Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b"

Transkript

1 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr b

2 Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3 KONKLUSION OG ANBEFALINGER...5 OVERORDNET VURDERING...7 ALT I ALT VURDERING CENTRALE FORHOLD...8 SAGSBEHANDLINGSPROCESSEN...10 ANSØGNINGSFRISTER...10 SAGSBEHANDLINGSTIDERNE FOR ANSØGNINGER...12 SAGSBEHANDLINGSTIDER...13 UDBETALINGER...14 KLARHED OG OVERSKUELIGHED...15 KLARHED I TILSKUDSMULIGHEDERNES OPDELING, KRITERIER, VEJLEDNING OG PROCES...15 KLARHED I KRAV OG BEGRUNDELSER...16 KONTAKT OG HJEMMESIDE...17 KONTAKT TIL KUNSTSTYRELSEN...17 HJEMMESIDE TILFREDSHED OG INDTASTNING AF ANSØGNING...17 GODE RÅD TIL KUNSTRÅDET...18

3 Side 3 Formål og metode Baggrund og formål Kunstrådet har i juli 2003 overtaget ansvaret for den støtte til kunst, som hidtil har været omfattet af billedkunstloven, litteraturloven, musikloven og teaterloven. Disse fire love udgjorde et lovkompleks, som er blevet udviklet gennem de sidste 40 år. Kunstrådet skal sikre, at lovgivningen og støttepraksis følger med udviklingen på disse områder. Derfor har Kunstrådet iværksat en revurdering af kunststøtten. Kunstrådet har udarbejdet en handlingsplan for , hvor en række hovedmål er opstillet. Et af disse er en gennemgang af de forskellige støtteordninger for at vurdere i hvilket omfang, der kan ske forenklinger og effektiviseringer af den administrative byrde. Derudover ønsker Kunstrådet at vurdere mulighederne for en forbedring af servicen for ansøgere og modtagere af støtten. Rådet ønsker overfor kunstnerne og kunstinstitutioner støtte på en måde som er : Kvalificeret Enkel og gennemskuelig Hurtig Fleksibel Kunstrådet ønsker i den forbindelse at gennemføre en årlig undersøgelse af, hvordan tilskudsansøgerne oplever tilskudsforvaltningen for at få deres vurdering af bl.a. sagsbehandlingstider, kvalitet i afgørelser, etc. Målsætningen med denne undersøgelse er således at supplere vurderingen af muligheder for forenklinger og effektiviseringer i forvaltningen med information om tilskudsansøgernes oplevelse af tilskudsforvaltningen i bred forstand. Derfor er Vilstrup for andet år i træk blevet bedt om at gennemføre en undersøgelse af ansøgernes holdning til Kunstrådet og eventuelle ønsker om forbedringer. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i november 2004 og dette års undersøgelse ligger i forlængelse heraf. Metode Vilstrup har gennemført 203 telefoninterviews via Vilstrups CATI system (Computer Aided Telephone Interviewing). Spørgeskemaet er udarbejdet af Vilstrup i samarbejde med Kunststyrelsen, og er på nær enkelte ændringer det samme skema, som blev brugt ved sidste års undersøgelse. Ved at bruge det samme skema er det muligt at sammenligne de to undersøgelsers resultater og vurdere, om der er sket en udvikling.

4 Side 4 Et sample med kontaktinformation til ansøgere er udleveret til Vilstrup fra Kunstrådet. Respondenterne er tilfældigt udvalgt fra denne liste. Interviewene er dog blevet fordelt i de fire målgrupper, som modtager støtte fra Kunstrådet: Billedkunst (25% af interviewene) Litteratur (25% af interviewene) Musik (25% af interviewene) Teater (25% af interviewene) Ansøgerne kan have indgivet mere end en ansøgning i løbet af en årrække. Størstedelen af de interviewede har modtaget støtte på mindst en ansøgning. I alt har 84% modtaget støtte/tilsagn om støtte. Dog har en lidt større andel fået støtte/tilsagn om støtte inden for litteratur, nemlig 92%. Interviewene er gennemført i perioden 24. november 1. december Gennemførselsstatistik Bruttostikprøve 456 Teknisk bortfald 10 Ukvalificerede 26 Ikke ringet op/kvote lukket 0 Nettostikprøve % Nægtere 5 1,2% Ikke truffet % Gennemførte %

5 Side 5 Konklusion og anbefalinger Overordnet tilfredshed Alt taget i betragtning har ca. 60% af ansøgerne et godt eller meget godt indtryk af Kunstrådet. Den overordnede tilfredshed har dermed ikke ændret sig siden sidste års måling. Sagsgangene omkring ansøgning og udbetaling opleves også som tilfredsstillende af en tilsvarende stor andel. Tilfredsheden med sagsgangene er størst inden for litteratur (73%) og lidt lavere inden for musik og teater (53-54%). Ansøgerne nævner som årsag til deres positive indtryk, at Kunstrådet er kompetent til at foretage kvalificerede afgørelser, eller at der ydes en god service eller en god kommunikation. Kontakten og kommunikationen til sagsbehandlerne er også generelt god, idet 60% oplever at sagsbehandlerne altid er lette at komme i kontakt med, og 65% mener, at de altid får fyldestgørende svar når de henvender sig til sagsbehandlerne. Kun en mindre andel på 12% af ansøgerne har alt taget i betragtning et dårligt indtryk af Kunstrådet. Det skyldes at de mener, at Kunstrådet støtter for smalt, at der er for meget administration idet systemet virker bureaukratisk, nepotistisk og lukket. Kvalificeret service og forvaltning Der er blevet spurgt til flere specifikke forhold angående Kunstrådets service og forvaltning af støtten. Generelt er omkring halvdelen af ansøgerne tilfredse med disse forskellige forhold. Det drejer sig om, at Kunstrådet er kompetente i deres afgørelser, yder en høj grad af service, og støtter nytænkende projekter. Der er ikke sket signifikante ændringer siden sidste år. Der er dog stadig potentiale for forbedringer af Kunstrådets forvaltning af kunststøtten. Godt 1/3 af ansøgerne er uenige i at Kunstrådet og dets udvalg er åbent og udadvendt. Ca. 1/3 mener ikke, at Kunstrådet og dets udvalg forvalter støtten på en enkel og gennemskuelig måde. Hurtighed og fleksibilitet i ansøgningsprocessen Tilfredsheden med ansøgningsfristerne i Kunstrådet og udvalg under Kunstrådet er dalet siden undersøgelsen i 2004 fra 68% til 53%. Den overvejende årsag til utilfredsheden er, at ansøgerne ønsker flere, kortere, eller løbende frister. Der er især mange inden for teater, som er utilfredse med ansøgningsfristerne. Det skyldes tilsyneladende, at det især for de små teatre eller for mindre projekter er uhensigtsmæssigt at have få ansøgningsfrister. De kan dårligt planlægge under så lang en procedure. Ca. halvdelen af ansøgerne er tilfredse med sagsbehandlingstiderne. Der er dog ¼ som er direkte utilfredse hermed, fordi der går for lang tid, inden de får svar.

6 Side 6 Langt de fleste vil være tilfredse med, at der indføres et loft over sagsbehandlingstiden på 3-4 måneder. Nogle ønsker dog en endnu kortere sagsbehandlingstid. Det er især for små institutioner og mindre projekter, at sagsbehandlingstiden volder problemer. Det gør det svært at planlægge og booke folk, det skaber stor usikkerhed, og der er muligvis projekter som ikke kan afholdes, eller som bliver afholdt inden der kommer svar. Enkel og gennemskuelig forvaltning af støtten Enkelhed og gennemskuelighed hos Kunstrådet drejer sig for det første om enkelthed og klarhed i puljernes opbygning og for det andet om klarhed i kriterierne for og udvalgets holdninger til at give støtte. Knap halvdelen af ansøgerne mener, at Kunstrådet og dets udvalg forvalter kunststøtten på en enkel og gennemskuelig måde. Det efterlader ca. halvdelen af ansøgerne, med en uklar opfattelse af tilskudsordningernes opbygning og kriterierne for støtte. De har potentielt brug for bedre vejledning eller oplysning. Vejledningerne om tilskudsmuligheder tilgodeser oplysningsbehovet hos 58% af ansøgerne. 38% mener, at de kun delvist eller slet ikke får den vejledning, de har brug for. Et af de forhold der møder lavest tilfredshed er stadig begrundelser for afslag. I år er andelen af utilfredse steget fra 63% til 88%. Utilfredsheden er størst blandt de, der har fået afslag. Kun 1/3 oplever udvalgets begrundelser på tilskud/afslag som klare. Hjemmesiden kan muligvis også forbedres. Lige som sidste år mener ca. 50%, af dem der benytter Kunstrådets hjemmesider (mindst en gang hvert halve år), at de er tilfredsstillende som informationskilder for tilskudsansøgere. 45% mener de er enten delvist tilfredsstillende eller utilfredsstillende. Der er en positiv indstilling over for at benytte en ny service på hjemmesiden. Ca. 2/3 af ansøgerne mener, at de helt sikkert ville indsende/indtaste deres ansøgning direkte via Kunstrådets hjemmesider, hvis en sådan service blev udviklet.

7 Side 7 Overordnet vurdering Alt i alt vurdering 2004 Hvordan er dit indtryk af Kunstrådet og dets udvalg alt taget i betragtning? (base 211) Meget dårligt/ dårligt; 15% Hverken/ eller; 33% Meget godt/ godt; 52% 2005 Hvordan er dit indtryk af Kunstrådet og dets udvalg alt taget i betragtning? (base 203) Meget dårligt/ dårligt; 12% Hverken/ eller; 28% Meget godt/ godt; 59% Størstedelen af ansøgerne har alt taget i betragtning et positivt eller neutralt indtryk af Kunstrådet og dets udvalg. Dette resultat er ikke signifikant forskellig fra sidste år. Kun 12% af ansøgerne har, alt taget i betragtning, et meget dårligt eller dårligt indtryk heraf. I et åbent spørgsmål har respondenterne fået lov til at begrunde dette overordnede indtryk. De positive vurderinger drejer sig blandt andet om kompetence, service og kommunikation. Kompetence: 9% mener, at udvalgene bedømmer ansøgningerne fornuftigt, giver en alsidig støtte og vurderer sagerne kompetent og sagligt. Det er lidt færre end sidste år hvor andelen var 16%. De er meget alsidige i deres måde at dele penge ud på. De dækker bredt. Det virker som seriøse projekter, der får penge. Det er både erfarne og nye kunstnere, der tilgodeses.

8 Side 8 De har en fagligt funderet baggrund Mere professionelt end førhen. Jeg fik nøje information, som var let forståelig. God service: 12% nævner, at de har fået en god service eller en god behandling. Det er lidt færre end sidste år, hvor tallet var 20%. De synes bl.a. det fungerer godt, eller at der er en kort behandlingstid. God kommunikation: 10% bemærker, at de har haft en god og hurtig kommunikation med Kunstrådet og dets udvalg, idet de f.eks. har oplevet dem som lyttende og hjælpsomme, eller de synes at proceduren er gennemskuelig. Jeg fik besked med det samme. Venligt brev. Hurtig besked. Jeg fik fortalt at jeg havde lavet en fejl, i stedet for at de bare smed min ansøgning i skraldespanden, det er da positivt. Rådet får kun få negative kommentarer i dette åbne spørgsmål. Det drejer sig hovedsageligt om, at der støttes for smalt og at der er for meget administration. Rådet får dog i år færre negative kommentarer angående uoverskuelighed og uigennemsigtighed i strukturen. For smalt: 8% synes, at støtten gives til et for smalt eller elitært udvalg af kunstnere. Det nævnes også at bedømmelserne er subjektive, sker som vennetjenester, eller at afslagsbegrundelsen var dårlig. Begrundelserne på afslag er dårlige Jeg synes, der er mere og mere tendens til, at de går ind og støtter det sikre Der er en meget høj procent, der får afslag indenfor mit felt. (eksperimenterende musik) Administration: 9% synes, der er for meget administration. Det drejer sig f.eks. om, at organisationen virker bureaukratisk, nepotistisk og lukket, samt at sagsbehandlingen er langsom. De er meget uigennemtrængelige. Det virker meget bureaukratisk, Det er svært at forstå, hvad man skal gøre når man er ny i branchen, og ikke kender nogle der sidder derinde. Ny struktur: Kun 3% tilkendegiver, at processerne er blevet mere indviklede og at konstruktionen er en forringelse. Det er en forbedring i forhold til sidste år, hvor andelen var 12%. 8 centrale forhold Der er også spurgt direkte til ansøgernes indtryk af otte forskellige forhold angående Kunstrådets og udvalgenes arbejde. Ansøgerne har især et positivt indtryk af rådets og udvalgenes kompetence, service, alsidighed, kvalitet og støtte af nytænkende projekter. Omvendt er færrest enige i, at kunststøtten forvaltes enkelt og gennemskueligt.

9 Side 9 Der er ikke sket signifikante ændringer i disse vurderinger af Kunstrådet og dets udvalg siden sidste år. De er listet nedenfor i prioriteret rækkefølge i forhold til antal tilfredse/enige. 1) Kompetente afgørelser Godt halvdelen (53% ) er enige i, at Kunstrådet og dets udvalg er kompetente og saglige i deres afgørelser. Kun 14% er uenige heri. 2) Høj grad af service i kontakten med brugerne Ligeledes er godt halvdelen (53%) enige i, at Kunstrådet og dets udvalg leverer en høj grad af service i kontakten med brugerne. 20% mener dog ikke, at det er tilfældet. 3) Nytænkende projekter En tilsvarende andel (48%) er enige i, at Kunstrådet og dets udvalg støtter nytænkende projekter/kunstnere. 4) Kvalitet i afgørelsen Knap halvdelen (46%) er enige i, at Der er høj kvalitet i de afgørelser Kunstrådet og dets udvalg træffer. Kun 17% er uenige heri, og resten er neutrale/ved ikke 5) Hurtig og effektiv forvaltning Knap halvdelen (45%) er enige i, at Kunstrådets og dets udvalgs forvaltning af kunststøtten er hurtig og effektiv. Dog er en forholdsvis stor andel på 32% helt uenig eller overvejende uenig i, at dette er tilfældet. 6) Alsidig fordeling af støtte 44% er enige i, at Kunstrådet og dets udvalgs fordeling af midler er bred og alsidig. 25% er uenige heri. 7) Åben og udadvendt Godt 1/3 (39%) mener, at Kunstrådet og dets udvalg er åbne og udadvendte. Lidt færre (27%) er uenige heri. 8) Enkel og gennemskuelig forvaltning Ca. 1/3 (34%) er enige i, at Kunstrådet og dets udvalg forvalter kunststøtten på en enkel og gennemskuelig måde. En lige så stor andel er uenige heri. (Spørgsmålene angående: 1) kompetente afgørelser, 2) service i kontakten 3) nytænkende projekter 6) alsidig fordeling af støtte, er kun stillet i år.)

10 Side 10 Sagsbehandlingsprocessen Ansøgningsfrister 2004 I hvilken grad er du tilfreds med ansøgningsfristerne i Kunstrådet og udvalg under Kunstrådet? (211) Utilfreds; 10% Ved ikke; 1% Delvis tilfreds; 21% Tilfreds; 68% 2005 I hvilken grad "er du tilfreds med ansøgningsfristerne i Kunstrådet og udvalg under Kunstrådet"? (203) Utilfreds; 12% Ved ikke; 4% Delvis tilfreds; 32% Tilfreds; 53% Størstedelen af ansøgerne er positivt indstillede overfor ansøgningsfristerne. Tilfredsheden er dog dalet siden sidste år, idet færre er tilfredse og flere kun er delvist tilfredse. Sidste år var 68% tilfredse, mens andelen i år er faldet til 53%. Der er dog ikke flere i år, som er direkte utilfredse med ansøgningsfristerne. Tilfredsheden med ansøgningsfristerne er størst indenfor litteratur (65% tilfredse). Og lavest inden for teater (35% tilfredse). De, der er delvist utilfredse eller utilfredse, er blevet spurgt hvorfor. Den helt overvejende begrundelse er, at ansøgerne ønsker flere, kortere, løbende eller bedre timede ansøgningsfrister (31%) Derudover mener mange, at der er for lang ventetid på svar/udbetaling (20%).

11 Side 11 De burde have løbende ansøgningsfrister. En gang hver 2-3. måned i stedet for en gang om året. Det kan man godt finde ud af på det internationale samarbejde. Der kunne sagtens laves flere ansøgninger om året Det ville være fint med flere ansøgningsfrister, så vi kan budgettere. Flere ansøgningsfrister i løbet af et år ville gøre det nemmere at planlægge. Det ville være rart med flydende ansøgningsfrister. Der går tit for lang tid inden man får svar, så kan man ikke nå at skaffe de nødvendige penge, fordi man som regel ikke får nok. Når man endelig får svar på en ansøgning, så er der kun et halvt år tilbage til at få formidlet kontakten til at få søsat sit projekt. Man skal aflevere sin ansøgning i juni, og får så svar i december, og forestillingen er 1,5 år senere. Det er absurd. For små teatre er det svært, når de får så sent besked. Det giver en frygtelig usikkerhed. De ligger uheldigt i forhold til den planlægning, som foregår på teatrene. Man kan ikke gå ud og skrive kontrakter med folk, når man ikke ved, om man får penge. Man ender med (hvis man får støtte) ikke at lave de projekter man egentlig havde tænkt sig, da der er folk, der er smuttet.

12 Side 12 Sagsbehandlingstiderne for ansøgninger 2004 I hvilken grad "er du tilfreds med sagsbehandlingstiderne for ansøgninger"? (211) Ved ikke; 2% Utilfreds; 26% Tilfreds; 43% Delvis tilfreds; 29% 2005 I hvilken grad "er du tilfreds med sagsbehandlingstiderne for ansøgninger"? (203) Utilfreds; 26% Ved ikke; 1% Tilfreds; 51% Delvis tilfreds; 23% Svarmønsteret for sagsbehandlingstider adskiller sig ikke signifikant fra sidste år. Ca. ¼ af ansøgerne er utilfredse med sagsbehandlingstiden. Igen i år ønsker ansøgerne en hurtigere procedure. Den helt overvejende grund til at være utilfreds er, at svartiden er for lang, og de ønsker en hurtigere/løbende afgørelse, bl.a. fordi de har brug for pengene tidligere. 3-4 måneder er for lang tid. Det burde være 1½ måned Der går 8 måneder. Det er for lang tid Det er godt at det bliver behandlet grundigt, men samtidig er 3-4 måneder længe at vente.

13 Side 13 For kunstprojekter med kort produktionstid burde det kun være en måned eller to. Der går for lang tid. Vi kan ikke planlægge, fordi sæsonen løber ad året Situationen er, at man kommer ud i, at arrangementet løber af stablen inden man får svar Små institutioner arbejder mere dynamisk end de statslige, for dem skal det gå hurtigere. Men Kunstrådet er en af de styrelser, der arbejder hurtigere, men det er ikke nok. Det kan være lang tid at gå og vente. Det er vores livsgrundlag der bliver afgjort, om der er job næste år. Sagsbehandlingstider Loft på sagsbehandlingstid Kunststyrelsen overvejer at indføre et loft på sagsbehandlingstiden på 3-4 måneder Hvor tilfreds vil du være med, at der indføres et loft på sagsbehandlingstiden på 3-4 måneder fra ansøgningsfristens udløb til afgørelsen meddeles ansøgeren? (203) Delvis tilfreds; 11% Ved ikke; 3% Utilfreds; 14% Tilfreds; 72% Langt de fleste ansøgere vil være tilfredse med en sådan ordning.

14 Side 14 Udbetalinger 2004 I hvilken grad "er du tilfreds med sagsbehandlingstiderne for udbetalinger"? (base: har fået støtte/ tilsagn) Ved ikke; 6% Utilfreds; 10% Delvis tilfreds; 12% Tilfreds; 72% 2005 I hvilken grad "er du tilfreds med sagsbehandlingstiderne for udbetalinger"? (base: har fået støtte/ tilsagn) Delvis tilfreds; 9% Ved ikke; 8% Utilfreds; 5% Tilfreds; 78% Ca. ¾ af de ansøgerne, der har fået støtte eller tilsagn herom, er tilfredse med sagsbehandlingstiderne for udbetaling. Dette adskiller sig ikke signifikant fra sidste år.

15 Side 15 Klarhed og overskuelighed (Basis: 203) Er opdelingen i de forskellige tilskudsordninger klar og tydelig? Oplever du kriterierne for at opnå støtte som klare? Er vejledningerne om tilskudsmuligehder klare og forståelige? Oplever du sagsgangene omkr. ansøgning og evt. udbetaling som tilfredsstillende? Er kravene til regskabsaflæggelse og afrapportering velbegrundede og forståelige? Oplever du begrundelser for Kunstrådets og udvalgenes afgørelser som klare? % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Ja, helt Ja, delvist Nej Ved ikke Klarhed i tilskudsmulighedernes opdeling, kriterier, vejledning og proces. Tilskudsordningernes opdeling Der er interesse for at få større enkelhed og klarhed angående tilskudsordningernes opdeling. Knap halvdelen af ansøgerne (42%) mener, at der er en helt klar og entydig opdeling i de forskellige tilskudsordninger. Det efterlader dog den resterende halvdel af ansøgerne med et uklart indtryk af opdelingen. 27% mener opdelingen er delvist klar, og 23% svarer Nej til spørgsmålet om, hvorvidt opdelingen er klar. Svarmønstret adskiller sig ikke signifikant fra sidste år. Kriterierne for at opnå støtte Klare? Der er delte meninger om, hvorvidt kriterierne for at opnå støtte er klare. Ca. halvdelen af ansøgerne mener, de er helt klare (48%). Men den anden halvdel er mere negative overfor kriteriernes klarhed. ¼ mener, de er delvist klare, og ¼ mener ikke, de er klare. Dette svarmønstrer adskiller sig ikke signifikant fra sidste år. Der er formentlig risiko for, at uklarhed omkring kriterierne for at opnå støtte kan bevirke, at ansøgerne ikke skriver optimale ansøgninger, der besvarer hvorledes deres projekt opfylder kriterierne. Således kan der være dygtige berettigede, der ikke får støtte eller at administrationen bebyrdes unødvendigt med ansøgninger for projekter, der ikke kvalificerer til at få støtte.

16 Side 16 Vejledninger om tilskudsmuligheder og kriterier Klarhed om ordningernes opbygning og kriterierne for at opnå støtte kan evt. tilvejebringes gennem gode vejledninger herom. Lidt over halvdelen af ansøgerne mener vejledningerne er gode, idet 58% svarer, at vejledningerne om tilskudsmuligheder er helt klare og forståelige. De resterende har omvendt nogen besvær med vejledningerne. 26% af ansøgerne oplever vejledningerne som delvist klare, og 12% svarer Nej, de er ikke klare og forståelige. Dette svarmønster adskiller sig ikke signifikant fra resultaterne fra sidste år. Sagsgangene omkring ansøgning og udbetaling Ca. 2/3 af ansøgerne (62%) oplever sagsgangene omkring ansøgning og eventuelt udbetaling som helt tilfredsstillende. Det var også tilfældet sidste år. Den største tilfredshed findes indenfor litteratur, hvor 73% er helt tilfredse. Den er lavest inden for musik og teater, hvor 53%-54% er helt tilfredse. Klarhed i krav og begrundelser Krav til regnskabsaflæggelse og afrapportering - Velbegrundede og forståelige? Ansøgerne er blevet spurgt, hvordan de oplever de krav, der stilles til regnskabsaflæggelse og afrapportering for støtte. Lige som sidste år mener størstedelen på 75%, at kravene er helt velbegrundede og forståelige. Kun 5% svarer Nej hertil. Begrundelser for afslag klare? Kunstrådets og udvalgenes begrundelser for afslag er et af de forhold, der volder størst uklarhed. Kun ca. 1/3 (32%) oplever udvalgets begrundelse på tilskud/afslag som helt klare. 15% oplever dem som delvist klare. I år svarer 42% Nej til, at begrundelserne for tilskud/afslag er klare. Heller ikke her er der sket signifikante ændringer siden sidste år. Lige som sidste år er det især blandt de, der har fået afslag, at begrundelserne opleves som uklare. Andelen af utilfredse i denne gruppe er steget fra 63% til 88% af de ikke-støttede, som svarer Nej til, at begrundelserne er klare. Sammenligner man med dem, der har fået støtte/tilsagn om støtte er andelen af utilfredse halvt så stor. 34% af dem, der har fået støtte/tilsagn om støtte svarer Nej hertil.

17 Side 17 Kontakt og hjemmeside Kontakt til Kunststyrelsen Kontakten til sagsbehandlerne er generelt god. 60% af ansøgerne oplever, at sagsbehandlerne altid er lette at komme i kontakt med. Det er lidt færre end sidste år, hvor andelen var 71%. Det falder sammen med, at flere i år svarer Ved ikke - muligvis fordi de simpelthen ikke har været i kontakt med sagsbehandlerne. Det er derfor ikke nødvendigvis udtryk for en større utilfredshed med sagsbehandlernes tilgængelighed. Kun 6% svarer i år Nej til, at sagsbehandlerne er lette at komme i kontakt med. Kommunikationen mellem ansøgere og sagsbehandler fungerer også generelt godt. 65% er enige i, at de altid får fyldestgørende svar, når de henvender sig til sagsbehandlerne. Kun 5% svarer Nej hertil. Hjemmeside tilfredshed og indtastning af ansøgning Brug af og tilfredshed med hjemmesiderne 2/3 af ansøgerne bruger Kunststyrelsens eller Kunstrådets hjemmesider mindst én gang i kvartalet. 11% bruger aldrig hjemmesiderne. Brugsfrekvensen af hjemmesiderne har ikke ændret sig signifikant siden sidste år. Tilfredsheden med hjemmesiden er målt blandt de, der benytter den mindst én gang hvert halve år. 52% mener, Kunststyrelsens og Kunstrådets hjemmesider er helt tilfredsstillende som informationskilder for tilskudsansøgere. Der er dog potentiale for forbedringer af hjemmesiderne. 30% finder hjemmesiderne delvist tilfredsstillende, og 15% er utilfredse. Dette svarmønster adskiller sig ikke fra sidste år. Ny service 61% af alle respondenterne mener, at de helt sikkert vil indsende/indtaste deres ansøgning direkte via Kunstrådets hjemmeside, hvis en sådan service udvikles. 22% vil dog ikke benytte en sådan service. Interessen er størst blandt ansøgere inden for musik, hvoraf 74% vil indsende/indtaste ansøgningen direkte via hjemmesiden.

18 Side 18 Gode råd til Kunstrådet Ansøgerne er blevet bedt om at komme med et godt råd eller en kommentar til Kunstrådet, hvilket 53% har gjort. Ønskerne og kommentarerne spreder sig over flere emner med ret små svarandele for hvert emne. Men emnerne stemmer overens med de ting, som nogle ansøgere tidligere har nævnt, at de er utilfredse med. Bredere støtte Det område, som får størst opmærksomhed i kommentarerne, er ønsket om bredere støttemuligheder. 15% af ansøgerne kommenterer, at støtten skulle kunne gives til et bredere udvalg af ansøgninger eller mere eksperimenterende projekter og nye kunstnere. Det ønskes, at de er mere opmærksomme på underskoven, og at Kunstrådet har et opdateret genre-kendskab. Afslag begrundes 7% nævner, at de ønsker bedre svar på afslag. Det ville være rart, hvis Kunstrådet kunne give nogle mere uddybende svar i forbindelse med et afslag, noget man kunne bruge til at komme videre. Oplysning om frister/tilskud/råd og gennemsigtighed 7% af respondenterne nævner, at de ønsker bedre oplysning om enten ansøgningsfrister, tilskudsmuligheder og kriterier. Der kunne være et sted hvor man kunne henvende sig og få en pejling på om ens projekt har en chance for godkendelse. Støtteordningerne kunne godt være mere fleksible, der er meget strenge krav. Desuden nævner 9%, at de ønsker større gennemsigtighed i processen, enten ift. udvalgsmedlemmernes profil, eller kriterier for f.eks. hvad nyskabende teater er i dag. Hurtig proces 9% nævner igen til slut, at ansøgningsproceduren burde være kortere med flere ansøgningsfriste eller kortere sagsbehandlingstider. Hjemmesiden 7% har forskellige former for kommentarer til hjemmesiden. De ønsker bedre oversigt over personer og afdelinger i Kunstrådet, og mere specifik information og større brugervenlighed. Hvis man kunne sende bilag med via hjemmesiden, så ville jeg gøre det. Bliv ved med at gøre det I gør. Kunstrådet, Kunststyrelsen og Kunststøtten er en del af den brede del af velfærdssamfundet, de er meget vigtige. I love you all!

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen November 2004 Job nr. 12674 Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Report Synovate Vilstrup Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 Copenhagen www.vilstrup.dk Se no (DK)14747788

Report Synovate Vilstrup Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 Copenhagen www.vilstrup.dk Se no (DK)14747788 Report Synovate Vilstrup Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 Copenhagen www.vilstrup.dk Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Oktober 2011 Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Baggrund for undersøgelsen Kulturministeren har igangsat en udredning af kunststøttesystemet

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel Frederiksborggade 18 Fax DK-1360 København K Se no (DK)

Rapport Synovate Danmark Tel Frederiksborggade 18 Fax DK-1360 København K  Se no (DK) Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter Lejre Kommune Bygge- og miljøundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget november-december 2013 360 respondenter 1 Om undersøgelsen (1 af 2) Lejre Kommune har ønsket, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel Frederiksborggade 18 Fax DK-1360 København K Se no (DK)

Rapport Synovate Danmark Tel Frederiksborggade 18 Fax DK-1360 København K  Se no (DK) Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

Foto af Thomas Bredøl,

Foto af Thomas Bredøl, Foto af Thomas Bredøl, www.bredol.dk/photo/ Det overordnede formål med brugertilfredshedsundersøgelse er at give en status på Gribskovs kommunes vision og indsatsområder set fra kundeperspektivet. Hvordan

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser

Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser Fritids- og Kulturforvaltningen, januar 2004-1- Indledning Fritids- og Kulturforvaltningen har i efteråret 2003 udsendt et spørgeskema

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer Brugerundersøgelse 2008 Typegodkendelse af køretøjer December 2008 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning og anbefalinger...3 2. Baggrund...4 3. Metode...4 3.1. Undersøgelsens målgruppe...4 3.2. Undersøgelsens

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Kundeundersøgelse 2016 - Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Konklusion Hos konsulenterne er tilfredsheden med Tast selv-service steget. I 2016 svarer 65 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN 2016 1 SAMMENFATNING Fængselsbetjente bruger en markant andel af deres arbejdstid på at udfylde skemaer og rapporter i forbindelse med sagsbehandling for

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk.

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk. EfterUddannelse.dk Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk Side 1 Program Kort om brugeranalysen metode m.v. Kvantitativ undersøgelse Kvalitativ undersøgelse

Læs mere

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 1. Undersøgelsen blev gennemført medio januar 2015 med følgende resultat: 1.1. Status for besvarelser 1.2. Resume/vurdering. 1.2.1. Der foreligger besvarelse

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel Frederiksborggade 18 Fax DK-1360 København K Se no (DK)

Rapport Synovate Danmark Tel Frederiksborggade 18 Fax DK-1360 København K  Se no (DK) Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER 2016 Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi 1 Indhold 1 Sammenfatning af resultater 2 2 Baggrund og formål med undersøgelsen 4 3 Baggrundsinformationer

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter Århus Kommune Undersøgelse på tilsynsområdet Telefonundersøgelse foretaget 1.-7. november 2010 54 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

DIGITALISERINGENS BLINDE PLET

DIGITALISERINGENS BLINDE PLET DIGITALISERINGENS BLINDE PLET / Resultater fra borgerundersøgelse og medarbejderundersøgelse januar 2016 / 10 pejlemærker for digitalisering med borgeren i centrum Sæt borgeren først / Tag hånd om borgerens

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Oktober 2017 24-10-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Borgerserviceopgaver på henholdsvis biblioteker og Fælleden... 2 Resume...

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC)

Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC) Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC) Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Filurens KKCs fritidstilbud:...

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

RETSHJÆLPSORDNINGER I DANMARK

RETSHJÆLPSORDNINGER I DANMARK RAPPORT RETSHJÆLPSORDNINGER I DANMARK Projektperiode: November 2001 Marts 2002 Projektnr.: 30831 Kunde: Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 K Rapporteringsmåned: Marts 2002 Indhold Kapitel 1 Indledning.......

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Politiken spørger om filmstøtte

Politiken spørger om filmstøtte Politiken spørger om filmstøtte Et par praktiske detaljer om at udfylde skemaet: Selve besvarelsen foregår ved at klikke på den hvide cirkel ved det svar, du ønsker at afgive. Dine svar bliver gemt undervejs,

Læs mere

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Erhvervs- & Selskabsstyrelsen Direktoratet for FødevareErhverv Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte landmænd og konsulenter September 2004 Indholdsfortegnelse

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse 21. December 2012 Side 1 Undersøgelsens formål Gladsaxe Kommune (GK) gennemfører en årlig brugertilfredshedsundersøgelse af Borgerservice enheden. Undersøgelsens

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 47 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 47 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 47 Offentligt Koordinatormøde den 6. maj 2013 kl. 11.00 16.00 på hotel H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense. Referat Velkomst Formanden

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015 Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i I det følgende sammenfattes resultatet af en evaluering af det første halve år på Silkeborg Gymnasium for 1.g-eleverne. Baseret på positive

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Undersøgelsen er sendt til i alt 1810 medlemmer, hvilket giver en svarprocent på 29.

Undersøgelsen er sendt til i alt 1810 medlemmer, hvilket giver en svarprocent på 29. Undersøgelse om arbejdsskader og ulykker udelukkende skuespillere I alt 525 medlemmer har svaret på undersøgelsen. Surveyen er udsendt den 2. oktober 2014, og respondenterne har kunnet besvare spørgeskemaet

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS AUGUST 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Baggrund for undersøgelsen Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning Side 4 Tilfredshed

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Om brugertilfredsundersøgelse 2017 Omfang Undersøgelsen omfatter de skoler, der den 21. februar 2017 i sekretariatet var registreret som tilskudsberettigede skoler. Undersøgelsen er udsendt til 547 skoler.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) Kandidatuddannelsen

Læs mere

Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013

Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013 Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013 Baggrund NaturErhvervstyrelsen gennemførte den 15. til 29. maj en spørgeskemaundersøgelse omhandlende ansøgningsrunden

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Lokale og Anlægsfonden. November 2012

Lokale og Anlægsfonden. November 2012 Lokale og Anlægsfonden November 2012 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 PROJEKT Lokale og Anlægsfonden NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: +45 4810 4200 F: +45 4810 4300 E: niras@niras.dk

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige Viden & Strategi Juni 2016 Om undersøgelsen Ringkøbing-Skjern Kommune lancerede i 2015 app en Naturens Rige.

Læs mere

STATSFORVALTNINGERNES SAGSBEHANDLING 2009

STATSFORVALTNINGERNES SAGSBEHANDLING 2009 STATSFORVALTNINGERNES SAGSBEHANDLING 2009 En brugerundersøgelse af ansøgernes oplevelse af sagsbehandlingen i statsforvaltningerne i godkendelsessager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg

Læs mere