DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSØKONOMI. Udarbejdet af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSØKONOMI. Udarbejdet af"

Transkript

1 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for ERHVERVSØKONOMI DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af

2 FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet, i samarbejde med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Denne delrapport er udarbejdet af Karrierecentret, Aalborg Universitet, og indeholder resultater for Studienævnet for. Samtlige studienævn under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) får lignende delrapporter, hvor nogle af resultaterne for de enkelte studier tilmed bliver præsenteret. Formålet med delrapporterne er at give de enkelte studienævn et indblik i konkrete resultater, hvad angår studienævnenes uddannelser, der kan være særlige nyttige for dem. Det gælder fx dimittendernes vurdering af uddannelsens kvalitet i forhold til arbejdsmarkedets krav og forventninger, dimittendernes søgemønstre efter endt uddannelse, deres nuværende beskæftigelse og efter- og videreuddannelse. Af samtlige spørgsmål i spørgeskemaet har vi udvalgt en række spørgsmål der afdækker de mest centrale aspekter. Det er således muligt for studienævnene at henvende sig til Karrierecentret og bestille flere statistiske resultater på andre spørgsmål end de i delrapporterne. Det er også muligt at få opdelt alle spørgsmål på f.eks. køn og dimittendårgang. Datagrundlag 1258 ud af 2338 samfundsvidenskabelige bachelorer samt kandidater, der dimitterede i perioden fra marts 2007 til og med oktober 2011, deltog i dimittendundersøgelsen. Det vil sige, at svarprocenten er på 53,9 %. 253 ud af 533 dimittender fra studienævnet for deltog (svarprocenten udgør ca. 48 %) (jf. evt. Kapitel 7 Datagrundlag). På grund af manglende kontaktoplysninger på udenlandske dimittender har disse ikke kunnet deltage i undersøgelsen, hvorfor de desværre ikke er repræsenteret i datamaterialet. Definitioner Diagrammerne viser procentvise fordelinger på afgivne gyldige svar (N/n), dvs. ekskl. Ved ikke - svar og ubesvarede,. Ved nogle af spørgsmålene har dimittenderne haft mulighed for at afkrydse flere kategorier/parametre, hvorfor værdierne i disse diagrammer ikke giver 100 %. Tallene for det enkelte studienævn bliver sammenlignet med tallene for SAMF. I nogle tilfælde er der meget få respondenter i en gruppe (fx gruppen af dimittender, der arbejder indenfor den statslige, regionale eller kommunale sektor), hvorfor det ikke giver mening at sammenligne tallene med SAMFfakultetets tal og/eller illustrere disse grafisk. Resultaterne bliver i stedet skitseret kort i tekstform eller tabelform. Endelig præsenteres samtlige åbne svar (fritekst) fra dimittenderne enten dér, hvor det er relevant dvs. i de enkelte kapitler, eller i Appendiks. Nye undersøgelser Ønsker I yderligere undersøgelser for studienævnets uddannelser eller yderligere resultater, samarbejder vi gerne om dette. Ved sådanne forespørgsler bedes I rette henvendelse til nedenstående: Bettina Spleth Bazuin Fuldmægtig Tlf Side 1

3 INDHOLD 1 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M JOBSØGNING STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKTSAMARBEJDETS BETYDNING NUVÆRENDE JOBSITUATION NUVÆRENDE JOB JOBBETS RAMMER JOBBETS INDHOLD UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG ANVENDELSESOMRÅDER TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE NYE KOMPETENCER EFTER ENDT UDDANNELSE DATAGRUNDLAG Side 2

4 STUDIENÆVNETS STUDIERETNINGER I nedenstående tabel kan du skabe dig et overblik over, hvilke studieretninger der hører til studienævnet for, hvordan disse er samlet i nogle kategorier, som anvendes fremover i denne rapport, og antallet af dimittender i alt. For yderligere oplysninger om antallet og andelen af dimittender, der har deltaget i undersøgelsen, vil vi henvise til Samlet status. Studieretning/Kategorier Studieretning som angivet i STADS Antal Pct % Innovation & Entrepreneurship Innovation og Entrepreneurship 18 7 % International Virksomhedsøkonomi International virksomhedsøkonomi % (IVØ) Marketing Marketing 18 7 % Organisation & Strategi Organisation og strategi % Økonomi & Informatik Økonomistyring og informatik 23 9 % Total % Side 3

5 1 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB 1.1 OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Før uddannelsens start I høj grad I nogen grad I mindre grad 27% 25% 32% 32% 30% 33% (N=190) SAMF (N=937) Slet ikke 11% 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Undervejs i uddannelsen I høj grad 33% 36% I nogen grad I mindre grad 19% 16% 41% 43% (N=190) SAMF (N=937) Slet ikke 7% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Side 4

6 Umiddelbart før jeg dimitterede I høj grad 62% 61% I nogen grad I mindre grad 12% 9% 21% 23% (N=190) SAMF (N=937) Slet ikke 6% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Umiddelbart efter jeg dimitterede I høj grad 63% 64% I nogen grad I mindre grad Slet ikke 18% 14% 8% 8% 11% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% (N=190) SAMF (N=937) Ændrede du jobmål undervejs i dit studie? Ændrede du jobmål undervejs i studiet? Ja, en enkelt gang 18% 17% Ja, flere gange 26% 31% (N=176) Nej, jeg fastholdte mit jobmål gennem hele min uddannelse 20% 24% SAMF (N=887) Jeg havde ikke noget præcist jobmål for min uddannelse 30% 33% 0% 10% 20% 30% 40% Side 5

7 1.1.3 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Universitetets fælles informationsmateriale God 5% 6% Middel 36% 30% (N=190) Ringe 17% 14% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 42% 50% 0% 20% 40% 60% Universitetets centrale studievejledning God 8% 7% Middel 38% 33% (N=190) Ringe 18% 18% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 36% 43% 0% 20% 40% 60% Karrierecentret God 24% 17% Middel 36% 46% (N=190) Ringe 13% 12% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 17% 35% 0% 20% 40% 60% Side 6

8 Studiets eget informationsmateriale God 3% 7% Middel Ringe Havde ikke kendskab til dette 37% 33% 31% 28% 29% 33% 0% 10% 20% 30% 40% (N=190) SAMF (N=937) Studiets egen studievejledning God 4% 7% Middel Ringe Havde ikke kendskab til dette 33% 33% 29% 27% 34% 33% 0% 10% 20% 30% 40% (N=190) SAMF (N=937) Information via undervisere God 6% 8% Middel 33% 31% (N=190) Ringe 40% 38% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 22% 24% 0% 10% 20% 30% 40% Side 7

9 Information via netværkscenteret/aau-innovation/sea God 2% 2% Middel 16% 29% (N=190) Ringe 18% 15% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 50% 67% 0% 20% 40% 60% 80% Karrieredage på studiet God 24% 17% Middel 33% 41% (N=190) Ringe 13% 16% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 22% 33% 0% 20% 40% 60% Side 8

10 1.2 JOBSØGNING Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Inden påbegyndelsen af specialet Inden afleveringen af specialet/hovedopgave/ba-projekt 18% 27% 45% 47% (N=190) SAMF (N=935) Efter bestået afsluttende eksamen/speciale/ba-projekt 28% 35% 0% 20% 40% 60% Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job? Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job (inkl. job med løntilskud)? Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen 43% 42% 0-3 mdr mdr. 21% 25% 34% 29% (N=155) SAMF (N=823) Mere end 1 år 3% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Pct. af dimittender i job Side 9

11 Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job (inkl. job med løntilskud)? Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen 0-3 mdr. 67% 36% 18% 43% 31% 59% 43% 11% 30% 18% 13% 31% 15% 21% Økonomi og Informatik (N=18) Organisation & Strategi (N=50) Marketing (N=17) IVØ (N=30) 4-12 mdr. 22% 34% 33% 31% 26% 34% 59% Innovation & Entrepreneurship (N=13) (N=27) Studienævnet (N=155) Mere end 1 år 6% 10% 8% 3% 0% 50% 100% Side 10

12 1.2.3 Hvor søgte du og hvor fik du dit første job? Hvor søgte du og hvor fik du dit første job? Region Nordjylland 49% 57% 66% 80% Region Hovedstaden 12% 23% 32% 45% Region Midtjylland 18% 22% 42% 57% Søgte job; (N=118) Region Syddanmark 4% 5% 18% 18% Fik job; (N=147) Region Sjælland 0% 1% 14% 15% Søgte job; SAMF (N=640) Europa (ekskl. Norden) 9% 3% 9% 2% Fik job; SAMF (N=759) Øvrige udland 1% 1% 9% 8% Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) 8% 2% 7% 1% 0% 20% 40% 60% 80% Side 11

13 2 STUDIEJOBBETS, PRAKT IKFORLØBETS OG PROJEKTSAMAR- BEJDETS BETYDNING Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? (Sæt gerne flere krydser) Ja, jeg har haft et studiejob uden relevans for mit studium Ja, jeg har haft et studierelevant studiejob Nej, jeg har ikke haft studiejob 11% 14% 31% 39% 38% 39% (N=254) SAMF (N=1120) 0% 5% 10%15%20%25%30%35%40% Side 12

14 2.1.2 I hvilken virksomhed/organisation har du haft et studierelevant studiejob? I hvilken virksomhed/organisation har du haft et studierelevant studiejob? (EØ-dimittender, der har haft studierelevant studiejob) Act2Learn Nordjysk Rekruttering Alm brand Nybolig Palle Ørtoft Alm. Brand Oscar Film ApS AM Produktion Personalemanden ApS Analyseinstitut Pluss Leadership Anden konsulent virksomhed Quest Angstlinien Quist Executive Search Audi / VW Qvist Executive Search Beierholm Rebild Kommune C3 (DJØF) restaurant carlsberg Ringkøbing Skjern Forsyning A/S CFVU (Nu Act2Learn) Salgservice (telemarketing) Conscius Salling A/S Edvantage Group Skanderborg Festival Ejendomsmægler Sonofon & Cybercity Energi Nord Spar Nord fsoft.dk Spar Nord Bank Gauda Rejseforsikring Studentersamfundet HMK Group Talent Nord Home Talent Nord & Vestas IDdesign (IDE møblers hovedkontor) Telenor Internationalt center for innovation Telenor A/S Junior Consult Telenor, Aalborg Jysk Analyse Telia Stofa A/S Jysk Analyseinstitut Texman A/S KMD TLC Marketing KMD A/S Udenrigsministeriet Kuhne & Nagel VERDO Entreprise A/S Kulturkraft Vertic Portals (praktik) Købmandsgården Vestas Lyngsoe Systems A/S Væksthus Nordjylland Maersk WEXO Mariendal Electrics Wrist Ship Supply MatchMind ApS Zenaria (Nu Edvantage Group) Mediabroker økonomisk studentermedhjælp på forskningsprojekt AAU Montes Datasystemer AaB Ishockey Neurodan Aalborg Energi Technik NOEA - nu UCN Aalborg Kommune NorCOM Aalborg Portland NordDanmarks EU Kontot Nordjysk Elhandel A/S Nordjysk Musikkonservatorium Side 13

15 2.1.3 Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft studiejob i undervisningsperioden? Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft relevant studiejob i undervisningsperioden? Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft ikke studierelevant studiejob i undervisningsperioden? SAMF (N=439) (N=78) SAMF (N=439) (N=78) 60% 50% 40% 38% 33% 51% 47% 60% 50% 40% 38% 33% 51% 47% 30% 30% 20% 15% 15% 20% 15% 15% 10% 10% 0% Under 8 timer om ugen 9-16 timer om ugen Mere end 16 timer om ugen 0% Under 8 timer om ugen 9-16 timer om ugen Mere end 16 timer om ugen Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? (Studierelevant studiejob) Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? (Ikke-studierelevant studiejob) SAMF (N=439) (N=78) SAMF (N=422) (N=99) 100% 88% 94% 100% 94% 95% 50% 50% 0% Nej 12% Ja 6% 0% Nej 6% Ja 5% Side 14

16 2.1.5 Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? SAMF Ja % % Nej % % Total % % Side 15

17 2.1.6 I hvilken virksomhed/organisation var du i praktik? I hvilken virksomhed/organisation var du i praktik? (EØ-dimittender, der har været i praktik) Act2learn Montes Datasystemer Agri Nord Netto Danmark Arla Food Argentina (AFISA) Nielsen & Christensen, Revisorer Arla Foods Nomenta Industries Kina Arla Foods Vietnam NordDanmarks EU Kontor Barsmark A/S Nordjysk Elhandel A/S Bladt Industries NTU Business manager software ltd pty NTU:Strategic Development and Consulting CBD design Beijing Nybolig Cemtec Hobro Personalemanden Aps CFVU (Nu Act2Learn) Qvist DACC Atlanta USA Randers Social- og Sundhedsskole Dafolo Rebild Kommune Danfoss Region Nordjylland Danmarks Ambassade Bruxelles Ringkøbing Skjern Forsyning Danmarks Ambassade i Oslo RTX telecom Den danske ambassade i Jakarta Secure Title Service USA Den Danske Ambassade i Kuala Lumpur seepex pumps (Shanghai) Det danske handelskontor i Istanbul, Udenrigsministeriet Seepex Pumps, Kina Det Danske Handelskontor, Atlanta Shanghai Xinya Printing Company ltd. Ergonomic Solutions Siemens Wind Power Fibertex Spar Nord Fundraisers Spar Nord Bank Føroya Tele HR Sparekassen Vendsyssel Gabriel Stark Grundfos SupportDanmark Grundfos A/S Targit US Inc Handelsafdelingen ved Den Danske Ambassade i Tokyo Tech College Aalborg HjulmandKaptain Telenor IDdesign Telenor A/S IFR Monitoring Udenrigsministeriet - Ambassaden Washington Invest in Denmark, USA Udenrigsministeriet - Invest in Denmark KMD Ungdomens Røde Kors KOMPAN A/S Vertic Portals kreativitetslaboratoriet Vestas LeadCreations, USA WeCare4u Lyngsoe Systems Wirtek Lyngsoe Systems A/S Aalborg Sygehus Mariendal Electrics Aalborg Universitets kreativitetslaboratorium Marketing i USA AAU - SEA Mercer Side 16

18 2.1.7 Har du lavet projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Har du lavet et projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i SAMF løbet af din uddannelse? ** Ja % % Nej % 15 8 % Total % % Side 17

19 2.1.8 Med hvilken virksomhed/organisation har du haft et projektsamarbejde? Med hvilken virksomhed/organisation har du haft et projektsamarbejde? (-dimittender) Act2learn cubic Actona Company Dafolo Actona Company Danfoss AET Danfoss optil flere gange AFISA (Arla Foods Argentina) Danmarks Ambassade Bruxelles Agri Nord DanPrint (tror jeg) x2 Alm. Brand Danske Bank AM Produktion Den danske ambassade i Jakarta Amohia DESMI A/S ANR Dreamhouse AP Facader Dreisler Storkoeb AP Fasader A/S DSV APEX, Nordjyske Kreative Alliancer DTF Travel Arbejds formidlingen i Aalborg Dyrberg & Brinkmann Arctic Group Daarbak A/S Arctic Import EBH Arla Foods Edc Artic Import A/S Edutasia Asetek A/S, Brønderslev Energi Nord A/S Audi / VW Ergonomic Solutions A-Z Erik maibom B&O Esbjerg Varmeværk Bach Composite Fagforeninger Barsmark A/S Falck Bates Cargo Pak Falck Randers Bates-Gargo Fibertex (Aalborg) Bladt Industries Fibertex a/s Boxit Fibertex,Aalborg sygehus syg, borgerservice hjørring kommune Brasiliansk børnetøjs producent FitnessWorld Nørrebrogade, Aarhus Brynje Flex Coil Brynje Flex coil Carlsberg + Dong Energy Forsvaret CBD Design Beijing Føroya Tele Cembrit fårup sommerland CFVU (Nu Act2Learn) Fårup Sommerland Comwell Fårup Sommerland, Jysk Barberbladefabrik comwell rebild bakker Gabriel Conscius Gabriel ConTra, Kolding Gandrup Element Cowi gandrup elementfabrik Crawford Productions A/S GateHouse General Motors Asia Lundbeck Ginge Lyngsoe Systems green House Lyngsoe Systems A/S Grontmij Carl bro Man Diesel Grundfos MAN Diesel (København) Grundfos Marcus Grundfos MED24 Hamworhty Svanehøj Med24 Hamworthy Svanehøj Med24 Hedegaard Melsen Tryk A/S Side 18

20 Hewlett Packard HiFi-Klubben HjulmandKaptain Hjørring kommune Hjørring Kommune Hjørring Kommune HMK Bilcon HMK Group Hobro Sparekasse Hosta Industries HydraTech Hydratech Aps IDA Rengøringsservice IDA Service A/S Idéklinikken, Aalborg Sygehus Inoxcolour intego Intego A/S Jammerbugt Kommune JKF Industri Jun-Air Jysk Barberbladefabrik Jysk Telemarketing Jyske Bank Karrierecentret karstens skibsværft KFS Boligby Klokkerholm Karosseridele KMD KMD Knud Engsig, Aalborg KOMPAN Kunsten LN Marketing LOGSTOR Revisorhuset Holstebro, Halco, Hunsballe Frø, Cronborg, Eiler Thomsen Alufacader Rikki Tikki Rikki Tikki A/S Royal Greenland RTX telecom Roblon Roblon A/S Rohde & Schwarz rohde & schwarz Royal Greenland Texas Instruments Denmark A/S (lukkede ned undervejs i forløbet)) Texman RTX Telecom RTX Telecom A/S Rudolph Care Saltum og Neptun bryggerierne Samarbejde med PhD studerende Sanistål SAWO Scandinavian brake center Mogens Daarbak Montes Mortensen og Beierholm (Nu Beierholm HLB) MTS Myhlenberg Nanoko Nielsen & Christensen Nordex Food Nordex Food A/S Nordjyllands Politi Nordjysk Andel Nordjysk BST Nordjysk BST senere AM gruppen Nordjysk Elhandel A/S Nordjyske Bank Nordjyske Jernbaner Nordjyske medier Norðoya Sparikassa nordvestjysk erhvervsråd Novo Nordisk Novozymes A/S NRGi A/S Nykredit Nykredit + Sæby Fiske-Industri A/S PDM Technology Qvist RAIS Rambøll Management Randers Social- og Sundhedsskole Rebild Kommune Region Nordjylland Region Nordjylland Region nordjylland Region Nordjylland + Falck Stark Stiholt A/S Sørwi TACK International tech college aalborg Telenor Telenor Telenor Telenor A/S Telenor, Aalborg (Sonofon) Texman Texman A/S Thisted Forsikring Tican Tulip Food Company, Svenstrup Tvilum-Scanbirk UCN Uhrenholt A/S Ulveco A/S University College Nordjylland Side 19

21 Scandinavian Brake Systems A/S Scanima Scanima Seafood Flavours A/S Seelen Care seepex pumps (Shanghai) Serman & Tipsmark A/S Siemens Wind Power Siemens Windpower SilverBullet A/S Skagen Nordstrand K/S Skee is Sonofon & Cybercity Spar Nord Spar Nord Spar Nord Bank Spar Nord Bank Spar Nord, Aalborg Sparekassen Vendsyssel Sparekassen Vendsyssel Sparekassen Vendyssel SparNord Spart Nord Bank Spæncom Spæncom STARK Aalborg Havn Aalborg Industries Aalborg Kommune Aalborg Kommune Univeyor Univeyor Univeyor Univeyor, Arden Univeyor, Asetek, Grundfos Vertic Portals Vestas Vestas Vestas Vestes Viasat WeCare4u Weiss Wirtek Wrist Wrist Wrist A/S Wrist Group Wrist Ship Supply Zenaria (Nu Edvantage Group) Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Østjysk Bank AaB A/S AaB College Aalborg Energie Technik Aalborg havn Aalborg kommune Ålborg Portland Aalborg Zoo Aarhus Kommune Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du havde studiejob, praktik og/eller projektsamarbejde? Har du efterfølgende fået ansættelse i den virksomhed/organisation, hvor du SAMF havde studierelevant studiejob? Ja % % Nej % % Total % % et studiejob uden relevans? Ja % % Nej % % Total % % et praktikophold? Ja % % Nej % % Total % % et projektsamarbejde? Ja % % Nej % % Total % % Side 20

22 Har du efterfølgende fået ansættelse i den virksomhed/organisation, hvor du havde... SAMF 90% 80% 82% 79% 77% 73% 85% 81% 70% 60% 62% 60% 50% 40% 30% 20% 38% 40% 21% 18% 27% 23% 19% 15% 10% 0% Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej studierelevant studiejob? (SAMF=439; EØ=78) et studiejob uden relevans? (SAMF=422; EØ=99) et praktik? (SAMF=558; EØ=93) et projektsamarbejde? (SAMF=495; EØ=174) Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse? Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse? SAMF Ja % 47 24% Nej % % Total % % Side 21

23 3 NUVÆRENDE JOBSITUATION Hvad er din nuværende jobsituation? Hvad er din nuværende jobsituation? Jeg er i arbejde (herunder orlov, job med løntilskud, deltidsansættelser o.lign.) 77% 80% Jeg er ledig/arbejdsløs Jeg er i gang med en fuldtidsuddannelse (f.eks. ph.d/erhvervs ph.d) Jeg er iværksætter/selvstændig (herunder freelance) 12% 14% 8% 5% 3% 1% (N=192) 0% 20% 40% 60% 80% Hvad er din nuværende jobsituation? Jeg er i arbejde (herunder orlov, job med løntilskud, deltidsansættelser o.lign.) Jeg er ledig/arbejdsløs 23% 9% 6% 3% 12% 21% 12% 73% 84% 94% 83% 59% 62% 77% Økonomi og Informatik (N=22) Organisation & Strategi (N=58) Marketing (N=18) Jeg er i gang med en fuldtidsuddannelse (f.eks. ph.d/erhvervs ph.d) 5% 5% 11% 18% 12% 8% IVØ (N=35) Innovation & Entrepreneurship (N=17) (N=42) Jeg er iværksætter/selvstændig (herunder freelance) 2% 3% 12% 5% 3% Studienævnet (N=192) 0% 50% 100% Side 22

24 4 NUVÆRENDE JOB 4.1 JOBBETS RAMMER Hvad er ansættelsesforholdet i dit nuværende job? Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? (Hvis du har flere job samtidig, bedes du besvare ud fra det job, du mener, der er mest relevant i forhold til din uddannelse.) Fastansat 75% 80% Projektansat/tidsbegrænset ansat Ansat i vikariat 12% 15% 2% 5% (N=147) SAMF (N=763) Ansat med løntilskud 2% 4% Andet 3% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pct. af beskæftigede dimittender Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? - Andet, skriv gerne: (Kun studienævnets dimittender) Trainee Timelønnet, indtil studiestart i september timelønnet, fritidsjob Praktik, med henblik på vikariat Jeg arbejder mens jeg færdiggør min kandidat Side 23

25 4.1.2 Inden for hvilken sektor er din nuværende beskæftigelse? Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? Kommune 6% 34% Privat Stat Region 4% 7% 16% 30% 27% 73% (N=147) SAMF (N=763) Interesseorganisation 1% 2% 0% 20% 40% 60% 80% Pct. af beskæftigede dimittender Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads?* Kommune 0% 14% 0% 3% 10% 0% 6% Økonomi og Informatik (N=16) Privat 20% 94% 65% 88% 76% 81% 73% Organisation & Strategi (N=49) Marketing (N=17) Stat Region Interesseorganisation 6% 18% 6% 17% 12% 16% 0% 2% 6% 3% 20% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 10% 4% 1% 40% IVØ (N=29) Innovation & Entrepreneurship (N=10) (N=26) Studienævnet (N=147) 0% 50% 100% Pct. af beskæftigede dimittender Side 24

26 4.1.3 Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? Konsulent-, analyse- og rådgivningsvirksomhed 7% 18% Anden type 11% 17% Financiel virksomhed 8% 11% Produktion og fremstilling (industri) 11% 18% Handels- og detailvirksomhed (inkl. butik) 9% 11% Servicevirksomhed IT-virksomhed 9% 8% 7% 11% Erhvervsøkono mi (N=107) Alternativ energi (f.eks. biogas, vind-, bølge- og solenergi, mv.) 7% 11% SAMF (N=227) Reklame- og markedsføringsvirksomhed Kultur og turisme Bygge- og anlægsvirksomhed Transport Medicinalvirksomhed Medievirksomhed (TV, radio, forlag, avis, etc.) 3% 3% 3% 2% 1% 2% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% Pct. af beskæftigede dimittender i den private sektor Side 25

27 Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? - Anden type, angiv hvilken: Er både i turisme og detail Tele kommunikation Transporthjulbranchen Innovation & Entrepreneurship (Ubesvaret) IVØ DONG Energy Energi trading Marketing fagforening TELEFONI Telekommunikation Organisation & Strategi Forsyningsvirksomhed Telekommunikation Økonomi og Informatik Rejse Side 26

28 4.1.4 Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Både statsligt, kommunalt og regionalt ansatte) Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Sæt gerne flere krydser) - Valgt Administration/forvaltning 44% 57% Undervisning i gymnasieskolen 9% 19% Forskning på universitet/handelshøjskole Undervisning på anden videregående uddannelsesinstitution Andet, angiv hvilken: Entreprenørskab Undervisning på universitet/handelshøjskole Anden forskning/udvikling Kommunikation (f.eks. kommunikations-, PR-, informationsmedarbejder) Anden undervisning Kultur/medier 9% 13% 17% 13% 4% 12% 4% 8% 4% 6% 4% 4% 4% 3% 4% 2% 0% 20% 40% 60% Pct. af statsligt ansatte dimittender (N=23) SAMF (N=204) Side 27

29 Hvilket område arbejder du primært inden for? (Sæt gerne flere krydser) - Valgt SAMF Social- og sundhed (på institutionsniveau, % 1 17 % f.eks. hospitaler) Administration/forvaltning % 2 33 % Social- og sundhed (på forvaltningsniveau) % 0 0 % Andet, angiv hvilket: 6 11 % 1 17 % (EØ-dimittend: Rengøring) Erhverv og udvikling 5 9 % 2 33 % Uddannelse og undervisning 3 6 % 0 0 % Kommunikation (f.eks. kommunikations-, 2 4 % 0 0 % PR-, informationsmedarbejder) I alt ansatte i regionen % % Hvilket område arbejder du primært inden for? SAMF (Sæt gerne flere krydser) Beskæftigelse/integration (på institutionsniveau - f.eks. jobcenter)* % 1 11 % Social, sundhed/omsorg (på forvaltningsniveau) % 1 11 % Børn og unge (på forvaltningsniveau) % 2 22 % Beskæftigelse/integration (på forvaltningsniveau) % 0 0 % Anden administration/forvaltning * 24 9 % 0 0 % Andet, angiv hvilket: (EØ-dimittend: Analyse og kvalitet) 16 6 % 1 11 % Kommunikation (f.eks. kommunikations-, PR-, informationsmedarbejder) * 12 5 % 0 0 % Erhverv/udvikling * 12 5 % 3 33 % Børn og unge (på institutionsniveau - f.eks. skoler) 10 4 % 0 0 % Social, sundhed/omsorg (på institutionsniveau - f.eks. plejehjem) 7 3 % 0 0 % Teknik, by og miljø * 7 3 % 1 11 % Kultur og fritid (på forvaltningsniveau) 6 2 % 0 0 % Kultur og fritid (på institutionsniveau - f.eks. museer) ** 3 1 % 0 0 % I alt ansatte i kommunen % % Side 28

30 4.2 JOBBETS INDHOLD Hvordan er dine jobfunktioner fordelt? Hvilke jobfunktioner bruger du nogen/meget tid på? (Sæt gerne flere krydser) - Valgt Analyse og/eller evaluering* Rådgivning/vejledning* Administration og sekretariatsfunktioner* Projektledelse* Konsulent- og udviklingsopgaver* Uddannelses- og undervisningsopgaver* Strategisk kommunikation og formidling* Kvalitetsudvikling* Økonomi- og regnskabsfunktioner* Ledelse og organisation Kunde-/borgerservice* Formidling og kommunikation* Andre jobfunktioner Produktudvikling/innovation IT HR/personale Tekstproduktion Salg Markedsføring/reklame Forskning** Kulturformidling* Oversættelse og tolkning 24% 39% 28% 39% 38% 34% 20% 26% 10% 22% 18% 17% 12% 17% 31% 16% 21% 15% 8% 14% 8% 13% 10% 11% 14% 10% 13% 10% 18% 9% 3% 9% 20% 8% 16% 7% 1% 6% 0% 3% 1% 2% 50% 49% Erhvervsøkono mi (N=147) SAMF (N=763) 0% 20% 40% 60% Pct. af beskæfitgede dimittender Side 29

31 Hvilke jobfunktioner bruger du nogen/meget tid på? - Andre jobfunktioner, angiv hvilke: (Svar fra EØ-dimittender) Der skal bare sættes vare op på hylderne Eventplanlægning Indkøb Indkøb forhandlinger og udarbejdelse af kontrakter Ishockey Journalisering Markedsanalyse produktion rengøring samarbejde med eksterne samarbejdspartenere strategisk nedbrydning, M&A, studieleder Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? IVØ Business Controller Adjunkt Cafémedarbejder Bogholder Controller Business development manager Erhvervsrådgiver Business manager Executive Management Assistant Business Supporter Financial Controller Businesscontroller Fitness Instruktør/Receptionist Category Buyer Graduate Client Service and Sales Executive HR Junior Consultant Controller Kasseassistent Daglig leder Kontorassistent Finance Advisor Online trainee husassistent Projektleder Implementation Consultant Projektmedarbejder Key Account Manager Revisor Kundeansvarlig Revisorelev Managing Director Revisortrainee Marketing Souschef Pricing Manager Speditørelev Project Assistant Sælger Projektkoordinator Sælger/Lagerchef Retail Planner trainee Risk Controller Trainee/Lederaspirant Risk Management træindustriarbejder Section Manager Videnskabelig Assistent Strategisk Indkøber Videnskabelig assistent Økonom Side 30

32 Innovation & Entrepreneurship AC-fuldmægtig adjunkt Erhvervskonsulent Kommunikationsansvarlig KOORDINATOR FOR ENTREPRENØRSKAB Sales Manager Europe Udviklingskonsulent Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Marketing Økonomi og Informatik Analysemedarbejder Business Analyst Handelslærer Business Controller Key Account Manager Controller Lægesekretær EPJ chef Market Research Manager Finansiel Analytiker Marketingchef Graduate Media Manager IT Forretnings analytiker PPC Ansvarlig Konsulent Product Manager Kreditorbogholder Produkt og projektassistent Projektkonsulent redaktør af månedsmagasin Specialist Salgs- og marketingsassistent Systemkonsulent Salgs- og marketingskoordinator økonomichef Servicekonsulent Økonomikonsulent Strategic Purchaser/categary manager Ungdomskonsulent Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Organisation & Strategi A/C fuldmægtig Koordinator. AC-Fuldmægtig Lean Kordinator administrativ konsulent Market Analyst Associate Consultant pakkeoperatør Associate HR Business Partner Planlægger Business Developer Graduate Privatkunderådgiver/marketing compensation analyst Project Konsulent Coordinator Projektleder Direktionsassistent Projektlederassistent Distriktschef Projektmedarbejder Divisionspartner Regnskabsassistent Filialchef Senior HR Konsulent Forretningsudvikler Senior Relationship Manager Fuldmægtig Servicekonsulent Fuldmægtig/Controller specialist Graduate (project consultant) studieleder HR Konsulent Talent Management Specialist HR konsulent teamleader HR udviklingskonsulent Udviklingskonsulent HR-Konsulent Underviser International koordinator underviser Ishockeyspiller Virksomhedskonsulent Side 31

33 4.2.3 I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? IVØ Beierholm AC Nielsen Bilka Bates Danske Bank Bestseller a/s De Forenede Dampvaskerier Cheminova A/S DLT group DONG Energy Fakta A/S Energi Danmark Feriecenter Nordsøen Frederikshavn Handelsskole FitnessWorld Københavns Kommune Forex Bank La Strada Grundfos Lyngsoe Systems A/S Jyske Bank Maersk KPMG MAN Diesel & Turbo LandboNord Nordjysk Elhandel A/S Mediabroker Novo Nordisk Q8 Novo Nordisk A/S Region Midtjylland PDM Technology Rota-Dan A/S Shell Scan Energy A/S Snorrason Holdings ehf. Ship-Log A/S Stenca Trading GmbH Siemens A/S Udenrigsministeriet, Shanghai generalkonsulat Telenor Danmark VELUX Aalborg Universitet Volvo Truckcenter Danmark Innovation & Entrepreneurship Wrist DanaWeb A/S WYG International Herning Kommune aalborg sygehus IBC aabenraa Aalborg Universitet LitePoint Europe A/S AAU Region Midtjylland Syddjurs Erhvervsforening Aarhus Universitet AAU AAU Innovation Side 32

34 I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? Organisation & Strategi Økonomi og Informatik Aldi Danmark BKI foods A/S Autoforhandling Deloitte Danske Bank Dong Energy Power AS Falck Danmark A/S EG Utility A/S FJS (Pa Island) Energi Danmark A/S Frederikshavn Kommune Energinet.dk Grundfos MAN Diesel HEF A.m.b.a. MyPlanet Hjørring Kommune Norriq Hjørring kommune Novax Intego A/S Royal Arctic Logistics Jobcenter Centrum, Aalborg Kommune Solitwork Markman Sundhedsministeriet Færøerne NordDanmarks EU Kontor Telenor Nordea Bank Danmark Wrist Ship Supply Norðoyar Sparikassi Marketing Novi Berendsen textil service Rebild Kommune DLG Region Nordjylland ECCO Sko A/S Rigspolitiet HK Ringkøbing-Skjern Kommune Mediehuset Wiegaarden Schneider Electric NILLES REJSER A/S Siemens A/S Onfone Siemens Wind Power Pressalit Group Spæncom A/S Region Nordjylland Target Headhunting India Tulip Food Company TARGIT A/S Vestas Blades A/S TDC A/S WEXO ApS Telenor Aalborg Handelsskole Telenor A/S Tryg UCN ucn unibake UVdata A/S Vestas AaB Ishockey Aalborg Universitet Side 33

35 4.2.4 Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? (N=147) SAMF (N=759) Jobbet ligger inden for uddannelsens traditionelle fagområde 54% 63% Jobbet ligger uden for uddannelsens traditionelle fagområde, men kræver generelle/faglige kompetencer fra min videregående uddannelse 36% 30% Der er ingen faglig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job 10% 6% 0% 20% 40% 60% 80% Pct. af beskæftigede dimittender Side 34

36 Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job?* Jobbet ligger inden for uddannelsens traditionelle fagområde 65% 35% 41% 30% 46% 54% 94% Økonomi og Informatik (N=16) Jobbet ligger uden for uddannelsens traditionelle fagområde, men kræver generelle/faglige kompetencer fra min videregående uddannelse Der er ingen faglig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job 6% 29% 48% 23% 36% 0% 6% 0% 10% 0% 31% 10% 65% 70% Organisation & Strategi (N=49) Marketing (N=17) IVØ (N=29) Innovation & Entrepreneurship (N=10) (N=26) Studienævnet (N=147) 0% 50% 100% Pct. af beskæftigede dimittender Jobbet ligger i forlængelse af... (Sæt gerne flere krydser) mit speciale/afgangsprojekt/projekt 46% 55% min specialisering* min praktikplads* mit studiejob* 21% 34% 25% 33% 49% 68% (N=56) SAMF (N=308) mit udlandsophold** 11% 7% 0% 20% 40% 60% 80% Pct. af dimittender, der angiver, at der er en sammenhæng mellem deres uddannelse og job Side 35

37 5 UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG AN- VENDELSESOMRÅDER 5.1 TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER Hvilke af disse kompetencer har du tilegnet dig i nogen/høj grad gennem dit studium? Hvilke af disse kompetencer har du tilegnet dig i nogen/høj grad gennem dit studium? (Sæt gerne flere krydser) (N=254) SAMF (N=1120) Evnen til at analysere Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde* Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at tilegne mig ny viden Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde* Evnen til arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde problemløsende Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle mundtligt Evnen til at arbejde tværfagligt Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at samarbejde på tværs af faggruppe Generel kulturforståelse* At kunne arbejde kreativt og innovativt Fremmedsprogsfærdigheder* IT-færdigheder Relevant viden om projektledelse Generel forretningsforståelse* 60% 71% 57% 66% 54% 64% 54% 63% 48% 63% 53% 60% 51% 54% 50% 53% 40% 49% 38% 40% 30% 35% 12% 27% 23% 26% 17% 22% 19% 13% 13% 13% 16% 13% 16% 12% 36% 11% 0% 20% 40% 60% 80% Side 36

38 5.1.2 Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium. Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium: teoretisk viden, projektsamarbejde, analytisk tilgang, Teoretisk forståelse Undersøgelsesevne Evne til at finde data og træffer beslutninger efter grundig perspektivering struktur resultatorienterende analyserende Samarbejds kompetencer Evnen til at tilegne sig ny viden Forretningsforståelse Samarbejde, Viden omkring en virksomhed, projektskrivning projekttorienteret abstrakt tænkning systematik Projektorienterede kompetencer. Praktisk viden gennem min praktikperiode om mit arbejdsområde (ikke gennem studierne som sådan) Har lært metodisk anvendelse til at udforme projekter. Fået en forståelse af hvordan man går pragmatisk/analytisk til værk i forhold til at angribe en problemstilling. Metodisk tilgang til problemstillinger Stærke analytiske kompetencer Rummelighed (samarbejde i grupper) Ledelse (i grupper) analytisk sans teoretisk viden Jeg læste HA, som generelt givet et bredt fundament til at klare de opgaver, man bliver stillet overfor i en mindre virksomhed. Jeg har fået forbedret min evne til at formidle skriftligt. Jeg har fået erfaring med at samarbejde på tværs af faggrupper og er samtidig blevet bedre til at arbejde struktureret og overholde deadlines. Gruppearbejde Selvstændighed Teoretisk viden Generel god forståelse for regnskab, økonomistyring og samfundsøkonomi, hvilket har gjort mig i stand til at forstå og fortolke problemstillinger bedre. Stuidiet har gjort mig bevidst om, hvad jeg gerne vil arbejde med, hvor jeg ikke vidste det førhen. Generel forståelse af økonomi Struktureret arbejde Sociale kompetencer Foretningsforståelse En forståelse for sammenhængen mellem samfund og virksomhed Evnen til at kunne samarbejde med andre personer Evnen til at tilegne viden Analytiske egenskaber Teoretisk forståelse Evnen til at arbejde i gruppearbejde og lytte til andre. Analysere og arbejde specifikt med et problem/udfordring Evne til at arbejde i grupper Regnskabs analyse at organisere, evne til at lære nyt og opnå en bredere og dybere forståelse. At kunne arbejde i grupper, og samtidig nå deadlines. Derudover synes jeg min teoretiskeviden er blevet rigtig god. Analytiske evne, det at kunne arbejde i dybden med et emne, forståelse for at læse juridsk stof. samspillet mellem studerende og kollegaer, den rolle det er at være i et samarbejde omkring et projekt erfaringer omkring, den måde jeg lære bedst på. I forhold til at arbejde i grupper, sidde til forlæsninger og arbejde selvstændig med en opgave Analytisk problemløsning Metodemæssig forståelse Problemorienteret projektforståelse Analyserende Velformuleret Selvstændig 1) Kompetencer i forhold til tilegnelse og anvendelse af viden. 2) Metodiske kompetencer 3) kompetencer i forhold til anvende viden i praksis 1-Enhanced problem solving skills 2-Improved ability to acquire new knowledge 3-Enhanced problem solving skills Side 37

39 Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium: Innovation & Entrepreneurship Unik forståelse og anvendelse af kreativitet. Tværfagligt og tværkulturelt samarbejde i grupper. En god generel forståelse for at arbejde med forretningsudvikling uden at have direkte praktisk erfaring. Toeretisk viden om Innovation og Entrepreneurship At skriv videnskabelige artikler At arbejde strukturet tilegne sig ny viden, tværfaglighed, projektorienteret arbejde struktur problemløsning selvstændighed problembaseret tilgang metodisk og analytisk tilgang planlægning og koordinering Metode Struktur Analyse IT-kompetencer Forretningsforståelse Analytisk sans Innovation Kreativitet Entreprenørskab evolutionary economics, english written and oral skills, Evnen til at kommunikere det rigtige budskab En grundlæggende og dyb forståelse for mikro og makroøkonomiske dynamikker En grundlæggende og dybdegående forståelse for strategiske processer. evnen til at indhente viden arbejde problemorienteret udarbejdelse af projekter (struktur og formidling af opgave) Evnen til at arbejde tværfagligt og problemløsende Evnen til at tilegne sig ny viden og anvende den Evnen til at tænke helhedsorienteret Evnen til at arbejde problemløsende, evnen til at tilegne mig ny viden og evnen til at samarbejde på (leder)gruppeplan. Evnen til at arbejde i en gruppe og udnytte de muligheder dette giver. Analytisk overblik, Forberedt på at arbejde med nye problemstillinger, God til informationssøgning Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium: IVØ Working on problem oriented projects in multicultural groups: Methodological understanding Ability to see the bigger picture Flexibility working in groups teoretisk og faglig viden problemløsende metode at kunne arbejde struktureret Teoretisk kunnen, bredere forretningsforståelse og tværfaglighed projektorientering, skriftlighed og evnen til at finde viden/lære nyt effektivt Problemloesningsorienteret og analytisk tilgang Metodisk/teoretisk indsigt Problem based education Scientific communication (written/oral) Autonomy N/A metodisk indblik analytisk nødvendighed projektorienteret fokus Kulturel forståelse, analytiske kompetencer & udlandsophold Kritisk og analytisk tilgang til arbejdsopgaver. Kulturforståelse. Interesse for at lære nyt og optimere processer. kompetencen i af kunne analysere og forholde sig kritisk, at kunne se løsninger frem for problemer og forståelse for kulturelle udfordringer Jeg vil mene at de 3 mest anvendelige kompetencer fra mit studie har været kommunikation på tværs af sprogelige og kulturelle grænser. Kompetencer indenfor forretningsforståelse. og generelt kompetencer indenfor customer relationship management Intertionalt perspektiv Reflekterende Teoretisk viden Internationalt perspektiv Exportrelateret/markedsspecifik viden Problemorienteret tilgangsvinkel Gruppearbejde Kommunikation Information søgning Forretningsforståelse, problemløsende og evne til at fortolke kompleks information Fordybning i en (projekt)opgave Forretnings- og kulturforståelse Via praktik forståelse for egne spidskompetencer Side 38

40 Evnen til på relativt kort at forstå komplekst stof og problemstillinger, sikkerhed i egne evner og kompetencer, endelig har praktikperioderne, hvoraf jeg havde tre været langt det bedste jeg har gjort. Udenlandsophold samt praktik er helt klart de bedste valg jeg tog. Analytiske evner Evnen til hurtigt at tilegne sig viden indenfor et område, hvor man ellers har begrænset kendskab. Evnen til at finde frem til problemets kerne og efterfølgende løse det. (Problemorienteret projektarbejde). Evnen til at se på problemer i forskellige detaljenivauer, og vide hvornår det er nødvendigt at gå et ekstra niveau ned. analytisk kompetence evne til at lære nye ting økonomisk forståelse 1. Kompetencer til at arbejde problemløsende 2. Kompetencer til at arbejde metodisk 3. Kompetencer til at omsætte internationale forretningsmuligheder til strategier og handling 1: Udlandsophold 2: Evnen til at lære og forstå 3: Indhente og analysere information Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium: Marketing Teoretik basis viden Evnen til at sætte mig ind i nyt stof Såvel tværfaglighed, metodiske kompetencer herunder især også teoretiske samt IT færdigheder. Struktur, problemløsende og god til at samarbejde Problemorientering Praktisk markedsanalyse Kvalitativ/kvantitativ metode Problemløsende, analytiske og fagspecifikke evner. gruppearbejde - arbejde sammen med andre på tværs af interesser/baggrund Forståelse for at arbejde i en gruppe og opnå resultater fra denne arbejdsmetode. Brug af teorier i praksis, samt analytisk indsigt og kritisk tilgang til data. Evnen til at tilegne sig viden hurtigt Nysgerrighed efter at sætte sig ind i nye ting. Kan arbejde under pres i forbindelse med deadlines. Evnen til at arbejde i en gruppe Evnen til at arbejde tværfagligt Evnen til at sætte sig ind i nyt stof En analytisk tilgang til opgaver Har lært at tillære mig ny viden En forretningsmæssig sans At arbejde struktureret At arbejde projektorienteret Analysearbejde Arbejde tværfagligt Problemorienteret Projektorienteret Arbejde projektorienteret problemorienteret Evenen til at analyser givende situationer - analytisk tilgang til problemerne 1. Gruppearbejde 2. Erfaringen fra de utallige mundtlige eksamener - god erfaring til fremlæggelser og præsentationer i erhvervslivet. 3. Forbedring af engelsk gennem projekter. Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium: Organisation & Strategi Videnskabsteori, Projekt(sam)arbejde samt evnen til hurtigt at sætte sig ind i nyt kompleks stof. VIdenskabsteori og metode, projektledelse, gruppearbejde Tilegnelse af viden og bruge det i praksis Arbejde projektorienteret Se organisatinen ud fra dets dele Teori Projektarbejde Indsamling af viden Teoretisk viden Problemløsning, analytisk sans, tilegning af ny viden. Overblik Evne til at modtage og give sparring At arbejde projektorienteret Omstillingskompetencen: Evnen til at omstille mig fra én kompleks opgave til én ny. Analyse: Primært af data indsamling og dataanalyse. Bred teoretisk viden. Metodisk tilgang. Gruppearbejde Problemorienteret arbejdsform. Metodekompetencer Kompetencer omkring den individuelle og kollektive meningsdannelse HRkompetencer Holistisk virksomhedsforståelse, forståelse for mennesker og organisationer, evnen til at lede et team Side 39

41 God metode i forhold til at løse problemer Overblik over sammenhænge inden for stort fagområde Selvstændighed Generelle konpetencer som: - Se situationer fra forskellige perspektiver. - Generelt kendskab (overfladisk teoretisk) til forskellige metoder. fx BSC, kompetenceudvikling. - evnet til hurtigt at sætte sig ind i et nyt områder (finde information). Generel metodisk og analytisk tilgang. Evnen til at overskue kompleks materiale. Evnen til at kommunikere skriftligt og mundtligt om kompliceret stof. Forretningsforståelse, analytisk sans og formidlings-/kommunikationsevner. Forretningsforståelse Menneskeforståelse Kulturforståelse Fagspecifik viden Almen dannelse og personlig udvikling Evne til at lære nyt Evnen til at tilegne sig ny viden, evnen til at samarbejde og arbejde struktureret Evnen til at tilegne sig ny viden Generel forrertningsforståelse Evnen til at arbejde i grupper Evnen til at sætte sig ind i nye områder. Analytiske evner. Metode mæssige evner. Evnen til at samarbejde omkring opgaveløsning og videndannelse Evnen til at samarbejde med mange forkellige personlighedstyper Evnen til at arbejde problemorienteret Evnen til hurtigt at sætte mig ind i et nyt arbejdsområde Evnen til at lære og forstå hurtigt. Kan hurtigt finde sammenhængen mellem forskellige områder. Forståelse for at vi ikke forstår ret meget. Evnen til at lære Evnen til at arbejde projektorienteret Evnen til at udvikle Evnen til at kommunikere, herunder forhandle Hurtigt kunne sætte sig ind i nyt stof Allround forretningsforståelse Evnen til at forstå og udvikle organisationer. Evnen til at problemløse. Evnen til at arbejde problemorienteret. Evnen til at analysere og løse problemstillinger. Evnen til at tilegne mig ny viden. Evnen til at analysere viden Strategisk overblik (ser tingene i en større sammenhæng) Diplomatisk formidling og forståelse for modtageren En bevidsthed om forskellige måder at tilgå en opgave eller problemstilling på. Evne til at analysere problemstillinger. Generel metodebevidsthed. At løse problemer på tværs af fagområder. Skabe overblik og dermed finde vejen til løsningen. Gå på mod, om det er modvind. At kunne tilegne sig ny viden hurtigt, og tale med personer inden for andre fagområder. + sociale egenskaber. At kontrollere stort arbejdspres, tilrettelægge tid og indgå i forskellige grupper At arbejde problemløsende. At samarbejde med forskellinge mennesker. Arbejde struktureret. anvendelige metoder til at opnå viden, analysere viden og omsætte denne viden til handling Analytiske kompetencer Tilegne viden Strategisk perspektiv analyseforståelse i relation til anvendelse af videnskabsteori og relevansen i praksis Evne til at samarbejde i grupper 3:? 1)Lært at lytte til andre i forbindelse med et projekt/problemløsning - det kan jo være man ikke altid har ret og en anden part er kommet på en bedre idé og jeg har fået evnen til at lytte og gennemgå andre løsninger end min egen og ikke blot "lukke ned" for input efter jeg har givet mit eget bud... 2)Måden at angribe en opgave på, den angribes mere helhedsorienteret og kan altid ses fra flere sider, hvilket jeg har kompetencerne til at gøre. 3)Videreformidling til andre parter på den mest optimale måde. 1) Praktisk udarbejdede projekter i samarbejde med virksomheder, hvor teorien omsættes til praksis. 2) Teoretisk viden omkring forskellige områder. 3) Evnen til at arbejde struktureret, problem- og resultatorienteret. 1.Problemorienteret tilgang 2.Forståelse af individer i samarbejdsprocesser 3.Hurtig sætte sig ind i nye områder 1. Forståelse for processer i en virksomhed. 2. Kunne starte fra nul og ende med et godt produkt. 3. Samarbejde i grupper. 1: En reflekterende tilgang til opgaveløsning 2: Overblik over mange ting på en gang 2:Evnen til at undersøge et emne i dybden Side 40

42 -Teoretisk viden. -Det at kunne sætte sig ind i nyt ukendt stof på kort tid. -Deadlines og projektarbejde - Akademisk sprogtilgang. -Det at være i stand til at "undres" konstant. - Generel menneskelig og faglig dannelse - Evnen til at arbejde metodisk, struktureret og analytisk - Evnen til at forstå og formidle kompleks viden - De metodiske og videnskabs teoretiske kompetencer (evnen til at reflektere over problemet, afdække løsningsmuligheder og vælge en løsning med bevidstehed om hvilke muligheder man fravælger) DETTE ER DEN HELT STORE FORDEL I FORHOLD TIL HANDELSHØJSKOLERNE Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium: Økonomi og Informatik Tilegne sig viden analysere komplekse problemstillinger anvendelse af konkrete redskaber(excel,sql etc) Samarbejdsevner, arbejde problemorienteret,struktureret Problemløsende, analyserende, struktureret metode gruppearbejde Jeg tilmeldte mig studiet med forventning om at opbygge et metodisk og teoretisk grundlag for at forklare allerede tilegnet viden. Alt dette blev opfyldt. Jeg er begrebsmæssigt godt rustet til at kunne deltage i problemløsning på et meget højt plan, med en sikkerhed i mit grebs apparat. Dette har skabt stor værdi for mit virke som Chef for en af Færøernes største EDB projekter. På økonomistyringssiden og Data Warehouse udvikling, har min tilegnet viden forhøjet kvaliteten af mit arbejde i Budget udarbejdelse og budgetkontrol. IT-kompetencer, herunder brugen af IT-værktøjer og metoder. Evner til at systematisere og skabe overblik. Gennemskue indviklede sammenhænge. Evnen til at sætte mig ind i nye områder - tilegne mig ny viden inden for områder og teknikker, herunder især IT-kompetencer, der er relevant, for at jeg kan udføre mit arbejde. It redskaber som gør rapportering effektiv og fleksibel (SQL mv.) Analytisk sans som gør at man kan se sammenhænge hurtigere end andre nogen gange kan. Teoretisk viden omkring fagemner Gruppearbejde Økonomiteori Diverse EDB Programmer Arbejde sammen med forskellige personer, som man evt. ikke kunne med. Arbejde under tidspres Skriftlige kundskaber Analytisk tilgang Logisk tilgang kritisk tilgang Analytisk og struktureret tilgang til opgaver og problemløsning. Evnen til at kombinere praktisk erfaring med teoretisk viden. Større forståelse for sammenhænge mellem IT og økonomi. Alsidigt 1) Kendskab 2), IT-færdigheder, Side 41

43 5.1.3 Hvilke af disse kompetencer har du oplevet er blevet efterspurgt i nogen/høj grad på arbejdsmarkedet? Hvilke af disse kompetencer har du oplevet er blevet efterspurgt i nogen/høj grad på arbejdsmarkedet? (N=254) SAMF (N=1120) Evnen til at formidle skriftligt* 37% 62% Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at analysere 52% 59% 49% 57% Evnen til at arbejde selvstændigt 47% 57% Evnen til at formidle mundtligt Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at tilegne mig ny viden 37% 45% 47% 41% 47% 56% Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde* Evnen til at arbejde problemløsende Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Evnen til at arbejde tværfagligt* 22% 27% 26% 45% 35% 43% 40% 40% Evnen til arbejde projektorienteret* IT-færdigheder Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde* Relevant viden om projektledelse* At kunne arbejde kreativt og innovativt 34% 39% 37% 37% 28% 35% 22% 30% 25% 27% Generel forretningsforståelse Fremmedsprogsfærdigheder* Generel kulturforståelse 26% 26% 20% 15% 15% 41% 0% 20% 40% 60% 80% Side 42

44 5.1.4 Andre efterspurgte kompetencer. Har du i dit arbejdsliv oplevet, at der er blevet efterspurgt andre kompetencer, som du gerne ville have tilegnet dig gennem dit studium? Hvis ja, angiv venligst hvilke: Større forståelse for økonomiprogrammer Standard IT kompetencer som f.eks. office pakken Mangler mere praktisk erfaring fra min uddannelse Mangler klart noget erhvervserfaring fra studiet. Svært at få job som Aud, uden erhvervserfaring. Mangler også en mere praktisk vinkel på tingene, kunne ønske at man måske havde lavet, en akademiagtig noget, hvor man kørte noget mere med det, at skulle sidde med tingene selv. Mere opgave orienteret, man kunne "lege" at man var revisor, og selv prøvede nogle af de problemstillinger der vil komme som revisor, i forhold til arbejdsopgaver. Synes man har manglet, det at sidde med det selv, fremfor blot at høre en fortælle om det til en forelæsning. Jeg ville gerne have tilegnet mig en økonomisk forståelse. Jeg mangler nogle grundlæggende systemmæssige kendskaber samt viden inden for personalejura Jeg kunne godt have brugt noget mere praktisk viden, men på den anden side synes jeg ikke at det er universitetets opgaver. Her må man skaffe sig et relevant studiejob, og hvis ikke det kan lade sig gøre, må man bruge den muligheden om et praktikforløb. Jeg følte lidt af vi på marketingsuddannelsen (og i hele vores HA bachelor) mangler mange af de generelle redskaber/teorier som anvendes i praksis. Der har mere været fokus på 'hvordan' man anvender teori, fremfor 'hvad' for noget teori der kan anvendes. De kompetencer vil jeg gerne have haft med mig, fremfor det alt alt for store fokus der har været på metode, som jeg ikke ser særlig anvendeligt, andet end på et subjektivt plan (ej sagt det heller er unødvendigt, dog har fordelingen været meget ujævn). IT-relevante værktøjer Praktisk forretningsforståelse Har ingen praktisk erfaring Flere IT-færdigheder indenfor mit fag (økonomi). Jeg har lidt kendskab til SAP, men der er mange jobs, hvor de efterspørger en med kendskab til Navision, SAS, Axapter m.m. Dialog som et redskab. Bredere teoretisk flade, MERE praktisk erfaring, sprog, Bedre evne til at arbejde tværfagligt med fag som ikke udbydes via universitetet. (Eks. håndværkere mv.) Har du i dit arbejdsliv oplevet, at der er blevet efterspurgt andre kompetencer, som du gerne ville have tilegnet dig gennem dit studium? Hvis ja, angiv venligst hvilke: Innovation & Entrepreneurship Virksomhedsøkonomi samt regskabspraksis love og regler. større bevidsthed om mine PERSONLIGE kompetencer programmering/design af hjemmesider excel finansiering og investering Kvantitativ databehandling Konkrete regnskabsmæssige kompetencer - basal bogføring og regnskabsforståelse. Jeg kunne godt have tænkt mig at kunne flere lavpaktiske ting i forhold til iværksætteri (Jeg er cand.merc. MIKE-B) såsom blot det at udfylde en selskabsblanket. Erfaring med SAP og generelt ERP systemer. Flere cases og konkrete problemstillinger fra erhverslivet der skal løses. Sharepoint system viden Flere management teorier omkring forandrings og projektledelse. Der har været efterspurgt praktisk anvendelse af teoretiske metoder frem for kun viden i det teoretiske felt Analytical methods, IT tools. For PhD projects: knowledge about quantitative methods. Side 43

45 Har du i dit arbejdsliv oplevet, at der er blevet efterspurgt andre kompetencer, som du gerne ville have tilegnet dig gennem dit studium? Hvis ja, angiv venligst hvilke: IVØ større indsigt i problemstillinger for små virksomheder, hvor den generelle teori fra studiet kommer for kort. den teoretisk viden fra AAU er baseret på viden fra store eller mellemstore virksomheder, samt cases er hovedsageligt baseret på store velkendte virksomheder. i små virksomheder kan det være svært at finde sammenhæng mellem teorien og de aktuelle muligheder og råderum små virksomhed har. Desuden vil det være meget nyttigt, hvis man lærte noget om hvad man kan gøre, hvis virksomheden er i vanskeligheder, da den teoretiske viden mere bygger på hvad man skulle have gjort. salgsteknikker og mere kommerciel viden omkring salg og kundemanagment Præsentationsteknik Hvordan opbygges en præsentation, hvordan sælger man bedst budskabet. Det har været op til den enkelte, at forbedre dette gennem trial and error. Projektledelse ERP program indsigt Excel udvidet kurser Ledelse og management generelt og praktisk omsætteligt Formelle kurser til effektiv præsentationsteknik Karriere mentor forstået som brobygning til erhvervslivet og øget selvbevidsthed omkring personlighed og egne kompetencer Produktionsviden praktisk erfaring Mundtlig formidling Præsentationsteknik Et link fra start på kandidat til job. Hvor vil jeg hen og hvordan kommer jeg hen? Her tror jeg der er meget at hente, for som studerende - er man ikke helt klar over hvad virksomhederne efterspørger konkret. More statistics skills. Konkrete ITværktøjer - Business Intelligence og ERP (Sap f.eks.) Jeg mangler "praktiske" fag, som relaterer sig mere til arbejdslivet. Det gælder bl.a. IT-færdigheder i udvidet excel, og ERP-systemer som SAP. Derudover savner jeg, at de opgaver vi havde i statistik + økonometri var mere praktiske og virkelighedsnære frem for teoretiske. Ja helt klart en mere praktisk tilgang til konkrete problemstillinger. For meget undervisning i dk er forskningsorienteret. Vi skal ikke alle være ph.d studerende, hvorfor det er mere relevant at løse aktuelle cases fra en virksomhed fremfor at sluge 400 forskningsbaserede artikler der er meget langt fra at have relevans i forhold til at skabe sorte tal på bundlinien. Endvidere er marketing undervisningen på HA og cand. Merc På AAU alt for dårlig. der ville opnåes langt større effekt på de merkantile studier hvis de var fokuseret mere på at skaffe valmue for monet for de virksomheder der reelt skal være aftager - her tænker jeg ikke på AAU selv i form af fremtidige ph. D. Studerende. Jeg oplevede at der var alt for lang fra den viden der blev formidlet til erhvervslivet. Endvidere virker de merkantile uddannelser på AAU stærkt nedprioriterede. Jeg ville ikke anbefale studiet på AAU til andre. Århus og CBS ville jeg foretrække. Endvidere har jeg efterfølgende måtte købe videre uddannelse i høj grad. Færdigheder i diverse IT programmer fx Excel, Smart view, MS projects. det er et spoergsmaal om ens specialisering. de kompetancer der er blevet efterspurgt kunne vaere blevet opnaaet havde jeg valgt en specialisering med at anerledes focus. synes man med fordel kan tilfoere nogle af de mere "generelle" specialiseringer paa oekonomistudiet et oeget focus paa f.eks. finansiering, administration/managment og til dels IT- og sprogskills. Dansk er meget vigtigt... Sprog Da jeg arbejder i Kina er kinesisk en komptence jeg mangler. Mere praktisk viden om fx microsoft Navision og CRM, excel mm. Bedre IT kundskaber at kunne give store presentationer. -Projektledelse (ikke at arbejde projektorienteret, men at stå i spidsen for og lede et projekt) -IT kundskaber (SAP,SQL) -projektledelse -business modelling (bpmn, uml osv.) Side 44

46 Har du i dit arbejdsliv oplevet, at der er blevet efterspurgt andre kompetencer, som du gerne ville have tilegnet dig gennem dit studium? Hvis ja, angiv venligst hvilke: Marketing Webdesign! Projektledelse Praktisk viden Projektledelse Kulturforståelse Praktik viden inden for IT/Internet. Virkelig en mangelvare på studiet! Næsten umuligt at få job inden for marketing uden kendskab til: Photoshop InDesign Illustrator Adwords Analytics Søgemaskineoptimering Hand-on viden om markedsføring på nettet Mere praktisk i forhold til teorien - evt. flere IT programmer der komplimenterer undervisningen Mere fokus på projektledelse Mere praktisk erfaring Kulturforståelse Ikke noget væsentlig andet end mere praktisk erfaring og forståelse frem for den teoretiske viden. i endnu højere grad sprogkompetencer Flere konkrete praktiske kompetencer - det va meget teoretisk på AAU Har du i dit arbejdsliv oplevet, at der er blevet efterspurgt andre kompetencer, som du gerne ville have tilegnet dig gennem dit studium? Hvis ja, angiv venligst hvilke: Organisation & Strategi Svaret her er MANGE. Men kort fortalt, at lære om organisationer, mennesker, ledelse osv. igennem bøger og forelæsninger gør det meget unuanceret. Større SAP-kendskab, Projektledelsesteori, evt. også projektledelses/styringsmetoder, f.eks. PRINCE2, Scrum osv. Praktisk forretningsforståelse (kræver praktisk erfaring, som jeg fik gennem studiepraktik og studiejob, og det er nok den eneste måde at tilegne sig det) Praktisk erfaring med mest brugte IT redskaber som SAP, Navision mm. Praktisk erfaring med anvendelse af de forskellige teorier. Overordnet øget viden omkring forskellige IT programmer, da mange virksomheder er afhængige af anvendelsen af forskellige BI løsninger. Dette kunne være en fordel at undervise mere alment i - dog svært da BI system kan variere fra virksomhed til virksomhed. Nej, men nu arbejder jeg som nævnt heller ikke inden for mit egentlige fagområde - uddannelsesmæssigt set. Nej ikke umiddelbart. Det handler om erfaring - ikke om færdigheder. Mest tekniske færdigheder. Dem får man ikke tilstrækkeligt af under universitetstiden. Mere fokus på offentlige institutioner, og hvordan den politiske hverdag er (magtspil mv) Meget mere hands on og løsningsorienterede kompetencer - det inkluderer økonomi. I praksis arbejder man ikke i et videnskabsteoretis paradigme, som man opdrages til på AAU. Alligevel tænker jeg, at den videnskabsteoretiske og filosofiske tænkning, er noget af det, jeg har haft allermest glæde af i bred betydning. Altså en forståelse af hvilke grundlæggende antagelser der ligger bag hvad som helst. Det har givet noget både jobmæssigt og privat. ledelse er svært at læse sig til og få en reel kompetence i - man kan have "viden om", men en reel færdighed eller kompetence har jeg ikke haft direkte med fra studiet. Hvis didaktikken ift. ledelse og organisationsforståelse havde været anderledes havde mine kompetencer været højere som dimittend. KOmmunikationsundervisningen som i sin tid blev afviklet af Frederik Hertel samt dennes kone var et eksempel på undervisning der "rykkede" fordi de reelt involverede studerende i undervisningssammenhæng og ikke blot fortalte og "fylte på". Konkrete værktøjer og metoder inden for ledelse, organisation, projektledelse mv. Side 45

47 Kommunikation - storytelling, Præsentation, inten og ekstern kommunikation fra en organisation Opfølgningsteknikker på strategier Forhandlingsteknikker vedr. sælgere, indkøbere, medarbejdere, ledere Forretningsudvikling - se nye markeder/muligheder i markedet Coaching - Få ledere til at se muligheder i stedet for begrænsninger Mere caseorienteret tilgang - for bedre praktisk forståelse Jeg ville gerne have haft mere selskabsret og bedre indsigt i bevægelserne på det finansielle marked. Ja, Flere IT-kompetencer Ja - mere fagligt specifikke kompetencer og mere praktisk viden/erfaring fra fagområdet. It kompetencer, præsentatiosteknik, engelsk sprog Ikke decideret, men jeg har selv oplevet, at der er et stykke fra den teoretiske virkelighed fra studiet til den praktiske virkelighed. Selvom metode-delen er den absolut vigtigste, efter min mening, ville det være rart at teorierne i endnu højere grad var blevet sat overfor den praktiske virkelighed. Håndtering af kontakt med kunder/leverandører/samarbejdspartnere. Nogle værktøjer til at afkode forventningsafstemning osv. Globalisering Innovation Økonomi Generelle logistikbegreber Generel forretningsforståelse er vigtig. Studieture, praktikophold, praktisk funderede projekter (på alle/mange semestre) er en god metode til at opnå dette. Engelsk kompetencer Da jeg blev kandidat i 2010 var og meget af det, meget efterspurgt og der er man som ny uddannede Har du i dit arbejdsliv oplevet, at der er blevet efterspurgt andre kompetencer, som du gerne ville have tilegnet dig gennem dit studium? Hvis ja, angiv venligst hvilke: Økonomi og Informatik Teknisk kendskab Praktisk gennemgang/indsigt af anvendte/lærte teorier. Nej. Absolut intet. Studiet var (er siden indholdsmæssigt ændret) yderst relevant. Desværre er studiet i dag teoretisk orienteret, hvor den praktiske side er skåret drastisk ned. Det er mig en gåde at dette har kunne finde sted. Jeg var heldig at mit studie da, var praktisk orienteret. Mere teori og praksis anvendelse. Man kan godt lære noget som man så efterfølgende glemmer fordi man ikke har set den praktiske anvendelse af det. Mere specifikke IT-færdigheder, herunder VBA-programmering og mere anvendte ETL-værktøjer som f.eks. Oracle. Flere økonomiske færdigheder inden for områder og modeller, der anvendes i virksomhederne; f.eks. inden for finansiering og regnskab. Studiet har til tider fokuseret på større og nyere modeller, som i praksis ikke er så anvendelige. ja, projektledelse Side 46

48 5.1.5 Kompetencegabet Kompetencegabet (Forskel mellem andelen af i nogen/høj grad tilegnede og efterspurgte kompetencer) (N=254) Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Evnen til arbejde projektorienteret Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at arbejde problemløsende Generel kulturforståelse Evnen til at analysere Evnen til at arbejde tværfagligt Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Fremmedsprogsfærdigheder Evnen til at arbejde selvstændigt At kunne arbejde kreativt og innovativt Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Generel forretningsforståelse Evnen til at formidle mundtligt Relevant viden om projektledelse Relevant praktisk viden inden for mit fagområde IT-færdigheder -33% -21% -22% -24% SAMF (N=1120) -13% -8% -14% -14% -15% -16% -17% -5% -1% -5% -7% -8% -6% -4% -5% -6% 30% 31% 19% 21% 26% 18% 14% 16% 11% 14% 16% 10% 3% 7% 17% 2% 3% 1% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Side 47

49 Kompetencer, der er tilegnet og efterspurgt i nogen/høj grad Efterspurgte; (N=254) Tilegnede; (N=254) Evnen til at formidle skriftligt Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at analysere Evnen til arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde problemløsende Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle mundtligt Generel forretningsforståelse Evnen til at arbejde tværfagligt Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper At kunne arbejde kreativt og innovativt Generel kulturforståelse Relevant viden om projektledelse IT-færdigheder Fremmedsprogsfærdigheder Relevant praktisk viden inden for mit fagområde 49% 60% 28% 57% 41% 54% 37% 54% 34% 53% 52% 51% 35% 50% 22% 48% 47% 40% 37% 38% 41% 36% 26% 30% 27% 23% 25% 19% 15% 17% 22% 16% 37% 16% 26% 13% 45% 12% 0% 20% 40% 60% 80% Side 48

50 5.1.6 I hvilken grad har din uddannelse rustet dig godt til dit arbejdsliv? I hvilken grad har din uddannelse rustet dig godt til dit arbejdsliv? I høj grad 32% 32% I nogen grad 53% 54% (N=191) I mindre grad 12% 12% SAMF (N=947) Slet ikke 3% 2% 0% 20% 40% 60% I hvilken grad har din uddannelse rustet dig godt til dit arbejdsliv? I høj grad I nogen grad 27% 33% 37% 35% 20% 32% 33% 50% 59% 57% 51% 53% 56% 53% Økonomi og Informatik (N=22) Organisation & Strategi (N=58) Marketing (N=18) IVØ (N=35) I mindre grad 14% 10% 17% 9% 6% 17% 12% Innovation & Entrepreneurship (N=17) (N=41) Slet ikke 0% 0% 0% 3% 6% 7% 3% Studienævnet (N=191) 0% 20% 40% 60% Side 49

51 5.1.7 Angiv venligst, hvilke 5 parametre du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? Angiv venligst hvilke 5 parametre, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? (N=254) SAMF (N=1120) Flere praktiske opgaver og redskabsfag (f.eks. regnskab, IT) 38% 36% Mere/bedre mulighed for praktik i uddannelsen* Flere konkrete cases i undervisningen Flere valgfag, der retter sig direkte mod virksomhederne Mere opgaveløsning med eksterne virksomheder/organisationer Flere gæsteundervisere fra erhvervslivet (Mere) undervisning i projektledelse* (Mere) undervis. i virksomhedskendskab og forretningsforståelse Bedre vejledning om virksomhedernes behov Bedre karrierevejledning (om mulighederne på arbejdsmarkedet) En højere grad af tværfaglighed i uddannelsen Flere virksomhedspræsentationer på universitetet 28% 30% 30% 26% 27% 30% 27% 25% 24% 17% 24% 25% 21% 17% 17% 11% 15% 13% 14% 15% 14% 35% Mere metode Mere/bedre mulighed for udlandsophold Mere problemorienteret undervisning 4% 13% 10% 8% 7% 8% Andet Bedre studievejledning (om valg undervejs i uddannelsen, etc.) Flere erhvervsrelaterede tilbud fra Karrierecentret Mere projektarbejde Ingen forslag til forbedringer* Bedre karrieremesser på universitetet 4% 7% 6% 7% 4% 5% 4% 4% 1% 3% 2% 2% 0% 10% 20% 30% 40% Side 50

52 Angiv venligst hvilke 5 parametre, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet. Andet, angiv hvilket: (Ubesvaret) Innovation & Entrepreneurship Joberfaring, Kunne komme i et samspil mellem AAU og lokale virksomheder IVØ arbejdsredskaber - Excel, ERP, BI mv. Marketing Hvis jeg kunne sætte 5 flueben ud fire praktikske opgaver havde jeg gjort det. Virkelig en manglevare! Organisation & Strategi Bedre orintering om det politiske system ift. procedure ved fx. projekt ledelse et sideløbende forløb omkring personlig udvikling, som er ret centralt når man senere ønsker at blive leder. Mere fokus på egentlige redskaber og værktøjer frem for videnskabsteori Mere fokus på offentlige institutioner Synes min uddannelse som Cand. merc. i Organisation og Strategi var rigtig god - grundet man var inde på mange områder inden for dette felt, samt der var mulighed for at fordybe sig i områder man havde interesse i. Der, hvor jeg oplever problemet, er at man ikke besidder den nødvendige praktiske erfaring og i denne tid, som stadigvæk må betegnes som en krisetid er man i konkurrence med folk, der kan have 3-5 års erfaring fra erhvervslivet, grundet disse folk kan være fyret fra lignende stillinger i kriseperioden. Og i og med, at virksomheder dermed kan vælge og vrage til de ledige stillinger der er, er det svært at konkurrere med mennesker der besidder et par års erfaring. Endvidere er der rigtig mange om buddet, det ses som nævnt tidligere ved at der ofte er 200 ansøgere til én stilling. Økonomi og Informatik Mere Teori / Flere forelæsninger redskaber, redskaber, redskaber!!!! Side 51

53 6 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 6.1 NYE KOMPETENCER EFTER ENDT UDDANNELSE Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? Ja Nej 40% 37% 60% 63% (N=189) SAMF (N=932) 0% 50% 100% Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? Ja Nej Økonomi og Informatik (N=22) 55% 45% Organisation & Strategi (N=58) 66% 34% Marketing (N=18) 50% 50% IVØ (N=34) 62% 38% Innovation & Entrepreneurship (N=17) 82% 18% (N=40) 50% 50% Studienævnet (N=189) 60% 40% 0% 50% 100% Side 52

54 6.1.2 Hvordan har du efter endt uddannelse tilegnet dig disse kompetencer? Hvordan har du - efter endt uddannelse - tilegnet dig disse kompetencer? Efteruddannelse (korte kurser, enkeltfag o.lign.) Regelmæssige seminarer og kurser arrangeret af arbejdspladsen Sidemandsoplæring, mentorordning eller anden intern oplæring Netværk Andet Videreuddannelse (master, diplom, længerevarende forløb o.lign.) Livslang Læring på AAU Universitetets tompladsordning 4% 3% 2% 1% (Valgt) 11% 11% 16% 19% 31% 25% 37% 41% 36% 35% 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 49% (N=114) SAMF (N=586) Pct. af dimittender, der har tilegnet sig yderligere kompetencer Hvordan har du - efter endt uddannelse - tilegnet dig disse kompetencer? Andet, skriv hvordan: kursus arrangeret af a kassen Praktisk erfaring Innovation & Entrepreneurship Act2learn Lean kursus Diverse kurser indenfor lejeret IVØ 6 ugers selvvalgt kursus i SAP Gennem nuværende job hos Bestseller hygiejnekursus Læst kinesisk et år Læste bøger Marketing Selvstudie Organisation & Strategi Certificering i projektledelse påbegyndt phd Seks ugers selvvalgt uddannelse. Startet ny uddannelse da ingen job med den føste Økonomi og Informatik ph.d. studie Selvstændige studier Underviser for AAU Side 53

55 6.1.3 Overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Ja 56% 61% Nej 39% 44% (N=75) SAMF (N=346) 0% 20% 40% 60% 80% Pct. af dimittender, der ikke har efter- og videreuddannet sig Overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Ja Nej Økonomi og Informatik (N=10) 60% 40% Organisation & Strategi (N=20) 45% 55% Marketing (N=9) 44% 56% IVØ (N=13) 46% 54% Innovation & Entrepreneurship (N=3) 100% (N=20) 70% 30% Studienævnet (N=75) 56% 44% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pct. af dimittender, der ikke har efter- og videreuddannet sig Side 54

56 6.1.4 Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? (Valgt) (N=122) SAMF (N=621) Ledelse Projektledelse* Nyere eller øget viden inden for mit uddannelsesområde Organisation Økonomi* Kommunikation Jura* Præsentation/formidling Andet HR Læring og pædagogik Forretningsforståelse Psykologi/terapi* Sprog Iværksætteri Tilvalgsfag med henblik på undervisning i gymnasiet/hf* IT Det kreative musiske område 38% 36% 29% 34% 27% 33% 16% 25% 34% 24% 11% 18% 7% 16% 7% 14% 20% 14% 13% 12% 16% 12% 7% 12% 15% 10% 10% 9% 12% 8% 11% 6% 1% 4% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% Pct. af dimittender, der overvejer en efter- og videreuddannelse Side 55

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for MUSIK DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I MASKINTEKNIK AAU ESBJERG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SUNDHEDSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat)

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) - 2016 Velkommen til spørgeskemaet! Vi er glade for, at du tager dig tid til at besvare spørgeskemaet. Hvis du har brug for en pause undervejs, lukker

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for ERHVERVSJURA DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I TEKNOLOGILEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2012 9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Hvilken bachelorbaggrund har du? Respondenter

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for HISTORIE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SOCIOLOGI. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SOCIOLOGI. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for SOCIOLOGI DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I INFORMATION TECHNOLOGY AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København 9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Besvaret af: 3 Har du været i praktik i dette semester? Hvor var du i praktik? Københavns Kommune Avaleo Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I BUSINESS ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMUDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING (HD 2. DEL) AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 MATEMATIK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...11 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET 2 Kandidatundersøgelsen 2007 Indhold Appendiks 1 Metode...3 1.1 Spørgeskema...3

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Regnskabsanalysen 2015

Regnskabsanalysen 2015 Regnskabsanalysen 2015 Fem regnskabsår i dansk erhvervsliv Fakta Dataudtræk fra i uge 26 2015 indeholder regnskaber fra 810.956 virksomheder. Heraf har vi 5 års historik på 193.791 virksomheder. Af disse

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / masteruddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Tværkulturelle Studier

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Tværkulturelle Studier KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for TVÆRKULTURELLE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg

Læs mere

FORBERED DIG TIL DIT FØRSTE JOB

FORBERED DIG TIL DIT FØRSTE JOB FORBERED DIG TIL DIT FØRSTE JOB Gode råd til den studerende akademiker Baseret på input fra tidligere studerende og nogle af landets mest eftertragtede virksomheder Af Lene Leth Thomsen FORBERED DIG TIL

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes}

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Beskæftigelsesstatus 1) Er du eller har du været i job, efter du fuldførte din videregående

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af daguddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af daguddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af daguddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / Daguddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at

Læs mere

eksempler fra Aalborg Universitet Karrierevejledning i praksis november Årsmøde 2011

eksempler fra Aalborg Universitet Karrierevejledning i praksis november Årsmøde 2011 Årsmøde 2011 24.-25. november Karrierevejledning i praksis - eksempler fra Aalborg Universitet Christian Volmer Nielsen Cand. Phil i samfundsfag fra 1984. Min baggrund Underviser i gymnasieskolen, EUC

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Kære kandidat fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for kandidater, der

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

9. semester Kommunikation København Hvilket semester går du på? (hvis du har undervisning på mere end ét semester, så udvælg, det du følger mest)

9. semester Kommunikation København Hvilket semester går du på? (hvis du har undervisning på mere end ét semester, så udvælg, det du følger mest) Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2013 9. semester Kommunikation København Hvilket semester går du på? (hvis du har undervisning på mere end ét semester, så udvælg, det

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Miljøteknologi

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Miljøteknologi Indledning Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil

Læs mere

Få firmaets næste maskinmester i praktik

Få firmaets næste maskinmester i praktik Få firmaets næste maskinmester i praktik KONTAKT Hånbækvej 54 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.nu Introduktion Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse,

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Imageundersøgelse 2007

Imageundersøgelse 2007 Imageundersøgelse 2007 Metode: Resultaterne er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, som var tilgængeligt via borsen.dk. Spørgeskemaet var tilgængeligt i perioden fra 14. 28. februar 2007. I alt har

Læs mere

Få firmaets næste maskinmester i praktik. Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.

Få firmaets næste maskinmester i praktik. Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec. Få firmaets næste maskinmester i praktik Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.nu Introduktion Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse,

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2016

Sådan fik de jobbet 2016 Ref. MBH/- 26.07.2016 Sådan fik de jobbet 2016 Indhold 1 Indledning...4 2 Metode...4 3 Hovedresultater...6 3.1 Hvilken baggrund kommer dimittenderne med? (Hvad er afgørende for at få første job hurtigt?)...6

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMUDDANNELSEN I FINANSIEL RÅDGIVNING (HD 2.DEL) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 DATALOGI ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...11 4. Kandidaternes studietid...16

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere