Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen"

Transkript

1 Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

2 Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger, bevægelser og bevægemønstre. Modulet retter sig endvidere mod viden om og anvendelse af pædagogiske og psykologiske teorier relateret til modulets tema. Modulet har desuden fokus på styrkelse af egne kommunikative og relationelle færdigheder; herunder at identificere og reflektere over egne personlige og kropslige forudsætninger for kontakt og berøring. Modulets læringsmål og tilhørende fag Læringsmål: 1. Redegøre for udvalgte psykologiske og pædagogiske teorier samt psykomotoriske teorier og metoder, der vedrører dialog og samspil 2. Reflektere over egen rolle i forbindelse med etablering og forvaltning af en professionel relation herunder at identificere egne læringsbehov i forhold hertil 3. Redegøre for viden om førskolebarnets psykomotoriske udvikling 4. Tilrettelægge og gennemføre et kortere undervisningsforløb med anvendelse af grundlæggende færdigheder og metoder 5. Redegøre for og anvende udvalgte metoder i forhold til træning af kroppen 6. På baggrund af viden om psykomotorisk udvikling planlægge, igangsætte og vurdere psykomotoriske aktiviteter for børn 7. Reflektere over og redegøre for refleksioner over interaktionsmønstre og reaktioner i forskellige gruppesammenhænge, herunder at identificere egne læringsbehov i forhold til at indgå i en relation 8. Identificere og analysere kropsholdning, stillinger og bevægelser gennem anvendt anatomi Fag: Psykologi Psykomotorisk behandling Psykomotorisk gruppeundervisning- bevægelse Bevægelsesudvikling Afspændingspædagogisk Pædagogik Psykologi Bevægelsesudvikling Psykomotorisk gruppeundervisning bevægelse Fysisk træning Psykomotoriske basisøvelser Bevægelsesudvikling Psykomotorisk gruppeundervisning bevægelse Psykologi Psykologisk pædagogik Psykomotorisk behandling Psykomotoriske basisøvelser Anatomi Fysisk træning Fordeling af ECTS-point på modul 4 Psykomotorisk behandling: 2 Bevægelsesudvikling: 2 Psykomotorisk gruppeundervisning og bevægelse: 2 Psykologi: 1 Psykomotoriske basisøvelser: 1 Pædagogik: 2 (fordelt på pædagogisk psykologi (1 ECTS-point) og afspændingspædagogisk pædagogik (1 ECTS-point) Fysisk træning: 2 Anatomi: 3 2

3 FAGBESKRIVELSER TIL MODUL 4 Modul: 4 Fag: Psykomotorisk behandling ECTS-point: 2 Reflektere over egen rolle i forbindelse med etablering og forvaltning af en professionel relation herunder at identificere egne læringsbehov i forhold hertil Praksis: Psykomotorisk behandling af andre studerende i stolesiddende grundstilling Fokus: At skabe en professionel relation Jf. læringsmål 2) på modul 4 Refleksion: Egen rolle og læringsbehov i forhold til etablering og forvaltning af en professionel relation. Teori fra psykologi og afspændingspædagogisk pædagogik Johansen, Birgit Dines (2009): Psykomotorisk behandling. Kbh., Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik, s Vestberg, Flemming (1987): Ryglidelser og Holdninger, Kbh., Borgen, s og Identificere og analysere kropsholdning, og stillinger gennem anvendt anatomi Jf. læringsmål 8) på modul 4 Praksis: Psykomotorisk behandling af andre studerende i stolesiddende stilling Analyse af hvordan bækkenets stilling påvirker og påvirkes af andre ledstillinger i kroppen. Hansen, Lisbeth Kern (2007): Lære i biomekanik, Munksgaard Danmark, s (S) Akasha, Ea Suzanna: I begyndelse var relationen, artikel fra Afspændingspædagogen 1/2005 (S) Schwab, Mai-Britt: Kompendium til Teori og Metode, Randers, APU, s. 13 Opslagsværker: Biel, Andrew (2010): Trail Guide to the Body. A hands-on guide to locating muscles, bones and more, Books of Discovery Bojsen-Møller, Finn (2006): Bevægeapparatets anatomi, Kbh., Munksgaard Danmark. Kendall & Kendall (2005): Muscles - Testing & Function, 5. udgave. Lippincott, Williams & Wilkins, s (S) 3

4 Schuenke, Michael, m.fl. (2006): Atlas of anatomy General Anatomy and Musculoskeletal System, Latin Nomenclature, New York, Thieme Verlag Stuttgart. Undervisnings- og arbejdsformer: Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Logbogsarbejde Hjemmeopgaver Praksis- og metodetræning 4

5 Fag: Psykomotorisk gruppeundervisning - bevægelse ECTS-point: 2 Reflektere over og redegøre for Bodyknot-modellen i teori og refleksioner over praksis. interaktionsmønstre og reaktioner i forskellige Grounding og centrering i kontakt. gruppesammenhænge, herunder at identificere egne læringsbehov i forhold til at Grænsedannelse, afgrænsning og kontakt i teori og praksis. indgå i en relation. Jf. læringsmål 7) på modul 4 Reflektere over egen rolle i forbindelse med etablering og forvaltning af en professionel relation herunder at identificere egne læringsbehov i forhold hertil Jf. læringsmål 2) på modul 4 Dannelse af professionspersonlige kompetencer, herunder identificering af egne kompetencer og ressourcer samt kropslige metoder til at kunne håndtere at være i den professionelle underviserrolle. Jarlnæs, Erik (1994): Kunsten at løse knuder op, BODYnamic Institute, forlaget Kreatik. Flammild, Manja (2011): Noter til bodyknotten, undervisningsmateriale, Randers, VIA UC, Psykomotorikuddannelsen. (S) Flammild, Manja (2010): Grænsedannelse teoretisk baggrundsviden, undervisningsmateriale, Psykomotorikuddannelsen. (S) Tilrettelægge og gennemføre et kortere undervisningsforløb med anvendelse af grundlæggende færdigheder og metoder Jf. læringsmål 4) på modul 4 Gruppevis forberedelse af et kort undervisningsprogram med udgangspunkt i allerede gennemgåede temaer. Gennemføre et lille undervisningsprogram for medstuderende. Winther, Helle m.fl. (2001): Fodfæste og Himmelkys, Højbjerg, forlaget Hovedland, s Eksempler på øvelser og lege i ovenstående grundbog samt i: Kissow og Pallesen (2008); Mennesket i bevægelse. Kbh., FADL s Forlag. Mortensen, I. og Frederiksen, B.T. (1976): Bevægelse og Udtryk, Gjellerup, s (S) Ravn, Susanne (2005): Med kroppen som materiale, Odense Universitetsforlag. Noter fra egen logbog modul

6 Undervisnings- og arbejdsformer: Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og opgaver Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Logbogsarbejde Hjemmeopgaver Vejledning og supervision Praksis- og metodetræning Præsentation ved studerende Skriftlige opgaver 6

7 Fag: Bevægelsesudvikling ECTS-point: 2 Redegøre for viden om førskolebarnets psykomotoriske udvikling. Fokus på det 3 6 årige barn. Den sansemotoriske udvikling. Ahlmann, Lise (2008): Bevægelse og udvikling, Kbh., Christian Ejlers Forlag, s Jf. læringsmål 3) på modul 4 På baggrund af viden om psykomotorisk udvikling planlægge, igangsætte og vurdere psykomotoriske aktiviteter for børn. Jf. læringsmål 6) på modul 4 Reflektere over egen rolle i forbindelse med etablering og forvaltning af en professionel relation herunder at identificere egne læringsbehov i forhold hertil Jf. læringsmål 2) på modul 4 Sammentænkning af sansemotoriske og psykologiske aspekter hos det normalt fungerende barn mellem 3 og 6 år. Søge, udvikle og beskrive psykomotoriske aktiviteter med børn mellem 3 og 6 år. Undervise i psykomotoriske aktiviteter med børnehavebørn Evaluere og vurdere konkrete psykomotoriske aktiviteter med børn mellem 3 og 6 år. Den professionelle rolle - observatør og deltager i aktiviteter med børn. Vigtige aspekter at medtænke som professionel samarbejdspartner i forhold til barnet, forældrene og øvrige professionelle. Andersen, Katrine & Brøndsted, Balder (2012): Læring gennem leg og bevægelse. I: Jensen, Jens Ole (red.) (2012): Motorik og bevægelse i børns liv. Aarhus, VIA Systeme, s Bentsen, Birte Servais (2010): Bevægeomsorg. Børnemotorik i teori og praksis. Kbh. Frydenlund. s Brøndsted, Balder (2012): Vilde børn og pædagogisk lederskab scener fra et idrætsprojekt. I Helle Winther (red.): Kroppens sprog i professionel praksis om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation, Værløse, Billesø & Baltzer, s Herskind, Mia (2006): Krop, bevægelse og læring. I Akselsen, K & Koch, B. (red): Sundhed, udvikling og læring. Professionelle perspektiver på børn og unges sundhed. Værløse, Billesø & Baltzer. s (S) Jensen, Jens Ole (2012): Aarhus Gymnastik- og Motorikhal et rum der bevæger børn. I: Jensen, Jens Ole (red.): Motorik og bevægelse i børns liv. Aarhus, VIA Systeme, s Undervisnings- og arbejdsformer: Problembaseret læring Dialogbaseret undervisning 7

8 Vejledning og supervision Hjemmeopgaver Litteraturstudier Praksis- og metodetræning Præsentation ved studerende 8

9 Fag: Afspændingspædagogisk Pædagogik ECTS-point: 2 Reflektere over egen rolle i forbindelse med etablering og forvaltning af en professionel relation herunder identificere egne læringsbehov i forhold hertil. Jf. læringsmål 2) på modul 4 Om værdier og holdninger, kropsog menneskesyn, i den professionelle rolle, samt om hvordan disse kommer til udtryk i professionelle relationer. Der vil herunder være fokus på den studerendes egne værdier og holdninger, og hvordan disse influere på den studerendes relationer til andre. Om relationens betydning i den psykomotoriske professionelle rolle, herunder om betydningen af at være både empatisk og afgrænset i forholdet til klient/holddeltager. Der vil endvidere være fokus på den studerendes refleksioner over egne forudsætninger for at være i den professionelle relation, samt læringsbehov i forhold hertil. Om professionspersonlige, kropsligt forankrede, kompetencer. Der vil endvidere være fokus på den studerendes refleksioner over egne kropslige forudsætninger for at være i den professionspersonlige rolle. Menneskesyn: Andersson, Mai-Britt Juul (2000): Kompendium til Teori og Metode. PMU, VIAUC, Randers, s. 3 øverst. Jørgensen, Grethe (1987): Afspænding, en grundbog. Kbh., Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik, s Olesen, Jens (u.å.): Psykosomatik og eksistentiel kropsterapi, artikel, (S) Ryborg, Ruth: Praksis og teori i kropsdynamik og kropsorienterede psykoterapier. Specialeopgave i psykologi, s (S) Kropssyn: Kissow, Anne-Merete (2006): Mennesket i bevægelse, København, FADL s forlag, s Rolle og relation: Akasha, Ea Suzanne: I begyndelse var relationen, artikel fra Afspændingspædagogen 1/2005, (S) Hansen, Betina (2012): Indtryk der sætter spor professionelle møder i sundhedsvæsenet. I: Winther, Helle (red.) (2012), Kroppens sprog i professionel praksis om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation, Værløse, Billesøe & Baltzer, s Kristensen, Dagmar Møller: Empati og grænser, artikel i Afspændingspædagogen 1/2007, (S) 9

10 Winther, Helle (2012): Det professionspersonlige om kroppen som klangbund i professionel kommunikation. I: Winther, Helle (red.) (2012), Kroppens sprog i professionel praksis om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation, Værløse, Billesøe & Baltzer, s Winther, Helle (2012): Kroppen som lærermester guide til kommunikationslæsning, lederskab og personlig udvikling i professionel praksis. I: Winther, Helle (red.) (2012), Kroppens sprog i professionel praksis om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation, Værløse, Billesøe & Baltzer, s Øvrigt materiale udleveret af underviser Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning Logbogsarbejde 10

11 Fag: Psykomotoriske basisøvelser ECTS-point: 1 Udvælge og begrunde valg af basisøvelser i forhold til træning af specifikke daglige kropsfunktioner Udvælge, arbejde med og formidle basisøvelser, der træner kropsfunktionen i den siddende og stående stilling. Formidle basisøvelser Jf. læringsmål 5) på modul 4 Andersson, Mai-Britt Juul (2000): Kompendium til Teori og Metode. PMU, VIAUC, Randers s Haxthausen, Margit og Rhea Lehmann (1984 og 1997): Krop, afspænding og dans, København, Rosinante, s I et tværfagligt perspektiv kunne beskrive og analysere psykomotoriske basisøvelser med udgangspunkt i kroppens anatomiske struktur og funktion samt psykomotorisk teori Jf. læringsmål 8) på modul 4 Analysere udvalgte basisøvelser med fokus på iagttagelser, formål, formidling, dialog og manuelle impulser. Jørgensen, Grethe (2002): Har du ondt i ryggen. Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik, s Basisliste over grundøvelserne, Randers, APU. Opslagsværker: Bojsen-Møller, Finn (2006): Bevægeapparatets anatomi, København, Munksgaard Danmark, s og Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og opgaver Logbogsarbejde Praksis- og metodetræning Præsentation ved studerende 11

12 Fag: Fysisk træning ECTS-point: 2 Tilrettelægge og gennemføre et kortere undervisningsforløb med anvendelse af grundlæggende færdigheder og metoder herunder forståelse for den psykomotoriske tilgang til fysisk træning Den psykomotoriske tilgang til fysisk træning i teori og praksis Jf. læringsmål 4) på modul 4 Redegøre for og anvende udvalgte metoder i forhold til træning af kroppen Jf. læringsmål 5) på modul 4 Opbygning af fysiske træningsprogrammer herunder overordnet forståelse og praktisk erfaring med: Opvarmning Aerob del: (kontinuerlig/interval træning) Puls ned Muskelstyrketræning: (statisk/dynamisk muskeltræning, træning med redskaber, cirkeltræning) Bevægelighedstræning/ udspænding Bak, Bent (2011): Bevægelse og træning. I Kissow m.fl (red): Bevægelse. En grundbog, Munksgaard Danmark, s (S) Kissow og Pallesen (2006): Mennesket i bevægelse, FADL s Forlag, s Poulsen, Dorte Varning (2009): Holdtræning. Didaktiske perspektiver på grundtræning, Gads forlag, s (S) Winther, Helle m. fl. (2001): Fodfæste og Himmelkys; Forlaget Hovedland: s Psykomotoriske basisøvelsers brug i fysisk træning - dynamiske basisøvelser Koordinations- balance- og stabilitetstræning herunder: samarbejde mellem over/underkrop, for/bagside, venstre/højre side Gennem hele modulet arbejde med egne læringsbehov i forhold til fysisk træning Opslagsværker: Akasha, Ea Suzanne og Betina Wegner (2009): Den lille træningsbold, Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik. Johansen, Birgit Dines (2002): Spænd op spænd af, Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik. Riise, Dorte Virér og Trine Krogh (2008): Stræk og slip, Århus, CDR Forlag. Undervisnings- og arbejdsformer: Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og opgaver Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Praksis- og metodetræning 12

13 Fag: Anatomi ECTS-point: 3 Identificere og analysere kropsholdning, stillinger og bevægelser gennem anvendt anatomi Basale biomekaniske parametre, såsom kræfter, drejningsmoment og vægtstangsarm. I et tværfagligt perspektiv kunne beskrive og analysere psykomotoriske basisøvelser med udgangspunkt i kroppens anatomiske struktur og funktion samt psykomotorisk teori Jf. læringsmål 8) på modul 4 Undervisnings- og arbejdsformer Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Præsentation ved studerende Den anatomiske baggrund for den stående og siddende stilling, samt de anatomiske forudsætninger for kroppen under gang og løb Arbejde med bevægelsesanalyser, dvs. beskrive givne bevægelser og angive aktive muskler for disse bevægelser samt deres arbejdsform Analysere udvalgte basisøvelser Bojsen-Møller, Finn (2006): Bevægeapparatets anatomi, Kbh., Munksgaard Danmark, s , , Elkjær Knudsen, Steen og Sandermann, Jes (2013): Bevægelsesanalyse anvendt anatomi, Syddansk Universitetsforlag. Remvig, Lars, m.fl. (2003): Basal biomekanik. I Lærebog i muskuloskeletal medicin, København, Munksgaard Danmark, s (S) Schibye, Bente og Klausen, Klaus (2011): Menneskets fysiologi hvile og arbejde, FADL s Forlag, s Schuenke, Michael, m.fl (2006): Atlas of anatomy General Anatomy and Musculoskeletal System, Latin Nomenclature, New York, Thieme Verlag Stuttgart. Opslagsværker: Biel, Andrew (2010): Trail Guide to the Body. A hands-on guide to locating muscles, bones and more, Books of Discovery. 13

14 Fag: Psykologi ECTS-point: 1 At den studerende kan redegøre for udvalgte kommunikationsmodeller og specielt være bevidst om sproglige og kropskommunikative aspekter i dialog og samspil Jf. læringsmål 1) på modul 4 Om kommunikation generelt; om forskelle på verbal og kropssproglig kommunikation. Om proksemik, rumlige og situationelle indflydelser på kommunikation. Transaktionsanalyse. Kommunikation i og mellem grupper. Gjøsund, P & Huseby, R. (2010): Gruppe og samspil, Kbh. Hans Reitzels Forlag, s Thornquist, E. (2011): Klinik, kommunikation, Information Kbh. Hans Reitzel, s At den studerende kan reflektere over sproglige og kropskommunikative aspekter i dialogisk professionspraksis og identificere egen læringsbehov i forhold til dette. Jf. læringsmål 2) og 7) på modul 4 Kommunikation specielt i professionsrelaterede møder Thornquist, E. (2011): Klinik, kommunikation, Information Kbh. Hans Reitzel, s og Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og opgaver 14

15 Fag: Pædagogisk psykologi ECTS-point: 1 At den studerende udvikler kompetence hen imod klar, sand og empatisk kommunikation i såvel dialog som gruppekommunikation Teoretisk og øvelsesorienteret gennemgang af kommunikationsmodellen IVK. Rosenberg, M. B. (2005): Ikkevoldelig kommunikation - Girafsprog, Kbh. Borgen. Jf. læringsmål 7) på modul 4 Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og opgaver 15

16 Fag: Supervisions- og erfaringsgrupper ECTS-point: Supervisions- og erfaringsgrupper har et omfang af 3 ECTS-point i alt igennem uddannelsesforløbet. Disse point hentes fra ECTS-point fra de humanistiske og de psykomotoriske fag På dette modul er supervisions- og erfaringsgruppen knyttet til faget psykomotorisk behandling. Relevant litteratur vedr. indhold i Supervisions- og erfaringsgrupper på dette modul findes i litteraturen til fagene psykologi og pædagogik. Reflektere over egen rolle i forbindelse med etablering og forvaltning af en professionel relation herunder at identificere egne læringsbehov i forhold hertil Gruppeøvelser, der vedrører etablering og forvaltning af en professionel relation Jf. litteraturen til psykologi og pædagogik Jf. læringsmål 2) på modul 4 Undervisnings- og arbejdsformer: Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille undervisningsprogram i henholdsvis psykomotorisk gruppeundervisning og bevægelsesudvikling, samt gennemførelse af en stol siddende behandling. Godkendelse af modul 2 og 3 (dette inkluderer aflevering af obligatoriske opgaver, samt deltagelse i faglig og personlig vejledning). Deltagelse i en faglig og personlig vejledning. Indhold for vejledningen findes på Studienet. Prøven: Prøven er en ekstern, individuel, skriftlig og mundtlig prøve. Prøven består af tre dele som vægtes ligeligt. Første del er den skriftlig praktikopgave hørende til modul 3 (er dækket af en selvstændig beskrivelse), anden del er en mundtlig prøve uden hjælpemidler og tredje del er en 24 timers skriftlig hjemmeopgave. Den studerende stilles spørgsmål til læringsmål knyttet til modul 2, 3 og 4. Del I af prøven bedømmes bestået/ikke bestået, og skal være bestået for at kunne indgå i den samlede prøve, samt være bestået før den studerende kan gå til delprøve II og III i slutningen af modul 4. 16

17 Karaktergivning Del II og III bedømmes efter 7-trinsskalaen og der gives en samlet karakter. Den samlede karakter består af et gennemsnit af de to delprøver, som hver især gives en karakter. De to dele vægtes ligeligt i bedømmelsen. Karakteren mindst 02 skal være opnået i begge delprøver, for at kunne indgå i den samlede karakter. I beregningen af gennemsnittet afrundes der til nærmeste karakter i karakterskalaen, samt der rundes op, hvis gennemsnittet ligger mellem to karakter. Reeksamen Opnås karakteren på mindst 02 ikke i en delprøve, er det kun denne prøve, som skal tages om. For at kunne gå til reeksamen i en delprøve, forudsætter det dog, at alle delprøver i det samlede forløb skal være gennemførte, dvs. udeblivelse fra en delprøve eller manglende aflevering af opgave, herunder afviste opgaver (jf. eksamensreglementet) betyder, at hele prøven skal tages om. Sygeeksamen Ved opstået sygdom ved en delprøve, er det kun denne delprøve, som skal tages om. Sygeeksamen for delprøven skal dog aflægges senest ved næste semesters ordinære prøve efter modul 4, da hele prøven ellers skal tages om. Klager Der kan klages separat over delprøve I, da denne erlægges 2½ mdr. inden delprøve II og III. Ved klager i forbindelse med delprøve II og III, skal den studerende være opmærksom på at disse behandles samlet, hvilket betyder at evt. omprøve og karaktergivning i tilfælde af klage over karakteren kan involvere at begge prøver skal tages om. Dette er begrundet i, at der gives en samlet karakter for prøven. Andet Alle delprøver i forbindelse med prøven skal være bestået inden for 1 semester, med mindre den studerende har haft barselsorlov eller orlov til udsendelse eller har haft længerevarende sygdom. Prøven dækker 45 ECTS-point, og den samlede karakter gives for alle tre moduler. 17

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Modul 2 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 2_FIA_12-08-2015 ebo Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Bevægelsespædagoguddannelsen. Studieplan

Bevægelsespædagoguddannelsen. Studieplan Studieplan Gotvedskolen 2014 2016 Introduktion til Bevægelsespædagoguddannelsen... 4 Grundlag 4 Formål 4 Gotvedskolen 4 Gotvedskolens formål 5 Erhvervsmuligheder som bevægelsespædagog 5 Oversigt over uddannelsens

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Ergoterapeutuddannelsen i Odense Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse November 2009 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse Modul 2... 1 Undervisningsplan

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre 26-08-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1

Læs mere

Bachelorprojekt. 1 Kropsbevidst træning... 4. 1.1 Resume (Matilde)... 4. 1.2 Indledning (Matilde)... 5. 1.3 Udgangspunkt (Matilde)...

Bachelorprojekt. 1 Kropsbevidst træning... 4. 1.1 Resume (Matilde)... 4. 1.2 Indledning (Matilde)... 5. 1.3 Udgangspunkt (Matilde)... Indhold 1 Kropsbevidst træning... 4 1.1 Resume (Matilde)... 4 1.2 Indledning (Matilde)... 5 1.3 Udgangspunkt (Matilde)... 7 1.4 Problemformulering (fælles)... 8 1.5 Afgrænsning og begrebsforklaring (Caroline)...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015 STUDIEGUIDE for studiepakken Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme Syddansk Universitet 2014-2015 Side1 Del I: Overblik over Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme... 5 Studiepakkens profil...

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. januar 2013 1. Indledning side 1 2. Uddannelsens formål side 1 3. Uddannelsens varighed side 1 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12. STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen

Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12. STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12 STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen Revideret 30-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere