Brugermanual MLJ25402.indd :49:10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10"

Transkript

1 Brugermanual

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet med RFID prox 8 Betjening af systemet med PC og USB kabel (J-Link) 8 Betjening af systemet via talemenu 8 Betjening af systemet via Internettet og MyJABLOTRON 9 Betjening af systemet via Smartphone 10 Betjening af systemet via SMS beskeder 10 Betjening af systemet via fjerntilkobling af PC (J-Link) 11 Betjening af valgt programmérbar udgang via opkald 11 Blokering / sæt system ud af drift 11 Blokering / fjern brugere 11 Blokering / fjern detektorer 12 Sæt områder ud af drift 12 Sæt timere ud af drift 12 Specialtilpas systemet 12 Skift bruger adgangskoder 12 Skift, slet eller tilføj RFID prox brik/kort 13 Skift brugernavn eller telefonnummer 13 Tilføj / fjern en bruger 13 Hændelseslog 13 Brug af LCD betjeningspanel 14 Brug af J-Link og en PC 14 Login til MyJABLOTRON (Web / Smartphone) 14 Hvad er MyJABLOTRON web interface? 14 Ordforklaringer 15

4 2 INTRODUKTION Tak for dit valg af JABLOTRON 100 alarmsystemet. Dette system er en unik, fleksibel indendørs løsning til erhvervs og privat brug, der giver mulighed for anvendelse af både trådfaste og trådløse enheder. JABLOTRON 100 er yderst enkel at betjene. Alt styres ved at trykke på de enkelte kontrolpaneler på betjeningspanelet og efterfølgende bekræfte valget. Kontrolpanelerne benytter en let forståelig trafiklys logik, som alle forstår. Antallet af kontrolpaneler kan let tilpasses i takt med dit behov som kunde. JABLOTRON 100 serien tilbyder et bredt spektrum af detektorer i tidløst design og kan blive betjent hvor som helst, takket være fuldt fjernstyret adgang. J-Link programmet, MyJABLOTRON web interface og MyJABLOTRON app til smartphone giver mulighed for at betjene, programmere og overvåge systemet via fjernopkobling. JABLOTRON 100 kan benyttes af op til 300 brugere og kan deles op i 15 individuelle områder. Der kan forbindes op til 120 detektorer, og systemet giver mulighed for op til 32 multi funktionelle programmérbare udgange (til f.eks. home automation). BETJENING AF JABLOTRON 100 SYSTEMET Alarmsystemet kan blive betjent på flere måder. For at til- eller frakoble alarmen, skal der altid benyttes autorisation i form af bruger identifikation. System verificerer identiteten på brugeren og giver tilladelse til styring af de dele af systemet, der er givet tilladelse til at styre (pre-programmeret). Brugerens ID, dato, og klokkeslet gemmes i systemets hændelseslog hver gang systemet betjenes. Denne data historik vil aldrig blive slettet. En hvilken som helst autoriseret bruger kan også afstille en alarm (slukke for alarmens sirene) i alle dele af systemet uanset denne brugers adgangsrettigheder. Dette betyder dog ikke, at brugeren nødvendigvis automatisk frakobler alarmen (med mindre standard opsætningen er ændret). Brugere og deres adgangsrettigheder Adgangskode type Tekniker Administrator Bruger Tilkoble Kun PG Panik Beskrivelse Giver adgang til programmering af systemet og tilføje/definere rettigheder til brugere. Dette benyttes af installatør eller sikringsfirma, der er ansvarlig for at alarmen er korrekt sat op og konfigureret. Giver adgang til hele systemet inklusiv at tilføje/definere rettigheder til brugere. Denne adgang giver rettigheder til alle områder i systemet og gives til ejeren eller bestyreren af bygningen. Giver adgang til at betjene tildelte områder og programmérbare udgange i systemet. Denne adgang gives til standard brugere af systemet (f.eks. medarbejdere). Giver adgang til at tilkoble tildelte områder og betjene programmérbare udgange. Denne adgang gives til eksempelvis medarbejdere der ikke skal have rettigheder til at frakoble alarmen. Giver kun brugeren adgang til at betjene programmerbare udgange. Denne adgang benyttes typisk til automatiserede processer som f.eks. at åbne døre. Giver adgang til at aktivere en panikalarm uden sirenelyd.

5 BETJENING AF JABLOTRON 100 SYSTEMET 3 Måder at betjene JABLOTRON 100 på På stedet: a Betjeningspanel a Prox brik/kort a PC ved hjælp af USB kabel og J-Link programmet Fjernopkobling: a Telefon via tale menu a Computer via MyJABLOTRON web interface a App i en smartphone a Mobiltelefon ved hjælp af SMS a Computer via internettet ved hjælp af J-Link a Opkald fra et autoriseret telefonnummer (kun til at betjene programmérbare udgange) BRUG AF BETJENINGSPANELET Systemet kan betjenes direkte (til-/ frakobling og automation) ved at bruge to-knaps kontrolpanelerne på betjeningspanelet. Kontrolpanelernes knapper er tydeligt angivet med navn og farveindikeret (benytter trafiklys logik) så status på hvert område er tydeligt. Kontrolpanelet kan også benyttes til at overvåge status (f.eks. garage dør åben) eller til at styre forskellige automatiserede enheder (eksempelvis styring af varme eller markise). Et kontrolpanel kan også programmeres til at tilkalde hjælp i tilfælde af overfald eller andet nødstilfælde (sygehjælp eller panikalarm). Maksimum antal kontrolpaneler er tyve. Konstant rød TILKOBLET / ON Blinker rød ALARM / ALARM HÆNDELSE Konstant orange DELTILKOBLET Konstant grøn FRAKOBLET / OFF Blinker grøn INDGANGSTID Konstant grøn FRAKOBLET / OFF Blinker grøn INDGANGSTID Blinker rød ALARM Konstant grøn ALT OK Blinker grøn STYRING Konstant orange FEJL Konstant rød TILKOBLET / ON Blinker rød ALARM / ALARM HÆNDELSER Konstant orange DELTILKOBLET Betjeningspanel KORTLÆSER / TASTATUR

6 4 BETJENING AF JABLOTRON 100 SYSTEMET Forskellige typer af betjeningspaneler og disses egenskaber KORTLÆSER Giver mulighed for at betjene systemet ved hjælp af kontrolpaneler og berøringsfri godkendelse (RFID kort/ brik). BETJENINGSPANEL MED KORTLÆSER Brugeren kan betjene systemet ved hjælp af kontrolpaneler og godkendelse, med kode eller berøringsfrit (RFID kort/brik), eller en kombination af begge for højere sikkerhed. BETJENINGSPANEL MED DISPLAY OG KORTLÆSER Brugeren kan betjene systemet ved hjælp af kontrolpaneler og godkendelse, med kode eller berøringsfrit (RFID kort/brik), eller en kombination af både kode og kort/brik for højere sikkerhed. Brugeren kan også godkende og benytte mulighederne i betjeningspanelets LCD display. Ved frakobling af alarmen med knapperne på kontrolpanelet skal brugeren altid godkende. Ved tilkobling af alarmen og styring af automatiserede processer med knapperne på kontrolpanelet, er brugerens godkendelse et muligt tilvalg for hvert kontrolpanel. En bruger kan godkende ved hjælp af kode eller RFID kort/brik. Hver bruger kan have én kode og op til to RFID enheder (kort/brik). Hvis brugeren ønsker at betjene flere kontrolpaneler på én gang, skal godkendelsen kun ske en enkelt gang. Eksempelvis kan brugeren tilkoble huset samtidig med en frakobling af garagen. Anbefalede berøringsfrie prox: JABLOTRON 100, Oasis, Azor, eller andre prox der er arbejder ved 125 khz EM. For højere sikkerhed kan alarmsystemet indstilles til, at der både skal benyttes RFID kort/brik og brugerkode for at godkende. BETJENINGSPANELETS GODKENDELSESKODE Kan bestå af op til 7 cifre: prefix (et til tre cifre), en stjerne * (som adskiller prefix og hoved kode), og en firecifret kode. For eksempel: 123*1234, eller 1*1234. Hver bruger kan ændre den anden firecifrede kode (efter prefix og stjerne) på betjeningspanelet. For overvågede områder med færre antal brugere kan prefix udelades. I disse tilfælde er det kun den firecifrede kode, der benyttes. Denne type kode kan kun ændres af systemets administrator.

7 BETJENING AF JABLOTRON 100 SYSTEMET 5 Opbygning og beskrivelse af betjeningspanelets LCD menu Slet alarm hukommelse Sletter alarm indikationer i alle områder som brugeren har adgangsrettigheder til. Områdekontrol Styring af systemets områder der ikke styres af kontrolpaneler. Hændelseslog Detaljeret gennemgang af hændelsesloggen. Tilkobling forhindret Viser aktiverede detektorer der hindrer tilkobling af alarmen. Godkendelse med kode af Tekniker, Administrator, eller Bruger Fejl i systemet Viser en liste af alle detektorer der indikerer systemfejl. Udkoblede detektorer Viser blokerede/udkoblede detektorer. System status Viser en liste af alle aktiverede detektorer fordelt på områder. Indstillinger Redigering af brugere og enheder (kun når USB kabel er frakoblet). Display indstillinger Ændring af baggrunds lysstyrke og display kontrast.

8 6 BETJENING AF JABLOTRON 100 SYSTEMET Tilkobling af alarmen 1. TRYK på knappen på kontrolpanelet til det ønskede område. Knappen vil begynde at blinke rød. 2. BEKRÆFT kommandoen med godkendelse præsentér kort/brik for læseren eller indtast adgangskode. 3. FÆRDIG kommandoen er udført, og betjeningspanelet giver akustisk indikation af udgangstid. Når lyden stopper, er området tilkoblet. Kontrolpanelets knap lyser nu konstant rød. Hvis en detektor er aktiveret (f.eks. et åbent vindue) imens der tilkobles, vil systemet reagere på en af følgende måder (alt efter systemets konfiguration): a Systemet vil tilkoble uanset system status (aktive detektorer). a Systemet vil optisk indikere system status i 8 sekunder (blinker rød) og tilkobler derefter automatisk. Tilkobling vil også være muligt ved at trykke på knappen på kontrolpanelet. a Systemet vil optisk indikere system status i 8 sekunder (blinker rød) og kan kun tilkoble ved at der trykkes på knappen på kontrolpanelet. a Den aktiverede detektor hindrer systemet i at tilkoble. I tilfælde af en aktiv detektor med forsinket reaktion, vil systemet optisk indikere system status i 8 sekunder (blinker rød) og der kan kun tilkobles ved at der trykkes på knappen på kontrolpanelet. Tal med installatøren om systemet for at få det ønskede reaktionsmønster ved tilkobling. Frakobling af alarmen 1. TRYK På den blinkende knap. Indgangstiden bliver aktiveret ved indgang i bygningen Dette er indikeret med en konstant tone og en blinkende grøn knap. 2. BEKRÆFT Kommandoen bekræftes præsenter kort eller brik for læseren eller indtast kode. 3. FÆRDIG Kommandoen udføres og kontrolpanelets knap skifter til at lyse konstant grøn for at indikere, at området er frakoblet. Bemærk: hvis der er indgangstid i dele af eller hele systemet, kan alarmen frakobles ved blot at bekræfte.

9 BETJENING AF JABLOTRON 100 SYSTEMET 7 Deltilkobling 1. TRYK På knappen på kontrolpanelet for det ønskede område. Knappen begynder at blinke gult. 2. BEKRÆFT Kommandoen bekræftes præsentér kort eller brik for læseren eller indtast kode. 3. FÆRDIG Kommandoen udføres og kontrolpanelets knap skifter til at lyse konstant gult for at indikere, at området er deltilkoblet. Systemet kan også deltilkobles, hvilket muliggør at kun bestemte detektorer aktiveres. Dette kan for eksempel benyttes om natten, så kun døre og vinduer er aktive, samtidig med at bevægelsesdetektorerne indenfor er deaktiverede. (også kaldet skal- / natsikring) For at tilkoble hele systemet (alle kontrolpaneler) hvor det også er muligt at deltilkoble, skal knappen til at tilkoble trykkes to gange. Efter første tryk på knappen blinker den gult, efter andet tryk blinker den rød. Hvis systemet allerede er deltilkoblet viser konstant gult kan hele systemet tilkobles ved at trykke på den gule knap. Efter bekræftelse er hele systemet tilkoblet. Deltilkobling kan indstilles således, at bekræftelse ikke er nødvendigt. Annullere en aktiveret alarm 1. TRYK På knappen på det aktiverede kontrolpanel der blinker rød. Både rød og grøn knap vil nu blinke. 2. BEKRÆFT Kommandoen bekræftes præsentér kort eller brik for læseren eller indtast kode. 3. FÆRDIG Kommanden udføres. Kontrolpanelets knap skifter til konstant grøn for at indikere, at alarmen er frakoblet. Den røde knap på kontrolpanelet fortsætter med at blinke. 4. TRYK OG BEKRÆFT gentag punkt 1 og 2 for at annullere alarm indikationen i hukommelsen. 5. FÆRDIG kontrolpanel knappen skifter til konstant grøn for at indikere, at området er frakoblet. Hvis alarmen ikke frakobles i tide og dermed aktiveres ved en fejl, vil betjeningspanelet blinke rød som indikation for, at en alarm er i gang. Bekræftelse vil kun fjerne sirenelyd; selve alarmen annulleres først ved frakobling af systemet. Hurtige røde blink fra et kontrolpanel indikerer, at alarmen er eller har været aktiveret. Denne vil blive ved med at blinke efter alarmen er frakoblet. Systemet vil på samme måde indikere en hændelse der har fundet sted, imens du ikke var til stede. Hvis dette er tilfældet skal der vises ekstra agtpågivenhed, når området gennemgås, eller der skal ventes til en vagt ankommer (hvis denne type ordning er tilknyttet alarmen). Kontrolpanel alarm indikationen vedbliver indtil systemet er tilkoblet igen. Alternativt kan den annulleres ved at frakoble systemet endnu en gang. Med et betjeningspanel med LCD display, kan alarm indikationen annulleres fra hovedmenuen - Slet alarm hukommelse.

10 8 BETJENING AF JABLOTRON 100 SYSTEMET BETJENING AF SYSTEMET MED HÅNDSENDER Håndsender skal indlæses i systemet af en installatør. Håndsenderen kan knyttes til specifikke brugere og derfor sikre at der ikke sendes beskeder til den bruger, der betjener systemet (hvis dette parameter er indstillet sådan). Håndsenderen kan fås i en tovejs kommunikerende version, der kan bekræfte udførelsen af kommandoen med en farvet indikatorlampe, eller en énvejs uden tilbagemelding til brugeren. Håndsenderne overvåger og indikerer batteristatus og er udstyret med visuel indikering. Tovejs håndsenderen giver også akustisk tilbagemelding. Knapperne med hængelåsikonerne benyttes til til-/frakobling af alarmen. Ikonet med lukket hængelås tilkobler alarmen; den åbne hængelås frakobler alarmen. Den udfyldte og den tomme cirkel benyttes til at styre en programmeret enhed (f.eks. tænde og slukke for lyset) eller to programmerede enheder (f.eks. en garageport og låse på en hoveddør). Knapperne på håndsenderen kan låses for at sikre, at der ikke bliver trykket på dem ved en fejl (børnesikring). Se den specifikke håndsenders brugermanual for yderligere information om dette. BETJENING AF SYSTEMET MED EN COMPUTER OG ET USB KABEL (J-LINK) JABLOTRON 100 kan styres lokalt eller via fjernadgang via computer med J-Link programmet installeret, som kan benyttes til at vedligeholde brugere (skifte koder, kort/brik, og telefonnumre). J-Link ligger tilgængelig på systemets interne hukommelse. Når en computer bliver tilkoblet via USB til alarmcentralen, vil systemet automatisk give brugeren mulighed for at installere J-Link. Det er muligt at til-/frakoble systemet i J-Link ved hjælp af et virtuelt betjeningspanel på skærmen (klik på Betjeningspanel i hovedmenuen), hvis mindst et betjeningspanel med et kontrolpanel er indlæst i systemet. BETJENING AF SYSTEMET MED TALEMENU Systemet kan styres fra en mobiltelefon eller fastnet via en enkel talemenu, der guider brugeren igennem en række valgmuligheder på det indstillede sprog. For at få adgang til telemenuen skal alarmens telefonnummer ringes op. Adgang til talemenuen kan indstilles til enten at acceptere alle indkomne opkald uden restriktioner eller alternativt kun at acceptere godkendte telefonnumre i systemet. I første scenarie skal personen, der ringer, indtaste sin godkendelseskode (via tastaturet); i andet scenarie, skal brugeren ikke godkendes af systemet. Når først godkendelsen er foretaget, vil tale menuen give en aktuel status for alle områder, der er tilknyttet brugeren. Personen kan derefter styre disse områder, enten individuelt eller samlet, ved at benytte telefonens numeriske tastatur og de tilgængelige talemenu muligheder. Systemets standard indstilling er at besvare indkommende opkald efter tre ring (ca. 15 sekunder).

11 BETJENING AF JABLOTRON 100 SYSTEMET 9 BETJENING AF SYSTEMET VIA INTERNET OG MYJABLOTRON JABLOTRON 100 kan let og enkelt betjenes med en computer via internettet og MyJABLOTRON web brugerfladen, som kan tilgås fra adressen For yderligere information om denne web brugerflade, se kapitlet Hvad er MyJABLOTRON Web Interface?. MyJABLOTRON I Danmark opsættes MyJABLOTRON af en autoriseret JABLOTRON forhandler. Login navnet er brugerens adresse. Kodeordet kan til enhver tid ændres i brugerens oplysninger. Efter login på kontoen viser systemet alle aktive enheder, der kan overvåges og styres. For at betjene systemet, vil computeren til at begynde med bede om at bekræfte med kode. Efterfølgende handlinger skal ikke bekræftes med en godkendelse. I menuen til venstre på siden kan et virtuelt betjeningspanel eller en komplet oversigt over systemet vælges. Det virtuelle betjeningspanel giver mulighed for at betjene systemet ved at klikke på kontrolpanelernes knapper På samme måde som et rigtigt betjeningspanel. Oversigten er inddelt i horisontale faner: Områder, Automation (PG), og faner der repræsenterer detektorerne i systemet (eksempelvis Temperatur, Foto detektor, eller Elektricitets impuls målere ). Faner: a Områder - giver en oversigt og mulighed for at betjene alle områderne i systemet. a Automation (PG) - giver en oversigt over alle programmérbare udgange i systemet. For at betjene de programmérbare udgange med MyJABLOTRON, skal udgangen aktiveres fysisk mindst én gang efter MyJABLOTRON kontoen er aktiveret. a Temperatur - Giver mulighed for at se den aktuelle temperatur for hvert installeret termometer. Viser historik såvel som grafer over temperaturændringer over tid. a Foto detektor - giver mulighed for at tage fotos her og nu med en hvilken som helst installeret detektor med kamera eller for at se fotos, der tidligere er taget med detektorerne (billede galleri). Bunden af websiden har en oversigt over de seneste system hændelser. MyJABLOTRON tilbyder gratis notifikationer (via SMS, , eller push beskeder) for de valgte områders hændelser, programmérbare udgange, termometre eller målere. Notifikationerne kan indstilles i menuen Indstillinger. Hvert system kan kun have én administrator (ejer). Denne bruger har rettigheder til at tildele eller fjerne adgangsrettigheder for andre brugere. Systemet vil automatisk oprette en ny konto for hver nye bruger, der oprettes af administratoren. Notifikationer af system adgang sendes sammen med kode til brugerens adresse (login navn). Hvis brugeren allerede eksisterer i systemet, vil ændringerne for kontoen blive vist på brugerens MyJABLOTRON forside.

12 10 BETJENING AF JABLOTRON 100 SYSTEMET Muligheder Se aktuel system status Til-/frakoble hele systemet eller dele af det Styring af programmérbare udgange Se hændelseslog Sende notifikationer til valgte brugere Betjene systemet ved hjælp af virtuelt betjeningspanel på skærmen Tage billeder med foto detektorer Se foto galleriet fra foto detektorer Overvåge øjeblikkelig og tidligere detektor værdier så som temperatur eller energiforbrug. * Kommunikation med det sikrede område er ikke konstant. Systemets aktuelle status fremkommer, når der etableret forbindelse. Forbindelsen til systemet tager ca. et minut. BETJENING AF SYSTEMET MED SMARTPHONE Hvis en MyJABLOTRON brugerkonto er aktiveret (se foregående afsnit), kan alarmsystemet blive overvåget og fjernstyret ved hjælp af MyJABLOTRON app til smartphones for både Android (ver. 2.4 eller højere), iphone (ver. 7 eller højere) eller Windows Mobile. Applikationen kan downloades gratis efter login på MyJABLOTRON, eller fra Google Play, AppStore, osv. Brugernavn og login til MyJABLOTRON smartphone app er identisk med MyJABLOTRON internet kontoen. BETJENING AF SYSTEMET MED SMS De enkelte områder og programmérbare udgange kan styres med SMS beskeder. SMS beskeden der betjener systemet er: KODE + KOM- MANDO. Kommandoerne er pre-defineret i systemet (TIL / FRA). Der kan også være tale om et ekstra numerisk parameter, der identificerer det specifikke område. (F.eks. KODE + TIL ). Kommandoerne der styrer udgangene kan programmeres af installatøren. Det er for eksempel muligt at benytte kommandoen GITTER NED som kommando til at rulle rullegitteret ned. Det er også muligt ikke at benytte KODE før en kommando. I disse tilfælde bliver kommandoen godkendt automatisk, når systemet genkender brugerens telefonnummer. BETJENING AF SYSTEMET MED FJERNADGANG VIA COMPUTER (J-LINK) JABLOTRON 100 systemet kan blive betjent både via fjerntilkobling og lokalt på stedet med J-Link programmet på en computer. Brugere kan også administreres på denne måde (skift af kode, kort/brik, og telefonnumre). For at betjene systemet via fjernadgang skal programmet hentes på Registrering af systemets nummer (en 14 cifret kode) og telefonnummeret til centralens SIM kort er nødvendigt for at forbinde til systemet. Fjernadgang etableres ved at klikke på Internet i hovedmenuen. Hvis systemet har indlæst mindst ét betjeningspanel med mindst et

13 BETJENING AF JABLOTRON 100 SYSTEMET 11 kontrolpanel, er det muligt at til-/frakoble områderne via virtuelt J-Link betjeningspanel på skærmen (ved at klikke på Betjeningspanel i hovedmenuen). BETJENING AF UDVALGTE PROGRAMMÉRBARE UDGANGE MED OPKALD Alle telefonnumre der er registreret i systemet kan betjene alarmen med opkald til alarmen (F.eks. uden at alarmen når at svare). Opkaldet består i at ringe til centralens telefonnummer og lægge på inden centralen besvarer opkaldet. Systemets fabriksindstilling er at besvare opkaldet efter tredje ring (Ca. 15 sekunder). BLOKERING / DEAKTIVERE SYSTEMET BLOKERING / DEAKTIVERE BRUGERE Alle brugere kan blokeres midlertidigt (f.eks. når en bruger har tabt kort/brik). Når en brugers adgang blokeres, vil ID kode og kort/brik ikke blive accepteret af systemet. Brugeren vil på samme måde heller ikke modtage notifikationer og rapporter på telefonen. Kun system administratoren og tekniker kan blokere en bruger. En af måderne hvorpå adgangsrettighederne kan fjernes er ved at vælge Indstillinger > Brugere > Bruger > Udkoble og vælge Ja på LCD betjeningspanelet. En anden mulighed er at blokere brugeren lokalt eller via fjernadgang i J-Link programmet ved at klikke på brugeren i menuen Indstillinger > Brugere > Bruger. En blokeret (deaktiveret) bruger vil blive markeret med en gul (eller rød) cirkel indtil brugerens adgang er genskabt med samme procedure. BLOKERING / DEAKTIVERING AF DETEKTORER En detektor kan deaktiveres midlertidigt på samme måde som en bruger kan blokeres. En detektor er deaktiveret, når dens aktivering er midlertidigt uhensigtsmæssig (eksempelvis en detektor i et rum med et kæledyr eller midlertidig deaktivering af sirenen). Kun system administratoren og teknikeren kan deaktivere en detektor. En af måderne en detektor kan deaktiveres er ved at vælge Indstillinger > Enheder > Udkoble og vælge Ja på LCD betjeningspanelet. En anden mulighed er at deaktivere detektoren lokalt eller via fjernadgang i J-Link programmet ved at klikke på detektoren i menuen Indstillinger > Diagnosticering > Deaktivér. En blokeret (deaktiveret) detektor er markeret med gul (eller rød) cirkel, indtil den er genaktiveret med samme procedure. DEAKTIVERING AF OMRÅDER Benyttes til at slukke midlertidigt for en del af systemet, hvor enkelte områder kan deaktiveres. Deaktiverede områder kan ikke tilkobles (f.eks. hvis dele af en bygning er under ombygning og ikke skal sikres).

14 12 BLOKERING / DEAKTIVERE SYSTEMET Et område kan blive deaktiveret lokalt eller via fjernadgang i J-Link programmet ved at klikke på området i Indstillinger > Områder > Område deaktiveret. Et deaktiveret område er markeret med en rød cirkel, indtil det er genaktiveret med samme procedure. DEAKTIVERING AF TIMERE Der kan slukkes midlertidigt for timere og derved deaktivere automatiserede hændelser i systemet. Deaktivering af en skemalagt hændelse (f.eks. frakobling af systemets nattilkobling på et specifikt tidspunkt) stopper udførsel af denne opgave (f.eks. i ferieperiode). En timer kan deaktiveres midlertidigt i J-Link programmet ved at klikke på området i Indstillinger > Kalender > Blokeret. En deaktiveret timer er markeret med en rød cirkel, indtil den er genaktiveret med samme procedure. SPECIALTILPASNING AF SYSTEMET SKIFTE BRUGERS ADGANGSKODE Hvis systemet er programmeret med prefix koder, kan brugeren ændre sin kode direkte via LCD menuen på betjeningspanelet. Koden kan ændres på LCD betjeningspanelet efter godkendelse ved at vælge Indstillinger > Brugere > Bruger > Kode. For at ændre kode skal redigeringsmenuen benyttes (kode vil begynde at blinke), når der trykkes Enter, indtast ny kode og bekræft ved at trykke på Enter igen. Tryk ESC for at gå tilbage i menuen efter ændringerne er foretaget. Bekræft ændringen ved at vælge Gem når systemet anmoder: Gem indstillinger? Hvis systemet er programmeret til ikke at benytte prefix koder, er det kun system administratoren, der kan ændre koderne. System administratoren kan foretage ændringerne både fra LCD betjeningspanelets menu og i J-Link. ÆNDRE, SLETTE OG TILFØJE RFID KORT/BRIK Brugere kan tilføje, ændre eller slette personlig RFID kort/brik i LCD betjeningspanelets menu. Disse ændringer kan foretages efter godkendelse ved at vælge Indstillinger > Brugere > Bruger > Adgangskort 1 (eller 2). For at indlæse ny RFID kort/brik, skal redigeringsmenuen benyttes (adgangskort 1 eller 2 vil begynde at blinke) når der trykkes på Enter. RFID kort/brik præsenteres for læseren eller serienummeret indtastes manuelt. Efter valget er bekræftet med Enter tasten, er RFID kort/brik tilføjet. For at slette et adgangskort tastes 0 i feltet med serienummer. Tryk ESC for at gå tilbage i menuen efter ændringerne er foretaget. Bekræft ændringen ved at vælge Gem når systemet anmoder: Gem indstillinger? System administratoren kan tilføje, ændre og slette RFID kort/brik fra både LCD betjeningspanelet og J-Link. ÆNDRING AF BRUGERNAVN ELLER TELEFONNUMMER En bruger kan tilføje, redigere eller slette sit telefonnummer eller ændre sit navn i menuen på LCD betjeningspanelet. Dette kan foretages efter godkendelse ved at vælge Indstillinger - Brugere - Bruger - Telefon (eller Navn). For at foretage ændringer skal redigeringsmenuen benyttes. Dette gøres ved at trykke Enter når markøren er placeret på en specifik række. Efter ændringer er foretaget skal de bekræftes ved at trykke på Enter igen. For at slette et telefonnummer, tast 0 i feltet med telefonnummeret. Tryk ESC for at gå tilbage i menuen efter ændringerne er foretaget. Bekræft ændringen ved at vælge Gem når systemet anmoder: Gem indstillinger?

15 SPECIALTILPASNING AF SYSTEMET 13 System administratoren kan tilføje, redigere eller slette brugeres telefonnummer eller ændre brugerens navn både fra menuen på LCD betjeningspanel og i J-Link. TILFØJE / SLETTE EN BRUGER Kun system administratoren (eller teknikeren) kan tilføje en ny bruger eller slette en bruger i systemet. Dette kan kun foretages i J-Link programmet eller i F-Link programmet hvis det er teknikeren. Når der tilføjes en ny bruger, skal der oprettes en bekræftelseskode eller RFID kort/brik skal tildeles (Eller en kombination af disse). Ydermere skal adgangsrettigheder programmeres: hvilke områder må brugeren betjene, hvilke programmérbare udgange skal brugeren kunne betjene, og hvilken type bekræftelse/godkendelse skal benyttes. HÆNDELSESLOG Alarmsystemet gemmer alle foretagede valg og hændelser (tilkobling, frakobling, alarmer, fejl, notifikationer sendt til brugere og KC) på et micro SD kort i systemets centralenhed. Hver registrering indeholder dato, tid (start og ophør), og kilde (årsag / oprindelse) for hændelsen. Hændelser bliver ikke slettet; en komplet historik for alarm installationen gemmes. Hukommelsen har kapacitet til at gemme flere millioner registreringer. De forskellige måder at udlæse hændelser fra systemet beskrives nedenfor. BETJENING AF LCD BETJENINGSPANELET Adgang til hændelseslog kræver godkendelse af brugeren. Efter godkendelse vises mulighederne (baseret på rettigheder), når Hændelseslog vælges. Registrerede hændelser vises i rækkefølgen nyeste til ældste. BETJENING MED J-LINK OG EN COMPUTER Systemets hændelseslog kan tilgås i J-Link programmet. Hændelser kan ses i små (ca hændelser) eller større (ca hændelser) grupper. Hændelser kan filtreres, farve-kodes, eller eksporteres til en fil. For yderligere information se i J-Link manualen. LOGIN PÅ MYJABLOTRON (WEB / SMARTPHONE) Alle system hændelser kan tilgås med MyJABLOTRON web interface/smartphone.

16 14 HVAD ER MYJABLOTRON WEB INTERFACE? MyJABLOTRON web interface er en unik service, der giver online adgang til JABLOTRON enheder. Servicen giver mulighed for, at brugere kan overvåge og styre systemet. MyJABLOTRON web interface giver brugeren mulighed for: a Se aktuel system status. a Til-/frakoble hele eller dele af systemet. a Styre programmérbare udgange. a Se hændelseslog. a Sende notifikationer til udvalgte brugere via SMS og . a Tage højt opløste billeder fra foto detektorer (640 x farve). a Overvåge aktuel temperatur eller energiforbrug, inklusiv historisk overblik i et grafisk diagram. a Få fordele ved en masse andre brugbare funktioner.

17 ORDFORKLARINGER 15 BUS / trådløse enheder Hovedenheden i et sikringssystem er centralenheden. Denne kan kommunikere med enheder på to forskellige måder: via BUS, ved at benytte kabling i hele eller dele af det sikrede område eller trådløst med radio kommunikation. BUS enheder forsynes med strøm fra alarmens centralenhed. Trådløse enheder kræver batterier hvis holdbarhed er afhængig, af hvor intensivt enheden benyttes. Kontrolpanel Dette er den styrende og indikerende del af betjeningspanelet. Et kontrolpanel indeholder en beskrivelse af dets funktion og har to bagbelyste knapper en grøn til venstre og en rød eller gul til højre. Kontrolpanelet benyttes til enkelt og tydeligt at betjene en del af systemet og samtidig vise systemdelens status via farveindikator (grøn ved frakoblet, rød ved tilkoblet, og gul ved deltilkobling). Antallet af kontrolpaneler og deres funktionalitet bestemmes af installatøren af systemet. RFID kort / brik RFID kort/brik giver brugeren mulighed for at betjene systemet og benyttes til berøringsfri bekræftelse ved at præsentere læseren for kort/brik. De erstatter eller supplerer numerisk indtastning af kode. RFID kort kan transporteres i en pengepung, og RFID brik kan sidde i en nøglering. Område Alarm systemet kan inddeles i flere mindre, uafhængigt fungerende dele, kaldet områder. Hvert område kan have indlæste detektorer, betjeningspaneler, så vel som sirener, brugere, og disses telefonnumre. Hvert alarm system kan deles i op til 15 områder. Programmérbare udgange Alarm systemet kan benyttes til at tænde og slukke eller styre andre elektriske enheder eller apparater. Dette gøres ved hjælp af programmérbare udgange der kan styres af brugeren (via SMS, betjeningspanelet, osv.) eller kan automatiseres i programmeringen af systemet (til at følge system status, alarm status, fejl, osv.). Home Automation I tillæg til at fungere som alarm system, kan JABLOTRON 100 tilbyde et stort antal andre funktioner. Blandt de mest populære funktioner er: betjening af elektriske døre og porte, automatiseret tænd/sluk af lys med bevægelsessensor og fjernstyring af elektriske enheder (elektrisk varme, garage døre, porte, indgangsgitter, osv.). Nødkald Når en bruger er i nød og har behov for assistance, kan nødkalds alarmen aktiveres. Nødkalds alarmen kan programmeres til at være et kontrolpanel på betjeningspanelet, en unik kode, et nødkaldstryk, eller som en specifik kombination af knapper på en håndsender. Hvis alarmen er tilknyttet kontrol central, vil aktivering af nødkald sendes direkte uden behov for at der ringes op fra en telefon. Kontrol central, KC En kontrol central er et landsdækkende kontor der er konstant bemandet (24/7), som er i stand til øjeblikkeligt at handle ud fra de informationer der modtages fra det sikrede område. KC handler ud fra den aftale, der er indgået med dem igennem installatøren af alarmen.

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP

BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP tilgængelig for ios/android/windows Phone 5040327601-WEB Kære kunde. Tak for at du valgte et Meta Trak produkt. Meta Trak er en telematisk enhed, der giver brugeren mulighed

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

SMARTALARM QUICKGUIDE

SMARTALARM QUICKGUIDE SMARTALARM QUICKGUIDE TILLYKKE MED DIT NYE ALARMSYSTEM! Vi er glade for, at du har valgt en G4S SMARTalarm. G4S er verdens største leverandør af sikkerhedsløsninger, og vi har lagt al vores erfaring i

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone MYFONE APP GUIDE Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter 1 1 2 3 6

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Content Introduktion 1 SMS kontrol krav 2 Kommando syntax 2 Bruger autorisation 2 SMS kommand liste 3 Meddelse fra ukendt kilde 8 Ukendt kommando 9 Automatik

Læs mere

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI Alarmsystem OAI Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem OAI Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI giver dig sikkerhed og tryghed En OAE af sikkerhed Et OAI alarmsystem er den ideelle

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp?

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp? Tak fordi du valgte Brug for oplysninger? Brug for hjælp? www.somfy.com 1 boks, 3 miljøer, 3 applikationer 3/45 Skift til tilsluttet tilstand 3 applikationer for at styre enhederne i hjemmet i tilsluttet

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Tryk på IPAD/IPHONE ikonet i menuen

Tryk på IPAD/IPHONE ikonet i menuen VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING Herunder vises forskellige måder, hvorpå man kan installere in IPHONE eller IPAD app til Valtronics undendørs kamera. Husk før du begynder med app download,

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

Vare nr. 2000.0600. Svane Electronic ApS. Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk

Vare nr. 2000.0600. Svane Electronic ApS. Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk 1 Vare nr. 2000.0600 Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk 2 September 2014 Tillykke med valget af vores nyeste GSM hybrid tyverialarm

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

GUIDE TIL MYFONE APP. Myfone til din iphone

GUIDE TIL MYFONE APP. Myfone til din iphone GUIDE TIL MYFONE APP Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter Brug for

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let installation, enkel programmering! Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan ikke tale

Læs mere

Brugermanual FDaPP en. 2. UDGAVE: JUNI 2015

Brugermanual FDaPP en. 2. UDGAVE: JUNI 2015 Brugermanual FDAPP EN. 2. UDGAVE: JUNI 205 Indholdsoversigt 0. Om systemet...3 0. KONTAKT...3 0.2 TEKNISK INFO....3 0.3 TV KANALER...3 0.4 DRIFTSTATUS...3 0.5 HENT FDA PPEN TIL DIN SMARTPHONE...3. Login...4.

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3Omstilling App til iphone og Android smartphones er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING

VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING Herunder vises forskellige måder, hvorpå man kan installere in IPHONE eller IPAD app til Valtronics undendørs kamera. 1. Download APP fra din IPHONe eller IPAD

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere