8.3. Ungeindsats v. Bodil 8.4. Behov for mere vejledning til undervisere? v. Bodil/Jonna 8.5. Pleje af it-formidler netværk v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8.3. Ungeindsats v. Bodil 8.4. Behov for mere vejledning til undervisere? v. Bodil/Jonna 8.5. Pleje af it-formidler netværk v."

Transkript

1 Referat 29. oktober 2012 Gitte Smed Konsulent Direkte tlf.: Referat fra møde i Kontaktudvalget for den digitale borger. Mødet fandt sted den 22. oktober i Kulturstyrelsen. Deltagere Jeanette Leah Vinther, Digitaliseringsstyrelsen Tine Munch Pedersen, Digitaliseringsstyrelsen Kjersti Lunde, Erhvervsstyrelsen Annette Brøchner Lindgaard, Danmarks Biblioteksforening John Larsen, Bibliotekschefforeningen Christine Bruun, Centralbiblioteksrepræsentant Bodil Have, Centralbiblioteksrepræsentant Jonna Holmgaard Larsen, Kulturstyrelsen Gitte Smed, Kulturstyrelsen Afbud: Anders Lillienfryd Holte, KL Dagsorden 1. Velkommen 2. Godkendelse af dagsorden 3. Orientering: Nyt fra Biblioteksområdet 3.1. Orientering fra Kulturstyrelsen v. Jonna 3.2. Status på bibliotekernes aktiviteter v. Christine 4. Evaluering af Seniorsurf-dag d. 13. september v. Tine 5. Digitalt landsmøde d. 4. oktober. Opfølgning på landsmødet v. Christine og Jonna 6. Den fællesoffentlige kommunikationsindsats i forbindelse med bølge 1, herunder Borger.dk kampagne i uge 47 v. Jeanette 7. It-hjælp for mindre it parate virksomheder. Status v. Kjersti og nye initiativer. Drøftelsen af ønsker og planer 8.1. Digitaliseringsstyrelsens årshjul v. Tine 8.2. Revurdering af Hjælpeplan for overgang til digital kommunikation i 2013 v. Tine 8.3. Ungeindsats v. Bodil 8.4. Behov for mere vejledning til undervisere? v. Bodil/Jonna 8.5. Pleje af it-formidler netværk v. Jonna 9. Evt. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 Ad. 1. Velkommen Jonna bød velkommen Ad. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt Ad 3. Orientering: Nyt fra Biblioteksområdet 3.1. Orientering fra Kulturstyrelsen v. Jonna - Jonna overrakte Lær mere om it netværkets pris fra Telecenter Europe på 1200 euro til Digitaliseringsstyrelsens sekretariat. Guldmedaljen gik til Lær mere netværket for Most outstanding member. - Mange biblioteker har søgt Socialministeriets pulje til it-hjælp til ældre (18 mio.), de fleste i samarbejde med andre. Kun Brønderslev bibliotek har fået en bevilling. - Jonna deltager som biblioteksrepræsentant i en arbejdsgruppe under Digitaliseringsstyrelsens kommunikationsenhed, der formidler bølgeplan 1 til borgerne. - Samarbejdsaftalen ml. Center for Borgervendt Digitalisering og Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering er ikke klar endnu. Et udkast til aftalen ligger til godkendelse i Digitaliseringsstyrelsen. Aftalen vil blive rundsendt til kommentering Status på bibliotekernes aktiviteter v. Christine - Der er afholdt lokale møder over sommeren i tovholdernetværket vedr. Seniorsurf-dag og borger.dk-kampagneuge. Møderne vidner om stor interesse for at være på forkant med den offentlige kommunikation om bølgeplanerne. - Digitalt landsmøde: Ca. 80 deltagere og stor interesse for den digitale lovgivning. Interessen samlede sig især om loven om digital post, kommunikationsmateriale og rådgivning af borgere. Kontaktudvalget drøftede om bibliotekscheferne er velinformerede om de aktiviteter der koordineres i Kontaktudvalget. Det er vurderingen, at bibliotekscheferne er godt informerede, men Bodil fremhævede, at der kan være et behov for at vide, hvordan kommunikationen til borgerservice er. Jeannette fortalte om et informationsbrev KL og Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet til borgerservicecheferne. Kontaktudvalget aftaler, at Jeanette sender brevet til Jonna, som kan orientere bibliotekscheferne. Kontaktudvalget anser det for væ- 2

3 sentligt, at forbindelsen ml. bibliotekschefer og borgerservice i denne sammenhæng styrkes. Idet bibliotekerne ofte bistår med konkret opgaveløsning eller borgerservice har henvist borgeren til bibliotekernes it-kurser, bør bibliotekerne vide, hvad der kommunikeres til borgerservice. Det digitale landsmøde gentages i Roskilde supplerer deres indsats for it-svage med et regionalt internat for it-svage unge (kommunesvage). Der startes op med en workshop. Øvrigt: - Tovholderne indsamler i øjeblikket evalueringer fra Seniorsurf-bibliotekerne, der er pt. 74 respondenter. - Uge 47, borger.dk-ugen er undervejs. - Bibliotekerne har behov for mere information og kommunikation vedr. loven om digital post der træder i kraft i Allerede nu efterspørger borgerne oplysninger på området i bibliotekerne. It-formidler.dk kan benyttes til formidlingen. Ad 4. Seniorsurf-evaluering v. Tine Beregnet deltog 8242 personer. Dagen bød på mange veltilrettelagte arrangementer. Se f.eks. disse videoer på YouTube: Der er aftalt en opfølgningspakke, hvor Lisbeth Dahl vil toure rundt året ud og fortælle om sine egne udfordringer med det digitaliserede samfund. Der udkommer et katalog primo 2013 med inspiration til aktiviteter i bibliotekerne. I Ålborg deltog eksempelvis et par studerende fra humanistisk informatik og de vil fremover være med når biblioteket giver undervisningstilbud. Dukan pc en var populær, ligesom tablets var i høj kurs ved arrangementerne. Politikens kalender har henvendt sig vedr. en kampagnedato i Tine arbejder på en konkret dato snarest og kontakter Politiken. Tines power point præsentation vedlægges Ad. 5. Digitalt landsmøde d. 4. oktober. Opfølgning på landsmødet v. Christine og Jonna Se Christines orientering under pkt

4 Ad. 6. Den fællesoffentlige kommunikationsindsats i forbindelse med bølge 1, herunder Borger.dk kampagne i uge 47 v. Jeanette Kommunikationsmaterialet fokuserer på borgernes kontakt med det offentlige. Kampagneelementer er kommunikeret ud via tovholdernetværket bibliotekerne kan også tage direkte dialog med Jeanette og få formidlet kontakt til bureauet. Christina og Jeanette taler videre om optimering. Kommunikationsmateriale er lagt op i myndighedsforummet på borger.dk. Der kan i den forbindelse lægges mærke til borgermøde-kit et, som er nyt. Der sendes fysiske materialer til bibliotekerne en uge før kampagnestart. Borger.dk ugen markerer kampagnens start. Jeanette går i dialog med Christine om at koble sig på tovholdernes evalueringsindsats via Christine. Jeanettes power point præsentation vedr. den fælles offentlige kommunikationsindsats vedlægges Ad. 7. It-hjælp for mindre it parate virksomheder. Status v. Kjersti Piloten er forlænget fra 3 md. til 1. november Der har ikke været så stor interesse fra målgruppen som forventet. Muligvis pga. der ikke er indført digital tvang for virksomhederne endnu. Eksempelvis indleverer 8000 virksomheder fortsat momsregnskab på papir. Kjersti vil undersøge om den interesse der har været hidtil er repræsentativ. Der skal være et offentligt initiativ der dækker denne gruppe (lovpligtigt), derfor udrulles løsningen til flere biblioteker efter afslutning af pilotprojektet. En telefonlinje til myndighederne er et vigtig element i dette projekt. Erhvervsstyrelsen vil gerne have kommunikeret et oplæringstilbud til underviserne. Jonna bistår med dette. Kontaktudvalget diskuterer, at biblioteksprofessionelle har stillet sig undrende over for virksomhedsinitiativets placering i folkebibliotekerne. Jonna svarer, at målgruppen er mindre virksomheder, hvor vurderingen af, om det er en borger eller en mindre virksomhed er meget uskarp. Desuden anses initiativet for at høre naturligt hjemme under den alm. lovpligtige vejledning om offentlig information. Bibliotekerne kunne godt ønske sig en præcisering af relevansen af virksomhedsindsatsen. Jonna kan dog oplyse, at flere bibliotekschefer ønsker at kunne tilbyde virksomhedsrådgivning. Næste skridt må være konklusioner på pilotprojektet. Ad og nye initiativer. Drøftelsen af ønsker og planer 8.1. Årshjul fra Tines område i Digitaliseringsstyrelsen. Gruppen drøfter om Get Online Week skal gentages i Fordelen er bl.a. at bibliotekerne kommer på dagsordenen i EU regi, desuden har kampagnen en markedsføringsfordel. Get Online brandet kan benyttes på allerede igangsatte initiativer. Grup- 4

5 pen tilslutter sig, at Get Online kampagnen gennemføres i 2013 på allerede planlagt initiativer. Kampagnen finder sted fra d marts. Netsikker.nu s status er uafklaret Hjælpeplanen skal revideres, det ligger i årshjulet En national ungeindsats. Tovholderne i CB erne har været optaget af dette. En ungeindsats er diskuteret på CBledermøde, som bakker op om at begynde en planlægning. Samarbejder og partnerskaber skal etableres (Digitaliseringsstyrelsen, SU-styrelsen mv.). Parterne vil forberede en indsats der formentlig kan løbe af staben til foråret Ungeindsatsen er også en boble i Digitaliseringsstyrelsens årshjul Kan it-formidlerne få supplerende undervisning som decideret omhandler én til én oplæring? Bodil peger på, at Herskins metode måske ikke er helt tidssvarende ift. den mere individuelle oplæring der er efterhånden behov for en anden form. Der kan være en ide i, at tage sig mere af de uddannede Herskin-undervisere. Netværksdagens undervisningsfokus havde stor interesse Jonna foreslog, at både it-formidlerne (de 20) og super it-formidlerne (de 8) samles en dag m.h.p. netværkspleje. Dagen kan evt. benyttes til at supplere Herskin-formidlingen med noget om at hjælpe mere individuelt. Tine og Jonna drøfter videre. Tovholderne medvirker til organiseringen. Ad. 9. Evt. Næste møde bliver i feb. 2013, efter uge 7. Mvh. Gitte 5

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere -

Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere - Side 1 af 18 Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere - Ældreorganisationernes anbefalinger til kommunerne Baggrund Dette dokument indeholder en række erfaringsbaserede anbefalinger til

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Frivillige på biblioteket en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Indhold Forord 3 Baggrund for projektet 4 Læsevejledning 5 En frivillig på Billund Bibliotek 6 Kodeks for samarbejde og samarbejdsaftale 7 Kodeks

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013)

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) n DIGITALISERI NGSSTVRELSEN Side 1 af 10 Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Danskerne har i stort omfang taget digitaliseringen til sig. Fem ud af seks borgere er pa internettet

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Deltagere: Tom Christensen, Høgni Weihe, Vibeke Rasmussen, Christel Buchter, Ella Pedersen, Brian Lentz, Helmer

Læs mere

Boligpolitisk Styregruppe møde torsdag d. 9. december 2010

Boligpolitisk Styregruppe møde torsdag d. 9. december 2010 Boligpolitisk Styregruppe møde torsdag d. 9. december 2010 Mødedato Torsdag den 9. december 2010 Mødested/lokale Havneparken 2, 1. sal Mødetidspunkt kl. Kl. 16.00 Forventet sluttidspunkt kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Digital inklusion i Danmark av Annemarie Holm, DFS Version 2 Arbetsversion ändringar kan ännu tillkomma

Digital inklusion i Danmark av Annemarie Holm, DFS Version 2 Arbetsversion ändringar kan ännu tillkomma 28-11-2014 ah Digital inklusion i Danmark av Annemarie Holm, DFS Version 2 Arbetsversion ändringar kan ännu tillkomma Indledning Danmarks Statistik siger, at 86 % af 16-89 årige er på nettet hver uge og

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 30. januar 2015 SMC Møde 9 Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren Schiønning Andersen,

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Oktober 2013 Afsluttende erfaringsopsamling Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Indhold Indledning... 3 Job til førtidspensionister... 4 Skånejob og ordinære deltidsjob... 4 Resultater fordelt

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

Resumé af dialogmøde den 19. september 2012 Netværksgruppe 6

Resumé af dialogmøde den 19. september 2012 Netværksgruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 26. september 2012 J.nr.: 2012-0008883/bdk Resumé af dialogmøde den 19. september 2012 Netværksgruppe 6 På mødet deltog: Jobcenter Faxe: Jobcenterchef

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte Dato: 26. september 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 7. september 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Grundet transportproblemer ankom Annette Brøchner Lindgaard, Jytte Bræmer og Flemming Munch ca. midtvejs i dagsordenens punkt 5.

Grundet transportproblemer ankom Annette Brøchner Lindgaard, Jytte Bræmer og Flemming Munch ca. midtvejs i dagsordenens punkt 5. Referat 17. december 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 2. december 2014, kl. 11.30-16.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen,

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job

Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job Indholdsfortegnelse 1. Resume af projektet 2. Initiativ 2.1. Informationssøgning 3. Kommunikation 3.1. Relevante etniske netværk for målgruppen 4. Aktiviteter

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Temagruppe Alkohol Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dato 29. oktober 2014 Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C, tlf. 66141111

Læs mere