Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen"

Transkript

1 Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

2 Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis faglig og videnskabelig metode, herunder at iagttage og beskrive bevægelser, bevægemønstre og funktioner hos såvel børn som voksne. Modulet retter sig desuden mod at identificere og udvikle egne kropslige kompetencer. Modulet indeholder en praktik med fokus på observation. Modulets læringsmål og tilhørende fag Læringsmål: Fag: 1. Redegøre for udvalgte udviklingspsykologiske begreber og teorier 2. Redegøre for grundlæggende sammenhænge i det lille barns psykomotoriske udvikling 3. Reflektere over og redegøre for udvalgte teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende det lille barns psykomotoriske udvikling 4. Redegøre for grundlæggende bevidsthed og viden om egen kropsbevidsthed/kropsoplevelse, herunder at identificere egne læringsbehov i forhold hertil 5. Redegøre for udvalgte anatomiske muskel-, Psykologi Praktik Bevægelsesudvikling Psykologi Praktik Bevægelsesudvikling Psykologi Praktik Psykomotorisk gruppeundervisning bevægelse Pstkomotorisk teori og metode Anatomi knogle- og vævsstrukturer 6. Anvende observation som videnskabelig metode Bevægelsesudvikling Psykologi Praktik 7. Iagttage, beskrive og analysere grundlæggende bevægemønstre hos den voksne samt identificere og beskrive egne bevægemønstre 8. Anvende grundlæggende psykomotoriske undersøgelsesmetoder 9. Identificere udvalgte anatomiske muskel-, knogle- og vævsstrukturer gennem observation og palpation 10. Anvende og begrunde hensigtsmæssige arbejdsstillinger Psykomotorisk gruppeundervisning bevægelse Psykomotorisk behandling Psykomotoriske basisøvelser Psykomotorisk teori og metode Psykomotorisk behandling Psykomotorisk behandling Fordeling af ECTS-point på modul 3 Psykomotorisk behandling: 2 Bevægelsesudvikling: 2 Psykomotorisk gruppeundervisning - bevægelse: 2 Psykologi: 2 Psykomotorisk Teori og Metode: 1 Anatomi: 2 Psykomotoriske basisøvelser: 1 Praktik: 3 2

3 FAGBESKRIVELSER TIL MODUL 3 Modul: 3 Fag: Psykomotorisk behandling ECTS-point: 2 Anvende grundlæggende psykomotoriske undersøgelsesmetoder Jf. læringsmål 8) for modul 3 Identificere anatomiske muskel-, knogle og vævsstrukturer på overekstremiteten, udvalgte dele af underekstremiteten samt ryggen gennem observation og palpation Jf. læringsmål 9) for modul 3 Anvende og begrunde hensigtsmæssige arbejdsstillinger Jf. læringsmål 10) for modul 3 Psykomotoriske iagttagelser: Undersøgelse af akser i liggende og stående grundstillinger samt undersøgelse af tyngde, elasticitet og ledbevægelighed Palpation og vurdering af grader af hypo- og hypertonier i udvalgte muskler. Iagttagelse af akser på udefrakommende øveklient Palpation og observation af muskel-, knogle og vævsstrukturer på overekstremiteten, udvalgte dele af underekstremiteten samt ryggen Behandling af sæde, ben og fod samt arme i rygliggende- og maveliggende grundstilling Anvendelse af forskellige arbejdsstillinger i behandlingen: Arbejde med egen tyngde, vægtoverføring, bækkenkip og rygrulning. Andersson, Mai-Britt Juul (2000): Kompendium til teori og metode., Bunkan, Berit (u.å.): Artikel om Psykomotoriske tests Ingrid Røder (2004): Holistisk Afspænding Teori & Metode. Forlaget Underskoven. Ivanouw, Jan: Problemstillinger i forbindelse med kropsterapi. Eget forlag, kap.1.2 s og kap.2.7 s dk/problkropsterapi.pdf Jørgensen, Grete (1987): Afspænding - en grundbog. Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik. Rasmussen, Klaus Kornø (2010): Den store bog om afspænding stressreduktion, kropsbevidsthed, nærvær, Frydenlund Træne gennemgående stræk, undersøgelse af tyngde og ledmobilisering ved brug af egen krop. Vestberg, Flemming (1987): Ryglidelser og holdninger, Kbh., Borgens Forlag, s , og Opslagsværker: Biel, Andrew (2014): Trail Guide to the Body. A hands-on guide to locating muscles, bones and more, 5. Udgave, Books of Discovery. Bojsen-Møller, Finn, m. fl. (2014): Bevægeapparatets anatomi, 3

4 Undervisnings- og arbejdsformer: Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Logbogsarbejde Hjemmeopgaver Kbh., Munksgaard Danmark, 4

5 Fag: Psykomotorisk gruppeundervisning - bevægelse ECTS-point: 2 Redegøre for grundlæggende bevidsthed og viden om egen kropsbevidsthed og kropsoplevelse, herunder at identificere egne læringsbehov i forhold hertil Om metoden awareness, dens anvendelighed i praksis og nuancering af indre og ydre sansning i egen krop Jf. læringsmål 4 på modul 3 Afspænding, herunder koncentration i hvile, progressiv afspænding, visualisering, strømøvelser samt afspænding med redskaber. Dalsgård, Gitte og Akasha, Ea Suzanne: Brug af afspænding og forestillingsevnen i undervisningen. I Afspændingspædagogen 11/1991 Hostrup, Hanne (2009): Gestaltterapi - indføring i gestaltterapiens grundbegreber, Hans Reitzels forlag, s Knudsen, Anette (2015): Afspænding teoretisk baggrundsviden i faget psykomotorisk gruppeundervisning bevægelse, Undervisningsmateriale, Identificere, beskrive samt reflektere over egne bevægemønstre Jf. læringsmål 7 på modul 3 Iagttage, beskrive og analysere grundlæggende bevægemønstre hos voksne BESS koncept herunder: Body/krop som et område, der er baseret på en undersøgelse af og erfaring med kroppens lemmer, led og muskler Effort/dynamiske udtryk, som er bevægelsens dynamiske udtryk i forhold til faktorerne tid, rum, vægt og flow Shape/form som er bevægelsens formændring eller bevægelse set som en formproces Space/rum, som er bevægelsens rumlighed, det personlige og generelle rum. Her er der fokus på arbejdet med niveauer og zoner i det personlige Bevægefunktioner og -kvaliteter Iagttagelse og analyse af medstuderendes arbejde med Labans bevægelseslære Knudsen, Anette (2013): Noter til awareness, Undervisningsmateriale,. Andersen, Christina Brøndsholm: Krop i rum. I Teater et, nr. 156, 2011, s Houmark, Pia: At danse med livet. I Afspændingspædagogen, 7/1998 Ravn, Susanne (2005): Med kroppen som materiale, Odense Universitetsforlag, s Winther, Helle m. fl. (2015): Fodfæste og Himmelkys, 2. udgave, Forlag Billesø & Baltzer s

6 Jf. læringsmål 7 på modul 3 Undervisnings- og arbejdsformer: Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og opgaver. Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Logbogsarbejde Hjemmeopgaver 6

7 Fag: Bevægelsesudvikling ECTS-point: 2 Redegøre for grundlæggende sammenhænge i det lille barns psykomotoriske udvikling Fokus på det 1 3 årige barn Sanseintegration Ahlmann, Lise (2008): Bevægelse og udvikling, Kbh., Hans Reitzels Forlag, s Jf. læringsmål 2 på modul 3 Reflektere over og redegøre for udvalgte teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende det lille barns psykomotoriske udvikling Selvrealiseringsspiralen Modulation og diskrimination Feedback og feed forward Sammentænkning af sansemotoriske og udviklingspsykologiske aspekter hos det normalt fungerende lille barn. Kropslige betingelser og psykomotorisk udviklingsniveau. Barnets forhold til egen krop/berøring, bevægelsesadfærd, trivsel og kvalitet. Motivation/nysgerrighed. Andersen, Ingrid Vej m.fl. (2010): Ergoterapi og Børn, Kbh., Munksgaard Danmark, 2. udgave, s Bentsen, Birte Servais (2010): Bevægeomsorg. Børnemotorik i teori og praksis. Kbh. Frydenlund. s , Jensen, J.O. & Bech Kjeldsen, L.P. (2006): Non verbalt sprog i kommunikative rum. Nordisk Pedagogik, nr. 4, Oslo, s Jf. læringsmål 3 på modul 3 Anvende observation som videnskabelig metode Jf. læringsmål 6 på modul 3 Kontakt/kommunikation/rum. Rytme og lege. Mødet med det lille barn. Metodologi og systematisk observation, analyse og beskrivelse af det lille barns psykomotorik. Fokus på egen rolle som observatør/deltager. Dele af denne undervisning er sammenlagt med faget psykologi ifm. praktikken. Undervisnings- og arbejdsformer: Problemorienteret læring Vidensformidling Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Praksis- og metodetræning Kjær, Anne Mette & Wiegaard, Lone (2012): Børns motorik hvad er det? I: Jensen, Jens Ole (red.) (2012): Motorik og bevægelse i børns liv. Aarhus, VIA Systeme, s Moser, Thomas (2012): Det kropslige barn nogle tanker om kropslighed og dannelse. I: Jensen, Jens Ole (red.) (2012): Motorik og bevægelse i børns liv. Aarhus, VIA Systeme, s

8 Fag: Psykologi ECTS-point: 2 At den studerende kan redegøre for udvalgte udviklingspsykologiske begreber og teorier Den empiriske udviklingspsykologi: Daniel Sterns interaktionistiske udviklingsteori Jf. læringsmål 1) på modul 3 Det neuroaffektive udviklingsperspektiv Følelseslivets udvikling Claesson, B. (2007). Spejlneuroner i praksis. Psykolog Nyt, 61 (15), s Hansen, B. R. (2009). Daniel Sterns Udviklingsmodel. I: L. M. Guldbrandsen: Opvækst og psykisk udvikling Grundbog i udviklingspsykologiske teorier og perspektiver. Kbh., Akademisk Forlag, s Hart, S. (2006). Betydningen af samhørighed. Kbh.: Hans Reitzels Forlag, s Hart, S. (2011): Neuroaffektiv udvikling. I: Karpatschof, B.& Katzenelson, B., Klassisk og moderne psykologisk teori, 2. udg. Kbh., Hans Reitzels Forlag, s Stern, D. N. (2000). Spædbarnets interpersonelle verden, 3. udg.. Hans Reitzels Forlag, s , , og Stokkebæk, A. (2007). Psykologi 1 Udviklingspsykologi, 2. udg., Kbh., Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s At den studerende kan redegøre for grundlæggende sammenhænge i det lille barns psykomotoriske udvikling Udviklingspsykologiske temaer og begreber relateres til psykomotorisk udvikling Jf. læringsmål 2) på modul 3 8

9 At den studerende kan reflektere over og redegøre for udvalgte teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende det lille barns psykomotoriske udvikling Diskussion af cases og egne observationer med inddragelse af udviklingspsykologiske begreber og teorier fra modul 2 og 3 Jf. læringsmål 3) på modul 3 At den studerende kan anvende observation som videnskabelig metode Jf. læringsmål 6) på modul 3 Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Problembaseret læring Gruppearbejde Stillingtagen til metodens anvendelsesmuligheder samt eventuelle problematikker i forbindelse hermed Szulevicz, T. (2015). Deltagerobservation. I: Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.), Kvalitative metoder en grundbog, 2. udg. Kbh., Hans Reitzels Forlag. 9

10 Fag: Psykomotorisk teori og metode ECTS-point: 1 I en vis grad redegøre for Psykomotoriske undersøgelsesmetoder anvendt i forhold til igangsættelse af læreprocesser hos klient, der er baseret på kropsoplevelse. Om iagttagelse af akser, tyngde, spændingsbalance, relateret til grundøvelser Om formidling af grundøvelser Jf. læringsmål 8) på modul 3 Om formål med verbale og manuelle impulser ved anvendelse af grundøvelser Om iagttagelse af klientens motivation og proces, relateret til grundøvelser Andersson, Mai-Britt Juul (2000): Kompendium til Teori og Metode, Zachariassen, Ingeborg (2008): Formidling af grundøvelser, undervisningsmateriale, Zachariassen, Ingeborg (u.å): Manuelle impulser, undervisningsmateriale, Redegøre for grundlæggende bevidsthed og viden om egen kropsbevidsthed/kropsoplevelse, herunder at identificere egne læringsbehov i forhold hertil Zachariassen, Ingeborg (u. å): Krop og psyke, undervisningsmateriale, Om afspændingsmetoderne Akasha, Ea Suzanne, m.fl. (2002): Et godt hvil, kropsbevidsthed og velvære. Kbh. Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik, s Jf. læringsmål 4) på modul 3 Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde 10

11 Fag: Psykomotoriske basisøvelser ECTS-point: 1 Anvende psykomotoriske undersøgelsesmetoder i forhold til igangsættelse af lærerprocesser hos klient Iagttagelse af akser, tyngde, spændingsbalance og ressourcer Formidling af øvelser Jf. læringsmål 8 på modul 3 Anvendelse af verbale og manuelle impulser Arbejde med og opleve egen tyngde, elasticitet og spændingsbalance, igennem forskellige psykomotoriske basisøvelser Andersson, Mai-Britt Juul (2000): Kompendium til Teori og Metode. Jørgensen Grethe (2002): Har du ondt i ryggen. Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik, , 40-41, 52,54, Haxthausen, Margit, Rhea Leman (1984 og 1997): Krop, afspænding og dans, København. Rosinante, S , 27-28, 32, 44-47, Schwab og Haxthausen (2012): Oversigt over grundstillinger og grundøvelser, undervisningsmateriale, Undervisnings- og arbejdsformer: Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Praksis- og metodetræning Hjemmeopgaver Zachariassen, Ingeborg (u.å.): Øvelsesbeskriver i rygliggende, maveliggende, siddende og stående udgangsstilling, undervisningsmateriale,. 11

12 Fag: Anatomi ECTS-point: 2 Demonstrere indgående kendskab til udvalgte dele af underekstremiteten, overekstremiteten, samt kæbens anatomi og funktion Underbenet og fodens opbygning (knogler, led og muskler) Underbenets funktion ved f. eks stående stilling og bevægelse Bojsen-Møller, Finn m.fl. (2014): Bevægeapparatets anatomi, København, Munksgaard Danmark, s , , , og Med nogen sikkerhed kunne palpere muskler tilhørende de ovennævnte kropsafsnit Jf. læringsmål 5) på modul 3 Undervisnings- og arbejdsformer Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Præsentation ved studerende Skriftlige opgaver Armens opbygning (knogler, led og muskler) Armens funktion, f. eks bevægelighed og greb Kæbens opbygning (knogler, led og muskler) Schuenke, Michael, m.fl. (2015): Atlas of anatomy, General Anatomy and Musculoskeletal System, Latin nomenclature, New York, George Thieme Verlag Stuttgart. Opslagsværker: Biel, Andrew (2014): Trail Guide to the Body. A hands-on guide to locating muscles, bones and more, Books of Discovery. 12

13 Fag: Praktik ECTS-point: 3 Tilrettelæggelse: Praktikken varer 2 uger svarende til 80 timers arbejde og består af min. 25 timers observation i en selvvalgt vuggestue eller integreret institution med fokus på det normalt fungerende 0-3 årige barn. De studerende kan gøre dette i par eller enkeltvis efter eget ønske. Ved praktikkens afslutning afleveres en individuelt udarbejdet skriftlig opgave. Opgaven indgår som første af tre dele i modul 4-prøven. I forbindelse med opgaven gives der obligatorisk feedback til den studerende. Feedbacken vil blive givet med det mål at give den studerende en viden om, hvor den studerendes styrker er, og hvor der er mangler eller fejl i besvarelsen. Feedbacken foregår i grupper på op til 4 studerende. Den studerende kan kun indstilles til modul 4-prøves anden og tredje del under forudsætning af at have deltaget i den obligatoriske feedback på denne opgave samt bestået den. For at den studerende kan bestå, skal opgaven opfylde nedenstående kriterier. Hvis opgaven ikke bestås, skal hele eller dele af den omskrives, så den lever op til kriterierne. Det er underviserne i fagene bevægelsesudvikling og psykologi, der står for bedømmelse og feedback. Kriterier for beståelse af opgave: Opgaven skal have et omfang på 8-9 sider svarende til tegn inkl. mellemrum, jf. Standard for opgaveskrivning. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag regnes ikke med i dette omfang Opgaven skal følge den ønskede struktur, som formidles til de studerende i form af notat/tekst i forbindelse med undervisningen I opgaven skal der være følgende indhold: Anvendelse af observationsmetoder. Den studerendes observationer skal både indeholde elementer fra bevægelsesudvikling og sansemotoriske aspekter, ligesom psykologiske aspekter i forhold til udviklingspsykologiske temaer skal indgå Observationerne skal diskuteres i forhold til de relevante teorier og begreber, der er gennemgået i psykologi og bevægelsesudvikling (pensum) I mindre omfang overveje og argumentere for muligheder for at støtte barnet i dets fortsatte psykomotoriske udvikling med afsæt i analysen af barnets aktuelle situation Opgaven skal demonstrere forståelse for de anvendte faglige begreber Det er et krav, at sammentænkning af de psykologiske og sansemotoriske aspekter indgår i opgaven. En særlig tekst udleveres i f. m. praktikken, der nærmere beskriver den ønskede struktur for opgaven og beskriver kravene nærmere. Der tilbydes vejledning til opgaveskrivningen ved faglærerne i op til 15 min. pr. studerende. Redegøre for udvalgte udviklingspsykologiske begreber og teorier Observation, refleksion og diskussion med fokus på udviklingspsykologiske grundbegreber, som de er Pensum fra fagene psykologi og bevægelsesudvikling på modul 2 og 3 13

14 Jf. læringsmål 1) på modul 3 Redegøre for grundlæggende sammenhænge i det lille barns psykomotoriske udvikling. Jf. læringsmål 2) på modul 3 Reflektere over og redegøre for udvalgte teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende det lille barns psykomotoriske udvikling Jf. læringsmål 3 på modul 4 Anvende observation som videnskabelig metode Jf. læringsmål 6) for modul 3 præsenteret i psykologiundervisningen: Udviklingsfaser fra objektrelationsteori og Piaget, tilknytning fra Bowlby samt selvudviklingsdomæner fra Stern Sammentænkning af sansemotoriske og udviklingspsykologiske aspekter hos det normalt fungerende lille barn (0-3 år). Dette er med udgangspunkt i den viden, den studerende har tilegnet sig i fagene psykologi og bevægelsesudvikling. Bevægelsesadfærd/trivsel/ kvalitet Motivation/nysgerrighed Kontakt/kommunikation/rum Rytme Lege Spejling/gentagelser Kropssansning og -bevidsthed Metodologi og systematisk observation, analyse og beskrivelse af det lille barns psykomotorik. Fokus på egen rolle som observatør/deltager. Undervisnings- og arbejdsformer: Problembaseret læring Gruppearbejde Vejledning og supervision Logbogsarbejde Hjemmeopgaver Litteraturstudier Skriftlige opgaver 14

15 Fag: Supervisionsgrupper Supervisionsgrupper har ECTS-point fra de humanistiske fag og de psykomotoriske fag. Supervisionsgrupper har et omfang af 3 ECTS-point i alt igennem uddannelsesforløbet. Se den samlede fagbeskrivelse for supervisionsgrupper for alle moduler (tillæg til studieordningen). Godkendelse af modulet: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Aflevering af iagttagelsesskemaer i henholdsvis psykomotorisk behandling og psykomotoriske basisøvelser Deltage i obligatorisk feedback og bestået praktikopgave. Se ovenstående om praktik. 15

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER VÆGTNING 4 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på 1., 3. og 5. semester. Endvidere indgår grundøvelser i det tværfaglige fag anvendt anatomi placeret ved

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 3 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet

Læs mere

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 4 Gældende for forårssemestret 2015

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modul 2 Faglige grundbegreber. Modulbeskrivelse 2

Modul 2 Faglige grundbegreber. Modulbeskrivelse 2 Modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point November 2015 Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 2 Gældende for efterårssemestret

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle, faglige og personlige kompetencer

Læs mere

FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSESUDVIKLING

FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSESUDVIKLING FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSESUDVIKLING VÆGTNING 5 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget Bevægelsesudvikling på 1., 2. og 3. semester. Faget indgår herudover i de tværfaglige og afspændingspædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse 1. 15 ECTS point

Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse 1. 15 ECTS point Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession 15 ECTS point Modulbeskrivelse 1 Gældende fra efterårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

Kropsterapi og Afspænding

Kropsterapi og Afspænding Kropsterapi og Afspænding Struktur for noter fra behandling og undervisning af individuelle klienter og små hold. Iagttagelser, dialog, tilrettelæggelse, undersøgelse 1 /behandling og øvelser Undersøgelse

Læs mere

Træd i karakter. VIA University College. Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Træd i karakter. VIA University College. Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Træd i karakter VIA University College Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle,

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Oktober 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 7 Modulets tema Modulet retter sig mod det fysioterapifaglige aspekt

Læs mere

FAGBESKRIVELSE KLINISK PRAKSIS - BEHANDLING, UNDERSØGELSE OG GRUNDØVELSER

FAGBESKRIVELSE KLINISK PRAKSIS - BEHANDLING, UNDERSØGELSE OG GRUNDØVELSER FAGBESKRIVELSE KLINISK PRAKSIS - BEHANDLING, UNDERSØGELSE OG GRUNDØVELSER VÆGTNING 24 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på 1. 6. semester. Endvidere indgår faget i de tværfaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale

Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 2 20.04 1 (st.) Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Studieplan for Man væv - Modul 2 F216 - Forår 2016

Studieplan for Man væv - Modul 2 F216 - Forår 2016 Studieplan for Man væv - Modul 2 F216 - Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 2 25.04 1 H1.02 Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien i en narrativ tilgang 2

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

FAGBESKRIVELSE TEORI OG METODE

FAGBESKRIVELSE TEORI OG METODE FAGBESKRIVELSE TEORI OG METODE VÆGTNING 16 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Teori og Metode er et gennemgående fag i uddannelsen, og der undervises i faget på 1., 2., 3. og 5. semester. Teori og Metode

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle, faglige og personlige kompetencer

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015

Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015 SAM Litteratur / Materiale Introduktion til modul 2 09.11 1 L1.03 Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion Tid Introduktion til modul 2 22.04 1 (st.) Lokale Underviser L1.02 LEZE Studieaktiviteter Selvstændige studieaktiviteter

Læs mere

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012 Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012 Uge Dato Lekt. Lokale Underv. Indhold/Emne Obligatorisk Litteratur 23.4 1 (stam) Uge 17 L1.02 LEZE Introduktion til modul 2 Modul

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Tema: Modulet retter sig mod

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. August 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. August 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning August 2009 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 8 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Studieplan Funktionel Anatomi Modul 2 FYS 113 Forår 2013

Studieplan Funktionel Anatomi Modul 2 FYS 113 Forår 2013 Emne Dato Lektion Tid Introduktion til modul 2 22.04 1 (st.) Lokale Underviser L1.02 Studieplan Funktionel Anatomi Modul 2 FYS 113 Forår 2013 Studieaktiviteter Selvstændige studieaktiviteter Modul 2 beskrivelsen

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E11v 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modul

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Tema: Modulet retter sig mod rollen

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra efterårssemestret 2015 Modulet

Læs mere

Metoden Kropsterapi og Afspænding Psykomotorisk Terapi

Metoden Kropsterapi og Afspænding Psykomotorisk Terapi Metoden Kropsterapi og Afspænding Psykomotorisk Terapi Grundøvelser i et udviklingsperspektiv Når øvelser bliver terapi copyright forfatterne Mai-Britt Schwab & Margit Haxthausen, dette er 4. udgave april

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Tema: Modulet retter sig mod

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Målet er at du kan beskrive nogle grundlæggende sundhedsfaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Tema: Modulet retter sig mod rollen

Læs mere

Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst

Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød T 4189 7200 www.ucc.dk Valgfaget afholdes: UCC Nord,

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2009 Institution Grenaa Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Gitte Bjørn

Læs mere

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Fælles del for alle uddannelsesinstitutioner Studieordningen bygger på: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2008-3. semester, Hold X. Efteråret 2009

Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2008-3. semester, Hold X. Efteråret 2009 august 2009 Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2008-3. semester, Hold X. Efteråret 2009 Undervisere: Psykologi: Gitte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Februar 2016 BOMA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISKE UNDERSØGELSESMETODER AF BØRN

AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISKE UNDERSØGELSESMETODER AF BØRN AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISKE UNDERSØGELSESMETODER AF BØRN Anette Knudsen, afspændingspædagog, dap. Projektmedarbejder, VIA University College, Videncenter for Børn og Unges Kultur, Adjunkt og studievejleder,

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

MODUL 6 Prøvebestemmelse

MODUL 6 Prøvebestemmelse MODUL 6 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialt arbejdes organisering og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Teoretisk og empirisk viden om den politiske og administrative opbygning

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Oktober 2014 BOMA, HGN og JEBA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 2

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Modul 6 Psykomotorisk behandling

Modul 6 Psykomotorisk behandling Modul 6 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 6 Gældende for forårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse Modulets

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Fagområdets/modulets titel: Videnskabsteori, projektarbejde og metode Semester:

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Modul 6 Psykomotorisk behandling

Modul 6 Psykomotorisk behandling Modul 6 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk November 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 6 Gældende for efterårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere