fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning"

Transkript

1 fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning De

2 CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K.

3 DANSK Hvordan lommeregnerens dæksel tages af og sættes på Inden du begynder...1 Hold dækslet som vist på illustrationen og træk lommeregneren ud af dækslet. Når du er færdig...2 Hold dækslet som vist på illustrationen og træk lommeregneren ud af dækslet. Sæt altid enden med tastaturet først ind i dækslet. Sæt aldrig enden med displayet ind i dækslet først De-1

4 Sikkerhedsforskrifter Læs nedenstående sikkerhedsforskrifter grundigt, inden du begynder at bruge denne lommeregner. Hold denne brugsvejledning i beredskab til senere konsultation. Forsigtig Dette symbol anvendes til indikering af information, som kan resultere i personskade og/eller materiel skade, hvis den ignoreres. Batterier Når du har taget batteriet ud af lommeregneren, skal det anbringes på et sikkert sted, hvor der ikke er fare for, at små børn får fat i det og kommer til at sluge det. Hold altid batterier utilgængelige for små børn. Søg straks lægehjælp, hvis et batteri skulle blive slugt. Forsøg aldrig at oplade batterier, skille dem ad, eller tillade at de kortslutter. Lad dem ikke komme i nærheden af åben ild og skil dig ikke af med dem ved at brænde dem. Fejlagtig anvendelse af batterierne kan forårsage udsivning af batteri-elektrolyt, som kan volde skade på ting i nærheden og resultere i brand og/eller personskade. Sæt altid batteriet i, så dets positive k og negative l side vender i rigtig retning i lommeregneren. Tag batteriet ud, hvis lommeregneren ikke skal anvendes i længere tid (fx-82ms/fx-83ms/fx- 270MS/fx-350MS). Brug kun et batteri af den type, der er beregnet til denne lommeregner som angivet i denne brugsvejledning. De-2

5 Hvis lommeregneren skal kasseres Skil dig aldrig af med lommeregneren ved at brænde den. Dette kan bevirke, at visse dele af den pludseligt eksploderer med risiko for brand og/eller personskade. De i denne brugsvejledning viste display og illustrationer (som for eksempel tastafmærkninger) tjener kun til illustrationsformål og kan derfor afvige noget fra det, de rent faktisk repræsenterer. Indholdet af denne brugsvejledning kan ændres uden varsel. CASIO Computer Co., Ltd. påtager sig i intet tilfælde noget ansvar for specielle, indirekte, tilfældige eller efterfølgende skader i forbindelse med eller grundet købet eller anvendelsen af dette produkt. Ydermere påtager CASIO Computer Co., Ltd. sig intet ansvar for krav af nogen som helst art i forbindelse med anvendelsen af dette produkt af tredjepart. Korrekt behandling Husk at trykke på 5-knappen, inden du tager lommeregneren i brug for første gang. Batteriet skal skiftes ud med et nyt mindst en gang hvert tredie år (fx-83ms/fx-85ms/fx-270ms/fx-300ms/ fx-350ms) eller mindst en gang hvert andet år (fx- 82MS), uanset om lommeregneren fungerer normalt. Et udtjent batteri kan lække, hvorved lommeregneren kan lide skade og holde op med at virke. Lad aldrig et udtjent batteri sidde tilbage i lommeregneren. Det batteri, som følger med denne enhed, aflades en smule under forsendelsen og opbevaring. På grund af dette kan det være nødvendigt at udskifte det, inden end den forventede batterilevetid er nået. Lav batterieffekt kan bevirke, at indholdet af hukommelsen bliver ødelagt eller går helt tabt. Sørg altid for at opbevare alle vigtige data i udskrevet form. De-3

6 Undgå at anvende og opbevare batterier på steder med stærk varme eller kulde. Meget lave temperaturer kan bevirke, at displayet virker langsommere, at displayet svigter helt og at batterilevetiden afkortes. Undgå ligeledes at anvende lommeregneren i direkte sol, i nærheden af et vindue, i nærheden af et varmeapparat eller hvor den kan blive udsat for stærk varme. Varme kan medføre misfarvning eller deformering af lommeregnerens ydre og desuden beskadige det interne kredsløb. Undgå at anvende og opbevare lommeregneren på steder med høj luftfugtighed og meget støv. Vær påpasselig med aldrig at lade lommeregneren ligge på et sted, hvor den kan blive udsat for vandstænk, fugt og støv. Dette kan bevirke, at det interne kredsløb lider skade. Pas på ikke at komme til at tabe lommeregneren eller på anden vis udsætte den for kraftige stød. Lommeregneren må aldrig bøjes eller klemmes. Undgå at gå rundt med lommeregneren i bukselommen eller i lommen på kropsnært tøj, hvor den kan blive bøjet eller klemt. Forsøg aldrig at skille lommeregneren ad. Tryk aldrig på lommeregnerens taster med spidsen af en kuglepen eller et andet spidst instrument. Brug en blød, tør klud til udvendig aftørring af lommeregneren. Hvis lommeregneren er blevet meget snavset, skal den tørres ren med en klud, der er fugtet i en tynd blanding af vand og et mildt, neutralt rengøringsmiddel. Vrid kluden godt op, inden du tørrer lommeregneren af. Brug aldrig fortynder, rensebenzin eller andre flygtige værker til rengøring af lommeregneren. Dette kan bevirke, at mærker/symboler kan forsvinde og at lommeregnerens ydre kan lide skade. De-4

7 Indholdsfortegnelse Hvordan lommeregnerens dæksel tages af og sættes på... 1 Sikkerhedsforskrifter... 2 Korrekt behandling... 3 To-liniers display... 7 Inden du begynder kfunktionsindstillinger... 7 kindtastningskapacitet... 8 khvordan man retter i en udregning... 8 kfremkaldningsfunktion... 9 kfejlfinder... 9 kmulti-meddelelser... 9 keksponentielle displayformater kdecimalpunktum og separator-symboler kinitialisering af lommeregneren Grundlæggende udregninger karitmetiske udregninger kbrøk-operationer kudregninger med procenter kudregninger med grader, minutter, sekunder kfix, SCI, RND Udregninger med hukommelse kfacithukommelse kefterfølgende udregninger kuafhængig hukommelse kvariable størrelser Udregninger med videnskabelige funktioner ktrigonometriske/omvendte trigonometriske funktioner De-5

8 khyperboliske/omvendte hyperboliske funktioner ktitals og naturlige logaritmer/antilogaritmer kkvadratrødder, kubikrødder, rødder, kvadrater, kubiktal, reciprokke tal, fakulteter, tilfældige tal, π og permutation/kombination komregning af vinkelenhed komskrivning af koordinater (Pol (x, y), Rec (r, )) kudregninger med teknisk notation Statistiske udregninger Standardafvigelse Udregninger med regression Teknisk information khvis der er opstået et problem kfejlmeddelelser krækkefølge af operationer kstabler kindtastningsområder Strømforsyning Specifikationer De-6

9 To-liniers display To-liniers displayet gør det muligt at se både udregningsformlen og dens facit samtidigt. Den øverste linie viser udregningsformlen. Den nederste linie viser facit. Et separatorsymbol kommer frem for hver tre cifre, hvis heltalsdelen af mantissen har flere end tre cifre. Inden du begynder... k Funktionsindstillinger Inden du påbeynder en udregning, skal du først indtaste den korrekte funktionsindstilling som vist i nedenstående tabel. For at udføre denne type Tryk på For at vælge denne udregninger: disse taster: funktionsindstilling: Almindelige aritmetiske udregninger F 1 COMP Standardafvigelse F 2 SD Udregninger med regression F 3 REG Indtrykning af F-tasten mere end en gang får yderligere opsætningsskærme frem. Opsætningsskærmene beskrives i de afsnit i denne brugervejledning, hvor de rent faktisk anvendes til at ændre klargøringen af lommeregneren. I denne brugsvejledning angives betegnelsen på den funktionsindstilling, du skal indtaste for at udføre de beskrevne udregninger, i hovedtitlen i hvert afsnit. De-7

10 Eksempel: Statistiske udregninger De-8 SD REG Bemærk! Tryk på A B 2(Mode) = for at gå tilbage til udregnings-funktionsindstillingen vist herunder. Udregnings-funktionsindstilling: COMP Vinkelenhed: Deg Eksponentielt displayformat: Norm 1 Brøk-displayformat: a b /c Decimalpunktumkarakter: Dot Funktionsindikatorerne vises i den øverste del af displayet. Husk at kontrollere den aktuelle udregningsfunktionsindstilling (SD, REG, COMP) og indstilling af vinkelenhed (Deg, Rad, Gra), inden udregningen begyndes. k Indtastningskapacitet Det hukommelsesområde, der anvendes til indtastning af udregninger, kan rumme 79 trin. Der anvendes et trin, hver gang du trykker på en nummertast eller en aritmetisk operationstast ( +,,, -, \ ). Indtrykning af tasterne A eller p tager ikke et trin, så indtastning af A D, for eksempel, tager kun et trin. Det er muligt at indtaste op til 79 trin for en enkelt udregning. Når du indtaster trin 73 i en hvilken som helst udregning, skifter markøren fra _ til k som tilkendegivelse af, at hukommelsen er ved at være opbrugt. Hvis du har brug for at indtaste mere end 79 trin, skal du dele din udregning i to eller flere dele. Indtrykning af g tasten kalder det sidst opnåede facit frem, som kan anvendes i en efterfølgende udregning. Se Facithukommelse angående yderligere information om anvendelse af g tasten. k Hvordan man retter i en udregning Brug e og r til at flytte markøren til det ønskede sted. Tryk på [ for at slette tallet eller funktionen ved den aktuelle markørposition.

11 Tryk på A K for at skifte til en indføjelsesmarkør t. Indtastning af et eller andet, mens indføjelsesmarkøren ses i displayet, bevirker at det indtastede indsættes ved indføjelsesmarkørens position. Indtrykning af A K eller = går tilbage til den normale markør fra indføjelsesmarkøren. k Fremkaldningsfunktion Hver gang du udfører en udregning, vil fremkaldningsfunktionen gemme udregningsformlen og dens facit i replay-hukommelsen. Indtrykning af [ tasten kalder formlen og facit af den sidst udførte udregning frem. Indtrykning af [ igen går tilbage i sekvensen (ny-tilgammel) gennem tidligere udførte udregninger. Indtrykning af e eller r tasten, mens en fremkaldningshukommelsesudregning er på displayet, skifter til redigeringsskærmen. Indtrykning af e eller r tasten umiddelbart efter at du har afsluttet en udregning, får redigeringsskærmen for denne udregning frem. Indtrykning af t vil ikke slette fremkaldningshukommelsen, så den sidst udførte udregning kan kaldes frem, selv efter at du har trykket på t. Fremkaldningshukommelsens kapacitet er 128 bytes til lagring af både udtryk og facitter. Fremkaldningshukommelsens slettes, hver gang du udfører følgende: Trykker på 5 tasten. Initialiserer funktionsindstillinger og indstillinger ved indtrykning af A B 2(eller 3) =. Skifter fra en udregningsfunktionsindstilling til en anden. Slukker for lommeregneren. k Fejlfinder Indtrykning af r eller e efter en fejl viser udregningen med markøren ved det sted, hvor fejlen er sket. k Multi-meddelelser En multi-meddelelse er et udtryk, som består af to eller flere mindre udtryk, som sammenføjes ved hjælp af et kolon ( : ). Eksempel: For at addere og derefter multiplicere facittet med 4. De-9

12 2 + 3 p \ g - 4 = Disp = 20. k Eksponentielle displayformater Der kan vises op til 10 cifre på lommeregnerens display. Større værdier angives automatisk med anvendelse af eksponentiel rotation. I tilfælde af decimalværdi kan der vælges mellem to formater, der bestemmer ved hvilket punkt den ekponentielle rotation anvendes. For at ændre det eksponentielle displayformat, skal du trykke på F tasten et vist antal gange, indtil du får opsætningsskærmen for eksponentielt format frem som vist herunder. Fix Sci Norm Ans 4 Tryk på 3. På den skærm til valg af format, som kommer frem, trykkes på 1 for at vælge Norm 1 eller på 2 for at vælge Norm 2. unorm 1 Med Norm 1 vil den eksponentielle rotation automatisk blve anvendt for heltalsværdier med flere end 10 cifre og decimalværdier med flere end to decimalpladser. unorm 2 Med Norm 2 vil den eksponentielle rotation automatisk blve anvendt for heltalsværdier med flere end 10 cifre og decimalværdier med flere end ni decimalpladser. Alle eksemplerne i denne brugsvejledning viser facitter med brug af Norm 1 format. k Decimalpunktum og separator-symboler Det er muligt at anvende skærmen til opsætning af displayet (Disp) til hurtigt at specificere symbolerne til decimalpunktummet og det 3-cifrede separator. For at ændre indstillingen af decimalpunktummet og separator-symbolet, skal du trykke nogle gange på F tasten, indtil du får til den herunder viste opsætningsskærm frem. De-10

13 Disp 1 Få vælgerskærmen frem. 1 r Tryk på den nummertast ( 1 eller 2), som svarer til den indstilling, der skal anvendes. 1(Dot): Decimalpunktum, komma-separator 2(Comma): Decimalkomma, punktum-separator k Initialisering af lommeregneren Udfør følgende tastoperationer, når du vil initialisere udregnings-funktionsindstillingen og opsætningen, og slette fremkaldningshukommelsen og variablerne. A B 3(All) = Grundlæggende udregninger COMP k Aritmetiske udregninger Brug F tasten til at indtaste funktionsindstillingen COMP, når du vil udføre grundlæggende udregninger. COMP...F 1 Negative værdier indeni udregninger skal være i parenteser. Se Rækkefølge af operationer angående detaljer. Derfor er det ikke nødvendigt at omslutte en negativ eksponent med parenteser. sin 2, S 2.34 e D 5 Eksempel 1: 3 ( ) 1, e D 9 = Eksempel 2: 5 (9 7) R T = Du kan springe alle T operationer over inden =. De-11

14 k Brøk-operationer uudregninger med brøker Værdierne vises automatisk i decimalformat, når det samlede antal cifre i en brøkværdi (heltal + tæller + nævner + separator) overstiger Eksempel 1: C C 5 = Eksempel 2: C 1 C C 2 C 3 = Eksempel 3: 2 C 4 = Eksempel 4: 1,6 2,1 1 C = 2 Facit af udregningerne med blandede brøk- og decimalværdier er altid decimal. udecimal Brøk omregning Anvend nedenstående operation til at ændre udregningsfacitter mellem decimalværdier og brøkværdier. Bemærk, at det kan tage helt op til to sekunder at udføre ændringen. Eksempel 1: 2,75 2 Eksempel 2: (Decimal Brøk) 2.75 = 2.75 C A B ,5 (Brøk Decimal) 1 C 2 = De-12 C C

15 ublandet brøk Forkert brøk omregning 2 5 Eksempel: C 2 C 3 = A B A B Du kan anvende skærmen til opsætning af displayet (Disp) til at speificere displayformatet, hvis en brøkudregnings facit er større en et. Tryk flere gange på q tasten, indtil du får den herunder viste opsætningsskærm frem. Disp 1 Vis vælgerskærmen. 1 Tryk på den nummertast ( 1 eller 2), som svarer til den indstilling, der skal anvendes. 1(a b /c): Blandet brøk 2(d/c): Forkert brøk Der opstår en fejl, hvis du forsøger at indtaste en blandet brøk, mens d/c displayformatet er valgt. k Udregninger med procenter Eksempel 1: Udregning af 12% af 1500 (180) De A v Eksempel 2: Udregning af, hvor stor en procentdel 660 er af 880 (75%) 660 \ 880 A v Eksempel 3: 15% tillæg til 2500 (2875) Eksempel 4: 25% afslag på 3500 (2625) A v A v,

16 Eksempel 5: 20% afslag på en sum på 168, 98 og 734 (800) = g A j 1 p 1-20 A v, * *Hvis du vil anvende den aktuelle facithukommelsesværdi i en udregning med tillæg eller afslag som vist her, skal du tildele facithukommelsesværdien til en variabel og derefter anvende variablen i tillæg/afslag-udregningen. Dette skyldes, at den udregning, der udføres, når der trykkes på v, gemmer et facit i facithukommelsen, inden der trykkes på, tasten. Eksempel 6: Hvis 300 gram lægges til en prøve med en oprindelig vægt på 500 gram, hvad er da den procentuelle vægtforøgning? (160%) A v Eksempel 7: Hvad er den procentuelle ændring, hvis en værdi øges fra 40 til 46? Eller hvis den øges til 48? (15%, 20%) 46, 40 A v e e e e e e 8 = k Udregninger med grader, minutter, sekunder Du kan udføre seksagesimale udregninger med brug af grader (timer), minutter og sekunder og omregne mellem sekagesimale værdier og decimalværdier. Eksempel 1: Ændring af decimalværdien 2,258 til en seksagesimal værdi og derefter ændring tilbage til en decimalværdi = A O I De-14

17 Eksempel 2: For at udføre følgende udregning: ,45 12 I 34 I 56 I = k FIX, SCI, RND For at ændre indstillingerne af antallet af decimalpladser, antallet af betydende cifre eller det eksponentielle displayformat, skal du trykke flere gange på F tasten, indtil du får opsætningsskærmen for eksponentielt format frem som vist herunder. Tryk på den nummertast ( 1, 2 eller 3), som svarer til den opsætningspost, der skal ændres. 1 (Fix): Antal decimalpladser 2 (Sci): Antal betydende cifre 3 (Norm): Eksponentielt displayformat Eksempel 1: \ 7-14 = (Specificerer tre decimalpladser) Fix Sci Norm F... 1(Fix) 3 De-15 FIX (Intern udregning fortsætter med brug af 12 cifre.) 200 \ 7 = = Udfører den samme udregning med brug af det specificerede antal decimalpladser. 200 \ 7 = (Intern afrunding) A Q - 14 = Tryk på F... 3(Norm) 1 for at slette Fix specifikationen. Eksempel 2: 1 3, facit angives med 2 betydende cifre (Sci 2) F... SCI 2(Sci) 2 1 \ 3 =

18 Tryk på F... 3(Norm) 1 for at slette Sci specifikationen. Udregninger med hukommelse COMP Brug F tasten til at vælge funktionsindstillingen COMP, hvis du vil udføre en udregning med brug af hukommelsen. COMP... F 1 k Facithukommelse Hver gang du trykker på = efter indtastning af værdier eller et udtryk, vil det udregnede facit automatisk opdatere svarhukommelsens kapacitet ved at gemme facit i hukommelsen. I tilgift til =, opdateres facithukommelsens indhold også med facit, hver gang du trykker på A v,, A { eller A j efterfulgt af et bogstav (A til og med F, eller M, X eller Y). Facithukommelsens indhold kan kaldes frem ved indtrykning af g. Der kan gemmes op til 12 cifre i facithukommelsen for mantissen og to cifre for eksponenten. Facithukommelsens indhold opdateres ikke, hvis operationen, som udføres med en af de ovennævnte taster, resulterer i en fejl. k Efterfølgende udregninger Du kan anvende det udregningsfacit, som vises på displayet (og som også er gemt i facithukommelsen) som den første værdi i den næste udregning. Bemærk, at indtrykning af en operationstast, mens et facit vises, bevirker at den viste værdi ændres til Ans og dermed indikerer, at det er den værdi, som nu er gemt i facithukommelsen. Facit af en udregning kan også anvendes med en efterfølgende funktion af Type A (x 2, x 3, x 1, x!, DRG'), +,, ^(x y ), x,,, npr og ncr. De-16

19 k Uafhængig hukommelse Værdier kan indtastes direkte i hukommelsen, føjes til hukommelsen, eller trækkes fra hukommelsen. Den uafhængige hukommelse er praktisk ved udregning af kumulative værdier. Den uafhængige hukommelse betjener sig af det samme hukommelsesområde som variabel M. Indtast 0 A j 3 (M+), hvis den uafhængige hukommelse ønskes slettet. Eksempel: A j 3 (M+) , 6 ) A { (Ialt) (M+) k Variable størrelser Der er ni variabler (A til og med F, M, X og Y), som kan anvendes til at lagre data, konstanter, facitter og andre værdier. Anvend følgende operation for at slette data, som en bestemt variabel er forsynet med: 0 A j 1. Denne operation sletter den data, som variabel A er forsynet med. Udfør følgende tastoperation, hvis du vil slette de værdier, som samtlige variabler er forsynet med. A B 1(Mcl) = Eksempel: 193,2 23 8,4 193,2 28 6, A j 1 \ 23 = p 1 \ 28 = De-17

20 Udregninger med videnskabelige funktioner COMP Brug F tasten til at indtaste funktionsindstillingen COMP, hvis du vil udføre udregninger med videnskabelige funktioner. COMP...F 1 Visse typer udregninger kan tage længere tid at fuldføre. Vent til facit er kommet frem i displayet, inden du begynder den næste udregning. π = 3, k Trigonometriske/omvendte trigonometriske funktioner For at ændre standardvinkelenheden (grader, radianer, gradienter), skal du trykke flere gange på F tasten, indtil du får opsætningsskærmen for vinkelenhed frem som vist herunder. Deg Rad Gra Tryk på den nummertast (1, 2 eller 3), som svarer til den indstilling, der skal anvendes. π (90 = radianer = 100 gradienter) 2 Eksempel 1: sin , q... 1(Deg) S 63 I 52 I 41 I = π Eksempel 2: cos ( rad) 0,5 q... 2(Rad) 3 W R A x \ 3 T = Eksempel 3: cos 1 2 π 0,25 π (rad)( 2 4 (rad)) q... 2 (Rad) A V R L 2 \ 2 T = g \ A x = De-18

21 Eksempel 4: tan 1 0,741 36, q... 1(Deg) A g = k Hyperboliske/omvendte hyperboliske funktioner Eksempel 1: sinh 3,6 18, M S 3.6 = Eksempel 2: sinh , M A j 30 = k Titals og naturlige logaritmer/ antilogaritmer Eksempel 1: log 1,23 0, R 1.23 = Eksempel 2: In 90 (= log e 90) = 4, T 90 = ln e 1 T p P = Eksempel 3: e ,46579 A U 10 = Eksempel 4: 10 1,5 31, A Q 1.5 = Eksempel 5: 2 3 0,125 2 W D 3 = Eksempel 6: ( 2) 4 16 R D 2 T W 4 = Negative værdier indeni udregninger skal være i parenteser. Se Rækkefølge af operationer angående detaljer. k Kvadratrødder, kubikrødder, rødder, kvadrater, kubiktal, reciprokke tal, fakulteter, tilfældige tal, π og permutation/kombination Eksempel 1: , L 2 + L 3 - L 5 = Eksempel 2: , A D 5 + A D R D 27 T = Eksempel 3: ( = 123 ) 1, A H 123 = Eksempel 4: K = 1 7 De-19

22 Eksempel 5: N = 1 Eksempel 6: R 3 a, 4 a T a = Eksempel 7: 8! A f = Eksempel 8: Frembringelse af et tilfældigt tal mellem 0,000 og 0,999 A M = (Ovenstående værdi er kun et eksempel. Facit er forskelligt hver gang.) Eksempel 9: 3π 9, A x = Eksempel 10: Bestemmelse af, hvor mange forskellige 4-cifrede værdier, der kan frembringes, med brug af tallene 1 til og med 7. Tallene kan ikke duplikeres indenfor den samme 4- cifrede værdi (1234 er tilladt, men 1123 er ikke).(840) 7 A m 4 = Eksempel 11: Bestemmelse af, hvor mange forskellige grupper på 4 medlemmer, der kan organiseres i en gruppe på 10 personer (210) 10 n 4 = k Omregning af vinkelenhed Tryk på A v for at få følgende menu frem. D R G Indtrykning af 1, 2 eller 3 ændrer den viste værdi til den tilsvarende vinkelenhed. Eksempel: Ændring af 4,25 radianer til grader q... 1(Deg) r 4.25 A v 2(R) = De-20

23 k Omskrivning af koordinater (Pol (x, y), Rec (r, θ )) Variablerne E og F forsynes automatisk med facit af udregningerne. Eksempel 1: Omskivning af polære koordinater (r 2, 60 ) til retvinklede koordinater (x, y) (Deg) x 1 A F 2 P 60 T = y 1, o Tryk på 0 n for at vise værdien af x, eller på 0 o for at vise værdien af y. Eksempel 2: Omskrivning af retvinklede koordinater (1, 3) til polære koordinater (r, ) (Rad) r 2 f 1 P L 3 T = θ 1, o Tryk på 0 n for at vise værdien af r, eller på 0 o for at vise værdien af. k Udregninger med teknisk notation Eksempel 1: Ændring af meter til kilometer 56, = J (km) Eksempel 2: Ændring af 0,08125 gram til milligram 81, = J (mg) Statistiske udregninger Standardafvigelse SD REG SD Brug F tasten til at vælge funktionsindstillingen SD, hvis du vil udføre statistiske udregninger med brug af standardafvigelse. SD...F 2 I funktionsindstillingen SD og funktionsindstillingen REG fungerer -tasten som S-tasten. De-21

24 Begynd altid dataindtastning med A B 1 (Scl) = for at slette den statistiske hukommelse. Indtast data ved hjælp af nedenstående indtastningssekvens. <x-data> S Indtastet data anvendes til at udregne værdier for n, Σx, Σx 2, o, σn og σn-1, som kan kaldes frem ved hjælp af tastoperationer, som er angivet her. Fremkaldning af denne type værdi: Tryk på disse taster: Σx 2 A U 1 Σx A U 2 n A U 3 o A X 1 σn A X 2 σn-1 A X 3 Eksempel: Udregning af σn 1, σn, o, n, Σx og Σx 2 for den følgende data: 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52 I funktionsindstillingen SD: A B 1 (Scl) = (Stat clear) 55 S n= SD 1. Ved hvert tryk på S for at registrere indtastningen, vil antallet af dataindtastninger op til dette punkt blive angivet i displayet (n værdi). 54 S 51 S 55 S 53 S S 54 S 52 S Eksempel på standardafvigelse (σn 1) = 1, A X 3 = Befolknings-standardafvigelse (σn) = 1, A X 2 = Aritmetisk gennemsnit (o) = 53,375 A X 1 = Antal data (n) = 8 A U 3 = Sum af værdier (Σx) = 427 A U 2 = Sum af kvadratet af værdier (Σx 2 ) = A U 1 = Forsigtighedsregler for data-indtastning S S indtaster den samme data to gange. Det er muligt at udføre flere indtastninger af den samme data med brug af A G. Hvis du for eksempel vil indtaste data 110 gange, skal du trykke på 110 A G 10 S. De-22

25 Ovennævnte tastoperationer kan udføres i en hvilken som helst rækkefølge og ikke nødvendigvis kun som vist herover. Under indtasting af data eller når indtastning af data er fuldført, kan man anvende [- og ]-tasterne til at rulle gennem indtastet data. Hvis flere indtastninger af den samme data udføres med A G for at specificere datafrekvensen (antal dataposter) som beskrevet herover, vil rulning gennem data vise både dataposten og en separat skærm for datafrekvensen (Freq). Derefter kan du redigere den indtastede data, hvis du ønsker det. Indtast den nye værdi, og tryk derefter på = tasten for at erstatte den gamle værdi med den nye. Dette betyder også, at hvis du ønsker at udføre en eller anden anden operation (udregning, fremkaldning af facit af statistiske udregninger etc.), skal du altid trykke på t tasten først for at afslutte data-displayet. Indtrykning af S tasten i stedet for =, efter at der er ændret værdi på displayet, registrerer den indtastede værdi som en ny datapost og lader den gamle værdi være urørt. Det er muligt at slette en vist dataværdi med brug af [ og ] ved at trykke på A U. Sletning af en dataværdi bevirker, at alle efterfølgende værdier rykker op. De dataværdier, der registreres, gemmes normalt i udregningshukommelsen. Meddelelsen Data Full kommer frem, og det vil ikke være muligt at indtaste flere data, hvis der ikke er nogen hukommelse tilbage til lagring af data. Hvis denne situation opstår, skal du trykke på = tasten for at få nedenstående skærm frem. Ed i t OFF ESC 1 2 Tryk på 2 for at afslutte indtastningen af data uden at registrere den værdi, der netop er indtastet. Tryk på 1, hvis du vil registrere den værdi, der netop er indtastet, uden at gemme den i hukommelsen. Hvis du imidlertid gør dette, vil du ikke kunne vise eller redigere nogen af de data, du har indtastet. Tryk på A U, hvis du vil slette netop indtastet data. De-23

26 Efter indtastning af statistisk data i funktionsindstillingen SD eller funktionsindstillingen REG, vil det ikke mere være muligt at vise eller redigere enkelte dataposter, når de følgende operationer er udført. Ændring til en anden funktion Ændring af regressionstypen (Lin, Log, Exp, Pwr, Inv, Quad) Udregninger med regression REG Brug F tasten til at vælge funktionsindstillingen REG, hvis du vil udføre statistiske udregninger med brug af regression. REG...F 3 I funktionsindstillingen SD og funktionsindstillingen REG fungerer -tasten som S-tasten. Indtastning af funktionsindstillingen REG får skærme som den herunder viste frem. Lin Log Exp r Pw r Inv Quad De-24 e Tryk på den nummertast ( 1, 2 eller 3), som svarer til den type regression, der skal anvendes. 1 (Lin) : Lineær regression 2 (Log) : Logaritmisk regression 3 (Exp) : Eksponentiel regression r 1 (Pwr) : Potens regression r 2 (Inv) : Omvendt regression r 3 (Quad) : Kvadratisk regression Begynd altid dataindtastning med A B 1 (Scl) = for at slette den statistiske hukommelse. Indtast data ved hjælp af nedenstående indtastningssekvens. <x-data> P <y-data> S

27 De med en regressionsudregning frembragte værdier afhænger af de indtastede værdier, og facitterne kan kaldes frem med de i nedenstående tabel viste tastoperationer. Fremkaldning af denne type værdi: Tryk på disse taster: Σx 2 A U 1 Σx A U 2 n A U 3 Σy 2 A U r 1 Σy A U r 2 Σxy A U r 3 o A X 1 xσ n A X 2 xσ n-1 A X 3 p A X r 1 yσ n A X r 2 yσ n-1 A X r 3 Regressionskoefficient A A X r r 1 Regressionskoefficient B A X r r 2 Kun ikke-kvadratisk regression Korrelationskoefficient r A X r r 3 m A X r r r 1 n A X r r r 2 Den følgende tabel viser de tastoperationer, der skal anvendes til at fremkalde facitter i tilfælde af kvadratisk regression. Fremkaldning af denne type værdi: Tryk på disse taster: Σx 3 A U r r 1 Σx 2 y A U r r 2 Σx 4 A U r r 3 Regressionskoefficient C A X r r 3 m1 A X r r r 1 m2 A X r r r 2 n A X r r r 3 Værdierne i ovenstående tabeller kan anvendes indeni udtrykkene på samme måde som man anvender variable størrelser. De-25

28 ulineær regression Regressionsformlen for lineære regressioner er: y = A + Bx. Eksempel: Atmosfærisk tryk vs. temperatur Temperatur Atmosfærisk tryk 10 C 1003 hpa 15 C 1005 hpa 20 C 1010 hpa 25 C 1011 hpa 30 C 1014 hpa Udfør lineære regression for at bestemme regressionsformelleddene og korrelationskoefficienten for hosstående data. Brug dernæst regressionsformlen til at beregne det atmosfæriske tryk ved 5 C og 1000 hpa. Udregn til sidst bestemmelseskoefficienten (r 2 ) og kovarianseksemplet. I funktionsindstillingen REG: 1(Lin) A B 1 (Scl) = (Stat clear) n= 10 P1003 S Ved hvert tryk på S for at registrere indtastningen, vil antallet af dataindtastninger op til dette punkt blive angivet i displayet (n værdi). 15 P 1005 S 20 P1010 S 25 P 1011 S 30 P 1014 S Regressionskoefficient A = 997,4 A X r r 1 = Regressionskoefficient B = 0,56 A X r r 2 = Korrelationskoefficient r = 0, A X r r 3 = Atmosfærisk tryk ved 5 C = 994,6 E D 5 F A X r r r 2 = Temperatur ved 1000 hpa = 4, A X r r r 1 = Bestemmelseskoefficient = 0, A X r r 3 K = De-26 REG 1.

29 Kovarianseksempel = 35 E A U r 3, A U 3 - A X 1 - A X r 1 F \ E A U 3, 1 F = Logaritmisk regression y A B In x Eksponentiel regression y A e B x (In y In A + Bx) Potens-regression y A x B (In y In A + BIn x) Omvendt regression y A B 1 /x ukvadratisk regression Regressionsformlen for kvadratisk regression er: y = A + Bx + Cx 2. Eksempel: xi yi Udfør kvadratisk regression for at 29 1, , , , ,0 ulogaritmisk, eksponentiel, potens- og omvendt regression Brug de samme tastoperationer som ved lineær regression til at fremkalde facitter for disse typer regression. Følgende viser regressionsformlerne for hver type regression. bestemme regressionsformelleddene for hosstående data. Brug dernæst regressionsformlen til at beregne værdierne for n (beregnet værdi af y) for xi = 16 og m (beregnet værdi af x) for yi = 20. I funktionsindstillingen REG: r 3(Quad) A B 1 (Scl) = (Stat clear) 29 P1.6 S 50 P 23.5 S 74 P 38.0 S 103 P 46.4 S 118 P 48.0 S Regressionskoefficient A = 35, A X r r 1 = Regressionskoefficient B = 1, A X r r 2 = Regressionskoefficient C = 6, A X r r 3 = De-27

fx-82solar fx-85b RCA 500423-001V01 http://world.casio.com/edu/

fx-82solar fx-85b RCA 500423-001V01 http://world.casio.com/edu/ De fx-82solar fx-85b RCA 500423-001V01 http://world.casio.com/edu/ fx-82solar fx-85b CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. Indholdsfortegnelse Korrekt behandling

Læs mere

TD. CASIO COMPUTER CO., L

TD. CASIO COMPUTER CO., L fx-82sx W CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. Indholdsfortegnelse Korrekt behandling 135 Funktionsindstillinger 136 Grundlæggende udregninger 138 Udregninger

Læs mere

VIDENSKABELIG LOMMEREGNER LCD 8110 BRUGERMANUAL. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk Hattingen

VIDENSKABELIG LOMMEREGNER LCD 8110 BRUGERMANUAL. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk Hattingen VIDENSKABELIG LOMMEREGNER LCD 8110 BRUGERMANUAL Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen Sikkerhedsanvisninger........................ 4 Korrekt anvendelse................................

Læs mere

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS De fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ Indhold Vigtig information... 2 Prøveudregninger...

Læs mere

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ De fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Om denne brugsvejledning Markeringen

Læs mere

fx-991es Brugsvejledning

fx-991es Brugsvejledning De fx-991es Brugsvejledning RCA501281-001V01 http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Om denne brugsvejledning Markeringen MATH angiver et eksempel, som betjener

Læs mere

FlexMatematik B. Introduktion

FlexMatematik B. Introduktion Introduktion TI-89 er fra start indstillet til at åbne skrivebordet med de forskellige applikationer, når man taster. Almindelige regneoperationer foregår på hovedskærmen som fås ved at vælge applikationen

Læs mere

1121 PD L. Brugervejledning

1121 PD L. Brugervejledning 1121 PD L Brugervejledning Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd........ 3 Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse.... 5 Skydeknap funktioner......

Læs mere

HP 6S Videnskabelig kalkulator

HP 6S Videnskabelig kalkulator HP 6S Videnskabelig kalkulator H 1 1 FRALÆGGELSE Denne håndbog og eksempler heri stilles til rådighed uden forandringer, og er underkastet ændringer uden varsel. Undtagen i den udstrækning som loven forbyder,

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

F-789SGA BURGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEET

F-789SGA BURGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEET F-789SGA BURGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEET E-IM-2721 DANSK SUOMI DANSK Indhold Display...S.3 Startvejledning Tænd og Sluk...S.4 Justering af Displaykontrast...S.4 Valg af Status... S.4-5 Menuen Programfunktioner...

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Introduktion til TI-Nspire 1. Dokumentformat

Introduktion til TI-Nspire 1. Dokumentformat 1 Dokumentformat Åbn TI-Nspire. Første gang man åbner programmet vises som regel et skærmbillede fra en håndholdt lommeregner. Denne visning skiftes til Computer i menuen eller ved ALT-Shift-C. Denne indstilling

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

TI-30X B og TI-30X S. Foregående indtastninger # $ Sidste svar %i. Generelle oplysninger. Operationernes rækkefølge.

TI-30X B og TI-30X S. Foregående indtastninger # $ Sidste svar %i. Generelle oplysninger. Operationernes rækkefølge. TI-30X B og TI-30X S Videnskabelige regnemaskiner Texas Instruments 7800 Banner Dr. Dallas, TX 75251 U.S.A. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 3542 CG Utrecht - The Netherlands ¾ www.ti.com/calc

Læs mere

Indhold DANSK Statistikregning Display...S.158 Startvejledning Funktionelle, Videnskabelige Beregninger Indtastning af Udtryk og Vœrdier

Indhold DANSK Statistikregning Display...S.158 Startvejledning Funktionelle, Videnskabelige Beregninger Indtastning af Udtryk og Vœrdier Indhold Statistikregning Valg af Statistiktype...S.171 Indtast Statistikdata...S.172 Redigering af Statistiske Stikprøvedata...S.172 Skærmbilledet Statistikregning...S.172 Statistikmenu...S.172 Statistikregning...S.174

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Hardware Brugervejledning

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Hardware Brugervejledning De fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Hardware Brugervejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com Der findes manualer på flere sprog på http://world.casio.com/manual/calc

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

fx-9860g Slim Hardware Brugsvejledning

fx-9860g Slim Hardware Brugsvejledning De fx-9860g Slim Hardware Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ Firma- og produktnavne, som anvendes i denne brugsvejledning,

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

I tabellen vises en liste med værdier for den uafhængige variabel, og desuden den tilsvarende værdi for den afhængige variabel.

I tabellen vises en liste med værdier for den uafhængige variabel, og desuden den tilsvarende værdi for den afhængige variabel. Kapitel 13: Tabeller 13 Resumé af tabeller... 222 Oversigt over trinene i oprettelse af en tabel... 223 Indstilling af tabelparametre... 224 Visning af en automatisk tabel... 226 Oprettelse af en manuel

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret

Modul No Bliv fortrolig med uret Modul No. 3425 Bliv fortrolig med uret Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit.

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit. Kapitel 20: Talsystemer 20 Resumé af talsystemer... 344 Indtastning og omregning af talsystemer... 345 Udførelse af matematiske beregninger med hexadecimale og binære tal... 346 Sammenligning eller manipulation

Læs mere

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner Vigtigt...2 Eksempler...3 Tænde og slukke TI-30XS MultiView-regneren...3 Displaykontrast...3 Hovedskærmbilledet...4 2nd-funktioner...5 Tilstande...5

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Isolere en ubekendt... 3 Hvis x står i første brilleglas...

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Ligningsløsning som det at løse gåder

Ligningsløsning som det at løse gåder Ligningsløsning som det at løse gåder Nedenstående er et skærmklip fra en TI-Nspirefil. Vi ser at tre kræmmerhuse og fem bolsjer balancerer med to kræmmerhuse og 10 bolsjer. Spørgsmålet er hvor mange bolsjer,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Codoor CD3500. Teknisk Håndbog

Codoor CD3500. Teknisk Håndbog Codoor CD3500 DK Teknisk Håndbog Copyright Februari 2002 Bewator AB, Solna, Sverige Materiale fra den tekniske vejledning til CD3500 må kun kopieres med forudgående skriftlig tilladelse fra Bewator. Bewator

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse Basic 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk Introduktion

Læs mere

,-2006 Dansk. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg CG Utrecht The Netherlands

,-2006 Dansk. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg CG Utrecht The Netherlands ,-2006 Dansk Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 3542 CG Utrecht The Netherlands 2000 Texas Instruments Incorporated http://www.ti.com/calc ti-cares@ti.com E2006/OM/12L1/A Installation af

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide.

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide. Indledning M90 terminalen er det nyeste inden for håndholdte scannere. M90 terminalen kan benyttes til statusoptælling i Hands Satellite Statussystem og til vareflytning i Hands Satellite Lagersystem.

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge Udgave 009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Lineære sammenhænge, udgave 009" Indhold 1 Eksponentielle sammenhænge, ligning og graf 1 Procent 7 3 Hvad fortæller

Læs mere

Toby the Totbot L6800.

Toby the Totbot L6800. L6800 Toby the Totbot Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Bruger tre C -batterier (medfølger). Batterierne skal sættes i af en voksen. Der skal bruges en

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Lektion 3 Sammensætning af regnearterne

Lektion 3 Sammensætning af regnearterne Lektion Sammensætning af regnearterne Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Plus, minus, gange og division... Negative tal... Parenteser og brøkstreger... Potenser og rødder... Lektion Side 1 Plus,

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

1. Montering af papirrullen 2. Udskiftning af blækrullen Bemærk: 2. Udskiftning af batterier

1. Montering af papirrullen 2. Udskiftning af blækrullen Bemærk: 2. Udskiftning af batterier Strimmelregner 1. ontering af papirrullen Sæt [] knappen til "NP" (non print) stilling 1) Åben printer-låget 2) Sæt papirrullen på 3) Klip papirkanten lige med en saks og indsæt papirets forkant i printerens

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Gennemgang af lommeregner Sprøjtestøbning 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler: Grunduddannelse

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

matx.dk Enkle modeller

matx.dk Enkle modeller matx.dk Enkle modeller Dennis Pipenbring 28. juni 2011 Indhold 1 Indledning 4 2 Funktionsbegrebet 4 3 Lineære funktioner 8 3.1 Bestemmelse af funktionsværdien................. 9 3.2 Grafen for en lineær

Læs mere

Parameterkurver. Kapitel 7:

Parameterkurver. Kapitel 7: Kapitel 7: Parameterkurver 7 Oversigt af tegning af parameterkurver... 116 Oversigt over tegning af parameterkurver... 117 Forskelle mellem tegning af parameterkurver og funktioner... 118 I dette kapitel

Læs mere

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Chefon. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Tillykke med købet af Deres nye Petscribe graveringsmaskine. Den følgende manual skal fungere som en guide til korrekte udpaknings-, opstillings-,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

potenstal og rodtal trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

potenstal og rodtal trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal, trin 2 ISBN: 978-87-92488-06-0 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

FZ2011-6 BRUGSANVISNING

FZ2011-6 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-6 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fodbold for alle -hele året

Fodbold for alle -hele året Region 3 FARTMÅLER Brugsanvisning Fodbold for alle -hele året Funktioner Brugsanvisning Fartskærm, LED ON/OFF knap Recall-knap (genkald) MPH/Km/H-knapper (det anbefales at bruge km/t-knappen) Indikatorlys

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere