fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning"

Transkript

1 fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning De

2 CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K.

3 DANSK Hvordan lommeregnerens dæksel tages af og sættes på Inden du begynder...1 Hold dækslet som vist på illustrationen og træk lommeregneren ud af dækslet. Når du er færdig...2 Hold dækslet som vist på illustrationen og træk lommeregneren ud af dækslet. Sæt altid enden med tastaturet først ind i dækslet. Sæt aldrig enden med displayet ind i dækslet først De-1

4 Sikkerhedsforskrifter Læs nedenstående sikkerhedsforskrifter grundigt, inden du begynder at bruge denne lommeregner. Hold denne brugsvejledning i beredskab til senere konsultation. Forsigtig Dette symbol anvendes til indikering af information, som kan resultere i personskade og/eller materiel skade, hvis den ignoreres. Batterier Når du har taget batteriet ud af lommeregneren, skal det anbringes på et sikkert sted, hvor der ikke er fare for, at små børn får fat i det og kommer til at sluge det. Hold altid batterier utilgængelige for små børn. Søg straks lægehjælp, hvis et batteri skulle blive slugt. Forsøg aldrig at oplade batterier, skille dem ad, eller tillade at de kortslutter. Lad dem ikke komme i nærheden af åben ild og skil dig ikke af med dem ved at brænde dem. Fejlagtig anvendelse af batterierne kan forårsage udsivning af batteri-elektrolyt, som kan volde skade på ting i nærheden og resultere i brand og/eller personskade. Sæt altid batteriet i, så dets positive k og negative l side vender i rigtig retning i lommeregneren. Tag batteriet ud, hvis lommeregneren ikke skal anvendes i længere tid (fx-82ms/fx-83ms/fx- 270MS/fx-350MS). Brug kun et batteri af den type, der er beregnet til denne lommeregner som angivet i denne brugsvejledning. De-2

5 Hvis lommeregneren skal kasseres Skil dig aldrig af med lommeregneren ved at brænde den. Dette kan bevirke, at visse dele af den pludseligt eksploderer med risiko for brand og/eller personskade. De i denne brugsvejledning viste display og illustrationer (som for eksempel tastafmærkninger) tjener kun til illustrationsformål og kan derfor afvige noget fra det, de rent faktisk repræsenterer. Indholdet af denne brugsvejledning kan ændres uden varsel. CASIO Computer Co., Ltd. påtager sig i intet tilfælde noget ansvar for specielle, indirekte, tilfældige eller efterfølgende skader i forbindelse med eller grundet købet eller anvendelsen af dette produkt. Ydermere påtager CASIO Computer Co., Ltd. sig intet ansvar for krav af nogen som helst art i forbindelse med anvendelsen af dette produkt af tredjepart. Korrekt behandling Husk at trykke på 5-knappen, inden du tager lommeregneren i brug for første gang. Batteriet skal skiftes ud med et nyt mindst en gang hvert tredie år (fx-83ms/fx-85ms/fx-270ms/fx-300ms/ fx-350ms) eller mindst en gang hvert andet år (fx- 82MS), uanset om lommeregneren fungerer normalt. Et udtjent batteri kan lække, hvorved lommeregneren kan lide skade og holde op med at virke. Lad aldrig et udtjent batteri sidde tilbage i lommeregneren. Det batteri, som følger med denne enhed, aflades en smule under forsendelsen og opbevaring. På grund af dette kan det være nødvendigt at udskifte det, inden end den forventede batterilevetid er nået. Lav batterieffekt kan bevirke, at indholdet af hukommelsen bliver ødelagt eller går helt tabt. Sørg altid for at opbevare alle vigtige data i udskrevet form. De-3

6 Undgå at anvende og opbevare batterier på steder med stærk varme eller kulde. Meget lave temperaturer kan bevirke, at displayet virker langsommere, at displayet svigter helt og at batterilevetiden afkortes. Undgå ligeledes at anvende lommeregneren i direkte sol, i nærheden af et vindue, i nærheden af et varmeapparat eller hvor den kan blive udsat for stærk varme. Varme kan medføre misfarvning eller deformering af lommeregnerens ydre og desuden beskadige det interne kredsløb. Undgå at anvende og opbevare lommeregneren på steder med høj luftfugtighed og meget støv. Vær påpasselig med aldrig at lade lommeregneren ligge på et sted, hvor den kan blive udsat for vandstænk, fugt og støv. Dette kan bevirke, at det interne kredsløb lider skade. Pas på ikke at komme til at tabe lommeregneren eller på anden vis udsætte den for kraftige stød. Lommeregneren må aldrig bøjes eller klemmes. Undgå at gå rundt med lommeregneren i bukselommen eller i lommen på kropsnært tøj, hvor den kan blive bøjet eller klemt. Forsøg aldrig at skille lommeregneren ad. Tryk aldrig på lommeregnerens taster med spidsen af en kuglepen eller et andet spidst instrument. Brug en blød, tør klud til udvendig aftørring af lommeregneren. Hvis lommeregneren er blevet meget snavset, skal den tørres ren med en klud, der er fugtet i en tynd blanding af vand og et mildt, neutralt rengøringsmiddel. Vrid kluden godt op, inden du tørrer lommeregneren af. Brug aldrig fortynder, rensebenzin eller andre flygtige værker til rengøring af lommeregneren. Dette kan bevirke, at mærker/symboler kan forsvinde og at lommeregnerens ydre kan lide skade. De-4

7 Indholdsfortegnelse Hvordan lommeregnerens dæksel tages af og sættes på... 1 Sikkerhedsforskrifter... 2 Korrekt behandling... 3 To-liniers display... 7 Inden du begynder kfunktionsindstillinger... 7 kindtastningskapacitet... 8 khvordan man retter i en udregning... 8 kfremkaldningsfunktion... 9 kfejlfinder... 9 kmulti-meddelelser... 9 keksponentielle displayformater kdecimalpunktum og separator-symboler kinitialisering af lommeregneren Grundlæggende udregninger karitmetiske udregninger kbrøk-operationer kudregninger med procenter kudregninger med grader, minutter, sekunder kfix, SCI, RND Udregninger med hukommelse kfacithukommelse kefterfølgende udregninger kuafhængig hukommelse kvariable størrelser Udregninger med videnskabelige funktioner ktrigonometriske/omvendte trigonometriske funktioner De-5

8 khyperboliske/omvendte hyperboliske funktioner ktitals og naturlige logaritmer/antilogaritmer kkvadratrødder, kubikrødder, rødder, kvadrater, kubiktal, reciprokke tal, fakulteter, tilfældige tal, π og permutation/kombination komregning af vinkelenhed komskrivning af koordinater (Pol (x, y), Rec (r, )) kudregninger med teknisk notation Statistiske udregninger Standardafvigelse Udregninger med regression Teknisk information khvis der er opstået et problem kfejlmeddelelser krækkefølge af operationer kstabler kindtastningsområder Strømforsyning Specifikationer De-6

9 To-liniers display To-liniers displayet gør det muligt at se både udregningsformlen og dens facit samtidigt. Den øverste linie viser udregningsformlen. Den nederste linie viser facit. Et separatorsymbol kommer frem for hver tre cifre, hvis heltalsdelen af mantissen har flere end tre cifre. Inden du begynder... k Funktionsindstillinger Inden du påbeynder en udregning, skal du først indtaste den korrekte funktionsindstilling som vist i nedenstående tabel. For at udføre denne type Tryk på For at vælge denne udregninger: disse taster: funktionsindstilling: Almindelige aritmetiske udregninger F 1 COMP Standardafvigelse F 2 SD Udregninger med regression F 3 REG Indtrykning af F-tasten mere end en gang får yderligere opsætningsskærme frem. Opsætningsskærmene beskrives i de afsnit i denne brugervejledning, hvor de rent faktisk anvendes til at ændre klargøringen af lommeregneren. I denne brugsvejledning angives betegnelsen på den funktionsindstilling, du skal indtaste for at udføre de beskrevne udregninger, i hovedtitlen i hvert afsnit. De-7

10 Eksempel: Statistiske udregninger De-8 SD REG Bemærk! Tryk på A B 2(Mode) = for at gå tilbage til udregnings-funktionsindstillingen vist herunder. Udregnings-funktionsindstilling: COMP Vinkelenhed: Deg Eksponentielt displayformat: Norm 1 Brøk-displayformat: a b /c Decimalpunktumkarakter: Dot Funktionsindikatorerne vises i den øverste del af displayet. Husk at kontrollere den aktuelle udregningsfunktionsindstilling (SD, REG, COMP) og indstilling af vinkelenhed (Deg, Rad, Gra), inden udregningen begyndes. k Indtastningskapacitet Det hukommelsesområde, der anvendes til indtastning af udregninger, kan rumme 79 trin. Der anvendes et trin, hver gang du trykker på en nummertast eller en aritmetisk operationstast ( +,,, -, \ ). Indtrykning af tasterne A eller p tager ikke et trin, så indtastning af A D, for eksempel, tager kun et trin. Det er muligt at indtaste op til 79 trin for en enkelt udregning. Når du indtaster trin 73 i en hvilken som helst udregning, skifter markøren fra _ til k som tilkendegivelse af, at hukommelsen er ved at være opbrugt. Hvis du har brug for at indtaste mere end 79 trin, skal du dele din udregning i to eller flere dele. Indtrykning af g tasten kalder det sidst opnåede facit frem, som kan anvendes i en efterfølgende udregning. Se Facithukommelse angående yderligere information om anvendelse af g tasten. k Hvordan man retter i en udregning Brug e og r til at flytte markøren til det ønskede sted. Tryk på [ for at slette tallet eller funktionen ved den aktuelle markørposition.

11 Tryk på A K for at skifte til en indføjelsesmarkør t. Indtastning af et eller andet, mens indføjelsesmarkøren ses i displayet, bevirker at det indtastede indsættes ved indføjelsesmarkørens position. Indtrykning af A K eller = går tilbage til den normale markør fra indføjelsesmarkøren. k Fremkaldningsfunktion Hver gang du udfører en udregning, vil fremkaldningsfunktionen gemme udregningsformlen og dens facit i replay-hukommelsen. Indtrykning af [ tasten kalder formlen og facit af den sidst udførte udregning frem. Indtrykning af [ igen går tilbage i sekvensen (ny-tilgammel) gennem tidligere udførte udregninger. Indtrykning af e eller r tasten, mens en fremkaldningshukommelsesudregning er på displayet, skifter til redigeringsskærmen. Indtrykning af e eller r tasten umiddelbart efter at du har afsluttet en udregning, får redigeringsskærmen for denne udregning frem. Indtrykning af t vil ikke slette fremkaldningshukommelsen, så den sidst udførte udregning kan kaldes frem, selv efter at du har trykket på t. Fremkaldningshukommelsens kapacitet er 128 bytes til lagring af både udtryk og facitter. Fremkaldningshukommelsens slettes, hver gang du udfører følgende: Trykker på 5 tasten. Initialiserer funktionsindstillinger og indstillinger ved indtrykning af A B 2(eller 3) =. Skifter fra en udregningsfunktionsindstilling til en anden. Slukker for lommeregneren. k Fejlfinder Indtrykning af r eller e efter en fejl viser udregningen med markøren ved det sted, hvor fejlen er sket. k Multi-meddelelser En multi-meddelelse er et udtryk, som består af to eller flere mindre udtryk, som sammenføjes ved hjælp af et kolon ( : ). Eksempel: For at addere og derefter multiplicere facittet med 4. De-9

12 2 + 3 p \ g - 4 = Disp = 20. k Eksponentielle displayformater Der kan vises op til 10 cifre på lommeregnerens display. Større værdier angives automatisk med anvendelse af eksponentiel rotation. I tilfælde af decimalværdi kan der vælges mellem to formater, der bestemmer ved hvilket punkt den ekponentielle rotation anvendes. For at ændre det eksponentielle displayformat, skal du trykke på F tasten et vist antal gange, indtil du får opsætningsskærmen for eksponentielt format frem som vist herunder. Fix Sci Norm Ans 4 Tryk på 3. På den skærm til valg af format, som kommer frem, trykkes på 1 for at vælge Norm 1 eller på 2 for at vælge Norm 2. unorm 1 Med Norm 1 vil den eksponentielle rotation automatisk blve anvendt for heltalsværdier med flere end 10 cifre og decimalværdier med flere end to decimalpladser. unorm 2 Med Norm 2 vil den eksponentielle rotation automatisk blve anvendt for heltalsværdier med flere end 10 cifre og decimalværdier med flere end ni decimalpladser. Alle eksemplerne i denne brugsvejledning viser facitter med brug af Norm 1 format. k Decimalpunktum og separator-symboler Det er muligt at anvende skærmen til opsætning af displayet (Disp) til hurtigt at specificere symbolerne til decimalpunktummet og det 3-cifrede separator. For at ændre indstillingen af decimalpunktummet og separator-symbolet, skal du trykke nogle gange på F tasten, indtil du får til den herunder viste opsætningsskærm frem. De-10

13 Disp 1 Få vælgerskærmen frem. 1 r Tryk på den nummertast ( 1 eller 2), som svarer til den indstilling, der skal anvendes. 1(Dot): Decimalpunktum, komma-separator 2(Comma): Decimalkomma, punktum-separator k Initialisering af lommeregneren Udfør følgende tastoperationer, når du vil initialisere udregnings-funktionsindstillingen og opsætningen, og slette fremkaldningshukommelsen og variablerne. A B 3(All) = Grundlæggende udregninger COMP k Aritmetiske udregninger Brug F tasten til at indtaste funktionsindstillingen COMP, når du vil udføre grundlæggende udregninger. COMP...F 1 Negative værdier indeni udregninger skal være i parenteser. Se Rækkefølge af operationer angående detaljer. Derfor er det ikke nødvendigt at omslutte en negativ eksponent med parenteser. sin 2, S 2.34 e D 5 Eksempel 1: 3 ( ) 1, e D 9 = Eksempel 2: 5 (9 7) R T = Du kan springe alle T operationer over inden =. De-11

14 k Brøk-operationer uudregninger med brøker Værdierne vises automatisk i decimalformat, når det samlede antal cifre i en brøkværdi (heltal + tæller + nævner + separator) overstiger Eksempel 1: C C 5 = Eksempel 2: C 1 C C 2 C 3 = Eksempel 3: 2 C 4 = Eksempel 4: 1,6 2,1 1 C = 2 Facit af udregningerne med blandede brøk- og decimalværdier er altid decimal. udecimal Brøk omregning Anvend nedenstående operation til at ændre udregningsfacitter mellem decimalværdier og brøkværdier. Bemærk, at det kan tage helt op til to sekunder at udføre ændringen. Eksempel 1: 2,75 2 Eksempel 2: (Decimal Brøk) 2.75 = 2.75 C A B ,5 (Brøk Decimal) 1 C 2 = De-12 C C

15 ublandet brøk Forkert brøk omregning 2 5 Eksempel: C 2 C 3 = A B A B Du kan anvende skærmen til opsætning af displayet (Disp) til at speificere displayformatet, hvis en brøkudregnings facit er større en et. Tryk flere gange på q tasten, indtil du får den herunder viste opsætningsskærm frem. Disp 1 Vis vælgerskærmen. 1 Tryk på den nummertast ( 1 eller 2), som svarer til den indstilling, der skal anvendes. 1(a b /c): Blandet brøk 2(d/c): Forkert brøk Der opstår en fejl, hvis du forsøger at indtaste en blandet brøk, mens d/c displayformatet er valgt. k Udregninger med procenter Eksempel 1: Udregning af 12% af 1500 (180) De A v Eksempel 2: Udregning af, hvor stor en procentdel 660 er af 880 (75%) 660 \ 880 A v Eksempel 3: 15% tillæg til 2500 (2875) Eksempel 4: 25% afslag på 3500 (2625) A v A v,

16 Eksempel 5: 20% afslag på en sum på 168, 98 og 734 (800) = g A j 1 p 1-20 A v, * *Hvis du vil anvende den aktuelle facithukommelsesværdi i en udregning med tillæg eller afslag som vist her, skal du tildele facithukommelsesværdien til en variabel og derefter anvende variablen i tillæg/afslag-udregningen. Dette skyldes, at den udregning, der udføres, når der trykkes på v, gemmer et facit i facithukommelsen, inden der trykkes på, tasten. Eksempel 6: Hvis 300 gram lægges til en prøve med en oprindelig vægt på 500 gram, hvad er da den procentuelle vægtforøgning? (160%) A v Eksempel 7: Hvad er den procentuelle ændring, hvis en værdi øges fra 40 til 46? Eller hvis den øges til 48? (15%, 20%) 46, 40 A v e e e e e e 8 = k Udregninger med grader, minutter, sekunder Du kan udføre seksagesimale udregninger med brug af grader (timer), minutter og sekunder og omregne mellem sekagesimale værdier og decimalværdier. Eksempel 1: Ændring af decimalværdien 2,258 til en seksagesimal værdi og derefter ændring tilbage til en decimalværdi = A O I De-14

17 Eksempel 2: For at udføre følgende udregning: ,45 12 I 34 I 56 I = k FIX, SCI, RND For at ændre indstillingerne af antallet af decimalpladser, antallet af betydende cifre eller det eksponentielle displayformat, skal du trykke flere gange på F tasten, indtil du får opsætningsskærmen for eksponentielt format frem som vist herunder. Tryk på den nummertast ( 1, 2 eller 3), som svarer til den opsætningspost, der skal ændres. 1 (Fix): Antal decimalpladser 2 (Sci): Antal betydende cifre 3 (Norm): Eksponentielt displayformat Eksempel 1: \ 7-14 = (Specificerer tre decimalpladser) Fix Sci Norm F... 1(Fix) 3 De-15 FIX (Intern udregning fortsætter med brug af 12 cifre.) 200 \ 7 = = Udfører den samme udregning med brug af det specificerede antal decimalpladser. 200 \ 7 = (Intern afrunding) A Q - 14 = Tryk på F... 3(Norm) 1 for at slette Fix specifikationen. Eksempel 2: 1 3, facit angives med 2 betydende cifre (Sci 2) F... SCI 2(Sci) 2 1 \ 3 =

18 Tryk på F... 3(Norm) 1 for at slette Sci specifikationen. Udregninger med hukommelse COMP Brug F tasten til at vælge funktionsindstillingen COMP, hvis du vil udføre en udregning med brug af hukommelsen. COMP... F 1 k Facithukommelse Hver gang du trykker på = efter indtastning af værdier eller et udtryk, vil det udregnede facit automatisk opdatere svarhukommelsens kapacitet ved at gemme facit i hukommelsen. I tilgift til =, opdateres facithukommelsens indhold også med facit, hver gang du trykker på A v,, A { eller A j efterfulgt af et bogstav (A til og med F, eller M, X eller Y). Facithukommelsens indhold kan kaldes frem ved indtrykning af g. Der kan gemmes op til 12 cifre i facithukommelsen for mantissen og to cifre for eksponenten. Facithukommelsens indhold opdateres ikke, hvis operationen, som udføres med en af de ovennævnte taster, resulterer i en fejl. k Efterfølgende udregninger Du kan anvende det udregningsfacit, som vises på displayet (og som også er gemt i facithukommelsen) som den første værdi i den næste udregning. Bemærk, at indtrykning af en operationstast, mens et facit vises, bevirker at den viste værdi ændres til Ans og dermed indikerer, at det er den værdi, som nu er gemt i facithukommelsen. Facit af en udregning kan også anvendes med en efterfølgende funktion af Type A (x 2, x 3, x 1, x!, DRG'), +,, ^(x y ), x,,, npr og ncr. De-16

19 k Uafhængig hukommelse Værdier kan indtastes direkte i hukommelsen, føjes til hukommelsen, eller trækkes fra hukommelsen. Den uafhængige hukommelse er praktisk ved udregning af kumulative værdier. Den uafhængige hukommelse betjener sig af det samme hukommelsesområde som variabel M. Indtast 0 A j 3 (M+), hvis den uafhængige hukommelse ønskes slettet. Eksempel: A j 3 (M+) , 6 ) A { (Ialt) (M+) k Variable størrelser Der er ni variabler (A til og med F, M, X og Y), som kan anvendes til at lagre data, konstanter, facitter og andre værdier. Anvend følgende operation for at slette data, som en bestemt variabel er forsynet med: 0 A j 1. Denne operation sletter den data, som variabel A er forsynet med. Udfør følgende tastoperation, hvis du vil slette de værdier, som samtlige variabler er forsynet med. A B 1(Mcl) = Eksempel: 193,2 23 8,4 193,2 28 6, A j 1 \ 23 = p 1 \ 28 = De-17

20 Udregninger med videnskabelige funktioner COMP Brug F tasten til at indtaste funktionsindstillingen COMP, hvis du vil udføre udregninger med videnskabelige funktioner. COMP...F 1 Visse typer udregninger kan tage længere tid at fuldføre. Vent til facit er kommet frem i displayet, inden du begynder den næste udregning. π = 3, k Trigonometriske/omvendte trigonometriske funktioner For at ændre standardvinkelenheden (grader, radianer, gradienter), skal du trykke flere gange på F tasten, indtil du får opsætningsskærmen for vinkelenhed frem som vist herunder. Deg Rad Gra Tryk på den nummertast (1, 2 eller 3), som svarer til den indstilling, der skal anvendes. π (90 = radianer = 100 gradienter) 2 Eksempel 1: sin , q... 1(Deg) S 63 I 52 I 41 I = π Eksempel 2: cos ( rad) 0,5 q... 2(Rad) 3 W R A x \ 3 T = Eksempel 3: cos 1 2 π 0,25 π (rad)( 2 4 (rad)) q... 2 (Rad) A V R L 2 \ 2 T = g \ A x = De-18

21 Eksempel 4: tan 1 0,741 36, q... 1(Deg) A g = k Hyperboliske/omvendte hyperboliske funktioner Eksempel 1: sinh 3,6 18, M S 3.6 = Eksempel 2: sinh , M A j 30 = k Titals og naturlige logaritmer/ antilogaritmer Eksempel 1: log 1,23 0, R 1.23 = Eksempel 2: In 90 (= log e 90) = 4, T 90 = ln e 1 T p P = Eksempel 3: e ,46579 A U 10 = Eksempel 4: 10 1,5 31, A Q 1.5 = Eksempel 5: 2 3 0,125 2 W D 3 = Eksempel 6: ( 2) 4 16 R D 2 T W 4 = Negative værdier indeni udregninger skal være i parenteser. Se Rækkefølge af operationer angående detaljer. k Kvadratrødder, kubikrødder, rødder, kvadrater, kubiktal, reciprokke tal, fakulteter, tilfældige tal, π og permutation/kombination Eksempel 1: , L 2 + L 3 - L 5 = Eksempel 2: , A D 5 + A D R D 27 T = Eksempel 3: ( = 123 ) 1, A H 123 = Eksempel 4: K = 1 7 De-19

22 Eksempel 5: N = 1 Eksempel 6: R 3 a, 4 a T a = Eksempel 7: 8! A f = Eksempel 8: Frembringelse af et tilfældigt tal mellem 0,000 og 0,999 A M = (Ovenstående værdi er kun et eksempel. Facit er forskelligt hver gang.) Eksempel 9: 3π 9, A x = Eksempel 10: Bestemmelse af, hvor mange forskellige 4-cifrede værdier, der kan frembringes, med brug af tallene 1 til og med 7. Tallene kan ikke duplikeres indenfor den samme 4- cifrede værdi (1234 er tilladt, men 1123 er ikke).(840) 7 A m 4 = Eksempel 11: Bestemmelse af, hvor mange forskellige grupper på 4 medlemmer, der kan organiseres i en gruppe på 10 personer (210) 10 n 4 = k Omregning af vinkelenhed Tryk på A v for at få følgende menu frem. D R G Indtrykning af 1, 2 eller 3 ændrer den viste værdi til den tilsvarende vinkelenhed. Eksempel: Ændring af 4,25 radianer til grader q... 1(Deg) r 4.25 A v 2(R) = De-20

23 k Omskrivning af koordinater (Pol (x, y), Rec (r, θ )) Variablerne E og F forsynes automatisk med facit af udregningerne. Eksempel 1: Omskivning af polære koordinater (r 2, 60 ) til retvinklede koordinater (x, y) (Deg) x 1 A F 2 P 60 T = y 1, o Tryk på 0 n for at vise værdien af x, eller på 0 o for at vise værdien af y. Eksempel 2: Omskrivning af retvinklede koordinater (1, 3) til polære koordinater (r, ) (Rad) r 2 f 1 P L 3 T = θ 1, o Tryk på 0 n for at vise værdien af r, eller på 0 o for at vise værdien af. k Udregninger med teknisk notation Eksempel 1: Ændring af meter til kilometer 56, = J (km) Eksempel 2: Ændring af 0,08125 gram til milligram 81, = J (mg) Statistiske udregninger Standardafvigelse SD REG SD Brug F tasten til at vælge funktionsindstillingen SD, hvis du vil udføre statistiske udregninger med brug af standardafvigelse. SD...F 2 I funktionsindstillingen SD og funktionsindstillingen REG fungerer -tasten som S-tasten. De-21

24 Begynd altid dataindtastning med A B 1 (Scl) = for at slette den statistiske hukommelse. Indtast data ved hjælp af nedenstående indtastningssekvens. <x-data> S Indtastet data anvendes til at udregne værdier for n, Σx, Σx 2, o, σn og σn-1, som kan kaldes frem ved hjælp af tastoperationer, som er angivet her. Fremkaldning af denne type værdi: Tryk på disse taster: Σx 2 A U 1 Σx A U 2 n A U 3 o A X 1 σn A X 2 σn-1 A X 3 Eksempel: Udregning af σn 1, σn, o, n, Σx og Σx 2 for den følgende data: 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52 I funktionsindstillingen SD: A B 1 (Scl) = (Stat clear) 55 S n= SD 1. Ved hvert tryk på S for at registrere indtastningen, vil antallet af dataindtastninger op til dette punkt blive angivet i displayet (n værdi). 54 S 51 S 55 S 53 S S 54 S 52 S Eksempel på standardafvigelse (σn 1) = 1, A X 3 = Befolknings-standardafvigelse (σn) = 1, A X 2 = Aritmetisk gennemsnit (o) = 53,375 A X 1 = Antal data (n) = 8 A U 3 = Sum af værdier (Σx) = 427 A U 2 = Sum af kvadratet af værdier (Σx 2 ) = A U 1 = Forsigtighedsregler for data-indtastning S S indtaster den samme data to gange. Det er muligt at udføre flere indtastninger af den samme data med brug af A G. Hvis du for eksempel vil indtaste data 110 gange, skal du trykke på 110 A G 10 S. De-22

25 Ovennævnte tastoperationer kan udføres i en hvilken som helst rækkefølge og ikke nødvendigvis kun som vist herover. Under indtasting af data eller når indtastning af data er fuldført, kan man anvende [- og ]-tasterne til at rulle gennem indtastet data. Hvis flere indtastninger af den samme data udføres med A G for at specificere datafrekvensen (antal dataposter) som beskrevet herover, vil rulning gennem data vise både dataposten og en separat skærm for datafrekvensen (Freq). Derefter kan du redigere den indtastede data, hvis du ønsker det. Indtast den nye værdi, og tryk derefter på = tasten for at erstatte den gamle værdi med den nye. Dette betyder også, at hvis du ønsker at udføre en eller anden anden operation (udregning, fremkaldning af facit af statistiske udregninger etc.), skal du altid trykke på t tasten først for at afslutte data-displayet. Indtrykning af S tasten i stedet for =, efter at der er ændret værdi på displayet, registrerer den indtastede værdi som en ny datapost og lader den gamle værdi være urørt. Det er muligt at slette en vist dataværdi med brug af [ og ] ved at trykke på A U. Sletning af en dataværdi bevirker, at alle efterfølgende værdier rykker op. De dataværdier, der registreres, gemmes normalt i udregningshukommelsen. Meddelelsen Data Full kommer frem, og det vil ikke være muligt at indtaste flere data, hvis der ikke er nogen hukommelse tilbage til lagring af data. Hvis denne situation opstår, skal du trykke på = tasten for at få nedenstående skærm frem. Ed i t OFF ESC 1 2 Tryk på 2 for at afslutte indtastningen af data uden at registrere den værdi, der netop er indtastet. Tryk på 1, hvis du vil registrere den værdi, der netop er indtastet, uden at gemme den i hukommelsen. Hvis du imidlertid gør dette, vil du ikke kunne vise eller redigere nogen af de data, du har indtastet. Tryk på A U, hvis du vil slette netop indtastet data. De-23

26 Efter indtastning af statistisk data i funktionsindstillingen SD eller funktionsindstillingen REG, vil det ikke mere være muligt at vise eller redigere enkelte dataposter, når de følgende operationer er udført. Ændring til en anden funktion Ændring af regressionstypen (Lin, Log, Exp, Pwr, Inv, Quad) Udregninger med regression REG Brug F tasten til at vælge funktionsindstillingen REG, hvis du vil udføre statistiske udregninger med brug af regression. REG...F 3 I funktionsindstillingen SD og funktionsindstillingen REG fungerer -tasten som S-tasten. Indtastning af funktionsindstillingen REG får skærme som den herunder viste frem. Lin Log Exp r Pw r Inv Quad De-24 e Tryk på den nummertast ( 1, 2 eller 3), som svarer til den type regression, der skal anvendes. 1 (Lin) : Lineær regression 2 (Log) : Logaritmisk regression 3 (Exp) : Eksponentiel regression r 1 (Pwr) : Potens regression r 2 (Inv) : Omvendt regression r 3 (Quad) : Kvadratisk regression Begynd altid dataindtastning med A B 1 (Scl) = for at slette den statistiske hukommelse. Indtast data ved hjælp af nedenstående indtastningssekvens. <x-data> P <y-data> S

27 De med en regressionsudregning frembragte værdier afhænger af de indtastede værdier, og facitterne kan kaldes frem med de i nedenstående tabel viste tastoperationer. Fremkaldning af denne type værdi: Tryk på disse taster: Σx 2 A U 1 Σx A U 2 n A U 3 Σy 2 A U r 1 Σy A U r 2 Σxy A U r 3 o A X 1 xσ n A X 2 xσ n-1 A X 3 p A X r 1 yσ n A X r 2 yσ n-1 A X r 3 Regressionskoefficient A A X r r 1 Regressionskoefficient B A X r r 2 Kun ikke-kvadratisk regression Korrelationskoefficient r A X r r 3 m A X r r r 1 n A X r r r 2 Den følgende tabel viser de tastoperationer, der skal anvendes til at fremkalde facitter i tilfælde af kvadratisk regression. Fremkaldning af denne type værdi: Tryk på disse taster: Σx 3 A U r r 1 Σx 2 y A U r r 2 Σx 4 A U r r 3 Regressionskoefficient C A X r r 3 m1 A X r r r 1 m2 A X r r r 2 n A X r r r 3 Værdierne i ovenstående tabeller kan anvendes indeni udtrykkene på samme måde som man anvender variable størrelser. De-25

28 ulineær regression Regressionsformlen for lineære regressioner er: y = A + Bx. Eksempel: Atmosfærisk tryk vs. temperatur Temperatur Atmosfærisk tryk 10 C 1003 hpa 15 C 1005 hpa 20 C 1010 hpa 25 C 1011 hpa 30 C 1014 hpa Udfør lineære regression for at bestemme regressionsformelleddene og korrelationskoefficienten for hosstående data. Brug dernæst regressionsformlen til at beregne det atmosfæriske tryk ved 5 C og 1000 hpa. Udregn til sidst bestemmelseskoefficienten (r 2 ) og kovarianseksemplet. I funktionsindstillingen REG: 1(Lin) A B 1 (Scl) = (Stat clear) n= 10 P1003 S Ved hvert tryk på S for at registrere indtastningen, vil antallet af dataindtastninger op til dette punkt blive angivet i displayet (n værdi). 15 P 1005 S 20 P1010 S 25 P 1011 S 30 P 1014 S Regressionskoefficient A = 997,4 A X r r 1 = Regressionskoefficient B = 0,56 A X r r 2 = Korrelationskoefficient r = 0, A X r r 3 = Atmosfærisk tryk ved 5 C = 994,6 E D 5 F A X r r r 2 = Temperatur ved 1000 hpa = 4, A X r r r 1 = Bestemmelseskoefficient = 0, A X r r 3 K = De-26 REG 1.

29 Kovarianseksempel = 35 E A U r 3, A U 3 - A X 1 - A X r 1 F \ E A U 3, 1 F = Logaritmisk regression y A B In x Eksponentiel regression y A e B x (In y In A + Bx) Potens-regression y A x B (In y In A + BIn x) Omvendt regression y A B 1 /x ukvadratisk regression Regressionsformlen for kvadratisk regression er: y = A + Bx + Cx 2. Eksempel: xi yi Udfør kvadratisk regression for at 29 1, , , , ,0 ulogaritmisk, eksponentiel, potens- og omvendt regression Brug de samme tastoperationer som ved lineær regression til at fremkalde facitter for disse typer regression. Følgende viser regressionsformlerne for hver type regression. bestemme regressionsformelleddene for hosstående data. Brug dernæst regressionsformlen til at beregne værdierne for n (beregnet værdi af y) for xi = 16 og m (beregnet værdi af x) for yi = 20. I funktionsindstillingen REG: r 3(Quad) A B 1 (Scl) = (Stat clear) 29 P1.6 S 50 P 23.5 S 74 P 38.0 S 103 P 46.4 S 118 P 48.0 S Regressionskoefficient A = 35, A X r r 1 = Regressionskoefficient B = 1, A X r r 2 = Regressionskoefficient C = 6, A X r r 3 = De-27

fx-82solar fx-85b RCA 500423-001V01 http://world.casio.com/edu/

fx-82solar fx-85b RCA 500423-001V01 http://world.casio.com/edu/ De fx-82solar fx-85b RCA 500423-001V01 http://world.casio.com/edu/ fx-82solar fx-85b CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. Indholdsfortegnelse Korrekt behandling

Læs mere

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS De fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ Indhold Vigtig information... 2 Prøveudregninger...

Læs mere

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ De fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Om denne brugsvejledning Markeringen

Læs mere

fx-991es Brugsvejledning

fx-991es Brugsvejledning De fx-991es Brugsvejledning RCA501281-001V01 http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Om denne brugsvejledning Markeringen MATH angiver et eksempel, som betjener

Læs mere

FlexMatematik B. Introduktion

FlexMatematik B. Introduktion Introduktion TI-89 er fra start indstillet til at åbne skrivebordet med de forskellige applikationer, når man taster. Almindelige regneoperationer foregår på hovedskærmen som fås ved at vælge applikationen

Læs mere

HP 6S Videnskabelig kalkulator

HP 6S Videnskabelig kalkulator HP 6S Videnskabelig kalkulator H 1 1 FRALÆGGELSE Denne håndbog og eksempler heri stilles til rådighed uden forandringer, og er underkastet ændringer uden varsel. Undtagen i den udstrækning som loven forbyder,

Læs mere

1121 PD L. Brugervejledning

1121 PD L. Brugervejledning 1121 PD L Brugervejledning Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd........ 3 Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse.... 5 Skydeknap funktioner......

Læs mere

Indhold DANSK Statistikregning Display...S.158 Startvejledning Funktionelle, Videnskabelige Beregninger Indtastning af Udtryk og Vœrdier

Indhold DANSK Statistikregning Display...S.158 Startvejledning Funktionelle, Videnskabelige Beregninger Indtastning af Udtryk og Vœrdier Indhold Statistikregning Valg af Statistiktype...S.171 Indtast Statistikdata...S.172 Redigering af Statistiske Stikprøvedata...S.172 Skærmbilledet Statistikregning...S.172 Statistikmenu...S.172 Statistikregning...S.174

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner Vigtigt...2 Eksempler...3 Tænde og slukke TI-30XS MultiView-regneren...3 Displaykontrast...3 Hovedskærmbilledet...4 2nd-funktioner...5 Tilstande...5

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit.

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit. Kapitel 20: Talsystemer 20 Resumé af talsystemer... 344 Indtastning og omregning af talsystemer... 345 Udførelse af matematiske beregninger med hexadecimale og binære tal... 346 Sammenligning eller manipulation

Læs mere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere Vigtigt Texas Instruments giver ingen garanti, hverken udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Gennemgang af lommeregner Sprøjtestøbning 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler: Grunduddannelse

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL i brugermanualen (information,

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

matx.dk Enkle modeller

matx.dk Enkle modeller matx.dk Enkle modeller Dennis Pipenbring 28. juni 2011 Indhold 1 Indledning 4 2 Funktionsbegrebet 4 3 Lineære funktioner 8 3.1 Bestemmelse af funktionsværdien................. 9 3.2 Grafen for en lineær

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

potenstal og rodtal trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

potenstal og rodtal trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal, trin 2 ISBN: 978-87-92488-06-0 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain).

2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain). En introduktion til Maple i 1.g. 1. En første introduktion til Maple. Kommandoerne expand, factor og normal. 2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain). 3. Uligheder

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter

Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter Tidligt i historien opstod et behov for at beregne kvadratrødder med stor nøjagtighed. Kvadratrødder optræder i forbindelse med retvinklede trekanter,

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007

FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007 FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007 Indholdsfortegnelse Side De fire regningsarter... 3 Flerleddede størrelser... 5 Talbehandling... 8 Forholdsregning... 10 Procentregning...

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

M7494. www.fisherprice.dk

M7494. www.fisherprice.dk M7494 Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Bruger tre "C"-batterier (medfølger). Batterierne skal sættes i af en voksen. Der skal bruges en stjerneskruetrækker

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 1. Basis

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 1. Basis Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau af Kenneth Hansen 1. Basis Jorden elektron Hvor mange elektroner svarer Jordens masse til? 1. Basis 1.0 Indledning 1.1 Tal 1. Brøker 1. Reduktioner 11

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller Matematiske vækstmodeller I matematik undersøger man ofte variables afhængighed af hinanden. Her ser man, at samme type af sammenhænge tit forekommer inden for en lang række forskellige områder. I kapitel

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Kalkulus 1 - Opgaver. Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis. 20. januar 2015

Kalkulus 1 - Opgaver. Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis. 20. januar 2015 Kalkulus 1 - Opgaver Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis 20. januar 2015 Mængder Opgave 1 Opskriv følgende mængder med korrekt mængdenotation. a) En mængde A indeholder alle hele tal fra og med 1

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz Elektronisk dørlås HOME Genialt sikker. Genialt enkel. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Monterings- og Brugsanvisning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz Opbygning Illustrationer

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/526629

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/526629 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueret i Norden af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup. Made in Ireland www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

Læs mere

Statistik i GeoGebra

Statistik i GeoGebra Statistik i GeoGebra Peter Harremoës 13. maj 2015 Jeg vil her beskrive hvordan man kan lave forskellige statistiske analyser ved hjælp af GeoGebra 4.2.60.0. De statistiske analyser svarer til pensum Matematik

Læs mere

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik Matematik i Word En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links Kom godt i gang med Word Matematik At regne i Word Matematik Kom godt i gang med WordMat Opsætning, redigering og kommunikationsværdi

Læs mere