Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen"

Transkript

1 Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

2 Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis faglig og videnskabelig metode, herunder at iagttage og beskrive bevægelser, bevægemønstre og funktioner hos såvel børn som voksne. Modulet retter sig desuden mod at identificere og udvikle egne kropslige kompetencer. Modulet indeholder en praktik med fokus på observation. Modulets læringsmål og tilhørende fag Læringsmål: Fag: 1. Redegøre for udvalgte udviklingspsykologiske begreber og teorier 2. Redegøre for grundlæggende sammenhænge i det lille barns psykomotoriske udvikling 3. Reflektere over og redegøre for udvalgte teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende det lille barns psykomotoriske udvikling 4. Redegøre for grundlæggende bevidsthed og viden om egen kropsbevidsthed/kropsoplevelse, herunder at identificere egne læringsbehov i forhold hertil 5. Redegøre for udvalgte anatomiske muskel-, Psykologi Praktik Bevægelsesudvikling Psykologi Praktik Bevægelsesudvikling Psykologi Praktik Psykomotorisk gruppeundervisning - bevægelse Psykomotoriske basisøvelser Anatomi knogle- og vævsstrukturer 6. Anvende observation som videnskabelig metode Bevægelsesudvikling Psykologi Praktik 7. Iagttage, beskrive og analysere grundlæggende bevægemønstre hos den voksne samt identificere og beskrive egne bevægemønstre 8. Anvende grundlæggende psykomotoriske undersøgelsesmetoder 9. Identificere udvalgte anatomiske muskel-, knogle- og vævsstrukturer gennem observation og palpation 10. Anvende og begrunde hensigtsmæssige arbejdsstillinger Fordeling af ECTS-point på modul 3 Psykomotorisk gruppeundervisning - bevægelse Psykomotorisk behandling Psykomotoriske basisøvelser Psykomotorisk Teori og metode Psykomotorisk behandling Psykomotorisk behandling Psykomotoriske basisøvelser Psykomotorisk Teori og metode Psykomotorisk behandling: 2 Bevægelsesudvikling: 2 Psykomotorisk gruppeundervisning - bevægelse: 2 Psykologi: 2 Psykomotorisk Teori og Metode: 1 Anatomi: 2 Psykomotoriske basisøvelser: 1 Praktik: 3 2

3 FAGBESKRIVELSER TIL MODUL 3 Modul: 3 Fag: Psykomotorisk behandling ECTS-point: 2 Anvende grundlæggende psykomotoriske undersøgelsesmetoder Jf. læringsmål 8) for modul 3 Identificere anatomiske muskel-, knogle og vævsstrukturer på overekstremiteten, udvalgte dele af underekstremiteten samt ryggen gennem observation og palpation Psykomotoriske iagttagelser. Undersøgelse af lodlinjer og akser i liggende og stående stillinger samt undersøgelse af tyngde, elasticitet og ledbevægelighed. Palpation og vurdering af grader af hypo- og hypertonier i udvalgte muskler. Psykomotoriske undersøgelsesmetoder anvendt i interaktion med klienten, til udforskning af krop-psyke sammenhæng. Identifikation af mekanismer og dynamik i behandlerrelationen i forbindelse med psykomotorisk undersøgelse Palpation og observation af muskel-, knogle og vævsstrukturer på overekstremiteten, udvalgte dele af underekstremiteten samt ryggen Andersson, Mai-Britt Juul (u.å): Kompendium til teori og metode. JCVU, APU Randers. Bunkan, Berit (u.å.). Artikel om Psykomotoriske tests Fra forfatteren selv. (S) Bunkan, Berit (1989): Muskelspenning og kropsbillede. Universitetforlaget. Oslo, s Ingrid Røder (2004): Holistisk Afspænding Teori & Metode. Forlaget Underskoven. Ivanouw, Jan: Problemstillinger i forbindelse med kropsterapi. Eget forlag, s , og (købes på kontoret). Jørgensen, Grete (1987): Afspænding - en grundbog. Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik. Jf. læringsmål 9) for modul 3 Anvende og begrunde hensigtsmæssige arbejdsstillinger Jf. læringsmål 10) for modul 3 Stående-, bredsiddende-, knæsiddende-, arbejdsstillinger frierstilling samt helt og halv skrædderstilling Bækkenkip og rygrulning Vægtoverføring Gennemgående stræk, tyngde og ledmobilisering ved brug af egen krop Mørk, Gert: Hviletonus eksisterer ikke. I Fysioterapeuten nr.12/juni/2005/nr. 87 (S) Vestberg, Flemming (1987): Ryglidelser og holdninger, Borgens Forlag, København, s , og Opslagsværker: Bojsen-Møller, Finn (2006): Bevægeapparatets anatomi, Munksgaard Danmark, København. 3

4 Kendall & Kendall (2010): Muscles - Testing & Function, Lippincott, Williams & Wilkins. Schuenke, Michael, m.fl. (2006): Atlas of anatomy General Anatomy and Musculoskeletal System, Latin nomenclature, Thieme Verlag Stuttgart, New York. Undervisnings- og arbejdsformer: Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og opgaver Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Logbogsarbejde Hjemmeopgaver 4

5 Fag: Psykomotorisk gruppeundervisning - bevægelse ECTS-point: 2 Redegøre for grundlæggende bevidsthed og viden om egen kropsbevidsthed/kropsoplevelse, herunder at identificere egne læringsbehov i forhold hertil Om metoden awareness og dens anvendelighed i praksis Jf. læringsmål 4 på modul 3 Praktisk arbejde med metoden awareness med fokus på nuancering af indre og ydre sansning i egen krop Hostrup, Hanne (2007): Gestaltterapi - indføring i gestaltterapiens grundbegreber, Hans Reitzels forlag, s (K) Knudsen, Anette: Awarenessbegrebet, Awareness-zonerne, Awareness-funktionen. (K) Identificere, beskrive samt reflektere over egne bevægemønstre Jf. læringsmål 7 på modul 3 Labans BESS koncept herunder tilegnelse af viden og færdigheder inden for: Body/krop som et område, der er baseret på en undersøgelse af og erfaring med kroppens lemmer, led og muskler Effort/dynamiske udtryk, som er bevægelsens dynamiske udtryk i forhold til faktorerne tid, rum, vægt og flow Shape/form som er bevægelsens formændring eller bevægelse set som en formproces Space/rum, som er bevægelsens rumlighed, det personlige og generelle rum. Her er der fokus på arbejdet med niveauer og zoner i det personlige rum (som er introduceret kort på 1. modul) Bevægefunktioner og bevægekvaliteter Impulsers betydning for udvikling af bevægemønstre (verbale impulser, musik, redskaber, berøring) Bevægemønstre i det daglige liv/vanens magt Refleksion over udviklingen af egne bevægemønstre fra spæd til nu. Hvordan har dine Engel, Lis: Om Bevægelseskvalitet - hvad er god bevægelse for dig?, Artikel i Focus Idræt, nr. 3, (K) Feldenkrais, Moshe (1976): Bevidsthed gennem bevægelse, Borgens forlag, s. 8-12, (K) Holm, Eske (u.å.) Krop og sans, Forlaget Rhodos, s (K) Houmark, Pia: At danse med livet. I Afspændingspædagogen 7/1998 (K) Thingsted, Jette: Rudolf Labans ideer. I Afspændingspædagogen 5/1992 (K) Ravn, Susanne (2005): Med kroppen som materiale, Odense Universitetsforlag, s Winther m. fl. (2001): Fodfæste og Himmelkys, forlaget Hovedland, s

6 udfoldelses-muligheder været (tøj, plads, omgivelser, miljø). Hvordan har det påvirket dine bevægemønstre. Iagttage, beskrive og analysere grundlæggende bevægemønstre hos voksne Jf. læringsmål 7 på modul 3 Iagttagelse og analyse af medstuderendes arbejde med Labans bevægelseslære ved brug af metoden awareness Undervisnings- og arbejdsformer: Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og opgaver. Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Logbogsarbejde Hjemmeopgaver 6

7 Fag: Bevægelsesudvikling ECTS-point: 2 At den studerende får forståelse af og kan redegøre for grundlæggende sammenhænge i det lille barns psykomotoriske udvikling Sammentænkning af sansemotoriske og udviklingspsykologiske aspekter hos det normalt fungerende lille barn (0-3 år) ud fra den viden, de studerende har tilegnet sig i fagene psykologi og bevægelsesudvikling Jf. læringsmål 2 på modul 3 Ahlmann, Lise (2008): Bevægelse og udvikling, Kbh., Christian Ejlers Forlag, s Andersen, Mette M. m.fl. (2003): Ergoterapi og Børn, Århus, FADL s Forlag, s (K) At den studerende differentieret kan redegøre for kvalitative aspekter ved det lille barns psykomotoriske udvikling At den studerende til en vis grad kan reflektere over og redegøre for udvalgte teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende det lille barns psykomotoriske udvikling Jf. læringsmål 3 på modul 3 At den studerende får viden om metodologi og anvendelse af observation som videnskabelig metode, (denne undervisning er lagt sammen med faget psykologi). Jf. læringsmål 6 på modul 3 Observation og beskrivelse af det lille barns psykomotorik Kropslige betingelser og psykomotorisk udviklingsniveau, forhold til egen krop, bevægelsesadfærd/kvalitet, motivation/nysgerrighed, kontakt/kommunikation, berøring, trivsel, rytme, og mødet med det lille barn (0-3 år). Barnets psykomotoriske styrker og svagheder Observation med fokus på egen rolle som observatør/deltager og systematisk observation og analyse, (denne undervisning er lagt sammen med faget psykologi). Bentsen, Birte Servais (2000): Bevægeudvikling i forløb: interaktion og vurdering, Kbh., Gyldendal Uddannelse, s (K) Brodersen, Anne & Bente Pedersen (2003): Grundmotorik testning træning, Svendborg, ForfatterForlaget, s (K) Gjesing, Gudrun (2004): Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet i dagpleje, børneinstitution og derhjemme, Vejle, Kroghs forlag, s , 75-78, og Jensen, Jens Ole & Lars Peter Bech Kjeldsen (2006): Non verbalt sprog i kommunikative rum. Nordisk Pedagogik, nr. 4, Oslo, s (K) Østergaard, Helle (2008): Motorisk usikre børn, Kbh., Munksgaard Danmark, s (K) Undervisnings- og arbejdsformer: Problemorienteret læring Vidensformidling Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Praksis- og metodetræning Observations- og undervisningsmateriale fra undervisningen (S) 7

8 Fag: Psykomotorisk teori og metode ECTS-point: 1 I en vis grad redegøre for Psykomotoriske undersøgelsesmetoder anvendt i forhold til igangsættelse af læreprocesser hos klient Jf. læringsmål 8) på modul 3 Formål med Basisøvelserne Formål med verbale og manuelle impulser ved anvendelse af basisøvelser Sammenhæng mellem iagttagelse af akser, tyngde, spændingsbalance, ledmobilitet, åndedræt og valg af verbale/manuelle impulser Andersson, Mai-Britt Juul (u.å.): Kompendium til Teori og Metode. JCVU, APU Randers, s (hele kompendiet) Jørgensen, Grethe (u.å.): Afspænding en grundbog. Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik, s Materiale udleveret af underviser Redegøre for væsentlige elementer ved hensigtsmæssig brug af egen krop inden for psykomotorisk professionsudøvelse Jf. læringsmål 10) på modul 3 Om brug af egen tyngde, elasticitet, bevægelsesretninger og eget åndedræt i forhold til hensigtsmæssige arbejdsstillinger Om spændingsbalancens betydning for sammenhæng, tempo, rytme, intensitet og kraft i bevægelsen, og betydningen heraf i forhold til hensigtsmæssige arbejdsstillinger Om iagttagelse, oplevelse og træning af egne arbejdsstillinger Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde 8

9 Fag: Psykomotoriske basisøvelser ECTS-point: 1 Anvende psykomotoriske undersøgelsesmetoder i forhold til igangsættelse af lærerprocesser hos klient Iagttagelse af akser, tyngde, spændingsbalance, ledmobilitet og åndedræt Jf. læringsmål 8 på modul 3 Formidling af verbale og manuelle impulser Føre oplevelsesorienteret dialog Johansen, Birgit Dines (2002): Spænd op, spænd af. Forlag for afspændingspædagogik og psykomotorik, s Zachariassen, Ingeborg: Basisliste over grundøvelser (udleveret i undervisningen). Vurdere egne træningsbehov med henblik på hensigtsmæssig brug af egen krop inden for psykomotorisk professionsudøvelse, samt vurdere, hvilke basisøvelser der opfylder træningsbehovet Jf. læringsmål 10 på modul 3 Arbejde med og opleve egen tyngde, elasticitet, muskelstyrke, bevægelsesretninger, koordination af bevægelser og eget åndedræt igennem forskellige psykomotoriske basisøvelser Arbejde med og opleve spændingsbalancens betydning for sammenhæng, tempo, rytme, intensitet og kraft i bevægelsen Iagttagelse, oplevelse og træning af udgangsstillinger Opslagsværker: Haxthausen, Margit, Rhea Leman: (1984 og 1997): Krop, afspænding og dans. Rosinante, København, s (S) Jørgensen Grethe (2002): Har du ondt i ryggen. Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik. Undervisnings- og arbejdsformer: Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Praksis- og metodetræning Hjemmeopgaver 9

10 Fag: Anatomi ECTS-point: 2 Demonstrere indgående kendskab til overekstremiteten, udvalgte dele af Armens opbygning (knogler, led og muskler) Bojsen-Møller, Finn (2006): Bevægeapparatets anatomi, Munksgaard Danmark, underekstremiteten samt kæbens Armens funktion, f. eks København, s , , anatomi og funktion bevægelighed og greb , og Med nogen sikkerhed kunne palpere muskler tilhørende de ovennævnte kropsafsnit Jf. læringsmål 5) på modul 3 Undervisnings- og arbejdsformer Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Hjemmeopgaver Underbenet og fodens opbygning (knogler, led og muskler) Underbenets funktion ved f. eks stående stilling og bevægelse Kæbens opbygning (knogler, led og muskler) Schuenke, Michael, m.fl (2006): Atlas of anatomy, General Anatomy and Musculoskeletal System, Latin nomenclature, George Thieme Verlag, Stuttgart, New York. Weisman, Kaare (1974): Muskeloversigt, FADL s Forlag, København. 10

11 Fag: Praktik ECTS-point: 3 Tilrettelæggelse: Praktikken varer 2 uger svarende til 80 timers arbejde og består af min. 25 timers observation i en selvvalgt vuggestue eller integreret institution med fokus på det normalt fungerende 0-3 årige barn. De studerende kan gøre dette i par eller enkeltvis efter eget ønske. Ved praktikkens afslutning afleveres en individuelt udarbejdet skriftlig opgave. Opgaven skal opfylde nedenstående kriterier for at blive godkendt. I forbindelse med opgaven gives der feedback til den studerende. Ved manglende godkendelse skal den studerende omskrive hele eller dele af opgaven, så denne lever op til kriterierne. Herefter gives igen feedback og evt. godkendelse. Feedbacken vil blive givet med det mål at give den studerende en viden om, hvor den studerendes styrker er, og hvor der er mangler eller fejl i besvarelsen. Det er underviserne i fagene bevægelsesudvikling og psykologi, der står for godkendelse og feedback. Feedbacken foregår i grupper på 4 studerende. Kriterier for godkendelse af opgave: Opgaven skal have et omfang på 8-9 sider svarende til tegn inkl. mellemrum, jf. Standard for opgaveskrivning. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag regnes ikke med i dette omfang Opgaven skal følge den ønskede struktur, som formidles til de studerende i form af notat/tekst i forbindelse med undervisningen I opgaven skal der være følgende indhold: Anvendelse af observationsmetoder. Den studerendes observationer skal både indeholde elementer fra bevægelsesudvikling og sansemotoriske aspekter, ligesom psykologiske aspekter i forhold til udviklingspsykologiske temaer skal indgå Observationerne skal diskuteres i forhold til de relevante teorier og begreber, der er gennemgået i psykologi og bevægelsesudvikling (pensum) Opgaven skal demonstrere forståelse for de anvendte faglige begreber Det er et krav, at sammentænkning af de psykologiske og sansemotoriske aspekter indgår i opgaven. En særlig tekst udleveres i f. m. praktikken, der nærmere beskriver den ønskede struktur for opgaven og beskriver kravene nærmere. Der tilbydes vejledning til opgaveskrivningen ved faglærerne i op til 15 min. pr. studerende. 11

12 Redegøre for udvalgte udviklingspsykologiske begreber og teorier Jf. læringsmål 1) på modul 3 Redegøre for grundlæggende sammenhænge i det lille barns psykomotoriske udvikling. Jf. læringsmål 2) på modul 3 Reflektere over og redegøre for udvalgte teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende det lille barns psykomotoriske udvikling Jf. læringsmål 3 på modul 4 Observation, refleksion og diskussion med fokus på udviklingspsykologiske grundbegreber, som de er præsenteret i psykologiundervisningen: Udviklingsfaser fra Freud, Erikson, Winnicott, Mahler, Hvid og Piaget samt selvudviklingsdomæner fra Stern og pædagogiske konsekvenser fra Brodin & Hylander Observation af barnet og herudfra sammentænkning af sansemotoriske og udviklingspsykologiske aspekter hos det normalt fungerende lille barn (0-3 år). Dette er med udgangspunkt i den viden, de studerende har tilegnet sig i fagene psykologi og bevægelsesudvikling. Kvalitative aspekter ved det lille barns psykomotoriske udvikling Kropslige betingelser og psykomotorisk udviklingsniveau, forhold til egen krop, bevægelsesadfærd/kvalitet, motivation/ nysgerrighed, kontakt/kommunikation, berøring, trivsel, rytme, og mødet med det lille barn (0-3 år) Barnets psykomotoriske styrker og svagheder Ahlmann, Lise (2008): Bevægelse og udvikling, Kbh., Christian Ejlers Forlag, s og Brodin, M. & Hylander, I. (1998): At blive sig selv. Hans Reitzels Forlag, Kbh. Cullberg, J. (2003): Krise og udvikling Hans Reitzels Forlag, Kbh. Kap. 1, 2, 3 og 4 (forskelligt sidetal i forskellige udgaver: f.eks. s ) Gjesing, Gudrun (2004): Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet i dagpleje, børneinstitution og derhjemme, Vejle, Kroghs forlag, s , 75-78, og Kristiansen, S. & Krogstrup, H.K. (1999): Deltagende observation, Hans Reitzels Forlag, Kbh. s og (K) Mortensen, K. V. (2003), John Bowlby: I Fra neuroser til relationsforstyrrelser. Gyldendal. s (K) Møhl, B & Schach, M.: At rumme barnet Winnicott. I Brørup, M, Hauge, L. & Thomsen, U. (2003): Psykologibogen, Gyldendal, Kbh., s Anvende observation som videnskabelig metode Jf. læringsmål 6) for modul 3 Observation med fokus på egen rolle som observatør/deltager og systematisk observation og analyse Stemme, Gisela & Doris V. Eickstedt (2005): Småbørns motoriske udvikling, Tørring, Forlaget KINdeR. Systematik i observationer og beskrivelse af det lille barns psykomotoriske udvikling ud fra begreberne i fagene psykologi og bevægelsesudvikling. Kompendium: Bevægelsesudvikling modul 2, Årgang I alt 82 sider. Bevægelsesudvikling modul 3, Årgang 2010/S. I alt 69 sider. 12

13 Undervisnings- og arbejdsformer: Problembaseret læring Gruppearbejde Vejledning og supervision Logbogsarbejde Hjemmeopgaver Litteraturstudier Skriftlige opgaver 13

14 Fag: Psykologi ECTS-point: 2 At den studerende kan redegøre for udvalgte udviklingspsykologiske begreber og teorier Grundtræk af Sterns interaktionistiske udviklingsteori og dens anvendelse i pædagogisk arbejde i børneinstitutioner Brodin, M. & Hylander, I, (1998): At blive sig selv. Daniel Sterns teori i børnehavens hverdag. Reizel, Kbh. s Jf. læringsmål 1) på modul 3 De udviklingspsykologiske kernebegreber tilknytning og affektregulering belyses og diskuteres relateret til psykomotorisk praksis. Mortensen, K. V. (2003), John Bowlby: I Fra neuroser til relationsforstyrrelser. Gyldendal, s (S) At den studerende kan redegøre for grundlæggende sammenhænge i det lille barns psykomotoriske udvikling Jf. læringsmål 2) på modul 3 Samspillet mellem hjernens modning og det dynamiske samspil mellem omsorgsperson og barn i et tilknytningsperspektiv Hart, S. (2006): Betydningen af samhørighed. 1. udgave. Hans Reitzels Forlag, s og At den studerende kan reflektere over og redegøre for udvalgte teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende det lille barns psykomotoriske udvikling Jf. læringsmål 3) på modul 3 Problematikker i forbindelse med utryg tilknytning og fejlregulering i det affektive system. At den studerende kan anvende observation som videnskabelig metode Jf. læringsmål 6) på modul 3 Stillingtagen til metodens anvendelsesmuligheder samt eventuelle problematikker i forbindelse hermed Kristiansen, S. & Krogstrup, H.K. (1999): Deltagende observation, Hans Reitzels Forlag, Kbh. s (S) Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Problembaseret læring Gruppearbejde 14

15 Fag: Supervisions- og erfaringsgrupper ECTS-point: Supervisions- og erfaringsgrupper har et omfang af 3 ECTS-point i alt igennem uddannelsesforløbet. Disse point hentes fra ECTS-point fra de humanistiske og de psykomotoriske fag På dette modul er supervisions- og erfaringsgruppen knyttet til faget psykomotorisk behandling Relevant litteratur vedr. indhold i Supervisions- og erfaringsgrupper på dette modul, henvises til litteraturen til faget psykomotorisk behandling. At den studerende opnår kompetence til at undersøge, reflektere over og identificere egne og andres mekanismer og dynamik i samspil med enkeltindivider Gruppeøvelser med lærersupervision omkring det at stille uddybende spørgsmål til en problematik Jf. læringsmål 8) på modul 3 Gruppeøvelser der vedrører forholdet mellem øvelsesklient og behandler under anvendelsen af de psykomotoriske undersøgelsesmetoder Jf. litteraturen til psykomotorisk behandling Undervisnings- og arbejdsformer: Gruppearbejde Gruppearbejde uden lærer om særlige emner i tilknytning til undervisningen i psykomotorisk behandling Godkendelse af modulet: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Godkendt praktikopgave 15

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER VÆGTNING 4 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på 1., 3. og 5. semester. Endvidere indgår grundøvelser i det tværfaglige fag anvendt anatomi placeret ved

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 3 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 4 Gældende for forårssemestret 2015

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSESUDVIKLING

FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSESUDVIKLING FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSESUDVIKLING VÆGTNING 5 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget Bevægelsesudvikling på 1., 2. og 3. semester. Faget indgår herudover i de tværfaglige og afspændingspædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Oktober 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 7 Modulets tema Modulet retter sig mod det fysioterapifaglige aspekt

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modul 2 Faglige grundbegreber. Modulbeskrivelse 2

Modul 2 Faglige grundbegreber. Modulbeskrivelse 2 Modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point November 2015 Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 2 Gældende for efterårssemestret

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og

Læs mere

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. August 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. August 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning August 2009 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 8 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle, faglige og personlige kompetencer

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

FAGBESKRIVELSE KLINISK PRAKSIS - BEHANDLING, UNDERSØGELSE OG GRUNDØVELSER

FAGBESKRIVELSE KLINISK PRAKSIS - BEHANDLING, UNDERSØGELSE OG GRUNDØVELSER FAGBESKRIVELSE KLINISK PRAKSIS - BEHANDLING, UNDERSØGELSE OG GRUNDØVELSER VÆGTNING 24 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på 1. 6. semester. Endvidere indgår faget i de tværfaglige

Læs mere

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse 1. 15 ECTS point

Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse 1. 15 ECTS point Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession 15 ECTS point Modulbeskrivelse 1 Gældende fra efterårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august

Læs mere

Træd i karakter. VIA University College. Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Træd i karakter. VIA University College. Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Træd i karakter VIA University College Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle,

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Målet er at du kan beskrive nogle grundlæggende sundhedsfaglige

Læs mere

FAGBESKRIVELSE TEORI OG METODE

FAGBESKRIVELSE TEORI OG METODE FAGBESKRIVELSE TEORI OG METODE VÆGTNING 16 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Teori og Metode er et gennemgående fag i uddannelsen, og der undervises i faget på 1., 2., 3. og 5. semester. Teori og Metode

Læs mere

Kropsterapi og Afspænding

Kropsterapi og Afspænding Kropsterapi og Afspænding Struktur for noter fra behandling og undervisning af individuelle klienter og små hold. Iagttagelser, dialog, tilrettelæggelse, undersøgelse 1 /behandling og øvelser Undersøgelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISKE UNDERSØGELSESMETODER AF BØRN

AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISKE UNDERSØGELSESMETODER AF BØRN AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISKE UNDERSØGELSESMETODER AF BØRN Anette Knudsen, afspændingspædagog, dap. Projektmedarbejder, VIA University College, Videncenter for Børn og Unges Kultur, Adjunkt og studievejleder,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 15 Herning HF

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale

Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 2 20.04 1 (st.) Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 14 Herning HF

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015

Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015 SAM Litteratur / Materiale Introduktion til modul 2 09.11 1 L1.03 Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle, faglige og personlige kompetencer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 13/14 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt B Marie Brønnum

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion Tid Introduktion til modul 2 22.04 1 (st.) Lokale Underviser L1.02 LEZE Studieaktiviteter Selvstændige studieaktiviteter

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Krop og bevægelse i naturen

Krop og bevægelse i naturen Krop og bevægelse i naturen Grethe Sandholm, Pædagog, Lektor, Master i læreprocesser VIA UC Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Mail: gsa@viauc.dk Krop og bevægelse Grethe Sandholm Uderummet Uderummet starter

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012 Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012 Uge Dato Lekt. Lokale Underv. Indhold/Emne Obligatorisk Litteratur 23.4 1 (stam) Uge 17 L1.02 LEZE Introduktion til modul 2 Modul

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 14 Herning HF

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E11v 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modul

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi C Alice Legarth Nutzhorn

Læs mere

Studieplan for Man væv - Modul 2 F216 - Forår 2016

Studieplan for Man væv - Modul 2 F216 - Forår 2016 Studieplan for Man væv - Modul 2 F216 - Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 2 25.04 1 H1.02 Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien i en narrativ tilgang 2

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi 1 Repetition ægte og uægte led i columna Mennesket - Led for led, 2012. S. 68-75 repetition mavemuskler Functional anatomy, 2010, s. 250-255, 280-286 Anatomi 2 -

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Februar 2016 BOMA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. November 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. November 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning November 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 10 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Oktober 2014 BOMA, HGN og JEBA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 2

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra efterårssemestret 2015 Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Tema: Modulet retter sig mod rollen

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Onsdag den 5. oktober kl. 9:30 16:30 Odense Kommune

Onsdag den 5. oktober kl. 9:30 16:30 Odense Kommune Onsdag den 5. oktober kl. 9:30 16:30 Odense Kommune Røde kinder og snavsede fingre Oplæg: Rend og hop i naturen, Lektor, Master i læreprocesser VIA UC Pædagoguddannelsen Peter Sabroe KOSMOS, Nationalt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Daniel Nørby Hundahl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 1010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Tema: Modulet retter sig mod

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Fælles del for alle uddannelsesinstitutioner Studieordningen bygger på: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2009 Institution Grenaa Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Gitte Bjørn

Læs mere

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Fagområdets/modulets titel: Videnskabsteori, projektarbejde og metode Semester:

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 SAMFUNDSUDVIKLING.... 3 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER... 4 DEN SKABENDE VIRKSOMHED... 4 SLÅSKULTUR... 5 FLOW... 5

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

FAGBESKRIVELSE PSYKOLOGI

FAGBESKRIVELSE PSYKOLOGI FAGBESKRIVELSE PSYKOLOGI VÆGTNING 28 ECTS point (inkl. Refleksgrupper) PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 1. 6. semester. Faget skal give den psykologiske basisforståelse og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni, 14/15 Vestegnen

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR OG BEDØMMELSE AF BEVÆGELSESFAGET. : 1. semester: 9 timer til hele holdet 2. semester: 3 timer pr. gruppe

FAGBESKRIVELSE FOR OG BEDØMMELSE AF BEVÆGELSESFAGET. : 1. semester: 9 timer til hele holdet 2. semester: 3 timer pr. gruppe FAGBESKRIVELSE FOR OG BEDØMMELSE AF BEVÆGELSESFAGET Placering K-timer : 1. semester -70 timer 2. semester - 44 timer 3. semester - 4 timer : 118 timer ECTS : 9½ Vejledning : 1. semester: 9 timer til hele

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Konferencen: UD AT MÆRKE VERDEN

Konferencen: UD AT MÆRKE VERDEN Konferencen: UD AT MÆRKE VERDEN Krop imiterer krop Forudsætninger for at udvikle sig motorisk de første 3 år. Oplæg v/ Grethe Sandholm VIA UC Pædagoguddannelsen Peter Sabroe KOSMOS, Nationalt Videncenter

Læs mere