Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

2 RESUMÉ medarbejdere ud af mulige har deltaget i undersøgelsen i år. Det giver en svarprocent på 72%, hvilket er på niveau med ÅTT 2014 (73%). Det er fortsat væsentlige forskelle på tværs af fakulteter fra 67% på SCIENCE til 82% på JURA. Højeste svarprocent har FA med 94%. 80 procent er overordnet tilfredse med deres fysiske arbejdsmiljø. Samlet set vurderes spørgsmålet til og varierer meget begrænset på tværs af fakulteter. De primære udfordringer for KU generelt og for flere fakulteter synes at være indeklima og støjgener. Kulde og varmegener, samt problemer med ventilation er de hyppigste årsager til problemer med indeklimaet. Støj fra andre mennesker og telefonsamtaler samt støj fra byggeri er de primære årsager til støjgener. På tværs af fakulteter varierer belastningerne en smule. Indeklima og støj går igen, men i forskellig grad. Indeklimaet synes særligt at være et problem for FA, SCIENCE og SUND. Særligt på HUM, JURA, SAMF og er der udfordringer med at medarbejderne ikke ved hvordan de skal forholde sig ved ulykker, evakuering og brand. 2

3 Fakulteter SVARPROCENT PÅ NIVEAU MED ÅTT 2014 FORTSAT MED RUM FOR FORBEDRING, OG MED VÆSENTLIGE FORSKELLE PÅ TVÆRS SVARPROCENT OPDELT PÅ FAKULTET Samlet set en svarprocent på 72%, hvilket er på niveau med ÅTT Københavns Universitet total (N=9460) 72% 73% Som i ÅTT 2014 ses en meget høj svarprocent i FA FA (N=511) 94% 96% JURA (N=220) SUND (N=3260) 82% 80% 76% 73% Ganske store forskelle på tværs af fakulteter. Særligt SAMF og SCIENCE ligger med den laveste svarprocent. TEO (N=74) HUM (N=1296) SAMF (N=654) SCIENCE (N=3435) 72% 79% 70% 75% 67% 71% 67% 68% 0% 20% 40% 60% 80% 100% APV 2016 ÅTT 2014 Note: Tallet i parentesen, (N=.) angiver antal inviterede. Svarprocent uden D-VIP: HUM: 77%, SUND: 77% 3

4 STRUKTUR FOR RAPPORTEN SAMLEDE RESULTATER - Overordnede resultater på fysisk arbejdsmiljø - Resultater på de enkelte spørgsmål RESULTATER PÅ TVÆRS - Forskelle på tværs af fakulteter. - Forskelle på tværs af baggrundsfaktorer. - Forskelle mellem ledere og medarbejdere. 4

5 OVERORDNET SET ER DER TILFREDSHED MED DET FYSISKE ARBEJDSMILJØ, MEN STADIG PLADS TIL FORBEDRING JEG HAR GENERELT ET GODT FYSISK ARBEJDSMILJØ Helt enig 23% 80% af medarbejderne på KU er overordnet set tilfredse med deres fysiske arbejdsmiljø i APV 2016, og spørgsmålet scorer i gennemsnit. Enig 57% Hverken enig eller uenig 13% Uenig 6% Helt uenig 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 5

6 ARBEJDSREDSKABER OG MULIGHEDEN FOR AT ARBEJDE SIKKERT VURDERES HØJT TOP 10 SPØRGSMÅL Medarbejderne oplever at have de nødvendige arbejdsredskaber, samt at disse kan indstilles til medarbejdernes behov. Sikkerhed i arbejdet og anvendelsen af værnemidler vurderes ligeledes højt og medarbejderne oplever i høj grad at kunne udføre deres arbejde med farlige stoffer uden at være udsat for sundhedsskade og smitterisiko. Jeg har de nødvendige arbejdsredskaber til at udføre mit arbejde (fx IT-udstyr, bord, stol, løftegrej, rulleborde, Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov (IT-udstyr, bord, stol, løftegrej og andre tekniske hjælpemidler mv.) Jeg oplever ingen helbredsmæssige gener som følge af rengøringsniveauet, de steder hvor jeg færdes Jeg udfører mit arbejde på en måde, der så vidt muligt, reducerer risikoen for arbejdsulykker Jeg benytter egnede personlige værnemidler, når det er påkrævet* Jeg anvender stinkskab eller andet processug i alle de situationer, hvor der er brug for det* Mit arbejde med maskiner og håndværktøj foregår sikkert og forsvarligt* Jeg kan udføre mit arbejde med farlige stoffer og nanopartikler uden sundhedsskadelige påvirkninger* Jeg kan udføre mit arbejde med smittefarlige mikroorganismer uden at være udsat for smitterisiko fra Jeg kan generelt færdes i og omkring bygningerne på KU uden risiko for ulykker eller overbelastning af min krop* 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,2 4,2 4, Helt uenig Helt enig Note: Spørgsmål markeret med * er ikke stillet til alle. 6

7 MENS INDEKLIMA OG STØJ SYNES AT VÆRE DE PRIMÆRE UDFORDRINGER BUND 10 SPØRGSMÅL Indeklimaet vurderes generelt lavt og medarbejderne har svært ved at finde ro til at udføre deres arbejde Instruktion i forsvarligt arbejde og viden om hvordan medarbejderne skal forholde sig ved ulykker, vurderes også lavt tilsvarende vurderes den nærmeste leder moderat ift. at tage ansvar for arbejdsmiljøet Forebyggelse og håndtering af risici og generelle hensyn i forbindelse med graviditet vurderes i den lave ende* De steder, hvor jeg arbejder, er der et godt indeklima Jeg kan generelt udføre mit arbejde uden at blive generet af støj De fysiske rammer understøtter mit behov for ro, hvis arbejdsopgaverne kræver det Jeg rydder op omkring mine arbejdssteder, så rengøringen kan komme til Jeg har modtaget den instruktion og uddannelse som skal til, for at varetage mit arbejde på en forsvarlig og sikker måde Jeg ved, hvordan jeg skal forholde mig ved ulykker, evakuering og brand Jeg ved, hvor jeg skal henvende mig, hvis jeg oplever problemer i mit fysiske arbejdsmiljø Min nærmeste leder tager ansvar for det fysiske arbejdsmiljø i min enhed I det omfang det har været nødvendigt, har min leder og jeg haft en dialog om forebyggelse/håndtering af risici ved de Jeg oplever, at der blev/bliver taget de nødvendige arbejdsmiljøhensyn til mig under min graviditet 3,3 3,5 3,5 3,7 3,8 3,8 3, Helt uenig Helt enig Note: Spørgsmålene er kun stillet til kvinder der har været gravide indenfor de seneste 12 måneder. 7

8 DE LAVE VURDERINGER AF INDEKLIMA OG STØJNIVEAU DÆKKER OVER EN RELATIVT BRED UTILFREDSHED 10 SPØRGSMÅL MED STØRST ANDEL HELT UENIG OG UENIG Hele 26 procent af medarbejderne er uenige i at der er et godt indeklima der hvor de arbejder De steder, hvor jeg arbejder, er der et godt indeklima 26% mens mindst 20 procent oplever problemer med støj Jeg kan generelt udføre mit arbejde uden at blive generet af støj De fysiske rammer understøtter mit behov for ro, hvis arbejdsopgaverne kræver det 17% 20% I det omfang det har været nødvendigt, har min leder og jeg haft en dialog om forebyggelse/håndtering af risici ved 16% 10 procent af medarbejderne ved ikke hvordan de skal forholde sig ved ulykker, evakuering og brand. Jeg ved, hvor jeg skal henvende mig, hvis jeg oplever problemer i mit fysiske arbejdsmiljø Jeg oplever, at der blev/bliver taget de nødvendige arbejdsmiljøhensyn til mig under min graviditet Jeg ved, hvordan jeg skal forholde mig ved ulykker, evakuering og brand Jeg rydder op omkring mine arbejdssteder, så rengøringen kan komme til 11% 10% 10% 10% Belysningen omkring mine arbejdssteder er passende ift. mine arbejdsopgaver Min nærmeste leder tager ansvar for det fysiske arbejdsmiljø i min enhed 7% 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 8

9 Årsag til dårligt indeklima De steder, hvor jeg arbejder, er der et godt indeklima PROBLEMER MED INDEKLIMAET SYNES SÆRLIGT AT RELATERE TIL TEMPERATUR OG VENTILATION DE STEDER, HVOR JEG ARBEJDER, ER DER ET GODT INDEKLIMA 26% af KU s ansatte oplever problemer ift. indeklimaet Helt uenig (n=431) Uenig (n=1332) 6% 20% Hverken enig eller uenig (n=1654) 24% Enig (n=2631) 39% Helt enig (n=762) 11% Varme (n=1320) 75% Kulde (n=894) 51% Ventilation (n=879) 50% Træk (n=534) 30% Lugtgener (n=370) 21% Tobaksrøg (n=86) 5% Andet: (n=311) 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Tallene i parentes angiver antal svar i APV Procenterne kan summere til mere end 100, da der var mulighed for at vælge flere kategorier. 9

10 Årsag til forstyrrende støjniveau Jeg kan generelt udføre mit arbejde uden at blive generet af støj STØJGENER SYNES SÆRLIGT AT KOMME FRA ANDRE MENNESKER MEN OGSÅ PROBLEMER MED STØJ FRA BYGGERI JEG KAN GENERELT UDFØRE MIT ARBEJDE UDEN AT BLIVE GENERET AF STØJ 20% af KU s ansatte har inden for de sidste 12 måneder været generet af støj Helt uenig (n=278) Uenig (n=1089) 4% 16% Hverken enig eller uenig (n=1313) 19% Enig (n=3074) 45% Helt enig (n=1075) 16% Støj fra mennesker, herunder telefonsamtaler (n=794) 58% Støj fra om- eller nybyggerier (n=634) 46% Støj fra maskiner, herunder kopimaskiner og printere (n=377) 28% Trafikstøj (n=247) 18% Andet: (n=210) 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Tallene i parentes angiver antal svar i APV Procenterne kan summere til mere end 100, da der var mulighed for at vælge flere kategorier. 10

11 Årsager til manglende kendskab til ulykke,brad og evakueringsplaner Jeg ved, hvordan jeg skal forholde mig ved ulykker, evakuering og brand MEDARBEJDERNE MANGLER KENDSKAB TIL EVAKUERINGS- KONCEPT OG HÅNDTERING AF ARBEJDSULYKKER O.LIGN. JEG VED, HVORDAN JEG SKAL FORHOLDE MIG VED ULYKKER, EVAKUERING OG BRAND 10% af KU s ansatte er usikre på, hvordan de skal forholde sig til ulykker, evakueringer eller brande Helt uenig (n=149) Uenig (n=527) 2% 8% Hverken enig eller uenig (n=1147) 17% Enig (n=3728) 55% Helt enig (n=1223) 18% Manglende kendskab til KU s evakueringkoncept ved brand m.v. (n=616) 91% Manglende kendskab til håndering af arbejdsulykker/hændelser med vold eller trusler om vold (n=468) 69% Manglende kendskab til håndtering af kemikaliespild (n=260) 38% Manglende kendskab til håndtering af arbejdsulykker/uheld med smittefarlige organismer (n=246) Manglende kendskab til håndtering af arbejdsulykker/uheld med dyr (n=229) 36% 34% Andet: (n=26) 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tallene i parentes angiver antal svar i APV Procenterne kan summere til mere end 100, da der var mulighed for at vælge flere kategorier. 11

12 Årsager Arbejdsrelatere t sygefravær BEGRÆNSEDE FORSKELLE I GENEREL TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF BAGGRUND SYGEFRAVÆR FOR MEDARBEJDERE DER ER HELT UENIGE ELLER UENIGE I JEG HAR GENERELT ET GODT FYSISK ARBEJDSMILJØ 18 procent af de medarbejdere der er helt uenige eller uenige i at de generelt har et godt fysisk arbejdsmiljø har arbejdsrelateret sygefravær. Dette er 11 procent mere end KU total APV Ja (n=87) Nej (n=404) 18% 82% Opgavebelastning eller andre krav til arbejdet (n=29) 33% Forhold i samarbejde med eller relation til kolleger eller leder (n=19) 22% Stress eller ubalance (n=48) 55% Mobning eller anden chikane (n=7) 8% Chokerende oplevelse på arbejdspladsen, herunder vold (n=1) Arbejdsulykke (n=6) Kemiske/biologiske forhold (n=1) 1% 1% 7% Smerter eller gener i muskler eller skelet pga. arbejdsforhold (n=28) 32% Støj (n=10) 11% Belysning (n=4) 5% Indeklimaforhold (n=21) 24% Andet: (n=7) 8% 0% 20% 40% 60% 80% 12

13 STRUKTUR FOR RAPPORTEN SAMLEDE RESULTATER - Overordnede resultater på fysisk arbejdsmiljø - Resultater på de enkelte spørgsmål RESULTATER PÅ TVÆRS - Forskelle på tværs af fakulteter. - Forskelle på tværs af baggrundsfaktorer. - Forskelle mellem ledere og medarbejdere. 13

14 BEGRÆNSEDE FORSKELLE I VURDERINGEN AF FYSISK ARBEJDSMILJØ PÅ TVÆRS AF FAKULTETER JEG HAR GENERELT ET GODT FYSISK ARBEJDSMILJØ Københavns Universitet (n=9460) TEO (n=53) 4,1 HUM (n=909) 4,1 Generelt kun begrænsede forskelle i overordnet tilfredshed med fysisk arbejdsmiljø på tværs af fakulteter (fra 4,1 til ) JURA (n=180) SAMF (n=439) 4,0 4,0 SCIENCE (n=2314) SUND (n=2465) FA (n=481) Helt uenig Helt enig Tallene i parentes angiver antal svar i APV

15 Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø SAMMENHÆNG MELLEM INDEKLIMA OG MEDARBEJDERNES GENERELLE FYSISKE ARBEJDSMILJØ DE STEDER, HVOR JEG ARBEJDER, ER DER ET GODT INDEKLIMA KRYDSET MED JEG HAR GENERELT ET GODT FYSISK ARBEJDSMILJØ Indeklima og vurderingen af det generelle fysiske arbejdsmiljø synes at følges ad i flere enheder De steder, hvor jeg arbejder, er der et godt indeklima y = 0,4281x + 2,5441 R² = 0,

16 Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø SAMMENHÆNG MELLEM STØJ GENER OG MEDARBEJDERNES GENERELLE FYSISKE ARBEJDSMILJØ JEG KAN GENERELT UDFØRE MIT ARBEJDE UDEN AT BLIVE GENERET AF STØJ KRYDSET MED JEG HAR GENERELT ET GODT FYSISK ARBEJDSMILJØ I enheder hvor medarbejderne oplever meget støj, er der en tendens til at det generelle fysiske arbejdsmiljø vurderes lavere Jeg kan generelt udføre mit arbejde uden at blive generet af støj y = 0,5071x + 1,8832 R² = 0,

17 De fysiske rammer understøtter mit behov for ro, hvis arbejdsopgaverne kræver det SAMMENHÆNG MELLEM MULIGHEDEN FOR AT FÅ RO OG MEDARBEJDERNES GENERELLE FYSISKE ARBEJDSMILJØ DE FYSISKE RAMMER UNDERSTØTTER MIT BEHOV FOR RO, HVIS ARBEJDSOPGAVERNE KRÆVER DET KRYDSET MED JEG HAR GENERELT ET GODT FYSISK ARBEJDSMILJØ I enheder hvor medarbejderne oplever at de fysiske rammer understøtter behovet for ro, er der en tendens til at det generelle fysiske arbejdsmiljø vurderes højere Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø y = 0,8079x + 0,3121 R² = 0,322 17

18 Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø SAMMENHÆNG MELLEM LEDERENS INDSATS OG MEDARBEJDERNES GENERELLE FYSISKE ARBEJDSMILJØ MIN NÆRMESTE LEDER TAGER ANSVAR FOR DET FYSISKE ARBEJDSMILJØ I MIN ENHED KRYDSET MED JEG HAR GENERELT ET GODT FYSISK ARBEJDSMILJØ Der synes ikke at være en sammenhæng mellem vurderingen af den nærmeste leders evne til at tage ansvar for det fysiske arbejdsmiljø, og medarbejdernes vurdering af det fysiske arbejdsmiljø generelt Min nærmeste leder tager ansvar for det fysiske arbejdsmiljø i min enhed y = 0,3354x + 2,6855 R² = 0,

19 Jeg har modtaget den instruktion og uddannelse som skal til, for at varetage mit arbejde på en forsvarlig og sikker måde SAMMENHÆNG MELLEM LEDERENS INDSATS OG INSTRUKTION OG UDDANNELSE MIN NÆRMESTE LEDER TAGER ANSVAR FOR DET FYSISKE ARBEJDSMILJØ I MIN ENHED KRYDSET MED JEG HAR MODTAGET DEN INSTRUKTION OG UDDANNELSE SOM SKAL TIL, FOR AT VARETAGE MIT ARBEJDE PÅ EN FORSVARLIG OG SIKKER MÅDE I enheder hvor medarbejderne vurderer at nærmeste leder tager ansvar for det fysiske arbejdsmiljø, synes medarbejderne i højere grad at have modtaget instruktion og uddannelse Min nærmeste leder tager ansvar for det fysiske arbejdsmiljø i min enhed y = 0,4334x + 2,2917 R² = 0,

20 Jeg ved, hvordan jeg skal forholde mig ved ulykker, evakuering og brand SAMMENHÆNG MELLEM LEDERENS INDSATS OG VIDEN OM HVORDAN MAN SKAL FORHOLDE SIG VED EVAKUERING O.LIGN. MIN NÆRMESTE LEDER TAGER ANSVAR FOR DET FYSISKE ARBEJDSMILJØ I MIN ENHED KRYDSET MED JEG VED, HVORDAN JEG SKAL FORHOLDE MIG VED ULYKKER, EVAKUERING OG BRAND I enheder hvor medarbejderne vurderer at nærmeste leder tager ansvar for det fysiske arbejdsmiljø, synes medarbejderne i højere grad at have viden om hvordan de skal forholde sig ved ulykker, evakuering og brand Min nærmeste leder tager ansvar for det fysiske arbejdsmiljø i min enhed y = 0,4647x + 2,0606 R² = 0,

21 UTILFREDSHED I FA MED INDEKLIMAET SAMT DE FYSISKE RAMMERS MANGLENDE UNDERSTØTTELSE AF STØJNIVEAUET 5 SPØRGSMÅL MED STØRST ANTAL HELT UENIG OG UENIG FA 27 procent af medarbejderne i FA er uenige i at der er et godt indeklima der hvor de arbejder De steder, hvor jeg arbejder, er der et godt indeklima (n=132) 27% mens 26 procent ikke oplever at de fysiske rammer understøtter deres behov for arbejdsro, og 21 procent oplever at blive generet af støj De fysiske rammer understøtter mit behov for ro, hvis arbejdsopgaverne kræver det (n=125) Jeg kan generelt udføre mit arbejde uden at blive generet af støj (n=99) 21% 26% Jeg rydder op omkring mine arbejdssteder, så rengøringen kan komme til (n=47) 10% Belysningen omkring mine arbejdssteder er passende ift. mine arbejdsopgaver (n=34) 7% 0% 10% 20% 30% 40% 21

22 UDFORDRINGER PÅ HUM MED GENERENDE STØJ MANGLENDE VIDEN OM EVAKUERING 5 SPØRGSMÅL MED STØRST ANTAL HELT UENIG OG UENIG HUM 17 procent oplever generelt at blive generet af støj i arbejdet samme andel ved ikke hvordan de skal forholde sig ved ulykker Jeg kan generelt udføre mit arbejde uden at blive generet af støj (n=154) Jeg ved, hvordan jeg skal forholde mig ved ulykker, evakuering og brand (n=153) 17% 17% De steder, hvor jeg arbejder, er der et godt indeklima (n=126) 14% De fysiske rammer understøtter mit behov for ro, hvis arbejdsopgaverne kræver det (n=112) 12% Jeg ved, hvor jeg skal henvende mig, hvis jeg oplever problemer i mit fysiske arbejdsmiljø (n=96) 11% 0% 10% 20% 30% 40% 22

23 UDFORDRINGER PÅ JURA MED STØJGENER MANGLENDE VIDEN OM EVAKUERING 5 SPØRGSMÅL MED STØRST ANTAL HELT UENIG OG UENIG JURA 26 procent oplever generelt at blive generet af støj i arbejdet samme andel ved ikke hvordan de skal forholde sig ved ulykker 23 procent oplever ikke at de fysiske rammer understøtter behovet for ro. Jeg kan generelt udføre mit arbejde uden at blive generet af støj (n=47) Jeg ved, hvordan jeg skal forholde mig ved ulykker, evakuering og brand (n=46) De fysiske rammer understøtter mit behov for ro, hvis arbejdsopgaverne kræver det (n=42) 23% 26% 26% De steder, hvor jeg arbejder, er der et godt indeklima (n=35) 20% Jeg rydder op omkring mine arbejdssteder, så rengøringen kan komme til (n=26) 15% 0% 10% 20% 30% 40% 23

24 UDFORDRING PÅ SAMF I FORHOLD TIL ULYKKE- OG EVAKUERINGSADFÆRD, INDEKLIMA OG STØJ 5 SPØRGSMÅL MED STØRST ANTAL HELT UENIG OG UENIG SAMF 25 procent af medarbejderne ved SAMF ved ikke hvordan de skal forholde sig ved ulykker 21 procent oplever ikke, at der er et godt indeklima der hvor de arbejder. mens 20 procent oplever generelle støjgener Jeg ved, hvordan jeg skal forholde mig ved ulykker, evakuering og brand (n=106) De steder, hvor jeg arbejder, er der et godt indeklima (n=90) Jeg kan generelt udføre mit arbejde uden at blive generet af støj (n=86) 21% 20% 25% Jeg ved, hvor jeg skal henvende mig, hvis jeg oplever problemer i mit fysiske arbejdsmiljø (n=77) 18% Jeg rydder op omkring mine arbejdssteder, så rengøringen kan komme til (n=53) 12% 0% 10% 20% 30% 40% 24

25 DE STØRSTE UDFORINGER PÅ SCIENCE SES I FORHOLD TIL INDEKLIMAET SAMT STØJNIVEAUET I ARBEJDSSITUATIONEN 5 SPØRGSMÅL MED STØRST ANTAL HELT UENIG OG UENIG SCIENCE 24 procent af medarbejderne ved SCIENCE oplever ikke at der er et godt indeklima der hvor de arbejder De steder, hvor jeg arbejder, er der et godt indeklima (n=541) 24% mens 20 procent generelt oplever støjgener når de skal udføre deres arbejde, og 17 procent ikke oplever at de fysiske rammer understøtter deres behov for ro Jeg kan generelt udføre mit arbejde uden at blive generet af støj (n=472) De fysiske rammer understøtter mit behov for ro, hvis arbejdsopgaverne kræver det (n=390) 17% 20% Jeg ved, hvor jeg skal henvende mig, hvis jeg oplever problemer i mit fysiske arbejdsmiljø (n=280) 12% Jeg rydder op omkring mine arbejdssteder, så rengøringen kan komme til (n=228) 10% 0% 10% 20% 30% 40% 25

26 STORE UDFORDRINGER PÅ SUND MED INDEKLIMAET OG STØJNIVEAU 5 SPØRGSMÅL MED STØRST ANTAL HELT UENIG OG UENIG SUND 34 procent af medarbejderne ved SUND oplever ikke at der er et godt indeklima der hvor de arbejder De steder, hvor jeg arbejder, er der et godt indeklima (n=829) 34% 20 procent oplever generelt støjgener, når de skal udføre deres arbejde, og 18 procent ikke oplever at de fysiske rammer understøtter deres behov for ro Jeg kan generelt udføre mit arbejde uden at blive generet af støj (n=497) De fysiske rammer understøtter mit behov for ro, hvis arbejdsopgaverne kræver det (n=436) 18% 20% Jeg ved, hvor jeg skal henvende mig, hvis jeg oplever problemer i mit fysiske arbejdsmiljø (n=237) 10% Jeg rydder op omkring mine arbejdssteder, så rengøringen kan komme til (n=206) 8% 0% 10% 20% 30% 40% 26

27 UDFORDRINGER MED STØJGENER OG INDEKLIMAET PÅ TEO 5 SPØRGSMÅL MED STØRST ANTAL HELT UENIG OG UENIG TEO 21 procent af medarbejderne TEO oplever generelt at blive generet af støj Jeg kan generelt udføre mit arbejde uden at blive generet af støj (n=11) 21% og 17 procent oplever problemer med indeklimaet De steder, hvor jeg arbejder, er der et godt indeklima (n=9) 17% De fysiske rammer understøtter mit behov for ro, hvis arbejdsopgaverne kræver det (n=7) 13% Jeg rydder op omkring mine arbejdssteder, så rengøringen kan komme til (n=6) 12% Jeg ved, hvor jeg skal henvende mig, hvis jeg oplever problemer i mit fysiske arbejdsmiljø (n=4) 8% 0% 10% 20% 30% 40% 27

28 OVERBLIK OVER RESULTATERNE PÅ TVÆRS AF FAKULTETER På tværs af alle fakulteters resultater over andele medarbejdere, der har erklæret sig uenig eller helt uenig i det enkelt udsagn vedr. fysisk arbejdsmiljø, går to forhold igen; udfordringer ift. indeklima og det, at blive generet af støj ligger på alle fakulteter højt. Hvad angår spørgsmålet De steder, hvor jeg arbejder, er der et godt indeklima, ligger det i top 4 over antal uenig eller helt uenig på alle fakulteter. Spændet mellem andelen af medarbejdere, der oplever udfordringer ift. indeklimaet ligger mellem 17% (TEO) og 34% (SUND). Oplevelsen af, at blive generet af støj, ligger på mellem 17% og 26% på tværs af fakulteter det er et spørgsmål, som ligger i top 2 over antal uenig eller helt uenig på alle fakulteter. 28

29 Medarbejder/ Leder Medarbejdertype Anciennitet Alder Køn BEGRÆNSEDE FORSKELLE I GENEREL TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF BAGGRUND JEG HAR GENERELT ET GODT FYSISK ARBEJDSMILJØ OPDELT PÅ BAGGRUNDSOPLYSNINGER Kvinde (n=3743) Mand (n=3109) 4,0 Under 30 år (n=887) år (n=2006) år (n=1786) år (n=1391) 4,0 Over 60 år (n=749) 4,0 Mindre end 1 år (n=670) 4,0 1-3 år (n=1741) 4-9 år (n=2052) år (n=1494) 4,0 20 år eller mere (n=896) 4,0 Tilfredsheden med det fysiske arbejdsmiljø er mere varieret mellem medarbejdertyperne. D-VIP er er mindst tilfredse, mens Faculty VIP er og TAP AS er er mest tilfredse. Dog er forskellen begrænset. Faculty VIP (n=1665) Anden VIP (n=902) D-VIP (n=110) Ph.d (n=899) TAP AS (n=2002) 4,0 3,7 4,0 TAP FU (n=1275) 3,8 Tilfredsheden med det fysiske arbejdsmiljø er højere blandt ledere end blandt medarbejdere. Nej (n=5727) Ja, leder af ledere (n=56) Ja, leder af ledere og medarbejdere (n=165) 4,3 4,4 Ja, leder af medarbejdere (n=905) 4, Meget utilfreds Meget tilfreds D-VIP: Deltidsansat videnskabeligt personale deltager kun på HUM og ODONT 29

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT RESUMÉ 6.853 medarbejdere ud af 9.460 mulige har deltaget i undersøgelsen

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Du kommer frem og tilbage i spørgeskemaet ved brug af knapperne Næste og Forrige.

Du kommer frem og tilbage i spørgeskemaet ved brug af knapperne Næste og Forrige. APV fysiske rammer Du kommer frem og tilbage i spørgeskemaet ved brug af knapperne Næste og Forrige. de spørgsmål, hvor der spørges til lokaler, kan der besvares for enten klasselokaler, faglokaler eller

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92% total beelser: 1.67 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 9 3-i-1 Måling 217 RESULTATER PÅ TEMAER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 10.098 Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 24 11.495 JURA 20 4.539

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

APV-skema. Navn, dato, år

APV-skema. Navn, dato, år APV-skema Navn, dato, år Spørgsmål 1. INDEKLIMA/Temperatur - Hvor enig er du i følgende udsagn? Kun ét svar i hver linje enig Enig Hverken Temperaturen i arbejdsrummet er mellem 18 og 25 grader Jeg er

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE VEJEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE VEJEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT 2016 TRIVSELSUNDERSØGELSE VEJEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT 2016 HOVEDKONKLUSIONER I alt deltog 2.353 ud af 2.873 medarbejdere i trivselsundersøgelsen 2016. Svarprocenten landede således på 82% en væsentlig stigning

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 007 Familie- og Socialcenter Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 68 7 54% Resultater fra Attraktive arbejdspladser er et fokuspunkt

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80 Region Syddanmark Antal besvarelser: 1.885 MTU 2013 Svarprocent: 80 RESUMÉ Svarprocenten er 80 (76 i 2012). Svarprocent er dermed med på niveau med den samlede svarprocent for Region Syddanmark (ligeledes

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Bornholms Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Bornholms Gymnasium

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Sundhed. Antal besvarelser: Svarprocent: 92%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Sundhed. Antal besvarelser: Svarprocent: 92% total beelser: 1.670 3-I-1 MÅLING 2017 Svarprocent: 92% HELBRED 01 I denne rapport vises undersøgelsens resultater vedrørende sundhed. Yderst til højre sammenlignes afdelingens resultat så vidt muligt

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 6 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Svarprocent: (/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling

Læs mere

Ansattes syn på trivsel og tilfredshed på KU

Ansattes syn på trivsel og tilfredshed på KU Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 5. Bilag 1 Ansattes syn på trivsel og tilfredshed på KU Resultater fra trivsels- og tilfredshedsmåling for ansatte gennemført for anden gang i november 2014

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport Resultater for Totalrapport Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 77 754 74% Del - grafer Totalrapport Fysiske arbejdsforhold (Oplevelse) 4 Oplevelse ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ),5,6,9,,8,6

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 Center for Sprogteknologi, Det Humanistiske Fakultet Til kaffemødet på CST, 21/2 2013 Forslag til handlingsplaner er markeret med rødt

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 ØKONOMIFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (88/89) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Økonomiforvaltningen Størst positiv og negativ forskel

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Haderslev Handelsskole/Det Blå Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Hovedresultater 7 Resumé 9 Centrale indikatorer på en række centrale indikatorer. Udvalgte

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Benchmarkingrapport Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 211 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Resultater: Institut for Fysik

Resultater: Institut for Fysik Resultater: Institut for Fysik Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 31.januar og 24. feb. 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Få god og sikker hverdag

Få god og sikker hverdag Få god og sikker hverdag Arbejdsmiljø/formål med workshop Fokus på det nære arbejdsmiljø Hvem påvirker Hvad kan du selv gøre Fokus på arbejdsmiljø mindst hver 3.de år ved APV Påvirker arbejdsmiljø: Lovgivning

Læs mere

Gladsaxe fælles spørgeramme til medarbejderundersøgelsen

Gladsaxe fælles spørgeramme til medarbejderundersøgelsen Tema Gladsaxe fælles spørgeramme til medarbejderundersøgelsen Psykisk arbejdsmiljø: Overordnet Krav Indflydelse Mening Forudsigelighed Social støtte Udvikling Personaleledelse Man kan svare på skalaen:

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Vandret rapport UMV 2014

Vandret rapport UMV 2014 Rapporten er udarbejdet d.0-0-0 Vandret rapport UMV 0 Antal Inviterede Antal besvarede Undervisnings () () () () () Medie Ide & (0) m() () Grafisk() Design() 0 0 Svarprocent %,%,% 00%,% %,% %,%,% Samlet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere