Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune. En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune. En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen"

Transkript

1 Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen

2 Projektet 6 mdr. vidensindsamling omkring frafald på SSH uddannelsen for Guldborgsund Kommune og SOSU Nyk. F. Udført som en antropologisk undersøgelse af en ekstern antropolog Rapport over forløbet og den viden projektet genererede Fælles seminar for medarbejdere i Guldborgsund kommune og SOSU Nyk. F. - Projektfremlæggelse, diskussion af fremtidige fokuspunkter

3 Overblik Baggrund Formål, metode og empirisk grundlag Resultater Præsentation af 5 fokuspunkter at rette opmærksomheden på Relevante overvejelser I forhold til fremadrettet arbejde med fastholdelse.

4 Projektets Baggrund Guldborgsund Kommune ansætter hvert år ca. 165 SSH elever Frafald på 26 %. Opgjort i perioden jan-sep 2011 Guldborgsund Kommune har afholdt 225 samtaler = 394 løntimer inkl. forberedelse (jan-sep 2011) Hertil kommer de samtaler der afholdes af SOSU skolen Andre tiltag på skolen: psykologbistand, mentor, lektiehjælp, fredagsbar, morgenmad

5 Projektets Formål Hvorfor er der et relativt højt frafald på trods af alle de ressourcer der bruges på fastholdelse? Er det de rigtige tiltag føler eleverne de får den hjælp de har brug for? Hvilken målgruppe er det Hvem er eleverne, hvorfor har de søgt ind, hvad forventer de? Hvordan oplever eleverne deres uddannelsesforløb er der noget vi har overset, kan vi gøre noget mere, noget bedre, noget andet?

6 Metode /Empirisk grundlag Deltager-observation i dagligdagen på skoleforløbet (16 dage, 50 elever) Strukturerede interviews af frafaldne (5) og igangværende (4) elever Fokusgruppe interview af lærere (3) og elever i praktik (8) Spørgeskema (86 ) Gennemlæsning af sagsakter på frafaldne elever (ca. 40) Uformelle samtaler med fuldførte, igangværende og frafaldne (8) elever samt uddannelsesansvarlige, administrationspersonale og teamleder i Guldborgsund Kommune

7 Spørgeskema Hvor bevidste er eleverne om eksistensen af de forskellige personer ansat til at vejlede og hjælpe? Hvad hedder de? Hvordan får man fat i dem? Hvor mange personlige relationer har de (venner/familie)? Hvor meget bruger de klassekammeraterne? Hvor bevidste er de om proceduren for sygemelding? På hvilke områder har eleverne flest problemer?

8 Hvem ville du involvere i følgende problematik? Navn Hvem er det? Navn Hvem er det? Navn Hvem er det? Navn Hvem er det? Jeg har problemer i mit privatliv og føler at jeg bruger mange kræfter på dette X Navn Hvem er det? Navn Hvem er det? Navn Hvem er det? Navn Hvem er det?

9 Spørgeskema opgørelse Samlede antal besvarelser (praktik og skoleforløbet ) = 86 76,7 % har prøvet at være fraværende pga. sygdom 58,1 % har prøvet at mangle motivation og følt det svært at tage sig sammen 55,8 % har prøvet at føle sig presset og stresset over teoretiske opgaver 47,7 % har prøvet at have problemer i deres privatliv, som de føler de bruger mange kræfter på 24,4 % har prøvet at føle sig stresset og presset over opgaver i praktikken

10 Spørgeskema opgørelse Teoretiske problemer: 43,8 % nævner (kontakt)lærer 35,4% har udelukkende talt med venner/familie (16% nævner klassekammerater) 10,4% har ikke talt med nogen Problemer i privatlivet: 39% har involveret en professionel ressource (vejleder, lærer) 56,1% har udelukkende talt med venner/familie (19,5% nævner klassekammerater) 4,9% har ikke talt med nogen 12,2 % har udelukkende involveret en professionel ressource Mangel på motivation: 18% nævner (kontakt)lærer 12% nævner praktikvejleder 50% har udelukkende talt med venner/familie (22% nævner klassekammerater) 12% har ikke talt med nogen

11 Den ensomme elev med store personlige problemer???

12 Resultater 5 fokuspunkter 1. Elevernes indbyrdes relationer, konflikter og samarbejde 2. Marginalisering af bestemte elevtyper 3. Uddannelsens ry elevernes egne og andres forestillinger om SSH elever 4. Fraværsregistrering og handling i forhold til fravær 5. Hjælpeforanstaltninger målgruppe og utilsigtede konsekvenser

13 1. Elevernes indbyrdes relationer, konflikter og samarbejde Frafaldet elev A: Da jeg begyndte på uddannelsen kom jeg i klasse med ca. 30 mennesker - og vi var modne mennesker de fleste af os - og halvdelen af dem de anende simpelthen ikke, hvordan de skulle sætte sig ned og holde deres kæft. Jeg har aldrig i mit liv oplevet en flok voksne mennesker, der opfører sig så uforskammet og barnligt. Frafaldet elev B: Nogle i klassen, dem på 40 år, de kunne fx sidde og bagtale én, kritisere mit tøj eller sådan noget. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor de skulle sidde og snakke jeg ved ikke hvorfor de bagtalte mig eller kiggede underligt på mig. Jeg turde ikke konfrontere dem med det.

14 1. Elevernes indbyrdes relationer, konflikter og samarbejde Frafaldet elev C: [Om praktikken]. Hvis jeg havde 5 min pause, som jeg selv kan vælge hvad jeg vil bruge til, og så valgte at drikke kaffe med en af de ældre, så fik jeg at vide, at jeg skulle sidde sammen med dem [personalet], men det var bare sladder. Jeg synes, de sladrer meget indenfor branchen. Mest dem der har været der et stykke tid. Det er meget sådan hønsegård og de bagtaler hinanden og når den ene ikke lige er der så

15 1. Elevernes indbyrdes relationer, konflikter og samarbejde Hvorfor opstår konflikter og dårlig stemning? Forskellige forudsætninger (fagligt, sprogligt, aldersmæssigt) Ved gruppearbejde regner eleverne ikke selve samarbejdet for en del af pensum, men fokuserer på at færdiggøre et produkt Undervisningens struktur Hvornår skal vi bare diskutere og hvornår skal vi finde frem til en løsning Hvad er det vi skal og hvorfor Elevtyper de dygtige, mellemgruppen, de stille, de forstyrrende, de tosprogede

16 1. Elevernes indbyrdes relationer, konflikter og samarbejde DE FOR STYR RENDE DE 2-SPROGEDE DE STILLE MELLEM GRUPPEN DE DYG TIGE

17 2. Marginalisering af bestemte elevtyper Undervisning der er baseret på diskussioner honorerer aktivt spørgende og kritiske elever De stille elever Frafalden elev A: Jeg lå rigtig, rigtig dårligt [karaktermæssigt] pga. at jeg ikke sagde noget i timerne, men det jeg afleverede, det stod til 7 og 10, men det talte de ikke med. Frafalden elev B: Så var det lige meget, om man sagde noget rigtigt eller forkert, for der var nogle, der fik høje karakter, selv om det var noget mærkeligt noget, de sagde. Det var lige meget, hvad man sagde, bare man var på.

18 2. Marginalisering af bestemte elevtyper Undervisning der er baseret på deltagelse via egne referencerammer og holdninger honorerer elever med lang livserfaring De unge elever Igangværende elev A: Ja, jeg er kun 17 år og hvad vil du have jeg skal gøre ved det? Igangværende elev B: Det var som om de så mig og tænkte: Nåh, hun er ung, hun kan nok ikke finde ud af noget. De så kun det, jeg ikke gjorde, i stedet for at se noget af alt det, som jeg rent faktisk gjorde.

19 2. Marginalisering af bestemte elevtyper Der hersker en implicit antagelse blandt eleverne om, at mange på SSH holdene i virkeligheden slet ikke har lyst til at tage uddannelsen De elever der ikke gider være der Frafaldet elev: Det er ikke særlig fedt at komme i en klasse og så sidder der 10 mennesker som egentlig ikke gider, som bare er tvunget ud i at tage den uddannelse - og så sidder de bare og skvadrer og ødelægger undervisningen. [ ] Når man sidder og skvadrer under undervisningen og man kommer og går som det passer én, så syntes jeg, man er uengageret, så syntes jeg, at man skal finde sig noget andet.

20 2. Marginalisering af bestemte elevtyper Undervisning med stor vægt på samarbejde, gruppearbejde og projektarbejde, gør eleverne afhængige af hinanden men risikerer også at skubbe marginaliserede elevtyper endnu længere ud i periferien De stille De unge De der ikke gider være der får sværere ved at deltage og bidrage i gruppearbejde hvis kammeraterne har stemplet dem som uegnede eller uengagerede

21 3. Uddannelsens ry - elevernes egne og andres forestillinger om SSH elever Hvorfor opstår kategorien: De, der ikke gider være der? Kollektiv fortælling: Uddannelse hvor alle kan komme ind Uattraktivt job / I praksis kan man erstattes af ufaglærte Elevløn / Voksenløn Jobcenteret tvinger folk ud = Der må være nogle her, som i virkeligheden ikke gider være her og som slet ikke burde være her Men det er i hvert fald ikke mig

22 3. Uddannelsens ry - elevernes egne og andres forestillinger om SSH elever Forestillinger virkelighed forestillinger virkelighed Frafalden elev: Jeg havde hørt, at alle og enhver kunne blive SSH er, og den fordom blev virkelig bekræftet, da jeg selv begyndte på den uddannelse. Fordi jeg så, hvem mine klassekammerater var. Vi vil alle sammen rigtig gerne være her, så hvis nogen er fraværende er det selvfølgelig fordi, de har en god grund Mange af os gider i virkeligheden ikke være her, så hvis nogen er fraværende, så er det sikkert, fordi de pjækker

23 4. Fraværsregistrering og handling i forhold til fravær Uddrag af fokusgruppeinterview. 3 elever, 2 forskellige klasser: Jeg synes vi har haft en lidt stor del i vores klasse der bare har været der, for at være der - og som også har været til samtaler, og så virker det måske ugen ud, men stadigvæk så er der ingen konsekvens bag. Der er ingen, der er blevet smidt ud. Én var bare til samtale og fik at vide at nu skulle det ændre sig og det gjorde det så bare ikke der burde bare være blevet slået hårdt ned. Og så får vi at vide at hvis vi ikke har afleveret alle opgaver, så kan vi ikke gå til eksamen og der var mange af de der, der ikke havde afleveret deres opgaver, men vi kom til eksamen alle sammen alligevel. Det er tomme trusler og ingen konsekvenser, men der er heller ingen konsekvenser fra kommunen af - og vi er altså ansat af kommunen og det giver et pisse dårligt ry.

24 4. Fraværsregistrering og handling i forhold til fravær Synlighed hvad gøres der rent faktisk Hurtig handling, opsøgning, signalere det her har vi styr på Åbenhed Eleverne informerer hinanden om, hvorfor de er fraværende. Fokus på at have en god grund. Ensretning Samme regler for alle tre kommuner. Garanti for at ingen får lov at komme og gå som vinden blæser Guldborgsund eleverne har strengere vilkår end de andre PAS PÅ Vi tager det her seriøst - så det skal I også gøre Vi tror I pjækker - så derfor kommer vi efter jer

25 5. Hjælpeforanstaltninger målgruppe og utilsigtede konsekvenser Symptom forklaring løsning Tegn årsag handling løsning Løsning 1 løsning problem løsning løsning Løsning 4 Problem Løsning 2 Løsnings mulighed Løsnings mulighed Løsnings mulighed Løsning 3 Problem

26 5. Hjælpeforanstaltninger målgruppe og utilsigtede konsekvenser Kontaktlærer: Til fraværssamtalerne faldt hun også lidt igennem, for hun kunne ikke rigtig svare på vores spørgsmål: Hvorfor har du fravær?... Ja, altså der var nogle personlige ting, men det var sådan nogle, hvor man tænker: Nåh, hold da op, skal det kunne have indflydelse på dit studie og din læring Symptom forklaring - løsning Frafaldet elev: Det startede på skolen, men jeg tænkte, at det nok ikke rigtig var noget, der betød noget. Men det gjorde det så. Jeg spurgte kommunen, om jeg ikke kunne snakke med nogen, jeg følte ikke rigtig, at jeg var velkommen i klassen. Så fik jeg så en psykolog og sad og snakkede med hende - og det var bare alt andet end klassen, vi snakkede om

27 5. Hjælpeforanstaltninger målgruppe og utilsigtede konsekvenser Få meget store problemer >< Mange relativt mindre problemer Individorienterede løsninger Psykiske problemer Psykolog Faglige problemer Lektiecafe Personlige problemer Mentor Fysiske problemer Læge Administrative problemer Sagsbehandler Fælles indbyrdes problemer?

28 Obs: 5. Hjælpeforanstaltninger målgruppe og utilsigtede konsekvenser Elever, der tages ud af undervisningen for at modtage hjælp, risikerer at bliver stemplet yderligere som en der ikke gider være der Frafaldet elev: Det var jo også i skoletiden. Så skulle jeg lige gå en time der og så havde jeg to timers samtale med psykologen der [ ] Og det tæller jo også som fravær - altså jeg har jo så igen ikke fulgt undervisningen

29 5. Hjælpeforanstaltninger målgruppe og utilsigtede konsekvenser Igangværende elev: Det kom virkelig bag på mig, at her, der bliver man vækket, hvis man ikke selv kan finde ud af at møde. Gad vide om man også kan blive hentet af en taxa, hvis man er heldig?... Men så skal der vel også være én til at følge os ud til vejen Jeg synes virkelig, det er til grin. Præsentation af hjælp: Vi regner med at mange af jer ikke rigtig kan finde ud af noget så derfor tilbyder SOSU skolen at holde jer ekstraordinært i hånden Ligesom alle andre uddannelsesinstitutioner og mange arbejdspladser så er der, også her, hjælp at hente, hvis man synes, man har brug for det

30 Relevante overvejelser I forhold til fremadrettet arbejde med fastholdelse Igangværende elev: Det betyder rigtig meget, at der er en god stemning i klassen, når man sidder derhjemme og tænker på at skulle herom Man gider ikke møde op, hvis der ikke er noget at møde op til Et sted hvor man: Kan udvikle sig og samtidig føle sig accepteret som den man er Bliver passende udfordret Kan se meningen med indholdet og udfordringerne Bliver anerkendt for det man kan/gør - får succesoplevelser Føler sig som del af et fællesskab Er stolt af at høre til

31 Relevante overvejelser I forhold til fremadrettet arbejde med fastholdelse # Hvordan kan der udvikles en etableret løsning til fælles samarbejdsproblemer? (forebyggende learning lab, eller problemløsende indsats) # Hvordan undgås kategorien uengageret? Hvordan kan de stille, de unge, og de der ikke gider være der gives mulighed for at vise engagement? # Hvordan kan der effektiviseres / ensrettes omkring fraværsregistrering og konsekvenser? (hurtig handling, opsøgning, undgå fejl, sygemeldingspolitik) # Hvordan undgås at nedgøre uddannelsen og eleverne? (præsentation af hjælp, daglig kommunikation)

32 SPØRGSMÅL???

33 FARVEL & TAK FOR DENNE GANG

FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SSH UDDANNELSEN

FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SSH UDDANNELSEN FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SSH UDDANNELSEN EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF FRAVÆRS- OG FRAFALDSPROBLEMATIKKER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER UDDANNELSEN I GULDBORGSUND KOMMUNE -MED SÆRLIGT FOKUS PÅ ELEVERNES

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023),

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Efterår 2013 Bilagsmappe Projektnavn: Jobcenter København Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Mette Nielsen (47986) og Heidi á Lakjuni (47973) Vejleder: Christian la Coir

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 1 Evaluanden Bestyrelsen for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har vedtaget, at emnet for årets evalueringsobjekt

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb Set fra elevperspektiv på IT-support- og chaufførgrundforløb på TEC Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium November

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af læringspraksis og fastholdelse af elever på hovedforløb

En kvalitativ undersøgelse af læringspraksis og fastholdelse af elever på hovedforløb En kvalitativ undersøgelse af læringspraksis og fastholdelse af elever på hovedforløb Set fra elev- og lærerperspektik på vvs-energispecialistuddannelsen på TEC Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Projektnr.:

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! I dette nummer har vi 2 forskellige indslag omkring pauser på arbejdet. Det ene er en artikel inspireret af den debat

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Uddannelsesmotiverende samtaler med unge en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Forord Denne rapport beskriver og giver konkrete eksempler på uddannelsesmotiverende

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig Birgit Refsgaard, Afdeling B Uddannelsesansvarlig

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Foredrag holdt på Socialdemokratiets Integrationskonference på Christiansborg den 30. november 2010 Knud Erik Hansen 17. december 2010 Journal

Læs mere