Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet"

Transkript

1 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 1. OG 2. KVARTAL

2 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 1. og 2. kvartal 217 Sundhedsstyrelsen, 217. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S Sprog: Dansk Version: 1, Versionsdato: Format: pdf Udgivet af Sundhedsstyrelsen, november 217. Elektronisk ISBN:

3 Indhold Indhold 3 Resumé 4 1 Indledning Baggrund Ordforklaring Indikatorer og patientgrundlag Vejledning til Sundhedsstyrelsens kommentarer 7 2 Overvågning af hjerteområdet Indikator I: Overholdelse af udredningsretten Indikator IIa: Ventetid til elektiv invasiv diagnostik med koronar arteriografi (KAG) for stabil angina pectoris Indikator IIb: Ventetid til elektiv invasiv behandling med perkutan koronar intervention (PCI) for stabil angina pectoris Indikator IIIa: Ventetid til elektiv isoleret bypass-operation (CABG) Indikator IIIb: Ventetid til elektiv isoleret hjerteklapoperation Indikator IIIc: Ventetid til elektiv kombineret bypass-operation (CABG) og hjerteklapoperation Indikator IV: Overholdelse af maksimale ventetider 16 Bilagsfortegnelse 17 Bilag 3: Supplerende info vedr. indikator 1 17 Bilag 4: Indikator II: Ventetid til KAG og PCI, detaljerede data 17 Bilag 5: Indikator III: Ventetiden til CABG, hjerteklapoperation eller kombineret CABG og klapoperation, detaljerede data 17 Bilag 1: Skematisk oversigt over indikatorerne for overvågningen af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet 18 Bilag 2: Indikator I: Overholdelse af udredningsretten; detaljerede data 19 Bilag 3: Supplerende info vedr. indikator 1 2 Bilag 4: Indikator II: Ventetid til KAG og PCI, detaljerede data 23 Bilag 5: Indikator III: Ventetiden til CABG, hjerteklapoperation eller kombineret CABG og klapoperation, detaljerede data NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 3/27 KVARTAL 217

4 Resumé Med denne rapport påbegynder Sundhedsstyrelsen Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet med afrapportering af 1. og 2. kvartal 217. Overvågningen fokuserer på overholdelse af udredningsretten for alle patienter, som diagnosticeres med hjertesygdomme, samt på ventetider til invasiv diagnostik og behandling for udvalgte hjertesygdomme. Endelig rapporteres det hvorvidt regionerne overholder reglerne for maksimale ventetider for visse tilstande af iskæmiske hjertesygdomme. Udredningsretten Der ses en stigning på nationalt niveau på 14 % fra 1. til 2. kvartal i antallet af registreringer, hvilket tyder på en positiv igangværende implementering. Der ses ikke nogen væsentlige ændringer mellem 1. og 2. kvartal af 217 for regionerne, med undtagelse af Region Hovedstaden, hvor andelen er faldet fra 6 % til 37 %. I begge kvartaler blev udredningsretten overholdt i 82 % af tilfældene på nationalt niveau. Ventetid til invasiv diagnostik/invasive indgreb Sundhedsstyrelsen finder det positivt, at ventetiderne til KAG og PCI for størstedelen af patienternes vedkommende er under 3 dage nationalt. Udvalgte operationer på hjerteområdet Overordnet er ventetiderne for elektiv isoleret bypass-operation i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland tilfredsstillende. Sundhedsstyrelsen finder det dog bekymrende, at der for Region Hovedstaden ses mere end en tredobling af andelen af patienter, som venter mere end 3 dage i 1. og 2. kvartal 217. For isoleret hjerteklapoperationer er det bekymrende, at der i Region Hovedstaden og Region Syddanmark ses en høj andel af patienter, som venter mere end 3 dage på en operation. Maksimale ventetider Alle regioner i 1. og 2. kvartal af 217 overholdt reglerne for de maksimale ventetider for visse tilstande af iskæmisk hjertesygdom. Øvrige bemærkninger til 1. og 2. kvartal Sundhedsstyrelsen bemærker, at der er registreringsmæssige udfordringer i Region Hovedstaden, og finder det bekymrende, at der generelt indgår for få patienter i opgørelserne. Region Hovedstaden og Dansk Hjerteregister har oplyst, at der har været udfordringer med registreringer (uddata) i forbindelse med forberedelserne til og indkøring af Sundhedsplatformen, fra efteråret 215. Region Midtjylland og Region Hovedstaden har oplyst, at der har været et lavere antal registreringer end forventet af udredningsretten i 1. kvartal, 217 på grund af udfasning af hjertepakkemonitorering og indkøring af ny registreringspraksis for udredningsretten. 9. NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 4/27 KVARTAL 217

5 1 Indledning 1.1 Baggrund Sundhedsstyrelsen overvåger pr. 1. januar 217 hjerteområdet ud fra en ny model, som erstatter den tidligere monitoreringsmodel på området. Hjerteområdet i Danmark er et område i udvikling, og et område der er kendetegnet af en høj overlevelsesrate, som er blandt de bedste, set i et globalt perspektiv. Det ses fx i Dansk Hjerteregister, som bl.a. viser lav dødelighed og få komplikationer på hjerteområdet. De udvalgte operationer i rapporten er valgt, da man i perioder har set lang ventetid ved disse i nogle regioner. Overvågningen er baseret på eksisterende datakilder og indhentes fra Landspatientregisteret, Dansk Hjerteregister og fra regionerne. Sundhedsstyrelsen offentliggør kvartalsvist data i en overvågningsrapport, som også indeholder udviklingen over tid. Data er produceret af Sundhedsdatastyrelsen og Dansk Hjerteregister. 1.2 Ordforklaring Angina pectoris: Hjertekrampe, det vil sige brystsmerter som skyldes utilstrækkelig ilttilførsel til hjertemuskulaturen. Ved stabil angina pectoris kommer brystsmerter efter et stabilt mønster. Ved ustabil angina pectoris er der tale om en akut forværring. Akut myokardieinfarkt (AMI): Blodprop i hjertets kranspulsårer. CABG: DHR: ICD-1: Coronary Artery Bypass Grafting (kaldes også bypass-operation eller koronar bypass). En hjerteoperation, hvor brystkassen åbnes og der laves "omkørsler" på de snævre eller lukkede steder på hjertets kranspulsårer. Dansk Hjerteregister. En landsdækkende klinisk database for invasiv kardiologi og hjertekirurgi. Publiceres af Statens Institut for Folkesundhed, SIF. International Classification of Diseases, tiende udgave. Et system til klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede lidelser udformet af WHO. Iskæmisk hjertesygdom: Samlet betegnelse for tilstande med utilstrækkelig ilttilførsel til hjertemuskulaturen, herunder angina pectoris og akut myokardieinfarkt. KAG: NDHR: Koronar arteriografi. En røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer. Via lysken føres et tyndt kateter op til hjertet. Der indsprøjtes kontraststof og på røntgenbillederne kan eventuelle forsnævringer på kranspulsårene ses. Nyt Dansk Hjerteregister. Under opbygning via RKKP, Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram. 9. NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 5/27 KVARTAL 217

6 PCI: SDS: SIF: Perkutan koronar intervention, også kaldet ballonudvidelse. En invasiv behandling der har til formål at udvide forsnævringer i kranspulsårene. En PCI starter altid med en forundersøgelse, en KAG. Hvis der ved KAG findes forsnævringer, som bør behandles med PCI, kan behandlingen foretages med det samme eller kort tid efter. Sundhedsdatastyrelsen Institut for Folkesundhed. Et nationalt forskningsinstitut, der forsker i folkesundhed. Hører under Syddansk Universitet. 1.3 Indikatorer og patientgrundlag Overvågningen indeholder udvalgte centrale indikatorer (for uddybning henvises til bilag 1): I. Overholdelse af udredningsretten 1 II. III. IV. Ventetid til elektiv udredning med koronar arteriografi (KAG) og behandling gennem perkutan koronar intervention (PCI) hos patienter med stabil angina pectoris. Ventetid til elektiv isoleret coronary artery bypass grafting (CABG; bypass), elektiv isoleret hjerteoperation og kombineret CABG og hjerteklapoperation. Overholdelse af maksimale ventetider 2 for patienter med iskæmisk hjertesygdom, der har behov for genåbning af kar (revaskulariserende indgreb) efter afsluttet udredning, og hvor der er en af flg. tilstande: a. Påvist venstre hovedstammesygdom b. Dokumenteret ustabil angina pectoris c. Stabil angina pectoris indenfor 3 dage efter akut myokardieinfarkt (post- AMI-angina) 1 Sundhedsloven, LBK nr 1188 af 24/9/ Bekendtgørelse nr 584 af 28/4/215 og vejledning nr 9259 af 28/4/ NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 6/27 KVARTAL 217

7 For indikator I omfatter patientgrundlaget alle mennesker med diagnosticerede hjertesygdomme, og med et gyldigt cpr-nummer og bopæl i Danmark. Data er opgjort på bopælsregion. Det vil sige patienter, der offentligt finansieret er henvist til elektiv udredning og har fået en af følgende diagnoser: Indikator I: Hjertesygdomme Diagnosekode (ICD-1) 3 Gigtfeber Kroniske reumatiske hjertesygdomme Blodtryksforhøjelse Iskæmiske hjertesygdomme Pulmonal hjertesygdom og sygdomme i lungekredsløbet Andre former for hjertesygdomme Tabel 1: Oversigt over diagnosekoder for hjertesygdomme omfattet af overvågningen af indikator I. I praksis dækker diagnosekoderne alle hjertesygdomme. DI1*, DI2 DI5*- DI9* DI1*- DI15* DI2*- DI25* DI26, DI27* DI3*- DI52* For indikator II og indikator III: Patientgrundlaget er patienter, som har fået gennemført elektivt invasiv diagnostik (KAG) eller behandling (PCI), eller elektiv hjertekirurgi på et offentligt sygehus i Danmark, på baggrund af indberetninger til Dansk Hjerteregister. Data er opgjort på sygehusregion. For indikator III er der derfor kun vist de regioner, hvor operationerne foretages. Den procentuelle andel af patientforløb med uoplyst ventetid vises, såfremt denne er større end. Der vises ikke data for opgørelser med færre end ti patienter. For indikator IV opgives det antal patienter, for hvem reglerne for maksimale ventetider ikke er overholdt. Data rapporteres direkte fra regionerne til Sundhedsstyrelsen. 1.4 Vejledning til Sundhedsstyrelsens kommentarer For indikator I vises opgørelsen grafisk ved andelen (procentdel) af udredningsforløb, hvor udredningsretten er overholdt. Overholdelse af udredningsretten betyder, at patienten er udredt eller har fået en behandlingsplan inden for 3 dage efter henvisning. For nærmere beskrivelse af udredningsretten henvises til Sundhedsdatastyrelsens Monitoreringsvejledning for Udredningsretten i somatikken 4. Ved denne første opgørelse er det ikke muligt at vurdere udviklingen over tid, da denne indikator ikke tidligere er fremstillet for hjerteområdet. Det skal endvidere bemærkes, at indikator I formentlig ikke vil være fuldt retvisende i 1. kvartal 217, da der er tale om en ny registreringspraksis, således at de patienter, der tidligere blev registreret med hjertepakkeforløbskoder, fra og med 1. januar 217 i stedet skal registreres i forhold til udredningsretten i somatikken. 3 Kan tilgås gennem Sundhedsvæsenets klassifikationssystem - SKS-browser - på følgende link: NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 7/27 KVARTAL 217

8 For indikator II vises opgørelsen grafisk ventetiden fra henvisningsdato til henholdsvis KAG og PCI for patienter med stabil angina pectoris, opgjort i intervaller på -7, 8-14, 15-3, og 45+ dage. For indikator III vises opgørelsen grafisk ved ventetiden fra henvisningsdato til elektiv isoleret CABG, elektiv isoleret hjerteklapoperation eller kombineret CABG og hjerteklapoperation opgjort i intervaller på -7, 8-14, 15-3, og 45+ dage. For indikatorerne II og III skal det bemærkes, at patienter der efter eget ønske, eller på grund af helbredsforhold, får udskudt deres undersøgelse eller behandling (herunder operation) indgår i datagrundlaget. Dette betyder at patienter kan have ventetider på mere end 3 dage, uden at der er tale om en overskridelse i forhold til retten til sygehusbehandling 5. Regionerne har mulighed for at opgøre disse årsager lokalt. For indikator IV angives antallet af patienter, for hvem reglerne om de maksimale ventetider ikke er overholdt, på regionalt og nationalt niveau. Se i øvrigt bilag 1 for en skematisk oversigt over indikatorerne for overvågningen af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet. Hvis antallet af patienter, der har fået foretaget en operation er under 1, vil de ikke fremgå i den pågældende figur eller tabel, fx som for indikator IIIc. 5 Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. (nr 293 af 27/3/217) 9. NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 8/27 KVARTAL 217

9 2 Overvågning af hjerteområdet I dette kapitel vises opgørelser over hver af de fire indikatorer beskrevet i afsnit, samt efterfølgende kommentering. 2.1 Indikator I: Overholdelse af udredningsretten Region Sjælland Region Hovedstaden Q1/217 Q2/217 Q3/217 Q4/217 Q1/217 Q2/217 Q3/217 Q4/217 Region Midtjylland Region Syddanmark Q1/217 Q2/217 Q3/217 Q4/217 Q1/217 Q2/217 Q3/217 Q4/217 Region Nordjylland Nationalt Q1/217 Q2/217 Q3/217 Q4/217 Q1/ 217 Q2/217 Q3/217 Q4/217 Figur 1: Overholdelse af udredningsretten. Figuren angiver andelen af udredningsforløb, hvor udredningsretten er overholdt. Kilde: Landspatientregisteret Sundhedsstyrelsens kommentarer til indikator I: Sundhedsstyrelsen betragter 1. kvartal 217 som en indkøringsperiode af overvågningen, idet registreringen af denne model har været under etablering i perioden. Der ses en stigning på 14 % fra 1. til 2. kvartal i antallet af registreringer, hvilket tyder på en positiv igangværende implementering. Der ses ikke nogen væsentlige ændringer mellem første og 9. NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 9/27 KVARTAL 217

10 andet kvartal af 217 for regionerne, med undtagelse af Region Hovedstaden, hvor andelen er faldet fra 6 % til 37 %. På nationalt niveau blev udredningsretten overholdt i 82 % af tilfældene i begge kvartaler. For oversigt over antal og andel af patienter der henholdsvis er blevet udredt/har fået en udredningsplan inden 3 dage se bilag 2 og NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 1/27 KVARTAL 217

11 2.2 Indikator IIa: Ventetid til elektiv invasiv diagnostik med koronar arteriografi (KAG) for stabil angina pectoris Region Sjælland Region Hovedstaden Q2/216Q3/216Q4/216Q1/217Q2/217 Q2/216 Q3/216 Q4/216 Q1/217 Q2/217 Region Midtjylland Region Syddanmark Q2/216Q3/216Q4/216Q1/217Q2/217 Q2/216 Q3/216 Q4/216 Q1/217 Q2/217 Region Nordjylland Nationalt dage dage 15-3 dage dage 45+ dage Q2/216 Q3/216 Q4/216 Q1/217 Q2/217 Figur 2: Ventetid fra henvisningsdato til invasiv diagnostik (KAG). Kilde: Dansk Hjerteregister 9. NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 11/27 KVARTAL 217

12 2.3 Indikator IIb: Ventetid til elektiv invasiv behandling med perkutan koronar intervention (PCI) for stabil angina pectoris Region Sjælland Region Hovedstaden Q2/216 Q3/216 Q4/216 Q1/217 Q2/ Q2/216 Q3/216 Q4/216 Q1/217 Q2/217 Region Syddanmark Region Midtjylland Q2/216 Q3/216 Q4/216 Q1/217 Q2/ Q2/216 Q3/216 Q4/216 Q1/217 Q2/217 Region Nordjylland Nationalt Q2/216 Q3/216 Q4/216 Q1/217 Q2/ Q2/216Q3/216Q4/216Q1/217Q2/217-7 dage 8-14 dage 15-3 dage dage 45+ dage Figur 3: Ventetid fra henvisningsdato til invasiv behandling (PCI). Kilde: Dansk Hjerteregister Sundhedsstyrelsens kommentarer til indikator IIa og IIb: Sundhedsstyrelsen finder det positivt, at ventetiderne til KAG og PCI for størstedelen af patienternes vedkommende er under 3 dage 6. Sundhedsstyrelsen finder det dog bekymrende, at hver 4. patient i Region Hovedstaden venter mere en 3 dage for KAG/PCI. For detaljerede data se bilag 4. 6 Det er rimeligt at antage, at en stor del af PCI behandlingerne i kategorien -7 dage er foretaget i sammenhæng med KAG. 9. NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 12/27 KVARTAL 217

13 2.4 Indikator IIIa: Ventetid til elektiv isoleret bypass-operation (CABG) Region Hovedstaden Region Midtjylland Q2/216 Q3/216 Q4/216 Q1/217 Q2/217 Q2/216 Q3/216 Q4/216 Q1/217 Q2/217 Region Syddanmark Region Nordjylland Q2/216 Q3/216 Q4/216 Q1/217 Q2/217 Q2/216 Q3/216 Q4/216 Q1/217 Q2/217 Nationalt dage dage dage dage 45+ dage Figur 4: Ventetid fra henvisningsdato til elektiv isoleret CABG. Kilde: Dansk Hjerteregister Sundhedsstyrelsens kommentarer til indikator IIIa: Overordnet er ventetiderne i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland tilfredsstillende. Sundhedsstyrelsen finder det bekymrende, at der for Region Hovedstaden ses mere end en tredobling af andelen af patienter, som venter mere end 3 dage i 1. og 2. kvartal 217. For detaljerede data se bilag NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 13/27 KVARTAL 217

14 2.5 Indikator IIIb: Ventetid til elektiv isoleret hjerteklapoperation Region Hovedstaden Region Midtjylland Q2/216 Q3/216 Q4/216 Q1/217 Q2/217 Q2/216 Q3/216 Q4/216 Q1/217 Q2/217 Region Syddanmark Region Nordjylland Q2/216 Q3/216 Q4/216 Q1/217 Q2/217 Q2/216 Q3/216 Q4/216 Q1/217 Q2/217 Nationalt dage 8-14 dage 15-3 dage dage 45+ dage Figur 5: Ventetid fra henvisningsdato til isoleret hjerteklapoperation. Kilde: Dansk Hjerteregister Sundhedsstyrelsens kommentarer til indikator IIIb: Det er bekymrende, at der i Region Hovedstaden og Region Syddanmark ses en høj andel af patienter, som venter mere end 3 dage på operation. Det bemærkes, at der for Region Nordjylland er tale om et forholdsvis lavt antal operationer, hvilket kan give et stort grafisk udslag på figuren over kvartalerne. For detaljerede data se bilag NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 14/27 KVARTAL 217

15 2.6 Indikator IIIc: Ventetid til elektiv kombineret bypass-operation (CABG) og hjerteklapoperation Sundhedsstyrelsens kommentarer til indikator IIIc: Det vurderes, at der er for få patienter, der får foretaget kombineret bypass- og hjerteklapoperation, til at give et tilstrækkelig grundlag for en kommentering. Sundhedsstyrelsen har derfor valgt kun at rapportere den kombinerede bypass- og hjerteklapoperation en gang årligt, i 4. kvartal. Sundhedsstyrelsen følger dog området løbende. I bilag 5 er der angivet en oversigt over andel af ventetid til elektiv kombineret bypass- og hjerteklapoperation. 9. NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 15/27 KVARTAL 217

16 2.7 Indikator IV: Overholdelse af maksimale ventetider Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Antal patienter hvor ventetidsreglerne er overskredet Tabel 2: Antal patienter i hver region, hvor ventetidsreglerne er overskredet. Kilde: Alle regioner har overholdt reglerne for maksimale ventetider i 1. og 2. kvartal af 217. Sundhedsstyrelsen finder dette tilfredsstillende. 9. NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 16/27 KVARTAL 217

17 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Skematisk oversigt over indikatorerne for overvågningen af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Bilag 2: Indikator I: Overholdelse af udredningsretten; detaljerede data Bilag 3: Supplerende info vedr. indikator 1 Bilag 4: Indikator II: Ventetid til KAG og PCI, detaljerede data Bilag 5: Indikator III: Ventetiden til CABG, hjerteklapoperation eller kombineret CABG og klapoperation, detaljerede data 9. NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 17/27 KVARTAL 217

18 Bilag 1: Skematisk oversigt over indikatorerne for overvågningen af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Indikator I II Andel hjertepatienter, som er udredt 3 dage For indikationen stabil angina pectoris (brystsmerter): Ventetid til invasiv diagnostik (KAG), hhv invasiv behandling (PCI) Beskrivelse Udredningsretten. Omfatter alle hjertediagnoser, hvor udredningsretten er overholdt. Alle diagnoser, hvor udredningsretten er overholdt. 2a. Ventetid fra henvisningsdato til KAG (røntgenkontrast-undersøgelse af kranspulsårerne) 2b. Ventetid fra henvisningsdato til PCI (ballonudvidelse) Fremstilles kvartalsvist Andel udredningsforløb for patienter med hjertesygdom gennemført inden for 3 dage, ud af alle udredningsforløb for patienter med hjertesygdom. Procentandel af KAG er hhv PCI er fordelt på flg intervaller: -3 dg 4-7 dg 8-14 dg 15-3 dg dg 45+ dg Datakilde /leverandør /interval LPR/SDS kvartalsvis DHR / SIF kvartalsvis III IV Ventetid til elektive* (planlagte, ikke-akutte) hjerteoperationer Overholdelse af maksimale ventetider for visse tilstande af iskæmisk hjertesygdom Ventetid fra henvisningsdato til bypass (CABG) og hjerteklapoperation: 3a. Isoleret CABG 3b. Isoleret klapoperation 3c. Kombineret CABG og klapoperation 4a. Venstre hovedstammesygdom (2 uger fra KAG + henvisning til CABG) 4b. Ustabil angina pectoris (3 uger fra afsluttet udredning + henvisning til revaskularisering) Procentandel af procedurer fordelt på flg. intervaller: -7 dg 8-14 dg 15-3 dg dg 45+ dg Antal patienter hvor ventetidsreglerne** er overskredet DHR / SIF kvartalsvis Regionerne sender månedsvis til SST 4c. Stabil angina pectoris opstået indenfor 3 dage efter akut myokardieinfarkt (blodprop). (5 uger fra afsluttet udredning + henvisning til revaskularisering) Tabel 3: Detaljeret oversigt over indikatorer Udredningsretten: Bekendtgørelse ret til udredning indenfor 3 dage (gælder alle patienter). Defineret i tabel 2: Diagnosekoder (ICD1-SKS) for hjertesygdom. * omfatter således ikke de akutte operationer ** Maksimale ventetider for visse tilstande af iskæmisk hjertesygdom, se præcision af sygdomme og ventetidsregler i bekendtgørelse nr 584 af 28/4/215 og vejledning nr 9259 af 28/4/ NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 18/27 KVARTAL 217

19 Bilag 2: Indikator I: Overholdelse af udredningsretten; detaljerede data Indikatorer Overholdelse af udredningsretten Region Antal udredningsforløb Andel udredningsforløb, hvor udredningsretten er overholdt, procent Andel udredningsforløb, hvor udredningsretten ikke er overholdt, procent Nordjylland Q1/ Q2/ Q3/217 Q4/217 Midtjylland Q1/ Q2/ Q3/217 Q4/217 Syddanmark Q1/ Q2/ Q3/217 Q4/217 Hovedstaden Q1/ Q2/ Q3/217 Q4/217 Sjælland Q1/ Q2/ Q3/217 Q4/217 Hele landet Q1/ Q2/ Q3/217 Q4/217 Tabel 4: Oversigt over antal udredningsforløb i indikator I, samt andel forløb, hvor udredningsretten blev overholdt. For beskrivelse af indikator I, se afsnit 2, indikatorer og patientgrundlag. Kilde: Landspatientregisteret. 9. NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 19/27 KVARTAL 217

20 Bilag 3: Supplerende info vedr. indikator 1 Andel patienter udredt inden 3 dage Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Q1/217 Q2/217 Q3/217 Q4/217 Figur 7: Andel af patienter der er blevet udredt inden 3 dage. Kilde: Landspatientregisteret. 9. NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 2/27 KVARTAL 217

21 Andel patienter m. udredningsplan inden 3 dage Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Q1/217 Q2/217 Q3/217 Q4/217 Figur 8: Andel af patienter der har fået en udredningsplan inden 3 dage. Kilde: Landspatientregisteret. 9. NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 21/27 KVARTAL 217

22 Indikatorer Vedrørende udredningsforløb Vedrørende udredningsplan Region Antal udredningsforløb i overvågningen i alt Andel patienter udredt inden 3 dage, procent Andel patienter udredt efter 3 dage, procent Antal udredningsplaner i alt Andel udredningsplaner inden 3 dage, procent Andel udredningsplaner efter 3 dage, procent Nordjylland Q1/ Q2/ Q3/217 Q4/217 Midtjylland Q1/ Q2/ Q3/217 Q4/217 Syddanmark Q1/ Q2/ Q3/217 Q4/217 Hovedstaden Q1/ Q2/ Q3/217 Q4/217 Sjælland Q1/ Q2/ Q3/217 Q4/217 Hele landet Q1/ Q2/ Q3/217 Q4/217 Tabel 5: Oversigt over antal og andel forløb med udredning (klinisk beslutning) og forløb med udredningsplan inden 3 dage fra henvisning. Kilde: Landspatientregisteret. De separate oversigter over udredning med klinisk beslutning, hhv. udredningsplan følger lignende, men ikke identiske algoritmer som udredningsretten. For nærmere beskrivelse henvises til Sundhedsdatastyrelsen. 9. NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 22/27 KVARTAL 217

23 Bilag 4: Indikator II: Ventetid til KAG og PCI, detaljerede data Indikator IIa: KAG på indikation stabil AP, procent Antal patienter i Region -7 dage 8-14 dage 15-3 dage dage 45+ dage alt Sjælland Q2/216 9,4 12,4 26,5 26,3 25,4 339 Sjælland Q3/ ,1 21,2 12,8 32,8 344 Sjælland Q4/216 19,8 24,5 25,3 13, Sjælland Q1/217 2,3 24,8 29,7 22,8 2,4 268 Sjælland Q2/217 19, ,3 15,4 5,2 267 Hovedstaden Q2/216 7,3 1,7 55,5 19,1 7,3 559 Hovedstaden Q3/216 13,9 24,7 25, 7,8 28,6 563 Hovedstaden Q4/216 17,6 36,5 2,8 12,2 12,9 49 Hovedstaden Q1/217 15,4 15,2 33,5 1,5 25,4 65 Hovedstaden Q2/217 27,3 14,1 29,7 8,1 2,7 545 Syddanmark Q2/216 23,2 19, 35,7 15,3 6,7 667 Syddanmark Q3/216 31,5 21,4 27,2 1,7 9,1 635 Syddanmark Q4/216 32,7 25,3 31,2 1,1,7 685 Syddanmark Q1/217 34,9 26,3 34,7 2,8 1,4 72 Syddanmark Q2/217 33, 13,9 37,1 13,3 2,7 631 Midtjylland Q2/216 38,4 15,1 33,9 8,6 4, 722 Midtjylland Q3/216 43,4 19, 23,8 8,6 5,2 733 Midtjylland Q4/216 41,8 21, 27,9 6,5 2,8 76 Midtjylland Q1/217 41,7 2,1 24,8 8,1 5,2 681 Midtjylland Q2/217 33,1 12,3 31,7 16, 6,9 593 Nordjylland Q2/216 2,9 5,9 27,6 12,4 33,1 387 Nordjylland Q3/216 31,6 6,9 26, 6,9 28,6 34 Nordjylland Q4/216 16,3 23,7 28,6 3,5 27,8 367 Nordjylland Q1/217 19,3 24, 24,5 9,5 22,7 462 Nordjylland Q2/217 19,2 26,3 47,1 3,3 4,1 395 Hele landet Q2/216 22,2 13,8 36,7 15,1 12,1 278 Hele landet Q3/216 29,4 19,1 24,7 9,2 17,6 267 Hele landet Q4/216 28,4 25,9 27,1 9,1 9, Hele landet Q1/217 28,3 21,6 29,6 9, 11, Hele landet Q2/217 28,1 15,7 36,5 11,4 8, Tabel 6: Oversigt over andel af ventetid til KAG. Kilde: Dansk Hjerteregister. 9. NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 23/27 KVARTAL 217

24 Indikator IIb, PCI på indikation stabil AP, procent Antal patienter i Region -7 dage 8-14 dage 15-3 dage dage 45+ dage alt Sjælland Q2/216 49,6 9,3 2,2 1,1 1,9 129 Sjælland Q3/216 52,8 6,5 22,8 5,7 12,2 123 Sjælland Q4/216 65,4 14,6 1, 3,8 6,2 13 Sjælland Q1/217 61,5 18,5 11,9 6,7 1,5 127 Sjælland Q2/217 52, 18,4 17,3 5,1 7,1 98 Hovedstaden Q2/216 22,7 9,7 41,6 16,8 9,2 185 Hovedstaden Q3/216 15,9 27,6 19,3 9, 28,3 145 Hovedstaden Q4/216 26,4 25,7 23, 1,8 14,2 148 Hovedstaden Q1/217 27,8 14,2 26,5 8, 23,5 162 Hovedstaden Q2/217 41, 1,7 24,6 8,2 13,9 122 Syddanmark Q2/216 49,8 13,4 32,3 3,7,9 217 Syddanmark Q3/216 6,2 2,1 13,9 4,5 1,2 244 Syddanmark Q4/216 59,7 24,9 11,3 2,7 1,4 221 Syddanmark Q1/217 6,7 19,2 17,8,9 1,4 219 Syddanmark Q2/217 57,6 1,6 27,8 4,, 198 Midtjylland Q2/216 59,2 4,9 2,4 1,2 5,3 245 Midtjylland Q3/216 7,5 3,3 13,7 7,5 5, 241 Midtjylland Q4/216 56,8 1, 21,2 7,6 4,4 249 Midtjylland Q1/217 63,9 4,9 15,2 8,2 7,8 241 Midtjylland Q2/217 63,2 1,2 15,8 15, 4,7 253 Nordjylland Q2/216 82,4 3,2 11,2 3,2, 125 Nordjylland Q3/216 84,3 5,8 2,5 2,5 5, 121 Nordjylland Q4/216 79,7 3, 12,8 3, 1,5 133 Nordjylland Q1/217 84,6 6,6 3,7 4,4,7 136 Nordjylland Q2/217 87,7 5,8 5,2, 1,3 154 Hele landet Q2/216 51,5 8,3 26,2 8,9 5, 911 Hele landet Q3/216 58,1 13, 14,3 5,9 8,7 884 Hele landet Q4/216 57,2 15,9 16, 5,6 5,2 885 Hele landet Q1/217 59,8 12,2 15,5 5,5 6,9 896 Hele landet Q2/217 62, 7,7 18,1 7,4 4,6 828 Tabel 7: Oversigt over andel af ventetid til PCI. Kilde: Dansk Hjerteregister. 9. NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 24/27 KVARTAL 217

25 Bilag 5: Indikator III: Ventetiden til CABG, hjerteklapoperation eller kombineret CABG og klapoperation, detaljerede data Indikator IIIa, elektiv isoleret CABG, procent Antal patienter i Region -7 dage 8-14 dage 15-3 dage dage 45+ dage alt Hovedstaden Q2/216 32,4 39,4 21,8 4,7 1,8 17 Hovedstaden Q3/216 23, 41, 29,8 4,5 1,7 178 Hovedstaden Q4/216 29,9 33,5 26,3 8,4 1,8 167 Hovedstaden Q1/217 9,9 31,3 24,4 8,4 26, 131 Hovedstaden Q2/217 14,3 31,4 14,3 5,7 34,3 14 Syddanmark Q2/216 31,3 45,8 14,5 6, 2,4 83 Syddanmark Q3/216 37,3 44, 1,7 4, 4, 75 Syddanmark Q4/216 44, 44, 8, 2,7 1,3 75 Syddanmark Q1/217 28,4 36,5 24,3 9,5 1,4 74 Syddanmark Q2/217 15, 48,8 25, 6,3 5, 8 Midtjylland Q2/216 37,9 37,9 17,9 1,1 5,3 95 Midtjylland Q3/216 32,1 23,9 23,9 8,3 11,9 19 Midtjylland Q4/216 4,4 46,1 5,6 3,4 4,5 89 Midtjylland Q1/217 27,8 32,9 25,3 5,1 8,9 79 Midtjylland Q2/217 34, 36, 2, 4, 6, 5 Nordjylland Q2/216 31,4 28,6 22,9 11,4 5,7 35 Nordjylland Q3/216 21,9 28,1 21,9 25, 3,1 32 Nordjylland Q4/216 5, 22,5 25, 2,5, 4 Nordjylland Q1/217 41,4 37,9 13,8 3,4 3,4 29 Nordjylland Q2/217 36,4 36,4 27,3,, 11 Hele landet Q2/216 33,3 39,3 19,4 4,9 3,1 387 Hele landet Q3/216 28,3 35,9 23,7 7,1 5,1 396 Hele landet Q4/216 37,5 37,5 17,3 5,6 2,1 376 Hele landet Q1/217 21,5 33,2 23,7 7,6 13,9 316 Hele landet Q2/217 18,9 37,4 18,9 5,3 19,6 281 Tabel 8: Oversigt over andel af ventetid til elektiv isoleret CABG. Kilde: Dansk Hjerteregister. 9. NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 25/27 KVARTAL 217

26 Indikator IIIb, elektiv isoleret klapoperation, procent Antal patienter i Region -7 dage 8-14 dage 15-3 dage dage 45+ dage alt Hovedstaden Q2/216 8,5 11,3 31, 23,9 25,4 71 Hovedstaden Q3/216 14,3 8,9 3,4 16,1 3,4 56 Hovedstaden Q4/216 12,8 6,4 29,8 23,4 27,7 47 Hovedstaden Q1/217 16,1 1,7 23,2 19,6 3,4 56 Hovedstaden Q2/217 9,4 7,5 11,3 11,3 6,4 53 Syddanmark Q2/216 11,1 8,9 55,6 17,8 6,7 45 Syddanmark Q3/216 12,8 12,8 38,5 3,8 5,1 39 Syddanmark Q4/216 18,2 22,7 36,4 2,5 2,3 44 Syddanmark Q1/217 12,3 1,8 33,8 24,6 18,5 65 Syddanmark Q2/217 6,8 6,8 11,4 36,4 38,6 44 Midtjylland Q2/216 6,8 9,1 45,5 22,7 15,9 44 Midtjylland Q3/216 15,6 4,4 31,1 15,6 33,3 45 Midtjylland Q4/216 13,3 26,7 35,6 8,9 15,6 45 Midtjylland Q1/217 26,3 5,3 36,8 21,1 1,5 19 Midtjylland Q2/217 21,7 21,7 43,5 8,7 4,3 23 Nordjylland Q2/216 4, 8, 12, 16, 6, 25 Nordjylland Q3/216 2,7 6,9 24,1 1,3 37,9 29 Nordjylland Q4/216 14,8 7,4 25,9 29,6 22,2 27 Nordjylland Q1/217 22,7 22,7 27,3 22,7 4,5 22 Nordjylland Q2/217 15,4 7,7 46,2 23,1 7,7 26 Hele landet Q2/216 8,6 9,6 37,4 2,9 23,5 187 Hele landet Q3/216 15,7 8,1 31,4 18,6 26,2 172 Hele landet Q4/216 14,7 16,6 32,5 19,6 16,6 163 Hele landet Q1/217 16,6 11,7 3,1 22,1 19,6 163 Hele landet Q2/217 11,6 9,6 22,6 2,5 35,6 146 Tabel 9: Oversigt over andel af ventetid til elektiv isoleret klapoperation. Kilde: Dansk Hjerteregister. 9. NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 26/27 KVARTAL 217

27 Indikator IIIc, elektiv kombineret klapoperation og CABG, procent Antal patienter i Region -7 dage 8-14 dage 15-3 dage dage 45+ dage alt Hovedstaden Q2/216 7,9 26,3 36,8 13,2 15,8 38 Hovedstaden Q3/216, 14,3 47,6 23,8 14,3 21 Hovedstaden Q4/216 1,5 15,8 31,6 26,3 15,8 19 Hovedstaden Q1/217 14,3 19, 19, 9,5 38,1 21 Hovedstaden Q2/217, 12,5 2,8 8,3 58,3 24 Syddanmark Q2/216, 26,7 46,7 2, 6,7 15 Syddanmark Q3/216, 15,8 47,4 15,8 21,1 19 Syddanmark Q4/216 21,1 1,5 52,6 15,8, 19 Syddanmark Q1/217 7,7 7,7 23,1 38,5 23,1 13 Syddanmark Q2/217 8,3 33,3 41,7 16,7, 12 Midtjylland Q2/216, 2, 6, 1, 1, 1 Midtjylland Q3/216 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Midtjylland Q4/216 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Midtjylland Q1/217 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Midtjylland Q2/217 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Nordjylland Q2/216 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Nordjylland Q3/216 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Nordjylland Q4/216 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Nordjylland Q1/217 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Nordjylland Q2/217 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Hele landet Q2/216 4,4 23,5 41,2 14,7 16,2 68 Hele landet Q3/216 9,3 14,8 42,6 18,5 14,8 54 Hele landet Q4/216 13,2 17, 39,6 18,9 11,3 53 Hele landet Q1/217 1,4 2,8 25, 16,7 27,1 48 Hele landet Q2/217 9,1 2,5 25, 11,4 34,1 44 Tabel 1: Oversigt over andel af ventetid til elektiv kombineret klapoperation og CABG. Kilde: Dansk Hjerteregister. 9. NOVEMBER 217 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 1. OG 2. SIDE 27/27 KVARTAL 217

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 17 18 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 3. kvartal 17

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 26 Tema om HJERTE-CT Tillæg til ÅRSBERETNING 216 DANSK HJERTEREGISTER Tema om Hjerte-CT, tillæg til ÅRSBERETNING 216 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 952 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 952 67 23

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2006 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed Rapporten er udarbejdet af: Steen Z. Abildstrøm,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2015 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2015 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OMKOSTNINGER FORBUNDET MED HJERTEKARSYGDOM HOS PATIENTER MED- OG UDEN KENDT SYGDOMSHISTORIK UDARBEJDET AF: EMPIRISK APS FOR AMGEN AB MAJ 215 Indhold Sammenfatning... 2 Metode og data... 4 Omkostningsanalyse...

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/mbh 7. marts 2014 Monitorering

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om stabile hjertekramper Pakkeforløb for hjertesygdomme PakkeForløb- stabile hjertekramper I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/ajj 26. januar 2015 Monitorering af udredningsretten Monitoreringen af udredningsretten er en opgørelse

Læs mere

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Syddansk Universitet Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme VEJ nr 9259 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1702164 Senere ændringer til

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme

Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme R E F E R A T Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme Mødedato Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 10.00 13.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Servicemål i somatikken hvad måles der på

Servicemål i somatikken hvad måles der på NOTAT Bilag 2 Dato: 31. juli 2012 Servicemål i somatikken hvad måles der på Forretningsudvalget har den 29. maj 2012 efterspurgt en særlig redegørelse om servicemålene i driftsaftalerne for de to somatiske

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi)

Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi) Område: Regionssekretariatet Afdeling: Regionssekretariatet Journal nr.: 10/747 Dato: 12. maj 2010 Udarbejdet af: E-mail: Telefon: Notat Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 200 8

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 200 8 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 200 8 1 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2008 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse nr om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.(*)

Bekendtgørelse nr om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.(*) Bekendtgørelse 2006-12-21 nr. 1749 om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.(*) I medfør af 88, stk. 6 og 89, stk. 5 i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1.

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T 04-06-2015 Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet Hvad viser de nationale tal om udredningsretten på det somatiske område? Patienter der er henvist til udredning, har ret til at få et tilbud

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter N O T A T KAG uden for højt specialiseret hjertecenter Baggrund I forbindelse med s specialegennemgang samt udarbejdelse af pakkeforløb på hjerteområdet blev det tydeliggjort, at der var behov for en revision

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2003-2004 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2003-2004 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed Forfattere: Søren Rasmussen, cand.scient.

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2005 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2005 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed Rapporten er udarbejdet af: Steen Z. Abildstrøm,

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til bekendtgørelse nr. XX af xx/xx-15 om maksimale ventetider

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning

Læs mere

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Opdatering af de fælles servicemål på sundhedsområdet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde 4.

Bilag. Region Midtjylland. Opdatering af de fælles servicemål på sundhedsområdet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde 4. Region Midtjylland Opdatering af de fælles servicemål på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. december 2007 Punkt nr. 11 Fælles servicemål på sundhedsområdet i Region

Læs mere

Sundhedsudvalget. Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark

Sundhedsudvalget. Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark Sundhedsudvalget Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark 1 Nøgletal om kræft - Danmark Ca. 34.000 nye kræfttilfælde/år (2007-2011) Ca. 15.000 kræftdødsfald/år (2007-2011) Ca. 234.000 danskere

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

Datasætsbeskrivelse for KIR (CABG og klapoperationer)

Datasætsbeskrivelse for KIR (CABG og klapoperationer) Datasætsbeskrivelse for KIR ( og klapoperationer) Variabelnavn Udfald Antal 1 Hospitalsregion (Kode) Regionskode for hospital Hospitalsregion (Navn) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Læs mere

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter aaj Oktober 2008 Resume og konklusion: Formål: analysens formål er at belyse de faktiske ventetider til behandling i sygehusvæsenet for ti udvalgte

Læs mere

Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme

Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme E N D E L I G T r e f e r a t Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme Mødedato Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 10-13 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt N O T A T Notat vedrørende interne ventetider for 8 udvalgte kræftoperationer, 1. halvår 2007* (foreløbig opgørelse). I dette notat vises

Læs mere

Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme

Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme R e f e r a t Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme Mødedato Torsdag den 19. januar 2017 kl. 10.00 13.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.

Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. Bekendtgørelse nr. 743 af 22. august 2001 Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. I medfør af 4 og 5 d i lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 16.

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjertesvigt

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjertesvigt Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om PakkeForløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb på hjerteområdet

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del Bilag 118 Offentligt N O T A T

Sundhedsudvalget SUU alm. del Bilag 118 Offentligt N O T A T Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 118 Offentligt N O T A T Status vedr. ventetid for hjertepatienter uden for pakkeforløb På Task Force mødet for patientforløb på kræft- og hjerteområdet den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, oktober 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Til Region Syddanmark Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Region Syddanmark har i brev af 7. maj 2010 til forespurgt om en række forhold i forbindelse med etablering af et hjertecenter samt

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, november 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

ÅRLIG OPFØLGNING PÅ SPECIALEPLANEN

ÅRLIG OPFØLGNING PÅ SPECIALEPLANEN OKTOBER 2015 ÅRLIG OPFØLGNING PÅ SPECIALEPLANEN Statusrapporter og monitorering ÅRLIG OPFØLGNING PÅ SPECIALEPLANEN Statusrapporter og monitorering Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere