Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl Hos AMU Nordjylland Sofievej Aalborg. 4. februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015"

Transkript

1 Dagsorden 4. februar 2015 TAB/CSH DAGSORDEN FOR MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Rasmus Grusgaard (afbud) Morten V.B. Revsbeck IF sekretariatet Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter Pia Maul Andersen (formand) Claus Eskesen Hans A. Sørensen Flemming Lassen Søren Elsberg Elise Ansager (tilforordnet) Gert B. Pedersen Onsdag d. 18. februar kl Hos AMU Nordjylland Sofievej Aalborg Side 1/7

2 Opsummering af program og dagsorden: : Formøder for hhv. A- og B-siden : Udvalgsmøde: Temadrøftelse: Teamdrøftelserne taget afsæt i IF s indsats om Et styrket AMU og vil omhandle: (8) Kursuspakker med værdi: Kursuspakker til ledige (6) Garantiudbud: Udbud af kursuspakker til ledige Herudover vil udvalget få en status på sekretariatets arbejde med følgende aktiviteter: (1) Den gode realkompetencevurdering (3) Klar besked om erhvervsuddannelserne til voksne (9) amukurs.dk Arbejdsplan for igangsættelse af aktiviteter, der støtter op om IF indsatsområde : Frokost : Møde med AMU Nordjylland v/ Direktør Peter Thomsen og sekretariatsleder Jill Ellermann AMU-Nordjylland vil fortælle om: Skolens arbejde med kvalificering gennem AMU Nyt projekt: Fra ufaglært til faglært for beskæftige Kursuspakker til ledige og hvad vi sammen kan gøre for at det bliver en succes AMU udbuddet inden for industriens område Skolens oplæg og input kan således være med til at understøtte udvalget arbejde med indsatsområdet Et styrket AMU. Side 2/7

3 DAGSORDEN 1. INDLEDNING A. Godkendelse af dagsorden (Beslutningspunkt) REFERAT 1. INDLEDNING A. B. Godkendelse af referat d. 1. december 2014 (Beslutningspunkt) Referat er vedlagt i Bilag 1 + supplement til bilag 1a Opfølgningspunkter fra referatet: Resultaterne af gruppedrøftelserne er sammenfattet i supplement til bilag og indeholder en række idéer til initiativer, som støtter op om IF s indsatsområder. Disse input vil blive medtænkt i sekretariatets arbejde med indsatsområderne. Sekretariatet har frem til IF udvalgsmødet prioriteret indsatsen i forhold til kursuspakker til ledige (se punkt 2) 2. IF s STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2015 (Beslutningspunkt) 2. IF s STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2015 A) Oversigt over IF indsatsområder 2015 I 2015 lægges der op til, at IF arbejder med to overordnede målsætninger en form for vision med vores fælles arbejde: Faglært til fremtiden og Et styrket AMU. Til hver af disse målsætninger, er der formuleret en række indsatser. Dette arbejde skal føre til, at kendskab til IF s erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser styrkes i relation til alle aktører på området. Og at dette i sidste ende fører til, at flere lærlinge og kursister vælger en af IF s uddannelser. Det indstilles, at udvalget kommenter arbejdsplan for udrulning af IF indsatsområder 2015 samt beslutter, Side 3/7

4 DAGSORDEN hvorvidt formen kan bruges som overblikskabende på REFERAT de fremadrettede udvalgsmøder. Til mødet d. 18. feb. vil sekretariatet medbringe et udkast til hvilke temaer, det indstilles at udvalget sætter særlig fokus på til de kommende udvalgsmøder. B) Dagens TEMA: Kursuspakker til ledige Til hvert udvalgsmøde vil vi sætte fokus på udvalgte aktiviteter, der støtte op om IFs målsætning. Til mødet d. 18. feb. er det valgt at sætte fokus på indsatsområde 8) Kursuspakker med værdi. Indsatsen blev drøftet på udvalgsmødet d. 1. december, hvor udvalget besluttede at der skulle gøres en særlig indsat i forhold til kursuspakker til ledige - også kaldt 6 ugers jobrettet uddannelse. Bilag 3 giver en status på denne opgave. Herudover indeholder notatet nogle af de udfordringer, der er med udbuddet af kurserne til ledige samt forslag til, hvordan sekretariatet vil arbejde med at sætte fokus på det manglende udbud. Det indstilles, at udvalget behandler bilag 3 og de indstillinger, der er beskrevet i bilaget. Det indstilles, at udvalget drøfter problemstillingen med AMU Nordjylland i forhold til udbuddet af kursuspakker, herunder hvordan vi arbejder for en løsning i forhold til udbud. Skolen er orienteret om, at vi ønsker at drøfte dette emne, jf. punkt 6 Møde med AMU Nordjylland. Side 4/7

5 DAGSORDEN Til mødet medbringer sekretariatet en oversigt over REFERAT AMU Nordjyllands udbud på to af IF kursuspakker for ledige. C) Realkompetencevurdering Den gode realkompetencevurdering er et af IF indsatsområder, og er en vigtig element i forhold til de nye erhvervsuddannelser til voksne. Der henvises til bilag 4 hvor IFs arbejde med realkompetencevurdering er beskrevet. Det indstilles, at IF udvalget godkender arbejdsplanen for beskrevet i bilag 4. D) Klar besked om erhvervsuddannelser til voksne Som led i implementering af erhvervsuddannelsesreformen ligger der en kommunikationsopgave hos IF i forhold til at sikre kendskab til de nye muligheder, som reformen ligger op til i forhold til erhvervsuddannelser til voksne. På IF udvalgsmøde blev det besluttet, at IF sekretariatet skulle komme med et oplæg til Hands on sekretariatet i forhold til en kampagne målrettet mod voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse. Der henvises til bilag 5, hvor de foreløbige resultaterne af sekretariatet samarbejde med Hands on fremgår. Dette initiativ støtter på om indsatsområderne 1) den gode realkompetencevurdering, 3) klar besked om erhvervsuddannelser til voksne samt 4) EUD portalen, idet der lægges op til en intensiv markedsføringen af portalen. Det indstille, at udvalget kommenter oplægger, beskrevet i bilag 5. Side 5/7

6 DAGSORDEN REFERAT amukurs.dk Udvikling af amukurs.dk er fortsat en højt prioriteret indsatsområde i IF. Bilag 6 er en kort orientering om udviklingen på amukurs.dk. Bilag 6 er alene til orientering. 3. EUD reform (orientering) Nye uddannelsesordninger: 3. EUD reform Som led i implementeringen af reformen er IFsekretariatet i fuld gang med at lave nye uddannelsesordninger. Uddannelsesordningerne skal indeholde en uddybning af reglerne om uddannelsernes formål, struktur og rammer for undervisningens indhold, fag på obligatorisk og højere niveauer og vejledende uddannelsestid for disse fag. Endvidere skal sammenhængen mellem praktikuddannelsen og skoleundervisning samt bedømmelse af eleverne beskrives. Arbejdet udføres i tæt dialog med Udviklingsudvalg (UU), skoler og IF s formandskab. UU vil særligt blive involveret i arbejdet, når det gælder faglige og uddannelsesspecifikke beskrivelser/tekster i uddannelsesordningen (nye fag, beskrivelse af svendeprøven mv.). Der aftales efter behov skriftlige høringer mv. Dette arbejde skal senest d. 16. marts sendes til høring hos skolerne. 4. STATISTIK (orientering) A. AMU statistik Se bilag 7 statistik for IF s AMU kurser i perioden STATISTIK B. EUD statistik Se bilag 8 statistik for IF s erhvervsuddannelser ORIENTERING (Orienteringspunkt) 5. ORIENTERING Side 6/7

7 DAGSORDEN A. Nyt fra udvalgsmedlemmer REFERAT B. Nyt fra organisationerne C. Nyt fra sekretariatet Uddannelseskonsulent Hanne Hvitfeld Hansen, har fået nyt job. Hanne havde ansvaret for Udviklingsudvalg for Industrioperatør samt udviklingsudvalg for produktør. Vi er i gang med finde en ny uddannelseskonsulent til IF sekretariatet. Frokost kl MØDE MED AMUNORDJYLLAND 6. MØDE MED AMUNORDJYLLAND : Møde med AMU Nordjylland v/ Direktør Peter Thomsen og sekretariatsleder Jill Ellermann AMU-Nordjylland vil fortælle om: Skolens arbejde med kvalificering gennem AMU Nyt projekt: Fra ufaglært til faglært for beskæftige Kursuspakker til ledige og hvad vi sammen kan gøre for at det bliver en succes AMU udbuddet inden for industriens område Se bilag 9 Fakta om AMU Nordjylland. 7. PLANLAGTE MØDER I 2015 Tirsdag d. 19. maj Onsdag d. 30. september Torsdag d. 3. december 7. PLANLAGTE MØDER I EVT. 8. EVT. Side 7/7

8 3. december 2014 TAB/CSH REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl ) Finn Brøndum Claus Eskesen Niels Henning H. Jørgensen Hans A. Sørensen Helle Ankersen Flemming Lassen Vakant Søren Elsberg Elise Ansager IF sekretariatet Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Afbud Gert B. Pedersen Morten V.B. Revsbeck Mandag d. 1. december kl Med efterfølgende julefrokost hos Nimb Hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6.D 5. sal Tuborgvej 177, 1780 København V Program: : Formøder for hhv. A- og B-siden : Udvalgsmøde 13.00: Julefrokost Nimb v/ Tivoli Side 1/5

9 DAGSORDEN 1. INDLEDNING REFERAT 1. INDLEDNING A. Godkendelse af dagsorden (Beslutningspunkt) A. Godkendelse af dagsorden (Beslutningspunkt) Godkendes. B. Godkendelse af referat d. 15. september 2014 (Beslutningspunkt) Referat er vedlagt i Bilag 1 Opfølgningspunkter fra referatet: Garantikurser Det besluttes, at der igangsættes en fornyet indsats for at få mere synlighed omkring udbuddet af garantikurser. Organisationerne vil lave nye pressehistorier om garantikurserne. Derudover besluttes det, at dialogen med VEU repræsentanter styrkes, således at de bliver mere opmærksomme på at markedsføre garantikursus udbuddet. B. Godkendelse af referat d. 15. september 2014 Det bemærkes, at der i referatet står, at opsummering af VEU aftalen eftersendes. Sekretariatet iværksætter dette. Vedr. note om manglende mulighed for, at grundforløbselementer sammenkøres med hovedforløbselementer: Det oplyses, at organisationerne har rettet henvendelse til ministeriet, som har bekræftet, at man efter den nye lovgivning ikke kan undervise i grundforløbselementer på hovedforløbet. Flere elever til IF s uddannelser Der er enighed om, at punktet er vigtigt, og at der fortsat skal arbejdes med dette indsatsområde. AMU statistik Det besluttes, at udvalget fremadrettet både vil få den samlede aktivitet på FKB og aktiviteten på kernemål. 2. IF s STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2015 (Beslutningspunkt) 2. IF s STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2015 (Beslutningspunkt) Bilag 2 indeholder en afrapportering af arbejdet med IF indsatsområder Herudover er der bud på IF indsatsområder for Det lægges op til gruppearbejde under dette punkt. For at sikre bedst mulig udnyttelse af tiden, vil der blive lavet to grupper. Formanden opsummerer resultaterne af arbejdet med de 10 indsatsområder. Formanden præsenterer begrundelserne for indsatsområdet faglært til fremtiden. Det noteres, at det er vigtigt at få styrket de almene fag og kvaliteten i erhvervsuddannelserne. Gruppe 1: Christine Morten Elise Claus Hans Næstformanden præsenterer begrundelserne for Et styrket AMU. Det noteres, at reformen af erhvervsuddannelserne betyder, at AMU er faldet lidt i baggrunden. Det er vigtigt, at IF stadig forholder sig til kompetenceudvikling til job via AMU. Derfor er et styrket AMU vigtigt. Side 2/5

10 DAGSORDEN Gert Gruppe 1 skal koncentrere læsning om følgende indsatsområder jf. bilag 2: Garantiudbud (Afsnit 4.1 -s. 15) + Kursuspakker med værdi (Afsnit s. 20) Gruppe 2: Niels Henning Finn Helle Pia Flemming Søren Gruppe 2 skal koncentrere læsning om følgende indsatsområder jf. bilag 2: Klar besked om EUV (Afsnit s. 11) + Praktikpladser (Afsnit s. 13) REFERAT Formanden understreger, at udvalget kan vælge at igangsætte andre aktiviteter, end dem som er præsenteret i bilag 2, hvis udvalget vurderer, at andre aktiviteter understøtter indsatsområderne bedre end de valgte. Sekretariatet understreger, at det er vigtigt, at udvalget løbende diskuterer, om planen er den rigtige og ikke kun, om den holder. Herefter gennemføres gruppearbejde om fire af aktiviteterne under de to indsatsområder. Opsummering af dette arbejde fremgår af bilag til referatet. I jeres læsning bedes i reflektere over følgende spørgsmål i forhold til de udvalgte indsatsområder: Bud på vision (målsætning) for dette arbejde Hvilke produkter eller initiativer, er der behov for Faldgruber hvad kan være svært Hvilken rolle kan IF udvalget spille 3. STATISTIK (orienteringspunkt) A. AMU En kommenteret udgave af AMU-statistik er vedlagt som bilag 3. Der er i denne version lagt vægt på at opgøre den samlede aktivitet på IF s FKB er, inklusiv den aktivitet, som stammer fra de tilkoblede kurser, som er udviklet af andre efteruddannelsesudvalg. Sekretariatet vil kort uddybe materialet på mødet. B. EUD Den seneste EUD statistik findes på IU s hjemmeside her 3. STATISTIK A. AMU Der er enighed om, at det med de nuværende tal for AMU er svært at vurdere, om udviklingen vil blive mere positiv for hele 2014 sammenlignet med det foregående år. A. EUD De nuværende tal dækker kun udviklingen frem til september Det er derfor ikke muligt at sige noget reelt om den samlede udvikling for Sekretariatet vil på næste møde levere statistik, hvor udviklingen for hele 2014 sammenlignes med udviklingen i hele Side 3/5

11 DAGSORDEN 4. ORIENTERING (Orienteringspunkt) REFERAT 4. ORIENTERING a) Nyt fra organisationerne, udvalgsmedlemmer og Industriens Uddannelser Herunder: - Status på arbejdet med EUD-reform - Orientering fra Søren Elsberg om Kvalificering til Nye Job. Erfaringer fra et Nordjysk socialfondsprojekt. a) Nyt fra organisationerne, udvalgsmedlemmer og Industriens Uddannelser Nyt fra udvalgsmedlemmerne Formanden oplyser, at der er lavet evaluering af efteruddannelse.dk. Det er en rigtig god rapport og den foranlediger flere drøftelser om udvikling af portalen. Søren Elsberg oplyser, at TECH College og AMU Nordjylland har indgået en samarbejdsaftale, som blandt andet betyder, at skolerne vil samarbejde om udbud af AMU kurser, praktikpladsopsøgende arbejde mv. Flere udvalgsmedlemmer giver udtryk for, at IFseminaret den 6. november var en positiv oplevelse. Der er enighed om, at det er vigtigt, at IF seminaret også fremadrettet varer en hel dag. Der efterspørges større lokaler til næste års seminar. Sekretariatet er på opgaven. Det oplyses, at næste seminar og konference formodentlig bliver i marts Søren Elsberg giver en kort orientering om projektet Kvalificering til nye job. Projektet, der har været støttet med midler fra den Europæiske Socialfond har været en stor succes. Af de ledige, som har været med i projektet, er 70% i dag enten i uddannelse eller i arbejde. Projektets succes skyldes i høj grad, at aktørerne fra beskæftigelsessystemet og uddannelsessystemet i regionen har været rigtig gode til at samarbejde om den enkelte ledige. Projektets indhold og resultater vil blive præsenteret mere i dybden på det næste IF møde den 18. februar på AMU Nordjylland. Nyt fra Industriens Uddannelser: Oversigt over IF s forslag til 6 ugers AMU uddannelsespakker til ledige uddeles på mødet. Pakkerne er pt. til vurdering hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Det aftales, at sekretariatet orienterer udvalget, når STAR har godkendt pakkerne. Formanden Side 4/5

12 DAGSORDEN REFERAT beklager, at IF s forslag til jobpakker er blevet produceret uden om UU erne. Dette har skyldtes den korte tidsfrist for udviklingsarbejdet (under 20 dage). Det noteres, at det er vigtigt, at sekretariatet afklarer, hvordan de nye 6 ugers uddannelsespakker evt. giver merit på IF erhvervsuddannelser. 5. PLANLAGTE MØDER I 2015 Status på arbejde på EUD reformen Alle uddannelsesbekendtgørelser, inklusiv relevant erhvervserfaring og standardmeritter, skal være færdige den 5. januar Sekretariatets interne deadline for opgaven er den 19. december. 5. PLANLAGTE MØDER I 2015 Onsdag d. 18. februar Der lægges op til, at mødet afholdes i Aalborg. Tirsdag d. 19. maj Onsdag d. 30. september Torsdag d. 3. december Mødet den 18. februar bliver afholdt på AMU Nordjylland. Sekretariatet vil sørge for, at mødets program ikke bliver for presset. Der vil i planlægningen af mødet blive taget højde for, at alle mødedeltagere kommer til og fra mødet i fornuftig tid. 6. EVT. 6. EVT. Side 5/5

13 1.december 2014 Supplement Referat IF udvalgsmøde d. 1. dec csh IF aktiviteter 2015 målsætninger mv. IF udvalget har besluttet, at man i 2015 vil arbejde med følgende to indsatsområder: Faglært til fremtiden Et styrket AMU Indsatsområderne skal bidrage til, at der kommer flere lærlinge og kursister på IF s uddannelser. Under hvert indsatsområde har sekretariatet foreslået en række aktiviteter. Det drejer sig om følgende aktiviteter: Faglært til fremtiden Den gode realkompetence Meritveje Klar besked om EUV eudportal.dk Praktikpladser Et styrket AMU Garantiudbud Digital læring Kursuspakker med værdi amukurs.dk Flere lærlinge og kursister til IF s uddannelser På IF mødet den 1. december arbejdede IF udvalget med en nærmere specificering af indholdet af fire af disse aktiviteter. Det drejede sig om følgende aktiviteter: Klar besked om EUV Praktikpladser Garantiudbud Kursuspakker med værdi Side 1/4

14 Resultatet af dette arbejde er opsummeret i det følgende: Kursuspakker med værdi Vision/målsætning Dialog med jobcentrene vedr. 6 ugers pakker og amukurs.dk Regionerne og kompetencerådene (DI regneark) Produkter/initiativer Webinar om IF s 6 ugers pakker (målgruppe: jobcentrene, VEU centrene, A-kasserne) Evaluering af 6 ugers uddannelse blandt brugerne; - Har kurserne det rigtige indhold? - Fører kurserne til beskæftigelse? - Er der nogle kurser, der mangler? Intropjece om IF s 6 ugers uddannelsespakker. Pjecen skal gøre ledige opmærksomme på de muligheder, der er inden for industrien. Samtidig skal den også gøre jobcentrene, VEU-centrene, A-kasserne opmærksomme på mulighederne. Faldgruber IF s rolle Følge op Garantiudbud Vision/målsætning Aflive myter om aflysninger Produkter/initiativer Styrket kobling mellem garantiudbud 6 ugers uddannelsespakker (på positivlisten) samt EUD meritpakker Markedsføring af her og nu kurser med særligt fokus på, at man også her kan få indblik i garantikurser. Garantikurser skal kunne fremsøges på amukurs og gerne være mere synlige på forsiden. Garantiudbud af nygodkendte kurser Fortsat blus på markedsføring Faldgruber Skolerne skal kunne se et mål med garantikurser IF s rolle I forhold til uddannelsespakker på positivlisten: Understøtte at pakkerne bliver brugt, dvs. initerere og facilitere Øverige tiltag: Følge op. Virker det? Evaluering Side 2/4

15 Klar besked om EUV Vision/målsætning Fokusere på at få EUV kommunikeret effektivt og motiverende til IF s målgrupper Særligt fokus på kommunikation af RKV en Produkter/initiativer EUD portalen gør det mere synligt, hvordan ens nuværende uddannelse leder til en EUV Når amukursister får kursusbevis skal de have papir som fortæller dem, at de er et skridt videre på EUV vejen Også vigtigt at AMU kursist og virksomheder ved inden de starter på AMU kursus, at det er et skridt videre på EUV vejen Fakta til medarbejdere og virksomheder om EUV: hvad er det? Hvad koster det? Hvor lang tid tager det? Osv. Også de gode argumenter for EUV en for medarbejdere og virksomheder Nudging af virksomheder og medarbejdere i forhold til EUV en Lave oplæg til markedsføringsprojekt, som Hands On kan søge fonden om 1. maj 2015 Faldgruber Kort tidsfrist til fondsansøgning (pres) Mange ufaglærte har uddannelsesskræk, de er ikke motiverede PIAAC resultaterne (ufaglærte har dårligere læse-, regne- og it-færdigheder end resten af befolkningen) Selve EUV modellen er komplex => svær at formidle IF s rolle Et IF projekt. Evt. samarbejde med andre, men IF som tager teten. Praktikpladser Vision/målsætning Flere godkendte praktikpladser og aftaler: Et mål for hvor mange vi ønsker o Det interne potentiale : uddannelse af voksne medarbejdere allerede ansat i virksomheden o Det eksterne potentiale : tiltrækning af nye unge/voksne til IF s uddannelser Indflydelse på praktikcentrene Side 3/4

16 Produkter/initiativer Praktikpladscentre: Kvalitetsparametre, f.eks. hvor længe de unge maksimalt bør være i praktikcentret Praktikpladsgaranti udbredes De praktikpladsopsøgende medarbejdere skal have mere legitimitet i virksomhederne (mere troværdige sælgere) IF hjælpe med at matche virksomheder med ledige praktikpladser med elever. Et bedre værktøj end praktikpladsen.dk. Den virker ikke. Et digitalt matchværktøj. Faldgruber POM ernes legitimitet dårlig i virksomhederne Svært at overbevise arbejdsgiverne om den gode ide! Praktikpladser som er forældede pga. at de ikke har haft elever i mange år IF s rolle Et IF projekt. Husk samarbejde med MI. Det er IU som skal kommunikere. Side 4/4

17 Bilag februar 2014 TAB 1. IF INDSATSOMRÅDER Arbejdsplan for udrulning af IF indsatsområder 2015 Målsætning for 2015: I 2015 lægges der op til, at IF arbejder med to overordnede målsætninger en form for vision med vores fælles arbejde: Faglært til fremtiden og Et styrket AMU. Til hver af disse målsætninger, er der formuleret en række indsatser. Under hver indsat er der igen en række aktiviteter, der skal støtte op om den overordnede indsats. Dette arbejde skal føre til, at kendskab til IF s erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser styrkes i relation til alle aktører på området. Og at dette i sidste ende fører til, at flere lærlinge og kursister vælger en af IF s uddannelser. Udrulningen af IF s indsatsområder for 2015 indeholder ikke en lang række handlingsplaner, skitser eller notater til hver aktivitet. I stedet forsøger vi løbende at sætte fokus på de produkter, som vi arbejder henimod. Til hvert udvalgsmøde vil vi sætte fokus på udvalgte indsatsområder. Her vil der være behov for, at udvalget drøfter, om det stadig er de rigtige mål, der arbejdes efter, og om de valgte aktiviteter er de rigtige i forhold til den overordnede målsætning. Til de valgte indsatsområder, der sættes fokus på, vil der være uddybende notater, der skal sikre udvalget et godt beslutningsgrundlag. I nedenstående gives et overblik over de foreløbige aktiviteter, der enten er eller vil blive igangsat under de forskellige indsatser. Oversigten er ikke et overblik over samtlige opgaver i sekretariatet, men alene de aktiviteter, der indgår i IF s strategiske indsatsområder for Udviklingsudvalgene bliver i forskelligt omgang involveret i de forskellige aktiviteter. IF udvalget vil til hvert møde modtage en opdateret status-oversigt. Side 1/5

18 Bilag 2 Oversigt over aktiviteter Farve-status: Grøn = aktiviteten kører på skinner. Vi er næsten i mål. Gul = aktiviteten er igangsat. Det kører, men vi er et stykke fra mål. Rød = aktiviteten er ikke påbegyndt. Opgaven bliver igangsat senere. Sort = aktiviteten er ikke påbegyndt, og der er udfordringer hermed. (Q)= hvilket kvartal, sekretariatet forventer at arbejde med den pågældende aktivitet Nr.: Indsats Målsætning for indsatsen Konkrete aktiviteter, der støtter op om indsats Status 1 Den gode realkompetence Faglært til fremtiden Kendskab til realkompetencevurdering både i forhold til elev, virksomhed, skolerne og de personer, som vejleder i beslutningsprocessen ift. uddannelsesvalg Værktøj til første selv-vurdering af EUV-spor på EUD-protalen (Q1-Q2) Side 2/5

19 Bilag 2 Vejledning og kommunikation om de nye realkompetencevurderinger og muligheder i erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Værktøj til første selv-vurdering af standardmerit på EUD-protalen (Q1-Q2) Værktøj til strukturering og dokumentation af RKVvurderingen (Q3-Q4) Inspirationsmøder for skolerne til udvikling af deres RKV-praksis (Q4) 2 Meritveje At der er tydelige veje fra AMU ind i en af IFs erhvervsuddannelser At der er meritveje imellem relevante erhvervsuddannelser inden for IFs område At der er veje fra erhvervsuddannelse til videreuddannelse Mulighed for at se enkeltstående AMU-mål ind i en kursuspakke på amukurs.dk og videre i forhold til relevant erhvervsuddannelse (Q1) Sammenhæng mellem erhvervsuddannelser og videreuddannelser synliggøres på amukurs.dk (Q2) Overordnet vision for meritveje skal formuleres og besluttes i IF (Q2) 3 Klar besked om erhvervsuddannelserne til voksne (EUV) IFs målgruppe (bredt forstået) får kendskab til de nye muligheder erhvervsuddannelse til voksne giver (EUV) Kendskab til IF s erhvervsuddannelser både indhold og jobmuligheder Billeder af IF s uddannelser til brug for markedsføring (Q1) Målrettet markedsføring af EUD portal (Q3) Inputs til Hands on voksen kampagne (Q1) 4 EUD-portal Ny portal, der visermulige vejen gennem en erhvervsuddannelse både et ordinært forløb og et forløb for voksne EUD portalen går i luften i juni 2015 (Q2/Q3) Målrettet markedsføring af EUD portal (Q3) (Er ligeledes indtænkt i input til Hands on) Kobling imellem ny EUD portal og amukurs.dk og dermed mulighederne for at gå fra ufaglært til faglært Side 3/5

20 Bilag 2 5 Praktikpladser Flere praktikpladser: Internt potentiale uddannelse af medarbejdere, som er ansat i virksomheden Eksternt potentiale tiltrække nye unge/voksne til IF s uddannelser Større kendskab til praktikcentre IF s rolle, mål og vision skal formuleres herunder samarbejdet i forhold til praktikcentre (Q3) Opdatering af praktikpladser, således at der gives et reelt billede af praktikpladssituationen. (Q3) Praktikmål opdateres (Q2) Matching mellem virksomheder med ledige praktikpladser og lærlinge. Et digitalt matching værktøj AUB projekt på industrioperatøruddannelsen. Sikre bred læring af projektet i forhold til IF s øvrige erhvervsuddannelser (Q1-Q4) Et styrket AMU 6 Garantiudbud At aflive myten om aflyste kurser At sikre et bredt og relevant kursusudbud Garantiudbud på 6 ugers jobrettede kursuspakker skal følges tæt og evalueres (Q1-Q4) Markedsføring af Her og nu kurser mulighed for at se garantikurser og som hjælp til AMU udbydere i forhold til at få fyldt hold op. (Q2) Garantikurser skal kunne fremsøges på amukurs.dk Garantiudbud af nye kurser (Q1-Q4) Intensiv markedsføring af garantikurser (Q2) 7 Digital læring At styrke kvaliteten af AMU og sikre et mere fleksibelt udbud Følge den generelle udvikling inden for området (Løbende) Webinar (intern): Afdække mulighederne for afholdelse af webinar i forhold til samarbejdspartnere i regi af IF (eksempelvis skuemestre, jobcentre mv.) (Q1-Q2) Side 4/5

21 Bilag 2 8 Kursuspakker med værdi Sikre kendskab til IFs jobrettede kursuspakker til ledige. At sikre, at kursuspakkerne udbydes. Webinar (eksternt): Afholdelse af faglærerkurser inden for arbejdets organisering (lean-kørekort) (Q1-Q2) Udvikling af undervisningsmateriale og læreruddannelse arbejdets organisering (Q1-Q4) Involvering i TUP projekt om digital læring (Q1-Q4) Udvikle en folder, der beskriver IF s jobrettede kursuspakker til ledige (Q1) Jobrettede kursuspakker skal være synlige på amukurs.dk (Q1) Overblik over udbuddet af jobrettede kursuspakker til ledige (Q1-Q2) Kommunikation til jobcentre og a-kasser om IF s kursuspakker (Q1-Q3) 9 amukurs.dk Løbende udvikling og fornyelse af amukurs.dk Udvikling af min profil, vis kvalitet på amukurs.dk, dialog (Q1-Q3) Billeder på amukurs.dk (Q1-Q3) Kommunikation om mulighederne med min profil amukurs.dk - særligt fokus på jobcentre og a- kasser, faglærere (Q3-Q4) Side 5/5

22 Bilag februar 2015 TAB Notat Dette notat sætter fokus på IF indsats 8) Kursuspakker med værdi. På IF udvalgsmødet d. 1. februar, blev det besluttet, at der i forhold til dette indsatsområde skulle laves en særlig aktivitet i forhold til 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige. Følgende initiativer blev drøftet: Intropjece om IF s 6 ugers uddannelsespakker. Pjecen skal gøre ledige opmærksomme på de muligheder, der er inden for industrien. Samtidig skal den også gøre jobcentrene, VEU-centrene, A-kasserne opmærksomme på mulighederne. Evaluering af 6 ugers uddannelse blandt brugerne Styrket kobling mellem garantiudbud 6 ugers jobrettet uddannelsespakker (på positivlisten) Webinar om IF s 6 ugers pakker (målgruppe: Jobcentrene, VEU centrene, A-kasserne) Dette notat giver en status på aktiviteter, som sekretariatet har igangsat for at støtte op om kursuspakker med værdi i forhold til ledige. Herudover skitserer notatet nogle af de udfordringer, som sekretariatet er bekendt med i forhold til manglende udbud. Sidstnævnte er ikke alene en problemstilling for ledige, men gælder også for de virksomheder og medarbejdere, der ønsker at gøre brug af AMU s muligheder. Problemstilling i forhold til ledige bliver dog særlig synligt, idet den ledige har en begrænset periode, hvor den valgte kursuspakke skal gennemføres. Intropjece om IFs 6 ugers uddannelser. Sekretariatet er i gang med at lægge allersidste hånd på en folder, der beskriver de forskellige kursuspakker, som den ledige kan tage inden for industriens område. Den ledige henvises til amukurs.dk, hvor indholdet af kursuspakkerne kan ses. Her kan den ledige også planlægge sit kursusforløb i forhold til den valgte kursuspakke. Side 1/5

23 Bilag 3 Indledningsvis omhandler folderen alene de kursuspakker, som 3F og DI står bag. Efterfølgende har Dansk Metal også ønsket at få deres kursuspakker med i folderen. Det har forsinket processen to uger. Til gengæld bliver det et samlet overblik over hele industrien, hvilket er positivt. Vi forventer at kunne udsende de nye foldere til A-kasser, jobcentre samt fagforeninger i slutning af uge 8. Kursuspakker for ledige på amukurs.dk På amukurs.dk er det nu muligt at få et samlet overblik over de kursuspakker, som er målrettet ledige. Pakkerne kan også ses på de respektive brancheområder, da kursuspakkerne også er relevante for folk i beskæftigelse. Det ser ud til, at den nye mulighed for at fremsøge kursuspakker til ledige på amukurs.dk allerede er nået offentligheden. Det er positivt. Desværre er der en del henvendelser fra ledige. Fælles for opkaldene er den lediges frustration over ikke at kunne tilmelde sig den jobrettede kursuspakke, som den ledige er blevet anvist af jobcenteret eller fagforening. Side 2/5

24 Bilag 3 Dette skyldes primært, skolerne ikke udbyder de jobrettede kursuspakker eller at enkelte eller flere af kurserne i jobpakken ikke udbydes. Dette efterlader den ledige i en situation, hvor de selv på kompleks vis skal sammensætte deres jobrettede forløb ved at tilmelde sig alle de individuelle kurser. Dette besværliggøres af: At kurserne udbydes forskellige steder i landet. At skolernes udbudsdatoer ikke er fastsat med henblik på de jobrettede forløb. (Manglende koordinering mellem skolerne) At kurser fra de jobrettede pakker kun udbydes i sammenhæng med skolens egen kursuspakke. (Hvilket gør det umuligt for den ledige med 6 ugers jobrettet at tilmelde sig) At kurser i det jobrettede forløb kun udbydes 1-2 gange årligt, måske kun én eller meget få skoler. Den ledige kan samtidig være udfordret af, at der stilles krav om en begrænset periode til rådighed til at færdiggøre den jobrettede kursuspakke. Konkret har sekretariatet i den seneste uge modtaget en række telefonopkald fordelt på: 4-5 opkald fra ledige, der googler sig frem til enten amukurs.dk eller industriensuddannelser.dk 4-5 opkald fra ledige, der tager kontakt, fordi de af deres fagforening er blevet rådet til at tage en af de jobrettede pakker opkald fra ledige, der er blevet anvist af deres lokale jobcenter. Evaluering af kursuspakker til ledige - udbud af kursuspakker En hurtig stikprøvekontrol viser, at en række kurser i kursuspakkerne ikke bliver udbudt. Derfor har IF formandskab bedt sekretariatet om at lave en systematisk opsamling af udbuddet af IF kursuspakker til ledige. Overblikket skal danne grundlag for to ting. Dels en politisk fokus via organisationerne. Dels som et grundlag for at gå i dialog med skolerne om manglende udbud. Denne del vil være sekretariatets opgave. Side 3/5

25 Bilag 3 For at sætte fokus på vigtigheden af udbuddet, foreslår sekretariatet følgende proces: Såfremt afdækningen viser, at der er mangler i udbuddet, fremsender sekretariatet en mail til udbyderene af kurserne i de respektive kursuspakker. Er der eksempelvis tale om kursuspakken Intro til pladebearbejdning i jern- og metalindustrien, som indeholder i alt 6 AMU-kurser, sendes en samlet mail til udbyderne af disse kurser. Mailen vil indeholde følgende: Et skriv om vigtigheden af, at kursuspakkerne til ledige bliver udbudt, herunder fakta om ordningen. Et kort skriv om, hvad IF har gjort for at markedsføre IFs kursuspakker over for målgruppen. Et overblik over udbudssituationen i forhold til konkrete kursuspakker til ledige, hvor de pågældende AMU-udbydere har en udbudsforpligtelse. (Konkret sendes en kalenderoversigt fra amukurs.dk) En opfordring til, at skolerne samarbejder om at sikre udbuddet af de pågældende kurser, således at den ledige hurtigst muligt kan opstarte samt gennemføre samtlige kurser. Et tilbud til skolerne om, at såfremt de kan garantere udbud af hele kursuspakken, vil IU gøre en ekstra indsat for at få markedsført netop denne kursuspakke. Såfremt det vurderes, at skolerne har brug for hjælp i forhold til processen om at nå til enighed om et samlet udbud, aftales der fælles møde med udbudsskolerne og sekretariatet. Det indstilles, at IF udvalget drøfter, om andre initiativer igangsættes for at sikre udbuddet, således at de jobrettede kursuspakker bliver en reel mulighed for den ledige. Det indstilles, at udvalget drøfter problemstillingen med AMU Nordjylland for hermed at få en anden vinkel på udbudsproblematikken, herunder om der i fællesskab kan findes en løsning. Side 4/5

26 Bilag 3 Kursuspakker med garanti Udbudsbilledet er i dag ikke positivt. Skolerne har vanskeligt ved løbende opstart af kursusforløb, som ordningen kræver, hvis den lediges behov om en hurtig opkvalificering skal tilgodeses. Sekretariatet har været i dialog med enkelte skoler om at udbyde kursuspakker som garantipakker. I dag opgiver flere at udbyde enkeltstående AMU-kurser med garanti, og sekretariatet ser det derfor som værende vanskeligt at motivere skolerne til at udbyde garantipakker. Skolerne vurderer, at såfremt kursuspakken skal udbydes med garanti, så skal garantien være min. 10 deltagere. Spørgsmålet er, hvor meget garanti der så er for den enkelte tilmeldte; ville de fleste skoler ikke allerede i dag gennemføre et forløb, hvor der er 10 tilmeldte?! Det indstilles, at udvalget drøfter, hvordan IF kan arbejde med kursuspakker med garanti. Webinar om IF s 6 ugers pakker Det blev foreslået, at IF udvikler et webinar om 6 ugers kursuspakker målrettet dem, der skal vejlede de ledige. Målet er, at jobcentre og A-kasser får en intro til amukurs.dk og hvordan de her kan vejlede den ledige til en af de kursuspakker, som udbydes inden for industrien. Denne opgave er ikke igangsat. Vi er i gang med et internt opkvalificeringsforløb af medarbejdere i sekretariatet, således at vi kan udvikle professionelle webinar. Herudover bliver der i forbindelse med Vælg til med AMU, 1 lavet en målrettet kampagne mod netop jobcentre og A-kasser. Her vil jobcentre og A-kasser få en introduktion til Min profil, hvor kursuspakker til ledige bliver en del af siden og dermed et stærkt værktøj i vejledning af de borgere, der er i kontakt med A-kasser og jobcentre. Konkret vil der blive afholdt en række workshop og konkrete besøg. Her vil muligheden for webinar også blive indtænkt. 1 Et toårigt TUP projekt finansieret af undervisningsministeriet, hvor der sker en videreudvikling af amukurs.dk bl.a. videreudvikling af Min profil. Side 5/5

27 Bilag februar 2015 SSK Oplæg til RKV-strategi for Industriens Fællesudvalg I dette notat gives et oplæg til en strategi for arbejdet med realkompetencevurdering inden for IF s områder. Baggrund Med den nye erhvervsuddannelsesreform, som træder i kraft i august 2015, skal alle voksne over 25 år have lavet en grundig realkompetencevurdering (RKV), inden de starter på en erhvervsuddannelse og have tilpasset deres uddannelse i forhold til vurderingen. En meget stor del af eleverne på IF s erhvervsuddannelser er voksne. Derfor vil kvaliteten af disse realkompetencevurderinger få stor betydning for IF s erhvervsuddannelser. Skolerne har i flere år arbejdet med RKV i forhold til erhvervsuddannelserne i forskelligt omfang. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har lavet en række evalueringer af skolernes RKV-praksis 1, som viser, at der er meget stor forskel på, hvordan skolerne griber RKV-opgaven an. Der er både meget store forskelle på, hvordan vurderingerne bliver gennemført og på, hvor meget merit, der bliver givet på baggrund af vurderingerne. Praksis inden for IF s område Inden for IF s område er det tillige en udfordring, at flere af IF s uddannelser har få elever. Det mindsker incitamentet til RKV yderligere, da skolerne har svært ved at tilrettelægge undervisningen rentabelt, hvis en del af eleverne på et i forvejen lille hold kun skal have halvdelen af undervisningen og måske oven i købet ikke den samme halvdel. Sekretariatets erfaring er, at skolernes måde at arbejde med RKV på inden for IF s område er meget tilpasset den måde, som de udbyder uddannelsen på. 1 Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne, EVA 2014 Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne EVA januar 2015 Side 1/5

28 Bilag 4 Beskrevet i grove træk er det sådan, at hvis skolen eksempelvis udbyder undervisningen i åbent værksted, hvor de har god mulighed for at lave en individuel tilpasning af uddannelsens indhold, gennemfører skolen også en mere detaljeret individuel kompetenceafklaring. Hvis skolen har tilrettelagt uddannelsen, så den er opbygget i moduler, sker afklaringen i forhold til, hvilke af disse moduler eleven skal gennemføre. Og hvis uddannelsen på hovedforløbet kører som et samlet forløb, med emner der går på tværs af fag og skoleperioder, sker kompetencevurderingen typisk kun i forhold til, om eleven kan starte direkte på hovedforløbet, eller om eleven også skal have elementer fra grundforløbet. Man kan således sige, at skolerne gennemfører kompetenceafklaringerne i forhold til skoledelen af uddannelserne med den grad af individualisering og detaljering, som skolen vurderer, at de er i stand til at udbyde uddannelsen med. På samme måde følger ansøgningerne om fastsættelsen af praktiktiden også nogle faste mønstre. Det kan eksempelvis være, at man enten officielt eller uofficielt har vedtaget, at voksne kan gennemføre uddannelsen med fx 1 års praktik, eller at praktiktiden aftales ud fra, hvad der passer eleven og virksomheden, med den grad af forskellighed det giver. I begge tilfælde bygger ønskerne om afkortning af praktiktiden mere på tradition og praktiske hensyn end på en dybdegående vurdering af eleven i forhold til uddannelsens praktikmål. Positivt kan man sige, at skolernes tilgang til RKV afspejler en pragmatisk holdning, hvor man giver eleverne en kompetencevurdering, som det kan lade sig gøre at omsætte til et konkret uddannelsesforløb. Afklaringerne er styret af hensyn til praktiske muligheder og det der kan lade sig gøre i stedet for af principper. Behov for større kvalitet i RKV Denne tilgang til RKV er ikke tilfredsstillende. Naturligvis skal en RKV kunne omsættes til et uddannelsesforløb, men det er ikke godt nok bare at tage udgangspunkt i skolens nuværende undervisning, når man foretager vurderingen. For det første har skolerne pligt til at foretage en vurdering i forhold til uddannelsens samlede mål, og for det andet vil en mere retvisende kompetenceafklaring og et mere klart billede af, hvad eleverne reelt kan, inden de starter på uddannelsen, være med til at udfordre og udvikle skolerne i forhold Side 2/5

29 Bilag 4 til at udbyde uddannelserne på måder, der rummer større mulighed for individuel tilpasning. Der er derfor stort behov for at styrke skolernes arbejde med RKV. I den seneste analyse af skolernes RKV-praksis foretaget af EVA, udtaler 74% af skolerne da også, at input fra det faglige udvalg i høj eller nogen grad kan bidrage til at styrke kvaliteten af deres arbejde med RKV. 2 Som noget nyt med erhvervsuddannelsesreformen skal de faglige udvalg give en deltaljeret beskrivelse af, hvilken erhvervserfaring der giver adgang til de forskellige voksenuddannelsesspor, og hvilken uddannelse og erhvervsfaring der skal give standardmerit. Denne standardisering vil bidrage til en del af en øget ensartethed og kvalitet i skolernes RKV-praksis. Men en stor del af RKVvurderingen er stadig op til skolerne både i forhold til at foretage en individuel kompetencevurdering af eleverne og i forhold til, at kompetencevurderingerne kan omsættes til gode uddannelsesforløb. IF s RKV strategi På baggrund af ovenstående er der behov for, at IF iværksætter en række initiativer for at styrke skolernes arbejde med RKV. Helt overordnet set er formålet med IF s strategi at sikre, at elever og virksomheder oplever en høj kvalitet i de realkompetencevurderinger, der bliver foretaget på skolerne. På IF-udvalgenes fælles seminar i november 2014 arbejdede deltagerne med at definere, hvad kvalitet i RKV er for IF s forskellige målgrupper. Konklusionen blev, at der er følgende centrale kvalitetsparametre for RKV inden for IF s uddannelser: Klar information om RKV skal både give konkret viden om muligheder og forløb samt give trykhed i forhold til hele processen Ensartet proces og vurdering på tværs af skoler eleven må ikke opleve at få en væsentlig forskellig vurdering af sine kompetencer, alt efter hvilken skole man får foretaget kompetencevurderingen af God dokumentation for skolernes vurdering En god sammenhængende proces fra afklaring til uddannelsesforløb 2 Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne EVA januar 2015 Side 3/5

30 Bilag 4 At omsætte disse kvalitetskriterier til praksis og dermed sikre og optimere kvaliteten i skolernes arbejde med RKV er en kompliceret opgave med mange facetter. Det er derfor valgt at opdele RKV-indsatsen i flere faser. Den første fase vil omhandle en god implementering af de RKV-elementer i den nye reform, som IF som fagligt udvalg er ansvarlig for. Det drejer sig om indplacering på voksenuddannelsesspor ud fra relevant erhvervserfaring og standardmerit. Herefter vil anden og tredje fase omhandle en vejledning og inspiration til skolernes arbejde med RKV. Side 4/5

31 Bilag 4 Forlag til konkrete RKV-initiativer Indhold Information om RKV Tid Q2 For de fleste vil behovet for viden om RKV være kædet sammen med overvejelserne omkring at starte på en voksenerhvervsuddannelse i det hele taget. Derfor skal der indgå en grundig information om RKV i informationsindsatsen om EUV, bl.a. via Hands on-kampagne målrettet voksne. (jf. et af IF s øvrige indsatsområder, indgår på IF s handlingsplan for 2015). Inspiration til at gå i gang med en erhvervsuddannelse ud fra de AMU kurser en elev har taget. Værktøj til første selv-vurdering af EUV-spor Q1 og Q2 Fase 1 Der udvikles et elektronisk værktøj, som de kommende elever kan bruge til at foretage en første vurdering af, hvilket af de tre EUV-spor vedkommende sandsynligvis skal følge. Værktøjet skal ligge på den nye EUD-portal. Denne første vurdering kan give eleven et konkret billede af et muligt uddannelsesforløb. Eleven kan herefter tage vurderingen med til skolen og få den efterprøvet og bekræftet gennem en egentlig RKV. Sekretariatet er pt. i gang med at undersøge forskellige modeller og muligheder. Værktøj til første selv-vurdering af standardmerit Q1 og Q2 Det undersøges hvordan vi kan lave et overskueligt værktøj, som kan give eleven en første selv-vurdering af, hvor meget standardmerit man kan få på en given uddannelse. Dette værktøj skal også ligge på den nye EUD portal. Værktøj til strukturering og dokumentation af RKV-vurderingen Q3 og Q4 Der udvikles en skabelon, som underviseren eller vurderingskonsulenten kan anvende i selve vurderingsprocessen. Skabelonen skal sikre, at eleven bliver vurderet i forhold til alle den pågældende uddannelses mål og, at der gives en tilstrækkelig Fase 2 dokumentation for vurderingen. Inspirationsmøder for skolerne til udvikling af deres RKV-praksis Der arrangeres en række møder eller seminarer, som skal hjælpe og inspirere Q4 skolerne til at udvikle deres RKV-praksis. Det er også muligt, at man ved at samle skolerne inden for en uddannelse kan få dem til i fælleskab at aftale en RKV-praksis, som sikrer større ensartethed i vurderingsprocessen. Der skal udvikles et koncept for, hvordan disse møder præcist skal foregå. Fase 3 Yderligere indsatser - for at inspirere og udfordre skolerne til øge kvaliteten i RKV og udbyde individuelt tilpassede uddannelsesforløb Side 5/5

32 Bilag februar 2015 Notat csh/msv EUV kampagne i regi af Hands-on Sekretariatet har afholdt møde med Hands-on sekretariatet ultimo januar. Formålet med mødet var at sikre, at IF s overvejelser omkring hvordan de nye muligheder i EUV en markedsføres mest effektivt indgår i Hands-ons kommende projektansøgning til kampagne rettet særligt mod de voksne. IF sekretariatet har til Hands-on sekretariatet videregivet følgende pointe omkring præmissen for markedsføring af EUV en til IF s målgruppe: Vigtigt at skelne mellem det indre potentiale og det ydre potentiale, når man skal markedsføre EUV en: o Det indre potentiale, der består af de ufaglærte som allerede arbejder i industrien. Her er en relevant kampagne én, der motiverer medarbejder og virksomheder til at gå i gang med EUV o Det ydre potentiale, som består af de voksne som ikke er ansatte i industrien, men som via en EUV vil kunne få de kompetencer, som vil kunne give dem beskæftigelse i industrien I forhold til realiseringen af det indre potentiale har IF sekretariatet videregivet følgende pointer om IF målgruppen til Hands-on sekretariatet: Vigtigt at se tillidsmanden som en væsentlig aktør når det gælder realiseringen af det indre potentiale, fordi tillidsmanden kan motivere medarbejderne til at se uddannelsesmuligheden mere positivt og tillidsmanden kan oplyse medarbejderen om rettigheder og muligheder i uddannelsessystemet, f.eks. den nye ret til ½-10 dages RKV forløb inden start på EUV. Vigtigt at forstå, at mange voksne i IF s målgruppe ofte har én eller flere af følgende barrierer i forhold til at komme i gang med en erhvervsuddannelse: o læse, skrive- og regneproblemer o ingen økonomisk gevinst ved skift fra ufaglært til faglært Side 1/2

33 Bilag 5 o økonomisk udfordring for den enkelte ved at gå til en lærlingeløn i en periode o manglende opbakning fra ledelsens side til at tage uddannelse o manglende opbakning til at tage uddannelse på hjemmefronten Nogle af de positive budskaber der med fordel kan anvendes i forhold til at motivere ufaglært på virksomheder, er, at de få mere ansvar og indflydelse i deres job, hvilket giver øget trivsel Det skal også overvejes om en større grad af AMU merit ind i EUD uddannelserne kan få flere ufaglærte på virksomhederne i gang med at gå fra ufaglært til faglært (fordi AMU har en kortere planlægningshorisont end en erhvervsuddannelse) Hands-on sekretariatet har primo februar meddelt, at i sit arbejde med at udtænke projektet til voksne i høj grad har ladet sig inspirere af IF sekretariatets indspil. Konkret arbejdes der pt. med følgende afgrænsninger og skitser til projekter rettet mod de voksne: 1) Realisering af det indre potentiale ved at lave projekt, hvor der rettes aktiviteter mod tillidsrepræsentanter, mellemledere, den ufaglærte og skolernes praktikpladsopsøgende medarbejder, som alle formodes at have en vigtig rolle i forhold til den ufaglærtes beslutning om at gå i gang med en EUV. Projektets aktiviteter vil være udformet således, at de forskellige aktører motiveres til at bruge IU s nye EUD portal som redskab til at træffe beslutninger vedr. brug af EUV. Endvidere vil den nye EVA rapport Fra ufaglært til faglært. Hvad har betydning for ufaglærtes orientering mod at blive faglærte? indgå som vidensgrundlag i forhold den overordnede kommunikationsstrategi i projektet 2) Realisering af det ydre potentiale ved at lave et projekt, som klæder jobcentrenes konsulenter o. lign. på i forhold til at kunne rekruttere og vejlede voksne ledige til at tage en faglært uddannelse rettet mod industriens behov. Hands-on sekretariatet vil drøfte projektforslag videre med sekretariatets politiske ledelse ultimo februar og primo marts. Det indstilles, at IF udvalget drøfter hvorvidt udvalget kan tilslutte sig de præmisser og pointer for en EUV kampagne rettet mod de voksne, som IF sekretariatet har spillet ind til Hands-on Side 2/2

34 Bilag Statusnotat Oplev AMU og Vælg til med AMU RVM og TJ Endnu et år med amukurs.dk 2014 er afsluttet, og det har været et interessant år for amukurs.dk. Det er derfor blevet tid til at samle de mest vigtige tal på brugen af amukurs.dk Antal besøg og besøgende på amukurs.dk er vokset med næsten 50 pct. fra 2013 til amukurs.dk i 2013 og Besøg 2013 Besøgende 2013 Besøg 2014 Besøgende 2014 De 10 sider, der har givet flest henvisninger til amukurs.dk er foruden amukurs.dk s egne undersider følgende: Industriensuddannelser.dk Danskmetal.dk Haklnet.dk Tur.dk Learnmark.dk 887 Kompetenceudvikling.dk 715 Virk.dk 555 Ikuf.dk 410 Insite.grundfos.com 403 Side 1/3

35 Bilag 6 Snedkerudd.dk 323 Mobilversion af amukurs.dk (m.amukurs.dk) I forbindelse med Oplev AMU-projektet blev mobilversionen af amukurs.dk lanceret den 11. marts Det vil sige, at brugere der besøger amukurs.dk fra en telefon eller tablet automatisk vil blive sendt videre til en mobilvenlig version, hvor de kan fremsøge kurser og se billeder. 7,2 pct. af besøgene på amukurs.dk er i 2014 foregået via en mobil eller tablet. Ved lancering af mobilversionen var det ikke muligt at anvende NemID på mobile enheder. I stedet for at sende brugerne til efteruddannelse.dk til tilmelding, blev der lavet en funktion, der gør det muligt for brugerne at sende en mail med et link til det specifikke kursus, så brugeren på et senere tidspunkt kan tilmelde sig via en computer. Der er i 2. kvartal 2014 sendt 179 mails Der er i 3. kvartal 2014 sendt 186 mails Der er i 4. kvartal 2014 sendt 186 mails Min Profil på amukurs.dk Min Profil ligger i en første version på amukurs.dk nu, og i forbindelse med Vælg til AMU bliver der arbejdet videre med de mange funktioner på Min Profil, ligesom den videre markedsføring heraf er blevet udskudt. Alligevel har personer oprettet sig på Min Profil ved udgangen Målet for Oplev AMU i 2014 var 500 brugere af Min Profil. Status på Udvidelse af Min Profil i forbindelse med Vælg til med AMU Udvidelsen af Min Profil er forsinket, fordi der fortsat er behov for en række små programmeringsjusteringer. Justeringerne kan udarbejdes inden for den oprindelige budgetramme. Det forventes, at Min Profil kan sendes til test hos de involverede efteruddannelsesudvalg medio februar. Billeder på amukurs.dk 278 forskellige personer har ved udgangen af 2014 uploadet mindst et billede til #oplevamu på Instagram. Her var målet for Oplev AMU i personer. Side 2/3

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet:

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet: Referat DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Morten V.B. Revsbeck IF sekretariatet: Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Dagsorden DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Niels Henning H. Jørgensen Rasmus Grusgaard Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Rikke Vium Madsen pkt.

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg 5. december 2016 Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. december 2016 kl. 10.00-12.40 med efterfølgende julefrokost Sted: Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D,

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 25. marts 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord December 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Indhold 1. EVALUERING AF IF INDSATSOMRÅDER KONKLUSION STATUS OG EVALUERINGEN AF DE ENKELTE INDSATSOMRÅDER...

Indhold 1. EVALUERING AF IF INDSATSOMRÅDER KONKLUSION STATUS OG EVALUERINGEN AF DE ENKELTE INDSATSOMRÅDER... Indhold 1. EVALUERING AF IF INDSATSOMRÅDER 2015... 3 2. KONKLUSION... 4 3. STATUS OG EVALUERINGEN AF DE ENKELTE INDSATSOMRÅDER... 6 3.1 Den gode realkompetence (RKV)... 7 3.1.1 Baggrund... 7 3.1.2 Konkrete

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord 20. december 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg 26. september 2016 Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. september 2016 kl. 10.00-15.30. Sted: Danlind Lægårdvej 90-94, Holstebro Deltagere: DI-repræsentanter Christine

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 12. februar 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Per Hørby

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN DI-repræsentanter: Britta Munk Overgaard (næstformand) Birgitte Høst-Madsen Rasmus Grusgaard 3F-repræsentanter: Henry Andersen (formand) Morten Dalby Bodholt Benedikte Maul Andersen Sekretariatet: Casper

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu?

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? SWOT- Hvad fandt vi ud af i 2012? A Styrker - Relevante kurser - amukurs.dk - LUU og UU medlemmer = fagligt netværk i brancherne Svagheder - UU ernes sammensætning:

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 17.september 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: hos AMU-SYD, RIBE

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: hos AMU-SYD, RIBE INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: 10.00-12.00 hos AMU-SYD, RIBE Deltagere: Birgitte Høst-Madsen Britta Munk Overgaard Henry Andersen Morten Dalby Bodholt

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 24.oktober 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Søren Sejr Nielsen (3F Byg) Niels Henning Jørgensen (DI) Jørn Lausten (3F Byg) Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) Benny Vinther

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Status, trends og udfordringer på VEU-området

Status, trends og udfordringer på VEU-området Status, trends og udfordringer på VEU-området Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Undervisningsministeriet VEU-konference Danske Erhvervsskoler 26-2-2015 Side 1 Dagsorden 1. Pejlemærker for VEU-indsatsen 2.

Læs mere

Fælles Tværgående Dag

Fælles Tværgående Dag VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet Fælles Tværgående Dag VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Task Force Fælles Tværgående dag 10. september 2014 Tidsrum Indhold Hvem

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015 København december 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager Lars Sørensen Svend Nilsson Afbud: Kurt Thomsen

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 5. FEBRUAR KL. 10.00-CA.15.00 PÅ AMU NORDJYLLAND SOFIEVEJ 61, 9100 AALBORG Plan for dagen: Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Onsdag den 21. oktober 2015 Kl. 10.00 14.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 10.00-12.30 Med efterfølgende rundvisning på DONG DONG Brydehusvej 32, 2750 Ballerup Udviklingsudvalgets

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Erling Hybschmann, AMU Vest Britt Sveidal, Tradium Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 01-02-2017 JD/LA Deltagere DI-repræsentanter Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 3F-repræsentater Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 30. NOVEMBER 2010 KL: 10.00-13.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, KBH. MED EFTERFØLGENDE JULEFROKOST HOS FROKOSTEN, GL. KONGEVEJ.

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 4. april 2012 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Kaj Teglmann Bendixen Torben Andreassen Mikael Nielsen Verner Seibæk Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Afbud fra Michael Døssing Sekretariatet:

Læs mere

Viden om erhvervsuddannelsesreformen

Viden om erhvervsuddannelsesreformen Viden om erhvervsuddannelsesreformen særligt fokus på EUV og realkompetencevurdering Forløb for unge Grundforløb Hovedforløb ½ år ½ år 1 til 4 år EUD Forløb for voksne 1. del 2. del praktik EUV 1 Mindst

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

TAB/LA. Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10.

TAB/LA. Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10. 23.3.2017 TAB/LA Formand Jens Peter Christensen, 3F Næstformand Christine Bernt Henriksen, DI - Dansk Industri Medlem Carl A. Petersen, DI - Dansk Industri Medlem Hans Ole Sannes Nielsen DI - Dansk Industri

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering onsdag den 10. september2014

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering onsdag den 10. september2014 Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering onsdag den 10. september2014 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden Morten Lund Dam, markedsføringschef AMU Nordjylland bød velkommen

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING København den 8. maj 2013 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

Referat fra møde i LUA

Referat fra møde i LUA Referat fra møde i LUA Dato: Fredag d. 2. oktober 2015 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1 Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentant fra Hospitalsenheden Vest: Erna Leth; suppleant for Bente

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 26.oktober 2015 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) * Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri)* Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Erling Hybschmann

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

REFERAT AF. Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri

REFERAT AF. Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri REFERAT AF Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri Torsdag den 21.9.2017 Jyden Bur, Idomvej 2, 7570 Vemb Deltagere Formand Jens Peter Christensen, 3F Medlem Søren Krabbe Knudsen,

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne www.eva.dk Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne Realkompetenceforum, DFS den 9. april 2015 Specialkonsulent Michael Andersen, EVA, VEU-enheden Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Lov

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere