ØRESUNDSBRON OG REGIONEN 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØRESUNDSBRON OG REGIONEN 2011"

Transkript

1 ØRESUNDSBRON OG REGIONEN 2011

2

3 Trafikken over Øresundsbron Trafikken over Øresundsbron de første 10 år kan opdeles i to vidt forskellige perioder henholdsvis og Fra åbningen og frem til 2007 lå den årlige vækst i biltrafikken på mellem 10 og 17 procent. I 2007 blev succesen for alvor slået fast, da virkeligheden overhalede de oprindelige trafikprognoser fra åbningsåret. I jubelårene steg biltrafikken henholdsvis 16 og 17 procent. I 2008 blev denne tendens pludselig brudt i form af en opbremsning i trafikvæksten i andet halvår. Årsagen var den tiltagende finanskrise, som hverken gik Danmark eller Sverige ram forbi. Årene har været præget af lavvækst gennem hele perioden med en vækst i trafikken på 5 procent. Kombineret med sne og is både i starten og slutningen af året blev 2010 det første år med et fald i biltrafikken over Øresundsbron på 0,4 procent. Gennemsnitlig daglig trafik over Øresundsbron Antal køretøjer

4 køretøjer om dagen har i gennemsnit passeret Øresundsbron i Til sammenligning har i alt 55 millioner køretøjer passeret Øresundsforbindelsen siden åbningen den 1. juli Heraf udgør personbiler 95 procent af alle køretøjer, lastbiler 4 procent og busser 1 procent. Den regionale integration mellem Sjælland og Skåne og især mellem København og Malmø har sat sit præg på trafikudviklingen og sammensætningen af trafikken i perioden Alle former for trafik er steget, men pendlingen er uden sammenligning den trafikkategori, der er steget mest. Bilpendlerne udgjorde 5 procent af al personbiltrafik på Øresundsbron i 2001, mens de i 2010 udgjorde 42 procent. Trafikken stiger mest i forårs-, efterårs- og vintermånederne, hvor trafikbilledet er præget af pendling, forretningsrejsende, fragttrafik samt endags- og weekendture. Trafikudviklingen er derfor i høj grad præget af den økonomiske udvikling, om end trafikken over Øresundsbron er vokset langt kraftigere end væksten i samfundet. 4

5 Trafik og BNP Indeks 1995 = Økonomisk aktivitet (BNP) i Sverige Økonomisk aktivitet (BNP) i Danmark Trafikken over Øresund 2010 Drivkræfterne bag trafikudviklingen varierer mellem de to perioder og Fra 2000 til 2007 var drivkræfterne primært: Tilpasning til den øgede tilgængelighed, som åbningen af Øresundsbron medførte Stigende forskel i boligpriser (og dermed leveomkostninger) mellem den danske og svenske side af sundet Stigende mangel på arbejdskraft på den danske side af sundet Stigende integration af erhvervslivet på tværs af sundet 5

6 De voldsomt stigende boligpriser i hovedstads området fik i 00 erne mange danskere til at vælge at bosætte sig i og omkring Malmø, samtidig med at de bibeholdt deres job på den danske side. Flere og flere valgte at følge efter, og migrationen til Skåne toppede i 2007 samme år som boligpriserne. På det tidspunkt lå salgsprisen på et hus i København i gennemsnit 35 procent højere end et hus i Malmø. Den anden voldsomme drivkraft bag den stærke vækst i pendlingen var den stigende mangel på arbejdskraft, som bredte sig i hovedstadsområdet. De højere lønninger i København gjorde det relativt nemt for de danske arbejdsgivere at rekruttere svenske løn modtagere for at mætte det danske arbejdsmarked. Og antallet af svenskere, der fik deres første danske job, kulminerede ligesom migrationen til Skåne i 2007, hvor svenskere for første gang fik arbejde i Danmark. Rejseformål for personbiler over Øresundsbron % 19% 19% 29% 11% 19% 18% 5% 42% 28% Erhverv Pendling Fritid Miniferie Ferie 6

7 Den regionale fritids- og erhvervstrafik steg også, men dog ikke lige så markant som pendlingstrafikken. Den regionale fritidstrafik blev fordoblet fra biler i døgnet i 2001 til biler i 2007, og erhvervstrafikken steg fra biler i døgnet i 2001 til biler i Væksten i den internationale ferietrafik var i forhold til den øresundsregionale trafik mere moderat og steg fra biler i døgnet i 2001 til i Lastbiltrafikken på broen blev i samme periode for doblet fra 420 biler i døgnet i 2001 til 930 biler i Årsagen til denne vækst var blandt andet den stigende internationale handel, hvor lastbiltrafikken fra kontinentet til den skandinaviske halvø siden midten af 90 erne steg med 5 procent om året. Lastbiltrafikken på Øresundsbron voksede dog endnu hurtigere, da 7

8 S V E R I G E Kattegat SKÅNE D A N M A R K København Kalundborg Roskilde Storebælt SJÆLLAND Vordingborg Helsingør Helsingborg Hillerød Landskrona Ø r e s u n d Lund Malmø Trelleborg Kristianstad Simrishamn Ystad BORNHOLM LOLLAND FALSTER Femern Bælt Rødby

9 broen desuden trak trafik fra Helsingør-Helsingborgruterne, og da der samtidig var en positiv udvikling i den lokale distributionstrafik i København-Malmø området. Blandt andet losses en stor del af personbilerne til det danske marked i dag i Malmø havn og fragtes med lastbil over Øresundsbron til de danske bilforhandlere. De sidste tre år kan betegnes som lavvækstår for Øresundsbron. Trafikken over broen voksede 5 procent i 2008, men midt på året blev tegnene på stagnation meget tydelige, og det har præget udviklingen siden da. På trods af det voldsomme fald i den økonomiske aktivitet, som finanskrisen og den efterfølgende lavkonjunktur betød, så har Øresunds bron klaret sig pænt. Mens antallet af køre tøjer, der blev sejlet med færgerne mellem Helsingør og Helsingborg, er faldet hvert år siden 2008, og trafikken på Storebæltsbroen er faldet i såvel 2009 som 2010, så er det først i 2010, at der ses et fald i trafikken på Øresundsbron. At det først er i 2010, at trafikken viger tilbage på Øresundsbron, skyldes, at faldet i den svenske krone fik danskerne til at valfarte til især Malmø for at handle billigt; til gengæld tog svenskerne på færre fritidsture til den danske side end tidligere. I løbet af 2010 har den svenske krone genvundet sin tidligere styrke, og svenskerne er begyndt at rejse igen, mens danskerne tager på knap så mange ture som i Den svenske økonomis flotte vækstrater i 2010 har smittet af på fragttrafikken over Øresund. Samtidig er en del trafik flyttet fra færgerne mellem Helsingør og Helsingborg til Øresundsbron, der havde en vækst på 10 procent i fragttrafikken i

10 Togtrafikken Togtrafikken over Øresundsbron veksler mellem højfrekvent passagertrafik, primært øresundstog og internationale godstog samt materieltog. I 2010 kørte der passagertog og godstog over broen, hvilket svarer til 179 tog i døgnet. Øresundstoget fungerer primært som transportmiddel internt i regionen, hvor 90 procent af passagerrejserne er regionale. Fire ud af fem togpassagerer er bo siddende i Sverige, og en ud af fem bor i Danmark. En meget lille andel er udlændinge. På dansk side går tognettet forbi Københavns Lufthavn via Københavns Hovedbanegård til Helsingør. På den svenske side forgrener nettet sig efter Malmø mod Gøteborg, Kalmar og Karlskrona. Antallet af togpassagerer er i gennemsnit vokset med 8 procent per år i de første 10 år af broens levetid. I 2001 var der i gennemsnit daglige rejsende med toget over Øresundsbron. I 2010 tog dagligt den samme tur. Pendlingen tegner sig for hovedparten af væksten og er vokset fra personrejser i døgnet i 2001 til i Omkring 60 procent af de rejsende med øresundstog er job- eller studiependlere. Af de resterende 40 procent er hovedparten fritidsrejsende, mens kun en lille andel er erhvervsrejsende og ferierejsende. Antallet af togrejsende over Øresundsbron er ligesom biltrafikken faldet for første gang i Men hvor biltrafikken kun faldt med 0,4 procent, er antallet af togrejsende faldet med 5 procent. Togpendlingen faldt alene med 11 procent. Til sammenligning slap bilpendlingen med nulvækst i

11 Gennemsnitlig daglig trafik over Øresundsbron Antal personrejsende Tog Bil

12 Gevinster for de rejsende Med åbningen af Øresundsbron blev rejsetiden over det sydlige Øresund forkortet markant. I samfundsøkonomiske analyser af infrastrukturprojekter omregnes den sparede rejsetid til kroner og ører ved hjælp af tidsværdier. En tidsværdi er værdien af den tid, som man bruger som trafikant målt i kroner. Værdien af tiden er højere, når der er tale om erhvervsrejser eller pendlingsrejser i forhold til fritids- og ferieture. Ud over kortere rejsetid er de gennemsnitlige rejse omkostninger ved at køre over Øresundsbron væsentligt lavere end før broens tilkomst, hvilket er endnu en gevinst for de rejsende. Ved at anvende Transportministeriets manual for samfundsøkonomisk analyse er den samlede gevinst for de rejsende eller det samlede konsumentoverskud beregnet til 11,5 milliarder danske kroner i de første 10 år af broens levetid 1. Beregningerne viser, at overskuddet vil stige til 28 milliarder danske kroner efter 20 års drift. På dette tidspunkt vil Øresundsbron have genereret et konsumentoverskud, der er større end omkostningerne ved at bygge den. Øresundsbron kostede 22,4 milliarder danske kroner, eksklusive renter i byggeperioden, omregnet til 2010-priser. 1. JR Consult: Ex-post konsumentanalyse. Samfundsøkonomisk analyse af konsumentoverskuddet for Øresundsbron Analysen er udarbejdet for IBU-Øresund og Øresundsbron. IBU-Øresund står for Infrastruktur og Byudvikling Øresund og var et Interreg-projekt mellem Region Skåne, Region Sjælland og Region Hovedstaden og 25 andre parter i Øresundsregionen i perioden

13

14 Et fælles arbejdsmarked Inden Øresundsbron åbnede, var pendlingen over det sydlige Øresund meget begrænset. Kun omkring personer havde deres bopæl i det ene land og job i det andet. Den øgede tilgængelighed i form af den faste forbindelse gjorde det imidlertid muligt for langt flere at pendle over det sydlige Øresund med en acceptabel rejsetid. Og i løbet af Øresundsbrons levetid er pendlingen over Øresund tidoblet. I alt pendlere pendlede i 2010 til job eller studier på den anden side. Pendlerstrømmen er steget med imponerende vækstrater på mellem 20 til 40 procent om året frem til 2008, hvor finanskrisens effekter på arbejdsmarkedet begyndte at vise sig. Pendlingen ligger i dag på samme niveau som i Ud over den øgede tilgængelighed har pendlervæksten været drevet af forskellene i boligpriser og lønninger mellem Danmark og Sverige. Samtidig er det dog også en historie om trafikstrømme mellem metropolen Gennemsnitlig daglig pendling over det sydlige Øresund Antal pendlere Jobpendlere i bil Jobpendlere i tog Pendlere med flyvebåde Studerende i tog

15 København og lillebroren Malmø, hvor den største by helt naturlig vil tiltrække arbejdskraft. Derfor er pendlertrafikken også meget ensrettet. Omkring 96 procent af alle pendlere bor i Sverige og arbejder i Danmark. Pendlerstigningen var de første år efter åbningen af Øresundsbron primært drevet af en stigende forskel på boligpriserne mellem den danske og den svenske side. Det fik mange danskere til at bryde op og flytte til Skåne, samtidig med at de beholdt deres job på den danske side af sundet. København er en metropol med 1,3 millioner indbyggere og har et bredt og varieret arbejdsmarked. Sammenlignet med arbejdsmarkedet i Malmø er lønnen højere og arbejdsudbuddet større her, hvilket er en naturlig tiltrækningsfaktor for den svenske arbejdskraft. Det var imidlertid først i 2005, at svenskerne for alvor blev synlige på de danske arbejdspladser. Den økonomiske højkonjunktur i Danmark medførte, at arbejdsgivere fik sværere og sværere ved at mætte efterspørgslen på arbejdskraft. Det indebar, at stadig flere danske virksomheder begyndte at rekruttere svensk arbejdskraft. Enkelte mindre virksomheder valgte endog at flytte produktionen helt og holdent til Skåne for at få adgang til den arbejdskraft, der var behov for. Antallet af svenskere, der fik deres første danske job, kulminerede i 2007, hvor svenskere for første gang fik arbejde i Danmark. Derefter satte finanskrisen ind, og antallet af svenskere, der har fået job i Danmark, er siden faldet år for år. I 2010 fik svenskere for første gang job i Danmark. Pendlerne er generelt set yngre, veluddannede og højtlønnede. Og denne profil er blevet skærpet siden broens åbning. Lidt over halvdelen af pendlerne tilhørte alderskategorien 25 til 44 år i 1999 i 2008 var det 63 procent. 15

16 Her bor pendlerne 1 pendler 10 pendlere 100 pendlere pendlere km

17 Her arbejder pendlerne 1 pendler 10 pendlere 100 pendlere pendlere km

18 Før Øresundsbron var der allerede en vis inte gration af det danske og svenske arbejdsmarked inden for visse sektorer, for eksempel transport området, hvor mange svenskere arbejdede i Københavns Lufthavn. Og på sundhedsområdet var danske arbejdsgivere allerede begyndt at rekruttere svenske sygeplejersker og læger. Der findes i dag pendlere inden for alle brancher, men seks ud af 10 arbejder inden for it og forskning, handel, tele kommunikation og transport. Pendlernes bopælsgeografi har ændret sig fundamentalt. Før broen åbnede, boede 38 procent af pendlerne på den svenske side i Malmø kommune og 27 procent i Helsingborg kommune. I dag er der en stor koncentration af pendlere tæt på brofæstet, og 60 procent af pendlerne bor i dag Malmø kommune. 18

19 Et fælles boligmarked I 1999, året før Øresundsbron åbnede, boede der danskere i Malmø. Samme år havde svenskere deres bopæl i København. I dag bor der omkring danskere i Malmø og svenskere i København. Faktisk har danskerne i perioden udgjort Malmøs største udlændinge gruppe. Åbningen af så stor en infrastrukturinvestering som Øresundsbron vil altid medføre en vis omallokering af såvel personer som virksomheder. Men denne proces er i Øresundsregionen blevet forstærket af blandt andet af de voldsomme boligprisstigninger, som især det hovedstadsregionale boligmarked i Danmark oplevede i det første tiår af det nye århundrede. Hvor det var forventeligt, at boligpriserne på hver sin side af Øresund ville nærme sig hinanden, skete det modsatte frem til Boligpriserne på den svenske side af sundet steg ganske vist i perioden, men ikke nær så meget som de danske. Fra 1999 til 2007 steg boligpriserne i Stormalmø med 119 procent, mens boligpriserne i det nuværende Region Hovedstaden steg 134 procent. I begyndelsen af 2007 satte prisforskellen på et enfamiliehus i Region Hovedstaden og Stormalmø rekord. På det tidspunkt var det 35 procent billigere at købe hus i Stormalmø end i Region Hovedstaden. Mens man på den danske side i gennemsnit måtte lægge 3,5 millioner kr. på bordet for et hus på 140 m 2, kunne man nøjes med 2,3 millioner, hvis huset i stedet lå i Malmø eller en af Malmøs omegnskommuner. 19

20 Efter at være steget ekstraordinært voldsomt siden starten af 2005 begyndte boligpriserne på den danske side at falde i andet halvår af De svenske boligpriser, der ikke havde oplevet samme himmelflugt som de danske, fortsatte derimod med at stige indtil midten af Siden da er de svenske boligpriser faldet, selv om der er tale om er mere moderate prisfald end på den danske side af Øresund. Der er i dag en forskel på boligpriserne på cirka 5 procent. I alt er personer flyttet fra Sjælland til Skåne siden åbningen af Øresundsbron, mens har kørt flyttelæsset den anden vej. Antallet af personer, der er flyttet fra Sjælland til Skåne, satte med flytninger i 2007 rekord samme år, som boligpriserne begyndte at falde i Danmark efter 13 år med stigende priser. Det har da også været billigere boliger, der i stor stil har været udslagsgivende for de danskere, der har valgt at flytte til Skåne, men også de lavere svenske bilpriser og generelt lavere leveomkostninger vejer tungt. Det er primært danskere, der flytter i begge retninger. En del af de danskere, der har bosat sig i Skåne, vælger efter nogle år at vende tilbage til Danmark primært for at reducere pendlingstiden, men også for at komme tættere på familie og venner. Nogle flytter også tilbage, fordi de ønsker at sætte deres børn i danske skoler. De seneste par år har de danske boligprisers fald også fået flere danskere til at vende tilbage til Danmark samt fået flere svenskere til at bosætte sig i Danmark. 20

21 Migration mellem Sjælland og Skåne Antal personer Fra Sjælland til Skåne Fra Skåne til Sjælland Nettotilflytning til Skåne

22 Hvor flytter de fra og til 40 procent af dem, der flytter til Skåne, flytter fra København efterfulgt af Frederiksberg og Helsingør, der gennem årene har leveret 5 procent af alle sjællandske udflyttere. I alt 85 procent af alle, der er flyttet fra den danske del af Øresundsregionen til Skåne, har tidligere boet i Region Hovedstaden. Malmø er den skånske by, der har taget imod flest nye danske bysbørn i perioden I alt 60 procent af alle tilflyttede sjællændere, svarende til omkring personer, har valgt at bosætte sig i Malmø. Danskerne har i høj grad valgt at bosætte sig i de bydele af Malmø, hvorfra det er let komme til Danmark, det vil sige tæt ved brofæstet og i byområderne tæt ved motorvejen samt i centrum af byen. De næst største tilflytterkommuner er Helsingborg og Landskrona. Henholdsvis 7 procent og 5 procent af de sjællændere, der er flyttet til Skåne i perioden, har bosat sig i disse kommuner. 22

23 Forventninger til trafikudviklingen i fremtiden Øresundsbron udarbejder hvert år tre scenarier for den forventede udvikling i trafikken over broen. Middelscenariet, vækstscenariet og stagnationsscenariet. Trafikscenarier daglig trafik over Øresundsbron Antal køretøjer I middelscenariet forventes Øresundsbron at blive passeret af biler i døgnet i 2020 og biler i Den årlige trafikvækst ventes at falde fra 4 procent i 2012 til 2,8 procent i I 2020 forventes åbningen af den faste forbindelse over Femern Bælt at have en positiv effekt på Øresundsbron, og trafikvæksten forventes at blive 4,1 procent. Herefter forventes den årlige trafikvækst at falde, indtil den stabiliserer sig på et niveau på 1,8 procent i Faktiske trafik 2010 Vækstscenario Middelscenario Stagnationsscenario

24 Middelscenariet viser det mest sandsynlige forløb, og det er vejindtægterne fra dette forløb, der indgår i Øresundsbro Konsortiets budgetplanlægning. Middelscenariet kaldes ofte for trafikprognosen, og i det omfang der ikke henvises til et specifikt scenario, er det middelscenariet, der refereres til. Vækst- og stagnationsscenarierne viser det spænd, Øresundsbro Konsortiet forventer, udviklingen kan følge. Middelscenariet er baseret på følgende forudsætninger: Den faste forbindelse over Femern Bælt åbner i 2020 En stabil økonomisk udvikling i Danmark og Sverige i de kommende 10 år En videreførelse af den nuværende og planlagte trafik- og infrastrukturudvikling i Danmark og Sverige. Et mindre omfang af trængselsafgifter eller stigende benzin- og energipriser vil ikke påvirke den langsigtede prognose, men prognosen er ikke stabil over for store ændringer En positiv regional udvikling, hvor politikerne eller andre instanser som minimum ikke komplicerer det at agere på tværs af Øresund, og hvor der fortsat er økonomiske forskelle på Malmø og København med hensyn til løn og boligomkostninger Uændrede konkurrenceforhold i forhold til færgerne mellem Helsingør og Helsingborg 24

25 Effekten af en fast forbindelse over Femern Bælt Fra 2025 ventes en fast Femern Bælt-forbindelse årligt at bidrage med ekstra personbiler, lastbiler og busser over Øresundsbron. Det svarer til biler i døgnet eller 3 procent af trafikken over Øresundsbron i Der er i alle tre scenarier taget højde for den forventede åbning af den faste forbindelse over Femern Bælt i De effekter, som åbningen af Femern Bælt-forbindelsen forventes at få på trafikken over Øresundsbron, er beregnet med udgangspunkt i trafikprognoser fra Femern A/S. Det forventes, at der går fem år, fra Femern Bælt-forbindelsen åbner, til den fulde effekt på trafikken over Øresundsbron viser sig. 25

26 Kapacitet Vejforbindelsen Øresundsbrons motorvej har en kapacitet på cirka biler i timen i hver retning. Det er specielt kapaciteten i tunnelen, som vil begrænse trafikken på broen, da den er bygget uden nødspor. I dag opstår der typisk køer i og omkring betalingsanlægget, men i løbet af en årrække vil ny teknologi bevirke, at faste kunder (blandt andet pendlerne) vil kunne passere betalingsanlægget uden at skulle sænke farten, og at betalingsanlægget vil kunne håndtere den fremtidige trafik. på selve forbindelsen, vil der opstå kapacitetsproblemer på tilfartsvejene. Af samme grund opgraderes Øresundsmotorvejen mellem Ørestad og Tårnbytunnellen i løbet af Med de nuværende forventninger til trafikken vil der opstå trængselsproblemer i morgenmyldretiden mellem kl og kl i retning mod Danmark omkring Men før der opstår kritisk trængsel 26

27 Jernbaneforbindelsen På grund af trafikkens forskellighed (passagertog og langsomtkørende godstog), ønsket om en stabil køreplan med mulighed for at indhente opståede forsinkelser samt et ønske om mindst to godstogskanaler per time begrænses den køreplanlagte trafik i myldretiden til cirka ni passagertog i timen i hver retning. De kommende års forventede stigning i efterspørgslen på togtrafik vækker dog i realiteten et behov for en 5-minutters køreplan for øresundstog og en tilsvarende udvikling i banegodstransporterne samt de lange persontransporter med nye gennemgående tog fra Sverige gennem Danmark til Tyskland via Femern Bælt-forbindelsen. Opfyldelse af prognosen kræver således en forbedret kapacitet på de tilstødende strækninger, herunder gennem Københavns Lufthavn, Ørestad, baneshunten til Ny Ellebjerg og på Københavns Hovedbanegård samt ikke mindst strækningen Lund- Malmø og øvrige tiltag på Södra Stambanan. For både vej- og jernbane gælder altså, at en løsning af trængselsproblemerne på landsiden er mere påtrængende end tiltag på selve Øresundsbron. En udvidelse af infrastrukturen til og fra broen er således en forudsætning for en yderligere øresundsintegration. 27

28 Historien bag Øresundsbron Øresundsbron blev ikke blot bygget for at forbedre forbindelserne mellem Skandinavien og det europæiske kontinent, men også for at forbedre det økonomiske og kulturelle samarbejde mellem Danmark og Sverige og åbne for en sammensmeltning af den danske og svenske del af regionen. Broen skal altså ikke kun være en transportkorridor for biler og tog. Broen skal være bindeleddet i Øresundsregionen, der dermed kan være med helt fremme blandt de regionale kraftcentre i Europa. Regionen ligger rent geografisk godt placeret nær vækstmarkederne i Østeuropa, det nordiske marked og Østersøområdet. 28

29 Virksomheden bag Øresundsbron Danmark og Sverige indgik den 23. marts 1991 en aftale om at bygge en fast forbindelse over Øresund. Godt et år senere indgik de to landes regeringer en aftale om at oprette en fælles dansksvensk virksomhed, Øresundsbro Konsortiet I/S, der ejes ligeligt af de to lande via to moderselskaber, det danske A/S Øresund og det svenske Svensk- Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Øresundsbro Konsortiet fik til opgave dels at bygge og derefter at drive Øresundsbron, dels at låne penge til at finansiere anlægsudgifterne. Aftalen fra 1991 fastslår, at anlægget og driften af den faste forbindelse over Øresund skal finansieres gennem brugerbetaling, og Øresundsbro Konsortiet opkræver derfor betaling af brugerne af vejforbindelsen over Øresund. Derudover betaler det svenske Banverket og det danske Banedanmark et fast årligt beløb for brug af baneforbindelsen. Indtægterne fra såvel vej som bane skal dække både driftsog renteomkostninger samt tilbagebetaling af de lån, der er optaget for at finansiere byggeriet det gælder både kyst til kyst-forbindelsen og land anlæggene på begge sider af Øresund. Da Øresundsbron stod færdigbygget i 2000, havde Øresundsbro Konsortiet en nettogæld på 19,6 milliarder DKK, og Øresundsbrons to moderselskaber, A/S Øresund og SVEDAB AB, havde en samlet gæld på 10,5 milliarder DKK. Ved udgangen af 2010 udgjorde Øresundsbro Konsortiets nettogæld 18,1 milliarder DKK. 29

30 I 2004 nåede Øresundsbron den første økonomiske milepæl og kunne for første gang nedbringe gælden. I 2009 blev næste vigtige milepæl passeret, og virksomheden fik for første gang et positivt resultat før værdiregulering. Virksomhedens gæld vurderes at være tilbagebetalt 35 år efter åbningen af den faste forbindelse. Landanlæggene vil først være tilbagebetalt en del år senere. Øresundsbro Konsortiets prisstrategi er baseret på princippet om finansiel stabilitet, og at frekvente kunder skal kunne køre til lav pris. Kunderne kan enten tegne en aftale med Øresundsbro Konsortiet eller betale kontant eller med kreditkort i betalingsanlægget. Kunder, der indgår en aftale, får både mulighed for rabat på bropassagerne og hurtig passage gennem betalingsanlæggets automatiske baner ved at bruge en brobizz (elektronisk sender). Udgivet af Øresundsbro Konsortiet Marts 2011 Design: BGRAPHIC Foto: Brissing, Steen Brogaard, Colourbox, DSB, Jens Hasse Istockphoto, Stig-Åke Jönsson, Mark Karrass, Andreas Kindler, Susanne Kronholm, Søren Madsen, Werner Nystrand, Plattform, SJ, Sjælsø, Miklos Szabo og Wonderful Copenhagen. Tryk: Nofoprint as

31 Rapporter og analyser Øresundsbro Konsortiet har udarbejdet en række rapporter og analyser om Øresundsregionen, som du finder i biblioteket på Du er velkommen til at downloade dem og citere herfra, blot du oplyser kilde. Spørgsmål vedrørende denne publikation kan stiles til Britt Andresen, analysechef Presserelaterede spørgsmål Sanna Holmqvist, presseansvarlig Generelle forespørgsler

32 Øresundsbro Konsortiet Vester Søgade København V Danmark Tlf Øresundsbro Konsortiet Kalkbrottsgatan 141 Box Malmö Sverige Tlf

Ø-analyse. Øresundsbron nedjusterer forventningerne til trafikken

Ø-analyse. Øresundsbron nedjusterer forventningerne til trafikken Ø-analyse N R. 1 J A N U A R 2 1 1 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Øresundsbron nedjusterer forventningerne til trafikken Tre år med lav vækst i trafikken over Øresund som

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Fem år med Øresundsbron 2 Personrejsende mellem København og Malmö 5 Udviklingen på hele

Læs mere

ØRESUNDSBRON OG REGIONEN 2013

ØRESUNDSBRON OG REGIONEN 2013 ØRESUNDSBRON OG REGIONEN 2013 VELKOMMEN De elegant svungne kurver over sundets blide bølger. De slanke pyloner, der strækker sig mod himlen. Den menneskeskabte ø Peberholm, der huser ikke bare tunnelmundingen,

Læs mere

Årsagen til den høje vækst i pendlingen er: At mange danskere flytter til Malmöområdet.

Årsagen til den høje vækst i pendlingen er: At mange danskere flytter til Malmöområdet. Ø-a n alyse NR. 1 JANUAR 28 Aktuel analyse om Øresundsregionen Ny langsigtet prognose for øresundstrafikken I 27 blev Øresundsbron passeret af 18.5 køretøjer i døgnet trafikken er således fordoblet i løbet

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

Øresundsbron og regionen 15 år

Øresundsbron og regionen 15 år Øresundsbron og regionen 15 år Udgivet af Øresundsbro Konsortiet, 2015 Foto: Peter Brinch/Øresundsbron Carolina Romare/Filmlance Newcopter/Øresundsbron Femern A/S Design: Fikon Design AB Tryk: Tryckfolket,

Læs mere

Forbindelsen over Storebælt

Forbindelsen over Storebælt Forbindelsen over Storebælt fakta 2010 Trafik og marked Trafik Den faste forbindelse over Storebælt har medført flere væsentlige ændringer i trafikstrømmene mellem landsdelene. Det er blevet både nemmere

Læs mere

10 år ØresundsBrOn OG regionen Ø r e s u n d s B r O k O n s O r t I e t

10 år ØresundsBrOn OG regionen Ø r e s u n d s B r O k O n s O r t I e t 10 år ØresundSBRON OG REGIONEN ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t 2 0 1 0 www.oresund10.com Indhold En region i udvikling Øresundsbron et regionalt symbol 2 Trafikudvikling Trafikspring på Øresund

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Rigshospitalets kvalitetsfondsbyggeprojekt. Creep og kvalitet. International akkreditering af regionens hospitaler

Rigshospitalets kvalitetsfondsbyggeprojekt. Creep og kvalitet. International akkreditering af regionens hospitaler Forretningsudvalgets møde den 14. juni 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 35.01 Meddelelse nr. 35.03 Meddelelse nr. 35.06 Meddelelse nr. 35.08 Meddelelse nr. 35.11 Meddelelse nr. 35.15 Rigshospitalets

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Trafikken over Øresund

Trafikken over Øresund Jens Groth Lorentzen, COWI A/S Baggrund Øresundsforbindelsen åbnede for biler og tog den 1. juli 2000. DSB, Skånetrafiken, Scandlines og Øresundsbrokonsortiet har siden Øresundsbrons åbning gennemført

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI

PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI R A P P O R T PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Sammenfatning 2 Taler du dansk eller svensk med din kollega eller nabo? 3 Grænseoplevelser

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

værd at vide om ØresundsBron Ø r e s u n d s B r o k o n s o r t i e t

værd at vide om ØresundsBron Ø r e s u n d s B r o k o n s o r t i e t værd at vide om ØresundSBRON ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t 2 0 0 8 Indhold Indledning 1 Fakta Historien om Øresundsbron 2 Øresundsregionen 4 Øresundsbro Konsortiet 6 Øresundsforbindelsen 7

Læs mere

ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t

ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t ØresundSBRON OG REGIONEN ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t 2 0 0 9 Indhold Indledning Øresundsbron en regional forbindelse 1 Vækst uden grænser En region i bevægelse 2 Danskere og svenskere søger

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Store anlægsprojekter skaber vækst

Store anlægsprojekter skaber vækst Markedsdirektør Søren Vikkelsø BaneBranchen 17. maj 2010. Store anlægsprojekter skaber vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Otto Anker Nielsen Professor Leder af Transport DTU Afdelingsleder for Transportmodeller Otto Anker Nielsen Overblik Hvorfor en langsigtet strategi? Seneste

Læs mere

Ø-analysE. Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund. Sammenfatning. Beslutningstagerne og regionen

Ø-analysE. Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund. Sammenfatning. Beslutningstagerne og regionen Ø-analysE N R 1 J U N I 2 1 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund Sammenfatning Beslutningstagerne og

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN i:\jan-feb-2001\trafik-02-01.doc RESUMÉ Af Frithiof Hagen - direkte telefon: 3355 7719 12.- februar 2001 SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN Nu godt et halvt år efter Øresundsbroens åbning har der rejst

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 1 2 Modellen og kortene er fremstillet af Tetraplan A/S på vegne af Region Skåne og Ørestat III-projektet i 2014. Grafik: Jenny Willman, wilmadesign.se

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Billigere boliger på den anden side af Øresund

Billigere boliger på den anden side af Øresund Ø-analyse N R. 1 m a r t s 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Billigere boliger på den anden side af Øresund Siden åbningen af Øresundsbron i 2000 er stadig flere danskere

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN?

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? VELKOMMEN! IBU og Ring 5-korridoren v/henrik Sylvan (TDL) Infrastrukturstrategier i hovedstadsområdet v/annette Christensen (DI) Trafikpolitik og klimapolitik

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Derfor rejser vi over Øresund

Derfor rejser vi over Øresund R A P P O R T Derfor rejser vi over Øresund ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t A P R I L 2 1 Indhold Indledning 1 Sammenfatning 2 Rejser over Øresund 4 Væksten foregår på Øresundsbron 4 Flest arbejdspendlere

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Brotakster og Øresundsintegration

Brotakster og Øresundsintegration Arbejdsnotat til Handelskammeret Brotakster og Øresundsintegration - effekten af lavere brotakster på Erhvervslivets Øresundsindeks Copenhagen Economics Marts 2002 Arbejdsnotat Brotakster og Øresundsintegration

Læs mere

Fast forbindelse Helsingør-Helsingborg Skanskas forslag Mats Williamson, vicedirektør. Publik information

Fast forbindelse Helsingør-Helsingborg Skanskas forslag Mats Williamson, vicedirektør. Publik information Fast forbindelse Helsingør-Helsingborg Skanskas forslag Mats Williamson, vicedirektør Kort om Skanska Stiftet i 1887 i Sverige International virksomhed siden 1897 Børsnoteret på Nasdaq Stockholm Indtjening

Læs mere

Infrastrukturen i Øresundsregionen

Infrastrukturen i Øresundsregionen Dato: 17. august 2007 Infrastrukturen i Øresundsregionen Sammenfatning Øresundsregionens udvikling og infrastruktur har stor national interesse for både Sverige og Danmark. Regionens transportsystem har

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Priser, barrierer og trafikstrømme over Øresund

Priser, barrierer og trafikstrømme over Øresund Priser, barrierer og trafikstrømme over Øresund Af analysechef Jarn Schauby Øresundskonsortiet, analyseafdelingen js@oresundskonsortiet.com For at beregne de samlede rejseomkostninger og dermed bestemme

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Sjælland på sporet 26. oktober 2017 Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Hovedopgaver Sundhed Regional udvikling Det sociale område Vores

Læs mere

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2007 af Walter Christophersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF),

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Øresundskonsortiets samlede trafikprognose barrierer og følsomheder

Øresundskonsortiets samlede trafikprognose barrierer og følsomheder Øresundskonsortiets samlede trafikprognose barrierer og følsomheder Af økonom Agnete E. Fich Øresundskonsortiet, analyseafdelingen aef@oresundskonsortiet.com 1. INDLEDNING Øresundsmodellen beskriver den

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND FREDERIKSSUND, HALSNÆS, GRIBSKOV, HILLERØD, FREDENSBORG OG HELSINGØR KOMMUNER INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Ø-analyse N R. 4 a u g u s t 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Øresundsregionens muligheder for at blive

Læs mere

vejtrafikkens udvikling

vejtrafikkens udvikling vejtrafikkens udvikling >>> Trafikindikatorer for på de næste sider er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. HOVEDTENDENSER

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Storebæltsforbindelsens trafikale effekter

Storebæltsforbindelsens trafikale effekter Storebæltsforbindelsens trafikale effekter Indhold Forord 3 Resumé 4 Indledning 7 Persontrafikken over Storebælt 8 Personbilerne på Storebæltsforbindelsen 10 Alternativerne til Storebæltsforbindelsen 12

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Et trafikudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Broeffekter. og muligheder. i Øresundsregionen

Broeffekter. og muligheder. i Øresundsregionen Broeffekter og muligheder i Øresundsregionen 1 Om denne rapport Denne rapport indeholder resultater fra to rapporter, som Öresundskomiteen og Øresund Direkt er bestillere af, samt beregninger foretaget

Læs mere

vejtrafikkens udvikling

vejtrafikkens udvikling vejtrafikkens udvikling >>> Trafikindikatorer for 213 på de næste sider er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. HOVEDTENDENSER

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009 IBU Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Maj 2009 IBU-Öresund IBU-Øresund er et svensk-dansk Interreg-projekt om Infrastruktur- og Byudvikling i Øresundsregionen. Projektets slutrapporter offentliggøres

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

Trafikcharter. Greater Copenhagen

Trafikcharter. Greater Copenhagen 12. oktober 2016 Trafikcharter Greater Copenhagen Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget

Læs mere

Valg af trafikmodel hvorfor FTC?

Valg af trafikmodel hvorfor FTC? Trafikprognosen Valg af trafikmodel hvorfor FTC? Landstrafikmodellen: ikke opdateret med den internationale trafik, men data fra LTM indgår i FTC-prognosen. Trans-Tools modellen: Ikke tilpasset korridoren.

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 240 Offentligt INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 240 Offentligt INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 240 Offentligt INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND INDLEDNING 3 Indledning Mobilitet: Udfordringer og muligheder De seks nordsjællandske kommuner Frederikssund, Halsnæs,

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående Storstrømsbroen - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående En ny Storstrømsbro Helsingør Sjælland Kalundborg København Roskilde Sverige Ringsted Odense Køge Slagelse Næstved Storstrømsbroen Rødby

Læs mere

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser Trafikdag på Aalborg Universitet 99 Jernbane, aktuelle tiltag, Tirsdag den 31. august 1999 kl. 15.15-16.25 Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser DSB Projekt Øresund Sektorchef Søren Lynge Jacobsen

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

København er Sydsveriges hovedstad

København er Sydsveriges hovedstad København er Sydsveriges hovedstad AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME København er Danmarks hovedstad, men i stigende grad

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Ole Kveiborg, COWI Lise Bjørg Pedersen, DI Transport, Dansk Kollektiv Trafik 1 Formål DI Transport har bedt COWI gennemføre en analyse af: Betydning for

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport Susanne Krawack Trekantområdet Drivkræfterne bag. Trafikstigning Større forbrug Flere biler DK: 360 biler/1000 indb. S og D: 550 575 biler/ 1000

Læs mere

Dynamiske effekter af en fast Kattegatforbindelse

Dynamiske effekter af en fast Kattegatforbindelse Dynamiske effekter af en fast Kattegatforbindelse Analysechef Brian Gardner Mogensen, Grontmij Carl Bro 1 Kattegatkomitéens opdrag - Bygge videre på eksisterende viden - Bringe nye perspektiver på banen

Læs mere

Vækstområde Øresund. side 1

Vækstområde Øresund. side 1 Vækstområde Øresund 1 Om Vectura Dannet ved fussion af Vägverket e og Banverkets rådgivningsdivisioner 100 % ejet af den svenske stat Nordens største faglige miljø inden for trafik Mere end 1200 konsulenter

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Produktivitets gevinster for milliarder

Produktivitets gevinster for milliarder Pernilla Johansson Produktivitets gevinster for milliarder Ny fast forbindelse bidrager til øget vækst i Danmark. Produktivitetsgevinster for milliarder Ny fast forbindelse bidrager til øget vækst i Danmark

Læs mere