Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning."

Transkript

1 Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ), Erik W. Frederiksen(EWF) og John Serritzlev (JS). Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Godkendelse af ref. Fra GF samt konst. BM den Evaluering af GF. 4. Meddelelser: a. Driftsleder b. Forretningsfører c. Bestyrelsen 5. Resultatopgørelse up. to date Intern og ekstern kommunikation 7. Forretningsetik. 8. Reduktion af omkostninger 9. Fordeling af arbejdsopgaver. 10. Fremtid for værket. 11. Forretningsorden for bestyrelsen. 12. Repræsentanter til de organer vandværket er medlem af. 13. Eventuelt. 14. Næste møde 1. Godkendelse af dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af ref. Fra GF samt konst. BM den Referatet blev godkendt. 3. Evaluering af GF. Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. OZ mente, at GF ønskede forandringer i vandværkets ledelse og derfor valgte 3 nye medlemmer ind i bestyrelsen. OZ spurgte, om CL kunne tilbagevise Simonis beskyldninger om ulovligheder i forbindelse med CL s installationer på sin grund. Det vil i givet fald belaste hele bestyrelsen og det er derfor vigtigt at få afklaret. 1

2 CL kunne klart afvise Simonis anklager. Det der er udført er autoriseret arbejde der er ikke foretaget noget i strid med reglerne. For at få ro omkring sagen vil CL rekvirere et uvildigt syn fra kommunen. CL kommenterede på OZ s bemærkninger fra GF, hvor OZ hævdede, at Ordruplunds GF kun koster ,-. Den rigtige pris er Desuden er forholdet det, at der til Ordruplunds GF ikke kommer så mange (15-20 medlemmer) til gengæld afholder Orduplund årligt et medlemsmøde på vandværket, som er lige så godt besøgt som vores GF. Omkostningerne til dette årsmøde skal med i en reel sammenligning. 4. Meddelelser: a. Driftsleder b. Forretningsfører c. Bestyrelsen a. Driftsleder. EWF oplyste om problemer med at få vand fra boringerne. Flere boringer udviser faldende udbytte over de seneste måneder. EWF fortalte, at der er meget okker i vandet, så måske er det hovedledningen, der er slammet til. Den tunge løsning er at rense hovedledningen ved at køre en svamp igennem. Det er et større og dyrere indgreb. 2 af vores boringer er 40 år gamle levetiden er normalt sat til 50 år. OZ mente, at problemet var til at overse pt. der er en overkapacitet på ca. 40 % i forhold til behovet, når efterspørgslen er størst ( juli ). CL bad EWF om at rådføre sig med brøndboringsfirmaet Brøker. Der er dog også den mulighed, at der er fejl i flowmålingen. EWF undersøger, om flowmåleren kan testes. En test af de 3 boringers tilstand koster ca ,- for alle 3 boringer. EWF oplyste endvidere, at der er problemer med målerbrøndene. De ventiler, der er brugt, er ikke så gode som forventet. Der er tale om AVK-ventiler, der ved indkøb blev betragtet som det bedste valg. De slammer til og kan med tiden ikke lukke helt af for vandet. EWF estimerede, at 90 % af alle ventiler ikke kan lukke helt. Der er nok 1000 stk. der skal skiftes, og de koster kr. 350 pr. stk. i indkøb. OZ spurgte om, hvor mange der akut bør skiftes. EWF mente, at det drejer sig om en 20 stk. her og nu. Over året vil det være en stk. Der var enighed om, at de må skiftes løbende, efterhånden som behovet opstår. 2

3 EWF nævnte, at der nok kommer krav om tjek af råvandstanke samt større beskyttelsesområde omkring boringerne. Udvides beskyttelseszonen til 25 m i diameter, vil det koste ca ,- pr. boring til ekspropriation, m.m. ME spurgte til nitrit i en af de sidste vandmålinger (juli ligger på hjemmesiden) den var over det tilladelige. Kvalitet blev diskuteret. Normalt ligger SV s vand meget fint. Ved efterfølgende måling var der ikke nitrit. ME foreslog, at punktet vandkvalitet, bliver gjort til et fast punkt på dagsordenen. Det blev vedtaget. b. Forretningsfører. Intet at berette. c. Bestyrelsen Kim Gordons brev til bestyrelsen blev diskuteret OZ forventede, at CL ville kommentere Kim Gordons kommentarer til regnskabet og bogføringen. ME var lige hjemkommet fra ferie og havde ikke haft tid til at sætte sig ind i Kim Gordons kommentarer. OZ kunne fortælle, at Kim Gordon havde kontaktet Jens Sondrup vedr. de store momstal, der figurerer i regnskabet. CL ville sammen med JS kontakte Jens Sondrup, og søge forklaringen til momstallene i regnskabet. ME foreslog, at bestyrelsen skulle vente med at konkludere noget, før der forelå svar fra Jens Sondrup/CL/ JS. 5. Resultatopgørelse up. to date JS fremlagde resultatopgørelse. Den blev taget til efterretning. 6. Intern og ekstern kommunikation. JMJ vil gerne kunne lægge oplysninger ind på hjemmesiden og bl.a. stå for et nyhedsbrev CL vil sørge for, at JMJ bliver introduceret til hjemmesiden. JMJ/OZ mente, at alle kontaktdata på bestyrelsens medlemmer bør fremgå af hjemmesiden. Det viser åbenhed. 3

4 ME ønskede ikke sin arbejdsmail ud på vandværkets hjemmeside. Referat 15. august 2011 JMJ foreslog, at man også kunne lægge billede på, så medlemmerne kan se, hvem der sidder i bestyrelsen. JS spørger hvem der vil ha billede på. Emnet blev drøftet, og det blev besluttet, at JS mailer ud og får afklaret hvilke oplysninger de enkelte ønsker at have liggende på hjemmesiden. CL vil herefter opdatere hjemmesiden med de relevante oplysninger. ME påpegede, at man ikke kunne finde SV på kommunens hjemmeside over link til vandværker. Hvem tager sig af det???? OZ mente, at det var et problem, at såvel vandværkets adresse, EWF s adresse og JS s adresse figurerer som vandværkets adresse der kan kun være en, og det er Kildevangsvej. OZ gjorde opmærksom på, at de fakturaer som EWF udsteder, ikke er påført fortløbende fakturanummer. OZ vil udarbejde et dokument til EWF som automatisk påfører fortløbende fakturanumre. OZ havde udarbejdet et forslag til nyt brevpapir til vandværket. Mente, at det, der er nu, er for gammeldags. CL havde et moderniseret eksemplar med af det gamle brevpapir. CL vil arbejde videre med forslag til nyt papir, men modtager gerne ideer. 7. Forretningsetik. OZ mente, at bestyrelsen er sat til at administrere medlemmernes penge og derfor nødvendigvis må have en høj moral og stor ansvarlighed over for opgaven. OZ anså derfor, at det er nepotisme, når vandværket benytter et edb firma der er ejet af CL s søn. Det er et firma (Viva It ApS), som CL har stiftet. OZ oplyste, at de indkøb, der var gjort var til overpris og, at det var overforbrug både at købe printer til kontoret og til EWF s privatadresse. Det betyder, at der er 2 helt ens printere tilhørende vandværket, som er placeret med 700 meters afstand. OZ mente endvidere, at det udgjorde et problem, at CL og JS begge er medejere og sidder i bestyrelse sammen i Slotsbryggeriet Føniks ApS. CL fortalte, at hans søns firma kom ind i billedet, fordi hans søn som lønmodtager for et andet firm havde udført opgaven for SV. Hans søn overtog Viva It (100 % ) i 2007, og CL har ikke haft interesser i dette firma siden. CL tilbageviste, at der skulle være betalt overpriser. Tværtimod havde Viva IT tilbudt at levere udstyret til kostpris + 10 %. 4

5 JMJ oplyste, at hun havde været på nettet og fundet printerpatroner til det halve af, hvad vi betalte til VIVA IT og ca. en 5. del af, hvad EWF har købt patroner til efterfølgende. JMJ havde taget dokumentation med. OZ vurderede dog fortsat samarbejdet med Viva IT som problematisk, OZ undrede sig over, at man ikke brugte printeren til at udskrive aflæsningskort, men købte ydelsen ude i byen. OZ var forundret over, at når EWF ikke bruger bygningen på vandværket ret meget hvorfor er den så bygget? Og han kritiserede, at koderne til vandværkets server ikke er tilgængelige på vandværket, men kun ligger i et privat firma. CL mente at EWF arbejdsplads er vandværkets kontor. OZ oplyste, at EWF stort set aldrig bruger kontoret på vandværket, men arbejder hjemmefra. CL svarede vedr. koder, at det er et sikkerhedsmæssigt spørgsmål, og det må være en bestyrelsesbeslutning, hvor disse koder skal ligge og hvem der skal have adgang til dem. OZ foreslog, at vi selv tager back up i stedet for at betale en høj pris for en fjernbackup. ME fremførte, at bestyrelsen nok ikke skulle bruge så meget tid på det, der er sket, men se fremad. ME synes, at det er en god ide at få nogle bud på opgaven for at tjekke priserne. EWF oplyste, at det der ligger på serveren er alt vedr. vandværkets drift, ekskl. bogføringssystemet (Stellar), som ligger på en pc hos JS. OZ tilbød at undersøge alternative muligheder for backup Middagspause. 7. Fortsat. OZ nævnte igen sin utilfredshed med de for tætte bånd i relationen mellem CL og Viva IT samt, at JS og CL begge har anparter i - og sidder i samme bestyrelse - i et bryggeri. JS gjorde opmærksom på, at bryggeriet ikke har nogen samhandel med SV. OZ mente det var problematisk, at den eneste, der godkender JS s bilag, er formanden og bilagene ses ikke af resten af bestyrelsen. CL tilføjede, at JS og CL har lært hinanden at kende ved arbejdet i vandværkets bestyrelse. JS er derfor ikke hyret, fordi der var bånd imellem CL og JS. 5

6 OZ vil have ført til referat, at han ikke har tillid til CL som formand. CL tilkendegav ligeledes, at han heller ikke havde forventet det. 8. Reduktion af omkostninger. OZ mente, at den tidligere bestyrelse ikke har opfyldt forpligtelserne i forhold til at reducere omkostningerne. På GF i 2010 havde bestyrelsen sagt, at man vil søge at reducere omkostningerne. CL gjorde opmærksom på, at faldet i indtjeningen jo først er opstået i 2010, så det er let bagefter at konstatere, at omkostningerne udregnet som procent af omsætningen er steget. Det er logik, at de vil stige i en sådan situation. CL oplyste endvidere at den tidligere kasserer havde afskrevet to steder i budgettet for 2011, så der blev vist et for stort underskud. JMJ spurgte hvorfor CL ikke havde oplyst det på GF. CL mente, at bestyrelsen skulle fremstå som en enig bestyrelse. JMJ var meget uenig og meddelte, at hvis vi i bestyrelsen ikke er enige, så skal medlemmerne have besked. OZ påpegede, at det kuverteringsbureau, der behandler kopiering og udsendelse af indkaldelse til GF, er svinedyrt. OZ påpegede også, at forretningsføreren koster ,- og denne udgift bør også spares væk. JMJ vil gerne overtage bogføringen, da hun godt vil være klædt ordentlig på til næste generalforsamling. Det vil ellers være umuligt, at sætte sig ind i regnskabet, hvis det kun skal gennemgås lige inden generalforsamlingen. Det aftaltes, at JMJ skal sige til, når hun er klar. JMJ mente ligeledes, at bestyrelsesmedlemmerne på skift kan tage referat. ME gjorde opmærksom på, at han gerne vil yde en indsats i bestyrelsen, men at der er tale om frivilligt og ulønnet arbejde, så der er grænser for, hvad man kan påligne bestyrelsesmedlemmerne af praktiske opgaver. OZ, JMJ og ME vil gerne skiftes til at skrive korte beslutningsreferater, mens BN og CL ikke ønsker at skrive referat. JMJ og OZ foreslog at andelshaverne yderligere informeres via nyhedsbreve. OZ foreslog at indhente tilbud fra lokal revisor. JMJ ønskede ikke, at det blev Jens Fredsgaard. Cl foreslog Dansk Revision i Holbæk, og CL tager kontakt til dem for tilbud. OZ spurgte til abonnement på Holbæk Amts Venstreblad. Det er EWF, der læser det, men føler ikke det er meget vigtigt. Det blev besluttet at opsige abonnementet. 6

7 Rambøll blev diskuteret. ME mente, at så længe vi bruger Rambøll, er der ikke meget at gøre ved de omkostninger, der er ved deres system. OZ spurgte til indkøb hos Bog & Ide foreslog at købe ind i en kontorforsyning det må være billigere. EWF oplyste, at det er ganske lidt han køber, og man risikerer bare forsendelsesomkostninger, hvis man køber småt ind fra en kontorforsyning. JS oplyste, at han indtil nu ikke har taget betaling for omkostninger til kontorartikler el. lign. Det blev aftalt, at vi ikke skal købe småt ind, men købe ind 1-2 gange årligt, så vi kan få nogle bedre tilbud. JMJ pointerede over for EWF, at det er vigtigt at undersøge priser og rabatter ved indkøb. EWF oplyste bestyrelsen om, at han er oppe på dupperne og bruger forskellige leverandører for at få gode priser på det, han køber ind. Herefter blev kopiering og udsendelse af indkaldelse til GF diskuteret. OZ vil konstruere en flettefil til Rambøll systemet, så indkaldelsen kan pakkes i rudekuverter. Det blev besluttet, at bestyrelsen selv skal kopiere og pakke indkaldelsen til GF. Måske man kan få nogle ungarbejdere til at hjælpe mod en mindre betaling. JMJ vil arbejde på at få så mange som muligt til at acceptere at indkaldelse osv. fremover udsendes pr. , så vil vandværket spare den dyre porto samt tryk, kuvertering og labels. Bestyrelsen var enige om at arbejde for at få så mange over på indkaldelse som muligt. OZ mente, det var for dyrt at leje telt m.m. til GF. Man kunne leje et forsamlingshus og få kaffe og kage for kun 50,- pr. person. Det er meget billigere end det, der tidligere er gjort. EWF vil indhente tilbud på billigere lokaler til næste GF. Herefter blev dækning af kørselsomkostninger diskuteret. JMJ vil gerne have ført til referat, at hun ikke ønsker km-penge, men blot ønsker sine udgifter til benzin dækket. JMJ mener, at hvis hun skal have km-penge, så vil hun hver gang hun tager til et bestyrelsesmøde tjene 550 kroner. Altså modtage en form for honorar. CL og ME gjorde opmærksom på, at der på ingen måde er tale om honorar, når man får statens takster for kørsel i egen bil Denne takst er netop udregnet som dækning af de faktiske omkostninger i forbindelse med brug af egen bil. JMJ havde spørgsmål til EWFs brug af egen bil, når han samtidig har firmabil. Mente også, at EWF have tanket lidt for hyppigt i firmabilen samtidig med, at han havde modtager km-penge for kørsel i egen bil. EWF vil undersøge sagen og vende tilbage. 7

8 Det blev besluttet at afholde næste BM uden EWF og JS. Det skal kun være bestyrelsen, der deltager. Her vil Kim Gordons brev blive gennemgået. CL inviterer Kim Gordon med til næste møde. 9. Fordeling af arbejdsopgaver. JMJ ønskede, at det som EWF har af mapper og papirer på sin privatadresse og som ikke benyttes dagligt, bliver flyttet til vandværket. CL foreslog, at EWF lægger en besøgsbog på vandværket, så de der kommer, kan skrive en besked til EWF, hvis han ikke er i bygningen under besøget. Så er han orienteret om, at der har været nogen. CL gjorde endvidere opmærksom på, at kommunen skal orienteres, hvis SV ønsker at foretage køb på over ,-. OZ spurgte ind til dette, og CL vil finde meddelelsen fra kommunen og vise den til OZ. Herefter blev EWF s ferier diskuteret. EWF har sin tlf. med på ferie og bruger sin pc. EWF har nu indkøbt netadgang i Tyrkiet for ganske få penge, så der kommer ikke nogen regning fra dataoverførsel mere. OZ og JMJ mente, at EWF skal holde ferie, når han har ferie, og man så evt. kunne få frivillige til at passe værket, mens han er på ferie. EWF skal på ferie næste gang den 16.sep. Der skal snarest findes en løsning på dette problem. Der var herefter enighed om, at punktet fordeling af arbejdsopgaver ikke kunne behandles yderligere ved dette BM. 10. Fremtid for værket. OZ/JMJ spurgte til muligheden for samarbejde med andre værker. Cl oplyste, at den tidligere bestyrelse havde iværksat arbejdet med omlægning til digital styring samt samarbejde med andre værker i området. Der kan opnås store besparelser på sigt på både aflæsning og personale ved et øget samarbejde. CL vil sætte et møde op med Ordruplund, så den nye bestyrelse kan blive orienteret. OZ forstod ikke, at den tidligere bestyrelse valgte at bruge penge på en ny bygning ved værket, når værkets el og mekanik samt tanke er gamle og kan byde på behov for større investeringer i fremtiden.. ME påpegede, at pkt. 10 også bør være fast punkt på dagsordenen fremover. ME og CL vil fremskaffe opdateret tilbud på digital styring m.m. 8

9 OZ spurgte til finansieringen af en sådan investering kan den tages fra reservefonden? CL gjorde opmærksom på, at investeringen kan tages af vores likvide midler og derefter bliver aktiveret, så den kun belaster driften med de årlige afskrivninger. 11. Forretningsorden for bestyrelsen. OZ havde inden bestyrelsesmødet bedt forretningsføreren om bestyrelsens forretningsorden og fået fremsendt denne. Desværre havde forretningsføreren sendt den forkerte. CL udleverede på mødet den korrekte forretningsorden. Forskellen på de to udgaver er, at forretningsordnen efter den sidste udgave ikke skal offentliggøres på nettet, OZ og JMJ ønskede, at forretningsordnen selvfølgelig skulle lægges på nettet. CL var imod, idet han mente, at det var et arbejdsredskab til bestyrelsen. JMJ 4, stk. 8 skal ud er i modstrid med beslutning på GF. Bestyrelsen besluttede at forretningsordnen gennemgås på næste bestyrelsesmøde. CL ønskede, at budget for vandværket fremover fremlægges for det kommende år og ikke for det år, man er halvvejs igennem på det givne års GF. Der var enighed om dette. 12. Repræsentanter til de organer vandværket er medlem af. Cl kunne fortælle, at vandværket er medlem af KVD, men at det ikke automatisk giver en plads i bestyrelsen i KVD det skal man vælges til. CL sidder også i Vandfællesskabet Nordvestsjælland, og det er bestyrelsen i KVD, der har valgt CL til det. Det er således ikke poster som man i SV s bestyrelse har indflydelse på. OZ undrede sig over, at man i henhold til gældende forretningsorden har et punkt som omhandler repræsentanter i de forskellige organer, hvis man ikke har indflydelse. SV betaler kontingent til KVD. CL fortalte, at han naturligvis refererer relevante oplysninger fra disse møder på BM i SV. Referater fra KVD fremlægges på BM i SV. 13. Eventuelt. Intet. 14. Næste møde Næste møde blev sat til den kl på vandværket. CL vil sørge for, at Kim Gordon bliver inviteret. Mødet blev herefter afslutter kl Slagelse den Referent: John Serritzlev 9

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesarbejde foreningen af vandværker i danmark Udgiver Titel Tryk Foreningen af Vandværker i Danmark 1. sal Solrød Center 22 C, 2680 Solrød www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere