Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter"

Transkript

1 Virksomhedens aftaler Et trygt grundlag forebygger konflikter

2 Indhold Aftaler Et effektivt styringsværktøj 3 Ejernes aftaler om selskabet 4 Aktieselskabet og anpartselskabet 4 Interessentskabet 4 Aftaler, der kræver særlig form 5 Aftaler skal revideres 6 Derfor egne salgs- og leveringsbetingelser 7 Agenturaftaler og aftaler om eneforhandling 8 Agentur 8 Eneforhandling 9 Aftaler med medarbejdere 10 Aftaler om virksomhedens lokaler 11 Mediation at tale sig til rette 12 Lidt om forsikring 13 Advokaten som rådgiver udgave, januar 2007 Virksomhedens aftaler Et trygt grundlag forebygger konflikter Af advokat Wivi H. Larsen, Ret&Råd Glostrup Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne folder eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Har du brug for at trykke eller bruge dele af folderen, så indhent venligst skriftlig tilladelse.

3 Aftaler Et effektivt styringsværktøj Du kan forebygge konflikter med et solidt, gennemarbejdet aftalegrundlag. Lav aftaler med dine partnere i aktieselskabet, dine kompagnoner i interessentskabet, dine kun der, forretningsforbindelser og medarbejdere. Med klart formulerede aftaler om køb eller salg og levering kan du udvikle et in ternt styringsværktøj, så du og dine medarbejdere ved, hvordan I skal forholde jer i enhver situation. I denne folder gennemgår vi det beredskab af aftaler og betingelser, som du med fordel kan have formuleret og nedfældet på skrift én gang for alle. Eller i hvert fald til betingelserne for aftalerne eller loven bliver ændret. Du kan bruge din Ret&Råd-advokat til at sikre, at dine aftaler er lovlige og fuldt dækkende. Vi fortæller også om, hvordan du og din virksomhed bør være dækket ind med forsikringer

4 Ejernes aftaler om selskabet Aktieselskabet og anpartsselskabet Et godt gennemarbejdet aftalesæt betyder, at eventuelle konflikter kan løses både billigere og hurtigere. I aktie- og anpartsselskabet kan aktionærer, anpartshavere og andre partnere indgå en overenskomst. Her aftaler I helt ned i de taljen, hvilken ret og hvilken pligt I har over for hinanden. Desuden kan der i overenskomsten indgå bestemmelser om forkøbsret til aktier og anparter, adgang til at købe hinanden ud og beskyttelse af mindretal. Konflikter mellem ejere i et selskab kan være lammende for virksomheden, og domstolene står ikke parat med nogen patentløsning, for der er ingen lov at finde løsningen i. Derfor bliver sagsbehandlingen ved domstolene ofte langvarig og kompliceret. Interessentskabet I/S'et er ikke lovreguleret, så her er der ikke andre spilleregler end dem, I selv aftaler. I et interessentskab skriver parterne en interessentskabsaftale, hvor det umiddelbart ville være logisk at skrive indbyrdes rettigheder og pligter ned. Men interessentskabsaftalen skal også sendes ud af huset til SKAT eller til banken, så mange foretrækker at beskrive de helt interne og fortrolige forhold i et særligt dokument. Advokaten kan både hjælpe med at lave aftalegrundlaget for interessentskabsaftalen og et eventuelt særligt dokument om øvrige forhold. Aftal derfor fremtidens spilleregler i en aktionær- eller anpartshaveroverenskomst, mens stemningen endnu er positiv og tillidsfuld og få jeres advokat til at hjælpe jer. I bør løbende tage en sådan overenskomst mellem virksomhedens ejere op til revision i takt med, at virksomheden udvikler sig. Det er advokaten selvfølgelig også behjælpelig med.

5 Aftaler, der kræver særlig form Aftaler er ikke alene beregnet til at forebygge konflikter eller være et effektivt styringsværktøj. Aftaler er også vigtig juridisk dokumentation over for tredjemand, for eksempel over for SKAT, når det drejer sig om penge og andre værdier. Her gælder endda nogle krav til måden, de bliver indgået på. I nogle sammenhænge er aftaler ugyldige, hvis de ikke er skriftlige. Det gælder eksempelvis aftaler, som ejeren eller ejerne af et A/S eller ApS indgår ved selskabets stiftelse eller senere. Aftaler om værdier på mere end kr. anses ikke for gyldige, medmindre de anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Uanmeldte aftaler vil ikke engang blive taget i betragtning under en eventuel retssag. Blandt aftaler, der skal være skriftlige for at være gyldige mellem ejerne og et A/S eller ApS, kan nævnes: Stiftelsesaftaler Licensaftaler Leje- og leasingaftaler Direktør- og funktionærkontrakter Låneaftaler og gældsbreve Købekontrakter og andre retshandler - 5 -

6 Aftaler skal revideres Ingen aftaler bør være evigt gyldige det hverken blandt ejerne af et selskab eller mellem virksomheden og dens forretningsforbindelser. Hvis praksis afviger fra aftalen tilmed over meget lang tid kan I risikere at blive fanget på det forkerte ben, hvis det skulle komme til en konflikt. Så vil domstolene nem lig kun forholde sig til det skriftlige af ta legrundlag. Aktionær- og anpartshaveroverenskom s ter bør revideres i takt med selskabets ud vikling, og det samme bør ske for alle andre aftaler, når vilkårene eller praksis ændrer sig.

7 Derfor egne salgs- og leveringsbetingelser Hvorfor bruge ressourcer på at nedskrive virksomhedens eget sæt af salgs- og leveringsbetingelser, når vi både har købeloven, aftaleloven ja, endda en FN-konvention om internationale køb at falde tilbage på? Fordi det individuelle sæt salgs- og leveringsbetingelser giver dig og virksomheden anledning til at fastlægge nogle principper for jeres måde at handle og fordele ansvaret på. Og fordi I på forhånd kan forberede jer på, hvordan I vil håndtere konflikter. Salgs- og leveringsbetingelser er også en service over for virksomhedens kunder. Kunden får mulighed for i tide at forholde sig til, hvordan I nu engang handler og kan protestere, hvis han er uenig, allerede inden leverancen finder sted. Her er nogle principper for, hvordan I bør arbejde med salgs- og leveringsbetingelser: De skal være generelle og bør kunne ændres efter aftale. De må ikke antage karakter af én stor ansvarsfraskrivelse. Er de det, vil de højst sandsynligt blive tilsidesat i retten. De skal jævnligt ses efter i sømmene, eventuelt som følge af lovændringer (dem kender jeres advokat). I skal forelægge jeres kunder salgs- og leveringsbetingelserne inden eller samtidig med, at I indgår handlen. De må ikke bare være optrykt på bagsiden af en faktura. Ellers er de jo ikke en del af den aftale, I har indgået. Som sælger har I ansvaret for at kunne bevise, at salgs- og leveringsbetingelserne var en del af aftalen. Brug jeres advokat til at formulere og holde øje med virksomhedens generelle salgs- og leveringsbetingelser. Så står I bedre rustet i tilfælde af en konflikt

8 Agenturaftaler og aftaler om eneforhandling Hvis jeres virksomhed lever af at formidle eller forhandle andres produkter eller tjenesteydelser, er et klart, skriftligt aftalegrundlag med jeres leverandører af særlig betydning. Aftalegrundlaget er især afgørende, hvis der opstår konflikter under samarbejdet. Men det er også til støtte i det daglige samarbejde. Agentur Som agent køber og sælger man varer på vegne af andre og binder ikke egne midler i et lager. For denne indsats modtager man provision. Agenturaftaler benyttes ofte som genvej til nye markeder ikke mindst af små og mellemstore virksomheder. Inden for EU og de europæiske lande, vi samarbejder mest med, er reglerne for agenturaftaler meget ens. Her er nogle af de punkter, en agenturaftale bør indeholde: Aftalens varighed Beregning af provision Beskrivelse af de produkter, aftalen omfatter Eventuelt en konkurrenceklausul Agenturaftalen tjener først og fremmest til at beskrive parternes ret og pligt og skal være en tryg ramme om ophøret af samarbejdet. Husk, at hvis agenturaftalen opsiges på et tidspunkt, hvor produktet er kommet godt ind på markedet, har agenten efter EU-lovgivningen krav på en godtgørelse for det marked, han mister ved opsigelsen. Brug din advokat, når du indgår en agenturaftale. Advokaten skal bruge følgende oplysninger: Parternes navne, adresser (inkl. telefon og telefax) samt CVR-nr. Beskrivelse af de produkter, aftalen omfatter Beskrivelse af det distrikt eller område, agenten skal arbejde i Eventuelle pligter parterne imellem Provisionens størrelse, beregningsgrundlaget og måden, betaling skal ske på Aftalens varighed - 8 -

9 Eneforhandling Som eneforhandler køber og sælger du varer eller tjenesteydelser i eget navn og for egen risiko. Også eneforhandlingsaftalen bruges af producenter til at komme ind på nye markeder. I modsætning til agenturaftaler er der ingen særlig lovregulering af eneforhandlingsaftaler. Her er det særlig vigtigt ikke alene at indgå skriftlige aftaler, men også at gemme korrespondance og anden skriftlig kommunikation. Det kan bruges i tilfælde af en tvist til at fortolke aftalegrundlaget. Er fa - r ingen viser, at det især er vigtigt at have salgs- og leveringsbetingelser og andre indbyrdes pligter på skrift. Du bør bruge din advokat som støtte, når du indgår en eneforhandlingsaftale. Advokaten vil bede dig om følgende oplysninger: Parternes navne, adresser (inkl. telefon og telefax) samt CVR-nr. Beskrivelse af de produkter, aftalen omfatter Beskrivelse af det distrikt eller område, agenten skal arbejde i Eventuelle pligter mellem parterne, herunder krav om minimumssalg Aftaler om priser på produkterne og vilkår for prisændringer Lagerbeholdning og eventuelt tilbagekøbspris Service- og garantiforpligtelser Patent- og varemærkerettigheder Aftale om eventuel deltagelse i markedsføringsomkostninger Aftalens varighed - 9 -

10 Aftaler med medarbejdere Aftaler mellem virksomheden og medarbejderne er ofte nedfældet i de enkelte branchers og fags overenskomster. Men der er nogle enkelte lovregler, der under alle om stændigheder skal følges. En af dem handler om ansættelsesbeviser. Medarbejdere, som du har ansat efter 1. juli 1993, hvor loven trådte i kraft, skal have et ansættelsesbevis senest en måned efter, de er tiltrådt. Medarbejdere ansat før 1. juli 1993 skal have et ansættelsesbevis senest to måneder efter, de har bedt om det. Det kan koste kr. i bod at forsynde sig mod denne lovregel. Et ansættelsesbevis skal blandt andet rumme følgende oplysninger: Arbejdsstedets beliggenhed En jobbeskrivelse Medarbejderens rettigheder Opsigelsesvarsel Lønforhold, herunder eventuelle tillæg Daglig eller ugentlig arbejdstid Angivelse af de overenskomster, der dækker arbejdsforholdet Andre særlige forhold som for eksempel pligt til overarbejde eller særlig påklædning leverandørklausul. Det kræver omhu at formulere sådanne klausuler for at sikre, at de ikke bliver tilsidesat i retten ved en eventuel tvist. Alle medarbejdere har ret til at udlevere oplysninger om deres egen løn til alle og enhver. Virksomheden kan altså ikke forbyde det i ansættelsesbeviset. Ansætter du en funktionær, så vær op mærksom på, at du kun kan fravige funktionærloven på nogle enkelte punkter. Det gælder blandt andet midlertidigt arbejde, prøvetidsansættelse samt muligheden for at opsige med forkortet varsel ved længerevarende sygdom. Husk at konsultere din advokat, inden du eventuelt skrider til bortvisning af en medarbejder. Endelig kan ansættelsesbeviset indeholde en eventuel konkurrence-, kunde- eller

11 Aftaler om virksomhedens lokaler Ét er at finde frem til virksomhedens ideelle beliggenhed. Noget andet er at vurdere, om du skal eje eller leje de lokaler, du driver virksomhed i. Blandt de mange spørgsmål, der melder sig, når det drejer sig om virksomhedens geografiske placering, er: Lokal- og kommunalplaner, herunder særligt miljøbeskyttede zoner Beliggenhed i forhold til trafikforbindelser Adgang til at måtte udvide Branchespecifikke forhold, som du selv kender bedst Vælger du at leje dine lokaler, skal du i sagens natur indgå en lejekontrakt. Her er der mange faldgruber at være opmærksom på. Bed altid din advokat om at gennemgå lejekontrakten, inden du skriver under! Nogle af de spørgsmål, du i hvert fald skal have svar på, er disse: Har du forkøbsret til ejendommen? Medfølger der en ret til at udvide lokalerne? Hvem skal betale indretningen eller hvordan deles udgifterne? Hvilke udgifter om nogen kommer oven i huslejen, herunder opvarmning, fællesudgifter, ejendomsskatter og så fremdeles? Medfølger der en ret til at overdrage lejemålet til en eventuel ny ejer af virksomheden og til at få det igen, hvis du må tage virksomheden tilbage såkaldt af ståelses- og genindtrædelsesret? Er der uopsigelighed fra udlejers eller lejers side? I hvilken stand skal lejemålet afleveres ved flytning? Skal der indgås aftale om gensidig fredning for lejestigninger og lejenedsættelser? Er ejendommens eller lokalernes areal opmålt korrekt, så du ikke betaler for mere, end du får? Ret&Råd-advokaten er i øvrigt også behjælpelig med at vurdere mulighederne for hus lejenedsættelse og eventuelle ændringer i lejekontrakten

12 Mediation at tale sig til rette Retssager er langvarige og dyre og kan slå evige skår i venskaber. En retssag forekommer ofte at være den sidste udvej, når to parter ikke selv kan nå til enighed, men der er en anden udvej nemlig forligsmægling, også kaldet mediation. Er begge parter indstillet på at nå frem til en løsning, er det mediatorens opgave at berede vejen for den. Mediatoren beder jer fremlægge hver jeres version af konflikten, opsummerer hele tiden undervejs og prøver at få jer til selv at finde frem til netop den løsning, der vil være den helt rigtige for alle involverede parter. Det opleves som vindervindersituation. En løsning er god: Når begge parter oplever sig selv som vindere Når begge parters interesser og behov er tilgodeset Når der er flere omkostninger ved at bryde aftalen end ved at holde den Når parterne fremover kan have en god indbyrdes relation Din Ret&Råd-advokat kan fortælle dig mere om at løse konflikter via mediation. Og flere Ret&Råd-advokater er uddannede mediatorer

13 Lidt om forsikring Grundlæggende handler forsikring om at sikre sig imod skader og mulige erstatningsansvar. Nogle forsikringer er lovpligtige, mens andre krav til forsikring opstår som følge af de aftaler, virksomheden indgår eller er praktiske at have. Af forskellige forsikringsdækninger kan nævnes: Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig, hvis din virksomhed beskæftiger medarbejdere) Erhvervsforsikring Produktansvarsforsikring Driftstabsforsikring Miljøansvarsforsikring EDB-forsikring Retshjælpsforsikring Andre forsikringer er ofte obligatoriske i aftaler, for eksempel: Brand-, tyveri- eller skadesforsikring ved køb på afbetaling eller ved leasing Brandforsikring for pantsatte genstande og inventar

14 Advokaten som rådgiver En væsentlig del af virksomhedens dagligdag er bygget på aftaler indbyrdes mellem ejerne, mellem arbejdsgiveren og medarbejderne og mellem virksomheden og kunderne. De fleste aftaler bør revideres i takt med udviklingen i virksomheden og i lovgivningen. Advokaten er ansvarsforsikret. Det betyder, at der er en forsikringsdækning, hvis det råd, advokaten har givet dig, viser sig at være forkert. Det giver en ekstra tryghed. Find din lokale Ret&Råd-advokat i telefonbogen, på eller ring til sekretariatet på tlf og få oplyst nærmeste lokale Ret&Råd-advokat. Brug din Ret&Råd-advokat som rådgiver, når du indgår og fornyer aftaler. På den måde tager du højde for flest mulige konflikter, og aftalerne bliver så effektive som muligt.

15 Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Ret&Råd har specialiseret sig i: Erhverv Rettidig Rådgivning Privatrådgivning Bolig Købers Mand Ret&Råd har sekretariat på: Fruebjergvej 3 Box København Ø Telefon Fax Mail

16 Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 70 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat, Bolig, Offentlig, International og Job & Rekruttering. Ret&Råd Erhverv, der har udgivet denne folder, er ikke alene virksomhedens juridiske rådgiver. Ret&Råd Erhverv er også virksomhedens sparringspartner både i det daglige og når de store beslutninger skal tages. Rettidig Rådgivning er Ret&Råds totalløsning til virksomheder, der ønsker et særlig tæt samarbejde med fokus på hele tiden at være på forkant. Få oplyst dit nærmeste Ret&Råd-kontor på eller gå ind på vores hjemmeside og læs mere. Få oplyst nærmeste Ret&Råd-kontor på eller gå ind på vores hjemmeside 5. udgave formula.dk 5.000

VIRKSOMHEDENS AFTALER

VIRKSOMHEDENS AFTALER VIRKSOMHEDENS AFTALER En påregnelig fremtid DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter FORRETNINGSVÆRKTØJER KONSULENTAFTALER En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter Britta K. Thomsen Jurisconsult Konsulentaftaler 2. udgave, 2008 Britta K.

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere 1. Introduktion Danske små og mellemstore virksomheder, som allerede har opnået en vis eksportaktivitet, står jævnligt foran spørgsmålet,

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesarbejde foreningen af vandværker i danmark Udgiver Titel Tryk Foreningen af Vandværker i Danmark 1. sal Solrød Center 22 C, 2680 Solrød www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE Uafhængighed betaler sig Denne brochure er skrevet til dig, der har enten valgt at blive selvstændig eller tænker på det. Hvad enten du starter tømrervirksomhed, blomsterbutik,

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.

Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister. Ansat i udlandet Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Ansat i udlandet er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere