Referat. Temamøde om tilvalg - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 4. september 2014 Tid: Kl Sted: Beboerhuset Hjortens Kvarter 10.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Temamøde om tilvalg - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 4. september 2014 Tid: Kl. 17.00-20.31 Sted: Beboerhuset Hjortens Kvarter 10."

Transkript

1 Referat Temamøde om tilvalg - gårdhusene Dato: 4. september 2014 Tid: Kl Sted: Beboerhuset Hjortens Kvarter 10 Deltagere: Beboerrepræsentanter Per Seirup PS (VA 4 Nord) Niels I. Petersen NP (AB Syd) Frank Kunz (AB Syd) Rein Rubenkamp RR (VA 4 Syd) Lars Andersen LA (AB Syd) Vibeke Hansen VHA (VA 4 Syd) Tommy Larsen TL (VA 4 Syd) Henning Knudsen HK (VA 4 Nord) Majbritt Brander (AB Syd) Åge Schultz ÅS (AB Syd) John Kristensen (VA 4 Nord) Jørgen Rosenørn Dorn (VA 4 Nord) Lise Kaadach (VA 4 Nord) Tonny Bodal (VA 4 Syd) Tekniske rådgivere Fie Hermansen FIE (Wissenberg) Søren Nielsen SN (Vandkunsten) Tanja Nors Tardrup TNT (Vandkunsten) Julie Gjetterman Knudsen (Vandkunsten) Administrationen Thomas Furu-Grage TGR (Projektleder) Morten Bo Jensen MBJ (driften VA 4 Nord) Michael Willumsen MIW (Afdelingsleder) Berit Djarling BDJ (Beboerkoordinator) Afbud John Hald JH (afdelingsleder AB Syd) Flemming Wallin FW (VA 4 Syd) Vinie Hansen VIH (VA s Byggeudvalg) Lars Bendix Christensen LBC (Wissenberg) Per Larsen PL (VA 4 Nord) Jesper Rasmussen JRA (Byggechef) Pia Fabricius (VA 4 Nord) Anita Wittusen (VA 4 Syd) Maja Reuter Dorthe Larsen (VA 4 Syd) Eigil Boel (AB Syd) Flemming Holm (AB Syd) Annette Arvin (AB Syd) Åge Schultz (AB Syd) Jeanne Stubtoft (AB Syd) Hakima Lakhissi (AB Syd) Side 1 af 6

2 Kirsten Rothmann (AB Syd) Dennis Kragh (AB Syd) Tove Meyling TM (VA 4 Syd) Referent Fie Hermansen FIE (Wissenberg) Udsendes på mail til: Deltagerne inklusiv ikke fremmødte. Ad. 1 Velkomst og besigtigelse af planchemateriale Plancherne blev besigtiget i starten af mødet, hvorefter Thomas Grage fra BO-VEST bød velkommen. Det fremsendte materiale er udarbejdet på baggrund af et længere udviklingsforløb, hvor tilvalg er blevet drøftet med følgegruppen. Ligeledes er der skelnet til beboernes kommentarer under fremvisning af prøvehusene samt de udfyldte spørgeskemaer. Ad. 2 Valg af ordstyrer Thomas Furu-Grage vælges til ordstyrer. Ad. 3 Proces for beboertilvalg Beboerkoordinator Berit Djarling gennemgik rækkehusenes elektroniske tilvalgskatalog og beskrev processen for beboertilvalg for rækkehusene. Hver lejer har mulighed for at individuelt tilvalg på op til kr., som betales over huslejen over højst 15 år. Den mindste månedlige huslejestigning som følge af individuelt tilvalg er 100 kr. Hvis man tilvælger meget lidt, vil huslejestigningen blive 100 kr. i den tid, det tager at betale for det tilvalgte. Hvis man har brug for hjælp til udfyldelse af tilvalgskataloget, står Berit til rådighed. Tilvalget afsluttes med, at de ønskede tilvalg gennemgås med Berit, og der underskrives i to eksemplarer til ejendomskontoret og til beboeren. Efter underskift kan man stadig logge ind på hjemmesiden for at se det valgte. Ad. 4 Gennemgang af princip for oplæg til tilvalgskatalog Oplæg til tilvalgskataloget er udarbejdet på baggrund af beslutningen på beboermøderne i de tre afdelinger i juni måned Der er en række bygningsdele, der er ens for alle, og som ikke er omfattet af tilvalg. Dette er f.eks. terrændæk, loftsbeklædning og teknikboks. Side 2 af 8

3 Der ud over er der en række elementer, som kan være omfattet af tilvalg. Tilvalgene opdeles i standard (hvis man ikke ønsker at vælge noget andet), omkostningsneutrale tilvalg og tilvalg, der udløser en huslejestigning iht. råderetten. En oversigt over tilvalgene i de forskellige kategorier og for forskellige bygningselementer kan ses af det til mødet fremsendte bilag, Skema til tilvalg. Oplæg til tilvalg for de forskellige emner blev gennemgået for hvert enkelt delemne med efterfølgende debat. For hvert delemne blev følgende tre spørgsmål overvejet: - Er der tilvalg, der mangler? - Er der tilvalg, der skal udgå? - Er der tilvalgs, som skal medtages men med ændringer? Ad. 4 Gennemgang af oplæg til tilvalgskatalog Oplæg til emner i tilvalgskatalog blev gennemgået af Søren Nielsen fra Vandkunsten. I nedenstående tabel ses, hvordan de forskellige tilvalgsmuligheder fordeler sig på standard, alternativ gratis og alternativ merpris (= huslejestigning udover basis). Tekst med almindelig skrift er oplægget gennemgået på mødet, mens tekst med kursiv er emner tilføjet på mødet. Efter tabellen er øvrige kommentarer anført. EMNE STANDARD ALTERNATIV - GRATIS Planløsninger Havefacade Hoveddøre Vindue i tung facade Køkken Gulv Som ved husets opførelse Træ / alu og cementfiber. Brystninger Massiv pladedør med dørspion Udskiftning af eks. vindue Køkken som ved opførelsen Massivt lakeret bøgeparket i hele huset Øvrige planløsninger uden bryggers Dør til lille kammer med tekniskskab kan placeres anderledes(kort gang) Glas i brystninger (ved nyt tag og gulvvarme) Farve Glasdør Koøje Nyt vindue Alternative køkkenpakker. Genbrug af eget køkken. To sokkelhøjder Gulv i genbrugsparket ALTERNATIV MERPRIS Planløsninger med depot/bryggers m/u vaskesøjle. Valg af elementer, materialer og farver Vaskerum med indgang fra badeværelse Arbejdsniche Dobbeltdøre Skydedøre 3 alternative skure ved hoveddør Ny karnap Tilkøb til køkkenpakker Skuffeelementer Overskabe til loft Vitrineskabe Karussel Alternative trægulve (eg, ask og plank) Fliser i hele huset Side 3 af 8

4 (ved nyt tag og gulvvarme) Indvendige døre Gående massive Skydedøre Farve pladedøre - hvid Glasdør til entre Varme Radiator Plan radiator Vand, sanitet og Vandhane i have Standard afløb Halogen eller LED Standard iht. stærkstrømsreglement lamper under overskabe Lysdæmpning El-installation Lysrør under Flere antenne-, overskabe i køkken telefon og IT-stik Ét antenne-, telefon og IT-stik El-udtag i have Flere end 3 stikkontakter i køkken Udelys Genopsat lampe ved hoveddør Lampe i have Hvidevarer Genbrugt komfur Ny emhætte Beboerens eget køleskab Indbyggede Have Græs og fliser, som ved opførelsen Nyt plankeværk med stalddør Alternativt udformet plankeværk Hæk m. låge Hverken plankeværk eller hæk Anderledes placeret belægning Have afsluttet med stabilt grus Selvbyg Ikke indeholdt Evt. medbyg Ikke indeholdt Genbrug Ikke indeholdt Pergola Plante- og bedpakker Skur Flere belægninger Selvbyg af selvindkøbte eller egne genbrugsmaterialer. Indgår ikke i tilvalgskatalog. Materialer og / eller arbejdskraft leveres helt eller delvist af byggesagen. Vægbeklædning i genbrugsparket, ret- eller vrangvendt Standardindretningen er udarbejdet med udgangspunkt i den oprindelige indretning inklusiv køkken fra boligernes opførsel med udgangspunkt i de gamle tegninger. Der er taget kontrolmål i en række boliger, hvor det har vist sig, at tegningerne fra husenes opførsel passer fint med virkeligheden. Den eneste forskel er et teknikskab ved boligernes hoveddør. Der er ens brystningshøjde i begge længer af huset, da det med de alternative indretningsmuligheder ikke på forhånd er givet, hvordan boligens rum placeres. Der ønskes så lave Side 4 af 8

5 brystninger som muligt. Brystningers højde bestemmes af radiatornes højde. Radiatorer er større efter renoveringen, pga. overgangen til lavtemperaturfjernvarme. En beboer foreslår, at man kan booste varmen, inden den kommer ind i huset. Efterskrift: VVS-ingeniøren kender ingen fornuftige metoder til at booste varmen. Det er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilladt at placere vaskemaskine og tørretumbler på de nuværende badeværelser, da afstanden mellem el-installation og vand er for lille iht. krav i Stærkstrømsreglementet. De nye badeværelser er designet med plads til vaskesøjle. Der er stemning for, at bryggers med fliser bliver en tilvalgsmulighed. Ligeledes ønskes tilvalgsmulighed med vaskerum med adgang fra badeværelse. Parterrehuse er ikke behandlet endnu, da de ikke findes i afdeling AB. Vinduespartier har en karmdybde på 25 cm og skal leve op til alle nugældende krav. Med den nuværende indretning er tekniske installationer placeret på den økonomisk mest fordelagtige måde med forventning om, at det indgår i finansieringen med Landsbyggefonden. Dette indbefatter et 60x60 cm skab placeret ved hoveddøren, som delvist står til beboerenes disposition og delvis benyttes til tekniske installationer (vand, varme, evt. ventilation samt el-tavle). Beboernes opfatter det som en forringelse af huse indrettet med kort gang, hvor skabet optager areal i det lille kammer. Der foreslås en tilvalgsmulighed, hvor døren til kammeret placeres anderledes end ved opførelsen (udgang til gang eller nærmere gangen), hvorved rummet bliver mere anvendeligt. En 100 % udendørs placering af alle tekniske installationer vil indebære udførelse af en tilbygning, som vil fordyre projektet uden det må forventes, at det vil kunne indgå sammen med øvrige emner i skema A. El-tavle skal altid placeres indendørs. Kan man forestille sig en indretningsløsning helt uden vægge? Ja, hvis nogen ønsker, det skal være muligt. Der findes allerede nu boliger helt uden vægge. Når beboeren flytter tilbydes boligen, som den er, til den næste beboer, som må etablere de ønskede vægge over rådretten. Med mindre afdelingen beslutter noget andet. Det er tidligere besluttet i følgegruppen, at ekstra vindue i den tunge facade skal være et omkostningsneutralt tilvalg, da det er med til at fremtidssikre boligen, det virker kriminalpræventivt, giver mere lys, samt skaber mulighed for et ekstra rum. Erfaringen fra rækkehusene har vist, at ingen har valgt at betale for etablering af et ekstra vindue. Men i rækkehusene har et ekstra vindue heller ikke medført mulighed for et ekstra værelse. Side 5 af 8

6 En beboer ønsker vinduer mod banen muret til. Der planlægges lydglas i støjbelastede boliger. Mulighed for dobbeltvask er fravalgt, da det er svært at vaske bradepander. Der ønskes høje køkkenarmaturer, så man kan vaske store gryder. Der ønskes overskabe helt til loft, for at få mere opbevaringsplads og nemmere rengøring. Der ønskes tilvalgsmulighed for skuffeelementer, evt. et helt skuffekøkken. Efterskrift: Det anbefales af en rækkehusbeboer, at man har mindst ét skab, da køkkenmaskiner ikke kan placeres i skuffer. Tilvalgsmulighed med flere stik i køkken. Efterskrift: Der er tre frie stik pr. køkken efter renoveringen. Der ud over er der stik til køleskab, komfur og opvaskemaskine. Michael Willumsen gør opmærksom på, at vand og afløb skal placeres samme sted i facaden af hensyn til fremtidig mulighed for ombygning i køkkener. Installationer til vask og komfur kan derefter føres i køkkenernes sokkel til der, hvor de ønskes placeret. Entreprenørfirma varetager nedtagning og genopsætning af køkken, hvis man vælger at genbruge sit eksisterende køkken. Man får ikke mindre husleje af den grund. Men en eventuel tilbagebetaling på et individuelt køkken over råderetten udgår efter renoveringen. Er der planer om at udskifte det genbrugte køkken i Lærken 16A? Køkkenet har tidligere været brugt i en anden bolig og er fuldt funktionelt. Kan man få to sokkelhøjder af hensyn til lave personer? 90 og 93 cm bordhøjde er mulig. Man må ikke foreskrive et bestemt køkkenfirma i udbuddet af juridiske årsager. Hvid bordplade udgår. En skifferplade til afsætning skal indgå som standard sammen med en laminatbordplade, da det er retablering af eksisterende forhold. Det kan overvejes, om en bordplade i højtrykslaminat skal tilbydes som standard, når priserne kendes og kan sammenlignes efter licitationen. Køkkenfirma skal spørges om erfaringer med pushlåger i forhold til slid og rengøring. PCB-holdige fuger på badeværelse fjernes. PCB-holdig lak fjernes fra gulve, hvis de skal genbruges. Side 6 af 8

7 En beboer ønsker rødt lys på badeværelseslystænding. Ingen generel tilslutning. Forslag om generel etablering af tomrør til vand og strøm til haven under renoveringen. Der ønskes pris på opsætning af ny lampe ved hoveddør, som alternativt afdelingstilkøb til genopsætning af eksisterende. Renovering af de tunge facader er ikke indeholdt i projektet udover maling af træværket og afrensning af pladebeklædningen. Lukkede havestuer som tilvalgsmulighed afventer kommunal godkendelse. Bebyggelsesgrad og skattebetaling for udvidelser i arealet skal afklares. Der er fra kommunal side givet grønt lys i forhold til at etablere en overdækket pergola på max 20 kvadratmeter, et skur ved hoveddøren og et haveskur på højst seks kvadratmeter. Eksisterende pergolaer nedrives i forbindelse med renoveringen, hvis ikke de forinden er taget ned af beboeren. Godkendte pergolaer etableret over råderetten for mindre end 10 år siden udløser en økonomisk kompensation. Ældre pergolaer, eller pergolaer opført uden tilladelse, erstattes ikke. Dybden på pergolaen afhænger af placeringen, idet den ene side af huset er længere end den anden, og pergolaens areal ikke må overstige 20 kvadratmeter. Glastag er et ønske fra driften. Valgmuligheden Hæk suppleres af en løs havelåge i hækken. Hækplanter skal være 180 cm fra starten. I den kommende lokalplan er anført en max højde på plankeværker på 180 cm. Der er særlige tilfælde, hvor det med begrundelse i forholdene på stedet vil være relevant med højere plankeværker. Det anbefales, at afdelingen gør indsigelse mod lokalplanen for særlige tilfælde, når lokalplanen kommer i høring nu. Det vil kræve en dispensation fra hegnsloven. Stalddør i plankeværk skal være standard, da det er en retablering af forholdende fra opførelsen. Der ønskes en tilvalgsmulighed, hvor haven afsluttes med stabilt grus over det hele, så man selv kan lægge fliser efterfølgende. Giver ikke fradrag i huslejen. Side 7 af 8

8 På badeværelser udføres gulvfliser i 10x10 cm af hensyn til at kunne opnå det ønskede fald. Vægfliser er 15x15 cm. De forskellige størrelser fliser er valgt, da det det er hurtigst (og dermed billigst) at bygge, og afdelingerne selv skal betale. Der ønskes mulighed for selvbyg. Vandkunsten udarbejder byg-selv tegninger. Der ønskes ligeledes mulighed for genbrug af eksisterende materiale, hvis håndtering, transport og opbevaring kan løses på fornuftig vis, og det ikke fordyrer byggesagen. Ad. 5 Opsamling og videre proces Oplægget til tilvalgskatalog oprettes efter beboernes kommentarer, så det kan prissættes af de bydende entreprenører sammen med de øvrige arbejder. Når de forskellige emner, er blevet prissat beregnes huslejekonsekvenserne af de forskellige poster, og der kan tages stilling til, om der er emner, som skal flyttes mellem de forskellige kategorier standard, gratis tilvalg og tilvalg der udløser huslejestigning. Side 8 af 8

Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen

Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj, afdeling 311 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 311 Dato 2014-02-27 Sted Fredericia Idrætscenter, Fredericia Referent Jenni Herløv Deltagere fra:

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. Velkomst ved formand Hedvig Repstock Valg af dirigent

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 HEKSEDANS OG GRÆSK BLUES 23 JUNI 3 AFDELINGSBESTYRELSENS

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

Individuelle moderniseringer

Individuelle moderniseringer Individuelle moderniseringer 2. udgave Udgivet februar 2006 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax: 33 63 10 01 e-mail: kab@kab-bolig.dk

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Lejet, men helt dit eget

Lejet, men helt dit eget Lejet, men helt dit eget Råderetten DOMEA HOVEDKONTOR Borgergade 6, 1300 København K Telefon: 76 64 64 64 Fax: 76 64 64 65 domea@domea.dk Åbningstider: Man-Ons 8.30-16 Tors 8.30-17 Fre 8.30-14.30 www.domea.dk

Læs mere

Vill. Boligdrømm start her

Vill. Boligdrømm start her a Vill r Boligdrømm e? start her Tak fordi du tager dig tid til, at kigge i vores katalog Jeg håber, at du vil tage dig rigtig god tid. For det er en både vigtig og spændende rejse som du skal ud på, når

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Råder etskatalog Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret B - ordning Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Generelt side 3 o Baggrund o Begreber Individuel råderet side

Læs mere

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE Denne håndbog er ment som en hjælp til at finde de mest nødvendige informationer vedrørende andelsboligforeningen Hestia. Den rummer samtidig de fælles vilkår og regler,

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat. Orienteringsmøde vedr. Blok 5 Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Orienteringsmøde vedr. Blok 5 Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden for afdelingsbestyrelsen. 2. Orientering om møde med Rudersdal/Hørsholm Brandvæsen v/formanden for

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere