FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica"

Transkript

1 FLEXICULT VET URINTEST SSI Diagnostica

2 Udarbejdet af Tanja Rasmussen, Dyrlæge Mette Kerrn, Cand.Pharm., PhD Aase Meyer, produktspecialist Layout Anja Bjarnum/Kristian Teilmann Frederiksen 2

3 Flexicult Vet er et 24-timers dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner (UVI) hos hunde og katte, som gør det muligt at: identificere og kvantitere bakterier bestemme følsomheden over for 5 udvalgte antibiotika følge de nye danske guidelines for diagnostik og antibiotikabehandling fra SvHKS [1] under Den Danske Dyrlægeforening Dyrkning af urin er den eneste sikre metode til at stille diagnosen urinvejsinfektion, og derudover anbefales det, at en behandling af alle urinvejsinfektioner baseres på resistensbestemmelse. [1] Flexicult Vet består af en agarplade med ét stort tællefelt til kvantitativ bestemmelse (CFU/mL) og 5 mindre felter der indeholder hvert deres antibiotikum CFU/mL Flexicult Vet indeholder følgende antibiotika: 1 = Ampicillin (indikator for præparater der kun indeholder amoxicillin) 2 = Amoxicillin/clavulansyre 3 = Oxacillin (indikator for methicillin resistent Staph. pseudintermedius (MRSP)) 4 = Enrofloxacin 5 = Trimethoprim/sulfamethizol (indikator for præpararter med trimethoprim kombineret med sulfonamid) Flexicult Vet er enkel at anvende og er udviklet til brug hos dyrlæger og på laboratorier. Kun til in vitro veterinær diagnostisk brug. 3

4 Baggrund Kriterier for urinvejsinfektion Incidensen af urinvejsinfektioner er større hos hunde end hos katte, men rapporteres meget forskelligt i litteraturen. Diagnosen UVI stilles ved påvisning af urinvejspatogener, dvs. mikroorganismer i urinen (bakteriuri). Har en hund eller en kat et eller flere af nedenstående symptomer, og findes der urinvejspatogener i en koncentration på >10 3 CFU/mL i en urinprøve taget ved cystocentese, så er der indikation for en urinvejsinfektion. Ukompliceret bakteriel UVI er, når der ikke kan identificeres nogen underliggende strukturel, neurologisk eller funktionel abnormalitet. Symptomer på UVI hos hund/kat: Hyppig vandladning Smerter ved vandladning Ildelugtende urin Grumset urin Blod i urinen Princip Flexicult Vet er udformet som en agarplade med forhøjede sider, opdelt i felter med skillevægge og et tilhørende låg. Der er ét stort tællefelt til kvantitativ bestemmelse og 5 mindre felter med hvert deres antibiotikum. De små felter er markeret med tallene 1-5 i bunden af pladen. Agaren indeholder en fast mængde af de forskellige antibiotika og skal derfor aflæses som vækst/ikke vækst. Urinprøve fra en hund eller kat hældes kortvarigt over pladen. Dermed kommer urinprøven i kontakt med agaren, og eventuelle bakterier vil sætte sig fast på agaroverfladen. Urinen hældes fra og Flexicult Vet pladen inkuberes med bunden opad. Efter inkubation natten over ved 35 C vil eventuelle bakterier fra urinprøven vokse frem i tællefeltet. Bakterier vil ikke vokse frem i de antibiotikafelter, som bakterierne er følsomme overfor. 4

5 Prøvetagning Urinen bør opsamles så sterilt som muligt ved cystocentese. Dermed undgås forurening fra dyrets normale mikroflora i urinvejene. Hvis cystocentese ikke er mulig, er indføring af et kateter eller opsamling af prøve fra midtstråleurin alternativer. Den friske urinprøve hældes på Flexicult Vet inden for 30 minutter efter prøven er taget. Urinprøver tilsat borsyre kan ikke anvendes i Flexicult Vet, idet syreindholdet vil påvirke væksten af visse bakterier, og dermed aflæsningen af antibiotika følsomheden. Fremgangsmåde for prøver med stort volumen (> 1 ml) 1. Urinprøven hældes hurtigt (3-5 sekunder) over agaren. Dækker urinprøven ikke alle agarfelter vippes skålen, således at urin fra tællefeltet fordeles over de små felter med antibiotika. 2. Overskydende urin hældes fra pladen, så urin, der har været i kontakt med antibiotikafelterne, ikke kommer i kontakt med tællefeltet. Overskydende urin fjernes ved hjælp af lette slag mod affaldsbeholder. 3. Låget påsættes og Flexicult Vet inkuberes med bunden opad ved 35 C i timer. 4. Pladen aflæses næste dag. 5

6 Fremgangsmåde for prøver med lille volumen (< 1 ml) 1. Der skal anvendes mindst 0,8 ml urin. 2. Afsæt 0,1 ml (2-3 dråber)* urin i hvert af de 5 felter med antibiotika. 3. Afsæt 0,3 ml (6-8 dråber)* urin i det store tællefelt. 4. Vip pladen i cirkulære bevægelser i 3-5 sekunder for at sikre, at hele agaroverfladen i hvert felt er blevet dækket med urin. 5. Eventuel overskydende urin hældes fra pladen, så at urin, der har været i berøring med antibiotikafelterne, ikke kommer i kontakt med tællefeltet. Overskydende urin fjernes ved hjælp af lette slag mod affaldsbeholder. 6. Låget påsættes og Flexicult Vet inkuberes med bunden opad ved 35 C i timer. 7. Pladen aflæses næste dag. * Den metriske dråbe er defineret til 0,05 ml. Derfor er der angivet dråber efter volumens størrelse. Brug evt. en steril Pasteur-pipette til at afsætte dråberne med. 6

7 Diagnostik Agarpladen Agarpladen indeholder et kromogent substrat, der får bakteriekolonier eller agaren til at fremstå med forskellige farver afhængig af bakteriearten (se tabel 2). Over 98% af alle E. coli bakterier fremstår rødlige, mens Klebsiella sp. er mørkeblå. Langt de fleste urinvejspatogener vokser med kolonier i forskellige farver, hvilket gør det muligt at bestemme bakterien (fx E. coli, Ps. aeruginosa) eller bakteriearten (fx Klebsiella sp., Proteus sp., Enterococcus sp.). Eksempler på Flexicult Vet inokuleret med E. coli (venstre) og E. faecalis (højre). Bakterier E. coli er den hyppigste årsag til UVI hos både hunde og katte, og udgør omkring halvdelen af tilfældene. Gram-positive kokker (stafylokokker, enterokokker og streptokokker) og Gram-negative stave (Proteus sp., Klebsiella sp., Pseudomonas sp. etc.) forekommer med varierende hyppighed i de resterende tilfælde. Blandingsflora af flere patogener ses i ca. 20% af urinprøverne. Naturlig flora Selvom urinen normalt er steril i blæren, så kan urinen blive forurenet af organismer fra dyrets naturlige flora, når den passerer gennem de nedre urinveje. Det kan derfor være vanskeligt at tolke bakterier i urinen, hvis prøven tages via kateter eller ved opsamling af midtstråleurin. Hvis man er i tvivl, om der er tale om vækst af urinvejspatogener, eller det blot er den naturlige flora, skal man tage en ny urinprøve og analysere den. Alternativt kan ny prøve sendes til mikrobiologisk dyrkning eller den dyrkede Flexicult Vet plade sendes ind til et mikrobiologisk laboratorie. 7

8 Aflæsning af Flexicult Vet Efter inkubation natten over (18-24 timer) aflæses agarpladen for vækst af bakterier. Tællefelt Jo flere bakterier der er i urinen, jo flere bakterier vil der være i tællefeltet. Ved at sammenligne bakterietætheden med nedenstående eksempler med E. coli, vil det være muligt at få en indikation af, hvor mange bakterier der er i urinen (CFU/mL). E. coli 10 3 CFU/mL E. coli 10 4 CFU/mL E. coli 10 5 CFU/mL Den viste E. coli er følsom over for ampicillin, amoxicillin/clavulansyre, enrofloxacin og trimethoprim/sulfamethizol da der ikke er nogen vækst i felterne for disse antibiotika. Bakterien er resistent over for oxacillin. Tabel 1. Grænseværdier for signifikant bakteriuri (modificeret fra Bartges et al., 2004) [2] Udtagningsmetode Hund Kat Cystocentese a 10 3 CFU/mL 10 3 CFU/mL Kateterurin 10 4 CFU/mL 10 3 CFU/mL Spontant afsat urin og kateterurin b 10 5 CFU/mL 10 3 CFU/mL a Lavere antal bakterier i urin udtaget ved cystocentese kan være signifikant og repræsentere infektion. b Selv ved disse høje grænseværdier er der risiko for falsk positive resultater, hvorfor dyrkning på spontant afsat urin generelt ikke kan anbefales. Ud fra billederne på side og grænseværdierne i Tabel 1 vurderes, om der vokser en urinvejspatogen bakterie i en mængde svarende til signifikant bakteriuri. Ved bakterievækst i felterne med antibiotika sammenlignes tætheden (CFU/mL) med tællefeltet. 8 8

9 Dyr med gentagne urinvejsinfektioner bør altid have urin udtaget ved cystocentese. Vokser der flere bakteriearter samtidigt, vurderes mængden af hver bakterie. Hvis der er én patogen bakterie i blanding med formodet normal urethralflora, ses der bort fra sidstnævnte. Ved én dominerende patogen tolkes tællefelt og antibiotikafelterne kun ud fra antal kolonier af den dominerende type. Hvis der er mere end to urinvejspatogene bakterier, kan prøven ikke vurderes, og der bør tages en ny prøve. Størrelse og farver E. coli og Proteus sp. vil vokse godt med store kolonier, dvs. 2-4 mm i diameter. Klebsiella sp. og Enterobacter sp. vil vokse med endnu større, mucoide kolonier. Enterokokker og streptokokker vokser med små kolonier (0,5-1 mm), og stafylokokker lidt større (1-2 mm). Farven på kolonierne og farven på agaren hjælper til at identificere hvilkenn bakterier der er tale om, se nedenstående tabel 2. Tabel 2. Oversigt over kolononistørrelse, kolonifarve og agarfarve Bakterier Kolonistørrelse Kolonifarve Agarfarve E. coli Stor Rød/rødlig - Klebsiella sp. Stor, fed Mørkeblå/violet* - Enterobacter sp. Stor Mørkeblå/violet* - Proteus sp. Stor Lysebrun Brun Proteus vulgaris Stor (sværm) Grønbrun Brun Ps. aeruginosa Stor Gråhvid/grønlig Grønlig E. faecalis Små Grøn/grønblå - E. faecium Små Grøn/grå - Staph. pseudintermedius Små Hvide/rosa - Strep. canis Små Cremefarvet - * Kan i visse tilfælde være rødlig i antibiotika felterne. Ved meget kraftig vækst kan farven også i tællefeltet være rødlig. 9 9

10 Resistens Hvis der ikke er nogen bakterievækst i et af de små antibiotikafelter anses bakterien for at være følsom (S) over for det pågældende antibiotikum. Tabel 3 viser bakteriernes naturlige resistens for de antibiotika, der indgår i Flexicult Vet. Naturlig resistens overfor ampicillin ses hos Klebsiella sp., Enterobacter sp., P. vulgaris og Ps. aeruginosa. Enterobacter sp. og Ps. aeruginosa er naturligt resistente overfor amoxicillin/ clavulansyre. Desuden er Ps. aeruginosa naturligt resistent overfor trimethoprim/sulfamethizol. Enterococci sp. skal altid anses som resistente over for trimethoprim/sulfamethizol, selvom de ved aflæsning af Flexicult Vet kan fremstå som følsomme. I løbet af de sidste ca. 5 år er en multiresistent klon af Staph. pseudintermedius (MRSP) dukket op. Klonen er resistens overfor samtlige betalaktam antibiotika samt en lang række andre antibiotika. Til detektion af MRSP anvendes oxacillin-antibiotika i felt nr. 3. Oxacillinfeltet skal kun aflæses, hvis man ud fra kolonistørrelse (lille) samt farve (hvid/rosa) har mistanke om, at det kunne være en multiresistent Staph. pseudintermedius (MRSP). Det anbefales at sende Flexicult Vet pladen til yderligere undersøgelse på et mikrobiologisk labora-torie. En MRPS vil på Flexicult Vet typisk også være resistent overfor de fire andre antibiotika. Tabel 3. Oversigt over forventet resistensmønster R angiver naturlig resistens. R angiver, at bakterien ofte er resistent. S angiver, at bakterien oftest er følsom. [1,3] Bakterie Ampicillin Amoxicillin/ clavulansyre Oxacillin Enrofloxacin Trimethoprim/ sulfamethizol E. coli S S S S Klebsiella sp./enterobacter sp. R/R S/R S/S S/R Proteus sp. S S S S Proteus vulgaris R S S S Ps. aeruginosa R R S R E. faecalis S S S R E. faecium R S R R Staph. pseudintermedius R S S (R hvis MRSP) S S Strep. canis S S S S 10

11 E. coli E. coli er store Gram-negative oftest bevægelige stave.. - Bakterierne vokser med store rødlige kolonier. e CFU/mL Nærbillede af E. coli 10 5 CFU/mL Billederne viser eksempler på E. coli i forskellige koncentrationer, der er følsom over for ampicillin, amoxicillin/clavulansyre, enrofloxacin og trimetoprim/sulfamethizol. 11

12 Klebsiella sp. og Enterobacter sp. Klebsiella sp. er store ubevægelige Gram-negative stave. Enterobacter sp. er store bevægelige Gram-negative stave. De to bakteriearter ligner hinanden meget i størrelse og farve. Klebsiella sp. vokser med store fede mørkeblå/violet kolonier CFU/mL 10 5 CFU/mL Nærbillede af Klebsiella sp. Billederne viser eksempler på Klebsiella sp. i forskellige koncentrationer, der er følsom overfor amoxicillin/clavulansyre og enrofloxacin. HUSK: Klebsiella sp. og Enterobacter sp. vil altid være resistente overfor ampcillin. 12

13 Proteus sp. Proteus sp. er store bevægelige Gram-negative stave. Bakterien vokser med store lysebrune/ brune kolonier. Der vil være en brunfarvning af agaren rundt om bakterien. Proteus sp. er medvirkende til stendannelse, idet bakterien spalter urinstof under dannelse af ammoniak. Det bevirker, at urinen bliver alkalisk, og der udfældes en del salte, fx kalciumfosfat CFU/mL Nærbillede af P. mirabilis 10 5 CFU/mL Billederne viser eksempler på P. mirabilis i forskelige koncentrationer, der er følsom overfor ampicillin, amoxicillin/clavulansyre, enrofloxacin og trimethoprim/sulfamethizol. I modsætning til P. vulgaris er P. mirabilis ofte følsom over for ampicillin. 13

14 Proteus vulgaris Proteus vulgaris er store bevægelige Gram-negative stave. Bakterien vokser med store grønbrune kolonier. Der vil være en brunfarvning af agaren rundt om bakterien. Proteus sp. er medvirkende til stendannelse, idet bakterien spalter urinstof under dannelse af ammoniak. Det bevirker, at urinen bliver alkalisk, og derfor udfældes en del salte, fx kalciumfosfat CFU/mL Nærbillede af P. vulgaris 10 5 CFU/mL Billederne viser eksempler på P. vulgaris i forskellige koncentrationer, der er følsom overfor amoxicillin/clavulansyre og enrofloxacin og trimetoprim/sulfamethizol. 14

15 Pseudomonas aeruginosa Ps. aeruginosa er tynde bevægelige Gram-negative stave. Bakterien vokser med gråhvide/ grønlige kolonier. Ofte vil agaren få en grønlig farve, og pladen vil have en sødlig lugt. Desuden får kolonierne ofte et metalagtigt skær CFU/mL Nærbillede af Ps. aeruginosa 10 5 CFU/mL Billederne viser eksempler på Ps. aeruginosa i forskellige koncentrationer, der er følsom overfor enrofloxacin og naturligt resistent overfor alle andre antibiotika i pladen. 15

16 Enterococcus faecalis E. faecalis er Gram-positive kokker i korte og lange kæder. Bakterierne vokser med små grønne/grønblå kolonier CFU/mL Nærbillede af E. faecalis 10 5 CFU/mL Billederne viser eksempler på E.faecalis i forskellige koncentrationer, der er følsom overfor ampicillin, amoxicillin/clavulansyre og enrofloxacin. HUSK: E. faecalis skal altid tolkes som resistent over for trimethoprim/sulfamethizol, selv hvis der ikke er vækst i feltet med nr

17 Enterococcus faecium E. faecium er Gram-positive kokker i korte og lange kæder. Bakterierne vokser med små grøn/grå kolonier CFU/mL Nærbillede af E. faecium 10 5 CFU/mL Billederne viser eksempler på E. faecium i forskellige koncentrationer, der er følsom overfor ampicillin og amoxicillin/clavulansyre. HUSK: E. faecium skal altid tolkes som resistent over for trimethoprim/sulfamethizol, selv hvis der ikke er vækst i feltet med trimethoprim/sulfamethizol. 17

18 Staphylococcus pseudintermedius S. pseudintermedius er Gram-positive kokker lejret i hobe. Bakterierne vokser med små kolonier, der er hvide/rosa CFU/mL Nærbillede af S. pseudintermedius 10 5 CFU/mL Billederne viser, et eksempel på S. pseudintermedius i forskellige koncentrationer, der er følsom over for alle antibiotika. Hvis der ses vækst i oxacillinfeltet, og man ud fra koloni størrelse (lille), samt farve (hvid/rosa) har mistanke om at det kunne være en multiresistent S. pseudintermedius (MRSP), anbefales det at sende Flexicult Vet pladen til yderligere undersøgelse på et mikrobiologisk laboratorie. 18

19 Streptococcus canis S. canis er en gruppe G beta-hæmolytisk streptokok. Bakterierne vokser med små kolonier, der er cremefarvede CFU/mL Nærbillede af S. canis 10 5 CFU/mL Billederne viser et eksempel på S. canis i forskellige koncentrationer, der er følsom over for alle antibiotika. 19

20 Blandingsflora (eksempel) Blandingsflora af 10 3 CFU/mL E. coli og 10 3 CFU/mL E. faecalis Nærbillede af blandingsflora af E. faecalis og E. coli Blandingsflora af 10 5 CFU/mL E. coli og 10 5 CFU/mL E. faecalis E. coli er følsom overfor ampicillin, amoxicillin/clavulansyre, enrofloxacin og trimetoprim/ sulfamethizol. E. faecalis er følsom overfor ampicillin, amoxicillin/clavulansyre og enrofloxacin. 20

21 Notater 21

22 Notater 22

23 Generel information Referencer 1. SvHKS. Antibiotikavejledning til familiedyr. Urinveje, 29-33, Bartges, J. W Diagnosis of urinary tract infections. Vet Clin Small Anim. 34: Pedersen et al. JAC (2007) 60, Opbevaring og holdbarhed Flexicult Vet urinkit skal opbevares i køleskab (ca. 2-8 C). For at beskytte agarpladerne mod lys tages disse først ud af æsken umiddelbart inden brug. Sidste anvendelsesdato er angivet på æskens etiket og printet på bunden af pladen. Bortskaffelse Brugte Flexicult Vet urinkit er infektiøst materiale og skal håndteres som smittefarligt affald. Bestilling Varenr Flexicult Vet 3 stk. T F 4829 Information: Yderligere information eller aftale om besøg kan fås ved henvendelse til Aase Meyer: Tel SSI Diagnostica Herredsvejen Hillerød 23

24 SSI Diagnostica 2 Herredsvejen 3400 Hillerød Denmark T F ssidiagnostica.com W ssidiagnostica.com SSI Diagnostica 3nd edition November

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT. SSI Diagnostica

FLEXICULT SSI-URINKIT. SSI Diagnostica FLEXICULT SSI-URINKIT SSI Diagnostica Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Professor, overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Kristian Teilmann Frederiksen 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

Urinmikroskopi i almen praksis

Urinmikroskopi i almen praksis Urinmikroskopi i almen praksis Charlotte N. Agergaard og Flemming Schønning Rosenvinge Læger KMA, OUH Dorthe Eva T. Hansen Bioanalytikerunderviser KBF, OUH Akut ukompliceret bakteriel cystitis Bakteriuri

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Bente Gahrn-Hansen og Pia Steinicke Urinvejsinfektioner Urinrørsirritation (urethritis) Akut blærebetændelse (cystitis)

Læs mere

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation at opdatere deltagernes viden om diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis med fokus på praksispersonalets rolle: Kathrine Bagger, yngre læge Lars Bjerrum, professor, praktiserende

Læs mere

Urinvejsinfektioner i almen praksis

Urinvejsinfektioner i almen praksis Undersøgelser for urinvejslidelser ligger oftest hos praksispersonalet. Af en eller anden grund har det i mange praksis været rutine, at patienterne ved symptomer bare kan komme og aflevere en urinprøve

Læs mere

Jeg har i øvrigt lige en urin med

Jeg har i øvrigt lige en urin med Jeg har i øvrigt lige en urin med 12. september 2014 Jan Berg Gertsen, Overlæge Kirsten Paulsen, Afsnitsledende bioanalytiker Hvorfor er prøven taget? Symptomer? Hvornår, hvor og hvordan er prøven taget?

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Diagnostik af urinvejsinfektioner Diagnostik af urinvejsinfektioner Kirsten Paulsen Afsnitsledende bioanalytiker og laboratoriefaglig konsulent Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen, november 2015 Facts om UVI

Læs mere

VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015

VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015 VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015 Klamydia Nielsen, 7 år Klamydia 7 år Feber, mavesmerter og smerter ved vandladning Dårlig trivsel Urinvejsinfektion - definition: Den nuværende

Læs mere

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP).

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). Forår 2012 Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). I alt er 61 lægepraksis med tilknytning Sydvestjysk Sygehus tilmeldt

Læs mere

Dyrkning og Resistens

Dyrkning og Resistens Mikrobiologi i LKO Dyrkning og Resistens Per Søgaard og Pia Steinicke LeoPharma Dennis Nielsen tlf 40562569, lægemiddelkonsulent i Region Syddanmark. http://www.mikapnord.dk/vejled ninger/mikrobiologiskdiagnostik-i-almen-praksis-enpraktisk-vejledning.aspx

Læs mere

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK SSI Diagnostica Para otras lenguas Para outros lenguas Für andere Sprachen Pour d autres Per le altre lingue For andre språk Для других

Læs mere

i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007)

i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007) Urinvejsinfektion Ætiologi til Urinvejsinfektion Incidens Kvinder 2-6% per år Hyppigst ukomplicerede UVI Gravide: 30% kompliceres med ascenderende infektioner Mænd 0,5-1% per år Når mænd får UVI er der

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektion i almen praksis

Diagnostik af urinvejsinfektion i almen praksis Velegnet til praksispersonale Diagnostik af urinvejsinfektion i almen praksis Af Lars Bjerrum, Per Grinsted og Tove Højbjerg Biografi Lars Bjerrum er praktiserende læge og professor ved Københavns Universitet,

Læs mere

Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis

Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis 1 Kolofon: Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Udgivet af: Audit Projekt

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis

Urinundersøgelser i almen praksis Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis Sanne Kjær Hansen og Pia Steinicke Gurli 44 år Gurli fik for 10 dage siden en 3 dages kur med sulfametizol mod blærebetændelse Hun ringer til konsultationen,

Læs mere

Antibiotikaresistens generelt

Antibiotikaresistens generelt Antibiotikaresistens generelt Peter Damborg (dyrlæge, PhD) Lektor ved Institut for Veterinær Sygdomsbiologi Lidt om mig Ansættelser efter uddannelse i 2004 Slagteridyrlæge 2004-2005 Phd studerende 2005-2008

Læs mere

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS 1 Makroskopisk og mikroskopisk undersøgelse af bakterier Formål: At udføre makroskopiske og mikroskopiske bakterieundersøgelser.

Læs mere

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis 1. Prøvetagning ved pyodermi... 2 1.1. Hvornår...2 1.2. Hvilke læsioner udtages prøver fra...2 1.3. Hvordan udtages

Læs mere

Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis en praktisk vejledning

Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis en praktisk vejledning Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis en praktisk vejledning - Urinvejsinfektioner - Fluor vaginalis Tove Højbjerg Kirsten Inger Paulsen Peter Bystrup Udarbejdet af: Overlæge, Tove Højbjerg Klinisk

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

KMA - I Urindyrkning_prøvetagningsvejledning, ver. 1.9

KMA - I Urindyrkning_prøvetagningsvejledning, ver. 1.9 Side 1 af 6 Sygehus Lillebælt - Kl. Mikrobiologi, VS - 10 Registreringer og arkivering - 10. 1 Laboratorieinformationssystem Dokumentbrugere: SLB/Mikrobiolo Læseadgang: Alle Kl. Mikrobiologi, VS Udskrevet

Læs mere

Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011. Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus

Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011. Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011 Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus Urinvejsinfektion (UVI) baggrund definition anatomi inddeling ætiologi signifikansgrænser diagnostik og behandling

Læs mere

Øvre og nedre luftvejsinfektioner % som skyldes virus 02-02-2014. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

Øvre og nedre luftvejsinfektioner % som skyldes virus 02-02-2014. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation Lars Bjerrum, professor, praktiserende læge Københavns Universitet At opdatere viden om diagnostik og behandling af de mest almindelige infektionssygdomme i almen praksis. Vi tager udgangspunkt i konkrete

Læs mere

MIKAP Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis

MIKAP Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis Forår 2014 Hermed de samlede er for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med (MIKAP) den 6. maj 2014. Kvalitetskrav Kvalitetskravene for MIKAP er beskrevet i Kvalitetssikring og kvalitetskrav til

Læs mere

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE NOTAT NR. 1417 Undersøgelser af sæd fra ornestationer i Danmark har vist, at der er antibiotikaresistente bakterier, bl.a. Proteus og Chlamydier, til stede i en

Læs mere

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

MIKAP REGION NORDJYLLAND

MIKAP REGION NORDJYLLAND MIKAP REGION NORDJYLLAND KURSUS KATALOG EFTERÅR 2011 KURSUS A: MIKROSKOPI AF URIN OG VAGINAL SEKRET FOR BEGYNDERE Målgruppe: Personale, der skal varetage mikroskopi af urin og vaginal sekret i praksis.

Læs mere

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik 2017 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle URINVEJENES ANATOMI OG MIKROBIOLOGI ASYMPTOMATISK BAKTERIURI Asymptomatisk bakteriuri Bakterier

Læs mere

Forebyggelse af urinvejsinfektioner

Forebyggelse af urinvejsinfektioner Forebyggelse af urinvejsinfektioner Hvorfor fokus på UVI? Udsagn fra hjemmeplejen og plejecentre jeg synes vi har så mange urinvejsinfektioner Undervisning gav indikation på flere indsatsområder: Opbevaring

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Rene S. Hendriksen Susanne Karlsmose Frank

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet., tabletter 50/12,5 mg. Kvantitet. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat)

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet., tabletter 50/12,5 mg. Kvantitet. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat) 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Clavubactin Vet., tabletter 50/12,5 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Clavubactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive indholdsstoffer: Amoxicillin (som

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Lina Cavaco Bjørn Lorenzen Jacob Dyring Jensen

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener - Uddrag af Mastitisringtest rapporten 21*) Forsker Rene S. Hendriksen 1 Levnedsmiddelingeniør Susanne Karlsmose 1 Laborant Jacob

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2016 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2016 Lærke Boye Astrup Karl Pedersen Ljudmila Trojanova

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet. tabletter 500 mg/125 mg. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat)

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet. tabletter 500 mg/125 mg. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat) 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Clavubactin Vet. tabletter 500 mg/125 mg 0. D.SP.NR 21689 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Clavubactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive indholdsstoffer:

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Rene S. Hendriksen Frank M. Aarestrup Kaspar

Læs mere

FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002

FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002 FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002 Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd. på Rigshospitalet Akut urinretention hos patient med prostatahypertrofi

Læs mere

BIOZYMER ØVELSE 3 BEKÆMP DIN β-lactamase - TEST DIN EGEN MEDICIN!

BIOZYMER ØVELSE 3 BEKÆMP DIN β-lactamase - TEST DIN EGEN MEDICIN! BIZYMER ØVELSE 3 BEKÆMP DIN β-lactamase - TEST DIN EGEN MEDICIN! FAGLIG BAGGRUND For at få det maksimale udbytte af denne øvelse er det en forudsætning, at teorien bag enzymer, enzymkinetik og resistensmekanismer

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska Brugsvejledning NEO-SENSITABS Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark,

Læs mere

INTERVIEW SMÅDYRSDYRLÆGER 2014

INTERVIEW SMÅDYRSDYRLÆGER 2014 Kontrollant: Internt nummer: OBS: Journaliseres på kampagnesagen 2014-13-60-00072 Ejer/Ansat: Antal år i smådyrpraksis: Fagdyrlæge m.m.: Antal hunde-konsultationer/måned: Antal katte-konsultationer/måned:

Læs mere

Professionsbachelorprojekt

Professionsbachelorprojekt A f l æ s n i n g a f r e s i s t e n s b e s t e m m e l s e r f o r u r i n p r ø v e r m e d E s c h e r i c h i a c o l i o g K l e b s i e l l a p n e u m o n i a e e f t e r 6, 9 o g 1 6 t i m e

Læs mere

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Bakgrunn Methicillin/oxacillin resistente stafylokokker, både Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulase

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

SvHKS Antibiotikavejledning til familiedyr. Dermatologi

SvHKS Antibiotikavejledning til familiedyr. Dermatologi SvHKS Antibiotikavejledning til familiedyr Dermatologi Nanna Enemark Dven(Dansk veterinærdermatologisk netværk) Antibiotika-vejledning overordnede aspekter! Anvende mindst muligt antibiotika, jo mere antibiotika

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010 Rene S. Hendriksen Susanne Karlsmose Jacob

Læs mere

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

ON-FARM DYRKNING MANUAL

ON-FARM DYRKNING MANUAL ON-FARM DYRKNING MANUAL Version 1.0 INTRODUKTION On-Farm Dyrkning er et beslutningsstøtteværktøj, der, sammen med information i DMS Dyreregistrering, CMT-test og vejledning fra besætningsdyrlægen samt

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

MIKAP REGION NORDJYLLAND

MIKAP REGION NORDJYLLAND MIKAP REGION NORDJYLLAND KURSUS KATALOG FORÅR 2012 KURSUS A: MIKROSKOPI AF URIN OG VAGINAL SEKRET FOR BEGYNDERE Målgruppe: Personale, der skal varetage mikroskopi af urin og vaginal sekret i praksis. Kurset

Læs mere

Resistente mikroorganismer historisk set hvilke udfordringer kan vi vente os i fremtiden?

Resistente mikroorganismer historisk set hvilke udfordringer kan vi vente os i fremtiden? 9.35-10.10 + 20 min. Resistente mikroorganismer historisk set hvilke udfordringer kan vi vente os i fremtiden? v/ stud. med. pens. Ole Heltberg. 1 2 1 (Diameter 15 cm ) 3 Multiresistente bakterier: Da

Læs mere

Infektionsmonitorering på Sygehus Lillebælt

Infektionsmonitorering på Sygehus Lillebælt Infektionsmonitorering på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor & Jacob Dvinge Redder, Ph.d.-studerende, cand.scient.med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt,Vejle

Læs mere

Urin-analyse ALERE AFINION ACR TEST. Alere Afinion ACR test. Til brug i Afinion AS100 multianalyseinstrument.

Urin-analyse ALERE AFINION ACR TEST. Alere Afinion ACR test. Til brug i Afinion AS100 multianalyseinstrument. Urin-analyse ALERE AFINION ACR TEST Alere Afinion ACR test. Til brug i Afinion AS100 multianalyseinstrument. 1116044 1 Æske Alere 2017 URIN-ANALYSE 1 DKK EKSKL. MOMS Resistensbestemmelse ROSCO DISPENSER

Læs mere

Resistente mikroorganismer

Resistente mikroorganismer Resistente mikroorganismer LKO kursusdag, Februar 2016 Anette Holm Klinisk Mikrobiologisk Afdeling OUH Anette.holm@rsyd.dk The good, the bad, and the ugly Antibiotika Infektion Hvorfor Forebyggelse Traumatiske

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Kefavet Vet., filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Kefavet Vet., filmovertrukne tabletter 3. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Kefavet Vet., filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 28727 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Kefavet Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Kefavet Vet.

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner Survival Funktion Survival Funktion 15-02-2012 Opportunistiske infektioner (Wikipedia) Niels Nørskov-Lauritsen Overlæge, PhD Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby nielnoer@rm.dk

Læs mere

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Contrast MRSA broth fra Oxoid versus ChromID MRSA fra Biomerieux Forfatter: Sofie Skov Frost (60080212) Fødselsdato: 24/7 1988 Periode for bachelorprojekt:

Læs mere

Mikrobiologiske processer og sundhed

Mikrobiologiske processer og sundhed Mikrobiologiske processer og sundhed 1. CASE: Hjælp en landmand med sundhedsproblemer i svinebesætning En landmand, der fodrer sine grise med vådfoder, oplever døde grise og grise med diarre. Han frygter

Læs mere

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik. Efterår 2016 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik. Efterår 2016 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik Efterår 2016 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle Pointer ~50% af behandlinger for urinvejsinfektion er overflødige Positiv urinstix

Læs mere

Elevvejledning pglo transformation

Elevvejledning pglo transformation Introduktion til transformation Elevvejledning pglo transformation I denne øvelse skal du lære fremgangsmåden ved genetisk transformation. Husk på, at et gen er et stykke DNA, der indeholder informationer

Læs mere

Sammendrag af resultaterne af årets ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener

Sammendrag af resultaterne af årets ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener kvæg Fra gram positive til negative og Sammendrag af resultaterne af årets ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener [ Rene S. Hendriksen 1, Susanne Karlsmose, Frank M. Aarestrup

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Therios, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Therios, tabletter 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Therios, tabletter 0. D.SP.NR 26830 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Therios 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder: Therios 300 mg : Cefalexin

Læs mere

MIKAP REGION NORDJYLLAND

MIKAP REGION NORDJYLLAND MIKAP REGION NORDJYLLAND KURSUS KATALOG EFTERÅR 2012 KURSUS A: MIKROSKOPI AF URIN OG VAGINAL SEKRET FOR BEGYNDERE Målgruppe: Personale, der skal varetage mikroskopi af urin og vaginal sekret i praksis.

Læs mere

Isolationsregimer og resistente bakterier

Isolationsregimer og resistente bakterier Isolationsregimer og resistente bakterier HOC Fokus Netværk 4. September 2017 Infektionshygiejnisk Enhed Præsentation Navn/afsnit Hvilke afsnit har du været på tidligere? Erfaring med isolationspatienter

Læs mere

Løs i maven? Velsmagende pasta, der indeholder hjælpestoffer med tredobbelt funktion, der styrker og understøtter hundens tarmbalance.

Løs i maven? Velsmagende pasta, der indeholder hjælpestoffer med tredobbelt funktion, der styrker og understøtter hundens tarmbalance. Løs i maven? Velsmagende pasta, der indeholder hjælpestoffer med tredobbelt funktion, der styrker og understøtter hundens tarmbalance. Tværsnit af tarmvæggen Hjælper i stressperioder f.eks. ved: - Foderændringer

Læs mere

Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk?

Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk? Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk? John Elmerdahl Olsen Institut for veterinær sygdomsbiologi Københavns Universitet (Landbohøjskolen) DSF: Minimizing antibiotic resistance development

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

Validering af gramfarvning af bakterier

Validering af gramfarvning af bakterier Valideringsrapport Gramfarvning af bakterier Formålet med valideringen At dokumentere at KMA, OUHs kan anvende gramfarvning til at identificere grampositive og negative bakterier, samt karakterisere morfologi/lejring.

Læs mere

Diagnostik af ukompliceret nedre UVI i almen praksis! Forskningsopgave i Almen Medicin. Aarhus Universitet Januar 2013

Diagnostik af ukompliceret nedre UVI i almen praksis! Forskningsopgave i Almen Medicin. Aarhus Universitet Januar 2013 Forskningsopgave i Almen Medicin Aarhus Universitet Januar 2013 Af Læge Maja Løvgreen Læge Kasper Hyldgaard Poulsen Læge Thomas Hjertholm Vejleder Læge, phd. Tomas Holm 1 Indholdsfortegnelse: Formål...Side

Læs mere

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab?

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Resistens Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Robert Skov, overlæge Anette Hammerum, Seniorforsker Mikrobiologisk Overvågning og Forskning Statens Serum Institut Disposition Baggrund Antibiotikaforbrug

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Svarrapport 79 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Sjælland 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 79 praktiserende

Læs mere

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev,

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev, DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev, 3.10.2006 Til stede: Jens Otto Jarløv, Magnus Arpi, Hanne Wiese Hallberg (Herlev), Ole Heltberg (Næstved), Hanne Holt (Odense), Alice

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Keflex, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Keflex, tabletter 16. marts 2010 PRODUKTRESUMÉ for Keflex, tabletter 0. D.SP.NR. 2934 1. LÆGEMIDLETS NAVN Keflex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Cefalexin 500 mg som cefalexinmonohydrat Hjælpestoffer er anført

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

Kan mikroskopi reducere omkostningerne i cystitudredning i almen praksis?

Kan mikroskopi reducere omkostningerne i cystitudredning i almen praksis? Kan mikroskopi reducere omkostningerne i cystitudredning i almen praksis? Forskningsopgave i almen medicin Aarhus universitet Januar 2014 Af Ali Maghsoudi Toke Østerby Vejleder Jette Kolding Kristensen

Læs mere

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Infektionsregistrering

Læs mere

Antibiotikavejledning

Antibiotikavejledning Antibiotikavejledning Anbefalet initial antibiotika af udvalgte samfundserhvervede bakterielle infektioner hos voksne immunkompetente patienter Januar 2018 2. udgave Akutafdelingen og medicinsk afdeling

Læs mere

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Bettina Spanggaard & Lone Gram Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Fiskeindustriel Forskning Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Sygdom hos fisk i opdræt behandles

Læs mere

KMA - I Luftvejs-infektioner, diagnostik i almen praksis, ver. 1

KMA - I Luftvejs-infektioner, diagnostik i almen praksis, ver. 1 Side 1 af 5 Sygehus Lillebælt - Kl. Mikrobiologi, VS - 10 Registreringer og arkivering - 10. 1 Laboratorieinformationssystem Dokumentbrugere: SLB/Mikrobiolo Læseadgang: Alle Kl. Mikrobiologi, VS Udskrevet

Læs mere

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE BRUGSANVISNING PLADEMEDIUM KLAR TIL BRUG BD BBL TM CHROMagar TM CPE PA-257681.02 Rev.: Januar 2017 TILSIGTET BRUG BD BBL CHROMagar CPE er et selektivt chromogent screeningmedium til påvisning af carbapenemase-producerende

Læs mere

Antibiotika: I studier med intensiv jagt på en etiologi til CAP lykkes det kun i ca. 60%

Antibiotika: I studier med intensiv jagt på en etiologi til CAP lykkes det kun i ca. 60% Antibiotika: Antibiotika ved almindelige sygdomme: Luftvejsinfektioner: Langt det meste af det antibiotika, som udskrives i almen praksis udskrives til behandling af luftvejsinfektioner. Det drejer sig

Læs mere

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Hygiejnesygeplejerske Mette Detlefsen KMA, Odense Universitetshospital Laboratoriekonsulentordningen d. 9. februar 2016 Multiresistente mikroorganismer

Læs mere

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi?

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Central Enhed for Infektionshygiejne GLOBALT PROBLEM Stigende antibiotikaforbrug stigende

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257574.02 Rev.: Sept. 2015 BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) TILSIGTET BRUG BD MacConkey II Agar / Columbia

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Amoxival Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Amoxival Vet., tabletter 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Amoxival Vet., tabletter 0. D.SP.NR 24956 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Amoxival Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Amoxicillin 200,00 mg Som amoxicillintrihydrat

Læs mere

Antibiotikavejledning til familiedyr

Antibiotikavejledning til familiedyr Antibiotikavejledning til familiedyr En guide som kan hjælpe dyrlæger til at opnå bedst mulig klinisk respons med mindst mulig udvikling af resistens SvHKS Antibiotikavejledning til familiedyr Antibiotikavejledning

Læs mere

Forebyggelse af urinvejsinfektioner

Forebyggelse af urinvejsinfektioner Forebyggelse af urinvejsinfektioner Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH annemand@rm.dk 06-11-2013 Mie Andersen 1 Definition på urinvejsinfektion Positiv urindyrkning med >10 4 kolonier/ml urin med

Læs mere

Patient- information

Patient- information Patientinformation Denne patient information er en vejledning, som kan bruges under behandlingsperioden. Den er tænkt som et supplement til den information, der gives af lægen eller sygeplejersken. Behandlingen

Læs mere