INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5"

Transkript

1 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december 2003

2 INDHOLD Resume 3 Beskeden fremgang i Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4 Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Efterspørgslen vil vende tilbage i Vækst ikke stærk nok til markant ledighedsfald 7 Regeringens udmeldinger mangler konsistens 7 Modgående effekter påvirker offentlig saldo 8

3 Resume Optakt til regeringens Økonomiske Redegørelse 10. december 2003 Nykredit Markets offentliggør i dag analysen Dansk økonomi. Analysen sætter fokus på udfordringerne for dansk økonomi som optakt til regeringens nye Økonomiske Redegørelse, som ventes offentliggjort torsdag den 11. december Hovedpunkterne er: DANMARK TABER MARKEDSANDELE Når væksten i dansk økonomi skal trækkes i gang igen, skal man ikke vente stor hjælp udefra. Tværtimod vil danske virksomheder tabe markedsandele i takt med, at den økonomiske vækst vinder frem på eksportmarkederne. Vækstmotoren i dansk økonomi bliver derimod privatforbruget, hvor alt tyder på fremgang. LÅNEOMLÆGNINGER GIVER PLADS TIL FORBRUG På trods af stigende belåningsgrad i danske ejerboliger er der fortsat en betydelig friværdi, som med udbredelsen af afdragsfrie lån kan give sig udslag i et øget privatforbrug. Sammenholdt med lettelser i skatter og afgifter samt pæne lønstigninger giver det basis for en stærk forøgelse af væksten i privatforbruget. BESKÆFTIGELSESFALDET FORTSÆTTER IND I bliver et nulvækstår. Der er dog udsigt til fremgang i Fremgangen er imidlertid ikke tilstrækkelig til at sikre en stærk fremgang i beskæftigelsen. Vi venter, at beskæftigelsen vil fortsætte med at falde ind i 2004, og at andet halvår kun vil byde på en beskeden fremgang. En del af de senere års fald i arbejdsstyrken vurderes endvidere at være midlertidig. Kombineret med en svag beskæftigelsesfremgang i 2004 er der ikke udsigt til, at ledigheden som gennemsnit for året vil falde i BOLIGBYGGERIET VINDER FREM Boligbyggeriet er ved at vinde frem, og vi forventer, at udviklingen vil fortsætte. Boligpriserne er steget med 68% siden 1995, mens omkostningerne ved nybyggeri kun er steget med 23%. Tilskyndelsen til nybyggeri har derfor ikke været større i mange år. Regeringens boligpolitiske initiativ trækker i samme retning. REGERINGENS UDMELDINGER MANGLER KONSISTENS Regeringen fastholder, at det offentlige forbrug skal falde med 0,2% i indeværende år. Det passer imidlertid dårligt med regeringens antagelse om, at den offentlige beskæftigelse er uændret. De seneste tal for den offentlige beskæftigelse viser da også et fald. Der mangler således konsistens i regeringens udmelding. Vi må forvente, at regeringen snart kommer med et nyt bud på en mellemfristet økonomisk-politisk linje.

4 Dansk økonomi Af Lars Nørkjær Nielsen, Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens BESKEDEN FREMGANG I 2004 Igennem de seneste tre måneder er vurderingen af den økonomiske situation i Danmark gradvist blevet mere dyster. Det seneste nationalregnskab for 3. kvartal 2003 viser da også et fald i BNP på 0,3% i forhold til 2. kvartal. Det er andet kvartal i træk med fald i BNP og dermed en teknisk recession. Nettoeksporten og lagre trak mærkbart ned, og eksporten har de sidste to kvartaler udvist et direkte fald. Med til billedet hører imidlertid også, at privatforbruget udviser en pæn vækst, og stigende import tyder også på fremgang i den indenlandske efterspørgsel. Tallene giver anledning til endnu en nedjustering af vækstskønnet for Vi forventer således, at BNP vil ende på en beskeden fremgang på 0,2%, jf. Tabel 1. Hvis de foreløbige nationalregnskabstal holder, vil en samlet vækst af denne størrelse forudsætte en pæn fremgang i 4. kvartal. Bunden er således nået. Tabel 1: Hovedtal for dansk økonomi BNP 2,1% 0,2% 1,9% 2,2% Privatforbrug 1,9% 1,2% 2,7% 2,2% Offentligt forbrug 2,1% 1,0% 0,9% 0,7% Faste bruttoinvest. 0,3% -1,6% 1,9% 3,3% Eksport 5,8% 0,1% 3,9% 5,0% Import 4,2% 0,8% 4,9% 5,4% Inflation 2,4% 2,1% 1,7% 2,0% Arbejdsløshed 5,2% 6,1% 6,3% 5,9% Betalingsbalance 2,0% 2,5% 2,1% 2,1% Budgetsaldo 1,9% 1,1% 1,1% 1,2% Forsyningsbalancens hovedposter er anført i reale årsstigningstakter, arbejdsløsheden er udtrykt i % af arbejdsstyrken, inflationen er målt ved forbrugerpriserne (CPI), betalingsbalancen er i % af BNP, og budgetsaldoen er opgjort for den samlede offentlige sektor i % af BNP vil blive karakteriseret ved en pæn vækst i den indenlandske efterspørgsel. Væksten vil primært blive drevet af det private forbrug, som vil blive stimuleret af skatte- og afgiftslettelser samt udbredelsen af afdragsfrie lån. Nettoeksporten vil derimod næppe bidrage væsentligt til væksten. Tværtimod er der udsigt til, at danske virksomheder vil tabe markedsandele i takt med, at væksten i den internationale økonomi tager til. Vi forventer således en tilbagegang i markedsandele svarende til 2,9%, 1,2% og 0,6% i henholdsvis 2003, 2004 og De kommende år vil også byde på yderligere svækkelse af konkurrenceevnen, jf. Tabel 2. Tabel 2: Ændring i lønkonkurrenceevnen Effektiv kronekurs 0,9 3,5 1,0 0,1 Løndifference -1,5-1,3-0,7-0,4 Lønkonkurrenceevnen -2,4-4,8-1,7-0,5 Løndifferencen afspejler forskellen mellem lønstigningstakten i Danmark og udlandet. Vi forventer på denne baggrund en BNP-vækst på 1,9% i 2004 stigende til 2,2% i Væksten er ikke stærk nok til for alvor at skabe en mærkbar fremgang i beskæftigelsen i 2004, og ledigheden vil derfor som gennemsnit for året stige en smule i forhold til Vi vil ikke inden for prognoseperioden nå et ledighedsniveau svarende til bunden i 2002 på 5,2% af arbejdsstyrken. Regeringens udmelding om den offentlige sektors forbrug hænger ikke sammen med regeringens egne forventninger om beskæftigelsen i den offentlige sektor samt den faktiske udvikling i beskæftigelsen. Vi forventer, at regeringen snart leverer et nyt bud på den mellemfristede økonomisk-politiske linje. USIKKERHEDEN PÅ RETUR I DEN GLOBALE ØKONOMI Den betydelige usikkerhed, der har omgærdet det globale konjunkturopsving, er på retur. Industritilliden vinder generelt frem i G3-økonomierne (USA, Euroland og Japan). Ikke alene i USA, men også i Asien er der klare tegn på, at økonomierne nu er i bedring. I Euroland tegner sig konturerne af et industridrevet opsving. De europæiske tillidsbarometre peger på stadig bedre tider, men nøgletallene halter fortsat alvorligt bagefter. Det er et eksportdrevet opsving, der tegner sig for Euroland. Eksportordrene vidner også om, at det bliver eksporten, der skal trække læsset i det kommende kvartal. I lyset af den fortsatte styrkelse af euroen og svækkede konkurrenceevne er der således fortsat stor usikkerhed om opsvingets bæredygtighed i Euroland. G3-økonomierne ventes at præstere en samlet realvækst i 2004 og 2005 på henholdsvis 2,9% og 2,7%. I år ventes væksten på 2,2%. Der er dog ikke udsigt til, at inflationen tynger økonomierne i de kommende år. Inflationen i G3-økonomierne ventes i 2004 og 2005 på henholdsvis 1,1% og 1,3% efter 1,4% i år. Hidtil har der været tale om et beskæftigelsesløst opsving. Arbejdsmarkedet er dog i bedring i USA, men i de øvrige G3-lande lader beskæftigelsesvendingen fortsat vente på sig, og der er heller ikke udsigt til, at 2004 byder på et beskæftigelsesboom. side 4

5 Arbejdsløsheden i G3-økonomierne ventes i 2004 og 2005 på henholdsvis 6,5% og 6,2% efter 6,7% i år. Figur 1: Eksportvæksten og væksten på eksportmarkederne Tabel 3: Centrale størrelser i den internationale økonomi Euroland: BNP-vækst 1,9% 0,5% 2,0% 2,2% Inflation 2,3% 2,1% 1,9% 2,0% USA: BNP-vækst 2,4% 3,1% 4,2% 3,7% Inflation 1,6% 2,2% 1,8% 2,0% Japan: BNP-vækst 1,5% 2,7% 1,8% 1,6% Inflation -0.9% -0,3% -0,6% -0,3% Stærk fremgang i USA mens det europæiske opsving bliver svagere og mere skrøbeligt. FREMGANGEN I DANSK ØKONOMI KOMMER IKKE UDEFRA På trods af fremgang i den globale økonomi skal man ikke regne med, at fremgangen i dansk økonomi i første omgang skal komme igennem vores samhandel med udlandet. Med en stigende indenlandsk efterspørgsel og en eksportvækst under væksten på eksportmarkederne er der ikke udsigt til et bidrag fra nettoeksporten til den samlede BNP-vækst i de kommende år. I forhold til prognosen i september har vi nedjusteret skønnet for eksportmarkederne i Samtidig viser det nyligt offentliggjorte kvartalsvise nationalregnskab et direkte fald i eksporten i både 2. og 3. kvartal i år. På denne baggrund har vi nedjusteret skønnet for eksportvæksten fra 2,5% til 0,1%. Samtidig er importskønnet nedjusteret fra 2,8% til 0,8% som følge af en svækket indenlandsk efterspørgsel. Samlet set tegner der sig et billede af, at nettoeksporten har bidraget negativt til den samlede BNPvækst i % 10% 5% 0% -5% Eksportvækst Eksportmarkedsvækst Vi forventer, at danske virksomheder vil tabe markedsandele i takt med, at væksten på eksportmarkederne tager til i styrke. Nettoeksporten har gennem en årrække været en væsentlig bidragsyder til den samlede vækst i BNP. Således bidrog nettoeksporten i 2002 med 0,9 procentpoint til den samlede BNPvækst på 2,1%. For 2003 og 2004 forventer vi nu et negativt bidrag fra nettoeksporten til den samlede BNP-vækst, mens bidraget bliver svagt positivt i EFTERSPØRGSLEN VIL VENDE TILBAGE I 2004 Efter et år med en svag indenlandsk efterspørgsel vil 2004 blive præget af en tiltagende vækst i den indenlandske efterspørgsel. LÅNEOMLÆGNINGER VIL GIVE LUFT I BUDGETTERNE Ikke mindst det private forbrug vil blive drevet af fortsat reallønsfremgang samt skatte- og afgiftslettelser. Hertil kommer udbredelsen af afdragsfrie lån, som vil give privatforbruget et pænt skub svarende til 0,3 procentpoint, jf. Tabel 4. Skønnet er imidlertid behæftet med en del usikkerhed. Det skal ses på baggrund af det betydelige belåningspotentiale, som findes i ejerboligernes friværdi. Tabel 4: Væksten i det private forbrug i 2004 For 2004 og 2005 ser vi en tiltagende vækst på eksportmarkederne på henholdsvis 5,8% og 6,6%. Fremgangen skal ikke mindst tilskrives en stigende import i Euroland. Vi forventer imidlertid, at danske virksomheder vil få svært ved at fastholde den fremgang i markedsandele, som er opnået inden for de seneste år. Sammensætningen af den danske eksport har traditionelt gjort den forholdsvis robust over for konjunkturudsving. Der vil derfor være en tendens til, at dansk eksport vinder markedsandele, når væksten på eksportmarkederne aftager, og taber markedsandele, når væksten på eksportmarkederne stiger. Vi forventer derfor en eksportvækst i underkanten af eksportmarkedsvæksten i de kommende år, jf. Figur 1. Lønstigninger 3,7 Inflation 1,7 Skattelettelser 0,5 Afdragsfrilån 0,3 Vækst i privatforbruget i alt 2,7 Bidrag til væksten i BNP 1,3 Privatforbruget er påvirket af skatte- og afgiftslettelser samt udbredelsen af afdragsfrie lån. Belåningsgraden (målt som den samlede restgæld til realkreditten i forhold til den samlede ejendomsværdi) i danske ejerboliger er steget de sidste par år, hvilket skyldes den lave rente på realkre- side 5

6 ditlån, jf. Figur 2. Trods en stigende belåningsgrad er der imidlertid fortsat en betydelig friværdi, som med udbredelsen af afdragsfrie lån kan give sig udslag i et øget privatforbrug. Figur 2: Belåningsgrad og maksimal belåningsværdi 55% 50% 45% 40% Maksimal belåningsværdi, mia. kr., h.a. Trods stigende belåningsgrad er der fortsat en betydelig friværdi i de danske ejerboliger er et skøn. Selvom der samlet set er tale om en øget gældsætning i husholdningerne, er rentebyrden ikke steget markant. Omlægning fra dyrere gæld til realkreditlån samt en øget anvendelse af rentetilpasningslån har medvirket hertil, jf. Tabel 5. Realkredittens andel af den samlede låntagning i husholdningerne er således steget til ca. 80% i Samtidig udgør rentetilpasningsprodukter 31% af det samlede udlån fra realkreditten. Tabel 5: Låntagningens sammensætning Belåningsgrad Realkreditandel 1) 77,6 78,2 79,6 80,5 Rentetilpasningslån, andel 9,1 20,6 28,4 31,3 Realkredittens andel er voksende. Det er udbredelsen af rentetilpasningsprodukter også er et skøn ) Realkreditandelen viser realkredittens samlede udlån i forhold til det samlede udlån fra både realkredit og pengeinstitutter til private husholdninger. Samlet set forventer vi, at privatforbruget vil vokse med 2,7% i 2003 og bidrager dermed med 1,3 procentpoint til den samlede BNP-vækst. ERHVERVSINVESTERINGERNE ER USIKRE Udviklingen i investeringerne er usikker. Nationalregnskabet for 3. kvartal 2003 viser en kraftig stigning i investeringerne i maskiner og transportmidler på 13,2%. Denne stigning skal imidlertid tages med forbehold. Det skyldes, at forløbet af investeringerne i 2003 har været påvirket af en række enkeltstående investeringer inden for olieindustrien og skibe. Vi forventer, at væksten i de 0 faste bruttoinvesteringer vil udvikle sig svagt igennem 2004 og dermed kun udvise en vækst under 2%. Figur 3: Kapacitetsudnyttelse og ledige erhvervslokaler 95% 90% 85% 80% 75% Kapacitetsudnyttelse Ledige kontorlokaler, h.a. Lokaleledighed i alt, h.a Industriens kapacitetsudnyttelse og omfanget af ledige erhvervslokaler tyder ikke på et forestående stærkt opsving i erhvervsinvesteringerne. Specielt erhvervsbyggeriet vil være påvirket af, at omfanget af ledige erhvervslokaler har været stigende gennem det seneste års tid. Vi skal formentlig frem til slutningen af 2004 og ind i 2005, før omfanget af ledige erhvervslokaler er bragt ned på et niveau, hvor nybyggeri af erhvervsejendomme for alvor igen kommer på dagsordenen. Industriens kapacitetsudnyttelse ligger fortsat på et behersket niveau og peger derfor heller ikke i retning af, at erhvervsinvesteringerne står over for et stærkt opsving, jf. Figur 3. BOLIGBYGGERIET PÅ VEJ OP Derimod er der igen kommet gang i boligbyggeriet, og vi forventer, at den positive trend vil fortsætte. Det skal ses på baggrund af, at boligpriserne i de senere år er steget ganske markant i forhold til udviklingen i prisen på nybyggeri, jf. Tabel 6. Således er prisen på enfamiliehuse steget 68% siden 1995, mens omkostningerne ved nybyggeri kun er steget med knap 23%. Hertil kommer regeringens boligpolitiske initiativer, som dels vil styrke det støttede byggeri dels det private udlejningsbyggeri. Tabel 6: Tilskyndelsen til at bygge nyt, 1995 til % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Procent Prisstigning på enfamiliehus 68,1% Stigning i omkostningen ved nybyggeri 22,6% Omkostningen ved nybyggeri er beregnet som et vægtet gennemsnit af prisudviklingen på byggegrunde og byggeomkostningsindekset for enfamiliehuse. De seneste tal for beskæftigelsen (ATP-baseret) viser også en fremgang for byggeriet. Beskæftigelsen steg således med knap side 6

7 2.700 personer i 3. kvartal Stigningen kommer efter, at beskæftigelsen i byggeriet er faldet med knap personer fra ultimo 2002 til 2. kvartal i år. Også tillidsindikatoren tyder på fremgang i 4. kvartal og ind i 2004, selvom indikatoren fortsat ligger på et relativt lavt niveau, jf. Figur 4. Figur 4: Byggeriets beskæftigelse og tillid til fremtiden 10% 5% 0% -5% -10% Sammensat konjunkturindikator, h.a. Byggeriets beskæftigelse, år/år Efter en årrække med faldende beskæftigelse og tillid i byggeriet er der tegn på bedring. Tillidsindikatoren er fremrykket et kvartal, da der er tale om forventningen til de næste tre måneder. Tendensen til stigende boligbyggeri bekræftes af de seneste tal for påbegyndt boligbyggeri. Sammenholdes påbegyndelserne for 3. kvartal 2003 med de første offentliggjorte tal for 3. kvartal 2002 er der tale om en stigning på 14% (da tallene næsten systematisk oprevideres, sammenholdes første offentliggørelse for et kvartal med første offentliggørelse året før). Et øget udbud af boliger vil naturligvis på sigt trække i retning af lavere stigningstakter i boligpriserne. Forventning om et stigende renteniveau vil endvidere alt andet lige svække boligefterspørgslen og dermed give lavere priser. De samlede boligudgifter for en huskøber inkl. finansiering er imidlertid faldet markant i forhold til indkomsten efter skat gennem de sidste to år. Der er dermed plads til både svagt stigende huspriser og rente. Interessen for afdragsfrie lån har endvidere været betydelig større end ventet. Udbredelsen af afdragsfrie lån vil utvivlsomt være med til at understøtte boligefterspørgslen yderligere. Samlet set er det vores vurdering, at husprisernes stigningstakt vil tage af og nærme sig den generelle prisudvikling i økonomien i de kommende år. Vi forventer således en stigning i huspriserne på godt 3% i 2004 og 2% i VÆKST IKKE STÆRK NOK TIL MARKANT LEDIGHEDSFALD De seneste tal for beskæftigelsen viser et fald på personer i 3. kvartal. Faldet dækker over en stigning i beskæftigelsen inden for byggeriet, mens beskæftigelsen derimod fortsat var faldende for industri og serviceerhverv. Tallene er således næppe udtryk for, at udviklingen på arbejdsmarkedet for alvor er vendt. Vi forventer, at beskæftigelsen samlet set vil falde med ca personer i En samlet BNP-vækst i 2004 på 1,9% er ikke kraftig nok til at sikre en mærkbar fremgang i beskæftigelsen. Virksomhederne vil formentlig se udviklingen lidt an, inden beskæftigelsen tilpasses tiltagende aktivitet. Vi forventer en fremgang i beskæftigelsen på beskedne personer i 2004, men en fremgang på ca personer i 2005, jf. Figur 5. Samtidig forventer vi en stigning i arbejdsstyrken. Det skal ses på baggrund af, at arbejdsstyrken er faldet de seneste par år. En del af dette fald må antages at være af midlertidig karakter og afspejle den lave økonomiske aktivitet. Figur 5: Ændring i ledighed, beskæftigelse og arbejdsstyrke, personer Ledighed Arbejdsstyrke Beskæftigelsen Ledigheden vil falde gennem 2004, men den gennemsnitlige ledighed bliver højere i 2004 i forhold til Vi forventer, at ledigheden vil toppe i løbet af foråret 2004 på et niveau omkring og derefter udvise en vedvarende faldende trend. Beskæftigelsesfremgangen i 2004 vil imidlertid for året som helhed ikke blive kraftig nok til at imødekomme stigningen i arbejdsstyrken. Årsgennemsnittet for ledigheden vil således ligge højere i 2004 end Målt i forhold til arbejdsstyrken ser vi en ledighed på 6,1% i 2003 stigende til 6,3% i Derimod vil væksten formentlig blive stærkere i 2005, og fremgangen i specielt europæisk økonomi mere velfunderet. Beskæftigelsesstigningen vil derfor blive kraftigere, og ledigheden vil falde til ca. 5,9% af arbejdsstyrken i REGERINGENS UDMELDINGER MANGLER KONSISTENS Udviklingen i det offentlige forbrug udgør en betydelig usikkerhedsfaktor i prognosen for Det skyldes, at regeringen vedbliver med at fastholde målsætningen om et fald i det offentlig forbrug på 0,2% fra 2002 til Denne målsætninger har vi tidligere været og er stadig stærkt kritiske over for. Målsætningen stemmer da også dårligt overens med regeringens forventning om, at antallet af offentlige ansatte vil være stort set uændret i Regeringen har gentagene gange fremhævet, at det er muligt at reducere det offentlige forbrug uden en redukti- side 7

8 on af den offentlige beskæftigelse. Det virker imidlertid ikke sandsynligt. Vi skønner, at en reduktion i det offentlige forbrug af denne størrelsesorden vil svare til et fald i den offentlige beskæftigelse på ca personer. De seneste beskæftigelsestal (ATP-baseret) viser da også, at godt færre er beskæftiget med offentlig forvaltning og service i de tre første kvartaler af 2003 end årsgennemsnittet for Der synes således at mangle konsistens mellem regeringens udmeldinger om offentlig forbrugsvækst og den offentlige beskæftigelse. Bliver der tale om et fald i den offentlige beskæftigelse på ca personer i 2003, vil det indikere en realvækst i det offentlige forbrug i omegnen af 1%. spor på de offentlige finanser, jf. Figur 6. I opadgående retning trækker imidlertid, at pensionsafkastbeskatningen vil give et større provenu end hidtil antaget. Afregningen af pensionsafkastbeskatningen vil først ske i årets sidste kvartal. Samlet set venter vi en offentlig saldo på omkring 15 mia. kr. svarende til 1,1% af BNP. For 2004 vil saldoen være påvirket af en række modsatrettede effekter. For det første vil de forbedrede konjunkturer trække i retning af et øget overskud. For det andet vil øget skatteprovenu fra Nordsøen trække op. Derimod vil lettelserne af personskatterne på personskatteområdet trække ned. Vi forventer på denne baggrund samlet set en stort set uændret offentlig saldo fra 2003 til I 2004 og 2005 har vi beregningsteknisk antaget, at den offentlig forbrugsvækst ligeledes bliver en smule højere end regeringens udmeldte målsætninger. Da regeringen ikke kunne opfylde målsætningen til den offentlige forbrugsvækst i 2002, valgte den at udskyde problemet til Spørgsmålet er, hvad målsætningen for væksten i det offentlige forbrug skal være i 2004, hvis målsætningen heller ikke opfyldes i Det er således vanskeligt at se, hvordan regeringen kan komme uden om en revision af den mellemfristede økonomisk-politiske linje. MODGÅENDE EFFEKTER PÅVIRKER OFFENTLIG SALDO Regeringens seneste skøn viser et overskud på den offentlige saldo på 16,6 mia. kr. for Der er tale om et markant fald i forhold til 2002, som primært er konjunkturel betinget. Figur 6: Den offentlige saldo, mio. kr Opbremsningen af den økonomiske aktivitet kan ses på de offentlige finanser. Skønnet bygger på en vækst i BNP på 1,4% i Denne antagelse er ikke længere realistisk. Hertil kommer, at det offentlige overskud i 1. halvår 2003 var på 6 mia. kr. mod 20,7 mia. kr. i Den økonomiske afmatning har således sat sine tydelige side 8

9 For yderligere information Seniorøkonom Lars Nørkjær Nielsen Tlf Cheføkonom John Madsen Tlf

10 Nykredit Markets er en division i Nykredit Bank A/S. Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets til personlig orientering for de investorer, som Nykredit Markets har udleveret materialet til. Materialet er udelukkende baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændig- heden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Nykredit Bank A/S og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet, samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involveret i corporate finance aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Nykredit Markets.

11 Nykredit Kalvebod Brygge 1-3 DK-1780 København V Tel

Topplacering til dansk økonomi

Topplacering til dansk økonomi Topplacering til dansk økonomi 13. september 2004 Nykredit Markets offentliggør i dag analysen Topplacering til dansk økonomi. Analysen præsenterer Nykredits nye prognose for dansk økonomi samt en benchmarkanalyse

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen

Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen NR. 8 / 27. JANUAR 2003 Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen Blandt hovedkonklusionerne er: Boligbyrden for en gennemsnitshuskøber er faldet 2,2 procentpoint siden "toppen" i 1. kvartal 2001

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

3.2 Generelle konjunkturskøn

3.2 Generelle konjunkturskøn 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Budgetforslag 2015-18 3.2 Generelle konjunkturskøn Den generelle samfundsøkonomi har betydning for Egedal Kommunes

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 7. 7. februar 7 KonjunkturNyt Uge 7 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Prognoser for løn- og prisudviklingen

Prognoser for løn- og prisudviklingen 07-0347 - poul 06.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen (Poul) - poul@ftf.dk - Tlf: 3336 8848 Prognoser for løn- og prisudviklingen Finansministeriet har i Økonomisk Redegørelse skønnet over udviklingen i dansk

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Resumé af Økonomisk Redegørelse

Resumé af Økonomisk Redegørelse Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Fortsat svag vækst i de private erhverv

Fortsat svag vækst i de private erhverv Prognosen er udarbejdet af DI s afdeling for økonomisk politik og analyse NOVEMBER 216 Fortsat svag vækst i de private erhverv I 215 og 216 har det private forbrug stort set været alene om at give fremgang

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

NOTAT. Indhold. Indledning. Forventning til udvikling i beskæftigelsen

NOTAT. Indhold. Indledning. Forventning til udvikling i beskæftigelsen NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Forventning til udvikling i beskæftigelsen 2015-17 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indhold Indledning... 1 Resume... 2 Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012 Økonomisk oversigt 13. maj 2013 Danmark Relaterede publikationer Investering Dansk økonomi i slæbesporet 2012 blev et skuffende år for dansk økonomi med negativ økonomisk vækst, et svagt arbejdsmarked

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

DANSK ØKONOMI. Økonomiske analyser 14.December 2006. Hvor er vi på vej hen? Tema: Samhandel vigtigt for dansk økonomi

DANSK ØKONOMI. Økonomiske analyser 14.December 2006. Hvor er vi på vej hen? Tema: Samhandel vigtigt for dansk økonomi DANSK ØKONOMI Økonomiske analyser.december Hvor er vi på vej hen? Tema: Samhandel vigtigt for dansk økonomi DANSK ØKONOMI. KVT. Økonomiske Analyser.. Jyske Bank Hvor er vi på vej hen? Udgiver: Jyske Bank

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV 22. oktober 2008 af Louise Hansen og Erik Bjørsted direkte tlf. 33 55 77 15 AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV AErådets seneste prognose

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1.-11. marts 216 Stockholm Nøgletal for Danmark marts 216 Forventet BNP-udvikling i 216 1,1 % Forventet Inflation i 216 1,1 % Forventet Ledighed 216,5 % Nationalbankens

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 13.-14. marts 2014 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 13.-14. marts 2014 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 13.-14. marts 214 Stockholm Nøgletal for Danmark februar 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 %

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vi giver her en kort oversigt over den seneste måneds udvikling i de vigtigste nøgletal for dansk økonomi. De danske nøgletal giver fortsat et indtryk af, at

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

DI-prognose: Efter ni år når dansk økonomi tilbage på niveauet før krisen

DI-prognose: Efter ni år når dansk økonomi tilbage på niveauet før krisen DI Den 13. maj 2016 KR, ALS, THOB, MIME, THOK DI-prognose: Efter ni år når dansk økonomi tilbage på niveauet før krisen DI spår en vækst i BNP på 0,9 pct. i 2016, og dermed ventes BNP endelig at nå tilbage

Læs mere

Danmark. Det danske privatforbrug Ketchupflasken er tom. Makrokommentar 28. august 2013

Danmark. Det danske privatforbrug Ketchupflasken er tom. Makrokommentar 28. august 2013 Makrokommentar 28. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Det danske privatforbrug Ketchupflasken er tom Den varme danske sommer har smittet af på humøret blandt

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme? Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 og Annett Melgaard Jensen direkte tlf. 33557715 KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i

Læs mere

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Russisk økonomi viser tegn på stagnation med de seneste nøgletal, der peger på fortsat svag vækst og en relativ høj inflation. Med den svage udgang på 01 og indledning

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Aktuel Statistik 4/2014 20. november 2014 Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Dansk økonomi i bedring Der er udsigt til fremgang i dansk økonomi i år efter tilbagegang sidste år, jf. figur 1.1a.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere