OECD Journal om Udvikling Udviklingssamarbejde 2005 rapport Indsats og politik hos medlemmerne i Komitéen for Udviklingsbistand Bind 7 Udgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OECD Journal om Udvikling Udviklingssamarbejde 2005 rapport Indsats og politik hos medlemmerne i Komitéen for Udviklingsbistand Bind 7 Udgave 1"

Transkript

1 OECD Journal on Development Development Co-operation Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 7 Issue 1 Summary in Danish OECD Journal om Udvikling Udviklingssamarbejde 2005 rapport Indsats og politik hos medlemmerne i Komitéen for Udviklingsbistand Bind 7 Udgave 1 Sammendrag på dansk Denne rapport giver indsigt i nogle af de store og meget vanskelige sager, som medlemmerne har udarbejdet til behandling i Når donorlandene det årlige mål på USD 130 milliarder senest i 2010? Hvor sendes bistanden hen, og kan den anvendes på mere effektiv vis? Giver teknisk samarbejde betaling af eksperter fra industrilande for at arbejde i udviklingslande nogen mening? Gøres der tilstrækkeligt for at stimulere vækst, så det kommer fattige mennesker til gode? Hvilke konklusioner kan vi drage fra vore kollektive, mislykkede bestræbelser for at opnå ligestilling mellem kønnene i skolernes målsætning i 2005? Hvis donorerne skal nå det aftalte 2010 mål, skal hastigheden for bistandsniveauerne øges hurtigt med 60% mellem 2004 og Dette betyder en gennemsnitlig forøgelse på over 8% pr. år på et tidspunkt, hvor OECD-budgetter er under stort pres. På kort sigt forudses der åbenbart et bistands'boom' i ODA, men en stor del heraf er afskrivning af userviceret gæld til en håndfuld lande, og det vil ikke indebære en øget ressourceoverførsel til størstedelen af udviklingslandene. Der er ingen tvivl om, at udviklingssager har haft en ekstraordinær profil i Året begyndte med, at verden var fanget i fascination over den rystende ødelæggelse forårsaget af tsunamien i det Indiske Ocean den 26. december 2004, og den enestående bidragsstrøm ikke blot fra regeringer men også fra almindelige mennesker overalt på kloden. I juli viste fødevarekrisen i Niger skrøbeligheden i det internationale system i forbindelse med håndteringen af en langt mere forudsigelig humanitær nødsituation. En usædvanlig voldsom orkansæson i Karibien og Den Mexicanske Golf, og et katastrofalt OECD JOURNAL ON DEVELOPMENT - DEVELOPMENT CO-OPERATION REPORT - EFFORTS AND POLICIES OF THE MEMBERS OF THE DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE VOLUME 7 ISSUE 1 ISBN X OECD

2 jordskælv i Kashmir i oktober samt flere beviser på problemer med fødevaresikkerheden i det sydlige Afrika betød, at der ikke var pause i efterspørgslen efter humanitær bistand. På den politiske side tog OECD ministerrådets møde i maj godt imod en OECDerklæring om en opfølgning af Millennium Declaration og Monterrey Consensus, der forpligter OECD-lande til at intensivere indsatsen for at overholde Millennium Development Goals (MDG'ere). G8 topmødet i Gleneagles i juli og FN generalforsamlingens topmøderunde i september havde til formål at sætte udviklingssager øverst på den internationale agenda parallelt med de tæt knyttede spørgsmål omkring klimaændringer samt sikkerhed og menneskerettigheder. Året sluttede med Verdenshandelsorganisationens (WTO) møde i Hong Kong, hvor fokus var lagt på, hvordan man kan tilsikre opnåelsen af Doha-løftet om en "Udviklingsrunde". Denne profil er blevet matchet af tungtvejende analyser. I januar kom FN Millennium Project med en rapport om, hvordan man kunne ændre Millennium Development Goals (MDG'ere) fra at være en global forhåbning til at blive en realitet for alle udviklingslande. Rapporten fremhævede, at under forudsætning af eksisterende trends de fleste målsætninger ville blive forbigået i mange udviklingslande og overgangslande, og den argumenterede for at bruge de eksisterende værktøjer så som Poverty Reduction Strategies (PRS'ere) på en mere ambitiøs og omfattede måde, komplementeret med andre foranstaltninger så som "hurtiggevinster" i form af opskalerede interventioner ved brug af afprøvede linier. Aftalen på septembers Millennium-topmøde om at etablere en fredsopbyggende kommission underbyggede det internationale samfunds tilsagn om at forebygge voldsom konflikt og støtte lande i at foretage overgangen fra krig til fred. Også i marts afleverede den britisk-finansierede Kommission for Afrika sin rapport, der indeholdt et vidtrækkende sæt forslag til, hvordan både afrikanske lande og deres udviklingspartnere kan reagere på de udfordringer, kontinentet står overfor. OECD og den økonomiske Kommission for Afrika komplementerede dette arbejde med den første gensidige gennemgang mellem Afrika og OECD. Verdensbankens verdensudviklingsrapport indeholdt en ny analyse af vigtigheden af ligelighed i udviklingsprocessen. I løbet af året så vi også nogle faktiske handlinger. Afslutningen på Multifibre Arrangement den sidste handling i Uruguay Runden udløste bemærkelsesværdige ændringer i tekstilhandelsmønstre til trods for, at den var smertefuld for mange leverandører i udviklingslandene og midlertidigt blev indskrænket på grund af genindførelsen af kontrolfunktioner på nogle nøglemarkeder. Der blev indgået aftale om at annullere multilateral gæld til Den Internationale Valutafond (IMF), Den Internationale Udviklingsfond (IDA) og Den Afrikanske Udviklingsfond (ADF) for lande, der viser vilje og evne, under initiativet HIPC (højt forgældede, fattige lande). Der blev aftalt en større gældsreduktion for Nigeria, Afrikas folkerigeste land. Desuden blev der taget nogle vigtige beslutninger både om størrelsen og effektiviteten af bistand, hvilket beskrives mere detaljeret senere i dette kapitel. Mere betydeligt er det, at udviklingslande - efter det imponerende vækstniveau i synes at have fortsat med at vokse på niveauer med indkomst pr. person, der langt overstiger OECD-lande med Afrika, der endelig viser bevis på betydelig (men stadig for lille) vækst i indkomst pr. person. I et antal lande fortsatte ledelsesindikatorerne deres ASSISTANCE COMMITTEE VOLUME 7 ISSUE 1 ISBN X OECD

3 positive stigning. Den store stigning i oliepriserne bragte ekstra fordele med sig til olieeksportører og belastede væksten for andre, men dens samlede, negative effekt på udviklingslande synes i skrivende stund at have været mindre alvorlig end forventet. Kort sagt mindede 2005 os om, at der er behov for betydelige ændringer, hvis forholdet for verdens fattige skal forbedres med noget nær den samme hastighed som antydet af MDG'erne. Men det gjorde også noget for at opbygge mere målrettede, fælles tiltag for at fremskynde udviklingen indenfor håndtering af afsavn og ulighed, som verden ikke længere kan acceptere. OECD DAC Sekretariatet estimerer, at DAC medlemmers totale nettoudgifter til ODA vil stige fra USD 79,5 milliarder i 2004 til USD 128,1 milliarder i 2010 (i faste 2004 US dollar), en stigning på næsten USD 50 milliarder. Dette betyder potentielt den største udvidelse i ODA, som målt af DAC, siden Komitéen blev oprettet i Men til trods for opmuntrende indikationer, er der stadig usikkerhed om bistandsniveauerne, afgivet ved Monterrey for 2006, vil blive opfyldt, og til trods for et 'boom' i ODA på kort sigt, skal donorerne øge andre former for bistand betydeligt, hvis de skal nå op på højde med niveauerne, der er opstillet for Med bistandsbudgetter der skal øges, kan bistanden så leveres på mere effektiv vis? Hvis udviklingen virkelig bliver et mere samlet, fælles foretagende, skal nedarvede bistandsmønstre ændres yderligere, og en række initiativer har omdannet måden, hvorpå mange donorer har planlagt og ydet assistance i løbet af de sidste par år. Mest markant var det, at OECD DAC med-sponsorerede Paris High-Level Forum i marts 2005, og den aftalte erklæring markerede et enestående konsensusniveau og besluttede at reformere bistanden, for at gøre den mere effektiv i kampen mod global fattigdom. Resultaterne bør stimulere lokale kræfter kraftigt til at ændre adfærdsmønstre blandt donorer og mellem donorer og modtagere på måder, der opmuntrer til en mere bæredygtig udvikling. Byggekapacitet er den centrale og én af de sværeste opgaver at opnå indenfor udvikling. Hvad enten vi taler om den 'kompetente stat' og offentlige institutioners evne til at levere serviceydelser eller skabe et effektivt udviklingsmiljø, eller om den private sektors kapacitet, civilsamfundet eller individuelle, så er en ægte kapacitetsudvikling nøglen til en bæredygtig udvikling. Resultaterne ses sjældent hurtigt. TC og kapacitetsudvikling er på ingen måde synonymt. Men vi må se på, hvor langt TCprogrammer bedre kan reflektere noget af den viden fra arbejdet hos DAC, UNDP og andre vedrørende kapacitetsopbygning, og hvordan eftergymnasiale uddannelsesprogrammer kan formes, så de støtter lokale institutioner, der hjælper med til at opbygge kapacitet. Indsatsen har alt for ofte været fokuseret på opgradering af individuelles færdigheder uden at tage højde for forbedringer af organisationernes præstationer, hvori de arbejder, for ikke at tale om den bredere institutionelle sammenhæng, som organisationerne selv befinder sig i. Dette kan føre til frustration hos den uddannede individuelle og til minimal indvirkning på organisationerne. Der kræves måske en mere strategisk og langsigtet fremgangsmåde, hvorpå man kan opgradere nøgleinstitutioner, hvor programmer til forbedring af de individuelles færdigheder så vil blive integreret. ASSISTANCE COMMITTEE VOLUME 7 ISSUE 1 ISBN X OECD

4 Erfaringerne omkring kapacitetsudvikling peger hen imod en manglende vedvarende og tålmodig fremgangsmåde, hvor donorers kortsigtede projektmål forskubber langsigtede, inkrementelle ændringer. Opskaleringen af bistand i løbet af et årti giver os mulighed for at stille mere realistiske tidsrammer for kapacitetsudviklingsbestræbelsen, bakket op af mere forudsigelige bistandsstrømme. Opskaleret bistand nødvendiggør en alvorlig opmærksomhed rettet imod bistandsafhængighed, især i Afrika og i små lande generelt, og der er også behov for at anerkende den offentlige styrings risici omkring den opskalerede udfordring. Vi er nu også på et afgørende tidspunkt på vejen mod MDG'ere og det 2015 aftalte møde. Den manglende evne til at nå målet for lige deltagelse i skoler for piger og drenge illustrerer behovet for især at reflektere over, hvordan kønsdimensionen i udviklingen kan føres videre på effektiv vis. Der er en stigende forståelse for begrænsningerne af "kønsligestilling" som en strategi for sig selv. Der er et ægte tilsagn, individuelt og kollektivt, om at anerkende nogle af vores fejltagelser og at udforske måder, hvorpå vi kan "fremme vort spil". Vi har behov for at bruge en betydelig energi og innovation omkring tiltag indenfor nytænkning omkring bistandsydelse, at deles om vores fejltagelser, at lære af hinandens erfaringer og at arbejde kollektivt med fornyet beslutsomhed. ASSISTANCE COMMITTEE VOLUME 7 ISSUE 1 ISBN X OECD

5 OECD 2006 Denne oversigt er ikke en officiel OECD oversættelse. Reproduktion af denne oversigt er kun tilladt på betingelse af, at OECD copyright og titel på den originale publikation nævnes. Flersprogede oversigter er oversatte uddrag af OECD publikationer oprindeligt publiceret på engelsk og fransk. De er gratis tilgængelige på OECD Online Bookshop For yderligere oplysninger bedes man kontakte OECD Rettigheder og Oversættelser, Direktoratet for Offentlige Anliggender og Kommunikation. Fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal Paris Frankrig Besøg vores website ASSISTANCE COMMITTEE VOLUME 7 ISSUE 1 ISBN X OECD

Modernising Government: The Way Forward. Modernisering af de offentlige myndigheder: Vejen frem. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Modernising Government: The Way Forward. Modernisering af de offentlige myndigheder: Vejen frem. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Modernising Government: The Way Forward Summary in Danish Modernisering af de offentlige myndigheder: Vejen frem Sammendrag på dansk Gennem de sidste to årtier har vi været vidner til en tilstrømning af

Læs mere

OECD Employment Outlook - 2006 Edition: Boosting Jobs and Incomes. OECD Employment Outlook 2006 udgave: Stimulering af jobs og indkomster

OECD Employment Outlook - 2006 Edition: Boosting Jobs and Incomes. OECD Employment Outlook 2006 udgave: Stimulering af jobs og indkomster OECD Employment Outlook - 2006 Edition: Boosting Jobs and Incomes Summary in Danish OECD Employment Outlook 2006 udgave: Stimulering af jobs og indkomster Sammendrag på dansk Efter to årtier med stigende

Læs mere

OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life. OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv

OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life. OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life Summary in Danish OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv Sammendrag på dansk Der er sket enorme ændringer i

Læs mere

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø OECD Insights Sustainable Development: Linking Economy, Society, environment Summary in Danish Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø Sammendrag på dansk I disse dage ser vi udtrykket

Læs mere

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80. OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr.

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80. OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr. OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80 Summary in Danish OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr. 80 Sammendrag på dansk LEDER JÆVN GENSKABELSE AF BALANCE?

Læs mere

Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Pensioner kort fortalt: Pensionssystemer i OECD-lande.

Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Pensioner kort fortalt: Pensionssystemer i OECD-lande. Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries Summary in Danish Pensioner kort fortalt: Pensionssystemer i OECD-lande Sammendrag på dansk Krisen og pensionspolitik Tallene i overskrifterne

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

International Migration Outlook: SOPEMI 2010

International Migration Outlook: SOPEMI 2010 International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Danish International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Sammendrag på dansk International migration står til trods for en lavere efterspørgsel efter

Læs mere

Performance-related Pay Policies for Government Employees. Præstationsrelaterede lønpolitikker for offentligt ansatte

Performance-related Pay Policies for Government Employees. Præstationsrelaterede lønpolitikker for offentligt ansatte Performance-related Pay Policies for Government Employees Summary in Danish Præstationsrelaterede lønpolitikker for offentligt ansatte Sammendrag på dansk Indledning For tyve år siden blev næsten alle

Læs mere

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Debatoplæg om regeringens prioriteter for samarbejdet med Afrika i perioden 2007 til 2011 1. Nye udfordringer, nye svar Mange afrikanske

Læs mere

OECD Communications Outlook 2011. OECD Kommunikations-Outlook 2011. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2011. OECD Kommunikations-Outlook 2011. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2011 Summary in Danish OECD Kommunikations-Outlook 2011 Sammendrag på dansk Denne ellevte udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, undersøger den

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 1 DEN NY VERDEN 2008:3 Kolofon Faglig redaktion på dette nummer: Lars Engberg-Pedersen Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Layout: Allan Lind Jørgensen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.4.2011 KOM(2011) 218 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Styrkelse af

Læs mere

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2009 Summary in Danish OECD-kommunikationsudsigt 2009 Sammendrag på dansk Denne tiende udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, sætter fokus på

Læs mere

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen En rapport om, hvad den internationale valutafond og de vestlige donorer kan gøre for at mindske manglen på sygeplejersker og andet sundhedspersonale i u-landene Kampen mod aids er kampen for et bedre

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012 Summary in Danish Read the full book on: 10.1787/9789264086463-en OECD Internet Economy Outlook 2012 Sammendrag på dansk Internettet startede

Læs mere

Analyse af den danske udviklingsbistand. uddannelse

Analyse af den danske udviklingsbistand. uddannelse Analyse af den danske udviklingsbistand til uddannelse Forkortelser: AMG: BNI: BFT: DAC: EDF EFA: EPDF: FTI: GMR: IDA: IMF: JFA: MDG: MoU: NGO: NORAD: OECD: PRS/PRSP: UNDP: UNGEI: UNWRA: Aid Management

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 DEN NY VERDEN 2005:1 Kolofon Faglig redaktion på dette nummer: Jannik Boesen, Stig Jensen og Henrik Nielsen Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Layout:

Læs mere

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Sammendrag Human Development Report 2010 20 år med HDR - Jubilæumsudgave Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Udgivet for FNs Udviklingsprogram UNDP Human Development Report 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 Jannik Boesen, Stig Jensen og Henrik Nielsen Mens vi venter på miraklet Udviklingsmålene mod 2015 De otte 2015-mål 1. Bekæmpe fattigdom og sult 2. Sikre

Læs mere

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år?

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år? 46.H.1-6. SSP Stabiliserings- og sikkerhedspolitik 3 Til drøftelse Strategisk drøftelse af udkast til Politik for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser N/A (godkendes af den interministerielle samtænkningsstyregruppe)

Læs mere

Tak til de rigtig mange, der har deltaget aktivt i debatten! Vi glæder os til at fortsætte den.

Tak til de rigtig mange, der har deltaget aktivt i debatten! Vi glæder os til at fortsætte den. Over de kommende 20 år vil verdensøkonomien blive fordoblet. Millioner vil arbejde sig ud af ekstrem fattigdom, og den globale middelklasse vil vokse med 3 milliarder mennesker. Væksten vil fortsætte forskydningen

Læs mere

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms Summary in Danish Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Sammendrag på dansk Evaluering hænger unægteligt sammen med

Læs mere

UDVIKLING Danmark og u-landene 4/02 november 2002 Nye veje

UDVIKLING Danmark og u-landene 4/02 november 2002 Nye veje UDVIKLING Danmark og u-landene 4/02 november 2002 Nye veje 2 Udvikling 4/02 Nye veje til bekæmpelse af fattigdom i udviklingslandene er temaet for dette nummer af Udvikling. Der er bl.a. artikler med forslag

Læs mere

bistandskronen 2009, mio. kr. *

bistandskronen 2009, mio. kr. * Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2009 bistandskronen 2009, mio. kr. * BISTAND I ALT: 15.022 MIO. KR. BILATERAL BISTAND 68 % 10.188 MIO. KR. MULTILATERAL BISTAND 32 % 4.834

Læs mere

August 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.

August 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um. Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde frem mod 2015 August 2008 Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde frem mod 2015 August 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K

Læs mere