Ledelseskommissionens spørgeskema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelseskommissionens spørgeskema"

Transkript

1 Ledelseskommissionens spørgeskema I det følgende fremgår ordlyden af det spørgeskema, Ledelseskommissionen sendte ud til 4000 ledere i den offentlige sektor den 23. maj

2 Kære leder i den offentlige sektor Tak fordi du vil bruge tid på at besvare Ledelseskommissionens spørgeskema om offentlig ledelse. Spørgeskemaet sendes til ledere i alle dele af den offentlige sektor og på alle niveauer. Hvis du er leder af ledere, skal du være opmærksom på, at disse ledere omtales som medarbejdere i spørgeskemaet. Med venlig hilsen Ledelseskommissionen 1. Hvilken del af den offentlige sektor arbejder du inden for? (1) Stat, herunder statslige selvejende institutioner (2) Region (3) Kommune, herunder kommunale selvejende institutioner 2. Arbejder du i en selvejende institution? [Modtages kun af respondenter, som har valgt Stat i spm. 1] (1) Ja (0) Nej 3. Hvilken af disse kategorier passer bedst på din nuværende stilling? [Modtages kun af respondenter, som har valgt Kommune i spm. 1] (1) Kommunaldirektør (2) Direktør, forvaltningschef eller lignende (den øvrige direktion, fx teknik- og miljødirektør) (3) Leder af ledere (fx afdelingschef, centerchef, klyngeleder, områdeleder, leder af flere institutioner (skoler)) (4) Leder af medarbejdere i forvaltningen (fx sekretariatsleder) (5) Leder af medarbejdere på institutions- eller enhedsniveau (fx leder af daginstitution) (6) Leder uden personaleansvar (fx projektleder) [Hvis dette vælges, springes til spm 101] (7) Ikke leder [Hvis dette vælges, springes til spm 101] 2

3 4. Hvilken af disse kategorier passer bedst på din nuværende stilling? [Modtages kun af respondenter, som har valgt Region i spm. 1] (1) Regions- eller koncerndirektør (2) Direktør (fx hospitalsdirektør eller direktør for regional udvikling) (3) Vicedirektør eller centerdirektør (4) Leder af ledere (fx klinikchef, centerchef, afdelingschef, ledende overlæge, oversygeplejerske, enhedschef) (5) Leder af medarbejdere (fx afsnitsleder, afdelingssygeplejerske, sektionschef) (6) Leder uden personaleansvar (fx projektleder) [Hvis dette vælges, springes til spm 101] (7) Ikke leder [Hvis dette vælges, springes til spm 101] 5. Hvilken af disse kategorier passer bedst på din nuværende stilling? [Modtages kun af respondenter, som har valgt Stat i spm. 1 og Nej i spm. 2] (1) Koncernchef (fx departementschef) (2) Styrelses- eller institutionschef (fx direktør) (3) Leder af ledere (fx afdelingschef, vicedirektør, underdirektør) (4) Leder af medarbejdere (fx kontorchef, teamleder) (5) Leder uden personaleansvar (fx projektleder) [Hvis dette vælges, springes til spm 101] (6) Ikke leder [Hvis dette vælges, springes til spm 101] 6. Hvilken af disse kategorier passer bedst på din nuværende stilling? [Modtages kun af respondenter, som har valgt stat i spm. 1 og Ja i spm. 2] (1) Institutionschef (fx direktør, rektor, forstander) (2) Leder af ledere (fx vicedirektør, underdirektør, dekan) (3) Leder af medarbejdere (fx funktionschef) (4) Leder uden personaleansvar (fx projektleder) [Hvis dette vælges, springes til spm 101] (5) Ikke leder [Hvis dette vælges, springes til spm 101] 7. Hvad er dit køn? (1) Mand (0) Kvinde 8. Hvad er din alder? [Åbent svarfelt] 3

4 9. Hvor mange hele år har du haft din nuværende lederstilling? (0) 0 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (27) 27 (28) 28 (29) 29 (30) Hvor mange hele år har du samlet set været leder med personaleansvar? Vi forstår personaleansvar som afholdelse af medarbejder- eller lederudviklingssamtaler. (0) 0 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (27) 27 (28) 28 (29) 29 (30) Hvilke slags lederuddannelser har du evt. gennemført eller er i gang med? Du kan sætte flere krydser. (15) Grundlæggende lederuddannelse i AMU-regi (10-15 dage fordelt over en længere periode) (16) Enkelte moduler i ledelse inden for HD-, akademi-, diplom- eller masteruddannelser (17) Akademiuddannelse i ledelse (18) HD-uddannelse (1. eller 2. del) i ledelse (19) Diplomuddannelse i ledelse (20) Masteruddannelse i ledelse (21) Kursus i offentlig ledelse (KIOL) (22) Øvrig intern eller ekstern lederuddannelse (14) Ingen lederuddannelse 4

5 12. Hvad er dit højest gennemførte uddannelsesniveau? (1) Grundskole/ungdomsuddannelse (2) Kommunal eller privat elevuddannelse (3) Uddannelse inden for politiet eller forsvaret (4) Kort videregående uddannelse (5) Mellemlang videregående pædagogisk uddannelse (fx lærer, pædagog) (6) Mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse (fx sygeplejerske, ergoterapeut) (7) Mellemlang videregående teknisk/naturvidenskabelig uddannelse (fx teknikumingeniør) (8) Mellemlang videregående humanistisk uddannelse (fx bibliotekar) (9) Mellemlang videregående samfundsvidenskabelig eller merkantil uddannelse (fx socialrådgiver eller finansbachelor) (10) Lang videregående pædagogisk uddannelse (fx cand.pæd., ph.d.) (11) Lang videregående sundhedsfaglig uddannelse (fx cand.med., ph.d.) (12) Lang videregående teknisk/naturvidenskabelig uddannelse (fx ingeniør, cand.scient., ph.d.) (13) Lang videregående humanistisk uddannelse (fx cand.mag., ph.d.) (14) Lang videregående samfundsvidenskabelig eller merkantil uddannelse (fx cand.scient.pol., cand.polit., cand. jur., cand.merc., ph.d.) (15) Anden uddannelse: [Åbent svarfelt] 13. Har du samme faglige baggrund som hovedparten af dine medarbejdere? (2) Ja (1) Delvist (0) Nej 14. Er dine ansvarsområder primært stabsfunktioner? (fx HR, it, økonomi) (1) Ja (0) Nej 5

6 15. På hvilket fagområde arbejder du primært? Hvis du fx arbejder i stabsfunktionen på et hospital, vil vi bede dig vælge sundhed. [Modtages kun af respondenter, som har valgt Region i spm. 1] Hvis du fx arbejder i stabsfunktionen i ældreforvaltningen, vil vi bede dig vælge ældre. [Modtages kun af respondenter, som har valgt Kommune i spm. 1] Hvis du fx arbejder i Forsvarsministeriets departement, beder vi dig vælge forsvar. [Modtages kun af respondenter, som har valgt Stat i spm. 1] (1) Arbejdsmarked, beskæftigelse og integration (2) Dagtilbud (3) Grundskole samt fritidstilbud til børn og unge (4) Ungdoms-, voksen- og videregående uddannelser samt forskning (5) Fritid, kultur og religion, herunder folkekirken (6) Forsvar (7) Politi, retsvæsen, kriminalforsorg og brandvæsen (8) Social, familie og bolig (9) Sundhed og psykiatri (10) Ældre (11) Transport, infrastruktur, teknik, miljø, klima og energi (12) Erhverv, turisme, fødevarer, landbrug og fiskeri (13) Skattevæsen (14) Generel offentlig administration (fx Danmarks Statistik, Statens Administration, Datatilsynet) (15) Tværgående stabsfunktioner (fx HR, udvikling, it og økonomiforvaltningen) (16) Øvrigt område (angiv venligst): [Åbent svarfelt] 6

7 16. Hvilke af følgende steder har du ledelseserfaring fra? Du kan sætte flere krydser. [Modtages kun af respondenter, som har angivet, at deres samlede ledelseserfaring overgår deres erfaring fra deres nuværende stilling (spm. 9 og 10)] (1) Staten (2) Regioner, herunder de tidligere amter (3) Kommuner (4) Andre statslige institutioner (5) Andre regioner end din nuværende, herunder de tidligere amter (6) Andre kommuner end din nuværende (7) Private organisationer (8) Interesseorganisationer, NGO er og lignende (9) Udlandet (10) Ingen af ovenstående 17. Hvilke af følgende fagområder har du ledelseserfaring fra? Du kan sætte flere krydser. [Modtages kun af respondenter, som har angivet, at deres samlede ledelseserfaring overgår deres erfaring fra deres nuværende stilling (spm. 9 og 10)] (1) Arbejdsmarked, beskæftigelse og integration (2) Dagtilbud (3) Grundskole samt fritidstilbud til børn og unge (4) Ungdoms-, voksen- og videregående uddannelser samt forskning (5) Fritid, kultur og religion, herunder folkekirken (6) Forsvar (7) Politi, retsvæsen, kriminalforsorg og brandvæsen (8) Social, familie og bolig (9) Sundhed og psykiatri (10) Ældre (11) Transport, infrastruktur, teknik, miljø, klima og energi (12) Erhverv, turisme, fødevarer, landbrug og fiskeri (13) Skattevæsen (14) Tværgående stabsfunktioner i kommuner og regioner (fx HR, udvikling, it og økonomiforvaltningen) (15) Generel offentlig administration i staten (fx Danmarks Statistik, Statens Administration, Datatilsynet) (16) Øvrigt område (angiv venligst): [Åbent svarfelt] (17) Ingen af ovenstående 7

8 18. Hvor mange personer er der ca. i den del af organisationen, du er ansvarlig for? [Modtages kun af respondenter, som er ledere for ledere (spm 3-6)] [Åbent svarfelt] 19. Hvor mange personer er du direkte personaleleder for? Vi forstår personaleledelse som afholdelse af medarbejder- eller lederudviklingssamtaler. [Åbent svarfelt] 8

9 I hvilken grad beskæftiger du dig med følgende ledelsesopgaver? Vi bruger løbende begreberne din enhed og din organisation. Din enhed er de personer, som du er personaleleder for. Din organisation er fx en kommune, en styrelse, et hospital, politiet eller et universitet. I meget lav I nogen I meget I lav grad I høj grad grad grad høj grad 20. Driftsledelse (fx økonomistyring, it, effektivisering af arbejdsprocesser, bemandingsplaner) 21. Personaleledelse (fx motivation, trivsel, sygefravær, fastholdelse, rekruttering) 22. Faglig ledelse (ledelse med fokus på udvikling af fælles faglighed og metoder i enheden) 23. Ledelse rettet opad (fx understøttelse af det politiske arbejde, formidling af faglige og sammenhængsmæssige hensyn, bidrag til organisationens vision, strategi og mål, afklaring af eget ledelsesrum) 24. Ledelse rettet mod aktører uden for organisationen (fx andre offentlige institutioner, borgere, private virksomheder, interesseorganisationer) 9

10 I en ideel verden, i hvilken grad ville du så beskæftige dig med de førnævnte ledelsesopgaver? I meget lav I nogen I lav grad I høj grad grad grad I meget høj grad 25. Driftsledelse (fx økonomistyring, it, effektivisering af arbejdsprocesser, bemandingsplaner) 26. Personaleledelse (fx motivation, trivsel, sygefravær, fastholdelse, rekruttering) 27. Faglig ledelse (ledelse med fokus på udvikling af fælles faglighed og metoder i enheden) 28. Ledelse rettet opad (fx understøttelse af det politiske arbejde, formidling af faglige og sammenhængsmæssige hensyn, bidrag til organisationens vision, strategi og mål, afklaring af eget ledelsesrum) 29. Ledelse rettet mod aktører uden for organisationen (fx andre offentlige institutioner, borgere, private virksomheder, interesseorganisationer) 10

11 I hvilket omfang vurderer du, at dine kompetencer inden for de førnævnte ledelsesopgaver er tilstrækkelige for, at du kan skabe resultater med din enhed? I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 30. Driftsledelse (fx økonomistyring, it, effektivisering af arbejdsprocesser, bemandingsplaner) 31. Personaleledelse (fx motivation, trivsel, sygefravær, fastholdelse, rekruttering) 32. Faglig ledelse (ledelse med fokus på udvikling af fælles faglighed og metoder i enheden) 33. Ledelse rettet opad (fx understøttelse af det politiske arbejde, formidling af faglige og sammenhængsmæssige hensyn, bidrag til organisationens vision, strategi og mål, afklaring af eget ledelsesrum) 34. Ledelse rettet mod aktører uden for organisationen (fx andre offentlige institutioner, borgere, private virksomheder, interesseorganisationer) 11

12 Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn? Som nævnt tidligere forstår vi "organisation" som fx en kommune, en styrelse, et hospital, politiet eller et universitet. Hverken Helt uenig Uenig uenig eller enig Enig Helt enig 35. Som leder reagerer jeg på dalende præstationer 36. Som leder er jeg tilgængelig for mine medarbejdere 37. Som leder oplever jeg at have opbakning fra min organisation til at løbe risici 38. Som leder er tillid til mine medarbejdere udgangspunktet for min ledelse 39. Som leder opsøger og deler jeg erfaringer og metoder med andre ledere 12

13 Nedenstående udsagn handler om dit fokus på at gøre enhedens fremtid og retning klar og tydelig for dine medarbejdere. Med vision mener vi en beskrivelse af det ideale mål, enheden skal arbejde hen imod. Vi forstår enhed som de personer, du er personaleleder for. Hverken Helt uenig Uenig uenig eller enig Enig Helt enig 40. Som leder konkretiserer jeg en klar vision for min enheds fremtid 41. Som leder forsøger jeg at få medarbejderne til at acceptere fælles mål for min enhed 42. Som leder bestræber jeg mig på at gøre det klart for medarbejderne, hvordan de kan bidrage til at opnå min enheds mål Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn? Hverken Helt uenig Uenig uenig eller Enig Helt enig enig 43. Som leder lægger jeg vægt på, at der er en fælles forståelse af faglig kvalitet i min enhed 44. Som leder understøtter jeg min enheds faglige udvikling 45. Som leder har jeg fokus på at gøre de politisk fastsatte mål retningsgivende for enhedens faglige opgaveløsning 13

14 Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn? Hverken Helt uenig Uenig uenig eller Enig Helt enig enig 46. Som leder giver jeg individuelle medarbejdere positiv feedback, hvis de præsterer godt 47. Som leder viser jeg aktivt min påskønnelse af medarbejdere, der gør deres arbejde bedre end forventet 48. Som leder roser jeg personligt medarbejdere, når de gør deres arbejde særligt godt 49. Som leder giver jeg konstruktiv feedback til individuelle medarbejdere, hvis de ikke præsterer godt 14

15 Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn? Helt uenig Uenig Hverken uenig eller enig Enig Delegere t til Helt enig medarbe jdere 50. Som leder inddrager jeg medarbejderne i tilrettelæggelse af den konkrete opgaveløsning 51. Som leder inddrager jeg medarbejderne i den generelle arbejdstilrettelæggelse 52. Som leder inddrager jeg medarbejderne i udviklingen af min enhed (6) (6) (6) 53. Ledelseskommissionen vil gerne lade sig inspirere af store og små eksempler på gode ledelsesinitiativer, der allerede praktiseres i den offentlige sektor. Har I et særligt godt koncept for vidensdeling? Holder I møder på en bestemt måde eller laver arbejdstidsplanlægning efter en bestemt model? Hvis du ligger inde med et godt eksempel, må du meget gerne dele det med os her. Hvis du tænker, at din organisation kunne være god til et casestudie, må du meget gerne efterlade kontaktinformationer også. Hvis du ikke umiddelbart tænker, at du har relevante initiativer at dele, kan du gå videre til næste spørgsmål. [Stort, åbent svarfelt] 15

16 I hvilken grad påvirker nedenstående faktorer dit arbejde som leder? I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 54. Den lovgivningsmæssige ramme 55. Resultat- og effektmål 56. Proces- og aktivitetsmål 57. Dokumentationsprocedurer 58. Politisk interesse for opgaveløsningen på mit område 59. Dialogen med ledelsesniveauer over mit 16

17 Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn? Hverken Helt uenig Uenig uenig eller Enig Helt enig enig 60. Som leder har jeg mulighed for at oversætte centralt fastsatte tiltag på en måde, så de passer til min enhed 61. Som leder har jeg mulighed for at træffe beslutninger inden for det område, jeg har ansvar for 62. Som leder bliver jeg inddraget i udviklingen af min organisation 63. I min organisation er der tradition for at afskedige ledere, som ikke præsterer 64. Der er stor politisk interesse for opgaveløsningen på mit fagområde 17

18 I hvilket omfang vurderer du nedenstående faktorer som værende understøttende eller begrænsende for, at du som leder kan opnå resultater med din enhed? Vi vil bede dig give hver faktor en bedømmelse på en skala fra minus 3 (stærkt begrænsende) over 0 (neutral effekt) til plus 3 (stærkt understøttende). -3 (stærkt begræn sende) (neutr al effekt) Ikke (stærkt releva underst nt øttende) 65. Den lovgivningsmæssige ramme (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (99) 66. Resultat- og effektmål (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (99) 67. Proces- og aktivitetsmål (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (99) 68. Dokumentationsprocedurer (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (99) 69. Politisk interesse for opgaveløsningen på mit område 70. Dialogen med ledelsesniveauer over mit 71. Mine muligheder for at oversætte centralt fastsatte tiltag på en måde, så de passer til min enhed 72. Muligheden for at træffe beslutninger inden for det område, jeg har ansvar for 73. Min organisations tradition for afskedigelse af ledere, der ikke præsterer 74. Matchet mellem min faglige baggrund og mine medarbejderes faglige baggrund (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (99) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (99) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (99) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (99) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (99) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (99) 18

19 I hvilken grad påvirker nedenstående samarbejdsrelationer dit arbejde som leder? I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ikke relevant 75. Samarbejde med andre personer, som jeg ikke er leder for, i organisationen 76. Samarbejde med andre dele af den offentlige sektor 77. Samarbejde med borgere, frivillige foreninger, interesseorganisationer og andre private aktører 78. Samarbejde med personaleorganisationer (herunder formaliseret medarbejderinddragelse) (99) (99) (99) (99) 19

20 I hvilket omfang vurderer du nedenstående samarbejdsrelationer som værende understøttende eller begrænsende for, at du som leder kan opnå resultater med din enhed? Vi vil bede dig give hver form for samarbejde en bedømmelse på en skala fra minus 3 (stærkt begrænsende) over 0 (neutral effekt) til plus 3 (stærkt understøttende) (stærk t begræ nsend (neutr al effekt) (stærk Ikke t releva under nt støtte e) nde) 79. Samarbejde med andre personer, som jeg ikke er leder for, i organisationen 80. Samarbejde med andre dele af den offentlige sektor 81. Samarbejde med borgere, frivillige foreninger, interesseorganisationer og andre private aktører 82. Samarbejde med personaleorganisationer (herunder formaliseret medarbejderinddragelse) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (99) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (99) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (99) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (99) 20

21 Hvilke typer af ledelsesinformation har du adgang til, og hvilke bruger du til at understøtte din ledelse? Ved ledelsesinformation forstår vi behandlet og præsenteret data om din enhed, organisation eller kerneopgave. Sæt op til to krydser i hver række afhængig af, om du hhv. modtager informationen og træffer beslutninger på baggrund heraf. Som leder træffer jeg Som leder modtager eller beslutninger på baggrund præsenteres jeg for af min ledelsesinformation ledelsesinformation om... om Personale (fx sygefraværstal, personaleomsætning, trivselsmålinger) 84. Aktiviteter og produktion (fx antal producerede sager, antal kontrolbesøg) 85. Resultater/effekter og andre kvalitetsmål (fx overlevelsesrater, sagsbehandlingstider, karaktergennemsnit) 86. Økonomi (fx forbrug, budget og prognoser, enhedsomkostninger) 87. Brugertilfredshed (fx undervisningsevalueringer, brugertilfredshedsundersø gelser) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) 21

22 Hvorfor anvender du ikke disse typer af ledelsesinformation til at træffe beslutninger? Ikke relevant for min ledelse Datakvalitete Præsentation n er ikke en giver ikke Anden årsag tilfredsstillen overblik og er de svær at forstå 88. Personale (fx sygefraværstal, personaleomsætning, trivselsmålinger) 89. Aktiviteter og produktion (fx antal producerede sager, antal kontrolbesøg) 90. Resultater/effekter og andre kvalitetsmål (fx overlevelsesrater, sagsbehandlingstider, karaktergennemsnit) 91. Økonomi (fx forbrug, budget og prognoser, enhedsomkostninger) 92. Brugertilfredshed (fx undervisningsevalueringer, brugertilfredshedsundersø gelser) (2) (1) (3) (4) (2) (1) (3) (4) (2) (1) (3) (4) (2) (1) (3) (4) (2) (1) (3) (4) 93. Har du tilstrækkelig information om andre offentlige institutioners aktiviteter, der har betydning for løsningen af din kerneopgave (fx overgangen fra børnehave til folkeskole)? (1) I meget lav grad (2) I lav grad (3) I nogen grad (4) I høj grad (5) I meget høj grad (99) Ikke relevant 22

23 94. På en skala fra 0 til 10 hvordan vil du da vurdere din faglige identitet i forhold til din identitet som leder? Du skal se 0 som udtryk for, at din faglige identitet er klart vigtigst. 5 udtrykker, at din faglige identitet og din identitet som leder er lige vigtige. 10 er udtryk for, at din identitet som leder er klart vigtigst. (0) 0 (faglig identitet er vigtigst) (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5 (faglig identitet og lederidentitet er lige vigtige) (6) 6 (7) 7 (8) 8 (9) 9 (10) 10 (lederidentitet er vigtigst) Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn? Hverken Helt uenig Uenig uenig eller Enig Helt enig enig 95. Det er tydeligt for mig hvilke krav, der stilles til mig som leder i min organisation 96. Jeg føler mig godt tilpas med de krav, der stilles til lederrollen i min organisation 97. Jeg synes, at det er attraktivt at være offentlig leder 98. Jeg er stolt af at være leder i den offentlige sektor 23

24 99. Hvad motiverer dig som leder i den offentlige sektor? [Stort, åbent tekstfelt] 100. Er der andre forhold vedrørende offentlige lederes karakteristika, vilkår, styrker og udfordringer, som du vil fremhæve overfor Ledelseskommissionen? Hvis ikke, er du velkommen til at trykke videre til sidste side. [Stort, åbent tekstfelt] 101. Mange tak for din interesse i at besvare Ledelseskommissionens spørgeskema. På nuværende tidspunkt undersøger vi kun ledere med personaleansvar, og du vil desværre ikke kunne besvare vores undersøgelse. Hvis du har nogle generelle kommentarer, vil vi imidlertid gerne have dem i nedenstående kommentarfelt. [Ikke-ledere/ledere uden personaleansvar (spm. 3-6) springer til dette, hvilket fungerer som afslutning på spørgeskemaet] [Stort, åbent tekstfelt] Tak fordi du ville bruge tid på at besvare Ledelseskommissionens spørgeskema. Din besvarelse bidrager til at skabe et retvisende billede af offentlig ledelse i Danmark netop nu. Undersøgelsens resultater vil ligge til grund for de anbefalinger, som kommissionen udarbejder. Hvis du vil følge Ledelseskommissionens videre arbejde, kan du besøge vores hjemmeside og følge os på Facebook og Twitter. Du har mulighed for at printe din besvarelse ved at trykke på printikonet: 24

Svarfordelinger for. alle spørgsmål. Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse

Svarfordelinger for. alle spørgsmål. Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse alle spørgsmål Svarfordelinger for Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse Bilag til hovedmaterialet fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017 Om dette bilag Svarfordelinger for 100

Læs mere

11 fakta-ark fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse

11 fakta-ark fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 11 fakta-ark fra s spørgeskemaundersøgelse Introduktion og læsevejledning På de følgende 11 fakta-ark præsenteres i kortform 11 væsentlige historier fra s spørgeskemaundersøgelse. Historierne er suppleret

Læs mere

Offentlig ledelse. Allan Søgaard Larsen, Ledelseskommissionen Aftenuniversitet i Trekantsområdet, 19.marts Side 1

Offentlig ledelse. Allan Søgaard Larsen, Ledelseskommissionen Aftenuniversitet i Trekantsområdet, 19.marts Side 1 Offentlig ledelse Allan Søgaard Larsen, Ledelseskommissionen Aftenuniversitet i Trekantsområdet, 19.marts 2018 Side 1 Kommissionens medlemmer Allan Søgaard Larsen Tidligere koncernchef for Falck Alfred

Læs mere

Offentlige ledere og ledelse anno 2017 Samlet afrapportering fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse

Offentlige ledere og ledelse anno 2017 Samlet afrapportering fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse Offentlige ledere og ledelse anno 2017 Samlet afrapportering fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse Forord og læsevejledning Velkommen til Ledelseskommissionens rapport om de offentlige ledere

Læs mere

Allan Søgaard Larsen Vejle Sommerskole 6. September 2018

Allan Søgaard Larsen Vejle Sommerskole 6. September 2018 Allan Søgaard Larsen Vejle Sommerskole 6. September 2018 Ledelseskommissionens medlemmer Allan Søgaard Larsen Ejer af investeringsselskabet Liberatio A/S Alfred Josefsen Ejer af ledelsesfirmaet Alfred

Læs mere

At sætte retning og skabe resultater sammen med og via andre. Status for ledelseskommissionen

At sætte retning og skabe resultater sammen med og via andre. Status for ledelseskommissionen At sætte retning og skabe resultater sammen med og via andre Status for ledelseskommissionen Grundpræmisserne for kommissionens arbejde Offentlig ledelse skal skabe værdi for borgerne Offentlig ledelse

Læs mere

Ledelseskommissionens anbefalinger. Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør Viborg Kommune

Ledelseskommissionens anbefalinger. Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør Viborg Kommune Ledelseskommissionens anbefalinger Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør Viborg Kommune Fokus for Ledelseskommissionens arbejde Afdække gruppen af offentlige ledere Vurdere styrker, udfordringer og rammevilkår

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN OG DEN KOMMUNALE LEDELSESOPGAVE

KOMMUNALBESTYRELSEN OG DEN KOMMUNALE LEDELSESOPGAVE KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2018 KOMMUNALBESTYRELSEN OG DEN KOMMUNALE LEDELSESOPGAVE KOMMUNALBESTYRELSEN OG DEN KOMMUNALE LEDELSESOPGAVE Debatmøde 2 Ledelse i kommunerne Allan Søgaard Larsen, Ledelseskommissionen

Læs mere

22 centrale fund fra Ledelseskommissionens. spørgeskemaundersøgelse

22 centrale fund fra Ledelseskommissionens. spørgeskemaundersøgelse 22 centrale fund fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse Uddrag og fortolkninger af resultaterne fra den samlede rapport Offentlige ledere og ledelse anno 2017 Indledning og læsevejledning I

Læs mere

Du kan løbende følge med i, hvor langt du er i besvarelsen. Når du har afsluttet spørgeskemaet, har du mulighed for at printe din besvarelse.

Du kan løbende følge med i, hvor langt du er i besvarelsen. Når du har afsluttet spørgeskemaet, har du mulighed for at printe din besvarelse. Spørgeskema til ledere 2016 Velkommen til spørgeskemaet! I spørgeskemaet bliver du bedt om at tage stilling til en række udsagn. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal sætte dit kryds, vil dit bedste bud

Læs mere

Et kvalitativt indblik i de offentlige lederes motivation og arbejdsvilkår Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017

Et kvalitativt indblik i de offentlige lederes motivation og arbejdsvilkår Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017 Et kvalitativt indblik i de offentlige lederes motivation og arbejdsvilkår Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017 Om dette materiale Et kvalitativt indblik i de offentlige lederes motivation

Læs mere

15 konkrete ledelsesinitiativer fra offentlige ledere Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017

15 konkrete ledelsesinitiativer fra offentlige ledere Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017 15 konkrete ledelsesinitiativer fra offentlige ledere Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017 Om dette materiale Et idekatalog med 15 konkrete ledelsesinitiativer I Ledelseskommissionens

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB I STORE STRATEGISKE UDVIKLINGSPROJEKTER

POLITISK LEDERSKAB I STORE STRATEGISKE UDVIKLINGSPROJEKTER AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB POLITISK LEDERSKAB I STORE STRATEGISKE UDVIKLINGSPROJEKTER Lotte Bøgh Andersen (AU og VIVE) lotte@ps.au.dk www.col.au.dk Offentlige organisationer skal lykkes

Læs mere

FREMTIDENS LEDELSE I LYSET AF LEDELSESKOMMISSIONENS ANBEFALINGER ODDER KOMMUNE

FREMTIDENS LEDELSE I LYSET AF LEDELSESKOMMISSIONENS ANBEFALINGER ODDER KOMMUNE AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB FREMTIDENS LEDELSE I LYSET AF LEDELSESKOMMISSIONENS ANBEFALINGER ODDER KOMMUNE Lotte Bøgh Andersen (AU og VIVE) lotte@ps.au.dk www.col.au.dk DEPARTMENT OF

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

I spørgeskemaet bliver du bedt om at tage stilling til en række udsagn om din leders ledelsesstil. Med din leder mener vi

I spørgeskemaet bliver du bedt om at tage stilling til en række udsagn om din leders ledelsesstil. Med din leder mener vi Spørgeskema til medarbejdere 2016 Velkommen til spørgeskemaet! I spørgeskemaet bliver du bedt om at tage stilling til en række udsagn om din leders ledelsesstil. Med din leder mener vi [Lederens navn]

Læs mere

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys E-survey 1 Dit køn? Mand Kvinde Din alder? Din uddannelsesbaggrund? Kort eller mellemlang uddannelse (< 5 år) Lang videregående uddannelse (ca. 5 år) Ph.D. M.A.,

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport

SurveyXact Semesterevalueringsrapport SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 2. semester efteråret 2017 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 42 studerende den 1. februar 2018. Der er blevet rykket 1 gang, den 9.

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012 Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne Pr. september 2012 Forvaltningernes størrelse Budget 2012 Budget til drift, anlæg og overførsler (mio. kr.) Årsværk Revisionen 18 12 Borgerrådgiveren

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Rundspørge om. Ledelsesinitiativer. Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011

Rundspørge om. Ledelsesinitiativer. Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011 Rundspørge om Ledelsesinitiativer Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011 Klosterport 4E. 8000 Århus C. Tlf. 36968719. Mobil 28877819. post@larsfriis.dk. www.larsfriis.dk 2. 1. professionel

Læs mere

NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker

NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker Dan Yu Wang December 2015 NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 1 ud af 6 sygeplejerske har en Pr. 1.1.2014 var der 90.820 personer i landet, der på et tidspunkt i livet har gennemført en sygeplejerskeuddannelse.

Læs mere

FLEKSIBILITET OG FAGLIGHED: SAMSPIL MELLEM LEDERE OG MEDARBEJDERE

FLEKSIBILITET OG FAGLIGHED: SAMSPIL MELLEM LEDERE OG MEDARBEJDERE AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB FLEKSIBILITET OG FAGLIGHED: SAMSPIL MELLEM LEDERE OG MEDARBEJDERE Lotte Bøgh Andersen (AU og VIVE) lotte@ps.au.dk www.col.au.dk AARHUS UNIVERSITET INSTITUT

Læs mere

BUPL s Lederforenings prioritering af Ledelseskommissionens anbefalinger

BUPL s Lederforenings prioritering af Ledelseskommissionens anbefalinger BUPL s Lederforenings prioritering af Ledelseskommissionens anbefalinger Lederforeningens bestyrelse (LB) har arbejdet med at prioritere Ledelseskommissionens 28 anbefalinger, og vi har udvalgt 10 anbefalinger,

Læs mere

Ledelseskommissionens medlemmer

Ledelseskommissionens medlemmer Ledelseskommissionens medlemmer Formand og medlemmer Kommissionen består af 1 formand og 9 medlemmer. Medlemmerne er ledere med solid ledelseserfaring fra forskellige dele af den offentlige og private

Læs mere

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune Økonomiudvalget 19.06.2012 Punktnr. 165, bilag 1 Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune J. nr. 87.15.00P20 Sag: 2011/08405 010 Indhold Indhold... 2 Trivselsmåling 2012... 3 Resume:... 3 Metode... 4 Svarprocent...

Læs mere

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Balanceret ledelse i myndigheden? Trivsel og arbejdsglæde Effektivitet i opgaveløsningen Kvalitet i opgaveløsningen Balanceret

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2018

SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2018 SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2018 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 46 studerende den 15. juni 2018 Der er blevet rykket den 22. juni og den

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014.

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Om evalueringsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til 44 studerende på mail den 3. juli 2014. Der er udsendt rykkere

Læs mere

STILLINGS- OG PERSONPROFIL. Servicedirektør. med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre

STILLINGS- OG PERSONPROFIL. Servicedirektør. med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre STILLINGS- OG PERSONPROFIL Servicedirektør med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Stillingsprofil... 4 Stillingsbetegnelse

Læs mere

EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2016

EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2016 Dan Yu Wang Oktober 2017 EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2016 1 ud af 6 sygeplejerske har en videreuddannelse Pr. 1.1.2016 var der 93.946 autoriserede sygeplejersker i landet. Af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Ledelseskommissionens anbefalinger

Ledelseskommissionens anbefalinger Ledelseskommissionens anbefalinger Borgeren skal i centrum 1) De offentlige ledere skal sikre, at værdiskabelsen for borgerne og samfundet er det centrale omdrejningspunkt for organisationen. 2) Offentlige

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Anbefalinger fra Ledelseskommissionen juni 2018

Anbefalinger fra Ledelseskommissionen juni 2018 Anbefalinger fra Ledelseskommissionen juni 2018 Program for lancering 11.10-11.35: Allan Søgaard Larsen formand for Ledelseskommissionen 11.35-11.45: Sophie Løhde innovationsminister 11.45-12.00: Deltagerne

Læs mere

Spørgeskema til leder-apv

Spørgeskema til leder-apv Kære leder Du sidder her med Børne- og Ungdomsforvaltningens leder-apv, der ved hjælp af nedenstående spørgeskema til institutions- og skoleledere kortlægger ledernes psykiske arbejdsmiljø. Det er KUN

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Tønder Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

CENTERCHEF TIL CENTER FOR UDSATTE OG KRIMINALITETSTRUEDE UNGE

CENTERCHEF TIL CENTER FOR UDSATTE OG KRIMINALITETSTRUEDE UNGE KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Borgercenter Børn og Unge STILLINGS- OG PERSONPROFIL CENTERCHEF TIL CENTER FOR UDSATTE OG KRIMINALITETSTRUEDE UNGE SOCIALFORVALTNINGEN, KØBENHAVNS KOMMUNE Om Socialforvaltningen

Læs mere

Undersøgelsen vil tage ca. 15 minutter at besvare.

Undersøgelsen vil tage ca. 15 minutter at besvare. Velkommen til undersøgelsen Velkommen til medarbejderundersøgelse af Skanderborg Kommune. Formålet med denne undersøgelse er at give Skanderborg Kommune et indblik i samspillet mellem IT som værktøj og

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Grundlag Elektronisk spørgeskema Mere end 80 spørgsmål 310 kommunale

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

LEDELSESADFÆRD OG PERFORMANCE LEAP LEADERSHIP AND PERFORMANCE

LEDELSESADFÆRD OG PERFORMANCE LEAP LEADERSHIP AND PERFORMANCE [Leader Pre-Treatment Survey 1] Velkommen til spørgeskemaet! I spørgeskemaet bliver du bedt om at tage stilling til en række udsagn. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal sætte dit kryds, vil dit bedste

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Miljø og Klima. Teknik og Miljø, Herning Kommune. Job- og kompetenceprofil

Rekruttering af afdelingsleder for Miljø og Klima. Teknik og Miljø, Herning Kommune. Job- og kompetenceprofil Rekruttering af afdelingsleder for Miljø og Klima Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Marts 2019 Indholdsfortegnelse 1. Om stillingen... 3 2. Herning Kommune: Organisation, fakta,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Hvordan kan ledelseskommissionens anbefalinger bruges til

Hvordan kan ledelseskommissionens anbefalinger bruges til Hvordan kan ledelseskommissionens anbefalinger bruges til s Forudsætninger for Ledelseskommissionens arbejde Ledelse gør en forskel Offentlig ledelse er en særlig disciplin Offentlig ledelse skal skabe

Læs mere

EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2015

EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2015 Dan Yu Wang December 2016 EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2015 1 ud af 6 sygeplejerske har en videreuddannelse Pr. 1.1.2015 var der 92.801 personer i landet, der på et tidspunkt har

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Fredericia Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lemvig Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder til ressourcer, praktik og processer Læreruddannelsen i Odense og Pædagoguddannelserne i Odense og Svendborg 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager

Læs mere

Marianne Thyrring, Ledelseskommissionen Statens arbeidsgiverkonferanse, Oslo 19. september 2018

Marianne Thyrring, Ledelseskommissionen Statens arbeidsgiverkonferanse, Oslo 19. september 2018 Marianne Thyrring, Ledelseskommissionen Statens arbeidsgiverkonferanse, Oslo 19. september 2018 Ledelseskommissionens medlemmer Allan Søgaard Larsen Ejer af investeringsselskabet Liberatio A/S Alfred Josefsen

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Vejle Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Natur og Grønne Områder. Teknik og Miljø, Herning Kommune. Job- og kompetenceprofil

Rekruttering af afdelingsleder for Natur og Grønne Områder. Teknik og Miljø, Herning Kommune. Job- og kompetenceprofil Rekruttering af afdelingsleder for Natur og Grønne Områder Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indholdsfortegnelse 1. Om stillingen... 3 2. Herning Kommune: Organisation, fakta, vision

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Billund Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kolding Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Thisted Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Hedensted Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Lemvig Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. September 2016, SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Brøndby Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

Kvartalsrapportering til ØU. Marts 2019

Kvartalsrapportering til ØU. Marts 2019 Kvartalsrapportering til ØU Marts 2019 Kvartalsrapportering til Økonomiudvalget Økonomiudvalget behandlede den 6. marts 2018 model for afrapportering af kvartalsvise data om trivsel og besluttede, at -

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning Offentlig Innovation Der oprettes én tabel for hvert emne i spørgeskemaet. Hver tabel indeholder 6 kolonner: Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Filter-instruktion Evt. bemærkninger til spørgsmålet.

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Randers Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Copenhagen Business School

Copenhagen Business School Copenhagen Business School Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

LEDELSESADFÆRD OG PERFORMANCE LEAP LEADERSHIP AND PERFORMANCE

LEDELSESADFÆRD OG PERFORMANCE LEAP LEADERSHIP AND PERFORMANCE [Employee Post-Treatment Survey, SHORT] Velkommen til spørgeskemaet! I spørgeskemaet bliver du bedt om at tage stilling til en række udsagn om din leders ledelsesstil. Med din leder mener vi [Nærmeste

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

LEDELSE AF IDRÆTSANLÆG

LEDELSE AF IDRÆTSANLÆG LEDELSE AF IDRÆTSANLÆG Ledelse af idrætsanlæg Hovedspørgsmål: Hvordan er ledelse af idrætsanlæg organiseret? Hvem er lederne, og hvad er deres baggrund? Hvilke opgaver varetager lederne, og hvordan ser

Læs mere