VEKSØ SOCIAL REDEGØRELSE. Side 1 af 30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEKSØ SOCIAL REDEGØRELSE. Side 1 af 30"

Transkript

1 Side 1 af 30

2 Indhold 1 STAMOPLYSNINGER VEKSØ FIRMA INFORMATION VEKSØ HISTORIE VEKSØ PRODUKTER (Udsnit) VEKSØ VÆRDIGRUNDLAG Implementering og forankring af værdierne LEDELSENS BERETNING... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 7 POLITIKKER MÅLINGER, NØGLETAL OG INDIKATORER (Kortlægning) BAGGRUND Medarbejdertilgang og afgang (opdelt i personale- /faggrupper) Aldersfordeling Anciennitetsfordeling Kønsfordeling Deltid / nedsat tid Skiftehold Akkordarbejde UDVIKLING, UDDANNELSE OG LÆRING Politik for medarbejdersamtaler/udviklingssamtaler Introduktion af nyansatte Uddannelsesstillinger Side 2 af 30

3 8.3 FASTHOLDELSE Korttidssygdom (under 3 uger) Langtidssygdom (over 3 uger) Omplacering af medarbejdere internt pga. sygdom/nedslidning INTEGRATION OG LIGESTILLING... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Antal medarbejdere på særlige vilkår... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 8.5 SUNDHEDSFREMME Alkohol... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Rygning ENGAGEMENT I DET OMGIVENDE SAMFUND, HERUNDER ISÆR LOKALSAMFUNDET OPMÆRKSOMHED PÅ GLOBALE UDFORDINGER MÅLOPFØLGNING Er gamle mål opfyldt Forklaring på udviklingen i nøgletal... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 10 Vurdering og prioritering Nye mål og handleplaner Side 3 af 30

4 1 STAMOPLYSNINGER VEKSØ A/S Nordensvej 2, 7000 Fredericia CVR.nr.: P-Nummer Tlf.: Fax: Adm. Dir./CEO: Jan Dam Kontaktperson: Thomas Michaelsen Regnskabsperiode: Januar december Arbejdsgruppe Social redegørelse: Jan Dam, Adm. Dir/CEO Torben Børsting, Økonomi Direktør Thomas Michaelsen, Kvalitetschef. Green Network konsulent: Birgit Christiansen Antal ansatte 68 Arbejdstid man.-fre. kl flex Bebygget areal m2 + Overdækket areal m2 Virksomhedens startdato Branche Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt Hovedaktivitet Produktion og markedsføring af lamper, gade- og parkmøbler til byrummet Tilsynsmyndighed Fredericia Kommune Næste redegørelse Marts 2013 Side 4 af 30

5 2 VEKSØ FIRMA INFORMATION VEKSØ Gruppens afsæt er Enriching Urban Life. Det vil sige at berige byer til gavn for de mennesker der lever, færdes og investerer i dem. Berigelsen sker ved at udvikle, fremstille og levere produkter og services inden for fire integrerede produktfamilier; Møbelløsninger, Belysningsløsninger, Cyklismeløsninger og Mobilitetsrådgivning. Disse fire familier sammenføjer design, teknologi og kommunikation med det fælles sigte at styrke udviklingen af bæredygtige Smart Cities i Europa. Efter opkøb af belysningsproducenten, Lampas a/s, i år 2007 blev virksomhederne fusioneret og fysisk sammenlagt i år Dette har bidraget væsentligt til strategien om at levere og servicere især kommunerne med totalløsninger til byrummet. Hovedaktionærerne i VEKSØ er i dag energikoncernen NRGi, som erhvervede VEKSØ selskaberne i maj måned NRGi s hensigt med dette opkøb var at styrke sine kompetencer i forhold til udvikling af Smart City koncepter, herunder energibesparende belysning, produkter og ydelser der bidrager til at øge cyklisme og derved reducere CO2, samt byrumsinventar i høj kvalitet. VEKSØ har i dag en omsætningsandel udenfor Danmark på cirka 50 %. De vigtigste markeder er Danmark, Sverige, Norge, England og Tyskland. Herudover sælges produkterne via et forhandlernet i de fleste europæiske lande. Kunderne består af kommuner, boligforeninger, bygherrer, entreprenører, installatører, anlægsgartnere etc. Der er i salgsarbejdet etableret partnerskaber med arkitekter og rådgivere. Produktudvikling er et bærende element i vækststrategien. I tråd med ønsket om at levere totalløsninger udvikles der sammenhængende serier i fælles design som går på tværs af produkttyper som eksempelvis bænke, cykelstativer og mastelygter. Herudover er det en del af strategien at tilføre produkterne mere teknologi der blandt andet tilgodeser skiltning til byer med information til borgerne, belysningsprodukter der er energieffektiviseret etc. Med NRGi som ejere, har Veksø fået tilført kompetencer i form af LED, solcelleteknologi og informations-teknologi, som vil bidrage til at accelerere vækststrategien. Udover sammenhængende designserier og ny teknologi satser VEKSØ på cyklismeområdet. VEKSØ s cyklismekoncept består dels i at kunne levere cyklismerelaterede produkter, herunder cykelstativer, ruteskiltning etc. dels at kunne levere rådgivning omkring cyklisme i form af cykelhandleplaner, mobilitetspolitik etc. til både kommuner, virksomheder og arkitekter. Udgangspunktet er her, at cyklen kan bidrage til at afhjælpe udfordringerne i forhold til trafiktrængsel, udledning af CO 2 og sundhedsproblemer især i form af overvægt. Side 5 af 30

6 3 VEKSØ HISTORIE 1950: Firmaet stiftes af Anna, Aage og Ib Wolff. Der bygges fabrik i Vassingerød. 1959: Der bygges fabrik i Taulov, Taulov Kirkevej : VEKSØ GmbH etableres i Tyskland. 1985: Salget i Sverige starter. 1988: RABO købes. 1996: VEKSØ flytter til Nordensvej 2, Taulov. 1996: VEKSØ Ltd. etableres i England. 1996: Udendørsbelysning indgår i sortiment 1998: Der etableres produktionsselskab i Letland. 1999: Servitel opkøbes. 2006: Dansk Generationsskifte overtager VEKSØ, og ny direktør bliver Jan Dam 2007: Lampas opkøbes. 2008: Lampas flyttes til Taulov og integreres med VEKSØ Firmaerne får ny fælles logo og profil 2008: VEKSØ bliver en del af NRGi, og RABO sælges fra. 2009: Byrum og belysningsdelen fra TTS købes ud og lægges til VEKSØ. 2010: Centa i Sverige opkøbes. 2010: TTS trafiksystemer opkøbes. 2011: De første tekniske cykelprodukter (cykeltællere) leveres til Tyskland. 2011: Den sidste del af smedeproduktionen flyttes til fabrikken i Letland. Side 6 af 30

7 4 VEKSØ PRODUKTER (Udsnit) Side 7 af 30

8 5 VEKSØ VÆRDIGRUNDLAG Forudsætningerne for at VEKSØ-gruppen på kort og langt sigt kan være en troværdig mærkevare-virksomhed er, at VEKSØ på forretningsmæssig vis skaber resultater og opfører sig økonomisk, etisk, socialt og miljømæssigt ansvarligt og troværdigt i forhold til det samfund, som virksomheden er en del af. VEKSØ har formuleret 5 grundlæggende værdier, som er integreret i NRGI s værdier IDA (de første 3) De 5 grundlæggende Veksø værdier Ansvarlighed. Veksø skal opføre sig økonomisk, etisk, socialt og miljømæssigt ansvarligt i forhold til det samfund, som virksomheden er en del af. Dynamik. Veksø skal såvel af kunder som af medarbejdere opleves som et sted i udvikling. Et sted der gør noget, et sted der sker noget. Ikke blot hvad angår produkter, men i lige så høj grad, hvad angår måden at arbejde sammen på samt selskabets måde at servicere og betjene kunder og samarbejdspartnere på. Innovation. Veksø skal i branchen være førende m.h.t. at udvikle nye løsninger, nye markeder, nye produkter og nye designs. Veksøs produktinnovation er designdrevet og stiller krav til både funktionalitet, æstetik, procesoptimering, materialekvalitet og teknologisk udvikling. Kvalitet. Veksø har i sine dispositioner fokus på forretning på såvel kort som langt sigt. Veksø har kommercielt instinkt, og det betyder, at vi både er markedsorienterede og konstant fokuserer på forbedringer af interne processer. Veksø forretningsorientering har dog afsæt i kvalitet. For Veksø er kvalitet et løfte til markedet om at levere blivende produkter og totalløsninger af højeste kaliber. Troværdighed. Veksø skal forholde sig aktivt og åbent i forhold til det omgivende samfund. Forudsætningerne for at selskabet på kort og langt sigt kan være en troværdig og åben virksomhed er en konstruktiv dialog med medarbejderne, ejerne og samfundet om nuværende og fremtidige aktiviteter. Side 8 af 30

9 5.1 Implementering og forankring af værdierne Som følge af de forandringerne VEKSØ har været igennem med nedlæggelse af en del af produktionen samt styrkelse af andre funktioner indenfor administrationssiden, har VEKSØ har siden 2010 afholdt seminarer og workshops for at udbrede kendskabet til værdierne og skabe en ensartet forståelse for værdierne, både får VEKSØ s og NRGI s. Der bliver løbende hvert år fulgt op på om værdierne er implementeret og fulgt ved hjælp af klimamålinger (udsendt survey). Resultatet af denne klimamåling bliver fremlagt på et fællesmøde for hele virksomheden af den administrerende direktør og der bliver udarbejdet en handlingsplan ud fra udvalgte punkter i klimamålingen. Seneste tiltag hedder Prowin som følges og opdateres af ledergruppen. På baggrund af dette forløb bliver det nu vurderet at værdierne er forankret i virksomheden og prøves at følges i hverdagen. 6 LEDELSENS BERETNING Det er ledelsens opfattelse, at hvis vi skal sikre udvikling og opnå resultater både på kort og lang sigt, er det fortsat vigtigt, at tage et socialt ansvar og således arbejde målrettet med CSR. VEKSØ s indgår i NRGi koncernens CSR rapportering som er en del af virksomhedens strategiudvikling. I forlængelse af VEKSØ værdien ansvarlighed er det naturligt at arbejde med CSR i et bredt perspektiv. Det handler både om at udvikle og sikre virksomhedens omdømme og konkurrencedygtighed, men i lige så høj grad, at sikre at VEKSØ er en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde engagerede og dygtige medarbejdere. Det er fortsat ledelsens ambition at øge fokus omkring kommunikation af den sociale ansvarlighed, herunder skal CSR fortsat indgå i den eksterne profilering af VEKSØ. Side 9 af 30

10 7 POLITIKKER VEKSØ skal sikre, at virksomheden opnår en høj anseelse hos medarbejderne. VEKSØ skal respektere den omverden virksomheden er en del af samt stille krav om social ansvarlighed i særdeleshed i forhold til underleverandører. VEKSØ har implementeret en række politikker og tiltag der bidrager til social ansvarlighed. Nogle af disse områder er: MUS samtaler, nyt HR system implementeres i Q1, 2013 Rygepolitik Alkoholpolitik Sygestatistikker Sundhedsforsikring, Mølholm. Personalehåndbog Festligforening Arrangementer som Bike&Run. Med dette udgangspunkt er det valgt, at der skal udarbejdes handleplaner, hvor der enten skal øges fokus eller udvikles nye tiltag og indsatser på følgende områder: Sundhedspolitik. Udarbejde en sundhedsredegørelse som skal indgå i komplet CSR rapport til Green Network Uddannelse og kompetenceudvikling. Skabe bedre overblik over VEKSØ s nuværende og fremtidige kompetence behov ud fra udførte MUS samtaler via ny indført HR-system. Der Udarbejdes handlingsplaner ud fra disse samtaler for at sikre et match mellem VEKSØ s kompetencebehov og medarbejderkompetencer. Fastholdelse af medarbejdere. Udarbejde politik og handleplan mht. at være en rummelig arbejdsplads. Konvertere værdierne til konkrete handlinger især i forhold til at være en ansvarlig arbejdsplads. Side 10 af 30

11 8 MÅLINGER, NØGLETAL OG INDIKATORER (Kortlægning) 8.1 BAGGRUND I forbindelse med udflytning af spåntagne/skærene/svejse arbejdssteder i 2010 er der blevet en del mindre timelønnede medarbejdere hos VEKSØ samt at der bliver en del ledig plads i produktionen. Det er derfor besluttet at opsige lejemålet af Hal 3 og 5 og flytte disse aktiviteter over i Hal 1 og 2 samt at bygge 600 m² til administrationsbygningen som funktionærerne bliver mere centraliseret. For produktionen vil det betyde at der skal laves et helt nyt produktions layout og flyttes en del rundt på arbejdspladserne. For administrationen vil det betyde at konstruktionsafdelingen flyttes over i den nye bygning og der vil blive rokeret rundt på de andre arbejdspladser. I forbindelse med den nye tilbygning vil den gamle administration blive renoveret med forbedrede klimaforhold. Ting der påvirker den sociale redegørelse Nedlægning af en del af produktionen i Taulov. Tab af medarbejdere som har stor viden og socialt ansvar. Flytning af produktionsmaskiner og svejsepladser. Indkøring af nye arbejdsprocedurer og nyt produktionslayout. Sammenlægning af forskellige IT systemer til et fælles system. Etablering af nyt SU, AMO og festlig forening. Sammenlægning og omstrukturering af forskellige funktionærfunktioner og afdelinger. I forhold til kortlægningen i forbindelse med Green Network redegørelsen er det således valgt at arbejde videre ud fra de eksisterende analyser lavet i 2009 da billedet stadig er lidt turbulent. Side 11 af 30

12 8.1.1 Medarbejdertilgang og afgang 2009, Q1: Tilgang/afgang 1. kvartal 2009 Opsagte Tiltrådte Smede & Tømmerafdeling 5 1 Montagen 7 1 Funktionærer 3 0 Medarbejder til- og afgang. Historisk har niveauet ligget på 2-4 medarbejdere (til og afgang) Tiltrådte Opsagte Smede & Tømmerafd Montagen Funktionærer 2012: Side 12 af 30

13 Q1 Q2 Q3 Q4 Total Tilgang/afgang 2012 Opsagte Tiltrådte Opsagte Tiltrådte Opsagte Tiltrådte Opsagte Tiltrådte Opsagte Tiltrådte Produktion Funktionærer Medarbejder til- og afgang. For at give et mere retvisende billede er det valgt at opdele data i Produktion (timelønnede) og Funktionærer samt give bedre mulighed for at se hvor indsatser skal laves. I 2009 ses det at afgangen er meget større end tilgangen hvilket viser at udflytningen af produktionen til Letland er opstartet. I 2012 er der en mere ens fordeling af til- og afgang hvilket viser at VEKSØ er i gang med strukturelle forandringer for at kunne møde de højere krav der er til kvalitet, fleksibilitet og miljø som VEKSØ møder på markedet Produktion Funktionærer Tiltrådte Opsagte Side 13 af 30

14 8.1.2 Aldersfordeling 25 Aldersfordeling 2007 > Antal Aldersfordeling. Det vurderes at aldersfordelingen år ligger nogenlunde konstant, hvor der har været fald i antal medarbejdere over 50 år. Dette skyldes hovedsagelig en reduktion i produktionsmedarbejdere hvor en del smede havde været ved VEKSØ i mange år. Side 14 af 30

15 8.1.3 Anciennitetsfordeling 70 Anciennitet for 2007 > Anciennitet. Der er flest medarbejdere med 0-5 år, hvilket viser at der har været en del nyansættelser samtidig med at medarbejder antallet er reduceret fra 104 til 68. Side 15 af 30

16 8.1.4 Kønsfordeling Mænd Kvinder Produktion Funktionærer Kønsfordeling. Siden 2007 har der været en stigning af kvindelige funktionærer. I produktionen er forholdet stort set uændret. Side 16 af 30

17 8.1.5 Deltid / nedsat tid VEKSØ har ingen ansatte på nedsat tid Skiftehold VEKSØ har ingen ansatte på skiftehold Akkordarbejde VEKSØ har ingen ansatte på akkord. 8.2 UDVIKLING, UDDANNELSE OG LÆRING Det er væsentligt for VEKSØ fortsat at investere i medarbejderudvikling og uddannelse. Dette vil ske i form af opgraderinger af individuelle kompetencer som vil blive kortlagt ved MUS samtaler for funktionærer samt af afdelingslederne for de timelønnede. Det skal være en vigtigt del af handleplanen at skabe et overblik over medarbejdernes nuværende kompetenceniveau og de kompetencer virksomheden får behov for fremover. Det er blevet besluttet, at VEKSØ fremover betaler gebyr og obligatoriske materialer, når en medarbejder har gennemført og bestået en aftenskole i fritiden i emnerne: - Dansk - Grundlæggende edb - Matematik - Andre VEKSØ relevante emner Det forudsættes, at medarbejderen har aftalt uddannelsen med sin arbejdsleder før uddannelsens start. Det skal bemærkes, at deltagelse i betalt aftenskole ikke automatisk er en ret som alle ansatte har. Side 17 af 30

18 8.2.1 Politik for medarbejdersamtaler/udviklingssamtaler Alle funktionærer har i dag en medarbejdersamtale en gang om året med funktionærens nærmeste leder. På tværs af afdelinger har samtalerne i dag ikke en ensartet struktur og i heller ikke samme overordnet indhold. Det bliver en del af målsætningen at der i fremtiden foretages en ensartet tilgang til medarbejdersamtalerne og der skal endvidere laves en struktur i forhold til at afholde medarbejdersamtaler med timelønnede. Målsætningen fra 2009 blev ikke fuldført så den er overflyttet til målsætning i Side 18 af 30

19 8.2.2 Introduktion af nyansatte Det er beskrevet i personalehåndbogen hvordan nyansatte skal introduceres i virksomheden. Det er delt i timelønnede og funktionærer Nyansat - timelønnet Mødet med produktionslederen Den første dag møder du til arbejdstids begyndelse, med mindre andet er aftalt. Produktionslederen vil vejlede dig om: - Arbejdets art - Generelle retningslinjer for arbejdets udførelse - Gældende retningslinjer vedrørende kvalitet og miljø Produktionslederen viser dig din fremtidige arbejdsplads og præsenterer dig for de nærmeste kollegaer samt for din personlige rådgiver i oplæringsperioden. Opstår der usikkerhed eller tvivl angående arbejdet, er det først og fremmest produktionslederen du skal henvende dig til for at få råd og vejledning. Produktionslederen udfylder en ansættelsesaftale og registrerer: - Dit navn - Fødselsdato, år og cpr. nr. - Adresse, telefon og mobilnr. - Skattekort - Bankkonto - Kontakt til hjemmet - Uddannelse Produktionslederen viser dig herefter rundt i resten af produktionen og på kontorerne, samt viser dig kantine, samt toilet og badeforhold. Produktionslederen vil nu præsentere dig for din tillidsmand og sikkerhedsrepræsentant. Mødet med din tillidsmand Din tillidsmand repræsenterer afdelingen i samarbejdsudvalget. Din tillidsmand varetager dine faglige interesser over for ledelsen, og vil altid være til tjeneste med råd og vejledning. Ligeledes er din tillidsmand bemyndiget til at indgå aftaler med ledelsen. Mødet med din sikkerhedsrepræsentant Din sikkerhedsrepræsentant vil give dig en orientering om sikkerhedsudvalgets sammensætning og dens arbejdsområde. Din sikkerhedsrepræsentant er den person du skal henvende dig til, hvis du har problemer, spørgsmål eller forslag vedrørende sikkerhed eller arbejdsmiljø. Side 19 af 30

20 Nyansat - funktionær Din nye chef vil inden din første arbejdsdag sørge for følgende: - Udarbejde en introduktionsplan (sendes rundt i organisationen, samt til dig) - Sende en personalehåndbog til dig - Klargøre arbejdsplads (skrivebord, stol, PC, telefon, IT brugerprofil) Den første dag møder du 1 time efter normal arbejdstids begyndelse, med mindre andet er aftalt. Her vil du blive modtaget af din nye chef, der vil gennemgå følgende med dig: - Velkomst - Ejerforhold - Personalehåndbog - Kantineforhold - Rundtur og præsentation på kontorer - Rundtur i fabrikken Dine personoplysninger: - Navn - Fødselsdato, år og cpr. nr. - Adresse, telefon og mobilnr. - Skattekort - Bankkonto - Kontakt til hjemmet Din nye chef vil efter du er startet i virksomheden sørge for følgende: Opdatering af hjemmesiden med dit billede, kontaktinfo, etc. Efter introduktionsperioden, der typisk varer en uge, vil din chef holde et opfølgningsmøde med dig. Formålet er at følge op på introduktionsplanen og eventuelt arrangere opfølgningsmøder, hvis noget skulle mangle i introduktionsforløbet. Samtidig kan du som helt nyansat med klare briller på også informere os om ting som du umiddelbart ser vi kan forbedre. Desuden skal mødet også bruges til at udarbejde en prioriteringsliste, som du skal følge i din første tids ansættelse Uddannelsesstillinger. Der er på nuværende tidspunkt ingen uddannelsesstillinger hos VEKSØ. Side 20 af 30

21 8.3 FASTHOLDELSE Veksø skal opleves som en ansvarlig virksomhed også med hensyn til aktivt at arbejde med at fastholde medarbejdere. Nogle af de elementer der er fokus på i forhold til fastholdelse er følgende: Fokus på sygestatistikker, herunder sygesamtaler Muligheder for omplaceringer Individuelle uddannelses kurser Festlig forening Diverse firmaarrangementer Alkoholpolitik Rygepolitik Afsnit 8.3.1: Sygestatistik korttidssygdom Afsnit 8.3.2: Sygestatistik langtidssygdom Side 21 af 30

22 8.3.1 Korttidssygdom (under 3 uger) 2009, Q1: Januar Februar Marts Smede & Tømmerafd Montagen Funktionærer Sygefravær. Vurderes at være sædvanlig for vinterperioden. Sygdomsandel af samlede præsterede timer: Januar: 6,3 % Februar: 7,8 % Marts: 5,2 % Side 22 af 30

23 2012: Sygefravær 2012 i timer Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Produktion Funktionærer Samlet time antal Produktion Samlet time antal Funktionærer Sygefravær i % 4,44 5,9 3,16 2,71 3,7 2,72 0,76 0,55 2,2 3,62 2,22 2,66 Beregningsmetode: Samlet antal sygefravær x 100 / samlet antal timer Sygefravær 2012 i timer Produktion Funktionærer Side 23 af 30

24 9 Sygefravær i % 2009 og 2012 % Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Sygdomsfraværet i 2012 følger landsgennemsnittet meget godt, udsving skyldtes hovedsagelig vejret vinter, sommer ect. I 2009 ligger sygdomsfraværet gennemsnit 2 % højere i starten af året som kan indikere en reaktion på udflytning af produktionen som har forårsaget en del fyringer og omstruktureringer Langtidssygdom (over 3 uger) VEKSØ har haft 3 personer i 2012 som har haft længere sygefravær end 3 uger Omplacering af medarbejdere internt pga. sygdom/nedslidning Side 24 af 30

25 VEKSØ har for tiden ingen med behov for omplacering. Vi vil som nævnt arbejde aktivt og positivt for dette hvis situationen opstår. 8.4 INTEGRATION OG LIGESTILLING Det er fortsat VEKSØ s politik at lave aftaler vedrørende ansættelser på særlige vilkår, midlertidige stillinger, virksomhedspraktik etc. Herunder er det en intention at have et tæt samarbejde med offentlige myndigheder vedrørende dette. VEKSØ ønsker endvidere at arbejde aktivt med ligestilling Antal medarbejdere på særlige vilkår VEKSØ har ingen medarbejdere ansat på særlige vilkår pt. Side 25 af 30

26 8.5 SUNDHEDSFREMME I forhold til sundhedsfremme har VEKSØ en række fokusområder herunder skal følgende væsentlige områder nævnes: Alkoholpolitik og rygepolitik Ny administrations tilbygning, bedre klima forhold. Sundhedsforsikring til alle. Sundhedsrapport, Green Network Diverse kampagner og arrangementer f. eks. Vi cykler til arbejde, Bike and Run. Ny kantine/fællesrum, nye toiletter Alkoholpolitik Det er tilladt med 1 øl efter arbejdstid om fredagen, dog tidligst kl Herudover er det ikke tilladt at nyde alkohol på virksomheden. Ved specielle arrangementer kan der dispenseres fra ovenstående, efter aftale med nærmeste foresatte. Det er ikke tilladt at møde beruset på arbejde. Konsekvensen ved overtrædelse af den besluttede alkoholpolitik, vurderes i det enkelte tilfælde Rygning Rygepolitik gældende pr. 1. september 2008 hos VEKSØ A/S Det er tilladt at ryge følgende steder: - Rygeskur bag omklædningen i hal 2 - Rygeskur bag PTA afdelingen i hal 1 - Askebæger under stort halvtag ud for port 3 ved hal 1 - Askebæger under stort halvtag ud for kantinen ved hal 1 - Askebæger under stort halvtag ud for port ved hal 2 Det er ikke tilladt at ryge i nogen af VEKSØ s biler (lastbiler, personbiler, etc) Rygepauser timelønnede: Rygepause for de timelønnede følger de fastlagte formiddags- og middagspauser. Tiden til at transportere sig til og fra rygeområdet skal inkluderes. Hal 1: , Hal 2: , Side 26 af 30

27 Hal 2: (4 dages uge) Hal 3: , Det er ikke tilladt at ryge uden for pauserne, heller ikke selv om man stempler ud. Rygepauser funktionærer: Rygepauser for funktionærer følger de i forvejen gældende bestemmelser for afholdelse af pauser. Tilsyn med overholdelse af rygepolitikken sker af produktionslederne, sikkerhedsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter samt ledelsen. Overholdes rygepolitikken ikke, er følgende aftalt: 1. gang mundtlig påtale, 2. gang skriftlig påtale, 3. gang bortvisning 8.6 ENGAGEMENT I DET OMGIVENDE SAMFUND, HERUNDER ISÆR LOKALSAMFUNDET Der ønskes fortsat en åben dialog med lokalsamfundet og kommunen især i forhold til de elementer der indgår i Green Network redegørelserne. 8.7 OPMÆRKSOMHED PÅ GLOBALE UDFORDINGER Der skal udarbejdes overblik over Veksø fremtidige krav til underleverandører ud fra en CSR betragtning. Der er planlagt at der opstartes udførelse af en komplet CSR rapport inkluderet sundhed i 2013 i samarbejde med Green Network som svar på de stadigt stigende miljø krav der stilles ved salg af produkter. Side 27 af 30

28 9 MÅLOPFØLGNING 9.1 Er gamle mål opfyldt Mål Handleplan Ressourcer Ansvar Tidsplan Status 2012 Moderniserer sundhedspolitikken herunder sikre løbende evaluering og opdatering. Opstilling af mål til reduktion af sygefravær. Opdateringer af ryge og alkohol politikker. Gennemførelse af indsatser til reduktion af sygefravær. Gennemføre sygesamtaler. Health Care tilbud til medarbejderne. Netværksmuligheder / erfaringer fra andre virksomheder. S.U. Fabrikschef Jan Dam, adm. dir. Medio 2009 medio Ryge og alkohol politik samt tilbud af sunhedsforsikring er gennemført. Resten overføres til nye mål. Sikre at der via uddannelse og kompetenceudvikling er et match mellem Veksø kompetencebehov og medarbejdernes kompetenceniveau. Kortlægning af medarbejderkompetencer. Kortlægning af virksomhedens kompetencebehov. Udarbejde handleplan for at reducere kompetence gap Udarbejde uddannelsesplan S.U. Fabriksledelsen Jan Dam Eksterne kurser Tim Askjær, Fabrikschef Primo 2010 primo Overføres til nye målsætninger Fastholde medarbejdere, herunder er det målsætningen at der er en medarbejder afgang på under 2 personer pr. måned. Udarbejde politik og handleplan mht. at være en rummelig arbejdsplads. Udarbejde seniorpolitik. Konvertere værdierne til konkrete handlinger især i forhold til at være en ansvarlig arbejdsplads. S.U. Fabriksledelsen Jan Dam Fredericia Kommune Tim Askjær, Fabrikschef Jan Dam, adm. dir. Medio 2009 medio Er ikke overholdt grundet udflytning af en stor del af produktionen i Implementere de værdier som ledelsen har udviklet. Øge medarbejderinvolvering i den sociale redegørelse. Informationsmøder omkring værdierne Input fra medarbejderne samt justeringer Implementering af adfærdsmønstre i forhold til værdierne Gennemgang af redegørelsen på S.U. møde 2. kvt Generelt informationsmøde 2. kvt Bemanding af konkrete projekter fra redegørelsen 2. halvår 09. Ledelsen Udvalgte ildsjæle Primært S.U. Marketing afdeling Produktionsafdeling Jan Dam, adm. dir. Jan Dam, adm. dir. Primo 2010 primo Medio 2009 ultimo OK. Nye koncern værdier IDA er implementeret. Foretages årlig klimamåling. Præsenteres på info møde OK, der afholdes kvartalvise infomøder. SU afholdes stadig og den festlige forening fungerer. Udvikle og implementere krav til underleverandører ud fra en Implementering af leverandører af FSC træ (2009) Bjarne K. Madsen, Bjarne K. Madsen, Indkøbschef Medio 2010 medio OK, bruges kun FSC træ i dag Side 28 af 30

29 CSR betragtning. Udarbejde global strategi i forhold til sourcing og indkøb Indkøbschef. Produktudviklingsafd. Ledergruppe 10 Vurdering og prioritering Vurdering: Vurderingen er foretaget af arbejdsgruppen og SU. I forbindelse med vurderingen er der i særlig grad lagt vægt på følgende områder: Virksomhedens udgangspunkt efter udflytning af en stor del af produktionen i 2010 De indmeldinger der er kommet fra medarbejdere i løbet af år De fremtidige krav der vurderes at komme til Veksø fra markedet, miljø, socialt og kvalitet. Det interne image profil Veksø ønsker at have i forhold til medarbejdernes opfattelse af Veksø som ansvarlig virksomhed. Prioritering: De områder som er prioriteret i forlængelse af ovenstående kortlægning og vurdering er valgt på baggrund af Veksø værdier og strategiske agenda i forhold til både ansvarlighed generelt og ønske om at bidrage til at højne Veksø mærkevarer og Veksø medarbejderes respekt for virksomheden. Herudover er der taget hensyn til at de valgte områder er en naturlig forlængelse af opgaver som allerede er påbegyndt i virksomheden således det også ud fra et praktisk ressourcebehov bliver muligt at nå de opstillede mål. Følgende områder er prioriteret: Sundhedspolitik Uddannelse og kompetenceudvikling NRGI værdier Kommunikation og oplysning Side 29 af 30

30 11 Nye mål og handleplaner Mål Handleplan Ressourcer Ansvar Tidsplan Udarbejde komplet CSR redegørelse med sundhed. Opdatere statiske data 1 gang årligt Udarbejde komplet CSR redegørelse til Green Network Gennemførelse af indsatser til reduktion af sygefravær. Gennemføre MUS samtaler med nyt HR system Netværksmuligheder / erfaringer fra andre virksomheder? THM THM Q1, 2014 Sikre at der via uddannelse og kompetenceudvikling er et match mellem Veksø kompetencebehov og medarbejdernes kompetenceniveau. Kortlægning af medarbejderkompetencer, MUS Kortlægning af virksomhedens kompetencebehov. Udarbejde handleplan for at reducere kompetence gap Udarbejde uddannelsesplan Ledergruppen JD Q4, 2013 Fastholde medarbejdere, herunder er det målsætningen at der er en medarbejder afgang på under 2 personer pr. måned. Udarbejde politik og handleplan mht. at være en rummelig arbejdsplads. Konvertere værdierne til konkrete handlinger især i forhold til at være en ansvarlig arbejdsplads. TB, ledergruppen TB Q2, 2014 Forbedre kommunikation og oplysning ved VEKSØ Afholde informationsmøder Handleplaner via Prowin Ny intranetside, NRGI JD, TB, IT-afdelingen JD Q4, 2013 Side 30 af 30

VEKSØ ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE. Side 1 af 22

VEKSØ ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE. Side 1 af 22 Side 1 af 22 Indhold 1 STAMOPLYSNINGER... 3 2 VEKSØ FIRMA INFORMATION... 5 3 VEKSØ HISTORIE... 6 4 VEKSØ PRODUKTER (udsnit)... 7 5 VEKSØ VÆRDIGRUNDLAG... 8 6 LEDELSENS BERETNING... 9 7 ARBEJDSMILJØPOLITIK...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 STAMOPLYSNINGER. 2 FORORD. 3 1. PROCESBESKRIVELSE. 4 2. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE AF RENGØRINGSSELSKABET RENT APS. 5 3. 6 4.

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 STAMOPLYSNINGER. 2 FORORD. 3 1. PROCESBESKRIVELSE. 4 2. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE AF RENGØRINGSSELSKABET RENT APS. 5 3. 6 4. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 STAMOPLYSNINGER... 2 FORORD... 3 1. PROCESBESKRIVELSE... 4 2. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE AF RENGØRINGSSELSKABET RENT APS... 5 3. VÆRDIAFKLARING I FORHOLD TIL DEN

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

VEKSØ MILJØREDEGØRELSE. Side 1 af 29

VEKSØ MILJØREDEGØRELSE. Side 1 af 29 Side 1 af 29 Indhold 1 STAMOPLYSNINGER... 4 2 VEKSØ FIRMA INFORMATION... 6 3 VEKSØ HISTORIE... 7 4 VEKSØ PRODUKTER... 8 5 VEKSØ VÆRDIGRUNDLAG... 9 6 LEDELSENS BERETNING... 10 7 POLITIKKER... 11 8 MILJØSTATUS

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Den strategiske cirkel. Motivation

Indholdsfortegnelse. Den strategiske cirkel. Motivation sundhedsmanual g r e e n n e t w o r k 2 Indholdsfortegnelse SIDE 3 FORORD SIDE 4 OM DENNE SUNDHEDSMANUAL Den strategiske cirkel SIDE 5 SÅDAN KOMMER I IGANG Motivation SIDE 6 PROJEKTPLAN faneblad 2 SIDE

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Certificering. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

Certificering. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning Certificering Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning certificering Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012. Denne vejledning er del af en serie på foreløbig

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud En brancheindsats med Det Sociale Indeks Et ledelsesværktøj til udvikling af trivsel og rummelighed på arbejdspladsen DET SOCIALE INDEKS S fordi trivsel skaber overskud Sæt fokus på det sociale engagement

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering i Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Disposition Anbefalinger på baggrund af pilottest Information og vejledninger Justeringer af spørgsmål Ekstra spørgsmål

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Personalepolitik 2008

Personalepolitik 2008 Personalepolitik 2008 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Velkommen til workshop Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Præsentation af SundTrivsel A/S SundTrivsel arbejder i krydsfeltet imellem sundhedsfremme, trivsel og arbejdsmiljø vi samtænker

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Præsentation BARSLUND GROUP A/S

Præsentation BARSLUND GROUP A/S Præsentation BARSLUND GROUP A/S v.14.1 Profil Grundlagt i 1980 Hovedkontor, Kvistgård, Danmark Regionalkontor, Fredericia, Danmark Barslund AB, Arlöv, Sverige Udfører fag-, hoved- og totalentrepriser.

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Etiske overvejelser. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

Etiske overvejelser. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning Etiske overvejelser Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Etiske overvejelser Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012. Denne vejledning er del af en serie

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Workshop om: Social kapital fra teori til handling AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Oplægsholdere: Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Tlf. : 63751590 Mail: svn@odense.dk

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA Hovedspørgsmål Hvordan opnås en placering blandt de bedste arbejdspladser? Hvordan fastholder vi placeringen? Hvordan er vores tilgang til ledelse? Hvordan gør

Læs mere

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i DLBR En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Forord Tillykke med dit nye job. I DLBR Dansk Landbrugsrådgivning ønsker vi at tage godt imod nye medarbejdere. Vi gennemfører derfor

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide Den Kommunale Kvalitetsmodel Spørgsmålsguide Indhold Forord 2 Selvevaluering af Indsatser 3 Tema 1: Ledelse 5 Tema 2: Ressourcer 7 Tema 3: Medarbejdere 9 Tema 4: Metoder og processer 11 Selvevaluering

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning SundhedSambassadør Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning SUNDHEDSAMBASSADØR Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2013 Denne vejledning er del af en serie

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt

Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt Referat af møde den 24. april 2006, Holmens Kanal 22 Til stede: Thomas Børner, Socialministeriet Agnete Andersen, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Så er der serveret Fru Jørgensen

Så er der serveret Fru Jørgensen KRAM Madservice proaktiv omtanke ambitiøs Velkommen til præsentation af projekt: Så er der serveret Fru Jørgensen Historie 1996 Etablering af KRAM I/S 1997 1998 Implementering af Cap Cold og MAP 1999 1.

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 BILAG TIL RAPPORT

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 BILAG TIL RAPPORT SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 2008 BILAG TIL RAPPORT Sundhedsfremme på arbejdspladsen 2007 Bilagsrapport Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Rambøll Management Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere