P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning"

Transkript

1 P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

2 Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode ideer til at gøre undervisningen så god, sjov og lærerig som muligt for såvel studerende som undervisere. Vi er meget bevidste om, at denne pjece ikke er uddybende og altfavnende. Det har aldrig været formålet. Tværtimod har formålet været at give dig inspiration til din undervisning på en hurtig og nem måde. Der findes store mængder god litteratur om pædagogik, læring og undervisningsteknikker. Netop pga. den store mængde vælger de

3 fleste undervisere at læse på deres fags pensum i stedet. Derfor har vi længe følt, at der var brug for en introduktion, som i let tilgængelig form gør det muligt at blive klogere på, hvordan god undervisning forberedes, struktureres og afholdes. Fundamentet for pjecen er baseret på en kombination af litteratur og egne erfaringer, men hovedvægten er på det sidste. Nogle af rådene vil læseren sikkert være uenig i, og det er helt i orden. Det vigtigste for hæftets forfattere er, at alle, der underviser, også har en holdning til, hvad god undervisning er. Det har vi, hvilket afspejles i det følgende. Nogle af rådene vil kunne finde anvendelse generelt, mens andre primært er relevante for mindre hold og til undervisning på de første semestre af en bacheloruddannelse. Man bliver en god underviser af at undervise. Det er der ingen vej udenom. Alligevel mener vi, at man ved at anvende bogens lavpraktiske tips kan komme bedre i gang og slippe for at begå mange af de fejl, som vi selv og andre undervisere har begået. Vores erfaring er, at undervisning kan gøres langt bedre ved at følge simple procedurer for, hvordan den forberedes, afholdes, og hvordan du fremtræder som underviser. Sidst men ikke mindst vil vi gerne takke Anders Wivel, Karina Kosiara-Pedersen & Thomas Harboe for at muliggøre pjecen. God læselyst Christina Juul Jensen & Emil Lobe

4 Før undervisningen 1. Planlæg altid efter tanken: De studerende skal have et merudbytte af undervisningen de skal lære noget her, som de ikke kunne lære alene derhjemme. 2. Planlæg ikke for mange slides pr. lektion. Ellers kommer der stoftrængsel. 3. Hvis du kan tegne, det du fortæller, så gør det det appellerer til flere læringstilgange. 4. Planlæg aktiviteter, der understøtter den læring, du gerne vil have frem brug dermed ikke aktiviteter for aktivitetens skyld alene, men aktiver de studerende på måder, hvor aktiviteten er reelt meningsfuld og lærerig. 5. Planlæg at bruge fx video- eller lydklip som afsæt for gruppearbejde eller debat det er interessant for de studerende at se eller høre noget at forholde sig til som fx en case fremfor blot at forholde sig til et spørgsmål. 6. Har du en holdning til undervisningsemnet så vær eksplicit, for du må gerne have en holdning, men det skal være tydeligt, hvornår det er dig som analyserer, og hvornår du vurderer. 7. Planlæg studenteroplæg mv. lige inden pausen da det dermed mindsker risikoen for at gå over tid går du over tid, vil de studerende ikke være fokuserede på undervisningen.

5 8. Planlæg efter pointer og ikke efter pensum eller tid (sørg for at de vigtigste pointer står lysende klart i de studerendes hoveder efter endt undervisning) det er essentielt, at du har selekteret i stoffet, så du har kunnet fortælle dem, hvad det vigtigste var. 9. Lad være med at overforberede dig langt det meste af den ekstra tid, du bruger, kommer hverken dig selv eller de studerende til gode. 10. Lad dig inspirere af andres erfaringer der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken to gange så genbrug gerne slides, formuleringer og andet godt materiale. 11. Hav noget tøj på du føler dig godt tilpas i, når du underviser det kan styrke din selvtillid og give dig en følelse af professionalisme. 12. Lær gerne deres navne det er behageligt for de studerende, hvis du kan deres navne men omvendt også ubehageligt, hvis du kun kan navnene på 5 ud af 30 studerende, da man dermed kan skabe ulighed. 13. Forbered dig tæt på undervisningstidspunktet det mindsker overforberedelse og stoffet står klarere i hukommelsen. 14. Planlæg bevægelse i abstraktionsniveau stil spørgsmål der indeholder både lettere og sværere svar. 15. Fortæl både om konkrete og abstrakte situationer/eksempler det er godt at være konkret og anvendelsesorienteret i brug af eksempler.

6 16. Planlæg hellere for lidt end for meget, men planlæg en elastikøvelse til, hvis nu der er tid til overs planlægger du for stramt et program, kan det være at vigtige elementer ikke nås. 17. Al aktivering af de studerende tager tid, og ofte tager det mere tid end forventet både med logistik og opsamling. Afsæt derfor enten god tid eller begræns opgaven således at aktiveringen kommer til sin ret. Særligt er det vigtigt, at du afsætter ordentlig tid til at samle op på aktiveringen af de studerende. 18. Langt de fleste lærer bedre ved at gøre end ved at lytte lad derfor de studerende løse konkrete opgaver og besvare spørgsmål i stedet for kun at forelæse for dem. 19. Planlæg hvordan du vil samle op på gruppearbejde og plenumdebatter de studerende har arbejdet og vil gerne høres og fremlægge deres fund. Men vær gerne kreativ i opsamlingsformen og tænk nye måder at samle op på. 20. Angiv klokkeslæt og ikke timeslotsangivelser i dit manuskript (hellere kl end 30 min.) dermed er det meget lettere at kigge på sit ur, for at se om man er bagud eller forud for planen. 21. Planlægger du første lektion så planlæg noget, der meningsfuldt og gerne indholdstungt du har sikkert ikke mange konfrontationstimer med de studerende, hvorfor det er vigtigt at få det meste ud af alle de timer, I er sammen. 22. Ved du noget brugbart om de studerende, inden du møder dem? Bed dem eksempelvis om at sende dig fem linjer om

7 dem selv på mail dermed kan du bedre planlægge din undervisning, da du kender til deres forventninger. 23. Kan du lære noget om de studerende, inden du møder dem? hvem er deres yndlingsteoretiker, kan de løse dette regnestykke, hvordan fortolker de dette citat? det kan give dig en ide om niveau og interesse og dermed en ide om, hvad der skal med i din undervisning. 24. Vær målgruppeorienteret brug gerne eksempler fra de studerendes eget liv. 25. Planlæg kun sjældent at gennemgå eller referere pensum de studerende burde/kan læse det hjemme som forberedelse. Du skal give dem merudbyttet og give dem det ekstra, de ikke kan få ved at sidde alene med stoffet, som fx overblik eller eksempler. 26. Planlæg at præsentere en problemstilling eller et spørgsmål som det første i lektionen. Spørgsmålet besvares ved lektionens afslutning og danner dermed en naturlig ramme om undervisningsgangen. 27. Planlæg din tavlebrug tavleorden kan øves, og en god tavleorden gør det lettere for de studerende at følge med og tage noter. 28. Afprøv fx onlineafstemninger, som du kan forberede inden undervisning. Det kan være sjovere eller mere anonymt end almindelig håndsoprækning. 29. Afprøv spilletemplates som kan findes på internettet du kan finde kendte tv-quizzer som Jeopardy eller Hvem vil være mil-

8 lionær og spille dem med akademiske spørgsmål. Det kan bruges som en anderledes opsamling eller som studenteroplæg. 30. Planlæg sammen med kollegaer det kan spare dig tid, og det kan kvalificere din undervisning.

9 Under undervisningen 31. Start altid med at præsentere dagens program det er rart at vide, hvad man som studerende skal arbejde med og få afstemt sine forventninger. 32. Start undervisningen med at lade de studerende nonstop skrive om dagens emne det kan være med til at skabe fokus på emnet. 33. Start og stop altid til tiden det er en måde at udvise respekt for din og de studerendes tid. 34. Tal højt og tydeligt uden at være ekstrem dog er det sjældent lydniveauet, der er et problem, så længe du taler tydeligt. 35. En klikker (en fjernbetjening til styring af dine slides) kan give dig bevægelighed og dermed frihed i rummet til at fjerne dig fra computeren. 36. Brug gerne eksempler for at understrege en pointe ofte ønsker studerende at vide, hvorfor de skal lære, og det kan et eksempel være med til at afdække. 37. Brug fx dig selv og dine erfaringer som eksempler det er praksisnært, og de studerende kan spejle sig selv i dine erfaringer. 38. Tal aldrig mere end 20 minutter ad gangen før du aktiverer de studerende. Ellers mister de koncentrationen.

10 39. Taler studerende forstyrrende sammen så placer dig selv i nærheden af dem og undervis videre din blotte tilstedeværelse i deres nærhed trækker fokus, og dermed plejer de snaksaglige studerende at blive stille. 40. Vis gerne billeder af de personer/teoretikere du fortæller om nok har de studerende hørt om ham/hende, men en visualisering kan hjælpe dem i at holde personerne adskilt i hukommelsen. 41. Læs gerne citater højt så er du sikker på, at der har været tid nok, til at de studerende har fået det hele med. 42. PowerPoints må helst ikke blive dit manuskript, så planlæg gerne dele af undervisningen, hvor du ikke har slides med. 43. Brug first in first out (FIFO)-modellen på tavlen. Her opdeles tavlen i tre lige store felter, som bruges til at skrive i fra venstre mod højre. Når der ikke er mere plads på tavlen, viskes det ud, som har stået der længst så har de studerende bedre tid til at tage noter. 44. Bevæg din krop og nuancer dit stemmeleje for at illustrere vigtigheder/progression mv. 45. Slut af med en fascinerende pointe det kan give de studerende en ahaoplevelse. 46. Undlad at have for stort fokus på de ekstreme studerende følger du niveauet for faget som anvist i fagbeskrivelsen, kan du opleve, at nogle studerende enten keder sig eller har svært ved at følge med. Imødekom dem så godt du kan men hav fo-

11 kus på den store gruppe af studerende, som er målgruppen for fagbeskrivelsens niveau. 47. Undlad at svare på spørgsmål som kun enkelte af de studerende vil have gavn af at høre om du er ansvarlig for, at flest mulige studerende får mest muligt ud af undervisningen. 48. Undgå teksttunge PowerPointslides du kan komme til at læse for meget op af slidesne, og det er tungt at være tilhører til. 49. Noter gerne de studerendes svar på tavlen det virker anerkendende, og du fastholder evt. debatter til senere. 50. Lad de dygtige studerende bidrage med deres viden ved at lade dem holde oplæg du ved ikke alt og benyt dig endeligt at de vidensressourcer, som findes blandt dine studerende. Plus at de studerende får træningen i at holde oplæg. 51. Giv feedback til studerende gerne både mundtligt og skriftligt da studerende lærer forskelligt. Giv gerne uddybende feedback med eksempler på hvad de kan gøre anderledes til næste gang. Feedback skal gerne være konkret og konstruktivt. 52. Lad de studerende vide hvad du/studieordningen/fagbeskrivelsen stiller af krav og efterlev det det giver klare rammer for forventningerne til dem og til faget. 53. Skab sammenhænge mellem undervisningsgangene du kan være med til at give dem det overblik, som de ikke er bekendte med.

12 54. Skab sammenhæng mellem semestrene om muligt du kan være med til at give dem det overblik, som de ikke er bekendte med. 55. Forsøg ikke at bortforklare en fejludtalelse erkend det og kom videre. 56. Svar altid så godt du kan mere kan du ikke gøre. Sig måske at du vil undersøge det til næste gang, eller spørg ud på holdet om nogle andre kender svaret eller kan uddybe det. 57. Skift mellem brug af tavle, projektor, mundtlighed mv. Variation skaber dynamik og taler til forskellige læringsstile, og det er med til at fastholde koncentrationen. 58. Spring aldrig pauser over pauser er vigtige for læring og koncentration. 59. Brug rollespil som aktivering lad de studerende være politikeren, interesseorganisationen, virksomheden etc. Det strukturerer argumenterne og giver de studerende en frihed ved ikke at tale på egne vegne. 60. Ekspliciter hvad du forventer og ønsker af de studerende det giver klare forventninger og rammer. 61. Om muligt relater da ny viden til allerede eksisterende viden hos de studerende så kan det lette forståelsen og skabe overblik. 62. Fortæl de studerende hvorfor du underviser, som du gør det skaber klarhed og forståelse. 63. Lad undervisningen understøtte eksamensformen lad de studerende øve sig i måden de skal bedømmes på.

13 64. Ros dine studerende, hvis de gør det godt. De lærer meget af de gode eksempler. 65. Rammesæt gruppearbejde mv. meget tydeligt det kan være svært at lave gruppearbejde, hvis man som studerende ikke er klar over formålet, rammen, udbytte og produktet. 66. Lad gerne de studerende producere et produkt (et argument, en poster etc.) i gruppearbejdet det holder fokus på arbejdet, og det kan give anledning til en kreativ opsamling. 67. Vigtig læring og vigtige pointer må gerne gentages sig det igen hvis det er meget vigtigt, for så er det essentielt, at alle har hørt og forstået det. Måske er det et komplekst pensum, der også kræver gentagelse. 68. Hvis du er i tvivl, om de studerende er med så spørg dem evt. anonymt ved at lade dem udfylde en post-it, som de efterlader på døren efter undervisningen. Spørg fx om hvad, de synes, var dagens vigtigste pointe eller sværeste begreb. 69. Undgå at stille retoriske spørgsmål stiller du et spørgsmål, så er det naturligt, at de studerende gerne vil svare. Stiller du retoriske spørgsmål, kan der ske det, at idet du stiller et reelt spørgsmål, er der ingen, der svarer, da de forventer, at du selv giver svaret om lidt. 70. Stiller du spørgsmål til plenum så giv ordentlig tid til at svare tæl til 30 og vent på at flere markerer, at de kan svare. Er der ingen, der markerer, så lad dem diskutere spørgsmålet med sidemanden og spørg igen bagefter.

14 71. Bed nogle gange de studerende besvare hinandens spørgsmål fremfor at du gør det det skaber dynamik og tillid. 72. Marker altid hvad der er korrekt og forkert i de studerendes svar de studerende fortjener at få afklaring. 73. Udnyt at de studerende har computer/tlf. med og bed dem om at google sig frem til eksempler eller lignende dermed kan du aktivt bruge, at de har adgang til internettet, og de bliver aktiveret meningsfuldt. 74. Sørg for at der er luftet ud og godt med lys i undervisningslokalet lys og luft er godt for koncentrationen. 75. Hør flere svar fra de studerende selvom det første svar var korrekt. Måske er der nuancerede svar, der kommer frem, eller måske er der nogle studerende, der har alternative svar og tanker til spørgsmålet. 76. Lad de studerende bytte plads i pausen hvis du ofte benytter dig af summemøder og snak med sidemanden aktivitet, så kan det være en ide at lade studerende bytte plads, da de dermed kommer til at snakke med andre studerende fremfor den samme under alle debatterne. 77. Giv eksemplet før teorien bag. Det er ofte lettere at forstå en kompleks teori eller et begreb, hvis det kan relateres til virkeligheden, og det skaber forståelse for anvendeligheden. 78. Lær de studerende at være akademisk kritiske det kan være svært for særligt nye studerende at turde forholde sig kritisk over for anerkendte teoretiske tilgange, og vide hvordan man er det bedst.

15 79. Giv grund til at komme til tiden. Giv eksamensfif eller lignende som det første i lektionen. 80. Væn de studerende til at være aktive deltagere fra start. 81. Vær til rådighed under gruppearbejde, men ikke overvågende eller deltagende. 82. Afstem faget til dine og de studerendes forventninger. 83. Optag din undervisning (som lyd eller video) og del den med dine studerende. Det er ofte en stor hjælp op til eksamen eller i forbindelse med fravær. 84. Undervis to sammen. Det giver afveksling og mulighed for at illustrere forskellige synspunkter og undervisningsteknikker. 85. Den sidste gang der undervises, kan hele pensummet koges ned til en undervisningsgang. Det er en god måde at illustrere for de studerende, hvad det vigtigste i faget er, samt hvad der vil blive lagt vægt på til eksamen. 86. Bed de studerende om ikke at tage noter i nogle minutter og hold så en kort pause hvor de kan skrive ned. Det kan fokusere deres noter på helheden i det argument, som fremføres. 87. Læs højt af en særligt svær eller vigtig del af en tekst og gennemgå den med de studerende. Det er en god øvelse i forhold til at lære de studerende, hvordan de arbejder med svære tekster selv. 88. Brug de studerende til at præge dine egne arbejdsopgaver. Eksempelvis kan du give dem et konkret eksempel fra dit arbejde, et forskningsspørgsmål eller en opgave, du selv har

16 haft. Det giver dig selv værdifuldt input og giver de studerende en følelse af at arbejde anvendelsesorienteret.

17 Efter undervisningen 89. Evaluer altid din undervisning og evaluer løbende. 90. Fem minutter før undervisningen stopper så lad de studerende skrive de tre vigtigste pointer fra dagens undervisning ned. Gør det samme på tavlen og se om der er overensstemmelse. Hvis det ikke er tilfældet så brug mere tid på de væsentligste pointer næste gang. 91. Brug post-its til at få input fra de studerende. Eksempelvis vedrørende undervisningens og pensummets kvalitet eller ved at stille kontrolspørgsmål så du kan se, om de studerende har forstået dagens undervisning (skriv en god ting og en ting der kunne være anderledes og sæt sedlen på døren). 92. Spørg de studerende om det du faktisk gerne vil vide noget om i evalueringen. 93. Giv de studerende læsevejledninger til næste uges pensum. 94. Stil spørgsmål til næste uges pensum både nemme og svære så alle studerende har et redskab til at arbejde med pensummet. 95. Giv forslag til ekstra litteratur. 96. Snak med dine kollegaer om dine og deres erfaringer gode som mindre gode. 97. Opfordr de studerende til at danne læsegrupper.

18 98. En anden evalueringsform er at se de studerendes noter. Det afslører, om undervisningen er blevet forstået, samt om strukturen er passende. 99. Afrund gerne undervisningen med at eksplicitere, hvad dagens vigtigste pointer var Mød de studerende, der skal holde oplæg i næste lektion, og hør hvad de har planlagt, så du kan kvalitetssikre indholdet Skriv noter til dig selv om hvad der gik godt og mindre godt for hver lektion Del evt. dit slideshow med dine studerende og planlæg, hvordan du vil integrere intranettet eller andet mellem undervisningsgangene Ingen evalueringer har den ønskede effekt, hvis ikke du selv reflekterer over de input, du har fået og er villig til at udforme undervisningen anderledes. Forhold dig konstruktivt og reflekteret til evalueringerne.

19 Dig som underviser 104. Hvis du er nervøs: fake it till you make it selvtilliden kommer med erfaringen Forbered dig på de første minutter og forbered noget du kan spørge de studerende om det er altid sværest at komme i gang med undervisningen Overhold de aftaler I laver sammen Lad de studerende vide, at du gør dig umage Lad de studerende vide, at du forbereder dig grundigt Du bliver ikke en mindre god underviser af at kigge ned i dit manuskript nogle gange Du må godt sige noget sjovt Tag ud og se andre undervise og lad dig inspirere der er masser af fantastiske undervisere Bliv ved med at reflektere over din egen undervisning: Hvordan virker den, og hvad kan der laves om. Man bliver aldrig færdig med at forbedre sig Bed en kollega om at følge din undervisning og give kommentarer. Nye øjne er altid gode.

20 PÆDAGOGISK CENTER SAMFUNDSVIDENSKAB DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET ØSTER FARIMAGSGADE 5, PORT B 1353 KBH K LOKALE

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR 2014 2. GANG SARAH ROBINSON SROBIN@TDM..DK PROGRAM GANG 1-3 1. torsdag den 21. aug. kl. 13.00-16.00 Instruktorrollen og læreprocesser 2. torsdag den 28. aug.

Læs mere

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Gry Sandholm Jensen

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Gry Sandholm Jensen Pædagogisk kursus for instruktorer 2013 2. gang Gry Sandholm Jensen Fra sidste gang Uklare punkter fra sidste gang: 1. De studerendes forberedelse og motivation Forventningsafstemning med både VIP og de

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering

Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering Udarbejdet af Hugo Alrøe på basis af DJFs online kursusevaluering (11 af 12 mulige besvarelser) og en mundtlig evaluering med de studerende

Læs mere

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR 2014 3. GANG SARAH ROBINSON SROBIN@TDM..DK PROGRAM GANG 1-3 1. torsdag den 21. aug. kl. 13.00-16.00 Instruktorrollen og læreprocesser 2. torsdag den 28. aug.

Læs mere

Pædagogiske overvejelser

Pædagogiske overvejelser Pædagogiske overvejelser Hvordan får jeg effekt af mit kursus? En stor del af det man får ud af et kursus, handler ikke om, hvad der sker på kurset. Hvad der sker før og særligt efter kurset har mindst

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

Farvel til kedelige møder

Farvel til kedelige møder Workshop om effektive og lærende møder v/ Nanna Munk Summemøde to og to Tre minutter til hver Spørg hinanden: Hvorfor har du valgt denne workshop? Hvad forventer du at blive klogere på? 1 Det kedelige

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev.

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev. Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester 06.11.12 til 22.11.12 i Brønderslev. Antal tilbagemeldinger: 100 ud af 108 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Opsummering: Organisation/ledelse kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 6. semester Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Læs mere

Lukke-øvelser til dine processer. En e-bog om at afslutte og samle op på processer

Lukke-øvelser til dine processer. En e-bog om at afslutte og samle op på processer Lukke-øvelser til dine processer En e-bog om at afslutte og samle op på processer I denne e-bog får du tre øvelser, du kan bruge, når du skal afslutte en proces. Øvelserne har til formål at opsamle idéer

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14 du planlægningen af modulet? du modulets relevans for dig? du modulets faglige indhold? 1 08.02.2015/Lis Carlsen du modulets pædagogiske indhold? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Intern evaluering af Makroøkonomi 2 Langt sigt Forelæsninger, efterår 2003 Underviser: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Intern evaluering af Makroøkonomi 2 Langt sigt Forelæsninger, efterår 2003 Underviser: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Intern evaluering af Makroøkonomi 2 Langt sigt Forelæsninger, efterår 2003 Underviser: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Er dine generelle forudsætninger for at følge faget tilstrækkelige? Meget gode 7 9,1%

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst?

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst? 1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? Ingen eller næsten ingen (0-20 %) 1 6,7% Få (21-40 %) 0 0,0% En del (41-60 %) 1 6,7% En stor del (61-80 %) 2 13,3% Alle eller næsten

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på:

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på: Velkommen til Dag 2 Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forskning viser en stor sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder Aktiviteterne skal

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

METODER. til intern videndeling. - dokument til download

METODER. til intern videndeling. - dokument til download METODER til intern videndeling - dokument til download VIDENDELING HVORFOR NU DET? Om forskellen på information og viden kan der siges meget. Ganske kort er én definition at viden er information som fører

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var modulet fagligt interessant? Det første seminar var for meget "navlepilleri". Der kunne godt have været mere

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 2, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? I relation

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Den svære samtale - ØVELSER

Den svære samtale - ØVELSER Den svære samtale - ØVELSER Det bliver aldrig sværere i virkeligheden end det bliver lige her i dette rum i dag! 07.05.2012 Side 1 Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Socialrådgiver Diplom i projektledelse

Læs mere

Didaktisk innovation: Afsluttende artikel, Susanne Minds

Didaktisk innovation: Afsluttende artikel, Susanne Minds Afsluttende artikel Jeg har gennem foråret deltaget i forløbet Didaktisk innovatorium. I denne afsluttende artikel om forløbet tager jeg afsæt i at besvare nedenstående 3 spørgsmål: 1. Hvilke erfaringer

Læs mere

Differentieret undervisning

Differentieret undervisning Differentieret undervisning Lav en workshop, hvor du/i lærer os andre noget om differentieret undervisning Workshoppen skal vare 45 minutter Giv workshoppen et navn Lise skal have navnet senest fredag

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

MUNDTLIG AKADEMISK FREMSTILLING

MUNDTLIG AKADEMISK FREMSTILLING EFTERÅR 2015 MUNDTLIG AKADEMISK FREMSTILLING HELLE HVASS, CAND.MAG. fremstilling mundtlig VI TILBYDER Undervisning - vi afholder workshops for kandidat- og masterstuderende. Vejledning - vi tilbyder individuel

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Har du brug for flere så skriv til Helle på hj@nagym.dk

Har du brug for flere så skriv til Helle på hj@nagym.dk Hvis du har brug for nogle simple øvelser, der sætter fokus på den enkelte lærers egen praksis, så er der et par forslag her! Har du brug for flere så skriv til Helle på hj@nagym.dk Her er udvalgt tre

Læs mere

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase 1 LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 1 fem lektioner Materialer: PostIt, stimulikort,

Læs mere

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Evaluering Magt og Etik i offentlige organisationer, MPG-uddannelsen, F10

Evaluering Magt og Etik i offentlige organisationer, MPG-uddannelsen, F10 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evaluering Magt og Etik i offentlige organisationer, MPG-uddannelsen, F10 Hvordan vurderer du modulets faglige relevans for dig? Eventuelle kommentarer til ovenstående

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Eksamensformer hvordan evaluerer vi?

Eksamensformer hvordan evaluerer vi? Eksamensformer hvordan evaluerer vi? Program Introduktion, ABL Eksempler PER ABL JBB KLK (ved ABL) JRT diskussion i grupper (og kaffe/kage ;-) Opsamling Hot Spot, 11. sep. 2013 2 Eksamen Evaluering og

Læs mere

Modul 4: Mundtlig fremlæggelse

Modul 4: Mundtlig fremlæggelse Modul 4: Mundtlig fremlæggelse Mange elever ved ikke, hvad de bliver bedømt på i skolen. Når man ikke kender eller forstår, hvilke kvalitetskriterier man skal leve op til, kan det nemt afføde stress og

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

1.3 Hvordan er fagets koordinering med årsprøvernes andre fag / beslægtede fag?

1.3 Hvordan er fagets koordinering med årsprøvernes andre fag / beslægtede fag? Page 1 of 7 Titel: Ekstern E05-1.år, 1. semester (1st year) - Økonomiske Principper 1 - Forelæsninger Holdkode: Undervisere tilknyttet dette hold: Antal modtagede svar: 93 Antal respondenter 0 tilknyttet:

Læs mere

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Mindmapping i undervisningen Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Indhold Dette hæfte er lavet på baggrund af interview med Anette Dalskov, underviser på HHX, Aarhus Business

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Sådan håndterer du et forumspil!

Sådan håndterer du et forumspil! Sådan håndterer du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til: Studerende Undervisere HR-ansvarlige Proceskonsulenter Peter Frandsen, Forumkonsulent

Læs mere

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET 2014 Køn Jeg oplevede, at der var sammenhæng mellem semesterets forskellige undervisningsmoduler (fagområder, projekter m.m.) Bemærkninger/kommentarer til Studiemiljøet

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

STORGRUPPE- PROCESSER

STORGRUPPE- PROCESSER STORGRUPPE- PROCESSER PKU100 FEBRUAR 2016 Mål og Rammer 4 Læringsmetoder 6 Deltagerinvolvering 8 Proceskonsultative redskaber 10 Struktur 12 Fysiske rammer 13 Evaluering 14 Denne folder er udarbejdet på

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

5 måder at reducere dine Powerpoint tekster

5 måder at reducere dine Powerpoint tekster 1 Slides og præsentationer med alt for meget tekst er kedelige og kan ikke holde dit publikum fanget. Hvordan reducerer du mængden af tekst på dine slides? Hvordan får du gjort dem simple? // www.facebook.com/slidemarkting

Læs mere

Rettevejledning til skriveøvelser

Rettevejledning til skriveøvelser Rettevejledning til skriveøvelser Innovation & Teknologi, E2015 Retteguiden har to formål: 1) at tydeliggøre kriterierne for en god akademisk opgave og 2) at forbedre kvaliteten af den feedback forfatteren

Læs mere

Bordet rundt. Dobbeltcirkler. Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar.

Bordet rundt. Dobbeltcirkler. Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar. Bordet rundt Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar. Efter tur giver eleverne deres svar på arket, og giver pen og papir videre

Læs mere

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - ledelse - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 12.40 Tjek ind øvelse (drøftes i mindre grupper): - Hvilke spørgsmål kommer I med (til Hjernen & Hjertets dialogmodul)? - Hvad

Læs mere

METODE 1 RUNDEN RUNDT

METODE 1 RUNDEN RUNDT METODE RUNDEN RUNDT På et teammøde/personalemøde fortæller alle om følgende: En relation, jeg er lykkedes med i den forgangne uge/måned En opgave, der var svær Noget jeg ville ønske, at vi som arbejdsplads

Læs mere

Aktivitetsudvikling for tweens og teens

Aktivitetsudvikling for tweens og teens Aktivitetsudvikling for tweens og teens - Et opgør med banetove Hvorfor går tweens (og teens) til sport? At have det sjovt (90 pct.) Det SKAL være sjovt og man skal hygge sig med de andre At have det godt

Læs mere

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af semestret? Forelæsninger ville have godt af flere input med cases, samt højere grad af deltagerinddragelse Virkede uorganiseret og usammenhængende Det var unægteligt

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552)

Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552) Side 1 af 5 Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552) 1.a: (enr=573) Er dine generelle forudsætninger for at følge faget

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Undersøgelse af censoroplevelse af gruppebaseret projekteksamen ved AAU Censorkorpset for Lægeuddannelsen,

Undersøgelse af censoroplevelse af gruppebaseret projekteksamen ved AAU Censorkorpset for Lægeuddannelsen, Undersøgelse af censoroplevelse af gruppebaseret projekteksamen ved AAU Censorkorpset for Lægeuddannelsen, 2015-2016 Antallet af gruppebaserede eksamensforløb ved Aalborg Universitet, hvor du efteråret

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Mindmap, Læringsaftalen og SMART Som et pædagogisk redskab i praksis

Mindmap, Læringsaftalen og SMART Som et pædagogisk redskab i praksis Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Mindmap, Læringsaftalen

Læs mere

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter.

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter. Innovation som arbejdsmetode Underviser: Pia Pinkowsky Dag 1 10.00 Velkomst og præsentationer Mundtlig forventningsafklaring: Hvorfor er vi her? Vi ekspliciterer kursets formål og form for at: motivere

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Opgaveskrivning. - 6 råd til en god skriveproces. www.samf.ku.dk/pcs. v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab

Opgaveskrivning. - 6 råd til en god skriveproces. www.samf.ku.dk/pcs. v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Opgaveskrivning - 6 råd til en god skriveproces v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab www.samf.ku.dk/pcs Råd 1: Opgavens opstart Skriv om noget du kender Læs i studieordningen, hvad

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Hvad ser I på, når I bedømmer min indsats? Det kommer an på, om det drejer sig om en eksamen eller om et forløb, der skal bestås. Eksamen:

Læs mere

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling.

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling. Stine Heger, cand.mag. skrivecenter.dpu.dk Om de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere