Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Symantec Managed PKI for SSL-certifikat"

Transkript

1 Oversigt over tjeneste Symantecs certifikattjeneste Managed PKI for SSL ("Tjeneste") er en hostet, internetbaseret løsning, der giver kunden mulighed for central udstedelse, fornyelse, tilbagekaldelse og administration af adgangsprivilegier til SSL-kodesigneringscertifikater i sin egen virksomhed. Denne beskrivelse af tjenesten (med vedhæftede filer til reference) er en del af en aftale, der inkorporerer denne beskrivelse af tjenesten som reference (samlet kaldet "Aftalen"), til tjenester, der er beskrevet i denne beskrivelse af tjenesten, og som leveres af Symantec. Hvis vilkårene og betingelserne følger med beskrivelsen af tjenesterne, gælder sådanne vilkår og betingelser for kunden, medmindre kunden har en gældende, underskrevet kontakt. Indholdsfortegnelse Tekniske/virksomhedsfunktioner og muligheder o o o o Tjenestens funktioner Kundens ansvar Understøttede platforme og tekniske krav Hjælp og teknisk support Vilkår, som er specifikke for tjenesten Definitioner

2 TEKNISKE/ERHVERVSMÆSSIGE FUNKTIONER OG MULIGHEDER Tjenestens funktioner Symantec tillader følgende certifikater i løbet af tjenesten: o MPKI for SSL Premium med Extended Validation: Udvidede valideringscertifikater (EV) giver sikre browsere mulighed for at bekræfte det pågældende websites identitet og transaktionernes sikkerhed. o MPKI for SSL Standard med Extended Validation: Standard EV-certifikater er ikke SGC-aktiverede. Disse certifikater giver mulighed for 128-bit eller 256-bit SSL-kryptering med nyere browserversioner, der understøtter 40-bits eller 56-bits SSL-kryptering med ældre browsere og/eller operativsystemer. Standard EV-certifikater giver solid bekræftelse af det pågældende websites identitet. o MPKI for SSL Premium: SSL-certifikater med Server Gated Cryptography (SGC) giver systemer mulighed for at oprette forbindelse ved 128-bit kryptering eller derover, hvilket er mere end andre SSL-certifikater. o MPKI for SSL Standard: Standardversions-certifikater giver mulighed for 128-bit eller 256-bit SSL-kryptering med nyere browserversioner, der understøtter 40-bits eller 56-bits SSL-kryptering med ældre browsere og/eller operativsystemer. o MPKI for Intranet SSL Premium: Giver SSL-certifikater mulighed for Server Gated Cryptography (SGC), så klientsystemer kan oprette forbindelse ved 128-bit kryptering eller derover, hvilket er mere end andre SSL-certifikater. SSL-certifikater til intranet er ikke beregnede til servere eller andre enheder, som er offentligt tilgængelige på internettet. o MPKI for Intranet SSL Standard: Beregnet til intranet og private netværk. Certifikater til standardudgaven giver mulighed for 128-bit eller 256-bit SSL-kryptering med nyere browserversioner, der understøtter 40-bits eller 56-bits SSL-kryptering med ældre browsere og/eller operativsystemer. SSL-certifikater er ikke beregnede til servere eller andre enheder, som er offentligt tilgængelige på internettet. o Open Financial Exchange (OFX) SSL-certifikater: Til banker eller andre kvalificerede pengeinstitutter (kontakt din Symantec-salgspartner, hvis du vil vide mere). Kompatibel med de mest populære servere, der giver mulighed for SSL på websites og accepteres af de fleste browsere, der understøtter SSL. o Authenticode Code Signing-certifikater: Beskyt indholdets integritet og udgivernes identitet sammen med Microsofts Authenticode-teknologi ved at give udviklere mulighed for digital signering af eksekverbare filer og.cab-,.dll- og.ocxfiler med henblik på sikker filoverførsel. Authenticode-kodesigneringscertifikater understøtter flere programmer til certificering af Windows-logoer. Administratorer bruger MPKI Control Center til at administrere og kontrollere SSL-certifikattilmelding, -godkendelse, -afvisning, - tilbagekaldelse og fornyelse. o Enterprise Certificate Manager (ECM): Giver central administration og kontrol af SSL-, OFX- og Code Signing-certifikater i flere afdelinger eller underafdelinger af hele kundens virksomhed for hele kontoen. o Komplet PKI-administration. o Rapportering med henblik på sporing af certifikatoplysninger. o Overvågnings-logfil over udstedte certifikater og administratorhandlinger. o Mailadvarsler. o Hent CRL. o Interaktiv elektronisk hjælp. Subscriber Tools giver mulighed for rollebaseret uddelegering af opgaver med henblik på fordelt administration. Certifikatabonnenter interagerer med systemet via skærmbilleder, der kan tilpasses. Alle data behandles automatisk i Symantecs hostede datacenter i udbyderklasse, der fungerer som hub mellem administratoren, brugerne og nøglecentret. Alt efter den relevante supportniveaupakke kan brugeren for et ekstra gebyr ved hjælp af ECM-funktionen tilføje flere organisationer og domænenavne på tjenestekontoen. Kunden kan tilføje administratorsæt for et ekstra gebyr. Hver konto indeholder ét (1) administratorsæt. Sættet indeholder et klientcertifikat til godkendelse til MPKI Control Center og en valgfri sikkerheds-hardwaretoken til lagerplads.

3 For et ekstra gebyr kan SSL-certifikatlicensfunktionen tillade brugen af et certifikat på en fysisk enhed med flere certifikatlicenser til alle fysiske servere, der administreres med hver enkelt enhed, eller indeholder kopier af certifikater. Selvom Symantec anbefaler følgende retningslinjer ved ikke at kopiere eller dele certifikater (og private nøgler) fra server til server, har visse kunder af hensyn til redundans, udligningen af arbejdsmængden og andre hensyn til ydeevnen og tilgængeligheden konfigureret deres internetinfrastruktur unikt, hvilket betyder, at certifikater skal deles på flere servere eller andre enheder. Kundens ansvar Symantec kan kun udføre tjenesten, hvis kunden udleverer de nødvendige oplysninger eller udfører de obligatoriske handlinger. Hvis kunden ikke oplyser/leverer i henhold til disse ansvarsområder, kan Symantecs tjeneste blive forsinket, hæmmet eller forhindret (som beskrevet nedenfor). Mulighed for konfiguration: Kunden skal angive de nødvendige oplysninger, før Symantec kan udføre tjenesten. Tilstrækkeligt kundepersonale: Kunden skal have tilstrækkeligt personale til at bistå Symantec med leverance af tjenesten efter rimelige krav fra Symantecs side. Kunden accepterer at blive udpeget som registreringsinstans uden for Symantec. Kunden skal opfylde alle krav og udføre alle forpligtelser, som er pålagt en STN-registreringsinstans, deriblandt, men ikke begrænset til: (i) Symantec Trust Network CPS, der kan ændres periodisk, (ii) håndbogen og (iii) forpligtelserne, der er beskrevet i afsnit V. Foruden opsigelsen, tilbagekaldelsen og sikkerhedsbetingelserne i denne beskrivelse af tjenesten gælder opsigelsen af vilkår i tjenesten ikke for Symantec Trust Network CPS og håndbogen, før driften af alle certifikater, der er udstedt herunder, ophører. Kunden skal udpege en eller flere bemyndigede medarbejdere eller agenter som registreringsinstansadministrator(er). Alle disse medarbejdere eller agenter skal som minimum være i besiddelse af de kvalifikationer, der fremgår af håndbogen. Registreringsinstansadministratorer er berettiget til at udpege yderligere registreringsinstansadministratorer på kundens vegne. Kunden skal sørge for, at registreringsinstansadministratorer, som modtager certifikaterne, overholder vilkårene i den gældende abonnementsaftale, som fremgår af håndbogen. Administratorfunktioner. Kunden skal overholde de krav, som fremgår af Symantec Trust Network CPS og håndbogen, til validering af oplysningerne i certifikatansøgningerne, godkende eller afvise certifikatansøgningerne, benytte hardware og software angivet af Symantec samt tilbagekalde certifikater. Kunden er forpligtet til at udføre disse opgaver på en kompetent, professionel og faglig måde. Kunden må kun godkende en certifikatansøgning, hvis (i) ansøgningen er lavet på vegne af en enhed eller et internetdomæne (med det formål at godkende SSL-certifikater) eller et softwarehus (med det formål at godkende Code Signing-certifikater) inden for kundens organisation, og (ii) kundens registreringsinstans har givet tilladelse til brug af vedkommendes virksomhedsnavn i certifikatet. Hvis kundens registreringsinstansadministrators bemyndigelse til at fungere som registreringsinstansadministrator på kundens vegne ophører, skal kunden straks tilbagekalde en sådan bemyndigelse. Hvis kundens virksomhedsnavn og/eller domæneregistrering ændres, skal kundens registreringsinstansadministrator straks anmode om tilbagekaldelse af alle certifikater, som er udstedt derunder. Kunden må ikke videregive kontrolsætninger, PIN-koder, software- eller hardwaremekanismer, der beskytter RAA-certifikatets private nøgle, til tredjepart. Certifikatenheder kan købes og forudindlæses på tjenestekontoen. Alle enheder, som ikke er udstedt (dvs. indløst for certifikater) inden tolv (12) måneder fra købstidspunktet, udløber automatisk. Certifikater, der gælder for certifikatlicensmuligheden, kan bruges på én (1) fysisk enhed med yderligere certifikatlicenser til alle fysiske servere, der administreres af hver enkelt enhed, eller indeholder kopier af certifikater. Alle certifikater, der gælder for certifikatlicensmuligheden, tæller som én licens for hver enkelt enhed pr. år. Alle certifikater, der gælder for Subject Alternative Name, kan bruges til at sikre flere domæner. Der er en grænse på 20 domæner eller "SubAltNames" pr. certifikat. Alle certifikater, der gælder for Subject Alternative Name, tæller som én licens for hver enkelt enhed pr. år.

4 Registreringsinstansadministratoren skal gennemgå oplysningerne i certifikatet før brug og straks underrette Symantec i tilfælde af fejl. Ved modtagelse af meddelelse herom vil Symantec tilbagekalde RAA-certifikatet og udstede et korrekt RAAcertifikat i henhold til de krav, der fremgår heraf. Kunden skal hele tiden holde oplysninger om "Teknisk kontaktperson" på kontoen ajourførte, således af kunden modtager mail vedrørende provisionering og andre oplysninger fra Symantec vedrørende tidsforbrug, der kan påvirke kontoen. Kunden skal opretholde nøjagtige mailadresser for alle administrative brugere, der benytter tjenesten. Kundens erstatning i forbindelse med udpegningen som registreringsinstans. I tilfælde af krav, søgsmål, sagsanlæg eller afgørelser fra tredjepart som følge af din misligholdelse af de forpligtelser, der fremgår ovenfor, skal kunden forsvare og skadesløsholde Symantec og virksomhedens bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer, agenter, medarbejdere, efterfølgere og befuldmægtigede for sådanne krav. Hjælp og teknisk support Der tilbydes flere supportaftaler til Symantec Managed PKI for SSL Certificate Services. Du kan finde flere oplysninger under "Supportaftale" på følgende adresse: https://certmanager.websecurity.symantec.com/contents_en_us/html/ecm_onlineguide.htm. VILKÅR, SOM ER SPECIFIKKE FOR TJENESTEN Symantec-ansvar Symantec udpeger kunden som ikke-symantec-registreringsinstans inden for Symantec Trust Network i overensstemmelse med Symantec Trust Network CPS. Symantec underretter personen, der udpeges af kunden som registreringsinstansadministrator for eventuelle ændringer i tjenesten ved at offentliggøre oplysningerne i MPKI Control Center. Symantec giver kunden en begrænset, ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overføres eller udstedes som dellicens i løbet af tjenesteperioden, som kan bruges til at benytte tjenesten, enhver konsol, software eller andre værktøjer, som stilles til rådighed af Symantec i tjenesteperioden. Kunden må alene benytte MPKI Control Center, softwaren og funktioner i overensstemmelse med gældende anvisninger eller dokumentation, og de slutbrugerlicensvilkår og/eller begrænsninger, der fremgår deraf. Symantec leverer tjenesten, indtil tjenesteperioden, som er købt herunder, udløber. Symantec sørger for den nødvendige infrastruktur til at levere tjenesten. Symantec udsteder, håndterer, tilbagekalder og/eller fornyer certifikater i overensstemmelse med kundens anvisninger gennem registreringsinstansadministrator(er). Ved godkendelsen af en certifikatansøgning er Symantec: (i) berettiget til at støtte sin ret på rigtigheden af de oplysninger, der fremgår af den godkendte certifikatansøgning, og (ii) udstede et certifikat til den certifikatansøger, som indsender certifikatansøgningen. Uanset vilkårene i "Basis" SLA gælder ingen service level-forpligtelser med hensyn til de tjenester, der leveres i henhold hertil, medmindre der foreligger en Gold eller Platinum Service Fee-forpligtelse. Symantec meddeler kunden, om RAA-certifikatansøgningen er godkendt eller afvist. Hvis RAA-certifikatansøgningen godkendes, udsteder Symantec et RAA-certifikat, som skal benyttes i overensstemmelse med denne servicebeskrivelse. Symantec erklærer, at (i) der ikke er introduceret fejl af Symantec i certifikatoplysningerne, som følge af at Symantec ikke har draget rimelig omsorg for at oprette certifikatet, at (ii) deres udstedelse af certifikater i enhver henseende skal overholde deres CPS, og at (iii) deres tilbagekaldelse og brug af et lager er i overensstemmelse med deres CPS i alle henseender. Betingelser for tjenesten

5 Du må ikke afsløre resultaterne af nogen test i forbindelse med tjenesten til tredjeparter uden forudgående skriftligt samtykke fra Symantec. Brugen af tjenestekomponenter i form af software er underlagt slutbrugerlicensaftalen, der følger med softwaren. Hvis der ikke følger en licensaftale med tjenestekomponenten, er denne underlagt vilkårene og betingelserne på følgende adresse: (http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/eulas/b-hosted-service-component-eula-eng.pdf). Yderligere rettigheder og forpligtelser, der gælden brugen af sådanne tjenestekomponenter, er angivet i tjenestebeskrivelsen. Medmindre andet er angivet i tjenestebeskrivelsen, kan tjenesten (deriblandt udbudte softwarekomponenter, der følger med tjenesten) benytte open source og andre tredjepartsmaterialer, der er underlagt en separat licens. Du kan læse de gældende tredjepartsvilkår (evt.) ved at gå til: Restriktioner for Code Signing-certifikater. Kunden må ikke benytte et Code Signing-certifikat: (i) for eller på vegne af andre virksomheder end sin egen, (ii) til at forestå drift af private eller offentlige nøgler i forbindelse med andre domænenavne og/eller virksomhedsnavne end det, kunden har anført i sin certifikatansøgning, (iii) til at distribuere skadeligt indhold af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, indhold, som vil have den effekt, at det skaber besvær for modtageren af sådant indhold, eller (iv) på en måde, der overdrager kontrollen med eller giver tilladelse til adgang for den private nøgle svarende til certifikatets offentlige nøgle til andre end den medarbejder, som kunden har bemyndiget (enhver sådan overdragelse skal ske på en sikker måde for at beskytte den private nøgle). Restriktioner for MPKI for Intranet SSL- og MPKI for Intranet SSL Premium-certifikater. SSL-certifikater til intranet må kun benyttes på intranetdomæner og må ikke tilknyttes enheder, som er offentligt tilgængelige på internettet. Symantec forbeholder sig ret til at overvåge offentligt tilgængelige internetservere og/eller enheder for at sikre, at Intranet SSL-certifikaterne overholder bestemmelserne i nærværende klausul. Hvis Symantec opdager, at brugen af Intranet SSL-certifikat(er) ikke sker i overensstemmelse med denne klausul, underretter Symantec straks kundens registreringsinstansadministrator om misligholdelsen. Registreringsinstansadministrator skal inden fireogtyve (24) timer enten (i) straks flytte Intranet SSL-certifikatet til et intranetdomæne eller (ii) tilbagekalde Intranet SSL-certifikatet fra kundens servere. Hvis registreringsinstansadministratoren ikke inddrager eller flytter det uoverensstemmende certifikat, kan Symantec tilbagekalde RAA-certifikatet. Restriktioner for SSL-certifikater. Kunden må ikke bruge et SSL-certifikat (i) til eller på vegne af en virksomhed, der ikke er kundens egen; (ii) til at udføre private eller offentlige nøgleoperationer i forbindelse med domænenavne og/eller virksomhedsnavne udover dem, der er sendt til kundens registreringsinstansadministrator i løbet af tilmeldingen; eller (iii) på mere end én fysisk server eller enhed ad gangen, med mindre kunden har valgt certifikatlicensmuligheden. Kunden anerkender, at certifikatlicensmuligheden kan medføre øgede sikkerhedsrisici for kundens netværk, og Symantec fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for sikkerhedsbrud som følge af spredning af en enkelt nøgle blandt flere enheder. SYMANTEC ANSER UAUTORISERET BRUG AF ET SSL-CERTIFIKAT PÅ EN ENHED, SOM RESIDERER OVER EN SERVER ELLER EN SERVERFARM, FOR ULOVLIG SOFTWAREKOPIERING OG VIL RETSFORFØLGE OVERTRÆDERE I VIDEST MULIGT OMFANG, SOM LOVGIVNINGEN TILLADER DET. Certifikater købt i henhold til certifikatlicensmuligheden begrænser et krav i henhold til NetSure-beskyttelsesplanen til ti tusinde amerikanske dollars (USD ) eller et tilsvarende beløb i lokal valuta. Kunden erklærer, at (i) alt informationsmateriale til udstedelse af et certifikat, som er valideret af kunden eller på kundens vegne, er sandt og korrekt i enhver henseende, (ii) kundens godkendelse af certifikatansøgninger ikke vil medføre fejlagtig udstedelse, (iii) kunden i alt væsentligt har overholdt Symantec Trust Network CPS, håndbogen og kundens forpligtelser, som fremgår heraf, (iv) ingen certifikatoplysninger, som er videregivet til Symantec, krænker immaterielle rettigheder tilhørende tredjepart, (v) de oplysninger, kunden videregiver i certifikatansøgning(er) (herunder mailadresser), ikke har været og ikke vil blive anvendt til ulovlige formål, (vi) kundens registreringsinstansadministrator har været (siden RAA-certifikatets oprettelse) og forbliver den eneste, som er i

6 besiddelse af RAA-certifikatets private nøgle eller kontrolsætninger, PIN-koder, software- eller hardwaremekanismer, der beskytter den private nøgle, og at ingen uvedkommende har fået eller vil få adgang til sådanne materialer eller oplysninger, (vii) kunden alene vil benytte RAA-certifikatet til bemyndigede og lovlige formål i overensstemmelse med denne aftale, og at (viii) kunden ikke vil overvåge, interferere med eller foretage reverse engineering af den tekniske implementering af Symantecs systemer, software eller STN, medmindre der foreligger forudgående skriftlig tilladelse fra Symantec, og at kunden ikke på anden måde bevidst vil kompromittere sikkerheden af Symantecs systemer, software eller STN. Hver Service-licens kan understøtte flere organisationer og flere domænenavne, så længe hver organisation og dertil hørende domænenavn(e) ejes og er registreret af den organisation, som er indehaver af Service-kontoen. Denne tjeneste er ikke beregnet til tjenesteudbydere, der udsteder certifikater til udefrakommende organisationer, og må ikke benyttes til sådanne formål. Hvis kunden viser et Trust Seal fra Symantec på sit website, skal kunden kun installere og vise dette segl i henhold til licensaftalen for Symantec Seal, som er offentliggjort i lageret. Symantec kan opdatere tjenesten når som helst for at opretholde tjenestens effektivitet. Tjenesten kan benyttes globalt i henhold til gældende krav om overholdelse af eksportrestriktioner og tekniske begrænsninger i henhold til Symantecs daværende standarder. DEFINITIONER Udtryk med stort begyndelsesbogstav i denne tjenestebeskrivelse, der ikke er definerede i aftalen eller denne tjenestebeskrivelse, har følgende betydning: Ved "Administrator" forstås enhver person med tilladelse til og ansvar for udførelse af betroede funktioner i forbindelse med tjenesten. Ved "Program" forstås et sæt filer eller et computerprogram i objektkodeformat. Ved "Certifikat" eller "Digitalt certifikat" forstås en besked, der som minimum angiver et navn eller det udstedende nøglecenter, angiver abonnenten, indeholder abonnentens offentlige nøgle, angiver certifikatets gyldighedsperiode, indeholder et certifikatserienummer og er digitalt signeret af nøglecentret. Ved "certifikatansøger" forstås en person eller organisation, som anmoder om udstedelse af et certifikat af et nøglecenter. Ved "Certifikatansøgning" forstås en anmodning fra en certifikatansøger (eller godkendt medarbejder hos certifikatansøgeren) til et nøglecenter om udstedelse af et certifikat. Ved "Nøglecenter" eller "CA" forstås en enhed, som er godkendt til at udstede, administrere, tilbagekalde eller forny certifikater i STN'en. Af hensyn til denne tjenestebeskrivelse betyder CA Symantec eller dets eventuelle datterselskaber. Ved "erklæring om certificeringspraksis" eller "CPS" forstås en erklæring om et nøglecenters eller en registreringsinstans metoder til at godkende eller afvise certifikatanmodninger samt udstede, administrere og tilbagekalde certifikater. CPS'en offentliggøres i lageret. Ved

7 "Code Signing-certifikat" forstås et certifikat, der bruges til at logge elektronisk på et program og bekræfte identitet og integritet for koden fra udgivere og/eller udviklere. Ved "Udvikler" forstås en person, der er tilmeldt et administratorcertifikat og kan benytte tjenesten på vegne af en udgiver, som har udviklet et program. Ved "fejlagtig udstedelse" forstås (a) udstedelse af et certifikat, som grundlæggende er i uoverensstemmelse med de procedurer, som kræves af CPS, (b) udstedelse af et certifikat til en anden abonnent end den, som certifikatet vedrører, eller (c) udstedelse af et certifikat uden bemyndigelse af den abonnent, som et sådant certifikat vedrører. Ved "Håndbog" forstås Managed PKI for SSL Administrator s Handbook, der er udgivet af Managed PKI Control Center. Ved "certifikatlicensmuligheden" forstås den tjeneste, der giver en abonnent ret til at anvende et certifikat på én fysisk enhed (den "første fysiske enhed") og til at anskaffe yderligere certifikatlicenser til (i) yderligere fysiske servere eller fysiske enheder, som er sikret af den første fysiske enhed, herunder servere, der er sikret gennem en belastningsjusteringsserver, hvorpå certifikatet er installeret, eller til (ii) yderligere fysiske servere, hvorpå der er installeret replikerede certifikater. Denne mulighed er muligvis ikke tilgængelig for dig. Ved "Managed PKI Control Center" eller "MPKI Control Center" forstås internetkonsollen, som administratoren bruger til at benytte tjenesten med.ved "NetSure-beskyttelsesplan" forstås den udvidede garanti, som ydes af Symantec. Ved "gyldighedsperiode" forstås en periode, som starter på den dato og det tidspunkt, hvor certifikatet udstedes (eller en senere dato eller tidspunkt, hvis det fremgår af certifikatet), og som slutter på den dato og det tidspunkt, hvor certifikatet udløber eller tilbagekaldes før tid. Ved "Udgiver" forstås enkeltpersonen, virksomheden eller den juridiske enhed, der bruger Code Signing-certifikater. Ved "Registreringsmyndighed" eller "RA" forstås en enhed, som er godkendt af nøglecentret til at hjælpe certifikatansøger med at søge om certifikater samt godkende eller afvise certifikatansøgninger, tilbagekalde certifikater eller forny certifikater. Ved "Registreringsinstansadministrator" eller "RAA" forstås en person, der udpeges af en registreringsinstans og har ansvaret for at varetage registreringsinstansens funktioner. Ved "lager" forstås samlingen af dokumenter på som bruges til overholdelse af gældende CPS. Ved "Tjenestekomponent" forstås visse kursusprogrammer, hardwaretilbehør og tilhørende dokumentation, der kan tilbydes separat af Symantec som en del af tjenesten. Ved "SSL-certifikat" forstås et certifikat, som anvendes til at understøtte SSL-sessioner mellem en webbrowser (eller en anden klient) og en webserver, der anvender kryptering.

8 Ved "Subject Alternative Name" forstås en licensløsning, der tillader brugen af et certifikat til at sikre flere domæner. Ved "Abonnent" forstås (i tilfælde af et enkelt certifikat) en person, som er underlagt eller har fået udstedt et certifikat. Virksomhedscertifikat: En virksomhed, som ejer udstyret eller enheden, der er underlagt eller blevet udstedt et certifikat. En abonnent kan benytte og har tilladelse til at benytte den private nøgle, der svarer til den offentlige nøgle, som optræder i det pågældende certifikat.ved "abonnementsaftale" forstås den aftale, som er indgået mellem en abonnent og nøglecentret eller Symantec vedrørende levering af certifikatrelaterede tjenester, som regulerer abonnentens rettigheder og forpligtelser i forhold til certifikatet. Ved "Symantec Trust Network" eller "STN" forstås infrastrukturen for certifikatbaserede offentlige nøgler, som reguleres af Symantec Trust Networks CPS, som giver mulighed for verdensomspændende udrulning og brug af certifikater fra Symantec og dets tilknyttede selskaber og deres respektive kunder, abonnenter og signaturmodtagere. Ved "Enhed" eller "Certifikatenhed" forstås det multiplicerede antal af certifikater og varigheden af købte certifikater målt i år. Brug af yderligere funktioner kan betyde, at der kræves flere enheder til udstedelse af et certifikat. SLUTNING PÅ BESKRIVELSE AF TJENESTEN

9 SYMANTECS SERVICEAFTALE SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETTE SELSKABS DATTERSELSKABER ("SYMANTEC") ER INDFORSTÅET MED AT GIVE DIG ADGANG TIL TJENESTERNE SOM ENKELTBRUGER, FIRMA ELLER DEN JURIDISKE PERSON, DER SKAL BRUGE TJENESTERNE (HEREFTER OMTALT SOM "DU" ELLER "DIN/DIT"), MEN KUN PÅ DEN BETINGELSE, AT DU ACCEPTERER ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DEN GÆLDENDE AFTALE ("AFTALEN"). LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE AFTALE GRUNDIGT IGENNEM, FØR DU BRUGER TJENESTERNE. DETTE ER EN JURIDISK OG RETSGYLDIG KONTRAKT MELLEM DIG OG SYMANTEC. VED AT KLIKKE PÅ KNAPPEN "ACCEPTÉR", "JEG ACCEPTERER" ELLER "JA" ELLER VED AT BRUGE TJENESTERNE ERKLÆRER DU DIG ENIG I DENNE AFTALES VILKÅR OG BETINGELSER. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU KLIKKE PÅ "JEG ACCEPTERER IKKE", "NEJ" ELLER PÅ ANDEN VIS TILKENDEGIVE, AT DU IKKE ACCEPTERER, OG IKKE VIL ANVENDE TJENESTERNE YDERLIGERE. MEDMINDRE ANDET ER ANGIVET HERI, HAR UDTRYK MED STORT BEGYNDELSESBOGSTAV DEN BETYDNING, SOM ER ANGIVET I AFSNITTET "DEFINITIONER" I DENNE AFTALE, OG SÅDANNE UDTRYK MED STORT BEGYNDELSESBOGSTAV KAN BRUGES I ENTAL ELLER FLERTAL ALT EFTER SAMMENHÆNGEN. HVIS KUNDEN KØBER HOS EN FORHANDLER, TILKENDEGIVER OG GIVER KUNDEN GARANTI FOR, AT KUNDEN GIVER FORHANDLEREN TILLADELSE TIL AT ANMODE OM, ACCEPTERE, INSTALLERE, OPRETHOLDE OG OM NØDVENDIGT ANNULLERE TJENESTEN PÅ VEGNE AF KUNDEN. VED AT GIVE FORHANDLEREN EN SÅDAN BEMYNDIGELSE ACCEPTERER KUNDEN AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS KUNDEN IKKE KAN ACCEPTERE DISSE VILKÅR, MÅ TJENESTEN IKKE BENYTTES. HVIS EN FORHANDLER ANMODER OM TJENESTEN SOM AUTORISERET REPRÆSENTANT FOR EN SLUTBRUGER, ACCEPTERER FORHANDLEREN VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE AFTALE PÅ VEGNE AF SÅDANNE SLUTBRUGERE. HVIS FORHANDLEREN FÅR ADGANG TIL TJENESTERNE TIL EGET BRUG, GÆLDER HELE DENNE AFTALE, UNDTAGEN FOR DINE FORPLIGTELSER SOM FORHANDLER. 1. PERIODE OG OPHØR (a) Periode og ophør. Medmindre aftalen opsiges tidligere i henhold til de gældende vilkår, fortsætter den, indtil den herunder købte tjenesteperiode udløber. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af denne aftale (med undtagelse af misligholdelse, for hvilken der udtrykkeligt foretages eksklusiv afhjælpning), kan den ikke-misligholdende part opsige aftalen, hvis en sådan misligholdelse ikke afhjælpes inden tredive (30) dage efter skriftlig meddelelse herom. (b) Kunden skal stoppe med at bruge tjenesten af nogen som helst grund efter opsigelsen. Ethvert ophør af denne aftale skal derudover ikke fritage nogle af parterne for forpligtelser, som er indtrådt forud for et sådant ophør. Vilkårene, der pr. definition skal gælde efter opsigelsen, annulleringen eller udløb, vil stadig gælde. 2. GEBYRER, BETALINGER OG AFGIFTER Gældende gebyrer fastsættes som beskrevet i konsollen på tidspunktet for købet eller i den gældende faktura ("Tjenestegebyrer"). Alle tjenestegebyrer forfalder øjeblikkeligt til betaling og kan ikke refunderes, medmindre andet fremgår af aftalen. Alle forfaldne beløb, som ikke betales efter eventuel afhjælpningsfrist, forrentes med 1,5 % pr. måned eller det maksimale, som er tilladt i henhold til loven. De anførte tjenestegebyrer er ekskl. moms. Alle skatter, afgifter, gebyrer eller andre statslige opkrævninger af en hvilken som helst art (inklusive salgs-, service- og brugsafgifter samt moms, men eksklusive afgifter baseret på Symantecs nettoindtægt), som opkræves af eller i henhold til en myndighed fra en statslig instans, afholdes af kunden og skal ikke anses for at være en del af, reduktion i forhold til eller modregning, hvad angår sådanne gebyrer. Alle forfaldne beløb til Symantec skal betales uden fradrag

10 eller tilbageholdelse for skatter, afgifter, gebyrer, bøder eller andet, medmindre de er lovpligtige. I dette tilfælde skal det beløb, som forfalder til betaling af kunden, med hensyn til hvilket et sådant fradrag eller en sådan tilbageholdelse skal betales, øges til det nødvendige omfang for at sikre, at Symantec, efter fradraget eller tilbageholdelsen, modtager og er berettiget til (fri for ansvar herfor) et nettobeløb svarende til det beløb, som de ville have modtaget, hvis et sådant fradrag eller en sådan tilbageholdelse ikke var påkrævet. Dette afsnit gælder ikke, hvis du har købt tjenesten af en forhandler. 3. EJENDOMSRET Ved "immaterielle rettigheder" forstås alle kendte eller herefter eksisterende rettigheder til immateriel ejendom, herunder, men ikke begrænset til, registrerede og ikke-registrerede, amerikanske og udenlandske ophavsrettigheder, varemærker, handelsnavne, virksomhedsnavne, logoer, opfindelser, patenter, patentansøgninger, software, knowhow og alle andre immaterielle rettigheder og ejendomsrettigheder. Kunden anerkender, at Symantec og deres licensgivere ejer alle immaterielle rettigheder og adkomsten til alle deres fortrolige oplysninger eller andre navnebeskyttede informationer, produkter, tjenester samt idéer, koncepter, teknikker, opfindelser, processer, software eller værker, som er udviklet, integreret i eller udøves i forbindelse med de tjenester, som leveres af Symantec, herunder, men ikke begrænset til, modifikationer, forbedringer, afledte arbejder, konfigurationer, oversættelser, opgraderinger samt grænseflader dertil (under et kaldet "Symantecs værker"). Symantecs værker omfatter ikke kundens eksisterende hardware, software eller dine eksisterende netværk. Intet i denne aftale skal forstås som ejendomsret eller licens til den anden parts immaterielle rettigheder, og parterne fortsætter med at være indehavere af og opretholde deres immaterielle rettigheder. 4. FORTROLIGE OPLYSNINGER: Ved "fortrolige oplysninger" forstås materiale, data, systemer og anden information om den anden parts drift, virksomhed, planer, markedsmæssige mål, finansielle forhold, produkter, ydelser, kunder og immaterielle rettigheder, som offentligheden ikke har adgang til eller ikke har viden om. Fortrolige oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, vilkårene i denne aftale samt alle oplysninger vedrørende tekniske detaljer om driften af alle Symantecs ydelser samt software eller hardware, som tilbydes eller leveres i forbindelse hermed. Parterne anerkender, at de som følge af deres relation i henhold til aftalen kan få adgang til og komme i besiddelse af fortrolige oplysninger om den anden part. Den part, som modtager fortrolige oplysninger ("modtageren"), accepterer at hemmeligholde alle de fortrolige oplysninger, som denne har modtaget af den anden part ("afgiveren"), både mundtligt og skriftligt, og erklærer ikke at videregive eller på anden måde offentliggøre sådanne fortrolige oplysninger til tredjepart uden afgiverens forudgående skriftlige samtykke, dog således at modtageren kan videregive vilkårene i denne aftale til sine juridiske og forretningsmæssige rådgivere, hvis sådanne tredjeparter accepterer ikke at videregive sådanne fortrolige oplysninger i henhold til vilkår, som ikke er mindre restriktive end dem, som fremgår heraf. Modtageren accepterer endvidere kun at benytte de fortrolige oplysninger til opfyldelse af denne aftale. Uanset det foranstående gælder de forpligtelser, der fremgår heraf, ikke for fortrolige oplysninger, som: (i) er eller bliver offentligt kendt af grunde, som ikke kan henføres til modtageren, (ii) var retmæssigt i modtagerens besiddelse forud for afgiverens videregivelse af oplysningerne, (iii) efter videregivelse er retmæssigt modtaget af modtageren fra tredjepart, som er i lovlig besiddelse af sådanne fortrolige oplysninger uden begrænsning, (iv) er uafhængigt udarbejdet af modtageren uden anvendelse af de fortrolige oplysninger, eller som (v) kræves i henhold til loven eller en kendelse fra domstolene, forudsat at modtageren straks giver afgiveren skriftlig meddelelse om krav om sådan videregivelse for at give afgiveren mulighed for at opnå en retskendelse eller en anden retslig foranstaltning til sikring af, at oplysningerne ikke videregives, og skal udfolde rimelige bestræbelser på at samarbejde med afgiveren for at opnå en sådan retskendelse eller anden retslig foranstaltning til sikring af, at oplysningerne ikke videregives. 5. FORTROLIGHED

11 Ved at angive personlige oplysninger som defineret nedenfor, giver kunden på egne vegne, på vegne af sine brugere og på vegne af sine kontakter samtykke til følgende: Det kan være nødvendigt for kunden at oplyse visse personlige oplysninger om enkeltpersoner ("personlige oplysninger"), som vil blive behandlet og stilles til rådighed globalt af Symantec, dets associerede selskaber, repræsentanter og underleverandører med det formål at levere tjenesten og generere statistiske oplysninger om tjenesten til intern forskning og udvikling, herunder i lande, der kan have mindre beskyttende databeskyttelseslove end der, hvor du eller dine brugere befinder sig, og som ellers beskrevet i oversigterne og heri. Symantec må offentliggøre de indsamlede personlige oplysninger, hvis det kræves af myndighederne i henhold til loven eller som svar på en stævning eller anden juridisk proces. De personlige oplysninger, som kunden kan være forpligtet til at give, og som er nødvendige for at levere tjenesten, kan omfatte, men er ikke begrænset til, navne, mailadresse, IP-adresse og kontaktoplysninger på bestemte brugere og kontaktpersoner for tjenesten, personlige oplysninger angivet under konfigurationen af tjenesten og andre efterfølgende serviceopkald og andre personlige oplysninger, som er beskrevet heri. Skriv til følgende adresse ved spørgsmål eller for at få adgang til kundens personlige oplysninger: Symantec Corporation Privacy Program Office, 350 Ellis Street, PO Box 7011, Mountain View, CA 94043, USA. Mail: 6. ERSTATNING I FORBINDELSE MED OVERTRÆDELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER (a) Symantecs erstatningsforpligtelser i forbindelse med intellektuelle rettigheder. I tilfælde af at krav, søgsmål, sagsanlæg eller afgørelser fra tredjepart bygger på et krav om, at tjenesterne krænker et amerikansk patent, ophavsrettigheder eller forretningshemmeligheder ("krav om krænkelse"), skal Symantec forsvare og skadesløsholde kunden og dennes bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer, agenter, medarbejdere, efterfølgere og befuldmægtigede for krav om krænkelse, og holde kunden skadesløs for endelige erstatningskrav mod kunden, for så vidt en sådan erstatning kan henregnes til direkte krænkelse af tjenesterne eller er forligsmæssigt accepteret af Symantec, plus omkostninger (herunder rimelige advokatsalærer og udgifter). I tilfælde af krav om krænkelse er Symantec berettiget til, efter eget skøn, at indhente retten til fortsat brug af den berørte tjeneste eller udskifte eller ændre den berørte tjeneste, så de kan leveres af Symantec og benyttes af dig uden krænkelse af tredjeparts amerikanske patent, ophavsrettigheder eller forretningshemmeligheder. Hvis ingen af ovenstående muligheder er tilgængelige for Symantec på rimelig, kommerciel vis, kan Symantec straks opsige tjenesten med skriftligt varsel til kunden, og inden tredive (30) dage efter opsigelsen skal Symantec betale et opsigelsesgebyr svarende til den forholdsmæssige del af de på forhånd betalte Service-gebyrer (eksklusive installation og andre engangsgebyrer) svarende til den resterende tjenesteperiode, for hvilke sådanne Service-gebyrer er beregnet og betalt. Ovennævnte skadesløsholdelse gælder ikke for krænkelser som følge af: (i) open source eller tredjepartskomponenter eller - produkter, (ii) brug af tjenesten i uoverensstemmelse med aftalen, (iii) brug af tjenesterne sammen med andre tjenester, anden software eller anden hardware, som ikke er leveret af Symantec, hvis den formodede krænkelse ikke ville være sket, hvis en sådan kombination ikke forelå, (iv) ændringer af tjenesterne, som ikke forestås af Symantec, hvis den formodede krænkelse ikke ville være sket, hvis en sådan ændring ikke forelå, eller (v) brug af en formodet krænkende version af tjenesterne, hvis den formodede krænkelse kunne være undgået ved brug af en nyere version af de tjenester, der er stillet til din rådighed. UANSET AFTALENS ØVRIGE BESTEMMELSER UDGØR DE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER, DER FREMGÅR AF AFSNIT 6, HELE SYMANTECS FORPLIGTELSE OG DINE EKSKLUSIVE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER MED HENSYN TIL DENNE AFTALES GENSTAND. (b) Kunden skal straks underrette Symantec om erstatningskrav med en skriftlig tilladelse i overensstemmelse med afsnit 9 i denne aftale. Ved meddelelse om et krav om krænkelse skal meddelelsen (i) indeholde angivelse af det amerikanske patent, den

12 amerikanske ophavsret eller den amerikanske forretningshemmelighed, som påberåbes af tredjepart, og tjenesten, som muligvis vil være berørt af tredjepartens krav, samt (ii) angive, indledningsvist og løbende, hvilke andre potentielle skadesløsholdende parter kunden har underrettet om tredjepartens krav, og tjenesten, der er leveret til kunden af en anden potentiel skadesløsholdende part. Efter modtagelse af en sådan meddelelse skal Symantec have rimelig tid til at undersøge, om tredjepartens krav falder inden for skadesløsholdelsens omfang, forud for afgivelse af accept af at ville forsvare et sådant krav. Med hensyn til krav, om hvilke en sådan meddelelse gives, eller som på anden måde falder inden for skadesløsholdelsens omfang, er Symantec berettiget til at disponere over og ifalder det fulde ansvar for at forsvare sådanne krav (herunder forlig), dog således, at: (i) Symantec skal holde kunden underrettet om og rådføre sig med kunden i forbindelse med søgsmålets eller forligets fremdrift, (ii) Symantec ikke har ret til, uden kundens skriftlige samtykke, hvilket samtykke ikke må nægtes uden grund, at indgå forlig om sådanne krav, hvis forliget opstår som følge af eller er led i en straffesag, et søgsmål eller et sagsanlæg, eller indeholder en formodning om eller en tilladelse til eller en accept af forpligtelser eller forseelser (uanset om der er tale om erstatningsansvar, erstatningspligt uden for kontrakt eller andet) fra kundens side, eller som kræver særlig opfyldelse eller ikke-økonomisk afhjælpning af kunden, og (iii) kunden har ret til at medvirke til at forsvare kravet med en advokat efter eget valg og for egen regning. 7. ANSVARSBEGRÆNSNING INGEN AF PARTERNE IFALDER NOGET SOM HELST ANSVAR FOR INDIREKTE, SPECIELLE ELLER HÆNDELIGE SKADER, SKADER DER MEDFØRER PØNALERSTATNING ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF FORTJENESTE ELLER OMSÆTNING, UANSET OM DE ER PÅREGNELIGE ELLER UPÅREGNELIGE, SELV SÅFREMT DEN PÅGÆLDENDE PART ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UNDTAGEN FOR ANSVAR SOM FØLGE AF: (I) AFSNIT 4 (FORTROLIGE OPLYSNINGER); (II) AFSNIT 6(A) (SYMANTECS ERSTATNINGSFORPLIGTELSER I FORBINDELSE MED INTELLEKTUEL EJENDOMSRET); ELLER (III) DØDSFALD ELLER ALVORLIG KVÆSTELSE MÅ HVER PARTS SAMLEDE ANSVAR FOR EVENTUELLE OG ALLE KRAV I HENHOLD TIL AFTALEN IKKE VÆRE MERE END TO (2) GANGE STØRRE END DE BETALTE BELØB ELLER BELØB, SOM ER BETALT AF KUNDEN, TIL SYMANTEC I LØBET AF PERIODEN PÅ TOLV (12) MÅNEDER EFTER BEGIVENHEDERNE SOM FØLGE AF DISSE PÅSTANDE, OG HØJST TIL ET BELØB PÅ EN MILLION DOLLARS ($ ). BORTSET FRA DEN UDTRYKKELIGE, BEGRÆNSEDE GARANTI, SOM KAN FREMGÅ AF BESKRIVELSEN AF TJENESTEN OVENFOR, FRASKRIVER SYMANTEC SIG HERMED ALLE ANDRE GARANTER, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER I HENHOLD TIL LOVEN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OPFYLDELSE AF KUNDEKRAV, IKKE-KRÆNKELSE SAMT ALLE GARANTIER, SOM MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED YDEEVNE, BEHANDLING ELLER HANDELSMÆSSIG BRUG. SYMANTEC GARANTERER IKKE, AT TJENESTERNE IKKE VIL BLIVE AFBRUDT ELLER ER FEJLFRI. EN DEL AF OVENNÆVNTE UNDTAGELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE, FOR SÅ VIDT SOM NOGLE JURISDIKTIONER IKKE TILLADER UDELUKKELSE AF VISSE GARANTIER, ERKLÆRINGER ELLER INDESTÅELSER. 8. EVALUERINGSLICENS. Vilkårene og betingelserne i dette afsnit gælder, hvis kunden benytter tjenesten til evalueringsformål. (a) Brugsrettigheder. Licenserne, som kunden er tildelt i henhold til aftalen, er til begrænset brug i et testmiljø uden produktion og må kun benyttes til intern, ikke-kommerciel evaluering og test af tjenestens kompatibilitet. Kunden må ikke bruge tjenesten til andre formål.

13 (b) Evalueringsperiode. Kundens tildelte licenser er tidsbegrænsede og fortsætter til prøveversionens udløbsdata som beskrevet i kundens tilmelding til evalueringslicens ("evalueringsperiode"). Medmindre kunden køber en kommerciel licens til tjenesten, opsiges kundens licenser i henhold til aftalen ved evalueringsperiodens udløbsdato, og kunden skal overholde kravene i aftalens afsnit om "Periode og opsigelse". (c) ANSVARSBEGRÆNSNING. SYMANTEC ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR SKADER SOM FØLGE AF AFTALEN, DERIBLANDT, OG UDEN BEGRÆNSNING, EVENTUELLE TAB, MISTET OVERSKUD ELLER SKADER SOM FØLGE HERAF, SELVOM SYMANTEC UNDERRETTES OM MULIGHEDEN FOR DETTE. (d) ANSVARSFRASKRIVELSER. PARTERNE ANERKENDER, AT TJENESTEN ELLER SOFTWAREN, DER GIVES TIL KUNDEN I OVERENSSTEMMELSE MED OG MED HENBLIK PÅ EVALUERING, LEVERES "SOM DEN ER" OG UDEN NOGEN SOM HELST FORM FOR GARANTI. SYMANTEC FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER I HENHOLD TIL LOVEN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTERS RETTIGHEDER. PARTERNE ANERKENDER YDERLIGERE, AT TJENESTEBESKRIVELSEN I AFTALEN KUN HAR TIL FORMÅL AT BESKRIVE TJENESTEN, OG AT SYMANTEC FRASKRIVER ENHVER FORM FOR REPRÆSENTATION, GARANTI, TJENESTENIVEAU-TILSAGN ELLER ANDRE SYMANTEC-TILSAGN, FORPLIGTELSER ELLER ANSVAR I AFTALEN. INGEN SYMANTEC-AGENT ELLER -MEDARBEJDER HAR TILLADELSE TIL AT ÆNDRE, UDVIDE ELLER TILFØJE I DENNE GARANTI. (e) Rangfølge. I tilfælde af konflikter mellem dette afsnit og andre betingelser i aftalen har dette afsnit forrang over sådanne øvrige betingelser i forbindelse med tjenesten og evalueringsformålene. 9. GENERELLE BETINGELSER (a) Meddelelser. Kunden skal skriftligt fremsende alle meddelelser, krav eller anmodninger vedrørende denne aftale til Symantec (ikke pr. mail) til den "kontakt"-adresse, som fremgår af hjemmesiden, hvor kunden har købt tjenesterne, med kopi til General Counsel Legal Department, Symantec Corporation, 350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043, USA. (b) Hele aftalen. Denne aftale (deriblandt gældende beskrivelser af tjenesten)(hvis du er forhandler, deriblandt din forhandleraftale med Symantec) udgør den fulde aftale mellem Symantec og kunden med hensyn til tjenester, som er købt i forbindelse hermed, og har forrang for alle tidligere eller samtidige mundtlige eller skriftlige erklæringer, aftaler eller kommunikation i relation dertil. Vilkår og betingelser i alle købsordrer, som ikke er medtaget i eller som strider mod denne aftale, er ugyldige. (c) Ændringer og afkald. Bortset fra, hvad der er anført nedenfor, kan alle vilkår eller bestemmelser i denne aftale ændres, og iagttagelse af alle vilkår i denne aftale kan alene frafaldes skriftligt i form af et ikke-elektronisk dokument med henvisning til denne aftale og med underskrift af de parter, som er bundet heraf, og denne aftale kan ikke ændres eller forlænges alene ved fremsendelse af en købsordre eller lignende dokument med henvisning til denne aftale. Uanset det foranstående kan Symantec når som helst ændre vilkårene i aftalen. Sådanne ændringer vil være bindende og træder i kraft tredive (30) dage efter offentliggørelse af ændringen på Symantecs websites eller ved underretning til kunden via mail. Hvis kunden ikke accepterer ændringen, kan vedkommende til enhver tid opsige aftalen ved at underrette Symantec og anmode om delvis refusion af betalte gebyrer, der beregnes forholdsmæssigt fra opsigelsestidspunktet og til udløb af serviceperioden. Hvis kunden fortsætter med at benytte tjenesten efter en sådan ændring, accepterer vedkommende at overholde og være bundet deraf.

14 (d) Force majeure. Ingen af parterne skal anses for at misligholde denne aftale og kan ikke holde den anden part ansvarlig for ophør, afbrydelse eller forsinkelse i forbindelse med opfyldelse af sine forpligtelser (bortset fra betalingsforpligtelser) som følge af jordskælv, oversvømmelse, brand, storm, naturkatastrofe, krig, terrorisme, væbnet konflikt, strejke, lockout, boykot eller lignende hændelser, som er uden for den pågældende parts rimelige kontrol, forudsat at den part, der henholder sig denne bestemmelse, (i) giver øjeblikkelig skriftlig meddelelse derom og (ii) tager alle rimelige skridt til at mindske konsekvenserne af force majeurehændelsen, dog således, at i tilfælde af at force majeure-hændelsen fortsætter i en periode på mere end tredive (30) dage i alt, så kan parterne straks bringe denne aftale til ophør med skriftligt varsel. (e) Vilkårenes uafhængighed. Såfremt en bestemmelse i nærværende aftale på nogen måde erklæres ugyldig eller lovstridig eller anses for ikke at kunne håndhæves af en kompetent domstol, skal dette ikke berøre de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller håndhævelse på nogen måde. (f) Overholdelse af krav. Parterne skal overholde alle gældende føderale, statslige og lokale love og regler i forbindelse med opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til aftalen. Kunden bekræfter hermed og accepterer, at tjenesten og relaterede filoverførsler eller teknologi ("Kontrolleret teknologi") kan være underlagt gældende lovgivning om eksport, økonomiske sanktioner samt lovgivning om fysisk eller elektronisk import, lovkrav, regler og licenser, og at kunden hermed er informeret om oplysningerne, som er udgivet af Symantec på eller efterfølgeres websites, og vil overholde foranstående samt eventuelle yderligere eksportrestriktioner, der kan være gældende for enkelte tjenester i henhold til de relevante tjenestebeskrivelser. Symantec forbeholder sig retten til at opsige alle forpligtelser i henhold til denne aftale med eller uden krav om skriftligt varsel og uden ansvar over for kunden, hvis du ikke overholder denne betingelse. (g) Overdragelse. Kunden må ikke overdrage de tildelte rettigheder eller denne aftale, hverken helt eller delvist, og uanset om dette er i henhold til aftale, lovgivningen eller andet, uden Symantecs forudgående, udtrykkelige, skriftlige samtykke. Et sådant samtykke må ikke nægtes uden grund eller forsinkes. (h) Uafhængige kontraktsparter. Parterne i denne aftale er uafhængige kontraktsparter. Ingen af parterne er agent, repræsentant, partner i et joint venture eller partner for den anden part. Ingen af parterne har ret, beføjelser eller bemyndigelse til at indgå aftaler for eller på vegne af, eller til at ifalde forpligtelser eller ansvar for eller på anden måde binde den anden part. Hver enkelt part afholder egne omkostninger og udgifter i forbindelse med opfyldelsen af denne aftale. (i) Lovvalg. Denne aftale og enhver tvist vedrørende de tjenester, der leveres i henhold hertil, er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med hver af følgende love, uden hensyntagen til lovvalgsreglerne: (i) lovene i staten Californien, hvis kunden er bosiddende i Nordamerika eller Latinamerika, eller (ii) engelsk ret, hvis kunden er bosiddende i Europa, Mellemøsten eller Afrika, eller (iii) lovene i Singapore, hvis kunden er bosiddende i Asien eller Stillehavsområdet, herunder Japan. FN's konvention vedrørende aftaler om internationale køb (CISG) gælder ikke for denne aftale. (j) Konfliktløsning. I det omfang, det er tilladt i henhold til lovgivningen, skal kunden, før kunden anlægger søgsmål eller administrativt fremsætter et krav vedrørende en tvist, som vedrører forhold i denne aftale, underrette Symantec og alle andre parter, som tvisten måtte vedrøre, med henblik på at søge at løse tvisten. Både kunden og Symantec skal bestræbe sig på at løse

15 enhver sådan tvist gennem forretningsmæssige drøftelser. Hvis tvisten ikke er løst inden tres (60) dage efter den første meddelelse, kan en part træffe videre foranstaltninger i henhold til gældende lov som anført i denne aftale. (k) Engelsk version. Hvis denne aftale oversættes til andre sprog end engelsk, og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelsksprogede version og den oversatte version, skal den engelsksprogede version have forrang i enhver henseende.

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETTE SELSKABS DATTERSELSKABER, DERIBLANDT GEOTRUST OG THAWTE ("VIRKSOMHEDEN") ER INDFORSTÅET

Læs mere

ABONNEMENTSAFTALE OM SSL-CERTIFIKAT

ABONNEMENTSAFTALE OM SSL-CERTIFIKAT ABONNEMENTSAFTALE OM SSL-CERTIFIKAT DENNE SSL-CERTIFIKATABONNENTAFTALE ("AFTALEN") INDGÅS MELLEM SYMANTEC OG PARTNERE ("VIRKSOMHEDEN) SAMT MYNDIGHEDEN, DU REPRÆSENTERER VED HÅNDHÆVELSEN AF DENNE AFTALE

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Sidst opdateret: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Denne Aftale for associerede virksomheder (herefter kaldet Aftalen ) er indgået af og mellem Uniblue Systems

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Bilag 1: Standard forretningsbetingelser. 1. Indledning. 2. Honorarer, udgifter, fakturering og betalingsbetingelser g

Bilag 1: Standard forretningsbetingelser. 1. Indledning. 2. Honorarer, udgifter, fakturering og betalingsbetingelser g Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C 08.06.2016 g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1: Standard

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1 Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 PBS CA Certifikat Center

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING DTU SSA MINDRE PROJEKTER MARTS 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING (MINDRE PROJEKTER) mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE Denne abonnementsaftale for Mobile RTK Signal Network ("Aftale") er mellem "dig" (brugeren af John Deere Mobile RTK Signal Network) og enheden opført

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere