VUREDRING OG ØKONOMIOPGØRELSE. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUREDRING OG ØKONOMIOPGØRELSE. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard"

Transkript

1 Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard Besigtigelse af lejligheden: Høgholtvej 26, 2. tv Besigtiget den: Besigtiget med: Ejner Larsen og Jarle Stubager Sælger Køber Kendes ikke Faktura fremsendt til: Foreningen Sidst besigtiget: Rapport fremsendt til: Foreningen Sidst handlet ca.: Marts 2003 Årsag til besigtigelse: Alm. salg. Forudsætninger for besigtigelsen: Kendskab til foreningens vedtægter. Bilag forefindes i nævnt omfang. Sidste vurderingsrapport forefindes hos synsmand. Skjulte installationer o.l. forudsættes altid at være normmæssigt / autoriseret udført. Beskrivelse af lejligheden: 2 værelses lejlighed indeholdende: Vurdering og økonomi opgørelse: Generelt: Bilag: Ny pris Købspris Lejligheden er i en dårlig vedligeholdelsesstand. Hullede vægge, løst tapet, fejelister der ikke når ned til gulve m.m. Køber må påregne en total istandsættelse af alle flader før indflytning. Vinduer/altandør i dårlig stand grundet mangel på alm. Vedligehold. 1 lag glas i køkken + i terrasseparti. I soveværelse er forsatsrammer med ødelagt glas. En totaludskiftning til ejendommens standard Ideal Combi system anbefales varmt. Gulve trænger generelt til komplet vedligehold. Det slider på træet at gulvene bruges uden lak- eller anden egnet beskyttelse. Gulvene knirker flere steder og har tegn på dimensions svækkelse. Det anbefales at gulvbrædder udskiftes helt eller delvist i stue mod gade. Læs mere under det aktuelle pkt. Da el-selskabet har lukket og plomberet for strømmen, har det ikke været mulighed for at lave de målinger som kræver at der er spænding på installationen. Disse målinger skal foretages når lejligheden er blevet solgt igen og ny andelshaver er blevet tilmeldt elselskabet. Det har derfor heller ikke været muligt at afprøve kontakter. Ansat fradrag (10.000) Ansat fradrag (10.000) Ansat fradrag (18.750) Ansat fradrag indtil målinger er udført Levetid Alder Nedskr. Tilpasset Alm. (15.000) Sidst revideret: :53 Side 1

2 Komplet udbedring af el-installationer og rettelser af løstsidende og defekte kabler, kontakter og rosetter mm. (se under de respektive rum) Tilbydes udført i alt inkl. Moms for: Samlet i alt for generelt: Ansat fradrag (10.220) (63.970) Køkken: Bilag: Ny pris Købspris Levetid Loft: Lovligt gips Pind-op loft. Trænger til maling Vægge. Malet glasvæv. Trænger til rengøring og maling. Gulv. Afslidt lak. Malerpletter mange steder. Gulvet slides og nedbrydes grundet manglende behandling. Enkelte opfugtede gulvbrædder bør skiftes grundet fugt fra køle/frysskab. Tilpasset Alm. Nedskr. Træværk Mangler generel vedligehold. Slibning og maling Dør til entre mangler (mistet under kælderbrand?) Ansat fradrag (2.700) Dør til trappe mangler komplet beslåning. Ansat fradrag (1.500) Vindue Det gamle med et lag glas. Se generelt ovenfor. Inventar Gammelt køkken med laminatlåger på elementer. Køkken er generelt dårligt og ustabilt udført hvor håndtag mangler flere steder. Øverste hængsel ved låge under køkkenhåndvask er gået i stykker. Låge kan derfor ikke åbne/lukke ordenligt. bordplade i sort laminat. køkkenet bør udskiftes. Fradrag sat som manglende køkken. Ansat fradrag (35.000) Alder Emfang er med motor, dog er tilslutningen til ejendommens centralsug ikke udført men ulovlig. SKAL lovliggøres ved udskiftning til emfang godkendt til centralsug, fjernelse af emfang eller montering af emfang med kulfilter. Kontrolventil til centralsug skal retableres. Komfur mangler generel vedligeholdelse af gasenheder. Skuffe forkant til bræddepander mangler. Komfuret kunne ikke afprøves da gas og el ikke var tilsluttet i lejligheden. 2 Køle-fryse skabe, kosmetisk slidt og muligvis utæt jf. pkt. ved gulv i køkkenet. Ansat fradrag (3.000) regnes 100% afskrevet regnes 100% afskrevet Sidst revideret: :53 Side 2

3 Vaskemaskine af ældre dato. Er koblet ulovligt på samme afløbsslange som vask. Skal fjernes efter lovliggørelse Opvaskemaskine forsøgt indbygget under bordplade. Låge lukker og åbner dårligt. Ansat fradrag (1.500) regnes 100% afskrevet Andet. EL. Køkkenvask har ingen spændebånd på slangen til sikring mod tilbagesug. Effektiv udsugning via ejendommens fællessug. Nyere gasinstallation er etableret i køkkenet. Radiator under loft af ældre dato. Trænger til opfriskning. Tilslutningsledning til lys under overskabe er for lang og skal skiftes til fast installation med roset for tilslutning af ledning over overskabe. Roset i køkken er defekt. Kabler og dåser bag komfur og opvaskemaskine mangler fastgørelse. Afklippet ledning i roset skal demonteres i roset. Samlet i alt for køkken: (43.700) Soveværelse mod gård: Bilag: Ny pris Loft: Lovligt gips Pind-op loft. Trænger til maling Vægge. Malet rutex. Sidder løst enkelte steder og er dårlig udført i hjørner. Der er en del skruehuller i vægoverfladen. Tilpasset Alm. Købspris Levetid Alder Nedskr. Gulv. Ubehandlet / Sæbebehandlet, Har i alle denne og forrige andelshavers brugsår været brugt uden overfladebeskyttelse. Bør udbedres og vedligeholdes snarrest. Træværk Mangler generel vedligehold. Slibning og maling Dør til entre mangler (mistet under kælderbrand?) Ansat fradrag (2.700) Vindue Ydervinduer samt gamle forsatsvinduer forneden. Glas ved venstre forsatsramme er revnet, ved Højre ramme er glasset helt væk. El Roset i værelse er defekt. Lysdæmper i værelse skal monteres på korrekt underlag. Samlet i alt for værelse mod gård: (2.700) Sidst revideret: :53 Side 3

4 Stue mod gade med Altan: Loft: Lovligt gips Pind-op loft. Trænger til maling Vægge. Malet rutex. Sidder løst enkelte steder. Der er mange skruehuller i vægoverfladen Gulv. Ubehandlet, Har i alle denne og forrige andelshavers brugsår været brugt. uden overfladebeskyttelse. Fra altandør og cirka 7 brædder ind er der tydelig Udskift af brædder spor af større fugtskader grundet vand fra altanåbning. Bør udbedres og anført som særskilt (2.500) vedligeholdes snarrest. Nyt gulv anbefales. fradrag Træværk Mangler generel vedligehold. Slibning og maling dæklister ved altandørens bundsstykke sidder løst og medtaget af vand. Se ovenfor. Dør til entré mangler (mistet under kælderbrand?) Ansat fradrag (2.700) Dør til entré er blændet. Vindue ældre dørparti med overvindue. 1 lag glas. Trænger til omfattende vendligehold. Bør udskiftes. El. Lysdæmper i er defekt. Stikkontakter mangler fastgørelse. Kabel til stikkontakt i stue er ikke fastgjort alle steder. Samlet i alt for stue mod gade: Bilag: Ny pris Købspris Levetid Alder Nedskr. Tilpasset Alm (5.200) Badeværelse: Badeværelse indrettet i det oprindelige lille toilet i Loft: Malet puds. Trænger til maling Vægge. malede med glasvæv. Trænger til maling Gulv. Store klinker på gulv med sokkelklinke. Af ældre dato og dårlig udført Træværk Trænger generel til vedligehold. Slibning og maling Dør til entré har kraftige spor af manglende vedligehold. Dør inkl. Karm er total ødelagt grundet brug af bad. Alt bør udskiftes Bilag: Ny pris Købspris Levetid Alder Nedskr. Tilpasset Alm. Ansat fradrag (5.000) Inventar Løsøre Lavtskyls kloset og håndvask med kombinationsbatteri. Håndvask mangler afløb TL Skab i vinduesniche medfølger. Ansat fradrag (2.000) Andet Udsugning via ejendommens etablerede fællessug Rummet er indrettet under helt andre normer end dagens gældende. Køber bør totalrenovere efter gældende regelsæt med membraen, fliser på alle vægge etc. (koster typisk mellem ) Samlet i alt for badeværelse: (7.000) Sidst revideret: :53 Side 4

5 Entré: Loft: malet puds. Trænger til maling. Svag revne i overfladen. Vægge. Glasvæv malet. Trænger til maling. Gulv. Delvist Afhøvlet gulv, Har i alle denne og forrige andelshavers brugsår været brugt uden overfladebeskyttelse. Manglende vedligehold. Træværk Trænger generel vedligehold. Slibning og maling Tilpasset Alm. Bilag: Ny pris Købspris Levetid Alder Nedskr. Inventar eltavle med 2 grupper på træramme. Klemlistelåg i entré er defekt. Samlet i alt for entré: Samlede delpriser i alt ( ) Samlet vurdering ekskl. alm. : Samlet vurdering inkl. alm. : Tal i parentes er negative tal. (Prisen indeholder IKKE andelsvædien) (Alt er medtaget her, køber bestemmer omfang af alm. ) Der må ikke handles mellem køber & sælger som ikke er medtaget her. ( ) ( ) Samlet vurdering af lejligheden: Under middel / Middel / Høj standard En slidt lejlighed med tydelig tegn på manglende vedligehold. Køber skal være meget opmærksom på beskyttelse af gulve samt snarlig udskiftning af vinduer bad. En komplet snedker- og maler gennemgang samt udskiftning af køkken anbefales. Sidst revideret: :53 Side 5

6 Rengøring / Rydning. Lejligheden var ryddet og overfladisk rengjort. - yderligere rengøring påhviler køber Der tilbageholdes kr indtil køber har godkendt de modtagne forhold. (Herunder el og gas kontrol når der åbnes for disse). Ulovlige forhold. El-ovn, opvaskemaskine, vaskemaskine og stikkontakter er alle tilsluttet samme gruppe. Øvrige bemærkninger: Økonomi opgørelse på den vedhæftede side. * = Sælgeroplysninger, ej kontrollerede. Der tages forbehold for fejl & mangler som var skjult grundet møbleringen. Køber bør grundigt gennemgå lejligheden umiddelbart efter overdragelsen. Alle betydende mangler eller fejl som ikke er medtaget her bør derefter indberettes til foreningen inden for indsigelsesfristen. Gælder ikke, overtages som beset. Foreningen fratrækker handels-omkostninger efter gældende regler. Denne besigtigelse omfatter kun stand, forbedringer og. Opstilling med andelsværdi, varmeregnskabsoplysninger m.m. foretages af foreningen. Vurderingen er gennemført på basis af andelshåndbogen. Der findes heri komplette fortegnelser over forskellige arbejder, afskrivningsansættelser m.m. Ved vurdering af emner uden bilag, fastsættes prisen efter bedste skøn. Afskrivningssatser samt forventet levetid tilpasses de enkelte objekters stand, udførelse, brug. Kælder og loftsrum er ikke efterset. Køber bør kontrollere disse i forbindelse med overtagelsen. Ved kommende indretninger eller renoveringer af vådrum, skal det påses, at man overholder de nu gældende regler om udførelse af membraner på gulv og vægge i vådzonen. Der henvises til den særdeles gode pjece fra By & Byg nr Afsnit om: Hårdt belastede vådrum, tunge konstruktioner der skal efterleves. Basisbeskrivelse / guide til udførelse kan rekvireres herfra - forefindes i første oplag - vil lb. blive opgraderet i samarbejde med foreningen. Foreningens tekniker skal godkende projekt, syne underlag, armering, opkanter, vægkonstruktioner, VVS & membraner under udførelsen. Der er udarbejdet basisbeskrivelse for udførelse af vådrum - rekvirer hos foreningen!. For at hindre slidtage på ejendommens gulvbrædder, skal andelshaverne sørge for, at holde gulvene forsvarligt lakerede og derved minimere sliddet på brædderne. Mange senge / skabe o.a. tungt inventar kræver beskyttelse under ben for at hindre trykmærker i gulvene - brug aldrig kontorstole dierekte på fyrretræsgulve. Det er væsentligt, at andelshaveren vedligeholder vinduerne effektivt med indvendig malerbehandling og undgår løbende kondens på ruderne. Udvendig afskalning af kit og maling kan oftest henføres til en mangelfuld indvendig vedligeholdelse. Indsigelser mod vurderingen skal fremsendes pr. fax, mail eller brev. Indsigelser skal være begrundede. (mailadresse: Ejner Larsen den 28. juni 2014 Sidst revideret: :53 Side 6

VURDRING OG ØKONOMIOPGØRELSE. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Zenithgården

VURDRING OG ØKONOMIOPGØRELSE. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Zenithgården Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Zenithgården Besigtigelse af lejligheden: Hovedvejen 158, 3. sal, lejl nr. 21 Besigtiget den: 17.02.2015 Besigtiget med: Thomas Klenø og Jarle Stubager Sælger John

Læs mere

NIRAS. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard. Beskrivelse af lejligheden: 2½ værelses lejlighed indeholdende:

NIRAS. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard. Beskrivelse af lejligheden: 2½ værelses lejlighed indeholdende: Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard Besigtigelse af lejligheden: Jyllingevej 53, 2. th Besigtiget den: 15.09.2014 Besigtiget med: Sælger Nor Taskin Køber Kendes ikke Faktura fremsendt til:

Læs mere

VURDERING VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED. AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV. Bygningsrådgivning 18-03-2014

VURDERING VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED. AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV. Bygningsrådgivning 18-03-2014 1 VURDERING Bygningsrådgivning VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV Besigtiget: 5/3-2014, kl.09:00 IP Administration A/S Frederiksberg Alle

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

Lejlighedsvurdering Strandboulevarden 14, 5. lejl. 2. AB Strandbo I

Lejlighedsvurdering Strandboulevarden 14, 5. lejl. 2. AB Strandbo I Lejlighedsvurdering AB Strandbo I 12.03.2015 Generelt Vurdering fortaget : 09.03.2015 Vurdering rekvireret af : Sælger Ved vurderingen var følgende til stede: Niels Rønsholdt Sælger - Køber - AB Strandbo

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSBOLIG. A/B Vulkangade 7-11 / Nannasgade 9

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSBOLIG. A/B Vulkangade 7-11 / Nannasgade 9 Andelsboligforeningen: Lejlighedens Adresse: VURDERINGSRAPPORT - ANDELSBOLIG Vurdering af forberinger og løsøre samt evt. fejl og mangler A/B Vulkangade 7-11 / Nannasgade 9 Vulkangade 7, st. tv 2200 København

Læs mere

8 Installationer, udeomsarealer m.v. 9 Tjekliste - Fraflytningsrapport. 10 Afdelingernes vedligeholdelsesreglementer

8 Installationer, udeomsarealer m.v. 9 Tjekliste - Fraflytningsrapport. 10 Afdelingernes vedligeholdelsesreglementer januar 2008 1 Synshåndbog Indholdsfortegnelse 1 Forord og indledende bemærkninger 2 Vægge 3 Lofter 4 Gulve 5 Træværk 6 Toilet og bad 7 Køkken 8 Installationer, udeomsarealer m.v. 9 Tjekliste - Fraflytningsrapport

Læs mere

FRIB ORG +OG LAS SEN A/S VURDERINGSRAPPORT ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG L ASSEN A /S PÅ FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIGER VED FRIBORG OG LASSEN A/S

FRIB ORG +OG LAS SEN A/S VURDERINGSRAPPORT ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG L ASSEN A /S PÅ FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIGER VED FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERINGSRAPPORT PÅ FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIGER FRIB ORG +OG LAS VED A R K I T E K T F I R M A E T FRIBORG OG LASSEN A/S SEN A/S ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG L ASSEN A /S VESTERBROGADE 124B D

Læs mere

SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th

SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th Velkommen til det lille andels hus på Ndr. Fasanvej 90, vi er en sund forening med 8 lejligheder, en stille opgang med godt naboskab og gode fællesarealer + billigt

Læs mere

Jernbane Allé 92, st. th. 3874 4852 CVR-nr. 43076019. vanlosegaard.dk. DK-2720 Vanløse vg@dbmail.dk Matr.nr. 2495 BBR.nr. 28552-9

Jernbane Allé 92, st. th. 3874 4852 CVR-nr. 43076019. vanlosegaard.dk. DK-2720 Vanløse vg@dbmail.dk Matr.nr. 2495 BBR.nr. 28552-9 Jernbane Allé 92, st. th. 3874 4852 CVR-nr. 43076019. vanlosegaard.dk DK-2720 Vanløse vg@dbmail.dk Matr.nr. 2495 BBR.nr. 28552-9 Indhold El-installationer... 1 VVS-installationer... 2 Badeværelse... 3

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød.

Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød. Villa Boligens tilstand Grønne forbedringer For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20 Postnummer: 3400 By: Matrikel nummer: home sagsnummer: Hillerød 391e 151A00216 Forklaring til karakterer i home SundhedsAttest

Læs mere

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 6 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

- vurderer forbedringer i andelsboliger

- vurderer forbedringer i andelsboliger - vurderer forbedringer i andelsboliger Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2 Specifikation af løsøre side 5 Grundlag for vurderingen

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Plougmann Tropp Hag. Botjek Eltjek ApS Søndergade 43, 1. sal 8700 Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Plougmann Tropp Hag. Botjek Eltjek ApS Søndergade 43, 1. sal 8700 Horsens Tlf. Eleftersyn Elinstallationsrapport for ejendommen Sælger Maria Plougmann Tropp Hag dresse Byvej 34 Postnr. og by 3320 Skævinge Dato 26.03.2013 Udløbsdato 26.03.2014 utoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED.

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. 19. september 2011 Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. Beliggende: Andelsboligforeningen: Stefansgade 40, 3. th AB Merkur Besigtiget den: 16. september 2011 Tilstede ved besigtigelsen:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban for ejendommen Sælger Poul Erik Knudsen Adresse Marienborg Alle 123 Postnr. og by 2860 Søborg Dato 16.07.2015 Udløbsdato 16.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

Hjertingvej 125 6800 Varde

Hjertingvej 125 6800 Varde Sagsnummer 2014/004024 August 2014 Bind 2 Udbudsmateriale Hjertingvej, Varde Hjertingvej 125 6800 Varde Side 2 af 88 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Hjertingvej

Læs mere

Tilstandsrapport. A/B Grønnegården. sbs rådgivning a/s - Oktober 2013

Tilstandsrapport. A/B Grønnegården. sbs rådgivning a/s - Oktober 2013 Tilstandsrapport A/B Grønnegården sbs rådgivning a/s - Oktober 2013 REVISION A -23.10.2013 Indholdsfortegnelse Tilstandsrapport... 0 Generelt... 2 01. Tag... 3 02. Kælder/Fundering... 4 03. Facader...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen Adresse Smedevej 27 Postnr. 9440 Dato 10-04-2015 By Aabybro Udløbsdato 10-10-2015 H-15-00-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-33689 Matrikel/Ejerlav: 41AS

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 11-02-2011. Lb. nr. H-10-01544-0049. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 11-02-2011. Lb. nr. H-10-01544-0049. Kommunenr./Ejendomsnr. Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: BRF KREDIT A/S Adresse Kyse Markvej 6 Postnr. 4700 Dato 11-08-2010 By Næstved Udløbsdato 11-02-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-10429 Matrikel/Ejerlav: 6A Kyse By,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af:

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af: Indhold 1 Indhold Vedligeholdelsesreglement Forord 2 Hvordan får jeg hjælp 3 Vedligeholdelse 4-14 Sådan bruger du vedligeholdelseskontoen Vedligeholdelse Indkøb af materialer Sådan istandsætter du lofter

Læs mere