INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5"

Transkript

1 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december 2003

2 INDHOLD Resume 3 Beskeden fremgang i Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4 Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Efterspørgslen vil vende tilbage i Vækst ikke stærk nok til markant ledighedsfald 7 Regeringens udmeldinger mangler konsistens 7 Modgående effekter påvirker offentlig saldo 8

3 Resume Optakt til regeringens Økonomiske Redegørelse 10. december 2003 Nykredit Markets offentliggør i dag analysen Dansk økonomi. Analysen sætter fokus på udfordringerne for dansk økonomi som optakt til regeringens nye Økonomiske Redegørelse, som ventes offentliggjort torsdag den 11. december Hovedpunkterne er: DANMARK TABER MARKEDSANDELE Når væksten i dansk økonomi skal trækkes i gang igen, skal man ikke vente stor hjælp udefra. Tværtimod vil danske virksomheder tabe markedsandele i takt med, at den økonomiske vækst vinder frem på eksportmarkederne. Vækstmotoren i dansk økonomi bliver derimod privatforbruget, hvor alt tyder på fremgang. LÅNEOMLÆGNINGER GIVER PLADS TIL FORBRUG På trods af stigende belåningsgrad i danske ejerboliger er der fortsat en betydelig friværdi, som med udbredelsen af afdragsfrie lån kan give sig udslag i et øget privatforbrug. Sammenholdt med lettelser i skatter og afgifter samt pæne lønstigninger giver det basis for en stærk forøgelse af væksten i privatforbruget. BESKÆFTIGELSESFALDET FORTSÆTTER IND I bliver et nulvækstår. Der er dog udsigt til fremgang i Fremgangen er imidlertid ikke tilstrækkelig til at sikre en stærk fremgang i beskæftigelsen. Vi venter, at beskæftigelsen vil fortsætte med at falde ind i 2004, og at andet halvår kun vil byde på en beskeden fremgang. En del af de senere års fald i arbejdsstyrken vurderes endvidere at være midlertidig. Kombineret med en svag beskæftigelsesfremgang i 2004 er der ikke udsigt til, at ledigheden som gennemsnit for året vil falde i BOLIGBYGGERIET VINDER FREM Boligbyggeriet er ved at vinde frem, og vi forventer, at udviklingen vil fortsætte. Boligpriserne er steget med 68% siden 1995, mens omkostningerne ved nybyggeri kun er steget med 23%. Tilskyndelsen til nybyggeri har derfor ikke været større i mange år. Regeringens boligpolitiske initiativ trækker i samme retning. REGERINGENS UDMELDINGER MANGLER KONSISTENS Regeringen fastholder, at det offentlige forbrug skal falde med 0,2% i indeværende år. Det passer imidlertid dårligt med regeringens antagelse om, at den offentlige beskæftigelse er uændret. De seneste tal for den offentlige beskæftigelse viser da også et fald. Der mangler således konsistens i regeringens udmelding. Vi må forvente, at regeringen snart kommer med et nyt bud på en mellemfristet økonomisk-politisk linje.

4 Dansk økonomi Af Lars Nørkjær Nielsen, Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens BESKEDEN FREMGANG I 2004 Igennem de seneste tre måneder er vurderingen af den økonomiske situation i Danmark gradvist blevet mere dyster. Det seneste nationalregnskab for 3. kvartal 2003 viser da også et fald i BNP på 0,3% i forhold til 2. kvartal. Det er andet kvartal i træk med fald i BNP og dermed en teknisk recession. Nettoeksporten og lagre trak mærkbart ned, og eksporten har de sidste to kvartaler udvist et direkte fald. Med til billedet hører imidlertid også, at privatforbruget udviser en pæn vækst, og stigende import tyder også på fremgang i den indenlandske efterspørgsel. Tallene giver anledning til endnu en nedjustering af vækstskønnet for Vi forventer således, at BNP vil ende på en beskeden fremgang på 0,2%, jf. Tabel 1. Hvis de foreløbige nationalregnskabstal holder, vil en samlet vækst af denne størrelse forudsætte en pæn fremgang i 4. kvartal. Bunden er således nået. Tabel 1: Hovedtal for dansk økonomi BNP 2,1% 0,2% 1,9% 2,2% Privatforbrug 1,9% 1,2% 2,7% 2,2% Offentligt forbrug 2,1% 1,0% 0,9% 0,7% Faste bruttoinvest. 0,3% -1,6% 1,9% 3,3% Eksport 5,8% 0,1% 3,9% 5,0% Import 4,2% 0,8% 4,9% 5,4% Inflation 2,4% 2,1% 1,7% 2,0% Arbejdsløshed 5,2% 6,1% 6,3% 5,9% Betalingsbalance 2,0% 2,5% 2,1% 2,1% Budgetsaldo 1,9% 1,1% 1,1% 1,2% Forsyningsbalancens hovedposter er anført i reale årsstigningstakter, arbejdsløsheden er udtrykt i % af arbejdsstyrken, inflationen er målt ved forbrugerpriserne (CPI), betalingsbalancen er i % af BNP, og budgetsaldoen er opgjort for den samlede offentlige sektor i % af BNP vil blive karakteriseret ved en pæn vækst i den indenlandske efterspørgsel. Væksten vil primært blive drevet af det private forbrug, som vil blive stimuleret af skatte- og afgiftslettelser samt udbredelsen af afdragsfrie lån. Nettoeksporten vil derimod næppe bidrage væsentligt til væksten. Tværtimod er der udsigt til, at danske virksomheder vil tabe markedsandele i takt med, at væksten i den internationale økonomi tager til. Vi forventer således en tilbagegang i markedsandele svarende til 2,9%, 1,2% og 0,6% i henholdsvis 2003, 2004 og De kommende år vil også byde på yderligere svækkelse af konkurrenceevnen, jf. Tabel 2. Tabel 2: Ændring i lønkonkurrenceevnen Effektiv kronekurs 0,9 3,5 1,0 0,1 Løndifference -1,5-1,3-0,7-0,4 Lønkonkurrenceevnen -2,4-4,8-1,7-0,5 Løndifferencen afspejler forskellen mellem lønstigningstakten i Danmark og udlandet. Vi forventer på denne baggrund en BNP-vækst på 1,9% i 2004 stigende til 2,2% i Væksten er ikke stærk nok til for alvor at skabe en mærkbar fremgang i beskæftigelsen i 2004, og ledigheden vil derfor som gennemsnit for året stige en smule i forhold til Vi vil ikke inden for prognoseperioden nå et ledighedsniveau svarende til bunden i 2002 på 5,2% af arbejdsstyrken. Regeringens udmelding om den offentlige sektors forbrug hænger ikke sammen med regeringens egne forventninger om beskæftigelsen i den offentlige sektor samt den faktiske udvikling i beskæftigelsen. Vi forventer, at regeringen snart leverer et nyt bud på den mellemfristede økonomisk-politiske linje. USIKKERHEDEN PÅ RETUR I DEN GLOBALE ØKONOMI Den betydelige usikkerhed, der har omgærdet det globale konjunkturopsving, er på retur. Industritilliden vinder generelt frem i G3-økonomierne (USA, Euroland og Japan). Ikke alene i USA, men også i Asien er der klare tegn på, at økonomierne nu er i bedring. I Euroland tegner sig konturerne af et industridrevet opsving. De europæiske tillidsbarometre peger på stadig bedre tider, men nøgletallene halter fortsat alvorligt bagefter. Det er et eksportdrevet opsving, der tegner sig for Euroland. Eksportordrene vidner også om, at det bliver eksporten, der skal trække læsset i det kommende kvartal. I lyset af den fortsatte styrkelse af euroen og svækkede konkurrenceevne er der således fortsat stor usikkerhed om opsvingets bæredygtighed i Euroland. G3-økonomierne ventes at præstere en samlet realvækst i 2004 og 2005 på henholdsvis 2,9% og 2,7%. I år ventes væksten på 2,2%. Der er dog ikke udsigt til, at inflationen tynger økonomierne i de kommende år. Inflationen i G3-økonomierne ventes i 2004 og 2005 på henholdsvis 1,1% og 1,3% efter 1,4% i år. Hidtil har der været tale om et beskæftigelsesløst opsving. Arbejdsmarkedet er dog i bedring i USA, men i de øvrige G3-lande lader beskæftigelsesvendingen fortsat vente på sig, og der er heller ikke udsigt til, at 2004 byder på et beskæftigelsesboom. side 4

5 Arbejdsløsheden i G3-økonomierne ventes i 2004 og 2005 på henholdsvis 6,5% og 6,2% efter 6,7% i år. Figur 1: Eksportvæksten og væksten på eksportmarkederne Tabel 3: Centrale størrelser i den internationale økonomi Euroland: BNP-vækst 1,9% 0,5% 2,0% 2,2% Inflation 2,3% 2,1% 1,9% 2,0% USA: BNP-vækst 2,4% 3,1% 4,2% 3,7% Inflation 1,6% 2,2% 1,8% 2,0% Japan: BNP-vækst 1,5% 2,7% 1,8% 1,6% Inflation -0.9% -0,3% -0,6% -0,3% Stærk fremgang i USA mens det europæiske opsving bliver svagere og mere skrøbeligt. FREMGANGEN I DANSK ØKONOMI KOMMER IKKE UDEFRA På trods af fremgang i den globale økonomi skal man ikke regne med, at fremgangen i dansk økonomi i første omgang skal komme igennem vores samhandel med udlandet. Med en stigende indenlandsk efterspørgsel og en eksportvækst under væksten på eksportmarkederne er der ikke udsigt til et bidrag fra nettoeksporten til den samlede BNP-vækst i de kommende år. I forhold til prognosen i september har vi nedjusteret skønnet for eksportmarkederne i Samtidig viser det nyligt offentliggjorte kvartalsvise nationalregnskab et direkte fald i eksporten i både 2. og 3. kvartal i år. På denne baggrund har vi nedjusteret skønnet for eksportvæksten fra 2,5% til 0,1%. Samtidig er importskønnet nedjusteret fra 2,8% til 0,8% som følge af en svækket indenlandsk efterspørgsel. Samlet set tegner der sig et billede af, at nettoeksporten har bidraget negativt til den samlede BNPvækst i % 10% 5% 0% -5% Eksportvækst Eksportmarkedsvækst Vi forventer, at danske virksomheder vil tabe markedsandele i takt med, at væksten på eksportmarkederne tager til i styrke. Nettoeksporten har gennem en årrække været en væsentlig bidragsyder til den samlede vækst i BNP. Således bidrog nettoeksporten i 2002 med 0,9 procentpoint til den samlede BNPvækst på 2,1%. For 2003 og 2004 forventer vi nu et negativt bidrag fra nettoeksporten til den samlede BNP-vækst, mens bidraget bliver svagt positivt i EFTERSPØRGSLEN VIL VENDE TILBAGE I 2004 Efter et år med en svag indenlandsk efterspørgsel vil 2004 blive præget af en tiltagende vækst i den indenlandske efterspørgsel. LÅNEOMLÆGNINGER VIL GIVE LUFT I BUDGETTERNE Ikke mindst det private forbrug vil blive drevet af fortsat reallønsfremgang samt skatte- og afgiftslettelser. Hertil kommer udbredelsen af afdragsfrie lån, som vil give privatforbruget et pænt skub svarende til 0,3 procentpoint, jf. Tabel 4. Skønnet er imidlertid behæftet med en del usikkerhed. Det skal ses på baggrund af det betydelige belåningspotentiale, som findes i ejerboligernes friværdi. Tabel 4: Væksten i det private forbrug i 2004 For 2004 og 2005 ser vi en tiltagende vækst på eksportmarkederne på henholdsvis 5,8% og 6,6%. Fremgangen skal ikke mindst tilskrives en stigende import i Euroland. Vi forventer imidlertid, at danske virksomheder vil få svært ved at fastholde den fremgang i markedsandele, som er opnået inden for de seneste år. Sammensætningen af den danske eksport har traditionelt gjort den forholdsvis robust over for konjunkturudsving. Der vil derfor være en tendens til, at dansk eksport vinder markedsandele, når væksten på eksportmarkederne aftager, og taber markedsandele, når væksten på eksportmarkederne stiger. Vi forventer derfor en eksportvækst i underkanten af eksportmarkedsvæksten i de kommende år, jf. Figur 1. Lønstigninger 3,7 Inflation 1,7 Skattelettelser 0,5 Afdragsfrilån 0,3 Vækst i privatforbruget i alt 2,7 Bidrag til væksten i BNP 1,3 Privatforbruget er påvirket af skatte- og afgiftslettelser samt udbredelsen af afdragsfrie lån. Belåningsgraden (målt som den samlede restgæld til realkreditten i forhold til den samlede ejendomsværdi) i danske ejerboliger er steget de sidste par år, hvilket skyldes den lave rente på realkre- side 5

6 ditlån, jf. Figur 2. Trods en stigende belåningsgrad er der imidlertid fortsat en betydelig friværdi, som med udbredelsen af afdragsfrie lån kan give sig udslag i et øget privatforbrug. Figur 2: Belåningsgrad og maksimal belåningsværdi 55% 50% 45% 40% Maksimal belåningsværdi, mia. kr., h.a. Trods stigende belåningsgrad er der fortsat en betydelig friværdi i de danske ejerboliger er et skøn. Selvom der samlet set er tale om en øget gældsætning i husholdningerne, er rentebyrden ikke steget markant. Omlægning fra dyrere gæld til realkreditlån samt en øget anvendelse af rentetilpasningslån har medvirket hertil, jf. Tabel 5. Realkredittens andel af den samlede låntagning i husholdningerne er således steget til ca. 80% i Samtidig udgør rentetilpasningsprodukter 31% af det samlede udlån fra realkreditten. Tabel 5: Låntagningens sammensætning Belåningsgrad Realkreditandel 1) 77,6 78,2 79,6 80,5 Rentetilpasningslån, andel 9,1 20,6 28,4 31,3 Realkredittens andel er voksende. Det er udbredelsen af rentetilpasningsprodukter også er et skøn ) Realkreditandelen viser realkredittens samlede udlån i forhold til det samlede udlån fra både realkredit og pengeinstitutter til private husholdninger. Samlet set forventer vi, at privatforbruget vil vokse med 2,7% i 2003 og bidrager dermed med 1,3 procentpoint til den samlede BNP-vækst. ERHVERVSINVESTERINGERNE ER USIKRE Udviklingen i investeringerne er usikker. Nationalregnskabet for 3. kvartal 2003 viser en kraftig stigning i investeringerne i maskiner og transportmidler på 13,2%. Denne stigning skal imidlertid tages med forbehold. Det skyldes, at forløbet af investeringerne i 2003 har været påvirket af en række enkeltstående investeringer inden for olieindustrien og skibe. Vi forventer, at væksten i de 0 faste bruttoinvesteringer vil udvikle sig svagt igennem 2004 og dermed kun udvise en vækst under 2%. Figur 3: Kapacitetsudnyttelse og ledige erhvervslokaler 95% 90% 85% 80% 75% Kapacitetsudnyttelse Ledige kontorlokaler, h.a. Lokaleledighed i alt, h.a Industriens kapacitetsudnyttelse og omfanget af ledige erhvervslokaler tyder ikke på et forestående stærkt opsving i erhvervsinvesteringerne. Specielt erhvervsbyggeriet vil være påvirket af, at omfanget af ledige erhvervslokaler har været stigende gennem det seneste års tid. Vi skal formentlig frem til slutningen af 2004 og ind i 2005, før omfanget af ledige erhvervslokaler er bragt ned på et niveau, hvor nybyggeri af erhvervsejendomme for alvor igen kommer på dagsordenen. Industriens kapacitetsudnyttelse ligger fortsat på et behersket niveau og peger derfor heller ikke i retning af, at erhvervsinvesteringerne står over for et stærkt opsving, jf. Figur 3. BOLIGBYGGERIET PÅ VEJ OP Derimod er der igen kommet gang i boligbyggeriet, og vi forventer, at den positive trend vil fortsætte. Det skal ses på baggrund af, at boligpriserne i de senere år er steget ganske markant i forhold til udviklingen i prisen på nybyggeri, jf. Tabel 6. Således er prisen på enfamiliehuse steget 68% siden 1995, mens omkostningerne ved nybyggeri kun er steget med knap 23%. Hertil kommer regeringens boligpolitiske initiativer, som dels vil styrke det støttede byggeri dels det private udlejningsbyggeri. Tabel 6: Tilskyndelsen til at bygge nyt, 1995 til % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Procent Prisstigning på enfamiliehus 68,1% Stigning i omkostningen ved nybyggeri 22,6% Omkostningen ved nybyggeri er beregnet som et vægtet gennemsnit af prisudviklingen på byggegrunde og byggeomkostningsindekset for enfamiliehuse. De seneste tal for beskæftigelsen (ATP-baseret) viser også en fremgang for byggeriet. Beskæftigelsen steg således med knap side 6

7 2.700 personer i 3. kvartal Stigningen kommer efter, at beskæftigelsen i byggeriet er faldet med knap personer fra ultimo 2002 til 2. kvartal i år. Også tillidsindikatoren tyder på fremgang i 4. kvartal og ind i 2004, selvom indikatoren fortsat ligger på et relativt lavt niveau, jf. Figur 4. Figur 4: Byggeriets beskæftigelse og tillid til fremtiden 10% 5% 0% -5% -10% Sammensat konjunkturindikator, h.a. Byggeriets beskæftigelse, år/år Efter en årrække med faldende beskæftigelse og tillid i byggeriet er der tegn på bedring. Tillidsindikatoren er fremrykket et kvartal, da der er tale om forventningen til de næste tre måneder. Tendensen til stigende boligbyggeri bekræftes af de seneste tal for påbegyndt boligbyggeri. Sammenholdes påbegyndelserne for 3. kvartal 2003 med de første offentliggjorte tal for 3. kvartal 2002 er der tale om en stigning på 14% (da tallene næsten systematisk oprevideres, sammenholdes første offentliggørelse for et kvartal med første offentliggørelse året før). Et øget udbud af boliger vil naturligvis på sigt trække i retning af lavere stigningstakter i boligpriserne. Forventning om et stigende renteniveau vil endvidere alt andet lige svække boligefterspørgslen og dermed give lavere priser. De samlede boligudgifter for en huskøber inkl. finansiering er imidlertid faldet markant i forhold til indkomsten efter skat gennem de sidste to år. Der er dermed plads til både svagt stigende huspriser og rente. Interessen for afdragsfrie lån har endvidere været betydelig større end ventet. Udbredelsen af afdragsfrie lån vil utvivlsomt være med til at understøtte boligefterspørgslen yderligere. Samlet set er det vores vurdering, at husprisernes stigningstakt vil tage af og nærme sig den generelle prisudvikling i økonomien i de kommende år. Vi forventer således en stigning i huspriserne på godt 3% i 2004 og 2% i VÆKST IKKE STÆRK NOK TIL MARKANT LEDIGHEDSFALD De seneste tal for beskæftigelsen viser et fald på personer i 3. kvartal. Faldet dækker over en stigning i beskæftigelsen inden for byggeriet, mens beskæftigelsen derimod fortsat var faldende for industri og serviceerhverv. Tallene er således næppe udtryk for, at udviklingen på arbejdsmarkedet for alvor er vendt. Vi forventer, at beskæftigelsen samlet set vil falde med ca personer i En samlet BNP-vækst i 2004 på 1,9% er ikke kraftig nok til at sikre en mærkbar fremgang i beskæftigelsen. Virksomhederne vil formentlig se udviklingen lidt an, inden beskæftigelsen tilpasses tiltagende aktivitet. Vi forventer en fremgang i beskæftigelsen på beskedne personer i 2004, men en fremgang på ca personer i 2005, jf. Figur 5. Samtidig forventer vi en stigning i arbejdsstyrken. Det skal ses på baggrund af, at arbejdsstyrken er faldet de seneste par år. En del af dette fald må antages at være af midlertidig karakter og afspejle den lave økonomiske aktivitet. Figur 5: Ændring i ledighed, beskæftigelse og arbejdsstyrke, personer Ledighed Arbejdsstyrke Beskæftigelsen Ledigheden vil falde gennem 2004, men den gennemsnitlige ledighed bliver højere i 2004 i forhold til Vi forventer, at ledigheden vil toppe i løbet af foråret 2004 på et niveau omkring og derefter udvise en vedvarende faldende trend. Beskæftigelsesfremgangen i 2004 vil imidlertid for året som helhed ikke blive kraftig nok til at imødekomme stigningen i arbejdsstyrken. Årsgennemsnittet for ledigheden vil således ligge højere i 2004 end Målt i forhold til arbejdsstyrken ser vi en ledighed på 6,1% i 2003 stigende til 6,3% i Derimod vil væksten formentlig blive stærkere i 2005, og fremgangen i specielt europæisk økonomi mere velfunderet. Beskæftigelsesstigningen vil derfor blive kraftigere, og ledigheden vil falde til ca. 5,9% af arbejdsstyrken i REGERINGENS UDMELDINGER MANGLER KONSISTENS Udviklingen i det offentlige forbrug udgør en betydelig usikkerhedsfaktor i prognosen for Det skyldes, at regeringen vedbliver med at fastholde målsætningen om et fald i det offentlig forbrug på 0,2% fra 2002 til Denne målsætninger har vi tidligere været og er stadig stærkt kritiske over for. Målsætningen stemmer da også dårligt overens med regeringens forventning om, at antallet af offentlige ansatte vil være stort set uændret i Regeringen har gentagene gange fremhævet, at det er muligt at reducere det offentlige forbrug uden en redukti- side 7

8 on af den offentlige beskæftigelse. Det virker imidlertid ikke sandsynligt. Vi skønner, at en reduktion i det offentlige forbrug af denne størrelsesorden vil svare til et fald i den offentlige beskæftigelse på ca personer. De seneste beskæftigelsestal (ATP-baseret) viser da også, at godt færre er beskæftiget med offentlig forvaltning og service i de tre første kvartaler af 2003 end årsgennemsnittet for Der synes således at mangle konsistens mellem regeringens udmeldinger om offentlig forbrugsvækst og den offentlige beskæftigelse. Bliver der tale om et fald i den offentlige beskæftigelse på ca personer i 2003, vil det indikere en realvækst i det offentlige forbrug i omegnen af 1%. spor på de offentlige finanser, jf. Figur 6. I opadgående retning trækker imidlertid, at pensionsafkastbeskatningen vil give et større provenu end hidtil antaget. Afregningen af pensionsafkastbeskatningen vil først ske i årets sidste kvartal. Samlet set venter vi en offentlig saldo på omkring 15 mia. kr. svarende til 1,1% af BNP. For 2004 vil saldoen være påvirket af en række modsatrettede effekter. For det første vil de forbedrede konjunkturer trække i retning af et øget overskud. For det andet vil øget skatteprovenu fra Nordsøen trække op. Derimod vil lettelserne af personskatterne på personskatteområdet trække ned. Vi forventer på denne baggrund samlet set en stort set uændret offentlig saldo fra 2003 til I 2004 og 2005 har vi beregningsteknisk antaget, at den offentlig forbrugsvækst ligeledes bliver en smule højere end regeringens udmeldte målsætninger. Da regeringen ikke kunne opfylde målsætningen til den offentlige forbrugsvækst i 2002, valgte den at udskyde problemet til Spørgsmålet er, hvad målsætningen for væksten i det offentlige forbrug skal være i 2004, hvis målsætningen heller ikke opfyldes i Det er således vanskeligt at se, hvordan regeringen kan komme uden om en revision af den mellemfristede økonomisk-politiske linje. MODGÅENDE EFFEKTER PÅVIRKER OFFENTLIG SALDO Regeringens seneste skøn viser et overskud på den offentlige saldo på 16,6 mia. kr. for Der er tale om et markant fald i forhold til 2002, som primært er konjunkturel betinget. Figur 6: Den offentlige saldo, mio. kr Opbremsningen af den økonomiske aktivitet kan ses på de offentlige finanser. Skønnet bygger på en vækst i BNP på 1,4% i Denne antagelse er ikke længere realistisk. Hertil kommer, at det offentlige overskud i 1. halvår 2003 var på 6 mia. kr. mod 20,7 mia. kr. i Den økonomiske afmatning har således sat sine tydelige side 8

9 For yderligere information Seniorøkonom Lars Nørkjær Nielsen Tlf Cheføkonom John Madsen Tlf

10 Nykredit Markets er en division i Nykredit Bank A/S. Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets til personlig orientering for de investorer, som Nykredit Markets har udleveret materialet til. Materialet er udelukkende baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændig- heden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Nykredit Bank A/S og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet, samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involveret i corporate finance aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Nykredit Markets.

11 Nykredit Kalvebod Brygge 1-3 DK-1780 København V Tel

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme? Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 215 Stockholm Nøgletal for Danmark Januar 215 Forventet BNP-udvikling i 215 1,4 % Forventet Inflation i 215,8 % Forventet Ledighed 215 4,5 %

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Vækstpause med lysere tider forude

Vækstpause med lysere tider forude DI ANALYSE september 2014 Vækstpause med lysere tider forude Dansk økonomi er medio 2014 ramt af en vigende eksport, som dog forventes at være midlertidig. Der ventes fortsat tiltagende vækst i euro-landene

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Nyckeltal för april 1 2011 Förväntad BNP-utveckling (1. Kvartal) -0,5 % Inflationstakt 2,9 % Arbetslöshet 5,8 % Bostadsbyggande prognos

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

Af Steen Bocian. 20. december 1999 RESUMÈ

Af Steen Bocian. 20. december 1999 RESUMÈ \\1651-fs-0\vol2\brugere\gs\december 99\oko-sb.doc Af Steen Bocian RESUMÈ 20. december 1999 De seneste indikatorer for udviklingen i det private forbrug bekræfter tendensen til en meget afdæmpet forbrugsudvikling

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Danmark Husprisfaldet er slut

Danmark Husprisfaldet er slut 30. januar 2013 Danmark Husprisfaldet er slut Boligmarkedet stabiliserede sig i 2012 Huspriserne er i ligevægt for første gang siden 1998 I 2013-2014 forventes fortsat stabil husprisudvikling med beskedne

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

DI Den 1. juni 2008. Af cheføkonom Klaus Rasmussen og konsulent Ulla Silby

DI Den 1. juni 2008. Af cheføkonom Klaus Rasmussen og konsulent Ulla Silby DI Den 1. juni 2008 Af cheføkonom Klaus Rasmussen og konsulent Ulla Silby I 2007 aftog væksten betydeligt, især som følge af mangel på arbejdskraft. I indeværende og til næste år er der udsigt til, at

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst juni 2008

Udsigterne for dansk og international vækst juni 2008 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst juni 2008 Sløj vækst i Danmark I 2007 aftog væksten betydeligt, især som følge af mangel

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen

Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen 11. august 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Bruttoinvesteringerne

Læs mere

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Forringede vækstudsigter i euroområdet og Danmark Dansk og europæisk økonomi har stået stille de seneste fire år, jf. figur I.1.

Læs mere