Noget om strategiplanlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Noget om strategiplanlægning"

Transkript

1 Noget om strategiplanlægning I mange mange år har jeg regelmæssigt beskæftiget mig med strategiplanlægning. Sammen med klienter, da jeg var partner og direktør i PA Consulting Group, naturligvis også for PA selv, og siden, som selvstændig strategi- og ledelsesrådgiver og som bestyrelsesmedlem. I begyndelsen kaldte jeg det strategisk planlægning, siden strategiudvikling og nu synes jeg bedre om ordet strategiplanlægning. Mulighederne for at planlægge for fremtiden har ændret sig ganske væsentligt siden begyndelsen af 80 erne, men det gør ikke planlægningsopgaven mindre væsentlig. Hvis man mener at planlægning af en virksomheds fremtid er umulig, overlader man jo virksomhedens ve og vel til tilfældighederne. Planbegrebet og planerne har blot fået et andet udseende og indhold, end dengang fremtiden var mere forudsigelig. Jeg har ofte haft lyst til at nedfælde nogle af mine erfaringer i en ultrakort strategi-abc. En jordnær vejledning rettet mod praktikere, som ikke orker alle strategibøgerne, eller som efter begejstret læsning finder ud af, at der mangler en praktisk fremgangsmåde som dækker en hel strategiproces. En ramme som gælder i alle sammenhænge, og som sikrer, at man ikke går helt galt i byen. Så kan man selv udfylde rammen med de specifikke metoder og teknikker, som er nødvendige i den konkrete situation. Det har været et mål at gøre den kort på bekostning af eksempler og uddybende forklaringer. I teorien er strategiplanlægning enkelt, men i praksis viser det sig meget svært. Min erfaring er, at en af forskellene på succesfulde og ikke-succesfulde virksomheder er, at ledelsen i sidstnævnte ofte undervurderer det enkle. Det vil glæde mig, hvis mit skriv kan inspirere til mere frugtbare strategiprocesser. Bjarne Nielsen

2 Indhold Strategiplanlægning er måske den sværeste ledelsesopgave 2 Man kan ikke købe en god strategiplan 3 Grundlaget er fakta, videndeling, tid og hårdt arbejde 3 Strategiprocessen består af fire faser 4 Fase 1, Indsigt 4 Fase 2, Ambition 5 Fase 3, Strategi 6 Fase 4, Implementering 7 Resultatet af strategiprocessen 7 Appendiks Ordforklaring 9 Strategiplanlægning er måske den sværeste ledelsesopgave En (forretnings)strategi angiver hvordan, i princippet, en ledelse ønsker at opnå et mål for virksomheden, som er afgørende for dens langsigtede succes. Mål og strategi, samt andre væsentlige ting som jeg senere skal komme ind på, udgør strategiplanen. Den er rammen for den daglige drift. Den kan være skrevet ned i et pænt dokument, eller dens elementer kan, i sjældne tilfælde, være en så levende og integreret del af hverdagen, at en samlet fremstilling er unødvendig. Uanset dokumentationsgraden er en strategiplan uundværlig, fordi den angiver 1. virksomhedens fremtidige destination (og begrundelsen) 2. tempoet til at nå destinationen (og begrundelsen) 3. hvordan rejsen i hovedtræk skal foregå (og begrundelsen) 4. hvordan rejsen gennemføres i praksis (og begrundelsen) Strategiplanlægning er et spil om fremtiden, hvor hele virksomheden er indsatsen, og hvor mulighederne for at fortryde oftest er udelukket eller forbundet med meget store omkostninger. Forskellen på gode og dårlige strategier kan betyde knald eller fald for hele virksomheden. Derfor er strategiplanlægning måske den sværeste - men måske også allervigtigste - blandt alle ledelsesopgaver. Man kan forhøje sine chancer for at vinde spillet. Gode strategiplaner kommer af en kombination af mange fagdiscipliner og kompetencer. Og undervejs er der brug for både venstre og højre hjernehalvdel. På den ene side analytisk sans, systematik, fakta og erfaring og på den anden side kreativitet, uortodoksi, intuition og friske øjne. Men processen skal struktureres og styres, og det er det, dette skriv handler om. Side 2 af 10

3 Man kan ikke købe en god strategiplan Det første man må gøre sig klart er, at gode strategier ikke kan købes hos konsulenter, eller delegeres til en strategiafdeling. Konsulenter (og strategiafdelinger) kan derimod være meget værdifulde sparringpartnere. De kan bidrage til at designe strategiprocessen, de kan stille ressourcer, metoder, værktøjer og specialviden til rådighed og de kan lave gode analyser og beregninger. Et samarbejde med konsulenter kan således gøre en stor positiv forskel i en strategiproces. Strategiske beslutningers betydning kombineret med et altid mangelfuldt beslutningsgrundlag kræver, at den ansvarlige ledelse selv er i førersædet i strategiprocessen. Strategivalgene bliver ganske enkelt mere sikre, når ledelsen har været involveret i analysearbejdet forud for strategiudviklingen. Samtidig er det afgørende for strategiernes senere gennemførelse, at strategierne passer til ledelsens personlige stil og kompetencer. Når ledelsen har truffet sit valg, vil det blive bakket 100 % op, og når det begynder at gå skævt, vil der blive sat ind og korrigeret. Ingen andre vil få skylden for at have givet dårlige anbefalinger. En sammenligning til Sirius-Patruljen er nærliggende. Mandskabet i patruljen er dybt afhængige af deres slæde og hundespand. Derfor bygger de selv slæden, så de ved, hvordan den skal repareres, hvis (når!) den går i stykker undervejs. Og de ved, hvor dens svage punkter er. De har også selv valgt hundene, så de ved hvilke og hvad, de skal holde særligt øje med. Grundlaget er fakta, videndeling, tid og hårdt arbejde Ingen strategiplan er også en slags strategiplan. Alle virksomheder har en strategiplan. Nogle har den bare ikke nedskrevet, og for andre er den ikke resultatet af en formaliseret strategiproces. En gang imellem er det en god ide, at gå mere formelt til værks ved både gennemføre en systematisk strategiproces og gøre sig umage med at dokumentere resultatet. Det samler organisationen ved at skabe en klarhed om mål og midler. I bund og grund udvikles gode strategier i en søge-læreproces. Jo mere man beskæftiger sig med strategiplanlægning, jo dygtigere bliver man. Man prøver at forstå, f.eks. hvad der driver markedet, og få nogle ideer til, hvordan ens egen virksomhed kan gøre det bedre. Man rammer ikke plet, men bliver klogere end man var før. For at blive klogere, både som individ og ledergruppe i fællesskab, og derigennem udvikle bedre strategier, er mindst tre ting nødvendige. For det første må man være kompromisløs med hensyn til fakta. Nogle giver for hurtigt op, hvis de ikke kan finde fakta, eller hvis fremskaffelsen viser sig for kostbar eller tidskrævende. De går så ofte i den anden grøft og baserer strategierne på rene gætterier. Men med datafremskaffelse må man være kreativ og ofte gøre antagelser, som underbygges og forklares kvalificeret. Næste gang bliver man mere sikker, fordi man har noget at tage udgangspunkt i, og fordi man i mellemtiden er mere opmærksom på behovet for bestemte fakta. For det andet må man løbende nedfælde planlægningsprocessens resultater på tryk. Det er forudsætningen for effektiv videndeling, og nødvendigt for at andre kan få ordentligt indblik i ens overvejelser, og bidrage kvalificeret til strategiprocessen. Samtale er fint, men det talte ord er ikke tydeligt og forpligtende nok. Når taleboblerne er væk kan der være meget forskellige opfattelser af, hvad der blev sagt. Power Point præsentationer er ofte upræcise og overfladiske. Kun med normal tekstform (et Word dokument) er man sikker på at kunne rumme den nødvendige information. Udnævn en hovedredaktør og påbegynd strategidokumentet allerede dag ét. Endelig for det tredje kan man ikke klare strategiplanlægningen på et to-dages seminar. Man kan naturligvis i sjældne tilfælde være tvunget til det - men hvis det er længe siden, man systematisk har beskæftiget sig med strategiplanlægning, tager en seriøs strategiproces flere måneder under anvendelse af ikke ubetydelige ressourcer. Side 3 af 10

4 Strategiprocessen består af fire faser Man kan selvfølgelig bare kaste sig ud i det. Spille efter gehør og indlægge et par spektakulære innovationsøvelser et eller andet eksotisk sted. Men en struktureret proces, med klare opgaver, deadlines, resultatkrav, ansvar etc., forhøjer sandsynligheden for en god strategiplan. Og måske vigtigere: den er en rimelig billig sikring mod katastrofalt dårlige strategier. Egentlig er der intet nyt under solen. Uanset om man bekender sig til Porters Five Forces, til Blue Ocean Strategy, eller andre relevante analyseværktøjer mv., er der en enkel logisk rækkefølge i en strategiproces. Lige som A kommer før B, og B kommer før C! Før man leder efter, og begiver sig ud på, det blå ocean, er det fornuftigt reelt at vide, hvad ens fartøj kan. Det er også rart at kunne navigere, og at forstå så meget som muligt af det farvand, man begiver sig ind i. Så uanset at alle virksomheder må finde deres egen mere specifikke måde at strategiplanlægge på, er det en proces i fire faser. Det der adskiller gode strategiprocesser fra hinanden er først og fremmest de værktøjer, der tages i anvendelse undervejs i disse faser, graden af involvering af andre end topledelsen, graden af hypotesestyring af processen og den tid, der anvendes. Men disse forskelle er ikke emnet for dette skriv. De fire faser som kort beskrives i de følgende afsnit er: Indsigt Ambition Strategi Implementering Kvaliteten af arbejdet i én fase påvirkes af kvaliteten af arbejdet i de andre faser. Ofte vil man have behov for at bevæge sig tilbage i faserne, fordi man senere i processen er blevet væsentligt klogere. Men det er nødvendigt for en effektiv proces, at man formelt afslutter en fase, før den næste påbegyndes. Fase 1 - Indsigt Denne fase kræver primært systematik og hårdt arbejde. Det centrale output er virksomhedens strategiske dagsorden dvs. de emner der skal adresseres for at skabe en succesfuld udvikling. Det handler om at søge at forstå nutiden og fremtiden, for senere at kunne sætte mål og udvikle strategier. Gode strategier er baseret på dyb indsigt i, hvad det er der driver, og forventes at drive, profitten i det pågældende marked. Følgende ni trin skaber et godt grundlag for indsigt: 1. Afgræns området for strategiplanlægning, fastlæg målestokken for succes (værdiskabelse) og klarlæg magtstrukturen i relation til strategiplanens godkendelse og accept 2. Opstil den (regne)model som løbende i strategiprocessen skal anvendes til at illustrere og konsekvensberegne værdiskabelsen 3. Kortlæg og forstå virksomhedens nuværende værdiskabelse dvs. hvem, hvad, hvor, hvorfor og hvor meget værdi der skabes (brug regnemodellen) 4. Kortlæg og forstå markedets og konkurrencens natur og virksomhedens konkurrencemæssige position 5. Identificer de faktorer (value drivers) i virksomheden og i omverdenen som har væsentlig indflydelse på virksomhedens værdiskabelse og gør antagelser om deres fremtidige udvikling Side 4 af 10

5 6. Udarbejd en eller flere fremskrivninger af virksomhedens værdiskabelse på grundlag af det foregående samt gældende planer 7. En SWOT analyse gør ingen skade 8. Udarbejd på baggrund af det foregående en liste over alle de emner som bekymrer ledelsen mht. fremtidig værdiskabelse og konkluder virksomhedens strategiske dagsorden 9. Lav en liste over mulige strategier til at løse udfordringerne på den strategiske dagsorden Nogle gange kan det være hensigtsmæssigt at begynde denne fase med (et første bud på) trin 8, og bruge resultatet heraf til at fokusere arbejdsindsatsen i fasen. Fase 2 - Ambition At sætte strategiske mål begynder med at sætte mål for det helt grundlæggende virksomheden er sat i verden for. For en privat virksomhed er det ikke så svært; her er det ultimative succeskriterium virksomhedens værdi for ejerne: aktionærværdi. Nogle taler i stedet om interessentværdi (stakeholder value) men i ordentlige virksomheder kan man ikke skabe konkurrencedygtig langsigtet aktionærværdi uden konkurrencedygtig langsigtet interessentværdi. Aktionærværdi er det, der bliver tilbage, når alle andre har fået deres. Derfor er aktionærværdi i en privat erhvervsvirksomhed alle måls moder. Dette mål skal naturligvis nedbrydes i en hierarkisk række af operationelle delmål. I hele strategiprocessen såvel som i daglig drift - må det være klart, hvad succes betyder for virksomheden, og hvordan succes en måles. Analyser, strategimuligheder og strategivalg må hele tiden rettes imod reelle mål og måles med den rigtige målestok. Aktionærværdi kommer af frie pengestrømme. Ikke af overskud. Ikke af omsætning! Så hvor højt skal ambitionsniveauet være? Hvad skal virksomheden give i afkast til aktionærerne? Hvor meget skal den være værd om f.eks. 5 år? Svaret beror på en sammenvejning af en række faktorer herunder hvilket ambitionsniveau ledelsen selv føler sig til rette med, samt hvilke vækstmuligheder og alternative kapitalanvendelsesmuligheder der er. Hvilken af virksomhederne i figuren vil du helst være leder af? Virksomhed A B Omsætning mio. kr Overskud før skat mio. kr Bundet kapital mio. kr Overskudsgrad % Kapitalafkast % Ambitionsfasen er en fase, som desværre ofte resulterer i en del varm luft. Den kan opdeles i følgende fem trin: 1. Begynd med at efterse og eventuelt justere virksomhedens eksistensberettigelse i forretningslivet virksomhedens mission - igennem hvilken den opfylder sit formål: at skabe aktionærvædi 2. Overvej om ejere og ledelse har grundlæggende værdier og holdninger, som vil kunne begrænse og guide strategivalget - f.eks. vedrørende emner som social ansvarlighed Side 5 af 10

6 3. Beslut så hvor ambitiøs man ønsker at være mht. virksomhedens fremtidige udvikling. Jo højere ambitionsniveau, des højere risiko. 4. Formuler den vision som kort udtrykker, hvad det er for en fremtidig virksomhed, man ønsker. En god vision kan frigøre meget energi i en organisation. 5. Sæt konkrete mål som skal opfyldes for at komme mod visionen. Mål for ejere, kunder, markedsandel, medarbejdere etc. Fase 3 - Strategi Dette er den rigtig svære fase men den er nemmere, hvis de to forudgående faser er gennemløbet godt. Det er langt lettere at udvikle gode strategier, når man har den fornødne indsigt i sin virksomhed og omverden, og når man har klare og relevante mål. Sandsynligheden for at udvikle gode strategier stiger også, hvis man lader sig eksponere for nye indtryk, anderledes tanker etc. Det er ikke frugtbart at isolere sig! Strategifasen kan opdeles i følgende fem trin: 1. Sæt scenen for hvilke typer strategier der skal tænkes i. Det beror meget på, hvor stor handlefrihed virksomheden har. Er der f.eks. tale om krise, konsolidering eller vækst? 2. Udvikl mange konkrete strategimuligheder (- dette er i høj grad en kreativ opgave) 3. Evaluer, prioriter, konsekvensberegn og test strategierne individuelt og i samspil (- dette er absolut ikke en kreativ opgave, bort set fra datafremskaffelse og testmetoder) 4. Vælg (- her er der også brug for intuition og mod.) 5. Test valgene (igen) Til at strukturere den kreative strategiudvikling kan man gå frem efter hvor lavthængende strategimulighederne er. F.eks. følgende seks klasser gående fra lavt til højt (fra let til svært): A. Mere af det samme. Er det nok? Ellers B. Find ud af at stoppe med at fortynde eller destruere værdi. Er det nok? Ellers C. Find ud af hvor meget en trimning af den eksisterende virksomhed kan bidrage. Er det nok? Ellers D. Find ud af hvor meget investeringer i den trimmede forretning kan bidrage. Er det nok? Ellers E. Find ud af hvor meget nye produkter og/eller markleder kan bidrage. Er det nok? Ellers F. Find ud af hvor meget tilkøb af forretning der er nødvendigt. Er det realistisk? Ellers må ambitionsniveauet sænkes tilbage til fase 2! Når der lægges op til beslutninger om strategier, har jeg ikke sjældent hørt argumentet: Vi kan ikke vise, at dette her betaler sig, men det er strategisk rigtigt at gøre det. Dette udsagn reflekterer i bedste fald en fejlagtig holdning og i værste fald en disrespekt for de værdier, der forvaltes. Strategiske beslutninger skal (som de fleste andre forretningsmæssige beslutninger) tages på grundlag af klare forudsætninger om nutidsværdien af fremtidige pengestrømme. Den økono- Side 6 af 10

7 miansvarlige har et særligt ansvar for at regnemodeller, ledelsesapportering, beslutningsgrundlag mv. tager hensyn til økonomiske realiteter. Fase 4 - Implementering Desværre er der mange strategiprocesser som stopper efter fase 3 og det er ofte årsagen til, at man efter et par år kan se, at strategierne ikke er blevet gennemført. Strategier skal omsættes til konkrete projekter og handlinger. Derfor kræver denne fase stærke kompetencer i, hvad man på nudansk kalder execution - det at få tingene til at ske i hverdagen - i drift og projekter. Der må udfærdiges detaljerede operationelle implementeringsplaner som nøje beskriver, hvem der skal gøre hvad, hvor, hvornår og hvorfor - og hvad det kræver af ressourcer. Hvert eneste projekt skal specificeres i projektbeskrivelser med én-sides sammendrag. Og det hele skal omsættes til økonomi i virksomhedens flerårsbudgetter. Til sidst skal projektporteføljen testes: Har hvert projekt et klart formål og resultatkrav, som bidrager til at levere strategien? Er projekterne samlet set tilstrækkelige? Kan nogle projekter nedprioriteres eller udskydes for ikke at overbelaste organisationen? Osv. Det er et stort (og for nogle kedeligt) arbejde, hvor detaljen tæller. Når strategiplanen, herunder implementeringsplanen, er vedtaget, danner den grundlag for regelmæssig opfølgning på fremdriften. Det kræver ofte tilpasning af mødestruktur og rapporteringssystemer. Resultatet af strategiprocessen Når strategiprocessen er slut, er alt væsentligt beskrevet i et strategidokument. Dette dokument udgør så at sige ledelsens kontrakt med ejerne (og med øvrige væsentlige interessenter) om virksomhedens fremtidige udvikling. Dokumentet sikrer også at man fastholder viden, som kan videreudvikles efterhånden, som man bliver klogere. Hvis strategidokumentet er langt, kan en kortere udgave bruges som kommunikationsinstrument over for organisation og omverden. Strategiprocessen vil øvrigt resultere i følgende: Ledergruppen har en fælles opfattelse af, hvad succes er, og hvad der skaber og påvirker succes Ledergruppen har en fælles opfattelse af virksomhedens strategiske dagsorden Ledergruppen har en fælles opfattelse af, hvor virksomheden skal hen, og hvordan den kommer derhen Ledergruppen har et øget engagement og et øget beredskab med hensyn til strategisk tænkning og handling Ingen leder er i tvivl om, hvad hans eller hendes opgave er m.h.t. at skabe virksomhedens fremtid Vi kan alle anerkende en god strategi i bagklogskabens klare lys - men vi kan også, gennem struktur og systematik, forhøje sandsynligheden for selv at udvikle gode strategier! ********** Side 7 af 10

8 These are my principles. If you don t like them I have others! Groucho Marx Bjarne Nielsen Strategi- og ledelsesrådgiver Strategi Eksekvering - Værdiskabelse Constantiavej 4 B, 2960 Rungsted Kyst Tel: ; Side 8 af 10

9 Appendiks - Ordforklaring Formål. Formålet for private erhvervsvirksomheder er at skabe værdi for ejeren. Profit! Derfor er det en ejers pligt at beslutte, hvor meget profit han eller hun vil have i forhold til andre værdier, han eller hun måtte tillægge betydning. Så har ledelsen et klart mål at styre efter. I mange tilfælde er mulighederne for at sætte profitmål (aktionærværdimål) begrænset til et snævert spand, hvis man ønsker at bevare muligheden for fremtidige værdiskabelse. For lave og for høje mål kan skade virksomheden. Især i mange børsnoterede selskaber er det reelt ledelsen, der beslutter på vegne aktionærerne. I den offentlige sektor og i private non-profit virksomheder o.l. er profit ikke et formål. Her er det i stedet f.eks. en velfungerende offentlig sektor herunder myndighedsudøvelse og borgerbetjening. Et hyppigt problem i strategiplanlægning, især i den offentlige sektor, er at formålet ikke holdes klart. Derfor ses ikke sjældent mål, strategier og projekter, som ikke har den fornødne forankring i virkeligheden. Mission. Missionen angiver i meget kort form hvordan virksomheden opfylder sit formål. Hvad man rent faktisk er og gør - hvilken plads man udfylder i samfundet. For en privat virksomhed er at tjene penge til aktionærerne jo ikke et forretningsmæssigt rationale. Der må være en mission i samfundet mht. at tilvejebringe produkter og services, som nogen vil betale for. Et eksempel: jeg sidder i bestyrelsen for en lille virksomhed hvis mission er at gøre det nemt at involvere alle i at arbejde med at bruge energien fornuftigt. En god klart formuleret mission kan indeholde megen vejledning for organisationen. Vision. En virksomhed behøver ikke at have en højtravende vision. Bare fortsat at drive virksomheden rentabelt er jo også en slags vision selvom nogle nok vil mene, at den ikke er så visionær! Men måske hellere det, end nogle af de tomme og urealistiske vi-vil-være-verdensbedste visioner, som desværre ses for ofte. En sund og slagkraftig vision kan gøre en meget stor forskel mht. at mobilisere og guide energien i organisationen. F.eks. er der ingen tvivl om, at SAS vision fra begyndelsen af 80 erne, One of five in 95, havde stor betydning for SAS succes i mange år og for at SAS mange år senere rent faktisk blev medlem af en af de få store luftfartsalliancer, nemlig Star Alliance. En vision fortæller I kort form hvad det er for en virksomhed ledelsen ønsker at skabe på langt sigt. Er vi i overført betydning ved at bygge en katedral, en stor landsbykirke eller noget helt andet? De fleste medarbejdere får mere energi af at være med til at bygge noget end af at hugge sten til et eller andet, som de ikke ved, hvad er. Værdier værdigrundlag. Værdier repræsenterer den mest grundlæggende styring af virksomheden. Egentlig er værdier ikke noget man siger eller skriver - det er noget man gør. Værdier er det ofte ubevidste og autonome grundlag for alle handlinger. Det der fortæller os, hvad der er rigtigt og forkert. Som bekendt er det i stigende grad ikke det samme for alle mennesker. Virksomhedens værdier er til stede i virksomheden som en funktion af først og fremmest ledelsens adfærd og dispositioner genne mange år. De er svære at ændre. Værdier munder ud i holdninger, vaner og handlinger - handlinger skaber igen vaner, holdninger og værdier. Værdigrundlags-beskrivelser kan understøtte værdiernes efterlevelse men reelt er det kun handlinger og adfærd, som flytter noget. Strategiske mål. Strategiske mål udtrykker hvad virksomheden skal levere til interessenterne (stakeholderne) inden for planperioden for at være en succes! I erhvervsvirksomheder er aktionærværdi alle måls moder. Øvrige mål udledes heraf. Man kan godt af kommunikationsmæssige årsager formulere umålbare mål men hvis de ikke i praksis gøres målbare, bliver det ved festtalerne. Man får hvad man måler! Side 9 af 10

10 Forretningsmodel. En forretningsmodel er den måde (det princip) hvorpå virksomheden skaber aktionærværdi. Dell og HP udvikler, producerer og sælger begge computere, men de har meget forskellige forretningsmodeller. (Forretnings)strategi. En strategi er en beskrivelse af hvordan, i hovedtræk (i princippet), en ledelse ønsker at opnå et mål for virksomheden, som er afgørende for dens langsigtede succes Strategiprojekt. Strategier udføres ikke af sig selv. De skal nedbrydes i et antal strategiske projekter, som er nøje afgrænsede og beskrevne, og som altså tilsammen leverer strategien. Det kan være projekter, som sigter imod forbedring af virksomhedens leverancekapacitet i bred forstand, eller projekter som direkte sigter på interesenthonoreringen. En grafisk illustration af begreber og proces Ambitionsniveau for værdiskabelse Forretnings fundament Numrene angiver den logiske rækkefølge i strategiplanlægningen 0 5 Strategier 6 Mål 5 Forretningsmodel 2 Værdier og holdninger 1 Mission Virksomhedens/organisationens formål 4 Strategiprojekter 3 Vision Planperiode (år) Side 10 af 10

Noget om (at skrive) strategidokumenter

Noget om (at skrive) strategidokumenter Noget om (at skrive) strategidokumenter I hele min professionelle karriere har strategiplanlægning været en væsentlig del af mit virke, og det er stadig tilfældet. I tre andre skriv beskæftiger jeg mig

Læs mere

Bjarne Nielsen, strategi- og ledelsesrådgiver, Noget om innovation

Bjarne Nielsen, strategi- og ledelsesrådgiver,  Noget om innovation Noget om innovation I forskellige sammenhænge deltager jeg i drøftelser om danske erhvervsvirksomheders evne til at klare sig i globaliseringen. Konkurrencen er efterhånden frygtindgydende. Det er et emne,

Læs mere

Noget om bonusprogrammer

Noget om bonusprogrammer Noget om bonusprogrammer Ofte har jeg i forskellige sammenhænge deltaget i drøftelser om incitamentsprogrammer (bonusprogrammer). Her har jeg nedfældet nogle af mine egne tanker, som andre måske kunne

Læs mere

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD?

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? 12 TEMA: STRATEGI ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? ARTIKEL AF MIKAEL VEST Oplever I som virksomhed ofte, at dagligdagens udfordringer overskygger langsigtet tænkning? Hvis ja, så er her en række tips

Læs mere

Værktøj 2 - Milepælsplan

Værktøj 2 - Milepælsplan Værktøj 2 - Milepælsplan Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de leverancer og delleverancer, som

Læs mere

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige John Kotter Kotters 8 trin Skab nødvendighed di d Skab en bærende koalition Formuler strategisk vision og initiativer Udpeg en hær af frivillige Fjern barrierer for forandring Få kortsigtede resultater

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Opfølgning fra juni mødet - intro til dette møde

Opfølgning fra juni mødet - intro til dette møde Opfølgning fra juni mødet intro til dette møde Haraldskær den 07.10.2008 Svend Ole Madsen, Ph.d. som@sam.sdu.dk tlf. 6550 1512 1 Opfølgning Tilpasning til omverdenen jf. finanskrisen Opfølgning fra sidste

Læs mere

SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Erhvervsøkonomi Evalueringsopsamling efter afprøvning af strategiværktøjer - Centrovice Ansvarlig WIS

SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Erhvervsøkonomi Evalueringsopsamling efter afprøvning af strategiværktøjer - Centrovice Ansvarlig WIS Notat SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Erhvervsøkonomi Evalueringsopsamling efter afprøvning af strategiværktøjer - Centrovice Ansvarlig WIS Projekt: 7482 Fra nøgletal til strategiimplementering -

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Medarbejderens værdisæt

Medarbejderens værdisæt 1. Hvad er værdier? EFQM: Værdier værdigrundlag Fælles forståelse og forventninger til medarbejdernes adfærd hvad de interne og eksterne relationer er baseret på (fx. tillid, støtte og ærlighed) Værdierne

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Noget om ledelse i Den ny Virkelighed

Noget om ledelse i Den ny Virkelighed Noget om ledelse i Den ny Virkelighed Ledelsesopgaven er vanskelig, og jeg har aldrig troet på, at det er muligt at give en færdig opskrift på, hvad der er god ledelse. Der er behov for mange opskrifter,

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Formål. Brug. Fremgangsmåde

Formål. Brug. Fremgangsmåde Værktøj 5.1 Milepælsplanen Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet, deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de mellem- og slutresultater, som

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Program for den strategiske udviklingspartner i det offentlige

Program for den strategiske udviklingspartner i det offentlige Program for den strategiske udviklingspartner i det offentlige Formål og målgruppen Formålet med forløbet er at understøtte HR i at blive en stærkere strategisk sparringspartner i udviklingen af den offentlige

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING 27. JANUAR 2017 1. Kompetencer i virksomheder med vækstambitioner 2. Stil krav til eksterne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere 3. Hvordan og hvor? 4. Bestyrelse

Læs mere

Nyt job men hvordan?

Nyt job men hvordan? Nyt job men hvordan? eller 1 Dagens program Forventningsafstemning Præsentation Hvad er coaching Hvad kan vi lære af edderkoppen? Vanetænkning Højre venstre hjernehalvdel Hvem er jeg hvad kan jeg hvad

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi?

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi? Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for integreret ledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Helhedsorienteret

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER

EVALUERING AF PROJEKTER EVALUERING AF PROJEKTER TIL EVALUERINGEN SKAL I LAVE EN FORANDRINGSTEORI En forandringsteori er et projektstyringsredskab, som skal vise hvilke resultater, man ønsker at skabe for en given målgruppe og

Læs mere

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Tag lederskabet når du kan ledelse af xxxx xxxx Tegn: 12326 Afleveringsdato: 19. november 2014. Opgaven må gerne anvendes til undervisningsmateriale.

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Personlige mål. Vil du gerne have mere gennemslagskraft? Vil du gerne gennemføre bedre møder? Vil du gerne have tydeligere succeskriterier på jobbet?

Personlige mål. Vil du gerne have mere gennemslagskraft? Vil du gerne gennemføre bedre møder? Vil du gerne have tydeligere succeskriterier på jobbet? Personlige mål Vil du tabe dig 8 kg? Vil du løbe en maraton? Vil du gerne have mere gennemslagskraft? Vil du gerne være projektleder? Vil du gerne gennemføre bedre møder? Vil du gerne have tydeligere succeskriterier

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Bjarne Nielsen, strategi- og ledelsesrådgiver, www.nielsencompany.dk. Noget om ledelse

Bjarne Nielsen, strategi- og ledelsesrådgiver, www.nielsencompany.dk. Noget om ledelse Noget om ledelse Jeg drøfter ofte med kolleger og fagfæller, hvad der er god ledelse. Hvad vil det i det hele taget sige at lede og være leder? Hvad er lederens hovedopgaver? Er god ledelse det samme overalt,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Strategiske håndjern - Hvorfor skal det være så svært?

Strategiske håndjern - Hvorfor skal det være så svært? Strategiske håndjern - Hvorfor skal det være så svært? Af Steen Madsen, Conmoto A/S I de seneste år er der sket en del ændringer i samfundet, som har fået stor betydning for virksomheder og deres strategiske

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden.

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden. Bogen handler om succesfuld (primært organisatorisk) implementering af CRM (Customer Relationship Management) i virksomheder, foreninger og andre organisationer. Den beskriver de væsentlige overvejelser,

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Organisations og udviklingsprojekt for

Organisations og udviklingsprojekt for Organisations og udviklingsprojekt for Af konsulent Mogens Sparre Wise Mind & forretningsfører John Hjelm Vanggården. 01. Forord. Dette skrift skal beskrive hvorfor vi har igangsat et udviklingsprojekt

Læs mere

Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid.

Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid. Dette dokument er til intern brug, da det ikke er færdigt. Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. Strategi for grundskolen 0.6 2015 04 11 2. De unge skal lyst og evner

Læs mere

Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde

Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde Af specialkonsulent Søren Svendgaard, Videncentret for Landbrug, 2014 Denne artikel beskriver, hvordan en professionel bestyrelse kan involvere sig i landbrugsvirksomhedens

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING VUC Århus Bestyrelsen BS 25 24.1 2012 STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side

Læs mere

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle Strategiimplementering: Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle - Evaluering og udvikling af virksomhedens strategiimplementerings kompetencer Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg

Læs mere

Udviklingssamtaler som strategisk ledelsesværktøj

Udviklingssamtaler som strategisk ledelsesværktøj Udviklingssamtaler som strategisk ledelsesværktøj Af Jesper Loehr-Petersen, administrerende direktør og partner i MacMann Berg. Maj 2013 At holde medarbejderudviklingssamtaler, MUS, er en ressourcemæssig

Læs mere

Vi kan alle skabe forandring

Vi kan alle skabe forandring Vi kan alle skabe forandring - om meningsfulde forandringsprocesser i pædagogisk praksis Temadag Køge d. 4. oktober 2014 Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Hvad ville du gøre, hvis du vandt en million? 2

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

tilrettelæggelse af strategi roadmaps

tilrettelæggelse af strategi roadmaps tilrettelæggelse af strategi roadmaps www.nygaardadvisory.dk Strategi roadmap Fastlæggelse af strategiske mål, delmål eller milestones og overordnede aktiviteter, der skal til for at komme i mål, er en

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK 22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK Til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Viborg Kommune Frivillighedsrådet repræsenterer mere end 100 foreninger, der har det

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere