Det er ikke mit job at skabe konsensus om beslutningerne men at træffe dem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er ikke mit job at skabe konsensus om beslutningerne men at træffe dem"

Transkript

1 1/2010KONZENS U D G I V E T A F K L O G K T O Det er ikke mit job at skabe konsensus om beslutningerne men at træffe dem Charlotte Hervit, formand for foreningen Offentlige HR-Chefer GØR DET SELV Finansminister Claus Hjort Frederiksen forventer at kommunerne afbureaukratiserer. JOB MED UDSYN Internationale opgaver tiltrækker karriere - menne sker. PERSONALEPOLITISK messe 2010 Tendenser og inspiration. KONZENS JANUAR

2 1/2010KONZENS Hverdagsmestrene på scenen Hverdagen er det gennemgående tema i denne udgave af KONZENS. Både de nære arbejdsvilkår og rammerne om dem. Vi følger op på emnet afbureaukratisering med spørgsmål til finansminister Claus Hjort Frederiksen (Venstre). Han lægger hovedansvaret for regelforenkling over til kommunerne. Det er ikke mig, der passer børnene og de ældre, siger han. Det sidste gør til gengæld en gruppe medarbejdere på et plejehjem i Skalborg, der indstillede og fik kåret deres chef til Hverdagsmester på Personalepolitisk Messe i Bella Center. Hun er ikke bleg for at fortælle os, at vi er hendes guld, forklarer en af de ansatte. I tekst, video, lyd og foto bringer KONZENS glimt fra messen. Den rummede et overflødighedshorn af debatter, oplæg og workshops om guldet og om de ledere, der skal klæde medarbejderne på til de næste års udfordringer. En af dem er HR-chef Charlotte Hervit fra Faaborg- Midtfyn Kommune. Hun er for nylig blevet formand for foreningen Offentlige HR-chefer. Læs det spændende interview med en kontant leder, der både er til resultater og åbenhed. Det samme er Center for Parkering i København, som med værdibaseret ledelse har reduceret sygefraværet med 50 procent. God ledelse kræver de rigtige rammer. En phd-afhandling om ledere i kommunale dagsinstitutioner konkluderer, at de skal have mulighed for at kommunikere i stedet for at kontrollere. Et kort øjeblik ser vi det hele lidt fra oven. Forfatteren Suzanne Brøgger fra Løve efterlyser nytænkning i udkantsområderne. Gør som Samsø, siger hun. Du finder videodækningen på og God fornøjelse! KOLOFON KL og KTO har besluttet at udgive et journalistisk magasin med fokus på tre emner: trivsel på arbejdspladsen, medindflydelse på eget arbejde og rekruttering. Baggrunden er en aftale om at styrke indsatsen på de tre områder. Aftalen blev indgået mellem KL og KTO ved overenskomstfornyelsen i Magasinet, som har fået navnet KONZENS, udkommer fire gange fra november 2009 til juni Målgruppen er beslutningstagere og meningsdannere, som beskæftiger sig med løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i kommunerne. Udgiver: KL og KTO Ansvarshavende redaktør: Helle Basse Redaktion: Tendens Video og slideshow: Tendens ISSN: OPLAG: Layout: ADMAN Tryk: Best Buy Brokers Forsidefoto: Thomas Steen Sørensen Kontakt: Tendens, Rosenvængets Allé 11, st., 2100 København Ø Tlf KONZENS JANUAR 2010

3 in d hold GØR DET SELV 4 Finansministeren har fremlagt forslag til afbureaukratisering. Nu skal kommunerne i gang og de skal huske at rydde op i deres egne regler samtidig, mener han. AKTIV INDSATS MOD SYGEFRAVÆR Kurven er ved at være knækket for det høje kommunale sygefravær. Aktiv ledelse og arbejdsmiljø er nøgleord. JOB MED UDSYN 10 Kommuner med internationale aktiviteter tiltrækker karrierebevidste unge, der søger spænding og oplevelser. KONSENSUS ER KEDELIGT 12 Medarbejderrepræsentanterne i ansættelsesudvalget stemte imod hende, men hun tog det som en udfordring. Så kunne det jo kun gå fremad. Portræt af HR-chef Charlotte Hervit. DEN NØDVENDIGE REFORM 17 Fødslen foregik ikke uden hyl og skrig. Men kommunalreformen er på længere sigt den eneste mulige løsning. MERE NÆRVÆR, MINDRE FRAVÆR 18 At være parkeringsvagt er et udsat job, hvor det er vigtig at vide, at der er brug for dig. SLIP LEDERNE LØS 22 Cand.scient.pol. Jørn Kjølseth Møller har skrevet phd. om ledelse i daginstitutioner. KONZENS har talt med forskeren. 18 HVERDAG MED MENING 25 Tendenser og inspiration fra Personale politisk Messe 2010 HVAD FATTER GØR 30 De kommunalt ansatte fædre går mere og mere på barsel. Men der er stadig store regionale og faglige forskelle. 25 KORT NYT 33 LANGT UDE, LANGT VÆK 34 Suzanne Brøgger mener, at flere kommuner skulle lade sig inspirere af Samsøs eksempel. 34 ROS OG RESPEKT 36 Plejehjemsleder Marianne Gaardsøe vandt prisen som Hverdagsmester på Personale politisk Messe KONZENS JANUAR

4 AFBURE AUKR ATISERING Claus Hjort Frederiksen: Vi har lyttet til de offentligt ansatte. 4 KONZENS JANUAR 2010

5 Tekst: Af Uffe Laursen Foto: Scanpix Det ikke er mig, der passer de ældre og børnene i daginstitutionerne eller underviser dem i skolen, siger finansministeren i dette interview, hvor han sparker ansvaret for afbureaukratisering over på kommunerne. GØR DET SELV Som en del af regeringens afbureaukratiseringsplan ligger 105 forslag til regelforenkling i kommuner og regioner nu klar til at blive ført ud i livet. Forslagene skal fra 2011 frigive tre millioner timer eller 900 millioner kroner årligt penge, der skal geninvesteres i flere hænder, bedre kvalitet og mere arbejdsglæde blandt lærere, pædagoger, socialmedarbejdere og andre kommunalt ansatte. Men de offentligt ansatte skal ikke tro, at de nu kan se frem til en hverdag uden regler og dokumentationskrav. Den slags vil også for deres egen skyld altid være en afgørende del af de offentligt ansattes hverdag, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen (Venstre) til KONZENS. Vi har lyttet meget til de offentligt ansatte, som har sagt, at mange regler og krav har føltes snærende. Men vi skal også hele tiden have i baghovedet, at vi jo stilles over for krav fra både patienter og pårørende om, at systemerne fungerer rigtigt, og at vi har givet den rigtige behandling. Jeg synes nogle gange, at debatten om regler kammer helt vildt over. Det er, som om alle regler er af det onde. Der vil jeg bare sige, at der en del regler, der er af det gode, fordi de dels beskytter den, der bliver behandlet eller passet, dels beskyt- KONZENS JANUAR

6 AFBURE AUKR ATISERING Generelt tror jeg ikke, at vi har haft mistillid til de offentligt ansatte. Men du kan selvfølgelig sige, at i nogle tilfælde har lovgivningen været baseret på mistillid. Claus Hjort Frederiksen, Finansminister BLÅ BOG ter medarbejderne mod alle mulige anklager om ikke at gøre arbejdet godt nok. Så det vil altid være en balancegang mellem retssikkerhedshensyn og så, at det skal være spændende, motiverende og meningsfyldt at være ansat i den offentlige sektor. Er flere regler og krav også udtryk for mistillid til kommunernes ansatte? Generelt tror jeg ikke, at vi har haft mistillid til de offentligt ansatte. Men du kan selvfølgelig sige, at i nogle tilfælde har lovgivningen været baseret på mistillid. For når man har sager om institutioner, hvor der har været vanrøgt af klienter, eller hvor der er stjålet fra de ældre, så er det uomgængeligt, at det er ud fra en mistro, at man laver lovgivning. Det er for at sikre sig mod, at det kan opstå igen i fremtiden. Som offentlig myndighed og institution har man jo magt over mennesker gennem de ydelser, man kan tilbyde, og jeg synes, at vi skylder borgerne at sikre, at de ydelser er baseret på viden og ikke bare er noget, vi finder på. Hvem har ansvaret for at føre de 105 forslag til forenklinger ud i livet? Jamen, det har kommunerne. Nu har vi lagt planen, og så er det op til kommunerne og regioner, at det omsættes til frigjorte ressourcer. Så hovedansvaret ligger hos kommunerne. I forbindelse med vores finanslovsaftale for 2010 har vi påpeget, at det er vigtigt, at kommunerne også udnytter de her muligheder. Så vi opfordrer kraftigt kommunerne til at gennemgå de regler, også dem, som ikke er fastsat af regeringen, men som den enkelte kommunalbestyrelse og forvaltning selv har fastsat. Så du mener, at kommunerne har medansvar for det voksende bureaukrati? Det, vi har kunnet se på det forarbejde, der er lavet til afbureaukratiseringsplanen, er, at nogle af de regler, Claus Hjort Frederiksen er 62 år og uddannet jurist i Han har været ansat i Landbrugsministeriet og i i Industrifagenes Almindelige Arbejdsgiverforening. Siden 1983, hvor han blev administrationschef i Venstres Landsorganisation, har der stået politik på CV et. Han blev efter Venstres erobring af regeringsmagten udnævnt til Beskæftigelsesminister, som han var frem til Her overtog han Finansministeriet efter Lars Løkke Rasmussen. som medarbejderne vil have ændret, ikke kan tilskrives ministerierne, men udspringer af egen kommunes behov for registreringer. Og de regler skal kommunerne også huske at gennemgå. Hvordan vil regeringen sikre sig, at de 900 millioner kroner vil gøre hverdagen lettere for medarbejdere og ledelse i kommunerne? Det vil vi bede kommunerne redegøre for og dokumentere, for hele meningen med det her er, at det kommer medarbejderne til gode, og det har jo været et meget stort og principielt ønske fra kommunernes side. De har presset voldsomt på for at få den her proces i gang og få det til at gå i hak, så der vil nok også være skærpet opmærksomhed fra kommunernes side for at sikre, at de løfter den opgave. Så der vil komme nye dokumentationskrav om at vise, at man har fjernet nogle af gamle krav? Nej, det tror jeg trods alt ikke. Men jeg vil da følge lidt med i, hvordan kommunerne udtrykker deres tilfredshed med at frigøre ressourcer. Har politikerne lært noget af de kommunale medarbejderes frustration over stigende bureaukrati? Jeg tror faktisk, at der er vokset en ny bevidsthed frem. Jeg forestiller mig, at man i Folketinget vil være meget på vagt over for nye regler. Jeg tror, at alle partier vil reflektere meget grundigt over, om det, man foreslår, nu er strengt nødvendigt. På den måde, tror jeg, er der kommet en ny ånd. Det er jo et af de områder i Folketinget, hvor der er størst udbredt enighed. Er afbureaukratiseringsplanen afgørende for, at den offentlige sektor bliver en attraktiv arbejdsplads fremover? Det er afgørende, at hvert eneste kommunalbestyrelsesmedlem interesserer sig for, om man gør noget i kommunen, der belaster den. Om der er ting, der kan gøres smartere og bedre, og frem for alt sikrer sig, at det er tilfredsstillende at være medarbejder i kommunen. Så ansvaret hviler på hver eneste minister og de 179 folketingsmedlemmer, men det hviler også på hver eneste borgmester og kommunalbestyrelsesmedlem. De skal være optaget af afbureaukratisering for at sikre tilstrækkelige ressourcer, men også for at medarbejderne i det offentlige oplever det som meningsfyldt og tilfredsstillende at gå på arbejde. Det lyder, som om du gerne vil sparke ansvaret over på kommunerne? Jamen, sagen er jo, at det ikke er mig, der passer de ældre og børnene i daginstitutionerne eller underviser dem i skolen. Det, regeringen gør, er at give nogle øgede frihedsgrader, og så er det op til de enkelte kommuner at efterleve det i det daglige. Det betragter jeg ikke som ansvarsfraskrivelse, men sådan er kendsgerningerne altså. Derfor er afbureaukratisering i vidt omgang et kommunalt ansvar. 6 KONZENS JANUAR 2010

7 REKRUTTERING & FASTHOLDELSE Trivsel og sundhed MED-udvalget sætter dagsordenen! Brug MED-udvalgets årlige uddannelsesdag til at sætte fokus på Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne. PUF tilbyder en skræddersyet uddannelsesdag til MED, SU og arbejdsmiljøorganisation om Klik ind på og få mere information, eller kontakt: Sundhedsfremme Sygefravær Vold, mobning og chikane Trivselsmåling/APV Stress Direktør Ulla Bertelsen tlf Konsulent Jens Nørlem tlf PUF PARTERNES UDDANNELSESFÆLLESSKAB PUF er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og KTO om at udvikle og udbyde uddannelser og kurser i samarbejde, medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø til kommuner og regioner. KONZENS KONZENS NOVEMber JANUAR /2 Denbæk A/S

8 SYGEFRAVÆR SYGEFRAVÆRET FALDER I KOMMUNERNE Tekst: Af Anne-Marie Mosbech De nyeste tal fra det fælleskommunale løndatakontor (FLD) viser, at landets 98 kommuner i gennemsnit har nedbragt sygefraværet med 1.43 procent svarende til 0,2 fraværsdagsværk fra 13,9 til 13,7 fra 2007 til Selv om det måske ikke lyder af meget, er tallet både ensbetydende med, at den stigende sygefraværskurve nu er knækket, og med en økonomisk besparelse på omkring 270 millioner kroner. Mange kommuner arbejder målrettet på at nedbringe sygefraværet ved at forbedre trivslen på arbejdspladserne. 8 KONZENS JANUAR 2010

9 HORSENS 3000 færre sygedage på et år ROSKILDE Fra 11 til 6 procent SORØ Sund på job NÆSTVED Trivselshotline Når en kommunalt ansat medarbejder i Horsens Kommune lægger sig syg, kan hun forvente et opkald fra sin leder på første, femte og 14. sygedag. Sygefraværspolitikken går nemlig ud på konsekvent og struktureret at kontakte og tale med sygemeldte medarbejdere. Samtalerne med den sygemeldte medarbejder drejer sig om at høre, hvordan det går, og om at drøfte den ansattes forventninger til at komme tilbage til arbejdspladsen, når sygdommen er overstået. Sygefraværspolitikken har på et år sparet kommunen for 3000 sygedage, svarende til, at sygefravær er faldet fra 6,25 til cirka 6,00 procent. Ud over de tre samtaler er det også lederens pligt at indkalde de sygemeldte medarbejdere, der har været fraværende i 14 dage eller mere, til en samtale. Målet i Horsens Kommune er at nedsætte sygefraværet med 20 procent i løbet af to år, så det kommer til at ligge på 5 procent. Giv medarbejderne indflydelse på, hvordan deres egen arbejdsdag skal tilrettelægges. Få forslag og ideer til, hvor der er tid at spare, eller processer der kan forbedres, frem i lyset og tag forslagene alvorligt. Det skaber bedre kvalitet i arbejdet, større tilfredshed, mindre stress og bedre ledelse. Alt i alt et bedre arbejdsmiljø, der får sygefraværet til at falde. Det er i hvert fald tilfældet i Roskilde Kommunes hjemmepleje, der efter et års arbejde med Lean har kunnet konstatere, at sygefraværet er faldet fra 11 til 6 procent. Arbejdet med lean i hjemmeplejen begyndte, da Roskilde Kommune sammen med Ringsted Kommune søgte og modtog 2,4 millioner kroner fra Forebyggelsesfonden til at gennemføre projektet Plejer i Fokus. Formålet med projektet var at forbedre arbejdsgange, at skabe et bedre arbejdsmiljø og ikke mindst at levere størst mulig værdi til borgerne. Sorø Kommune har fastansat to interne konsulenter, der siden den 1. februar 2009 har haft til opgave at udvikle, indføre og drive en forebyggende og sundhedsfremmende ordning Sund på job. Og allerede inden projektets etårsfødselsdag viser resultaterne sig. For eksempel på rengøringsområdet, hvor sygefraværet er faldet fra cirka 15 procent i 2007/2008 til cirka 10 procent i Sund på job har fokus på både fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Målene er, at: Skabe trivsel og glæde på arbejde. Forebygge sygefravær og om muligt sænke det samlede fravær. Fastholde/rekruttere arbejdskraft til kommunen. Og modellen ser sådan ud: Ergonomisk rådgivning og undersøgelse Stressforebyggelse Sundhedstilbud på arbejdspladsen Personlig sundhedsprofil Ugentlig nyhed med fokus sundhed Rabatordninger på sundhedstilbud. En anonym trivselshotline giver medarbejderne i Næstved Kommune et bedre arbejdsliv og ledelsen et bedre indblik i, hvor skoen trykker. Siden Trivselshotlinen blev oprettet i forbindelse med kommunalreformen i 2007 har cirka 350 medarbejdere årligt henvendt sig for at få hjælp til et bedre arbejdsliv eller til bedre trivsel i al almindelighed. Medarbejderne kontakter Triv sels hotlinen ved at lægge navn eller telefonnummer på en telefonsvarer eller via mail og bliver inden for 24 timer kontaktet af en udviklingskonsulent fra kommunen. Trivselshotlinen betjenes af fire udviklingskonsulenter, som tilsammen bruger fem-syv timer pr. uge på visitering og hjælper medarbejderne videre til: Intern/ekstern coaching Ekstern psykologhjælp Stressvejledning Kostvejledning Motionsrådgivning Sundhedstjek Alkoholrådgivning Rygestopkursus. Foreløbig har Sund på job udført 367 aktiviteter, for eksempel foredrag, personlige samtaler, undersøgelser og events. Ved årsskiftet har mere end 10 procent af kommunens medarbejdere fået udarbejdet en personlig sundhedsprofil. KONZENS har plukket eksemplerne fra og KONZENS JANUAR

10 IN TE RN ATIO N ALI SE RING JOB MED UDSYN Kommunerne har rettet blikket mod fjernere Tekst: Af Brian Stræde Tegning: Philip Ytournel himmelstrøg. Især unge medarbejdere bliver sendt meget langt ud over kommunegrænsen. De internationale aktiviteter er med til at skabe attraktive arbejdspladser i kommunerne og tiltrække karrierebevidste medarbejdere. 10 KONZENS JANUAR 2010

11 Elever i udlandet En stor del af de danske kommuner sender deres elever på udlandsophold i løbet af elevtiden. Det gælder blandt andet Næstved Kommune, som sender eleverne på tre måneders ophold hos en af kommunens venskabsbyer. Vores medarbejdere skal have en anden påvirkning end den, vi alene kan give dem. Det er vigtigt, at de får nogle erfaringer fra andre lande, som de kan tage med hjem, så vi kan lære af dem, siger borgmester Henning Jensen. Udlandsopholdet er med til at gøre elevpladserne mere attraktive, mener Henning Jensen: Vi kan mærke på ansøgerne, at de er vilde med det for nu at bruge deres egne ord. Det er ikke kun sprogligt, at lokal rimer på global. De internationale aktiviteter har efterhånden slået rod i de danske kommuner, og der er stor fokus på, at kommunalt arbejde ikke kun er noget, der foregår inden for kommuneskiltene. Det går hastigt den vej, siger Henning Jensen, borgmester i Næstved Kommune og formand for Internationalt udvalg i KL. Der er større og større vilje i kommunerne til at oprette internationale sekretariater eller afdelinger. Hvis man gerne vil være på forkant i forhold til for eksempel lovgivning fra EU og erhvervsudvikling, er det en rigtig god ide at have internationalt orienterede medarbejdere, siger han. Samtidig med at de internationale aktiviteter løfter kommuner fagligt, så er de selvsamme aktiviteter med til at tiltrække dygtige medarbejdere, mener Henning Jensen. Kommunerne vil gerne vaske det lidt støvede image af sig og i stedet fremstå moderne og attraktive. Det kan man blandt andet gøre ved at bruge den nyeste teknologi og have internationalt orienteret arbejde. Det er med til at skabe gode job og tiltrække karriereorienterede unge, siger Henning Jensen. På jagt efter oplevelser At det internationale udsyn rent faktisk betyder noget, når for eksempel akademikere går på udkig efter attraktive job, bekræftes af formanden for AC. Det er helt sikkert kommet til at spille en større rolle over de senere år. Ungdommen er mere udadvendt og berejst, og det er væsentligt, at ens arbejde giver spænding og oplevelser, siger Erik Jylling, som mener, Ud over at det er overførsel af viden, så giver det os også nogle gode input tilbage, som gør os klogere. Kristian Brøns Nielsen, udviklingschef i Viborg Kommune at internationale aspekter er med til at løfte medarbejderne på flere måder. Det er attraktivt med et job, hvor man har mulighed for at kigge ud over disken, fordi ens univers ganske enkelt bliver større af det. Du får nogle nye perspektiver på dine egne problemstillinger, og det gør dig mere kvalificeret både fagligt og personligt, siger han. Eksport af viden En af de kommuner, som har taget det største skridt ud over kommune- og landegrænsen, er Viborg Kommune. Kommunen har gennem flere år arbejdet med systemeksport, dvs. at eksportere viden om spildevandsrensning, drikkevandsforsyning, affaldsbehandling og meget andet. Modtagerne har været kommuner i Europa, særligt i Baltikum, men også så langt væk som i Kina og Thailand. Senest har kommunen været involveret i et samarbejdsprojekt i Tyrkiet om spildevandsrensning og drikkevandsforsyning. Projektet indebar, at delegationer fra Tyrkiet to gange var i Viborg for at lære om kommunens arbejdsmetoder, og at medarbejdere fra Viborg Kommune tog fire uger til Tyrkiet for at assistere og undervise deres tyrkiske kolleger. Ud over at det er overførsel af viden, så giver det os også nogle gode input tilbage, som gør os klogere, og det giver nogle spændende arbejdsopgaver til vores medarbejdere. Jeg ved, at flere og flere unge har et stort internationalt udsyn, og de vil gerne have en arbejdsplads, der har rettet øjnene udad, så der er ingen tvivl om, at det er vigtigt i forhold til rekruttering, siger Kristian Brøns Nielsen, der er udviklingschef i Viborg Kommune. Kommunen er allerede godt i gang med planlægningen af det næste internationale projekt. Grundlaget for det internationale arbejde Der er stor forskel på, hvordan kommunerne håndterer og organiserer det internationale arbejde: International strategi 28 kommuner Byrådsbeslutning 21 kommuner Venskabsbypolitik 14 kommuner Andet skriftligt grundlag 9 kommuner Intet formelt grundlag 13 kommuner Uafklaret/ved ikke 13 kommuner Vi er netop nu på vej ind i et større EUprojekt, der hvis det går igennem vil betyde, at vi 2010 og 2011 sender op mod firefem primært yngre medarbejdere til Kosovo i en periode som såkaldte short term experts inden for fysisk og administrativ planlægning, fortæller Kristian Brøns Nielsen. Kreativt bynetværk I modsætning til Viborg Kommune har Høje Taastrup Kommune først for nylig besluttet sig for at satse på strategiske internationale relationer. Kommunen står blandt andet over for et stort byplanlægningsprojekt, og det har fået kommunen til at involvere sig i netværket Creative City Challenge for at få inspiration og trække på andre europæiske byers erfaringer. Indgangsvinklen har ikke været at skabe spændende job, men at det var strategisk interessant for kommunen. Vi er dog blevet opmærksomme på, at det er et godt rekrutterings- og fastholdelsesværktøj, for medarbejderne synes, at det er enormt attraktivt at arbejde med det internationale. Derfor har vi besluttet, at vi fremover vil profilere os på det, når vi kan, for eksempel i stillingsopslag, fortæller kommunaldirektør Hugo Pedersen. Ungdommen er mere udadvendt og berejst, og det er væsentligt, at éns arbejde giver spænding og oplevelser. Erik Jylling, formand for AC Kilde: Rundspørge foretaget af KL s EUkontor i KONZENS JANUAR

12 LEDELSE Tekst: Af Jesper Krusell Foto: Thomas Steen Sørensen 12 KONZENS JANUAR 2010

13 Hun kalder sig selv kompromisløs, stædig og er træt af ordet konsensus. Men Charlotte Hervit, HRchef i Faaborg-Midtfyn Kommune og formand for foreningen Offentlige HR- Chefer (OHRC), er også ærlig, løsningsorienteret og fuld af tillid til sine medarbejdere. Og så insisterer hun på retten til at kunne tale gratis. KON SEN SUS ER KEDE LIGT KONZENS JANUAR

14 LEDELSE Vi tog et begreb med fra Faaborg Kommune: At tale gratis. Og det gælder alle emner faglige såvel som de mere personlige. Kan man tale gratis i en organisation som vores, er det en kæmpe styrke. Charlotte Hervit, HR-chef Du kan tro, at du kan, og du kan tro, at du ikke kan. I begge tilfælde har du ret. Teksten på whiteboardet på Charlotte Hervits kontor er skrevet i hånden. Ofte ser man læresætninger af den karakter ophøjet til glas og ramme for at understrege budskabets vigtighed, men der er vist ingen risiko for, at de sorte spritstreger bliver visket ud af rengøringshjælpen. Med de små citater Hvor svært kan det være? og Hvorfor fanden gør de det så ikke bare? ved siden af udstråler ordene en autoritet, som sender et tydeligt signal: Læs mig og lad mig stå. Jeg har det sådan, at hvis nogen siger det kan vi ikke, er min automatreaktion: Jo det kan vi fandeme godt. Vi kan det, vi vil, men hvis vi siger, at vi ikke kan, er det helt sikkert, at det aldrig vil lykkes, siger Charlotte Hervit. Kontant og ærlig Den 49-årige jurauddannede HR-chef i Faaborg-Midtfyn Kommune er nyvalgt formand for foreningen Offentlige HR-Chefer (OHRC), og ordene bliver leveret med venlig stemme og et fast blik, der ikke efterlader tvivl om, at Charlotte Hervit er vant til at argumentere for sine synspunkter. Og sin stil. Jeg er i bund og grund et meget ukompliceret menneske. Jeg er kontant og ærlig, for jeg mener, at alt andet er mangel på respekt. Jeg er også meget spørgende, for der er meget, jeg ikke ved, og det er jeg ikke ked af at udstille. Jeg er mig, som du ser mig. Det er egentlig ret enkelt, siger Charlotte Hervit, som kan sætte sig i OHRC-formandsstolen med 13 års ledererfaring i det kommunale system i bagagen. Jeg har siddet i bestyrelsen i seks år, og det har været utroligt spændende. Jeg synes faktisk, at arbejdet i OHRC hører med til mit job som HR-chef i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det kvalificerer simpelthen mit daglige job, og det er med til at øge min forståelse for de problemstillinger, vi arbejder med som HR-chefer, siger Charlotte Hervit, som er den første kvindelige formand i foreningens 20-årige historie. Det har jeg faktisk aldrig skænket en tanke, og det er min opfattelse, at det ligger i tiden, at køn ikke er et tema. Jeg har faktisk aldrig følt, at mit køn har været hverken en fordel eller et problem, siger Charlotte Hervit. En barsk begyndelse Den barnefødte fynbo nåede at runde både advokatbranchen og at arbejde med finansiering i København, inden den daværende Faaborg Kommune meldte sig på banen med et job som personalechef i Allerede fra begyndelsen bød det nye arbejdsliv på udfordringer. Da jeg blev ansat i Faaborg, stemte medarbejderrepræsentanterne i ansættelsesudvalget imod, men borgmesteren og kommunaldirektøren insisterede på, at de ville have netop mig. Det positive i forhold til medarbejderne var, at forholdet kun kunne gå fremad, siger Charlotte Hervit og slår en høj latter op. En latter, der ofte fylder det lille kontor og deles af de folk, der med jævne mellemrum kigger ind på kontoret.jeg kunne for så vidt godt forstå dem. De var vant til en chef, der var helt nede i detaljen og kunne udføre alle arbejdsopgaver selv, og så kom der en helt anden type. Men de opdagede, at jeg på ingen måde kom for at køre et show off, og at jeg meget gerne ville lytte til dem. Med tiden fik vi også et helt fantastisk samarbejde. Medarbejderne har efterfølgende sagt, at de opfattede mig som værende meget arrogant, men i bund og grund handlede det om, at jeg var meget ligefrem. Det var meget atypisk for dem, siger Charlotte Hervit. Den ligefremme stil er også det første, som hendes forgænger som OHRC-formand peger på. Frank Høy er HR-chef i Silkeborg Kommune, der kalder sin efterfølger stædig på den gode måde. Imod strømmen Jeg har kendt Charlotte i omkring seks år, og jeg kender hende som en fagligt dygtig og kompetent personalechef. Hun er kontant og har sine meningers mod, og hun tør udfordre det eksisterende. Hun er ikke bange for at gå imod strømmen, og det, synes jeg, er en stærk egenskab ikke mindst som formand for en forening. Det er nok ikke alle, der kan lide den stil, men den er med til at skabe respekt. I hvert fald hos mig, siger Frank Høy, som kærligt peger på, at diplomatiet nok ikke er Charlotte Hervits stærkeste side. Det kan jeg godt genkende i hvert fald hvis diplomati betyder, at man altid går efter en konsensusløsning. Det ord keder mig. Jeg er leder, og mit job er at skaffe resultater. Resultater for organisationen og resultater for borgerne. Det er ikke mit job at skabe konsensus om beslutningerne, men derimod at træffe dem. Der mangler jeg nogle gange at 14 KONZENS JANUAR 2010

15 ledelse Charlotte Hervit 49 år, er uddannet jurist fra Københavns Universitet. Har været fuldmægtig i advokatbranchen og arbejdet i et finansieringsselskab. Blev ansat som personalechef i Faaborg Kommune i 1997 og har siden kommunalreformen været HR-chef i Faaborg-Midtfyn Kommune. føle, at eksempelvis de faglige organisationer viser mig den tillid, at jeg gerne vil folk det godt. Selvfølgelig vil jeg det, siger Charlotte Hervit, som understreger, at retten til at lede ikke indebærer, at chefen selv har fingrene nede i alle opgaver. Jeg sværger til en meget fri ledelsesstil, men jeg vil vide, hvad folk laver. Jeg forventer, at mine folk kan forklare mig deres arbejdsopgaver, så jeg kan forstå det ellers kan jeg ikke være sikker på, at de selv gør. Grundlæggende har jeg stor tillid til mine ansatte, men jeg tillader mig også at stille høje krav. Jeg er overbevist om, at det er den bedste måde at arbejde på for alle parter, siger Charlotte Hervit, hvis kontordør godt nok er lukket, men samtidig åben. Nu og da går den op, og en medarbejder kommer ind med dokumenter, som skal diskuteres og underskrives. Min dør er altid åben, og jeg kan altid træffes også midt i et interview. Mine folk er altid velkomne, så det må du leve med, siger Charlotte Hervit venligt, men bestemt. Som en chef. At tale gratis Med kommunalreformen blev Faaborg en del af den nye Faaborg-Midtfyn Kommune, som er en sammenlægning af fem kommuner. Og med selvsamme reform skulle Charlotte Hervit begynde forfra i forhold til en række nye medarbejdere i en ny struktur. Min strategi var den samme, som den var 10 år tidligere. Vi tager tingene åbent, og så får vi løst de konflikter, der måtte komme. Jeg forsøger altid at få klarhed over en given problemstilling, og helt grundlæggende er det altid det samme spørgsmål, der trænger sig på: Hvad er problemet? Hvor kan vi få fat i noget, vi kan håndtere, og hvornår står der følelser i vejen? Det er min opfattelse, at det er bedst, at vi tager sådanne ting ja, rent faktisk alting helt åbent, og det kan vi som ledere godt blive bedre til, siger hun og understreger, at hendes direkte stil på ingen måde må forveksles med kulde. Misforstå mig ikke jeg er på ingen måde følelsesløs, og jeg græder ligesom så mange andre, når mine børn optræder, eller når jeg ser damefilm. Men når jeg er professionel, er jeg professionel. Sagligheden og faglighed skal i højsædet, siger Charlotte Hervit, som til gengæld gerne lægger ører og KONZENS JANUAR

16 LEDELSE Med kommunalreformen blev Faaborg en del af den nye Faaborg-Midtfyn Kommune, som er en sammenlægning af fem kommuner. Så Charlotte Hervit skulle begynde forfra i forhold til en række nye medarbejdere i en ny struktur. rygstykker til, når medarbejderne har behov for det. Vi tog et begreb med fra Faaborg Kommune: at tale gratis. Og det gælder alle emner faglige såvel som de mere personlige. Kan man tale gratis i en organisation som vores, er det en kæmpe styrke, siger Charlotte Hervit. OHRC er en forening for HR-chefer i den offentlige sektor. Foreningens vision er at sætte dagsordenen for organisationsudvikling og organisationsledelse på det offentlige arbejdsmarked samt inddrage HR i et strategisk perspektiv. Her er OHRC om fem år ifølge Charlotte Hervit: - Foreningen har medlemmer fra staten. - Foreningen har bidraget til og sat sit tydelige fingeraftryk på fremtidens lønstruktur. - Foreningen har fået opdyrket internationale relationer. Det er ikke mit job at skabe konsensus om beslutningerne, men derimod at træffe dem. Charlotte Hervit, HR-chef Synlighed og saglighed Som formand for OHRC ser Charlotte Hervit det som sin overordnede opgave at gøre foreningen mere synlig. Opgaven tog allerede fart under den tidligere formand. Vi lavede en rundspørge blandt medlemmerne, de efterlyste større synlighed i den offentlige debat. Derfor har vi blandt andet nedsat et holdningspanel, som kommer med statements. Det kan eksempelvis handle om konkrete emner som multimedieskatten, som er noget, der fylder en del i hverdagen for mange af os, som skal administrere den, siger Charlotte Hervit, som har set den offentlige sektor udvikle sig enormt i de seneste 13 år. Der er sket ufatteligt meget i det offentlige, siden jeg kom til Faaborg Kommune i 1997, og jeg synes ikke altid, at de centrale parter KL og fagbevægelsen er fulgt med. Jeg tænker både på overregulering og tiltag, som begraver os i papir og i virkeligheden ender med at belaste os alle mere, end de gavner. Et eksempel er trepartsmidlerne, som koster afsindige summer i administration, siger Charlotte Hervit, som ikke ser noget problem i at jonglere med sine to faglige kasketter: Det kræver da selvfølgelig omtanke at navigere mellem rollerne som HR-chef i en kommune og formand for en forening, der har en masse holdninger. Men jeg er meget bevidst om altid at være saglig, når jeg udtaler mig, og så er Danmark jo et dejligt land, hvor der er plads til at have holdninger. Og det gælder i den grad også, når man er ansat i den offentlige sektor. 16 KONZENS JANUAR 2010

17 KOMMUNALREFORM DEN NØDVENDIGE REFORM Tekst: Af Jesper Krusell Foto: HK Trods voldsomt mandefald og dårlig trivsel blandt medarbejderne kalder Faaborg-Midtfyn Kommunes HRchef kommunalreformen for en nødvendighed. Den 1. januar er det tre år siden, at kommunalreformen trådte i kraft. Trods masser af negative historier om nedbrudte kommunalt ansatte kombineret med borgere, der ikke kan se forbedringerne, var det vigtigt, at kommunalreformen blev gennemført. Det mener HR-chef i Faaborg-Midtfyn Kommune Charlotte Hervit, som ikke kan se, at der var nogen vej uden om. Man kan beskrive reformen med ét ord: nødvendig. Mange af de gamle kommuner var simpelthen for små, og de var ikke bæredygtige nok, siger HR-chefen. Formanden for HK Kommunal og medlem af KTO s bestyrelse, Bodil Otto, er enig. Til trods for at kommunalreformen som kvalitetsprojekt er blevet oversolgt lige vel rigeligt, er og var vi enige i, at en reform var nødvendig. Problemet er bare, at man har lavet et rockwoollag af akademikere og konsulenter, som skal dokumentere, lave rapporter osv. Derfor er der intet, der tyder på mindre pres på frontmedarbejderne, så balancen er tippet den gale vej, siger Bodil Otto. Sygdom og stress Charlotte Hervit er ikke blind for, at reformen har kostet. Medarbejderne har været pressede op til og under reformen, og det har konkret givet sig udslag i syge medarbejdere. Jeg havde på et tidspunkt 30 procent sygefravær i min stab, så jeg er helt med på, at reformen har belastet medarbejderne. En af de største udfordringer var it, som rent ud sagt kørte ad h til. Alt, hvad der kunne gå galt, gik galt, og i et år arbejdede vi reelt baglæns for at rydde op i rodet. Det var ekstremt belastende. Folk blev simpelthen syge, og nogen gik ned med flaget. Problemerne var mest udtalt i administrationen. Vi lavede en trivselsmåling i 2007, og jeg havde et af de værste resultater i kommunen i min afdeling. I 2008 gentog vi øvelsen, og der var der stor fremgang at spore. Men det er ingen hemmelighed, at folk var pressede, siger HR-chefen. Det pres kan Bodil Otto godt genkende fra sine medlemmer. Kommunalreformen er kun blevet ført ud i livet som følge af medarbejdernes loyalitet, men prisen er, at vi i dag ser masser af stresssymptomer. Folk har ydet en enorm ekstraordinær indsats i forhold til at få det hele til at gå op, men presset er ikke faldet. Der er brug for en forventningsafstemning, hvis medarbejderne ikke skal køres helt ned, siger Bodil Otto. Succes på sigt Trods de mange problemer tøver Charlotte Hervit ikke med at udråbe kommunalreformen som en succes i det lange løb. Set i lyset af alle de ting kan man selvfølgelig ikke kalde kommunalreformen en succes endnu, men jeg har det også sådan, at succes er noget, man gør sig fortjent til, siger Charlotte Hervit. Bedst og billigst Hun vurderer, at kommunernes opgave nu er at vise, at de kan levere de bedste resultater til den billigste pris. Nu går vi ind i en fase, hvor vi skal vise, at virkeligheden i Danmark i dag er, at vi giver den private sektor baghjul på en lang række områder. Det gælder eksempelvis sygefravær, hvor man jævnligt kan læse, at de private virksomheder får ros for tiltag, som vi tog for flere år siden. Et begreb som corporate social responsibility (CSR), som handler om at tage socialt ansvar, er også noget, som de private virksomheder høster æren for at efterleve. Det er bullshit vi kommuner har været der! Vi skal bare blive bedre til at fortælle om vores succeser, siger Charlotte Hervit. På et tidspunkt skal folk også have ro til at passe deres arbejde. Der er brug for en forventningsafstemning, hvis medarbejderne ikke skal køres helt ned. Bodil Otto, Formand for HK Kommunal KONZENS JANUAR

18 Værdibaseret ledelse MERE NÆRVÆR, MINDRE FRAVÆR 18 KONZENS JANUAR 2010

19 I Center for Parkering i København har værdibaseret ledelse bidraget til at bringe sygefraværet ned med mere end 50 procent. Tekst: Af Anne-Marie Mosbech Fotos: Thomas Willads Der er ingen tvivl om, at værdibaseret ledelse giver nogle rigtig gode grønne tal på bundlinjen. Vi kan se det på vores sygefravær, der er faldet med over 50 procent og ligger under gennemsnittet i Københavns Kommune, siger Hanne Tidemand, områdechef i Center for Parkering i København. Men sådan har det ikke altid været. Da Hanne Tidemand blev ansat som områdechef tilbage i 2002, havde medarbejderne, med Hanne Tidemands egne ord, ufatteligt meget fravær. Men der var ikke nogen, der tog fat i medarbejderne og talte med dem, når de kom tilbage på arbejde. Og der var ingen, der interesserede sig for årsagen til deres fravær, siger Hanne Tidemand. Men det er der nu, efter at lederne i Center for Parkering har indført værdibaseret ledelse og har opbygget en kultur, blandt andet baseret på værdierne åbenhed og tillid. Den værdibaserede ledelse giver en fælles ramme, men i Center for Parkering arbejder de med værdibaseret ledelse på en sådan måde, at det giver mulighed for at behandle den enkelte medarbejder individuelt. Individuel behandling Vi vil gerne tilstræbe at behandle folk ens ud fra et værdibaseret grundlag ud fra en fælles ramme. Men hvordan den enkelte medarbejders ramme ser ud, vil vi gerne have lov til at vurdere individuelt. Det giver meget større værdi, for eksempel færre sygedage, siger Hanne Tidemand. De individuelle rammer skabes gennem opmærksomhed på den enkelte samt på en åben og tillidsfuld dialog, der giver Hanne Tidemand indsigt i medarbejdernes individuelle behov. Det kan være behov for fleksibilitet i form af fridage, flekstid og ferie for medarbejdere, der har familie i udlandet, medarbejdere, der har personlige problemer eller bliver ramt af sygdom. Helt individuelle og enkle hensyn, der bare letter hverdagen, siger Hanne Tidemand. Som eksempel fortæller hun om en af sine medarbejdere, som havde en del fravær. Under en samtale kommer det frem, at medarbejderen er blevet alene med sine to børn og simpelthen ikke kan få det til at hænge sammen med at møde kl. 6.30, siger Hanne Tidemand. I stedet for at referere til reglerne i personalehåndbogen spurgte Hanne Tidemand ind til, hvad medarbejderen havde brug for for at kunne få sit arbejdsliv til at fungere igen. Svaret var i dette tilfælde ganske enkelt at møde kl i stedet for kl Et behov, det var let at imødekomme, og samtidig en løsning, der forbedrede fraværsstatistikken. KONZENS JANUAR

20 Værdibaseret ledelse Tekniker Leo Lismark kommer en dag til Hanne Tidemand og fortæller, at han har fået en kritisk sygdom, men gerne vil passe sit arbejde frem for at sygemelde sig. I sådan en situation er det vigtigt, at vi tager hensyn til Leos behov for at komme og gå, når han har behovet. Af hensyn til Leo, men også fordi vi, ved at tilrettelægge arbejdet fleksibelt, i højere grad har mulighed for at fastholde ham, så han ikke bliver nødt til at sygemelde sig, siger Hanne Tidemand. Når der som del af den værdibaserede ledelse bliver taget særlige hensyn til en medarbejders behov, er det, ifølge Hanne Tidemand, vigtigt at have kollegernes accept for ikke at risikere sladder og mobning. Hør Hanne Tidemand fortælle, hvordan hun håndterer syge medarbejdere og opbygger medarbejdernes selvtillid gennem værdibaseret ledelse. Se og 20 KONZENS JANUAR 2010

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision. HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Job Vision A/S Yderligere informationer Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.dk www.jobvision.dk INDHOLD 1 Medarbejderen er din vigtigste ressource

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik Sygefravær Sygefraværssamtaler og statistik 21 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Nicolaj Krogh Jensen, RLTN Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe Jeppesen, FOA Susanne Gerner Nielsen, BUPL

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 Servicedeklaration for Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530682 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2007 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener anerkendelse!

Læs mere

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Evalueringsrapport...3 Bilag 2. Organisationsdiagram, forslag til strukturændring...9 Bilag

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere