share SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP-1-TABLET 1. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 17%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "share SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP-1-TABLET 1. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 17%"

Transkript

1 share KVARTALSVIS INVESTORNYT MAJ KVARTALSVIS INVESTORNYT MAJ SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP--TABLET. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 7% I LOKALE VALUTAER OG JUSTERET FOR SALGET AF NNIT

2 TILFREDSHED MED FØRSTE KVARTAL Vi er meget tilfredse med de resultater, vi har opnået i første kvartal af. Victoza og Levemir driver fortsat salgsvæksten, og vi har med succes passeret flere vigtige milepæle for vores portefølje af diabetesprojekter i de afsluttende faser. I første kvartal af steg salget med % i kroner og med 9% opgjort i lokale valutaer til, mia. kr. Nordamerika var den største bidragyder og tegnede sig for 6% af væksten opgjort i lokale valutaer, fulgt af International Operations og Region Kina, som bidrog med henholdsvis % og %. Salgsvæksten blev realiseret indenfor både diabetesbehandling og biopharmaceuticals, og hovedparten af væksten kom fra moderne insulin og Victoza. På R&D-fronten meddelte vi i marts, at vi havde besluttet at indsende den præspecificerede interimanalyse af DEVOTEstudiet, der undersøger forekomsten af hjerte-kar-sygdom i forbindelse med brug af Tresiba, til de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA). I april accepterede FDA at behandle indsendelsen. Bestyrelsen har besluttet at reorganisere koncerndirektionen og lederne af koncernens forretningsaktiviteter i USA, Europa og International Operations samt Product Supply forfremmes til medlemmer af koncerndirektionen. I den forbindelse har Kåre Schultz, viceadministrerende direktør, ansvarlig for Sales og Product Supply, besluttet at forlade Novo Nordisk. Kåre Schultz har igennem de 6 år, han har været hos os, været stærkt medvirkende til at gøre Novo Nordisk til en succesrig global virksomhed. Jeg ønsker ham alt det bedste i hans fremtidige virke. Ud fra et driftsøkonomisk perspektiv steg resultat af primær drift med 7% opgjort i kroner og med 7% i lokale valutaer til,9 mia. kr. Justeret for engangsindtægten på, mia. kr. i relation til det delvise salg af vores IT-selskab, NNIT, steg resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer med 7%. For forventer vi nu en salgsvækst på 7 9% opgjort i lokale valutaer, mens vi forventer, at væksten i resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer bliver på omkring 7%. Lars Rebien Sørensen Administrerende direktør, Novo Nordisk

3 USA FØRSTE LAND TIL AT LANCERE SAXENDA Den. april blev Saxenda (liraglutid mg) gjort tilgængelig på det amerikanske marked. Saxenda er den første GLP--receptoragonist (glukagonlignende peptid-) til kronisk vægtregulering, som er godkendt i USA, EU og Canada. I USA er Saxenda godkendt som supplement til en kaloriereduceret diæt og øget fysisk aktivitet til kronisk vægtregulering hos svært overvægtige (BMI kg/m ) eller overvægtige voksne (BMI 7 kg/m ) med mindst én vægtrelateret komorbiditet (komplikation). Saxenda er undersøgt i det kliniske fase - program SCALE (Satiety and Clinical Adiposity Liraglutide Evidence in nondiabetic and diabetic For nogle mennesker er det ikke nok med livsstilsændringer for at opnå et varigt vægttab. people), som har omfattet flere end. svært overvægtige (BMI kg/m ) eller overvægtige deltagere (BMI 7 kg/m ) med vægtrelaterede komplikationer. Resultaterne viste, at Saxenda i kombination med en kaloriereduceret diæt og øget fysisk aktivitet resulterede i et signifikant større vægttab end kaloriereduceret diæt og fysisk aktivitet alene. Vi er glade for nu at kunne tilbyde denne nye behandlingsmulighed, som kan hjælpe svært overvægtige mennesker med vægttab og vægtrelaterede følgesygdomme, siger Jakob Riis, koncerndirektør, China, Pacific & Marketing. Lanceringen af Saxenda er en vigtig milepæl i Novo Nordisks indsats for at bekæmpe fedme, og vi ser frem til at gøre Saxenda tilgængeligt i flere lande i de kommende år. Læs mere i selskabsmeddelelsen fra. april på novonordisk.com/newsarchive OM FEDME Fedme er en sygdom, der kræver vedvarende indsats. Den er forbundet med alvorlige komplikationer (komorbiditeter) som type -diabetes, hjertesygdom, obstruktiv søvnapnø, visse former for kræft samt nedsættelse af den forventede levetid. Risikoen for sygelighed (morbiditet) og dødelighed (mortalitet) stiger i takt med sværhedsgraden af fedme. Det er en kompleks sygdom, der er betinget af flere forskellige forhold, herunder genetiske, fysiologiske, miljømæssige og psykologiske faktorer. Den globale stigning i forekomsten af fedme er en trussel mod folkesundheden med betydelig indvirkning på sundhedsudgifterne. I var ca. % af den voksne befolkning i USA, eller næsten 8 mio. voksne, svært overvægtige.

4 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG MED 7% (danske kroner) NETTORESULTATET STEG MED % (danske kroner) SALGET AF DIABETESPRODUKTER STEG MED % (danske kroner) SALGET AF MODERNE INSULIN STEG MED % (danske kroner) KVARTALETS HØJDEPUNKTER Novo Nordisks resultat af primær drift i kroner steg med 7% i første kvartal af til,9 mia. kr. 7% vækst i resultat af primær drift i lokale valutaer justeret for salget af NNIT Salget steg med % i kroner og med 9% opgjort i lokale valutaer til, mia. kr. - Salget af Victoza steg med 6% (8% i lokale valutaer). - Salget af Levemir steg med % (% i lokale valutaer). - Salget i Nordamerika steg med % (% i lokale valutaer). - Salget i International Operations steg med % (% i lokale valutaer). - Salget i Region Kina steg med % (% i lokale valutaer). Bruttomarginen steg med,6 procentpoint opgjort i kroner til 8,6% drevet af en positiv påvirkning fra valutakursudviklingen. Resultat af primær drift steg med 7% opgjort i kroner og med 7% i lokale valutaer til,9 mia. kr. Justeret for engangsindtægten på, mia. kr. i relation til det delvise salg af NNIT steg resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer med 7%. Nettoresultatet steg med % til 9,9 mia. kr. Udvandet resultat pr. aktie steg med 6% til,79 kr. Justeret for det delvise salg af NNIT steg nettoresultatet og udvandet resultat pr. aktie med henholdsvis % og %. I marts meddelte Novo Nordisk, at selskabet havde besluttet at indsende den præspecificerede interimanalyse af DEVOTE-studiet, der undersøger forekomsten af hjerte-kar-sygdom i forbindelse med brug af Tresiba, til de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA). I april accepterede FDA at behandle indsendelsen. Novo Nordisk reorganiserer koncerndirektionen og forfremmer lederne af koncernens forretningsaktiviteter i USA, Europa og International Operations samt Product Supply til medlemmer af koncerndirektionen. Kåre Schultz, viceadministrerende direktør, ansvarlig for Sales og Product Supply, forlader Novo Nordisk For forventes nu en salgsvækst på 7 9% opgjort i lokale valutaer, mens væksten i resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer ventes at blive på omkring 7%. Læs mere i selskabsmeddelelsen fra. april på novonordisk.com/newsarchive

5 % 6% 8% % % % % 6% 8% % % % % 6% 8% % % % % 6% 8% % % % % 6% 8% % % % % 6% 8% % % % Samlet nettoomsætning Salg af Victoza Salg af NovoSeven Salg af Norditropin Salg af diabetesbehandling Salg af moderne insulin

6 NØGLETAL FOR FØRSTE KVARTAL AF (Beløb i mio. kr. undtagen antal aktier, resultat pr. aktie og antal fuldtidsansatte) Udvikling i % fra RESULTATOPGØRELSE til Omsætning.. % Bruttoresultat % Bruttomargin 8,6% 8,% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af omsætning,%,% Forsknings- og udviklingsomkostninger..68 % I procent af omsætning,9%,6% Administrationsomkostninger 8 8 6% I procent af omsætning,%,% Andre driftsindtægter (netto).78 N/A Heraf engangsindtægt fra børsnotering af NNIT A/S.76 - N/A Resultat af primær drift % Overskudsgrad (primær drift),% 9,% Nettofinans (.7) 68 N/A Resultat før skat.8 8. % Selskabsskat.69.8 % Effektiv skattesats,9%,% Nettoresultat % Overskudsgrad (nettoresultat) 9,%,7% ANDRE NØGLETAL Af- og nedskrivninger % Investeringer i materielle anlægsaktiviteter % Pengestrømme fra driftsaktivitet.6.69 % Frie pengestrømme.6.7 7% Aktiver i alt % Egenkapital.8.8 (%) Egenkapitalandel,%,% Gnsn. antal udvandet udestående aktier (mio stk.).6,.6, (%) Udvandet resultat pr. aktie/adr (i kr.),79, 6% Udvandet resultat pr. aktie/adr reguleret for engangsindtægt fra børsnotering af NNIT (i kr.),, % Antal fuldtidsansatte ved periodens udgang (%) ) Antallet af fuldtidsansatte i NNIT A/S i. kvartal var.9. 6

7 UDSAGN OM FREMTIDEN Dette dokument indeholder udsagn om fremtiden relateret til Novo Nordisks forretning, målsætninger og planer samt virksomhedens nuværende mål og forventninger til dens fremtidige finansielle resultater. Disse udsagn tager afsæt i nuværende planer, skøn og forventninger. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter af såvel generel som specifik karakter. Novo Nordisk understreger, at en række væsentlige forhold, heriblandt dem, der er beskrevet i dette dokument, kan forårsage, at de faktiske resultater viser sig at afvige væsentligt fra dem, der tidligere er kommet til udtryk i udsagn om fremtiden. Faktorer, der kan påvirke de fremtidige resultater, omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, globale og lokale politiske og økonomiske forhold, herunder rente- og valutasvingninger, forsinkelser i eller fejlslagne projekter indenfor forskning og/eller udvikling, ikke-planlagte tab af patentrettigheder, driftsforstyrrelser og afbrudte forsyninger, tilbagekaldelse af produkter, uventet misligholdelse eller opsigelse af kontrakter, prisreduktioner dikteret af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser på Novo Nordisks produkter, lancering af konkurrerende produkter, afhængighed af informationsteknologi, Novo Nordisks evne til med succes at markedsføre såvel eksisterende som nye produkter, risiko for produktansvarssager og andre retssager og undersøgelser, ændring af statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf, herunder i relation til tilskud, beskyttelse af immaterielle rettigheder samt myndighedskontrol i forbindelse med afprøvning, godkendelse, fremstilling og markedsføring, formodet eller faktisk manglende overholdelse af etiske markedsføringsprincipper, investering i og frasalg af selskaber i ind- og udland, uventede omkostningsog udgiftsstigninger, manglende evne til at rekruttere og fastholde de rette medarbejdere og manglende evne til at opretholde en kultur med fokus på efterlevelse af gældende love og regler. Der henvises endvidere til oversigten over risikofaktorer i afsnittet Risici, der kræver opmærksomhed på s. i Årsrapport, som er tilgængelig på novonordisk.com, samt Novo Nordisks Form -F, der er indsendt til SEC, for eksempler på udsagn om fremtiden og en redegørelse for visse faktorer, der ville kunne forårsage, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der tidligere er kommet til udtryk i udsagn om fremtiden. De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i dette dokument, er afgivet på datoen for offentliggørelse af dokumentet, og medmindre der er tale om et lovkrav, er Novo Nordisk ikke forpligtet og frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden efter offentliggørelsen af dette dokument, hvad enten det skyldes nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold., MIO. MENNESKER BRUGER VORES DIABETESPRODUKTER GLOBAL MARKEDSANDEL (VÆRDI) PÅ 7% 9.6 MEDARBEJDERE GLOBALT 7

8 ANSØGNING OM GODKENDELSE AF TRESIBA OG RYZODEG GENINDSENDT I USA I marts besluttede Novo Nordisk at indsende den præspecificerede interimanalyse af DEVOTE-studiet til de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA). Analysen er led i en Klasse II-genindsendelse af registreringsansøgningerne for Tresiba (insulin degludec) og Ryzodeg (en kombination af insulin degludec og insulin aspart). I april accepterede FDA at behandle genindsendelsen. DEVOTE-studiet, der undersøger forekomsten af hjerte-kar-sygdom i forbindelse med brug af Tresiba, blev påbegyndt i oktober. Det krævede antal alvorlige kardiovaskulære tilfælde til den præspecificerede interimanalyse var akkumuleret ved udgangen af januar. For at sikre integriteten i det igangværende studie, som forventes afsluttet i andet halvår af 6, har kun en lille gruppe personer internt i Novo Nordisk adgang til dataene. Denne gruppe har udarbejdet interimanalysen til genindsendelsen og vil interagere med FDA om alle spørgsmål vedrørende interimanalysen under sagsbehandlingen. Novo Nordisks ledelse har ikke adgang til resultaterne af interimanalysen. Resultaterne af en interimanalyse er behæftet med en højere grad af usikkerhed end de endelige studieresultater, da det foreløbige estimat bygger på betydeligt færre observationer. Derfor kan det relative risikoestimat udarbejdet på basis af interimanalysen kun give en indikation om studiets endelige udfald. Læs mere i selskabsmeddelelsen fra 7. april på novonordisk.com/newsarchive XULTOPHY LANCERET I SCHWEIZ Tresiba er nu lanceret i 7 lande. Billedet viser en britisk læge, som ordinerer Tresiba til en af de første patienter i Storbritannien tilbage i. Udover Tresiba og Ryzodeg har Novo Nordisk udviklet en tredje behandlingsmulighed i degludec-familien (degludec er navnet på den aktive ingrediens i Tresiba ). Produktet hedder Xultophy og er en kombination af insulin degludec (Tresiba ) og liraglutid (Victoza ) til dosering én gang dagligt som én samlet injektion. I januar lancerede Schweiz som det første land Xultophy. Lanceringsaktiviteterne forløber som planlagt, og de første tilbagemeldinger fra patienter og læger er lovende. 8

9 POSITIVE RESULTATER FOR FASE -STUDIE MED GLP--TABLET Semaglutidmolekylet, som er den aktive ingrediens i tabletformuleringen. I februar afsluttede Novo Nordisk succesfuldt fase -studiet for en tabletformulering af den langtidsvirkende GLP--analog semaglutid. Studiet undersøgte doseringsinterval, dosiseskalering, effekt og sikkerhed for oral semaglutid ved dosering én gang dagligt. Tabletformuleringen blev sammenlignet med oral placebo taget én gang dagligt og semaglutid givet som injektion i underhuden én gang ugentligt. 6 mennesker med type -diabetes blev behandlet i 6 uger. Vi er meget glade for resultaterne af dette studie, som bekræfter, at semaglutid har potentiale indenfor behandling af type -diabetes, både som subkutan injektion én gang om ugen og som tablet én gang om dagen, siger koncernforskningsdirektør Mads Krogsgaard Thomsen. Baseret på disse resultater vil Novo Nordisk indlede drøftelser med registreringsmyndighederne og efterfølgende beslutte, om formuleringen skal gå videre til fase -udvikling. Læs mere i selskabsmeddelelsen fra. februar på novonordisk.com/newsarchive TO FASE A-STUDIER AF HURTIGEREVIRKENDE INSULIN ASPART AFSLUTTET I marts offentliggjorde Novo Nordisk de overordnede resultater fra de sidste fase a-studier med hurtigerevirkende insulin aspart, onset og onset. Studierne har undersøgt effekt og sikkerhed for hurtigerevirkende insulin aspart sammenlignet med NovoRapid (insulin aspart) i basal-bolusbehandling hos mennesker med henholdsvis type - og type -diabetes. Begge studier opfyldte deres primære mål, idet de viste, at behandling med hurtigerevirkende insulin aspart ikke er mindre effektiv end NovoRapid med hensyn til sænkning af langtidsblodsukkerniveauet (HbA c ). Novo Nordisk forventer at indsende registreringsansøgninger for hurtigerevirkende insulin aspart i USA og EU omkring årsskiftet. Læs mere i selskabsmeddelelsen fra. marts på novonordisk.com/newsarchive 9

10 REKORDSTOR DELTAGELSE VED GENERALFORSAMLING Bestyrelsesformand Göran Ando på scenen sammen med direktionen under aktionærmødet. Da Bella Center slog dørene op for Novo Nordisks generalforsamling og aktionærmøde den 9. marts, mødte et rekordhøjt antal aktionærer frem for at høre mere om det forgangne år. Omkring 8 deltog i generalforsamlingen og næsten. i det efterfølgende aktionærmøde. Dagsordenen til generalforsamlingen omfattede bl.a. godkendelse af en udbyttebetaling på, kr. pr. aktie a, kr. og valg af tre nye bestyrelsesmedlemmer: Sylvie Grégoire, Eivind Kolding og Mary Szela. På det efterfølgende, mere uformelle, aktionærmøde gik direktionen på scenen sammen med bestyrelsesformanden og besvarede spørgsmål fra aktionærerne spørgsmål, som handlede om alt fra D-printere, kontorelever og navngivning af produkter til børsnoteringen af Novo Nordisks IT-selskab NNIT A/S. Referatet af generalforsamlingen kan ses på novonordisk.com/newsarchive ÆNDRINGER I NOVO NORDISKS LEDELSE På et tidspunkt, hvor Novo Nordisk forbereder globale lanceringer af flere vigtige produkter, har bestyrelsen besluttet at forfremme lederne af koncernens forretningsaktiviteter i USA, Europa og International Operations samt Product Supply til medlemmer af koncerndirektionen. Denne ændring vil styrke bestyrelsens indsigt i Novo Nordisks internationale forretning og understøtte den videre udvikling af dygtige ledertalenter. Bestyrelsen har endvidere besluttet, at Lars Rebien Sørensen forbliver på posten som administrerende direktør, indtil han nærmer sig tidspunktet, hvor hans kontrakt udløber i 9. Som følge af ændringerne har viceadministrerende direktør Kåre Schultz besluttet at forlade Novo Nordisk med øjeblikkelig virkning. Der etableres en ny Operations Committee, som skal afstemme og koordinere de forretnings- og produktionsmæssige prioriteringer på tværs af virksomheden. Lars Rebien Sørensen bliver formand for komiteen med Lars Fruergaard Jørgensen, koncerndirektør med ansvar for Corporate Development, som næstformand. Herudover vil komiteen omfatte de koncerndirektører, der er ansvarlige for Novo Nordisks kommercielle aktiviteter og produktion, herunder Jakob Riis, som hidtil har været koncerndirektør med ansvar for Marketing, Medical Affairs og Stakeholder Engagement. Jakob Riis får som led i ændringerne yderligere ledelsesansvar for forretningsaktiviteterne i Kina, Japan & Korea, Australasien og Canada.

11 OM CHANGING DIABETES IN CHILDREN Pihu fra Indien var kun ½ år gammel, da hun fik konstateret diabetes. Programmet drives som et privat offentligt partnerskab mellem Novo Nordisk, Roche, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) og Verdensdiabetesfonden (WDF). I de enkelte lande (Cameroun, Den Demokratiske Republik Congo, Etiopien, Guinea, Kenya, Tanzania, Uganda, Bangladesh og Indien) implementeres programmet af en gruppe lokale samarbejdspartnere, og landenes sundhedsministerier spiller en afgørende rolle i at sikre, at programmet forankres i det eksisterende sundhedssystem. NYT HÅB FOR BØRN MED DIABETES I UDVIKLINGSLANDE I afrikanske lande syd for Sahara har et barn, som får stillet diagnosen type -diabetes, ofte en forventet levetid på mindre end et år. Det var ønsket om at gøre noget for at afhjælpe denne situation og samtidig efterkomme en opfordring fra International Diabetes Federation der gjorde, at Novo Nordisk i 9 etablerede programmet Changing Diabetes in Children. For nylig meddelte Novo Nordisk, at programmet bliver forlænget med tre år. Siden 9 har flere end. børn i ni lande i Afrika og Sydøstasien via dette program fået gratis insulin og adgang til diabetesbehandling. Der er etableret 8 diabetesklinikker, og omkring. læger og andet sundhedspersonale har modtaget undervisning i diabetesbehandling. Ideen blev født, da Novo Nordisks administrerende direktør, Lars Rebien Sørensen, besøgte et distriktshospital i Kenya. Her mødte han en masaidreng med type -diabetes, som var blevet efterladt af sine forældre ved en landevej og derefter bragt til hospitalet af nogle forbipasserende. Det stod klart for mig, at denne dreng ikke havde mange chancer for at overleve, fortalte Lars Rebien Sørensen. Og det er selvsagt en rystende erkendelse for enhver, der har bare den mindste mulighed for at påvirke situationen. Læs mere på novonordisk.com/cdic

12 INFORMATION TIL INVESTORER FINANSIEL KALENDER Følg Novo Nordisk på novonordisk.com og på de sociale medier: facebook.com/novonordisk twitter.com/novonordisk 6. august 9. oktober. februar 6 linkedin.com/company/novo-nordisk pinterest.com/novonordisk. HALVÅR FØRSTE NI MÅNEDER AF HELE ÅRET youtube.com/novonordisk ks 6 8 Aktiekursudvikling Novo Nordisk-aktien i forhold til sammenlignelige virksomheder Novo Nordisk Sammenlignelige lægemiddelvirksomheder* OMXC CAP Kr. 9 7 Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr * Sammenlignelige lægemiddelvirksomheder omfatter AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Lundbeck, Merck, Novartis, Pfizer, Roche og Sanofi. Kursudvikling og månedlig omsætning af Novo Nordisks B-aktier Omsætning af B-aktier (venstre) Lukkekurs på Novo Nordisks B-aktie (højre) Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr 6 8 Novo Nordisk A/S Corporate Communications, Novo Allé, 88 Bagsværd Tlf Share distribueres tre gange årligt til aktionærer Redaktion Christina Weber-Villumsen Aktiekursudvikling Tlf , nordisk.com Novo Nordisk-aktien Chefredaktør i forhold (ansv.) til sammenlignelige virksomheder Novo Nordisk Mike Rulis Sammenlignelige lægemiddelvirksomheder* OMXC CAP Oversættelse, korrektur og layout Kr. Corporate Communications 9 Tryk og distribution Bording A/S, København Oplag. danske. engelske 7 Investorkontakt Daniel Bohsen Tlf , Produktnavne Apr Ikke Maj alle Jun produkter, Jul Aug Sep der Okt nævnes Nov i Dec Share, Jan er Feb blevet Mar introduceret Apr i alle lande. Produktnavne kan variere fra land til land. * Sammenlignelige lægemiddelvirksomheder omfatter AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Eli Foto Lilly, GlaxoSmithKline, Lundbeck, Merck, Novartis, Pfizer, Roche og Sanofi. Novo Nordisk

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

Novo Nordisk A/S Corporate Communications. Novo Allé 2880 Bagsværd Danmark. Telefon: +45 4444 8888

Novo Nordisk A/S Corporate Communications. Novo Allé 2880 Bagsværd Danmark. Telefon: +45 4444 8888 Nye data for svært overvægtige voksne eller overvægtige voksne med vægtrelaterede komplikationer, der taber sig mindst 5% med Saxenda, viser forbedringer i blodsukker, risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 9 Forretningsudvikling... 10

Læs mere

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843 103 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN GN Store Nord A/S Årsrapport 2013 Innovators in sound CVR-nr. 24257843 104 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN Den globale udvikling er afhængig

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER ÅRSRAPPORT 2010/11 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS ARBEJDE MED CORPORATE GOVERNANCE 16 DIREKTION OG BESTYRELSE

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere