Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen"

Transkript

1 Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

2 Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik og psykomotorik, fag og profession. Modulet introducerer ligeledes fagområde, problemstillinger og fænomener, som psykomotoriske terapeuter beskæftiger sig med og de kontekster, der arbejdes indenfor. Desuden introducerer modulet den studerende til personligt udviklingsarbejde med henblik på at understøtte den personlige, fagpersonlige og faglige udvikling under studiet. Modulets læringsmål og tilhørende fag 1. Forstå relevante historiske aspekter af betydning Psykomotorisk Teori og Metode for fagets terminologi, position og holdninger samt forstå psykomotoriske problemstillinger og centrale virksomheds- og kundskabsområder 2. Redegøre for centrale gruppedynamiske aspekter Psykologi 3. Redegøre for basale forhold ved menneskets bevægeapparat og fysiologiske funktioner 4. Forstå generelle karakteristika ved videnskabelig aktivitet samt redegøre for udvalgte videnskabsteoretiske positioner 5. Redegøre for viden om etiske forhold, der vedrører professionsudøvelse 6. Demonstrere udvalgte basale manuelle færdigheder og færdigheder i at identificere kropslige bevægefunktioner 7. I et vist omfang identificere egne funktions- og reaktionsmåder i gruppesammenhænge 8. Identificere og reflektere over egne oplevelser ved anvendelse af berøring 9. Identificere og reflektere over egne erfaringer med kropsbevidsthedstræning 10. Tilrettelægge egen læring gennem anvendelse af forskellige studieteknikker og indgå konstruktivt i studiet gennem forpligtende samarbejde med andre Anatomi Fysiologi Psykologi Videnskabsteori Psykomotorisk behandling Psykomotorisk Teori og Metode Psykomotorisk behandling Psykomotorisk gruppeundervisning - bevægelse Psykologi Psykomotorisk behandling Psykomotorisk behandling Psykomotorisk gruppeundervisning bevægelse Psykomotorisk behandling Psykomotorisk Teori og Metode Fordeling af ECTS-point på modul 1 Psykomotorisk behandling: 4 Videnskabsteori og metode: 1 Psykomotorisk gruppeundervisning - bevægelse: 3 Anatomi: 1 Psykomotorisk Teori og Metode: 3 Fysiologi: 1 Psykologi: 2 2

3 FAGBESKRIVELSER TIL MODUL 1 Modul: 1 Fag: Psykomotorisk behandling ECTS-point: 4 Redegøre for viden om etiske forhold, der vedrører udøvelse af psykomotorisk terapi Etiske forhold der vedrører udøvelse af psykomotorisk terapi: Tillid, tryghed og tavshedspligt DAP: Etiske retningslinjer, findes på Løgstrup (2010): Den etiske fordring. Gyldendal s og Jf. læringsmål 5 for modul 1 Demonstrere udvalgte basale manuelle færdigheder og færdigheder i at identificere kropslige bevægefunktioner Jf. læringsmål 6) for modul 1 Øvelser til udvikling af kropsbevidsthed, koordination, smidighed, styrke og udholdenhed Palpation af anatomiske strukturer: Øvelser i at relaterer egne hænders sansninger af vævenes strukturer til anatomien og skelne forskellig konsistens og eftergivelighed. Over- og underspændinger. Bevidst kontakt gennem hænderne. Forskellige typer af greb Rygliggende og maveliggende grundstillinger: Iagttagelse og tilrettelæggelse. Undersøgelse af akser, tyngde, ledbevægelighed og elasticitet. Andersson, Mai-Britt Juul (2000): Kompendium til Teori og Metode, Psykomotorikuddannelsen VIA, s Jørgensen, Grete (1987): Afspænding - en grundbog, Kbh. Forlaget for Afspændingspædagogik og Psykomotorik. s. 9-12, 16-30, 30-35, og Røder, Ingrid (2004): Holistisk Afspænding - Teori & Metode, Forlaget Underskoven, s , 26-27, 34-42, og Bunkan, Berit Heir og Schultz, Cathrine Mellbye (2010): Massage udførelse og virkning i et videnskabeligt perspektiv, Gads forlag, s (øverst), s. 38 Opslagsværker: Biel, Andrew (2014: Trail Guide to the Body. A hands-on guide to locating muscles, bones and more, Books of Discovery. Bojsen-Møller, Finn, m. fl. (2014): Bevægeapparatets anatomi, København, Munksgaard Danmark. Palpation og psykomotorisk behandling af kroppens bagside: Skuldre og overkrop i rygliggende og maveliggende grundstilling 3 August 2013

4 Identificere og reflektere over egne oplevelser ved anvendelse af berøring af andre og blive berørt Jf. læringsmål 8) for modul 1 Identificere og reflektere over egne erfaringer med kropsbevidsthedstr æning Jf. læringsmål 9) for modul 1 Opmærksomhed på hypermobilitet Selvoplevelse: Behandling fra medstuderende Praksis og refleksion: Tilrettelæggelse af medstuderende i rygliggende og maveliggende stilling samt behandling af bagsiden (skuldre og overkrop). Forskelle på berøring med og uden bevidst kontakt. Tætte relationer i behandlingssituationer og refleksion over disse. Selvoplevelse: Psykomotoriske grundøvelser. Refleksion over egne sansninger. Kropsbevidsthed og ergonomisk hensigtsmæssige siddestillinger/arbejdsstil linger Koordination, elasticitet, smidighed og styrke. Tyngde og vægtoverføring Dialog omkring kropslige sansninger: fysisk kropsbevidsthed Røder, Ingrid (2004): Holistisk Afspænding - Teori & Metode, Forlaget Underskoven s og 102. Andersson, Mai-Britt Juul (2000): Kompendium til Teori og Metode,, Psykomotorikuddannelsen VIA, s Røder, Ingrid (2004): Holistisk Afspænding - Teori & Metode, Forlaget Underskoven, s

5 Tilrettelægge egen læring gennem anvendelse af forskellige studieteknikker og indgå konstruktivt i studiet gennem forpligtende samarbejde med andre. Personlige, fagpersonlige og faglige udviklingsprocesser. Arbejde med egen læring. Igangsætning af træning enkeltvis, i par og i grupper Vejledning til logbogsskrivning. SOSU-skolen, Skive- Thisted-Viborg pdf Jf. læringsmål 10) for modul 1 Problembaseret læring Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Logbogsarbejde Hjemmeopgaver Praksis- og metodetræning 5

6 Modul: 1 Fag: Psykomotorisk gruppeundervisning - bevægelse ECTS-point: 3 Identificere og reflektere over egne erfaringer med kropsbevidstheds-træning. Jf. læringsmål 9) for modul 1 Introduktion til kropslige bevægelsesopgaver og indsigt i gruppeundervisningens hensigt med disse. Udvikling og forståelse af egen fysiske kropsbevidsthed med fokus på fødder, ben, bækken, ryg, nakke, skuldre, arme, hænder og hoved. Brantbjerg, Merete Holm (2007): Ressourceorienteret færdighedstræning som psykoterapeutisk metode, Moaiku 2007 Bodynamic Brantbjerg, s Dychtwald, Ken (2005): Kropbevidsthed, Kbh. Borgens forlag. s I et vist omfang identificere egne funktions- og reaktionsmåder i gruppesammenhænge. Jf. læringsmål 7) for modul 1 Fordybelse i kropsøvelser, individuelt, par og i grupper. Reflektere over og udtrykke sig om egen kropsbevidsthed, som er forbundet med udførelsen af de kropslige øvelser og bevægelsesopgaverne. De kropslige øvelsers anvendelsesmuligheder i det daglige liv. Rollefordelinger i gruppedynamiske sammenhænge. Øve evnen til at lytte fordomsfrit og uden indblanding til andres verbalisering af personlige oplevelser. Kissow, Anne-Merete og Hanne Pallesen (2004): Mennesket i bevægelse, 3.udgave, Kbh. Munksgaard Danmark. s , 61-68, , Winther, Helle m. fl. (2015): Fodfæste og Himmelkys, 2. udgave, Forlag Billesø & Baltzer, s. 7-20, Thingsted, Jette (1992): Rudolf Labans ideer. I Afspændingspædagogen, maj Det personlige og det generelle rum. Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Logbogsarbejde Skriftlige opgaver 6

7 Modul: 1 Fag: Psykomotorisk teori og metode ECTS-point: 3 Tilrettelægge egen læring gennem anvendelse af forskellige studieteknikker og indgå konstruktivt i studiet gennem forpligtende samarbejde med andre Studie-, notat og læseteknik Samarbejde i studiegruppen Forslag til arbejdsformer og struktur ved opgaveskrivning Jørgensen, Peter Stray & Rienecker, Lotte (2009): Studiehåndbogen for studiestartere på videregående uddannelser. København. Samfundslitteratur. Jf. læringsmål 10) for modul 1 Tilrettelægge egen læring gennem anvendelse af forskellige studieteknikker og indgå konstruktivt i studiet gennem forpligtende samarbejde med andre Herunder opnå kendskab til opbygning af og indhold i studiet Jf. læringsmål 10) for modul 1 Kunne formulere og reflektere over egne forudsætninger og motivation for at indgå i forskellige studiemæssige aktiviteter Kunne tilrettelægge egen læring i både teoretiske og praktiske fag Jf. læringsmål 10) for modul 1 Indsigt i tilrettelæggelse af studielæsning alene eller i studiegrupper. Hvordan lærer jeg bedst Introduktion til studiet: Gennemgang af uddannelsens opbygning, struktur, temaer, indhold, værdigrundlag, undervisningsformer samt forventninger til de studerende Introduktion til det at være studerende. Fokus på den studerendes studiemæssige og personligt erfaringsbaserede forudsætninger for at indgå i studiets teoretiske og praktiske undervisning samt individuelle og gruppebaserede arbejder og processer Rienecker, Lotte & Jørgensen, Peter Stray (2012): Den gode opgave Håndbog for opgaveskrivning på videregående uddannelser. København. Samfundslitteratur. Studieordningen for VIAUC Psykomotorikuddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik og afspændingspædagogik ndhed-og-omsorg/psykomotorik/ 7

8 Opnå kendskab til det afspændingspædagogiske/ psykomotoriske fags udvikling og til centrale faglige teorier, metoder, begreber og værdier samt opnår kendskab til udviklingen af fagets position i samfundet, set i lyset af fagets og samfundets generelle udvikling. Jf. læringsmål 1) for modul 1 Opnå kendskab til det afspændingspædagogiske/ psykomotoriske fags etiske regler Jf. læringsmål 5 for modul 1 Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gennemgang af det afspændingspædagogiske/ psykomotoriske fags historie med fokus på udviklingen af fagets teorier, metoder, begreber, holdninger/værdier. Professionens placering i samfundet indenfor det sundhedspædagogiske område. Gennemgang af Danske Psykomotoriske Terapeuters (DAP) etiske retningslinjer Akasha, Ea Suzanne (2003): Afspændingspædagogik tekster om faget, , Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik. Jørgensen, Grethe (1987): Afspænding en grundbog, Kbh. Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik. Kühlmann, Lone (1999): Læreår. I: Jeg vil og jeg kan, Bodil Müller portræt af en pioner, Nordisk Forlag A/S, s Olsen, Anne-Marie: Prahm i tanke og teknik. I Afspændingspædagogen 7/2000 Ryborg, Ruth: Et vigtigt kapitel i fagets historie. I Afspændingspædagogen 2/2007 Røder, Ingrid & Svane, Maren: Et halvt århundrede med Holistisk Afspænding. I Afspændingspædagogen 3/2003 Zoan, Madeleine (u.å.): Caroline Fredtofts baggrund. DAP: Etiske retningslinjer, 8

9 Modul: 1 Fag: Psykologi ECTS-point: 2 Forstå generelle karakteristika Introduktion til faget psykologi Pahus, M. (1993): Psykologi ved videnskabelig aktivitet samt videnskab om mennesket. I: redegøre for udvalgte Præsentation af psykologi som en Brørup, M. et. al.: Psykologibogen. videnskabs-teoretiske positioner videnskab. Kbh. Gyldendal. s Jf. læringsmål 4 på modul 1 Redegøre for centrale gruppedynamiske aspekter I et vist omfang identificere egne funktions- og reaktionsmåder i gruppesammenhæng Jf. læringsmål 2 og 7 på modul 1 Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Introduktion til social- og gruppepsykologien gennem følgende emner: Gruppetyper og gruppers udvikling - Roller i grupper - Normer og gruppedynamik belyst gennem hhv. den eksperimentelle socialpsykologi og psykoanalytisk teori - Gruppeledelse Forholde egne reaktionsmåder til gruppepsykologisk teori og begreber Axelson, B.L. & Thylefors, I. (2006). Arbejdsgruppens psykologi, 3. udg., Kbh., Hans Reitzels Forlag, s Borg, K. (2010): Team og teamledelse. I: Lading, Å. H. & Jørgensen, B. A. (red.): Grupper Om kollektivets bevidste og ubevidste dynamikker. Kbh. Frydenlund. s Gjøsund, P. & Huseby, R. (2010): Grupper og samspil. 3. reviderede udgave, Kbh. Hans Reitzels Forlag. s Jørgensen, B. A. (2010): Den eksperimentelle socialpsykologis bidrag til forståelse af gruppen. I: Lading, Å. H. & Jørgensen, B. A. (red.): Grupper Om kollektivets bevidste og ubevidste dynamikker. Kbh. Frydenlund. s Lading, Å. H. (2010): Bions Gruppe. I: Lading, Å. H. & Jørgensen, B. A. (red.): Grupper Om kollektivets bevidste og ubevidste dynamikker. Kbh. Frydenlund. s

10 Modul: 1 Fag: Videnskabsteori og -metode ECTS-point: 1 Forstå generelle karakteristika ved videnskabelig aktivitet samt redegøre for udvalgte videnskabsteoretiske positioner Hvad er videnskab? Videnskabsteoretiske hovedretninger Birkler, Jacob (2005): Videnskabsteori. En grundbog, København. Munksgaard Danmark. s. 9-14, og Jf. læringsmål 4) for modul 1 Centrale nøgleord indenfor videnskabsteorien Argumentationsteori Jensen, Leif Becker (2007): Fra patos til logos. Videnskabsretorik for begyndere, Roskilde Universitetsforlag, s og Jørgensen, Peter Stray & Rienecker, Lotte (2009): Videnskabelighed og akademisk arbejdsmåde en nøgle til at lukke videregående uddannelser op. I Studiehåndbogen for studiestartere på videregående uddannelser, Samfundslitteratur, s Kissow, Anne-Merete, og Pallesen, Hanne (2008): Mennesket i bevægelse, Kbh., Munksgaard Danmark, s Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Skov, Signe (2009): Analytisk og kritisk tænkning. I Studiehåndbogen for studiestartere på videregående uddannelser, Samfundslitteratur, s

11 Modul: 1 Fag: Anatomi ECTS-point: 1 Redegøre for basale forhold ved menneskets bevægeapparat og fysiologiske funktioner Introduktion til det anatomiske fag, anatomiske planer, retninger, terminologi og deskriptionsmetode Bojsen-Møller, Finn, m. fl. (2014): Bevægeapparatets anatomi, Kbh., Munksgaard Danmark, s , 21-62, , Støttevæv og Jf. læringsmål 3) på modul 1 Ledlære Muskellære Skulderbæltets opbygning (knogler, led og muskler) Skulderbæltets funktion, herunder bevægelighed Schuenke, Michael, m.fl.(2015): Atlas of anatomy, General Anatomy and Musculoskeletal System. Stuttgart, New York. Latin nomenclature, George Thieme Verlag. Opslagsværker: Biel, Andrew (2014): Trail Guide to the Body. A hands-on guide to locating muscles, bones and more, Books of Discovery. Vidensformidling Dialogbaseret undervisning 11

12 Modul: 1 Fag: Fysiologi ECTS-point: 1 Redegøre for basale forhold ved menneskets bevægeapparat og fysiologiske funktioner Introduktion til faget fysiologi Kendskab til cellens struktur og indhold, forskellige celletyper samt deres specifikke funktioner Kommunikation mellem celler Schibye, Bente og Klausen, Klaus (2011): Menneskets Fysiologi hvile og arbejde, FADL s Forlag, s , , Jf. læringsmål 3) på modul 1 Forskellige former for passiv og aktiv transport af stoffer mellem celler Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Muskelfiberens opbygning Modul: 1 Fag: Supervisionsgrupper Supervisionsgrupper har ECTS-point fra de humanistiske fag og de psykomotoriske fag. Supervisionsgrupper har et omfang af 3 ECTS-point i alt igennem uddannelsesforløbet. Se den samlede fagbeskrivelse for supervisionsgrupper for alle moduler (tillæg til studieordningen). Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 1 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Aflevering af refleksionsopgave i henholdsvis psykomotorisk behandling og psykomotorisk gruppeundervisning Deltagelse i en faglig og personlig vejledning. Indhold for vejledningen findes på Studienet. Prøven: Prøven er en intern, skriftlig og individuel prøve med en varighed på 1 time. Den studerende stilles spørgsmål inden for udvalgte læringsmål. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. 12

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Modul 2 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 2_FIA_12-08-2015 ebo Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Ergoterapeutuddannelsen i Odense Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse November 2009 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse Modul 2... 1 Undervisningsplan

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Hold: Sept./13 Netunderstøttet uddannelse Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Studieordning af august 2011

Studieordning af august 2011 Studieordning af august 2011 Den 4-årige psykoterapeutuddannelse i Emotions-Fokuseret Terapi På vegne af EFT-instituttet Institutleder INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion til den Emotions-Fokuserede Terapi

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching

Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching Studievejledning med undervisningsplan Efterår 2012 Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching 10 ECTS point Diplomuddannelse i ledelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Valgfag Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Juli 2013 Indholdsfortegnelse: BILLEDKUNST... 3 IT TÆND OG SLUK.... 4 KULTURMØDET... 5 MUSIK, SANG OG BEVÆGELSE.... 6 LÆRING KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE...

Læs mere

Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen. Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen. Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 1. semester Hold 2010 Indhold 1. Semester 3 Oversigt

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Den 2-årige Gestaltpraktiker- & den 2-årige Gestaltterapeutuddannelse

Den 2-årige Gestaltpraktiker- & den 2-årige Gestaltterapeutuddannelse STUDIEHÅNDBOG Revid. 23. juli 2015 side 1 Den 2-årige Gestaltpraktiker- & den 2-årige Gestaltterapeutuddannelse...3 Optagelseskriterier...4 A. 2-årig gestaltpraktikeruddannelse...4 B. 2-årig Gestaltterapeut

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen i Januar 2009 med justeringer (januar og august 2010) Indholdsfortegnelse Forord side 4 Kap. 1.0 Uddannelsens retlige grundlag side 5 Kap. 1.1 Andre grundlæggende

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M)

STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) Kapitel 1: Uddannelsens formål I henhold til 1 i Bekendtgørelse om jordemoderuddannelsen (nr. 234 af 30. marts

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015 STUDIEGUIDE for studiepakken Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme Syddansk Universitet 2014-2015 Side1 Del I: Overblik over Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme... 5 Studiepakkens profil...

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre 26-08-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1

Læs mere