økono omistyring Gruppe 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "økono omistyring Gruppe 6"

Transkript

1 Executive Summary This academic article describes the decision-making considerations regarding the implementation of the cost system Activity Based Costing (ABC). Key findings: - The advantage of an ABC system - The ABC paradox. Implementation of an ABC cost system is at first sight a good decision to make. There are some prerequisites that must be met in order to get the benefits of an ABC cost system. Structure and strategy are key elements that need to be taken into consideration. Companies only partially implementing ABC are clarified using the ABC paradox as explained by Gosselin (1997). Here the diffusion of ABC in a stepwise model shows how the first two steps (Activity Analysis and Activity Cost Analysis) benefit many companies, and a full implementation (step 3) will mostly be beneficial if you have at least some sort of vertical organizational structure.

2 Miniprojekt i videregående økono omistyring Omkostningssystem i virksomheden Gruppe 6 4. Semester 2011 Vejleder: Niels Sandalgaard Videregående økonomistyring Anders Bo Andersen: Jonas Venning Larsen: Jesper Quintin Moe: Morten Schmidt Clausen: Sune Bo Lepik Johansen: Søren Steffensen:

3 Gruppe 6 Videregående økonomistyring Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Problemfelt... 2 Activity Based Costing... 3 Hvad er ABC?... 3 ABC modellen:... 3 De første skridt i et design af et ABC system:... 4 Færdiggørelse af et ABC system:... 4 ABC Paradokset... 5 ABC i Venning Landkro:... 6 Venning Landkro... 6 Venning Landkros ABC model:... 7 Venning Landkro s overvejelser om ABC... 9 Konklusion Litteraturliste... 11

4 Introduktion Problemfelt Gary Cokins postulerer i Activity-Based Management, i tidens løb l har virksomheder udviklet sig til mere komplekse størrelser.. Med denn kompleksitet er der også dukket fleree indirektee omkostninger op (Cokins 2001) se figurenn nedenfor: Figur 1, Changes in Cost Structure, Cokins ( 2001) Med flere indirekte omkostninger for virksomhederne kommer de traditionellet e omkostningsssystemer til kort, da de har svært ved at behandle disse indirektee omkostninger. På grund af ovenstående udvikling i indirekte omkostninger er derr udarbejdett flere artikler (Nielsen & Jakobsen 2007) der har beskrevet hvordan flere danske virksomheder har fået øjnene op for Activity-Based Costing (herefter benævnt som ABC), og hvordan dette som økonomistyringsværktøj kan bruges til at behandle disse omkostninger. Dogg er det ikke alle, der implementerer ABC i virksomheden på trods af systemets egenskaber ved behandling af indirektee omkostninger. Men hvis ABC har nogle fordelagtige egenskaber til behandling af de indirektee omkostninger, hvorforr vil en dansk virksomhed ikke implementeree omkostningssystemett alligevel? Artiklen baserer sig på ovenstående problemfelt samt følgende problemformulering: Hvilke beslutningsmæssige overvejelser kan der være ved omkostningssystem i en dansk lille/mellemstor virksomhed? implementeringen af et ABC Page 2 of 111

5 Artiklen er bygget op ved først at beskrive, hvad et ABC omkostningssystemm indeholderr samt hvad ABC paradokset er. Efter at have defineret og forklaret ABC omkostningssystemet vil det føres over på en fiktiv case for at forklare, hvilkee beslutninger en virksomhed vil stå overforr dette vil lede hen til artiklens konklusion. Activity Based Costing Hvad er ABC? ABC er et aktivitetsbaseret omkostningssystem. P.N Bukh (2003) forklarer, at et ABC-system indeholder nogle principper for design af et omkostningsregnskab, der skall tilpasses den enkeltee virksomhed. Et ABC-system bruger aktiviteter til at akkumulere og fordele omkostninger i forhold til traditionelle omkostningssystemer hvor der gøres brugg af faktiske afdelinger eller cost centre til at akkumulere og fordele omkostninger (Atkinson et al., 2007, 2 p. 138). I det følgende vil en ABC-model blive præsenteret for at a vise, hvordan strukturen og grundprincipperne i ABC er, og med udgangspunkt i Atkinson et e al. (2007) vil der være en kort teoretisk gennemgangg af ABC for senere at kunne kombinere det med m problemstillingen i casen. ABC modellen: Figur 2, Grundprincipperne i et ABC system, Bukh & Israelsen (2004) I ovenstående ABC-model er der 3 lag. I øverste lag er ressourcepulje(r), hvor der er tale om indirekte omkostninger, da der henføres direkte omkostninger direkte til omkostningsobjekter. Disse ressourcepuljer kan findes med et ERP-system, ud fra eksempelvis posteringen lønninger. I mellemste lag udledes aktiviteter, der er skabes udfra bearbejdning og arbejde med ressourcerne. I nederste lag er omkostningsobjekterne, som aktiviterne bliver henført til. Page 3 of 111

6 De første skridt i et design af et ABC system: Hvis en virksomhed vælger at implementere et ABC-system, er der nogle skridt, der skal udføres først. I Atkinson et al. (2007) bliver de første skridt i et design af et ABC-system beskrevet som: 1) Liste de (hoved-)aktiviteter der udføres af fabrikkens menneskelige og fysiske ressourcer Her bliver det ydermere pointeret, at det er vigtigt, at aktiviteternes navne skal beskrive, hvad ressourcerne gør. 2) Indhente tilstrækkelig information, hvilket bl.a. kan ske gennem interviews til at henføre ressourcernes omkostninger til hver af de listede aktiviteter I dette trin bliver de indirekte lønomkostninger ført over til de listede aktiviteter, dernæst omkostninger til et evt. computersystem og til sidst bliver de resterende indirekte omkostninger henført. De ovenstående punkter kan også ses i ABC-modellen med ressource cost-drivere, hvor ressourcepuljer bliver ført hen til de forskellige aktiviteter, og dermed første skridt i et ABC-system klarlagt. Færdiggørelse af et ABC system: I Atkinson et al. (2007) bliver der forklaret, at ABC-modellen har skiftet fokus fra, hvad pengene blev brugt til i stedet fokuseres nu på, hvad den anskaffede ressource faktisk gør hvilken aktivitet den udfører. Næste trin i ABC-systemet er at henføre omkostninger fra aktiviteter til omkostningsobjekter: 3) Fastlægge activity cost drivers og activity cost driver raten Activity cost drivers repræsenterer mængden af aktivitet brugt til at producere individuelle produkter/services; og der findes tre forskellige typer af activity cost drivers: Transaction (transaktionsdriver) afspejler antallet af gange en aktivitet udføres Duration (varighedsdriver) afspejler den tid det tager at udføre aktiviteten Intensity (direkte måling) direkte henførsel af omkostninger til omkostningsobjekterne Page 4 of 11

7 Når valget af activity cost drivers er fastlagt, så skal der indhentes information om: Den totale mængde af hver cost driver Den mængde af hver cost driver som hvert produkt bruger Activity cost driver raten(acdr) viser, hvad det koster at udføre aktiviteten én gang (for en transaktionsdriver). ACDR skal beregnes ved at dividere omkostningerne ved aktiviteten med den totale mængde af activitets cost driveren. Derefter ganges ACDR med den mængde af hver cost driver, som hvert omkostningsobjekt bruger. Det ovenstående punkt kan også ses i ABC-modellen med activity-cost drivere, hvor omkostninger ved aktiviteter bliver ført hen til omkostningsobjekter, og dermed er et ABC-system oprettet og færdiggjort men det skal dog vedligeholdes løbende for at afspejle virksomhedens omkostninger på bedst mulig måde. ABC Paradokset Selvom et ABC omkostningssystem kan være medvirkendetil at give et bedre beslutningsgrundlag, og som Gosselin (1997) beskriver det: er godt teoretisk begrundet, beskrives ABC (Atkinson et al., 2007, p ) også som et tidskrævende og dyrt system at implementere. Derfor bliver spørgsmålet for mange virksomheder, om det er besværet værd at implementere. Ydermere bygger dele af det på subjektive meninger, hvor der kan stilles spørgsmål ved validiteten af disse meninger. Ifølge Gosselin (1997) har mange virksomheder valgt, kun halvt at implementere ABC omkostningssystemer, eller har helt ladet være med at implementere ABC Gosselin (1997) beskriver dette som ABC paradokset: This is the essence of the ABC paradox: if ABC has demonstrated benefits, why are more firms not actually employing it? Gosselin (1997, p. 105) Gosselin (1997) beskriver, hvordan en implementering af et ABC system er en trinvis innovationsproces; hvor man først har en Activity Analysis(AA), dernæst en Activity Cost Analysis(ACA) og til slut Activity-Based Costing(ABC). Modellen nedenunder viser denne trinvise proces. Page 5 of 11

8 Figur 3, Trinvise innovationsproces i ABC, Gosselin (1997)) Denne innovationsproces kan deles op i to dele: en teknisk innovationsproces (AA og ACA) og en administrativ innovationsproces (ABC). Denne diffusion af innovationsprocessen giver et godt grundlag for at beskrive, hvorfo virksomheder vælger slet ikke at implementere, implementererr dele af et ABC omkostningssystem, eller implementerer ABC fuldt ud. Gosselin (1997) tilføjer, at virksomhedens strategi er en vigtig faktor for, hvordan mulighederne for implementering af ABC udarter sig. En virksomheds strategi definerer virksomhedens muligheder for at arbejde innovativt, og dermed er strategien med til at påvirke en organisations nyskabelsee inden for økonomistyringssystemer. Gosselin (1997) nævner Miless og Snows fire strategityper, som en god nddeling for hvor attraktiv ABCC er for en virksomhed med en n bestemt strategitype. s Strategityperne er følgende: Prospectors, Analyzers, Defenderss og Reactors. Gosselin (1997) forklarer kort, at Prospectors er kategoriseret som foregangsvirksomheder, og Reactors er virksomheder, der følger efter (reagerer på) den generelle udvikling. Defenders er modsætningenn til Prospectors, og Analyzers er en blanding af Prospector rs og Defenders. Gosselin ( 1997) argumenterer yderligere, att virksomheder, der har en vertikal struktur og samtidig fører innovative processer, ofte også fuldt implementerer et ABC A omkostningssystem fremforr virksomheder med en mere horisontal struktur. ABC i Venning Landkro: Venning Landkro Før præstentationen af casen vil en lille/mellemstor virksomhed blive defineret. Ifølge Europa kommissionen (2006) defineres disse som værende under 250 ansatte samt en omsætning på under 50 mio. Euro og/eller en årlig samlet balancee som ikke overskriderr 43 mio. Euro. Med definitionen på plads af en lille/mellemstor virksomhed følgerr nu casen: Page 6 of 111

9 Venning Landkro er en fiktiv service virksomhed, som beskæftiger sig med catering og restauration. Virksomheden er en gammel lokal virksomhed, som i de senere år har oplevet god fremgang, og som følge heraf også en større kundekreds i Danmark. Virksomhedens størrelse er også vokset med fremgangen, og der er nu 30 ansatte i virksomheden og en omsætning på 25 mio kr. om året. Virksomhedens strategi har karakter af at være en såkaldt Analyzer ifølge Miles og Snow s (1978, 1994) definitioner. Yderligere er selve organisationsstrukturen en horisontal struktur, hvor bestyreren altid er tæt på medarbejderne på gulvet. Ejeren af kroen er på det seneste blevet opmærksom på, at virksomheden er blevet mere kompleks i sin økonomiske opbygning. Han overvejer derfor, om ABC ville kunne betale sig tids- og ressourcemæssigt at implementere, for at skabe bedre gennemskuelighed og beslutningstagning i fremtiden. Indtil videre har ejeren af kroen selv stået for omkostningsfordelingen, som ser ud som følgende: Catering Restaurant Råvarer Køkkenpersonale Tjenere/afryddere Energi Omkostninger i alt Omsætning Resultat Venning Landkros ABC model: Da Venning Landkro har overvejet at implementere et ABC omkostningssystem, har vi valgt at vise, hvordan konsulenten har fremlagt dette ABC omkostningssystem for virksomheden. Som beskrevet tidligere vil vi hurtigt præsentere data indenfor hvert af de trin, der blev præsenteret under afsnittet Activity-Based Costing. Trin 1 - Definering af aktiviteter i virksomheden: Madlavning Rengøring Betjening af kunder Udbringning Trin 2 Fastlæggelse af activity cost drivers: Page 7 of 11

10 Madlavning antallet af couverter ( couverter: til restaurant & til catering) Rengøring rengøringstimer (8.000 rengøringstimer: til restaurant & til catering) Betjening af kunder servicetimer ( servicetimer: timer til restaurant & til catering) Udbringning antal udbringninger (5.000 udbringninger: til catering) Trin 3 Bestemmelse af activity cost driver raten (ACDR): ACDR ved couverter: / = 143,75 kr. ACDR ved rengøringstimer: / = 273,438 kr. ACDR ved servicetimer: / = 258,929 kr. ACDR ved udbringninger: / = 362,5 kr. Trin 4 - Udregning af totale omkostninger på produkter ud fra ACDR: Catering: Couverter * 143,75 = Udbringninger 8000 * 362,5 = Regøringstimer 2000 * 273,438 = Servicetimer 2000 * 258,929 = Total Restaurant: Couverter * 143,75 = Rengøringstimer 6000 * 273,438 = Servicetimer * 258,929 = Total Page 8 of 11

11 Ovenstående gennemgang kan også ses i figuren herunder: Ud fra ovenstående ABC omkostningssystem kan der ses, at i forhold til den n omkostningsfordelingg ejeren havde lavet i case-præsentationen, har restauranten et mindre resultat på , og catering har et større resultat på Umiddelbart kan overstående eksempel e vise, at den oprindeligee allokering af omkostningerne ikke har været dækkende nok; der er dog andre faktorer,, der spiller ind i overvejelserne om ABC skal implementeres. Venning Landkro s overvejelser om ABC Når vi holder casen op mod ABC Paradokset kommer struktur ogg strategi naturligt i tale; for meree præcist at kunne overveje de beslutningsmæssige overvejelser som følge af ABC og implementeringen af denne. Strukturen i virksomheden er, som beskrevet tidligere, vigtig at se s på i overvejelserne vedrørendee implementering af ABC. Den horisontale struktur, der ses i virksomheden, taler imod en fuld implementering (trin 3) af ABC omkostningssystemet. De to første f trin (Activity Analysis og Activity Cost Analysis) er derimod fordelagtige for virksomheden at anvende. Dette er, som beskrevet tidligere, tekniske innovationsprocesser, der henvenderr sig til aktiviteter og processer i virksomheden - og passer dermed godt ind i en horisontal struktur. Da trin 3, som Gosselin (1997) beskriver det, er en administrativ innovativ proces, gavner den ikke Venning Landkro meget. Dettee skyldes, at kroen med den horisontale struktur ikke har den administratia ive overbygning, som Page 9 of 111

12 virksomheder med en vertikal virksomhedsstruktur har. Ved at fuldt implementere ABC omkostningssystemet ville der være ekstra arbejde og ressourcer, der skulle allokeres til opbygning og vedligeholdelse af dette. Dette vil på nuværende tidspunkt være ufordelagtigt for virksomheden, da de opnår en administrativ enhed, som derfor vil væren en overflødig omkostning. Da Venning Landkro er karakteriseret ved Miles og Snows strategitype Analyzer, kan der argumenteres for at strategien er med til at sætte rammerne for implementeringen af et ABC omkostningssystem. For at følge med i udviklingen forsøger Venning Landkro hele tiden at skabe vækst og dermed at forøge forretningen. Dette taler for at implementere et mere effektivt omkostningssystem. På den anden side er strategien ved Venning Landkro også at se konkurrenterne lidt an for derved at kunne afgøre hvad der er bedst. Derigennem ville det måske være hensigtsmæssigt at vente med en implementering af ABC, da man muligvis kunne allokere ressourcerne brugt på et ABC omkostningssystemet andre steder i virksomheden, hvor de kunne være med til at generere mere vækst. Konklusion Før implementering af et ABC omkostningssystem er der nogle overvejelser der skal gøres, og umiddelbart kunne ABC være en god beslutning at træffe for en virksomhed. Dog implementerer alle virksomheder ikke ABC; forklaringen på dette skal findes i andre faktorer end omkostningssystemet i sig selv, såsom virksomhedens struktur og strategi. Her taler en vertikal struktur mere for en fuld implementering af ABC end en horisontal struktur. Ydermere vil en Prospector strategi tale mere for beslutningen for fuld implementering af ABC end andre typer. ABC Paradokset går dybere i forklaringen af dette fænomen ved at definere implementeringen af ABC som en innovativ proces, der opdeler implementeringen i en proces af tre trin. Dermed forklares, hvorfor nogle virksomheder kun delvist vælger at bruge ABC. Alt efter virksomhedsstruktur vil det være fordelagtigt enten at gennemgå hele implementeringen af ABC eller højst de to første trin. Dette skyldes, at det sidste trin henvender sig mere til virksomheder med en vertikal struktur, hvor de to første trin mere er identifikations- og analyse værktøjer. Dette kan ses i casen, hvor selvom ABC kan virke gunstigt at implementere, så er strategien og strukturen i Venning Landkro ikke optimal for en fuld implementering af ABC, som dermed illustrerer ABC paradokset. Page 10 of 11

13 Litteraturliste - Atkinson, A.A. et al. (2007). Management Accounting (5. Udgave). New Jersey: Pearson Prentice Hall. - Bukh, P. N. & Israelsen, Poul. (2004). Økonomistyring: Activity based costing. København: Børsen Forum. - Cokins G. (2001). Activity-Based Cost Management. John Wilay & Sons, Inc. - Europa Kommissionen (2006) Den nye definition af små og mellemstore virksomheder. De Europæiske Fællesskaber - Gosselin M. (1997). The effect of Strategy and Organizaiotnal Structure on the Adoption and Implementation of Activity-Based Costing. Accounting, Organizations and Society, vol. 22(2) - Nielsen S. & M. Jakobsen (2007). Implementering og Anvendelse af Activity-Based Costing i Danmark: En Strukturel Ligningsmodel. Ledelse og erhvervsøkonomi 1/2007 Page 11 of 11

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED Uddannelsessted: Aalborg Universitet, HA almen 4. semester, forår/sommer 2012. Fag: Videregående Økonomistyring og IT Vejleder: Daniel Harritz Afleveret: 21-05-2012 Anslag

Læs mere

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Udarbejdet af Inna Pankratova Gruppe 9 AKØ Vejleder: Daniel Harritz 1 Indholdsfortegnelse Executive summary...

Læs mere

Lønsomhedsanalyse af ProHockey

Lønsomhedsanalyse af ProHockey Lønsomhedsanalyse af ProHockey Titelblad Uddannelse: Titel: Kursus: Semester: Vejleder: Erhvervsøkonomi, HA Lønsomhedsanalyse af ProHockey Videregående Økonomistyring & IT 4. semester Jakob Vangsgaard

Læs mere

Activity Based Costing

Activity Based Costing Activity Based Costing Activity Based Costing af BDO-professor, cand.oecon., ph.d, Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor, cand.oecon. Poul Israelsen, pi@iprod.auc.dk,

Læs mere

Time-Driven Activity Based Costing

Time-Driven Activity Based Costing Time-Driven Activity Based Costing Hvilken påvirkning vil Time-Driven Activity Based Costing have på kundeprofitabiliteten for henholdsvis kundegruppen af Standard- og Special cykler i forhold til traditionel

Læs mere

Økonomistyring. Acivity Based Costing. Gruppe 3

Økonomistyring. Acivity Based Costing. Gruppe 3 Økonomistyring Acivity Based Costing Gruppe 3 Titelblad Titel: Semester: Vejleder: Gruppe: ABC-system i en virksomhed HA, 4. semester Christian Nielsen 3 Deltagere: Anamaj Marken Mathiesen Jacob Offersgaard

Læs mere

Økonomistyring. Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21. Vejleder: Daniel Harritz. Andreas Vigen Nielsen. Christoffer Spyrisdon Mallios

Økonomistyring. Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21. Vejleder: Daniel Harritz. Andreas Vigen Nielsen. Christoffer Spyrisdon Mallios Økonomistyring Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21 Vejleder: Daniel Harritz Andreas Vigen Nielsen Christoffer Spyrisdon Mallios Michael Pedersen Steffen Tilm Nielsen 1 Excecutive Summery Vi har

Læs mere

Lær og forstå din ABC

Lær og forstå din ABC Lær og forstå din ABC - en dag om kostgennemsigtighed og økonomistyring Lars Johansen og Thomas Varan Copyright 2004, SAS Institute Inc. All rights reserved. Har ABC en effekt? Undersøgelsen bestod af

Læs mere

Omkostningsfordeling

Omkostningsfordeling Omkostningsfordeling - Valget mellem Activity Based Costing og Time Driven Activity Based Costing Casper Lanng Nicholaj Månsson Olsen Lasse Petersen Thea Svangren Martin Fiedel 26.177. anslag, svarende

Læs mere

Activity Based Costing

Activity Based Costing Gruppe 23 Activity Based Costing Decentraliseret ABC i større virksomheder Henrik Poulsen Jess Andersen Benjamin Lund Mathilde Sørensen Dato: 26. Maj 2011 Indholdsfortegnelse Executive Summary... 2 1.1

Læs mere

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Executive summary Rapporten omhandler Activity Based Costing (forkortet til ABC). Rapporten beskriver ABC

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity

Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity Juli 2002 / VØS område 3 Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity based costing Af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d. (pnb@pnbukh.com) Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

Virker økonomistyring?

Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Med jævne mellemrum dukker nye økonomistyringsbegreber og metoder op.

Læs mere

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Trafikdage, Michael Bruhn Barfod Adjunkt, DTU Transport Introduktion Beslutningstagning

Læs mere

ABC og TDABC MAY 26, 2014. GRUPPE 36 Kristian Albrecht Rask, Saman Amir Solimani Pour, Maria Sherzaman og René Hans Herup Nygaard

ABC og TDABC MAY 26, 2014. GRUPPE 36 Kristian Albrecht Rask, Saman Amir Solimani Pour, Maria Sherzaman og René Hans Herup Nygaard ABC og TDABC MAY 26, 2014 GRUPPE 36 Kristian Albrecht Rask, Saman Amir Solimani Pour, Maria Sherzaman og René Hans Herup Nygaard Titelblad Uddannelse: Almen erhvervsøkonomi, HA, 6. semester Uddannelsessted:

Læs mere

Økonomistyring. Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Aalborg Universitet Gruppe: 29

Aalborg Universitet Gruppe: 29 Titelblad Uddannelse: HA 4. semester Uddannelsessted: Aalborg Universitet Gruppe: 29 Gruppemedlemmer: Casper Ø. Franzen, Michael B. Rye, Natasja J. W. Michaelsen, Rasmus G. Josefsen og Signe L. L. Marthinsen

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES

FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES PROGRAM 09:00 Velkomst v. Annette Eriksen, adm. direktør, Rovsing Business Academy 09:10 Udfordringer med forandringsledelse v. Thomas Essendrop, Underviser og seniorrådgiver,

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program for Affiliate Partnere Det er dig, der bestemmer hvilken type indkomst, du ønsker at få. Der er 7 muligheder at tjene penge på. 7 Indkomstmuligheder 1. Direkte Provision

Læs mere

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning aktivitetsbaseret

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING

ACTIVITY-BASED COSTING ACTIVITY-BASED COSTING - Omkostningsallokering & ledig kapacitet 1. maj 2014 - Aalborg Universitet Økonomistyring 4. semester - Gruppe 39 Vejleder: Michael Jørgensen 20140101: Morten Sejersbøl Munk Jensen

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 14 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 13 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Kapitel 13-17: Virksomhedsadfærd og

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

Activity based costing i den offentlige sektor?

Activity based costing i den offentlige sektor? Marts 2002 Activity based costing i den offentlige sektor? Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen Handelshøjskolen i Århus En af økonomistyringens hovedopgaver er at holde styr på organisationens

Læs mere

DB- metoden vs. Time- driven ABC

DB- metoden vs. Time- driven ABC DB- metoden vs. Time- driven ABC HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Gruppe 4 Brian Buus Jensen Casper Guldager Larsen Kicki brun Jensen Regina Rasmussen Simone Bang

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

2. udgave 2013. 1. udgave af innovationsstrategien blev udgivet 2007 Borgerservice og Biblioteker, Møllegade 1, Aarhus C

2. udgave 2013. 1. udgave af innovationsstrategien blev udgivet 2007 Borgerservice og Biblioteker, Møllegade 1, Aarhus C It has to be an experimental culture. There has to be an enthusiasm for new ideas. You have to have a culture that s willing to explore new ideas, test them and then get rid of them if they re not good

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Skaf viden om omkostningsstrukturen

Skaf viden om omkostningsstrukturen BETINGELSEN FOR AT EFFEKTIVISERE FORSYNINGSKÆDEN Skaf viden om omkostningsstrukturen Samtidig med at vi systematisk effektiviserer produktion og logistik, f.eks. ved at indføre ny automatiseret produktionsteknologi,

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 14 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 13 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Kapitel 13-17: Virksomhedsadfærd og

Læs mere

Activity-Based Costing/Management

Activity-Based Costing/Management Cand.merc. økonomistyring Forfattere: Erhvervsøkonomisk Institut Steffen Brusgaard Byrialsen, eks.nr.: 270880 Afhandling, 4. semester René Andersen, eks.nr.: 270874 Vejleder: Margit Malmmose Peyton Erhvervsøkonomisk

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE INDIREKTE ANVENDELSE NETE KROGSGAARD NISS PROGRAM Intro om betydningen af anvendelse Nedslåethed Håb for professionen SFI s (gode) måde at håndtere det på Fælles

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Activity based costing-

Activity based costing- HA-almen 6 semester Erhvervsøkonomisk institut Opgaveskriver: Marc Nyvang Hassing Eksamensnummer: 300601 Vejleder: Thomas Borup Kristensen Activity based costing- som et værdiskabende aktiv Aarhus universitet

Læs mere

Organisatoriske nøgletal

Organisatoriske nøgletal Organisatoriske nøgletal - Et ledelsesværktøj med bundlinieeffekt Kyösti Schmidt Foreningen af Rådgivende Ingeniører København, 21. april 2009 Kyösti Schmidt Schmidt Management ApS Esplanaden 34G 1263

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Omkostningssystemer ABC vs DB

Omkostningssystemer ABC vs DB Omkostningssystemer ABC vs DB Omkostningssystemer ABC vs DB Uddannelsessted: Studieretning: AalborgUniversitet HA Almenerhvervsøkonomi Semester 6.semester Projektperiode: 04.02.2008 29.05.2008 Temaramme:

Læs mere

BALANCED SCORECARD. Gruppe: HA21. Afleveringsfrist: 26. Maj 2011. Vejleder: Niels Sandalgaard. Uddannelse: Almen Erhvervsøkonomi 4.

BALANCED SCORECARD. Gruppe: HA21. Afleveringsfrist: 26. Maj 2011. Vejleder: Niels Sandalgaard. Uddannelse: Almen Erhvervsøkonomi 4. BALANCED SCORECARD Afleveringsfrist: 26. Maj 2011 Vejleder: Niels Sandalgaard Uddannelse: Almen Erhvervsøkonomi 4. Semester Uddannelsesinstitution: Aalborg Universitet Sider: 15 Benedicte Nyholm Meyer

Læs mere

Ledelse af forandring og forretningstransformationer

Ledelse af forandring og forretningstransformationer Ledelse af forandring og forretningstransformationer Dansk Change Management Konference 2017 6. april 2017 v. Anne Marie Jess Hansen, Vicedirektør, Forretningsløsninger, ATP Rådsmedlem, Statens it-projektråd

Læs mere

The EAL Jobportal. How to get started

The EAL Jobportal. How to get started The EAL Jobportal How to get started Be prepared Before you start You need to know the ID of your Uni login (WAYF login) You need a browser like Firefox, Safari, Google Chrome (or IE 9 or higher) You need

Læs mere

Noter til kursusgang 8, IMAT og IMATØ

Noter til kursusgang 8, IMAT og IMATØ Noter til kursusgang 8, IMAT og IMATØ matematik og matematik-økonomi studierne 1. basissemester Esben Høg 25. oktober 2013 Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet Esben Høg Noter til kursusgang

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

ABC og Time-Driven ABC

ABC og Time-Driven ABC 8. semester, HDR afhandling Institut for Erhvervsøkonomi Vejleder: Jan Bøllingtoft Forfatter: Søren Grynderup Jensen Regnskabsmetoderne ABC og Time-Driven ABC - deres karakteristika og forskelligheder

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

www.morten-rask.dk oktober 2001

www.morten-rask.dk oktober 2001 Opbygning af e-handelssystemer Implementering er en transformationsproces Agenda! Case: Det er nemt med Jubii Butik! Turban giver overblikket! Pernille Kræmmergaards fokus på ERP! Mortens model (igen)!

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2010 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Temperaturmåler. Klaus Jørgensen. Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud. Odense Tekniskskole. Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002.

Temperaturmåler. Klaus Jørgensen. Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud. Odense Tekniskskole. Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002. Temperaturmåler Klaus Jørgensen Klaus Jørgensen & Ole Rud Odense Tekniskskole Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002 Vejleder: PSS Forord.: Denne rapport omhandler et forsøg hvor der skal opbygges et apparat,

Læs mere

ABC-modeller. -udvikling og forskelle

ABC-modeller. -udvikling og forskelle Cand.merc. økonomistyring Erhvervsøkonomisk Institut Forfatter: Tim Bønding Eksamensnr: 273799 Vejleder: Steen Nielsen Erhvervsøkonomisk Institut ABC-modeller -udvikling og forskelle Aarhus School of Business,

Læs mere

Balanced Scorecard. I televirksomheden TeleDK

Balanced Scorecard. I televirksomheden TeleDK Balanced Scorecard I televirksomheden TeleDK Gruppe: 27 Afleveringsfrist: 24. maj 2012 Vejleder: Daniel Harritz Uddannelse: Almen Erhvervsøkonomi Videregående økonomistyring og IT Anslag: 28.647 Martin

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed

Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed Activity Based Costing i en Balanced Scorecard Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed af Per Nikolaj D. Bukh, Peter Gormsen og Mette Rosenkrands Johansen Afdeling for Virksomhedsledelse,

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Samspilsmuligheder mellem ABC og BSC

Samspilsmuligheder mellem ABC og BSC Samspilsmuligheder mellem ABC og BSC Gruppe 13 D. 26-05-11 Vejleder: Christian Nielsen Forfattere: Aalborg Universitet Fibigerstræde 4 9100 Aalborg http://ha-moodle.samf.aau.dk Trine Berntsen Casper de

Læs mere

TATION. Innovationsforståelser. Lektor Carsten Bergenholtz

TATION. Innovationsforståelser. Lektor Carsten Bergenholtz AARHUS UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Innovationsforståelser Lektor Carsten Bergenholtz (cabe@mgmt.au.dk) Department of Management School of Business and Social Sciences Aarhus University

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ5

Store IT-Innovationer TØ5 Store IT-Innovationer TØ5 Plan Gennemgang af OO2 Fremlæggelser om metaforer (Tip til OO2) Chokolade?!? Status på OO2 Hvordan går det med opgaven? Opgaveformuleringen Kilder: Sammenhold de relevante artikler

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Økonomistyringsprojekt Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13

Økonomistyringsprojekt Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13 Side 1 af 23 Titelblad Dato: Efterår 2004 Forelæser: Maria Friis Berglind Thorsteinsdottir Charlotta Rosenquist Daniel Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne Lund Olesen Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

Vigtigheden af Information Management nu og i fremtiden

Vigtigheden af Information Management nu og i fremtiden Dorte Madsen 1 Vigtigheden af Information Management nu og i fremtiden Dorte Madsen, phd Institut for Informatik, Copenhagen Business School E-mail: dorte@cbs.dk Studieleder BA in Information Management

Læs mere

Glasset halvfyldt eller halvtomt?

Glasset halvfyldt eller halvtomt? Glasset halvfyldt eller halvtomt? V/ Tine Choi, Chefstrateg 8. marts 2017 10.000.000,0 1.000.000,0 100.000,0 10.000,0 1.000,0 100,0 10,0 1,0 0,1 $ Tænk langsigtet Reale afkast (USA) 1802-2014 0,0 1800

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Hvordan kan nye former for udbud skabe innovation case Aarhus Vand

Hvordan kan nye former for udbud skabe innovation case Aarhus Vand Hvordan kan nye former for udbud skabe innovation case Aarhus Vand Mikkel A. Thomassen Partner, Ph.d., cand.scient.soc mat@smithinnovation.dk, Tlf 29609176 Oplæg for IDA Miljø København 160614 EGÅ WWTP

Læs mere

PSD2 TEMADAG 28. NOVEMBER 2017 DET KOMMENDE LANDSKAB PÅ BETALINGSTJENESTEOMRÅDET AFHOLDES PÅ FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER I SAMARBEJDE MELLEM:

PSD2 TEMADAG 28. NOVEMBER 2017 DET KOMMENDE LANDSKAB PÅ BETALINGSTJENESTEOMRÅDET AFHOLDES PÅ FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER I SAMARBEJDE MELLEM: PSD2 TEMADAG 28. NOVEMBER 2017 DET KOMMENDE LANDSKAB PÅ BETALINGSTJENESTEOMRÅDET AFHOLDES PÅ FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER I SAMARBEJDE MELLEM: PROGRAM - OVERBLIK 08.30-09.00 Ankomst & registrering

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Visioner for automatisering i affaldssektoren

Visioner for automatisering i affaldssektoren Visioner for automatisering i affaldssektoren Finn Tang Thomsen Project manager Research projects Innosort innovationskonsortie Innovationskonsortie Et innovationskonsortium gennemfører et fælles projekt,

Læs mere