BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi"

Transkript

1 BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER 2016 Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi 1

2 Indhold 1 Sammenfatning af resultater 2 2 Baggrund og formål med undersøgelsen 4 3 Baggrundsinformationer på respondenter 10 4 Overordnet tilfredshed 13 5 Effekt af forbedring på tværs af seks overordnede områder 19 6 Tilfredshed på tværs af områder 30 7 Sammenfatning af anbefalinger 40

3 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Baggrund Visitation & Bestiller (V&B) har siden gennemførsel af borgertilfredshedsunder søgelsen sidste år, arbejdet med en række forbedringstiltag Disse forbedringstiltag ønsker V&B nu at måle effekten af og har derfor gennemført samme spørgeskemaundersøgel se igen Undersøgelsen er gennemført i august 2016 og der er 67 borgere, der har deltaget Bevægelser fra Udviklingen fra 2015 til 2016 viser stigende opfattelse af, at V&B er løsningsorienteret og kompetent Der er en større andel af borgere, der mener, at de modtager relevant information fra V&B Der er flere borgere, der føler sig inddraget i eget sagsforløb Det er sket en mindre stigning i antal borgere, der mener, det er nemt at indgå i et sagsforløb hos V&B Løsninger opfylder fortsat borgerens behov, men der bør være fokus på hurtigst muligt selvhjulpen Der er fortsat en stor andel af borgerne, som mener, at V&B ikke gør tingene rigtigt første gang Der er fortsat 1/3 af borgerne, der mener, ventetiden er utilfredsstillende Informationen er blevet en smule mere gennemskuelig, men score er fortsat under middel Medarbejderne mangler fortsat at tænke kreativt ift. at finde den bedste løsning til borgerens behov Anbefaling fremadrettet En vurdering af effekt af forbedring viser, at V&B fortsat skal arbejde med mange af de samme forbedringsområder: V&B skal dele mere relevant information og gøre det nemmere at være i et forløb V&B skal gøre tingene fejlfrit første gang og øges fokus på hurtigst muligt selvhjulpen V&B skal forkorte ventetiden og forbedre information herom V&B skal fortsætte fokus på at tænke kreativt og tage udgangspunkt i borgerens behov 3

4 Indhold 1 Sammenfatning af resultater 2 2 Baggrund og formål med undersøgelsen 4 3 Baggrundsinformationer på respondenter 10 4 Overordnet tilfredshed 13 5 Effekt af forbedring på tværs af seks overordnede områder 19 6 Tilfredshed på tværs af områder 30 7 Sammenfatning af anbefalinger 40

5 Visitation & Bestiller har haft et ønske om at undersøge, hvordan borgerne opfatter funktionen Baggrund for borgertilfredshedsundersøgelsen (BTU) Der ønskes gennemført en undersøgelse af hvordan borgerne opfatter funktionen Visitation & Bestiller i Lejre kommune. Undersøgelsen er gennemført over to omgange - første gang var i maj/juni 2015 og indeværende undersøgelse er gennemført i august Undersøgelsen er gennemført via spørgeskema, som kan udfyldes elektronisk af borgerne eller via hjælp fra pårørende eller anden hjælper. Derudover har borgerne kunnet vælge at blive kontaktet via telefon og besvare spørgeskemaet mundtligt gennem interview. Indeværende rapport sammenligner resultater fra undersøgelsen i Der er ikke foretaget andre undersøgelser tidligere. Spørgsmålene i denne undersøgelse er magen til spørgsmålene fra 2015, således resultaterne er sammenlignelige. 5

6 Undersøgelsen giver indsigt i borgernes tilfredshed samt hvor forbedringsindsatser giver mest værdi Formålet med undersøgelsen er at få øget indsigt i, hvad der har betydning for borgernes tilfredshed med Visitation & Bestiller og mulighed for på sigt at måle effekten af forbedringstiltag Værdiskabelse Ved at skabe relevant indsigt i hvordan borgerne opfatter Visitation & Bestiller, er det muligt at fokusere på de områder, der har størst betydning for borgerne. Dette vil styrke forholdet mellem borgerne og Visitation & Bestiller og sikre et bedre samarbejde og forståelse og i sidste ende hjælpe til at gøre borgerne selvhjulpne så hurtigt som muligt. Konkret vil det betyde flere værdifulde input ift. den eksisterende programplan i Visitation & Bestiller for transformation til højere opfyldelse af kerneopgaven Hurtigst muligt selvhjulpen. 6

7 Dataindsamlingsmetoden er en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i et forløb Undersøgelsen er gennemført i august Undersøgelsesmetode 2016 blandt borgere, som har haft en sag med Visitation & Bestiller inden for det seneste halve år. Hver borger er blevet bedt om at svare på en række spørgsmål fordelt på seks overordnede områder, som er vist på næste side. Respondenterne har svaret på en 5-punkt skala gående fra Meget uenig til Meget enig og haft mulighed for at svare Ved ikke. Ved ikke svar er ikke talt med i antal respondenter ved hvert spørgsmål. Antal respondenter der har svaret på hvert spørgsmål er markeret med #antal, eksempelvis #45 ved 45 respondenter. Lejre kommune har ikke selv en platform til rådighed for at gennemføre målinger af tilfredshed /services set fra borgernes perspektiv og har derfor fået hjælp af en ekstern partner Hildebrandt & Brandi. Efter endt dataindsamling har Hildebrandt & Brandi foretaget en analyse af resultaterne, som er opsummeret i denne rapport. I alt 67 borgere har besvaret undersøgelsen, hvilket svarer til en svarprocent på 25%. 14 borgere har besvaret spørgeskemaet via telefon. 7

8 Rammen om undersøgelsen er seks overordnede områder, der påvirker borgernes tilfredshed 1 2 Omdømme Medarbejdere 3 4 Kommunikation/ information Ydelser, produkter & services Tilfredshed 5 6 Processer/serviceniveau Ventetid 8

9 Nedenstående læsevejledning skitserer strukturen for rapporten Baggrundsinformationer på respondenter Overordnet tilfredshed samlet og på tværs af segmenter Prioriteringskort effekt af forbedring på tværs af seks overordnede områder 1 Omdømme 4 Ydelser, produkter og services 2 Medarbejdere 5 Processer/serviceniveau 3 Kommunikation/information 6 Ventetid Tilfredshed på tværs af områder Samlede anbefalinger 9

10 Indhold 1 Sammenfatning af resultater 2 2 Baggrund og formål med undersøgelsen 4 3 Baggrundsinformationer på respondenter 10 4 Overordnet tilfredshed 13 5 Effekt af forbedring på tværs af seks overordnede områder 19 6 Tilfredshed på tværs af områder 30 7 Sammenfatning af anbefalinger 40

11 67 borgere har besvaret undersøgelsen Fordeling af respondenter 66% er kvinder, 34% mænd Fordeling af respondenter mellem kvinder og mænd 54% er mellem 61 og 80 år Andel af respondenter i de enkelte aldersgrupper < % #2 0 # #1 2% # #6 9% #8 12% 34% #15 2 # #20 31% Antal borgere i alt Kvinder Mænd Køn ikke angivet > 90 #4 #11 6% 17% Kilde: Borgertilfredshedsundersøgelse 2016 %: Andel af respondenter, #X: antal af respondenter 11

12 Borgerne er primært kommet ind gennem telefon og hjemmeside og størstedelen er ikke i arbejde Fordeling af respondenter 4 har fået kontakt via telefon og 11% via hjemmesiden Andel af respondenter på tværs af indgange til V&B 35% Telefon # % af borgerne er ikke tilknyttet arbejdsmarkedet Andel af respondenter % 20% Sygehus #12 18% 2 9 Tilnyttet arbejdsmarkedet 77% Ønsker ikke at svare Hjemmepleje Forebyggende hjemmebesøg Andet #3 5% 11% #6 9% 8% #7 11% 21% Ikke tilknyttet arbejdsmarkedet Borgerne har primært ansøgt om træning eller hjælpemidler 76% 64% Andel af respondenter 51% 51% 54% Personligt møde 1% #5 8% 35% #23 #35 #33 16% 20% #13 Hjemmeside 1% #4 6% Ansøgning til hjemmepleje Ansøgning til hjælpemidler Ansøgning til træning Andet Kilde: Borgertilfredshedsundersøgelse 2016 %: Andel af respondenter, #X: antal af respondenter 12

13 Indhold 1 Sammenfatning af resultater 2 2 Baggrund og formål med undersøgelsen 4 3 Baggrundsinformationer på respondenter 10 4 Overordnet tilfredshed 13 5 Effekt af forbedring på tværs af seks overordnede områder 19 6 Tilfredshed på tværs af områder 30 7 Sammenfatning af anbefalinger 40

14 Den overordnede tilfredshed er steget med 4% fra 2015 til 2016 Overordnet tilfredshed samlet samt fordelt på de tre spørgsmål Hvor tilfreds er du alt i alt med Visitation & Bestiller? 2. Lever Visitation & Bestiller op til dine forventninger? 3. Hvordan vil du omtale dit forløb over for andre? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med Visitation & Bestiller? 2. Lever Visitation & Bestiller op til dine forventninger? 3. Hvordan vil du omtale dit forløb over for andre? Kilde: Borgertilfredshedsundersøgelse 2015,

15 De borgere der har ansøgt om hjemmepleje er mest tilfredse 80/100 i tilfredshedsscore Overordnet tilfredshed på tværs af de tre indgangsmuligheder Tilfredshedsscore Tilfredshedsscore Ansøgning til hjemmepleje 3 38% 16% 8% 76 Ansøgning til hjemmepleje 40% 46% 11% 80 #61 #23 Ansøgning til hjælpemidler #51 34% 38% 14% 12% 72 Ansøgning til hjælpemidler #35 34% 40% 15% 7% 4% 72 Ansøgning til træning #41 32% 41% 15% 2% 8% 74 Ansøgning til træning #32 36% 44% 12% 5% 76 Meget tilfreds Tilfreds Neutral Utilfreds Meget utilfreds %: Andel af respondenter Kilde: Borgertilfredshedsundersøgelse 2015,

16 Mændene er blevet mere tilfredse og de årige har den højeste tilfredshed i 2016 I 2016 har mændene en samlet tilfredshed på 78/100 I 2016 har de årige en samlet tilfredshed på 92 Overordnet tilfredshed fordelt efter køn Overordnet tilfredshed fordelt efter alder > #51 Kvinder 68 #29 Mænd <10 Overordnet tilfredshed fordelt efter køn Overordnet tilfredshed fordelt efter alder #8 92 > #51 Kvinder 78 #29 Mænd <10 N/A #1 #1 # Kilde: Borgertilfredshedsundersøgelse 2015,

17 Borgerne forbinder Visitation & Bestiller med hjælpsomhed, tryghed og kompetent Udviklingen fra 2015 til 2016 viser stigende opfattelse af, at V&B er løsningsorienteret og kompetent Rangering af ord som borgeren forbinder med Visitation & Bestiller Andet* Fraværende Kompliceret 16% 1 Løsningsorienteret 10% 30% Kompetent Rangering af ord som borgeren forbinder med Visitation & Bestiller Andet* Gør tingene rigtigt første gang 8% Kompliceret 2 18% Hjælpsomhed 82% Nærværende Løsningsorienteret 44% 51% Nærværende 38% 40% 46% Kompetent 80% 56% Hjælpsomhed Tryghed 46% Tryghed Kommentarer 82% af borgerne har valgt hjælpsomhed som ét af tre ord (80% i 2015). V&B opfattes i stigende grad som løsningsorienteret 40% i 2016 mod 30% i Derudover er ordet kompetent steget med 2%-point og nærværende faldet med 1- point. Alle borgere har valgt 3 ord og derfor summerer andelene til 300%. *Andet i 2015 dækker over: Fraværende (), Gør tingene rigtigt første gang (2%), Ineffektiv (2%), Inkompetent (1%), *Andet i 2016 dækker over: Utryghed (6%), Ineffektiv (5%), Inkompetent (5%), Fraværende (2%) Kilde: Borgertilfredshedsundersøgelse 2015, 2016 %: Andel af respondenter der har valgt ordet 17

18 De mest tilfredse borgere associerer V&B med hjælpsomhed, tryghed og gør tingene rigtigt første gang Top 5 kombinationer samt dårligste kombination Antal Gennemsnitlig tilfredshed Hjælpsomhed Tryghed Nærvær Hjælpsomhed Nærvær Kompetent Hjælpsomhed Tryghed Kompetent Hjælpsomhed Kompetent Løsningsorienteret 7 57 Hjælpsomhed Nærvær Løsningsorienteret 4 69 Utryghed Fraværende Kompliceret 1 25 Hjælpsomhed Kompetent Løsningsorienteret 8 91 Hjælpsomhed Tryghed Kompetent 7 89 Hjælpsomhed Tryghed Løsningsorienteret 5 90 Hjælpsomhed Tryghed Gør tingene rigtigt første gang ( ) ( ) 3 92 Hjælpsomhed Kompetent Løsningsorienteret 1 92 Utryghed Inkompetent Ineffektiv 1 8,33 ( ) ( ) Kommentarer Her ser vi på forskelle i tilfredshed ift. kombinationer af de 3 valgte ord, som borgerne forbinder V&B med. Den største tilfredshed ses blandt borgere, der har valgt hjælpsomhed, tryghed og gør tingene rigtigt første gang/løsningsorienteret. Dette afviger fra 2015, hvor det sidste ord var kompetent i stedet. Den laveste tilfredshed ses blandt de borgere, der har valgt utryghed, inkompetent og ineffektiv. Kilde: Borgertilfredshedsundersøgelse 2015,

19 Indhold 1 Sammenfatning af resultater 2 2 Baggrund og formål med undersøgelsen 4 3 Baggrundsinformationer på respondenter 10 4 Overordnet tilfredshed 13 5 Effekt af forbedring på tværs af seks overordnede områder 19 6 Tilfredshed på tværs af områder 30 7 Sammenfatning af anbefalinger 40

20 Vejledning til aflæsning af prioriteringskort fra borgertilfredshedsundersøgelsen Prioriteringskort Vejledning Tilpas Vedligehold Medarbejdere Prioriteringskortet viser borgernes tilfredshed med indsatsområderne på y-aksen, mens den beregnede betydning af indsatsområdets for tilfredshed vises på x-aksen og angiver derfor effekt af forbedring. Vurdering Observér Processer Omdømme Produkter Pris Kommunikation Prioritér Niveau for vurdering: >85 = meget godt = godt = middel = under middel <65 = dårligt Indsatsområder, der er vurderet højt og som samtidig har stor betydning for tilfredshed bør vedligeholdes Indsatsområder, der er vurderet lavt og som har stor betydning for tilfredshed bør prioriteres ift. øge borgernes tilfredshed De indsatsområder, der vurderes højt, men som ikke har høj betydning, bør tilpasses, så V&B fokuserer på det, der har størst betydning Indsatsområder med lav vurdering og lav effekt, bør observeres 62 Lav Effekt af forbedring Høj Der vises ikke nogen skala på effekt af forbedring, da dette skal ses relativt spørgsmålene imellem. 20

21 Først kigger vi på et overordnet prioriteringskort og derefter dykker vi ned i hver enkelt område Et overordnet prioriteringskort for alle de seks områder Individuelle prioriteringskort pr. område indeholdende alle spørgsmål Top 5 spørgsmål hvor V&B er gode og med størst potentiale for forbedring Side 22 Side Side 29 21

22 De overordnede prioriteringskort viser en god udvikling forbedring af ventetid bør dog fortsat prioriteres Overordnet prioriteringskort, 2015 Overordnet prioriteringskort, Tilpas Vedligehold 78 Tilpas Vedligehold Medarbejdere Vurdering af tilfredshed Processer/servic eniveau Medarbejdere Ydelser, produkter & services Ventetid Kommunikation/ information Omdømme Vurdering af tilfredshed Kommunikation /information Ydelser, produkter & services Processer/ serviceniveau Ventetid Omdømme Observér Prioritér Observér Prioritér Lav Høj Lav Høj Effekt af forbedring Effekt af forbedring Kilde: Borgertilfredshedsundersøgelse 2015 og

23 Visitation & Bestiller har forbedret sit omdømme og skal fokusere på at vedligeholde det fremover Prioriteringskort - omdømme Understøttende citater 90 Vurdering af tilfredshed Tilpas Visitation & Bestiller er præget af kreativ tænkning Visitation & Bestiller er en troværdig og pålidelig afdeling Vedligehold Visitation & Bestiller tager udgangspunkt i mine behov For mig var forløbet fuldt ud tilfredsstillende. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle forvente. Jeg havde forventet, at V&B spillede mere sammen med min tidligere kommune (fx deling af dokumenter) Lav Observér Effekt af forbedring Prioritér Høj Vi har haft et godt, konstruktivt og loyalt samarbejde baseret på at få mig hurtigt, trygt og effektivt tilbage på arbejdsmarkedet. Kilde: Borgertilfredshedsundersøgelse

24 Medarbejderne får god feedback, men skal være opmærksomme på at gøre tingene rigtigt første gang Prioriteringskort - medarbejdere Understøttende citater Tilpas Min(e) sagsbehandler(e) er venlige og imødekommende Min(e) sagsbehandler(e) har et godt kendskab til muligheder/hjælpemidler mv. Min(e) sagsbehandler(e ) udviser respekt over for mig Det var en god behandling af den medarbejder, jeg havde. Utrolig sød og ringede med svar om hele forløbet. Vurdering af tilfredshed Min(e) sagsbehandler(e) støtter mig i at blive mere selvhjulpen så hurtigt som muligt Min(e) sagsbehandler(e) forstår mit behov Jeg har stor tillid til min(e) sagsbehandler(e) Min(e) sagsbehandler(e) er kreative i forhold til at finde en løsning, der passer til mit behov Min(e) sagsbehandler(e) gør tingene fejlfrit første gang Fantastiske mennesker man føler sig tryg fra første dag. De var kreative og fandt en anden løsning til mine behov Lav Observér Prioritér Høj De er rare og behagelige - de fleste af dem enkelte kort for hovedet uden vilje til at tænke/forstå kreativt. Effekt af forbedring Kilde: Borgertilfredshedsundersøgelse

25 Borgerne skal have mere relevant information og mængden bør også vurderes Prioriteringskort kommunikation/information Understøttende citater Tilpas Vedligehold Der var overhovedet ikke nok information. 76 Vurdering af tilfredshed Den information jeg modtager fra Visitation & Bestiller er nem at forstå Mængden af information, jeg modtager fra Visitation & Bestiller, er passende Jeg følger mig inddraget i mit eget sagsforløb Jeg får relevant information om mit eget sagsforløb Dejligt med besøg hvert halve år, hvor jeg får besked om min situation. Det der er fejlen er, at der ikke bliver fulgt op på visitationsmødet ikke - der ikke energi til hele tiden at ringe/maile Lav Observér Prioritér Høj Jeg har været tilfreds med informationen. Effekt af forbedring Kilde: Borgertilfredshedsundersøgelse

26 V&B bør have mere fokus på at hjælpe borgerne med at blive hurtigst muligt selvhjulpen Prioriteringskort ydelser, produkter & services Understøttende citater Tilpas Vedligehold Han forstod ikke mit behov. 76 Vurdering af tilfredshed Visitation & Bestillers løsninger har opfyldt mit behov Visitation & Bestiller har bevilget, hvad jeg oprindeligt havde søgt om Visitation & Bestillers løsninger hjælper mig til at blive hurtigst muligt selvhjulpen Hjemmehjælpen er fin, men hold da op hvor er der mange nye igennem hele tiden. Det ville være rart, hvis det var nogenlunde de samme hjælpere, der kommer Lav Observér Prioritér Høj Desværre virker de underlagt kassetænkning og ikke hvad der gavner borger, samfund og kommune mest muligt på længere sigt. Effekt af forbedring Kilde: Borgertilfredshedsundersøgelse

27 V&B bør gøre det nemmere at være i et sagsforløb og have fokus på at gøre tingene fejlfrit første gang Prioriteringskort processer/serviceniveau Understøttende citater 80 Vurdering af tilfredshed Tilpas Det er nemt at komme i kontakt med Visitation & Bestiller Visitation & Bestiller gør tingene fejlfrit første gang Vedligehold De måder, jeg kan møde Visitation & Bestiller på (fysisk, elektronisk, telefonisk) imødekommer mine behov Det er nemt at være i et sagsforløb ved Visitation & Bestiller Det er generelt VIRKELIG frustrerende at man ikke kan skrive til blot via nemid/borger.dk eller egen mail uden at det skal være fra en bestemt slags mailkonto. Flere ting er lidt besværlige. Det er min opfattelse, at tingene kunne gøres meget enklere Lav Observér Prioritér Høj Det med at ringe til en automatisk omstilling, hvor man skal trykke sig vej frem til den rigtige medarbejder, er alt for svært. Det er min datter, der er nødt til at ringe, når det er sådanne numre. Effekt af forbedring Kilde: Borgertilfredshedsundersøgelse

28 V&B bør forbedre ventetiden på sagsbehandlingen flere venter mange mdr. og rykker ofte for svar Prioriteringskort ventetid Understøttende citater Tilpas Vedligehold Måtte rykke efter første henvendelse, fordi jeg intet hørte.først da kom der gang i tingene. 76 Vurdering af tilfredshed Ventetiden fra min første henvendelse til mit første svar fra Visitation & Bestiller er tilfredsstillende Informationen om forventet ventetid er gennemskuelig Ventetiden fra min sag blev påbegyndt til min sag afsluttes er tilfredsstillende Når man har behov for hjælp, er det væsentligt, at det sker hurtigt. Sagsbehandlingstid på 9 mdr. i kommune plus (forventeligt) ca. 7 mdr. i ankestyrelsen (ved afslag) er meget langt fra tilfredsstillende, når der er et væsentligt behov, der ikke imødekommes Lav Observér Prioritér Høj Måtte rykke for svar på min henvendelse/bestilling. Effekt af forbedring Kilde: Borgertilfredshedsundersøgelse

29 De væsentligste indsatsområder er givet ved højest beregnede effekt og respondenternes vurdering Top 5 spørgsmål som viser hvor V&B er rigtigt gode Tilfredshed Effekt Min(e) sagsbehandler(e) er venlige og imødekommende 82,87 0,58 Min(e) sagsbehandler(e) udviser respekt over for mig 81,13 0,58 Visitation & Bestiller er en troværdig og pålidelig afdeling 79,44 0,58 Min(e) sagsbehandler(e) har et godt kendskab til muligheder/hjælpemidler mv. 78,65 0,68 Min(e) sagsbehandler(e) støtter mig i at blive mere selvhjulpen så hurtigt som muligt 78,19 0,66 Top 5 spørgsmål med størst potentiale for forbedring Tilfredshed Effekt Min(e) sagsbehandler(e) gør tingene fejlfrit første gang 70,00 0,74 Min(e) sagsbehandler(e) er kreative i forhold til at finde en løsning, der passer til mit behov 72,96 0,71 Min(e) sagsbehandler(e) forstår mit behov 77,78 0,71 Jeg har stor tillid til min(e) sagsbehandler(e) 76,39 0,69 Visitation & Bestiller tager udgangspunkt i mine behov 75,39 0,69 Kilde: Borgertilfredshedsundersøgelse

30 Indhold 1 Sammenfatning af resultater 2 2 Baggrund og formål med undersøgelsen 4 3 Baggrundsinformationer på respondenter 10 4 Overordnet tilfredshed 13 5 Effekt af forbedring på tværs af seks overordnede områder 19 6 Tilfredshed på tværs af områder 30 7 Sammenfatning af anbefalinger 40

31 De kommende sider viser fordeling af besvarelser om samlet score for tilfredshed % af borgerne har svaret Enig V&B er en troværdig og pålidelig afdeling #50 Antal respondenter der har besvaret spørgsmålet V&B er en troværdig og pålidelig afdeling #68 32% Eksempel 46% 15% 4% Gennemsnitlig score på underspørgsmålet 48% 3 12% 5% 2% Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Kommentarer De kommende syv sider viser hvordan besvarelserne er fordelt på de enkelte underspørgsmål inden for hvert område Den øverste score vist i cirklen angiver den gennemsnitlige score på spørgsmålet, men søjlen viser fordelingen på 5-punkt skalaen Eksemplet til venstre viser, at udsagnet har en gennemsnitlig tilfredshed på 75 og 46% har svaret Enig #50 angiver, at 50 borgere har svaret på spørgsmål (ved ikke svar er fratrukket) Ved sammenligning af 2015 med 2015 fokuseres på samlet score og fordeling af respondenter på de enkelte kategorier. I dette eksemplet er der flere, som mener, V&B er en troværdig og pålidelig afdeling, fordi scoren er steget fra 75 til 79. Dette ses også ved, at der er 48%, der har svaret Meget enig mod kun 32% i

32 V&B opfattes fortsat som troværdig og pålidelig, men stadig ikke som kreativ Vurdering af spørgsmål ift. omdømme Fordeling af besvarelser Fordeling af besvarelser V&B er en troværdig og pålidelig afdeling 32% 46% 15% 4% 75 V&B er en troværdig og pålidelig afdeling 37% 48% 11% 2% 2% 79 V&B tager udpkt. i mine behov 32% 47% 11% 7% 4% 74 V&B tager udpkt. i mine behov 34% 47% 9% 5% 5% 75 V&B er præget af kreativ tænkning 26% 37% 19% 15% 67 V&B er præget af kreativ tænkning 21% 40% 21% 15% 2% 66 Omdømme, 30% 4 15% samlet 72 8% Omdømme, samlet 31% 46% 1 7% 74 Kilde: Borgertilfredshedsundersøgelse 2015, 2016 %: Andel af respondenter der har svaret den angivne kategori Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig 32

33 Medarbejderne er fortsat venlige og imødekommende, men gør stadig ikke tingene fejlfrit første gang Vurdering af spørgsmål ift. medarbejdere I/II Fordeling af besvarelser Fordeling af besvarelser Jeg har stor tillid til min(e) sagsbehandler(e) 41% 37% 1% 17% 4% 78 Jeg har stor tillid til min(e) sagsbehandler(e) 3 46% 17% 4% 0% 76 Min(e) sagsbehandler(e) gør tingene fejlfrit første gang 24% 35% 27% 8% 6% 66 Min(e) sagsbehandler(e) gør tingene fejlfrit første gang 34% 32% 22% 4% 8% 70 Min(e) sagsbehandler(e) er venlige og imødekommende 50% 35% 1% 12% 1% 83 Min(e) sagsbehandler(e) er venlige og imødekommende 52% 37% 2% 6% 4% 82 Min(e) sagsbehandler(e) forstår mit behov 30% 46% 1% 15% 7% 74 Min(e) sagsbehandler(e) forstår mit behov 44% 3 2% 1 7% 77 Medarbejdere, samlet 34% 38% 18% 5% 74 Medarbejdere, samlet 40% 40% 1 4% 77 Neutral Kilde: Borgertilfredshedsundersøgelse 2015, 2016 %: Andel af respondenter der har svaret den angivne kategori Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig 33

34 Medarbejderne har et godt kendskab til borgernes muligheder, men er igen ikke kreative Vurdering af spørgsmål ift. medarbejdere II/II Min sagsbehandler er kreativ ift. at finde en løsning, der passer til mit behov 2 Fordeling af besvarelser 41% 2 10% 68 Min sagsbehandler er kreativ ift. at finde en løsning, der passer til mit behov 3 Fordeling af besvarelser 2% 39% 18% 8% 73 Min sagsbehandler har et godt kendskab til muligheder/ hjælpemidler 32% 45% 15% 6% 2% 74 Min sagsbehandler har et godt kendskab til muligheder/ hjælpemidler 44% 38% 1 4% 2% 79 Min sagsbehandler støtter mig i at blive mere selvhjulpen så hurtigt som muligt 32% 37% 22% 6% 72 Min sagsbehandler støtter mig i at blive mere selvhjulpen så hurtigt som muligt 38% 45% 4% 11% 2% 78 Min sagsbehandler udviser respekt over for mig 48% 32% 16% 1% 81 Min sagsbehandler udviser respekt over for mig 42% 49% 0% 6% 4% 81 Medarbejdere, samlet 34% 38% 18% 5% 74 Medarbejdere, samlet 40% 40% 1 4% 77 Kilde: Borgertilfredshedsundersøgelse 2015, 2016 %: Andel af respondenter der har svaret den angivne kategori Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig 34

35 Informationen er fortsat nem at forstå og modtager mere relevant information nu sammenlignet med 2015 Vurdering af spørgsmål ift. kommunikation/information Jeg får relevant information om mit eget sagsforløb 18% Fordeling af besvarelser 35% 22% 21% 4% 60 Jeg får relevant information om mit eget sagsforløb 22% 45% Fordeling af besvarelser 22% 7% 4% 69 Den information jeg modtager fra V&B er nem at forstå 22% 42% 24% 8% 4% 67 Den information jeg modtager fra V&B er nem at forstå 26% 42% 26% 2% 4% 72 Mængden af information, jeg modtager fra V&B, er passende 20% 41% 16% 17% 6% 63 Mængden af information, jeg modtager fra V&B, er passende 22% 44% 24% 7% 2% 69 Jeg følger mig inddraget i mit eget sagsforløb 28% 32% 18% 16% 6% 65 Jeg følger mig inddraget i mit eget sagsforløb 24% 45% 21% 7% 70 Kommunikation/ information samlet 22% 38% 20% 16% 5% 64 Kommunikation/ information samlet 24% 44% 2 6% 70 Kilde: Borgertilfredshedsundersøgelse 2015, 2016 %: Andel af respondenter der har svaret den angivne kategori Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig 35

36 Løsningerne opfylder fortsat borgernes behov, men bør fokusere på hurtigst mulig selvhjulpen Vurdering af spørgsmål ift. ydelser, produkter & services Fordeling af besvarelser Fordeling af besvarelser V&B løsninger har opfyldt mit behov 32% 38% 22% 7% 1% 73 V&B løsninger har opfyldt mit behov 29% 48% 11% 10% 2% 73 V&B løsninger hjælper mig til at blive hurtigst muligt selvhjulpen 26% 38% 29% 1% 6% 70 V&B løsninger hjælper mig til at blive hurtigst muligt selvhjulpen 25% 44% 20% 7% 69 V&B har bevilget, hvad jeg oprindeligt havde søgt om 35% 32% 24% 6% 72 V&B har bevilget, hvad jeg oprindeligt havde søgt om 37% 8% 34% 15% 6% 71 Ydelser, Produkter & services samlet 31% 36% 25% 5% 72 Ydelser, Produkter & services samlet 5% 31% 42% 15% 7% 71 Kilde: Borgertilfredshedsundersøgelse 2015, 2016 %: Andel af respondenter der har svaret den angivne kategori Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig 36

37 Det er fortsat nemt at komme i kontakt med V&B, men V&B skal have fokus på at gøre tingene rigtigt Vurdering af spørgsmål ift. processer/serviceniveau Det er nemt at være i et sagsforløb ved V&B 16% Fordeling af besvarelser 42% 30% 9% 65 Det er nemt at være i et sagsforløb ved V&B 24% Fordeling af besvarelser 6% 41% 26% 4% 69 Det er nemt at komme i kontakt med V&B 26% 45% 17% 9% 71 Det er nemt at komme i kontakt med V&B 31% 46% 15% 5% 74 De måder, jeg kan møde V&B på (fysisk, elektronisk, telefonisk) imødekommer mine behov 26% 41% 24% 6% 70 De måder, jeg kan møde V&B på (fysisk, elektronisk, telefonisk) imødekommer mine behov 32% 4 2% 20% 4% 75 V&B gør tingene fejlfrit første gang 22% 3 31% 12% 1% 66 V&B gør tingene fejlfrit første gang 22% 36% 34% 2% 6% 68 Processer/ serviceniveau, samlet 2 40% 26% 9% 68 Processer/ serviceniveau, samlet 27% 42% 2 5% 71 Kilde: Borgertilfredshedsundersøgelse 2015, 2016 %: Andel af respondenter der har svaret den angivne kategori Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig 37

38 Tilfredsheden med V&B s ventetid er fortsat lav og bør forbedres for at opnå mere tilfredse borgere Vurdering af spørgsmål ift. ventetid Fordeling af besvarelser Fordeling af besvarelser Ventetiden fra min første henv. til mit første svar fra V&B er tilfredsstillende 28% 45% 4% 17% 6% 71 Ventetiden fra min første henv. til mit første svar fra V&B er tilfredsstillende 19% 50% 19% 9% 68 Ventetiden fra min sag blev påbegyndt til min sag afsluttes er tilfredsstillende 22% 37% 24% 11% 6% 64 Ventetiden fra min sag blev påbegyndt til min sag afsluttes er tilfredsstillende 19% 41% 24% 10% 5% 65 Info. om forventet ventetid er gennemskuelig 25% 3 25% 10% 7% 65 Info. om forventet ventetid er gennemskuelig 21% 47% 19% 8% 6% 67 Ventetid, samlet 25% 38% 22% 67 9% 6% Ventetid, samlet 20% 46% 21% 9% 5% 67 Kilde: Borgertilfredshedsundersøgelse 2015, 2016 %: Andel af respondenter der har svaret den angivne kategori Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig 38

39 Forventningerne til V&B er steget fra 2015 til 2016 Vurdering af spørgsmål ift. forventninger inden påbegyndt sag Jeg havde stor tillid til Visitation & Bestiller inden forløbet 19% Fordeling af besvarelser 51% 27% 71 Jeg havde stor tillid til V&B inden forløbet Fordeling af besvarelser 30% 42% 26% 2% 75 Jeg forventede, at V&B var imødekommende 22% 6 12% 76 Jeg forventede, at V&B var imødekommende 41% 46% 1 82 Jeg forventede, at V&B ville have fokus på at gøre tingene rigtigt første gang 22% 55% 20% 2% 2% 74 Jeg forventede, at V&B ville have fokus på at gøre tingene rigtigt første gang 36% 51% 14% 81 Jeg forventede, at V&B ville finde den rigtige løsning for mig 25% 54% 18% 75 Jeg forventede, at V&B ville finde den rigtige løsning for mig 3 55% 2% 10% 80 Forventninger, samlet 22% 56% 19% 2% 74 Forventninger, samlet 37% 51% 12% 79 Kilde: Borgertilfredshedsundersøgelse 2015, 2016 %: Andel af respondenter der har svaret den angivne kategori Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig 39

40 Indhold 1 Sammenfatning af resultater 2 2 Baggrund og formål med undersøgelsen 4 3 Baggrundsinformationer på respondenter 10 4 Overordnet tilfredshed 13 5 Effekt af forbedring på tværs af seks overordnede områder 19 6 Tilfredshed på tværs af områder 30 7 Sammenfatning af anbefalinger 40

41 Ved forrige borgertilfredshedsundersøgelse blev vi enige om fire forbedringsområder 1 Forbedringsområder Borgerne skal inddrages og have mere relevant information om eget sagsforløb Understøttende observationer Borgerne mener ikke, at de får relevant information om eget sagsforløb og mængden er ej heller tilfredsstillende Borgerne mener ikke, de inddrages nok i eget sagsforløb De største forbedringsområder relaterer sig til Kommunikation/ information, Ventetid og Omdømme Det skal være nemmere at være i et sagsforløb og tingene skal gøres rigtigt første gang Borgerne B skal have mere information om ventetid og længden på ventetiden bør observeres Visitation V & Bestiller skal fokusere på kreativ tænkning og tage udgangspunkt i borgerens behov Borgerne finder det svært at indgå i et sagsforløb Medarbejdere gør ikke tingene fejlfrit første gang og det kan være svært at få kontakt med en medarbejder Informationen om forventet ventetid er uigennemskuelig Ventetid fra sag er påbegyndt til sag er afsluttet er middel tilfredsstillende. Ventetiden til første svar er ok Medarbejderne mangler at tænke kreativt ift. at finde den bedste løsning til borgerens behov Mange løsninger opfylder borgerens behov, men scoren er kun middel 41

42 Indeværende borgertilfredshedsundersøgelse viser, at V&B har vist fremgang på flere af områderne 1 Forbedringsområder Borgerne skal inddrages og have mere relevant information om eget sagsforløb Kommentarer til bevægelser siden sidst Der er en større andel af borgere, der mener, de modtager relevant information fra V&B (steget fra 60 til 69 i samlet score) Der er flere borgere, der føler sig inddraget i eget sagsforløb (steget fra 65 til 70 i samlet score) De største forbedringsområder relaterer sig til Kommunikation/ information, Ventetid og Omdømme Det skal være nemmere at være i et sagsforløb og tingene skal gøres rigtigt første gang Borgerne B skal have mere information om ventetid og længden på ventetiden bør observeres Visitation V & Bestiller skal fokusere på kreativ tænkning og tage udgangspunkt i borgerens behov Det er sket en mindre stigning i antal borgere, der mener, det er nemt at indgå i et sagsforløb, men der er fortsat plads til forbedring Der er fortsat en stor andel af borger, som mener, at V&B ikke gør tingene rigtigt første gang Der er fortsat 1/3 af borgerne, der mener, ventetiden er utilfredsstillende og scoren er faldet sammenlignet med 2015 Informationen er blevet en smule mere gennemskuelig, men score er fortsat under middel Medarbejderne mangler fortsat at tænke kreativt ift. at finde den bedste løsning til borgerens behov Løsninger opfylder fortsat borgerens behov, men der bør være fokus på hurtigst muligt selvhjulpen 42

43 men at der er behov for fortsat at arbejde med store dele af de samme forbedringsområder 1 2 Forbedringsområder V&B skal dele mere relevant information og gøre det nemmere at være i et forløb Understøttende observationer Information kan fortsat forbedres, da tilfredshedsscoren er under middel (68) Derudover er der fortsat mange borgere, der mener, det ikke er nemt at være i et forløb (69) De største forbedringsområder relaterer sig til information, serviceniveau og ventetid 3 V&B skal gøre tingene fejlfrit første gang og øges fokus på hurtigst muligt selvhjulpen V&B skal forkorte ventetiden og forbedre information herom Der er fortsat stor effekt af at sætte fokus på at gøre tingene rigtigt første gang Derudover bør medarbejderne have fokus på at skabe tillid Ventetiden er fortsat utilfredsstillende (65) Information om ventetid er fortsat under middel på tilfredshedsscoren 4 V&B skal fortsætte fokus på at tænke kreativt og tage udgangspunkt i borgerens behov Trods middel tilfredshed, har det fortsat stor effekt at tænke mere kreativt ift. borgerens behov Derudover skal V&B tydeliggøre, at de forstår borgerens behov 43

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN

BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en slide 4 4 Samlede resultater 6 5 Resultater på tværs 15 6 Indsatsområder 17 7 Målgruppe og svarprocent

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 10

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL EXECUTIVE SUMMARY SAMLEDE RESULTATER DELRESULTATER PRIORITERINGSKORT 4 5 6 10 15 2 INDLEDENDE Dette afsnit indeholder oplysninger

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet i Hørsholm Kommune Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i de ældres tilfredshed med kommunes tilbud Dermed har de daglige ledere på ældreområdet og de politiske interessenter

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Foto af Thomas Bredøl,

Foto af Thomas Bredøl, Foto af Thomas Bredøl, www.bredol.dk/photo/ Det overordnede formål med brugertilfredshedsundersøgelse er at give en status på Gribskovs kommunes vision og indsatsområder set fra kundeperspektivet. Hvordan

Læs mere

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2015...4 Læsevejledning: Indeksering...4 Læsevejledning: Prioriteringskort...5 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Dansk Epilepsiforening Medlemsundersøgelse Nordic Excellence Worldwide

Dansk Epilepsiforening Medlemsundersøgelse Nordic Excellence Worldwide Dansk Epilepsiforening Medlemsundersøgelse 13 1 Agenda Resultater Hvad er status, og hvilke resultater er der fundet Kl. 17. 18.1 Workshop Hvad gør vi ved det? Kl. 18. 19.1 (debat i grupper og fremlæggelse)

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 1 Brugerundersøgelse Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brøndby 2016 Genoptræning Antal beelser: 51 Svarprocent: 46,36% Brøndby 2016 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Brøndby Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 77 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 86% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016

BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016 BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016 Marekka Staal Jensen Sekretariatet Sundhed, Kultur og Omsorg August 2016 Indholdsfortegnelse Undersøgelse og metode... 3 Resultater... 4 Respondenterne...

Læs mere

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer Brugerundersøgelse 2008 Typegodkendelse af køretøjer December 2008 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning og anbefalinger...3 2. Baggrund...4 3. Metode...4 3.1. Undersøgelsens målgruppe...4 3.2. Undersøgelsens

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Miljøtilsyn. Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn. December 2013

Miljøtilsyn. Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn. December 2013 Miljøtilsyn Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn December 2013 1 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Formål med undersøgelsen 2 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Beskrivelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

EVALUERING KURSUS EVALUERING, PATIENTER

EVALUERING KURSUS EVALUERING, PATIENTER EVALUERING KURSUS Alle ansatte ved Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk, Glostrup Hospital, har gennemgået kurset kommunikation med den coachende tilgang. Kurset gennemførtes fra et 2011 til vinteren

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Udarbejdet af: Peter Hillerup August 2011 Fællesforvaltning Udvikling & Evaluering Evaluering Indhold 1. Indledning...

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Virksomhederne i Vordingborg Kommune

Virksomhederne i Vordingborg Kommune Hvor tilfredse er Virksomhederne i Vordingborg Kommune med telefonbetjeningen? januar 2014 Indholdsfortegnelse Oversigt Performance i de vigtigste kontaktpunkter:... 2 - Hvordan I påvirker borgerne...

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 12-13 I efteråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 2014 3097 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg Silkeborg

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 14-15 I efteråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Bibliotekarforbundet. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Bibliotekarforbundet. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Bibliotekarforbundet Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2017 MSI Research Mere end 50 fagforeninger og a-kasser har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET INDHOLD 01 Introduktion 03 02 Sammenfatning 04 03 Læsevejledning 05 04 Dagtilbud 08 05 SFO 36 06 Hjemmepleje

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Netværksmåling - Samarbejdspartnere

Netværksmåling - Samarbejdspartnere Netværksmåling - Samarbejdspartnere Juni 211 Svarprocent: 45% (133 svar ud af 294 mulige) Netværksrapport Indhold Indhold Overordnet vurdering Vurdering af den overordnede tilfredshed 4 Specifikke spørgsmål

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter Lejre Kommune Bygge- og miljøundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget november-december 2013 360 respondenter 1 Om undersøgelsen (1 af 2) Lejre Kommune har ønsket, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere