IKV materiale til Administration Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKV materiale til Administration Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse"

Transkript

1 IKV materiale til Administration Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Judith Thomsen, Niels Brock CBC, og Gitte Holmen Møller fra Business College Syd. Materialet kan frit kopi-eres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af IKV materiale til Adminisstration og Offentlig forvaltning 12. januar 2011 udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Judith Thomsen, Niels Brock CBC, og Gitte Holmen Møller fra Business College Syd.

2 Indhold Struktur for forløbet ved en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU)... 3 Fase 1 forberedelse og tilrettelæggelse... 4 Administrativ opgavevaretagelse i forbindelse med planlægning og organisation... 5 Jobprofil: Sekretær... 5 Nøgleord:... 5 Arbejdsopgaver faglige og personlige kompetencer... 5 AMU mål... 5 Jobprofil: Projektsekretær... 6 Nøgleord:... 6 Intern opgavevaretagelse og service i administrationen... 7 Jobprofil: Kontorservicemedarbejder eller Servicekoordinator/-assistent... 7 Nøgleord:... 7 Jobprofil: Administrativ medarbejder... 8 Nøgleord:... 8 Kommunikation i administrativ opgavevaretagelse... 9 Jobprofil: Frontmedarbejder reception i en privat eller offentlig virksomhed... 9 Nøgleord:... 9 Økonomi og statistik i administrativ opgavevaretagelse Jobprofil: Løn medarbejder i en offentlig virksomhed Nøgleord: Jobprofil: Bogholderimedarbejder i en privat virksomhed Nøgleord: Jobprofil: Økonom og regnskab internt Nøgleord: AMU mål og kompetenceafklarende opgaver

3

4

5 Struktur for forløbet ved en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU) Fase 1 forberedelse og tilrettelæggelse Deltageren udfylder Deltageren supplerer med/medbringer selvvalgt skriftlig dokumentation, fx af personens nuværende og tidligere arbejdsområder og arbejdsopgaver Dokumentationen kobles til de udvalgte AMU-uddannelsesmål, der skal være målestok i forhold til den givne jobprofil, der vurderes relevant. Fase 2 afprøvning og vurdering: Endelig afstemning med deltageren af, hvilken jobprofil med tilhørende AMU-uddannelsesmål, der er relevant og ønskes en kompetencevurdering i forhold til Deltagerens realkompetencer demonstreres/dokumenteres ved løsning af de opgaver, der hører til de AMU-uddannelsesmål, der er relevante for den givne jobprofil (det forudsættes, at der tages udgangspunkt i de udarbejdede spørgsmål/opgaver i det følgende, men andre metoder kan også anvendes) Samtale/interview foretages ud fra personens selvvalgte dokumentation samt besvarelse af opgaver Samtalen er baseret på åbne spørgsmål for at afdække personens realkompetencer Fase 3 samlet vurdering og anerkendelse: Underviseren sikrer sig, at kompetencemålene i forhold til jobprofilen og de tilknyttede AMUuddannelsesmål er opnået. Dette dokumenteres ved udfyldelse af vurderingsskemaet (hvor målene for AMU-uddannelsesmålet er skrevet ind under hver opgave) Der udstedes AMU-uddannelsesbevis(er) og/eller AMU-kompetencebevis for anerkendte realkompetencer Der udarbejdes evt. en individuel AMU-uddannelsesplan Det egentlige IKV-forløb består af ovennævnte 3 faser, men der er også en fase før selve forløbet, som ikke er beskrevet nærmere her, der går på at informere og rådgive enkeltpersoner og virksomheder generelt om formålet med IKV i AMU mv. I nogle tilfælde kan der have været en forudgående kontakt med den person, der ønsker sine kompetencer vurderet, således at vedkommende allerede forud for fase 1 er klar over, hvilken jobprofil eller arbejdsopgaver, han/hun ønsker en IKV i AMU i forhold til. 4

6 Administrativ opgavevaretagelse i forbindelse med planlægning og organisation Jobprofil: Sekretær Medarbejdernes adfærd afspejler forretningsforståelse og medarbejderne kan gennem overblik planlægge, gennemskue og forstå organisationens vilkår og virkelighed sådan, at de kan bidrage til organisationsudviklingen igennem optimering og udvikling af arbejdsgange. Nøgleord: Organisatorisk overblik, selvstændighed og professionalisme. Arbejdsopgaver faglige og personlige kompetencer Mødeaktivitet forberedelse, indkaldelser, referater m.v. Kalenderstyring Telefonpasning Planlægningsopgaver Empati: Loyalitet, Ordenssans, Situationsfornemmelse Fleksibilitet Samarbejdsorienteret Selvstændig Korrespondance AMU mål -Møde- og konferencetilrettelæggelse -Notat og referatteknik -Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer -Telefonsamtaleteknik i et kundekontaktcenter - Arbejdsplanlægning i den administrative funktion - Udvikling af administrative arbejdsgange -Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser AMUnr Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Indkøb -Administration i indkøb Rejseplanlægning og booking -Udgående opkald i et kundekontaktcenter Koordineringsopgaver (Se under Planlægningsopgaver) Planlægning og afvikling af events (Se under Mødeaktivitet) Udarbejdelse af præsentationer IT-kompetencer Fremmedsproglige kompetencer (min. Engelsk) -Præsentationsteknik i administrative funktioner -Effektiv anvendelse af tekstbehandling -Anvendelse af regneark til statistik -Præsentation af tal i regneark -Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

7 Jobprofil: Projektsekretær Flere og flere virksomheder arbejder i dag projektorienteret eller teambaseret, hvor den enkelte gruppe skal være i stand at holde fast i, at gruppens mål er i overensstemmelse med virksomhedens mål. Projektsekretæren skal være den koordinerende og organiserende i forhold til de øvrige kollegaer. Nøgleord: Kommunikation, styring og koordinering Arbejdsopgaver faglige og personlige AMU mål AMUnr. kompetencer Administrativ projektstyring -Projektorienteret arbejde -Projektudvikling og gennemførelse Dokumentstyring -Anvendelse af regneark til statistik -Databasevedligeholdelse til jobbrug Kontakt til interne og eksterne samarbejdspartnere -Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Målrettet mundtlig kommunikation i adm. Arbejde Økonomistyring af projekter -Resultatbudgettering Kalenderstyring -Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer Mødebooking (Se under Mødetilrettelæggelse) Udarbejdelse af mødemateriale -Præsentationsteknik i administrative funktioner Rapportskrivning og Opsætning af rapporter -Udarbejdelse af projektrapporter Referater -Notat og referatteknik Planlægning (ofte med IT-baserede - Projektstyring med IT-værktøjer planlægningssystemer) Mødetilrettelæggelse -Møde- og konferencetilrettelæggelse Sekretærfunktioner -Udvikling af administrative arbejdsgange Forretningsforståelse -Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Sprog og fremmedsprogskompetencer (min. Engelsk) -Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

8 Intern opgavevaretagelse og service i administrationen Jobprofil: Kontorservicemedarbejder eller Servicekoordinator/-assistent Medarbejderne udfører serviceopgaver internt i virksomheden i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept og fastlagte rutiner for kvalitetssikring og forholder sig til de anvendte koncepter og kommer med forslag til mulige forbedringer. Nøgleord: Kundeorientering og kvalitetssikring i daglige rutiner Arbejdsopgaver faglige og personlige kompetencer Intern administrativ service AMU mål -Kvalitetsudvikling i den administrative funktion -Skriftlig kommunikation virksomhedens breve -Arbejdsplanlægning i den administrative funktion AMUnr Modtagelse af kunder/gæster -Kundeservice i administrative funktioner Telefonbetjening -Telefonsamtaleteknik i et kundekontaktcenter -Udgående opkald i et kundekontaktcenter Mødeklargøring -Møde- og konferencetilrettelæggelse -Notat og referatteknik Indkøb -Administration i indkøb Posthåndtering (Se Intern administrativ service) (45990) (44392) (45986) Byærinder Kopiering Arkivering Journalisering Makulering Servicekompetencer (Se modtagelse af kunder/gæster) Mundtlig kommunikation -Målrettet mundtlig kommunikation i adm Arbejde Telefonisk kommunikation (Se Telefonbetjening) IT-kompetencer -Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer -Effektiv anvendelse af tekstbehandling -Præsentation af tal i regneark

9 Jobprofil: Administrativ medarbejder Der er stigende tendens til, at den interne service indenfor det administrative område efterspørger et højere serviceniveau i forhold til kunden, brugeren eller borgeren. Serviceydelsen skal give værdi for kunden, og denne værdi er en differentieret størrelse, som medarbejderen skal finde frem til og nogle gange fortolke i samspil med kunden/borgeren. Nøgleord: Serviceorientering mod kunder, kollegaer og samarbejdspartnere. Systematik og kvalitet i arbejdet. Arbejdsopgaver faglige og personlige kompetencer Telefonomstilling og kundeservice AMU mål -Telefonsamtaleteknik i et kundekontaktcenter -Udgående opkald i et kundekontaktcenter AMUnr Serviceminded -Kundeservice i administrative funktioner Er udadvendt og kommunikerende -Målrettet mundtlig kommunikation i adm. Arbejde -Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Er ansvarsbevidst -Mål og strategier for administrative medarbejdere Journaliserings- og registreringsarbejde Databasevedligeholdelse til jobbrug Planlægning -Organisationens strukturelle opbygning Lettere sagsbehandling -Administration af kundereklamationer -Administrationens rolle i salg, indkøb og lager -Projektorienteret arbejde Kvalitetssikre dataflow -Samarbejde om dokumenter -Standardisering af virksomhedens dokumenter Regnskabskompetence -Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Er fleksibel og en positiv natur (se ovenfor) (45991) Modtage post og mails og fordele dette (se ovenfor) (40776) Samarbejdende og loyal (se ovenfor) (45985) Mødetilrettelæggelse IT kompetencer Fremmedsprogskompetencer -Møde- og konferencetilrettelæggelse -Notat og referatteknik -Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer -Effektiv anvendelse af tekstbehandling -Præsentation af tal i regneark -Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

10 Kommunikation i administrativ opgavevaretagelse Jobprofil: Frontmedarbejder reception i en privat eller offentlig virksomhed Nøgleord: Service, kommunikation og IT God kundeservice i overensstemmelse med virksomhedens mål, strategier og serviceprofil Arbejdsopgaver faglige og personlige AMU mål AMUnr. kompetencer Virksomhedens profil udadtil i receptionen -Kundeservice i administrative funktioner Telefonomstilling og kundeservice -Telefonsamtaleteknik i et kundekontaktcenter Modtage og tilrettevise -Målrettet mundtlig kommunikation i adm kunder/brugere/gæster Arbejde Besvare spørgsmål fra henvendelser både -Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret telefoniske og direkte henvendelser ordforråd Registrere og administrere informationer (fra kunder/gæster/brugere om -Telefonisk baseret dataindsamling og registrering kunder/gæster/brugere m.v.) -Notat og referatteknik Modtage og håndtere henvendelser fra -Kundeservice i administrative funktioner kunder/brugere/gæster Hjælpe kunder/brugere/gæster med diverse oplysninger om virksomheden og omgivelserne Modtage post og mails og fordele dette Er udadvendt og kommunikerende Er ansvarsbevidst, fleksibel med en positiv natur -Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser -Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer -Præsentationsteknik i administrative funktioner -Mål og strategier for administrative medarbejdere

11 Økonomi og statistik i administrativ opgavevaretagelse Jobprofil: Løn medarbejder i en offentlig virksomhed Skal fungere som en selvstændig lønmedarbejder med ansvaret for lønudbetaling til egne lønnumre, samt forestå de tilhørende indberetninger til SKAT Nøgleord: Løn, IT, være omhyggelig og struktureret. Skal kunne håndtere periodiske pressede arbejdssituationer omkring lønudbetaling. Arbejdsopgaver - faglige og personlige AMU mål AMUnr. kompetencer Oprettelse, og vedligeholdelse af løndata og -Udarbejdelse af løndata og bogføring stamdata Indberetninger til SKAT og pensionskasser -Indberetning til myndigheder Lønkørsel -Udarbejdelse og afstemning af lønsedler Afstemning af løn -Kendskab til gældende overenskomster Søge refusioner på sygdom, barsel og -Indberetning til myndigheder løntilskud Fortolke love, regler og overenskomster -Personalejura i lønberegning IT kvalifikationer -Anvendelse af regneark til talbehandling Jobprofil: Bogholderimedarbejder i en privat virksomhed En allround regnskabsmedarbejder, som indgår i et regnskabsteam. Medarbejderen skal kunne løse selvstændige afgrænsede regnskabsopgaver efter kyndig vejledning i virksomhedens daglige rutiner og regnskabsflow. Nøgleord: Talforståelse og interesse, IT kvalifikationer Arbejdsopgaver-faglige og personlige AMU mål AMUnr. kompetencer Betalinger -Kreditorstyring Fakturering -Debitorstyring Bogføring -Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Afstemninger -Regnskabsafstemninger Indberetning til offentlige myndigheder -Løn og gageadministration, indberetning til myndigheder Rapporteringer -Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov Teamspirit -Samarbejde i grupper i virksomheden IT kvalifikationer -Anvendelse af regneark til talbehandling

12 Jobprofil: Økonom og regnskab internt Økonomimedarbejder i en kommune eller regnskabsmedarbejder i en privat virksomhed. Medarbejderen skal kunne arbejde selvstændigt i en mindre sammenhæng og udvise respekt og forståelse for virksomhedens ansvarlighed overfor gældende lovgivning. Nøgleord: Bogføring, afslutning af regnskaber, budgettering, kontrol Arbejdsopgaver-faglige og personlige kompetencer Daglig bogføring Udarbejdelse af budgetter AMU mål -Placering af resultat- og balancekonti -Daglig registrering i et økonomistyringsprogram -Resultatbudgettering, budgetprocedure, analyser AMUnr Løbende budgetkontroller -Budgetkontroller Debitorfunktioner -Debitorstyring, fakturering, Rykkerprocedurer, inkasso, Tab. Kontakt med myndigheder -Digital forvaltning. Modtage og besvare digitale henvendelser fra Borgere/virksomheder, udveksle dokumenter og informationer imellem off. Myndighed og virksomhed samt at anvende digital signatur Kreditorstyring Likviditetsstyring Afslutning af regnskabsperiode -Kreditorstyring. Afstemninger, forhandling, analyse -Likviditetsstyring. Cash-flow/periode budgetter inkl. balancebudgetter, budgetkontroller -Afslutning af bogholderiet -Regnskabsafstemninger i forbindelse med årsafslutningen

13 AMU mål og kompetenceafklarende opgaver Regnskabsafstemninger i forbindelse med årsafslutningen Hvad forstås der med periodiseringer ved en årsafslutning, og hvorfor er det nødvendigt? En faktura modtaget den 3. januar 2011 vedr. vedligeholdelse af virksomhedens ejendom lyder på kr. inkl. moms. Skal beløbet medtages i årsregnskabet for kalenderåret 2010? Hvis ja, hvordan skal fakturaen bogføres? Afslutning af bogholderiet Hvordan vil du afstemme den bogførte værdi på debitorkontoen? Hvad er et efterposteringsark og hvordan er det opbygget? Beskriv hvilke procedurer virksomheden skal igennem for at komme frem til en årsafslutning, og dermed senere udarbejdelse af endeligt årsregnskab. Giv eksempler på hvilke regnskabsposter, der indgår i efterposteringerne ved en årsafslutning Udarbejdelse af løndata og bogføring Indberetning til myndigheder Udarbejdelse og afstemning af lønsedler Kendskab til gældende overenskomster Hvad menes der med periodeafgrænsningsposter, og hvor optræder de i regnskabet? Personen sættes til at løse en udarbejdelse af en case til en lønseddel. Efter udarbejdelsen optages en dialog omkring løsningen på lønsedlen, hvor følgende spørgsmål bør indgå: Hvordan vil du afstemme, og sikre dig at lønsedlen er korrekt udfyldt? Hvilke myndigheder skal have kendskab til indholdet af lønsedlen og med hvilke poster? 1 Hvornår er en virksomhed pligtig til at følge gældende overenskomst? Personalejura i lønberegning Hvordan sikrer du dig, at lønsedlens indhold overholder lovgivningens krav og hvilke love er omfattet? Hvilke krav stilles der til de oplysninger en lønafdeling håndterer i forbindelse med lønudbetaling, og hvilke love ligger til grund for håndteringen Telefonsamtaleteknik i et kundekontaktcenter Hvordan sikrer du dig, at oplysninger i forbindelse med lønudbetaling ikke kommer til andres kendskab ud over lønafdelingen og lønmodtageren? Giv en beskrivelse af de kunder, som du typisk er i kontakt med. Beskriv hvordan du taler med hver enkelt type kunde, og hvad der er vigtigt i samtalen. 12

14 Hvad gør du, når en kunde har en reklamation? Hvad gør du, når kunden eller den du taler med har et spørgsmål? Telefonisk baseret dataindsamling og registrering Administrationens rolle i salg, indkøb og lager Administration i Indkøb Administration af kundereklamationer Projektstyring med ITværktøjer Hvordan systematiserer du information, som du samler ind via telefonen, sådan det kan bruges aktivt bagefter? Det kunne være kundetilfredshedsundersøgelser. Hvad er vigtigt, at du er først, under og til sidst i telefonsamtalen? Hvordan er din rolle som administrativ medarbejder i forhold til salg, indkøb og lager? Hvad betyder din funktion for de andre afdelinger? Hvordan vil du planlægge et indkøb i din funktion? Hvordan vil du gennemføre det? Hvad vil du gøre, hvis kunder bliver ved med at reklamere over den samme ting? Giv eksempler på IT-værktøjer som vil være gode at bruge i Projektstyring. Giv eksempler på hvilke informationer, der skal tastes i et eventuelt ITstyringsværktøj 13

15 Effektiv anvendelse af e- mail- og kalendersystemer Præsentation af tal i regneark Effektiv anvendelse af tekstbehandling Samarbejde om dokumenter Anvendelse af regneark til statistik Databasevedligeholdelse til jobbrug Anvendelse af regneark til talbehandling Standardisering af virksomhedens dokumenter Møde- og konferencetilrettelæggelse Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Præsentationsteknik i administrative funktion Beskriv hvordan vil du håndtere mødeindkaldelsen, hvis du skal anvende et elektronisk og kalendersystem? Og hvordan vil du håndtere tilbagemeldingerne? Hvordan vil du som sekretær håndtere flere kalendere fx chefgruppens o.l. Specifik opgave se bilag 6 og 7 De ovenstående opgaver skal skrives ind på et tekstbehandlingssystem. Du har rettet i virksomhedens personalehåndbog. Hvordan vil du sikre dig, at andre relevante personer i virksomheden kan finde og anvende de dokumenter du laver? Evt. også lave nye tilretninger? Specifik opgave se bilag 8 Hvordan vil du finde, oprette, redigere og slette data f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger i jeres eksisterende Database? Personen sættes til at løse en øvelsesopgave i Excel. Efterfølgende gennemgås personens løsning og via en dialog omkring løsningens anvendelse af formler, grafik og formateringer, som lægges til grund for kursets nødvendighed. Hvordan sikre I at breve bliver let genkendelige både internt og eksternt? Din chef har bedt dig om at planlægge et vigtigt møde. Planlægningen ligger alene på dine skuldre. Deltagerne er ledergruppen, og De skal diskutere konsekvenserne af et faldende ordreantal. Du skal nu lave en liste over ting eller elementer som er vigtige for at dette møde bliver en succes. Du er i virksomhed, hvor 2 ud af 6 administrative medarbejdere er blevet langtidssygemeldt. Hvad gør du i denne situation? Hvordan tager du del i de opgaver der skal løses i afdelingen? Skriv et brev til dine kollegaer, hvor du orienterer om, at der starter en ny medarbejder i administrationen. Eller skriv et brev med udgangspunkt i den virksomhed du kommer fra. Du skal lave en præsentation overfor dine kollegaer, hvordan vil du forberede dig, gennemføre præsentationen og evaluere den? 14

16 Notat og referatteknik Digital forvaltning. Modtage og besvare digitale henvendelser fra Borgere/virksomheder, udveksle dokumenter og informationer imellem off. Myndighed og virksomhed samt at anvende digital signatur. Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Kreditorstyring. Afstemninger, forhandling, analyse Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov Debitorstyring, fakturering, Rykkerprocedurer, inkasso, Tab. Placering af resultat- og balancekonti Mødet som du har planlagt under opgave 1 mangler en referent, og opgaven bliver din. Beskriv hvordan du vil gribe opgaven an, og hvad der er vigtigt for at deltagerne er tilfredse med dit referat. Giv et bud på hvornår digital informationsudveksling mellem borger/virksomhed finder sted og hvorfor det er mest hensigtsmæssigt. Hvordan sikrer man sig, at det er de rigtige partnere der kommunikerer digitalt? Hvordan sikrer man sig at dokumentudveksling ikke kommer udefra stående til kendskab? Forbered en samtale med underviser på engelsk, hvor du beskriver din virksomhed og dig selv. Samtale med engelskunderviser. Hvad forstår du med begrebet kreditorstyring? Hvordan vil du beregne forskellen mellem udnyttelse af betalingsrabatter og overholdelse af en kredittid på eks. Lbm. 30 dage? Hvilke nøgletal knytter, der sig til kreditorstyringen og hvordan skal de anvendes som redskaber til styringen af likviditeten? Nævn forskellige former for kreditorer og deres betydning. Hvordan sikrer du dig, at fakturaer bliver kontrolleret inden endelig betaling finder sted? Hvad er formålet med en kontoplan, og hvad skal den bruges til i hverdagen? Hvordan sikrer du dig at virksomhedens nuværende kontoplan svarer til det aktivitetsniveau virksomheden har? Har du prøvet at oprette en helt ny kontoplan i din virksomheds økonomistyringssystem, og har du prøvet at ændre i kontoplanen? Hvilke muligheder har du for at kreditvurdere en potentiel debitor? Hvis du har et regnskab fra en debitor: Hvilke områder i regnskabet skal du være særlig opmærksomme på i din vurdering af debitor? Hvad er en debitorpolitik og hvad skal den indeholde? Hvad forstår du ved en optimal betalingsbetingelse fra en debitor? Hvilke krav stilles der til en rykkerprocedure, samt hvilke krav stilles der for at igangsætte en inkassosag? Hvad er reglerne for at konstatere et tab på debitorer og få den tabte moms retur fra SKAT? Hvad er forskellen på en balance og en resultatopgørelse?

17 Hvilke hovedelementer indgår i resultatopgørelsen og balancen? 16

18 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Resultatbudgettering, budgetprocedure, analyser Likviditetsstyring. Cashflow/periode budgetter inkl. balancebudgetter, budgetkontroller Udvikling af administrative arbejdsgange Målrettet mundtlig kommunikation i adm. Arbejde Samarbejde i grupper i virksomheden. Forståelse af virksomhedens gruppeprocesser, normer og værdier, der fremmer samarbejdet og løser konflikter. Organisationens strukturelle opbygning Mål og strategier for administrative medarbejdere Arbejdsplanlægning i den administrative funktion Hvilke bilag skal registreres dagligt jf. bogføringsloven, og hvad er begrundelsen. (Her er personens erfaringer fra registreringer i bogføringsprogrammer af betydning for om kurset er relevant eller ej) (Behovet for kurset afgøres ud fra personens erfaringer fra bogføring i et økonomistyringsprogram) Hvorfor skal en virksomhed udarbejde budgetter, og hvordan indgår de i en virksomheds styring af aktiviteterne? Hvad forstås der med en budgetprocedure og hvilke elementer indgår i en sådan proces? Personen bedes ud fra et forelagt budget udarbejde relevante nøgletal og forklare hvad resultaterne skal bruges til. Hvilke oplysninger ligger til grund for udarbejdelse af et likviditetsbudget? Hvad er forskellen på et cash-flow- og et periodebudget? Hvad er formålet med et balancebudget? Hvordan foretages en løbende budgetkontrol og hvad skal den anvendes til? Hvordan vil du forbedre faste administrative arbejdsgange i virksomheden? Hvad vil du lægge vægt på, når noget skal forbedres? Kender du til værktøjer som kan forbedre arbejdsgange hvis ja hvilke? Hvordan vil du styre en samtale med en kollega, som er god til at komme væk fra emnet? Personen bedes redegøre for, hvornår og hvordan gruppe samarbejde kan være en fordel i hverdagen i en virksomhed. Hvordan skal samarbejdet organiseres for at undgå eventuelle konflikter? Beskriv din virksomhed, med antal ansatte, mål for virksomheden og lignende. Samtale vedrørende resten af målet med personen. Hvad er din virksomheds mål? Hvad betyder det/de mål for dit daglige arbejde? Hvordan kan du bruge det/de mål i dit daglige arbejde? Hvordan planlægger du dine opgaver i det daglige, specielt hvis du har mange opgaver foran dig? Giv eksempler på opgaver, hvor det er nødvendigt at administrativt personale fra flere afdelinger eller områder skal med, for at I kan løse opgaven. Hvordan 3 17

19 løser I normalt disse opgaver? Hvis det er dig der har ansvaret for at løse opgaven, hvad er så vigtigt at du holder styr på? Projektudvikling og gennemførelse Projektorienteret arbejde Udarbejdelse af projektrapporter Kvalitetsudvikling af den administrative funktion Kundeservice i administrative funktioner Udgående opkald i et kundekontaktcenter Give eksempler på projekter i din virksomhed eller fritid. Tag udgangspunkt i et af eksemplerne og notér mål og formål med projektet. Hvordan vil du organisere projektet? Lav en grov skitse over en handlingsplan for projektet. Du er deltager i en projektgruppe, som arbejder mod et fælles mål. Hvad er din rolle i gruppen som projektsekretær? Hvordan giver du de andre medlemmer i projektgruppen tilbagemeldinger på deres indsats? Hvordan håndterer du eventuelle konflikter i gruppen? Hvordan er et projekt placeret i forhold til resten af virksomheden? Giv eksempler på hvilke elementer en projektrapport kan indeholde? Hvordan vil du præsentere en projektrapport? Hvad er kvalitet i dit arbejde? Hvordan kan du sikre kvalitet i den administrative funktion? Hvordan behandler du kunder (interne og eksterne) når de fx har spørgsmål til fremsendte breve? Hvad er god service for dig? Hvad, mener du, er god service for dine kunder? Hvad er god kommunikation? Du skal til at lave et udgående opkald til en kunde der vil vide mere om virksomheden og dens produkter. Hvordan vil du præsentere virksomheden? Hvordan opfatter kunden dig? Og hvad vil du sige til og spørge kunden om? 18

20 Individuel KompetenceVurdering 1 / 3 Vurdering af kompetencer for AMU-mål Udarbejdelse og afstemning af lønsedler (40011) (Bilag1) Undervisningsministeriet, december 2010 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med T. Larsen. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af IKV: Vurdering af kompetencer for AMU-mål Indkomstopgørelse og skatteberegning for erhvervsdrivende personer (44315) december 2010, udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med T. Larsen. Opgave 1 Du er ansat som bogholder i byggemarkedet Handel og Vandel Aps. Byggemarkedet, der udelukkende er en handelsvirksomhed, forhandler byggematerialer til huset både inde og ude samt alt til haven. Handel og Vandel Aps har 20 medarbejdere, herunder salgsassistenter og administrative medarbejdere. Du har for nyligt overtaget opgaven som lønbogholder fra en kollega. Det er meget nyt for dig, og det vil være nyttigt for dig at få et overblik over følgende Opgave 1.1 Hvad indgår i en medarbejders AM-indkomst samt A-indkomst? Opgave 1.2 Hvad er afgørende for, hvor meget ATP der skal indbetales for en medarbejder? Hvor finder man oplysninger om ATP-satser? Opgave 1.3 Hvad skal indberettes til SKAT, og hvor ofte skal denne indberetning ske? Opgave 2 Ved sidste lønudbetaling skete der en fejl, der betød, at 3 medarbejdere ikke fik løn. Der er netop kørt en særskilt lønkørsel for disse 3 medarbejdere. Opgave 2.1 I bilag A kan du se de 3 lønsedler samt en opsummering af lønposterne. Uddrag af kontoplanen fremgår også. Du bedes i T-skitser foretage konteringen af lønkørslen. (For ATP og arbejdsmarkedspension gælder det, at medarbejdernes andel af den samlede indbetaling udgør 1/3 og arbejdsgiverens andel udgør 2/3. Pensionsbidragene indbetales til pensionsselskabet samtidig med udbetaling til medarbejderen)

21 Individuel KompetenceVurdering 2 / 3 Opgave 2.2 Hvor meget udgør omkostningerne til løn i resultatopgørelsen for de 3 medarbejdere? Opgave 2.3 SKAT ønsker en opstilling, der viser sammenhængen mellem lønomkostningen i resultatopgørelsen og den indberettede AM-indkomst. Du bedes udarbejde denne opstilling. Tag udgangspunkt i lønomkostning ifølge regnskab og foretag de korrektioner, der er nødvendige for at nå den samlede AM-indkomst. Opgave 3 Opgave 3.1 En medarbejder er netop tiltrådt som funktionær. Han er månedslønnet og arbejder 37 timer ugentligt. Som funktionær har han ferie med løn, men han har endnu ikke opsparet ferie ved Handel & Vandel Aps Hvor meget skal han trækkes i løn, når det oplyses, at hans månedsgage udgør kr. samt at han holder 5 dages ferie? Opgave 3.2 Beregn det beløb, medarbejderen skal have udbetalt efter skat, når der tages hensyn til følgende oplysninger: Der er afholdt 5 dages ferie, jf. opgave 3.1. Medarbejderen er omfattet af Handel & Vandel Aps pensionsordning, hvor det samlede bidrag udgør 12% af gagen. 1/3 heraf betales af medarbejderen selv og 2/3 betales af Handel & Vandel Aps. Medarbejderens personlige månedsfradrag udgør kr. og trækprocenten udgør 41%. Opgave 3.3 En salgsassistent har 25 års jubilæum. I henhold til Handel & Vandel s personalehåndbog skal der udbetales jubilæumsgratiale svarende til en månedsløn. Beregn det beløb, medarbejderen skal have udbetalt efter skat, når der tages hensyn til følgende oplysninger: Salgsassistentens er fuldtidsansat og månedslønnet med en månedsgage på kr. Medarbejderen er omfattet af Handel & Vandel Aps pensionsordning. Medarbejderens personlige månedsfradrag udgør kr. og trækprocenten udgør 40%. Bemærk bundfradraget på A-skat på kr., der gælder for jubilæumsgratialer.

22 Individuel KompetenceVurdering 3 / 3 Bilag A LØNSEDDEL Lønperiode: CVR.nr.: 1/12-31/12 201X Lønmodtager: Arbejdsgiver: CPR nr Handel & Vandel Aps Iver Hansen Industriparken 115 Fredensvej Storkøbing 9999 Storkøbing Kontantløn ,00 Ferieberettiget løn ,00 ATP -90,00 Arbejdsmarkedspension 4,00 % -834,00 AM-indkomst ,00 AM-bidrag 8,00 % ,08 A-indkomst ,92 Fradrag iflg. skattekort 4.500,00 Trækgrundlag ,92 A-skat 43,00 % ,73 Nettoløn ,19 LØNSEDDEL Lønperiode: CVR nr.: 1/12-31/12 201X Lønmodtager: Arbejdsgiver: CPR nr Handel & Vandel Aps H. C. Andersen Industriparken 115 Algade Storkøbing 9899 Nykøbing Kontantløn ,00 Provision ,00 Ferieberettiget løn ,00 ATP -90,00 Arbejdsmarkedspension 4,00 % ,00 AM-indkomst ,00 AM-bidrag 8,00 % ,60 A-indkomst ,40 Fradrag iflg. skattekort 8.450,00 Trækgrundlag ,40 A-skat 47,00 % ,17 Øvrige fradrag Tillæg Befordringsgodtgørelse (kilometerpenge) ,60 Rejsegodtgørelse, fortæring 720,42 Rejsegodtgørelse, logi 195,00 Nettoløn ,25

23 Individuel KompetenceVurdering 4 / 3 LØNSEDDEL Lønperiode: CVR nr.: 1/12-31/12 201X Lønmodtager: Arbejdsgiver: CPR nr Handel & Vandel Aps Lis Frederiksen Industriparken 115 Ærtemarken Storkøbing 9999 Storkøbing Kontantløn ,00 Fri bil 4.411,46 Multimedieskat 250,00 Ferieberettiget løn ,46 ATP -90,00 Arbejdsmarkedspension 4,00 % -794,00 AM-indkomst ,46 AM-bidrag 8,00 % ,20 A-indkomst ,26 Fradrag iflg. skattekort 6.350,00 Trækgrundlag ,26 A-skat 41,00 % ,78 Øvrige fradrag Overføres til idrætsforening -100,00 Fri bil ,46 Multimedieskat -250,00 Nettoløn ,03 Opsummering lønposter Løn Fri bil Skattefri befordring Skattefri kost og logi Multimedie ATP AMP AMindkomst AM bidrag A-skat Idrætsforening Udbetalt Iver Hansen H. C. Andersen Lis Frederiksen Kontoplan vedr. lønposter for Handel &Vandel Aps 4100 Lønafregning 4150 Skattefri godtgørelser 4200 ATP 4300 Arbejdsmarkedspension Bankkonto Skyldig ATP Skyldig ATP Skyldig ATP Mellemregning Idrætsforening

24 Individuel KompetenceVurdering 1 / 3 Vurdering af kompetencer for AMU-mål Personalejura i lønberegning (40012) (Bilag 2) Undervisningsministeriet, december 2010 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med T. Larsen. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af IKV: Vurdering af kompetencer for AMU-mål Indkomstopgørelse og skatteberegning for erhvervsdrivende personer (44315) december 2010, udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med T. Larsen. Opgave 1 Du er ansat i produktionsvirksomheden Roblox A/S, der producerer elementer til byggebranchen. Virksomheden beskæftiger 52 medarbejdere, herunder produktionsmedarbejdere, værkførere, administrative medarbejdere samt sælgere. Roblox A/S kunder er hovedsageligt byggefirmaer i Danmark. Roblox A/S har kunder både i Danmark og udlandet. Det er ved at være tid til årets lønforhandling. Direktøren i Roblox A/S overvejer at tilbyde medarbejderne visse personalegoder i stedet for en lønstigning, men han er i tvivl om reglerne på området. Han har bedt dig om assistance. Du kan evt. finde oplysninger på under vejledninger. Opgave 1.1 Direktøren har hørt, at personalegoder enten betragtes som A- eller B-indkomst. Du bedes kort forklare forskellen på A- og B-indkomst hvad betyder det for medarbejderne om et personalegode beskattes som A- eller B-indkomst - og hvad betyder det for virksomheden? Opgave 1.2 Sælgerne og en del af det administrative personale har fået stillet en mobiltelefon og en PC til rådighed. Enkelte får også betalt sit bredbånd i hjemmet. Direktøren ønsker at vide, hvilken betydning det har for medarbejderens personlige skat? Hvad skal der til, for at medarbejderen undgår at blive beskattet af disse goder? Opgave 1.3 Direktøren har hidtil anvendt sin egen bil. Bestyrelsen har besluttet at stille en firmabil til rådighed for direktøren. Direktøren har fået lov til at anskaffe en bil til en værdi af kr. i december Den årlige ejerafgift udgør kr. Hvad er konsekvensen for direktørens personlige skat? Opstil en beregning. Hvilke opgaver får Roblox s lønbogholderi i forhold til direktørens bil?

25 Individuel KompetenceVurdering 2 / 3 Opgave 1.4 Det har været et fantastisk år for Roblox A/S. Direktøren beslutter, at årets julegave skal være en luksuskurv med vin, chokolade og andre lækkerier til en værdi af kr. Hvordan skal medarbejderne og Roblox lønbogholderi forholde sig til denne julegave? Opgave 2 Opgave 2.1 En kollega har sagt op og skal forlade Roblox A/S ved årsskiftet. Hun har i den forbindelse nogle spørgsmål vedrørende feriepenge. Hun er lidt forvirret og ønsker at få forklaret følgende begreber: - Feriegodtgørelse - Ferietillæg - Ferie med løn Du bedes lave en kort redegørelse om forskellen på begreberne. Hvem er omfattet, hvornår udbetales de osv.? Opgave 2.2 Kollegaen er også lidt bekymret for, om feriereglerne vil få konsekvenser for hendes personlige skat. Kollegaen ønsker at vide, hvornår der sker beskatning af - Feriegodtgørelse - Ferietillæg - Ferie med løn Opgave 2.3 Medarbejderen har i hele 2010 haft en månedsløn kr. Der er afholdt en uges ferie i februar, 3 uger i juli og 1 uge i december. Der er udbetalt ferietillæg på i alt kr. Beregn medarbejderens ferieberettigede løn for Se evt. reglerne om beregning af ferieberettiget løn i ferieloven.

26 Individuel KompetenceVurdering 3 / 3 Opgave 3 Salgschefen arbejder på en rejsemanual til medarbejderne. Heri indgår Roblox interne regler for rejser samt også en beskrivelse af reglerne for udbetaling af skattefri godtgørelser vedr. rejse og befordring. Han har bedt om din hjælp vedrørende de skattefri godtgørelser. Opgave 3.1 Enkelte af sælgerne kører i egen bil. Salgschefen spørger: Hvilken godtgørelse kan sælgerne få? Er der nogen begrænsninger? Har det nogen betydning, om sælgerne kører hjemmefra? Hvilke oplysninger skal sælgerne give til Roblox for at få kørselsgodtgørelse? Opgave 3.2 Når sælgerne er på messer, betaler Roblox A/S alle omkostninger til hotel, fortæring mv. Der er temmelig meget arbejde forbundet med at holde styr på alle sælgernes kvitteringer, så salgschefen er interesseret i at høre om muligheden for at udbetale skattefri godtgørelse til dækning af fortæring. Hvilke krav stilles der til en rejse, for at sælgeren kan få skattefri godtgørelse? Hvilken betydning har det, hvis Roblox vælger at betale for fx morgenmaden? Hvilke oplysninger skal sælgerne give til Roblox for at få skattefri godtgørelse for fortæring? Opstil et eksempel på beregning af den skattefri godtgørelse til fortæring for en sælger, der tager hjemmefra mandag kl og kommer hjem onsdag kl Det forudsættes, at Roblox A/S betaler for hotel med morgenmad. Se evt. Meddelelse om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende for 2010 på

27 Individuel KompetenceVurdering Bilag Præsentation af tal i regneark Anvendelse af regneark til statistik udarbejde en nøgletals analyse med følgende formler: Egenkapitalens forrentning (EKF) = Årets resultat efter renter/((ekf primo+ek ulttimo)/2) Afkastningsgraden (AG)= Overskud for renter*100/aktivernes sum Fremmedkapitalens forrentning (FR)= Renteomkostninger*100/Fremmedkapitalen Overskudsgraden (OG)= Resultat for renter*100/omsætningen Debitorernes omsætningshastighed=omsætningen/debitorerne Du bedes herefter vise hvordan talmaterialet kan præsenteres grafisk vha. Grafer, kurver etc. samt et farvevalg holdt i grønne nyancer.

28 Individuel KompetenceVurdering Årsregnskaber for A/S Roulund Resultatopgørelser (1000 kr.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger (61.853) (72.327) (85.056) (92.178) Bruttoresultat Distributionsomkostninger (12.243) (15.411) (17.496) (18.099) Administrationsomkostninger (7.636) (9.132) (10.833) (11.628) b Resultat af primær drift Finansielle indtægter Ordinært resultat før finans. Omk Finansielle omkostninger (1.101) (1.072) (1.675) (2.759) Ordinært res. Efter fins. Omk Skat af ordinært resultat (4.239) (4.177) (4.341) (2.197) Ordinært resultat efter skat Erstatning for kontraktbrud Skat af ekstraordinært resultat - (68) - - Ekstraordinært resultat efter skat Nettoresultat Der fordeles således: Udbytte Overførsel til næste år I alt

29 Individuel KompetenceVurdering Årsregnskaber for A/S Roulund Balancer (1000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver: Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar b Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Varebeholdninger Varedebitorer Obligationsbeholdning Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital: Aktiekapital Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt Udskudt skat Gæld: Prioritetsgæld Kassekredit Varekreditorer Selskabsskat Moms, ATP m.m Udbytte for regnskabsåret Gæld ialt Passiver i alt

30 Individuel Kompetence Vurdering Opgave 1 Bilag 4 Debitor/Kreditor Niels Henriksen driver en mindre handelsvirksomhed med 3 ansatte på Østerbro i Købehavn, hvor hovedprodukterne er reservedele til industrimaskiner. Han har nu bedt dig om at bogføre følgende bilag på kontoskitser (flyvere) (Alle beløb afrundes til nærmeste hele tal) Bilag: 1) P.Pedersen har d.d. indbetalt på check kr til afregning af vores tilgodehavende 2.Vor kunde Industrigården A/S indbetaler i check til udligning af faktura af 10 november ) En kreditor med et tilgodehavende på kr. har accepteret, at vi mod betaling 1 måned tidligere end aftalt kan fratrække en kontantrabat på 3 % ved indbetaling inden 8 dage. Samtidig fremsender han en kreditnota på ialt kr. som en dekort på påklagede mangler ved nærværende leverance. Vi betaler med fradrag af den aftalte kontantrabat inden udløb af de 8 dage. Beløbet bogføres og gælden til kreditor nulstilles. Fakturaen på de kr incl. Moms skal bogføres først som et varekøb til videresalg. 3) Vi har modtaget en meddelelse om at en debitor med en gæld på kr. til os er forsvundet under Ike s angreb på Haiti. Vi tager højde for den sørgelige meddelelse og bogfører det opståede tab. 4) Vi har indgået en aftale med et Factoringselskab på én samlet debitorportefølge på kr. Vores aftale indebærer at 100% af portefølgen kan videretransporteres til factoringselskabet med omgående afregning af det videretransporterede beløb på 85 %. Aftalen effektueres og bogføres. 5) 30 dage senere for vi en meddelelse fra Factoringselskabet at 23 % af portefølgen er afregnet og vi modtager en overførsel til banken herpå med fradrag af factoringomkostningerne på 1 %. Afregningen bogføres. 1

31 Individuel Kompetence Vurdering 6. Fra advokat S Bulbjerg modtages en afregning på et tilgodehavende på oprindeligt ,00 kr. hos F.Frederiksen, Tønder. Advokat S.Bulbjerg Bredgade København K. E.Nielsen Bregnerødvej Birkerød København den Vedr. Deres klient F.Frederiksen, Tønder Indkasseret 2.366,00 kr. Beregnet salær kr ,00 Moms kr , ,00 kr. Vort tilgodehavende 2.634,00 kr. Deres klient er d.d. taget under offentligt skifte som følge af et konkursdekret 7) Vi har modtaget en faktura på i alt incl. moms på udviklingsomkostninger i forbindelse med indførelse af et papirløst kreditorbogholderi. Fakturaen er dateret den 31/ og bogføres. 2

32 Individuel Kompetence Vurdering 8) En faktura modtaget den 5 januar vedrører en leverance den 23/ Jernkompaniet A/S Jernbanevej Birkerød CVR / E. Nielsen Bregnerødvej Birkerød Faktura nr tons jernrester ,00 Rabat 10 % 3.450,00 Netto ,00 Moms 25% 7.800,00 I alt incl. Moms Ab lager 30 dage netto Bogføres på Kontoskitser til Bilag 4 NTJ/ December

33 UDGIFTER (Debit) Vareforbrug Salgsfremmende omk. Lokaleomkostninger Bilers driftsomk. Lønninger ATP Bidrag (Arbg.) Afskrivning biler Afskrivning inventar Øvrige omkostninger Tab på debitorer Renteomkostninger Bet.rabat t/ kunder

34 INDTÆGTER (Kredit) Varesalg Renteindtægter Ekstraord. Indt./Omk. Bet.rab. f/lev

35 PASSIVER Egenkapital Privatforbrug Bank/Kassekredit Kreditorer Skyldig ATP Skyldig AMB Skyldig A-skat Skyldig SP Købsmoms Salgsmoms Momsafregning

36 AKTIVER Værdi biler Værdi inventar Varelager Debitorer Kasse Periodeafgrænsning

37 Individuel KompetenceVurdering 1 / 3 Vurdering af kompetencer for AMU-mål Placering af resultat- og balancekonti (45965) Bilag 5 Undervisningsministeriet, december 2010 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med K. Lausten. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af IKV: Vurdering af kompetencer for AMU-mål Indkomstopgørelse og skatteberegning for erhvervsdrivende personer (44315) december 2010, udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med K. Lausten. Opgave 1 Placering af resultatkonti og balancekonti Angiv med et X, om kontoen hører til i resultatopgørelsen eller i balancen, og om kontoen er en omkostningskonto (O), indtægtskonto (I), aktivkonto (A) eller passivkonto (P). Resultatopgørelse Balance Kontonavn: O I A P Kasse X Husleje Renteindtægter Egenkapital Inventar Renteomkostninger Varekreditorer Varesalg Varelager Varedebitorer Periodeafgrænsningsposter Andre kreditorer Skyldig A-skat Lokaleomkostninger Grunde og bygninger Kassekredit Biler

38 Individuel KompetenceVurdering 2 / 3 Opgave 2 Bogføring af daglige bilag i handelsvirksomhed Boutique Belle Ami v/ Bente Jørgensen, Faaborg Bente Jørgensen har en grundig uddannelse inden for damekonfektion og har i flere år set frem til at kunne åbne egen butik. Den 1. maj 2010 slog Bente Jørgensen dørene op, og der ligger en bunke bilag, som hun har bedt dig om at kontere. Kontoplanen vedhæftet som bilag A anvendes. Bilag 1 Bente Jørgensen hævede sin etableringskonto og indsatte kr. på forretningens kassekredit i Faaborg Bank. Bilag 2 Fra BC Butiksinventar er der modtaget en faktura vedrørende butiksinventar Butiksinventar Moms kr kr kr. Beløbet er overført fra kassekreditten til BC Butiksinventar. Bilag 3 Husleje for maj måned 2010 kr er betalt med check nr Checkhæftet er tilknyttet kassekreditten. Udlejer er ikke momsregistreret.

39 Individuel KompetenceVurdering 3 / 3 Bilag 4 Bankkvittering Hævet til kassen kr. Bilag 5 Faktura fra Carli Gry (konto ), diverse jeans og bluser til videresalg Varer Moms kr kr kr. Betalingsbetingelser: 30 dage netto. Bilag 6 For salgsannoncer i Ugeavisen Faaborg betales kr. incl. 900 kr. i moms. Beløbet er hævet på kassekreditten. Bilag 7 Det kontante varesalg på åbningsdagen udgør kr. incl moms.

40 Individuel KompetenceVurdering 4 / 3 Bilag 8 Faktura fra Kontorforsyningen vedrørende køb af ringbind, notesblokke og kuglepenne 350,00 kr. incl. moms. Beløbet er betalt kontant. Bilag 9 Kvittering fra Faaborg Varmeværk for kontant betaling af a conto varmebidrag for maj måned kr. incl. moms. Beløbet er hævet på kassekreditten. Bilag kr. taget i kassen til privatforbrug. Bilag 11 Kvitteret faktura fra Westergaard Blomster, blomster til butikken 750 kr. incl. moms. Beløbet er taget fra kassen.

41 Individuel KompetenceVurdering 5 / 3 Bilag 12 Kvitteret faktura fra Deko Art ApS, skilte og penne til skilteskrivning kr. incl. moms. Beløbet er hævet på kassekreditten. Bilag 13 Kvitteret faktura fra SuperBrugsen, rengøringsartikler til brug i forretningen 185 kr. incl. moms. Beløbet er betalt med Dankort, som er tilknyttet kassekreditten. Bilag 14 Kvitteret faktura fra Vinstokken, vingave til direktøren hos Carli Gry 550 kr. incl. moms. Gaven ydes som tak, idet direktøren har været behjælpelig med indretningen af forretningen. Beløbet er betalt med kontanter fra kassen.

42 Individuel KompetenceVurdering 6 / 3 Opgave 3 Virksomhedstyper og virksomhedsformer Du bedes forklare, hvilke forskelle der i hovedtræk er mellem følgende virksomhedstyper: Handelsvirksomheder Produktionsvirksomheder Servicevirksomheder Du bedes forklare, hvilke fordele og ulemper, der kan være ved at starte en virksomhed som personligt ejet virksomhed. Du bedes forklare, hvilke fordele og ulemper, der kan være ved at starte en virksomhed som et anpartsselskab (ApS). Du bedes forklare hvilke love, der gælder i forbindelse med regnskabsaflæggelse i personligt ejede virksomheder og selskaber.

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER

KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER I A P P E N D I X 1100 Varesalg notaer til kunder: Kontantsalg Returvarer og returemballage Faktura til kunder: Varesalg på kredit (salg) Vareforbrug

Læs mere

Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1:

Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1: Opgave 4.1 Mikkels Dyrerige MIKKELS DYRERIGE Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1: Omsætning kr. 850.000 Salgsfremmende omk. kr. 20.000 Renteomkostninger kr.

Læs mere

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion)

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion) Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015 CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: E Torsdag, den 21. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100: Nettoomsætning Returvarer og returemballage Kontantsalg fra kunder salg Dekorter til kunder 2100: Vareforbrug Overførsel

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 9. august 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

OPGAVE På adr. finder du

OPGAVE På adr.  finder du CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: C DATO: 13. juni 2016 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2016/ finder du INDHOLD Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

IKV-opgaver til Viden- og forretningsserviceområdet

IKV-opgaver til Viden- og forretningsserviceområdet IKV-opgaver til Viden- og forretningsserviceområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse n Afslutning af: Resultatopgørelsen Balancen Afslutning Fashion SHOE skal nu udarbejde årsregnskab for

Læs mere

Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder. 1100 Nettoomsætning. 2100 Vareforbrug. 3100 Salgsfremmende omkostninger

Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder. 1100 Nettoomsætning. 2100 Vareforbrug. 3100 Salgsfremmende omkostninger Appendix B Niveau C Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100 Nettoomsætning notaer til kunder: Returvarer og returemballage Dekorter Kontantsalg Faktura til kunder:

Læs mere

Grundlæggende regnskab

Grundlæggende regnskab Grundlæggende regnskab (6 ugers jobrettet forløb) NYE KURSUSHOLD Se nærmere på KURSUSCENTRET 6 ugers jobrettet regnskabsforløb Grundlæggende regnskab Ønsker du at lære bogføring fra bunden Skal din regnskabsviden

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 17. januar 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Saldobalancen Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link til video Fashion SHOE skal nu i gang med

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com 052420_EØ-D 08/09/05 13:26 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Løn Side 1 Opgave 2 Afskrivninger

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 CASEEKSAMEN ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case

Læs mere

Regnskab AMU. Grundlæggende PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

Regnskab AMU. Grundlæggende PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Grundlæggende Regnskab PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Tilrettelagt for både ledige og beskæftigede Også 6 ugers jobrettet Grundlæggende regnskab for ledige AMU Regneark 1, Anvendelse af regneark

Læs mere

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Varde handelsskole har fået udlagt nedenstående AMU-kurser til gennemførelse fra Rybners. Varde handelsskole kan derfor udbyde og gennemføre de anførte kurser

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 18. januar 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit Erhvervsøkonomi Opgave 1 Registrering, årsregnskabet, regnskabsanalyse, afskrivninger og budget. Se sekvens 8 På konto. Familien Skovby har udarbejdet et budget, hvor alle udgifter til ombygningen af sommerhuset

Læs mere

Vareflow i en handelsvirksomhed

Vareflow i en handelsvirksomhed Vareflow i en handelsvirksomhed Leverandør Handelsvirksomhed Kunde Varer Lager Betaling Kreditor Varesalg Varer Faktura Vareforbrug Debitor Betaling Vareflow i en produktionsvirksomhed Leverandør Produktionsvirksomhed

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 18. januar 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 18. januar 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen VEJL. LSN Denne 3-timers

Læs mere

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00 Opgave 1 (25%) Holmsminde Kro, Storgade 17, Holmsminde Bank: Holmsminde Bank Kassekredit konto nr. 78-6543-972 1) Konter følgende bilag for den 29. april 2010: Bilag Tekst Beløb 265 Faktura til Holmsminde

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E CASEEKSAMEN FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E DATO 8. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 7 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D Indhold: Opgave 1 Finansiering Side 2 Opgave 2A Registrering i AXAPTA 3.0 Side 2 Opgave 2B Registrering

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden GolfStrømmen For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH6. Søren Bjørn startede for ca. 2 år siden sin egen golfforretning i København. Han har

Læs mere

Appendix B Niveau E+D

Appendix B Niveau E+D Appendix B Niveau E+D Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100 Nettoomsætning notaer til kunder: Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder Kontantsalg

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau E. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau E. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau E Indhold: Opgave 1 Årsregnskab Side 2 Opgave 2 Registrering Side 2 Opgave 3 Likviditetsbudget

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2015

Oversigt over udlagt undervisning 2015 Oversigt over udlagt undervisning 2015 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader UC Holstebro 01.07.2015-31.12.2015

Læs mere

Kapitel 8 Vareregnskabet

Kapitel 8 Vareregnskabet Kapitel 8 Vareregnskabet Varekøb Opgave 8.1 1. Registrer følgende bilag for Emil: 12110 Varelager 14261 Købsmoms 12310 Kasse Bilag 212 11.000 2.750 13.750 12110 Varelager 14261 Købsmoms 142203 Computergrossisten

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag Kontoruddannelsen i Vendsyssel Supplerende valgfrie specialefag Kvalitet og service... 4 Salg og markedsføring... 5 Grafisk præsentation... 6 Skriftlig kommunikation... 7 Præsentationsteknik og personlig

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Bill Junior Case 4 Caselignende IT-baseret opgave Erhvervsøkonomi niveau D

Bill Junior Case 4 Caselignende IT-baseret opgave Erhvervsøkonomi niveau D Bill Junior Case 4 Caselignende IT-baseret opgave Erhvervsøkonomi niveau D Casen kan løses efter kapitel 20. Der er udarbejdet skabeloner i Word og Excel, som skal bruges til at løse opgaverne i casen.

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

IKV-materiale til Redigeringsteknikker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Redigeringsteknikker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Redigeringsteknikker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

DOF - vejledning til regnskab og bogføring

DOF - vejledning til regnskab og bogføring DOF - vejledning til regnskab og bogføring Ordet regnskab lyder for mange som noget kedeligt og vanskeligt noget. Sådan behøver det ikke nødvendigvis at være, bare man overholder de to væsentligst ting:

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 17.2 Årsregnskab Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 17.2 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link 17.2 Årsregnskab På

Læs mere

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8 FIL TIL ØKONOMISYSTEM Inklusiv standard kontoplan Den 20. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisystem... 3 1.1. Fil til økonomisystem... 3 1.2. Til dig, der bruger e-conomic... 4 1.2.1. Overførsel af

Læs mere

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK Kontoplan Side : 1 1000 RESULTATOPGØRELSE Tekst 1001 Omsætning Tekst 1010 Salg af varer/ydelser m/moms Konto Kreditkonto 1020 Salg af varer til udland Konto Kreditkonto 1021 Salg af ydelser til udland

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 22.2 Bogføring af løn og øvrige personaleomkostninger Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 22.2 Bogføring af løn og øvrige personaleomkostninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Handelsvirksomheden EntrePreNøhren For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH5. Preben Nøhr overtog for et par år siden et firma i Vejle, som handler med

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 30.6 Præsentation af årsregnskabet Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 30.6 Præsentation af årsregnskabet Indholdsfortegnelse Resultatopgørelsen Balancen Afslutning

Læs mere

IKV materiale til Offentlig administration

IKV materiale til Offentlig administration IKV materiale til Offentlig administration Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Udskrifter HandyMan Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til

Udskrifter HandyMan Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til Udskrifter Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til 1 RESULTATOPGØRELSE Overskrift 1000 Nettoomsætning Overskrift 1100 Varesalg (samlekonto) Drift 2000 Vareforbrug

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014 Regnskab 2014 1. januar 2014 til 31. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. REGNSKAB Side 1 1.1 DRIFTSREGNSKAB Side 1 1.2 BALANCE Side 2 2. OMSÆTNING Side 3 2.1 (1001) Salg DK (med moms) Side 3 2.2 (1002)

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

HAO HAO MULTI HOUSE ApS

HAO HAO MULTI HOUSE ApS HAO HAO MULTI HOUSE ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Ming Xia Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Guide til årsafslutning. Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning. billy

Guide til årsafslutning. Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning. billy Guide til årsafslutning Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning billy Forord Hej virksomhedsejer Årsafslutning og årsregnskabet venter lige om hjørnet. Derfor har vi skrevet denne guide, som hjælper

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 SUSHI ØST ApS Årsrapport 1. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere