LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2015"

Transkript

1 LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2015

2 LUDUS SUITE BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE Viden er vejen til bedre resultater... 3 Kursus, Seminar og Workshop... 4 Administration af fuldtidsuddannelser... 5 Aktivitetsberegning enkeltfag... 6 Aktivitetsberegning fuldtidsuddannelser... 7 Crystal Reports introduktion... 8 Crystal Reports og dataudtræk - Workshop... 9 Eksamenskontroller og planlægning Eksamensplanlægning for de gymnasiale uddannelser Eksamensplanlægning for de gymnasiale uddannelser (workshop) Introduktion til dataudtræk Introduktion til LUDUS Suite for udbydere af danskuddannelsen Introduktion til LUDUS Suite LUDUS Web for pædagogisk personale på VUC og STX LUDUS Web for superbrugere Prøver på AVU Selvvalgt emne - Bestil en konsulent Studieaktivitet for VUC Til- og udmelding af kursister på enkeltfagsuddannelser for studievejledere Studieretningsvalg, valg af valgfag og flerfaglige prøver Workshop for udbydere af danskuddannelsen Oversigt over arrangementer i Aarhus Oversigt over arrangementer i Valby Tilmelding Side 2

3 VIDEN ER VEJEN TIL BEDRE RESULTATER CSC har sammensat en række kurser, workshops og seminarer, hvor du kan tilegne dig viden, udveksle erfaringer og diskutere problemstillinger med andre deltagere med samme baggrund som dig selv. I dette katalog kan du læse om de forskellige tilbud, hvem de er rettet mod, hvad de omhandler, samt hvor og hvornår de finder sted. Kurser, workshops og seminarer er inkl. forplejning (morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe). Alle priser er ekskl. moms. Vi forbeholder os ret til at aflyse ved for få tilmeldinger. I tilfælde af overbooking gælder først til mølle -princippet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på servicetelefon: eller Tilmelding Du kan tilmelde dig på: tilmeldingsblanketten bagerst i kataloget til hjemmesiden Kurser Kurser: Studieadministration Tilmeldingen skal, med mindre andet angives, være CSC i hænde senest 14 dage før undervisningsdagen. Når vi har modtaget din tilmelding, kvitteres der med en foreløbig bekræftelse. Framelding Hvis du vil melde fra, skal det ske skriftligt. Ved afbud senere end 14 dage før kursusstart faktureres den fulde kursusafgift. Du er dog velkommen til at sende en anden deltager, hvis du bliver forhindret. Vi glæder os til at se dig! Side 3

4 KURSUS, SEMINAR OG WORKSHOP Undervisningen i LUDUS Suite er opdelt i tre kategorier: kursus, seminar og workshop. Nedenfor gives en kort beskrivelse af indholdet under de enkelte kategorier. Kursus På kursus modtager deltagerne undervisning ved tavle og med projektorvisning, hvor emnet belyses og eventuelle problemstillinger klarlægges. Efterfølgende har deltagerne mulighed for at afprøve den nyerhvervede viden i praksis. Undervisningen kan f.eks. omhandle hensigtsmæssig håndtering af myndighedskrav eller pædagogiske konsekvenser af forskellige løsningsmodeller. Deltagerne kan forvente at få stillet computer til rådighed, hvor de med underviserens vejledning gennemgår løsningsmodeller. Til kurser er det vigtigt, at deltagerne forinden har indsendt en LUDUSdatabasekopi, da der skal arbejdes med denne under kurset. Seminar Her undervises ved tavle og med projektorvisning, hvor underviseren klarlægger emnet og eventuelle problemstillinger diskuteres. Når det findes relevant, vil det ligeledes blive vist, hvordan emnet kan håndteres i LUDUS Suite. Et seminar vil ofte være åbent for et stort antal deltagere. Der arbejdes ikke ved computer på seminar. Workshop På workshop skal deltagerne arbejde med emnet i egen LUDUS-database, med mindre andet er angivet. Der bliver stillet computer, samt kyndig rådgivning fra underviser, til rådighed. Til workshop er det vigtigt, at deltagerne har indsendt en LUDUS-databasekopi, da der skal arbejdes med denne til workshoppen. Side 4

5 ADMINISTRATION AF FULDTIDSUDDANNELSER ål Administrative medarbejdere, der arbejder med STX, STK og 2HF. At introducere deltagerne til værktøjerne i LUDUS Suite, for at kunne effektivisere arbejdsgangene i administrationen ved fuldtidsuddannelser. På kurset kommer vi bl.a. omkring: Ansøgere til uddannelserne (papiransøgninger, Optagelse.dk og udveksling skolerne imellem) Klasse Kursister Uddannelse Kursisttyper. Fag Hold (stamhold/valghold) undervisningsmoduler lærere Tilmeld kursister til hold/undervisningsmoduler. Oprykning til næste skoleår - Skole- /Tælleperioder Aktivitetsindberetning AGYM indberetning XPRS Terminer Diverse kontroller ved skolestart Der skal inden kursets start indsendes en kopi af skolens LUDUS-database til CSC. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC, Retortvej 8, 2500 Valby. Side 5

6 AKTIVITETSBEREGNING ENKELTFAG ål Brugere, som arbejder med aktivitetsberegning for enkeltfag. At deltagerne bliver i stand til at varetage skolens aktivitetsopgørelse, herunder beregning af aktivitet og indberetning til ministeriets tilskudskontor. På kurset kommer vi bl.a. omkring: Arbejdsgange i relation til aktivitetsberegning Fortolkning af advarsler Kontrol af aktivitetsberegningen Ajourføring af beregningsgrundlaget Udarbejdelse af nye og supplerende indberetninger I forbindelse med gennemgang af disse områder vil deltagerne blive præsenteret for relevante rapporter. Diverse spørgsmål afklares i fællesskab. Efter præsentation af emnerne får deltagerne mulighed for at arbejde med øvelser på en kopi af egen LUDUSdatabase. Der vil være mulighed for erfaringsudveksling. Ønskes egne rapporter benyttet, skal disse medbringes. Der skal inden kursets start indsendes en kopi af skolens LUDUS-database til CSC. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC, Retortvej 8, 2500 Valby Side 6

7 AKTIVITETSBEREGNING FULDTIDSUDDANNELSER ål Brugere, som arbejder med opgørelse og beregning af aktiviteten for fuldtidsuddannelser. At deltagerne bliver i stand til at varetage skolens opgørelse, herunder beregning af aktivitet og indberetning til ministeriets tilskudskontor. At give deltagerne en forståelse for sammenhængen mellem oprykning til nyt skoleår og aktivitetsberegning for fuldtidsuddannelser. På kurset gennemgår vi bl.a.: Arbejdsgange i relation til aktivitetsberegning Fortolkning af advarsler Kontrol af aktiviteten Ajourføring af beregningsgrundlaget Udarbejdelse af nye og supplerende indberetninger Ved gennemgangen af grundlaget for aktivitetsberegningen sættes fokus på skole- og tælleperioder, som kan massetildeles ved oprykning til nyt skoleår. I forbindelse med gennemgang af disse områder vil deltagerne blive præsenteret for relevante rapporter. Efter præsentation af emnerne får deltagerne mulighed for at arbejde med øvelser på en kopi af egen LUDUSdatabase. Der vil være mulighed for erfaringsudveksling. Der skal inden kursets start indsendes en kopi af skolens LUDUS-database til CSC. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC, Retortvej 8, 2500 Valby Side 7

8 CRYSTAL REPORTS INTRODUKTION ål Nye brugere af Crystal Reports samt brugere, der gerne vil have opfrisket deres kendskab til Crystal Reports. Det forventes, at deltagerne har kendskab til LUDUS Suite på brugerniveau. At give deltagerne kendskab til opbygning af Crystal Reports og de mest gængse funktioner. Med kurset bliver deltagerne i stand til at tilrette eksisterende rapporter. På kurset gives der en grundlæggende introduktion til værktøjet Crystal Reports. Deltagerne vil lære at tilrette rapporter, herunder indsætte/fjerne/flytte og formatere tekst- og databasefelter, udvælge samt sortere. I forlængelse af præsentation af emnerne får deltagerne mulighed for at arbejde med øvelser på en kopi af egen LUDUS-database. Der skal inden kursets start indsendes en kopi af skolens LUDUS-database til CSC. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC, Retortvej 8, 2500 Valby Side 8

9 CRYSTAL REPORTS OG DATAUDTRÆK - WORKSHOP ål Erfarne brugere af LUDUS Suite eller tidligere deltagere på kurset Introduktion til dataudtræk eller Crystal Reports introduktion. At give deltagerne mulighed for at få hjælp, mens de arbejder med Crystal Reports eller foretager dataudtræk vha. fx MS-Excel. Der arbejdes selvstændigt med at tilrette egne udtræk eller lave nye udtræk fra LUDUS-databasen. Undervejs gives der råd og vejledning fra kursusinstruktøren i at løse konkrete opgaver. Workshoppen afholdes uden egentlig undervisning. Ønskes egne rapporter eller regneark benyttet, skal disse medbringes. Inden workshoppen skal deltagerne forberede sig på, hvilke udtræk eller emner de ønsker at arbejde med i løbet af workshoppen. Der skal inden workshoppens start indsendes en kopi af skolens LUDUS-database til CSC. Varighed 1 dag: Kl Workshop Kr ,- (ekskl. moms) , CSC, Retortvej 8, 2500 Valby Side 9

10 EKSAMENSKONTROLLER OG PLANLÆGNING ål Brugere, som arbejder med eksamenskontroller og planlægning. At give deltagerne overblik over arbejdsprocesserne i forbindelse med kontrol af datagrundlag og planlægning af eksamen. På seminaret vil vi komme omkring: Diverse kontroller for at sikre bedst muligt datagrundlag til planlægning af eksamen. Kommunikationen med XPRS Den lokale eksamensperiode Eksamensmodulrestriktioner Eksamensplanlægning af: skriftlige eksamensmoduler flerfaglige prøver mundtlige eksamensmoduler Der vil være mulighed for erfaringsudveksling. Varighed 1 dag: Kl Seminar Kr ,- (ekskl. moms) CSC, P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N Side 10

11 EKSAMENSPLANLÆGNING FOR DE GYMNASIALE UDDANNELSER Forudsætning ål Eksamensplanlæggere i LUDUS Suite. Samtlige eksamenskontroller er gennemførte og data er rettet. At give deltagerne kendskab til eksamensplanlægningsværktøjerne og gøre brugerne i stand til at lave en eksamensplan i LUDUS Suite. På kurset bliver du klar til at varetage: Forberedelse af eksamensplan Planlægning af den skriftlige eksamen Planlægning af de flerfaglige prøver, herunder udpegning af censurfag Planlægning af den mundtlige eksamen Dannelse af udskrifter Arbejdet med lærerfriholdelse Kommunikationen med XPRS I forlængelse af præsentation af emnerne, får deltagerne mulighed for at lave øvelser på en kopi af skolens egen LUDUS-database. Fremsend en kopi af skolens LUDUS-database til CSC før kurset. Varighed 1 dag: Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC, P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N Side 11

12 EKSAMENSPLANLÆGNING FOR DE GYMNASIALE UDDANNELSER (WORKSHOP) ål Brugere, som skal planlægge eksamen i LUDUS Suite. At give deltagerne vejledning, så de via fjernskrivebord eller VPN-forbindelse kan planlægge egen eksamensplan direkte i skolens LUDUS-database. Der arbejdes selvstændigt med råd og vejledning fra kursusinstruktøren i følgende emner: Forberedelse af data til eksamensplan Foretagelse af prøvefagsudtræk Planlægning af den skriftlige eksamen Planlægning af de flerfaglige prøver, herunder udpegning af censurfag Planlægning af den mundtlige eksamen Generering af udskrifter Arbejdet med lærerfriholdelse Kommunikationen med XPRS Deltagerne medbringer deres egen computer, evt. med fjernskrivebord og VPN-forbindelse til skolens egen LUDUS-database. Varighed 1 dag: Workshop Kr ,- (ekskl. moms) , CSC, P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N Side 12

13 INTRODUKTION TIL DATAUDTRÆK ål Brugere, der har behov for dataudtræk, som ligger uden for de almindelige skærmbilleder og rapporter. Det forventes, at deltagerne har kendskab til LUDUS Suite på brugerniveau. At give deltagerne et overblik over Crystal Reports opbygning og funktioner, samt give et indblik i, hvordan man foretager dataudtræk vha. MS-Excel. På kurset gives der en grundlæggende introduktion til værktøjet Crystal Reports og en introduktion til, hvordan man foretager dataudtræk vha. MS-Excel. Deltagerne vil blive præsenteret for, hvordan man tilretter rapporter, herunder indsætter/fjerner/flytter og formaterer tekst- og databasefelter, samt udvælger og sorterer. Efter gennemgang af værktøjerne får deltagerne tid til at afprøve deres nyvundne kundskaber med vejledning fra CSC. Der skal inden kursets start indsendes en kopi af skolens LUDUS-database til CSC. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC, Retortvej 8, 2500 Valby Side 13

14 INTRODUKTION TIL LUDUS SUITE FOR UDBYDERE AF DANSKUDDANNELSEN ål Administrativt personale hos udbydere af Danskuddannelsen, der er nye i brugen af LUDUS og LUDUS Web At introducere deltagerne til LUDUS og LUDUS Web og gøre dem i stand til at arbejde med de grundlæggende dele, så de kan varetage den daglige administration. På kurset vil vi komme omkring mange af systemets grundlæggende funktioner, herunder: Brugeropsætning og analyse af arbejdsprocesser der skal anvendes, så det passer til den enkelte skoles behov. Hold- og skemaoprettelse. Kursistindskrivning og tilmelding til uddannelse og hold. Afslutning af intro-dansk uddannelse samt overgang til danskuddannelsen. Fraværs- fremmøde registrering samt opfølgning. Deltagerne får mulighed for at lave øvelser på en kopi af skolens egen LUDUS-database. Der skal inden kurset start fremsendes en kopi af egen LUDUS-database til CSC. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC, P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N Side 14

15 INTRODUKTION TIL LUDUS SUITE ål Nye brugere af LUDUS Suite fra de gymnasiale uddannelser og VUC. At introducere deltagerne til LUDUS Suite og gøre dem i stand til at arbejde med de grundlæggende dele, så den daglige elevadministration kan varetages. På kurset vil vi komme omkring mange af systemets funktioner i forbindelse med enkeltfagsundervisning herunder: Oprettelse af lærere med kompetencer Oprettelse af kursister/ansøgere Oprettelse af hold Oprettelse af undervisningsmoduler med eksamensmoduler og tilføjelse af lærere og kursister Brugerindstillinger Relevante rapporter I forlængelse af præsentation får deltagerne mulighed for at arbejde med øvelser på en kopi af skolens egen LUDUS-database. Der skal inden kursets start indsendes en kopi af skolens LUDUS-database til CSC. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC, P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N Side 15

16 LUDUS WEB FOR PÆDAGOGISK PERSONALE PÅ VUC OG STX Undervisere og superbrugere, der yder lokal support til undervisere. ål At give deltagerne indsigt i lærernes værktøjer i LUDUS Web. Der gennemgås bl.a.: Lektier, forløb og undervisningsbeskrivelser. Skriftligt arbejde og opfølgning Dokumenthåndtering, herunder anvendelse af kategorier Konferencer Studiebog Tidsregistrering Der er mulighed for erfaringsudveksling. Varighed 1 dag: Kl Seminar Kr ,- (ekskl. moms) , CSC, Retortvej 8, 2500 Valby. Side 16

17 LUDUS WEB FOR SUPERBRUGERE ål Administrativt og pædagogisk personale, der yder lokal support til andre brugere. At forbedre deltagernes kompetencer og afklare tvivlsspørgsmål. Indholdet sammensættes med udgangspunkt i deltagernes ønsker og behov. Indmeldte emner vil løbende blive anført her på siden. Angiv ved tilmelding de emner, du gerne vil have behandlet. Varighed 1 dag: Kl Seminar Kr ,- (ekskl. moms) , CSC, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N Side 17

18 PRØVER PÅ AVU ål Brugere der skal arbejde med prøver for AVU. At præsentere deltagerne for relevante arbejdsprocesser i forbindelse med AVU-eksamen (skriftlig/mundtlig). Vi gennemgår arbejdsgangene ved bl.a.: Hentning af censorer hos XPRS og frigivelse af disse. Til- og udmelding af kursister. Udskrivning af karakterlister. Deltager- og prøvebeviser. Attestation for fagelementer. Indberetning af realiserede prøver. Offentliggørelse af undervisningsbeskrivelser, prøver og karakterer. Skriftlig løn til godkendte censorer. Der vil være tid til erfaringsudveksling. Der skal inden kursets start indsendes en kopi af skolens LUDUS-database til CSC. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC, P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N Side 18

19 SELVVALGT EMNE - BESTIL EN KONSULENT ål Varighed Brugere af LUDUS Suite. Ved konsulentbesøg er det jer selv, der vælger hvem der skal undervises. Det kan f.eks. være administrativt personale, som varetager et helt specifikt arbejdsområde eller nyankomne lærere, som skal introduceres til LUDUS Suite. At bidrage til effektivisering og uddannelse af skolens personale i LUDUS Suite. I afgør i samarbejde med CSC, hvad et konsulentbesøg skal indeholde. CSC hjælper gerne med at sammensætte et program, så dagen udnyttes bedst muligt. Eksempelvis kan et besøg starte med et seminar om formiddagen i fraværsregistrering, forløb eller lignende for en større gruppe undervisere. Eftermiddagen kunne herefter sammensættes mere intensivt for det administrative personale, hvor man f.eks. kan kigge nærmere på arbejdsgange og gennemgå skolens data. Af praktiske årsager skal undervisningen kunne varetages af samme konsulent. 1 dag: 6 timer. Seminar, kursus, workshop eller konsulentdag. Afhænger blandt andet af form, forberedelsestid og indhold. Kontakt CSC for nærmere information Dato og tidspunkt fastsættes sammen med CSC Side 19

20 STUDIEAKTIVITET FOR VUC ål Brugere på VUC, der arbejder med opfølgning af kursistfravær i LUDUS Suite. At give deltagerne overblik over de værktøjer, der kan benyttes til at finde frafaldstruede kursister, samt de værktøjer, som benyttes til arbejdet med opfølgning og dokumentation. På workshoppen vil vi arbejde med følgende: Kursister med stort fravær, hvor der skal iværksættes procedurer omkring fastholdelse Opsætning af varslingsgrænser Fremsøgning og varsling af kursister Efterbehandling Kursister med holdstart i januar/august, som aldrig er mødt frem til et modul, eller som er faldet fra et igangværende modul og derfor skal udmeldes Søgning efter fraværsmønstre Udmeldelse Der arbejdes selvstændigt eller i grupper. Undervejs vil underviseren være behjælpelig med at løse konkrete opgaver. Der skal inden workshoppens start indsendes en kopi af skolens LUDUS-database til CSC. Varighed 1 dag: Kl Workshop Kr ,- (ekskl. moms) , CSC, Retortvej 8, 2500 Valby Side 20

21 TIL- OG UDMELDING AF KURSISTER PÅ ENKELTFAGSUDDANNELSER FOR STUDIEVEJLEDERE ål Studievejledere for enkeltfagsuddannelser At studievejledere bliver i stand til at varetage oprettelse samt, til- og udmelding af kursister via menupunktet Studievejledning. På kurset gennemgås følgende: Oprettelse af nye kursister Fremsøgning af tidligere kursister Tilmelding af kursister til undervisning Udmelding af kursister fra undervisning Registreringer vedrørende SU Efter præsentation af emnerne vil deltagerne få mulighed for at arbejde med øvelser på en kopi af egen LUDUS-database. Der vil være mulighed for erfaringsudveksling. Der skal inden kursets start indsendes en kopi af skolens LUDUS-database til CSC. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N Side 21

22 STUDIERETNINGSVALG, VALG AF VALGFAG OG FLERFAGLIGE PRØVER ål Brugere som arbejder med studieretningsskift, valg af valgfag og flerfaglige prøver. At give deltagerne et overblik over de arbejdsgange, der er i forbindelse med studieretningsvalg, valg af valgfag og flerfaglige prøver. På kurset arbejder deltagerne med: Opsætning af studieretningsvalg og valg af valgfag Opgørelse af studieretningsvalg og valgfag Skift af stamklasser og undervisningsmoduler Overførsel af valgfag til kursistens uddannelse Oprettelse eller ændring af stamhold og valghold med tilhørende undervisningsmoduler Opsætning af flerfaglige prøver Opsætning og efterbehandling af data til valg af fag I forlængelse af præsentation af emnerne får deltagerne mulighed for at arbejde med øvelser på en kopi af egen LUDUS Suite-database. Der skal inden kursets start indsendes en kopi af skolens LUDUS-database til CSC. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N. Side 22

23 WORKSHOP FOR UDBYDERE AF DANSKUDDANNELSEN Administrativt personale hos udbydere af danskuddannelsen, som blandt andet håndterer kursisthenvisninger, hold- og skemaplanlægning for kursister og lærere. Det forventes, at deltagerne har erfaring som administrativ bruger af LUDUS Suite. ål At give deltagerne bedre kendskab til de nye funktionaliteter, der er implementeret i LUDUS Web med henblik på at øge effektiviteten af arbejdsgange. På workshoppen vil vi arbejde med de emner, som deltagerne ønsker behandlet. Det kan fx være: Intro-dansk herunder håndtering af ansøgninger og henvisninger Aflysning af skemalagt undervisning - herunder fraværsårsager for lærere Arbejdsgangene i forbindelse med afslutning af intro-dansk undervisning samt overgang til danskuddannelse Uddannelsesplaner Der vil være mulighed for at arbejde med øvelser på en kopi af egen LUDUS-database. Ved tilmelding at angive de emner, du gerne vil have behandlet. Der skal inden workshoppens start indsendes en kopi af skolens egen LUDUS-database til CSC. Varighed 1 dag: Kl Workshop Kr ,- (ekskl. moms) , CSC, P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N , CSC, Retortvej 8, 2500 Valby Side 23

24 Alle priser er ekskl. moms og med forbehold for prisændringer. For yderligere information kontakt LUDUS Helpdesk Kontakt LUDUS Helpdesk Telefon: Side 24

25 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER I AARHUS KURSER/WORKSHOP DATO SÆT X Introduktion til LUDUS Suite for danskuddannelsen Til- og udmelding af kursister på enkeltfagsuddannelser for studievejledere Introduktion til LUDUS Suite Studieretningsvalg, valg af valgfag og flerfaglige prøver Eksamensplanlægning for de gymnasiale uddannelser Eksamensplanlægning for de gymnasiale uddannelser (workshop) Workshop for udbydere af danskuddannelsen Prøver på AVU SEMINARER DATO SÆT X Eksamenskontroller og planlægning LUDUS Web for superbrugere Side 25

26 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER I VALBY KURSER/WORKSHOP DATO SÆT X Administration af fuldtidsuddannelser Aktivitetsberegning enkeltfag Aktivitetsberegning fuldtidsuddannelser Introduktion til dataudtræk Crystal Reports introduktion Workshop for udbydere af danskuddannelsen Crystal Reports og dataudtræk Workshop Studieaktivitet for VUC SEMINARER DATO SÆT X LUDUS Web for pædagogisk personale på VUC og STX Side 26

27 TILMELDING Udfyld tilmeldingskuponen med blokbogstaver og husk at skrive kursusnavn og dato. Du kan også tilmelde dig på Har du spørgsmål om tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte sekretær Susanne Nørgaard, tlf TILMELDING I VALBY Kursusnavn Kursusdato Stilling og navn Ansættelsessted Arbejdsadresse Arbejdstlf. Dato -adresse Underskrift TILMELDING I AARHUS Kursusnavn Kursusdato Stilling og navn Ansættelsessted Arbejdsadresse Arbejdstlf. Dato -adresse Underskrift Side 27

28 CSC P.O. Pedersens Vej 2 DK-8200 Aarhus N Tlf CSC Retortvej 8 DK-2500 Valby Tlf Om CSC I CSC har vi mange års erfaring inden for uddannelsessektoren. Tilsammen udgør vores kompetencer et stærkt fundament for udvikling af studieadministrative systemer. Vi besidder stor specialviden inden for de afgørende områder af uddannelserne og kan derfor afhjælpe mange af de udfordringer, vores brugere møder hver dag. Vi er lydhøre over for input og samarbejder bl.a. med brugergrupper og myndigheder om udviklingen af LUDUS Suite. Vores viden om hverdagen på skolerne giver ballast, når myndighedskrav, brugerønsker mm skal implementeres i et af markedets mest anvendte systemer. I vores dedikerede Helpdesk sidder rutinerede supportere klar til at hjælpe. De assisteres af fagkonsulenter med praktisk erfaring fra forskellige uddannelsestyper. Side 28

LUDUS BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE

LUDUS BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE Forår 2012 LUDUS BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE Viden er vejen til bedre resultater... 4 Aktivitetsberegning enkeltfag... 5 Aktivitetsberegning fuldtidsuddannelser... 6 Censorudmeldinger fra XPRS og

Læs mere

SUITE. Hos CSC arbejder vi dagligt på at opfylde skolernes behov i et system, hvor brugervenlighed og overblik er i højsædet.

SUITE. Hos CSC arbejder vi dagligt på at opfylde skolernes behov i et system, hvor brugervenlighed og overblik er i højsædet. LUDUS SUITE STRUKTUR OVERBLIK KOMMUNIKATION FOKUS LUDUS Suite benyttes til planlægning og administration af undervisning, skemaer, eksamener, betalinger, løntimer m.m. på mange forskellige skoletyper.

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.0. Den 6. maj 2015. J.nr. 4004-V0283-15

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.0. Den 6. maj 2015. J.nr. 4004-V0283-15 Versionsbrev LUDUS Web version 2.42.0 Den 6. maj 2015 J.nr. 4004-V0283-15 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Kursusprogram 2014/15

Kursusprogram 2014/15 Kursusprogram 2014/15 Jo bedre du er til at bruge Epos, desto bedre er din virksomheds investering i løsningen. Med korrekt brug og fuld udnyttelse af de mange muligheder kan du spare tid og besvær i hverdagen,

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.23.0. Den 21. oktober 2011. J.nr. 4004-V1422-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.23.0. Den 21. oktober 2011. J.nr. 4004-V1422-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.23.0 Den 21. oktober 2011 J.nr. 4004-V1422-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.0. Den 25. juli 2013. J.nr. 4004-V1111-13

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.0. Den 25. juli 2013. J.nr. 4004-V1111-13 Versionsbrev LUDUS Web version 2.33.0 Den 25. juli 2013 J.nr. 4004-V1111-13 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer Nr. 5, maj 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Orientering tilkøbs-funktionaliteter Næste version Ny e-mailadresse Ny hjemmeside design Mailservice CSC Scandihealth orienterer

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 03.12.07, kl. 10.15-15.00

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 03.12.07, kl. 10.15-15.00 Den 10. februar THC/- Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 03.12.07, kl. 10.15-15.00 Dagsorden 1. Præsentation af gruppens medlemmer 2. Opfølgning på sidste møde den 12.06.07 3. Status

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen)

Vejledning til Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen) Vejledning til Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 2009 Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale

Læs mere

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS KOMMUNAL EFTERÅR 2015 ØKONOMISTYRING I PRAKSIS COK og KL præsenterer i efteråret 2015 en praksisnær og anvendelsesorienteret uddannelse i kommunal økonomistyring Dyk helt ned i det kommunaløkonomiske maskinrum,

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti KURSUSKATALOG 2011 1 Velkommen til Konservative Kurser 2011 Al planlægning og aktivitet både centralt og i de enkelte kampagneteams tager udgangspunkt i,

Læs mere

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Generelle bestemmelser for Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed... 3 Undervisningsmidler... 4

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio VUC vejledning 1992-2015 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne vejledning

Læs mere

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

VIA Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling

VIA Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling Indhold Indledning og baggrund. 2 Vision og værdier.. 2 Formål med kvalitetssikringssystemet..3 Kvalitetsmål for uddannelsen. 3 Overblik over evaluering på uddannelsen.3 Behandling af resultater fra evalueringer.

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Interne kurser i Tønder kommune. www.lumaxart.com. Skoleåret 2010/2011. Tilmeldingsfrist 14. maj 2010. Ret til ændringer forbeholdes!

Interne kurser i Tønder kommune. www.lumaxart.com. Skoleåret 2010/2011. Tilmeldingsfrist 14. maj 2010. Ret til ændringer forbeholdes! Interne kurser i Tønder kommune www.lumaxart.com Skoleåret 2010/2011 Tilmeldingsfrist 14. maj 2010 Ret til ændringer forbeholdes! Indholdsfortegnelse Generelt om kurser for deltagere fra Tønder Kommune...3

Læs mere