IKV materiale til Administration Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKV materiale til Administration Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse"

Transkript

1 IKV materiale til Administration Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Judith Thomsen, Niels Brock CBC, og Gitte Holmen Møller fra Business College Syd. Materialet kan frit kopi-eres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af IKV materiale til Adminisstration og Offentlig forvaltning 12. januar 2011 udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Judith Thomsen, Niels Brock CBC, og Gitte Holmen Møller fra Business College Syd.

2 Indhold Struktur for forløbet ved en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU)... 3 Fase 1 forberedelse og tilrettelæggelse... 4 Administrativ opgavevaretagelse i forbindelse med planlægning og organisation... 5 Jobprofil: Sekretær... 5 Nøgleord:... 5 Arbejdsopgaver faglige og personlige kompetencer... 5 AMU mål... 5 Jobprofil: Projektsekretær... 6 Nøgleord:... 6 Intern opgavevaretagelse og service i administrationen... 7 Jobprofil: Kontorservicemedarbejder eller Servicekoordinator/-assistent... 7 Nøgleord:... 7 Jobprofil: Administrativ medarbejder... 8 Nøgleord:... 8 Kommunikation i administrativ opgavevaretagelse... 9 Jobprofil: Frontmedarbejder reception i en privat eller offentlig virksomhed... 9 Nøgleord:... 9 Økonomi og statistik i administrativ opgavevaretagelse Jobprofil: Løn medarbejder i en offentlig virksomhed Nøgleord: Jobprofil: Bogholderimedarbejder i en privat virksomhed Nøgleord: Jobprofil: Økonom og regnskab internt Nøgleord: AMU mål og kompetenceafklarende opgaver

3

4

5 Struktur for forløbet ved en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU) Fase 1 forberedelse og tilrettelæggelse Deltageren udfylder Deltageren supplerer med/medbringer selvvalgt skriftlig dokumentation, fx af personens nuværende og tidligere arbejdsområder og arbejdsopgaver Dokumentationen kobles til de udvalgte AMU-uddannelsesmål, der skal være målestok i forhold til den givne jobprofil, der vurderes relevant. Fase 2 afprøvning og vurdering: Endelig afstemning med deltageren af, hvilken jobprofil med tilhørende AMU-uddannelsesmål, der er relevant og ønskes en kompetencevurdering i forhold til Deltagerens realkompetencer demonstreres/dokumenteres ved løsning af de opgaver, der hører til de AMU-uddannelsesmål, der er relevante for den givne jobprofil (det forudsættes, at der tages udgangspunkt i de udarbejdede spørgsmål/opgaver i det følgende, men andre metoder kan også anvendes) Samtale/interview foretages ud fra personens selvvalgte dokumentation samt besvarelse af opgaver Samtalen er baseret på åbne spørgsmål for at afdække personens realkompetencer Fase 3 samlet vurdering og anerkendelse: Underviseren sikrer sig, at kompetencemålene i forhold til jobprofilen og de tilknyttede AMUuddannelsesmål er opnået. Dette dokumenteres ved udfyldelse af vurderingsskemaet (hvor målene for AMU-uddannelsesmålet er skrevet ind under hver opgave) Der udstedes AMU-uddannelsesbevis(er) og/eller AMU-kompetencebevis for anerkendte realkompetencer Der udarbejdes evt. en individuel AMU-uddannelsesplan Det egentlige IKV-forløb består af ovennævnte 3 faser, men der er også en fase før selve forløbet, som ikke er beskrevet nærmere her, der går på at informere og rådgive enkeltpersoner og virksomheder generelt om formålet med IKV i AMU mv. I nogle tilfælde kan der have været en forudgående kontakt med den person, der ønsker sine kompetencer vurderet, således at vedkommende allerede forud for fase 1 er klar over, hvilken jobprofil eller arbejdsopgaver, han/hun ønsker en IKV i AMU i forhold til. 4

6 Administrativ opgavevaretagelse i forbindelse med planlægning og organisation Jobprofil: Sekretær Medarbejdernes adfærd afspejler forretningsforståelse og medarbejderne kan gennem overblik planlægge, gennemskue og forstå organisationens vilkår og virkelighed sådan, at de kan bidrage til organisationsudviklingen igennem optimering og udvikling af arbejdsgange. Nøgleord: Organisatorisk overblik, selvstændighed og professionalisme. Arbejdsopgaver faglige og personlige kompetencer Mødeaktivitet forberedelse, indkaldelser, referater m.v. Kalenderstyring Telefonpasning Planlægningsopgaver Empati: Loyalitet, Ordenssans, Situationsfornemmelse Fleksibilitet Samarbejdsorienteret Selvstændig Korrespondance AMU mål -Møde- og konferencetilrettelæggelse -Notat og referatteknik -Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer -Telefonsamtaleteknik i et kundekontaktcenter - Arbejdsplanlægning i den administrative funktion - Udvikling af administrative arbejdsgange -Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser AMUnr Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Indkøb -Administration i indkøb Rejseplanlægning og booking -Udgående opkald i et kundekontaktcenter Koordineringsopgaver (Se under Planlægningsopgaver) Planlægning og afvikling af events (Se under Mødeaktivitet) Udarbejdelse af præsentationer IT-kompetencer Fremmedsproglige kompetencer (min. Engelsk) -Præsentationsteknik i administrative funktioner -Effektiv anvendelse af tekstbehandling -Anvendelse af regneark til statistik -Præsentation af tal i regneark -Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

7 Jobprofil: Projektsekretær Flere og flere virksomheder arbejder i dag projektorienteret eller teambaseret, hvor den enkelte gruppe skal være i stand at holde fast i, at gruppens mål er i overensstemmelse med virksomhedens mål. Projektsekretæren skal være den koordinerende og organiserende i forhold til de øvrige kollegaer. Nøgleord: Kommunikation, styring og koordinering Arbejdsopgaver faglige og personlige AMU mål AMUnr. kompetencer Administrativ projektstyring -Projektorienteret arbejde -Projektudvikling og gennemførelse Dokumentstyring -Anvendelse af regneark til statistik -Databasevedligeholdelse til jobbrug Kontakt til interne og eksterne samarbejdspartnere -Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Målrettet mundtlig kommunikation i adm. Arbejde Økonomistyring af projekter -Resultatbudgettering Kalenderstyring -Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer Mødebooking (Se under Mødetilrettelæggelse) Udarbejdelse af mødemateriale -Præsentationsteknik i administrative funktioner Rapportskrivning og Opsætning af rapporter -Udarbejdelse af projektrapporter Referater -Notat og referatteknik Planlægning (ofte med IT-baserede - Projektstyring med IT-værktøjer planlægningssystemer) Mødetilrettelæggelse -Møde- og konferencetilrettelæggelse Sekretærfunktioner -Udvikling af administrative arbejdsgange Forretningsforståelse -Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Sprog og fremmedsprogskompetencer (min. Engelsk) -Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

8 Intern opgavevaretagelse og service i administrationen Jobprofil: Kontorservicemedarbejder eller Servicekoordinator/-assistent Medarbejderne udfører serviceopgaver internt i virksomheden i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept og fastlagte rutiner for kvalitetssikring og forholder sig til de anvendte koncepter og kommer med forslag til mulige forbedringer. Nøgleord: Kundeorientering og kvalitetssikring i daglige rutiner Arbejdsopgaver faglige og personlige kompetencer Intern administrativ service AMU mål -Kvalitetsudvikling i den administrative funktion -Skriftlig kommunikation virksomhedens breve -Arbejdsplanlægning i den administrative funktion AMUnr Modtagelse af kunder/gæster -Kundeservice i administrative funktioner Telefonbetjening -Telefonsamtaleteknik i et kundekontaktcenter -Udgående opkald i et kundekontaktcenter Mødeklargøring -Møde- og konferencetilrettelæggelse -Notat og referatteknik Indkøb -Administration i indkøb Posthåndtering (Se Intern administrativ service) (45990) (44392) (45986) Byærinder Kopiering Arkivering Journalisering Makulering Servicekompetencer (Se modtagelse af kunder/gæster) Mundtlig kommunikation -Målrettet mundtlig kommunikation i adm Arbejde Telefonisk kommunikation (Se Telefonbetjening) IT-kompetencer -Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer -Effektiv anvendelse af tekstbehandling -Præsentation af tal i regneark

9 Jobprofil: Administrativ medarbejder Der er stigende tendens til, at den interne service indenfor det administrative område efterspørger et højere serviceniveau i forhold til kunden, brugeren eller borgeren. Serviceydelsen skal give værdi for kunden, og denne værdi er en differentieret størrelse, som medarbejderen skal finde frem til og nogle gange fortolke i samspil med kunden/borgeren. Nøgleord: Serviceorientering mod kunder, kollegaer og samarbejdspartnere. Systematik og kvalitet i arbejdet. Arbejdsopgaver faglige og personlige kompetencer Telefonomstilling og kundeservice AMU mål -Telefonsamtaleteknik i et kundekontaktcenter -Udgående opkald i et kundekontaktcenter AMUnr Serviceminded -Kundeservice i administrative funktioner Er udadvendt og kommunikerende -Målrettet mundtlig kommunikation i adm. Arbejde -Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Er ansvarsbevidst -Mål og strategier for administrative medarbejdere Journaliserings- og registreringsarbejde Databasevedligeholdelse til jobbrug Planlægning -Organisationens strukturelle opbygning Lettere sagsbehandling -Administration af kundereklamationer -Administrationens rolle i salg, indkøb og lager -Projektorienteret arbejde Kvalitetssikre dataflow -Samarbejde om dokumenter -Standardisering af virksomhedens dokumenter Regnskabskompetence -Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Er fleksibel og en positiv natur (se ovenfor) (45991) Modtage post og mails og fordele dette (se ovenfor) (40776) Samarbejdende og loyal (se ovenfor) (45985) Mødetilrettelæggelse IT kompetencer Fremmedsprogskompetencer -Møde- og konferencetilrettelæggelse -Notat og referatteknik -Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer -Effektiv anvendelse af tekstbehandling -Præsentation af tal i regneark -Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

10 Kommunikation i administrativ opgavevaretagelse Jobprofil: Frontmedarbejder reception i en privat eller offentlig virksomhed Nøgleord: Service, kommunikation og IT God kundeservice i overensstemmelse med virksomhedens mål, strategier og serviceprofil Arbejdsopgaver faglige og personlige AMU mål AMUnr. kompetencer Virksomhedens profil udadtil i receptionen -Kundeservice i administrative funktioner Telefonomstilling og kundeservice -Telefonsamtaleteknik i et kundekontaktcenter Modtage og tilrettevise -Målrettet mundtlig kommunikation i adm kunder/brugere/gæster Arbejde Besvare spørgsmål fra henvendelser både -Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret telefoniske og direkte henvendelser ordforråd Registrere og administrere informationer (fra kunder/gæster/brugere om -Telefonisk baseret dataindsamling og registrering kunder/gæster/brugere m.v.) -Notat og referatteknik Modtage og håndtere henvendelser fra -Kundeservice i administrative funktioner kunder/brugere/gæster Hjælpe kunder/brugere/gæster med diverse oplysninger om virksomheden og omgivelserne Modtage post og mails og fordele dette Er udadvendt og kommunikerende Er ansvarsbevidst, fleksibel med en positiv natur -Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser -Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer -Præsentationsteknik i administrative funktioner -Mål og strategier for administrative medarbejdere

11 Økonomi og statistik i administrativ opgavevaretagelse Jobprofil: Løn medarbejder i en offentlig virksomhed Skal fungere som en selvstændig lønmedarbejder med ansvaret for lønudbetaling til egne lønnumre, samt forestå de tilhørende indberetninger til SKAT Nøgleord: Løn, IT, være omhyggelig og struktureret. Skal kunne håndtere periodiske pressede arbejdssituationer omkring lønudbetaling. Arbejdsopgaver - faglige og personlige AMU mål AMUnr. kompetencer Oprettelse, og vedligeholdelse af løndata og -Udarbejdelse af løndata og bogføring stamdata Indberetninger til SKAT og pensionskasser -Indberetning til myndigheder Lønkørsel -Udarbejdelse og afstemning af lønsedler Afstemning af løn -Kendskab til gældende overenskomster Søge refusioner på sygdom, barsel og -Indberetning til myndigheder løntilskud Fortolke love, regler og overenskomster -Personalejura i lønberegning IT kvalifikationer -Anvendelse af regneark til talbehandling Jobprofil: Bogholderimedarbejder i en privat virksomhed En allround regnskabsmedarbejder, som indgår i et regnskabsteam. Medarbejderen skal kunne løse selvstændige afgrænsede regnskabsopgaver efter kyndig vejledning i virksomhedens daglige rutiner og regnskabsflow. Nøgleord: Talforståelse og interesse, IT kvalifikationer Arbejdsopgaver-faglige og personlige AMU mål AMUnr. kompetencer Betalinger -Kreditorstyring Fakturering -Debitorstyring Bogføring -Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Afstemninger -Regnskabsafstemninger Indberetning til offentlige myndigheder -Løn og gageadministration, indberetning til myndigheder Rapporteringer -Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov Teamspirit -Samarbejde i grupper i virksomheden IT kvalifikationer -Anvendelse af regneark til talbehandling

12 Jobprofil: Økonom og regnskab internt Økonomimedarbejder i en kommune eller regnskabsmedarbejder i en privat virksomhed. Medarbejderen skal kunne arbejde selvstændigt i en mindre sammenhæng og udvise respekt og forståelse for virksomhedens ansvarlighed overfor gældende lovgivning. Nøgleord: Bogføring, afslutning af regnskaber, budgettering, kontrol Arbejdsopgaver-faglige og personlige kompetencer Daglig bogføring Udarbejdelse af budgetter AMU mål -Placering af resultat- og balancekonti -Daglig registrering i et økonomistyringsprogram -Resultatbudgettering, budgetprocedure, analyser AMUnr Løbende budgetkontroller -Budgetkontroller Debitorfunktioner -Debitorstyring, fakturering, Rykkerprocedurer, inkasso, Tab. Kontakt med myndigheder -Digital forvaltning. Modtage og besvare digitale henvendelser fra Borgere/virksomheder, udveksle dokumenter og informationer imellem off. Myndighed og virksomhed samt at anvende digital signatur Kreditorstyring Likviditetsstyring Afslutning af regnskabsperiode -Kreditorstyring. Afstemninger, forhandling, analyse -Likviditetsstyring. Cash-flow/periode budgetter inkl. balancebudgetter, budgetkontroller -Afslutning af bogholderiet -Regnskabsafstemninger i forbindelse med årsafslutningen

13 AMU mål og kompetenceafklarende opgaver Regnskabsafstemninger i forbindelse med årsafslutningen Hvad forstås der med periodiseringer ved en årsafslutning, og hvorfor er det nødvendigt? En faktura modtaget den 3. januar 2011 vedr. vedligeholdelse af virksomhedens ejendom lyder på kr. inkl. moms. Skal beløbet medtages i årsregnskabet for kalenderåret 2010? Hvis ja, hvordan skal fakturaen bogføres? Afslutning af bogholderiet Hvordan vil du afstemme den bogførte værdi på debitorkontoen? Hvad er et efterposteringsark og hvordan er det opbygget? Beskriv hvilke procedurer virksomheden skal igennem for at komme frem til en årsafslutning, og dermed senere udarbejdelse af endeligt årsregnskab. Giv eksempler på hvilke regnskabsposter, der indgår i efterposteringerne ved en årsafslutning Udarbejdelse af løndata og bogføring Indberetning til myndigheder Udarbejdelse og afstemning af lønsedler Kendskab til gældende overenskomster Hvad menes der med periodeafgrænsningsposter, og hvor optræder de i regnskabet? Personen sættes til at løse en udarbejdelse af en case til en lønseddel. Efter udarbejdelsen optages en dialog omkring løsningen på lønsedlen, hvor følgende spørgsmål bør indgå: Hvordan vil du afstemme, og sikre dig at lønsedlen er korrekt udfyldt? Hvilke myndigheder skal have kendskab til indholdet af lønsedlen og med hvilke poster? 1 Hvornår er en virksomhed pligtig til at følge gældende overenskomst? Personalejura i lønberegning Hvordan sikrer du dig, at lønsedlens indhold overholder lovgivningens krav og hvilke love er omfattet? Hvilke krav stilles der til de oplysninger en lønafdeling håndterer i forbindelse med lønudbetaling, og hvilke love ligger til grund for håndteringen Telefonsamtaleteknik i et kundekontaktcenter Hvordan sikrer du dig, at oplysninger i forbindelse med lønudbetaling ikke kommer til andres kendskab ud over lønafdelingen og lønmodtageren? Giv en beskrivelse af de kunder, som du typisk er i kontakt med. Beskriv hvordan du taler med hver enkelt type kunde, og hvad der er vigtigt i samtalen. 12

14 Hvad gør du, når en kunde har en reklamation? Hvad gør du, når kunden eller den du taler med har et spørgsmål? Telefonisk baseret dataindsamling og registrering Administrationens rolle i salg, indkøb og lager Administration i Indkøb Administration af kundereklamationer Projektstyring med ITværktøjer Hvordan systematiserer du information, som du samler ind via telefonen, sådan det kan bruges aktivt bagefter? Det kunne være kundetilfredshedsundersøgelser. Hvad er vigtigt, at du er først, under og til sidst i telefonsamtalen? Hvordan er din rolle som administrativ medarbejder i forhold til salg, indkøb og lager? Hvad betyder din funktion for de andre afdelinger? Hvordan vil du planlægge et indkøb i din funktion? Hvordan vil du gennemføre det? Hvad vil du gøre, hvis kunder bliver ved med at reklamere over den samme ting? Giv eksempler på IT-værktøjer som vil være gode at bruge i Projektstyring. Giv eksempler på hvilke informationer, der skal tastes i et eventuelt ITstyringsværktøj 13

15 Effektiv anvendelse af e- mail- og kalendersystemer Præsentation af tal i regneark Effektiv anvendelse af tekstbehandling Samarbejde om dokumenter Anvendelse af regneark til statistik Databasevedligeholdelse til jobbrug Anvendelse af regneark til talbehandling Standardisering af virksomhedens dokumenter Møde- og konferencetilrettelæggelse Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Præsentationsteknik i administrative funktion Beskriv hvordan vil du håndtere mødeindkaldelsen, hvis du skal anvende et elektronisk og kalendersystem? Og hvordan vil du håndtere tilbagemeldingerne? Hvordan vil du som sekretær håndtere flere kalendere fx chefgruppens o.l. Specifik opgave se bilag 6 og 7 De ovenstående opgaver skal skrives ind på et tekstbehandlingssystem. Du har rettet i virksomhedens personalehåndbog. Hvordan vil du sikre dig, at andre relevante personer i virksomheden kan finde og anvende de dokumenter du laver? Evt. også lave nye tilretninger? Specifik opgave se bilag 8 Hvordan vil du finde, oprette, redigere og slette data f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger i jeres eksisterende Database? Personen sættes til at løse en øvelsesopgave i Excel. Efterfølgende gennemgås personens løsning og via en dialog omkring løsningens anvendelse af formler, grafik og formateringer, som lægges til grund for kursets nødvendighed. Hvordan sikre I at breve bliver let genkendelige både internt og eksternt? Din chef har bedt dig om at planlægge et vigtigt møde. Planlægningen ligger alene på dine skuldre. Deltagerne er ledergruppen, og De skal diskutere konsekvenserne af et faldende ordreantal. Du skal nu lave en liste over ting eller elementer som er vigtige for at dette møde bliver en succes. Du er i virksomhed, hvor 2 ud af 6 administrative medarbejdere er blevet langtidssygemeldt. Hvad gør du i denne situation? Hvordan tager du del i de opgaver der skal løses i afdelingen? Skriv et brev til dine kollegaer, hvor du orienterer om, at der starter en ny medarbejder i administrationen. Eller skriv et brev med udgangspunkt i den virksomhed du kommer fra. Du skal lave en præsentation overfor dine kollegaer, hvordan vil du forberede dig, gennemføre præsentationen og evaluere den? 14

16 Notat og referatteknik Digital forvaltning. Modtage og besvare digitale henvendelser fra Borgere/virksomheder, udveksle dokumenter og informationer imellem off. Myndighed og virksomhed samt at anvende digital signatur. Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Kreditorstyring. Afstemninger, forhandling, analyse Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov Debitorstyring, fakturering, Rykkerprocedurer, inkasso, Tab. Placering af resultat- og balancekonti Mødet som du har planlagt under opgave 1 mangler en referent, og opgaven bliver din. Beskriv hvordan du vil gribe opgaven an, og hvad der er vigtigt for at deltagerne er tilfredse med dit referat. Giv et bud på hvornår digital informationsudveksling mellem borger/virksomhed finder sted og hvorfor det er mest hensigtsmæssigt. Hvordan sikrer man sig, at det er de rigtige partnere der kommunikerer digitalt? Hvordan sikrer man sig at dokumentudveksling ikke kommer udefra stående til kendskab? Forbered en samtale med underviser på engelsk, hvor du beskriver din virksomhed og dig selv. Samtale med engelskunderviser. Hvad forstår du med begrebet kreditorstyring? Hvordan vil du beregne forskellen mellem udnyttelse af betalingsrabatter og overholdelse af en kredittid på eks. Lbm. 30 dage? Hvilke nøgletal knytter, der sig til kreditorstyringen og hvordan skal de anvendes som redskaber til styringen af likviditeten? Nævn forskellige former for kreditorer og deres betydning. Hvordan sikrer du dig, at fakturaer bliver kontrolleret inden endelig betaling finder sted? Hvad er formålet med en kontoplan, og hvad skal den bruges til i hverdagen? Hvordan sikrer du dig at virksomhedens nuværende kontoplan svarer til det aktivitetsniveau virksomheden har? Har du prøvet at oprette en helt ny kontoplan i din virksomheds økonomistyringssystem, og har du prøvet at ændre i kontoplanen? Hvilke muligheder har du for at kreditvurdere en potentiel debitor? Hvis du har et regnskab fra en debitor: Hvilke områder i regnskabet skal du være særlig opmærksomme på i din vurdering af debitor? Hvad er en debitorpolitik og hvad skal den indeholde? Hvad forstår du ved en optimal betalingsbetingelse fra en debitor? Hvilke krav stilles der til en rykkerprocedure, samt hvilke krav stilles der for at igangsætte en inkassosag? Hvad er reglerne for at konstatere et tab på debitorer og få den tabte moms retur fra SKAT? Hvad er forskellen på en balance og en resultatopgørelse?

17 Hvilke hovedelementer indgår i resultatopgørelsen og balancen? 16

18 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Resultatbudgettering, budgetprocedure, analyser Likviditetsstyring. Cashflow/periode budgetter inkl. balancebudgetter, budgetkontroller Udvikling af administrative arbejdsgange Målrettet mundtlig kommunikation i adm. Arbejde Samarbejde i grupper i virksomheden. Forståelse af virksomhedens gruppeprocesser, normer og værdier, der fremmer samarbejdet og løser konflikter. Organisationens strukturelle opbygning Mål og strategier for administrative medarbejdere Arbejdsplanlægning i den administrative funktion Hvilke bilag skal registreres dagligt jf. bogføringsloven, og hvad er begrundelsen. (Her er personens erfaringer fra registreringer i bogføringsprogrammer af betydning for om kurset er relevant eller ej) (Behovet for kurset afgøres ud fra personens erfaringer fra bogføring i et økonomistyringsprogram) Hvorfor skal en virksomhed udarbejde budgetter, og hvordan indgår de i en virksomheds styring af aktiviteterne? Hvad forstås der med en budgetprocedure og hvilke elementer indgår i en sådan proces? Personen bedes ud fra et forelagt budget udarbejde relevante nøgletal og forklare hvad resultaterne skal bruges til. Hvilke oplysninger ligger til grund for udarbejdelse af et likviditetsbudget? Hvad er forskellen på et cash-flow- og et periodebudget? Hvad er formålet med et balancebudget? Hvordan foretages en løbende budgetkontrol og hvad skal den anvendes til? Hvordan vil du forbedre faste administrative arbejdsgange i virksomheden? Hvad vil du lægge vægt på, når noget skal forbedres? Kender du til værktøjer som kan forbedre arbejdsgange hvis ja hvilke? Hvordan vil du styre en samtale med en kollega, som er god til at komme væk fra emnet? Personen bedes redegøre for, hvornår og hvordan gruppe samarbejde kan være en fordel i hverdagen i en virksomhed. Hvordan skal samarbejdet organiseres for at undgå eventuelle konflikter? Beskriv din virksomhed, med antal ansatte, mål for virksomheden og lignende. Samtale vedrørende resten af målet med personen. Hvad er din virksomheds mål? Hvad betyder det/de mål for dit daglige arbejde? Hvordan kan du bruge det/de mål i dit daglige arbejde? Hvordan planlægger du dine opgaver i det daglige, specielt hvis du har mange opgaver foran dig? Giv eksempler på opgaver, hvor det er nødvendigt at administrativt personale fra flere afdelinger eller områder skal med, for at I kan løse opgaven. Hvordan 3 17

19 løser I normalt disse opgaver? Hvis det er dig der har ansvaret for at løse opgaven, hvad er så vigtigt at du holder styr på? Projektudvikling og gennemførelse Projektorienteret arbejde Udarbejdelse af projektrapporter Kvalitetsudvikling af den administrative funktion Kundeservice i administrative funktioner Udgående opkald i et kundekontaktcenter Give eksempler på projekter i din virksomhed eller fritid. Tag udgangspunkt i et af eksemplerne og notér mål og formål med projektet. Hvordan vil du organisere projektet? Lav en grov skitse over en handlingsplan for projektet. Du er deltager i en projektgruppe, som arbejder mod et fælles mål. Hvad er din rolle i gruppen som projektsekretær? Hvordan giver du de andre medlemmer i projektgruppen tilbagemeldinger på deres indsats? Hvordan håndterer du eventuelle konflikter i gruppen? Hvordan er et projekt placeret i forhold til resten af virksomheden? Giv eksempler på hvilke elementer en projektrapport kan indeholde? Hvordan vil du præsentere en projektrapport? Hvad er kvalitet i dit arbejde? Hvordan kan du sikre kvalitet i den administrative funktion? Hvordan behandler du kunder (interne og eksterne) når de fx har spørgsmål til fremsendte breve? Hvad er god service for dig? Hvad, mener du, er god service for dine kunder? Hvad er god kommunikation? Du skal til at lave et udgående opkald til en kunde der vil vide mere om virksomheden og dens produkter. Hvordan vil du præsentere virksomheden? Hvordan opfatter kunden dig? Og hvad vil du sige til og spørge kunden om? 18

20 Individuel KompetenceVurdering 1 / 3 Vurdering af kompetencer for AMU-mål Udarbejdelse og afstemning af lønsedler (40011) (Bilag1) Undervisningsministeriet, december 2010 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med T. Larsen. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af IKV: Vurdering af kompetencer for AMU-mål Indkomstopgørelse og skatteberegning for erhvervsdrivende personer (44315) december 2010, udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med T. Larsen. Opgave 1 Du er ansat som bogholder i byggemarkedet Handel og Vandel Aps. Byggemarkedet, der udelukkende er en handelsvirksomhed, forhandler byggematerialer til huset både inde og ude samt alt til haven. Handel og Vandel Aps har 20 medarbejdere, herunder salgsassistenter og administrative medarbejdere. Du har for nyligt overtaget opgaven som lønbogholder fra en kollega. Det er meget nyt for dig, og det vil være nyttigt for dig at få et overblik over følgende Opgave 1.1 Hvad indgår i en medarbejders AM-indkomst samt A-indkomst? Opgave 1.2 Hvad er afgørende for, hvor meget ATP der skal indbetales for en medarbejder? Hvor finder man oplysninger om ATP-satser? Opgave 1.3 Hvad skal indberettes til SKAT, og hvor ofte skal denne indberetning ske? Opgave 2 Ved sidste lønudbetaling skete der en fejl, der betød, at 3 medarbejdere ikke fik løn. Der er netop kørt en særskilt lønkørsel for disse 3 medarbejdere. Opgave 2.1 I bilag A kan du se de 3 lønsedler samt en opsummering af lønposterne. Uddrag af kontoplanen fremgår også. Du bedes i T-skitser foretage konteringen af lønkørslen. (For ATP og arbejdsmarkedspension gælder det, at medarbejdernes andel af den samlede indbetaling udgør 1/3 og arbejdsgiverens andel udgør 2/3. Pensionsbidragene indbetales til pensionsselskabet samtidig med udbetaling til medarbejderen)

21 Individuel KompetenceVurdering 2 / 3 Opgave 2.2 Hvor meget udgør omkostningerne til løn i resultatopgørelsen for de 3 medarbejdere? Opgave 2.3 SKAT ønsker en opstilling, der viser sammenhængen mellem lønomkostningen i resultatopgørelsen og den indberettede AM-indkomst. Du bedes udarbejde denne opstilling. Tag udgangspunkt i lønomkostning ifølge regnskab og foretag de korrektioner, der er nødvendige for at nå den samlede AM-indkomst. Opgave 3 Opgave 3.1 En medarbejder er netop tiltrådt som funktionær. Han er månedslønnet og arbejder 37 timer ugentligt. Som funktionær har han ferie med løn, men han har endnu ikke opsparet ferie ved Handel & Vandel Aps Hvor meget skal han trækkes i løn, når det oplyses, at hans månedsgage udgør kr. samt at han holder 5 dages ferie? Opgave 3.2 Beregn det beløb, medarbejderen skal have udbetalt efter skat, når der tages hensyn til følgende oplysninger: Der er afholdt 5 dages ferie, jf. opgave 3.1. Medarbejderen er omfattet af Handel & Vandel Aps pensionsordning, hvor det samlede bidrag udgør 12% af gagen. 1/3 heraf betales af medarbejderen selv og 2/3 betales af Handel & Vandel Aps. Medarbejderens personlige månedsfradrag udgør kr. og trækprocenten udgør 41%. Opgave 3.3 En salgsassistent har 25 års jubilæum. I henhold til Handel & Vandel s personalehåndbog skal der udbetales jubilæumsgratiale svarende til en månedsløn. Beregn det beløb, medarbejderen skal have udbetalt efter skat, når der tages hensyn til følgende oplysninger: Salgsassistentens er fuldtidsansat og månedslønnet med en månedsgage på kr. Medarbejderen er omfattet af Handel & Vandel Aps pensionsordning. Medarbejderens personlige månedsfradrag udgør kr. og trækprocenten udgør 40%. Bemærk bundfradraget på A-skat på kr., der gælder for jubilæumsgratialer.

22 Individuel KompetenceVurdering 3 / 3 Bilag A LØNSEDDEL Lønperiode: CVR.nr.: 1/12-31/12 201X Lønmodtager: Arbejdsgiver: CPR nr Handel & Vandel Aps Iver Hansen Industriparken 115 Fredensvej Storkøbing 9999 Storkøbing Kontantløn ,00 Ferieberettiget løn ,00 ATP -90,00 Arbejdsmarkedspension 4,00 % -834,00 AM-indkomst ,00 AM-bidrag 8,00 % ,08 A-indkomst ,92 Fradrag iflg. skattekort 4.500,00 Trækgrundlag ,92 A-skat 43,00 % ,73 Nettoløn ,19 LØNSEDDEL Lønperiode: CVR nr.: 1/12-31/12 201X Lønmodtager: Arbejdsgiver: CPR nr Handel & Vandel Aps H. C. Andersen Industriparken 115 Algade Storkøbing 9899 Nykøbing Kontantløn ,00 Provision ,00 Ferieberettiget løn ,00 ATP -90,00 Arbejdsmarkedspension 4,00 % ,00 AM-indkomst ,00 AM-bidrag 8,00 % ,60 A-indkomst ,40 Fradrag iflg. skattekort 8.450,00 Trækgrundlag ,40 A-skat 47,00 % ,17 Øvrige fradrag Tillæg Befordringsgodtgørelse (kilometerpenge) ,60 Rejsegodtgørelse, fortæring 720,42 Rejsegodtgørelse, logi 195,00 Nettoløn ,25

23 Individuel KompetenceVurdering 4 / 3 LØNSEDDEL Lønperiode: CVR nr.: 1/12-31/12 201X Lønmodtager: Arbejdsgiver: CPR nr Handel & Vandel Aps Lis Frederiksen Industriparken 115 Ærtemarken Storkøbing 9999 Storkøbing Kontantløn ,00 Fri bil 4.411,46 Multimedieskat 250,00 Ferieberettiget løn ,46 ATP -90,00 Arbejdsmarkedspension 4,00 % -794,00 AM-indkomst ,46 AM-bidrag 8,00 % ,20 A-indkomst ,26 Fradrag iflg. skattekort 6.350,00 Trækgrundlag ,26 A-skat 41,00 % ,78 Øvrige fradrag Overføres til idrætsforening -100,00 Fri bil ,46 Multimedieskat -250,00 Nettoløn ,03 Opsummering lønposter Løn Fri bil Skattefri befordring Skattefri kost og logi Multimedie ATP AMP AMindkomst AM bidrag A-skat Idrætsforening Udbetalt Iver Hansen H. C. Andersen Lis Frederiksen Kontoplan vedr. lønposter for Handel &Vandel Aps 4100 Lønafregning 4150 Skattefri godtgørelser 4200 ATP 4300 Arbejdsmarkedspension Bankkonto Skyldig ATP Skyldig ATP Skyldig ATP Mellemregning Idrætsforening

24 Individuel KompetenceVurdering 1 / 3 Vurdering af kompetencer for AMU-mål Personalejura i lønberegning (40012) (Bilag 2) Undervisningsministeriet, december 2010 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med T. Larsen. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af IKV: Vurdering af kompetencer for AMU-mål Indkomstopgørelse og skatteberegning for erhvervsdrivende personer (44315) december 2010, udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med T. Larsen. Opgave 1 Du er ansat i produktionsvirksomheden Roblox A/S, der producerer elementer til byggebranchen. Virksomheden beskæftiger 52 medarbejdere, herunder produktionsmedarbejdere, værkførere, administrative medarbejdere samt sælgere. Roblox A/S kunder er hovedsageligt byggefirmaer i Danmark. Roblox A/S har kunder både i Danmark og udlandet. Det er ved at være tid til årets lønforhandling. Direktøren i Roblox A/S overvejer at tilbyde medarbejderne visse personalegoder i stedet for en lønstigning, men han er i tvivl om reglerne på området. Han har bedt dig om assistance. Du kan evt. finde oplysninger på under vejledninger. Opgave 1.1 Direktøren har hørt, at personalegoder enten betragtes som A- eller B-indkomst. Du bedes kort forklare forskellen på A- og B-indkomst hvad betyder det for medarbejderne om et personalegode beskattes som A- eller B-indkomst - og hvad betyder det for virksomheden? Opgave 1.2 Sælgerne og en del af det administrative personale har fået stillet en mobiltelefon og en PC til rådighed. Enkelte får også betalt sit bredbånd i hjemmet. Direktøren ønsker at vide, hvilken betydning det har for medarbejderens personlige skat? Hvad skal der til, for at medarbejderen undgår at blive beskattet af disse goder? Opgave 1.3 Direktøren har hidtil anvendt sin egen bil. Bestyrelsen har besluttet at stille en firmabil til rådighed for direktøren. Direktøren har fået lov til at anskaffe en bil til en værdi af kr. i december Den årlige ejerafgift udgør kr. Hvad er konsekvensen for direktørens personlige skat? Opstil en beregning. Hvilke opgaver får Roblox s lønbogholderi i forhold til direktørens bil?

25 Individuel KompetenceVurdering 2 / 3 Opgave 1.4 Det har været et fantastisk år for Roblox A/S. Direktøren beslutter, at årets julegave skal være en luksuskurv med vin, chokolade og andre lækkerier til en værdi af kr. Hvordan skal medarbejderne og Roblox lønbogholderi forholde sig til denne julegave? Opgave 2 Opgave 2.1 En kollega har sagt op og skal forlade Roblox A/S ved årsskiftet. Hun har i den forbindelse nogle spørgsmål vedrørende feriepenge. Hun er lidt forvirret og ønsker at få forklaret følgende begreber: - Feriegodtgørelse - Ferietillæg - Ferie med løn Du bedes lave en kort redegørelse om forskellen på begreberne. Hvem er omfattet, hvornår udbetales de osv.? Opgave 2.2 Kollegaen er også lidt bekymret for, om feriereglerne vil få konsekvenser for hendes personlige skat. Kollegaen ønsker at vide, hvornår der sker beskatning af - Feriegodtgørelse - Ferietillæg - Ferie med løn Opgave 2.3 Medarbejderen har i hele 2010 haft en månedsløn kr. Der er afholdt en uges ferie i februar, 3 uger i juli og 1 uge i december. Der er udbetalt ferietillæg på i alt kr. Beregn medarbejderens ferieberettigede løn for Se evt. reglerne om beregning af ferieberettiget løn i ferieloven.

26 Individuel KompetenceVurdering 3 / 3 Opgave 3 Salgschefen arbejder på en rejsemanual til medarbejderne. Heri indgår Roblox interne regler for rejser samt også en beskrivelse af reglerne for udbetaling af skattefri godtgørelser vedr. rejse og befordring. Han har bedt om din hjælp vedrørende de skattefri godtgørelser. Opgave 3.1 Enkelte af sælgerne kører i egen bil. Salgschefen spørger: Hvilken godtgørelse kan sælgerne få? Er der nogen begrænsninger? Har det nogen betydning, om sælgerne kører hjemmefra? Hvilke oplysninger skal sælgerne give til Roblox for at få kørselsgodtgørelse? Opgave 3.2 Når sælgerne er på messer, betaler Roblox A/S alle omkostninger til hotel, fortæring mv. Der er temmelig meget arbejde forbundet med at holde styr på alle sælgernes kvitteringer, så salgschefen er interesseret i at høre om muligheden for at udbetale skattefri godtgørelse til dækning af fortæring. Hvilke krav stilles der til en rejse, for at sælgeren kan få skattefri godtgørelse? Hvilken betydning har det, hvis Roblox vælger at betale for fx morgenmaden? Hvilke oplysninger skal sælgerne give til Roblox for at få skattefri godtgørelse for fortæring? Opstil et eksempel på beregning af den skattefri godtgørelse til fortæring for en sælger, der tager hjemmefra mandag kl og kommer hjem onsdag kl Det forudsættes, at Roblox A/S betaler for hotel med morgenmad. Se evt. Meddelelse om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende for 2010 på

27 Individuel KompetenceVurdering Bilag Præsentation af tal i regneark Anvendelse af regneark til statistik udarbejde en nøgletals analyse med følgende formler: Egenkapitalens forrentning (EKF) = Årets resultat efter renter/((ekf primo+ek ulttimo)/2) Afkastningsgraden (AG)= Overskud for renter*100/aktivernes sum Fremmedkapitalens forrentning (FR)= Renteomkostninger*100/Fremmedkapitalen Overskudsgraden (OG)= Resultat for renter*100/omsætningen Debitorernes omsætningshastighed=omsætningen/debitorerne Du bedes herefter vise hvordan talmaterialet kan præsenteres grafisk vha. Grafer, kurver etc. samt et farvevalg holdt i grønne nyancer.

28 Individuel KompetenceVurdering Årsregnskaber for A/S Roulund Resultatopgørelser (1000 kr.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger (61.853) (72.327) (85.056) (92.178) Bruttoresultat Distributionsomkostninger (12.243) (15.411) (17.496) (18.099) Administrationsomkostninger (7.636) (9.132) (10.833) (11.628) b Resultat af primær drift Finansielle indtægter Ordinært resultat før finans. Omk Finansielle omkostninger (1.101) (1.072) (1.675) (2.759) Ordinært res. Efter fins. Omk Skat af ordinært resultat (4.239) (4.177) (4.341) (2.197) Ordinært resultat efter skat Erstatning for kontraktbrud Skat af ekstraordinært resultat - (68) - - Ekstraordinært resultat efter skat Nettoresultat Der fordeles således: Udbytte Overførsel til næste år I alt

29 Individuel KompetenceVurdering Årsregnskaber for A/S Roulund Balancer (1000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver: Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar b Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Varebeholdninger Varedebitorer Obligationsbeholdning Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital: Aktiekapital Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt Udskudt skat Gæld: Prioritetsgæld Kassekredit Varekreditorer Selskabsskat Moms, ATP m.m Udbytte for regnskabsåret Gæld ialt Passiver i alt

30 Individuel Kompetence Vurdering Opgave 1 Bilag 4 Debitor/Kreditor Niels Henriksen driver en mindre handelsvirksomhed med 3 ansatte på Østerbro i Købehavn, hvor hovedprodukterne er reservedele til industrimaskiner. Han har nu bedt dig om at bogføre følgende bilag på kontoskitser (flyvere) (Alle beløb afrundes til nærmeste hele tal) Bilag: 1) P.Pedersen har d.d. indbetalt på check kr til afregning af vores tilgodehavende 2.Vor kunde Industrigården A/S indbetaler i check til udligning af faktura af 10 november ) En kreditor med et tilgodehavende på kr. har accepteret, at vi mod betaling 1 måned tidligere end aftalt kan fratrække en kontantrabat på 3 % ved indbetaling inden 8 dage. Samtidig fremsender han en kreditnota på ialt kr. som en dekort på påklagede mangler ved nærværende leverance. Vi betaler med fradrag af den aftalte kontantrabat inden udløb af de 8 dage. Beløbet bogføres og gælden til kreditor nulstilles. Fakturaen på de kr incl. Moms skal bogføres først som et varekøb til videresalg. 3) Vi har modtaget en meddelelse om at en debitor med en gæld på kr. til os er forsvundet under Ike s angreb på Haiti. Vi tager højde for den sørgelige meddelelse og bogfører det opståede tab. 4) Vi har indgået en aftale med et Factoringselskab på én samlet debitorportefølge på kr. Vores aftale indebærer at 100% af portefølgen kan videretransporteres til factoringselskabet med omgående afregning af det videretransporterede beløb på 85 %. Aftalen effektueres og bogføres. 5) 30 dage senere for vi en meddelelse fra Factoringselskabet at 23 % af portefølgen er afregnet og vi modtager en overførsel til banken herpå med fradrag af factoringomkostningerne på 1 %. Afregningen bogføres. 1

31 Individuel Kompetence Vurdering 6. Fra advokat S Bulbjerg modtages en afregning på et tilgodehavende på oprindeligt ,00 kr. hos F.Frederiksen, Tønder. Advokat S.Bulbjerg Bredgade København K. E.Nielsen Bregnerødvej Birkerød København den Vedr. Deres klient F.Frederiksen, Tønder Indkasseret 2.366,00 kr. Beregnet salær kr ,00 Moms kr , ,00 kr. Vort tilgodehavende 2.634,00 kr. Deres klient er d.d. taget under offentligt skifte som følge af et konkursdekret 7) Vi har modtaget en faktura på i alt incl. moms på udviklingsomkostninger i forbindelse med indførelse af et papirløst kreditorbogholderi. Fakturaen er dateret den 31/ og bogføres. 2

32 Individuel Kompetence Vurdering 8) En faktura modtaget den 5 januar vedrører en leverance den 23/ Jernkompaniet A/S Jernbanevej Birkerød CVR / E. Nielsen Bregnerødvej Birkerød Faktura nr tons jernrester ,00 Rabat 10 % 3.450,00 Netto ,00 Moms 25% 7.800,00 I alt incl. Moms Ab lager 30 dage netto Bogføres på Kontoskitser til Bilag 4 NTJ/ December

33 UDGIFTER (Debit) Vareforbrug Salgsfremmende omk. Lokaleomkostninger Bilers driftsomk. Lønninger ATP Bidrag (Arbg.) Afskrivning biler Afskrivning inventar Øvrige omkostninger Tab på debitorer Renteomkostninger Bet.rabat t/ kunder

34 INDTÆGTER (Kredit) Varesalg Renteindtægter Ekstraord. Indt./Omk. Bet.rab. f/lev

35 PASSIVER Egenkapital Privatforbrug Bank/Kassekredit Kreditorer Skyldig ATP Skyldig AMB Skyldig A-skat Skyldig SP Købsmoms Salgsmoms Momsafregning

36 AKTIVER Værdi biler Værdi inventar Varelager Debitorer Kasse Periodeafgrænsning

37 Individuel KompetenceVurdering 1 / 3 Vurdering af kompetencer for AMU-mål Placering af resultat- og balancekonti (45965) Bilag 5 Undervisningsministeriet, december 2010 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med K. Lausten. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af IKV: Vurdering af kompetencer for AMU-mål Indkomstopgørelse og skatteberegning for erhvervsdrivende personer (44315) december 2010, udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med K. Lausten. Opgave 1 Placering af resultatkonti og balancekonti Angiv med et X, om kontoen hører til i resultatopgørelsen eller i balancen, og om kontoen er en omkostningskonto (O), indtægtskonto (I), aktivkonto (A) eller passivkonto (P). Resultatopgørelse Balance Kontonavn: O I A P Kasse X Husleje Renteindtægter Egenkapital Inventar Renteomkostninger Varekreditorer Varesalg Varelager Varedebitorer Periodeafgrænsningsposter Andre kreditorer Skyldig A-skat Lokaleomkostninger Grunde og bygninger Kassekredit Biler

38 Individuel KompetenceVurdering 2 / 3 Opgave 2 Bogføring af daglige bilag i handelsvirksomhed Boutique Belle Ami v/ Bente Jørgensen, Faaborg Bente Jørgensen har en grundig uddannelse inden for damekonfektion og har i flere år set frem til at kunne åbne egen butik. Den 1. maj 2010 slog Bente Jørgensen dørene op, og der ligger en bunke bilag, som hun har bedt dig om at kontere. Kontoplanen vedhæftet som bilag A anvendes. Bilag 1 Bente Jørgensen hævede sin etableringskonto og indsatte kr. på forretningens kassekredit i Faaborg Bank. Bilag 2 Fra BC Butiksinventar er der modtaget en faktura vedrørende butiksinventar Butiksinventar Moms kr kr kr. Beløbet er overført fra kassekreditten til BC Butiksinventar. Bilag 3 Husleje for maj måned 2010 kr er betalt med check nr Checkhæftet er tilknyttet kassekreditten. Udlejer er ikke momsregistreret.

39 Individuel KompetenceVurdering 3 / 3 Bilag 4 Bankkvittering Hævet til kassen kr. Bilag 5 Faktura fra Carli Gry (konto ), diverse jeans og bluser til videresalg Varer Moms kr kr kr. Betalingsbetingelser: 30 dage netto. Bilag 6 For salgsannoncer i Ugeavisen Faaborg betales kr. incl. 900 kr. i moms. Beløbet er hævet på kassekreditten. Bilag 7 Det kontante varesalg på åbningsdagen udgør kr. incl moms.

40 Individuel KompetenceVurdering 4 / 3 Bilag 8 Faktura fra Kontorforsyningen vedrørende køb af ringbind, notesblokke og kuglepenne 350,00 kr. incl. moms. Beløbet er betalt kontant. Bilag 9 Kvittering fra Faaborg Varmeværk for kontant betaling af a conto varmebidrag for maj måned kr. incl. moms. Beløbet er hævet på kassekreditten. Bilag kr. taget i kassen til privatforbrug. Bilag 11 Kvitteret faktura fra Westergaard Blomster, blomster til butikken 750 kr. incl. moms. Beløbet er taget fra kassen.

41 Individuel KompetenceVurdering 5 / 3 Bilag 12 Kvitteret faktura fra Deko Art ApS, skilte og penne til skilteskrivning kr. incl. moms. Beløbet er hævet på kassekreditten. Bilag 13 Kvitteret faktura fra SuperBrugsen, rengøringsartikler til brug i forretningen 185 kr. incl. moms. Beløbet er betalt med Dankort, som er tilknyttet kassekreditten. Bilag 14 Kvitteret faktura fra Vinstokken, vingave til direktøren hos Carli Gry 550 kr. incl. moms. Gaven ydes som tak, idet direktøren har været behjælpelig med indretningen af forretningen. Beløbet er betalt med kontanter fra kassen.

42 Individuel KompetenceVurdering 6 / 3 Opgave 3 Virksomhedstyper og virksomhedsformer Du bedes forklare, hvilke forskelle der i hovedtræk er mellem følgende virksomhedstyper: Handelsvirksomheder Produktionsvirksomheder Servicevirksomheder Du bedes forklare, hvilke fordele og ulemper, der kan være ved at starte en virksomhed som personligt ejet virksomhed. Du bedes forklare, hvilke fordele og ulemper, der kan være ved at starte en virksomhed som et anpartsselskab (ApS). Du bedes forklare hvilke love, der gælder i forbindelse med regnskabsaflæggelse i personligt ejede virksomheder og selskaber.

IKV-opgaver til Viden- og forretningsserviceområdet

IKV-opgaver til Viden- og forretningsserviceområdet IKV-opgaver til Viden- og forretningsserviceområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

IKV materiale til Offentlig administration

IKV materiale til Offentlig administration IKV materiale til Offentlig administration Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet.. november 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2791 Titel: Administration Kort titel: Adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er en funktion,

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

Er du selvstændig, eller ved at blive det?

Er du selvstændig, eller ved at blive det? Iværksætter 2009 1 Er du selvstændig, eller ved at blive det? Flere fordele for dig Personlig service DANA tillægsforsikring - op til 40.000 kr. om måneden Gratis rådgivning via DANA-Net, jura, salg m.v.

Læs mere

Rapport UDDANNELSESNÆVNET

Rapport UDDANNELSESNÆVNET UDDANNELSESNÆVNET Rapport Analyse af centrale jobprofiler inden for detailhandel og administration med henblik på at identificere typiske kompetencer i typiske arbejdsfunktioner. Projektet er et analyseprojekt

Læs mere

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp Iværksætter 2014 Som Som medlem medlem af af Danmarks Danmarks eneste eneste a-kasse kun kun for selvstændige får får du: Økonomisk Økonomisk sikkerhed sikkerhed Gratis Gratis inkassoservice Netværk og

Læs mere

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen Kursusafdelingen Nye kompetencer 2. halvår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk Kurser for dig, der... vil have suppleret din viden med en efteruddannelse har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse har fået

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Økonomi

Specialefag til hovedforløbet Økonomi Specialefag til hovedforløbet Økonomi Indhold Kontor med specialer, Økonomi... 3 Introduktion til økonomi... 4 Bogføring, registrering og likviditet... 6 Økonomistyring I... 9 Økonomistyring II... 11 Moms

Læs mere

IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse

IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Administration

Specialefag til hovedforløbet Administration Specialefag til hovedforløbet Administration Indhold Kontor med specialer, Administration... 3 Den Administrative Medarbejder... 4 Udvidet Skriftlig Kommunikation... 7 Grafisk Præsentation... 9 Kvalitet

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Revision

Lokal undervisningsplan for. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Revision Lokal undervisningsplan for Kontoruddannelse med specialet Revision I henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 171 af 2. marts 2011 (erhvervsuddannelsesloven), bekendtgørelse om erhvervsuddannelse

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg 3 1.1 Personlige overvejelser 3 1.2 Rådgivere - advokat/revisor

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Lokal Undervisningsplan. Tietgen Hovedforløb

Lokal Undervisningsplan. Tietgen Hovedforløb Lokal Undervisningsplan Tietgen Hovedforløb 2014-2015 Indholdsfortegnelse 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Overordnet bedømmelsesplan... 2 1.4

Læs mere

Administration. Revision. Salg. Auto

Administration. Revision. Salg. Auto Specialefag for Kontor og Handelsuddannelsen Administration Økonomi Revision Salg Auto Undervisningssted Handelsskolen København Nord Multihuset Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Forfatter: Bent Erik Laursen Antal Sider: 103 Antal Tegn: 179.758 V e j l e d e r : M a r i a n n e M i k k e l s e n C o p e n h a g e n B u s i n

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Håndbog for HK / Freelancer

Håndbog for HK / Freelancer Freelancer Håndbog for HK / Freelancer Faglig håndbog for freelancere i HK/Danmark København 2010 København 2010 10. udgave 2010 Denne håndbog er frit redigeret efter et forlæg udarbejdet af journalist

Læs mere