FLERE MÆND. TAK! Forslag til rekruttering og fastholdelse af mandlige medarbejdere i den kommunale pasning, omsorg og pleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLERE MÆND. TAK! Forslag til rekruttering og fastholdelse af mandlige medarbejdere i den kommunale pasning, omsorg og pleje"

Transkript

1 FLERE MÆND. TAK! Forslag til rekruttering og fastholdelse af mandlige medarbejdere i den kommunale pasning, omsorg og pleje KL og KTO/FOA - Fag og Arbejde 2009

2 INDHOLD FORORD: Flere mænd. Tak! Side 4 INDLEDNING: Indsats med perspektiv Side 5 KAPITEL 1: Metoder til rekruttering Side 6 Annoncer til mænd Posters & postkort Radiospots og biografreklamer Foldere/pjecer Kalender Informationsmøder og Åbent Hus-arrangementer KAPITEL 2: At sælge budskabet Side 12 Medierne Pressemeddelelser Video og diasserier Hjemmesider KAPITEL 3: Mand til mand Side 14 Rollemodeller Ambassadører Mentorer og vejledere Mænd mødes FLERE MÆND. TAK! Forslag til rekruttering og fastholdelse af mandlige medarbejdere i den kommunale pasning, omsorg og pleje er udgivet af KL og KTO/FOA - Fag og Arbejde juni 2009 Redaktion: Ilona Abrahamsen, KL Tekst og layout: Marianne Schjøtt Rohweder/PianoPress Forsidebillede: Forsidebilledet stammer fra projektet i Gentofte Kommune. Fotos fra Herretur i Guldborgsund er taget af fotograf Claus Henriksen. De øvrige illustrationer i denne publikation stammer alle fra projektkommunerne. Illustrationerne må kun anvendes efter aftale med de pågældende kommuner. Tryk: FOA - Fag og Arbejde ISBN: Flere mænd. Tak! kan downloades på KAPITEL 4: Dialog med mænd Side 18 Spørg mændene Mænd i Sønderborg Mænd i Silkeborg Mænd i Guldborgsund Mænd i Kolding Mænd i Århus Mænd i Valby Mandeord Mandebilleder Mandedrømme Mandefortællinger Mandenetværk KAPITEL 5: Samarbejde med andre Side 22 Arbejdspladser Uddannelsesinstitutioner Produktionsskoler Folkeskoler og gymnasier Job- og uddannelsesmesser KAPITEL 6: Projekter og resultater Side

3 FORORD Flere mænd. Tak! Projekt Flere mænd til omsorgsfag i kommunerne er et samarbejdsprojekt mellem KL og KTO/FOA - Fag og Arbejde. Fra den afsatte pulje på kroner kunne kommunerne søge fra kroner til kroner pr. projekt. 21 projekter fordelt på 19 kommuner startede, 16 projekter fuldførte. Formålet med projektet var at støtte kommunerne i at afprøve ideer og metoder til at rekruttere og/eller fastholde flere mænd i omsorgssektoren i kommunerne - dvs. i ældreplejen og dagtilbud for børn. Helt generelt mangler der hænder i varetagelsen af omsorg og pleje, og hvis det lykkes at få flere mænd ind på disse områder, vil rekrutteringsgrundlaget blive større. Der er også brug for flere mandlige ansatte, fordi mænd ofte har noget andet at byde på, end kvinder har, og fordi kombinationen af begge køn på arbejdspladsen er god for kvaliteten af omsorgen og sundt for arbejdsmiljøet. De børn, der skal passes, har brug for både mandlige og kvindelige rollemodeller, og i ældreplejen mangler de ældre omsorgspersonale af begge køn. Få mænd på børne- og ældreområdet I dag er der ikke mange mandlige medarbejdere i omsorg og pleje. Andelen af mænd på social- og sundhedsområdet var i 2008: 3 procent social- og sundhedshjælpere. 4 procent social- og sundhedsassistenter. Andelen af mandlige pædagogmedhjælpere og dagplejere var i 2008: 12 procent pædagogmedhjælpere. 1 procent dagplejere. Spredning Gennemsnitstallene er små, men der er tale om en meget stor spredning kommunerne imellem. De store forskelle i antallet af mandlige ansatte fremgår tydeligt af tallene fra socialog sundhedsområdet i kommunerne umiddelbart før kommunesammenlægningen (2006): Andelen af mandlige social- og sundhedshjælpere og -assistenter var i: 5 kommuner procent. 30 kommuner 5-10 procent. 176 kommuner 1-4 procent. 58 kommuner havde ingen mænd inden for disse faggrupper. Midtvejsmøde Projektgrupperne samledes midt i projektperioden for at udveksle de første erfaringer. Midtvejskonferencen kan man læse mere om i den inspirationsavis, der blev udgivet efterfølgende. Den kan ses og downloades på Mangfoldighed Nu er projekterne afsluttet, og resultaterne repræsenterer en mangfoldighed af metoder til at øge andelen af mandlige medarbejdere i omsorg og pleje. De medvirkende kommuner har udvist stor kreativitet i at prøve nye og gamle veje - ofte med et tvist - for at nå de eftertragtede mænd. Udfordringen har været stor, fordi det handler om at nedbryde gamle og sejlivede fordomme om, hvad kvinder og mænd arbejder med, at fjerne uhensigtsmæssige barrierer for, at mænd trives, samt skabe en kultur på arbejdspladsen, der kan rumme mænds særlige kvalifikationer, værdier og ønsker. Til inspiration for andre I denne pjece beskrives de mange forskellige indfaldsvinkler, projektkommunerne har haft, og de erfaringer, de har høstet. Pjecen vil forhåbentlig inspirere andre kommuner, institutioner, ledere og ansatte, ildsjæle, kvinder såvel som mænd til at skaffe flere mandlige ansatte til omsorgs- og plejesektoren. INDLEDNING Indsats med perspektiv Projektet Flere mænd i kommunerne har primært handlet om, at kommunerne selv afdækkede og udviklede metoder til at tiltrække flere mænd til uddannelse og arbejde inden for omsorg og pleje. I mange projektkommuner var projektet en enkeltstående indsats, som dog nogle steder har inspireret til at bygge videre på de erfaringer, projekterne resulterede i. I andre kommuner - typisk de større - blev projektet en del af den rekrutteringsindsats, der allerede var i gang. Denne større sammenhæng gav synergieffekt. Kommunerne fik et fingerpeg om, hvordan de mænd, der allerede er ansat i kommunerne, trives, og om, hvad der skal til for at tiltrække nye mænd til området. Venteliste til uddannelse I Sønderborg Kommune var projektet en del af en større rekrutteringsproces, der allerede var i gang. Her har man handlet meget målrettet på det faktum, at antallet af ældre i kommunen frem til 2020 vil stige med 30 procent. Over en treårig periode er der satset på rekruttering, og i dag er der ventelister til social- og sundhedsskolen og ingen problemer med rekruttering til ældreplejen. Kommunen har blandt andet oprettet 15 pladser skræddersyet til voksne karriereskiftere med tilbud om job i plejesektoren og en ny uddannelse. Til disse stillinger fik kommunen hele 50 ansøgninger. Senest er der udbudt 5 job i et nyt internt vikarkorps. Også her kom der mange ansøgninger fra mænd. Fordobling af ansøgerne Også i Århus er der fuld fart på rekrutteringsindsatsen. Her er hovedparten af de mandlige ansatte i ældreplejen unge mænd i aldersgruppen år. Erfaringer fra blandt andet disse to større kommuner viser, at mænd og ikke mindst yngre mænd faktisk er interesserede i at arbejde med børn og ældre. Og når også karriereskifterne, som det er tilfældet i Sønderborg, trives i ældreplejen, er det måske et tegn på, at mange flere mænd - måske efter år i mandefag - savner et arbejde med menneskelig kontakt og muligheden for at gøre en forskel. I Århus er det inden for ældreplejen med en målrettet indsats lykkedes at fordoble antallet af medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk - fra 3,7 procent i 2002 til 7,5 procent i Det er erfaringer, man gerne vil overføre til arbejdet med at skaffe flere mænd til pleje og omsorg. I Århusprojektet kom man et godt stykke nærmere målet med en fordobling af antallet af mænd på social- og sundhedsuddannelsen. På længere sigt er målet, at mænd over en femårig periode skal udgøre minimum 8 procent af de ansatte i Sundhed og Omsorg i Århus. Fastholdelse For at fastholde de rekrutterede mænds interesse og motivation, samlede social- og sundhedsskolen i Århus 12 mænd i én klasse sammen med 12 kvinder. Dette hold har for første gang i skolens historie haft en ligelig kønsfordeling. De nye mandlige studerende har udtrykt ønske om at kunne få praktikpladser i nærheden af hinanden. Det kunne i første omgang ikke lade sig gøre, men det vil fremover blive et kriterium ved fordeling af praktikpladser. Også mange af de andre projektkommuner kan mærke en øget interesse i form af både flere ansøgninger fra mænd og flere mænd, der bliver ansat. Mange af projekterne viser, at når først der er etableret kontakt til mænd, er de også interesserede i at søge både uddannelse og job inden for omsorg og pleje. Udfordringen er nu at lære af projektkommunernes erfaringer og få mænds interesse omsat til endnu flere mandlige ansatte. Illustrationerne her på siderne stammer fra den midtvejskonference, projektkommunerne deltog i i januar Inspirationsavis fra konferencen kan downloades på 5

4 KAPITEL 1 Metoder til rekruttering MÆNDS FORTÆLLINGER Jeg tog springet, fjernede det kendte sikkerhedsnet og landede i et arbejde, der er givende, varmt - og i tørvejr. Mit jobskifte har medført den største personlige udvikling i mit liv nogensinde. Mogens, tidligere skibstømrer, nu social- og sundhedshjælperelev i Syddjurs Kommune Annonce fra Sønderborgprojektet Arbejdet med ældre og børn er ikke kun forbeholdt kvinder. Tværtimod er der brug for flere mænd. Projektkommunerne har arbejdet intenst med at bringe dette budskab ud over rampen. Mange forskellige kommunikationsmetoder er taget i brug: Reklamekampagner - annoncer, posters, radio og tv, video og internettet. Der er produceret foldere og kalendere, arrangeret events, afholdt informationsaftner, konferencer, temadage og åbent hus-arrangementer. I dette kapitel beskrives nogle af de forskellige kommunikationsformer. ANNONCER TIL MÆND Annoncer, der henvender sig til mænd, skal tale mandesprog i såvel billeder som i tekst og indhold Annoncer er den traditionelle vej, når man vil appellere til, at flere søger uddannelse og job i omsorgs- og plejesektoren. Men er målgruppen ikke de sædvanlige (kvindelige) ansøgere, rækker det ikke med traditionelle annoncer. Annoncering efter mænd kræver, at både billedmateriale og tekst er målrettet mænd, gerne med humor og et tvist. Der skal andet blikfang til, hvis man skal have den mandlige annoncelæser til at fatte interesse for budskabet. Fælles for projektkommunernes annoncekampagner er, at de i både sprog og udformning adskiller sig markant fra traditionelle jobannoncer. Annoncer fra projekterne henvender sig direkte til mænd. De bruger billeder af mænd som rollemodeller, er kontante og informerer med provokation og humor om arbejdets mangfoldighed og muligheder. Er du mand nok til dette job? I Århus var målet for projektet, at antallet af mandlige medarbejdere i Sundhed og Omsorg skulle fordobles. Midlet var en meget målrettet annoncekampagne. Under overskriften Er du mand nok til et job, der giver ansvar og mening hver dag? blev der bragt annoncer i lokale ugeaviser og dagblade. Annoncerne og henvisning til mandlige rollemodeller var også at finde på Århus Kommunes hjemmeside. I annoncekampagnen talte mandlige rollemodeller direkte til læseren, og interesserede mænd kunne fx ringe til social- og sundhedsassistenteleven Morten og få mere at vide om uddannelsen, jobbet og lønforholdene. Der var ikke mange, der fulgte opfordringen til at kontakte Morten, men 67 internetbrugere viste interesse for annoncen på nettet. Efter annoncekampagnen kunne der registreres en fordobling af optaget på Århus Social- og Sundhedsskole. Tør du være med? Også i annoncerne forud for et åbent hus-arrangement i Svendborg var det de navngivne rollemodeller, der var trækplastre. Tør du være med, som annoncekampagnen hed, havde på samme måde som i Århus til formål at provokere interesserede mænd til at deltage i arrangementet. Annoncerne indeholdt desuden personlige historier om de mandlige ansattes baggrund for og erfaringer med uddannelsesog jobvalg. Resultaterne var gode. Der kunne registreres en stigning på 26 procent flere mænd ansat på ældreområdet. Er du Prebens nye kollega? I projektet i Nyborg blev der produceret seks forskellige annoncer, rettet mod henholdsvis dagplejen og ældreområdet. Annoncerne beskrev med billeder af brugere og mandlige ansatte arbejdet inden for de to fagområder. Annoncekampagnen, hvor rollemodellen Preben søgte kolleger, vinklede arbejdet inden for dagpleje og ældreområdet på en ny og humoristisk måde. De kreative annoncer punkterede myterne om arbejdets indhold. Billederne i annoncerne fortalte sammen med en kort tekst om de attraktive aspekter ved arbejdet: Teamarbejde, faglighed og humor. Nyborgprojektets annoncer blev bragt både i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Umiddelbart fik kampagnen ikke flere mænd til at Annonce fra Nyborgprojektet søge arbejde i dagplejen eller ældreplejen, men annoncekampagnen gav massiv presseomtale. POSTERS & POSTKORT Billedmateriale er ofte langtidsholdbart og kan genbruges på mange nye måder Et alternativ eller supplement til annoncer i aviser og på nettet er plakater og postkort. Reklamemateriale kan bruges og genbruges på nye måder. Nyborgs annoncemateriale er blevet brugt på mange måder. Som plakater er annoncerne udsendt til 20 arbejdspladser. Der er lavet postkort til udlevering til potentielle ansøgere og til postkortstandere, der er opstillet på fx jobcentre og biblioteker. I Thisted valgte man at sætte plakater op mange steder i lokalsamfundet. Plakaterne havde billeder af mænd og teksterne Bliv en supermand og Gør som Lasse. Bliv sommerferieafløser. Initiativet gav gode resultater. Umiddelbart blev flere mænd ansat og nogle af dem med henblik 6 7

5 Metoder til rekruttering Øverst: Pjece fra projektet i Sorø Nederst: Pjece fra projektet i Sønderborg på at tage en social- og sundhedsuddannelse. Efter kampagnen oplever man, at der oftere er mænd blandt ansøgerne til ledige stillinger end før kampagnen. Kalenderblade som post- og visitkort I Silkeborgprojektet blev der fremstillet en mandekalender. Kalenderbladene blev også brugt i postkortformat og udleveret på jobcentre, borgerservice, biblioteker etc. Målet med postkortene har blandt andet været at fastholde den gode effekt fra kalenderkampagnen, sikre, at der er fokus på mænd i ældreplejen, og at dette billede af mænd bliver en del af hverdagen. Postkortene bruges også, når der skal sendes hilsner til medarbejdere, udveksles beskeder, afløsere skal kontaktes, der skal indkaldes til møder eller sendes besked til en samarbejdspartner. Der har i Silkeborg også været tale om at bruge billedmaterialet på visitkort. Billeder virker - positivt og negativt I forbindelse med projektet i Varde blev der udarbejdet plakater. Plakaterne, der beskriver arbejdet inden for de forskellige fagområder, blev rost, men der var også kritik at blive klogere af. Der var især kritik af en plakat, der i forgrunden har en ældre mand med rollator, mens en socialog sundhedshjælper står i baggrunden med armene over kors. Hensigten med plakaten var at vise, at medarbejderne i det daglige er støttende i forhold til de ældre, der bruger deres egne ressourcer, men nogle opfattede social- og sundhedshjælperen på billedet som uengageret og ligeglad. RADIOSPOTS OG BIOGRAFREKLAMER Annoncer, der skal høres og ses, er også en mulighed for at nå de mænd, der ikke pløjer jobannoncer igennem Reklameindslag i radio, tv og biografer er en form for annoncering, der måske kan nå andre målgrupper end de mænd, der læser stillingsannoncer. Lokkemad i radioen I Vejle arbejdede man med radiospots, hvad der desværre ikke gav noget resultat, måske fordi det kræver en større økonomisk satsning, end der var mulighed for i projektet.målet med Vejles radiospots var at nå ud til især karriereskifterne. Målgruppen var håndværkere, mekanikere, butiksansatte, sælgere, handelsrejsende og andre mænd, der ikke umiddelbart er jobsøgende, men måske kunne tænke sig at ændre arbejdsliv. Spot 1: Kvinde: Der var engang en mand, som fik opfyldt tre ønsker af en god fe. Mand: Jeg vil være sammen med en masse kvinder (Tryllestav PLING) Jeg vil ikk holde i kø på vej til og fra arbejde (PLING) Jeg vil ha` Danmarks højeste fradrag på selvangivelsen (PLING) Kvinde:... og så blev han dagplejer. Vil du også have tre ønsker opfyldt? Så se mere på vejle-punktum-dk Spot 2: Mand: Hør her, makker. Ved du, hvordan du får Danmarks højeste skattefradrag, 46 procent... og samtidig kan blive hjemme det meste af tiden? Du skifter job og bliver dagplejer! Og så gør det vel ikke noget, at du samtidig kan lege med nogle herlige unger og møde en masse dejlige kvinder? Se mere om dagplejen på vejle-punktum-dk. På det store lærred I Guldborgsund har man i en anden anledning anvendt biografreklamer med stor succes. Som en opfølgning af projektet overvejer man at redigere den video, der er blevet produceret i projektet, til en reklamefilm, der kan bringes i perioderne op til deadline for de unges ansøgning til social- og sundhedsskolerne. Prislejet for en biografreklame i Guldborgsund Bio er ca kroner for at få den vist i en måned. Ved bestilling af to måneder får man en ekstra måned oveni. FOLDERE/PJECER Grundig information - lige i hånden - øger mænds forståelse og interesse, viser erfaringer fra Sorø, Sønderborg, Syddjurs og Thisted Når mænd er blevet tændt af en sjov eller provokerende annoncering, er næste trin grundig information om uddannelse, arbejdsindhold og løn. Mange af projektkommunerne har arbejdet med forskellige former for informationsmateriale i forhold til målgruppen. Foldere af forskelligt omfang har de fleste steder været en succes. Mandehørm til psykiatrien Specialcenteret Lundebo i Sorø udarbejdede en folder, der beskriver uddannelse og arbejdsforhold inden for specialet Hjerneskade og Psykiatri. Målet med folderen var at synliggøre de mange muligheder, man som medarbejder har inden for specialeområderne og derigennem gøre flere mænd interesseret i at tage en relevant uddannelse. Overordnet var målet at rekruttere flere mænd til arbejdet med mennesker med hjerneskade eller en psykisk sygdom. At fremstille folderen blev en lærerig proces på mange måder. Selve udarbejdelsen af materialet gav anledning til debat om fag og arbejdsforhold i afdelingerne, blandt beboere og medarbejdere, og såvel proces som materiale satte fokus på området. Med folderen som omdrejningspunkt blev der etableret samarbejde med bl.a. social- og sundhedsskolen, UU-vejledere (ungdomsuddannelsesvejledere), personale og beboere. Mange henvendelser Konkret resulterede folderen fra specialcenteret Lundebo i Sorø i mange henvendelser fra mænd, der var blevet nysgerrige på arbejdsområdet. Tre mænd blev ansat som vikarer, og to startede på en social- og sundhedshjælperuddannelse med det formål at fortsætte med en uddannelse til social- og sundhedsassistent. Folderen som rekrutteringsværktøj havde desuden som sidegevinst, at der blev formidlet viden om, hvad det vil sige at være psykisk syg eller få en senhjerneskade. Gode råd fra Sorø Erfaringerne fra fremstilling af folderen viser, at det er vigtigt, at: Afgrænse målgruppen. Teste teksten på udenforstående, så uforståelige fagudtryk fjernes. Teste teksten på målgruppen, så sproget er relevant og appetitvækkende for dem, den henvender sig til. Teste teksten på mænd - der er forskel på at henvende sig til mænd og kvinder. I social- og sundhedsfaget oplever du nogle af livets barskeste sider - men også nogle af de smukkeste Kilde: Job i ældreplejen i Syddjurs Kommune - Tør du være med, mand? Sørge for at etikken er i orden. Interviews med beboerne skal godkendes af beboeren, og der skal gives skriftlig tilladelse til mangfoldiggørelse af folderen. Mogens, Svend og Morten I folderen fra Syddjurs var vægten lagt på tre mænds personlige fortællinger om deres valg af arbejde i ældresektoren. Derudover indeholdt folderen information om uddannelse og økonomi under uddannelse og som færdiguddannet. Mogens og Svend, der er social- og sundhedshjælpere og Morten, der er social- og sundhedsassistent, er alle tre modne mænd omkring de 50 år. Deres rolle i pjecen var at personificere og udbrede positive fortællinger om de mænd, der allerede arbejder i Syddjurs Ældrepleje. Formålet med indsatsen var i første omgang at tiltrække flere mænd, der ville arbejde som vikarer med henblik på senere at tage en social- og sundhedsuddannelse. Ungepjece Gentofte producerede en pjece til eleverne i folkeskolens afgangsklasser. Pjecen Giver det mening for dig? Det gør det for os er målrettet de unge, der står overfor at vælge fremtidig uddannelse og beskæftigelse. Den beskriver kort plejehjemmet Egebjerg og giver tilbud om at afprøve en fremtid inden for socialog sundhedsområdet i form af en løn- 8 9

6 Metoder til rekruttering MÆNDS FORTÆLLINGER net smagsprøve eller et sommerferiejob. sig som kollega, eller som de synes kunne passe godt ind i arbejdet. Jeg bliver ofte brugt som problemløser for eksempel ved psykisk ustabile og aggressive brugere, eller hvis nogle af mine kolleger er i en konflikt, som de ikke kan komme ud af. Kaj Rasmussen, 57 år. Tidligere gartner. Social- og sundhedshjælper siden 1975 Foto fra kulturnatsarrangement i Guldborgsund. KALENDER Mænd kan fanges ind af mandebilleder på nye måder i genkendelige, men skæve former Humor var overskriften for rigtigt mange af projektkommunernes indsats for at tiltrække nye mandlige medarbejdere. I stedet for at underspille, gik mange kommuner helt tæt på myterne og spillede tværtimod højt på social- og sundhedsområdet som et utraditionelt erhverv for mænd. Op på væggen I Silkeborg blev der trukket på smilebåndene og sat fokus på mænd i en mandekalender. For at få input til indhold, form og udtryk, der pirrer mænds nysgerrighed og for at finde frem til målgruppen for kalenderen, startede projektgruppen med at interviewe nogle af de mandlige medarbejdere. Kalenderbladene repræsenterer forskellige temaer i arbejdet inden for ældreområdet. Hvert månedsblad er et billede af en medarbejder i en arbejdssituation på et af ældresektorens arbejdsområder. For at gøre kalenderen lokal og virkelighedsnær var det kommunens egne mandlige medarbejdere og borgere, der både stod model og kom med de udsagn, der følger med billederne. I billederne blev der lagt vægt på det selvstændige arbejde og de gode uddannelses- og karrieremuligheder. Kravet til udtrykket var, at billederne med et glimt i øjet fortalte en historie om arbejdet med ældre. Desuden var det vigtigt, at de deltagende modeller kunne være stolte af resultatet, og at det blev så appetitligt, at det var en kalender, mange gerne ville have hængende - også af æstetiske grunde. Der blev trykt 6000 eksemplarer af kalenderen, og samtlige medarbejdere fik den udleveret for at give den videre til en mand, de kunne tænke Positive kalendererfaringer En efterfølgende undersøgelse af effekten af kalenderen viste blandt andet, at fem mænd havde søgt job i ældreplejen, efter at de havde set kalenderen. Heraf blev de tre ansat. I det daglige arbejde har kalenderen blandt andet medført, at medarbejderne taler mere positivt om deres fag. Der er blevet sat fokus på det gode i faget, og ligestilling på området er blevet et samtalemne. Desuden er der kommet en større bevidsthed om målgruppen, og kalenderen har været en øjenåbner for måden at rekruttere på. ÅBENT HUS-ARRANGEMENTER OG INFORMATIONSMØDER Det seje træk. åbent hus-arrangementer og informationsmøder virker ofte - på den lange bane Flere projektkommuner benyttede sig af åbent hus-arrangementer og informationsmøder som kommunikationsmetode. De fleste steder var det på mødet muligt at møde mænd, der allerede var ansat i ældresektoren. Selvom tilstrømningen ikke var overvældende, vakte arrangementerne opsigt. Det kan være svært at få mænd til at komme, men til gengæld var der god respons blandt de, der dukkede op. Kom og se girafferne På åbent hus-arrangementet på Plejecenteret Caroline Amalie i Svendborg var det blandt andet fire mænd, fra ældresektoren, der tog imod og fortalte deres historier. De fire mænd havde forskellig alder og forskellig etnisk baggrund. Desuden kunne de fremmødte stille spørgsmål til repræsentanter fra social- og sundhedsskolen, FOA, sektionsledere for afløserkorpset og beboere, der kunne fortælle, hvorfor det netop er så interessant at tiltrække flere mandlige ansatte. Efter afslutningen af projektet blev der foretaget en lille rundspørge i alle sektioner. Den viste en stigning på 26 procent i antallet af mænd, ansat inden for ældreområdet. Herreforum Målet med åbent hus-arrangementet i Syddjurs Kommune var primært at skaffe flere vikarer til ældreplejen med henblik på senere uddannelse. Målgruppen for arrangementet var både de mænd, der allerede er ansat i kommunen og deres potentielt kommende mandlige kolleger - ledige mænd med dansk baggrund og nydanskere såvel som jobskiftekandidater. Et andet af formålene med arrangementet var at etablere et netværk, et herreforum, hvor mandlige ansatte kan mødes og udveksle erfaringer. Herreforum var også tænkt som en arbejdsgruppe, der fremover kan være med til at inspirere og styrke kommunens indsats for at rekruttere flere mænd. Teatergruppen Action stod for underholdningen med stykket Manden der faldt ned fra himlen, hvor skuespillerne indkredsede, hvordan det er at være mand på en kvindedomineret arbejdsplads. Der var desuden et indlæg af en mandlig medarbejder fra ældreplejen, som fortalte om sit arbejde. Ud over en håndfuld faste medarbejdere var fremmødet af nye mænd sparsomt, fordi arrangementet desværre faldt sammen med en større sportsbegivenhed i tv (!) Efterfølgende skrev man ud til de fastansatte mænd, og denne henvendelse resulterede i, at tre mænd meldte sig til at etablere Herreforum. Mændene har blandt andet udarbejdet en pjece og mødes af og til i arbejdstiden for at diskutere på et kvindefrit domæne. Erfaringerne fra projektet er, at det tager tid at skabe en mandekultur. Presseomtalen af projektet har øget interessen, og medlemmerne af Herreforum arbejder fortsat på at gøre flere mænd interesserede i og motiverede for at tage uddannelse og job inden for social- og sundhedssektoren. Inkl. mandemad I Thisted blev der afholdt informationsaften i det nybyggede ældrecenter Silkeborgs mandekalender satte mænds kvaliteter på dagsordenen Vibedal. De fremmødte blev trakteret med mandemad - stegt flæsk og hotwings. Mænd, der er ansat i ældreplejen, fortalte om deres vej til uddannelsen, om arbejdet og deres karriereforløb, og der blev informeret om uddannelsesforløb, hvor der er mulighed for merit og voksenelevløn. Otte mænd havde fundet vej til arrangementet. Af de fremmødte var fem oprigtigt interesserede i at få job og uddannelse, og projektkommunen fik også efterfølgende henvendelser fra mænd, der ikke havde kunnet være med til arrangementet, men som havde hørt om det og var interesseret i job

7 KAPITEL 2 At sælge budskabet 12 Langt de fleste projekter fik en del pressedækning både i de skrevne medier, på nettet, i tv og radio. Og samlet set har projektet Flere mænd til omsorgsfag i kommunerne haft stor mediebevågenhed. Erfaringerne fra projekterne er, at de lokale medier gerne dækker et lokalt projekt eller arrangement. Interessen er særlig stor, hvis der er et produkt eller en begivenhed, der kan omtales - fx videoklip, billeder eller pjecer. Interviewofre i form af mandlige ansatte, der stiller op og fortæller om deres valg af ældreplejen, har også øget pressens interesse. Fx blev social- og sundhedshjælpereleven fra Guldborgsund interviewet til Radio SydhavsØerne, som har et ungt publikum, og indslaget blev sendt flere gange. MEDIERNE Pressen vil have overskrifter og billeder, der fænger Der er i de forskellige projektkommuner brugt forskellige virkemidler i forhold til at få omtale af projekterne i pressen. Utraditionelle billeder af mænd i omsorgsarbejde, fængende lidt tvistede overskrifter kombineret med en pressemeddelelse fra kommunen gav pote i Nyborg. De oplevede stor interesse og har fået massiv omtale i de fem medier, de sendte pressemeddelelsen til. Mandekalenderen fra Silkeborg gav også genlyd i pressen langt ud over kommunegrænsen. Projektet blev både omtalt i TV Øst, lokale og landsdækkende trykte medier: Midtjyllands Avis, Folkebladet, Politiken og på Danske Kommuners hjemmeside. Havde Syddjurs ikke så mange besøgende til sit åbent hus-arrangement, så udløste presseomtale af arrangementet i Amtsavisen og annoncer i lokalpressen til gengæld en del henvendelser, og der har været interesse fra flere mænd med henblik på vikariater i ældreplejen. I Thisted var det væsentligste mål med projektet Sosu-mænd er supermænd at skabe så meget lokal omtale af området som en god arbejdsplads for begge køn, at det ville tiltrække mandlige interesserede til en informationsaften. De tre korte videofilm, hvor mandlige medarbejdere fortæller om deres arbejde, gav også genlyd i pressen. Og selv om informationsmødet ikke blev voldsomt velbesøgt, så betød godt benarbejde, at der efterfølgende var indslag i både Radio Midt/Vest og DR-nyhederne. Erfaringen fra Thisted var som også andre steder, at man med sjove vinkler og fængende overskrifter kan skaffe sig betydelig omtale i den lokale presse. En erfaring, man har tænkt sig at benytte sig af fremover. Arrangementer med billeder Guldborgsunds Herretur i Hamborgskoven, hvor 20 mandlige pædagoger, pædagogmedhjælpere og dagplejere deltog med råbekor og mandeaktiviteter var et hit hos pressen. Radio SydhavsØerne, Folketidende, DRregionalen og TV2 Øst var med på turen med blok, papir og mikrofoner. Også Guldborgsund Kommunes personaleblad har skrevet om arrangementet og planlagt senere at bringe et tema om kønsfordelingen i kommunen. Teamleder Bill Lehmann siger selv om Guldborgsunds erfaringer med pressen: Pressen var meget interesseret, da den kunne lugte drama. Det skal man være opmærksom på, og samtidig skal der lidt gang i kønsdebatten på den fede måde. PRESSEMEDDELELSE Professionelle pressemeddelelser øger muligheden for omtale De projektkommuner, der valgte at sende pressemeddelelser ud, fik god respons. Et eksempel på, at grundig information til pressen giver resultat i form af omtale, er forløbet fra Sønderborg. I pressemeddelelsen beskrives dels den generelle baggrund for en intensiveret indsats, dels den specifikke indsats i forhold til mænd. Meddelelsen resulterede i en stort opsat artikel i Morgenavisen Jyllands-Posten. Professionel formidling I det hele taget er professionel, grundig information den lige vej til avisernes spalter. Flere projektkommuner trak på kommunens pressemedarbejdere eller brugte eksterne professionelle bureauer til udformning af forskelligt materiale. Projektet fra Varde er et eksempel på, at det kan betale sig at medtænke pressedækning, når man udformer sit projekt. Fra starten var mediedækningen i fokus, og samarbejdet med kommunens fastansatte journalist gav gode resultater. En grundig pressemeddelelse forud for konferencen med citater fra en af de mandlige medarbejdere og gode billeder resulterede i artikler i Jydske Vestkysten og Varde Ugeavis samt indslag i Radio Syd og TV Syd. Og selvom der ikke var så stort fremmøde til konferencen, så når en god pressedækning langt ud. Mange husker og har efterfølgende kommenteret den meget positive omtale af projekt Flere mænd i omsorgsfag. I forbindelse med projektet i Nyborg blev der lavet interviews med en mandlig medarbejder fra dagplejen og to mandlige medarbejdere fra ældreplejen. Begge artikler blev sammen med faktuelle oplysninger sendt til pressen. VIDEO OG DIASSERIER Levende billeder og diasserier kan bruges i mange sammenhænge Flere kommuner producerede videoer i forbindelse med deres projekt. Videoerne blev brugt i forskellige sammenhænge. Fx i forbindelse med omtale i lokal-tv, på kommunens hjemmeside, til undervisning i folkeskolens afgangsklasser, ved åbent hus- og andre arrangementer. Guldborgsunds videofilm Kom an, mand havde især de unge som målgruppe. I filmen fortæller fire unge om deres erfaringer med uddannelse, job og karrieremuligheder i socialog sundhedssektoren. Også dér var der fokus på, hvordan det er at være mand i et kvindefag, og hvorfor det er så vigtigt, at der kommer flere mænd i ældreplejen. Videoen blev blandt andet vist på storskærm på torvet i forbindelse med kulturnatten. Filmen varer ca. 10 minutter, hvilket har vist sig at være en passende længde. Den har desuden været vist til skoleelever, ledere og ansatte i ældreplejen. Tilbagemeldingerne har været positive. Mange har sagt, at filmen har ændret deres billede af uddannelserne og arbejdsvilkårene. Medarbejderne oplevede, at videoen tegnede et realistisk billede af virkeligheden og satte fint fokus på, hvorfor det er vigtigt med flere mænd i ældreplejen. Andre Avisklippet på modsat side stammer fra Randers Amtsavis omtale af projektet i Syd-djurs Kommune. Klippet her på siden er fra Jyllands-Postens omtale af projektet i Sønderborg kommuner har efterfølgende udvist stor interesse for filmen. Svendborg producerede en diasserie, hvor en fotograf fulgte en mandlig medarbejder en hel arbejdsdag. Formålet var at komme myter til livs og beskrive en arbejdsdag, der består af langt mere end blot at tørre røv. Også i Gentofteprojektet blev der produceret en diasserie med fokus på de mange forskellige arbejdssituationer på et plejehjem. HJEMMESIDER Fremtidens medarbejdere finder uddannelses- og jobinspiration på nettet. På hjemmesider er materialet desuden langtidsholdbart og opdateringsvenligt Flere projekter er omtalt, og enkelte har fået egne hjørner på kommunernes hjemmesider. Her er projekternes materiale, billeder, videoer og foldere lagt ud, så interesserede mænd (og kvinder) kan finde informationer om uddannelse og job inden for ældresektoren og dagplejen. Hjemmesiderne kan opdateres og fungere også efter afslutningen af projektet. Nogle kommuner har fyldige hjemmesider, som handler om rekruttering til social- og sundhedsområdet. Det gælder fx Sønderborg, hvor interesserede kan læse om arbejde og uddannelse, hente brochurer og eventuelt sende information om siden videre til andre interesserede

8 KAPITEL 3 Mand til mand MÆNDS FORTÆLLINGER Mange mænd i omsorgsfagene søger over i psykiatrien. Personligt brænder jeg for at skabe løsninger for de ældre som enkeltpersoner og gode handlingsplaner sammen med andre fagpersoner. Social- og sundhedsassistent på Aktivitetscenteret i Ølgod, Arne Højvang Jensen Rollemodellen Morten fra Århus Andre mænds positive erfaringer er et meget stærkt virkemiddel i en indsats for at tiltrække og fastholde flere mænd i omsorg og pleje. I de fleste projekter var man godt klar over, at der skulle mænd til for at tiltrække flere mænd til arbejdet med børn og ældre. Rollemodellerne er et gennemgående indslag i alle projekterne, som er blevet brugt på mange forskellige måder. Annoncer, plakater, pjecer og videoer har haft mænd som blikfang og centrale figurer. Mange steder har mandlige medarbejdere stillet op ved informationsmøder og åbent hus-arrangementer eller været til rådighed som kontaktpersoner, man kunne ringe til. Andre projekter har arbejdet mere aktivt med rollemodellerne fx i netværksdannelse og i forbindelse med uddannelse af mandlige praktikvejledere til pædagogstuderende. ROLLEMODELLER Andre mænd tør og gør I Århus var den 20-årige social- og sundhedsassistentelev Morten Jul Kristensen hovedpersonen. Morten stillede op i annoncer og til interviews, og det var muligt at ringe til ham for at høre mere om muligheder for uddannelse og job. Morten var forud blevet klædt på, så han var i stand til at fortælle om uddannelse og arbejde i ældresektoren - fx om muligheder for at arbejde med ny teknologi og særligt gode karrieremuligheder inden for psykiatrien. Morten kunne også give svar på konkrete spørgsmål om løn etc. og blandt andet fortælle om muligheden for voksenelevløn under uddannelse. Mænd, der går forrest som rollemodeller, ambassadører, vejledere, mentorer etc, er vigtige både i forhold til at gøre mænd interesseret i fagområdet og til fastholdelse af allerede ansatte mandlige medarbejdere. AMBASSADØRER Medarbejdere kan bære budskabet frem I to projektkommuner arbejdede man med rollemodeller i form af ambassadører. I Silkeborg var det kommunens fastansatte medarbejdere, der bragte kalenderen videre og fungerede som ambassadører for projektet. I Aalborg havde man planer om at motivere kolleger til at anbefale job i sektoren. Medarbejderne skulle fungere som ambassadører i deres private netværk af ægtefælle, børn og bekendte. MENTORER & VEJLEDERE Andre mænd er gode sparringspartnere i uddannelse og arbejde Koldingprojektet Mænd2r (udtales mentor) byggede oven på det EUfinansierede projekt Mpower, som sætter fokus på at sikre lige muligheder for mænd og kvinder for at tage en omsorgsuddannelse. I Mænd2r gennemgik 16 fastansatte mandlige pædagoger fra daginstitutioner i Kolding Kommune et praktikvejlederkursus på 48 lektioner, der især lagde vægt på køn og på mentorrollen. Det overordnede mål med praktikvejlederkurset var at fastholde mænd i uddannelsen. Projektet havde fire succeskriterier: At 18 mænd gennemførte kurset. At der blev etableret mentorordninger mellem uddannede pædagoger og mandlige pædagogstuderende. At de mandlige pædagoger var klar til at påtage sig opgaven at være rollemodeller for kommende mandlige pædagoger. At Kolding Kommune i højere grad blev opmærksom på det kønsmæssige aspekt inden for børne- og ungeområdet. Både i Silkeborg og Guldborgsund er mandlige praktikvejledere efterfølgende kommet på tegnebrættet, ligesom mentorordninger for mænd også var oppe at vende på temadagen i Varde. MÆND MØDES Samvær med andre mænd er en forudsætning, hvis man skal fastholde de foreløbig ret få mænd, der er i ældreplejen og dagplejen, hvor de konstant er i mindretal blandt de mange kvindelige ansatte. Herretur i Guldborgsund Herreturen i Hamborgskoven var Guldborgsund Kommunes bud på et frirum, hvor kommunens mænd i dagpleje og pædagogiske institutioner fik lov til - ikke blot at sætte, men at råbe ord på de kvindelige egenskaber, der irriterer dem i det daglige. Herreturen var helt bevidst ikke en traditionel konference med oplæg og workshops, men arrangeret på herremåden. Det vil sige, at emnerne blev vendt, mens der blev lavet mad over bål, arbejdet med reb og skudt med bue og pil. Formålet med skovturen i Guldborgsund var at synliggøre de maskuline værdier og mandlige aktiviteter, som også moderne børn har brug for i deres dagligdag. De 33 udsagn, deltagerne havde formuleret, blev omsat til råbekor. Blandt det, der blev råbt i skoven, var: Vores kvindelige kolleger skal være bedre til ikke at være så forbandet pædagogiske... Vi vil ha mindre pyller... Mere lydhørhed og handling... Et andet mål var at skabe kontakt mellem de mænd, der er ansat i kommunens pasningstilbud. Arrangementet var en succes, som sikkert skal gentages og udvides med andre aktiviteter. Konklusionerne var blandt andet, at: Mange af deltagerne tog erfaringerne med hjem på egen institution, hvor de ville tage diskussionerne op og sætte fokus på de særlige mandlige bidrag såsom vilde lege og flere drengeaktiviteter. Deltagerne ville med de formulerede synspunkter gøre det pædagogiske arbejde bedre. Der blev etableret netværk mellem mænd i dagtilbud i hele organisationen. Mænd mødte mænd og følte derfor ikke længere, at de stod alene med deres synspunkter, som de blev styrket i at argumentere for. Kulturnat i Guldborgsund På storskærm kørte videoen Kom an, mand, og foran var der forhindringsbane for kørestole, og unge mandlige elever konkurrerede om at pimpe rollatorer, da Guldborgsundprojektet deltog i kulturnatarrangementet på torvet i Nykøbing F

9 Mand til mand MÆNDS FORTÆLLINGER Jeg nyder og vokser fagligt ved at se, at jeg gør en forskel i forhold til mit arbejde og kan se en udvikling hos børnene. Der er ikke så mange mænd i faget, hvilket har betydet, at jeg har fået større frirum til at udfolde mig fagligt. John Dela Cruz, 31 år, pædagog i Børnehaven Troldebo i Kolding Aktiviteterne fik fat i et bredt publikum. 196 tog kontakt til de medarbejdere og elever, der stod på standen. Ca. en tredjedel af henvendelserne kom fra mænd. Mange gav udtryk for stor overraskelse over den variation af opgaver, som jobbet byder på, og arrangementet gjorde op med myten om, at et job i ældreplejen udelukkende er bleskift og andet ulækkert. Målet med alle aktiviteterne var at skærpe interessen hos mænd og få flere af dem til at søge optagelse på social- og sundhedsuddannelserne. Og noget tyder på, at flere mænd er blevet interesserede i uddannelserne. I marts 2007 var 2,3 procent af ansøgerne til social- og sundhedsskolen i Nykøbing F mænd (3 ud af 128 ansøgere). Året efter var 7,5 procent af ansøgerne mænd (7 ud af 93 ansøgere). Valbys mandekonference I Valbyprojektet var fokus lagt på at afdække, hvilke særlige værdier mænd har, og hvordan dette hænger sammen med deres valg af arbejde. Konferencen Rigtige mænd arbejder med børn blev afholdt på LO-skolen i Helsingør med deltagelse af ni mandlige ansatte. Deltagerne var en blanding af ledere, souschefer, medhjælpere og pædagoger, der en hel dag diskuterede mænd i daginstitutioner. Der kom mange spændende resultater ud af dagen. At sætte mænd sammen gav nye vinkler på, hvordan man kan skræddersy en rekrutteringsindsats med vægt på mænd. Hovedkonklusionen fra konferencen var, at der er stort behov for at sætte fokus på en rekrutteringsindsats, der er specifikt målrettet mænd. Der er brug for flere mandlige medarbejdere, både af hensyn til børnene og de unge, de øvrige mandlige medarbejdere samt de kvindelige kolleger. Det blev på konferencen desuden tydeligt, at der er behov for at danne mandenetværk, arrangere temadage samt give mulighed for kompetenceløft og efteruddannelse. Konferencen var en øjenåbner, der også understregede, at hvis kommunen fremover skal have flere mænd ansat i dagplejen, så forudsætter det, at kommunikationen i rekrutteringen af mænd bliver meget mere bevidst og målrettet. Vardes konference Også i Varde blev der afholdt en konference. Deltagerne på konferencen var af begge køn, 10 af de i alt 58 deltagere var mænd. Konferencen havde til formål at generere viden og ideer til, hvordan Varde Kommune kan rekruttere og fastholde mænd i omsorgsfagene. På dagen var der både oplæg ved to mandlige social- og sundhedsassistenter og cafedebat mellem deltagerne. Dagen fik meget presseomtale, og kommunen fik via debatten på konferencen mange ideer til, hvordan man fremover kan arbejde med rekruttering af mænd. Det blev understreget på konferencen, at der venter et langt sejt træk. Der er behov for at arbejde med arbejdspladskulturen, hvis mandlige medarbejdere skal trives med job i omsorgsfagene. Mandlige medarbejdere fra Valby arbejdede med mandeord på konferencen på LO-skolen

10 KAPITEL 4 Dialog med mænd MÆNDS FORTÆLLINGER Lars Dorf Nielsen har som social- og sundhedsassistent skilt sig ud i en familie med ingeniører, kontorassistenter og teknikere. Han mener, at mænd i branchen er en gevinst både for omgangstonen på arbejdspladsen og for de ældre, som med mændene oplever en større variation i plejen. Vi er to mænd her, og det er godt. For vi arbejder anderledes, vi er mere resultatorienteret, mener jeg, hvor kvinderne er procesorienteret. Mine kvindelige kolleger går op i, at sengen er redt, og det ser pænt ud. Jeg går op i, at sengen bliver luftet, så den er rar at ligge i. Lars Dorf Nielsen, social- og sundhedsassistent fra Broager Plejecenter, Sønderborg Mænd har andre kvalifikationer end kvinder. Fra herretur i Guldborgsund De fleste projekter bygger videre på den viden, kommunerne i forvejen har om mandlige ansatte inden for omsorg og pleje. For at uddybe denne viden med de mandlige ansattes eget syn på mænds vilkår på arbejdspladser og i uddannelse, benyttede nogle af projektkommunerne sig af debatmøder, fokusgruppe- og andre interviews med mænd. SPØRG MÆNDENE Dem, der ved mest om, hvad mænd vil have, og hvad de ikke vil have, er - mænd MÆND I SØNDERBORG I Sønderborg blev der gennemført fokusgruppeinterviews med deltagelse af mandlige medarbejdere fra ældreområdet. Konklusionerne var, at det er en gruppe medarbejdere, der ofte er kendetegnet ved stor modenhed og livserfaring. Mange er kommet ind i faget via karriereskift i en sen alder. Mændene er stolte af at have et arbejde, hvor de gør en forskel, og over at løse opgaverne på en anden måde end deres kvindelige kolleger. Mændene oplever, at de tilfører arbejdspladsen og forholdet til de ældre en ekstra dimension. De er ofte resultatorienterede og foretrækker ledelse med handlekraft og initiativ. MÆND I SILKEBORG I forarbejdet til projektet i Silkeborg blev der udført to interviews. Det ene med en mandlig social- og sundhedsassistentelev, som i forbindelse med en opgave til skolen havde lavet en folder til mænd, der vælger en socialog sundhedsuddannelse. Det andet var et fokusgruppeinterview med fire mænd fra kommunens ældreafdeling. Mændene var udvalgt af lederne i kommunens forskellige institutioner. Flere af dem havde tidligere arbejdet inden for andre brancher, men havde på interviewtidspunktet været ansat i ældresektoren i flere år. Alle mændene pegede på, at uddannelserne ikke er synlige og naturlige for mænd. De lagde desuden vægt på, at det er kontakten til mennesker, som gør arbejdet interessant. Mændene oplevede at få stor anerkendelse i forbindelse med varetagelse af jobbet både fra borgere og kolleger. De var enige om, at arbejdet er meget selvstændigt. Interviewene dannede siden baggrund for valg af to målgrupper for projektet: Karriereskiftere og ledige mænd, der gerne vil prøve nye jobområder. MÆND I GULDBORGSUND I et af de 2 projekter i Guldborgsund satte de deltagende mænd selv ord på, hvad de synes, de er særligt gode til. De gav hinanden håndslag på at tage de samlede erfaringer fra herreturen med hjem og skabe bedre plads til mænds kompetencer i dagligdagen. Ifølge mændene på herretur er mænd: Mindre beskyttende og pylrede. Bedre til at lade børn løse konflikter selv. Bedre til at undgå begrænsninger. Ikke kaosangste. Bedre til vilde lege og til at klatre i træer, skyde med bue og pil, bygge broer og huler. Sprogligt anderledes. Gode til dialog og handling. Omstillingsparate. Bedre til spontanitet. Bedre til ikke at aflyse. Ofte i godt humør. Bedre til at hygge sig. Lyttende. Bedre til fordybelse. Mandlige medarbejdere på herretur i Guldborgsund MÆND I KOLDING Også i projektet med at uddanne praktikvejledere i Kolding blev der sat ord på mænds særlige kompetencer og på, hvorfor mænd skal vælge at uddanne sig og arbejde i dagtilbud til børn. I forbindelse med evaluering af vejlederprojektet blev der gennemført en række interviews. Deltagerne på praktikvejlederkurset blev blandt andet spurgt om årsagerne til, at de som mænd havde valgt at arbejde med børn. Her er et par af begrundelserne: Det blev for træls med landbruget i firserne, og ved et tilfælde fik jeg job i en børnehave, og så kørte det bare derudaf. Søren Peter Lind, 46 år, pædagog på Skærbæk Skole Som ung mand blev jeg lokket til at være spejderleder og fandt i den sammenhæng ud af, at det var spændende at arbejde med børn og unge. Allan Nielsen, 26 år, pædagog i SFO Bakkeskolen i Kolding Det er, fordi jeg ikke gad sidde på et kontor mere, og jeg havde fået andre værdier i mit liv. Finn Hadberg, 39 år, pædagog i Pigernes Hus i Kolding Det bedste ved jobbet Vejlederne blev også spurgt om, hvad de syntes var det bedste ved deres arbejde. Svarene viste blandt andet, hvilke særlige facetter mænd kan bidrage med i arbejdet med børn i dagtilbud: At være rollemodel for drengene, da man kan noget andet end ens kvindelige kolleger, fx tekniske ting, mandehørm... Leif Mørkholt Trøgelborg, 49 år, pædagog i Daginstitutionen Bøgelund i Kolding Der er vel ikke knyttet noget det bedste til kønnet, men det at have mulighed for at lege er godt. Ja... det vil man så nok alligevel ikke høre fra en kvinde. Søren Peter Lind, 46 år, pædagog på Skærbæk Skole MÆND I ÅRHUS I Århus valgte man at interviewe de mænd, der søgte ind på uddannelsen. Målet var at høre, hvilke specifikke ønsker mændene havde i forbindelse med deres uddannelsesforløb, så man dermed kunne blive bedre til at fastholde de mænd, der var blevet interesseret i uddannelsen. Det viste sig, at det handlede om, at mænd gerne vil have nogle mandlige kolleger, altså at man samler de mandlige elever i samme klasse og forsøger at skaffe praktiksteder, hvor de også kan være tæt på hinanden. MÆND I VALBY På Valbyprojektets konference blev der sat ord på mange aspekter af mænds roller, arbejde og forudsætninger for at arbejde i daginstitutioner. Generelt efterlyste mændene mandlige kolleger, en rummelig dagligdag med plads til begge køn, mere spontanitet og mindre snak og en social kontekst efter arbejdstid - både med mænd og kvinder. De mandlige ansatte var heller ikke blinde for, at karrieremuligheder og ikke mindst løn og muligheder for at forbedre sin løn er en forudsætning for at tiltrække flere mænd til området. I Valby blev der sat ord på nogle af de facetter ved arbejdet, som mandlige medarbejdere lægger vægt på. Mænd vil gerne have en arbejdspladskultur, der er karakteriseret af: Vejlederteam fra Kolding Mindre snak og diskussion - virker dræbende. Andre mandlige kolleger, så man kan kaste sig ud i projekter, uden at alt skal diskuteres til hudløshed før opstart. Udeliv - råt og frit. Meget fysisk betonet leg. Generelt mange aktiviteter. Muligheden for at følge en positiv udvikling hos børnene over kort tid. Positivt fokus. Mulighed for personlig udvikling, herunder måske mulighed for ledelsesfunktioner og lignende. Valby-mænd på konference Mænd i vuggestuer De mænd, der allerede arbejder med børn og ældre, møder ofte omgivelsernes fordomme og barrierer, der er knyttet til et job inden for det, der traditionelt ses som kvindearbejde. De mandlige medarbejdere i Valby påpegede blandt andet, at det især var vanskeligt at tiltrække mænd til arbejdet med de helt små børn i vuggestuerne. Det er der mange grunde til. De små børn er stadig kvindedomæne, og så har de seneste års fokus på pædofili afholdt mange mænd fra at søge arbejde, hvor den fysiske kontakt er meget udtalt. Det er en særskilt problematik i rekrutteringen af mænd til arbejde med børn og unge, som der er behov for større åbenhed omkring. Det er til gengæld ikke svært at rekruttere mænd til klubarbejde. Intern jobrotation eller fælles projekter på tværs af børnegrupperne kunne være en mulighed for at skabe interesse for alle børnepasningens områder og nedbryde fordommene

11 Dialog med mænd MÆNDS FORTÆLLINGER Der var på et tidspunkt ansat to mænd på Lundebo, og når de havde været på vagt sammen, sagde kvinderne, at alt flød efter dem. Det var heller ikke helt usandt, men beboerne var ligeglade, og når mændene var på arbejede, brugte beboerne næsten en time med at spise og hygge omkring aftenbordet mod de sædvanlige 15 minutter. Sorøprojektet Myter og barrierer Mændene i Valby oplistede en række myter og barrierer, der forhindrer mænd i at søge job inden for området. Blandt de faktorer, der bremser mænds interesse er, at: Jobbet ikke vurderes som prestigefyldt og progressivt. Faget har for meget karakter af børnepasning frem for pædagogisk dokumenteret arbejde. Faget er meget begrænset i sin udvikling. Mænd er mere idéorienterede frem for problemorienterede. Valby-mænd på konference MANDEORD Nogle ord til kvinder og andre ord til mænd En gennemtænkt dialog med mænd var den røde tråd i alle projekterne. Næsten uden undtagelse arbejdede alle projektkommunerne ud fra den opfattelse, at når det er mænd og ikke kvinder, man gerne vil have fat i, skal dialogen være mandespecifik. I såvel billeder, tekst og opsætning var de fleste annoncekampagner, pjecer, videoer etc. direkte rettet mod mænd. Mange projektkommuner har arbejdet med at bearbejde de omsorgsord, der er blevet en del af uddannelse og job efter mange år i kvindehænder. De fleste har fundet det nødvendigt at nytænke ordene, så de henvender sig direkte til mænd i en tone, der lægger sig op ad typiske mandeværdier og mænds måder at kommunikere på. Provokerende Tekster og overskrifter har humor og provokation som fællesnævner. Og der findes i projekterne mange variationer af udfordringen: Tør du? Nogle eksempler er: Tør du være med, mand? Pjece fra Syddjurs. Tør du være med - Vi tør godt gøre op med fordommene... Åbent Hus i Svendborg. Er du mand nok? Pressemeddelelse fra Århus. Hjemmeplejen er ikke for tøsedrenge Nyhedsbrev fra Svendborg. Mand dig op til omsorgsfag Pressemeddelelse fra Varde. Kom an mand Video fra Guldborgsund. Lokkende En del projekter benyttede sig af mere lokkende titler. Nogle eksempler er: Bliv en supermand inden for ældreplejen Invitation til informationsmøde i Thisted Rigtige mænd arbejder med børn Projekttitel i Valby Få et kick af at hjælpe andre Invitation til konference i Varde MANDEBILLEDER Billeder i annoncer og andet materiale til mænd skal vise mænd - og gerne på deres egne betingelser Illustrationerne i de forskellige kampagner henvender sig også tydeligt til mænd. Billederne tager udgangspunkt i særlige mandeværdier samt mandeuniverser inden for omsorg og pleje. Illustrationerne viser mænd både i arbejdssituationer og i sociale sammenhænge. Et eksempel er forsiden af folderen fra Sønderborg, som viser nogle mandlige medarbejdere på bowlingbanen. Illustrationerne spiller også på det særlige, mænd kan tilføre arbejdet med mennesker. Fx styrke, som i annoncen fra Svendborg, hvor fire mænd bærer en ældre dame. Maskulinitet, som i Koldingprojektets billede af en veltrænet mand med et barn på armen. I Nyborgs annoncekampagne er der også lagt vægt på mandeværdier, som handling og aktivitet. Det gælder fx billedet, hvor en mandlig social- og sundhedsassistent cykler tandem med en ældre dame. I mandekalenderen fra Silkeborg var der blandt andet billeder af biler, og forsiden var kort og godt en tatoveret mandeoverarm. MANDEDRØMME Handling, frihed, bevægelse. Mænd har andre drømme og visioner for omsorg og pleje end kvinder I mange af projekterne har mænd selv givet deres besyv med både i billedvalg, tekst og når det handler om at sætte ord på, hvad der skal til for at tiltrække flere mænd til omsorg og pleje. Mænd ønsker blandt andet: Størst mulig indflydelse på deres arbejdssituation. Frihed. Medarbejderansvar for løsning af arbejdspladsens opgaver. Ligestilling. Spændende elevforløb og uddannelse. Mere faglighed, mere videreuddannelse. Mangfoldighed. En ordentlig løn. Fuldtidsstillinger. Ledere, der kan handle. Ledere, man kan tale udvikling med. En ansvarsfuld og synlig ledelse, der bakker medarbejderne op. Åbenhed og respekt for mænds tankegang og omvendt. Kvinder, der ønsker mandlige kolleger. Kvinder, der bakker mænd op og baner vejen. Nye titler - fx pasnings- eller omsorgstekniker. Trivsel og stolthed. Mere direkte kommunikation. Fra temadag i Varde MANDEFORTÆLLINGER Mænd tænder på de gode historier om omsorg og pleje De fleste projekter har involveret mænd som rollemodeller, der kan formidle budskabet om arbejdets indhold, muligheder og betydning til andre mænd. De mænd, der har deltaget i temadage, konferencer eller annoncer, har rigtigt mange bud på, hvordan arbejdsområdet skal beskrives, hvis mænd skal tænde på denne uddannelses- og jobmulighed. Der er blandt andet brug for at udbrede gode historier om et beskæftigelsesområde, der har mange spændende indfaldsvinkler for mandlige medarbejdere. Gode historier til mænd fortæller blandt andet om, at: Man lærer mange mennesker at kende. Man oplever taknemmelighed. Mænd værdsættes for det, de gør. Det er et job, der giver glæde. Medarbejderne gør en forskel. Ikke to dage er ens. Det er et afvekslende job. Man er omgivet af en masse skønne kvinder. Muligheden er stor for at få indflydelse som TR, SR, vejleder, MED-medlem. Tør du være med? Fra Svendborgprojektet Videreuddannelsesmuligheder. Mulighed for karriereplanlægning. Mulighed for både dag-, aftenog natarbejde. Mulighed for at planlægge sin egen arbejdstid. Mulighed for selvudvikling og selvindsigt. Det er et ansvarsfuldt job. Motion og spænding. Faglig udvikling fx gennem supervision (psykiatrien). Samarbejde med mange faggrupper. Selvstændighed. Fra temadag i Varde MANDENETVÆRK Sammen er man(d) stærkere I Guldborgsunds skovtursprojekt var netværksdannelse mellem kommunens mandlige medarbejdere et af formålene. Og projektet dokumenterede tydeligt behovet for, at mænd kan mødes og på et fagligt grundlag diskutere pædagogik og personalesamarbejde i lyset af køn. Mændenes mange udsagn på turen har skabt åbenhed og givet viden om, hvad det betyder for de pædagogiske institutioner, at der både er mænd og kvinder ansat. Mændene tog mange emner op og pegede blandt andet på vigtigheden af ikke at glemme sig selv som mand i en kvindedomineret institutionskultur

12 KAPITEL 5 Samarbejde med andre MÆNDS FORTÆLLINGER Jeg tror, det er utrolig sundt for et arbejdsmiljø, at der er både mænd og kvinder. Vi ser forskelligt på meget, og jeg tror, det giver nogle gode diskussioner og kompromiser. Det giver også en god tone... jeg oplever ofte, at det kan tage gassen af ballonen og toppen af fnidderen, hvis jeg bryder ind i kvindesnakken med en eller anden spøjs bemærkning. Ole Winther, daglig leder på Caroline Amalie Gården i Augustenborg Projektkommunerne har samarbejdet med andre interessenter på kryds og tværs. Jobcentre, folkeskoler, sprogskoler, uddannelsessteder og andre arbejdspladser har været involveret i projekterne. I Varde var et af projekterne forankret i en bredt sammensat styregruppe bestå-ende af en virksomhedsleder, en FOA repræsentant, en repræsentant fra social- og sundhedsskolen og en medarbejderrepræsentant fra handicap-, psykiatri- og ældreområdet. I alt var der tre mænd i styregruppen. Manglende viden Projekterne har også vist, at det ikke kun er potentielle mandlige medarbejdere, der mangler viden. Der er også behov for at formidle mere viden til relevante fagpersoner. I Guldborgsund er planen, at projektet skal følges op af udbredelse af faglig viden til de nøglepersoner, der skal vejlede børn og unge om uddannelsesmuligheder. Målet er at give de ældste klasser i folkeskolen et større kendskab til uddannelserne blandt andet via UUvejlederne (ungdomsuddannelsesvejlederne). Filmen Kom an, mand, der er blevet produceret i forbindelse med projektet, vil blive brugt til dette formål. Silkeborgs mandekalender blev givet til medarbejderne, så de kunne give den videre til potentielle mandlige kolleger. Kalenderen blev også sendt til ældre- og sundhedsudvalget, byrådet, social- og sundhedsskolen samt sygeplejeskolen. Nogle af kalenderbladene blev desuden lavet som postkort, som bl.a. jobcentrene stod for at udlevere. En anden måde at udbrede viden om uddannelser og job var via orienteringsmøder med jobkonsulenterne, som har kontakt til ledige mænd. ARBEJDSPLADSER I projektperioden havde man i Silkeborg kontakt til en lokal virksomhed, hvor arbejdspladserne skulle flyttes til udlandet. Det er en arbejdsplads med mange mænd, og i efteråret afholdt to ansatte fra ældreplejen et informationsmøde med medarbejderne, hvor de fortalte om de muligheder, der er for at få arbejde inden for ældreområdet. Desuden blev mandekalenderen sendt ud til en anden lokal virksomhed, der var under nedlukning. I Thisted deltog uddannelseskonsulenten også i et informationsmøde på en virksomhed, der skulle skære ned, for at fortælle om jobmulighederne i social- og sundhedssektoren i lokalområdet. UDDANNELSESINSTITUTIONER Projektet Mænd2r blev til i et tæt samarbejde med pædagogseminariet i Kolding. Generelt har mange af projekterne benyttet sig af samarbejde med social- og sundhedsskolerne både i forbindelse med selve projektet og efterfølgende for at fastholde positive resultater. PRODUKTIONSSKOLER I Sorø blev der taget kontakt til uddannelsesvejlederen på produktionsskolen. Erfaringerne fra denne kontakt er, at mange af de unge på skolen faktisk ikke ved, hvad de vil. Disse unge er en målgruppe, som projektgruppen i Sorø har tænkt sig at følge op på. FOLKESKOLE OG GYMNASIUM Prøv det! lød Gentoftes opfordring til de unge, der står over for valg af fremtid i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Projektet havde med en diasserie, der viste arbejdet på plejehjemmet, særligt fokus på at få unge mænd i folkeskolens afgangsklasser i en 2-dages lønnet praktik på plejehjemmet Egebjerg. Formålet med praktikken var at øge interessen for senere at tage en social- og sundhedsuddannelse eller tjene penge til studierne med et job på Egebjerg. Mange veje til de unge Der er mange måder at introducere de helt unge til omsorgsområdet. I Sønderborg var to konfirmandhold på besøg på et områdecenter. I Sorø inviterede man unge mænd til at komme og spille fodbold - til de unges inspiration og beboernes store begejstring. Brochuren, som Sorø udviklede om specialet Psykiatri, havde også til formål at appellere til de helt unge, der står over for at skulle vælge uddannelse og job. Den blev sendt ud til folkeskolernes klasser og til Sorø Gymnasium og følges i foråret 2009 op med undervisning i klasserne. Til denne formidling til de unge har social- og sundhedsskolen stillet en lærer til rådighed. En smagsprøve til de unge JOB- OG UDDANNELSESMESSER De projekter, der præsenterede deres materiale og erfaringer uden for kommunegrænsen, fik god respons. Både Silkeborg- og Vardeprojektet var repræsenteret på en jobmesse. Vardeprojektet var også repræsenteret på en uddannelsesmesse i Herning, hvor en mandlig social- og sundhedsassistent fra styregruppen stillede op. De unge var lette at komme i kontakt med, meget interesserede og nysgerrige. Begge køn udviste interesse, dog flest kvinder. Silkeborgprojektet deltog desuden med et indlæg på en inspirationsdag og på konferencen Byrådsmedlemmets ligestillingspolitiske udfordringer midt i en kvalitetsreform., der blev afholdt i København. Unge i Gentofte Kommune har fået tilbud om at afprøve, om arbejdet med mennesker er noget for dem. De kan vælge mellem: 2-dages lønnet praktik. Tidsbegrænset job - fx i sommerferien. Studiejob - til supplering af SU`en. Billederne på disse sider stammer fra projektet i Gentofte Fra pjecen: Giver det mening for dig? Det gør det for os. Gentofteprojektet 22 23

13 KAPITEL 6 Projekter og resultater Projekter og resultater GENTOFTE: Flere mænd til Gentofte Kommune Kontaktperson: Maria Lützen telefon: Udvikling af diasserie og pjece, der beskriver mulighederne for gennem korte praktikmuligheder at afprøve jobmulighederne på plejehjemmet Egebjerg. Fokus i projektet blev lagt på at tiltrække unge mænd til lønnet praktik på plejehjemmet Egebjerg med henblik på senere uddannelse og arbejde inden for området. Der blev fremstillet en folder om praktikmulighederne, og målgruppen var både de unge mænd og deres forældre. Desuden blev der udarbejdet en diasserie, der beskriver arbejdssituationer på Egebjerg. Diasserien skulle vises på gymnasier og ungdomsskoler i kommunen. GULDBORGSUND - pædagogisk område: Hvad er det, du kan - som mand? Kontaktperson: Bill Lehmann telefon: Projektet En herretur for mandlige ansatte inden for dagtilbudsområdet med fokus på mænds spidskompetencer Herreturen i Hamborgskoven for 20 mandlige ansatte, der dagen igennem lavede fælles mandeaktiviteter, blev en stor succes med livlig faglig debat om, hvad mænd kan. Projektet blev fulgt af såvel tv som den skrevne presse. Og de særlige udfordringer, der er for mandligt ansatte i dagtilbud, er blevet meget synlige. Efterfølgende er der dannet netværk mellem mænd, der arbejder i dagtilbud. Og der er planer om at gentage arrangementet. GULDBORGSUND - ældreområdet: Kom an, mand Kontaktperson: Mai-Britt Hagbarth telefon: / Fokusgruppeinterview med unge mandlige social- og sundhedshjælperelever og unge mandlige multimediedesignstuderende, som baggrund for: PR-arrangement på torvet i Nykøbing F i forbindelse med byens kulturnat. Fremstilling af videofilm om uddannelse og arbejde - i kort udgave til selve arrangementet og en længere udgave til brug i fx skoler. Konkurrencer i forbindelse med kulturnatten: Pimp min rollator og Vind en ungdomsuddannelse. Der var bred interesse for kulturnat-arrangementet. Videoen vakte stor opmærksomhed, og konkurrencerne var en succes. Mandhørmen omkring Pimp min rollator tiltrak mange unge mænd. I alt 196 personer tog kontakt til medarbejdere og elever på standen. Heraf var knap en tredjedel mænd. Visning af filmen til blandt andet skoleelever og medarbejdere har givet nye billeder af uddannelserne og de muligheder, arbejdet indebærer. Projektet blev omtalt i både tv og den skrevne lokalpresse. Fra marts 2007 til marts 2008 steg antallet af mandlige ansøgere til social- og sundhedsskolen fra 2,3 procent til 7,5 procent. KOLDING: Mænd2r - mentorordning for mænd Kontaktperson: Suzan W. Andersen telefon: Uddannelse af praktikvejledere - mandlige pædagoger som rollemodeller for pædagogstuderende. Uddannelsen bestod af 48 lektioner, hvor de 18 lektioner handlede om køn og mentorrolle, mens de resterende 30 havde fokus på vejlederfunktionen. 16 mænd gennemførte vejlederuddannelsen og følte sig efter uddannelsen parate til at være rollemodeller for andre mænd.efter afslutning af uddannelsesforløbet blev der etableret et mandenetværk, som kan fastholde resultaterne og tænke nye tanker. Projektet er blevet omtalt i bl.a. TV Kolding, Jyske Vestkysten, Danske Kommuner og Nyhedsmagasinet. NYBORG: Flere mænd i dagplejen: Skaf Preben en kollega Kontaktperson: Vibeke Ejlertsen telefon: En kreativ rekrutteringskampagne i form af utraditionelle annoncer, der fokuserer på mænd i ord og billeder. Kampagnen var rettet mod både dagplejen og ældreplejen, og mandlige ansatte og arbejdsopgaver blev beskrevet i skæve, humoristiske vinkler. Annoncekampagnen bestod af seks forskellige annoncer, der satte anderledes ord på mænds arbejde i omsorg og pleje. Der blev udsendt plakater til ca. 20 arbejdspladser og udleveret postkort blandt andet til potentielle mandlige ansøgere. Resultaterne: Indsatsen gav stor bevågenhed men resulterede ikke i flere mandlige ansøgere. SILKEBORG Flere mænd! Kontaktperson: Inge Bank telefon: Udvikling af en kalender for 2008 med fotos af medarbejdere inden for ældresektoren i forskellige arbejdssituationer. Målet var at synliggøre denne sektor som et attraktivt uddannelses- og arbejdssted også for mænd. Der blev fremstillet 6000 eksemplarer af en flot vægkalender, som blev uddelt til medarbejderne i ældresektoren, så de kunne videregive den til mænd, de kunne tænke sig som kolleger. Desuden blev kalenderne uddelt til Ældreog Sundhedsudvalget, byrådet, social- og sundhedsskolen og sygeplejeskolen. Projektet deltog på en inspirationsdag og blev præsenteret på en konference. Resultaterne: Gevinsterne var blandt andet synlighed af arbejdsområdet internt i kommunen og uden for kommunegrænsen, en anderledes dialog og en mere positiv omtale af faget kolleger imellem. Der blev sat fokus på det gode i faget, og så var projektet en øjeåbner for måden at rekruttere på. Af de fem mænd, der sendte ansøgninger, blev tre ansat. SORØ: Mænd i uddannelse inden for specialet senhjerneskade og psykiatri Kontaktperson: Kirsten Holst telefon: / Formidling af viden om arbejdsområdet til folkeskolens klasser og gymnasier i Sorø. Fremstilling af en brochure, der beskriver, hvordan det er at arbejde i specialeområdet psykiatri og senhjerneskade, og hvad arbejdet drejer sig om. Resultaterne: Brochuren satte gang i debatten både internt i institutionen Lundebo og i lokalsamfundet. Det lykkedes desuden at udbrede viden om, hvordan det er at være psykisk syg eller senhjerneskadet. På baggrund af projektet blev tre mænd ansat på vikarlisten, og to startede på social- og sundhedshjælperuddannelsen. SVENDBORG: Flere mænd i plejesektoren Kontaktperson Annette Søby telefon: Projektet Åbent hus-arrangement på Plejecenteret Caroline Amalie for alle interesserede mænd med foredrag og forskellige stande med mandlige medarbejdere, samarbejdspartnere som fx social- og sundhedsskole, jobcenter og repræsentanter fra afløserkorpset. Annoncer i Fyns Amtsavis, Fyns Stiftstidende, TV2 Fyn og Radio Diablo. Posters til ophængning på biblioteker, skoler etc. Pjece om arbejdsområdet. Ud over de planlagte aktiviteter blev der også fremstillet T-shirts samt en diasserie, der følger en mandlig ansat gennem en arbejdsdag. Informationsmaterialet blev desuden præsenteret på skoler og uddannelsesinstitutioner. Resultaterne Pressedækningen var god, og efter afslutningen af projektet kunne der registreres en stigning på 26 procent flere mænd ansat inden for ældreområdet. SYDDJURS Herreforum Kontaktperson: Susanne Pallesen Larsen telefon: Åbent hus-arrangement på hotellet i Rønde med oplæg, performanceteater og mulighed for at booke ansættelsessamtale. Fremstilling af pjece om, hvordan det er at være mand i Syddjurs ældrepleje. Nedsættelse af et herreforum-netværk. Meget få ikke ansatte mænd mødte op til åbent hus-arrangementet, muligvis fordi det kolliderede med en større sportstransmission i tv. Det lykkedes ikke at nedsætte et herreforum på mødet, men efterfølgende har tre mandlige ansatte taget udfordringen op. De mødes i arbejdstiden og diskuterer i kvindefrit domæne. Efterfølgende annoncering i dagspressen og presseomtale har bragt flere kandidater til vikararbejde med henblik på senere uddannelse. Den udarbejdede pjece er tilgængelig på social- og sundhedsskoler, jobcentre og uddeles ved andre åbent husarrangementer i kommunens ældrepleje. SØNDERBORG: Mænd med talent for mennesker Kontaktperson: Steen Jørgensen telefon: Fokusgruppeinterview med mandlige medarbejdere på ældreområdet i Sønderborg Kommune som grundlag for en kampagne målrettet mænd. Kampagnen bestod af profilannoncer, postkort og flyers

14 Projekter og resultater Projekter og resultater Man vil ved udgangen af 2009 foretage en optælling af samtlige mandlige sosu-medarbejdere for at se, om kampagnen har virket. Det umiddelbare indtryk er, at der er kommet mange henvendelser fra mænd - både unge mænd, der har forhørt sig om uddannelserne - men også fra mulige karriereskiftere. Desuden er der i flere områdecentre blevet ansat flere ufaglærte mænd. VALBY: Rigtige mænd arbejder med børn Kontaktperson Sadedin Jepsen telefon: Et to dages seminar på LO skolen i Helsingør for de mandlige medarbejdere i dagtilbudene. 11 mænd, ledere, medhjælpere og pædagoger, deltog i konferencen. Debatten blev meget livlig og understregede blandt andet, at hvis man vil have flere mænd i personalegruppen, kræver det et skarpt fokus, og der er brug for et serviceeftersyn af den måde, der rekrutteres på. Konferencen dannede grundlag for en mere skræddersyet rekrutteringsindsats i forhold til at få flere mænd ansat. VARDE - pædagogisk område: Flere mænd - sådan! Kontaktperson: Susanne Stentoft Hermansen telefon: Temadag for ledere og ansatte i kommunens dag-, fritidsog klubtilbud med oplæg, workshops og caféarrangement. Temadagen fik et lavere ambitionsniveau end først tænkt. Det viste sig at institutionerne nok var interesserede og fandt emnet relevant, men havde svært ved at finde tid til at deltage aktivt. Derfor er en af anbefalingerne fra projektet, at styregruppen har en praktisk forankring, så institutionerne er med fra første færd. Der blev udgivet en pjece med gode råd om mænd i omsorgssektoren og skabt kontakt til Norge, der er meget langt fremme med hensyn til kønsproblematikken på offentlige arbejdspladser. VARDE - ældreområdet: Flere mænd i sundhedssektoren Kontaktperson: Mette Lykke telefon: Konference, der genererede viden og ideer til, hvordan kommunen kan rekruttere og fastholde mænd i omsorgsfagene. Efterfølgende kampagne i lokale medier med plakater og flyers. Resultaterne: Af de 58 deltagere på konferencen, var de 10 mænd. Og blandt andet medieomtale har betydet, at mandlige medarbejdere i omsorgen er blevet noget man taler om i personalegrupperne. Interessen har dog ikke umiddelbart smittet af på antallet af ansøgere til social- og sundhedsuddannelserne. Det er heller ikke lykkedes at ændre ved arbejdspladskulturen, som skal være mere rummelig, hvis den skal være attraktiv for mandlige medarbejdere. VEJLE: 1 mand frem for 100 kvinder - Mand dig op - og bli dagplejer Kontaktperson: Susan Poulsen telefon: Radioreklamer på relevante stationer i Vejle-området med opfordring til at søge job i dagplejen. Der blev fremstillet to forskellige radiospots. Målet var ansættelse af 4-5 mænd i dagplejen, men der kom ingen henvendelser. THISTED: Sosumænd er supermænd Kontaktperson: Jan Bendix Jensen telefon: Kampagne, der skulle skabe opmærksomhed om mænd i omsorgssektoren, først og fremmest i den lokale presse. Fremstilling af tre videoklip med mænd, der fortæller om arbejdet i ældreplejen samt billeder af mænd i arbejdssituationer til brug på kommunens hjemmeside sammen med faktaoplysninger om løn og arbejdsvilkår. Informationsmøde på ældrecenteret Vibedal med interesserede mænd og deltagelse af de mænd, der også er med i videoen. Kampagnen har især via presseomtalen fået meget positiv omtale og skabt debat i lokalsamfundet. En vigtig erfaring har været, at man med små midler kan få en stor lokal bevågenhed i pressen. Af de mænd, der er ansat i ældreplejen, er de fire ansat på det samme ældrecenter. Derfor har man i forbindelse med projektet overvejet, hvordan man også i uddannelsen kan dække mænds behov for at være sammen med andre mænd. Man vil nu prøve at samle de mandlige elever på samme hold på sosu-skolen. ÅRHUS: Mænd ska da være sosu! - flere mænd til sundhed og omsorg Kontaktperson: Steen Lee Mortensen telefon: En reklamekampagne med store posters i byrummet målrettet mænd. Avis- og internetannoncer med brug af en mandlig rollemodel, som interesserede kunne ringe til og stille spørgsmål. 67 personer klikkede sig ind på hjemmesiden, mens rollemodellen kun fik ganske få henvendelser. Succeskriteriet for projektet var en fordobling af antallet af mænd, der søgte ind på social- og sundhedsskolen. Målet blev nået med en stigning fra 5,9 procent til 11,5 procent

15 Fra 2007 til 2008 arbejdede næsten en femtedel af landets kommuner med KL og KTO/FOA - Fag og Arbejde projektet: Flere mænd til omsorgsfag i kommunerne. Denne publikation er essensen af de resultater, der blev høstet fra projekterne i: Valby, Gentofte, Sorø, Guldborgsund, Nyborg, Svendborg, Vejle, Kolding, Varde, Sønderborg, Silkeborg, Århus, Syddjurs og Thisted. Pjecen beskriver en mangfoldighed af indgangsvinkler til opgaven og er tænkt som inspiration for andre kommuner, arbejdsgivere og ildsjæle, der vil tage udfordringen op. Flere mænd. Tak! og Inspiration, der blev fremstillet i forbindelse med midtvejsmødet i januar 2008, kan hentes på Kontaktdata på projektkommunerne findes bagest i pjecen.

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Formål med samarbejdet

Formål med samarbejdet I 2004 indledte de 7 kommuner som i dag udgør Sønderborg kommune et samarbejde om rekruttering til ældreområdet det skete fordi Ældreområdet på trods af medvirken i en lang række projekter med det formål

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Langeland Kommunes Ligestillingsudvalg 30. januar 2017

Langeland Kommunes Ligestillingsudvalg 30. januar 2017 Langeland Kommunes Ligestillingsudvalg 30. januar 2017 Udgangspunkt i Nyborg Ingen politik på området Ingen opmærksomhed fra hverken politikere, ledere eller medarbejdere Modstand Åbenhed Nysgerrighed

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering TEMADRØFTELSE 1 B Nøgler til bedre rekruttering Inge-Lisbeth Nygaard, Århus Kommune Astrid Jensen, Sønderborg Kommune Henrik Sønderskov, Forsvaret Jawad Sundoo, Forsvaret Kirstine Østergaard, Undervisningsministeriet

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Informationskampagnen. for TOP. v. Anne Mette Billekop, projektleder på kampagnen, TOP-konference 18. nov. 2015

Informationskampagnen. for TOP. v. Anne Mette Billekop, projektleder på kampagnen, TOP-konference 18. nov. 2015 Informationskampagnen for TOP v. Anne Mette Billekop, projektleder på kampagnen, TOP-konference 18. nov. 2015 Du kan ikke løbe fra en psykose TOP informationskampagne 2012-2013 filmspot rettet til unge

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

HOLISt OG ANALYtIKER I dette hæfte har vi eksperimenteret med at kommunikere til holisterne på højresiderne og til analytikerne på venstresiderne.

HOLISt OG ANALYtIKER I dette hæfte har vi eksperimenteret med at kommunikere til holisterne på højresiderne og til analytikerne på venstresiderne. På uddannelsen Kommunikation med stil læringsstile på arbejdspladsen arbejdede kursisterne konkret med, hvordan vi kan omsætte vores viden om læringsstile til praksis. Hvordan kan vi indrette vores mødelokaler,

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

INSPIRATION LEDER INDHOLD

INSPIRATION LEDER INDHOLD INSPIRATION INSPIRATIONSKONFERENCE FLERE MÆND I OMSORGSFAG FREDERICIA 31. JANUAR 2008 INDHOLD Fra tal til mennesker 2 Ove på rette hylde 3 Gianfranco D este 3 Billeder til mænd 4 Ord til mænd 5 Roskilde:

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Sådan får I jeres historie i pressen

Sådan får I jeres historie i pressen Sådan får I jeres historie i pressen Jeres arrangement til Dansk Naturvidenskabsfestival er en oplagt anledning til at synliggøre jeres institution og fortælle om jeres aktiviteter i medierne. Derudover

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder ELEV FOA støtter dig som elev Find fagligt fællesskab i elevklubben FOA kender dine rettigheder Velkommen i FOA Et fagligt og socialt fællesskab, der giver dig ballast Indhold Ikke dyrt at sikre sig 3

Læs mere

SKAT Rekrutteringskampagne 2007

SKAT Rekrutteringskampagne 2007 SKAT Rekrutteringskampagne 2007 Baggrund for kampagnen SKAT søgte i marts 2007 400 nye medarbejdere, som skulle være med til at opbygge verdens førende skatteforvaltning og sikre en retfærdig og effektiv

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen UNGE I FOA Sådan får du indflydelse Bliv tillidsrepræsentant Ung på job Hierarki på arbejdspladsen HVAD VIL DU VÆLGE? Ansatte i Tryghedsplejen - herunder søsterselskabet Servisio - har ingen overenskomst.

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Nyhedsbrev September 2009 nr. 23 Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Netværkslokomotivet har den 1.august indgået aftale med Kompetence Midt om at deltage i indsatsen for at

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt KOMPETENCEUDVIKLING Kompetent -ganske enkelt Kompetenceudvikling handler om at gå fra at være kvalificeret til at blive kompetent Forord Er du nysgerrig efter at få ideer til, hvordan I på din arbejdsplads

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere SÅDAN SKAL DET SIGES Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere Albertslund Boligsociale Center, juni 2013 ABC 2008-2012 ABC var i 2008-2012 et boligsocialt samarbejde mellem ni boligafdelinger

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Landbyerne læser - Syddjurs Kommunes bud på en læsekampagne under Danmark Læser

Landbyerne læser - Syddjurs Kommunes bud på en læsekampagne under Danmark Læser Landbyerne læser - Syddjurs Kommunes bud på en læsekampagne under Danmark Læser Udfoldet projektbeskrivelse Projektets formål Målgruppe(r) (inkl. overvejelser vedr. valg af målgrupper for læseaktiviteterne)

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Dette nyhedsbrev er det første i en række nyhedsbreve om ledelse af mangfoldighed og de emner, der ligger inden for området. Nyhedsbrevet bliver udgivet

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE?

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? Så er EGU VELFÆRD måske noget for dig. TAG EN EGU HOS OS FORDI... Der er brug for dig. EGU er en god uddannelse med masser praktik. Du får løn under praktikken

Læs mere

Side 2 af 5 den forbindelse også en del af det andet kampagnemateriale. Karen Bach Ravn fremhæver især klistermærkerne med sloganet Tænk dig om før du

Side 2 af 5 den forbindelse også en del af det andet kampagnemateriale. Karen Bach Ravn fremhæver især klistermærkerne med sloganet Tænk dig om før du Side 1 af 5 Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2017 Fem ting kommunerne lærte af KV13 Kommunerne udvekslede ideer og erfaringer om, hvordan den lokale valgdeltagelse kan øges, da konsulenter, kommunikationsmedarbejdere

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne - UgebrevetA4.dk 03-05-2016 22:00:45

Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne - UgebrevetA4.dk 03-05-2016 22:00:45 Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne - UgebrevetA4.dk 03-05-2016 22:00:45 PRESTIGE Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne Af Mathias Svane Kraft

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

HTX BUBBLEFUN EVENT

HTX BUBBLEFUN EVENT HTX BUBBLEFUN EVENT - 2015 PLAKAT RAPPORT VIDEO Lavet af: Andreas Heise, Mathias Larsen Indledning Denne rapport er delt op i 2 dele. Da den er udarbejdet fælles i klassen og internt i grupper. Del 1 er

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

ANSVAR indhold anerkendelse

ANSVAR indhold anerkendelse MERE END ET GODT JOB ANSVAR indhold anerkendelse Pædagogisk assistentuddannelse Børne- og Kulturchefforeningens Årsmøde 11.-13. november 2009 En investering i arbejdsglæde, der betaler sig www.godtjob.dk

Læs mere

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Genvej til medierne FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier Det behøver slet ikke at være så svært Tekst: Camilla Stokholm Nielsen Redaktion: Ann Lübbers,

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Ansættelse & velkomst

Ansættelse & velkomst Ansættelse & velkomst Ansættelse I Møllehuset prioriterer vi stor tværfaglighed, som tidligere beskrevet. Vi ser det som en ressource og en nødvendighed, at der i organisationen er mange faglige indgangsvinkler

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I perioden oktober november 2011 blev kampagnen Snyd ikke dig selv / Snyd ikke virksomheden gennemført. Bag kampagnen stod de lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Danske produktionsvirksomheder har brug for dygtige faglærte. Men erhvervsuddannelserne, som skal uddanne de dygtige industriteknikere, plastmagere, tekniske designere og

Læs mere

Ultimo 2011 primo 2012 Rapport vedrørende undervisningsmiljøet på Produktionsskolen Mimers Brønd

Ultimo 2011 primo 2012 Rapport vedrørende undervisningsmiljøet på Produktionsskolen Mimers Brønd Ultimo 2011 primo 2012 Rapport vedrørende undervisningsmiljøet på Produktionsskolen Mimers Brønd Indledning. Arbejdet med undervisningsmiljøet på Mimers Brønd er en løbende proces, der involverer elever,

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Hvilken funktion har du? Hvilken afdeling kommer du fra? Handlinger på personaleområdet: 1. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af mænd og kvinder

Læs mere

Kære PR-frivillig. Kender du nogen? Vi søger cases: Landsdækkende kampagne i uge 40: Pas på pårørende

Kære PR-frivillig. Kender du nogen? Vi søger cases: Landsdækkende kampagne i uge 40: Pas på pårørende Kære PR-frivillig Det ser ud til, at I kan bruge PR-nyhedsmailen. Vi har fået gode henvendelser fra jer spørgsmål, ønsker til hjælp med pressemeddelelser og mails med artikler, I har fået i pressen. Ikke

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Som angivet i Kontrakt for Aftalestyring 2008 Sundhedsuddannelserne af november 2007, skal der udarbejdes en årlig evalueringsrapport på de

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Bilag 4. Interview med Kasper

Bilag 4. Interview med Kasper Bilag 4 Interview med Kasper Intro I: Jamen jeg skal starte med at fortælle dig, at vi er en gruppe på fem piger, der studerer kommunikation og skriver det her projekt på baggrund af den aktuelle debat

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere