It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE"

Transkript

1 It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

2 II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: Fax: København - hovedkontor Ahlefeldtsgade 16, 1359 København K. Åbningstid: 9-15, mandag dog Århus Møllegade 9-13, 8000 Århus C. Åbningstid: alle hverdage kl Odense Overgade 54, 5000 Odense C. Åbningstid: alle hverdage kl Ålborg Steen Blichersgade 10, 9000 Aalborg. Redaktion: Ansvarshavende: Hanne Lykke Jespersen Teknisk produktion: PROSA. Illustrationer: PROSA Foto: istockphoto.com Tryk: KLS Grafisk Hus

3 0II00I00II Mine ophavsmæssige rettigheder og muligheder som it-professionel. En pjece om ophavsretten, patentloven og international lovgivning og hvilke rettigheder og muligheder du har som it-professionel København november 2003

4 II00I00II Indledning...6 Hovedreglen...6 Hvad er et edb-program?...7 Ansattes ophavsret...8 Hvis udviklingen ikke er en del af arbejdet...8 Stiltiende overdragelse...9 Andre begrænsninger...9 Markedsføringsloven...10 Ikke-ansattes ophavsret...10 (f.eks. konsulenter/freelancere/studerendes) Generelt...10 Studerende...11 Internationalt...13 Hvad beskytter ophavsretten?...13 Patenter, brugsmodeller & opfindelser...13 Patenter...13 Brugsmodeller...15 Opfindelser under ansættelsesforhold...15 Web-design...17 Generelt...17 Multimedie...17 Design af web-sites...17 Hvad er et design?...18

5 0II00I00II Backup/privat kopiering...18 Backup af edb-programmer...18 Privat kopiering...18 Digital kopiering - hvad er lovligt?...19 Generelt...19 Lovlige kopier...20 Ulovlige kopier...20 Edb-programmer...20 Bemærk...20 Programmer mv. til fjernelse af beskyttelse i edb-programmer...21 Generelt...21 Udvikling og brug af programmer under open source licenser...21 Andre open source og Fri software licenser...23 Afslutning...23

6 II0II0I Mine ophavsmæssige rettigheder og muligheder som it-professionel. Indledning Hvilke rettigheder har du som ophavsmand til et it-system med tilhørende dokumentation? Hvis du er studerende, udvikler, freelance-konsulent eller selvstændig, henvender denne pjece sig til dig. Pjecen er skrevet i sommeren Hovedreglen I ophavsretslovens 1, stk 3 står der, at Værker i form af edb-programmer henregnes til litterære værker. De særlige bestemmelser, der omhandler f.eks. musik og billedkunst kan altså ikke benyttes på edb-programmer (læs mere om det under Web-design). Ordet Værker kan tolkes. Edb-programmet skal have værkshøjde for at blive omfattet af ophavretsloven. Værkshøjde kan ikke tolkes entydigt, men normalt kræver det, at det er originalt i den forstand, at det er ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse. Ganske få linier kode eller programmer, som er meget lig andre vil næppe have den fornødne værkshøjde. Et program, der beregner en andengradsligning ud fra standardformler, vil eksempelvis ikke være originalt nok. Hvis du vælger et andet (og måske mere fyldigt) programmeringssprog, vil det næppe heller kunne løfte værkshøjden, f.eks. hvis det nævnte program udvikles i assembler-sprog. Hvis du er ophavsmand til et edb-program med værkshøjde, har du ret til at kopiere, ændre på og sælge programmet. En køber kan ikke foretage kopiering af et program til brug for andre, hvis han kun har købt en enkeltbrugerlicens. Han har dog lov til at tage kopier med henblik på sikkerhedskopiering mv. (se mere under Backup samt Privat kopiering). Det er ulovligt at oversætte programmet til et andet programmeringssprog i erhvervsøjemed. (ophavsretslovens 2).

7 I0II00II Du har også ret til at blive nævnt som ophavsmand i henhold til god skik (ophavsretslovens 3, stk. 1). Men da programmørens navn sjældent nævnes i et edb-program, når det afvikles, har det i praksis ingen betydning. God skik er normalt, at man skriver sit navn i kildekoden. Rettighederne varer som hovedregel i 70 (halvfjerds) år fra ophavsmandens dødsår ( 63). Dog har databaser kun beskyttelse i 15 (femten) år. ( 71). Definitionen af databaser her er indholdet af databasen (altså de data der er i basen), ikke selve databaseprogrammet, som jo i sin form er et edb-program (se afsnittet Hvad er et edb-program?) Værker i form af edbprogrammer henregnes til litterære værke De fleste rettigheder i loven kan fraviges ved aftale. Det er helt normalt i it-branchen, at kunden søger at sikre sig ophavsretten. Normalt får den it-professionelle kompensation for dette ved at modtage (ekstra-) betaling. Ganske mange edb-programmer, især standardprogrammer, sælges uden kildekode. Derimod sælges mange edb-programmer, som specielt er fremstillede til kunden med kildekode. Eventuelt opbevares kildekoden i forseglet tilstand, som så kan benyttes ved f.eks. konkurs, død osv. Hvad er et edb-program? Definitionen i bemærkningerne til loven i 1989 fastslog Et edb-program er en række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form eller på et hvilket som helst medium, som tilsigter direkte eller indirekte at bringe en datamat til at angive, udføre eller opnå en bestemt funktion, opgave eller et bestemt resultat. Der har endnu ikke været sager, hvor det har været nødvendigt for retten at afgøre, om noget er et edb-program eller ej. Du skal være opmærksom på, at programmets grundlæggende algoritme/ide, ikke betragtes som et edb-program. Du kan således ikke få ophavsret til en generel ide om f.eks. et tekstbehandlingsprogram, men algoritmen/ideen kan muligvis patentbeskyttes (mere om dette under patenter). Er man flere om at udvikle et edb-program, er ophavsmanden/mændene den/de personer, som har tilført programmet det originale præg. Standardrutiner og almindeligt programmeringshåndværk giver ingen rettigheder.

8 II0II0I Ansattes ophavsret Ifølge 59 i ophavsretsloven overgår ophavsretten til et edb-program, der er frembragt af en arbejdstager under udførelsen af dennes arbejde eller efter arbejdsgivernes anvisninger til arbejdsgiveren. Hovedreglen er, at har du et almindeligt ansættelsesforhold som funktionær og laver et edb-program, overføres ophavsretten til arbejdsgiveren. Denne regel gælder, hvad enten programmet indgår som en del dit almindelige arbejde, om du har fået det ekstraordinært pålagt fra arbejdsgiveren, om det er lavet inden eller uden for normal arbejdstid, om det er lavet på arbejdsstedet eller hjemme. Reglen tager heller ikke hensyn til, hvem der ejer det udstyr (f.eks. computeren, udviklingsprogrammet osv.) edb-programmet er lavet med. Hvis udviklingen ikke er en del af arbejdet Hvis du derimod er kok eller chauffør, og det ikke indgår i din jobfunktion at lave edb-programmer, og du udvikler et program, uden at arbejdsgiveren har pålagt dig det, tilhører ophavsretten dig. Det samme gælder, hvis du er ansat til at lave edbprogrammer, men udvikler et program, som arbejdsgiveren ikke har givet en instruks om at lave og som ikke ligger inden for det, du normalt laver. Arbejdsgiveren kan ikke kræve retten overført, uanset om du har brugt arbejdsgiverens udstyr til at udvikle programmet med (f.eks. en hjemme-pc), og uanset om programmet er lavet i arbejdstiden. Men det er klart, at hvis du benytter arbejdstiden til at lave arbejde, som er uvedkommende for arbejdsgiveren, kan du risikere andre sanktioner, f.eks. advarsel, fyring og i ekstreme tilfælde bortvisning. Disse grænser bliver selvfølgelig mere og mere flydende, efterhånden som teknikken udvikler sig. En sekretær, der som en del af sit arbejde udvikler en meget avanceret makro til et tekstbehandlingssystem, der benyttes i virksomheden, vil skulle overdrage rettighederne til arbejdsgiveren.. Det skal fremhæves, at den nævnte overdragelse af ophavsretten kun gælder edb-programmer.

9 I0II00II Den ansatte har som udgangspunkt ophavsretten til databaser og multimedia-programmer. F.eks. har journalister ophavsretten til egne kildedatabaser, dog har en Højesteretsdom fra 1978 fastslået, at ophavsretten til databaser vil overgå i det omfang, at indholdet er nødvendigt for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed. Det er en hovedregel, at ophavsrettens overgang til arbejdsgiveren for ikke-edb-programmer (disse jo er undtaget specifikt) er afgrænset af arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed. Det betyder, at ophavsretten til øvrige dokumenter, du fremstiller: dokumentation, brugerhåndbøger, kursusmateriale osv. i det omfang, det ligger inden for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed, også skal overdrages til arbejdsgiveren. Stiltiende overdragelse Hvis du udvikler et program, som du selv har ophavsretten til, uden at gøre arbejdsgiveren opmærksom på, at ophavsretten er din (måske fordi du ikke ved det), kan ophavsretten derved overgå til din arbejdsgiver. Andre begrænsninger Mange udviklere har indbygget særlige klausuler i deres ansættelseskontrakter, som kan lægge yderligere begrænsninger på deres rettigheder. F.eks. ses det tit, at en ansat skal have særlig skriftlig tilladelse fra virksomhedens ledelse til at drive egen virksomhed i fritiden eller til overhovedet at have bierhverv ved siden af. Du skal være opmærksom på, at funktionærlovens almindelige regler (se pjece om dette) forhindrer, at man driver egen virksomhed inden for samme branche som den virksomhed, man er ansat i. F.eks. er det normalt ikke tilladt som konsulent i et it-konsulentfirma, at have en bibeskæftigelse som it-konsulent i sin fritid uden arbejdsgiverens samtykke. Uanset at dette er rettet mod kunder, som virksomheden ikke har pt. Dette kan selvfølgelig fraviges ved aftale med virksomheden. Hvorimod det ikke vil være ulovligt for samme person f.eks. at undervise på en aftenskole i engelsk. Det vil sige, at hvis ikke andet er præciseret Må du: have selvstændigt bierhverv, som ikke er i konkret eller teoretisk konkurrence med din arbejdsgiver, og som ikke hindrer dig i at udføre det arbejde, du er ansat til være ansat i bierhverv, som ikke er i konkret eller teoretisk konkurrence med din arbejdsgiver (f.eks. undervisning på aftenskole).

10 II100II0I Må du ikke: have selvstændigt bierhverv, som er i konkret eller teoretisk konkurrence med din arbejdsgiver, eller som i større eller mindre omfang hindrer dig i at udføre det arbejde, du er ansat til Hvis din arbejdsgiver accepterer dit selvstændige bierhverv, så sørg for at få det skriftligt. Markedsføringsloven Langt de fleste edb-programmers grafiske udformning er beskyttet efter markedsføringslovens regler. Der skal nemlig ikke meget til for at være omfattet af markedsføringslovens såkaldte fremtoningsbeskyttelse. Det forudsætter dog, at der er en konkurrencesituation mellem de to programmer, og at den formodede krænker har haft kendskab til det program, som påstås plagieret. Markedsføringsloven beskytter også erhvervshemmeligheder. Det vil sige oplysninger, som kun en begrænset kreds har kendskab til, f.eks. en særlig original løsning af et bestemt problem eller planer om ny funktionalitet i nye programversioner. Det er ikke tilladt at anvende eller videregive erhvervshemmeligheder i en periode på 3 år efter ansættelsesforholdets ophør. PROSA anbefaler. at du altid kontakter PROSA, hvis du er i tvivl om dine rettigheder på dette område. Ikke-ansattes ophavsret (f.eks. konsulenter/freelancere/studerendes) Generelt Bestemmelsen i 59 gælder kun for et egentligt ansættelsesforhold. Er du tilknyttet en virksomhed som konsulent eller freelancer, hvor du udvikler eller vedligeholder edb-programmer, tilhører ophavsretten som udgangspunkt dig selv. Virksomheden må i princippet bruge produktet, fordi det var jeres begges forventning da I indgik aftalen. Hvis det er en del af aftalen, at du skal udvikle et program, som skal sælges til en bestemt kunde, må du forvente, at virksomheden har ret til at sælge produktet til denne kunde, uden at de derved krænker din ophavsret. Hvis aftalen er, at du skal producere et standardprodukt for, at det kan blive solgt til mange, kan virksomheden gøre det, uden derved at krænke din ophavsret. Blot er det virksomhedens ansvar, at du er bekendt med den forventelige brug af produktet.

11 I0II0110II Hvis du som freelance-konsulent er tæt knyttet til virksomheden, kan du risikere at blive betragtet som ansat. Derved mister du alle dine ophavsmæssige rettigheder. Nogle afgørende faktorer er, hvor længe du har været knyttet til virksomheden, om du får en fast månedlig betaling, eller om I har en prisaftale på de produkter, du leverer. Hvis køber vil være sikker på, at han har ophavsrettighederne, må netop ophavsrettigheder indgå i aftalen med konsulenten/freelanceren. Ellers risikerer køber, at han kun må bruge programmet, ikke ændre, videreudvikle eller kopiere programmet uden ophavsmandens tilladelse. Omvendt må konsulenten/freelanceren sikre sig i de tilfælde, hvor der er tæt forbindelse med køber, hvis han/hun vil være sikker på selv at bevare ophavsretten til de udviklede produkter. Ejer du dit eget firma, tilhører programmet virksomheden. Går dit firma konkurs, tilhører rettighederne boet, som så kan søge at sælge programmet for at tilfredsstille kreditorers krav. Vælger du at starte et nyt firma og udvikle videre på programmet uden aftale med boet, har du overtrådt ophavsretsloven. Studerende. Er du studerende og udarbejder et program i samarbejde med en virksomhed, uden at der foreligger en særlig aftale eller et egentlig ansættelsesforhold, tilhører ophavsretten dig. Det er fastslået i cirkulære nr. 169 af 16/07/1973 om anvendelsen af de studerendes opgaver og deres rettigheder i forbindelse hermed. Dette cirkulære giver yderligere anvisninger til højere læreanstalter omkring de studerendes rettigheder. Er i flere, der sammen laver programmet, tilhører ophavsretten de af jer, der har lavet de originale dele af programmet, som har den fornødne værkshøjde. Laves opgaven i samarbejde med f.eks. en lærer, kan ophavsretten tilhøre alle i fællesskab. Hvis der opnås et økonomisk udbytte af opgaven, skal de studerende have deres del heraf, udmålt efter den enkeltes indsats. Det er skolens opgave at gøre de studerende opmærksom på dette, når skolen indhenter dit samtykke, således at der kan træffes en aftale. For elever ved erhvervsskoler m.v. gælder følgende jf. bekendtgørelse om eksamensordning på erhvervsskolerne mv. (BEK nr 573 af 21/06/1996).

12 Bekendtgørelsen omfatter alle eksaminer og prøver 1. ved uddannelser, der giver grundlag for udstedelse af prøve-, eksamens- og uddannelsesbeviser på erhvervsskoler samt på andre skoler mv., der er godkendt til de pågældende uddannelser eller kurser, medmindre andet er bestemt Eksaminanden har ophavsretten og mod betaling 55. af eventuelle udgifter til materialer, som er anvendt ved prøven, også ejendomsretten til produkter, der fremkommer som resultat af en prøve, jf. dog stk. 2 og 27, stk. 2. Hvis eksaminanden ikke gør ejendomsretten gældende inden for 4 uger, overgår ejendomsretten til skolen. Stk. 2. Hvis prøveforløbet inddrager parter uden for skolen, herunder virksomheder, institutioner mv., aftales det mellem skolen, eksaminanden og tredjeparten, i hvilket omfang skolen, eksaminanden eller tredjeparten under respekt af gældende ophavsretlige regler er berettiget til at anvende de resultater, der fremkommer som et led i prøveforløbet, herunder om eventuelle oplysninger vedrørende tredjepartens forhold, der forekommer i opgaveløsningerne, må offentliggøres. Der er altså ingen tvivl om, at ophavsretten tilhører dig. Du skal huske at kræve ejendomsretten inden for 4 uger efter eksamen. Her kan skolen dog kræve, at du betaler for evt. materialer. Der er dog den undtagelse, at har du inddraget en tredjepart (det kunne f.eks. være en virksomhed, du samarbejder med), skal der laves en aftale med denne om brugen og offentliggørelse. Denne regel ændrer ikke på, at ophavsretten er din, men kan begrænse ophavsretten på visse punkter. En virksomhed kan have givet dig fortrolige oplysninger (f.eks. beregningsregler, interne procedurer osv.), som konkurrenter ikke må få kendskab til. Aftaler, som er åbenlyst urimelige, kan dog tilsidesættes jf. aftalelovens 36. Hvis du som studerende presses til at overgive din ophavsret til skolen f.eks. i forbindelse med karaktergivning, kan en sådan aftale ophæves. Husk, at cirkulærerne kun gælder for de uddannelsesinstitutioner, der er nævnt. Det vil sige, at f.eks. private uddannelser ikke er omfattet. Men der hersker ikke tvivl om, at ophavsretten tilhører dig, med mindre andet er aftalt, idet du jo ikke har et ansættelsesforhold til skolen. II120II0I

13 I0II0130II Internationalt Ophavsretten er internationalt anerkendt via en række konventioner og EU-direktiver. Reglerne gælder, hvis du har lavet edb-programmer i de lande, som er omfattede, ligesom du selvfølgelig ikke må krænke rettigheder, som tilhører udenlandske virksomheder eller programmører. Hvad beskytter ophavsretten? Ophavsretten beskytter alene den måde, hvorpå en funktion er programmeret. Selve ideen bag funktionen er ikke beskyttet og vil således kunne anvendes i et nyt program, uden at dette er i strid med ophavsretslovgivningen. Det er kun kildekoden, der er beskyttet. Den må til gengæld hverken bruges til salg, kopiering eller videreudvikling. Det er helt tilladt at lade sig inspirere af andre programmer, også til at lave programmer, som løser nøjagtig samme problem. Men det er altså ikke tilladt at løse problemet på samme eller næsten samme måde ved at plagiere programkode og struktur. Patenter, brugsmodeller & opfindelser Patenter Patentreglerne vedr. edb-programmer er under ændring. EU har godkendt et direktiv, som tillader softwarepatenter under særlige omstændigheder. Dette er pt. ikke implementeret i dansk lovgivning, men forventes at blive det i efteråret Derfor bør du sikre dig, at du har seneste udgave af denne pjece. Du kan få pjecen på eller ved at kontakte PROSA. Nedenstående er gældende dansk lovgivning.

14 II140II0I Patentloven 1 Stk 1. Den der har gjort en opfindelse, som kan udnyttes industrielt, eller den, til hvem opfinderens ret er overgået, har i overensstemmelse med denne lov ret til efter ansøgning at få patent på opfindelsen og derved opnå eneret til at udnytte denne erhvervsmæssigt. Stk 2. Som opfindelser anses især ikke, hvad der alene udgør 1) opdagelser, videnskabelige teorier eller matematiske metoder. 2) Kunstneriske frembringelser 3) Planer, regler eller metoder for intellektuel virksomhed, for spil eller erhvervsvirksomhed eller programmer for datamaskiner. 4) Fremlæggelse af information. Stk 3. Hardware udviklet til computere, f.eks. printer, skærme, tilbehørskort, kan således patenteres uden problemer. For så vidt angår edb-programmer der alene udgør programmer for datamaskiner kan ikke patenteres. Men dine edb-programmer kan patenteres, hvis de indgår som et led i en opfindelse. Et edb-program, der styrer en robot, der fremstiller dele til biler, kan patenteres som en del af den samlede opfindelse. Normalt kan programmet i dette tilfælde ikke patenteres som en helhed, den centrale algoritme i programmet kan være patenterbar, hvorimod man næppe vil kunne patentere brugerfladen eller de dele af programmet, som ikke er særlige. Hvis vi i det ovennævnte eksempel forestiller os, at robotten via et program kan føle, om der er fejl på et emne, kan denne algoritme formentlig patenteres, hvorimod brugerfladen til start og stop af robotten næppe kan. Der patenteres dagligt talrige edb-programmer. I USA, hvor edb-programmer kan patenteres, udstedes der særligt mange patenter. Det betyder i praksis, at du skal sikre dig grundigt, hvis du ønsker at eksportere programmer til f.eks. USA, idet dit program kan indeholde patenterede elementer, som vil krænke et amerikansk patent. Patenter gælder normalt i 20 (tyve) år.

15 I0II0150II Patent- og Varemærkestyrelsen foretager al patentering i Danmark. Yderligere oplysninger om, hvorledes du kan patentere dine opfindelser, kan findes på Brugsmodeller En brugsmodel er et såkaldt lille patent. Der er dog en række væsentlige forskelle på brugsmodeller og patenter. Gyldigheden er kun 10 år mod 20 år for et patent, og så stilles der ikke så store krav til opfindelsens nyhedsværdi, som for patenter. Patent- og Varemærkestyrelsen registrerer brugsmodeller i Danmark. Yderligere oplysninger om, hvorledes du kan opnå dette for dine opfindelser, kan findes på Brugsmodeller er omfattet af samme regelsæt som patenter. Opfindelser, der alene udgør programmer for datamaskiner, kan således ikke opnå brugsmodelordning. Jf. ovenstående afsnit. Fordelen ved at benytte brugsmodelordningen er, at den er billigere, lettere og hurtigere at opnå, idet den ikke kræver så stor værkshøjde. Ulempen er at den kun gælder i 10 år, og at den ikke anerkendes i en række lande. Opfindelser under ansættelsesforhold Hvis du opfinder noget under et ansættelsesforhold, gælder Lov om arbejdstageres opfindelser (kaldet opfinderloven). Da en studerende ikke har et ansættelsesforhold på sin skole, er loven ikke gældende for studerende, der opfinder noget på studiet eller i fritiden. Af samme årsag er den heller ikke gældende for freelance-konsulenter, som jo ikke er ansat, men blot har en aftale om at levere noget arbejde. En opfindelse er noget, som kan patenteres eller registreres som brugsmodel. (se ovenstående afsnit om Patenter og Brugsmodeller). Opfindelser, der alene udgør programmer for datamaskiner, vil ikke være omfattet. En særregel siger, at lærere og andet videnskabeligt personale ved universiteter og andre højere læreanstalter ikke er omfattet. De har den fulde ret til de opfindelser, de selv har opfundet, medmindre andet er bestemt af anden lov eller følger af en aftale. 1, stk. 3. Loven fastslår, at hvis man opfinder noget, som må anses at være nået gennem tjenesten, og som falder ind under virksomhedens arbejdsområde, er arbejdsgiveren berettiget til at kræve retten til opfindelsen overdraget for et eller flere lande. Samme ret har arbejdsgiveren, selvom opfindelsen ikke falder ind under hans virksomheds arbejdsom-

16 II160II0I råde, hvis opfindelsen angår en opgave som virksomheden har stillet. ( 5). I alle andre tilfælde tilhører retten arbejdstageren. ( 3) Arbejdstageren er forpligtiget til straks at underrette arbejdsgiveren med angivelse af sådanne oplysninger, at arbejdsgiveren er i stand til at bedømme opfindelsens betydning ( 6). Arbejdsgiveren har herefter 4 måneder til at beslutte, om han ønsker at overtage opfindelsen eller ej ( 7). Arbejdsgiveren er forpligtiget til at give dig en rimelig godtgørelse for din opfindelse ( 8), medmindre værdien af opfindelsen ikke overstiger, hvad der måtte forudsættes, at du skulle præstere i jobbet. Arbejdsgiveren kan ikke i din kontrakt aftale sig fra at give dig kompensation efter denne lov. Hvis du søger om patent eller brugsmodelregistrering op til 6 måneder efter din fratrædelse, skal du oplyse arbejdsgiveren om dette samt bevise, at opfindelsen ikke er gjort i forbindelse med tjenesten. Kan du ikke bevise dette, tilhører retten til opfindelsen din tidligere arbejdsgiver ( 9). Denne 6 måneders frist kan efter aftale i din ansættelseskontrakt udvides til maksimalt et år. Aftaler, der rækker udover 1 år efter ansættelsens ophør, er ugyldige ( 10). Hvis du ikke har et fast ansættelsesforhold (f.eks. freelancekonsulent/studerende) eller er lærer/videnskabeligt personale (jf 1 stk 3), tilhører retten til opfindelsen dig, med mindre andet er aftalt mellem parterne. Du har en meget stor forpligtigelse, hvis du mener at have gjort en opfindelse, mens du er ansat. Du skal informere din virksomhed detaljeret om opfindelsen og overdrage rettighederne, hvis de måtte ønske dette. Arbejdsgiveren vurderer, om en opfindelse falder ind under reglerne eller ej, med mindre det er helt åbenlyst, at den ikke gør det. F.eks. vil en programmør hos et advokatfirma, der opfinder en ny type ventilator til stalde, formentlig ikke skulle oplyse advokatfirmaet om sin opfindelse. Men er den pågældende programmør ansat i en virksomhed, der fremstiller eller kunne tænkes at fremstille ventilatorer til stalde, skal han/hun oplyse dette i henhold til opfinderloven.

17 I0II0170II Web-design Generelt Web-design adskiller sig på nogle punkter fra design af almindelig brugerflader til et program. De mest markante punkter er multimedie-muligheder (som selvfølgelig også er mulige i almindelige programmer, men sjældent benyttes) og det forhold, at almindelige programmer ofte designes ud fra en standardbrugerflade (f.eks. programmer til Windows) og derfor har stor lighed med hinanden. Et web-design derimod er noget særligt for at give kunden en unik fremtræden. Multimedie. I multimediebegrebet ligger blandingen af forskellige medier f.eks. lyd, billede osv. Her skal du være opmærksom på, at billeder/video og musik, som er taget/komponeret af andre er ophavsretsligt beskyttet. Har du således ikke ophavsretsmandens tilladelse til brug, er dette ulovligt og kan medføre straf - bøde eller fængsel op til 1 år samt betaling af erstatning og godtgørelse til den, som har ophavsretten. Disse sanktioner er relativt hårde, og PROSA opfordrer dig til at tage dem meget alvorligt. Komponerer du selv musikken, eller tager du selv billeder til din web, er disse omfattet af de almindelige regler for ophavsret. Dette beskrives ikke nærmere i denne pjece. Yderligere information om rettigheder til musik og billeder kan fås via COPYDAN. (www.copydan.dk) samt KODA (www.koda.dk). Udvikling af multimedia-programmer giver ikke pr. automatik arbejdsgiveren ret til ophavsretten til de programmer, den ansatte udvikler. Her er rettighedsforholdet som for journalister. Ophavsretten kan i visse tilfælde overgå til arbejdsgiveren, men det er ikke udgangspunktet. Design af web-sites Selve designet af en web-site, kan formentlig ikke beskyttes (jf. nedenstående om design-beskyttelse og registrering), men det vil normalt være omfattet af markedsføringslovens generelle regler, som forbyder plagiering af andres arbejde. Det betyder, at du ikke uden tilladelse, må benytte andres design/ideer mv. Uanset at deres design er offentliggjort på internettet og dermed let at kopiere. Det kan derimod være tilladt at benytte mindre dele af et andet design, f.eks. en knap eller en særlig streg osv. Grænsen er flydende og der kan være kort afstand mellem inspiration og ulovlig plagiering. Vær opmærksom på, at dette også gælder udenlandske web-sites, da ophavsretten i sin natur er international. Du kan få en oversigt over hvilke lande, der er omfattet via

18 II180II0I Samrådet for ophavsret (www.ophavsret.dk ). Hvad er et design? Et design er formgivningen og udseendet af et produkt. Et design kan beskyttes ved henvendelse til Patent- og Varemærkestyrelsen. Yderligere oplysninger om hvorledes du kan beskytte dit design, kan findes på Designbeskyttelse kan ikke opnås på edb-programmer. De er specifikt undtaget jf. designlovens 2, stk. 2. Om web-design falder inden for lovens område er tvivlsomt. Men designet kan jo også benyttes af virksomheden til produkter og kan designbeskyttes i den forbindelse. Markedsføringslovens generelle regler om god markedsføringsskik mv. forhindrer, en tredjemand at kopiere dit design i kommercielt øjemed. Backup/privat kopiering Backup af edb-programmer Det er (selvfølgelig) tilladt at tage backup (sikkerhedskopiering) af programmer, som man har købt, lejet eller på anden måde er den retmæssige ejer til. Ligeledes må en leverandør af it-drift også tage backup af et program, som kunden retmæssigt ejer.( 36 stk. 2). Backuppen må selvfølgelig ikke bruges til videredistribution (f.eks. kopiering) af programmet til tredje mand, eller til at mangfoldiggøre programmet med eller i øvrigt til brug udover, hvad der er aftalt mellem parterne. F.eks. må man ikke benytte backuppen til at lægge ind på en parallel maskine og dermed fordoble antallet af samtidige brugere, med mindre dette er specifikt aftalt. Det er derimod tilladt at ændre i et købt program, hvis der er driftsmæssige årsager til dette. F.eks. at man ønsker at rette fejl, interface med andre programmer osv. Den viden, man opnår, må dog ikke misbruges ( 36 stk. 1). Det er desuden også er tilladt at besigtige, undersøge eller afprøve edb-programmet for at fastslå hvilke ideer og principper, der ligger til grund for de enkelte elementer i programmet, hvis dette sker i forbindelse med sådan indlæsning, visning på skærm, kørsel, overførsel lagring eller lignende af programmet, som vedkommende er berettiget til at udføre ( 36 stk.3). Dette tillader også dekompilering af programmet under de ovenfor nævnte betingelser. Privat kopiering Nedenstående er sakset fra Kulturministeriets hjemmeside

19 I0II0190II Digital kopiering - hvad er lovligt? Folketinget har i december 2002 vedtaget en ændring af ophavsretsloven. Ændringerne er sket på baggrund af det såkaldte Infosoc-direktiv fra EU. Fra og med den 22.december 2002 gælder der derfor følgende regler for privat kopiering af musik-cd er og dvd-film. Kulturministeriet og Forbrugerrådet har udarbejdet denne kortfattede information om reglerne. Generelt Ifølge ophavsretsloven må du udelukkende tage såkaldte digitale kopier af fx cd er og dvd-film, hvis det er til personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand. Digital kopiering vil eksempelvis sige kopiering ved hjælp af cd- og dvd-brændere samt downloading fra internettet. Det er dog forbudt at omgå kopispærringer for at fremstille kopier. Du må under alle omstændigheder heller ikke fremstille en kopi på grundlag af et ulovligt forlæg, fx en kopi af en ulovligt kopieret cd.

20 II200II0I Lovlige kopier Du må gerne: Kopiere et værk, som ophavsmanden selv har givet tilladelse til at kopiere Kopiere en original cd/dvd lånt af en ven Kopiere en cd/dvd lånt på biblioteket Kopiere en cd og spille den til en privat fest (også hos andre) Kopiere en cd og lytte til den på kontoret på din arbejdsplads Kopiere en cd/dvd til bilen, sommerhuset, båden og til din discman eller mp3-afspiller Kopiere værker til personlig brug hentet på nettet, når værket er lagt ud med ophavsmandens samtykke Omgå eller bryde en kode eller kryptering på fx en dvd-film, en musik-cd eller netradio i det omfang, det er nødvendigt for at kunne se filmen eller lytte til musikken privat. Det er fx ikke ulovligt, at du bryder kryptering på en dvd, hvis det er nødvendigt, for at du kan afspille dvd en på din private pc ved hjælp af fx et Linuxstyresystem Bryde en dvd-regionskode Ulovlige kopier Du må ikke: Kopiere en kopi af en cd/dvd, når du har fået kopien fra andre Kopiere værker hentet på nettet, når værket er lagt ud uden ophavsmandens samtykke Forære en kopieret cd/dvd væk Udlåne, bytte eller sælge en kopieret cd/dvd Videresende et digitalt leveret værk via din . Bryde en kopispærring med henblik på fremstilling af en kopi af musik-cd en eller dvd-filmen. Edb-programmer Ovenstående regler gælder ikke for edb-programmer, herunder computerspil. Her må du ikke foretage kopiering til personlig brug, men derimod kun nødvendig brugs- og sikkerhedskopiering. Det er ikke forbudt at omgå kopispærringer, der beskytter edb-programmer. Bemærk Selv om det kun er kort tid siden denne omtalte ændring, er der allerede lovændringer undervejs igen. Kulturministeren har den 8 oktober 2003 fremsat forslag i Folketinget om ændring af Ophavsretsloven ((lovforslag L17). Forslaget vil blandt andet medføre, at der

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

IMMATERIALRETTIGHEDER

IMMATERIALRETTIGHEDER IMMATERIALRETTIGHEDER I. IMMATERIALRETTIGHEDER Immaterialret er en samlebetegnelse for en række lovbestemte enerettigheder til såvel praktisk som økonomisk betydningsfulde immaterielle goder. At noget

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Retsbeskyttelse af aktiver

Retsbeskyttelse af aktiver Retsbeskyttelse af aktiver Copenhagen IT University, 17 November 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til næste gang Forbered Sø- og Handelsretsafgørensen V0040010-KS (13/9-05) 2 Retsområderne

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

Lånereglerne og konsumptionsreglerne

Lånereglerne og konsumptionsreglerne Lånereglerne og konsumptionsreglerne Indledning Hvad beskyttes? Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Litterære og kunstneriske værker nyder ophavsretlig beskyttelse. Kravene for at udgøre

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Indledning Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Pensum: Immaterialret, Schovsbo og Rosenmeier, 1. udg. Ophavsretten beskytter litterære og kunsteriske værker. Kun et værk, hvis originalitetskravet

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Formål Børneintra skal erstatte megen af den tidskrævende papirkommunikation der er imellem pædagoger og forældre. Det betyder mere tid og fere ressourcer

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011

Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011 Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011!"#$%&'( )*+& 19:15 21:20 Foredrag 21:20 21:30 Spørgsmål /diverse FOTOGRAFENS JURA AGENDA 21:30 Indlægget slutter /

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Spørgsmål 1 Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer Eksemplarfremstillingsretten

Spørgsmål 1 Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer Eksemplarfremstillingsretten Spørgsmål 1 Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer Eksemplarfremstillingsretten Indledning Retsgrundlag Pensum: IT-retten, 2. udg. Udg.pkt.: Edb-programmer kan ikke patenteres, jf. patentlovens 1,

Læs mere

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure Immaterielle rettigheder Et kompendium af Henrik Kure Christian Ejlers Forlag København 2005 v20_immatv(4_korr).indd 3 18/07/05 10:37:43 Immaterielle rettigheder 1. udgave, 1. oplag Typografi, sats og

Læs mere

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor.

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor. Nyhedsbrev IP & Technology Stay away from my font! Beskyttelse af skrifttyper 1. Introduktion Det er i sagens natur ikke muligt at få eneret til bogstaver, tal eller grammatiske tegn som sådan, men en

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE Ansættelseskontrakter FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE København juli 2008 II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne INFOPAQ - HVAD GÅR SLAGSMÅLET UD PÅ? Infopaqs indscanningsproces: Manuel registrering i elektronisk database Scanning af artikler TIFF-fil

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa IPR i Kina 2012 Advokat Mikkel Friis Rossa Kina - IPR > Ikke kun et spørgsmål om kopiering Kopiprodukter er ikke den største udfordring på IPR området i forbindelse med etableringen af en udenlandsk virksomhed

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

0. Formål 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

0. Formål 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER Dette er en uofficiel dansk oversættelse af GNU Free Documentation License. Denne oversættelse er ikke offentliggjort af Free Software Foundation og er ikke en juridisk beskrivelse af forhold, der gør

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Indledning Værker Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret.

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Har vi en aftale? Rettigheder, kontrakter og faldgruber. BørsenMikro. Den 3. november 2008. Advokat Peter Lind Nielsen

Har vi en aftale? Rettigheder, kontrakter og faldgruber. BørsenMikro. Den 3. november 2008. Advokat Peter Lind Nielsen Har vi en aftale? Rettigheder, kontrakter og faldgruber BørsenMikro Den 3. november 2008 Advokat Peter Lind Nielsen Aftaler er det så svært Aftale Tilbud + Accept = Aftale Men så er der al det ind imellem!

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

ANSÆTTELSES KONTRAKTER

ANSÆTTELSES KONTRAKTER 01010000 01010010 01001111 01010011 01000001 ANSÆTTELSES KONTRAKTER Forbundet af It-professionelle Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Patentdomstolen EU-valg 2014

Patentdomstolen EU-valg 2014 Patentdomstolen EU-valg 2014 Et forsigtigt og høfligt (men klart) nej tak Ingeniørhøjskolen i Aarhus, 22. maj 2014 Carsten Agger, IT-Politisk Forening Præsentation Medlem af IT-Politisk Forening, itpol.dk

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Rettighedsudvalget. Hvad er ophavsret og piratkopiering? Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser:

Rettighedsudvalget. Hvad er ophavsret og piratkopiering? Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser: Rettighedsudvalget Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser: Hvad er ophavsret og piratkopiering?... 1 Det må du gerne / det må du ikke... 2 Hvordan opstår piratkopiering... 2 Generelle gode

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere