Indhold DANSK Statistikregning Display...S.158 Startvejledning Funktionelle, Videnskabelige Beregninger Indtastning af Udtryk og Vœrdier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold DANSK Statistikregning Display...S.158 Startvejledning Funktionelle, Videnskabelige Beregninger Indtastning af Udtryk og Vœrdier"

Transkript

1 Indhold Statistikregning Valg af Statistiktype...S.171 Indtast Statistikdata...S.172 Redigering af Statistiske Stikprøvedata...S.172 Skærmbilledet Statistikregning...S.172 Statistikmenu...S.172 Statistikregning...S.174 Distributionsberegninger...S.174 Funktionelle, Videnskabelige Beregninger Beregning af Ligninger...S.175 Løsningsfunktion...S.175 CALC-funktionen...S.176 Differentialberegninger...S.176 Integrationsberegninger...S.177 Matriksberegninger...S.177 Vektorberegninger...S.178 Ulighed Beregninger...S.180 Ratio Beregninger...S.180 Udregning af Funktionstabel...S.181 Udskiftning af Batteri...S.181 Råd og Særlige Forholdsregler...S.182 Specifikationer...S.182 DANSK Display...S.158 Startvejledning Tænd og Sluk...S.158 Justering af Displaykontrast...S.158 Valg af Status...S.159 Menuen Programfunktioner...S.159 Menuen Opsætning af Regnemaskine...S.160 Før Regnemaskinen Tages i Brug...S.161 Indtastning af Udtryk og Vœrdier Indtastningskapacitet...S.162 Redigering af Indtastning...S Indtastning of Resultatvisning i Matematikstatus...S.162 Inputområde...S.163 Bestil for Operations...S.163 Regnestakke...S.163 Fejimeddelelser og Fejifinding...S.163 Grundlæggende udregninger Aritmetlk...S.164 Regning med Brug af Hukommelse...S.165 Brøkregning...S.165 Procentregning...S.166 Udregninger med Grader-Minutter-Sekunder...S.166 Genkaldelse og Flere Udsagn...S.166 Beregninger af Konstantværdi...S.167 Metriske Konverteringer...S.167 Funktionelle Videnskabelige Beregninger Kvadrat, Rod, Kublk, Kublkrod, Potensoplø Ftning, Potensopløftning/Rod, Reciprokværdi og Pi...S.167 Logaritme, Naturlig Logaritme, Antilogaritme og Logab...S.167 Omregning af Vinkeimål...S.168 Trigonometri...S.168 Permutation, Kombination, Fakultet og Frembringelse af Tilfældigt Tal.. S.168 Mindste fæørste fælles Divisor...S.169 Primtalsfaktoropløsning...S.169 Udregning af Kvotient of Rest...S.169 Koordinatomregning...S.169 Udregning af Absolut Værdi...S.170 Metrisk Notation...S.170 Skift Visningsformat...S.170 Komplekse Talberegninger...S.170 Base-n-beregninger og Logiske Beregninger...S.171 * * 157 Om brugen af denne vejledning Den grundlæggende vejledning giver en kort introduktion af funktionerne, specifikationerne og forholdsregler i forbindelse med brugen af X Mark I Pro. For at blive fortrolig med X Mark I Pro, kan du læse regneeksemplerne, fremgangsmåderne ved brug samt beregningsområdet for vigtige funktioner.

2 Display Startvejledning <Statusindikatorer> S A M STO RCL STAT CPLX MATX VCTR EQN D R G FIX SCI LINE Disp : Tasten Shift : Tasten Alpha : Uafhængig hukommelse : Gem hukommelse : Hent hukommelse : Statistikstatus : Funktion til komplekse talberegninger : Funktion til matrixberegning : Funktion til vektorberegning : Funktion til beregning af ligninger : Gradfunktion : Radianstatus : Nygradstatus : Fast decimal : Eksponentiel notation : Linjevisning : Pil op : Pil ned : Visning af flere udtryk 7 minutter. 158

3 Menuen Programfunktioner / Menuen Programfunktioner indeholder funktionen Maths. Der er forskel på antallet af tilgængelige funktioner i hver regnestatus. og den tilsvarende talværdi for at skifte til den ønskede regnestatus. for at skifte til menuen Programfunktioner. / for næst/forrige side. for næste / forrige sider. [ [ ] Operation ]/ Tilstand LCD Indikator COMP Udregninger CPLX Komplekst tal beregning CPLX STAT BASE Statistisk og regression beregninger Beregninger af specifikke talsystemer EQN Ligning løsning EQN STAT TABEL Funktionstabel generering MATX Matrix beregninger MATX VCTR Vector beregninger VCTR INEQ Ulighed Beregninger RATIO Ratio Beregninger [ [ ] ]/ [ [ ] 159 ]/

4 [ [ ] ]/ For STAT, den Input & Visningsformat EQN, MATX, VCTR, INEQ, RATIO mode, vil skifte til linje-tilstand automatisk. 90º = for at lukke menuen Programfunktioner. [ [ ] ]/ 160 radian = 100grader

5 Valg af vælge det komplekse tal visningsformatet [3] CLPX ([1] a + bi eller [2] r < ) [1] a + bi: angiv rektangulære koordinater [2] r < : angiver Polor koordinater 161

6 Indtastning af Udtryk og Værdier X Mark I Pro 15 tegn (Line Mode) / 16 tegn (Maths Mode), ( ( ) ( ) )

7 Inputområde Calcolo di precisione, Rango de entrada henvises til Bestil for Operations Denne lommeregner vil automatisk bestemme driften prioritering af hver enkelt kommando som 163

8 Time Out ERROR/ Tidsudløbsfejl (kun i differential- eller integrationsudre gninger) Slutværdierne i den aktuelle differential- eller integrationsudregning opfylder ikke betingelserne for gyldige slutværdier. Regnemaskinen kan ikke finde frem til en udregning. (der henvises til S.176) Argument ERROR Ukorrekt brug af et argument. eller for at få vist årsagen til en fejl og foretage den fornødne udbedring. Grundlæggende Udregninger Dimension ERROR/ Dimensionerin gsfejl (kun i matrice- eller vektorstatus) Dimensioneringen er større end 3 (rækker el. kolonner) i matrice- eller vektorstatus. Forsøg på at udføre en ulovlig matrice- eller vektoroperation. eller for at få vist årsagen til en fejl og foretage den fornødne udbedring. Can t Solve ERROR (kun i funktionen SOLVE) Regnemaskinen kan ikke finde frem til en udregning. Kontrollér for fejl i den indtastede ligning. Indtast en værdi for udregningsvariablen, der er så tæt som muligt på den forventede udregning, og forsøg igen. Variable ERROR/ Variabelfejl (kun i funktionen SOLVE) Den indtastede ligning er ikke en gyldig ligning. Ligningen indeholder ikke variablen X. Udregningsvariablen svarer ikke til den indtastede variabel i udtrykket. Dimensioneringen er større end 3 (rækker el. kolonner) i matrice- eller vektorstatus. Forsøg på at udføre en ulovlig matrice- eller vektoroperation. (der henvises til S.175) 164

9 165

10 Multi-udsagn Funktion Brug et kolon for at sætte to eller flere beregningsmetoder udtryk sammen. Den første henrettet erklæring vil have "Disp" indikator, og "Disp"-ikonet vil forsvandt efter den sidste sætning udføres. 166

11 eller Funktionelle Videnskabelige Beregninger for at indtaste COMP. = e = Konstant Tabel henvises 167

12 * Værdien er kun en prøve, vil resultaterne er forskellige hver gang. 168

13 Primtalsfaktoropløsning Faktoropløsning af et positivt tal på op til 10 cifre til en primtalsfaktor på op til 3 cifre. Ptact-tal: 0 < X < (X er talværdien) Den rest, der kan ikke faktoropløses, vises i parantes på skærmen. Eksempel: = 32 x 11 x 41 x 271 x (9091) EX #27 BEMÆRK tasten eller eller eller for at slette regneresultatet af primtalsfaktoropløsningen fra skærmen. Du kan ændre indstillingen for vinkelmål (Deg, Rad, Gra) og/eller indstillingen for visningsformat (Fix, Sci, Norm) i opsætningsmenuen. [Math ERROR] vises, hvis et regneresultat resulterer i en decimalværdi, brøk, negativ talværdi, eller Pol, Rec, Q...R vises på skærmen. 169

14 for at vælge regnetypen. Valg af brøks-brøkregningstype Der er 6 brøks-brøkregningstyper, som du kan vælge mellem ved at trykke på nummeret for brøks-brøkregningstypen på skærmbilledet Valg af brøks-brøkregningstype. BEMÆRK I nogle Beregningsresultater, vil trykke på tasten ikke konvertere den viste værdi. Nogle display resultat konvertering kan tage lang tid. 170

15 Statistikregning Bestem det absolutte/forventede regneresultat af en brøks brøk Hvis det binære eller oktale regneresultat er større en 8 cifre, vises [1b] / [1c] på skærmen for at indikere, at resultatet har en yderligere blok. tasten for at skifte imellem resultatblokkene. 171

16 STAT med 1 variabel FREQ ON 172

17 [7] Distr For at indtaste Distr undermenu (P (t), Q (t), R (t)) 173

18 174

19 Simultane lineære ligninger med fire ubekendte: a1w + b1x + c1y + d1z = e1 a2w + b2x + c2y + d2z = e2 a3w + b3x + c3y + d3z = e3 a4w + b4x + c4y + d4z = e4 Funktionelle, Videnskabelige Beregninger [ [ ] ]/ Ligning Item Beskrivelse [1] 2 Unknow EQN Samtidige lineære ligninger med to ubekendte [2] 3 Ukendt EQN Samtidige lineære ligninger med tre ubekendte [3] 4 Unknow EQN Samtidige lineære ligninger med fire ubekendte [4] Quad EQN Andengradsligning, grad 2 ligning [5] Cubic EQN Cubic ligning, grad 3 ligning [6] quartic EQN Quartic ligning, grad 4 ligning Quart Ligning : ax4 + bx3 + cx2 + dx + e = 0 For Kvadratisk, Cubic eller Quart ligninger, starter variabelnavnet med "X1". løser for X, for eksempel når en ligning er input: X = Y + 5, X løser for Y, for eksempel når en ligning er input: Y = X + 5, Y X X 175

20 ! Løs funktion kan ikke løses en ligning. 176

21 Dimensioneringen af matricen kan bruges op til 4x4. Oprettelse af en matrice for at skifte til matricestatus. tol for at bruge MATX-programfunktionen; tryk på / for at skifte til næste/forrige side. [ [ ] MATX-ELEMENT BESKRIVELSE [1] Dim Angiv Matrix navn A til D, og angive dimension (op til 4 x 4) [2] Data Angiv matrix AD for redigering og tilsvarende matrixelement [3] MatA to MatD Vælge matrix A til D [4] MatAns Beregning svar af Matrix & Store i MatAns [5] Det Determinate funktion Matrix A-D [6] Trn Gennemført data Matrix A-D [7] Ide Identiteten af matrix [8] Adj Adjungerede til Matrix [9] Inv 177 ]/ Inverse af Matrix for at forlade matrix skabe skærmen.

22 Matriceidentitet Redigering af matricedata (Data) og markér derefter matricerne A, B, C eller D til redigering, hvorefter den tilsvarende matriceelementindikator vises på skærmen. Indtast den nye værdi og tryk på for at bekræfte ændringen. for at afslutte redigering af matricen. Eksempel: Matriceidentitet D... Matricekompleks Eksempel: Matricekompleks A < Resultat: >

23 Redigering af vektorelementer (Data) og markér derefter vektorerne A, B, C eller D til redigering, hvorefter den tilsvarende vektorelementindikator vises på skærmen. Indtast den nye værdi og tryk på for at bekræfte ændringen. for at afslutte redigering af vektoren. 179

24 Speciel løsning Display Ulighed Beregninger, eller "Alle" vises på den løsning skærmen, når løsningen af en ulighed, er alle numre. (INEQ) for at komme Ulighed tilstand. for at vælge en ulighed type. Eksempel: x2 0...EX #65 "Nej-Solution" sullo schermo appare soluzione Quando c'è soluzione esiste per una disuguaglianza (kommer x2 <0) På menuen, tryk på, symbol type og orientering., eller Eksempel: x EX #66 for at vælge den ulighed Ratio Beregninger (ratio) for at indtaste RATIO-mode. eller for at vælge forholdet type. Brug den Coefficient Editor, der synes at input koefficientværdier. For at løse X2 + 2x - 3 <0, for eksempel, Input koefficienterne a = 1, b = 2, c = 3, ved at trykke en På Coefficient Editor skærmen. Input op til 10 cifre for hver af de krævede værdier (a, b, c, d) For at løse 3:08 = X: 12 til X, for eksempel trykke på i trin 1, og derefter indtaste følgende for koefficienterne (a = 3, b = 8, d = 12): Eksempel: x2 + 2x EX #64 Esempio: Per calcolare il rapporto 2: 3 = 5: X... EX #67 [Math ERROR] si verifikation selv un Calcolo viene eseguito mentre 0 è di input kommer un coefficiente. 180

25 Udregning af Funktionstabel EX #68 Udskiftning af Batteri,S, d dx Fjern batteridækslet ved cliding i pilens retning. Fjern den skrue, der sikkert fastgjort batteridækslet på plads

26 Specifikationer Råd og Særlige Forholdsregler 0,15mA Ca. 7 minutter ,5 g ,3

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS De fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ Indhold Vigtig information... 2 Prøveudregninger...

Læs mere

fx-9860gii SD fx-74 0 0 G Software version 2.04 Brugervejledning http://edu.casio.com CASIO Globals website om uddannelse

fx-9860gii SD fx-74 0 0 G Software version 2.04 Brugervejledning http://edu.casio.com CASIO Globals website om uddannelse De fx-9860gii SD fx-9860 GII fx-9860 G AU PLUS fx-9750 G fx-74 0 0 G Software version 2.04 Brugervejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com Indholdet i brugervejledningen kan ændres

Læs mere

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ De fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Om denne brugsvejledning Markeringen

Læs mere

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning De http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. DANSK Hvordan lommeregnerens

Læs mere

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner Vigtigt...2 Eksempler...3 Tænde og slukke TI-30XS MultiView-regneren...3 Displaykontrast...3 Hovedskærmbilledet...4 2nd-funktioner...5 Tilstande...5

Læs mere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere Vigtigt Texas Instruments giver ingen garanti, hverken udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL i brugermanualen (information,

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver 09-07-99 M Copyright ENGBERG a/s INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad 8... 3 2 Hjælp... 6 3 Lighedstegn... 8 4 Indledende regninger... 9 5 Formatering...

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Håndholdt version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Håndholdt version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Håndholdt version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Kogebog til Maple 18

Kogebog til Maple 18 Kogebog til Maple 18 Indledning Udgave 6, Henrik Just, Hjørring Gymnasium og HF, august 2014 Kogebogen er ikke en lærebog i Maple, men en samling af korte opskrifter på brug af de faciliteter, der er relevante

Læs mere

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.0. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides. Vigtige oplysninger

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium Voyage 200 introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium / Voyage 200 introduktion og eksempler Copyright 2000 by Texas Instruments 4. reviderede oplag 2005 Tryk: Jelling

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 OpenOffice.org Calc: Brugerhåndbog v. 1.1.3 Titel: OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 Version: 9. januar 2005 Forfatter: Leif L. Lodahl Første udgave: 9. januar 2005 Engelsk udgave: 07-maj 2004

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk matx.dk Algebra Dennis Pipenbring, 10. februar 2012 nøgleord andengradsligning, komplekse tal, ligningsløsning, ligningssystemer, nulreglen, reducering Indhold 1 Forord 4 2 Indledning 5 3 De grundlæggende

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion

MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion Skærmen til Logo Sætning Kommandoer Overvågning af udførelse af sætninger Forskelle til Mikro-Logo pà Piccolo o Distributionsdisketten Læsevejledning

Læs mere