Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer"

Transkript

1 Generationsskifte Veldrevet virksomhed søger ny ejer

2 Indhold En svær beslutning 3 Del I: Mest for den, der skal afhænde en virksomhed Hvem skal overtage? 4 Ret&Råd-advokaten skaffer køberne 5 Hvordan regner du en salgspris ud? 5 Skatten kan afgøre formen 6 Særligt om overdragelse til familie 7 Virksomhedens testamente 9 Købesummen 9 Moden til salg 10 Virksomheden som pensionsforsikring 11 Overdragelsesaftalen 11 Del II: Mest for den, der skal overtage en virksomhed På jagt efter den ideelle virksomhed 12 Virksomhedens aftaler 13 Særligt om medarbejdere 14 Advokaten som rådgiver udgave, oktober 2003 Generationsskifte Veldrevet virksomhed søger ny ejer Af advokat Wivi H. Larsen, Ret&Råd, Glostrup/Hellerup Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne folder eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Har du brug for at trykke eller bruge dele af folderen, så indhent venligst skriftlig tilladelse.

3 En svær beslutning... At skille sig af med sin virksomhed er en stor beslutning. Det kan også være en tung beslutning ikke mindst hvis man selv har grundlagt den eller drevet den igennem mange år. Pludselig skal alt gøres op i penge og bundlinje, og hver en sten bliver vendt. Afhændelse af en virksomhed er således ingen enkel sag. Det er overtagelse af en virksomhed heller ikke. Både virksomhedens nuværende ejer og den, virksomheden overdrages til, skal være tjent med den aftale, der indgås. Det gælder uanset, om overdragelsen sker inden for familien, eller virksomheden sælges til en medarbejder eller en fremmed køber. I langt de fleste tilfælde forudsætter en vellykket afhændelse, at processen sættes i gang i god tid som oftest flere år i forvejen. Med denne folder er det vores mål at inspirere dig til at gøre dig nogle overvejelser om, hvilken vej der vil være den rigtige for dig at gå. Vælg så den advokat og den revisor, som du har tillid til. De skal føre dig helskindet igennem forløbet. Folderen er delt op i to dele om henholdsvis afhændelse og overtagelse, så du vil få udbytte af den, uanset om du skal afhænde eller overtage en virksomhed

4 Del l: Mest for den, der skal afhænde en virksomhed Hvem skal overtage? Noget af det første, du bør overveje, er, hvem du vil sælge eller overdrage virksomheden til. Det har nemlig betydning for, hvor lang tid ejerskiftet og forberedelserne til det vil strække sig over. Der er tre mulige købere til din virksomhed: Familien Du kan overdrage virksomheden til dine børn eller din ægtefælle. Her kan det være en fordel at begynde i god tid gerne trefem år inden generationsskiftet skal være fuldt gennemført. Årene bruges gerne til gradvist at overdrage virksomhedens aktiver og til at lære virksomhedens nye ejer op. Sådan et glidende generationsskifte er også til fordel for virksomhedens kunder. Du hjælper desuden dig selv og din familie ved at tage fat på problemet nu. Hvis du skulle blive ramt af pludselig sygdom, ulykke eller død, vil det være en lettelse i en svær tid for dine efterladte, at der på forhånd er udtænkt en plan for, hvad der skal ske med virksomheden. Generationsskiftet behøver ikke at være besværligt, hvis bare planlægningen er i orden. Det kræver imidlertid overblik, viden og erfaring. Det kræver også tillid, og det er vigtigt at kunne drøfte det igennem med en person, som er uvildig, og som kan rådgive om emnet som helhed ikke blot de juridiske eller forretningsmæssige, men også de følelsesmæssige og menneskelige aspekter, der er forbundet med hele generationsskiftet. En medarbejder Salg til en medarbejder kræver også nogle års tilrettelæggelse, og med en "kronprins" i virksomheden er der tillige mulighed for det glidende generationsskifte. Du kan forpligte medarbejderen ved at lave en enkel konkurrenceklausul, som kan forhindre vedkommende i pludselig at starte for sig selv med dine kunder! Køber er tredjemand En køber uden for familien eller virksomheden kan være en anden virksomhed, der ved at overtage din virksomhed kan forbedre sit driftsoverskud, foretage ny produktudvikling eller bare udnytte ressourcerne bedre. Den udefra kommende køber kan også være den virksomhed, som du har været underleverandør til igennem mange år. Overvejer du at sælge din virksomhed til tredjemand, skal den først salgsmodnes

5 Ret&Råd-advokaten skaffer køberne Hvordan regner du en salgspris ud? Er der ingen naturlige køberemner blandt familie, medarbejdere eller konkurrenter, kan Ret&Råd hjælpe dig med at finde frem til køberne. Ret&Råd-kæden er aktører på match-online.dk, som er en virksomhedsbørs for køb og salg af virksomheder på nettet. Vi har i kæden vældigt gode erfaringer med at lægge virksomheder ind på nettet. Vi får seriøse henvendelser fra folk, der også har pengene til at købe virksomhederne. Al henvendelse behandler vi anonymt og får et CV fra de interesserede køberemner. Som aktører på nettet kan vi annoncere virksomheder til salg, uden at det koster vores kunder annonceudgifter, og efterfølgende kan vi følge salget helt til dørs, fordi vi også kan klare den juridiske side af sagen. Der er ingen prisliste over, hvad virksomheder koster, og en nøgtern opgørelse af aktiver og passiver rækker heller ikke til. Virksomheden skal vurderes som en helhed og som regel også på baggrund af forventningerne til fremtiden. Her er nogle af de faktorer, der indgår, når advokaten beregner en virksomheds salgspris: Indtjening Finansering Virksomhedens marked Oparbejdet goodwill Herudover findes et antal teoretiske beregningsmodeller, der tjener til at beregne en virksomheds værdi. Dem kender advokaten. Du finder kontaktbørsen på

6 Skatten kan afgøre formen Ved denne model indskyder du dine aktier eller anparter i et nyt selskab holdingselskabet og får aktier i holdingselskabet tilbage som betaling. Også det kan være skattefrit. Det er herefter holdingselskabet, der skattefrit modtager udbytte fra det gamle selskab datterselskabet. Efter tre år kan holdingselskabet skattefrit sælge aktierne i datterselskabet, eksempelvis til virksomhedens nye ejer. Når værdier skifter ejere, bliver de beskattet. Det gælder også ved salg af virksomhed. Men skatten kan udskydes for både dig og din køber, og her er også flere modeller at vælge imellem. For eksempel kan du lave et holdingselskab. Holdingselskabsmodellen forudsætter, at du driver virksomheden som et anparts- eller aktieselskab. Du kan godt omdanne din virksomhed fra at være personligt ejet til at være et selskab uden, at det udløser skat. Skattepligten udløses først, når du sælger dine egne aktier i holdingselskabet, eller hvis holdingselskabet ophører. Så gælder de almindelige lovregler om beskatning af aktieavancer. For køber kan det være en fordel, fordi han slipper for at skulle afdrage på en købesum med egne personligt beskattede penge. Der er ikke noget hokuspokus i modellen. Du skal bare indhente tilladelse hos den regionale told- og skatteregion. Holdingselskabsmodellen er én af flere muligheder at sælge en virksomhed på. Din advokat kan rådgive om, hvilken model der passer dig bedst

7 Særligt om overdragelse til familie Mens virksomhedsejeren endnu er i live Afhænder du virksomheden til et medlem af familien, mens du er i live, er der endnu flere muligheder: Til ægtefælle Du kan overdrage til din ægtefælle, uden at du skal betale avanceskat. Reglerne følger af kildeskatteloven. Kombinerer du dette med en gave og/eller arveforskud, der er afgiftsfri, til din ægtefælle, kan denne løsning i visse tilfælde være god. Til børn, børnebørn og anden nær familie Overdragelse af en personligt ejet virksomhed Ved familieoverdragelser er der en række valgmuligheder. Vigtigst er valget af, hvordan du ønsker at få beskattet den fortjeneste, som du vil få. Du kan vælge at afregne skatten i forbindelse med overdragelsen, eller du kan vælge at lade overtageren overtage skatteforpligtelsen. Dette kaldes overdragelse med succession. Valget har indflydelse på overtagerens afskrivningsmuligheder, gaveafgiftens størrelse og andre forhold. Du kan benytte reglerne om succession, når du overdrager til et nært medlem af familien. Løsningen kræver medvirken af en rådgiver, ligesom du som regel bør indhente bindende forhåndsbesked hos den lokale told- og skatteregion. Overdragelse af et aktie- eller anpartsselskab Driver du din virksomhed i selskabsform, eller vælger du i forbindelse med et generationsskifte en langsigtet strategi ved at omdanne din virksomhed til et selskab, har du en lang række relevante valgmuligheder. For eksempel kan du helt eller delvist overdrage aktierne eller anparterne til børnene, sælge aktier eller anparter til et holdingselskab eller sammensmelte selskabet med børnenes selskab altså fusion. Du kan også vælge at spalte aktieselskabet eller anpartsselskabet (fission) og samtidig dele aktiviteterne mellem børnenes og forældrenes selskab, ombytte aktier, overdrage til en fond, nedsætte aktie- eller anpartskapitalen og så videre. I visse tilfælde skal du opfylde særlige betingelser, for eksempel have en tilladelse fra skattemyndighederne. De vil ofte knytte betingelser til tilladelsen måske at aktierne eller anparterne ikke må videresælges i en given periode. Som det fremgår, er der en række muligheder, der kan være gode, hvis man tænker sig om i tide

8 Når virksomhedsejeren er afgået ved døden Skal virksomheden afhændes til et medlem af familien, efter at virksomhedsejeren er afgået ved døden, er der også flere forhold, der skal tages højde for. Til ægtefælle Ofte er det en god idé i tide at sikre sig ved at oprette en kombinationssærejeægtepagt og eventuelt kombinere det med efterfølgende at sidde i uskiftet bo. I så fald udløses der ikke skat, fordi længstlevende blot fortsætter (succederer) i afdødes skattemæssige stilling. Til børn, børnebørn og anden nær familie Hvis virksomheden enten en personligt ejet eller et selskab overdrages (arveudlægges) til børnene, kan man undgå beskatning i boet, hvis børnene indtræder i den skattemæssige stilling, altså hvis de succederer. De kan også vælge at betale avanceskatten i boet. Hvis arveudlægget samtidig sker til handelsværdi, giver det den fordel for arvingerne, at de får et større afskrivningsgrundlag. Succession forudsætter dog, at virksomhedens/selskabets væsentligste aktivitet/aktiv ikke er passiv pengeanbringelse og/eller udlejning af fast ejendom. Successionsreglerne er tiltænkt reelle erhvervsvirksomheder som en likviditetslettende generationsskifteregel. Advokaten hjælper jer med at regne på, hvilken løsning der er mest fordelagtig for parterne

9 Virksomhedens testamente Som selvstændig med egen virksomhed bør du afgjort skrive testamente. Hermed kan du komme familiestridigheder i forkøbet, og der kan tillægges en særlig stemmeret til de aktier, der ejes af det barn, som er ansvarlig for virksomheden. Bestemmelser om stemmeret med videre kan også fastlægges i en anpartshavereller aktionæroverenskomst. Købesummen Vær opmærksom på, at skattevæsnet er med til at fastsætte værdierne på de overdragne aktier. Især kan fastsættelsen af goodwill give problemer. Der bør altid tages et skatteforbehold i overdragelsesaftalen ved overdragelse til nærmeste pårørende. Få advokaten til at hjælpe med formuleringen

10 Moden til salg Navnlig når virksomheden skal sælges til tredjemand, er det vigtigt, at den præsenterer sig flot: Den skal ose af muligheder og fremtid. Her er nogle eksempler på, hvordan man salgsmodner sin virksomhed: Regn med at skulle forberede salget over nogle år. Virksomheden bør finde sin rette størrelse og have tilpasset sin medarbejderstab. Ubehagelige beslutninger om nødvendige afskedigelser skal tages, inden virksomheden udbydes til salg. Virksomhedens aktiver bør vurderes kritisk. Ofte foretrækker både køber og de, der finansierer køber, at leje den bygning, virksomheden drives i, så det kun er inventar og maskiner, der skal købes. Ejendommen skal måske holdes uden for salget. Virksomheden skal opfylde loven i henseende til regnskaber, miljøgodkendelser og andre offentlige forskrifter. Aftaler med medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører med videre bør foreligge skriftligt også de uskrevne! Drift og ledelse: Økonomistyringen bør selvsagt være optimal. Herudover vil køber lægge vægt på, at nøglemedarbejdere forbliver i virksomheden og at de i hvert fald er forhindret i at starte en konkurrerende virksomhed. Lad din rådgiver optræde som Djævlens advokat og besvar åbent de mest nærgående spørgsmål. Husk, at det, som køber kan betragte som en overraskelse eller fortielse, kan udløse krav om erstatning eller regulering af købesummen.

11 Virksomheden som pensionsforsikring Mange betragter den virksomhed, de har lagt så mange kræfter i gennem årene, som deres pensionsforsikring. Udbetaling af udbytter fra aktier eller anparter er imidlertid ofte for små til, at de kan gøre det ud for en pension alene. Desuden kan skatten være et problem. Rådfør dig med din advokat om, hvordan du skattemæssigt mest skånsomt kan realisere den formue, du kan have bundet i din virksomhed. (Del-) efterløn Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 66 år, der er medlem af en arbejdsløshedskasse igennem en vis årrække. Reglerne ændres løbende. Arbejdsløshedskassen kan give yderligere oplysninger. Overdragelsesaftalen Som det fremgår, er der mange hensyn at tage ved overdragelse og salg af en virksomhed. Ikke to virksomhedsoverdragelser foregår ens, og det bærer selve overdragelsesaftalen den aftale, der regulerer, hvordan ejerskiftet finder sted præg af. Her er nogle af de væsentligste punkter at have med i en overdragelsesaftale: Hvilke aktiver i virksomheden medgår i handlen, og/eller hvilke holdes udenfor? Hvor stor og hvilken type gæld skal overtages? Hvad er købesummen, og hvordan betales den? Hvordan sikrer sælger sig betaling? Hvordan frigøres sælger for sine forpligtelser? Hvilke aftaler og ansættelsesvilkår gælder for virksomhedens medarbejdere? Hvordan er virksomheden og medarbejderne organiseret? Hvilke overenskomster gælder? Hvilke aftaler, kontrakter og eventuelle godkendelser binder virksomheden? Hvordan hæfter sælger for eventuelle "fejl og mangler"? Fra hvilken dag gælder denne aftale? Hvornår træder overtagelsen i kraft? Læs mere om nogle af aftalepunkterne i Del II

12 Del ll: Mest for den, der skal overtage en virksomhed På jagt efter den ideelle virksomhed Du kan vælge at springe ud i tilværelsen som selvstændig ved at starte din egen virksomhed. Det vil for mange være det mest naturlige valg enten fordi de er lønmodtagere med en brændende lyst til at få foden under eget bord, men uden den store kapital, eller fordi de har en idé, der kun kan realiseres inden for rammerne af deres egen virksomhed. En anden mulighed er at overtage en eksisterende virksomhed. Har du mod på at overtage en virksomhed enten ved at købe eller ved at indtræde i en virksomhed med senere overtagelse for øje bør du allerførst foretage en grundig selvransagelse: Har du besluttet dig for et bestemt brancheområde, kan du forhøre dig nærmere hos advokater, revisorer, banker og virksomhedsmæglere, der enten besidder branche- eller lokalkendskab. Alt efter fag kan den pågældende brancheorganisation måske være behjælpelig med at finde virksomheder, der står over for generationsskifte. Ofte ønsker en køber og en virksomhedsejer ikke at afsløre deres ønsker i den indledende fase. Brug advokaten som sendebud for at få åbnet dialogen. Besidder du de faglige evner, der kræves inden for den branche, du skal overtage eller købe en virksomhed i? Har du den rette administrative uddannelse? Har du overvejet, hvordan du fungerer som igangsætter, leder og arbejdsgiver? Hvilken type virksomhed ville være den ideelle for dig? Overvej størrelse, beliggenhed, omsætning, antal medarbejdere, kunder og forretningsområde. Hvor meget kan du satse? Arbejdsmæssigt, økonomisk og familiemæssigt?

13 Virksomhedens aftaler Det vil føre for vidt at gennemgå alt, hvad du bør være opmærksom på ved overtagelsen af en virksomhed. Noget af det helt centrale, du bør være opmærksom på, er det, du ikke umiddelbart ser eksempelvis, hvordan virksomheden er bundet af aftaler. Som noget af det første bør du undersøge, hvorvidt du overhovedet kan overtage alle disse aftaler, eller om du vil blive stillet over for krav om genforhandling. Du kan hente yderligere information i vores folder Virksomhedens aftaler Et trygt grundlag forebygger konflikter. Særligt bør du være opmærksom på: Lejekontrakter Leasingaftaler vedrørende maskiner og inventar Agenturer, eneforhandlingsaftaler mv. Patent- og varemærkerettigheder det kan være kostbart at omregistrere patentrettigheder Købekontrakter med ejendomsforbehold både virksomhedens og kundernes Leverandøraftaler hvad vil du blive bundet af fremover, og er der risiko for at miste vigtige leverandører? Bevillinger, dispensationer og godkendelser Gældsforpligtelser Miljømæssige forpligtelser

14 Særligt om medarbejdere Som køber overtager du som udgangspunkt alle virksomhedens forpligtelser. Det gælder også forpligtelserne over for medarbejderne. Få styr på, hvilke overenskomster der gælder for virksomhedens medarbejdere, og om der foreligger særlige ansættelsesforhold for nogle medarbejdere. Bemærk så i øvrigt: Uberettiget afskedigelse eksempelvis med overtagelsen som begrundelse kan koste virksomheden dyrt. Det samme gælder væsentlige ændringer af medarbejdernes ansættelsesvilkår navnlig hvis de bliver til uden forhandling med de pågældende medarbejdere eventuelt bistået af deres faglige organisation. Læg navnlig mærke til opsigelsesvarsler, konkurrenceklausuler, personalegoder, særlige lønaftaler, bonusordninger og eventuelt uskrevne personalegoder. Kontroller, at de medarbejdergrupper, der skal have det, er blevet forsynet med et ansættelsesbevis det kan koste op til 26 ugers løn som godtgørelse, hvis de mangler. Vær i øvrigt orienteret om de arbejdsretlige vilkår, der gælder de faggrupper, du beskæftiger.

15 Advokaten som rådgiver Kontakt din Ret&Råd-advokat for yderligere oplysninger. Hos advokaten eller på vores hjemmeside kan du få oplysninger om, hvorvidt der i Ret&Rådkæden afholdes et gå-hjem-møde i nærheden af dig, hvor emnerne i denne folder gennemgås og uddybes. Ret&Råd-advokaten kan også hjælpe dig med salgsmodning, udarbejdelse af forretningsplaner og virksomhedsformidling, og vi kan tilbyde dig totalløsningen Rettidig Rådgivning. Find din lokale Ret&Råd-advokat i telefonbogen, på eller ring til Ret&Råd Sekretariatet på og få oplyst nærmeste lokale Ret&Råd-advokat. Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Ret&Råd har specialiseret sig i: Erhverv Rettidig Rådgivning Privatrådgivning Bolig Købers Mand Ret&Råd har sekretariat på Høje Taastrup Boulevard 33, Taastrup Telefon Fax Mail

16 Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 70 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd/Erhverv, der har udgivet denne folder, er ikke alene virksomhedens juridiske rådgiver. Ret&Råd/Erhverv er også virksomhedens sparringspartner både i det daglige og når de store beslutninger skal tages. Rettidig Rådgivning er Ret&Råds totalløsning til virksomheder, der ønsker et særlig tæt samarbejde med fokus på hele tiden at være på forkant. Få oplyst dit nærmeste Ret&Råd-kontor på eller gå ind på vores hjemmeside og læs mere. Få oplyst nærmeste Ret&Råd-kontor på eller gå ind på vores hjemmeside 4. udgave kogp.dk

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER De første tips om at afhænde - og købe en virksomhed DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter Virksomhedens aftaler Et trygt grundlag forebygger konflikter Indhold Aftaler Et effektivt styringsværktøj 3 Ejernes aftaler om selskabet 4 Aktieselskabet og anpartselskabet 4 Interessentskabet 4 Aftaler,

Læs mere

Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder

Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder - fordi viden forpligter Indhold: 0.0 Indledning 1.0 Overvejelser om ejerskifte 1.1 Personlige overvejelser 1.2 Økonomisk og juridisk overblik 2.0

Læs mere

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning nr. 1374/August 1999 Resumé: Betænkningen fra Generationsskifteudvalget behandler en række centrale problemstillinger i relation til generationsskifte

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere