbejdspladser i Danmark, som oven i købet er topscorer, når det gælder medarbejdertilfredshed i Personalestyrelsens undersøgelser. 50 % flere opgaver De 280 ansatte på den tidligere amtsgård i Ringkøbing har på 3 år øget effektiviteten med 50 % simpelthen ved at tage 50 % flere opgaver ind. De driver en højt specialiseret virksomhed til trods for, at kun af medarbejderne kendte til deres nye arbejdsområde, da de startede i Ringkøbing. Direktøren var ikke en af dem. John Ladefoged & co. har i høj grad drevet innovation, og ifølge direktøren kan kommuner og andre offentlige virksomheder gøre det samme og høste enorme gevinster. Innovationskraften er derude. Den skal bare vækkes, lyder opfordringen fra skattedirektøren i Ringkøbing til landets kommunale chefer. Enkel opskrift For ham er opskriften enkel: 1. ledelsen skal udstikke, formulere og gentage en klar mission og vision for virksomheden, som skal gennemsyre alt udviklingsarbejde. 2. medarbejderne skal have friheden til at stå for den konkrete udvikling. Vores helt store potentiale ligger hos medarbejderne. Der er så meget kreativitet hos dem, hvis bare de får lov. Hos os har vi det princip, at vi siger ja til alle nye idéer. Mange gange viser de mest vanvittige idéer sig at være de bedste, fortæller John Ladefoged. Stor gevinst ved rutineopgaver En stor del af opgaverne i Betalingscentret er meget rutineprægede. På forhånd regnede alle med, at rutineopgaver kun kunne løses på 1 måde nemlig den, som kommuner og Skat havde brugt i årevis. Men et internt LEAN-projekt afslørede, at netop de største gevinster lå i de standardiserede opgaver. Medarbejderne udviklede helt nye rutiner og arbejdsgange, så sagsbehandlingen blev langt mere enkel og nemmere at overskue. Det starter med ledelsen John Ladefoged er sikker på, at kommunerne kan blive langt mere effektive og opnå langt højere tilfredshed blandt medarbejderne ved at slippe kreativiteten løs. Det starter med ledelsen. Ledelsen skal melde en klar vision ud og stå på mål for den hver dag. Ledelsen skal tro på kraften i medarbejderne. Ledelsen skal være åben og vise tillid. Alle medarbejdere vil gerne gøre deres arbejde bedre og mere effektivt. Alle medarbejdere vil gerne have indflydelse og være med til at skabe en succes. Det er både sjovt og motiverende og giver store resultater. Der ligger kommunernes store potentiale, lyder rådet fra Ringkøbing. John Ladefoged: Her har vi det princip, at vi siger ja til alle idéer. Hvis de viser sig at være dårlige, skal medarbejderne nok selv kassere dem igen. Betalingscentrets vision er at være en rollemodel for offentlige virksomheder. Derfor optræder John Ladefoged gerne i denne artikel og i andre sammenhænge, hvor kommunale ledere søger inspiration. Det er også direktøren, der tager imod håndtryk og diplomer, når Betalingscentret modtager priser og udmærkelser, men det er altid medarbejderne, han fremhæver. Det mener FFUK Gå efter forstyrrelsen! Når man spørger udviklingskonsulenter om, hvad der hindrer innovation, er svaret ofte: mangel på tid, penge og kommunernes store fokus på driftsikkerhed. Vi foreslår et perspektivskifte. Penge og tid vil formentlig altid opleves som knappe ressourcer, så lad os køre den standardundskyldning på langtidsparkering og komme videre. Med hensyn til driftsikkerhed kan man spørge, om ikke den snarere er afhængig af innovation og udvikling end forhindrende for dette. I en turbulent og hyperkompleks verden opnår man ikke sikkerhed ved at stå stille, men netop ved at bevæge sig og forandre. Forandring kræver forstyrrelse. Derfor skal vi af og til vove at vælge forstyrrelsen frem for bekræftelsen. Vi kan for eksempel opsøge den hos brugere og borgere, blandt lokalområdets iværksættere og kreative, i samarbejdet på tværs af fagog systemgrænser, på den anden side at kommunegrænsen eller ved at opdyrke det internationale samarbejde. Og udviklingskonsulenter er oplagte i rollen som forstyrrelsesmagneter. Kommunerne afsætter de fornødne ressourcer til innovation Kommunerne afsætter de fornø ressourcer til innovation 7% 8% 21% Slet ikke eller i mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke 64% Slet ikke I nogen g I høj gra Ved ikke

6 10 Trendens2010 Kompetenceudvikling er et middel til at gøre kommunerne til attraktive arbejdspladser forandringerne kommer i dag med større hast, så behovet for at tilpasse sig omverdenen accelererer Trendens T r e n d e n s3 Er der råd til ikke at kompetenceudvikle? Strategisk og veltilrettelagt kompetenceudvikling kan forbedre videndeling og kvaliteten i de serviceydelser, som leveres. Desuden skal kompetenceudvikling ses som et redskab til at gøre kommunerne til mere attraktive arbejdspladser. Ikke desto mindre er der mange kommuner, der ikke prioriterer kompetenceudvikling. Flop er et godt eksempel på at udvikle nye kompetencer. Dick Fosbury vandt guld i højdespring ved OL i Mexico i 1968, da han som den første i verden lancerede den nye springteknik, Fosburyflop, som nu bruges af alle seriøse højdespringere i verden. Fakta fra medlemsundersøgelsen 82% arbejder med at tiltrække kompetent arbejdskraft. 60% mener, at der er arbejdsopgaver, som ikke bliver løst tilfredsstillende på grund af manglende kompetencer hos medarbejderne. 16% arbejder struktureret og systematisk med alternative karriereveje til ledervejen. Kompetenceudskiftning Af Bjarne Kastberg, Capacent A/S Læring, udvikling og forandring er blevet afgørende for konkurrencen om arbejdskraft og kvalitet i service. Årsagen er, at offentlige og private virksomheder oplever, at forandringerne kommer med større og større hastighed, og at behovet for hurtigt at tilpasse sig de ændringer, der sker i omverdenen er accelererende. Det kræver i høj grad kompetente ledere og medarbejdere at håndtere denne komplekse, uforudsigelige og foranderlige hverdag, og derfor bliver kompetenceudvikling hos ledere og medarbejdere essentielle for virksomhedens fortsatte overlevelse og succes. Af Bjarne Kastberg, Capacent Kompetenceudvikling i kommunerne har stor politisk bevågenhed. Ved de seneste overenskomster er der indgået aftaler, som skal medvirke til at styrke kompetenceudviklingen på det kommunale arbejdsmarked. Ligeledes sætter Trepartsaftalen og Kvalitetsreformen fokus på kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere. Hvis kompetenceudvikling skal være effektiv, skal der arbejdes med det strategisk, således at medarbejdernes udviklingsaktiviteter kobles til kommunens mål. Det mener FFUK Strategisk udviklingsarbejde kræver dygtige håndværkere. Interne konsulenter i de danske kommuner skal have andre muligheder for karriereudvikling end ledelse og den private sektor. Behovet for at få løst komplekse problemstillinger, udarbejdet tværgående analyser og tilrettelagt gode processer i kommunerne, blev sat på spidsen under kommunalreformen og er ikke blevet mindre siden. I takt med dette ansættes stadig flere interne konsulenter i kommunerne for at løse disse opgaver. Trendenser inden for kompetenceudvikling Capacents undersøgelse tegner imidlertid et billede af, at kommunerne ikke arbejder særligt proaktivt med kompetenceudvikling. Undersøgelsen viser, at der i en række kommuner mangler forskellige kompetencer, og at der i en vis udstrækning ikke kun er brug for kompetenceudvikling, men også kompetenceudskiftning. Medarbejdermangel bør sætte spot på rekruttering, men næsten en fjerdedel af respondenterne svarer, at deres kommune ikke har en personalepolitik, der understøtter rekruttering og fastholdelse. Lidt Det er en relativt ny medarbejdergruppe, og det stiller nye krav til rekrutteringsindsatsen og til fokus på kompetence- og karriereudvikling. Et job i den kommunale sektor skal ikke kun være sidste udvej eller et mageligt tilvalg,men også et attraktivt drømmejob. Kommunerne skal gøre opmærksom på sig selv som spændende og komplekse organisationer med muligheder på de uddannelsesinstitutioner, som udviklingskonsulenterne udklækkes fra. over 2/3-dele oplever, at der i nogen grad arbejdes med kompetenceudvikling. Spørgsmålet er, om det er godt nok. Behovet for at prioritere kompetenceudvikling I undersøgelsen svarede 25% af de adspurgte udviklingskonsulenter, at de i høj grad eller meget høj grad oplever kommunale kolleger med forældede kompetencer, og 35% oplever det i nogen grad. Det anføres i denne sammenhæng, at man kun kan udvikle kompetencer til et vist niveau, og at det her- Og for den mere erfarne og ambitiøse interne konsulent, der ønsker at udvikle karrieren, skal der være andre valg end et førlederprogram eller et jobskifte til den private sektor. Vi skal kunne udvikle os til rollen som udviklingskonsulenter for at kunne udvikle de kommunale organisationer og service. efter kan være nødvendigt at overveje udskiftning af kompetencer i stedet. At der er tale om en reel problemstilling understøttes af 14% af de kommunale udviklingskonsulenter, der oplever i høj grad eller meget høj grad, at der er medarbejdere, der ikke kan udvikles til det nødvendige kompetenceniveau. 33% af udviklingskonsulenterne oplever det i nogen grad. Det angives af udviklingskonsulenterne, at der blandt andet mangler kompetencer inden for it, ledelsesudvikling, strategi, kvalitetsudvikling, innovation og HR generelt. Mangel på tid og penge angives som den væsentligste barriere for øget kompetenceudvikling. Rekruttering og fastholdelse Det er oplevelsen blandt mere end en tredjedel af de medvirkende kommunale udviklingskonsulenter, at der er en række kommunale arbejdsopgaver, som ikke bliver løst på grund af medarbejdermangel, og at opgaver ikke bliver løst tilfredsstillende af samme årsag. Tiltrækning af arbejdskraft og rekruttering er således et vigtigt indsatsområde. Ikke desto mindre arbejder 39% slet ikke eller i mindre grad systematisk med at rekruttere og fastholde medarbejdere. Det nævnes af flere beslutningstagere, at der bør fokuseres på at omskole faglært og ufaglært arbejdskraft til omsorgsfag. For så vidt angår fastholdelse af medarbejdere, så oplever 40% af udviklingskonsulenterne i nogen grad, at det er svært at fastholde kompetente medarbejdere, og 38% oplever det i mindre grad. Arbejdet med kompetenceudvikling Blandt de adspurgte udviklingskonsulenter oplever 15% samlet set, at kommunen i høj grad arbejder med at udvikle de kompetencer hos medarbejderne, som mangler eller efterspørges, hvorimod 53% gør det i nogen grad. En fjerdedel gør det i mindre grad. En variant af kompetenceudvikling er talentprogrammer, og her oplever halvdelen slet ikke eller i mindre grad, at der afsættes midler til at pleje og udvikle talenter. Ligeledes oplever halvdelen af udviklingskonsulenterne, at der i mindre grad arbejdes struktureret med andre karriereveje end ledelsesvejen. Over en fjerdedel arbejder slet ikke systematisk med andre karriereveje. Et andet aspekt er, at kompetenceudvikling tiltrækker og fastholder de gode medarbejdere, fordi mange medarbejdere i dag forventer af deres arbejdsplads, at den giver dem gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Ved at arbejde målrettet og kontinuerligt med kompetenceudvikling kan organisationen opnå en gennemgribende langsigtet effekt på alle niveauer og inden for en lang række områder. Effektiv kompetenceudvikling handler om at etablere pålidelige læreprocesser processer, der effektivt understøtter de strategier og mål, din organisation har sat sig for at nå og dermed medvirker til at give effekt på bundlinjen. Et effektivt kompetenceudviklingsforløb vil skabe effekt på flere områder: Motivation og arbejdsglæde vokser, når der sættes fokus på den enkeltes udviklingspotentialer i forhold til organisationens mål, og det vil i sidste ende give en positiv effekt på bundlinjen.

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Job- og personprofil Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ organisation...

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Status på udbredelsen af Lean

Status på udbredelsen af Lean Indledning Væksthus for ledelse har i 2007 gennemført projektet Effektivisering i Fællesskab, hvor fire kommuner har arbejdet med indførelsen af Lean på kommunale serviceområder. Erfaringerne fra disse

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Evaluering i stor stil!

Evaluering i stor stil! Evaluering i stor stil! I perioden november 2007 til januar 2008 har man i Varde Kommune gennemført en gennemgribende evaluering af den administrative organisation. Det har ført til en helt ny organisering,

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management Markedsbaseret Konkurrence Udbud Frit valg BUM Ledelsesformer fra den private sektor Styrket ledelse Lydhørhed overfor borgerne

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Ledelsesgrundlaget Maj 2015

Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget og visionen Viborg Kommunes vision har overskriften Vilje Vækst Velfærd. Det hedder bl.a. i Visionen: Viborg er en forgangskommune. Gennem nytænkning, dialog

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere