P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning"

Transkript

1 P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

2 Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode ideer til at gøre undervisningen så god, sjov og lærerig som muligt for såvel studerende som undervisere. Vi er meget bevidste om, at denne pjece ikke er uddybende og altfavnende. Det har aldrig været formålet. Tværtimod har formålet været at give dig inspiration til din undervisning på en hurtig og nem måde. Der findes store mængder god litteratur om pædagogik, læring og undervisningsteknikker. Netop pga. den store mængde vælger de

3 fleste undervisere at læse på deres fags pensum i stedet. Derfor har vi længe følt, at der var brug for en introduktion, som i let tilgængelig form gør det muligt at blive klogere på, hvordan god undervisning forberedes, struktureres og afholdes. Fundamentet for pjecen er baseret på en kombination af litteratur og egne erfaringer, men hovedvægten er på det sidste. Nogle af rådene vil læseren sikkert være uenig i, og det er helt i orden. Det vigtigste for hæftets forfattere er, at alle, der underviser, også har en holdning til, hvad god undervisning er. Det har vi, hvilket afspejles i det følgende. Nogle af rådene vil kunne finde anvendelse generelt, mens andre primært er relevante for mindre hold og til undervisning på de første semestre af en bacheloruddannelse. Man bliver en god underviser af at undervise. Det er der ingen vej udenom. Alligevel mener vi, at man ved at anvende bogens lavpraktiske tips kan komme bedre i gang og slippe for at begå mange af de fejl, som vi selv og andre undervisere har begået. Vores erfaring er, at undervisning kan gøres langt bedre ved at følge simple procedurer for, hvordan den forberedes, afholdes, og hvordan du fremtræder som underviser. Sidst men ikke mindst vil vi gerne takke Anders Wivel, Karina Kosiara-Pedersen & Thomas Harboe for at muliggøre pjecen. God læselyst Christina Juul Jensen & Emil Lobe

4 Før undervisningen 1. Planlæg altid efter tanken: De studerende skal have et merudbytte af undervisningen de skal lære noget her, som de ikke kunne lære alene derhjemme. 2. Planlæg ikke for mange slides pr. lektion. Ellers kommer der stoftrængsel. 3. Hvis du kan tegne, det du fortæller, så gør det det appellerer til flere læringstilgange. 4. Planlæg aktiviteter, der understøtter den læring, du gerne vil have frem brug dermed ikke aktiviteter for aktivitetens skyld alene, men aktiver de studerende på måder, hvor aktiviteten er reelt meningsfuld og lærerig. 5. Planlæg at bruge fx video- eller lydklip som afsæt for gruppearbejde eller debat det er interessant for de studerende at se eller høre noget at forholde sig til som fx en case fremfor blot at forholde sig til et spørgsmål. 6. Har du en holdning til undervisningsemnet så vær eksplicit, for du må gerne have en holdning, men det skal være tydeligt, hvornår det er dig som analyserer, og hvornår du vurderer. 7. Planlæg studenteroplæg mv. lige inden pausen da det dermed mindsker risikoen for at gå over tid går du over tid, vil de studerende ikke være fokuserede på undervisningen.

5 8. Planlæg efter pointer og ikke efter pensum eller tid (sørg for at de vigtigste pointer står lysende klart i de studerendes hoveder efter endt undervisning) det er essentielt, at du har selekteret i stoffet, så du har kunnet fortælle dem, hvad det vigtigste var. 9. Lad være med at overforberede dig langt det meste af den ekstra tid, du bruger, kommer hverken dig selv eller de studerende til gode. 10. Lad dig inspirere af andres erfaringer der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken to gange så genbrug gerne slides, formuleringer og andet godt materiale. 11. Hav noget tøj på du føler dig godt tilpas i, når du underviser det kan styrke din selvtillid og give dig en følelse af professionalisme. 12. Lær gerne deres navne det er behageligt for de studerende, hvis du kan deres navne men omvendt også ubehageligt, hvis du kun kan navnene på 5 ud af 30 studerende, da man dermed kan skabe ulighed. 13. Forbered dig tæt på undervisningstidspunktet det mindsker overforberedelse og stoffet står klarere i hukommelsen. 14. Planlæg bevægelse i abstraktionsniveau stil spørgsmål der indeholder både lettere og sværere svar. 15. Fortæl både om konkrete og abstrakte situationer/eksempler det er godt at være konkret og anvendelsesorienteret i brug af eksempler.

6 16. Planlæg hellere for lidt end for meget, men planlæg en elastikøvelse til, hvis nu der er tid til overs planlægger du for stramt et program, kan det være at vigtige elementer ikke nås. 17. Al aktivering af de studerende tager tid, og ofte tager det mere tid end forventet både med logistik og opsamling. Afsæt derfor enten god tid eller begræns opgaven således at aktiveringen kommer til sin ret. Særligt er det vigtigt, at du afsætter ordentlig tid til at samle op på aktiveringen af de studerende. 18. Langt de fleste lærer bedre ved at gøre end ved at lytte lad derfor de studerende løse konkrete opgaver og besvare spørgsmål i stedet for kun at forelæse for dem. 19. Planlæg hvordan du vil samle op på gruppearbejde og plenumdebatter de studerende har arbejdet og vil gerne høres og fremlægge deres fund. Men vær gerne kreativ i opsamlingsformen og tænk nye måder at samle op på. 20. Angiv klokkeslæt og ikke timeslotsangivelser i dit manuskript (hellere kl end 30 min.) dermed er det meget lettere at kigge på sit ur, for at se om man er bagud eller forud for planen. 21. Planlægger du første lektion så planlæg noget, der meningsfuldt og gerne indholdstungt du har sikkert ikke mange konfrontationstimer med de studerende, hvorfor det er vigtigt at få det meste ud af alle de timer, I er sammen. 22. Ved du noget brugbart om de studerende, inden du møder dem? Bed dem eksempelvis om at sende dig fem linjer om

7 dem selv på mail dermed kan du bedre planlægge din undervisning, da du kender til deres forventninger. 23. Kan du lære noget om de studerende, inden du møder dem? hvem er deres yndlingsteoretiker, kan de løse dette regnestykke, hvordan fortolker de dette citat? det kan give dig en ide om niveau og interesse og dermed en ide om, hvad der skal med i din undervisning. 24. Vær målgruppeorienteret brug gerne eksempler fra de studerendes eget liv. 25. Planlæg kun sjældent at gennemgå eller referere pensum de studerende burde/kan læse det hjemme som forberedelse. Du skal give dem merudbyttet og give dem det ekstra, de ikke kan få ved at sidde alene med stoffet, som fx overblik eller eksempler. 26. Planlæg at præsentere en problemstilling eller et spørgsmål som det første i lektionen. Spørgsmålet besvares ved lektionens afslutning og danner dermed en naturlig ramme om undervisningsgangen. 27. Planlæg din tavlebrug tavleorden kan øves, og en god tavleorden gør det lettere for de studerende at følge med og tage noter. 28. Afprøv fx onlineafstemninger, som du kan forberede inden undervisning. Det kan være sjovere eller mere anonymt end almindelig håndsoprækning. 29. Afprøv spilletemplates som kan findes på internettet du kan finde kendte tv-quizzer som Jeopardy eller Hvem vil være mil-

8 lionær og spille dem med akademiske spørgsmål. Det kan bruges som en anderledes opsamling eller som studenteroplæg. 30. Planlæg sammen med kollegaer det kan spare dig tid, og det kan kvalificere din undervisning.

9 Under undervisningen 31. Start altid med at præsentere dagens program det er rart at vide, hvad man som studerende skal arbejde med og få afstemt sine forventninger. 32. Start undervisningen med at lade de studerende nonstop skrive om dagens emne det kan være med til at skabe fokus på emnet. 33. Start og stop altid til tiden det er en måde at udvise respekt for din og de studerendes tid. 34. Tal højt og tydeligt uden at være ekstrem dog er det sjældent lydniveauet, der er et problem, så længe du taler tydeligt. 35. En klikker (en fjernbetjening til styring af dine slides) kan give dig bevægelighed og dermed frihed i rummet til at fjerne dig fra computeren. 36. Brug gerne eksempler for at understrege en pointe ofte ønsker studerende at vide, hvorfor de skal lære, og det kan et eksempel være med til at afdække. 37. Brug fx dig selv og dine erfaringer som eksempler det er praksisnært, og de studerende kan spejle sig selv i dine erfaringer. 38. Tal aldrig mere end 20 minutter ad gangen før du aktiverer de studerende. Ellers mister de koncentrationen.

10 39. Taler studerende forstyrrende sammen så placer dig selv i nærheden af dem og undervis videre din blotte tilstedeværelse i deres nærhed trækker fokus, og dermed plejer de snaksaglige studerende at blive stille. 40. Vis gerne billeder af de personer/teoretikere du fortæller om nok har de studerende hørt om ham/hende, men en visualisering kan hjælpe dem i at holde personerne adskilt i hukommelsen. 41. Læs gerne citater højt så er du sikker på, at der har været tid nok, til at de studerende har fået det hele med. 42. PowerPoints må helst ikke blive dit manuskript, så planlæg gerne dele af undervisningen, hvor du ikke har slides med. 43. Brug first in first out (FIFO)-modellen på tavlen. Her opdeles tavlen i tre lige store felter, som bruges til at skrive i fra venstre mod højre. Når der ikke er mere plads på tavlen, viskes det ud, som har stået der længst så har de studerende bedre tid til at tage noter. 44. Bevæg din krop og nuancer dit stemmeleje for at illustrere vigtigheder/progression mv. 45. Slut af med en fascinerende pointe det kan give de studerende en ahaoplevelse. 46. Undlad at have for stort fokus på de ekstreme studerende følger du niveauet for faget som anvist i fagbeskrivelsen, kan du opleve, at nogle studerende enten keder sig eller har svært ved at følge med. Imødekom dem så godt du kan men hav fo-

11 kus på den store gruppe af studerende, som er målgruppen for fagbeskrivelsens niveau. 47. Undlad at svare på spørgsmål som kun enkelte af de studerende vil have gavn af at høre om du er ansvarlig for, at flest mulige studerende får mest muligt ud af undervisningen. 48. Undgå teksttunge PowerPointslides du kan komme til at læse for meget op af slidesne, og det er tungt at være tilhører til. 49. Noter gerne de studerendes svar på tavlen det virker anerkendende, og du fastholder evt. debatter til senere. 50. Lad de dygtige studerende bidrage med deres viden ved at lade dem holde oplæg du ved ikke alt og benyt dig endeligt at de vidensressourcer, som findes blandt dine studerende. Plus at de studerende får træningen i at holde oplæg. 51. Giv feedback til studerende gerne både mundtligt og skriftligt da studerende lærer forskelligt. Giv gerne uddybende feedback med eksempler på hvad de kan gøre anderledes til næste gang. Feedback skal gerne være konkret og konstruktivt. 52. Lad de studerende vide hvad du/studieordningen/fagbeskrivelsen stiller af krav og efterlev det det giver klare rammer for forventningerne til dem og til faget. 53. Skab sammenhænge mellem undervisningsgangene du kan være med til at give dem det overblik, som de ikke er bekendte med.

12 54. Skab sammenhæng mellem semestrene om muligt du kan være med til at give dem det overblik, som de ikke er bekendte med. 55. Forsøg ikke at bortforklare en fejludtalelse erkend det og kom videre. 56. Svar altid så godt du kan mere kan du ikke gøre. Sig måske at du vil undersøge det til næste gang, eller spørg ud på holdet om nogle andre kender svaret eller kan uddybe det. 57. Skift mellem brug af tavle, projektor, mundtlighed mv. Variation skaber dynamik og taler til forskellige læringsstile, og det er med til at fastholde koncentrationen. 58. Spring aldrig pauser over pauser er vigtige for læring og koncentration. 59. Brug rollespil som aktivering lad de studerende være politikeren, interesseorganisationen, virksomheden etc. Det strukturerer argumenterne og giver de studerende en frihed ved ikke at tale på egne vegne. 60. Ekspliciter hvad du forventer og ønsker af de studerende det giver klare forventninger og rammer. 61. Om muligt relater da ny viden til allerede eksisterende viden hos de studerende så kan det lette forståelsen og skabe overblik. 62. Fortæl de studerende hvorfor du underviser, som du gør det skaber klarhed og forståelse. 63. Lad undervisningen understøtte eksamensformen lad de studerende øve sig i måden de skal bedømmes på.

13 64. Ros dine studerende, hvis de gør det godt. De lærer meget af de gode eksempler. 65. Rammesæt gruppearbejde mv. meget tydeligt det kan være svært at lave gruppearbejde, hvis man som studerende ikke er klar over formålet, rammen, udbytte og produktet. 66. Lad gerne de studerende producere et produkt (et argument, en poster etc.) i gruppearbejdet det holder fokus på arbejdet, og det kan give anledning til en kreativ opsamling. 67. Vigtig læring og vigtige pointer må gerne gentages sig det igen hvis det er meget vigtigt, for så er det essentielt, at alle har hørt og forstået det. Måske er det et komplekst pensum, der også kræver gentagelse. 68. Hvis du er i tvivl, om de studerende er med så spørg dem evt. anonymt ved at lade dem udfylde en post-it, som de efterlader på døren efter undervisningen. Spørg fx om hvad, de synes, var dagens vigtigste pointe eller sværeste begreb. 69. Undgå at stille retoriske spørgsmål stiller du et spørgsmål, så er det naturligt, at de studerende gerne vil svare. Stiller du retoriske spørgsmål, kan der ske det, at idet du stiller et reelt spørgsmål, er der ingen, der svarer, da de forventer, at du selv giver svaret om lidt. 70. Stiller du spørgsmål til plenum så giv ordentlig tid til at svare tæl til 30 og vent på at flere markerer, at de kan svare. Er der ingen, der markerer, så lad dem diskutere spørgsmålet med sidemanden og spørg igen bagefter.

14 71. Bed nogle gange de studerende besvare hinandens spørgsmål fremfor at du gør det det skaber dynamik og tillid. 72. Marker altid hvad der er korrekt og forkert i de studerendes svar de studerende fortjener at få afklaring. 73. Udnyt at de studerende har computer/tlf. med og bed dem om at google sig frem til eksempler eller lignende dermed kan du aktivt bruge, at de har adgang til internettet, og de bliver aktiveret meningsfuldt. 74. Sørg for at der er luftet ud og godt med lys i undervisningslokalet lys og luft er godt for koncentrationen. 75. Hør flere svar fra de studerende selvom det første svar var korrekt. Måske er der nuancerede svar, der kommer frem, eller måske er der nogle studerende, der har alternative svar og tanker til spørgsmålet. 76. Lad de studerende bytte plads i pausen hvis du ofte benytter dig af summemøder og snak med sidemanden aktivitet, så kan det være en ide at lade studerende bytte plads, da de dermed kommer til at snakke med andre studerende fremfor den samme under alle debatterne. 77. Giv eksemplet før teorien bag. Det er ofte lettere at forstå en kompleks teori eller et begreb, hvis det kan relateres til virkeligheden, og det skaber forståelse for anvendeligheden. 78. Lær de studerende at være akademisk kritiske det kan være svært for særligt nye studerende at turde forholde sig kritisk over for anerkendte teoretiske tilgange, og vide hvordan man er det bedst.

15 79. Giv grund til at komme til tiden. Giv eksamensfif eller lignende som det første i lektionen. 80. Væn de studerende til at være aktive deltagere fra start. 81. Vær til rådighed under gruppearbejde, men ikke overvågende eller deltagende. 82. Afstem faget til dine og de studerendes forventninger. 83. Optag din undervisning (som lyd eller video) og del den med dine studerende. Det er ofte en stor hjælp op til eksamen eller i forbindelse med fravær. 84. Undervis to sammen. Det giver afveksling og mulighed for at illustrere forskellige synspunkter og undervisningsteknikker. 85. Den sidste gang der undervises, kan hele pensummet koges ned til en undervisningsgang. Det er en god måde at illustrere for de studerende, hvad det vigtigste i faget er, samt hvad der vil blive lagt vægt på til eksamen. 86. Bed de studerende om ikke at tage noter i nogle minutter og hold så en kort pause hvor de kan skrive ned. Det kan fokusere deres noter på helheden i det argument, som fremføres. 87. Læs højt af en særligt svær eller vigtig del af en tekst og gennemgå den med de studerende. Det er en god øvelse i forhold til at lære de studerende, hvordan de arbejder med svære tekster selv. 88. Brug de studerende til at præge dine egne arbejdsopgaver. Eksempelvis kan du give dem et konkret eksempel fra dit arbejde, et forskningsspørgsmål eller en opgave, du selv har

16 haft. Det giver dig selv værdifuldt input og giver de studerende en følelse af at arbejde anvendelsesorienteret.

17 Efter undervisningen 89. Evaluer altid din undervisning og evaluer løbende. 90. Fem minutter før undervisningen stopper så lad de studerende skrive de tre vigtigste pointer fra dagens undervisning ned. Gør det samme på tavlen og se om der er overensstemmelse. Hvis det ikke er tilfældet så brug mere tid på de væsentligste pointer næste gang. 91. Brug post-its til at få input fra de studerende. Eksempelvis vedrørende undervisningens og pensummets kvalitet eller ved at stille kontrolspørgsmål så du kan se, om de studerende har forstået dagens undervisning (skriv en god ting og en ting der kunne være anderledes og sæt sedlen på døren). 92. Spørg de studerende om det du faktisk gerne vil vide noget om i evalueringen. 93. Giv de studerende læsevejledninger til næste uges pensum. 94. Stil spørgsmål til næste uges pensum både nemme og svære så alle studerende har et redskab til at arbejde med pensummet. 95. Giv forslag til ekstra litteratur. 96. Snak med dine kollegaer om dine og deres erfaringer gode som mindre gode. 97. Opfordr de studerende til at danne læsegrupper.

18 98. En anden evalueringsform er at se de studerendes noter. Det afslører, om undervisningen er blevet forstået, samt om strukturen er passende. 99. Afrund gerne undervisningen med at eksplicitere, hvad dagens vigtigste pointer var Mød de studerende, der skal holde oplæg i næste lektion, og hør hvad de har planlagt, så du kan kvalitetssikre indholdet Skriv noter til dig selv om hvad der gik godt og mindre godt for hver lektion Del evt. dit slideshow med dine studerende og planlæg, hvordan du vil integrere intranettet eller andet mellem undervisningsgangene Ingen evalueringer har den ønskede effekt, hvis ikke du selv reflekterer over de input, du har fået og er villig til at udforme undervisningen anderledes. Forhold dig konstruktivt og reflekteret til evalueringerne.

19 Dig som underviser 104. Hvis du er nervøs: fake it till you make it selvtilliden kommer med erfaringen Forbered dig på de første minutter og forbered noget du kan spørge de studerende om det er altid sværest at komme i gang med undervisningen Overhold de aftaler I laver sammen Lad de studerende vide, at du gør dig umage Lad de studerende vide, at du forbereder dig grundigt Du bliver ikke en mindre god underviser af at kigge ned i dit manuskript nogle gange Du må godt sige noget sjovt Tag ud og se andre undervise og lad dig inspirere der er masser af fantastiske undervisere Bliv ved med at reflektere over din egen undervisning: Hvordan virker den, og hvad kan der laves om. Man bliver aldrig færdig med at forbedre sig Bed en kollega om at følge din undervisning og give kommentarer. Nye øjne er altid gode.

20 PÆDAGOGISK CENTER SAMFUNDSVIDENSKAB DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET ØSTER FARIMAGSGADE 5, PORT B 1353 KBH K LOKALE

Modul 4: Mundtlig fremlæggelse

Modul 4: Mundtlig fremlæggelse Modul 4: Mundtlig fremlæggelse Mange elever ved ikke, hvad de bliver bedømt på i skolen. Når man ikke kender eller forstår, hvilke kvalitetskriterier man skal leve op til, kan det nemt afføde stress og

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Kilde og inspiration: Artikel fra 'Teknikeren"' 02/2002 forfatter ukendt nænsomt bearbejdet. Hovedemne: Øvrigt Delemne: Gode råd og mentale virkemidler

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Brain Break event - event for 7. klasse

Brain Break event - event for 7. klasse Brain Break event - event for 7. klasse Introduktion I skal til at udvikle jeres egne brain breakes og til det har vi fået Chris MacDonald, der er ambassadør for Styr på Sundheden, til at skrive om, hvordan

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

5 måder at reducere dine Powerpoint tekster

5 måder at reducere dine Powerpoint tekster 1 Slides og præsentationer med alt for meget tekst er kedelige og kan ikke holde dit publikum fanget. Hvordan reducerer du mængden af tekst på dine slides? Hvordan får du gjort dem simple? // www.facebook.com/slidemarkting

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik.

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. 1 CVR nr.: 34837678 Kort om notatteknik Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. Kapitel 1 handler om generelle forhold ved notetagning.

Læs mere

Mindmap, Læringsaftalen og SMART Som et pædagogisk redskab i praksis

Mindmap, Læringsaftalen og SMART Som et pædagogisk redskab i praksis Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Mindmap, Læringsaftalen

Læs mere

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen Lisbet Nørgaard Goddag og velkommen! LISBET NØRGAARD: Erfaring: 2 år som deltidskonsulent 1 år som selvstændig

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Det gode og effektive møde Malene Rix Forhandling og Facilitering www.malenerix.dk Program Viden om møder - forskningsresultater og erfaringer Mødeforberedelse - drejebogen som redskab Formål med møder

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers ENERGI TIL LÆRING - energizers & icebreakers Trinity rum til mennesker i bevægelse På Trinity finder I et varieret udbud af møderum og gruppelokaler, som opfylder alle krav til, at moderne møder bevæger

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Efterår 2008 Dag 1 Kropsproget i rådgivningssamtalen kl.10:00 Velkomst og siden sidst Erfaringer fra AL dagene Hvad er kommunikation?

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen RAMMESÆTNING Dagens formål Kurset har til hensigt at styrke jeres evne til at være handlekraftige

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

MENTOR/PORTFOLIO. - talent og mo+va+on

MENTOR/PORTFOLIO. - talent og mo+va+on MENTOR/PORTFOLIO - talent og mo+va+on HYPOTESE Når den studerende stø,es i at formulere og forfølge personlige mål i studiet, og når underviser og studerende sammen evaluerer udviklingsprocessen i forhold

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

EVALUERING VIA DELPHI-METODEN

EVALUERING VIA DELPHI-METODEN Evalueringsprojekt på CBS Projekt til styrkelse af CBS evalueringspraksis i relation til de pædagogiske målsætninger Det Pædagogiske Udvalg EVALUERING VIA DELPHI-METODEN Introduktion til Delphi-metoden

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

SNAK Spillet om dansk talesprog

SNAK Spillet om dansk talesprog SNAK Spillet om dansk talesprog Lærervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Fagligt indhold i SNAK...4 Sprogholdninger...4 Samtalemekanismer...4 Sammentrækninger...4 Sociale medier...5 Bandeord...5

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Undervisningsprogram Fagområdets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Retlig regulering (FO3) 6. semester SOC 2009: Hold Y Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Fagområdet

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens Fag og læringskonsulent Lene Larsen SOPU København & Nordsjælland Hvem er jeg? Fag og læringskonsulent i SOPU, kursusafdelingen Ergoterapeut Omsorg og demens går hånd i hånd

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART

Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART Om dette hæfte 2 Mange undersøgelser har vist, at børn og unges sociale og økonomiske baggrund har betydning for, hvordan

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Undervisningsplan for Børnehaveklassen

Undervisningsplan for Børnehaveklassen Undervisningsplan for Børnehaveklassen Årsplanen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets overordnede Fælles mål for børnehaveklassen. Undervisningen i børnehaveklassen bliver tilrettelagt så børnene

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Velkommen til 2. undervisningsdag

Velkommen til 2. undervisningsdag Velkommen til 2. undervisningsdag Tættere på elevers læring Et kompetenceudviklingsforløb for skoleledere i Kolding/Haderslev Fredag d. 20. marts 2014 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skolelederforeningentaettere-paa-elevernes-laering

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Samskabelse er en metode til at finde nye løsninger på gamle udfordringer inden for velfærdsområdet. Samskabelse handler om at (gen-)finde ressourcer og muligheder

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Netværksmødet Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010 Betingelser for at forandring lykkedes Forstyrrelse Forstyrrelsen skal være tilpas Tid til eftertanke Anerkendelse / værdsættelse Problem- og Mangeltænkning

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere