Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener"

Transkript

1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener - Uddrag af Mastitisringtest rapporten 21*) Forsker Rene S. Hendriksen 1 Levnedsmiddelingeniør Susanne Karlsmose 1 Laborant Jacob Dyring Jensen 1 Professor, Dyrlæge Frank M. Aarestrup 1 Systemudvikler Arne Bent Jensen 1 Dyrlæge Kaspar Krogh 2 Marketing Manager Hanne Østergaard Heinesen 3 1 DTU Fødevareinstituttet. 2 Sektion vedr. Kvæg, DDD, Dyrlægegruppen Østdjursland A/S. 3 Dianova A/S Konklusion Generelt set er resultatet for identifikationen sammenlignet med 29 betydeligt dårligere i dette års ringtest. Dette kan afspejles i det dalende antal af deltagere, som har identificeret den interne kontrolstamme korrekt. Dog skal det også nævnes, at årets test har været betydelig sværere end de foregående år, hvilket dog ikke kan bortforklare det dårligere resultat på den interne kontrol. Glædeligt er det, at praksis som i gentagne år har deltaget, umiddelbart ser ud til at klare testen bedre end praksis, som kun har deltaget et par år. Dog bør nogle praksis stadig overveje om deres diagnostik er i orden med fokus på problematikken om enterokokker, lactokokker og Str. uberis samt overfor de beta-hæmolyserende streptokokker. Desuden bør nogle praksis opdatere deres viden på nomenklaturområdet. Resistensbestemmelsestesten overfor tetracyclin og makrolid forløb med et pænt resultat med enkelte fejl. Men de praksis, som bruger benytter penicillin agarplader som resistensbestemmelsesmetode, bør sætte sig mere ind i, for hvilke bakterier disse er brugbare, og især for hvilke bakterier penicillin agarplader er helt misvisende. Hovedtemaet i årets ringtest var streptokokken, idet den var at finde i syv ud af de 15 prøver. Da det i år var femte gang, at Ringtesten blev afholdt i et samarbejde mellem Sektion vedrørende Kvæg, DTU Fødevareinstituttet og Dianova blev det besluttet at øge sværhedsgraden en smule. Formålet med Mastitis Ringtesten er at give dyrlæger og veterinærsygeplejersker, der til daglig står for» hjemmediagnostikken«mulighed for at kvalitetssikre og teste pålideligheden af deres diagnostik. Testen afspejler de kendte mastitispatogener, dog ikke i samme frekvens som de formodede prævalenser. Undersøgelsen Der var i alt 43 tilmeldte dyrlægepraksis - personer i alt hvoraf 44 havde indtastet deres resultat ved opgørelsens afslutning. Sammendraget er således baseret på de i alt 44 besvarelser. Ringtesten bestod af 15 udsendte mælkeprøver podet med renkulturer af mastitispatogener. Disse blev testet på sædvanligvis i praksis ved anvendelse af de normale rutiner, og resultaterne blev indrapporteret via internettet. Det var valgfrit for praksis, i hvilken udstrækning de ville deltage i testen. Det var muligt at vælge to alternative betegnelser frem for en identifikation. I tilfælde hvor en prøve var steril, kunne praksis vælge denne betegnelse, frem for at lade feltet være blankt. Ydermere kunne praksis vælge betegnelsen»indsendes til referencelaboratorium«. Igen i 21 var der i testen inkluderet en intern kontrolstamme (#7: Streptococcus agalactiae). Denne skal danne grundlag for at vurdere, om der har været en målbar forbedring af praksis samt det overordnede resultat igennem årene. Resultater Identifikation I dette års ringtest var der stadig nogle få formodede nomenklaturproblemer. Flere af deltagerne har brugt betegnelsen Micrococcus frem for koagulase negative stafylokokker (CNS). Ligeledes er der praksis, som har brugt betegnelsen Lactococcus samt Lactobacillus, hvor det er nærliggende, at der er ment enterokokker. Disse problemer er ikke kun begrænset til nye deltagere, men ligeledes brugt af deltagere, der har deltaget i forrige år. Figur 1 illustrerer den procentvise forbedring af praksis evne til at identificere den interne kontrolstamme; Str. agalactiae (Prøve #7), som i alle årene har været benyttet. Det er tydeligt, at der har været en mindre forringelse af resultatet i år i forhold til 29 på 7 %. Vi har i alle årene gjort meget ud af at orientere de deltagende praksis om, at gruppe B streptokokker ikke nødven- > *) Rapporten findes i sin helhed på Du kan også få den tilsendt ved at sende en mail til Hanne Østergaard Heinesen, Dansk Veterinærtidsskrift oktober Nummer 19 Årgang 93 9

2 ringtest QC percent korrekt identificeret intern kontrol stamme Figur 1. Procent korrekt identificeret intern kontrol stamme Procent Figur1. Procent korrekt identificeret intern kontrol stamme digvis er kraftigt beta-hæmolyserede, men ligeledes kan antage an-hæmolytiske og svagt beta-hæmolyserende former. Mange har fejlidentificeret stammen som værende eksempelvis Streptococcus dysgalactiae. Dog har dette i år ikke været så udpræget som foregående år, da kun tre praksis har brugt denne betegnelse. Til forskel har fem praksis i år angivet stammen til at være en kraftig beta-hæmolyserende bakterie; nemlig Streptococcus pyogenes (n=1), Arkanobacterium pyogenes (n=2) samt Streptococcus canis (n=2). Alt i alt blev stammen undersøgt af 41 praksis, og der blev observeret et fejlniveau på 24 %, hvilket umiddelbart ikke kan være tilfredsstillende, da denne organisme er indberetningspligtig. 7 Identifikation af fejlkilder Generelt set lå antallet af fejl stadig højt også når man så bort for eventuelle nomenklaturproblemer eller»jokere«. Der var således kun to prøver, hvor den samlede fejlprocent lå under 1 (#1: Staphylococcus aureus, #3: Streptococcus dysgalactiae). Som det fremgår af tabel 1 var der i årets ringtest tre prøver, som indeholdt en stafylokok; CNS (prøve #8 og #9 ), samt en S. aureus (prøve #1). Prøve #1 blev undersøgt af alle 44 deltagende praksis, hvoraf kun tre havde fejlidentificeret den som værende enten CNS eller en mikrokok. Dette kunne være afklaret med en koagulasetest eller en hyaluronidasetest. Dog må dette resultat på 7 % beskrives som værende tilfredsstillende. Prøve #8 og #9 indeholdende en CNS blev undersøgt af hhv. 43 og 44 af praksis. De resulterende fejlidentifikationer; % for prøve #8 og 2 % for prøve #9 var ikke overraskende, idet flere praksis havde rapporteret prøverne indeholdende S. aureus. Denne fejltype er klassisk og umiddelbar. Dog var der fire praksis, som havde rapporteret gær på prøve #8. Dette kan selvfølgelig skyldes, at prøven uheldigvis var kontamineret med gær, men ligeledes er det kendt, at mange typer af gær netop makroskopisk ligner CNS dog med en lidt tør kolonioverflade. For prøve #9, havde tre praksis berettet Bacillus. Bacillus er makroskopisk meget anderledes end CNS og burde ikke give anledning til nogen forveksling. Dog er Bacillus en kendt årsag til kontaminering og et stort problem i mælkepulver (pga. at den er sporedanner), hvorfor vi som matrix benytter en opløst modermælkserstatning. Det er en plausibel forklaring, at disse tre fejlidentifikationer kan skyldes kontaminering. Overordnet set ligger fejlprocenterne noget højt for begge prøver, dog kan 14 % af fejlene ud af 2 % for prøve #9 muligvis tilskrives nomenklaturproblemer eller kontaminationer. I årets ringtest var der som tidligere nævnt repræsenteret en del streptokokker; både beta-, alfa- samt an-hæmolytiske. Endvidere var der repræsenteret to Streptococcus uberis, idet denne tilskrives en større rolle med hensyn til mastitis i Danmark. Der blev observeret en vis usikkerhed i identifikationen Tabel 1. Forventet fund og fejlidentifikationer. Fejlidentifikationer markeret i rødt kan muligvis skyldes nomenklaturproblemer. Prøve Forventet fund Forkerte % Forkerte n. Antal fejlidentifikationer 1 Staph aureus 7 3 2*CNS, 1*Micrococcus 2 Strep bovis *Str. uberis, 4*Enterococcus, 2*Lactococcus, 1*Str. agalactiae, 1*Bacillus, 1*Str. Dysgalactiae 3 Strep dysgalactiae 5 2 1*CNS, 1*Str. Agalactiae 4 Strep uberis 14 3*Enterococcus, 1*Str. dysgalactiae, 1*Micrococcus, 1*Str. Canis 5 Strep uberis *Enterococcus, 2*Lactococcus, 1*Str. dysgalactiae, 1*A. pyogenes, 1*Str. bovis, 1*Gær Strep canis *Str. agalactiae, 3*S. aureus, 3*Str. pyogenes, 1*CNS, 1*Str. uberis, 1*Lactococcus, 1*Str. bovis, 1*Micrococcus 7 Strep agalactiae (QC) *Str. dysgalactiae, 2*A. pyogenes, 2*Str. canis, 1*Str. pyogenes, 1*Corynebact, 1*Gær 8 Staph spp (CNS) 5 4*Gær, 1*S. aureus 9 Staph spp (CNS) 2 9 3*S. aureus, 3*Micrococcus, 3*Bacillus 1 Strep pyogenes *Str. agalactiae, 4*Str. canis, 3*A. pyogenes, 2*Corynebact, 2*Micrococcus, 1*S. aureus, 1*CNS, 1*Str. dysgalactiae, 1*Gær 11 Enterococcus spp *Str. uberis, 2*CNS, 1*Lactococcus Klebsiella spp *CNS, 2*Bacillus, 2*E. coli, 1*Proteus, 1*Str. uberis 13 Klebsiella spp 5 2*E. coli, 1*CNS, 1*Lactococcus, 1*A. pyogenes 14 Lactococcus spp *Enterococcus, 1*Str. uberis, 2*Lactobacillus, 1*Str. dysgalactiae, 1*Str. agalactiae, 1*Bacillus, 1*Str. bovis, 1*Corynebact, 1*Pseudomonas 15 Arcanobact. pyogenes 1 3*Str. pyogenes, 2*Str. canis, 1*Micrococcus 1 Dansk Veterinærtidsskrift oktober Nummer 19 Årgang 93

3 af denne og de lignende species såsom enterokokker, lactokokker og Streptococcus bovis. Der var således tilsat Str. uberis i prøverne #4 og #5 som hhv. 14 % og 21 % af praksis havde fejlidentificeret ud af i alt 44 og 42 deltagende praksis. I prøve #4 havde tre ud af seks personer fejlagtigt rapporteret bakterien som værende en enterokok. Det samme mønster blev observeret i prøve #5, hvor ligeledes tre personer ud af ni fejlrapporterede bakterien som en enterokok. Yderligere havde to personer meldt bakterien som en lactokok. Dette er ikke overraskende, da alle tre enterokok grundet nomenklaturproblemer som tidligere nævnt. Det bedste resultat i år blev opnået ved test af prøve #3, som var tilsat Str. dysgalactiae, som kun resulterede i en fejlprocent på 5. To praksis havde fejlidentificeret organismen og rapporteret bakterien som værende en CNS og Str. agalactiae. I Tabel 1 angives det, hvor store problemerne var, og hvilke fejlidentifikationer der lå til grund for dette. I år indeholdt testen to beta-hæmolyserende streptokokker; Str. canis og Str. pyogenes. De voldte ligeledes nogle problemer. I prøve # var der tilsat hvilket var blevet undersøgt af i alt 4 praksis. Str. canis har ikke været inkluderet testen i et par år, og Str. pyogenes var med i testen for første gang. Mange praksis har i årenes løb benævnt betahæmolyserende bakterier, såsom Str. canis og Arcanobacterium pyogenes som værende Str. pyogenes. Derfor blev denne inkluderet i år, således at praksis havde muligheden for at vise, at de kunne skelne denne fra de øvrige beta-hæmolyserende streptokokker. 21 praksis fejlidentificerede den som Str. agalactiae, fire praksis fejlidentificerede den som Str. canis og tre praksis fejlidentificerede den som A. pyogenes. I alt var fejlprocenten bakterier ligner hinanden meget i morfologi, for denne prøve på 9. antal Str. rigtigeantal canis og deltagminor i prøve #1, Str. Majorpyogenes, Very Major n: vokser ens på blodagar og er aesculinpositive. De kan derfor være svære at skelne med simple tests og kræver ofte brug af supplerende tests Fejlkode: 7 4 Fejltype: 1 såsom forgæringer Følsom testet intermediær og omvendt De selvsamme problemer sås ligeledes 4 1 Resistent testet intermediær 5 9 og omvendt. i prøve #11, som var tilsat en Ente Stor fejl 3 Følsom testet resistent 3 11 rococcus og testet af i alt 44 personer. 2 2 Resistent testet følsom Atten procent svarende til otte praksis havde fejl i prøve #11, hvor den overvejende Tabel 2. Fejlkategorier. del (fem personer) af fejliden- tifikationerne var Str. uberis. Figur 2. Resultater for følsomhedsbestemmelse over for makrolid. I prøverne #2 og #13 var der i år til- sat en»joker«ikke at de ikke er relevante, antal rigtigeantal deltagere Minor Major Very Major n: Meget store fejl men måske lidt svære at identi Store fejl ficere. Dette stod klart ved ringtestens afslutning, da 98 % hhv. 93 % af praksis havde fejl i disse to prøver. I alt forsøgte 43 praksis at undersøge prøve #2, som indeholdt en Str. bovis. En af disse praksis havde identificeret bakteri en korrekt, men hele 42 havde den forkert, 4 17 Deltagernummer, i 4alt 13 hvoraf 33 praksis havde bestemt bakterien som værende Str. uberis. Det Figur 2 2. Resultater for følsomhedsbestemmelse over 2 for 15 makrolid må siges at være problematisk, at mange praksis ikke kan kende forskel imellem en patogen som Str. uberis og mere Figur 3. Resultater for følsomhedsbestemmelse over for tetracyklin. forureningsrelaterede bakterier såsom 1 Stor fejl enterokokker og Str. bovis. Tre praksis havde identificeret prøve #14 indeholdende en Lactococcus korrekt, hvorimod 93 % havde den fejlbestemt (41 praksis). Den overvejende del af fejlene skyldes, at 23 og 1 af praksis havde bestemt bakterien som væren- de hhv. en enterokok eller Str. uberis. Deltagernummer, i alt 17 Det er muligt, at de 23 personer havde identificeret bakterien som værende en Figur 3. Resultater for følsomhedsbestemmelse over for tetracyklin > Dansk Veterinærtidsskrift oktober Nummer 19 Årgang 93 11

4 ringtest Som udgangspunkt kan man ikke identificere praksis havde opnået fejl i prøve #, ger til metodik og fortolkninger af rekokker beta-hæmolyserende strepto- som ligeledes indeholdt en Klebsiella. En sistenszonerne, som producenterne ud fra selve hæmolysen, hvorfor plausibel årsag kan muligvis være som til diskene/tabletterne angiver. Det er det er nødvendigt at udføre nogle beskrevet over, at praksis ikke havde reg- vigtigt, at man benytter Müller Hinton laboratorietests til identifikation af disse. net med to identiske stammer, og der- II agar som grundsubstrat af en dybde Det var ligeledes klart ved identififor måske har tvivlet på deres resultat af 4 mm, samt ikke benytter flere end kationen af Str. canis. Den har som før og valgt en anden identifikation. Dette hhv. 5 og 7 disks/tabs på plader af en omtalt været med i testen i foregående er selvfølgelig ren spekulation. Spektret diameter på 9 cm. Herover skal organismen, år og er beskrevet i rapporterne som af fejlidentifikationer for denne prøve man tester, være en renkultur værende meget beta-hæmolyserende. spænder over både kokker og stave og samt sås ud ifølge Kirby Bauer (tæppeudsæd). Denne prøve antal resulterede rigtigeantal deltagere i år i en totale fejlprocent Minor grampositive Majorog -negative. Very Major Fortolkningerne af diverse zo- på 73, hvoraf 18 praksis havner skal modsvare både organismen, de rapporteret den 1som Str. agalactiae 11 Resistensbestemmelse 1 1 man 3 tester, samt koncentrationen af det og tre praksis som 1Str. pyogenes. 81 Ringtesten 1 bestod 1 ligeledes i år foruden identifikationen 1 1 af patogener, af falinger er generelle og gælder også for pågældende 4 antibiotikum. Disse anbe En anden beta-hæmolyserende 1 bakte- rier er A. pyogenes. 1Denne var tilsat 2 prø- resistensbestemmelse 1 1 overfor penicil- penicillin 7 og tetracyklin ve #15 og testet af 4 personer. Prøven lin, tetracyklin og makrolid-gruppen gav anledning til en 1 fejlprocent 43på 1. Igen 1i år er de 1 følgende opgørelser 1 Tetracyklin Ud af de seks fejl, 1havde tre fejlidentificeret bakterien som 9 værende 1 Str. pyo- vi benytter 1 i andre 2 ringtests. Disse nor- 13 prøverne for tetracyclinfølsomhed (Fi- 11 over fejl kategoriseret efter 1 de normer, 11 I alt 17 deltagere valgte at bestemme genes og to som Str. 9 canis. I de 114 foregående mer er 1skitseret 1i tabel gur 3), og ligesom for makrolider va- ringtest har netop A. pyogenes girierede det meget blandt deltagerne, vet anledning til ret 9 mange fejl både Makrolid hvor mange af de prøver de valgte praksis, som ikke kunne 9 få vækst 3 i prøverne grundet A. pyogenes 9 vækstkrav, 48 stet prøverne 1 overfor 2 makrolid-grup- 2 rierede således fra én til alle be- Der var 1i år deltagere, 2 som har te- 18 at bestemme resistens overfor. Det va men også mange som 9 netop forveks- pen. I Figur 1 2 kan 2 man se, at antallet 21 stemmelser. Syv af deltagerne havde lede den med en beta-hæmolyserende af undersøgte prøver varierer fra to til ingen fejl dog havde de ikke testet streptokok alle 1prøver. Tre 1 af deltagerne havde 24 alle prøver. Der var ni stammer som I år var der inkluderet 9 to Klebsiella 11 ingen fejl. 1 De havde 1 dog ikke testet resulterede i de 1 fejl, hvoraf de mest for at»tvinge«8 praksis til at tage alle prøverne var»mindre fejl«og kun én var en»meget stilling til, om det virkelig 8 kunne 12 være Det var 1 ikke en 3bestemt stamme, som stor fejl«. Generelt set synes resul tilfældet, at to identiske stammer var udvalgt. var årsag til de 2 fejl. Fejlene var fortatet at være tilfredsstillende. Anbefa Det er glædeligt 8 at se, at 19 kun fem 11 delt blandt 1 ni stammer. 2 Dog skal det 31 lingerne som er nævnt under makroli- praksis ud af 42 havde 7 fundet en anden nævnes 4at 15 ud 1af de 2 fejl var kategoriseret 1 som værende 2»mindre fejl«. 34 tetracyklin. 32 derne, gælder selvfølgelig ligeledes for bakterie end Klebsiella 1 i prøve 18 #13. En 4 fejlprocent på er 1som sådan 17 ikke helt 4 Generelt 1 må resultatet 2 siges at være så dårligt. Det var ej heller uden forventning tilfredsstillende, selvom der for nogle Penicillin at se at Klebsiella 1 i to tilfælde 17 var 2 deltagere 1 er plads til forbedringer. Det 38 Helt overraskende er det ikke, at for- forvekslet med E. coli. 1 En større 171del af 1 er således vigtigt at følge de anvisnin- 39 holdsvis flere har udført resistensbe Figur 4. Resultater for følsomhedsbestemmelse over for Penicillin. Figur 4. Resultater for følsomhedsbestemmelse over for Penicillin Stor fejl Deltagernummer, i alt 4 Dansk Veterinærtidsskrift oktober Nummer 19 Årgang 93

5 stemmelse overfor penicillin. På Figur 4 ses det, at 4 deltagere har bestemt mellem én og prøver. I alt 27 deltagere ud af de 4 har bestemt alle prøver. Én deltager opnåede ud af testede prøver at have 11 korrekt bestemt samt en»mindre fejl«. Der var i år fire stammer, som primært var årsag til hovedparten af fejlene. Prøverne #11 og #14 indeholdt hhv. en penicillinfølsom enterokok og lactokok med en MIC værdi på hhv. 8 μg/ml og 2 μg/ml. Såfremt praksis benytter penicillin-blodagarplader (, μg/ml) som udgangspunkt for resistensbestemmelserne vil dette resultere i et forkert resultat. Årsagen er som nævnt tidligere år, at følsomhedsbreakpointet for disse bakterier ligger over den koncentration som er i penicillin-blodagarpladerne, hvorfor selv følsomme stammer vil vokse på disse. I alt rapporterede hhv. 31 og 21 deltagere stammerne fejlagtigt som værende resistente ud af 3 og 32 deltagere. Disse deltagere har derfor opnået en»stor fejl«. Prøve #8 indeholdende en CNS forårsagende ligeledes mange fejl. Stammen havde en MIC værdi på 2 μg/ml og fortolkes som værende intermediær ifølge Clinical and Laboratory Standard Institute. I alt havde 2 deltagere rapporteret stammen som værende resistent og 1 deltagere som følsom. I begge tilfælde vil en sådan fejl resultere i en»mindre fejl«. Årsagen er den samme som for de to øvrige stammer, at penicillin-blodagarpladerne har en penicillinkoncentration, som ikke er passende til resistensbestemmelse af visse species. Faktum er, at disse plader er gode indikatorer for gruppering af mastitispatogenerne, men absolut ikke velegnede til generelle resistensbestemmelser. 13

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010 Rene S. Hendriksen Susanne Karlsmose Jacob

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Lina Cavaco Bjørn Lorenzen Jacob Dyring Jensen

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Rene S. Hendriksen Frank M. Aarestrup Kaspar

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Rene S. Hendriksen Susanne Karlsmose Frank

Læs mere

Sammendrag af resultaterne af årets ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener

Sammendrag af resultaterne af årets ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener kvæg Fra gram positive til negative og Sammendrag af resultaterne af årets ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener [ Rene S. Hendriksen 1, Susanne Karlsmose, Frank M. Aarestrup

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2012

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2012 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2012 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2012 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2016 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2016 Lærke Boye Astrup Karl Pedersen Ljudmila Trojanova

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener. Evalueringsrapport den første ringtest.

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener. Evalueringsrapport den første ringtest. Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener. Evalueringsrapport den første ringtest. Danmarks Fødevareforskning (DFVF) har i samarbejde med DDD sektion for kvæg udbudt en ringtest

Læs mere

Bedre yversundhed med PCR

Bedre yversundhed med PCR Bedre yversundhed med PCR Hvordan benyttes PCR mastitis undersøgelse på tankmælk og enkeltkøer Specialkonsulent Jørgen Katholm Tankcelletal geometrisk 1987 2011 Hver uge Mastitis behandlinger 2000-2011

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

Yversundhed - målret din indsats med PCR

Yversundhed - målret din indsats med PCR Yversundhed - målret din indsats med PCR Dansk Kvæg Kongres 2. marts 2010 Kvægfagdyrlæge Jørgen Katholm Dansk Kvæg PCR Polymerase Chain Reaction Opkoncentration af DNA i prøven Kræver ikke levende bakterie

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

Bedre yversundhed med PCR

Bedre yversundhed med PCR Bedre yversundhed med PCR Jørgen Katholm, Videncentret for Landbrug, Kvæg, og Torben Bennedsgaard, Aarhus Universitet Konklusion Bedre yversundhed med PCR PCR-mastitistesten er meget bedre til at finde

Læs mere

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP).

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). Forår 2012 Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). I alt er 61 lægepraksis med tilknytning Sydvestjysk Sygehus tilmeldt

Læs mere

Retningslinjer for brug af antibiotika ved goldning af malkekøer

Retningslinjer for brug af antibiotika ved goldning af malkekøer Retningslinjer for brug af antibiotika ved goldning af malkekøer Disse retningslinjer er udarbejdet i et samarbejde mellem: SEGES Kvæg Århus Universitet KU-SUND Den Danske Dyrlægeforening November 2015

Læs mere

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica FLEXICULT VET URINTEST SSI Diagnostica Udarbejdet af Tanja Rasmussen, Dyrlæge Mette Kerrn, Cand.Pharm., PhD Aase Meyer, produktspecialist Layout Anja Bjarnum/Kristian Teilmann Frederiksen 2 Flexicult Vet

Læs mere

MIKAP Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis

MIKAP Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis Forår 2014 Hermed de samlede er for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med (MIKAP) den 6. maj 2014. Kvalitetskrav Kvalitetskravene for MIKAP er beskrevet i Kvalitetssikring og kvalitetskrav til

Læs mere

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE NOTAT NR. 1417 Undersøgelser af sæd fra ornestationer i Danmark har vist, at der er antibiotikaresistente bakterier, bl.a. Proteus og Chlamydier, til stede i en

Læs mere

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska Brugsvejledning NEO-SENSITABS Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark,

Læs mere

PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver

PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver Fra dyrkning Til teknologi PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver Tema 11 Få maks. ud af din højteknologi Dansk Kvæg Kongres 24 februar 2009 Jørgen Katholm, Mejeriforeningen Side 1

Læs mere

Miljøbetinget mastitis, forebyggelse og betydning

Miljøbetinget mastitis, forebyggelse og betydning Miljøbetinget mastitis, forebyggelse og betydning s Kongres 2004 Lars Holst Pedersen, dyrlæge PhD, Afdeling for Veterinære forhold og Råvarekvalitet, Det burde være så simpelt! Mastitis opstår når bakterier

Læs mere

PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver

PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver Fra dyrkning Til teknologi PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver Tema 11 Få maks. ud af din højteknologi Dansk Kvæg Kongres 24. februar 2009 Jørgen Katholm, Mejeriforeningen Side 1

Læs mere

ON-FARM DYRKNING MANUAL

ON-FARM DYRKNING MANUAL ON-FARM DYRKNING MANUAL Version 1.0 INTRODUKTION On-Farm Dyrkning er et beslutningsstøtteværktøj, der, sammen med information i DMS Dyreregistrering, CMT-test og vejledning fra besætningsdyrlægen samt

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT. SSI Diagnostica

FLEXICULT SSI-URINKIT. SSI Diagnostica FLEXICULT SSI-URINKIT SSI Diagnostica Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Professor, overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Kristian Teilmann Frederiksen 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Diagnostik af urinvejsinfektioner Diagnostik af urinvejsinfektioner Kirsten Paulsen Afsnitsledende bioanalytiker og laboratoriefaglig konsulent Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen, november 2015 Facts om UVI

Læs mere

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Bakgrunn Methicillin/oxacillin resistente stafylokokker, både Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulase

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet., tabletter 50/12,5 mg. Kvantitet. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat)

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet., tabletter 50/12,5 mg. Kvantitet. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat) 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Clavubactin Vet., tabletter 50/12,5 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Clavubactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive indholdsstoffer: Amoxicillin (som

Læs mere

Urinmikroskopi i almen praksis

Urinmikroskopi i almen praksis Urinmikroskopi i almen praksis Charlotte N. Agergaard og Flemming Schønning Rosenvinge Læger KMA, OUH Dorthe Eva T. Hansen Bioanalytikerunderviser KBF, OUH Akut ukompliceret bakteriel cystitis Bakteriuri

Læs mere

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com Lely Caring - fokus på pattespray www.lely.com innovators in agriculture LELY CARING INTRO TIL YVERPLEJE Det er vigtigt med sunde yvere som basis for en optimal mælkeproduktion. I gennemsnit lider én ud

Læs mere

DIAGNOSTIK OG ANSVARLIG BRUG AF ANTIBIOTIKA

DIAGNOSTIK OG ANSVARLIG BRUG AF ANTIBIOTIKA Herning februar 2017 Michael Farre, SEGES Dyrlæge DIAGNOSTIK OG ANSVARLIG BRUG AF ANTIBIOTIKA DAGENS PROGRAM Baggrund Forebyggelse Hvilke køer skal behandles? Effekt af behandlinger Behandling efter label

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet. tabletter 500 mg/125 mg. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat)

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet. tabletter 500 mg/125 mg. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat) 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Clavubactin Vet. tabletter 500 mg/125 mg 0. D.SP.NR 21689 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Clavubactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive indholdsstoffer:

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis

Urinundersøgelser i almen praksis Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis Sanne Kjær Hansen og Pia Steinicke Gurli 44 år Gurli fik for 10 dage siden en 3 dages kur med sulfametizol mod blærebetændelse Hun ringer til konsultationen,

Læs mere

mælkeprøver Brug svaret fra dine mælkeprøver og få bedre resultater

mælkeprøver Brug svaret fra dine mælkeprøver og få bedre resultater Forstå svaret på dine M A J 2 0 1 3 mælkeprøver Brug svaret fra dine mælkeprøver og få bedre resultater Det er en stor hjælp at kende fjenden. http://labtestsonline.org/lab/photo/throat1/start/3 Mælkeprøver

Læs mere

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation at opdatere deltagernes viden om diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis med fokus på praksispersonalets rolle: Kathrine Bagger, yngre læge Lars Bjerrum, professor, praktiserende

Læs mere

Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk?

Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk? Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk? John Elmerdahl Olsen Institut for veterinær sygdomsbiologi Københavns Universitet (Landbohøjskolen) DSF: Minimizing antibiotic resistance development

Læs mere

Resistente bakterier (MRSA) hvordan og hvorfor og fra resistens til ikke-resistens

Resistente bakterier (MRSA) hvordan og hvorfor og fra resistens til ikke-resistens Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 87 Offentligt Resistente bakterier (MRSA) hvordan og hvorfor og fra resistens til ikke-resistens Seniorforsker Yvonne Agersø Hvad er

Læs mere

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut HOSPITALSINFEKTIONER EKSISTERER dr.dk, mandag 28. okt 2013

Læs mere

VIGTIG INFO OM PRODUKT KORREKTION FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref )

VIGTIG INFO OM PRODUKT KORREKTION FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref ) biomérieux NORDICS Customer Service Department Direct no.: +46 31 68 58 58 Fax no.: +46 31 68 48 68 e-mail: customersupport.nordic@biomerieux.com Our Ref.: FSCA 2752 IMPORTANT: URGENT FIELD SAFETY NOTICE

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

FORBRUGET AF TETRACYKLIN KAN REDUCERES I NOGLE BESÆTNINGER UDEN TEGN PÅ PRODUKTIONSTAB

FORBRUGET AF TETRACYKLIN KAN REDUCERES I NOGLE BESÆTNINGER UDEN TEGN PÅ PRODUKTIONSTAB FORBRUGET AF TETRACYKLIN KAN REDUCERES I NOGLE BESÆTNINGER UDEN TEGN PÅ PRODUKTIONSTAB ERFARING NR. 1604 En undersøgelse i udvalgte besætninger har vist, at tetracyklinforbruget kunne reduceres i 14 ud

Læs mere

Yversundheden i moderne stalde

Yversundheden i moderne stalde Yversundheden i moderne stalde Tema 11 Der er andet og mere end bakterier i yversundhed Kvægfagdyrlæge Kenneth Krogh Projekt AMS-acceptabel mælkekvalitet Forsøgsdesign 1996-2002 234 besætninger med ny

Læs mere

Ren mælk i den konventionelle malkestald

Ren mælk i den konventionelle malkestald Ren mælk i den konventionelle malkestald Kvalitetsrådgiver Henrik Abildgaard Hansen Videncentret for Landbrug, Kvæg Mobil nr.: 2172 5957 E-mail: hah@vfl.dk Kvalitetsrådgiverne www.mælkekvalitet.dk Placering

Læs mere

Den Danske Dyrlægeforenings overvejelser, når landbruget sætter en kampagne i gang

Den Danske Dyrlægeforenings overvejelser, når landbruget sætter en kampagne i gang Den Danske Dyrlægeforenings overvejelser, når landbruget sætter en kampagne i gang Knud Herby Nielsen Kvægfagdyrlæge Skovsgård Fjerritslev Dyrlægerne Skovsgård, 9460 Brovst CV: 1979 dimitteret som dyrlæge

Læs mere

Kan mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler give mave-problemer?

Kan mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler give mave-problemer? Kan mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler give mave-problemer? Det er et åbent spørgsmål, om nogle af de mikrobiologiske bekæmpelsesmidler kan give sygdomme. Det er derfor nødvendigt at have eksperimentelle

Læs mere

Forebyggelse Undgå, at køerne ligger for langt fremme i sengene, så gødning afsættes inde i senge-

Forebyggelse Undgå, at køerne ligger for langt fremme i sengene, så gødning afsættes inde i senge- Alt om Mælkekvalitet Stafylokokkus aureus 1 Det er den hyppigste årsag til subkliniske infektioner og høje tankcelletal. Det er vigtigt at tænke på stafylokokkerne som sår-infektioner. De forhold, der

Læs mere

Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010

Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010 Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010 Team Kødproduktion, Sundhed og Råvarekvalitet, Kvæg Videncentret for Landbrug SAMMENDRAG Mejeribranchen har efter branchens retningslinier gennemført rutinemæssige

Læs mere

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Contrast MRSA broth fra Oxoid versus ChromID MRSA fra Biomerieux Forfatter: Sofie Skov Frost (60080212) Fødselsdato: 24/7 1988 Periode for bachelorprojekt:

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Svarrapport 79 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Sjælland 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 79 praktiserende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dalacin, kutanemulsion

PRODUKTRESUMÉ. for. Dalacin, kutanemulsion 18. marts 2015 PRODUKTRESUMÉ for Dalacin, kutanemulsion 0. D.SP.NR. 3181 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dalacin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clindamycin 10 mg/ml som clindamycinphosphat. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

MIKAP REGION NORDJYLLAND

MIKAP REGION NORDJYLLAND MIKAP REGION NORDJYLLAND KURSUS KATALOG EFTERÅR 2011 KURSUS A: MIKROSKOPI AF URIN OG VAGINAL SEKRET FOR BEGYNDERE Målgruppe: Personale, der skal varetage mikroskopi af urin og vaginal sekret i praksis.

Læs mere

Antibakterielle kontakter. - modvirker spredning af bakterier og sygdomme

Antibakterielle kontakter. - modvirker spredning af bakterier og sygdomme Antibakterielle kontakter - modvirker spredning af bakterier og sygdomme Begræns bakteriespredningen Infektionssygdomme koster milliarder af kroner om året. Både i form af udgifter til hospitalsindlæggelser

Læs mere

Reducer smittespredningen ved robotmalkning

Reducer smittespredningen ved robotmalkning Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH). Reducer smittespredningen ved robotmalkning Ilka Klaas Lektor Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH) Reducer smittespredning ved robotmalkning

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dalacin, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Dalacin, kutanopløsning 18. marts 2015 PRODUKTRESUMÉ for Dalacin, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 3181 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dalacin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clindamycin 10 mg/ml som clindamycinphosphat. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT Årsrapport: MRSA i Danmark 2012 Indledning Denne rapport beskriver kliniske og mikrobiologiske data samt epidemiologiske oplysninger for danske førstegangstilfælde med MRSA diagnosticeret i 2012. Et førstegangstilfælde

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Årsrapport vedrørende laboratorieundersøgelser af materiale fra svin på DTU Veterinærinstituttet og Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup

Årsrapport vedrørende laboratorieundersøgelser af materiale fra svin på DTU Veterinærinstituttet og Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup Årsrapport 203 vedrørende laboratorie af materiale fra svin på DTU Veterinærinstituttet og Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup Juni 204 Indhold. Indledning... 3 2. Data og materiale... 3 3. Undersøgelser

Læs mere

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS 1 Makroskopisk og mikroskopisk undersøgelse af bakterier Formål: At udføre makroskopiske og mikroskopiske bakterieundersøgelser.

Læs mere

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner Survival Funktion Survival Funktion 15-02-2012 Opportunistiske infektioner (Wikipedia) Niels Nørskov-Lauritsen Overlæge, PhD Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby nielnoer@rm.dk

Læs mere

Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor

Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor Modtaget dato: (forbeholdt instruktor) Godkendt: Dato: Underskrift: Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor Kristian Jerslev, Kristian Mads Egeris Nielsen, Mathias

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., injektionsvæske, opløsning 100 mg/ml

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., injektionsvæske, opløsning 100 mg/ml 21. december 2015 PRODUKTRESUMÉ for Baytril Vet., injektionsvæske, opløsning 100 mg/ml 0. D.SP.NR 08259 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Baytril Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml opløsning

Læs mere

Validering af gramfarvning af bakterier

Validering af gramfarvning af bakterier Valideringsrapport Gramfarvning af bakterier Formålet med valideringen At dokumentere at KMA, OUHs kan anvende gramfarvning til at identificere grampositive og negative bakterier, samt karakterisere morfologi/lejring.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN PIRSUE 5 mg/ml, intramammær opløsning til kvæg 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof (Aktive stoffer): Pirlimycin hydroklorid svarende

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Kefavet Vet., filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Kefavet Vet., filmovertrukne tabletter 3. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Kefavet Vet., filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 28727 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Kefavet Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Kefavet Vet.

Læs mere

antibiotikaforbruget

antibiotikaforbruget Seneste udvikling i antibiotikaforbruget til dyr i Danmark Det samlede veterinære antibiotikaforbrug steg 1,2 % fra 114,1 tons i 25 til 116,2 tons i 26 som følge af et øget forbrug især i akvakultur, men

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan

Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan Indhold 1. Overblik...2 2. Sammenligninger...2 3. Hvad viser figuren?...3 4. Hvad viser tabellerne?...6 6. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...9

Læs mere

Årsrapport 2014. vedrørende laboratorieundersøgelser af materiale fra kvæg på DTU Veterinærinstituttet

Årsrapport 2014. vedrørende laboratorieundersøgelser af materiale fra kvæg på DTU Veterinærinstituttet Årsrapport 2014 vedrørende laboratorieundersøgelser af materiale fra kvæg på DTU Veterinærinstituttet Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Data... 1 2.1 Materialer... 1 2.2 Geografisk fordeling

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest

BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest Produktet er tilgængeligt, hvis CE-mærkningen findes på etiketten 8840621JAA(02) 2014-03 Dansk TILSIGTET ANVENDELSE Disse disks bruges til semi-kvantitativ

Læs mere

Fuldstændig fantastisk?

Fuldstændig fantastisk? Fuldstændig fantastisk? Holger Juul, lektor, ph.d., Center for Læseforskning, Københavns Universitet Enten-eller vs. både-og I marts-nummeret af Nyt om Ordblindhed tager Erik Arendal afstand fra det han

Læs mere

Resistensbestemmelse af Aerococcus arter

Resistensbestemmelse af Aerococcus arter Resistensbestemmelse af Aerococcus arter PhD-studerende, Cand. Scient. Slagelse Sygehus, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Statens Serum Institut Roskilde Universitet DANMARK Genus Aerococcus 8 arter Aerococcus

Læs mere

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse. N OTAT DI's lokalt erhvervsklima 2015 - Sammenhæng mellem virksomheders vurderinger og statistiske rammevilkår Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Læs mere

MYTER OG FAKTA - RESISTENS PÅ STALDGANGEN

MYTER OG FAKTA - RESISTENS PÅ STALDGANGEN MYTER OG FAKTA - RESISTENS PÅ STALDGANGEN WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK E-MAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.D. Videnscenter for Svineproduktion Landbrug og Fødevarer 1 Min plan Lidt

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Bente Gahrn-Hansen og Pia Steinicke Urinvejsinfektioner Urinrørsirritation (urethritis) Akut blærebetændelse (cystitis)

Læs mere

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev,

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev, DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev, 3.10.2006 Til stede: Jens Otto Jarløv, Magnus Arpi, Hanne Wiese Hallberg (Herlev), Ole Heltberg (Næstved), Hanne Holt (Odense), Alice

Læs mere

Overvågning af hospitalserhvervede infektioner i Region Hovedstaden

Overvågning af hospitalserhvervede infektioner i Region Hovedstaden Overvågning af hospitalserhvervede infektioner i Region Hovedstaden Indikatorer og begreber Task Force Forebyggelse af Hospitalsinfektioner februar 2016 Revisionshistorik Dato Ændringer Forfatter 2014-06-13

Læs mere

Referat Møde i Mikroterm gruppen Sundhedsstyrelsen Torsdag 10/11-2011 kl. 12:30-15:50

Referat Møde i Mikroterm gruppen Sundhedsstyrelsen Torsdag 10/11-2011 kl. 12:30-15:50 Referat Møde i Mikroterm gruppen Sundhedsstyrelsen Torsdag 10/11-2011 kl. 12:30-15:50 Deltagere: Dennis, Brita, Palle, Marianne Afbud: Jørgen Prag, Camilla, Ulla Agenda: 12:30 12:35 Velkomst 12:35 12:45

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Amoxival Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Amoxival Vet., tabletter 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Amoxival Vet., tabletter 0. D.SP.NR 24956 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Amoxival Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Amoxicillin 200,00 mg Som amoxicillintrihydrat

Læs mere

Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis en praktisk vejledning

Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis en praktisk vejledning Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis en praktisk vejledning - Urinvejsinfektioner - Fluor vaginalis Tove Højbjerg Kirsten Inger Paulsen Peter Bystrup Udarbejdet af: Overlæge, Tove Højbjerg Klinisk

Læs mere

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2015 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2015 (Ordinær)... 4 28.05.2015 (Ordinær)... 5 22.05.2015 (Netadgang)... 6 28.05.2015

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015

Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015 SSI, Neonatal konjunktivit forårsaget af gonokokker eller Chlamydia trachomatis Steen Hoffmann Afd. for Mikrobiologi og Infektionskontrol, Statens Serum Institut Conjunctivitis neonatorum Purulent konjunktivit

Læs mere

Dyrkning og Resistens

Dyrkning og Resistens Mikrobiologi i LKO Dyrkning og Resistens Per Søgaard og Pia Steinicke LeoPharma Dennis Nielsen tlf 40562569, lægemiddelkonsulent i Region Syddanmark. http://www.mikapnord.dk/vejled ninger/mikrobiologiskdiagnostik-i-almen-praksis-enpraktisk-vejledning.aspx

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Sundhed og velfærd i komposteringsstalden

Sundhed og velfærd i komposteringsstalden Sundhed og velfærd i komposteringsstalden Ilka Klaas Resultater Projekt KoKom miljø og velfærd med kompost Dias 1 http://iph.ku.dk/forskning/produktion-og-sundhed/projekter/kokom/ December 2012 april 2013

Læs mere

Bakterier struktur og funktion

Bakterier struktur og funktion Bakterier struktur og funktion Uffe B. Skov Sørensen Dias 1 Disposition Forskellen mellem en bakterie og vore egne celler Hvad er en bakterie? Dyrkning og farvning af bakterier Inddeling af bakterier (taksonomi)

Læs mere

Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse

Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse KLARINGSRAPPORT 1 Disposition for Klaringsrapport : Side 1. Forklaring

Læs mere

Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY

Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY Proj.200302 Version 1 AGLK/JUSS Udvikling af hazards på forskellige båndtyper af plast med varierende kødbelægninger og miljøforhold (temperatur, luftfugtighed (deliverable

Læs mere

VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015

VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015 VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015 Klamydia Nielsen, 7 år Klamydia 7 år Feber, mavesmerter og smerter ved vandladning Dårlig trivsel Urinvejsinfektion - definition: Den nuværende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Xeden, tabletter til kat

PRODUKTRESUMÉ. for. Xeden, tabletter til kat 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Xeden, tabletter til kat 0. D.SP.NR 25345 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Xeden 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Én tablet indeholder: Enrofloxacin

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere