Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres"

Transkript

1 - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med et liv som selvstændig erhvervsdrivende, er der meget, der skal tages stilling til. Opstarten af egen virksomhed vil ofte være hektisk og drevet frem af en optimistisk pionerånd ud fra devisen: Nu skal vi i gang. I denne ofte hektiske fase må man være opmærksom på ikke at komme på kant med de regler, der beskytter arbejdsgiveren mod konkurrence, da det ellers kan få store både økonomiske og juridiske konsekvenser for lønmodtageren. Hvad står der i ansættelseskontrakten Mange arbejdsgivere ønsker rene linjer, og tager allerede i forbindelse med ansættelsen af lønmodtageren højde for den risiko, at lønmodtageren på et senere tidspunkt kan have ønske om at starte selvstændig virksomhed. Lønmodtageren, der kommer i besiddelse af arbejdsgiverens mere eller mindre ubeskyttede knowhow, har grundlaget til at kunne kick-starte en konkurrerende virksomhed. For at beskytte sig vil arbejdsgiveren ofte pålægge lønmodtageren en række konkurrencemæssige begrænsninger i ansættelseskontrakten. De mest anvendte konkurrencebegrænsende aftaler er konkurrence- og kundeklausuler.

2 - 2 Konkurrenceklausuler Konkurrenceklausulerne beskytter arbejdsgiveren mod, at lønmodtageren opstarter konkurrerende virksomhed inden for en given tidsmæssig periode og inden for et bestemt geografisk område. Domstolene stiller normalt strenge krav til klarheden af sådanne aftaler, og er aftalerne for vidtgående, vil de kunne indskrænkes eller helt tilsidesættes af domstolene. For at beskytte lønmodtagerne har lovgiver indført regler i funktionærloven, hvorefter der skal ydes lønmodtageren en kompensation svarende til halv løn i den periode, hvor klausulen skal være gældende. Er der indgået en gyldig aftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren, vil lønmodtagerens overtrædelse af aftalen kunne få følelige konsekvenser. Arbejdsgiveren vil, med fogedrettens hjælp, kunne nedlægge et forbud mod den retsstridige konkurrence. Ignorerer den tidligere lønmodtager fogedforbuddet, kan politiet i sidste ende sættes til at bringe konkurrencen til ophør. Herudover vil lønmodtager være erstatningsansvarlig over for sin tidligere arbejdsgiver, hvis arbejdsgiver lider et økonomisk tab som følge af den retsstridige adfærd. I den aftale, der i sin tid er indgået mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren, vil det endvidere ofte være aftalt, at arbejdsgiveren kan afkræve lønmodtageren et i forvejen fastsat pengebeløb, en såkaldt konventionalbod, hvis lønmodtageren ikke overholder konkurrenceklausulen. Kundeklausuler Kundeklausuler ses anvendt enten som et alternativ eller som et supplement til konkurrenceklausulerne. En kundeklausul er i forhold til en konkurrenceklausul mindre restriktiv, da en ansat, der har påtaget sig en kundeklausul, har mulighed for efterfølgende at starte en konkurrerende virksomhed. En kundeklausul kan dog for mange arbejdsgivere være en tilstrækkelig beskyttelse, da den tidligere arbejdstager i klausulens løbetid er afskåret fra at have erhvervsmæssig kontakt med den tidligere arbejdsgivers kunder.

3 - 3 En kundeklausul begrænser ikke nødvendigvis kun den tidligere arbejdstagers adgang til at have erhvervsmæssig kontakt med den tidligere arbejdsgivers kunder. Det er f.eks. også muligt ved hjælp af kundeklausulen at aftale sig frem til, at den tidligere lønmodtager i klausulens løbetid ikke må have erhvervsmæssig kontakt med eksempelvis den tidligere arbejdsgivers leverandører. Alt efter det nærmere indhold af kundeklausulen er der således mulighed for at opnå en effektiv beskyttelse, der sikrer, at tidligere arbejdstagere ikke udvander den tidligere arbejdsgivers forretning ved at kapre virksomhedens kunder og leverandører. En kundeklausul kan således i en forhandlingssituation mellem arbejdsgiver og arbejdstager være den gyldne middelvej mellem ingen konkurrencebegrænsende aftale overhovedet og de til tider meget restriktive konkurrenceklausuler. Konstrueres kundeklausulen med den fornødne omhu og eventuelt med hjælp fra sagkyndig bistand, åbner den mulighed for en afbalanceret aftale, der både varetager arbejdsgivers- og arbejdstagers interesser. Enhver arbejdstager kan påtage sig en kundeklausul og det er således ikke nogen betingelse, at arbejdstageren bestrider en høj og fortrolig stilling, førend en kundeklausul kan komme på tale. Det er dog kun en arbejdstager, som har funktionærstatus, der har krav på at blive kompenseret for at have påtaget sig en kundeklausul. Kundeklausulen kan i øvrigt opsiges, uden at der skal svares godtgørelse overhovedet, modsat konkurrenceklausulen. Hvis der ikke står noget i kontrakten Er der ikke indgået nogen aftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren, som begrænser lønmodtageren i at konkurrere med arbejdsgiveren, er lønmodtageren som udgangspunkt frit stillet med hensyn til at starte konkurrerende virksomhed. Den viden og de færdigheder, som lønmodtageren har tilegnet sig under sin ansættelse, må det som udgangspunkt stå ham frit for at benytte i hans egen nystartede virksomhed, hvis blot dette sker loyalt og indenfor lovens rammer. Det gælder således særlige regler i markedsføringsloven, som skal iagttages i denne forbindelse.

4 - 4 Anvender eller røber lønmodtageren uberettiget erhvervshemmeligheder, som han er blevet bekendt med under ansættelsesforholdets beståen, f.eks. vedrørende omsætning, tekniske tegninger eller hemmeligheder, der har forbindelse med produktionen, er der risiko for, at han, udover et erstatningsansvar, kan ifalde et strafansvar. Inden man siger op For lønmodtagere, der stadigvæk er ansat, herunder lønmodtagere, der befinder sig i en opsagt stilling, gælder ligeledes en almindelig loyalitetspligt, der er en følge af ansættelsesaftalen med arbejdsgiveren. Den loyalitetspligt, der gælder under ansættelsesforholdets beståen, rækker væsentligt videre end den loyalitetspligt, der gælder efter ansættelsesforholdets ophør. Tilsidesætter lønmodtageren arbejdsgiverens interesser, forligger der et brud på loyalitetspligten. Et brud på loyalitetspligten kan medføre, at ansættelsesforholdet bringes til ophør uden varsel, og at lønmodtageren skal erstatte det eventuelle tab, som han har forvoldt arbejdsgiveren. Samtidig mister lønmodtageren retten til løn i opsigelsesperioden. Den udvidede loyalitetspligt, der gælder under ansættelsesforholdets beståen, afskærer ikke lønmodtageren fra ethvert arbejde, der har med opstarten af den nye virksomhed at gøre. Lønmodtageren kan således foretage visse mindre forberedelser vedrørende den nye virksomhed. Hvis lønmodtageren, under forberedelsen af den nye virksomhed, støder på spørgsmål, der er problematiske i forhold til loyalitetspligten overfor arbejdsgiveren, er lønmodtageren pligtig til at oplyse arbejdsgiveren om disse forhold. Tilsidesættelse af denne pligt kan medføre, at ansættelsesforholdet bringes til ophør uden varsel, ligesom der kan blive tale om erstatning.

5 - 5 Sammenfatning Det er vigtigt, at lønmodtageren har styr på de juridiske regler, der gælder ved opstart af egen virksomhed i konkurrence med sin tidligere arbejdsgiver. Træder lønmodtageren ved siden af dydens smalle vej, risikerer han, at drømmen om egen virksomhed afløses af et forbud mod at fortsætte virksomheden og eventuelt et erstatningskrav. Lønmodtageren står da både uden job og erhvervsmuligheder. Ligeledes er der som arbejdsgiver al mulig grund til at overveje, om der ved ansættelsesforholdets start eller f.eks. i forbindelse med forfremmelse af lønmodtagere skal træffes aftale med nøglemedarbejdere om deres fremtidige muligheder for start af konkurrerende virksomhed, da det altid er lettere at løse problemerne på forkant, end når de først er opstået. o

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende:

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende: Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...2 1.1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget...2 1.2. Udvalgets kommissorium...2 1.3. Udvalgets sammensætning...3 1.4. Udvalgets varighed...4 1.5. Materiale

Læs mere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere 1. Introduktion Danske små og mellemstore virksomheder, som allerede har opnået en vis eksportaktivitet, står jævnligt foran spørgsmålet,

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Dansk Journalistforbund, faglig konsulent Flemming Reinvard Meget ofte ender en arbejdsgivers ønske om at skille sig af med en medarbejder i, at man i stedet

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen februar 2009 Sygebonus Bonusordninger vinder stadig mere indpas i små og mellemstore virksomheder, hvor medarbejdere,

Læs mere

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 Indhold Medarbejderinddragelse 3 Hvem skal være omfattet af ordningen? 3 Kriterier for tildeling 4 Individuel eller kollektiv bonus 4 Ansættelseskontrakt 4 Ændringer af bonusaftalen

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere