ORGANISERINGSSTRATEGIER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISERINGSSTRATEGIER"

Transkript

1 KONGRESAVIS OKTOBER 2007 ORGANISERINGSSTRATEGIER LO STORKØBENHAVNS ORGANISERINGSGRUPPE HER GÅR DET GODT! Vel har LO-familien mistet medlemmer de sidste ti år, men det er kun godt. Forklaringen er nemlig, at medlemmerne har uddannet sig ud af LO. Medlemstilbagegangen er at betragte som en enestående uddannelsesmæssig succes. Hertil kommer nogle ændringer i befolkningens aldersmæssige sammensætning med flere ældre og færre unge. Sammenlagt lyder denne forklaring går det alt i alt meget godt. Ingen grund til panik. Vi er forsat på sporet. Der er noget om snakken. AC s medlemstal har i år rundet en 1/4 million et tal, der aldrig har været større. Men de gule foreningers medlemstal er de sidste ti år nærmest eksploderet. Det kan ikke Simon Tøgern HK medie og kommunikation, Per G. Olsen DEF Kbh., Claus Jørgensen LO og Anders Laubjerg Metal Hovedstaden. længere bare ties ihjel. LO s medlemmer vil have overbevisende svar på, hvorfor de ikke bare kan nøjes med en fagforening for kun 70 kr. om måneden. Ja, hvorfor kan de ikke bare det? Har du for nylig givet dit teenage-barn et svar herpå? HVORFOR STÅ I FAGFORENING? Stilles dette spørgsmål på generalforsamlingerne rundt om i LObevægelsen, vil de typiske svar fra de typisk over 50-årige mødedeltagere være: - Det sagde min far, at jeg skulle. - Sygekasse og fagforening! Husk min søn altid at få betalt disse to poster. Så vil det aldrig gå dig helt galt her i livet! - Alle andre var medlemmer. - Det skulle man være på min arbejdsplads. Den første dag på arbejde blev jeg opsøgt af tillidsmanden, der spurgte til bogen. Omtrent sådan vil svarene falde. Men sådan er virkeligheden ikke i dag. Der skal mere tungtvejende argumenter på bordet mere agitation og måske også egne erfaringer. I dette forår indrykkede LO i forbindelse med OK-2007 følgende helsides annoncer i aviserne: Sommeren kommer af sig selv. Det gør dine feriepenge ikke. Priserne stiger af sig selv. Det gør din løn ikke. Den første tand kommer af sig selv. Det gør fars barsel ikke. De grå hår kommer af sig selv. Det gør din pension ikke. Globalisering kommer af sig selv. Det gør din uddannelse ikke. Annoncerne var rigtig gode. De forholdt sig alle til, at rigtig mange organiserede LO-medlemmer i dag har glemt, hvorfor de er medlemmer af en fagforening. Men vi har svaret. Svaret er skrevet ned i en pjece, som er skrevet af én af vore dygtige konsulenter. Pjecen kan gratis rekvireres på fagforeningskontoret! Det er godt men det er ikke godt nok. Svaret skal eksistere som en levende og kollektiv erfaring hos den enkelte ude på den enkelte arbejdsplads; i det nære miljø; i fagets, uddannelsens og karrierens nærhed. Spørgsmålet er, om det i dag er tilfældet.

2 ORGANISERING ER MAGT Det handler om organisering. Det handler om magt. Organisering er magt. Magt til at udvikle overenskomsterne. Magt til at skabe kollektive rammer for den enkeltes muligheder. Som en entydig global tendens er det gået den forkerte vej med organisationsgraderne de sidste år. I Østeuropa er fagforeningerne fortsat ved at finde deres egne ben at stå på. Efter officielt at have været en del af magten, er de i dag stort set uden magt og indflydelse. I store europæiske lande nærmer organisationsgraderne sig faretruende små 10%. Det er eksempelvis tilfældet i Frankrig. Organisationsgrader over 50% findes i dag på verdensplan i fem lande: de fire nordiske lande og Belgien. Organisationsgrader på under 20% findes bl.a. i Spanien, Polen, Estland og USA. I Danmark toppede organisationsgraden i midten af halvfemserne på 81%. Siden er den faldet med små 10%. Er der grund til bekymring? Svaret er ja, for faldet er meget større, end de gennemsnitlige tal antyder. Hvor organisationsgraden kun faldt med 2 procentpoint for de årige i årene fra , faldt graden med 14% for de årige i samme tidsrum. I forhold til samfundets vækstområder er organisationsgraden dårligst i vækstsektorerne og bedst i de stagnerende sektorer. LO-fagbevægelsen står unikt stærkt på de områder, hvor blikket er rettet tilbage til fortiden. Rettes blikket mod fremtiden vil LO-fagbevægelsen stå bekymrende svagt om år, som udviklingen tegner sig i dag. Organiseringsgraden internationalt, procent DK UK Norge Tyskland Japan USA Frankrig! En strategi for organisering handler om at opbygge magt; at organisere medlemskabet, så medlemmerne er fagforeningen

3 Organiseringsgraden, tusinde medlemmer LO FTF AC Eksterne (gule, kristelige) I flere år har der været dømt gult ved kopimaskinen. Kopiselskaber, der kalder sig fagforeninger, forventer i indeværende år at øge medlemstallet med lønmodtagere. Johnny Nim fra DLA i Esbjerg regner med inden for de næste ti år at blive den største fagforening i Danmark. I 1969 kæmpede Kristelig A- kasse for at nå medlemmer, så de kunne opfylde kravene til statsanerkendelse. I dag har Kristelig A-kasse medlemmer, og deres såkaldte fagforening har medlemmer. For 10 år siden kendte ingen Det faglige Hus i Esbjerg. I dag har dette hus medlemmer. I 1976 blev ASE oprettet, og fra 2002 begyndte ASE at optage lønmodtagere. ASE har i dag medlemmer. De gule er på 20 år vokset til at udgøre det, der svarer til 15-20% af LO s medlemstal. Bag fremgangen har ligget en satsning med fokus på pris og et tilbud om råd og vejledning indpakket i oversmart marketing, hvor lønmodtageren er reduceret til forbrugeren, der kigger stakken af tilbudsaviser igennem: få de første to måneder i fagforeningen gratis ; meld en ven ind og få en gave og vind en rejse ; her ser du to ens is, den ene dyr, den anden billig, og hvilken én vælger du så, osv. De gule har fået fremgang i takt med, at det faglige medlemskab er blevet individualiseret. De gule har fået fremgang i takt med ændringen fra et fagligt fællesskab, forankret i kollektive overenskomster, til faglig servicering af individualiserede forbrugere. GULE KOPIER I VÆKST VI HAR SEJRET AD HELVEDE TIL GODT Målt på evnen til at udvikle kollektive overenskomster må Kristelig Fagbevægelses mere end 100-årige eksistens siges at have været en fiasko af himmelske dimensioner. Skabt som et alternativ til klassekampen, har dette alternativ endnu ikke resulteret i en eneste overenskomst, som tåler sammenligning med LO-fagbevægelsens opnåede overenskomstresultater. Daværende formand i LO, Thomas Nielsen, kunne med rette på kongressen i 1982, udtale, at vi har sejret ad helvede til godt. Inden for de sidste 15 år er der i LO-overenskomsterne kommet en kollektiv ret til arbejdsmarkedspension, fem feriefridage med fuld løn, løn under sygdom, løn under barsel og barns første sygedag, ret til efteruddannelse, fritvalgs-lønkonto m.m. Kollektive rettigheder, der for mange lønmodtagere har en værdi på over kr. om året. Denne udvikling er ikke sket i kraft af service men i kraft af organisering. De gule har givet os fagforeningshuse, der er leveringsdygtige i service uden overenskomster, service uden fagligt fællesskab og identitet, service uden kollektive rammer for den enkelte, service uden organisering. De gule organiserer ikke medlemskabet. Det er det, LO-fagbevægelsen skal gøre. De gule organiserer ikke medlemskabet. Det er det, LO-fagbevægelsen skal gøre.

4 KRISETEGN I FAGBEVÆGELSEN Demonstration på Dortheavej for Polske håndværkere efter organiseringsprincipperne. Over mange år er medlemskabet af en fagforening blevet mere og mere individualiseret. På den enkelte arbejdsplads kommer det til udtryk ved at overenskomstdækningen er vigende at det er sværere og sværere at få valgt tillidsrepræsentanter at tillidsrepræsentanten er uden klub og overladt til sig selv at tillidsrepræsentanten fungerer som postbud for medlemmerne. På fagbevægelsens skoler kommer det til udtryk ved at der er for få kursister på for mange skoler at interessen for kursustilbudene er vigende På fagforeningskontorerne kommer det til udtryk ved at det enkelte medlem i stigende grad ringer og mailer om råd og vejledning at det enkelte medlem forventer service 24 timer i døgnet at økonomisk kassetænkning har taget over Flere servicetilbud på hylderne er ikke svaret på den vigende organisering Hos det enkelte medlem kommer det til udtryk ved at kontingentet er kommet i fokus og skal have synlig værdi at medlemmet har glemt, hvorfor vedkommende er medlem af en fagforening at medlemmet ikke opfatter sig som foreningsmedlem, men som forbruger af en service LO-fagbevægelsens historiske intentioner var at være et foreningsmæssigt modspil til det borgerlige samfunds forvandling af borgere til forbrugere. Men fagbevægelsen er i gang med at falde i ét med det borgerlige samfund: Krisetegnene kan aflæses i selve sproget: varer på hylderne, kunder i butikken, salg af de rigtige produkter,osv.

5 SERVICEMODELLEN LO-fagbevægelsen har de sidste årtier gjort erfaringer med flere udviklingsstrategier. Langt de fleste erfaringer er gjort med det, som her kaldes servicefagbevægelsen. I servicestrategien sætter fagbevægelsen fokus på service, råd og vejledning. Karakteristisk for den servicerende fagbevægelse er, at den satser på forsikring råd og vejledning gode forhandlere dygtige konsulenter (pjece og andre publikationer) døgnservice kunder i butikken medlemmer som fordels-forbrugere - LO-plus - tilbud, lotteri etc. medie-kommunikation annoncering fokus-grupper medlemshvervning på pris Polerne i servicefagbevægelsen er et professionelt servicerende forbundshus kontra individualiserede forbrugende medlemmer. Det må stå klart for enhver, at det er servicemodellen, som de gule de sidste ti år med stor succes og professionalisme har kopieret. Flere servicetilbud på hylderne er ikke svaret på den vigende organisering, da det netop er den servicerende fagbevægelse, som medlemmerne i dag er fremmede over for og, som de mener ikke er pengene værd. ORGANISERINGSMODELLEN LO-fagbevægelsen har gjort mange erfaringer med organiseringsmodellen. De fleste af disse erfaringer blev imidlertid gjort for mere end 100 år siden. Dansk fagbevægelse blev oprindelig grundlagt på organisering af medlemskabet. Karakteristisk for den organiserende fagbevægelse er, at den satser på det kollektive fællesskab overenskomster faglighed medlemskab af en forening, der - er arbejdspladsbaseret og faglig - søger kollektive løsningsrammer for den enkeltes problemer - søger den enkeltes ejerskab af kollektive overenskomster - søger den enkelte inddraget i løsningerne medlemskab som et netværk i et større netværk lokale ledere TR er som bevægelsens rygrad kommunikation primært gennem netværket medlemskab som et ejerskab af egen uddannelse, udvikling og karriere medlemskab, som hviler på et idégrundlag, der bekender sig til en vision om samfundet Kender vi organiseringsmodellen? Naturligvis. Vi er alle børn af den. Problemet er, at de voksne børn er godt i gang med at glemme disse rødder. De er i gang med at glemme, at magt og indflydelse handler om organisering. Den servicerende fagbevægelse hviler på fordums organisering, fordums resultater, fordums magt. En strategi for organisering handler om at opbygge magt at organisere medlemskabet, så medlemmerne er fagforeningen at blive flere at fagforeningen / medlemmerne vinder sammen. Den servicerende fagbevægelse hviler på fordums organisering, fordums resultater, fordums magt

6 MEDLEMSHVERVNING KONTRA ORGANISERING Der er en verden til forskel mellem at hverve nye medlemmer og at organisere nye og gamle medlemmer. Begge typer medlemmer betaler kontingent, men herefter hører al lighed op. En kampagne, der er bygget op om medlemshvervning, vil ifølge sin egen logik rette sig ind mod den store gruppe af passive fagforeningsmedlemmer og uorganiserede. I kraft af den tidsbegrænsede kampagnes fokus og tilførsel af ressourcer i form af arbejdskraft og penge, vil enhver hvervekampagne resultere i, at der trækkes uorganiserede ind i rækken af passive fagforeningsmedlemmer. Når kampagnen er afsluttet, lyset slukket, og det igen er blevet hverdag, vil den trafik, hvor passive medlemmer siver over i de uorganiseredes rækker, langsomt genstarte, En kampagne, der er bygget op om organisering, er uden deadline. Den er fast arbejde. Hver dag er en 100% kampagne. I organiseringsarbejdet er det ganske klart, at fokus er på at organisere de lokale ledere på arbejdspladsen, med andre ord - arbejdspladsbaseret lederskab. Organisering af medlemskabet går efter toppen og ikke efter bunden ; den går efter netværk; den går efter forbindelseslinierne mellem punkterne mere end efter punkterne selv; den går efter organisationen Organisering Medlemshvervning mere end efter de organiserede. En strategi for organisering går ikke efter kontingentkroner, der kan finansiere endnu flere annoncer i gratisaviser, men efter kollektiv styrke, den går efter fremtidens magt og stiller sig ikke tilfreds med at hvile på fordums styrke. Ledere Aktive medlemmer Passive medlemmer Uorganiserede Fagforeningsfjendtlige TILLIDSREPRÆSENTANTER I LO-fagbevægelsen er der over tillidsrepræsentanter. Overenskomsterne giver dem ret til at gennemgå en TR-uddannelse. For mange sker det imidlertid ikke. I organisering af medlemskabet kunne et af de første mål være, at alle tillidsrepræsentanter uddannes til at være lokale ledere dvs. uddannes til, at de sammen med medlemmerne er fagforeningen tillidsrepræsentanter er mange, men yderligere flere tusinde kunne vælges i henhold til overenskomsternes bestemmelse herom. I organisering af medlemskabet kunne fagbevægelsen sætte sig det mål at få valgt TR er overalt, hvor overenskomsterne giver adgang til det. Mange tillidsrepræsentanter er uden et lokalt netværk i form af en klub eller i form af netværk til andre TR er. I servicefagbevægelsen er dette ikke et problem, idet der fokuseres på individualiserede medlemmer. Anderledes forholder det sig, hvis medlemskabet organiseres som et lokalt fællesskab, der har det mål at vinde gennem medlemmernes aktivitet. Mange tillidsrepræsentanter har glemt agitationen. I servicefagbevægelsen er agitationen afløst af rådgivning og vejledning. Den organiserende fagbevægelse må genopbygge agitationen blandt de lokale ledere. Det handler om organisation at skabe forening i medlemskabet.

7 ERFARINGER FRA UK OG USA Er det os, der skal lære, eller os, der skal belæres? I Skandinavien har vi gennem årtier troet på, at som fagbevægelse er det os, der kan belære andre. Men i såvel USA som i UK er der ud af nederlagets aske høstet fagforeningserfaringer, som vi godt kan tage ved lære af. Allerede i 80 erne blev hele industrier i USA rykket op ved rode. Kødindustrien flyttede fra Chicago-området til midtvestens bibelbælte. Bilindustrien mistede sin koncentration omkring Detroit. Resultatet var en stærkt svækket fagbevægelse. I England oplevede man med Jernladyen The Thatcher Vinter, som reelt sendte den engelske fagbevægelse til tælling. Fordums styrke var forsvundet. Fordums styrke i form af lønmodtagervenlig lovgivning, arbejdsretslige regler og stærke organisationer var forsvundet. Der var ikke andet valg end at genopfinde fagbevægelsen. Fagforbundet SEIU i USA var det første, der lagde en strategi for organisering. Det skete på en kongres i Siden har SEIU øget medlemstallet fra 1 mio. til 1.8 mio. medlemmer. I UK blev det fagforbundet T&G, som i 2005 omdannede hele deres forbund efter organiseringsmodellen. T&G er i dag et forbund, der oser af selvtillid efter vellykkede organiserings- og overenskomstoffensiver inden for så forskellige brancher som rengøring og luftfart. Inden for de brancher, hvor T&G har forfulgt en strategi for organisering, er antallet af overenskomster, antallet af tillidsrepræsentanter og antallet af medlemmer steget. Gennem de sidste to år har fagforeninger i LO Storkøbenhavn besøgt T&G for at undersøge om og i hvilken udstrækning og form de engelske erfaringer kan anvendes under danske forhold. Engelske Organisere ved demonstration i London.

8 TOPPEN MÅ GÅ FORREST I dagens LO-fagbevægelse lever servicemodellen og organiseringsmodellen dør om dør. Den ene dag satses der lidt på gyngerne, den anden dag lidt på karrusellerne. Så forsøger en fagforening inden for et område sig med organiseringsmodellen, medens en anden fagforening på det samme område satser på servicemodellen. Det giver flimmer på skærmen. Skærme med et klart budskab kan sælges, det kan flimmer ikke. Problemet er, at vi er fælles om de vigende organisationsgrader, den vigende overenskomstdækning og den stigende individualisering af medlemskabet. Og løsningen er, at toppen må gå forrest! Toppen må gå forrest med en strategi for organisering af det faglige medlemskab. En strategi for organisering af det faglige medlemskab skal bygges op omkring: at toppen går forrest at det er et tværfagligt anliggende at organisering og overenskomstdækning har en global dimension at organisering og overenskomstdækning hviler på lokale ledere og nærhed at de opsatte mål kan nås og er målbare at det handler om at blive flere (organiserede) at der tilføres de nødvendige ressourcer. LO STORKØBENHAVNS ORGANISERINGSGRUPPE YDERLIGERE INFORMATIONER: Fagforening NNF Blik og Rør Malerne HK DEF TIB Metal Hovedstaden 3F hotel og restauration TL LO Danmark LO Storkøbenhavn Navn Henrik Tonnesen - Formand Allan Leegaard - Faglig sekretær Bo Rosschou - Næstformand Karina Mellerup - Souschef Simon Tøgern Formand Kim Jung Olsen - Souschef Lizette Risgaard Formand Niels Hattesen Faglig sekretær Søren Hallum-Andersen - Organiser Egon Petersen Faglig sekretær Per G Olsen Formand Anders Olesen - Formand Jens Borking Lars Kølle TR Anders Laubjerg - Formand Jan Hendriksen Faglig sekretær Jan Mathiesen - Næstformand Lotte Knudsen (forbund) Lena Haraldsson - Formand Claus Jørgensen Camilla Herdahl Ansvarlig for organisering, projektledelse Aino Vedel LO Storkøbenhavn Camilla Herdahl, Ansvarlig for organisering, projektledelse

LO-dokumentation 2002

LO-dokumentation 2002 LO-dokumentation 2002 December 2002 LO-dokumentation 2002 ISSN: 1600-3411 ISBN: 87-7735-581-4 Varenr: 2128 Udgivet af: Landsorganisationen i Danmark, december 2002 Redaktion: LO. Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

Frontspejlet. For en bedre fremtid for buschauffører. Forbundet af Offentligt Ansatte

Frontspejlet. For en bedre fremtid for buschauffører. Forbundet af Offentligt Ansatte Frontspejlet For en bedre fremtid for buschauffører Forbundet af Offentligt Ansatte Det skal gøres bedre I FOA har vi valgt at kalde dette blad for Frontspejlet. Vi ved godt der ikke er noget i busverdenen

Læs mere

HK-FORHANDLING REDDEDE KARINAS JOB

HK-FORHANDLING REDDEDE KARINAS JOB HK HANDELS BLADET 03I2013 Ansatte inden for butik, kontor og lager REGISTRER DIN E-MAIL OG FÅ SKRÆDDER SYEDE NYHEDSBREVE DIREKTE I DIN INDBAKKE HK-FORHANDLING REDDEDE KARINAS JOB HK HANDELSBLADET STOPPER

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Fællesskab før forskelle

Fællesskab før forskelle Fællesskab før forskelle Lønmodtagerværdier og interesser i forandring Emmett Caraker Laust Høgedahl Henning Jørgensen Rasmus Juul Møberg Fællesskab før forskelle Udgivet af LO og FTF Layout: LO, Pia Seidler

Læs mere

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke FORÅR 2013 Red nakken Støt hovedet Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: Tænk dig om 10 MINUTTER med GF Forsikring 142 millioner på vej til

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Af Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

StyRk den sociale kapital

StyRk den sociale kapital Finansforbundets magasin nr. 9, 2013 Gigantfonde udfordrer bankerne Side 28 StyRk den sociale kapital Når medarbejdere oplever tillid, retfærdighed og et velfungerende samarbejde kan det aflæses direkte

Læs mere

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft?

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? 0 Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? Konklusioner fra undersøgelse af danske fagforeningers udfordringer og forandringskraft Af Trine Schløer, Tor Nonnegaard-Pedersen og Camilla

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan 1. oktober 67. årgang S o c i a l pæ d a g o g e n 12 80 01 90 Grønland har en plan Grønland har en plan SlædetUr Engang imellem skifter børnene og medarbejderne på Uummannaq Børnehjem deres hjem ud med

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16 forbundets magasin nr. 5, 2015 Resultatmål stresser Side 16 Tag ansvar for din karriere Jeg har mødt mange kolleger i sektoren, som tager til takke med det job, de har i dag, og som ikke spekulerer over,

Læs mere