CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED"

Transkript

1 CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen bliver der sammenlignet mellem de chauffører og lagerarbejdere og de u generelt. Det vil sige, at sammenligningen ikke kun sker i forhold til de u, der er ansat i samme branche som de chauffører og lagerarbejdere. Nedenfor bliver anvendt begreberne stabilitet og mobilitet. Med stabilitet bliver der i teksten ment, at en person er forblevet i beskæftigelse i samme branche fra 1/ til 1/ Med mobilitet er der ment, at en person er forblevet i beskæftigelse, men hvor personen har skiftet branche. For de chauffører viser der sig i analysen et billede af, at de: har en meget høj andel af fuldt beskæftigede, har en meget lille andel, der i 1999 var ledige mere end 4 måneder, har en meget høj andel af de 25 til 59 årige, der er i beskæftigelse, har en høj stabilitet i forhold til de øvrige r, mens mobiliteten var på niveau med de øvrige r. Det medfører, at udstødningen fra beskæftigelse er meget lav for de chauffører. For de lagerarbejdere viser der sig i analysen et billede af, at de: har en højere andel af fuldt beskæftigede end de u, og de har en lavere andel, der i 1999 var ledige mere end 4 måneder, har en meget høj andel af de 25 til 59 årige, der er i beskæftigelse, har en lav stabilitet i forhold til de øvrige r, mens mobiliteten var klart højere end de øvrige r. I forhold til de u var de lagerarbejdere således meget bedre til at fastholde deres beskæftigelse, primært fordi de bedre var i stand til at blive beskæftiget i en ny branche. U:\Transport\Faglærte chaufførers og lagerarbejderes ledighed.doc

2 2 CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Ledigheden for chauffører og lagerarbejdere Dette afsnit beskriver ledigheden for personer med forskellige typer af. Fokus er på de to r som chauffør eller lagerarbejder. De øvrige r er delt op i tre kategorier: U, Øvrige og r. I analysen bliver der sammenlignet mellem de forskellige sgrupper. Denne sammenligning sker således mellem de chauffører og lagerarbejdere i forhold til grupperne af henholdsvis alle de u, alle de øvrige og alle med en videregående. For at give et overblik over antallet af personer i de fem kategorier af r, er der i tabel 1 vist antallet af personer mellem 15 og 59 år i arbejdsstyrken per 1/ for de forskellige r. Tabel 1. Antal personer med forskellige typer per 1/ Uddannelse U Øvrige I alt Antal I tabel 1 ses det, at der i starten af 2000 var ca chauffører, mens der var ca lagerarbejdere. Derudover var der lidt over 1 mio. u, lidt under 1 mio. øvrige og ca personer med en videregående. Ledigheden for personerne i de fem skategorier kan opgøres på forskellige måder. Nedenfor er personerne inddelt efter hvor lang tids ledighed, de har haft i løbet af året. Hvis en person har haft 0 måneders ledighed, svarer det til, at personen har været fuldtidsbeskæftiget i hele året. Tabel 2 viser, hvordan disse personer var fordelt med hensyn til deres ledighed.

3 3 Tabel 2. Antal personer i arbejdsstyrken mellem 15 og 59 år primo 2000 fordelt efter varigheden af deres ledighed i løbet af U Øvrige 0 måneder 86,5% 76,9% 80,7% 80,7% 84,3% 1-3 måneder 9,3% 15,8% 11,3% 12,8% 10,5% 4-6 måneder 2,9% 4,2% 4,4% 3,7% 2,9% 7-9 måneder 0,8% 1,5% 2,0% 1,6% 1,3% måneder 0,3% 1,3% 1,6% 1,1% 1,0% Anmærkning: Varigheden af ledighed er opgjort ud fra personernes ledighedsgrad i Tabel 2 viser, at chauffører i forhold til de øvrige r har den højeste andel, der er fuldt beskæftigede dvs. med en ledighedsgrad på 0 måneder. Derimod har lagerarbejdere den laveste andel fuldt beskæftigede med ca. 77 pct. mod de og us ca. 81 pct. En analyse af de bagvedliggende tal viser imidlertid, at der for de årige u er en uforholdsmæssig lille ledighedsgrad i forhold til de øvrige aldersgrupper af u. En grund til det er, at der er en del studerende med erhvervsarbejde, som tjener nok til at blive indregnet i arbejdsstyrken som beskæftiget, og som bliver regnet som u, da de ikke har afsluttet deres. Tabel 3 nedenfor viser fordelingen af de årige personer i arbejdsstyrken med hensyn til deres ledighedsgrad igennem Tabel 3. Antal personer i arbejdsstyrken mellem 25 og 59 år per 1/ fordelt efter deres ledighedsgrad i U Øvrige 0 måneder 88,3% 78,3% 76,0% 81,1% 84,0% 1-3 måneder 8,1% 14,2% 13,7% 12,5% 10,7% 4-6 måneder 2,3% 4,0% 5,5% 3,6% 2,9% 7-9 måneder 0,9% 1,9% 2,6% 1,6% 1,4% måneder 0,3% 1,6% 2,2% 1,1% 1,0% I tabel 3 er billedet anderledes end i tabel 2. Nu er det kun ca. 76 pct. af de u, som var fuldt beskæftigede i løbet af 1999, mens andelen for lagerarbejdere var ca. 78 pct. og for chauffører ca. 88 pct. Personer med en videregående har ca. 84 pct. i fuld beskæftigelse. Procenterne kan oversættes til, at tre ud

4 4 af fire u var i fuld beskæftigelse, mens der for lagerarbejderne var otte ud af ti i fuld beskæftigelse og for chaufførerne var ni ud af ti i fuld beskæftigelse. Tabel 3 viser, at specielt de chauffører har en meget høj grad af fuld beskæftigelse, og at både lagerarbejderne og chaufførerne har en højere grad af fuld beskæftigelse end de u. En anden måde at opgøre rnes effekt på ledighedsrisikoen er ved at måle hvor stor en andel af personerne med en given, der har været ledig i mere end fire måneder. Tabel 4 viser andelen af 25 til 59 årige personer i arbejdsstyrken, der har været ledige længere end fire måneder i forhold til andelen for de u. Tabel 4. Den relative andel af årige personer med mere end fire måneders ledighed i 1999 i forhold til den tilsvarende andel for de u. U Øvrige Andel 3,6% 7,5% 10,3% 6,4% 5,3% I forhold til 34,6% 73,0% 100,0% 62,5% 51,6% u Tabel 4 viser, at andelen af lagerarbejdere med mere end fire måneders ledighed er ca. 7,5 pct. Derimod har chaufførerne kun en halvt så stor andel med ledighed længere end fire måneder. Tallene i tabel 4 svarer til, at for hver ti u, der er ledige længere end fire måneder, så vil der forholdsmæssigt være syv lagerarbejdere og seks øvrige, der er ledige mere end fire måneder. For videregående r er der fem, mens der forholdsmæssigt kun vil være tre chauffører, som er ledige længere end fire måneder for hver ti ledige u. Fra tabel 4 ses det, at der i forhold til de u er en klart mindre andel af chaufførerne og lagerarbejderne, som er ledige i længere end fire måneder.

5 5 Skift af branche for chauffører og lagerarbejdere mv. I dette afsnit vil fokus være på: 1) hvor stabil er beskæftigelsen for de forskellige typer? 2) hvor mobil er arbejdskraften for de forskellige typer? 3) hvor stor er udstødningen fra beskæftigelse for de forskellige typer? En stabil beskæftigelse er her defineret ved, om en person har bibeholdt sin beskæftigelse i samme branche inden for et år. Mobiliteten er her defineret ved, at en person har bibeholdt sin beskæftigelse, men i en ny branche, og udstødningen fra beskæftigelse er her defineret ved, at en person er gået fra at være beskæftiget til at være enten ledig eller uden for arbejdsstyrken. I data er der mulighed for at følge de enkelte personers branchestatus per 1/ og 1/ Der kan f.eks. opstilles 4 muligheder for ændringer i branchestatus. Disse er vist nedenfor i boks 1. Boks 1. Kategorier for brancheskifte 4 kategorier for brancheskifte 1. Beskæftiget 1/ og blevet i samme branche til 1/ Beskæftiget 1/ og 1/1-2001, men i en ny branche 3. Beskæftiget 1/1-2000, men uden for branche 1/ Uden for branche per 1/ Til boks 1 skal det bemærkes, at "uden for branche" både dækker over arbejdsløse i arbejdsstyrken samt personer, der er uden for arbejdsstyrken f.eks. førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, studerende eller på orlov m.v. Dertil kommer et forholdsvist lille antal beskæftigede, hvor der ikke er registreret en branche. Derudover skal det bemærkes, at den anvendte brancheafgrænsning er en branchegruppering med 145 brancher. Tabel 5 nedenfor viser hvor stor en del af personerne mellem 25 og 59 år, der var i beskæftigelse, eller var enten ledige eller uden for arbejdsstyrken den 1/

6 6 Tabel 5. Andelen af personer mellem 25 og 59 år, der den 1/ var i beskæftigelse eller var ledige/uden for arbejdsstyrken, fordelt på styper. U Øvrige Andel beskæftigede 95,3% 92,4% 70,6% 87,4% 84,5% Andel ledige og uden for 4,7% 7,6% 29,4% 12,6% 15,5% arbejdsstyrken Anmærkning: Den relativt høje andel af personer med en videregående, som er uden for arbejdsstyrken, skyldes bl.a., at der er en række personer over 25 år, der har en bachelor grad, men som endnu ikke har afsluttet n eller er kommet i arbejde. Tabel 5 viser, at de chauffører og lagerarbejdere har den højeste andel af beskæftigede. Andelen af de u i beskæftigelse er derimod klart den laveste. For de u er en ud af tre mellem 25 og 59 år enten ledig eller uden for arbejdsstyrken. Tilsvarende er det blot en ud af tyve af de chauffører og under en ud af ti lagerarbejdere, der er enten ledige eller uden for arbejdsstyrken. For de øvrige er en ud af otte enten ledig eller uden for arbejdsstyrken. I tabel 5 ses det altså, at det er en meget lille andel af de chauffører og lagerarbejdere, der er enten ledige eller uden for arbejdsstyrken. Det er også interessant at undersøge, hvordan stabilitet, mobilitet og udstødning var for de personer, der var i beskæftigelse den 1/ Dette er gjort i tabel 6 og 7. Tabel 6 nedenfor viser, hvordan ændringerne i branchestatus var for de forskellige r fra 1/ til 1/ for de personer, der var i beskæftigelse den 1/ Ændringerne i branchestatus er en af følgende tre muligheder: 1) Personen forblev i beskæftigelse i samme branche året efter. 2) Personen forblev i beskæftigelse året efter, men i en anden branche. 3) Personen røg ud af beskæftigelse og over i ledighed eller ud af arbejdsstyrken.

7 7 Tabel 6. Skift i branchestatus fra 1/ til 1/ for alle personer mellem 25 og 59 år, der var i beskæftigelse den 1/ U Øvrige Vid. 1. Forblev i beskæftigelse i samme 84,7% 75,8% 79,0% 83,7% 83,5% branche året efter 2. Forblev i beskæftigelse året 12,4% 19,5% 13,6% 12,3% 13,1% efter, men er beskæftiget i en anden branche 3. Er gået fra beskæftigelse til 2,9% 4,7% 7,4% 4,1% 3,3% ledighed eller er røget ud af arbejdsstyrken Anmærkning: Populationen i tabellen er de personer mellem 25 og 59 år, der den 1/ var i beskæftigelse. Tabel 6 viser, at blandt de personer, som var i beskæftigelse den 1/1-2000, så er ca. 85 pct. af chaufførerne og ca. 84 pct. af de øvrige og dem med videregående i beskæftigelse i samme branche den 1/ Både lagerarbejdere og u har en lavere andel, der er i beskæftigelse i samme branche året efter. Der er dog en markant forskel mellem lagerarbejdere og u i tabel 6. Hvor ca. 14 pct. af de u skiftede branche, var det hele 20 pct. af lagerarbejderne, der skiftede branche, og altså fortsat var i beskæftigelse året efter. Den lavere andel af de u, som skiftede branche og forblev i beskæftigelse, bliver modsvaret af den højere andel af de u, som røg ud af beskæftigelse (7,4 pct.). Ser man i tabel 6 på hvor mange, der ryger fra beskæftigelse og over i ledighed eller ud af arbejdsstyrken, er billedet, at chaufførerne har den mindste udstødning på blot 2,9 pct. Og lagerarbejderne har blot 4,7 pct. udstødning i forhold til udstødningen for de u på 7,4 pct. I tabel 7 nedenfor er vist det relative forhold mellem andelen af personer for de forskellige r, der røg ud af beskæftigelse.

8 8 Tabel 7. Den relative udstødning fra beskæftigelse til ledighed eller til at være uden for arbejdsstyrken for de 25 til 59 årige, der var i beskæftigelse per den 1/ U Øvrige I forhold til u 39,5% 63,8% 100,0% 55,0% 45,3% Anmærkning: Populationen i tabellen er de personer mellem 25 og 59 år, der den 1/ var i beskæftigelse. Tabel 7 viser, at for hver ti u, der røg fra beskæftigelse og ud af arbejdsstyrken eller over i ledighed, så vil de forholdsmæssige tal for de øvrige r være, at blot 4 chauffører, ca. 5 øvrige, ca. 5 med videregående og ca. 6 lagerarbejdere ville ryge fra beskæftigelse og ud af arbejdsstyrken eller over i ledighed. Samlet viser tabel 6 og 7, at chauffører i høj grad har en stabil beskæftigelse med hensyn til at forblive i beskæftigelse i samme branche, både målt i forhold til de lagerarbejdere og de u, og målt i forhold til de øvrige r. Samtidig ligger chaufførernes mobilitet på niveau med de øvrige r. Tilsammen medfører dette, at de chauffører har klart den laveste andel, der ryger fra beskæftigelse og over i ledighed eller ud af arbejdsstyrken. De lagerarbejdere har en mindre branchestabil beskæftigelse end de u, men trods dette, så er der en klart højere andel af de lagerarbejdere, der fortsat har beskæftigelse på sluttidspunktet. Det er blot i en anden branche, at de lagerarbejdere er beskæftiget. Derimod ryger en klart større andel af de u over i ledighed eller ud af arbejdsstyrken. De lagerarbejdere er således meget mobile i forhold til de u, og de er bedre i stand til at fastholde deres beskæftigelse. Sammenligningen er dog foretaget mellem de chauffører og lagerarbejdere og de u generelt. Det vil sige, at sammenligningen ikke sker specifikt i forhold til den begrænsede gruppe af u, der er ansat i samme branche som de chauffører og lagerarbejdere.

9 9 Konklusion Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. For de chauffører viser der sig i analysen et klart billede af, at de: har en meget høj grad af fuldt beskæftigede. Tabel 3 viste, at ni ud af ti årige chauffører i arbejdsstyrken slet ikke var berørt af ledighed i løbet af For de u var det kun tre ud af fire. har en meget lille andel, der i 1999 var ledige mere end 4 måneder Tabel 4 viste, at kun ca. 1 ud af 25 chauffører var ledige i mere end fire måneder i løbet af Den tilsvarende andel for de u var 1 ud af 10. har en meget høj andel af de 25 til 59 årige, der er i beskæftigelse Tabel 5 viste, at hvor 19 ud af 20 chauffører mellem 25 og 59 år var i beskæftigelse, var den tilsvarende andel for de u 14 ud af 20. har en høj stabilitet i forhold til de øvrige r, mens mobiliteten var på niveau med de øvrige r. Dette medfører, at udstødningen fra beskæftigelse er meget lav for de chauffører. Tabel 6 og 7 viste, at en meget høj andel af de chauffører forblev i beskæftigelse fra 1/ til 1/1-2001, og at det i høj grad var indenfor den samme branche. For de lagerarbejdere viser der sig i analysen et billede af, at de: har en højere andel af fuldt beskæftigede end de u, og de har en lavere andel, der i 1999 var ledige mere end 4 måneder. Tabel 4 viste, at ca. 1 ud af 13 lagerarbejdere var ledige i mere end fire måneder i løbet af Den tilsvarende andel for de u var 1 ud af 10. har en meget høj andel af de 25 til 59 årige, der er i beskæftigelse Tabel 5 viste, at hvor 18 ud af 20 lagerarbejdere mellem 25 og 59 år var i beskæftigelse, er den tilsvarende andel for de u 14 ud af 20. har en lav stabilitet i forhold til de øvrige r, mens mobiliteten var klart højere end de øvrige r. I forhold til de u var de lagerarbejdere således klart bedre til at fastholde deres beskæftigelse, primært fordi de bedre var i stand til at skifte branche. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd / Januar 2003 / Jens Asp

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

De forsikrede indvandrere og efterkommere

De forsikrede indvandrere og efterkommere De forsikrede indvandrere og efterkommere En analyse af indvandrere og efterkommere i arbejdsløshedskasserne Af Camilla Blæsbjerg, tidligere studentermedhjælper i LO, Jan Eriksen, arbejdsmarkedskonsulent

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

SU-støttemodtagere i udlandet

SU-støttemodtagere i udlandet ANALYSE SU-støttemodtagere i udlandet Hvor mange støttemodtagere læser på hele videregående uddannelser i udlandet? Hvad læser de, og hvor læser de? Hvor mange fuldfører uddannelsen, og hvor mange afbryder?

Læs mere

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Analyse af magistre i Østdanmark Januar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger af Anders Holm Torben Pilegaard Jensen Angelo Andersen AKF Forlaget Juni 2000 1 2 Forord Denne rapport er den anden og sidste rapport, som AKF har udarbejdet

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere