Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen. Granbohus. Anmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen. Granbohus. Anmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO."

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen Granbohus Anmeldt tilsyn Maj

2 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Opfølgning fra andre tilsyn Fysiske rammer Pædagogik Pædagogisk referenceramme og metode Pædagogiske planer Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Medindflydelse og kommunikation Sprogbrug og omgangsformer Sundhed, kost og motion Procedurer og retningslinjer Medicinhåndtering Magtanvendelse og konflikthåndtering Organisatoriske og personalemæssige forhold Overordnede rammer for arbejdet Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Internt samarbejde og kommunikation Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Kompetenceudvikling Eksternt samarbejde Øvrige udfordringer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

3 1 samlede BDO har på vegne af Fredensborg Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Granbohus. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Granbohus er, at det er et særdeles velegnet tilbud til målgruppen. Hertil vurderer tilsynet, at ledelse og medarbejdere redegør relevant for deres balance mellem det at være et tilbud, der foregår i barnets fritid, samtidig med, at der er fokus på at styrke og målrette den pædagogiske indsats i forhold til det enkelte barns potentialer. Tilsynet vurderer, at de pædagogiske planer, kaldet PAHP fungerer som et dynamisk værktøj, der samtidig er med til at fastholde medarbejdernes fokus på barnets udviklingsmål. Tilsynet noterer sig, at effektmåling indgår i Moderniseringseksperimentarium 2015 (ModEx15), og at ledelsen er inspireret af et norsk dokumentationssystem; (Kunnskapsbaseret praksis, PPS). Endvidere ligger der dokumentationsmuligheder i System Bosted. Det er endvidere tilsynets at børnene tilbydes en struktureret hverdag, der giver børnene en overskuelig og tryg ramme, samtidig med at der er plads til aktiviteter, som tager afsæt i det enkeltes barns dagsform. Dette bekræftes af den pårørende. Tilsynet observerer desuden imødekommende og trygge børn, der gerne fortæller om opholdet. Tilsynet vurderer, at børnene har med- og selvbestemmelse, og at medarbejderne igennem dialog med barnet har fokus på, at dette reelt også sker. Tilsynet noterer sig, at de adspurgte børn fortæller, at de bestemmer mange ting undtagen, hvornår de skal i seng. Ligeledes er der generelt en god tone og omgangsform børnene imellem og mellem børn og medarbejder, på Granbohus. Tilsynet noterer sig, at man er opmærksom på børnesammensætningen og børnenes trivsel. Ligeledes noterer tilsynet sig, at medarbejderne er opmærksomme og italesætter uhensigtsmæssigt sprogbrug/praksis hos kollegaen. Tilsynet vurderer, at Granbohus er i en proces i forhold til kosten og noterer sig, at medarbejderne understreger, at det er et aflastningstilbud, der ikke har til formål at ændre på børnenes madvaner. Tilsynet bemærker, at medarbejderne ikke er afvisende overfor, at man retter opmærksomhed på emnet. Når det gælder motion vurderer tilsynet, at det er fokus på emnet, og at motion indgår implicit i hverdagen aktiviteter. Tilsynet konstater, at medicinen dosereres af forældrene og medicinen opbevares aflåst med angivelse af barnets cpr.nr og med billede af barnet. Tilsynet bemærker, at der ikke er en ensartet praksis for medicinhåndtering, og at man arbejder på at få en underviser, der kan målrette undervisningen til deres tilbud. Tilsynet konstaterer, at medarbejderne har kendskab til procedure og retningslinjer vedr. magtanvendelse. Tilsynet konstaterer, at medarbejderne har kendskab til procedurer og retningslinjer vedr. magtanvendelse. Tilsynet noterer sig, at der er opstået tvivl i forhold til om, hvorvidt Granbohus i konkrete situationer befinder sig i en gråzone i forhold til magtanvendelsesområdet. I den forbindelse anbefaler tilsynet, at ledelsen hos kommunens jurist undersøger, hvilke regler, der gør sig gældende. Tilsynet vurderer, at Granbohus har gode overordnede rammer og aktivt formår at tilpasse disse efter samfundsvilkårene. Tilsynet noterer sig, at ledelsen anerkender medarbejderne for deres omstillingsparathed, og at de tager medansvar. Ligeledes konstaterer tilsynet, at der er en stabil medarbejdergruppe, og at sygefraværet er lavt. Tilsynet bemærker at ledelsen arbejder på, at der fremadrettet opnås en fælles kultur. Tilsynet vurderer, at det interne samarbejde er godt, og at medarbejderne oplever, at de får de informationer, som de har brug for, af ledelsen. På samme måde, at de inddrages i de nye og fremadrettede tiltag, der sker på Granbohus. Der er ligeledes relevant fokus på arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold i organisationen. 2

4 Tilsynet vurderer, at der er mulighed for kompetenceudvikling, og at det prioriteres, at man får fælles undervisning. Tilsynet noterer sig, at medarbejderne oplever dilemmaer i forhold til de børn, der ikke vil spise deres diæter. I relation til det anbefaler tilsynet, at ledelsen overvejer muligheden for fælles undervisning indenfor emnet. Det er endvidere tilsynets, at der et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartner, herunder pårørende, handlekommuner, sagsbehandlere, dagtilbud m.m. Tilsynet bemærker, at der søsættes nye udviklingstiltag kaldet Modex 15, hvortil der er udarbejdet projektbeskrivelser. Dertil bemærkes det, at Granbohus har vundet en opgave omkring ledsagerordning, og at de i samarbejde med Frederikssund Kommune har indgået et samarbejde omkring en lørdagsklub for unge med ADHD. Endelig er det tilsynets, at de fysiske rammer på Granbohus i Fredensborg er særdeles velegnet til målgruppen. Tilsynet noterer sig desuden, at de pårørende er meget tilfredse med de fysiske rammer, herunder med indretningen, såvel indendørs som udendørs. 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at der søsættes nye udviklingstiltag kaldet Modex 15, hvortil der er udarbejdet projektbeskrivelser. Dertil bemærkes, at Granbohus har vundet en opgave omkring ledsagerordning, og at de har indgået et samarbejde med Frederikssund Kommune omkring en lørdagsklub for unge med ADHD. 2. Tilsynet bemærker, at der ikke er en ensartet praksis for medicinhåndtering, og at man arbejder på at få en underviser, der kan målrette undervisningen til deres tilbud. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at ledelsen hos kommunens jurist undersøger, hvilke regler der gør sig gældende i forhold til tvivlsspørgsmål. 2. Tilsynet noterer sig, at medarbejderne oplever dilemmaer i forhold til børn, der ikke vil spise deres diæter. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne tilbydes undervisning omkring håndtering af dette. Anbefaling om påbud Ingen anbefaling om påbud. 3

5 2 Oplysninger Adresse Hillerødvejen 43, 3480 Fredensborg (administrationen) Leder Forstander Thor Simony Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et kommunalt tilbud Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 52 stk. 3 ( 66, nr. 6 og 67), 44 ( 84) og 84 stk.1 ( 107). Antal pladser og belægningsgrad 44 pladser Aktuel belægning: 94,1 % Takst pr. døgn Leder oplyser, at den differencerede takst er: Let støtte = kr. 2908, moderat støtte = kr. 3408, total støtte = kr Målgruppebeskrivelse Målgruppen er børn, unge og voksne med vidtgående fysisk- og/eller psykisk handicap, der har brug for et ferie- eller aflastningstilbud i henhold til servicelovens paragraffer på området (kilde: hjemmeside) Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af: Ledelse af hovedaktiviteten 5 (i alt 185 timer pr. uge) Koordinatorer af biaktiviteter 5 (i alt 185 timer pr. uge) Administrationspersonale 5 (i alt 141 timer pr. uge) Pædagoger 64 (i alt 1940 timer pr. uge) Pædagogiske medhjælpere 34 (i alt 690,75 timer pr. uge) Rengøringsmedarbejdere 4 (i alt 23 timer pr. uge) Køkken 2 (i alt 71 timer pr. uge) Pedelarbejde mm. 4 (i alt 112 timer pr. uge) Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den kl Deltagere i interviews Ledelse: Thor Simony, Forstander, uddannet pædagog, 2 X PD i ledelse, organisation og administration, Master Public Administration, ansat i 14 år. Camilla Gantriis, Afdelingsleder for administrationen, uddannet Kommunom, PD i offentlig administration, ansat i 13 år. Birgit Gudme, Afdelingsleder for afdelingerne Villekulla, Molevitten, Hurlumhej, uddannet pædagog med forskellige efteruddannelser, ansat i 4 år. Trine Julin Johnsen, Afdelingsleder på afdeling Skovridergården, uddannet pædagog, PD i voksenpædagogik RUC, Lederuddannelse DISPUK, i gang med MPG, ansat i 11 år formand for det danske netværk for aflastningstilbud. Karen Gjerstrup, Souschef, uddannet pædagog, 2 X PD i Socialpædagogik og 4

6 Ledelse, ansat i 13,5 år. To diplomer, daglig ledes af ADHD Autisme og delt ledelse af Solisttilbuddene. Medarbejdere: Borgere: Sygehjælper / pædagog, fulgt et neuropædagogisk undervisningsforløb på Folkeuniversitetet, tilknytte Hurlumhej og ansat i 4,5 år Pædagog, tilknyttet Mollevitten og ansat i 13 år. Pædagog, tilknyttet Mollevitten og ansat i 8 år. Pædagog, tilknyttet Villekulla og ansat i 5 år (har tidligere været tilknyttet som vikar i 1,5 år) Pædagog, underviser, tilknyttet Solisttilbuddet og ansat i 1,3 år (eller 7 mdr.) Tilsynet talte med 3 (4) børn i Villekulla i alderen 10 til 15 år. BDO blev vist rundt på stedet af: Forstander. Tilsynsførende Lene Thorius (Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) Marianne Grube Christiansen (Chefkonsulent, cand.pæd., PD og socialpædagog). 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn På baggrund af det foregående tilsyn (uanmeldt, december 2012), foretaget af BDO, blev der givet følgende anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler, at der opsættes aflåste skabe på værelserne eller på anden måde sikres mulighed for at de store børn, som selv vil administrere deres medicin, får mulighed for at opbevare medicinen aflåst. Hertil oplyses det, at der er indkøbt pengekasser (med lås), som kan stå på børnenes værelser. Ledelse oplyser, at det stadig er under indkøring. 2. Tilsynet anbefaler, at det overvejes med hvilken kadence man skal tale med børnene om procedurerne i forbindelse med brand. Ledelsen redegør for, hvorfor de har valgt ikke at følge anbefalingen og forklarer her, at de ikke ønsker at skabe unødig angst hos børn, der i forvejen er sårbare. Hertil fortæller ledelsen, at personalet har stor opmærksomhed på problematikken. På Skovlyst tager man snakken med det enkelte barn, når de bringer emnet op. Når det gælder klager, fortæller forstander, at der ikke har været nogen formelle klager siden sidst tilsyn. 5

7 Forstander redegør for deres nyeste tiltag Modernisering-eksperimentarium, kaldet Modex 15. Det er udviklingstiltag, som omfatter velfærdsteknologi og andre personlige hjælpemidler, som kan understøtte det pædagogiske arbejde, herunder kravet om frivillighed og en generel og fremadrettet optimering af stedets/personalets faglighed. Det oplyses, at man søger fonde til denne faglige optimering, som samles i en timebank, hvorfra medarbejderne kan få bevilliget timer til forskellige pædagogiske udviklings tiltag. Alt afhængig af projektet, kan det foregå i samarbejde med børn eller uden børn. Ledelsen fortæller, at de er begyndt at italesætte Modex 15, og har udarbejdet projektbeskrivelser, som skal med på næste MED-møde. Ledelsen beretter, at de har mange ideer og tænker, at medarbejderne løbende vil blive involveret. Hertil tilkendegiver forstander, at hvis man skal lave innovation på ledelsesplan skal medarbejderne inddrages. Der er Kick Off i september. Endvidere har ledsagerordningen været i udbud, hvilket de har vundet, hvorfor det fremadrettet bliver en partneropgave for dem. Dertil har de i samarbejde med Frederikssund Kommune indgået et samarbejde omkring en lørdagsklub for unge med ADHD, hvor de skal stå for den pædagogiske drift og kommunen for de fysiske rammer. Hertil oplyses det, at et tilsvarende tilbud for yngre børn i en anden kommune, er i en forhandlingsproces. Tilsynet vurderer, at der er handlet relevant i forhold til de givne anbefalinger og noterer sig den plausible redegørelse ledelsen givere omkring brandproceduren i forhold til børn. Tilsynet bemærker, at der søsættes nye udviklingstiltag kaldet Modex 15, hvortil der er udarbejdet projektbeskrivelser. Tilsynet bemærker at Granbohus har vundet en opgave omkring ledsagerordning, og at de i samarbejde med Frederikssund Kommune har indgået et samarbejde omkring en lørdagsklub for ADHD børn Opfølgning fra andre tilsyn Adspurgt om der har været ført andre tilsyn fra henholdsvis; Embedslægen, Fødevaretilsyn, Brandtilsyn eller Arbejdstilsyn, oplyser ledelsen, at arbejdstilsynet har givet en grøn smiley. De har i den forbindelse ændret deres arbejdsmiljøgrupper, som i samarbejde med ledelsen sikrer, at eventuelle udfordringer bliver løst med det samme. I forhold til APV er emnet på dagsorden. Tilsynet konstaterer, at der har været tilsyn fra Arbejdstilsynet, og at de har givet en grøn smiley. 6

8 3.2 Fysiske rammer Granbohus er fysisk placeret på tre matrikler i henholdsvis Fredensborg, Birkerød og Jægerspris. Ved sidste tilsyn blev tilsynet vist rundt på matriklen i Fredensborg. Hovedhuset i Fredensborg indeholder administration og kontorfaciliteter, hvor blandt andet Granbohus forstander har sit virke. Stueetagen indeholder hall, værelser og bade/toiletfaciliteter for afdeling Villekulla. I tilkobling til hovedhusets stueetage ligger en tilstødende bygning, som indeholder aktivitetsstue, fælles hyggestue med stort spisebord og et køkken til denne afdeling. Alle fælles arealer i denne afdeling fremstår ny istandsatte. Ved siden af hovedhuset ligger to bygninger, som er bygget sammen. Den ene indeholder afdeling Molevitten, og den anden afdeling Hurlumhej. Begge afdelinger har fælles hovedindgang. Hovedindgangen består af en længere hall (kørestolsvenlig), hvor man i den ene ende har indgang til afdeling Molevitten og i den anden ende afdeling Hurlumhej. I afdeling Molevitten er der en større fælles stue med køkkenalrum og værelser i hver ende af huset. I afdeling Hurlumhej er der stue, køkken, værelser, som er fint istandsatte. Alle afdelinger har direkte udgang til udearealet, som er indhegnet, således at alle børn kan færdes ude uden fare for at blive væk eller forvilde sig ind i skoven. Arealet indeholder en stor labyrint, En cykelbane mm, girafgynger, sandkasse, et grønt graveareal og et stort område med geder. Alle værelser i de forskellige afdelinger er bevidst sparsomt møbleret, og består primært kun af en seng og en kommode. Når et barn kommer på aflastning, sørger personalet for, at barnets personlige genstande er tilgængelige i rummet, ligesom man ved indgangen til værelset ophænger et foto af barnet. Forstander oplyser, at der ikke er ændret på de fysiske rammer siden sidste tilsyn, men at de har på ønskelisten, at køkkenet i afdelingen Hurlumhej, bliver udbygget og renoveret. Ved rundvisningen observerer tilsynet, at en puslemadras er slidt, og derfor syner nusset. Forstander vedkender, at det æstetiske indtryk signalerer, at madrassen ikke er ren, trods det, at den er rengjort. Tilsynet observerer desuden, at man på stedet har etableret en indendørs sandkasse i huset kaldet ørkenen. Her er der mulighed for at have varme på om vinteren, så børnene kan benytte aktiviteten hele året. Adspurgt den pårørende omkring de fysiske rammer, fortæller vedkommende, at de til fulde opfylder børnenes behov. Den pårørende roser medarbejderne for, at de i indretningen og aktiviteter rummer alle børnenes behov. Ligeledes er den pårørende meget begejstret for ude arealet (legepladsen) og de omkringliggende omgivelser. Overalt fremstår lokalerne pænt rengjorte. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer på Granbohus i Fredensborg er særdeles velegnet til målgruppen. Tilsynet noterer sig desuden, at de pårørende er meget tilfredse med de fysiske rammer, herunder med indretningen, såvel indendørs som udendørs. 7

9 3.3 Pædagogik Pædagogisk referenceramme og metode Ved de foregående tilsyn er det oplyst, at den pædagogiske referenceramme og metode består af aflastningspædagogik, og er et forebyggende tilbud til familier med børn og unge, der har nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Aflastningspædagogikken er individuelt tilpasset og målet er, at tilbuddet skal kunne bidrage med, at det enkelte barn skal kunne blive længst muligt i eget hjem ved forældrene. Tilbuddet italesættes, som faglige bedsteforældre, hvilket indebærer, at de udelukkende har fokus på at skabe gode og positive oplevelser for børnene. Ledelsen konkretiserer endvidere, at der indeholdt i aflastningspædagogikken, inddrages mange forskellige social- og specialpædagogiske tilgange, såsom sanseintegration, neuropædagogik mm. Ved dette tilsyn oplyser ledelsen, at de har haft et uddannelsesforløb med Trine Uhrskov over fire dage, hvor de undervejs og efterfølgende har justeret på deres definition af den Neuropædagogisk light tilgang. De drøfter grundlæggende og situationsbestemte stressfaktorer ud fra et Low arousal perspektiv. Det indebærer, at man i situationen, billedligt fortalt, kan gå et skridt tilbage og vurdere situationen ud fra, at det er aldrig for sent at give op, herunder, at man giver barnet plads, så medarbejderne ikke lader sig smitte af konteksten. Der er udarbejdet en trivselsplan med afsæt i Low arousal, hvor der arbejdes med erkendelse og at medarbejderne skiftes, hvis relationen mellem barn og medarbejder ikke er hensigtsmæssig. Endvidere, at man skaber gennemsigtighed for barnet ved, at barnet - når det ankommer - ved, hvilken medarbejder, der er barnets primære denne dag. Adspurgt til om denne ændrede opmærksomhed har afstedkommet færre magtanvendelser og mindre vold mod personalet, oplyses det, at dette har haft en positiv effekt. Dette tilskrives, at medarbejderne har optimeret deres fokus på denne måde at møde barnet på. Ligeledes har man ud fra et effektperspektiv erfaret, at børnene også selv har højnet bevidstheden på, hvad de magter. Derudover har de i forhold til værdigrundlaget arbejdet med etik, herunder afgræsning og refleksion, hvor underviser Lonni Hald har været tilkoblet. Dertil tilføjer forstander, at dygtige pædagoger kan skabe gode rammer, og at det ikke nødvendigvis er mange hænder, der skaber de bedste rammer. Ledelsen fortæller, at deres optimering af fagligheden, herunder neuropædagogisk screening har gjort, at medarbejderne har fået fælles plejlemærke, hvilket betyder en mere ensartet pædagogisk tilgang. De får flere tilbagemeldinger fra forældre, der fortæller, at det er ved ophold på Granbohus, at deres børn har størst progression. Medarbejderne fortæller, at den overordnede referenceramme har sit omdrejningspunkt i relationsarbejdet og den anerkendende tilgang. Adspurgt til, hvordan det omsættes, fortæller medarbejderne, at de møder barnet individuelt og ud fra, hvor det giver mening for barnet. Når barnet ankommer, går medarbejderen ud til bussen og modtager barnet og sørger for, at barnet føler sig velkommen og ved hvem, der er deres primær voksen denne dag. Derudover fortæller medarbejderne, at de udarbejder neuropædagogisk screeninger på børnene og tilkendegiver (sammenstemmende med ledelse), at det bevirker, at de har et fælles fundament at arbejde ud fra, og herved samtidig bliver i stand til at møde barnet ud fra barnets udviklings zone. Dette 8

10 medvirker til at målrette indsatsen i forhold til barnets potentialer. Medarbejderne giver udtryk for, at det højner kvaliteten i deres arbejde og samtidig kan de se, at effekten af arbejdet bliver færre magtanvendelser og konflikter. Medarbejderne i Mollevitten fortæller, at de arbejder med begrebet primærperson, og det er denne medarbejder, der skriver i barnets mappe omkring barnets progression, hvorefter der viderebringes til kollegaerne. Medarbejderne tilføjer, at denne primærfunktion ikke er ensbetydende med, at de ikke er sammen med de andre børn, men mere en foranstaltning, så forældrene ved, hvem de kan henvende sig til. Og dermed er det med til at sikre tryghed og tillid i samarbejdet. En medarbejder fortæller, at de også arbejder på at skabe relationer mellem børnene og, når der er behov, også at skærme børnene. En pårørende fortæller, at der tages hensyn til barnets individuelle behov og redegør med eksempler på, hvordan medarbejderne sørger for, at barnet inkluderes i fælles aktiviteter på en måde, der er tilpasset dette barns behov. Endvidere er det den pårørendes oplevelse, at medarbejderne generelt forholder sig undersøgende til de enkelte børns behov. Tilsynet vurderer, at ledelse og medarbejdere redegør relevant for deres balance mellem at være et tilbud, der foregår i barnets fritid, men samtidig har fokus på at styrke og målrette den pædagogiske indsats til barnets potentialer. Dette med henblik på, at barnet kan bo længst muligt i eget hjem Pædagogiske planer Ved det forrige tilsyn blev der redegjort for, at de pædagogiske planer på Granbohus foretages gennem et system, som kaldes PAHP (Pædagogisk Analyse/Handleplan). PHAP beskrives som en metode, der med udgangspunkt i neuropædagogisk light screening af barnet, kortlægger de neurologiske ressourcer hos barnet. På den baggrund udarbejdes der en trivselsplan, der sikrer, at barnet/den unge føler sig set, hørt og forstået og dermed får det bedst mulige ophold. Tilsynet forevises en PAHP. Der er ti spørgsmål til hvert område, der giver en pejling på, hvordan man kan arbejde med børnene. Det er aftalt, at det skal prioriteres, at PAHP laves på de børn, hvor der er et særligt behov. Ved dette tilsyn spørges der uddybende ind til arbejdet med de pædagogiske planer PAHP, hvor ledelsen forklarer, at de har en gruppe af uddannede neuropædagoger, der sørger for, at alle grupperne arbejder målrettet i forhold til neuropædagogik. Metoden, indsats og progression vidensdeles på personalemøder og fællesmøder med henblik på læring, herunder implementering. Forstander fortæller, at de har haft John Zeuten med til et fællesmøde, hvor en PAHP blev fremlagt, og her var John Zeuten meget imponeret over Granbos måde at arbejde med redskabet på. I forhold til systematisk dokumentation, herunder effektmåling, er det noget man arbejder fremadrettet på, og det oplyses, at emnet indgår i ModEx 15. Hertil fortæller forstander om et dokumentationssystem udviklet af en nordmand, som ledelsen tænker at inddrage i forhold til inspiration og videreudvikling af deres PAHP system. Dette dokumentationssystem hedder Kunnskapsbaseret praksis, PPS. Endvidere peger leder på dokumentationsmulighederne i System Bosted. Medarbejderne redegør for arbejdet med PAHP skemaer og forklarer, hvordan 9

11 de er to medarbejdere, om at udarbejde en plan /skema, og om hvordan de vidensdeler ved teammøderne. Som regel laves screeningen sammen med en kollega, men medarbejderne har efterhånden så stor erfaring med screeningen, at de selv udfylder skemaet og, når og hvis det er nødvendigt, indhenter sparring fra kollegaer. Medarbejderne tilkendegiver, at PAHP skemaet (system) er et godt redskab, der fastholder fokus på barnets udviklings mål og samtidig fungerer, som et dynamisk værktøj, der bliver justeret i forhold til barnets progression. Tilsynet får udlever et PAHP skema, som med afsæt i en neuropædagogisk screening light har dækkende beskrivelser af barnets udfordringer/ressourcer og dilemmaer, stressfaktorer og hertil er der angivet metode og indsatsbeskrivelser. Der er dato for udarbejdelse samt beskrivelse af, hvordan man inddrager barnet i handleplanen. Skemaet er skrevet i et etisk og ordentligt sprogbrug. Tilsynet får derudover udleveret en screening af barnet for 3 år siden, og kan heraf tydeligt se barnets progression i skemaet. Tilsynet vurderer, at PAHP er et fint redskab, der fungerer som et dynamisk værktøj, der samtidig fastholder medarbejdernes fokus på barnets udviklingsmål. Tilsynet noterer sig, at effektmåling indgår i Moderniseringseksperimentarium 2015 (ModEx15), og at ledelsen er inspireret af et norsk dokumentationssystem; (Kunnskapsbaseret praksis, PPS). Endvidere ligger der dokumentationsmuligheder i System Bosted. 3.4 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Medarbejderne fortæller, at børnene er bevilliget til at komme et X-antal dage om året, og er koblet til en gruppe. Børnene ankommer på forskellige tidspunkter indenfor tidsintervallet En medarbejder tager imod barnet ved bussen og hjælper barnet med at pakke ud. Inden børnene ankommer, har de voksne aftalt, hvilke mulige aktiviteter, der kan lade sig gøre, men altid ud fra det perspektiv, at det er barnets (børnenes) behov, der tages udgangspunkt i. Af eksempler nævner medarbejderne, at børnene kan hjælpe med aftensmaden, herunder borddækning og oprydning m.m. Hverdagen på stedet sammenlignes med de ting, der er forbundet med at være i en familie. Medarbejderne tilføjer, at de skal være omstillingsparate og have for øje, at mange af børnene har været igennem rigtig mange skal aktiviteter i løbet af deres dag i daginstitutionen/skolen, og at opholdet på Granbohus foregår i barnets fritid. Medarbejderne lægger stor vægt på barnets med- og selvbestemmelse, med hensyn til aktiviteter. I Solisttilbuddet (lejlighed) er der en fast rytme, der giver barnet den nødvendige overskuelighed, og deri tryghed. Dertil tilføjer medarbejderne, at barnet godt kan sige fra overfor aktiviteter, der er inkluderet i rytmen. Fx kan medarbejderen forberede, at der er pandekager, når barnet ankommer, hvilket barnet selvfølgelig kan sige fra overfor. Andre medarbejdere fortæller, at de har te klar, når børnene kommer. I weekenden tilbydes der flere aktiviteter, men igen ud fra, hvad der er 10

12 børnenes behov. Af aktiviteter nævnes ture i nærmiljøet, legepladser, zoologisk have, m.m. Medarbejderne giver udtryk for, at det vigtigste er, at medarbejderne er gennemgående, hvilket betyder, at det er den samme medarbejder, der lægger barnet i seng, som også hjælper barnet op om morgenen. Adspurgt om medarbejdernes af børnenes hverdag tilkendegives det, at medarbejderne oplever, at børnene har en god hverdag. Tilsynet observerer tre børn, der leger sammen på et værelse. De er ved at ae hinanden med pensler under fødderne, og der bliver grinet og fjantet. Børnene modtager tilsynet meget tillidsfuldt og fortæller begejstret om deres leg og deres gode kammerater. Børnene viser tilsynet deres værelser og fortæller (og viser), hvilke personlige ting der bliver taget frem, hver gang de er på Granbohus. Et barn fortæller, at medarbejderne har sørget for, at hun har fået det samme værelse, som ved sidste ophold, hvilket barnet italesætter som, at medarbejderne har valgt det samme værelse for hendes skyld. Adspurgt til, hvad man eller kan lave på Granbohus, fortæller børnene, at man kan lege, have det sjovt, høre musik, eller slappe af. En pårørende fortæller, at vedkommendes barn har en fast struktur og rutiner for opholdet, hvilket er med til at give den pårørendes barn den basale tryghed. Den pårørende fortæller, at de hjemme er begyndt at anvende samme termer, fx som smøre selv, aftenhygge, alt for at understøtte sit barns forståelse. Tilsynet vurderer, at børnene tilbydes en hverdag, hvori der er en struktur der giver børnene en overskuelig og tryg ramme, samtidig med at der er plads til aktiviteter, der tager afsæt i det enkeltes barns dagsform. Dette bekræftes af den pårørende. Tilsynet observerer desuden imødekommende, og trygge børn, der gerne fortæller om opholdet Medindflydelse og kommunikation Medarbejderne fortæller, at de ikke holder børne- / ungemøde, men indgår i dialog med de enkelte børn, og herigennem møder børnene ud fra det enkelte barns behov. Medarbejderne er opmærksomme på børnenes total kommunikation, herunder signaler og lyde, ligesom de anvender understøttende kommunikation, som boardmarker, konkreter, foto tegn til tale m.v. En medarbejder fortæller, at de også er opmærksomme på, at børnene kan få hjemve, og at det er noget man italesætter og drager omsorg for. På informationstavlerne på afdelingerne kan tilsynet observere, at der er noteret de ting barnet godt kan lide. Børnene er også medbestemmende i forhold til kosten, dog har de i forhold til nogle børn, der har prader willis syndrome udfordringer, da barnet kun må tilbydes afmålte portioner. Børnene, som tilsynet taler med, fortæller, at man kan bestemme mange ting selv, men ikke, hvornår de skal gå i seng. Børnene tilkendegiver, at medarbejderne er søde. Tilsynet vurderer, at børnene har med- og selvbestemmelse, og at medarbejderne igennem dialog med barnet har fokus på, at dette reelt også sker. Tilsynet noterer sig, at børnene, som tilsynet samtaler med, fortæller at de bestemmer mange ting undtagen, hvornår de skal i seng. 11

13 3.4.3 Sprogbrug og omgangsformer Medarbejderne giver udtryk for, at det er meget forskelligt, hvordan omgangsform og sprogbrug er mellem børnene. Der er dog et fokus blandt medarbejderne, at der hersker en ordentlig tone og omgangsform på stedet. Medarbejderne er derfor meget opmærksomme på børnesammensætningen og sørger for, at børnene får mulighed for at blive skærmet, hvis behovet opstår. Medarbejderne tilføjer, at de har fokus på at kigge bag børnenes handling, når de drager konklusioner. Adspurgt til medarbejdernes sprogbrug med børnene, oplyses det, at den er anerkendende, og hvis man som medarbejder observerer uhensigtsmæssigt sprogbrug hos kollegaen, så bliver det drøftet efterfølgende. Tilsynet observerer glade børn, der fortæller, at de har det sjovt sammen. Den pårørende fortæller, at vedkommende oplever, at medarbejderne taler ordentligt og respektfuldt til børnene, og at de er gode til at give børnene forklaringer afpasset barnet niveau. Tilsynet vurderer, at der generelt er en god tone og omgangsform mellem børnene og mellem børn og medarbejder på Granbohus. Tilsynet noterer sig, at man er opmærksom på børnesammensætningen og trivsel. Ligeledes noterer tilsynet sig, at medarbejderne er opmærksomme på - og italesætter uhensigtsmæssigt sprogbrug/praksis hos kollegaen Sundhed, kost og motion Der er generelt godt fokus på sund kost og medarbejderne har mulighed for at supplere den mad de får, med grønt og salat. Det er central køkkenet, der bestemmer menuen for en uge af gangen. Medarbejderne fortæller, at det ikke er noget de vægter så højt og understreger, at de er et aflastningstilbud og har ikke som formål at ændre børnenes madvaner. Adspurgt om medarbejderne tænker, at det er et område, som de kunne arbejde med, tilkendegiver de, at det er et område, der er sparret på, og at de vægter fagligheden højere, end god mad. Det udelukker dog ikke, at man kan kaste et blik på emnet. Medarbejderne tilføjer, at de nogle gange vælger rugbrød frem for den varme mad de får serveret. Ledelsen tilføjer, at ledelse og køkkenmedarbejdere har været ude og besøge andre institutioner for at hente inspiration til kosten. I forhold til motion, ligger det implementeret i pædagogikken og det vægtes, at børnene kommer ud hver dag. Medarbejderne giver eksempler på, hvordan de leger motion ind i aktiviteten med barnet eller benytter belønnings pædagogik, fx ved, at de går til Fredensborg for at købe en is. Tilsynet vurderer, at Granbohus er i en proces i forhold til kosten og noterer sig, at medarbejderne understreger det er et aflastningstilbud, der ikke har som mål at ændre på børnenes madvaner. Tilsynet noterer sig samtidig, at medarbejderne ikke er afvisende overfor, at man retter opmærksomhed på emnet. Når det gælder motion vurderer tilsynet, at det er der fokus på dette, og at motion indgår implicit i hverdagen aktiviteter. 12

14 3.5 Procedurer og retningslinjer Medicinhåndtering Ledelsen redegør for proceduren for medicinhåndtering og oplyser, at det er forældrene, der doserer medicinen hjemmefra. Granbohus opbevarer børnenes medicin i aflåste skabe og kvitterer med tid og dato ved udlevering af medicinen. På doseringsæsken er der billede af barnet, cpr.nr., og antal af doseringen. Det oplyses, at de har en medicinuddannet og arbejder på at få en børnesygeplejeske ud, der kan gennemgå/undervise hele medarbejdergruppen i medicinhåndtering, som er målrettet dem som aflastningstilbud. Adspurgt medarbejderne omkring, hvordan de håndterer medicinen, fortæller medarbejderne i Hurlumhej, at de tjekker barnets medicin, når barnet ankommer og clearer det med kollegaen. Medarbejderne i Mollevitten tjekker ligeledes barnets medicin, når det ankommer, men clearer det ikke med kollegaen. Medarbejderen i Villekulla tjekker medicinen selv. Medarbejderen fra Solisttilbuddet får introduktion omkring medicin af forældrene eller fagekspertise, herunder sygehus. En medarbejder fortæller om vedkommendes usikkerhed omkring korrekt dosis af medicin, der skal trækkes op med en sprøjte. Adspurgt til utilsigtede hændelser, så oplyses det, at dette bliver indberettet. Efterfølgende fortæller ledelsen, at de er i proces omkring at få en ensartet praksis, og at på et møde i samme uge for tilsynet, skal drøfte emnet. Tilsynet konstater, at medicinen dosereres af forældrene, og at medicinen opbevares aflåst og med billede og cpr.nr., af barnet. Tilsynet bemærker, at der ikke er en ensartet praksis for medicinhåndtering, og at man arbejder på at få en underviser, der kan målrette undervisningen til deres tilbud Magtanvendelse og konflikthåndtering Ledelsen fortæller, at de har deltaget i et kursus om magtanvendelser på rådhuset (Fredensborg kommune) og giver eksempler på de refleksioner dette har afstedkommet, og om hvordan det skal vidensdeles med de øvrige medarbejdere. Der er udarbejdet en folder om regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for børn/unge og voksne, som er uddelt til alle medarbejdere. Dertil fortæller ledelsen, at efter at de nu arbejder efter Low arousal principperne, er antallet af magtanvendelserne faldet fra 12 sidste år til kun 2 i år, indtil videre. Der gives flere eksempler på, hvordan situationer nu håndteres, som tidligere kunne give anledning til en magtanvendelse. Medarbejderne tilkendegiver, at de har kendskab til procedurer og retningslinjer vedr. magtanvendelse. I forhold til fiksering (bæltefiksering), hvor barnet kan være i fare for at falde ud af sin kørestol, hvis det ikke fikseres medbælte, opstår der en drøftelse med tilsynet, ligesom der bringes et spørgsmål op omkring aflåsning af døre (dog kun for en kort periode), så man forhindrer et barn, der ikke er trafiksikker i at løbe ud i skoven eller til hovedvejen. Tilsynet konstaterer, at medarbejderne har kendskab til procedurer og retningslinjer vedr. magtanvendelse. Tilsynet noterer sig, at der er opstået tvivl i forhold til om, hvorvidt Granbohus 13

15 i konkrete situationer befinder sig i en gråzone i forhold til magtanvendelsesområdet. I den forbindelse anbefaler tilsynet, at ledelsen hos kommunens jurist undersøger, hvilke regler, der gør sig gældende. 3.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold Overordnede rammer for arbejdet Ledelsen fortæller, at det er de samme styringsredskaber, som ved sidste tilsyn, der er gældenden. Disse handler om Fredensborgs Kommunes politik, som de tilretter til lokale forhold, deres årsplan, hvor de opsætter mål for de kommende år, som der arbejdes hen imod, vagtplanen (styringsværktøj) og børnenes visitation. Det er et overordnet princip, at arbejdet på Granbohus er målsætningen med tilbuddet; nemlig, at Granbohus, skal være en aktiv komponent, der bidrager til, at det enkelte barn kan blive længst muligt i eget hjem (ligeledes tidligere nævnt under pædagogik), og at Granbohus skal levere et ordentligt stykke arbejde, som de kan være stolte over. Forstander giver udtryk for, at de overordnede rammer fungerer efter hensigten, men tilføjer, at det gør de kun i forhold til den virkelighed de befinder sig i. Dette betyder, at de tager deres driftsaftale meget alvorligt og der er transparens til den ydelse, der gives på stedet. Forstander redegør for, at der er mange politikker, som de skal forholde sig til, da de samarbejder med 30 kommuner og alle kommuner skal opleve, at de har ejerskab til den ydelse de betaler for. Der er pt. en belægning på 80 %. Ledelsen anerkender medarbejderne for deres omstillingsparathed og tilkendegiver, at de ikke, pædagogisk havde været, hvor de er i dag, hvis ikke medarbejderne havde taget medansvar. Tilsynet vurderer, at Granbohus har gode overordnede rammer og aktivt formår at tilpasse disse efter samfundsvilkårene. Tilsynet noterer sig, at ledelsen anerkender medarbejderne for deres omstillingsparathed, og for at de tager medansvar Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Ledelsen oplyser, at medarbejdergruppen er stabil og sygefraværet er lavt. Der er en enkelt fast medarbejder, der er holdt op pga. private årsager, og i den stilling er der ansat en tidligere barselsvikar. Hertil fortæller ledelsen, at personalehåndbogen er blevet en del af Modex 15, og hvor bl.a. introduktion til nye medarbejdere indgår. Ledelsen tilføjer, at de arbejder fremadrettet på brug af ressourcer på tværs af organisationen, hvilket fungerer og er i anvendelse i det små. Det er også et tema, som ledelsen vil lægge ind i ModEx 15, med henblik på en fælles kultur. Medarbejderne fortæller, at de som nyansatte bliver introduceret til stedet ved følvagter og herigennem får information omkring børnene og de forskellige funktioner i hverdagen, det italesættes, som learning by doing. Medarbejderne tilkendegiver, at de har meget tavs viden, som vil gå tabt, hvis ikke de får det nedskrevet. Ledelsen tilføjer efterfølgende, at det netop er hensigten at samle det i Modex 15. En medarbejder fortæller, at det er et svært hus at starte i, fordi der er 14

16 mange ting man skal have styr på og mange børn man skal have information omkring. Tilsynet konstaterer, at der er en stabil medarbejdergruppe, og at sygefraværet er lavt. Tilsynet noterer sig, at ledelsen arbejder på, at man fremadrettet får en fælles kultur Internt samarbejde og kommunikation Ledelsen fortæller, at det interne samarbejde, i det store hele, fungerer godt. Der har været en trivselsundersøgelse, som var positiv. Hvis der opstår udfordringer, indhentes ekstern supervision. Ledelsen tilføjer, at medarbejderne til tider kan være bange for at miste deres job, grundet svingende belægning. Der er teammøder hver 14. dag på 5 timer samt 6 årlige fællesmøder for hele organisationen. Medarbejderne tilkendegiver, at de har et godt internt samarbejde og får den information de har brug for af ledelsen. En medarbejder nævner, at der kan være en udfordring for de medarbejdere, der ikke er så stærke i IT, men at ledelsen er opmærksom på det. Medarbejderne oplever, at de bliver inddraget i de nye tiltag, der sker på stedet og redegør for de forskellige udvalg, der hersker på stedet, som er legepladsudvalg, neuropædagogisk udvalg, sanseudvalg, pædagogiskudvalg. Medarbejderne giver udtryk for, at de har en åben samarbejdskultur og altid kan tage emner op på deres teammøde under punktet P-pladsen. Dertil kan de altid ringe til ledelsen, og så har de også en kollega, der er uddannet superviser. Medarbejderne fra Hurlumhej og Mollevitten fortæller, at de positivt og fremadrettet arbejder på at blive til en gruppe og denne proces forløber godt. Tilsynet vurderer, at det interne samarbejde er godt, og at medarbejderne oplever, at de får de informationer de har brug for af ledelsen, og i øvrigt inddrages i de nye og fremadrettede tiltag, der sker på Granbohus Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Det oplyses, at der blev udarbejdet en APV for et halv år siden og den er lagt ind i en fast kadence. Hertil oplyses det, at de skal i gang med en trivselsundersøgelse snarest. I forhold til vold og trusler har de et skema, hvori de skriver disse hændelser og efterfølgende drøftes det på teammøderne. Medarbejderne fortæller, at de er blevet mere opmærksomme på at registrere, når de udsættes for fysisk og psykisk vold. Medarbejderne oplyser, at de har kendskab til brand og evakuering og forløbende bliver opdateret indenfor emnet af brandvæsnet. Tilsynet vurderer, at der er relevant fokus på arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold i organisationen. 15

17 3.6.5 Kompetenceudvikling Det oplyses, at der holdes PUS og GRUS samtaler hvert andet år, men medarbejderne har altid mulighed for en PUS-samtale, hvis de har behovet. De har 6 fællesmøder om året, med et fagligt fokus og i november har de en hel temadag. Ledelsen oplever, at medarbejderne er gode til at fortælle, når de mangler noget faglig viden. I forhold til supervision har de en intern politik, hvor der redegøres for, hvornår man kan få sags-supervision, ekstern supervision, kollegial eller ledelsessupervision. Medarbejderne fortæller, at de har en kollega, der er uddannet superviser. Ledelsen fortæller, at medarbejderne til tider kan være presset i forhold til manglende hænder og de forventninger de har til sig selv, hvilket de har fokus på. Medarbejderne fortæller, at man går til det pædagogiske udvalg med sit ønske om kompetenceudvikling, men at Granbohus prioriteter, at man får fælles undervisning og derfor er det ofte undervisere udefra, der prioriteres. Hertil tilføjer medarbejderne, at de også har mulighed for at benytte folkeuniversitetet, hvor de lige har deltaget i et undervisningsforløb omkring neuropædagogik. Medarbejderne fik betalt kurset og transport. Medarbejderne tilkendegiver, at de har en udfordring i forhold til medicinhåndtering jf. punkt og her mangler de viden. Medarbejderne eksemplificerer med dilemmaer de har i forhold til de børn, som ikke vil tage deres medicin m.m. En anden medarbejder har oplevet et dilemma i forhold til nogle børns diæter, hvor børnene ikke vil spise diæten. Tilsynet vurderer, at der er mulighed for kompetenceudvikling, og at det prioriteres, at man får fælles undervisning. Tilsynet noterer sig, at medarbejderne udtrykker, at de oplever dilemmaer i forhold til de børn der ikke vil spise deres diæter. I relation til det anbefaler tilsynet, at ledelsen overvejer muligheden for fælles undervisning indenfor emnet Eksternt samarbejde Ledelsen redegør for, at samarbejdet med de pårørende er meget forskelligt, men at de altid har et opstartsmøde, når barnet visiteres til tilbuddet. Dertil har forældrene altid mulighed for at ringe eller sende mail til ledelsen eller medarbejderne. I Hurlumhej inviteres forældrene til en årlig grill fest. I forhold til samarbejde med børnenes dagtilbud, herunder skole og daginstitution har børnene en kinabog, hvori den daglige dialog foregår. De har også i nogle tilfælde inviteret dagtilbuddene ud til et besøg og understreger her, at det kun sker i samarbejde med forældrene. Ledelsen giver udtryk for, at samarbejdet med de 30 handle kommuner fungerer godt, og at de har et fint samarbejde med sagsbehandlerne. Myndighederne inviteres til et årligt dialogmøde, hvor de fortæller om deres kerneopgaver og de udfordringer, de har. Derudover kan en kommune altid få et individuelt møde med dem. En pårørende fortæller, at vedkommende har et godt og konstruktivt samarbejde med ledelsen og medarbejderne, og er meget tryg og har fuld tillid til arbejdet på stedet. Den pårørende redegør for, hvor vedkommende skal henvende sig i forhold til spørgsmål vedrørende sit barn og oplever, at når vedkommende henvender sig, 16

18 så bliver der taget hånd om situationen. Tilsynet vurderer, at der et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartner, herunder pårørende handlekommuner, sagsbehandlere, dagtilbud, m.m. 3.7 Øvrige udfordringer Ledelsen fortæller, at der er indlagt i effektiviseringsplanen, at de skal effektiviserer med 1 procent om året, og her er der en udfordring i forhold til sikkerhed. Leder fortæller, at de allerede har fokus på effektivitet og flytter ressourcer (timer) efter behov. Tilsynet har noteret sig oplysningerne, og har ikke yderligere kommentarer. 17

19 4 Formål og metode 4.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Fredensborg Kommune ikke i BDO s tilsyn. 4.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på 18

20 tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 4.3 varsling og tilrettelæggelse Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den forbindelse orienteres leder af tilbuddet endvidere om BDO s metoder og hvordan tilsynsbesøget kan tilrettelægges. Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/medarbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv Dialog med Ledelsen /ledelse Dialog med medarbejdere Dialog med beboere/brugere Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 4.4 BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Fredensborg Kommune at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 19

21 5 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 20

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Østerled Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Kastaniebo Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn Porsehaven 11 og 33 Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Crimestop.dk. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Crimestop.dk. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Crimestop.dk Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen. Farvergården. Anmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen. Farvergården. Anmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen Farvergården Anmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Bofællesskabet Sønderhaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Bofællesskabet Sønderhaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Bofællesskabet Sønderhaven Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Crimestop. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Crimestop. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Crimestop Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Vestervænget. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Vestervænget. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Vestervænget Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Hvidborg. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Hvidborg. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Hvidborg Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning.

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Tilsyn fra BDO BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Et tilsyn fra BDO gennemføres ud fra en anerkendende og værdsættende

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ringsted krisecenter. Anmeldt tilsyn December 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ringsted krisecenter. Anmeldt tilsyn December 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Ringsted krisecenter Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning.

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Tilsyn fra BDO BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Et tilsyn fra BDO gennemføres ud fra en anerkendende og værdsættende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn April 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn April 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn April 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Stokholtbuen. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Stokholtbuen. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Stokholtbuen Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme GRANBOHUS SKOVLYST Tryg fritid for børn og unge med autisme Tryg fritid med kammerater og gode oplevelser I Skovlyst vil barnet hver gang møde de samme børn og voksne Skovlyst er et ferie- og aflastningstilbud,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Januar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Januar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Taxhuset Anmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Den blå ambassade. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Den blå ambassade. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Den blå ambassade Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere