Kundeundersøgelse landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014"

Transkript

1 Kundeundersøgelse landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December

2 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til % af konsulenterne og 45 % hos landmændene svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med Tast selv-service. I 2013 var tilfredsheden på 34 % hos konsulenterne og 42 % hos landmændene. Tilfredsheden med kundeservice og hjælpefunktioner er uændret i forhold til % af konsulenter og 59 % af landmænd er tilfredse eller meget tilfredse. Der er stor efterspørgsel på forenkling Tast selv-service og en mere intuitiv ansøgningsproces. Der har været en samlet svarprocent på ca. 24% af de adspurgte. 2 December 2014

3 Indhold Lidt om baggrund, formål og besvarelsen af kundeundersøgelsen 2014 Diagrammer med resultater fra kundeundersøgelsen 2014 for: Tast selv-service tilfredshed og prioritering af forbedringer Kundeservice og hjælpefunktioner tilfredshed Kommentarer og forslag til forbedringer Opsummering 3 December 2014

4 Baggrund NaturErhvervstyrelsen gennemførte den maj en spørgeskemaundersøgelse om ansøgningsrunden Spørgeskemaets formål var at undersøge tilfredsheden med Tast selvservice. Spørgeskemaet omhandlede: Den overordnede tilfredshed med Tast selv-service Fællesskema 2014 Internet Markkort (IMK) Overdragelse af betalingsrettigheder Kundeservice Vejledninger om arealstøtte 4 December 2014

5 Formål med undersøgelsen Tast selv-service Undersøge tilfredsheden med Tast selv-service (herunder IMK, Overdragelse af betalingsrettigheder, Fællesskema og skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder) Undersøge hvilke potentielle forbedringer af Tast selv-service vores kunder vægter højest. Om der er uhensigtsmæssigheder i Tast selv-service som vi i NaturErhvervstyrelsen ikke har været opmærksomme på. Kundeservice Undersøge hvordan tilfredsheden med vores kundeservice har været (hjemmeside, , telefon og fejlmeldingsblanket). Hvilke forbedringsmuligheder vores kunder ser. Hvordan vores kunder bruger og ønsker vejledningerne om arealstøtte. 5 December 2014

6 Besvarelser Samlet besvarelse: Fordeling: besvarede spørgeskemaet af adspurgte Dette svarer til ca. 24% af de adspurgte Konsulenter besvarelser ca. 37% af de adspurgte konsulenter - Konsulenterne indsendte ca Fællesskemaer i 2014 Landmænd besvarelser ca. 21 % af de adspurgte landmænd Derudover blev spørgeskemaet besvaret af ca. 679 personer af anden profession end landmand eller konsulent. 6 December 2014

7 Overordnet tilfredshed med Tast selv-service Tast selv-service Landmænd 2014 Konsulenter 2014 Landmænd 2013 Konsulenter % 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Hverken eller Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant Antal svar Konsulenter Konsulenter Landmænd Landmænd December 2014

8 Tast selv-service Prioritering af ændringer i Tast selv-service landmænd Bemærk, at der er forskellige valgmuligheder i 2014 og i Fejlmeldingsskemaet og driftstatus er nyt i Hvor der er to farver ud for en valgmulighed, er resultatet sammenligneligt. Kunderne havde mulighed for at markere ved maksimalt tre forskellige systemområder. Tekniske forbedringer af Internet Markkort Tekniske forbedring i Fællesskemaet Jeg har ikke behov for større forbedringer Driftssikkerhed af Tast selv-service Tekniske forbedringer af skemaet Gødningskvote og Andet Forbedring af fejlmeldingsskemaet på Landmænd 2014 Landmænd 2013 Forbedring af telefonbetjening Teknisk forbedring i elektronisk overdragelse af Forbedring af NaturErhvervsstyrelsen information op Forbedring af besvarelse af s 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8 December 2014

9 Tast selv-service Prioritering af ændringer i Tast selv-service konsulenter Bemærk, at der er forskellige valgmuligheder i 2014 og i Fejlmeldingsskemaet og driftstatus er nyt i Hvor der er to farver ud for en valgmulighed, er resultatet sammenligneligt. Kunderne havde mulighed for at markere ved maksimalt tre forskellige systemområder. Driftssikkerhed af Tast selv-service Tekniske forbedringer af Internet Markkort Tekniske forbedring i Fællesskemaet Andet Forbedring af telefonbetjening Tekniske forbedringer af skemaet Gødningskvote og efterafgrøder Forbedring af NaturErhvervsstyrelsen information op på siden "driftstatus" Teknisk forbedring i elektronisk overdragelse af betalingsrettigheder Forbedring af fejlmeldingsskemaet på Jeg har ikke behov for større forbedringer Konsulent 2014 Konsulent 2013 Forbedring af besvarelse af s 0% 20% 40% 60% 80% 100% 9 December 2014

10 Tilfredshed med at overdrage betalingsrettigheder Tast selv-service Andel der svarer ja til, at de er tilfredse med at overdrage betalingsrettigheder i Tast selvservice - blandt dem, der har benyttet sig af det. I 2014 er der ikke spurgt til brug af papirskema som alternativ til Tast selv-service. Konsulenter Landmænd 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar Konsulenter Konsulenter Landmænd Landmænd December 2014

11 Oplevet kundeservice landmænd Kundeservice Det generelle indtryk af service Informationen på siden "driftstatus" Svartiden på fejlmelding Svartiden på Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/husker ikke Ventetid og omstillinger på telefon 0% 20% 40% 60% 80% 100% 11 December 2014

12 Oplevet kundeservice konsulenter Kundeservice Det generelle indtryk af service Informationen på siden "driftstatus" Svartiden på fejlmelding Svartiden på Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/husker ikke Ventetid og omstillinger på telefon 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12 December 2014

13 Kommentarer fra undersøgelsen Landmænd og konsulenter har skrevet omkring kommentarer i spørgeskemaet. Vi har gennemgået kommentarerne. På de følgende sider opsummerer vi de hyppigste kommentarer. Der er ikke foretaget en egentlig analyse af kommentarerne. De skal derfor ses som et supplement til de egentlige resultater af undersøgelsen. 13 December 2014

14 Overordnede kommentarer og forslag Rigtig mange kommentarer kritiserer IT-systemerne for at være komplicerede, ulogiske og ustabile. En lang række kommentarer udtrykker også: Mange ønsker et Tast selv-service skal være hurtigere, hvor man ikke bliver smidt af Rigtig mange ønsker, at Tast selv-service skal være mere intuitiv og indlysende for mange fagudtryk og ulogisk ansøgningsflow her foreslår én dannelsen af et kreativt udvalg af brugere Mange mindre bedrifter ønsker en light -udgave af Tast service til fritidslandbrugere, der kun udfylder et lille årligt skema Mange påpeger, at der ikke kom det lovede brev eller mail om at ansøgningsrunden var startet Alt skal fungere fra start - også skemaerne for gødning og økologi Mange konsulenter synes, at der er for mange klik for at komme fra skema til skema og mere autofyldelse af oplysninger Flere vil have et længere varsel før der sker opdateringer af systemet En del efterspørger en bedre mulighed for at bruge andre browsere end Firefox specielt Internet Explorer, Google Chrome og Safari er nævnt 14 December 2014

15 Fællesskema - Forslag til forbedringer Rigtig mange bemærkninger om at Fællesskema skal være mere enkelt og logisk opbygget. Mange foreslår at skemaet skal gentænkes Flere beder om, at skemaerne ikke ændres hvert år så de kan bruge samme fremgangsmåde hvert år. Andre ønsker en bedre kvittering, der nem at forstå og viser man ikke har lavet fejl Flere ønsker sammenhæng mellem skemaerne, således at de udfyldes automatisk, hvis man allerede har udfyldt f.eks. en markplan. Nogle savner bedre hjælpefunktioner, der forklarer fagbegreber som f.eks. 140 kg N Nogle savner papirudgaven og har ikke tillid til den elektroniske version Nogen mener, at randzoner er komplicerede, kortene er svære at få ændret og informationen om dem er ringe. 15 December 2014

16 Internet Markkort (IMK) - Forslag til forbedringer Rigtig mange oplevede besvær med at kopiere sidste års markkort og markplan. De ønsker en funktion til samme kort og skema som sidste år indføres og som er nem at finde og bruge. Også når der relativt få ændringer fra ansøger eller NaturErhvervsstyrelsen. Mange synes, at markblokændringer skaber forvirring, besvær og tidsspilde. Ændringer efter ansøgningsfristen er skyld i fejl i ansøgningerne Flere ønsker direkte besked, når en markblok ændres Mange mener, at der skal være en bedre sammenhæng mellem IMK og Fællesskema. Og med sagsbehandlingen og kontrollen. Flere synes det er svært at tegne marker og rette marker i IMK. Nogen ønsker en bedre sammenhæng mellem skovkort fra Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsens IMK 16 December 2014

17 Skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder - Forslag til forbedringer Flere ønsker skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder skal være fortrykt, som det et tilfældet med Fællesskema. Mange synes det er svært at finde skemaet og endvidere at koble gødningsskema med markkort og fællesskema Flere kunder synes, at gødningskvote er svær at forstå og beregne Flere konsulenter, synes at alle skemaer og ordninger skal være klar fra dag 1 Læg efterafgrøde/gødningsskema sammen med Fællesskema igen 17 December 2014

18 Betalingsrettigheder - Forslag til forbedringer Mange ønsker bedre oversigtsbilleder, herunder især et ønske om at se oversigter over varige overdragelse, historik mv. Flere oplever at sagsbehandlingen af overdragelser er langvarig Flere oplever problemer med videreoverdragelse af betalingsrettigheder, hvor man skal afvente, at en overdragelse laves, før den næste kan indsendes. Nogle oplever problemer med at skemaerne er elektroniske og nogle af bortforpagterne ikke har adgang til NemID mv. Andre oplever, at kvitteringsbrevet vedr. indsendelse af Fællesskemaet er ikke altid opdateret ift. betalingsrettigheder 18 December 2014

19 Miljø- og skovtilsagn - Forslag til forbedringer Mange har oplevet, at oplysninger om skovtilsagn er fejlfyldte. Det gør ansøgningen om tilskud meget kompliceret. De ønsker flere medarbejdere med viden indenfor området og en bedre koordination med Naturstyrelsen. Flere oplevede, at skema for skovtilsagn først virkede til sidst i ansøgningsperioden Flere kunder med 20 årig udtagning forstår ikke, hvorfor de hvert år skal udfylde en markplan, idet planen er identisk fra år til år. Det er for kompliceret at overfører en identisk markplan fra sidste år. 19 December 2014

20 Kommentarer til telefonbetjeningen Mange konsulenter vil gerne have en konsulentindgang og dermed undgå talrige omstillinger og ukomplette/uklare svar Flere konsulenter har meget lidt tillid til svarerne de får i første telefonlinje Nogle ønsker et højere basalt vidensniveau, både i relation til regler og grundlæggende landbrugsdrift Flere har en oplevelse af, at betjeningen er blevet mere imødekommende og hjælpsom end sidste år Flere af landmændene oplevede god telefon service venlige, tålmodige og meget hjælpsomme medarbejdere - andre det modsatte 20 December 2014

21 Kommentarer til hjemmeside og hjælpefunktioner herunder instruktionsvideo Mange ønsker bedre hjælpefunktioner og bedre overblik over ansøgningsprocessen Flere foreslår, at sproget skal være med simpelt og klart for de enkelte brugerguides Andre synes, at det er svært at få samlet overblik over ordninger og vejledninger på hjemmesiden Flere efterspørger en bedre søgefunktion på hjemmesiden Flere synes at videoen er god. Måske forbedring af videoen om at udfylde Fællesskema, så det er lettere at følge skema og video Nogen påpeger, at beskrivelse af vejledninger på hjemmesiden er misvisende 21 December 2014

22 Kommentarer til informationen på siden Driftstatus Flere oplevede, at informationen ikke var retvisende. Driften blev omtalt bedre end den var. Nogle ville gerne vide, hvornår systemet kører igen og en mail når det er sket Andre oplevede for lang tid fra svar på fejlmeddelelser og til at fejl kom i driftstatus Nogle har det indtryk af, at NaturErhverv ikke vil skrive om fejl i systemet 22 December 2014

23 Kommentarer til vejledninger om støtteordninger Flere synes, at det var svært at navigere rundt i og søge specifikke emner frem i PDF-udgaven af vejledningen Flere konsulenter efterspørger at vejledningerne offentliggøres en måned før tid En del efterspørger forenkling af beskrivelsen af MVJ aftaler Enkelte påpeger, at der er en ringe beskrivelse af gråzonen mellem natur- og landbrugsarealer i Vejledning om Enkeltbetaling 23 December 2014

24 Opsummering Der har været en samlet svarprocent på ca. 24% af de adspurgte. Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til % af konsulenterne og 45 % hos landmændene svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med Tast selv-service. I 2013 var tilfredsheden på 34 % hos konsulenterne og 42 % hos landmændene. Tilfredsheden med kundeservice og hjælpefunktioner er uændret i forhold til % af konsulenter og 59 % af landmænd er tilfredse eller meget tilfredse. Tekniske forbedringer af IMK og dernæst Fællesskema prioriteres af konsulenterne og landmænd som de væsentligste forbedringsområder. (vi har ikke spurgt til driftsikkerhed i 2014) 24 December 2014

25 Opsummering fortsat Der er stor efterspørgsel på forenkling Tast selv-service og en mere intuitiv ansøgningsproces. Mange kunder efterspørger også færrest mulige ændringer i regler og IT-systemer fra år til år. Ringe tilfredshed specielt blandt konsulenterne med informationen på siden driftstatus og svartiden for fejlmeddelelser. Andelen af meget utilfredse og utilfredse konsulenter er 45 % for driftstatus og 43 % for fejlmeddelelser. Størstedelen af kunderne har læst vejledninger om støtteordninger helt eller delvist. Kun 9 % af konsulenterne og 33 % af landmændene svarer, at de ikke har læst en vejledning i 2014, hvilket er flere end i December 2014

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Region Hovedstaden Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Udarbejdet af Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 Dato: 29. juli 2014 Notat Udkast

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser

Kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser Kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser Rekvireret af: Varde Forsyning A/S Udfærdiget af: JHN Processor v. Jacob Høg Nyborg og Mette Høgh Poulsen Marts - april 204 Spinderigade

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Miljøministeriet Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Tekstrapport December 2013 Projektkonsulenter Jacob Falk Ebbekær Thore Stenfeldt Asger H. Nielsen Om MEGAFON MEGAFON er dedikeret til

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015. Brugere: Registranter og registratorer

DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015. Brugere: Registranter og registratorer DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015 Brugere: Registranter og registratorer INDHOLDSFORTEGNELSE 02 07 10 25 26 BAGGRUND OG PROCES PROFIL AF DE DELTAGENDE BRUGERE HOVEDRESULTATER OG INDSATSPRIORITERING

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - november 2014 København ældreråd g tror, det kunne gøres lettere og mere indlysende,

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2011 DBC Brugerundersøgelse 2011 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2011... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - november 2014 Norddjurs ældreråd g tror, det kunne gøres lettere og mere indlysende,

Læs mere