Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset Leder: Ragnhild Kienle

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle"

Transkript

1 Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle

2 Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe Børnenes fordeling på børnelinealen Antal Pct Antal Pct 1. Børn i optimal udvikling 58 89,2% 62 84,9% 2. Børn med midlertidig udviklingsproblemer 5 7,7% 9 12,3% 3. Børn med risiko for udvikling af problemer af langvarig eller kronisk karakter 1 1,5% 2 2,7% 4a. Truede børn med væsentlig behov for særlig støtte 1 1,5% 0 0,0% 4b. Alvorligt truede børn med åbenbar risiko for varig skade 0 0,0% 0 0,0% *Børnelinealen et praktisk og overskueligt redskab, der kan give det pædagogiske personale et vejledende skøn over barnets situation. Det bruges især hvis der er trivselsmæssige bekymringer. Barnet placeres i en kategori fra 1 til 4 hvor 4 er den mest bekymrende kategori. Sprogvurderinger Antal Pct. Antal Pct. Total Generel indsats 54 77,1% 22 81,5% Fokuseret indsats 11 15,7% 4 14,8% Særlig indsats 5 7,1% 1 3,7% *Kommunen skal give børn, der er optaget i et dagtilbud, en sprogvurdering, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Sporgvurderingen kan føre til en opfølgende indsats, der kan variere i intensitet. Den særlige indsats er den mest intensive opfølgningsindsats. den generelle indsats svarer til den almindelige indsats som alle børn oplever i daginstitutionen Antallet af børn der får skoleudsættelse Antal personaletimer (ugentlig) Timer Pct Timer Pct Antal timer - Pædagoger ,7% ,8% Antal timer - Pædagogiske assistenter 0 0,0% 37 6,8% Antal timer - Pædagogmedhjælpere ,3% ,4% Antal personaletimer pr. barn (ugentlig) 6,7 7,0 1 8 Personalets sygefravær i % - total Korttidsfravær Langtidsfravær Antal studerende Lønnede studerende Ulønnede studerende PAU-elever 6,60% ,02% 2,52% 2,50% Har institutionen ressourcepædagog *En ressourcepædagog er en pædagog, der har fået bevilliget ekstra timer til at arbejde med børn med særlige behov Har institutionen madordning? Nej Nej Nej Nej Hvor mange computere* ejer institutionen, som børnene har adgang til? * En computer defineres her både som en PC, tablet, interaktiv tavle mv. Har lederen en diplom i ledelse? Har lederen anden længerevarende ledelsesrelevant uddannelse? 2 nej 5 Nej *2012 er kun omfattet af tal fra januar til september, mens 2013 har tal fra hele kalenderåret, derfor kan flere af tallene være vanskelige at sammenligne.

3 Lederens kommentar til talmaterialet Tallene for 2012 og 2013 kan være vanskelige at sammen ligne. Ved udregning, tæller leder og studerende med i materialet over uddannede pædagoger? Det har en betydning for det samlede resultat. Jeg er som leder uddannet pædagog, men har ikke deciderede børnetimer, men hvis jeg skrives ind i arket tæller jeg med som en pædagog og så bliver antal timer pr. barn ikke helt reelt. Der er en pædagog på barsel. Hun er ikke talt med i pædagogtimerne Mht. generel indsats vedr. sprogvurderinger. Vi vurderer jo mere eller mindre alle vores børn, lytter og sammenligner den med hinanden. Skal alle institutionens børn så tælle med under "generelindsats"?. det gjorde vi i 2012, men har ikke gjort det i Når der "mangler" børn på børnelinealen kan det skyldes,at børnene er for nye til at pædagogen på det givne tidspunkt, hvor linealen er lavet, kan vurdere barnet. Leder afslutter diplomuddannelse i ledelse januar 2014.

4 Hvordan er den ekstra normering brugt? Kolding Kommune har i budgettet for 2013 og og ud i fremtiden, tilført ekstra midler til børnepasningsområdet. Her beskrives hvordan den enkelte institution har brugt de tilførte midler. Hvor mange penge har i fået tildelt i 2013? kr. Hvad har i brugt pengene til? Pengene er brugt til at opnormere et par stillinger i Kernehuset. De resterende midler er brugt i vikarpuljen.

5 Børnemiljøvurdering Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, der sætter fokus på et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Hvordan har i inddraget børneperspektivet i arbejdet med børnemiljø vurderingen? Vi har valgt at inddrage de ældste børnehavebørn i vurderingen (kommende skolebørn). Vi har brugt det materiale der ligger på DCUM s hjemmeside, Spørgsmål om børnemiljø til de 4-6 årige. Hvilke initiativer har i bestemt jer for at sætte i gang i forhold til : Det fysiske børnemiljø Vi har i 2013 indrettet et rum i børnehaven, der fungerer både som grupperum og pædagogisk-kreativt værksted. Her kan både vuggestuebørn og børnehavebørn arbejde med forskellige materialer kreativt. Enten alene eller voksenstyret. Det psykiske børnemiljø Der er arbejdet med "fri for mobberi" i børnehaven. vi gør en del ud af at arbejde med børn og venskaber. Ellers ikke specielle aktiviteter. Det æstetiske børnemiljø Vi er koblet til "Børnedesign på tværs" og arbejder meget med design og æstetik. Der er meget fokus på desig og designprocesser, og børnenes kreative værker udstilles i institutionen, på biblioteket m.m.

6 Kompetenceprofil for de ældste børnehavebørn

7 Kompetenceprofil for de ældste børnehavebørn

8 Lederens kommentar på kompetenceprofilen for de ældste børnehavebørn Det er min vurdering at vi generelt ligger ret pænt på kompetenceprofilen. Vi dykker stadig lidt omkring "kultur og kulturelle udtryksformer" mht. Musikdelen. Stuerne er blevet mere bevidste omkring det at inddrage de musiske aktiviteter ift. læreplanerne, og der arbejdes stadig på af blive skarpere på området. Desværre har vi ikke ansatte, der kan spille på noget instrument, og vi ejer heller ikke de store sangere. Min vurdering er trods dette, at pædagogerne gør, hvad de kan for at blive bedre på området. Vi har i 2013 haft pædagoger på musikkursus, hvilket godt kan mærkes i institutionen. I 2014 arbejder vi fortsat med at optimere på dette læreplanstema. Læsevejledning til kompetenceprofilen Kompetenceprofilen viser gennemsnittet for børnenes kompetencer på en lang række områder. Områderne er opdelt i de seks læreplanstemaer og man kommer derfor omkring en lang række kompetencer. Bjælken helt til venstre viser børnegruppens gennemsnitsalder og det er gennemsnitsalderen man skal se kompetenceprofilen i forhold til. Man kan således se på hvilket alderssvarende niveau de enkelte kompetencer ligger.

9 Kompetenceprofil for de ældste vuggestuebørn

10 Kompetenceprofil for de ældste vuggestuebørn

11 Lederens kommentar på kompetenceprofilen for de ældste vuggestuebørn Jeg vurderer at at vil ligger OK på kompetenceprofilen for vuggestuebørnene. Vurderingen omfatter ca 20 % af det samlede antal vuggestuebørn. Børnene dykker på det kulturelle område, og her mest på musikdelen. Vuggestuen tilrettelægger en del aktiviteter som omhandler musik, så pædagogerne gør hvad de formår, for at blive bedre på området. Der arbejdes med at implementere musik mere målrettet i det daglige arbejde med børnene. Heller ikke her råder vi over ansatte der kan spille et instrument. Derfor har vuggestuen haft hjælp fra en forældre i arbejdet med rytmik. Pædagogerne vil i 2014, have mere fokus på musikdelen ift. læreplanerne. Ligeledes vil de arbejde endnu mere med natur og naturfænomener, samt udviklingen af børnenes personlige ressourcer. Generelt gør pædagpgerne et stort stykke arbejde med vuggestuebørnene i forhold til læreplanstemaerne.

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus Leder: Linda Garsdal Fredensborg

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus Leder: Linda Garsdal Fredensborg Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus 2013 Leder: Linda Garsdal Fredensborg Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Ødis Leder: Bente Møller

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Ødis Leder: Bente Møller Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Ødis 213 Leder: Bente Møller Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Menighedsbørnehaven Leder: Marianne Moos

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Menighedsbørnehaven Leder: Marianne Moos Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Menighedsbørnehaven 2013 Leder: Marianne Moos Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Seest Gl. Skole 2013. Leder: Jannie Stenholt Gundelach-Taabbel

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Seest Gl. Skole 2013. Leder: Jannie Stenholt Gundelach-Taabbel Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Seest Gl. Skole 2013 Leder: Jannie Stenholt Gundelach-Taabbel Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstituion Under Egen Leder: Kirsten Jessing

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstituion Under Egen Leder: Kirsten Jessing Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstituion Under Egen 213 Leder: Kirsten Jessing Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel Leder: Lone Andersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel Leder: Lone Andersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel 2013 Leder: Lone Andersen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Riis Toft Leder: Hanne Fallesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Riis Toft Leder: Hanne Fallesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Riis Toft 2013 Leder: Hanne Fallesen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Ved Åen Leder: Charlotte Juhl Hansen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Ved Åen Leder: Charlotte Juhl Hansen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Ved Åen 213 Leder: Charlotte Juhl Hansen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Palmealle Leder: Rita Gravesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Palmealle Leder: Rita Gravesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Palmealle 2013 Leder: Rita Gravesen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten 2013 Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Skovbrynet 2013. Leder: Lisbeth Dyrup Petersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Skovbrynet 2013. Leder: Lisbeth Dyrup Petersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Skovbrynet 213 Leder: Lisbeth Dyrup Petersen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Valhalla Leder: Jytte B. Petersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Valhalla Leder: Jytte B. Petersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Valhalla 013 Leder: Jytte B. Petersen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Strandhuse Børnehave Leder: Henning Kjellerup Larsen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Strandhuse Børnehave Leder: Henning Kjellerup Larsen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Strandhuse Børnehave 213 Leder: Henning Kjellerup Larsen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehusene i Vonsild Leder: Marianne Dupont

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehusene i Vonsild Leder: Marianne Dupont Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehusene i Vonsild 213 Leder: Marianne Dupont Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Vamdrup Børnehave Leder: Bodil Østergaard-Christensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Vamdrup Børnehave Leder: Bodil Østergaard-Christensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Vamdrup Børnehave 23 Leder: Bodil Østergaard-Christensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 2013. Leder: Gerth Aastrup Hansen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 2013. Leder: Gerth Aastrup Hansen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 2013 Leder: Gerth Aastrup Hansen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Kløverbo Leder: Helle Bruhn

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Kløverbo Leder: Helle Bruhn Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Kløverbo 213 Leder: Helle Bruhn Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Spiren Leder: Rie Madsen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Spiren Leder: Rie Madsen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Spiren 2013 Leder: Rie Madsen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 74 2012* 70 70

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Sdr.Bjert Menighedsbørnehave Leder: Lone Hasenfuss

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Sdr.Bjert Menighedsbørnehave Leder: Lone Hasenfuss Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Sdr.Bjert Menighedsbørnehave 213 Leder: Lone Hasenfuss Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Regnbuen Leder: Inge Kepp

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Regnbuen Leder: Inge Kepp Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Regnbuen 213 Leder: Inge Kepp Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 212*

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitution Drejens Leder: Bente Rasmussen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitution Drejens Leder: Bente Rasmussen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitution Drejens 213 Leder: Bente Rasmussen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Over Vejen 212 Leder: Hanne Fallesen Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 121

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Fristedet Leder: Bodil Dencker

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Fristedet Leder: Bodil Dencker Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Fristedet 213 Leder: Bodil Dencker Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg 2012. Leder: Susanne Holm

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg 2012. Leder: Susanne Holm Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg 2012 Leder: Susanne Holm Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Højvang børnehave Leder: Karin Boisen Thorup

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Højvang børnehave Leder: Karin Boisen Thorup Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Højvang børnehave 2013 Leder: Karin Boisen Thorup Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitution Kastaniegården 2013 Leder: Dorte Jørgensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Regnbuen Leder: Inge Kepp

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Regnbuen Leder: Inge Kepp Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Regnbuen 212 Leder: Inge Kepp Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 14 14 212 Børnenes

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Firkløveret Leder: Pia Nielsen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Firkløveret Leder: Pia Nielsen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Firkløveret 213 Leder: Pia Nielsen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Petersbjerggård Leder: Jane Bødskov Petersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Petersbjerggård Leder: Jane Bødskov Petersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Petersbjerggd 2013 Leder: Jane Bødskov Petersen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Kildemosen Leder: Vibeke Mortensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Kildemosen Leder: Vibeke Mortensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Kildemosen 2013 Leder: Vibeke Mortensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe 134

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitution Drejens Leder: Bente Rasmussen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitution Drejens Leder: Bente Rasmussen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitution Drejens 212 Leder: Bente Rasmussen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Sønderled 2013. Leder: Tina Bojsen Petersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Sønderled 2013. Leder: Tina Bojsen Petersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Sønderled 23 Leder: Tina Bojsen Petersen Talfakta 22* 23 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Trekløveren 2013 Leder: indsæt ledernavn Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for BØRNEHAVEN TROLDEBO Leder: IDA ANDERSEN

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for BØRNEHAVEN TROLDEBO Leder: IDA ANDERSEN Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for BØRNEHAVEN TROLDEBO 213 Leder: IDA ANDERSEN Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov Leder: Gerth Aa. Hansen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov Leder: Gerth Aa. Hansen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 212 Leder: Gerth Aa. Hansen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Tusindfryd 2013. Leder: Marianne de Place

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Tusindfryd 2013. Leder: Marianne de Place Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Tusindfryd 23 Leder: Marianne de Place Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 77 77

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mariekjær 2013. Leder: Helle M. Sørensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mariekjær 2013. Leder: Helle M. Sørensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Mariekjær 2013 Leder: Helle M. Sørensen Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue 152 146

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Toftebo Leder: Kate Schmidt

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Toftebo Leder: Kate Schmidt Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Toftebo 213 Leder: Kate Schmidt Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 212* 4 4 213

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Troldblomst 2015 Leder Dorte Dam Jensen 2014 2015 Antal børn total 57 69 Antal børn i børnehave 45 50 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Vamdrup Børnehave 2015 Leder: Bodil Østergaard-Christensen 2014 2015 Antal børn total 50 30 Antal børn i børnehave 50 30 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Toftebo Børnehave 2015 Leder Kate Schmidt 2014 2015 Antal børn total 40 35 Antal børn i børnehave 40 35 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe 0 0 Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel 2017 Leder: Lone Andersen Data 2016 2017 Antal børn total 118 108 Antal børn i børnehave 94 84 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Pinjevejens Børnehus Leder: Kirsten Bruun Johannessen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Pinjevejens Børnehus Leder: Kirsten Bruun Johannessen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Pinjevejens Børnehus 2013 Leder: Kirsten Bruun Johannessen Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Over Vejen 2015 Hanne Fallesen 2014 2015 Antal børn total 125 126 Antal børn i børnehave 125 126 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe 0 0 Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Højvang børnehave 2015 Leder: Karin Boisen Thorup 2014 2015 Antal børn total 42 42 Antal børn i børnehave 42 42 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe 0

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kongeåen Leder: Morten Mortensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kongeåen Leder: Morten Mortensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kongeåen 2013 Leder: Morten Mortensen Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Engsøens børnehus 2015 Leder: Gerth Aa. Hansen/ konst. Annette Hansen Tal materiale Antal børn total 172 186 Antal børn i børnehave 132 144 Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mariekjær Leder: Helle M. Sørensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mariekjær Leder: Helle M. Sørensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Mariekjær 2012 Leder: Helle M. Sørensen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børneuniverset Sdr. Stenderup 2015 Skoleleder Uffe Rasmussen & afdelingsleder Tania Madsen Antal børn total 9 Antal børn i børnehave 9 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel Leder: Lone Andersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel Leder: Lone Andersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel 2014 Leder: Lone Andersen Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 135 Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Under Egen 2016 Leder: [Kirsten Marie Høeg] 2015 2016 Antal børn total 100 104 Antal børn i børnehave 75 78 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Toftebo Børnehave Kate Schmidt

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Toftebo Børnehave Kate Schmidt Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Toftebo Børnehave 214 Kate Schmidt Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 4 Antal børn i børnehave 4 Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Over Vejen 2016 Leder: Hanne Fallesen 2015 2016 Antal børn total 126 126 Antal børn i børnehave 126 126 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Skovbrynet 2016 Leder: Lisbeth Dyrup Petersen [Du skal IKKE udfylde skemaet her. Du skal i stedet udfylde det i et regneark, som forvaltningen

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Regnbuen 2016 Leder: Lars Friis 2015 2016 Antal børn total 91 93 Antal børn i børnehave 91 93 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe 0 0 Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Toftebo Børnehave Kate Schmidt

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Toftebo Børnehave Kate Schmidt Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Toftebo Børnehave 214 Kate Schmidt Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Gl. Kongevej Leder: Marianne Moos

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Gl. Kongevej Leder: Marianne Moos Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Gl. Kongevej 214 Leder: Marianne Moos Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 55 Antal børn i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Broen 2017 Leder: Bjørnar Jørgensen Data 2016 2017 Antal børn total 129 144 Antal børn i børnehave 97 109 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Regnbuen 2017 Leder: Lars Friis Jensen Data 2016 2017 Antal børn total 93 72 Antal børn i børnehave 93 72 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Valhalla 2015 Konst.leder Mette Schilling Schmidt Antal børn total 60 60 Antal børn i børnehave 60 60 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Tusindfryd 2015 Leder: Marianne de Place 2014 2015 Antal børn total 94 87 Antal børn i børnehave 94 87 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe 0 0 Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2014 Ragnhild Kienle Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Daginstitutionen Kernehuset Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Eltang Skole og Børnehave 2016 Leder: Skoleleder Per Nielsen og Pædagogfaglig leder Marie Skovbo 2015 2016 Antal børn total 17 21 Antal børn i børnehave

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Petersbjerggård 2015 Leder: Jane Bødskov Petersen Antal børn total 107 103 Antal børn i børnehave 72 63 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Seest gl. Skole Leder Jannie Gundelach

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Seest gl. Skole Leder Jannie Gundelach Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Seest gl. Skole 214 Leder Jannie Gundelach Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 6 Antal børn i børnehave

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldebo 2015 Ida Andersen 1 2014 2015 Antal børn total 40 39 Antal børn i børnehave 40 39 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe 0 0 Antal Børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Vamdrup Børnehave Bodil Østergaard-Christensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Vamdrup Børnehave Bodil Østergaard-Christensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Vamdrup Børnehave 214 Bodil Østergaard-Christensen Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 55 Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Under Egen 2015 Leder: Kirsten Marie Høeg 1 [Du skal IKKE udfylde skemaet her. Du skal i stedet udfylde det i et regneark, som forvaltningen

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg 2015 Leder: Susanne Holm 2014 2015 Antal børn total 135 137 Antal børn i børnehave 81 84 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Ødis Leder: Bente Tonnesen Møller

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Ødis Leder: Bente Tonnesen Møller Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Ødis 214 Leder: Bente Tonnesen Møller Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Børnehuset Ødis 213 214 Antal børn total Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Palmeallé 2015

Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Palmeallé 2015 Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Palmeallé 2015 Leder: Rita Gravesen 2014 2015 Antal børn total 82 82 Antal børn i børnehave 52 52 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Over Vejen 2018 Leder: Hanne Fallesen 2017 2018 Antal børn total 118 121 Antal børn i børnehave 118 121 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Petersbjerggård Jane Bødskov Petersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Petersbjerggård Jane Bødskov Petersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Petersbjerggård 2014 Jane Bødskov Petersen Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 100 Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Strandhuse Børnehave Henning Kjellerup Larsen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Strandhuse Børnehave Henning Kjellerup Larsen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Strandhuse Børnehave 014 Henning Kjellerup Larsen Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 101 Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Under Egen Leder: Kirsten Marie Høeg

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Under Egen Leder: Kirsten Marie Høeg Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Under Egen 214 Leder: Kirsten Marie Høeg Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 18 Antal børn i børnehave

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldebo Ida Andersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldebo Ida Andersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldebo 214 Ida Andersen Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 42 Antal børn i børnehave 42

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Hejls 2015 Leder: Helle Schneider Talfakta 2014 2015 Antal børn total 82 85 Antal børn i børnehave 70 74 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Engsøens Børnehus 2016 Leder: Helle Djelby, Souschef Annette Lise Hansen [Du skal IKKE udfylde skemaet her. Du skal i stedet udfylde det i et regneark,

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Gl. Kongevej 2015 Kons. leder: Lene Bech Køhler 2014 2015 Antal børn total 64 53 Antal børn i børnehave 64 53 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Skovbrynet 2015

Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Skovbrynet 2015 Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Skovbrynet 2015 Leder: Lisbeth Dyrup Petersen 2014 2015 Antal børn total 81 75 Antal børn i børnehave 57 51 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe 24 24

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Skovbrynet 2017 Konstitueret leder: Janne Gamborg Paaske Data 2016 2017 Antal børn total 74 76 Antal børn i børnehave 51 52 Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Fynslundskole og Børnehaven Spiren Leder:Ulla Hedegaard Hansen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Fynslundskole og Børnehaven Spiren Leder:Ulla Hedegaard Hansen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Fynslundskole og Børnehaven Spiren 214 Leder:Ulla Hedegaard Hansen 1 Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Fristedet 2016 Leder: Bodil Dencker 2015 2016 Antal børn total 61 51 Antal børn i børnehave 61 51 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe 0 0

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Regnbuen Leder: Tina Andersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Regnbuen Leder: Tina Andersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Regnbuen 214 Leder: Tina Andersen Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 14 Antal børn i børnehave

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Tusindfryd. Leder: Marianne de Place

Kolding Kommune Børneområdet. Tusindfryd. Leder: Marianne de Place Kolding Kommune Børneområdet 2016 Tusindfryd Leder: Marianne de Place 2015 2016 Antal børn total 87 69 Antal børn i børnehave 87 69 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe 0 0 Antal Børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginst. Kastaniegården 2015 Leder: Dorte Jørgensen 2014 2015 Antal børn total 61 67 Antal børn i børnehave 41 47 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune. Kvalitetsrapport for Børnehaven Løvetand. Børneområdet. Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen

Kolding Kommune. Kvalitetsrapport for Børnehaven Løvetand. Børneområdet. Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Løvetand 2015 Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen 2014 2015 Antal børn total 97 110 Antal børn i børnehave 97 110 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel 2016 Leder: Lone Andersen 2015 2016 Antal børn total 128 118 Antal børn i børnehave 104 94 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børneuniverset 2017 Pædagogfaglig leder: Tania Madsen Skoleleder: Uffe Rasmussen Data 2016 2017 Antal børn total 15 19 Antal børn i børnehave 15 19 Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Fynslundskolen og Børnehaven Spiren 2016 Skoleleder: Max Agger og pædagogfagligleder Jan R. Holm 2015 2016 Antal børn total 58 47 Antal børn i børnehave

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for [Daginstitution Drejens] 2015 Leder: [Bente Rasmussen] 2014 2015 Antal børn total 140 140 Antal børn i børnehave 90 84 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten Antoinette Nybo Kjeldsen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten Antoinette Nybo Kjeldsen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten 24 Antoinette Nybo Kjeldsen Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 4 Antal børn i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Engsøens Børnehus Gerth Aastrup Hansen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Engsøens Børnehus Gerth Aastrup Hansen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Engsøens Børnehus 2014 Gerth Aastrup Hansen Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner 2013 2014 Antal børn total Antal børn

Læs mere

Kolding Kommune. Kvalitetsrapport for Børnehuset Troldblomst. Børneområdet. Karin Tarp

Kolding Kommune. Kvalitetsrapport for Børnehuset Troldblomst. Børneområdet. Karin Tarp Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Troldblomst 2017 Karin Tarp Data 2016 2017 Antal børn total 62 65 Antal børn i børnehave 45 47 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe 17 18 Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for instutionens navn Leder:

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for instutionens navn Leder: Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for instutionens navn 214 Leder: Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Daginstitutionen Kastaniegården 213 214 Antal børn total

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Højvang børnehave karin Boisen Thorup

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Højvang børnehave karin Boisen Thorup Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Højvang børnehave 24 karin Boisen Thorup Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Antal børn total 4 Antal børn i børnehave

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Hejls 2013. Leder: Helle Schneider

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Hejls 2013. Leder: Helle Schneider Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Hejls 213 Leder: Helle Schneider Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitution Drejens Bente Rasmussen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitution Drejens Bente Rasmussen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitution Drejens 2014 Bente Rasmussen Talfakta Institutionen taster i alle de grønne celler. Institutioner Drejens 2013 2014 Antal børn total Antal

Læs mere