VEKSØ SOCIAL REDEGØRELSE. Side 1 af 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEKSØ SOCIAL REDEGØRELSE. Side 1 af 30"

Transkript

1 Side 1 af 30

2 Indhold 1 STAMOPLYSNINGER VEKSØ FIRMA INFORMATION VEKSØ HISTORIE VEKSØ PRODUKTER (Udsnit) VEKSØ VÆRDIGRUNDLAG Implementering og forankring af værdierne LEDELSENS BERETNING... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 7 POLITIKKER MÅLINGER, NØGLETAL OG INDIKATORER (Kortlægning) BAGGRUND Medarbejdertilgang og afgang (opdelt i personale- /faggrupper) Aldersfordeling Anciennitetsfordeling Kønsfordeling Deltid / nedsat tid Skiftehold Akkordarbejde UDVIKLING, UDDANNELSE OG LÆRING Politik for medarbejdersamtaler/udviklingssamtaler Introduktion af nyansatte Uddannelsesstillinger Side 2 af 30

3 8.3 FASTHOLDELSE Korttidssygdom (under 3 uger) Langtidssygdom (over 3 uger) Omplacering af medarbejdere internt pga. sygdom/nedslidning INTEGRATION OG LIGESTILLING... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Antal medarbejdere på særlige vilkår... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 8.5 SUNDHEDSFREMME Alkohol... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Rygning ENGAGEMENT I DET OMGIVENDE SAMFUND, HERUNDER ISÆR LOKALSAMFUNDET OPMÆRKSOMHED PÅ GLOBALE UDFORDINGER MÅLOPFØLGNING Er gamle mål opfyldt Forklaring på udviklingen i nøgletal... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 10 Vurdering og prioritering Nye mål og handleplaner Side 3 af 30

4 1 STAMOPLYSNINGER VEKSØ A/S Nordensvej 2, 7000 Fredericia CVR.nr.: P-Nummer Tlf.: Fax: Adm. Dir./CEO: Jan Dam Kontaktperson: Thomas Michaelsen Regnskabsperiode: Januar december Arbejdsgruppe Social redegørelse: Jan Dam, Adm. Dir/CEO Torben Børsting, Økonomi Direktør Thomas Michaelsen, Kvalitetschef. Green Network konsulent: Birgit Christiansen Antal ansatte 68 Arbejdstid man.-fre. kl flex Bebygget areal m2 + Overdækket areal m2 Virksomhedens startdato Branche Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt Hovedaktivitet Produktion og markedsføring af lamper, gade- og parkmøbler til byrummet Tilsynsmyndighed Fredericia Kommune Næste redegørelse Marts 2013 Side 4 af 30

5 2 VEKSØ FIRMA INFORMATION VEKSØ Gruppens afsæt er Enriching Urban Life. Det vil sige at berige byer til gavn for de mennesker der lever, færdes og investerer i dem. Berigelsen sker ved at udvikle, fremstille og levere produkter og services inden for fire integrerede produktfamilier; Møbelløsninger, Belysningsløsninger, Cyklismeløsninger og Mobilitetsrådgivning. Disse fire familier sammenføjer design, teknologi og kommunikation med det fælles sigte at styrke udviklingen af bæredygtige Smart Cities i Europa. Efter opkøb af belysningsproducenten, Lampas a/s, i år 2007 blev virksomhederne fusioneret og fysisk sammenlagt i år Dette har bidraget væsentligt til strategien om at levere og servicere især kommunerne med totalløsninger til byrummet. Hovedaktionærerne i VEKSØ er i dag energikoncernen NRGi, som erhvervede VEKSØ selskaberne i maj måned NRGi s hensigt med dette opkøb var at styrke sine kompetencer i forhold til udvikling af Smart City koncepter, herunder energibesparende belysning, produkter og ydelser der bidrager til at øge cyklisme og derved reducere CO2, samt byrumsinventar i høj kvalitet. VEKSØ har i dag en omsætningsandel udenfor Danmark på cirka 50 %. De vigtigste markeder er Danmark, Sverige, Norge, England og Tyskland. Herudover sælges produkterne via et forhandlernet i de fleste europæiske lande. Kunderne består af kommuner, boligforeninger, bygherrer, entreprenører, installatører, anlægsgartnere etc. Der er i salgsarbejdet etableret partnerskaber med arkitekter og rådgivere. Produktudvikling er et bærende element i vækststrategien. I tråd med ønsket om at levere totalløsninger udvikles der sammenhængende serier i fælles design som går på tværs af produkttyper som eksempelvis bænke, cykelstativer og mastelygter. Herudover er det en del af strategien at tilføre produkterne mere teknologi der blandt andet tilgodeser skiltning til byer med information til borgerne, belysningsprodukter der er energieffektiviseret etc. Med NRGi som ejere, har Veksø fået tilført kompetencer i form af LED, solcelleteknologi og informations-teknologi, som vil bidrage til at accelerere vækststrategien. Udover sammenhængende designserier og ny teknologi satser VEKSØ på cyklismeområdet. VEKSØ s cyklismekoncept består dels i at kunne levere cyklismerelaterede produkter, herunder cykelstativer, ruteskiltning etc. dels at kunne levere rådgivning omkring cyklisme i form af cykelhandleplaner, mobilitetspolitik etc. til både kommuner, virksomheder og arkitekter. Udgangspunktet er her, at cyklen kan bidrage til at afhjælpe udfordringerne i forhold til trafiktrængsel, udledning af CO 2 og sundhedsproblemer især i form af overvægt. Side 5 af 30

6 3 VEKSØ HISTORIE 1950: Firmaet stiftes af Anna, Aage og Ib Wolff. Der bygges fabrik i Vassingerød. 1959: Der bygges fabrik i Taulov, Taulov Kirkevej : VEKSØ GmbH etableres i Tyskland. 1985: Salget i Sverige starter. 1988: RABO købes. 1996: VEKSØ flytter til Nordensvej 2, Taulov. 1996: VEKSØ Ltd. etableres i England. 1996: Udendørsbelysning indgår i sortiment 1998: Der etableres produktionsselskab i Letland. 1999: Servitel opkøbes. 2006: Dansk Generationsskifte overtager VEKSØ, og ny direktør bliver Jan Dam 2007: Lampas opkøbes. 2008: Lampas flyttes til Taulov og integreres med VEKSØ Firmaerne får ny fælles logo og profil 2008: VEKSØ bliver en del af NRGi, og RABO sælges fra. 2009: Byrum og belysningsdelen fra TTS købes ud og lægges til VEKSØ. 2010: Centa i Sverige opkøbes. 2010: TTS trafiksystemer opkøbes. 2011: De første tekniske cykelprodukter (cykeltællere) leveres til Tyskland. 2011: Den sidste del af smedeproduktionen flyttes til fabrikken i Letland. Side 6 af 30

7 4 VEKSØ PRODUKTER (Udsnit) Side 7 af 30

8 5 VEKSØ VÆRDIGRUNDLAG Forudsætningerne for at VEKSØ-gruppen på kort og langt sigt kan være en troværdig mærkevare-virksomhed er, at VEKSØ på forretningsmæssig vis skaber resultater og opfører sig økonomisk, etisk, socialt og miljømæssigt ansvarligt og troværdigt i forhold til det samfund, som virksomheden er en del af. VEKSØ har formuleret 5 grundlæggende værdier, som er integreret i NRGI s værdier IDA (de første 3) De 5 grundlæggende Veksø værdier Ansvarlighed. Veksø skal opføre sig økonomisk, etisk, socialt og miljømæssigt ansvarligt i forhold til det samfund, som virksomheden er en del af. Dynamik. Veksø skal såvel af kunder som af medarbejdere opleves som et sted i udvikling. Et sted der gør noget, et sted der sker noget. Ikke blot hvad angår produkter, men i lige så høj grad, hvad angår måden at arbejde sammen på samt selskabets måde at servicere og betjene kunder og samarbejdspartnere på. Innovation. Veksø skal i branchen være førende m.h.t. at udvikle nye løsninger, nye markeder, nye produkter og nye designs. Veksøs produktinnovation er designdrevet og stiller krav til både funktionalitet, æstetik, procesoptimering, materialekvalitet og teknologisk udvikling. Kvalitet. Veksø har i sine dispositioner fokus på forretning på såvel kort som langt sigt. Veksø har kommercielt instinkt, og det betyder, at vi både er markedsorienterede og konstant fokuserer på forbedringer af interne processer. Veksø forretningsorientering har dog afsæt i kvalitet. For Veksø er kvalitet et løfte til markedet om at levere blivende produkter og totalløsninger af højeste kaliber. Troværdighed. Veksø skal forholde sig aktivt og åbent i forhold til det omgivende samfund. Forudsætningerne for at selskabet på kort og langt sigt kan være en troværdig og åben virksomhed er en konstruktiv dialog med medarbejderne, ejerne og samfundet om nuværende og fremtidige aktiviteter. Side 8 af 30

9 5.1 Implementering og forankring af værdierne Som følge af de forandringerne VEKSØ har været igennem med nedlæggelse af en del af produktionen samt styrkelse af andre funktioner indenfor administrationssiden, har VEKSØ har siden 2010 afholdt seminarer og workshops for at udbrede kendskabet til værdierne og skabe en ensartet forståelse for værdierne, både får VEKSØ s og NRGI s. Der bliver løbende hvert år fulgt op på om værdierne er implementeret og fulgt ved hjælp af klimamålinger (udsendt survey). Resultatet af denne klimamåling bliver fremlagt på et fællesmøde for hele virksomheden af den administrerende direktør og der bliver udarbejdet en handlingsplan ud fra udvalgte punkter i klimamålingen. Seneste tiltag hedder Prowin som følges og opdateres af ledergruppen. På baggrund af dette forløb bliver det nu vurderet at værdierne er forankret i virksomheden og prøves at følges i hverdagen. 6 LEDELSENS BERETNING Det er ledelsens opfattelse, at hvis vi skal sikre udvikling og opnå resultater både på kort og lang sigt, er det fortsat vigtigt, at tage et socialt ansvar og således arbejde målrettet med CSR. VEKSØ s indgår i NRGi koncernens CSR rapportering som er en del af virksomhedens strategiudvikling. I forlængelse af VEKSØ værdien ansvarlighed er det naturligt at arbejde med CSR i et bredt perspektiv. Det handler både om at udvikle og sikre virksomhedens omdømme og konkurrencedygtighed, men i lige så høj grad, at sikre at VEKSØ er en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde engagerede og dygtige medarbejdere. Det er fortsat ledelsens ambition at øge fokus omkring kommunikation af den sociale ansvarlighed, herunder skal CSR fortsat indgå i den eksterne profilering af VEKSØ. Side 9 af 30

10 7 POLITIKKER VEKSØ skal sikre, at virksomheden opnår en høj anseelse hos medarbejderne. VEKSØ skal respektere den omverden virksomheden er en del af samt stille krav om social ansvarlighed i særdeleshed i forhold til underleverandører. VEKSØ har implementeret en række politikker og tiltag der bidrager til social ansvarlighed. Nogle af disse områder er: MUS samtaler, nyt HR system implementeres i Q1, 2013 Rygepolitik Alkoholpolitik Sygestatistikker Sundhedsforsikring, Mølholm. Personalehåndbog Festligforening Arrangementer som Bike&Run. Med dette udgangspunkt er det valgt, at der skal udarbejdes handleplaner, hvor der enten skal øges fokus eller udvikles nye tiltag og indsatser på følgende områder: Sundhedspolitik. Udarbejde en sundhedsredegørelse som skal indgå i komplet CSR rapport til Green Network Uddannelse og kompetenceudvikling. Skabe bedre overblik over VEKSØ s nuværende og fremtidige kompetence behov ud fra udførte MUS samtaler via ny indført HR-system. Der Udarbejdes handlingsplaner ud fra disse samtaler for at sikre et match mellem VEKSØ s kompetencebehov og medarbejderkompetencer. Fastholdelse af medarbejdere. Udarbejde politik og handleplan mht. at være en rummelig arbejdsplads. Konvertere værdierne til konkrete handlinger især i forhold til at være en ansvarlig arbejdsplads. Side 10 af 30

11 8 MÅLINGER, NØGLETAL OG INDIKATORER (Kortlægning) 8.1 BAGGRUND I forbindelse med udflytning af spåntagne/skærene/svejse arbejdssteder i 2010 er der blevet en del mindre timelønnede medarbejdere hos VEKSØ samt at der bliver en del ledig plads i produktionen. Det er derfor besluttet at opsige lejemålet af Hal 3 og 5 og flytte disse aktiviteter over i Hal 1 og 2 samt at bygge 600 m² til administrationsbygningen som funktionærerne bliver mere centraliseret. For produktionen vil det betyde at der skal laves et helt nyt produktions layout og flyttes en del rundt på arbejdspladserne. For administrationen vil det betyde at konstruktionsafdelingen flyttes over i den nye bygning og der vil blive rokeret rundt på de andre arbejdspladser. I forbindelse med den nye tilbygning vil den gamle administration blive renoveret med forbedrede klimaforhold. Ting der påvirker den sociale redegørelse Nedlægning af en del af produktionen i Taulov. Tab af medarbejdere som har stor viden og socialt ansvar. Flytning af produktionsmaskiner og svejsepladser. Indkøring af nye arbejdsprocedurer og nyt produktionslayout. Sammenlægning af forskellige IT systemer til et fælles system. Etablering af nyt SU, AMO og festlig forening. Sammenlægning og omstrukturering af forskellige funktionærfunktioner og afdelinger. I forhold til kortlægningen i forbindelse med Green Network redegørelsen er det således valgt at arbejde videre ud fra de eksisterende analyser lavet i 2009 da billedet stadig er lidt turbulent. Side 11 af 30

12 8.1.1 Medarbejdertilgang og afgang 2009, Q1: Tilgang/afgang 1. kvartal 2009 Opsagte Tiltrådte Smede & Tømmerafdeling 5 1 Montagen 7 1 Funktionærer 3 0 Medarbejder til- og afgang. Historisk har niveauet ligget på 2-4 medarbejdere (til og afgang) Tiltrådte Opsagte Smede & Tømmerafd Montagen Funktionærer 2012: Side 12 af 30

13 Q1 Q2 Q3 Q4 Total Tilgang/afgang 2012 Opsagte Tiltrådte Opsagte Tiltrådte Opsagte Tiltrådte Opsagte Tiltrådte Opsagte Tiltrådte Produktion Funktionærer Medarbejder til- og afgang. For at give et mere retvisende billede er det valgt at opdele data i Produktion (timelønnede) og Funktionærer samt give bedre mulighed for at se hvor indsatser skal laves. I 2009 ses det at afgangen er meget større end tilgangen hvilket viser at udflytningen af produktionen til Letland er opstartet. I 2012 er der en mere ens fordeling af til- og afgang hvilket viser at VEKSØ er i gang med strukturelle forandringer for at kunne møde de højere krav der er til kvalitet, fleksibilitet og miljø som VEKSØ møder på markedet Produktion Funktionærer Tiltrådte Opsagte Side 13 af 30

14 8.1.2 Aldersfordeling 25 Aldersfordeling 2007 > Antal Aldersfordeling. Det vurderes at aldersfordelingen år ligger nogenlunde konstant, hvor der har været fald i antal medarbejdere over 50 år. Dette skyldes hovedsagelig en reduktion i produktionsmedarbejdere hvor en del smede havde været ved VEKSØ i mange år. Side 14 af 30

15 8.1.3 Anciennitetsfordeling 70 Anciennitet for 2007 > Anciennitet. Der er flest medarbejdere med 0-5 år, hvilket viser at der har været en del nyansættelser samtidig med at medarbejder antallet er reduceret fra 104 til 68. Side 15 af 30

16 8.1.4 Kønsfordeling Mænd Kvinder Produktion Funktionærer Kønsfordeling. Siden 2007 har der været en stigning af kvindelige funktionærer. I produktionen er forholdet stort set uændret. Side 16 af 30

17 8.1.5 Deltid / nedsat tid VEKSØ har ingen ansatte på nedsat tid Skiftehold VEKSØ har ingen ansatte på skiftehold Akkordarbejde VEKSØ har ingen ansatte på akkord. 8.2 UDVIKLING, UDDANNELSE OG LÆRING Det er væsentligt for VEKSØ fortsat at investere i medarbejderudvikling og uddannelse. Dette vil ske i form af opgraderinger af individuelle kompetencer som vil blive kortlagt ved MUS samtaler for funktionærer samt af afdelingslederne for de timelønnede. Det skal være en vigtigt del af handleplanen at skabe et overblik over medarbejdernes nuværende kompetenceniveau og de kompetencer virksomheden får behov for fremover. Det er blevet besluttet, at VEKSØ fremover betaler gebyr og obligatoriske materialer, når en medarbejder har gennemført og bestået en aftenskole i fritiden i emnerne: - Dansk - Grundlæggende edb - Matematik - Andre VEKSØ relevante emner Det forudsættes, at medarbejderen har aftalt uddannelsen med sin arbejdsleder før uddannelsens start. Det skal bemærkes, at deltagelse i betalt aftenskole ikke automatisk er en ret som alle ansatte har. Side 17 af 30

18 8.2.1 Politik for medarbejdersamtaler/udviklingssamtaler Alle funktionærer har i dag en medarbejdersamtale en gang om året med funktionærens nærmeste leder. På tværs af afdelinger har samtalerne i dag ikke en ensartet struktur og i heller ikke samme overordnet indhold. Det bliver en del af målsætningen at der i fremtiden foretages en ensartet tilgang til medarbejdersamtalerne og der skal endvidere laves en struktur i forhold til at afholde medarbejdersamtaler med timelønnede. Målsætningen fra 2009 blev ikke fuldført så den er overflyttet til målsætning i Side 18 af 30

19 8.2.2 Introduktion af nyansatte Det er beskrevet i personalehåndbogen hvordan nyansatte skal introduceres i virksomheden. Det er delt i timelønnede og funktionærer Nyansat - timelønnet Mødet med produktionslederen Den første dag møder du til arbejdstids begyndelse, med mindre andet er aftalt. Produktionslederen vil vejlede dig om: - Arbejdets art - Generelle retningslinjer for arbejdets udførelse - Gældende retningslinjer vedrørende kvalitet og miljø Produktionslederen viser dig din fremtidige arbejdsplads og præsenterer dig for de nærmeste kollegaer samt for din personlige rådgiver i oplæringsperioden. Opstår der usikkerhed eller tvivl angående arbejdet, er det først og fremmest produktionslederen du skal henvende dig til for at få råd og vejledning. Produktionslederen udfylder en ansættelsesaftale og registrerer: - Dit navn - Fødselsdato, år og cpr. nr. - Adresse, telefon og mobilnr. - Skattekort - Bankkonto - Kontakt til hjemmet - Uddannelse Produktionslederen viser dig herefter rundt i resten af produktionen og på kontorerne, samt viser dig kantine, samt toilet og badeforhold. Produktionslederen vil nu præsentere dig for din tillidsmand og sikkerhedsrepræsentant. Mødet med din tillidsmand Din tillidsmand repræsenterer afdelingen i samarbejdsudvalget. Din tillidsmand varetager dine faglige interesser over for ledelsen, og vil altid være til tjeneste med råd og vejledning. Ligeledes er din tillidsmand bemyndiget til at indgå aftaler med ledelsen. Mødet med din sikkerhedsrepræsentant Din sikkerhedsrepræsentant vil give dig en orientering om sikkerhedsudvalgets sammensætning og dens arbejdsområde. Din sikkerhedsrepræsentant er den person du skal henvende dig til, hvis du har problemer, spørgsmål eller forslag vedrørende sikkerhed eller arbejdsmiljø. Side 19 af 30

20 Nyansat - funktionær Din nye chef vil inden din første arbejdsdag sørge for følgende: - Udarbejde en introduktionsplan (sendes rundt i organisationen, samt til dig) - Sende en personalehåndbog til dig - Klargøre arbejdsplads (skrivebord, stol, PC, telefon, IT brugerprofil) Den første dag møder du 1 time efter normal arbejdstids begyndelse, med mindre andet er aftalt. Her vil du blive modtaget af din nye chef, der vil gennemgå følgende med dig: - Velkomst - Ejerforhold - Personalehåndbog - Kantineforhold - Rundtur og præsentation på kontorer - Rundtur i fabrikken Dine personoplysninger: - Navn - Fødselsdato, år og cpr. nr. - Adresse, telefon og mobilnr. - Skattekort - Bankkonto - Kontakt til hjemmet Din nye chef vil efter du er startet i virksomheden sørge for følgende: Opdatering af hjemmesiden med dit billede, kontaktinfo, etc. Efter introduktionsperioden, der typisk varer en uge, vil din chef holde et opfølgningsmøde med dig. Formålet er at følge op på introduktionsplanen og eventuelt arrangere opfølgningsmøder, hvis noget skulle mangle i introduktionsforløbet. Samtidig kan du som helt nyansat med klare briller på også informere os om ting som du umiddelbart ser vi kan forbedre. Desuden skal mødet også bruges til at udarbejde en prioriteringsliste, som du skal følge i din første tids ansættelse Uddannelsesstillinger. Der er på nuværende tidspunkt ingen uddannelsesstillinger hos VEKSØ. Side 20 af 30

21 8.3 FASTHOLDELSE Veksø skal opleves som en ansvarlig virksomhed også med hensyn til aktivt at arbejde med at fastholde medarbejdere. Nogle af de elementer der er fokus på i forhold til fastholdelse er følgende: Fokus på sygestatistikker, herunder sygesamtaler Muligheder for omplaceringer Individuelle uddannelses kurser Festlig forening Diverse firmaarrangementer Alkoholpolitik Rygepolitik Afsnit 8.3.1: Sygestatistik korttidssygdom Afsnit 8.3.2: Sygestatistik langtidssygdom Side 21 af 30

22 8.3.1 Korttidssygdom (under 3 uger) 2009, Q1: Januar Februar Marts Smede & Tømmerafd Montagen Funktionærer Sygefravær. Vurderes at være sædvanlig for vinterperioden. Sygdomsandel af samlede præsterede timer: Januar: 6,3 % Februar: 7,8 % Marts: 5,2 % Side 22 af 30

23 2012: Sygefravær 2012 i timer Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Produktion Funktionærer Samlet time antal Produktion Samlet time antal Funktionærer Sygefravær i % 4,44 5,9 3,16 2,71 3,7 2,72 0,76 0,55 2,2 3,62 2,22 2,66 Beregningsmetode: Samlet antal sygefravær x 100 / samlet antal timer Sygefravær 2012 i timer Produktion Funktionærer Side 23 af 30

24 9 Sygefravær i % 2009 og 2012 % Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Sygdomsfraværet i 2012 følger landsgennemsnittet meget godt, udsving skyldtes hovedsagelig vejret vinter, sommer ect. I 2009 ligger sygdomsfraværet gennemsnit 2 % højere i starten af året som kan indikere en reaktion på udflytning af produktionen som har forårsaget en del fyringer og omstruktureringer Langtidssygdom (over 3 uger) VEKSØ har haft 3 personer i 2012 som har haft længere sygefravær end 3 uger Omplacering af medarbejdere internt pga. sygdom/nedslidning Side 24 af 30

25 VEKSØ har for tiden ingen med behov for omplacering. Vi vil som nævnt arbejde aktivt og positivt for dette hvis situationen opstår. 8.4 INTEGRATION OG LIGESTILLING Det er fortsat VEKSØ s politik at lave aftaler vedrørende ansættelser på særlige vilkår, midlertidige stillinger, virksomhedspraktik etc. Herunder er det en intention at have et tæt samarbejde med offentlige myndigheder vedrørende dette. VEKSØ ønsker endvidere at arbejde aktivt med ligestilling Antal medarbejdere på særlige vilkår VEKSØ har ingen medarbejdere ansat på særlige vilkår pt. Side 25 af 30

26 8.5 SUNDHEDSFREMME I forhold til sundhedsfremme har VEKSØ en række fokusområder herunder skal følgende væsentlige områder nævnes: Alkoholpolitik og rygepolitik Ny administrations tilbygning, bedre klima forhold. Sundhedsforsikring til alle. Sundhedsrapport, Green Network Diverse kampagner og arrangementer f. eks. Vi cykler til arbejde, Bike and Run. Ny kantine/fællesrum, nye toiletter Alkoholpolitik Det er tilladt med 1 øl efter arbejdstid om fredagen, dog tidligst kl Herudover er det ikke tilladt at nyde alkohol på virksomheden. Ved specielle arrangementer kan der dispenseres fra ovenstående, efter aftale med nærmeste foresatte. Det er ikke tilladt at møde beruset på arbejde. Konsekvensen ved overtrædelse af den besluttede alkoholpolitik, vurderes i det enkelte tilfælde Rygning Rygepolitik gældende pr. 1. september 2008 hos VEKSØ A/S Det er tilladt at ryge følgende steder: - Rygeskur bag omklædningen i hal 2 - Rygeskur bag PTA afdelingen i hal 1 - Askebæger under stort halvtag ud for port 3 ved hal 1 - Askebæger under stort halvtag ud for kantinen ved hal 1 - Askebæger under stort halvtag ud for port ved hal 2 Det er ikke tilladt at ryge i nogen af VEKSØ s biler (lastbiler, personbiler, etc) Rygepauser timelønnede: Rygepause for de timelønnede følger de fastlagte formiddags- og middagspauser. Tiden til at transportere sig til og fra rygeområdet skal inkluderes. Hal 1: , Hal 2: , Side 26 af 30

27 Hal 2: (4 dages uge) Hal 3: , Det er ikke tilladt at ryge uden for pauserne, heller ikke selv om man stempler ud. Rygepauser funktionærer: Rygepauser for funktionærer følger de i forvejen gældende bestemmelser for afholdelse af pauser. Tilsyn med overholdelse af rygepolitikken sker af produktionslederne, sikkerhedsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter samt ledelsen. Overholdes rygepolitikken ikke, er følgende aftalt: 1. gang mundtlig påtale, 2. gang skriftlig påtale, 3. gang bortvisning 8.6 ENGAGEMENT I DET OMGIVENDE SAMFUND, HERUNDER ISÆR LOKALSAMFUNDET Der ønskes fortsat en åben dialog med lokalsamfundet og kommunen især i forhold til de elementer der indgår i Green Network redegørelserne. 8.7 OPMÆRKSOMHED PÅ GLOBALE UDFORDINGER Der skal udarbejdes overblik over Veksø fremtidige krav til underleverandører ud fra en CSR betragtning. Der er planlagt at der opstartes udførelse af en komplet CSR rapport inkluderet sundhed i 2013 i samarbejde med Green Network som svar på de stadigt stigende miljø krav der stilles ved salg af produkter. Side 27 af 30

28 9 MÅLOPFØLGNING 9.1 Er gamle mål opfyldt Mål Handleplan Ressourcer Ansvar Tidsplan Status 2012 Moderniserer sundhedspolitikken herunder sikre løbende evaluering og opdatering. Opstilling af mål til reduktion af sygefravær. Opdateringer af ryge og alkohol politikker. Gennemførelse af indsatser til reduktion af sygefravær. Gennemføre sygesamtaler. Health Care tilbud til medarbejderne. Netværksmuligheder / erfaringer fra andre virksomheder. S.U. Fabrikschef Jan Dam, adm. dir. Medio 2009 medio Ryge og alkohol politik samt tilbud af sunhedsforsikring er gennemført. Resten overføres til nye mål. Sikre at der via uddannelse og kompetenceudvikling er et match mellem Veksø kompetencebehov og medarbejdernes kompetenceniveau. Kortlægning af medarbejderkompetencer. Kortlægning af virksomhedens kompetencebehov. Udarbejde handleplan for at reducere kompetence gap Udarbejde uddannelsesplan S.U. Fabriksledelsen Jan Dam Eksterne kurser Tim Askjær, Fabrikschef Primo 2010 primo Overføres til nye målsætninger Fastholde medarbejdere, herunder er det målsætningen at der er en medarbejder afgang på under 2 personer pr. måned. Udarbejde politik og handleplan mht. at være en rummelig arbejdsplads. Udarbejde seniorpolitik. Konvertere værdierne til konkrete handlinger især i forhold til at være en ansvarlig arbejdsplads. S.U. Fabriksledelsen Jan Dam Fredericia Kommune Tim Askjær, Fabrikschef Jan Dam, adm. dir. Medio 2009 medio Er ikke overholdt grundet udflytning af en stor del af produktionen i Implementere de værdier som ledelsen har udviklet. Øge medarbejderinvolvering i den sociale redegørelse. Informationsmøder omkring værdierne Input fra medarbejderne samt justeringer Implementering af adfærdsmønstre i forhold til værdierne Gennemgang af redegørelsen på S.U. møde 2. kvt Generelt informationsmøde 2. kvt Bemanding af konkrete projekter fra redegørelsen 2. halvår 09. Ledelsen Udvalgte ildsjæle Primært S.U. Marketing afdeling Produktionsafdeling Jan Dam, adm. dir. Jan Dam, adm. dir. Primo 2010 primo Medio 2009 ultimo OK. Nye koncern værdier IDA er implementeret. Foretages årlig klimamåling. Præsenteres på info møde OK, der afholdes kvartalvise infomøder. SU afholdes stadig og den festlige forening fungerer. Udvikle og implementere krav til underleverandører ud fra en Implementering af leverandører af FSC træ (2009) Bjarne K. Madsen, Bjarne K. Madsen, Indkøbschef Medio 2010 medio OK, bruges kun FSC træ i dag Side 28 af 30

29 CSR betragtning. Udarbejde global strategi i forhold til sourcing og indkøb Indkøbschef. Produktudviklingsafd. Ledergruppe 10 Vurdering og prioritering Vurdering: Vurderingen er foretaget af arbejdsgruppen og SU. I forbindelse med vurderingen er der i særlig grad lagt vægt på følgende områder: Virksomhedens udgangspunkt efter udflytning af en stor del af produktionen i 2010 De indmeldinger der er kommet fra medarbejdere i løbet af år De fremtidige krav der vurderes at komme til Veksø fra markedet, miljø, socialt og kvalitet. Det interne image profil Veksø ønsker at have i forhold til medarbejdernes opfattelse af Veksø som ansvarlig virksomhed. Prioritering: De områder som er prioriteret i forlængelse af ovenstående kortlægning og vurdering er valgt på baggrund af Veksø værdier og strategiske agenda i forhold til både ansvarlighed generelt og ønske om at bidrage til at højne Veksø mærkevarer og Veksø medarbejderes respekt for virksomheden. Herudover er der taget hensyn til at de valgte områder er en naturlig forlængelse af opgaver som allerede er påbegyndt i virksomheden således det også ud fra et praktisk ressourcebehov bliver muligt at nå de opstillede mål. Følgende områder er prioriteret: Sundhedspolitik Uddannelse og kompetenceudvikling NRGI værdier Kommunikation og oplysning Side 29 af 30

30 11 Nye mål og handleplaner Mål Handleplan Ressourcer Ansvar Tidsplan Udarbejde komplet CSR redegørelse med sundhed. Opdatere statiske data 1 gang årligt Udarbejde komplet CSR redegørelse til Green Network Gennemførelse af indsatser til reduktion af sygefravær. Gennemføre MUS samtaler med nyt HR system Netværksmuligheder / erfaringer fra andre virksomheder? THM THM Q1, 2014 Sikre at der via uddannelse og kompetenceudvikling er et match mellem Veksø kompetencebehov og medarbejdernes kompetenceniveau. Kortlægning af medarbejderkompetencer, MUS Kortlægning af virksomhedens kompetencebehov. Udarbejde handleplan for at reducere kompetence gap Udarbejde uddannelsesplan Ledergruppen JD Q4, 2013 Fastholde medarbejdere, herunder er det målsætningen at der er en medarbejder afgang på under 2 personer pr. måned. Udarbejde politik og handleplan mht. at være en rummelig arbejdsplads. Konvertere værdierne til konkrete handlinger især i forhold til at være en ansvarlig arbejdsplads. TB, ledergruppen TB Q2, 2014 Forbedre kommunikation og oplysning ved VEKSØ Afholde informationsmøder Handleplaner via Prowin Ny intranetside, NRGI JD, TB, IT-afdelingen JD Q4, 2013 Side 30 af 30

VEKSØ ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE. Side 1 af 22

VEKSØ ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE. Side 1 af 22 Side 1 af 22 Indhold 1 STAMOPLYSNINGER... 3 2 VEKSØ FIRMA INFORMATION... 5 3 VEKSØ HISTORIE... 6 4 VEKSØ PRODUKTER (udsnit)... 7 5 VEKSØ VÆRDIGRUNDLAG... 8 6 LEDELSENS BERETNING... 9 7 ARBEJDSMILJØPOLITIK...

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Den nødvendige udvikling

Den nødvendige udvikling Den nødvendige udvikling grøn Pålidelighed og lave energiomkostninger er nøgleord i en løsning fra Klimadan Et nutidigt og fair lønsystem - fordi Klimadan A/S vil fremstå som en virksomhed, der via et

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Redegørelse om. ASV Horsens. Sociale engagement

Redegørelse om. ASV Horsens. Sociale engagement Redegørelse om ASV Horsens Sociale engagement September 2006 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 ASV Horsens kort fortalt... 4 Proces... 4 ASV Horsens før og nu... 4 Værdier... 5 Præsentation af nøgletal

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 STAMOPLYSNINGER. 2 FORORD. 3 1. PROCESBESKRIVELSE. 4 2. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE AF RENGØRINGSSELSKABET RENT APS. 5 3. 6 4.

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 STAMOPLYSNINGER. 2 FORORD. 3 1. PROCESBESKRIVELSE. 4 2. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE AF RENGØRINGSSELSKABET RENT APS. 5 3. 6 4. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 STAMOPLYSNINGER... 2 FORORD... 3 1. PROCESBESKRIVELSE... 4 2. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE AF RENGØRINGSSELSKABET RENT APS... 5 3. VÆRDIAFKLARING I FORHOLD TIL DEN

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

VEKSØ MILJØREDEGØRELSE. Side 1 af 29

VEKSØ MILJØREDEGØRELSE. Side 1 af 29 Side 1 af 29 Indhold 1 STAMOPLYSNINGER... 4 2 VEKSØ FIRMA INFORMATION... 6 3 VEKSØ HISTORIE... 7 4 VEKSØ PRODUKTER... 8 5 VEKSØ VÆRDIGRUNDLAG... 9 6 LEDELSENS BERETNING... 10 7 POLITIKKER... 11 8 MILJØSTATUS

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER OG UDDANNELSESINSTITUTIONER

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER OG UDDANNELSESINSTITUTIONER SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER OG UDDANNELSESINSTITUTIONER Sundhed på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner Folkesundhed Aarhus tilbyder private og offentlige arbejdspladser samt

Læs mere

%-vis fordeling. Funktionærer 20 61% Elever 3 9% Timelønnede 10 30% Total 33 100%

%-vis fordeling. Funktionærer 20 61% Elever 3 9% Timelønnede 10 30% Total 33 100% 1 2 3 Medarbejdere %-vis fordeling Funktionærer 20 61% Elever 3 9% Timelønnede 10 30% Total 33 100% Funktionær Elever Timelønnede Deltidsansatte 3 9% Fuldtidsansatte 22 67% Ledere - mænd 3 9% Ledere kvinder

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016 N O T A T 22. december J.nr. 16/336 Beskæftigelsesreformen Status november APOL/TMB Mål Beskæftigelsesreformen bygger på følgende centrale intentioner: Forsikrede ledige tilbydes en tidlig og sammenhængende

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Byggesagsbehandling 2014

Byggesagsbehandling 2014 Byggesagsbehandling 2014 type: Fagområde Selve formålet med byggesagsbehandlingen er, at sikre at bygninger udføres og indrettes på en sundheds-, sikkerheds- og brandmæssig tilfredsstillende måde. Det

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Den vigtigste ressource for Herningsholm Erhvervsskole er de menneskelige ressourcer i form af medarbejdere og ledere.

Læs mere

Social ansvarlighed. - Den tredje bundlinje

Social ansvarlighed. - Den tredje bundlinje Den tredobbelte bundlinje (regnskab for både økonomi, miljø og socialt engagement) er en omfattende rapportering af en virksomheds samlede indsats. Social ansvarlighed - Den tredje bundlinje Jannie Andersen

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD Arbejdsmarkedscenter Syd Gunnar Clausens Vej 90 8260 Viby J Tlf. 8713 6600 E-mail: amcsyd@aarhus.dk www.amcsyd.dk Juni 2012 2 VIRKSOMHEDSPLAN 2012/13

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Taulov Centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2013

Taulov Centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2013 Taulov Centrallager Arbejdsmiljøstrategi 2013 For 2012 opnåede vi følgende resultater i forhold til vores mål Reducere antal arbejdsulykker med 60 % i forhold til 2011. Reduceret med 60 %. Fastholde et

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Velkommen i. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ledelsen tager initiativ til introduktionen... 4 Plan for de første to-tre uger... 5 Uddannelsesplan...

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

BUA2010 for Ernæringsenheden

BUA2010 for Ernæringsenheden BUA2010 for Ernæringsenheden FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Dokumenteret faglig kvalitet Ensretning af Ernæringspjecer i Hospitalsenheden Vest. Èn fælles ernæringspjece implementeret på relevante

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA Hovedspørgsmål Hvordan opnås en placering blandt de bedste arbejdspladser? Hvordan fastholder vi placeringen? Hvordan er vores tilgang til ledelse? Hvordan gør

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Cykler uden Grænser. Den er udarbejdet i samarbejde med de 6 deltagende kommuner,

Læs mere

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet VEKS strategi 2020 2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet Hvad har vi opnået.. Udviklet og driver i samarbejde med CTR og HOFOR Varmelast.dk, som optimerer den fælles, økonomiske lastfordeling

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

MUS-samtale. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

MUS-samtale. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning MUS-samtale Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Mus-samtale Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012. Denne vejledning er del af en serie på foreløbig

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

g r e e n n e t w o r k

g r e e n n e t w o r k social manual g r e e n n e t w o r k 2 Indholdsfortegnelse Side 3 forord Side 4 OM DENNE MANUAL Side 4 sammenhæng til den tredobbelte bundlinie Side 5 REDEGØRELSE OM VIRKSOMHEDENS SOCIALE ENGAGEMENT betingelser

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER Sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladser Arbejdspladsens betydning for sundhed Arbejdspladsen har stor betydning for og indflydelse på vores sundhed,

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitik Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver os alle som medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Den strategiske cirkel. Motivation

Indholdsfortegnelse. Den strategiske cirkel. Motivation sundhedsmanual g r e e n n e t w o r k 2 Indholdsfortegnelse SIDE 3 FORORD SIDE 4 OM DENNE SUNDHEDSMANUAL Den strategiske cirkel SIDE 5 SÅDAN KOMMER I IGANG Motivation SIDE 6 PROJEKTPLAN faneblad 2 SIDE

Læs mere

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 INDHOLD CSR XL-BYG CF Gruppen - året der gik... 3 XL-BYG CF Gruppen - vi passer på miljø og klima... 4 XL-BYG CF Gruppen - vi har omtanke for og tager hensyn til

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan UDKAST AF 10.02.2015 Strategiplan 2016-2019 Energi og Renovation Aalborg Forsyning, Renovation Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Forsyning, Renovation Udgivelse: 10.02.2015 Sagsnr.: 2015-002830

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Stabe NOTAT Til Økonomiudvalget Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice Indledning Økonomiudvalget blev

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken Opgavebeskrivelse Professionalisering af flextrafikken En gap-analyse af flextrafik-branchen i Nordjylland Udarbejdelse af strategiske handlingsplaner til fremtidige indsatser Opgavebeskrivelsen omfatter:

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Brundtlandrapporten, 1987

Brundtlandrapporten, 1987 Bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare Brundtlandrapporten, 1987 Politisk

Læs mere